Reklama

čtvrtek 14. července 2016

USAID a americká nadvláda - Základní kurs k pochopení, jak to funguje

Tony Cartalucci
14. 7. 2016   Zvědavec

Zemi dělají její instituce. Pokud jsou tyto instituce zamořeny a již neexistují, přestává existovat i země a národ. K těmto institucím patří úřady vlády, vzdělávání, zemědělství a ekonomický rozvoj, správa přírodních zdrojů, národní infrastruktura, včetně energetiky a dopravy, a bezpečnost. To jsou věci, na které myslíme, když přemýšlíme o konceptu moderního národního státu.


Na rozdíl od převládající víry není napadení a okupace nějaké země pouhým výkonem vojenské moci. Zahrnuje to, z nutnosti, zničení nebo napadení a konečné nahrazení všech výše uvedených institucí.

Nejextrémnějším moderním příkladem toho byla americká invaze do Iráku, kde irácké instituce odshora dolů byly buď zcela zničeny a nahrazeny, nebo převzaty Koaliční prozatímní správou (CPA). CPA šéfoval, doslova, Američan, Paul Bremer, který, aniž by byl voják, tam byl dosazen americkým ministerstvem zahraničí a v pozadí správními radami korporací.

CPA si uzurpovala zodpovědnost za všechny aspekty života v Iráku, od privatizace irácké ekonomiky, po „rekonstrukci“ a reorganizaci země sociálně, politicky a ekonomicky.

Průměrný přihlížející si vzpomene na „šok a hrůzu“ amerického prezidenta George Bushe a možná na několik dalších notoricky známých bitev invaze a následné okupace. Zřídka si však vybavíme všeobjímající nadvládu, které se USA chopily nad zemí prostřednictvím CPA, která byla americkými vojenskými silami jen podepřena. Avšak navzdory relativně těžkopádné povaze práce CPA, v porovnání s bezpečnostními operacemi prováděnými americkými jednotkami, to byla právě CPA, kdo v podstatě Irák „okupoval“ a nakonec dobyl.

 

USAID a spol. – Invaze a okupace nízké intenzity


Irák a Afghánistán jsou extrémními příklady realizace nadvlády USA, jejíž součástí jsou okázalé totální invaze, dlouhé okupace a celostátní „tvorba národa“ prováděná různými organizacemi používanými USA k projekci moci v zahraničí.

Jednou z těchto organizací je USAID. Pro země ve světě by mělo být, třeba že jen zřídka je, znepokojivé, že USAID sehrála klíčovou roli v invazi, okupaci a dobytí Iráku a Afghánistánu, zatímco si zároveň udržuje rozsáhlou přítomnost všude, kam americké zájmy upřely svoji pozornost.

USAID a virtuální armáda nevládních organizací a nastrčených krycích společností, které podporuje po celém světě, jsou zapojeny do aktivit v cizích zemích, počínaje vzděláváním (přepisování historie, viz Ukrajina – p.p.), po energetiku, přírodní zdroje, ekonomický rozvoj, dopravu a bezpečnost – jinými slovy všeho, co by si cizí země měly hlídat pro sebe.

USAID neusiluje o skutečné partnerství se zahraničními vládami, ale o vytvoření sítí, které působí nezávisle a souběžně s existujícími domácími institucemi a sítěmi. USAID a její expandující síť prostředníků promořuje jakoukoliv danou zemi, pomalu si usurpuje zodpovědnost za všechny oblasti, které by měla řídit suverénní vláda a existující vládu zanechává jako irelevantní prázdnou skořápku. Když paralelní sítě získají kritickou masu, lze je pak použít jako prostředek pro odstavení existujících vlád od moci a dosazení loutkových vlád – které se zodpovídají zvláštním zájmům, které aktivity USAID sponzorovaly a řídily.

USAID se aktivně snaží kooptovat místní talenty – jak individuálně, tak malé skupiny nadaných jedinců. Obecně se zaměřuje na začínající společnosti a nezávislé nevládní organizace, což je důvod, proč jsou USAID a další americkou vládou financované NGO stále více zapojeny do spolupráce – dokonce sponzorují vytváření a řízení nových prostorů v rozvojovém světě, kde se vytváří příhodné lákající pasti na místní talenty.

 

Globální hra GO


USAID neexistuje proto, aby někomu „pomáhala“. Její jedinou funkcí je převzít cílovou zemi pomocí budování sítí namísto místních, poštvávat lidi v dané zemi proti sobě a učinit stávající domácí sítě irelevantními.

Ty v podstatě vyplňují sociálně-politický, geostrategický, technologický a informační prostor vlastním vlivem a nahrazují veškerý ostatní (havloidní „občanská společnost“ – p.p.)

Na rozdíl od západních šachů, kde se hráči snaží odstranit ze šachovnice figurky soupeře v rámci strategické opotřebovávací hry, lze USAID a další podobné organizace a strategii, kterou zaujímají, přirovnat spíše k východní hře go. V go se hráči snaží umístit na hrací plochu co nejvíce kamenů a převzít kontrolu nad co největším územím.

V tomto kontextu by jakákoliv země mohla představovat herní plochu, s vlastními kameny rozmístěnými v oblastech jako energetika, vzdělávání, zdravotní péče a bezpečnost. USAID se snaží umístit na tuto herní plochu vlastní kameny, obecně pod krycí rouškou charity a zahraniční pomoci. Pokračuje v umísťování svých kamenů na plochu, za podpory nevyčerpatelných zdrojů, a skutečné záměry jsou vládami a lidmi, ve kterých působí, chabě chápány.

USA prostřednictvím USAID v podstatě hrají hru go proti nezkušenému hráči, který neví, že hra začala. USAID je pak schopna rychle a snadno ovládnout hrací plochu svými „kameny“ – NGO, které financuje, organizace a talenty, které kooptovala, a zcela souběžné instituce řídící různé aspekty cílové země, přímo pod nosem vlády oné země.

V koordinaci s dalšími americkým ministerstvem zahraničí financovanými politickými frontami a nevládními organizacemi odstraňují domácí instituce a svrhávají vlády ve prospěch nastrčených institucí řízených západními zájmy a loutkovými režimy nakloněnými vůli USA.

Cílové země často až příliš pozdě pochopí, že „prostor“ na herní desce byl ovládnut těmito zahraničními zájmy, kdy jakýkoliv zbytek domácích institucí a sítí je tak hrubě zanedbán a atrofován, že nemají šanci postavit se na jakýkoliv odpor.

 

Příručky boje s odbojem jsou „manuálem“ USAID

„Go“ verze USAID má vlastní pravidla, která lze snadno nalézt na internetu jako volně stažitelné soubory na řadě amerických vládních stránkách, ve formě manuálů pro boj s odbojem. V těchto manuálech je popisováno, jak si získání kontroly nad jakoukoliv danou populací vyžaduje ovládnutí základů, na kterých populace závisí – všeho, od výroby energie, vzdělávání, po sběr odpadu a tvorbu pracovních míst.

Ovládnutím těchto aspektů v jakékoliv populaci pak člověk ovládá samotnou tuto populaci. Je to klíč nejen k poražení „odboje“, je to také klíč k řízení úspěšného odboje. USAID projektující svoji moc do nějaké země je fakt a svým způsobem také odboj – doslovný pokus ovládnout vládu – jakkoliv postupný a trpělivý tento odboj může být.

