Reklama

.

.

středa 6. července 2016

Upálení mistra Jana Husa

Emil Kalabus
6. 7. 2016    CFP

Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. 6. července 1415 byl upálen v Kostnici. Toto datum je českým státním svátkem.


Hus nebyl pouze skvělý kazatel, ale také významný literát. Jeho myšlenky uznávala i odborná veřejnost. Mezi důležitá díla patří latinský spis O církvi (De Ecclesia) vydaný v roce 1413, který vychází z myšlenek Jana Viklefa (Johna Wickliffa -1320-1384). Tento profesor oxfordské univerzity upozorňoval na obrovský rozdíl mezi církevním učením o chudobě, prostém životě a lásce k bližnímu a mezi skutečným životem církevních představitelů.

Hus se narodil v Husinci okolo roku 1369. Studoval na pražské univerzitě, v roce 1393 zde obdržel titul bakaláře a o tři roky později mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. Byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele sv. Michala, od 14. března 1402 kázal v Betlémské kapli.

V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem univerzity, kde prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity.

Hus ve svých kázáních kritizoval mravní problémy římsko-katolické církve a odpustky. Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa.

Wickliffovo učení pronikalo do Čech na konci 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.

Svým nezanedbatelným vlivem na českého krále Václava IV. ovlivnil Jan Hus vydání Dekretu kutnohorského (1409), který změnil poměr počtu hlasů na univerzitě – 3:1 ve prospěch Čechů proti cizincům. Tato skutečnost vedla k odchodu cizích učenců a počeštění univerzity související s otevřeností k reformním proudům.

Hus se například ve svém nejvýznamnějším spisu O církvi snaží ukázat, že hlavou církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho nařízení v rozporu s Biblí. Hus tak napadá právo papeže být hlavou církve.

Husovo otevřené vystoupení proti prodávání odpustků vedlo k uvalení kletby na něj a vyhlášení interdiktu (zákazu církevních obřadů) nad Prahou po dobu Husovi přítomnosti. Hus odešel na venkov a pod ochranou pána Jana z Ústí kázal na Kozím hrádku, kde kázal prostým lidem a ti jej za jeho názory milovali.

Mnohé myšlenky totiž s tímto kazatelem sdíleli, ale doposud se báli je vyslovit. Z tohoto hlediska šlo zejména o kritiku odpustků, celé řady povinných poplatků církvi a bohatství církevních hodnostářů.

Roku 1414 byl Hus Zikmundem Lucemburským pozván na koncil do Kostnice u Bodamského jezera, kde mu byla slíbena bezpečnost. Hus zde chtěl hájit své názory, ale během krátké doby byl uvězněn. Poté, co ani na osobní naléhání členů koncilu své učení neodvolal, byl označen za kacíře a dne 6. července 1415 upálen. U Husových přívrženců v Čechách způsobila zpráva o jeho upálení hněv a odpor. Mezi obyvatelstvem převládlo přesvědčení, že byl Hus odsouzen pro svou kazatelskou činnost, ve které hájil pravdu a neodchýlil se od učení Svatého písma. O rok později byl ze stejných důvodů odsouzen k smrti i Husův pokračovatel Jeroným Pražský. Smrt obou těchto českých kazatelů vygradovala napětí v českém království, které se během několika let projevilo ve vypuknutí husitské revoluce.

Hus byl po své smrti uctíván jako mučedník. Symbolem husitského hnutí se stal kalich, který symbolizoval jeden z požadavků, kterým bylo přijímání podobojí coby výrazu rovnosti duchovních a prostého lidu.

Jan Hus se stal i jednou z osobností, na kterou odkazovala reformační hnutí po celé Evropě a která svým učením výrazně pozměnila duchovní klima Evropy 15. a 16. století.

Mistr Jan Hus byl upálen i přes to, že císař písemně zaručil jeho bezpečnost. Jako reformátora jej Katolická církev uznala až v moderní době, kdy tak učinil papež Jan Pavel II.41 komentářů :

 1. jJn Hus je pýcha českého národa. V Kostnici, v kostole, kde si vypočul ortieľ smrti, je na dlažbe znak. Stála som tam dojatá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:27-je to milé od Vás, dnes v radiu jeden "český občan",nikoli však Slovák,tvrdil, že Slováci v té době Husovi nerozuměli. Znáte cizokrajné manipulátory, tehdejší i dnešní!

   Vymazat
  2. PS.někteří dnešní umí i slovensky, viz 23:41, jistě též "rodilý"!

   Vymazat
 2. Hus byl bludar ktereho vyhrabali po stovkach let zapomenuti obrozenci protoze se jim hodil. Komousum se taky hodil proti cirkvi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty jsi nejspíš nemyslící katolický vypatlanec. MM

   Vymazat
  2. Boj za pravdu a spravedlnost, morálku je opravdu pro některé idi.ty, např. tebe bludárstvo.

