Reklama

středa 17. srpna 2016

Bombardéry, bitevníky, tankery... USA vyšlou do Česka chlouby své armády17. 8. 2016
Americké velení vyšle do Česka ve dnech od 30. srpna do 20. září, do šesti oblastí - vojenských výcvikových prostorů a letišť strategické bombardéry B-52 a B-1, bitevní vrtulníky Apache a létající tankery na rozsáhlé třítýdenní cvičení Ample Strike, do kterého bude zapojeno sedmnáct zemí.
Údajným cílem je prověřit hlavně předsunuté letecké návodčí, (tzv. faky - Forward Air Controller), kteří navádějí letouny na cíle ke zničení. Pomocí dvou létajících tankerů pro doplňování paliva za letu si je mimo amerických bombardérů vyzkouší také čeští stíhači s Gripeny a němečtí se stroji Tornado.


Stručná informace serveru zde:  (ze dne 28. července 2016).
Je smutné, že tak závažnou událost nepředložila vláda národu mnohem dříve. Zřejmě sama ví, že se nemá čím chlubit.

Oč tedy jde?

Podle „šéfa cvičení“ pana Bauera „…je účast vzdušných sil Spojených států amerických klíčová. Ta podle něj přidává celému cvičení značnou hodnotu. (Podle mého názoru bude také klíčové řízení cvičení v jejích rukou.)

Cvičení bude kompletně zajišťovat „česká armáda“. Logistické zabezpečení budou poskytovat téměř všechny její složky. (To věřím, protože my vlastně žádnou armádu ani nemáme, ale toto dobrodružství nás bude stát stovky milionů, pro které bychom měli užitečnější uplatnění.)

Z cílů, které v dokumentu byly publikovány, vyplývají nesporné agresivní cíle, které jsou vlastně otevřenou přípravou na válku. Z jejich hrubé analýzy např. vyplývá:

Jde o bezprecedentní provokaci USA, která je zaměřená proti Rusku. Svědčí o tom skutečnost, že cvičení se bude odehrávat ve vzdušném prostoru států západní Evropy, majících většinou společnou hranici s Ruskem i přesto, že se ho nezúčastní Slovensko (člen NATO) a Ukrajina, která členem není.

Zkusme si představit, jaká by byla reakce zejména USA a jejich vazalských satelitů, kdyby rusové připravili cvičení svých vzdušných sil kupříkladu na Kubě, nebo ve Venezuele. (nemuseli by tam tahat letectvo žádné jiné země.)

Ano taková reakce je skutečně nepředstavitelná a byla by pro ně důvodem k otevřenému ozbrojenému konfliktu. Jejich velmi nebezpečná a odporná protiruská propaganda dští oheň bez jakýchkoliv skrupulí kdykoliv proběhne cvičení například omezených vojenských útvarů třeba jen 20 km od hranic s Ukrajinou. Je to snad srovnatelné s tím co nyní proběhne ve vzdušném prostoru ČR?

Přestože naše vojenská doktrína nedefinuje ani náznakem pojem nepřítele naše vazalská vláda akceptuje válečnou propagandu USA, která je naprosto jednoznačně zaměřená proti Rusku.

Využívá k tomu velmi průhledných lží, které bohužel naše sdělovací prostředky bez jakýchkoliv analýz prezentují do nekonečna našim občanům (podle Goebbelsovské metody „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.)

Je velmi smutné, ale i logické, že se její kořínky zachycují především mezi naší mládeží, která nepoznala válku a mnozí mladí lidé vůbec neví, kdo nás osvobodil od fašistického Německa.

Budou prověřováni předsunutí letečtí návodčí, kteří budou cvičeni k tomu, aby dokonale zvládli i nejmodernější a nejúčinnější techniku, zejména malé bezpilotní prostředky – drony.

Jejich pomocí se z blízkosti hranic s Ruskem mohou podívat do jeho hlubokého zázemí a nejutajovanějších lokalit, protože v Rusku, které Američani vyhlásili za svého jediného nepřítele, chtějí také ničit cíle na jeho území a k tomu zneužít i předsunuté oči našich návodčích.