Oblasti zahrnuté do amerických manuálů boje s odbojem jako klíčové jsou (avšak nikoliv výlučně):
 • policie a hasiči
 • vodní hospodářství
 • elektřina
 • vzdělávání a školení
 • doprava
 • lékařství
 • kanalizace
 • bankovnictví
 • zemědělství
 • pracovní vztahy
 • výrob
 • stavebnictví


Když začneme zkoumat, jaké z těchto oblastí jsou zahrnuty do programů USAID, tak odpovědí je prakticky všechny.

Poražení hry USAID


V jakékoliv dané zemi by USAID měla být na seznamu zahraniční agentů a její aktivity by měly být silně omezeny. Každý niklák, který rozdají, pokud je jim vůbec dovoleno působit, by měl jít přímo do vládních programů. Programy USAID by měly být podřízeny vládním institucím, prováděny vládními institucemi. USAID by mělo být přísně zakázáno provozovat nezávislé sítě, programy, semináře, protesty a setkání kdekoliv mimo americké hranice.

Ale co je důležitější, země musí chápat, že hrací plocha „go“ představuje její území a obyvatele. Musí vytvořit a umístit vlastní nadřazené kameny na tuto herní desku v takovém počtu a v takové kvalitě, aby nezbyl prostor pro kameny USAID, to v prvé řadě. Tím daná země nejen čelí USAID a konspiraci, kterou zastupuje, ale také ji poráží na nejzákladnější úrovni této „hry“.

Země vytvářející silné instituce a sítě v rámci svých hranic k řízení těchto oblastí klíčových pro pokrok moderní civilizace zamezuje potřebě „zahraniční pomoci“, to v první řadě. Není to jen záležitost hrdosti, že země se nemusí spoléhat na „zahraniční pomoc“, ale záležitost vlastního „přežití“, protože „pomoc“ není dávána zdarma, a jako v případě USAID slouží jako vektor projekce nadvlády v samém srdci dané země.


A Primer: USAID & US Hegemony vyšel 8. července 2016 na journal-neo.org. Překlad v ceně 548 Kč Zvědavec.

142 komentářů :

 1. síť na síť.přesně.
  jen dodám: OSN - CO to je si laskavě najděte v pravdivém zdroji
  pořádala na území Spojených států sionistických středisko Praha
  povídání o Urbanismu.
  Obyvatelstvo vytlačené opakovaně po staletí ze "soukromého" území do městských aglomerací - mražený chleba od Zaňákové alias Bílé a voda od "francouzů" - na příděl - za 172 odpracovaných hodin měsíčně.
  Pro upevnění občanské společnosti samozřejmě hypotéka a leasing.
  jak jinak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celý 17. listopad 1989 byl názorným příkladem působení Americké nadvlády na našem území, samozřejmě s ochotnými kolaboranty z řad naších občanů, kteří si mysleli, že bojují za lidská práva. Otec a realizátor kuponové privatizace JEŽEK nedávno přímo v ČT 24 veřejně sdělil, že s ním na ministerstvu seděli američtí poradci, kteří mu "radili" jak má postupovat v kuponové privatizaci, aby státní majetek byl co nejdříve v těch správných rukou, tedy v rukou zahraničního kapitálu, tedy ještě přesněji v rukou USA, SRN, Francie. Jeden příklad za všechny, když firmě Bening byla předána do správy firma Aera Vodochody, kde američani začali vyrábět vrtulníky, které vykupovali od Aera za polovinu výrobních nákladů a tím tuto firmu do roka a do dne totálně zlikvidovali. Něco podobného provedli američani v dalších privatizovaných českých firmách, jako Vagonka Studenka a ve firmě Tatra. Všechno bylo samozřejmě doprovázeno plamennými slovy o lidských právech a demokracii a nebezpečí komunismu. Po likvidací těchto firem se s úsměvem odporoučeli a miliardy ztrát, které američani zapříčinili, jsme zaplatili my všichni. Američani to ale jako zlodějnu neberou, pro ně to byl úspěšný "byznys", protože miliardy skončili na jejich kontech a způsobů, jak se na jejich konta dostanou naše miliardy je hodně. Nucení našeho státu investovat nejméně dvě procenta do zbrojení a tedy nakupování amerických zbraní je jednou z těchto metod s velkou propagandou o hrozbách, které nám hrozí z východu. Jediná metoda, jak se tomu bránit je s američany vůbec neobchodovat, vůbec se s nimi nestýkat, nedovolit jim jakékoliv aktivity, protože amici jsou přímo tak již od mala vychovaní, aby se snažili napálit bližního svého a když se to povede v jejích očích to není zlodějna, ale chytrost a jejich úspěch. Pokud tuto filozofii nepochopíme, budeme vždy prohrávat.

   Smazat
 2. Vlastnit mohou co chtějí. Stejně jim to nepomůže.

  OdpovědětSmazat
 3. Zemi,stát,republiku dělají jen a pouze VLASTNí INSTITUCE,bez cizinců a cizáků.Vlastní Banky,Závody,Zemědělství.Především bez ůskočných,mnohomluvných cizinců,staronových lupičů a loupežníků ODJINUT.Ven s něma,ať vypadne ten dusivý mor-cizinci obchodníci--podvodníci,berousci.

  OdpovědětSmazat
 4. Oblasti glóbu mají své specifické mentality. Dá se říct, že Evropa jako celek má "Evropskou mentalitu", i když stačí překročit jedny hranice a můžete mít pocit, že jste na malinko jiné planetě, a co teprve hranice dvě nebo tři.

  ... A co teprve skok přes oceán nebo Kavkaz ...

  Víceméně se všichni dokážeme shodnout, že jsme jeden živočišný druh, ale tím shody končí a začínají rozdíly. Mentalita je jiný operační systém, a vzájemná kompatibilita je relativní a bez "překladačů instrukcí" se dočkáte různých grimas očí, obočí, čela, ramen, což jsou v podstatě chybové hlášky, kdy systém zprávu nedokázal tak úplně zpracovat.

  Americká mentalita je mimořádně zdatná v sebedůvěře, že je tou best, tedy nejlepší, a ostatní se jí přirozeně, myšleno skutečně přirozeně, budou postupně přizpůsobovat, neřkuli podřizovat. Těžko se to takové mentalitě rozmlouvá, byť výjimky samozřejmě existují.

  OdpovědětSmazat
 5. Ano. I u nás je to ve velmi pokročilém stádiu. Aniž si to naprostá většina uvědomuje. Jejich kameny je už i většina našeho parlamentu a celá vláda. Děda.

  OdpovědětSmazat
 6. USAID je velkorysá pomoc lidem v nouzi, ktera už zachránila miliony lidí.
  Komu jste kdy pomohli vy, komunistická lejna?
  Jediné co za vami zustane jsou hladomory, zničená ekonomika, zasvinēné zivotni prostredi a miliony mrtvol.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedna z metod USAID je, že každý kdo vystoupí proti jejich pracovním metodám je okamžitě označen za komunistu ač třeba je hluboce věřící člověk. Druhá metoda je, že vůči takovému člověku s jiným názorem na práci USAID se nasadí sprostota a drzost. Třetí metoda je, že výsledek rozvrácení celé země, jako se to děje v Iráku, Afganistánu, Libyi se prezentuje jako nejvyšší stupeň humanitární pomoci a stovky tisíc mrtvol se prezentuje jako úspěch. Ti kteří toto kritizují jsou pak ostrakizování těmi nejhrubšími metodami.