   Vymazat
  3. Pro (23:41)
   Doplňte si informace. Na Jana Husa se odvolával Martin Luther, zakládající osobnost protestantismu. To bylo více než 100 let po smrti Jana Husa a od té doby to v protestantských kruzích přezívá. Odkaz husitství nesla též Jednota bratrská, takže přidejte k Lutherovi dalších 100 až 150 let. Rekatolizace jako duchovní násilí zatlačila řadu rodin do tiché opozice, která v nemálo případech přežila těch 150 let (cca "dědeček mého dědečka") od Bílé hory po josefské reformy. Nemuseli ho tudíž vyhrabat, jen oprášit či vpustit z odborných protestantských kruhů.
   A máte scestný výklad interpretace Jana Husa a husitství předlistopadovým režimem. Ten na první místo kladl sociální stránku, husitství jako sociální protest, revoluci, až pak roli proti tehdejší církvi a i proti církvím současným, pokud provozovaly obdobný pokrytecký život jako křesťanská církev vrcholného a pozdního středověku.
   KR

   Vymazat
  4. Žvaníš prokazatelný sračky - jak jinak, jsouce idiotem, že?! Když cyntáš o údajným "zapomenutí" tak mi teda řekni, proč v baroku, v době působení pátera Koniáše, ty hovado nevzdělaný, musely děti povinně zpívat tuto písničku:

   "Hořiž, hořiž, Jene Huse,
   ať nehoří naše duše;
   hořiž, Martine Luthere,
   čert se o tvou duši dere."

   - http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=6956

   Vymazat
 3. V patnáctém století zemřel mučednickou smrtí a je nesmrtelnou ikonou národa. Dnes by si jako neznámý pomatenec chodil pro antipsychotika na lůžkovém oddělení PLB.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale vůbec ne! Ajatolláh Chomejní (názorově nejbližší teolog k Husovi) byl v Paříži váženým emigrantem ještě v druhé třetině 20. století! A jeho idje se začínají opět prosazova! Ještě možná tvoje stará bude ráda za burku! Tak necyntej! Ty "lůžkově oddělenej" ...

   Vymazat
 4. Zhresil jsem v myslenkach ! Jsem Katolik a do kostela chodim, ale nemohu se zbavit dojmu, ze nas papez je VUL !

  Vy nevite vubec nic, nejen o dobe vlady Vaclava IV. , ale ani o dobe, kdy zil nas spasitel v rimske provincii Judea.

  Musite mit informace z nekolika stran a nakonec se vam zjevi fantasticky obraz doby a bude vasim kompasem v zivote.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 5. když si otiraji sve nevymachane huby o husa takove držky jako veškrna či kolaborujici přiživnicka cirkev musi byt každemu kdo ma všech pět pohromadě jasne co je to za svoloč

  OdpovědětVymazat
 6. Jan Hus byl největším Čechem. Jeho omyl byl, že věřil
  v reformovatelnost církve. Ta již byla natolik
  prolezlá zlem, že je do dnešní doby nereformovatelná .
  Stal se zní zhoubný nádor.
  Stejné je to i s EU a NATO - tyto organizace jsou
  natolik prolezlé zrůdností, že jsou též nereformovatené.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Daleko čitelnějším a v tom smyslu větším byl Jan ze Želiva - přímý nástupce nikoliv filosofujícího si pro sebe Honzy Wikléfů, ale Johna Balla! Tento anglický páter jakožto nelítostný bijec papeženců řekl: "Jestliže Eva předla a Adam ryl, kdo z těch dvou potom pánem byl?". Tím jasně odmítl feudalismus - tedy celou tehdejší společnost v principu! A nejen dišputoval o tom, jestli papež či císař ztrácí legitimitu i když hřeší. Prostě ji nemají a neměli nikdy!
   Jan Želivský řekl: "Svět se podobá moři, v němž panuje vlnobití a takový strach, že jeden aby se bál druhého; hned se zvedá protivná strana, hned druhá zaniká. A jako moře záludné, trpké a smrduté, tak smrduté je mnohé na světě, kde jsou srdce nestálá. Jako větší ryba v moři pohlcuje menší, tak boháč požírá chudáka." Čímž odmítl i existenci bohatství v rukou jedněch a chudobu druhých.

   Vymazat

  2. Následky Husa jsou pro národ doslova pohromou. Husitství přineslo do země hromadné topení, upalování, stínání duchovních. Husité se chlubili, že Žižka sám vlastníma rukama na 1000 duchovních usmrtil. Celkový počet obětí rozvášněné lůzy je 200 000 obětí.

   Ondřej z Brodu, kdysi přítel Husa píše. „ Zuřili po celých Čechách a Moravě, zabíjeli muže dobré a šlechetné a sice jen proto, že nechtěli přistoupit na jejich pověry.“

   Už v roce 1416 si stěžuje Křišťan z Prachatic, pomocník Husa, že na všech statcích vystupují jejich lži-kněží, opilí, zhýralí a nad míru pohoršliví.

   Velikým svědectvím vypovídajícím o úrovni následovatelů tohoto “svatého muže“ je výpověď Arnošta Denise, francouzského kalvinisty, jehož láska k Husovi byla veliká, ale jeho následný soud byl přímo zdrcující, když píše. „I nejlepší z nich neměli žádného vzdělání, neměli ani obřadů bohoslužebných, přáli pověře a nevědomosti a šířili nauky nejspornější. Mnozí byli poběhlíky, jiní zločinci před trestem uprchlými.“

   V roce 1421 ovládli Husité skoro celé Čechy a nabídli českou korunu polskému králi Vladislavu Jagellovci. Ten odmítl a postavil se jako hráz proti husitskému kacířství.
   V Německu byl strach z Husitů, protože bylo od nich vypáleno 70 měst a na 1000 vesnic.
   V roce 1430 pak Husité vypálili polské poutní místo Čenstochová.
   Lipany 1434 pak ukončili toto dobu temna zažehnutou Husem.