Na území ČR a dalších amerických satelitů tento průzkum dělat nepotřebují, protože jejich vazalské vlády jim jakoukoliv informaci poskytnou a nechají je vlézt i do nejutajovanějších velitelských stanovišť a trezorů, jak to udělal Havel bezprostředně po „sametovém“ převratu.

Američané mají dokonale zvládnutou techniku doplňování paliva za letu a nepotřebují to cvičit na nějakém cvičení nad Evropou. Ti potřebují především ovládnout vzdušný prostor co nejblíže k hranici s Ruskem a naučit to hlavně piloty svých satelitů, protože ti v případě válečného konfliktu ponesou svou vlastní kůži na trh. Své letce nad území Ruska posílat nebudou a špinavou práci agresorů budou dělat jejich satelity. (Přesně tak jak praví polské přísloví … budou trhat kopřivy cizíma rukama.)

Toto cvičení není jenom promyšlenou provokací ale počátek cílevědomého úsilí Amerických válečných dobrodruhů vybudovat letecké úderné síly především na území svých satelitů co nejblíže k hranicím Ruska a současně se zbavit přebytků svých zbrojních arzenálů.

Domnívají se, že tím v případě rozpoutání ozbrojeného konfliktu s Ruskem uchrání své území před odvetným úderem, který by měl být v prvé řadě směrován na země velitelská stanoviště a válečná ohniska na území evropských států, především těch, které se v takovém konfliktu ve prospěch Američanů budou angažovat.

Uvědomují si tyto skutečnosti naši mnozí vládní dobrodruzi a poslanci, že svou podporou takových „cvičení“, nebo shovívavým mlčením k jejich realizaci, vystavují pro budoucnost celý národ smrtelnému ohrožení, pokud Americkým válečným zločincům podaří konflikt s Ruskem rozpoutat?

Stačí jenom osvěžit svou paměť a ujasnit si souvislosti. Není to snadné, protože skutečné Americké záměry a plány na ochromení naší armády a bezpečnosti republiky nebyly otevřeně prezentovány a všechny kroky byly pečlivě koordinovány a řízeny ze zahraničí. Jejich vykonavateli a především propagátory byli naši disidenti pod praporem prolhaného Havla.

Jedním z prvořadých zájmů nových amerických „přátel“ bylo proniknout do nejtajnějších trezorů ministerstva obrany a velitelských stanovišť řízení armády zejména protivzdušné obrany státu. Měli to velmi snadné, protože tehdejší „velitel ozbrojených sil“ Havel umožnil zpřístupnit tyto objekty americkým vojenským specialistům a na Ministerstvu obrany jim byly vyčleněny kanceláře, vytvořena potřebná pracoviště a pracovní zázemí. Současně byla prozrazena jména pracovníků naší rozvědky, a to vše lze kvalifikovat jako zločin mimořádného rozsahu.

Druhým krokem byla úporná snaha Americké vlády o vystoupení Československa z Varšavské smlouvy a její cílené zrušení. O to se zasloužili velkou měrou naši „vlastenci“ v čele s Kocábem. Pomohla tomu dohoda mezi Gorbačovem a tehdejším prezidentem USA, že budou rozpuštěna obě seskupení Varšavská smlouva i NATO.

Dnes víme, že to byla promyšlená lež. NATO rozpuštěno nebylo a tím byla narušena vojenská rovnováha ve prospěch Američanů.

Třetím krokem byla likvidace raketových vojsk protivzdušné obrany státu, vyzbrojené na tehdejší dobu moderními a vysoce účinnými raketami „Země – Vzduch“, ze kterých měli Američané velké obavy.

Čtvrtým krokem byla likvidace ženijního a železničního vojska, které bylo schopno v případě konfliktu, velmi rychle a účinně obnovit poškozené nebo postavit nové objekty pro týlové zabezpečení vojsk a umožnit překonávání vodních toků a zamořených oblastí. Tato vojska velmi účinně pomáhala při živelních pohromách a výstavbě dopravní infrastruktury v mírových podmínkách. Jejich absence při katastrofálních záplavách byla více než citelná.