   Smazat
  2. Velkorysá pomoc lidem v nouzi? - to jako páchá USA? Nějak tomu nerozumím. Tím myslíš rozbitý Irák, Afghanistán, Syrii a Libyji, rozbité domovy, pozabíjené lidi, a další miliony lidí rozprášené na cestách, kde strádají, přesně jak píšeš - hladomor,zničená ekonomika, zasviněné životní prostředí a miliony mrtvol - to měla být ta pomoc v nouzi? To dokázala USA za posledních 26 let - co za 26 let rozbili komunisti? A koukej odpovědět ty hnusný, sprostý hovado, koukej odpovědět - ona to není pravda? Co za posledních 26 let rozbili komunisti,kde zanechali hladomor a zničené ekonomické hodnoty? A vícekrát už sem s těmi prašivými nadávkami nelez! Jsi zasranej hajzl - nic jinýho. Poser se z tý tvý Ameriky, a koukej tady odtud odtáhnout - o sprostý hajzly tato zem nestojí.

   Smazat
  3. No jo, to je pravda! Ovšem miliony lumpů jako jsi ty, kteří ty hladomory vyvolali a životní prostředí zlikvidovali ve službách té "ekonomiky" - tedy zločinné nadvlády kapitalistických kořistníků - vašich prašivých to filconšů, vy vopejzalé filcky! Takové mršiny pak jsou požehnané! A znovu to tak skončí - to je zákon dialektiky dějin! Po další revoluci se zem bude hejbat až vás do ní ještě žijící leč se spřeráženými hnátami a vypíchlými vočisky (to aby žádnej z vás neutek!) zahrnem! A nežž se vaše lokajské, z mizerie lidu vyžrané trupy změní v úrodný humus ji pak v předsmrtných křečích ty vaše zlodějský čpáry ještě i řádně prohnětají! Takto zúrodněná zem pak vydá žírný chléb příštím, lepším generacím našich dětí ....

   Smazat
  4. oprava: ... aby si při kopání hrobu ... kriple ... rozčísne ...

   Smazat
  5. Asis pochopil zmrde všiváckej rasozrádnej xenofilní buziku, že na tom drátě budeš viset za ty svý brklavý hnáty! A já ti k tomu chcípání budu zpívat ukolébavku: „Směj se, paňáco, je konec milování…“ :))))))))))))

   Smazat
  6. To máš pravdu kreténe 20.03 - s těma očiskama. Přesně to udělá stejnej zmrd jako jsi ty tvým dětem, manželce, matce, tátovi ... proč ne? Zpřerážej jim hnáty, až budeš čučet na vyhřezlý střeva svýho syna nebo vnuka, ono tě to přejde - ty prasečí, úchylný a sadistický žvásty. Ty si myslíš, že jsi normální? Normální člověk takovej hnus nepíše - jen úchylný prase jako jsi ty. Dobytku smradlavej - ale jen piš, piš ty sračky. Na Bezpečnostním úřadu vlády se pobavěj, až jim pošlu ukázku, jaký zvěrstva tady v ČR píšou důchodci, bývalí soudruzi, veřejně na internet. Všechny ty prasárny - od středy - jsem si stáhnul, namnožím to, a pošlu Ministrovi vnitra a Úřadu vlády. Jaký hnusný mediální aktivity tady vydělávají na reklamách, a co je různě po kanálech a různých brlozích zalezlých krys a úchylných prasat. Aby zahájili hledání, čistku a vyčistili ten bordel. Všechny vypatlance jako jsi ty, dodat do blázince. Injekce a zneškodnit. Nebudu ti vyhrožovat tak oplzle, co tady píšeš ty, ty krysí hajzle - i tchoř má větší cenu než nemocnej, a neléčenej zmrd jako jsi ty. Podobnej zmrd najel v Nice náklaďákem do davu lidí a pozabíjel ženy, děti, nevinný lidi - nebyl to tvůj příbuznej? Taky nemocnej, posedlej magor - jeho tam odpráskli, tebe dokonce nechaj žvanit ty sračky veřejně - ale to vám zatrhnou, to si piš. Podniknu všechny kroky, aby tyhle prasečiny skončily. Ať vidí naši zákonodárci, odkud ty prasečiny, násilí a nenávist pocházejí. Jste horší zrůdy než celej islám a muslimové, obyčejné, sprosté, blbé, omezené české zrůdy. Jo a připrav svý děti a příbuzný na tu cirkulárku, šedivý vlasy, rozčísnutí - a podobný radosti, jak tady meleš ty chorý blívajzy. Taháš si péro u toho? Stříkáš? Tak to v duchu vidím ty hnusnej, úchylnej šmejde.

   Smazat
  7. Ha už tu zase straší ten havlidní posranej buzerant! Pacifistickej magor! Tohle fanatický hovado by s klidem zrušilo i dějiny, aby se vyhnulo zaslouženýmu utrpení toho svýho bezcennýho škaredýho trupu, ale nemá šanci! Vo tom už rozhodly neúprosný zákonitosti dialektiky ...

   Smazat
  8. 20:23 - to jsou starý věci. Nic novýho jsem za posledních deset let nevymyslel, páč zmrdi který dusím se taky moc nezměnili:) Existuje jakýsi web Atlanka či tak ńák a tam moje hlášky taky kopčili z Novinek, prý jako "ukázka co jsou soudruzi zač" - debilové! Přitom mě jsou všichni souzi u prdele, já se řídím vlastní dialektikou (to pro 20:25) :)))

   Smazat
  9. 20:25 - že se ten pedofilní havloid nestydí tu kvákat něco o krutosti! Másla na hlavě mají až až s tou jejich "moudrou lamou"! - http://www.lajkit.cz/zpravy/item/245-sokujici-pravda-o-tibetu-kterou-media-z-dobreho-duvodu-taji

   Smazat
 7. Každý chce nežištně pomáhat, někdo na základě principu osobního jiný na základě principu obecního vlastnictví. Jestli to ovšem není dvojitá nebo trojitá ironie.

  OdpovědětSmazat
 8. Přidej se k nám, my tě naučíme, jak oškubat ty, kteří zaváhali.

  OdpovědětSmazat
 9. Dáme si tu naší, pěkně poamericku

  ááá

  Strýček Banka žízeň měl, hyja hyja hou
  Úroku se napít chtěl, hyja hyja hou

  OdpovědětSmazat
 10. Netřeba si dělat iluze, že se něco změní; ovšem, když jdete věcem na dřeň, tak je svět v jiných barvách, než jak vám vtiskne obecné povědomí.

  OdpovědětSmazat
 11. Ekonomický systém a doktrína vytváří svůj vlastní druh pseudoetiky, která je jak propadliště na čudlík, když chcete vědomě předstírat, že je autentická.

  OdpovědětSmazat
 12. Globalizace vyrovnává hladiny pokrytectví a pro některé země jsou to skokové šoky. Otevřením západu to sem vtrhlo jak provalená hráz.