   Pokud někdo vychvaluje Komenského, pak by si měl raději udělat výlet do Polska. Tato chlouba národa neúnavně vybízela Švédy, Sasy, Francouze, Turky proti katolickému císaři, a žádal, aby zahraniční armáda obsadila Čechy uvést Bratry. Komenský se svým polským hostitelům opravdu nevděčně odvděčil. Za války polsko-švédské otevřeli čeští emigranti Švédským Luteránům brány města a Komenský vybízel Lešenské protestanty a Němce k boji proti Polákům katolíkům a složil jako vděk chvalozpěv na Švédského krále. Následně bylo město dobito a ustupující Němci město zapálili a v plamenech skončilo i Komenského dílo Poklad jazyka českého. Tak celou událost líčí Poláci. Komenský byl znám svojí nenávistí vůči katolické Církvi,………. je spíše uznáván pro své zásluhy na poli pedagogickém, ale vůči Českému národu se zachoval odporně a zločinně.
   http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/10609-masaryk-o-janu-husovi-kos
   nicka-hranice-dnes

   Vymazat
  3. Jan Hus: reformátor, proletár, milenec, nebo náboženský fanatik?

   "Žena je vyslankyní ďábla, protože její krása vede člověka pouze ke smilství." (Jan Hus)

   http://www.totalmag.cz/spolecnost/43-udalosti/3674-jan-hus-rek-proleta-milenec-nebo-naboensky-fanatik.html

   Vymazat
  4. Pro (23:47)
   A ten Komenský, ten byl v Polsku proč? To tam byl na rekreaci ROH?
   Jak se asi měl poslední biskup Jednoty bratrské tvářit na katolíky a katolického císaře, když po Bílé hoře nekatolíky vyháněli z vlasti. Katolíci neměli v předbělohorských Čechách většinu, tu si zařizovali drsnými metodami.
   Z Vašeho textu či z pramenů, z nichž Jste čerpal čiší nepřátelství k Husovi, husitství, Komenskému a protestantismu a manipulace v tom směru.
   Komenský uprchl z rekalizovaných českých zemí do polského Lešna proto, že tam byla silná enkláva protestantů (zvl. německých) a (české) jednoty bratrské, která rozhodně neměla pohodové vztahy s katolíky. Takže vytýkat JAK, že se útokem na katolického polského krále zle zavděčil "polským hostitelům" je manipulace.
   Ohledně chování husitských vojáků a kněží je záhodno si přečíst také něco o chování katolických kněží a vojáků, pochopit tehdejší praktiky a nenechat se manipulovat popisy chování jen jedné strany, které v nás, lidech 20./21. stol. vzbuzují odpor, zatímco tehdy to bylo při vojenských výpravách, žel, běžné. Jak myslíte, že probíhaly křižácké výpravy: To také nebyli žádní svatouškové.
   Nečtěte jen (pro)německé a katolické prameny, ale i jejich oponenty, a teprve pak si dělejte názor a vyslovujte rezolutní soudy.
   KR

   Vymazat
  5. Flanďácký žvásty! RKC je sekta, která za prachy a podíl na světský moci zradila Krista a jeho ideje už ve 4. století! Ti gnostikové, kataři a bogomilové, manichejští a ariáni a další bojovníci za Kristovu pravdu byli zcela v právu! Zrovínka jako valdenští a rohani, z nichž mnozí pak dělali poradce knězi Kánišovi a ten řekl Boží pravdu, když navrhl spálit Prahu jako "hříšný Babylon" a přesunout vládu země do Tábora! Páč v roce 1620 nechali za sebe bojovat na Bílý hoře Moravany a v roce 1648 pak zkurvený Pražáci vedený černoprdelníky dokonce aktivně bránili osvobození naší země od Habsburků!

   Vymazat
 7. Jan Hus převtělení Ježíše Krista

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Popojedem bratře Žišku?
   Kam bratře?
   Do nejbližší hospůdky, kam koule nedoletej.

   Vymazat
 8. Kdyby ještě Jan Hus žil, Duka by ho upálil. Kdyby Ježíš dobro konal, Duka by ho ukřižoval.

  OdpovědětVymazat
 9. Tábor byl, jest a bude náš program

  „České veřejné mínění se přimyká k fetišům, aby se vyhnulo diskusi o opravdových politických selháních národa“ Václav Bělohradský

  „Jeroným Pražský, upálený v Kostnici roku 1416, rovnou vyhlašuje, že Čechové jsou „svatosvatý národ“ a bezprostřední potomci Řeků. V době české reformace, takzvaného husitství, tak již můžeme plně mluvit o českém mesianismu…”
  Petr Hlaváček

  „Znovu a znovu vzplávala hranice, zněl v dýmu žalm … posli tryskem jezdili do Čech, zvony samy se rozhoupávaly, vozy okované se rozjížděly, zbraně řinčely, boží bojovníci se zastavovali u Baltu a u Lipan, Žižka a Prokopové veleli a nepřítel zbaběle prchal od Domažlic“ (Kraus 1924: 301)

  „Dějinná a kulturní podmíněnost a závislost, stejně jako případná psychologická nahodilost, jsou pro pouhou volbu etických příkladů podstatnější a krátkodobější, nežli tomu je v případě norem. Pečlivě konstruované, i spontánní lidovou tvořivostí plozené legendy a mýty se často stávají trvale součástí dějinného kolektivního vědomí a jako takové mají trvalou užitkovou hodnotu, bez ohledu na etickou oprávněnost, kulturní opodstatněnost, pravdivost a dějinné souvislosti. Nejčastěji právě naopak, v nepřímé úměrnosti. –
  Prokletím české společnosti je především účel a věčnost potřeby kýčařských mýtů a častá potřeba shlížet se narcisisticky ve staletých kalužích, vybarvovat historické omalovánky o archetypálních Tatíčcích a dobrotivých pečovatelích lidu a z lidu, a o nadšení burcujích, přisprostlých hecířích, co maj pod čepicí, nemluvě. Jsou výjimky potvrzující pravidlo, ale beze snových zítřků a mesiášství to v zemích českých nejde. Prokletím je, že tato obrozování jsou obrozovanými vyžadována a lačně přijímána”.
  http://blisty.cz/art/48277.html#sthash.410vz7dx.dpuf

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hus a Žižka byli pro zlé a sváteční chvíle a folklór, Čehona, Matěj Brouček, a Kondelík pro každou každodennost, tedy včetně každodennosti osobní nebo kolektivní bezmoci.. Josef Švejk pro mírný odboj a přežití. Spíše proslavená než slavná doba, sloužící k ideologické legitimizaci, musí mít pochopitelně svůj nutný stín v době Temna a Koniášovi; 1.republika v třistaletém trpění; Hus a Žižka v Zikmundovi, lišce ryšavé, který byl ve skutečnosti zcela jiný než nám ho národní demokrat Jirásek i stalinista Nejedlý a řada předchozích i následných národoveckých i stranických historiků předstrojili. Reprezentantem jiného chápání husitství je především Josef Pekař. Populárněji pomohl bořit mýty a polopravdy o Husovi a ukázat Husův spor v nových souvislostech Ladislav Smoljak. Není to tak zcela nové a bez chyb, ale stále to je pro hodně lidí včetně mnohých ekumenických katolíků, nepřijatelné. Existuje také vedle objektivní kritiky a hodnocení z katolické strany jednostraná katolická kritika, která si však všímá také Husovy a husitské theologie, povětšinou neznámé mimo okruh katolických a protestantských theologů a velmi úzký okruh intelektuálů. Dokonce Protektorátní dějepisectví možná podlézavě nebo patrně jako menší zlo hodnotí Husa a husitství coby náboženství vcelku kladně, poněvadž Hus byl předchůdcem významného Němce Martina Luthera„
   (Kalvín se tedy pochopitelně neuvádí), který řekl: „Všichni jsme Husité”. Husitské hnutí je však viděno negativně, neboť Němci byli vydáni „krvelačnosti a hrabivosti lůzy“. Nebyli to však jenom Němci a nebylo to naposledy. Levice a komunisté zase chtěli ( chtějí ) vidět v Husovi sociálního reformátora a v husitství lidové sociální hnutí a pokrok. Československá lidová armáda měla vzor v husitství a chovanci vojenských škol Jana Žižky z Trocnova byli hrdě nazýváni Žižkovci. Barvoslepá Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku šla tak daleko, že prohlásila Husa poněkud antitheo-logicky svým oficiálním svatým. Československá církev (podrobněji Ludvík Němec, The Czechoslovak Heresy and Schism…) se zase z důvodů příchylnosti prohlásila za Československou církev husitskou. Ta dokonce občas křtila jménem Republiky. K tomu husitství má ovšem Československá církev husitská asi tak blízko jako nudismus k adamitství. Husitství a Českobratrství představovali vrchol českých dějin od nichž se pokročilo k Ideálům humanitním s všelidovou a (takřka?) všelidskou platností .
   Zpustošení země nejen ve smyslu ekonomickém, ale i kulturnim a morální zpustošení národa neslo své ovoce ještě dlouho po Lipanech. Ničení kultury, všech jejích hnotných projevů a lidských nositelů, udržovatelů a tvůrců se z Velkých dějin ztratilo. Ovšem Eneo Silvio Piccolomini řekl, bez uvedení zdrojů: „Mnohá husitská žena zná lépe bibli, než některý římský kněz“.. Akademik Z.Nejedlý zase prokázal, že za husitů se hodně, hodně zpívalo.
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   nejpřístupněji
   Ladislav Smoljak borí polopravdy a mýty o Janu Husovi –
   https://www.youtube.com/watch?v=2Mpcsy72lRI
   Jan Hus objektivně a bez příkras
   http://www.stjoseph.cz/jan-hus-objektivne-a-bez-prikras/

   Vymazat
 10. nejpřístupněji
  Ladislav Smoljak borí polopravdy a mýty o Janu Husovi –
  https://www.youtube.com/watch?v=2Mpcsy72lRI
  Jan Hus objektivně a bez příkras
  http://www.stjoseph.cz/jan-hus-objektivne-a-bez-prikras/

  …husitství přineslo více negativ českým zemím a uvedli hlavní důvody, zpustošení země, mezinárodní izolaci a dlouholeté bezvládí. Samozřejmě došlo také k velkému úpadku vzdělanosti, když kdysi na evropské úrovni vynikající Karlova univerzita se změnila vinou husitských bouří v pouhé provinční učiliště s jedinou artistickou (filozofickou) fakultou.
  Oba historici také uvedli na pravou míru dlouhodobě šířené nepravdy, například, že husitství bylo mohutným lidovým hnutí za sociální spravedlnost. Nebylo. Jeho hlavním ideologickým základem byla touha po dokonalé křesťanské společnosti. Husité se domnívali, že jedině oni jsou těmi pravými vyznavači Ježíše Krista. O sociální spravedlnosti nelze mluvit už z toho důvodu, že samotný Tábor se postupně stal feudálním vlastníkem mnoha vesnic v okolí a už v listopadu 1420 od nich vybíral daně.Rovněž poprava fanatického kněze Jana Želivského v roce 1422, dříve hodnocena negativně, byla štěstím pro Prahu.Husitství také nebylo tolik masovou záležitostí. V samotných Čechách zůstaly celé oblasti na straně katolické, například jihočeská panství Rožmberků a Pánů z Hradce s městy Třeboň, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, dále královská města České Budějovice, Plzeň a další. Okrajově pak vyznavači kalicha působili na Moravě, kde většina země včetně čtyř nejdůležitějších královských měst Brna, Olomouce, Jihlavy a Znojma zůstala katolická. Morava také na rozdíl od Čech přijala po smrti Václava IV. jeho bratra Zikmunda za českého krále.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Ziegler-Husitstvi-bylo-nestestim-pro-ceske-zeme-337765