  OdpovědětSmazat
 13. Je jasné, že už dávno obyvatelstvo na volbu šerifa nemá vliv. Sice i před 200 lety vládli peníze, ale teď je to zcela dokonalé. Elity jsou uzamčeny v betonových bunkrech a obklopeniy kamerovým systémem a pracující lid, povětšinou přistěhovalci, makají samozřejmě za lepší peníze, než našinec kdesi za vodou, jenže v lepším případě žijí v papírovém domě a v horším případě v karavanu. A pak je tu pestrobarevná vrstva, co každý týden pořádá Majdany, ale je to prd platné, Zfašizovaná policie s nimi zachází jako s lovnou zvěří. Jednou se to ovšem zvrátí v pravý opak a pak fašismus bude jediný svorník oné emerické demokratické společnosti. I stokrát proklamovaná svoboda není svoboda, stejně jako stokrát opakovaná lež zůstane pořád lží.

  OdpovědětSmazat
 14. Zasraní, zasraní, zasraní Američané! A jejich západoevropští slouhové!!! Všich víme. co je to za krvelačnou, zlodějskou verbež ale my jim stále polezem do zadku!!! Malé státy a především Slované jsou určení k likvidací nejdříve. Naše zaprodaná a imbecilní 25letá vláda patří před lidový tribunál! Všechno je to jen svinstvo a hnůj!

  OdpovědětSmazat
 15. Je suis dementní sluníčkář, vítač, Sorosů sluha, havloid veš krna, antiruský pomatenec, plechová huba oligarchů, .......

  A ODMĚNA?
  TADY:

  http://zpravy.idnes.cz/utok-v-nice-svedectvi-0tm-/zahranicni.aspx?c=A160715_075854_zahranicni_san

  Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Ještě si někdo myslí, že židozednáři jsou v politice to pravé ořechové, protože se cítí jako nadřazená sorta?!

  OdpovědětSmazat
 16. Děsivé čtení!
  Čtení především pro každého z místních blbečků, kteří si z US kastlíku dokážou vytáhnout červenou kartu a poté jít manifestovat svou nenávist k prezidentovi své vlastní země.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sám jsi blbeček, který tady opakuje dávno vyvrácené bláboly z profláknutého Aeronetu, ty "červená karto".

   Smazat
  2. 300 let pod jednou doktrínou vám možná zachová schopnost kritiky, ale zapomeňte na nějaké životaschopné alternativy. Kritické články amerických autorů mají širší publikum v Evropě, než v USA, kde jsou minoritní, okrajovou záležitostí, bez semenšího vlivu, a deseti tunami nálože naivního idealismu hraničícího s řízenou diskreditací.

   Smazat
  3. Neříkej, že se lidi jen tak domluvili a jásali s červenými kartami, rudými trenkami, mraženými kuřaty, studenty Šmídy.
   Lidi si sami zorganizovat nic nedovedou.
   I ta hloupá revoluce má vždy své Pozadí - Popředí - Výkonou složku.

   Sedni si na lavičku židozednáře a medituj o tom, jak to udělat, abychom se stali světoobčany.
   Myslím, že to humanitární povahou bomb, přijímáním a vítáním islamistů, rozšiřováním demokracie a podobnými lotrovinami nepůjde.
   Ale každému, co jeho jest.

   Smazat
  4. Typický příklad je Roberts, který svojí apokalyptickou verbální hrůzovládou dělá pravý opak toho, co zamýšlí, v podstatě čechrá sebevědomí všem těm nejrůznějším intrikánům, které hlasitě hanobí, což je přesně vítr do jejich plachet. Oni - chtějí být zlí a chtějí, aby z nich šel strach. To je jejich primární politika, zastrašování, a poslouží k tomu stejně "dobře" oficiální kanály jako jejich nesmiřitelní odpůrci.

   Smazat
  5. 9:59 - povídej! povídej! Copak kdo kde vyvrátil! Už zas?:)) Voni jim ty kartičky vytiskli na nějaký jiný ambasádě? Nebyla to náhodou kolumbijská?:)))

   Smazat
 17. Kde je kNíže, agent Plavec, Kriminálka Anděl, Honič Janda, Zavorálek, Gabal a spol, Langšádlová a celá Kalousekpartaj s pomatenou ČT, za prodanou zájmům evropských amerikanistů u rotaček na žabí kůže......

  Ano sice budou JE SUIS já jsem, ale kdo?!
  Opět pojedou v předem připraveném scénáři, zrovna tak, jak to činí HERCI a ne POLITICI, kteří asi již dávno nejsou.
  Při volbách je nutné je správně ocenit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máš radost, co? Pro podobné zmrdečky jako jsi ty platí staré známé "čím hůř tím líp".

   Vždyť ten zasraný muslimák bojoval i za vás, rudohnědé idioty. Stejně jako vy nenávidí USA, celý západ, kapitalismus, demokracii, svobodu, židy... Jediné v čem se trochu lišíte je cíl. Ale i ten je vlastně podobný. Diktatura, totalita.

   Smazat
  2. Díky takovým hlupáčkům jako jste Vy, Anonyme 10:10, si americké korporace dělají na zemi téměř co chtějí a brzy odpadne i to téměř. A pak možná i hlupáčci prohlédnou, ale to už bude pozdě.

   Smazat
  3. Vláďo,

   i tyhle debilní fanaticky antiamerické stránky běží v systému "Blogger" od Googlu, jedné z největších a nejmocnějších US korporací.

   Jste neuvěřitelně křiví pokrytci a hlupáci, kteří se hrajete na osvícené.

   Smazat
  4. Na těchto stránkách není fanatického vůbec nic, kromě některých diskutujících, především trollů.

   A moc se omlouvám za své pokrytectví, že používám produkty firem Amazon, AT&T, VISA, MasterCard, UPS, Disney, Coca-Cola, Starbucks, McDonald’s, Nike, Microsoft, IBM, Google atd.,
   asi půjdu doprostřed amazonského pralesa bouchat klackem do stromu a svolávat antiglobalizační odboj.

   Hňupe, ty píšeš o pokrytecktví? Ty jsi nevěděl, že demagogie je taky pokrytectví?

   Smazat
  5. Promiňte můj velmi osobní až agresívní tón před chvílí, teď už jsem vychladl.
   Neberte to prosím jako sarkasmus, myslím to vážně.

   Smazat
  6. Vláďo, tenhle diskutér je místní ameriko-nácek, který by prodal svojí babičku, aby mohl v New Yorku umejvat hajzly.

   Smazat
  7. Oblizovat...

   Smazat
  8. 10:10 Kdo že používal a kamarádil se s islamisty více, než USA! Jenže hodili se, pokud šli proti Rusku.
   A vy jste z té party rudých trenek a pornoherců v evropských hodnotách, kteří mleli jedno a teď začínají kvičet.
   Dělá vám dobře, když se snažíte zavděčit Sorosovi a globalistickým židozednářům? Jen se koukněte na vládu ve Francii.