  ..”.kdo byl skutečný Jan Žižka? Rozhodně ne člověk, kterého známe z Jiráskových románů a komunistického dějepisu. Skutečný Žižka byl drsný středověký válečník a z dnešního hlediska zločinec a masový vrah. Už v dobách předhusitských, poté co prodal svůj trocnovský statek, se stal tento zchudlý zeman lapkou, který se živil přepadáváním kupeckých karavan a měl přitom i zabíjet. Byl právem prohlášen za zemského škůdce a byl na něj vydán zatykač pro vraždu. Čili Žižka byl v té době obyčejným kriminálníkem, kterého zachránila až milost krále Václava IV”

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však! Vávra ničehož nepopírá! V jeho díle Jiráskem inspirovaným několikráte tento fakt nijak Jena nedehonestující připomíná! Předevšíém ve scénce kdy sluha jeho pronese slova "To to pan král pěkně "dopracoval!". A Žižka se na něj oboří zprudka: "Mlč! Už jsi zapoměl, kdo nám krk zachránil, když nás Rožmberk připravil o majetek a živiti se řemeslem loupežnickým donutil?" - a Pipo Spano na hoře Vítkově poté co jeho žoldáky naši hrdinové po záluze ztrestali pronesl přec: "ten lapka prokletý - to čert mu pomáhá!". Jan Žižka tak zůstává především vojákem Vlasti, a to všech Slovanů! Bijce železných panáků již od slavného Grünwaldu, kdy ještě Rusové, Poláci a Čechové věrně jako synové tří bratrů praotců bok po boku řezali německé železné obilí! Než je papeženci prokletí navždy rozdělili a proti sobě vzájemně poštvali ve své kruté nenávisti odvěké ke Slovanstvu všemu ...

   Vymazat
 11. Co říkáte Sedlákovu názoru, že Hus patřil spíše k průměrným teologům?
  “To není jen Sedlákův názor. Je tomu tak, Hus nebyl scholastickým systematikem, jeho síla nebyla v teologických definicích, v sylogismech a ve schopnosti uvažovat v subtilních scholastických kategoriích. Srovnáme-li polemiku Páleč – Hus o církvi, představují Pálčovy definice scholastickou (již poněkud pokleslou, neboť příliš formalizovanou) teologii na úrovni své doby. Hus byl spíše teologem praxe. V tomto smyslu je možno se Sedlákem souhlasit.”
  http://www.katolik.cz/texty/hus/hus.asp

  Po Jan Gerson, Doctor Christianissimus, hlavní Husuv protivník v Kostnic
  “První třetina patnáctého století je pro českého zájemce o dějiny zemí Koruny české obdobím, v němž zcela dominuje postava českého viklefisty Jana Husa spolu s hnutím, jež v Čechách na základě jeho učení vzniklo, aniž by přitom do obecného povědomí pronikly poznatky týkající se života a učení těch osob, které se Husovi a jeho následovníkům stavěly na odpor. Katoličtí odpůrci učení Jana Viklefa (Johna Wycliffa) a Jana Husa, a to jak domácí, tak zahraniční, jsou povětšinou známi jen historikům, zatímco běžný čtenář se zájmem o dějiny, a to jak katolík, tak nekatolík, o nich obvykle ví pramálo či vůbec nic. Z Husových zahraničních protivníků byl beze vší pochyby nejvýznamnější postavou Jan Gerson, jemuž se za jeho teologickou doktrínu dostalo čestných titulů Doctor Christianissimus (učitel nejkřesťanštější) či Doctor Consolatorius (učitel útěchy). Zatímco Hus, postava, jež nepochybně mimořádně výrazně, byť negativně ovlivnila české dějiny, je přesto osobností spíše regionálního významu, Gerson byl a je pokládán za nejvýznamnějšího teologa své doby a je mu v Evropě i Americe věnována nesmírně rozsáhlá literatura, ke které každým rokem přibývají stále nové a nové odborné studie. Tento článek nechce tuto odbornou gersonovskou literaturu obohatit o novou položku; jeho jediným cílem je stručně seznámit českého čtenáře s touto klíčovou postavou církevních dějin pozdního středověku.”
  http://tedeum.cz/2_2013/zahradnik_jangerson_0213.htm

  OdpovědětVymazat
 12. Pokud jde o Husovu, prevzatou nauku o předurčení jsou spory jak to vlastne myslel. Jestliže skutečně tak jak jak se tomu většinou rozumí a jak to později rozvedli theologové luteránští a kalvinističtí, nesvědčí to o jeho lidskosti a smyslu pro spravedlnost. Nepochybně se za vyvoleného považoval. Učení o predestinaci je odstrašující formpu citového vydírání.

  „Mnohem vážnější bylo pro Husa odmítání církevních dogmat. Dle jeho učení je Bůh vševědoucí a lidé se dělí na předurčené a předzvěděné. Právě predestinace byla bodem, kde nemohlo dojít mezi koncilem a Husem ke sblížení stanovisek a nemůže k němu dojít ani dnes. Církev argumentovala tím, že podle principu predestinace je člověk zavržen bez viny a spasen bez zásluhy, vše by záleželo jen na milosti Boží. Věří-li člověk v predestinaci, je bez vůle, je pasívní a třeba i krade – vždyť vše je dopředu určeno a rozhodnuto. Těchto rozporů si později všímá například i Martin Luter. Křesťané tvrdí, že jejich učení nepopírá svobodnou vůli člověka a o sto padesát let později Tridentský koncil (1535 – 1564) definuje: kdokoli hlásá, že člověk nemá svobodnou vůli, nechť je vyobcován. Svobodná vůle, říkají křesťané, je jedním z pilířů křesťanské víry a je třeba říci, ž“
  http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/clanky/2005/01/41089_11_0_0.html

  Martin Luther: Hitler’s Spiritual Ancestor (9781578849543): Peter F. Wiener: Books

  http://www.amazon.com/Martin-Luther-Hitlers-Spiritual-Ancestor/dp/1578849543

  Je človek určen k zavržení?
  “Co se týče Jana Husa, byl odsouzen především za své pojetí církve, které víceméně převzal od anglického reformátora Johna Wyclifa. Predestinace u nich byla součástí jejich učení o tzv. neviditelné církvi.”

  http://www.vira.cz/otazky/Je-clovek-urcen-k-zavrzeni.html

  OdpovědětVymazat
 13. mnohem vážnější bylo pro Husa odmítání církevních dogmat. Dle jeho učení je Bůh vševědoucí a lidé se dělí na předurčené a předzvěděné. Právě predestinace byla bodem, kde nemohlo dojít mezi koncilem a Husem ke sblížení stanovisek a nemůže k němu dojít ani dnes. Církev argumentovala tím, že podle principu predestinace je člověk zavržen bez viny a spasen bez zásluhy, vše by záleželo jen na milosti Boží. Věří-li člověk v predestinaci, je bez vůle, je pasívní a třeba i krade – vždyť vše je dopředu určeno a rozhodnuto. Těchto rozporů si později všímá například i Martin Luthr. Křesťané tvrdí, že jejich učení nepopírá svobodnou vůli člověka a o sto padesát let později Tridentský koncil (1535 – 1564) definuje: kdokoli hlásá, že člověk nemá svobodnou vůli, nechť je vyobcován. Svobodná vůle, říkají křesťané, je jedním z pilířů křesťanské víry a je třeba říci, že právě v tomto se křesťané nejpodstatněji liší od ostatních velkých náboženství.

  Lubomír Ptáček, Jan Hus

  „Predestinace je nejhorší a nejzrůdnější hereze v dějinách církve. Popírá svobodnou vůli a je nesmyslná. 28 z třiceti článků, za které byl Hus odsouzen, se týkají právě predestinace a další tvrzrní, že úkony kněze i „státního“ úředníka vykonané v smrdelném hřích jsou neplatné je nesmysl. To by uvedlo v chaos celý právní systém. Nikdo by nevěděl zda je právoplatně sezdán, že je právoplatný dědic atd. Není rozdíl v tom, je-li někdo apriori špatný, že ho předurčil Bůh, nebo příroda a narodil se ve špatné rase, nebo dějiny a narodil se ve špatné třídě. Ti vyvoleví „Boží lid“, pak vraždili nevyvolené. Hus byl v Kostnici podružný problém a soudcové dělali vše, aby Husa nemuseli odsoudit. Jenže hereze je hereze a v té době za kacířství byl trest smrti, který vyhlásil Fridrich II., protože kacíři, zejména kataři vraždili, pálili atd. V té době s tím trestem panoval všeobecný souhlas, Hus vyžadoval hranici pro své odpůrce na universitě..
  Mám-li milovat Boha a bližního, pak je jejich Bůh nesmysl. Nemohu milovat Boha, který pošle moje dítě, mého vnuka do pekla jen tak ze svévole. Tak se chová Allah.
  Církev o spasení nerozhoduje, o tom rozhoduje Bůh. Stačí si položit otázku „Za co budeme souzeni?“ a celý protestantismus se ukáže, jako nesmysl!”
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A111206_013433_p_spolecnost_wag&strana=2

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Predestinace je Osud. Ten stojí v Bohu, to On jím je a Nikdo jiný být nemůže! A jen Osud, čili Prozřetelnost rozhoduje bez ohledu na činy či smýšlení toho o kom rozhodne.

   Vymazat
  2. http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/upaleni-mistra-jana-husa.html