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Doprdele-doprdele-doprdele-Zasrany-islamisticky-hovada-zdesil-se-znamy-aktivista-nad-zpravou-z-Nice-444838

   Smazat
  9. Co říkali dříve???

   http://tomaspeszynski.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=488740

   http://www.evropskehodnoty.cz/uprchlici-nejsou-masa-ani-vlna-jsou-to-lide-stejne-jako-ja-nebo-ty/

   Smazat
  10. 10:10 Holt si příště musíš ty své umírněné více hlídat. Měli jste radost, když se bombardovala jugoška, Irák, Libye, Sýrie ... třásli jste se na zisky a ...
   Něco zase napiš.

   Smazat
  11. 10:10 A kde za nás muslimáci bojovali?
   Snad nechceš říci, že v Afghanistánu, Čečně a teď v Iráku, Libyi, Sýrii proti Rusum a diktátorům.

   Nejsi ty navedenej?!

   Smazat
  12. Nejsi náhodou 13:28 z party Tomáše Peszynského, tik-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovského, hoňsipéra Jandy.

   Taky by jsi rád vítal a jásal?
   Taky půjdeš na Rusa?
   Tak přidej, do toho. Soros ti poví jak.

   Piš

   Smazat
  13. agent Plavec, Kriminálka Anděl, Honič Janda, Zavorálek, Gabal a spol, Langšádlová a celá Kalousekpartaj s pomatenou ČT, za prodanou zájmům evropských amerikanistů u rotaček na žabí kůže......
   JE SUISové by se měli vyjádřit. Jenže jaksi nemohou, protože na korouhvičce zrovna nevane vítr.

   Smazat
  14. JE SUIS. My také a rádi?

   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/charlie-hebdo-karikoval-leteckou-havarii-ruskeho-a321-na-sinaji/

   http://www.express.co.uk/news/world/596634/charlie-hebdo-mh370-front-cover-controversial

   Smazat
  15. 10:10 je mimoň polní. Kašli na něj.

   Smazat
  16. 10:10 co to meleš, že někdo má tady radost.
   Je to spíš zděšení z toho, kam politika tzv. demokratického západu vedla.
   K těm co ten západ vedou, přísluší i takoví Schwarzenberg TOP-09, ANO - př. hérec Stropnický, ČSSD - Zaorálek,..., KDU-ČSL - omlouvač Herman, a banda dalších Kocábů, Štětinů, Langšádlových, Kalousků, Bursíků, ČT, ...

   Smazat
  17. 10:30 Něco podobného se říkalo také za komančů - co proti nim máš, vždyť ti dávají i ten toaletní papír.

   A bude se říkat dál, třeba na východní frontě - co máš proti Židozednářům, vždyť ti dávají i ty kádéčka, aby jsi tady nechcípl hlady.

   Smazat
  18. 10:10 Kde jsi navedenej?

   Smazat
  19. 10:10 Vy tvrdíte, že každý kritik kazisvětů, ničících hnízda včel pro získání jejich medu je pro svět stejně nebezpečný, jako včely, které toho kazisvěta popíchají? Máte patologicky narušenou logiku. Proto máte takové nesmyslné názory.

   Smazat
 18. Když se logo téhle USAID dostane na stránky Evropských webů, tak si PR Management CIA může udělat čárku za uveřejněnou reklamu.

  OdpovědětSmazat
 19. V psychologii davu nehrají roli texty, ale obrázky, které se dostávají do povědomí. A nezáleží jestli je to článek kritický nebo pochvalný, o to vůbec nejde.

  OdpovědětSmazat
 20. Infiltrační kampaně řídí specialisti psychologové, odborníci na podprahové "zpravodajství" ... vaše podvědomí bylo už infiltrováno americkými procedurami. Kapišto?

  OdpovědětSmazat
 21. Podívejte se jen na nadpis - Americká nadvláda - základní kurs, ... hlavní styčné body ... psychologické háčky - invaze, okupace atd.

  Američan je chodící memetická nálož, není schopen se vyjádřit, aby zároveň nebyl "infekční" jejich šílenostmi.

  Fakt to čtěte s mentální aseptickou rouškou. Než se do toho pustíte, tak si dejte pozor, aby se do vás ty jejich šílený memy nezažraly.

  OdpovědětSmazat
 22. Když sem jouda Vašek Dvořák flákne tohle logo, tak je to jako kdyby vám ho 60x za vteřinu razítkoval na zornice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. @_@

   Odpor je marný, budete zhypnotizováni... braňte si mozečky a hlídejte si, co vám do nich kdo bez ptaní pouští.

   Smazat
 23. Když se napojíte na "duševní prostředí" USA, tak je to jako kdybyste si ke spánku přiložili kabel s 380ti volty. Amerika je jak vosí úl. Mají tam vybzučeno 150ti televizními kanály přepínanými v rekordním tempu.

  OdpovědětSmazat
 24. Nemohu uvěřit, že pouhých 45 let po hrůzné válce jsme začali dobrovolně odevzdávat do německých, prozápadních a samozřejmě amerických špinavých rukou svou severenitu, svou ekonomiku , svou svéprávnost....asi si náš připosraný národ nic lepšího nezaslouží....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stalin věděl, že podobná situace může nastat.
   Viděl globalistům do karet a proto ho neměli rádi.

   Smazat
 25. Kavárenští povaleči a odkaz přikulovače

  Všude ryjí, jak jen mohou, v mrákotách snad blouzní.
  Se Sorosem banda lumpů náramně si souzní.
  Lidé jim ty hovadiny z televize žerou.
  Kdepak se ti islamisté z ničeho nic berou.

  OdpovědětSmazat
 26. ZLOČINY KOMUNISTŮ. Fakta nelze zamlčet !!
  Za minulého režimu bylo naprosto normální, že po ulicích našich měst a obcí se potulovali bandy zdivočelých Lidových Milicionářů. Znásilňovali ženy a prznili děti – to vše za podpory vedení KSČ. Neštítili se ani znásilňovat domácí a hospodářská zvířata. Ve všem jim byli vzorem vedoucí představitelé strany.

  Jenom v období 1970 - 1989 bylo v Československu znásilněno komunisty 789 369 žen, 456 258 mužů, 321 123 psů, 98 654 koček.
  PŘÍKLAD:
  V roce 1975 u Liptovského Mikuláše G. Husák znásilnil baču Juraje Maciucha a jeho 60 ovcí, nakonec i jeho psa Bundáše.
  V. Bilak takto řádil na Oravě a u Košic.
  L. Štrougal, když zavítal do některého JZD, většinou znásilnil nejen všechny dojnice v kravíně, ale i dojičky. Potom navštívil vepřín, kde se choval také tak.
  Kapek takto řádil v Jižních Čechách a v Praze.
  NEDOSTI NA TOM !! Na všech sekretariátech KSČ od okresů po ÚV, při oslavách VŘSR, 28. Února, narozenin
  K. Gottvalda bylo při oslavných rautech podáváno LIDSKÉ DĚTSKÉ MASO !!!!!!
  Celkem bylo komunisty sežráno 123 987 dětí.
  MY HAVLISTÉ NEZAPOMÍNÁME !!!!!!!
  J. Prkno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Morbidní humor.

   Smazat
  2. 15:35 Vy jste tomu dal. Prozradil jste "fakta", která mají modrožlutí připravena do předvolebních bojů. No, alespoň bude mít místní Pepek Vyskoč co tvrdit. Ty jeho staré písničky jsou už moc obehrané.

   Smazat
  3. Fotra a mámu Pepka Vyskoče znásilnili všichni a tak se klukovi nelze divit jak mu to dobře myslí......

   Smazat
 27. Myslím že jsem přišel na to, proč tady jeden stálý diskutér nadává všem "rudohnědých" - částečně má pravdu. Asi už je mu z diskuzí zle. Všichni - vy diskutující - jste bývalí soudruzi! Ne sice komunisti, ale určitě soudruzi.Dnes v důchodu. Věčně sedíte u internetu a nadáváte, a při tom jste to byli vy, nikdo jiný než jen a jen vy, kteří tady vyzvonili v devadesátém osmém tenhle potencionální hampejz! Když se vám všem za socíku dařilo tak dobře, jak píšete teď, ( a je to pravda, dařilo) tak proč jste do prdele lezli na ta náměstí a zvonili jak blbci? Co jste chtěli? Komunistickým aparátčíkům, a hlavně jejich dětem, jste vyzvonili nekonečný možnosti v rozkrádání majetku státu a ještě jste tím byli nadšeni - tou privatizací. To vy jste volili ty Ježky, Pilipy, Dlouhé, Klause a Havly - vy a jen vy.Díky vám byli zničeny statisíce lidí, přišli o své domovy, o životy, díky vám je z ČR hampejz - imitace Ameriky - a právě USA chce udělat hampejz z celého světa. Kde se dříve lidi zabíjeli a vystřelovali navzájem ve školách, a všude možně? Jen tam - s jejich zbraněmi- a každý desátý američan je magor. My jsme nic takového tady neznali - teď je to v celým světě, i tady. Oni vůbec neuznávají trestnost podvodů - tam jsou metody okrádání lidí a podvody považovány za bystrost a chytrost - kdo dokáže vtipně okrást a vytěžit ostatní lidi, je považován za kofra - přesně to v ČR také prohlašoval americký vyučenec Klaus - že jakýmkoliv postupem vzniká majetek, je to postup správný a nezná špinavé peníze. Dnes je spousta hnědých magorů, kteří jsou v celém světě ( u nás cikáni) naládováno ve věznicích a tam odtud je vytahují odporná, bezcitná hovada, která si je najímají na zabíjení. Proč zatím nikdo nezabíjí hajzly ve vládách,proč se nevraždí v parlamentech, proč nikdo nenajíždí náklaďákem do zasraných celebrit na červených kobercích? Proč vraždí jen a jen obyčejné lidi, neznámé, včetně dětí? Protože je to řízeno z paláců, vlád a parlamentů - od VIP šašků!Protože i ty červené koberce, ti zasraní debilové a psychopati (pardon umělci) jsou obalováni zlatem a přepláceni za ten pokleslý humus, který předvádí - i my to tady teď máme. Naletíte na všechny žvásty. Jen se slintá, žvaní a žvatlá - a zatím jsou zabíjeni lidé jak na prasečích jatkách - to vám nevadí? Kdo vydělává na zabíjení? Zbrojní průmysl, a taky mediální kurvy a provozovatelé internetu - tyhle informační servery! Zveřejní tragedii a hned pod tím kouká z článku nahá prdel, a okolo hnusné reklamy - víte, kolik svým žvaněním na diskuzích vyděláváte těmhle prasákům? Kdyby nebylo zabíjení a tragedií - o čem by žvatlali? Je to pořád dokola, jen se tváří soucitně, ale ve skutečnosti si přejí víc a víc mrtvých, aby měli o čem psát,- Nice - Novinky - dnes - už asi 20 článků! Tisíce diskuzí- žvanění a žvatlání - víte, co to nasype prachů? A ty sprostoty tady od starých grázlů - jen čtěte! Vyhrožujete si navzájem poléváním benzinem a zapalováním - nebo strkáním žhavých rour do zadku - ona to není pravda, že píšete takový hnus? Tak co jste vy, bývalí soudruzi za hnůj? Oč jste lepší než ti teroristi? Ten hnus, nad nimž se zvedá žaludek na diskuzích - to není terorizmus? Vaše ujeté myšlení - a proč nadáváte a vřískáte? Sami jste si všechno vyzvonili, tak zalezte a přestaňte psát ty vaše sračky vy pokrytci, šupáci, darebáci!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co děláš ty, ukecanče ?? Dal jsi se alespoň k DOMOBRAŇE,jako my ??
   Opatřil jsi si zbraň jako my ??
   Jsi připraven bránit Vlast jako my ??
   Samozřejmě ne, potože jsi jen ukecaný šašek a kdyby jsi se dostal do nějakého mazce kde se střílí lítaj kulky, tak by ti okamžitě zhnědly slipy a strašně by to smrdělo.
   Tak, jako se to stalo mně.
   S tvého příspěvku vyplívá, že máš IQ betonového panelu (prozatím).
   Tak se měj hezky a přemýšlej, je to zdravé.
   J. Prkno.

   Smazat
  2. Jo Prkno ( dřevo?) koupil jsem si vidle. Jakou vlast chceš bránit? Čí vlast? Těch zasranejch zlodějskejch politiků, zbohatlíků, parazitickejch vyhryzů, celebrit a dalších vší? Tak takovou já rozhodně bránit nebudu. Ty jsi přitroublej, krvežíznivej blbec s inteligencí prkna, a ty sprostoty, který bliješ, o tom jednoznačně svědčí. Co si to dovoluješ? Co to matláš o kulkách a slipech ty hovado blbý, a co mně taháš do nějakého mazce? Tobě se líbí mazce, tak si tam vlez sám ty smradlavej zmrde. Naučil ses psát, a u toho internetu jsi nebezpečnej jak Ferda Mravenec ty hnusný prkno jedno pitomý! Já píšu slušně, ale když se tady objeví takový sprostý prkno, nemůžu jinak než - jdi do prdele a vrať se na novinky odkud jsi na NR přilez, ty posranej, krvežíznivej šmejde.

   Smazat
  3. Ja zbran mam a vlast branit budu. Proti nackum z Obrtelovy domobrany a komunistickym smejdum vseho druhu.
   Putin nebo zadny jiny Rusak (vcetne jejich ceskych pomahacu) nam uz nikdy vladnout nebude. Na to vemte jed.

   Smazat
  4. Hovňousku, kdepak je tvůj Kalousku?

   Smazat
  5. 0:55 Kolaboranti za Protektorátu říkali to samé. Jen se toho drž, dopadneš stejně!

   Smazat
  6. 0:55 - vám ne, páč poprvé budete užiteční! Po převratu vás totiž zakopem zaživa, aby dříve než se ty vaše z mizerie lidu zbytnělý ohavný trupiska přemění na humus který obohatí půdu ji vaše zlodějský čpáry v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětaly! Takto zúrodněná zem pak dá žírný chléb příštím generacím slovanských dětí ....