   Vymazat
 14. “Nebudeme seznamovat čtenáře s jeho životem a dílem, což je snadno dostupné v literatuře, nejlépe a nejvýstižněji v díle Jana Sedláka. Nám jde o vyvrácení mýtů a předsudků, které v souvislosti s Husovou problematikou jsou hluboce zakódovány v hlavách českých občanů.Jedním z nich je i tvrzení, že prý Hus byl potrestán za svoji kritiku mravních zlořádů v kléru. To je nesmysl, který právě Sedlák už v prvním vydání svého Husova životopisu r. 1915 vyvrací, když ukazuje, že biskupové shromáždění na kostnickém koncilu byli stejně ostrými mravokárci špatného života duchovenstva jako Hus. Příčinou Husova odsouzení byly bludy, které hlásal. 30 inkriminovaných vět, jež koncil nalezl v Husových spisech, skutečně jsou bludy i dnes a zůstanou jimi stále, což je třeba říci jasně a bez uhýbání. Teze, že kněz v těžkém hříchu neplatně uděluje svátosti nebo že představený v tomto stavu protiprávně zastává svůj úřad, jsou nejen věroučně, ale i objektivně a logicky neobhajitelné a nelze říkat, že Hus měl v tomto pravdu. Katolické stanovisko bylo, je a bude nezměněno: Hus se v tomto mýlil…. Desetitisíce kněží, řeholníků, řeholnic i laiků včetně žen a dětí byly upáleny, svrženy z oken na kopí nebo rozčtvrceny jen proto, poněvadž se nechtěly vzdát své katolické víry a přijmout husitské hereze, jež byly na hony vzdáleny katolické věrouce a popíraly i to, co Hus věrně učil (např. sedmero svátostí, mariánskou úctu). To není propaganda nepřátel, nýbrž autentické svědectví samotného husity Vavřince z Březové z jeho Husitské kroniky. V zájmu pravdy je ovšem nutno konstatovat, že podobná zvěrstva páchala i křižácká vojska, jenže husité v letech 1419-20 byli prvními, kdo započal s krvavým terorem a vyhlazovacími akcemi vůči katolíkům.
  To všechno je středověká minulost, kdy se provinili katolíci i husité. Obě strany se dopouštěly krutostí a násilí. Katolíci byli tenkrát také součástí českého národa, proto nelze stavět otázku Husovu jako nacionalistickou záležitost. Bohužel toto se stalo v 18. a 19. století. Osvícenská a později liberální protikatolická propaganda pochopila, že je možné Husovy památky využít proti Katolické církvi. Vytvořila tedy zcela jiný, absolutně vylhaný obraz Jana Husa. “

  Zde je 30 článků z učení Jana Husa, které byly Církví uznány jako bludařské.

  1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;

  2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení;

  3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou
  milost

  4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu;

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Husité se ve své době chovali jako dnes islámský stát. V severních Čechách např. upálili cca 2000 obyvatel včetně dětí. Abychom se to nedozvěděli, tak je nám stále intenzivně předhazován jediný upálený Hus, který plně upalování schvaloval a požadoval tuto popravu provést na svých odpůrcích. Kdo mečem zachází tim také .... A to se také nesmí říkat, aby snad katolíci nezískali nějaké body, které se zatím v historii žádné vládě nehodily. A kdo se dnes odváží vzpomenout minimálně dvou tisíc upálených rukama husitů. To by bylo státních svátků!

   Vymazat
  2. Pro půlnočního psavce.
   Nečtěte jen katolické zdroje (Jan Sedlák). Průběh koncilu byl zaznamenán, existují dopisy účastníků atd., takže si lze vytvořit názor, jak bylo s Husem nakládánáno, jaké mu byly dány možnosti obrany, jak byly upravovány jeho výroky, jak byl jeho případ manipulován.
   Pokud žili středověcí katoličtí kněží a tehdejší církev v souladu s Kristovým učením, pročpak vznikl řád františkánů?
   Jedno je vást mravokárné řeči a druhé je vést mravný život, v oddělení toho byli a jsou duchovní i mnozí řadoví věřící, a to nejen římskokatolické církve, mistři.
   Husův osud a osud husitství jsou aktuální stále, protože ukazují, že když vládnoucí kruhy ztratí sebereflexi, s čímž ruku v ruce kráčí zvýšení agresivity a nesnášenlivosti, nereflektují kritiku, nemírní se s kritizovaných otázkách, ztrácejí zanedlouho daleko více, než by ztratily zmírněním svých kritizovaných manýrů. Takto přišli o moc Tonda Novotný a spol., takto přišli o moc Husák, Biľak, Indra, Fojtík, Šalgovič a spol., v obdobné situaci dnes stojí EU a její pupíci. A se stejnou namyšlenou a arogantní zaslepeností kráčejí ve stopách Husových kritiků a vrahů, kteří si mysleli, že zavražděním Jana Husa, Jeronýma Pražského a pobitím husitů upevní svoji moc a místo toho se dočkali vzniku protestantismu a odštěpení značné části věřících. Dnešní eurokřižáci už dostali lekci sudoměřským brexitem a pokud nedostanou rozum, tak budou následovat další prohrané bitvy s heretiky-kritiky. A na Lipany, srpny 68 ap. není dobré spoléhat, ty nevracejí situaci do původního stavu.
   KR

   Vymazat
  3. A kdo tvrdí že ne? Že Islámský stát je špatnej? je mnohem spravedlivější než křivárny bezvěreckých polokolonií Žida! - http://www.expres.cz/jak-se-zije-pod-isis-04p-/zpravy.aspx?c=A151120_120726_dx-zpravy_pali