   Smazat
  7. A bez jedu! Bude to zdravá půda, přírodně prohnojená!:)))

   Smazat
 28. Ukronáckové-banderčíci si přihřívají také polévčičku. Kdo jim to poradil? Nulandová za koláčky?!
  Zase lžou, jako obvykle. Za zlodějnu, vraždění a nenávist v rámci demokracie proti Rusku.
  Štětina, Schwarz z bergu, Stropnický, Pavel, Bursík, Kocáb,... je v tom podporují.

  http://kordon.com.ua/podii/36469-groysman-povyazav-terakt-v-ncc-z-podyami-na-donbas.html

  Události 13.1.2015 :
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/01/15/nejen-hrochuv-denni-preklad-dnes-autobus-jako-dukaz/

  OdpovědětSmazat
 29. Tak rozčílil jste se spravedlivě, pozor, ať vám nepraskne cévka v mozku a dožijete se taky důchodu jako my. Je jednoduché a dnes velmi moderní starší generaci vyčítat, co se dá. Musím se teď usmívat při představě, časem spravedlivě dojde i na vás... pokud vám teda nepraskne ta cévka dřív...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chtěl bych vidět, až mu jeho děti řeknou, že byl hlupák, když podporoval vítání uprchlíků a fandil Kocábovi, nebo Pussy Riot.
   Či až mu slečna přijde v hábitu s přičmoudlým zjevem.
   A nakonec budou jeho potomci poslouchat podobné lumpy, jako je dnes Soros a vše hezky půjde znovu dokola.
   Cévka by byla dobrá, kdyby tím vše skončilo. Pokud to bude napůl, tak si ještě zažije, jak ho ještě zaživa krájí.
   Pochopí???

   Smazat
 30. Nebojte se, zase nám to vysvětlí, řeknou ať se obejmeme, více podporujeme migraci, více podporujme naše umírněné rebely po světě, v Sýrii, ať nenávidíme zlého al-Asada, diktátora Putina,... a vše zase půjde, tak jak má.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Spolecne-truchlit-je-prirozene-pseudomoraliste-Ze-Svobodneho-fora-priletla-ostra-naloz-posmevackum-ze-socialnich-siti-444880

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prazsti-muslimove-odsoudili-teroristicky-utok-v-Nice-444919

  OdpovědětSmazat
 31. Jak si to zařídili, tak to i mají - Francie, Německo

  https://www.youtube.com/watch?v=6NGE3hppeB4

  OdpovědětSmazat
 32. Pohled ze samotné Francie

  https://charliehebdo.fr/

  OdpovědětSmazat
 33. USAID, EUROMED, rotačky se točí, herci hrají kus.

  OdpovědětSmazat
 34. Nechce se mi to celý pročítat. Už tu nějaký vymaštěnec přišel s evergreenem, že to byl útok CIA pod falešnou vlajkou?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi první. Gratuluji...

   Smazat
  2. 0:49

   A nebo to soudružka Grulichová přeloží z nějakého důvěryhodného ruského zdroje. Nebo soudruh Man od PC Robertse.

   Smazat
  3. Nebo ti ty novinky doručí přímo z Fuckingtownu od čokovopice Poserplína nebo Kradousek.....dramatik Lahváč už se vám mamrdi z lejnolahváreny uchlastal a je na věcný časy v prdeli!!!!

   Smazat
  4. V kazdem pripade - zdrojem informaci musi byt propaganda byvaleho kagebaka, nebo nejaky komunisticky ci nacisticky hnup, ktery neumi ani do peti pocitat.
   Pouze takovym pizdovinam mistni komousi ve sve debilite veri.

   Smazat
  5. 1:24

   Zííív.
   Nuda. Přitlač, snaž se víc. Ani těm tvým hovínkům není rozumět.

   Smazat
  6. A to mám tady sděluje lejnolahvárenskej pablb s jednou třídou pomocný školy a s frťanem místo mozku?!!!!Tebe je tady škoda genitální prvoku!!!!

   Smazat
  7. Zííív.
   Prostě nemáš talent. Snaživej sice si, ale nedoženeš to.

   Smazat
  8. Talent je věc intelektu,svině JAKO TY charakteru!!!!Není co dohánět,prvoku!

   Smazat
  9. 1:49

   Pokus o myšlenku? Moc ti to nejde. Ztrácíš půdu pod nohama a vypadáváš z role. Vrať se ke svým lejnosrkům a poserplínům.

   Smazat
  10. Ústy opilce Lahváče promluvil pacint?!:-)

   Smazat
  11. Vidím, že už se tady dávno nehraje na diskuzi k článku, proto si dovolím vždy zvolat předvolební heslo: Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš!

   Smazat
  12. Kapitalisti nezabíjejí jenom proto, že si nakradli, kapitalista bez majetku musí být těžký frustrát na hraně nebo za hranou zločinu.

   Smazat
 35. A další akce CIA na příkaz Ročílda v Turecku. Co tím asi sledují?

  OdpovědětSmazat
 36. Ty vole, celý den žádný článek??? WTF??? Proběhl snad ozbrojený převrat i v redakci NR? Nechal Dvořáka a Davida zlikvidovat Ročíld tak jako Ransdorfa, protože mu šlapali na paty? Odebrali jim předtím orgány?
  Mnoho otázek, žádné odpovědi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle ocitych svedku vtrhlo do honosnych prostor redakce NR umistenych ve sklepe panelaku na Jiznim Meste komando CIA vedene samotnym Sorosem.
   Co se tam delo neni znamo, ale podle bolestneho kviceni panu Dvoraka, Davida a Doubalika jim americti zabijaci asi sundali boty a lechtali je na chodidlech.
   Cest jejich pamatce, vstanou vsak novi bojovnici a prapor rudy zavlaje.

   Smazat
  2. A dramatikovi Mléčné drahy byl ukraden mozek:-D Ovšem pomyslně!Neb kde nic není,ani smrt nebere!!!!

   Smazat
  3. Testuje se zastavení provozu.

   Smazat
  4. 1:47 až 2:24
   Pánové, děkuji za ukázku, jak se takto v kavárně navzájem předháníte, kdo vyplodí větší pitomost.
   Proč vám vadí málo nových článků? Vždyť to stejně nečtete nebo nechápete. Vaše komentáře jsou vždy a zásadně OT (Off Topic), tj. zcela mimo téma článku. To je jak známo charakteristický znak trollů.

   Smazat
  5. Skutečné politické změny probíhají POUZE v zápisech katastrálního úřadu a obchodního rejstříku. Všechno ostatní jsou jen kecy kecy a zase kecy.

   Smazat
  6. 4:24
   My jsme naopak od tebe komunisto psali k veci.
   OT je od tebe, blbecku.
   Az prijdes na to jak na nase argumenty odpovedet, prihlas se.
   A az se zde objevi neco originalniho co tvoji soudruzi neukradli, tak taky.
   Budes hrdina.....
   Do te doby......

   Smazat
  7. Přeji příjemné krkání, strýčku Krkoune, pardon Demokrate.

   Jste k smíchu s těma kecama. Akorát lži a zase lži. Hlavně, abyste měli nakrkáno.

   Smazat
  8. 4:24
   Všechno s tím USAIDem souvisí. Nevidíš?

   Smazat
  9. Všechno souvisí se vším.

   Smazat
  10. Přesně tak. Jenže ti dnešní demokrati to neví. V tom tkví neštěstí jejich činů.

   Smazat
 37. Ty ses zlikvidoval sám,jednotřídko z pomocný ussacký prdele!Tleskej čokovopici z palmy a dej si lahvinku,pak si budeš připadat jako zbytnělá prostata....jen tlačí.ale je k ničemu!