   Vymazat
 15. Vidím, že je zde hodně nablito,tak "dobrou noc" katolické buzny ze středního východu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Copak ze se nam zmenilo dnes. A co jsou sankce/KLATBY proti Putinovi ?
   Vudci naseho tehdejsiho naroda byli neuveritelne vzdelani nejen v Italii /Bologna/ ale i v Britannii /Oxford/ a nebyli to zadny vorezavatka.... Cirkev svata tripapezska / kazda sranda neco stoji a verici platte/ a velmi vyderacska / slo zde o druh daleko horsi Mafie-Murder Inc./ se snazila v potu tvare a bozimi skutky vytvorit po staleti nejaky ten nesouhlas. Snaha byla obrovska /jako i dnes/a tak neni divu,ze neco jako opozice vzniklo. Kvileni jak nam cirkev jeji rady a nerady, represivni vrazedne a mucici dobrotive inkvizice spojene s kradenim majetku, spehovanim/ kazdej i ten nejnizsi mnich, farar byl spion Vatikanu/ a jsou stale...prospivala /a velke kvileni o tom neustava/a husite naopak skodili kde mohli ,je velmi zajimave...Zrovna tak jako dnes Putin skodi....Pravdou se skodi maximalne...No a po vzboureni a revoluci se to svede na ty slepy Zizky, jak vokradali ty chudobny klastery plny zlata ,tu chudobu dodnes Vatikan siri, kde se da...Ale beda chudymu, kterej by se tesil ze od papeze dostane, treba kurku chleba...A tak karta osudu padla na Husa ..Ze se lid rozlitil je ovsem plne vina lidu , nebot a ponevadz pak se dopoustel neslusnosti, ktere videl /a zatracene hodne jich / u vrchnosti vseho druhu...Svetskych i tech dobrotivych krestanskych a to se musi nalezite prisne a mravne odsoudit...Co by tomu rekl Pan Buh ? A vsicky ty svaty...co vrazdili a masakrovali po staleti. a dnes maj hroby posvatny ve Vatikany spolu s pokladnicemi plnymi zlata....a ze si to dobrotivy vsemocny buh prebere...To zaslouzi jiste velkou chvalu....Pochvalen bud....Gangster Marcinkus, banka Ambrosiana a dalsi , kteri skoncili v Londyne pod mostem s kapsama plnejma kameni s mnozstvim pedofilu po staleti opatrujicich deti svedci stale o tom, jak se cirkev snazi naplnit slova bozi a slova Kristova ...Amen

   Vymazat
 16. Kdyby Hus neprosazoval a nekázal bludy a jen oprávněně církev za nešvary kritizoval, tak by dnes byl rehabilitován (určitě by nebyl upálen) a prohlášen za svatého. Jenže Hus nebyl souzen za kritiku církve,(v historii bylo mnoho kritiků církve, kteří požadovali nápravu a dnes jsou i bez upálení prohlášeni za svaté) ale za bludy a tak podle tehdejších zákonů byl světskou mocí upálen.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prvním upáleným by pak ale musel být Ježíš Kristus! Jako bludař největší, když žádal nahradit majetek uzurpovaný jedinci majetkem sdíleným, když požadoval Království Boží na zemi - ne v žádným Nebi a jednou až naprší a uschne, ale ještě za života apoštolů! Lži fráterníků kteří jeho život převyprávěli po svým ku prospěchu římských pánů kolohnátů - pardon kolonát provozujících postotrokářů a prefeudálů jsou základem katolické věrouky. A proti té a ničemuž jinému se MJH provinil!

   Vymazat
  2. Svatej je ten co se hodi, nesvatej ma za ucel a zaminku k uchvaceni , vyloupeni a zotroceni /zbloudilych/zemi, narodu /Ty bludy.ty bludy!!/ tema svatejma...A kdo ze to rozhoduje a prohlasuje ty svaty...Bizarni uchylny kardinalove a tajne zvoleni papezi pro vetsi slavu bozi a jeho imperialismus ve vsech formach...zlocinu...

   Vymazat
  3. Pokud někdo šíří bludy, tak jsou to především církve, resp. jejich členové, zvláště pak duchovní.
   Místo východiska "Pochybuj!" - a snaž se dopátrat pravdy, pochopit podstatu jevu, příčinu atd., - tak hlásají jako východisko "Věř!", čímž mohou s věřícím manipulovat.
   Výše uvedené nic nevypovídá o ne/mravnosti dotyčných do té doby, dokud není neznalosti nevědoucího či víry věřícího zneužito (tj. vědomě). Lumpem může být jak pochybující, tak věřící, který zneužije informační nedostatečnosti či víry druhého. Zodpovědnost ale už v moderní společnosti dostihla obě skupiny. U skupiny pochybovačů vyplývá z podstaty postoje, z rozvažování příčin, možností, z vybírání mezi alternativami. U skupiny věřících z toho, že již jsou též obeznámeni s alternativou nevěřit, nýbrž hloubat nad věcí. Víra je již neomlouvá, nýbrž naopak, už totiž měli dostatek času se nad otázkou víry a pochybování zamyslet a vybrat si cestu poznávání světa a jeho struktury a souvislostí, nebo cestu bludu, bloudění světem, jehož tajemství díky metodám poznávání a myšlení jsou postupně odkrývána a vysvětlována.
   KR

   Vymazat
 17. Pro mě byl Jan Hus největší Čech. Ano, brojil proti nabubřelosti, zvrácenosti a hladovosti katolické církve ve své době. Kázala vodu a pila víno. Jan Hus chtěl jenom nápravu, očistit církev tak, aby žila podle Krista. Jenže pro preláty, stejně tak jako pro ostatní boháče, bylo něco nemyslitelného, že si někdo dovolí postavit se jim. Tak v jeho učení našli bludy. Ale Jan Hus byl myslitel, nebyl to žádný fanatik, jen po pravdě a nahlas hovořil o dění v církvi. Musel dokonce vědět, co ho v Kostnici může čekat, přesto tam jel se obhájit, protože věřil v pravdu a dané slovo. I přes všechno stál za tím v co věřil. I po těch stovek let si ho velmi vážím. Měl v sobě totiž něco, co většině Čechů chybí - přemýšlivost, pravdomluvnost, a přesto, že díky svému postavení si mohl žít dobře až do smrti, měl odvahu položit život za nápravu církve a lepší život chudých. Tak si představuji Kristova apoštola.

  OdpovědětVymazat