  OdpovědětSmazat
 38. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Andrejko doporučuje štamprli glyfosátu po ránu pro dobré zažívání.

   Smazat
  2. Agent Bureš, jeho řepka a mediální skupina MAFRA to u nás jistí spolu ministrem obrany a jeho obohaceníchtivou družkou, toužící po snědých samcích, jako byl ten ve Francii, půjdeme bojovat na východní frontu, abychom dosáhli správného stupně obohacení od našich umírněných demokratických islamistů, podporovaných zrádným Turkem, placeným Saudskou Arábií a Spojenými státy americkými.
   Sláva Havlovu odkazu. Jsme s vámi.

   Smazat
  3. Cenzore, chceš mě nasrat?

   Smazat
  4. Tenhle server je uzavřený.

   Smazat
  5. Jak pak to?

   Smazat
 39. Tak vypadá to, že Ročíld pomocí agentů CIA infiltrovaných v turecké armádě Erdogana pouze varoval. Nechal ho u moci pouze pod příslibem, že se přestane opět bratříčkovat s Putinem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hezke, ze ma komunisticky blbecek vysvetleni na cokoliv. A myslim, NA COKOLIV.
   zkusme nejakou jinou idiotskou teorii - pristali Americani na Mesici, nebo ne? Povidej, hnupe. :)

   Smazat
  2. Jakože by si generálové lajsli, že jim strhaj frčky a zavřou na patnáct let do izolace 1,5x2x2 metry?

   Smazat
  3. Každopádně podivné to je. Stihnout během jednoho dne puč a hned ho zase potlačit. Co v tom mohlo být? ... krom "nevyzpytatelné "racionality"" obvyklé v muslimských zemích.

   Smazat
 40. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Andrejko doporučuje štamprli glyfosátu po ránu pro dobré zažívání.

   Smazat
  2. Nebál bych se toho a šel s hentým oným heslem do voleb, po 25 letech budování rozvojové republiky s celoročním dostatkem banánů si v rámci zdárně nastavených toků zdravotního pojištění do těch správných kapes ovčan odhlasuje i povinnou desikaci.

   Smazat
  3. A hele, cenzor už je znovu u stroje. To se tu asi brzy objeví nějaký nový článek, kde se budeme moci bavit o glyfosátech a jiných mňamkách.

   Smazat
 41. Kriminálka Anděl - ministr paarmády právě připravuje bratrskou pomoc na US ambasádě.
  Má prostě ty zkušenosti, tak bude vědět, jak na to.
  My tu demokracii ubráníme.
  A ještě si poradíme s občanskou válkou ve Francii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezáviď, puberťáku.

   Smazat
  2. Policisté mají příkaz nesazahovat a nenápadně přihlížet (asi jako v Oděse a během policejního koncertu v Thunnově ulici) - pustit do jimi uzavřené ulice při čekání na ohňostroj rozdivočelého kombatanta, v rámci prodloužení stanného práva a zavedení francouzské jednotky dočasnosti jeden furt, před uzávěrkou 26. července, postrčit francouzské posrance spícím kamionem řízeným spřáteleným členem nepravidelné americké armády IS.

   Smazat
  3. Cestou nějaká fata morgána byla?

   Smazat
  4. Cenzor má mlsný jazýček, dneska už druhé lízátko.

   Smazat
  5. Tohle samé psali kolaboranté po vyhlášení stanného práva za protektorátu?

   Smazat
  6. Jedno takové stanné právo mělo skončit, tak jste si dali repete přes spícího Alláha s kamionem nebo snad ostražití policisté měli během výjimečného stavu fata morgánu?

   Smazat
 42. NR, nějak jste zaspali. Nice, pokus opřevrat v Turecku a tady ani článek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevíte, proč v Nice chodili s rukama nad hlavou místo Arabů místní starousedlíci?

   Smazat
  2. Protože tak dávají najevo, že se chtějí nechat obohatit od snědých nadržených samců, jak řekla podružka naší Kriminálky Anděl z řepkového království agenta Bureše.

   Smazat
  3. Jó copak hércí a héréčký. Ti to sehrajou krásně, potom si založí neziskovky a ten bambula, který na ně koukal a přitom ještě slintal, tak musí zase ráno do rachoty, aby měli ty neziskovky z čeho platit.

   Smazat
  4. ...Zároveň to ukazuje stupiditu programu EuroMed, který je součástí Lisabonské smlouvy. Pravděpodobně rozumným krokem by bylo i vyloučení Turecka z NATO. Tomu se ovšem boudou bránit USA, které potřebují Turecko k agresi proti Rusku.

   Co můžeme říci s jistotou, že reprezentace EU půjde poblahopřát vítězům k vítězství demokracie, ať by zvítězila kterákoli strana...

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vsechno-spatne-totalne-zpackane-Martin-Koller-celou-noc-sledoval-prevrat-v-Turecku-a-nechapal-445001

   Smazat
 43. Trubec od strýčka Sama

  Zatlač více do trumpety, přidej ještě více.
  Dávej při tom dobrý pozor, nepotrhej plíce.
  Jako správný neziskovkář, přijímej a jásej.
  A tou troubou naviguj nás, toleranci hlásej.

  OdpovědětSmazat
 44. Nová republika stojí úplně za hovno. Jen chlemtají samohonku, poslouchají přitom Alexandrovce a tancují kozáčka na stole. Dokonce zrušili i svůj famózní klub "U tří soudků".

  Ještě že tu máme Aeronet a taky analytika Kolera kteří nikdy nespí a poctivě odhalují spiknutí USA vždy a všude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať žije Tibet, Biomasa, Švarc z bergu...
   Rudé trenky zavlajou nám nad hlavami...
   Řídí nás Domina z Žít Brno...

   Agent plavec zatím vyčkává...

   Smazat
  2. Bojujme společně za svržení diktátora al-Asada umírněnými islamisty, kteří se cvičí na obyvatelstu EU. Čest vaší práci a nerozbornému přátelství. Se Saudskou Arábií a Spojenými státy na věčné časy a nikdy jinak.
   TO-09 a pan Schwarz z Bergu je naší lampou v tmách.

   Smazat
  3. Na Protiproudu psali, ze Američani nebili ani ma mēsíci ani neposlali sondu na Pluto.
   Všechno nafilmovali v Holyvúdu!!!!

   Smazat
  4. Ve skutečnosti neexistuje ani Holý úd a dokonce, teď se podržte, dokonce ani žádné USA. Kolumbus si všechno vymyslel a Ročíldovi se to hodilo tak tuto fámu začal živit.

   Smazat
 45. EURO MED - to je ukázkový název.
  Jde totiž o to, že všem v EU budou mazat med kolem huby.

  OdpovědětSmazat
 46. Amerika je nejkapitalistější zemí. Tvrdí, že současně nejdemokratičtější. Samozřejmě lže, protože kapitalismus demokracii vylučuje! Nuže přemýšlejte! Doporučuji - svými vlastními hlavami.

  OdpovědětSmazat
 47. Amerika je nejkapitalistější zemí. Tvrdí, že současně nejdemokratičtější. Samozřejmě lže, protože kapitalismus demokracii vylučuje! Nuže přemýšlejte! Doporučuji - svými vlastními hlavami.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.