Pátým krokem byla cílevědomá likvidace letectva, jehož piloti patřili na světě k nejlépe vycvičeným. Ještě v padesátých létech Američané drze narušovali náš vzdušný prostor a nebrali v úvahu žádnou oficiální protestní nótu tehdejší vlády. Od okamžiku varování, že jejich letadla budou sestřelena, byly k této nótě přiloženy fotografické záznamy narušitelů z palubních fotokulometů. To je přesvědčilo o tom, že naši piloti jsou prvotřídně vycvičeni.

Jedním z významných kroků vedoucích k nezadržitelné likvidaci armády, byla cílevědomá a systematická likvidace jejího velitelského sboru na všech stupních velení a u všech druhů vojsk, protože pro nové „přátele“ nebyli zárukou spolehlivého plnění amerických představ.

Významným způsobem k tomu přispěli všehoschopní kariéristé, kteří zavětřili příležitost dostat se k lepším funkcím a kteří už dávno upadli do zapomnění.

To byla dlouhá etapa cílené destrukce naší armády a velmi kvalitního a účinného obranného systému. Umožnili to mimo jiné i tehdejší diletantští a neschopní ministři obrany počínaje panem Dobrovským, který měl nejvyšší vojenskou kvalifikaci získanou na škole Jana Žižky z Trocnova.

Po něm následovala série lidoveckých ministrů. Celou škálu těchto „vysoce kvalifikovaných vojenských odborníků“ uzavírá „šéf kriminálky Anděl“, který si dělá ambice na funkci prezidenta a vrchního velitele ČS branné moci.

Nad tím vším skutečně zůstává rozum stát. Ukázalo se to však jako velmi účinné pro splnění dílčích amerických cílů, které vedly k současnému stavu - podstatné ztrátě suverenity a bezpečnosti, kdy vlastně žádnou bojeschopnou armádu, která by ji garantovala, nemáme, ať se nám to líbí nebo ne.

Nyní prožíváme etapu druhou. Ta byla v podstatě odstartována naším vstupem, podle nejen mého názoru, do největší zločinecké organizace – NATO. Uskutečnilo se to bez souhlasu lidu této země – bez referenda, jehož výsledky by tomu mohlo zabránit..

Od té doby se naši vojáci na pokyn USA, (které tuto organizaci mají ve svých rukou), zúčastňují řady zahraničních vojenských misí, které s naší obranou nemají nic společného.

Za americké zájmy položili už řadu životů anebo se vrátili domů zmrzačeni. Tvrzení, že je to daň za naši bezpečnost jsou naprosto nesmyslná. Naopak, každá taková mise na území islámských států je potenciálním rizikem pro následnou pomstu teroristů, která se nám dosud vyhýbá.

Pokud se vyskytnou hlasy (a není jich málo) že by se naše armáda podobných dobrodružství měla vyvarovat, a vláda by je měla důsledně odmítat, jsou vyvraceny tvrzením, že je to naopak naší povinností jako člena NATO.

Američané své vojáky odvolávají z Iráku, Afghánistánu a jejich místo zaujímají jejich satelity. Že každá taková mise je financována z peněz našich daňových poplatníků není třeba zdůrazňovat. Na základě hrubé bilance od počátku, nás naše členství v NATO stálo řádově desítky miliard korun.

S tím se však naše vlády nechlubí a nikdo také neuvádí, že těmito prostředky by se daly řešit problémy ve školství, zdravotnictví, důchodovém zabezpečení a řadě jiných oblastí, ve kterých se peníze nedostávají.

To však je pro americkou soldatesku ještě málo. Nyní je veden nevybíravý tlak na všechny členské země, aby zvyšovaly výdaje na svou „obranu“. Znamená to přelévat do bezedné a stále prázdné pokladny NATO další desítky miliard, které by odlehčily zadluženým Američanům a umožnily jejich vojensko-průmyslovému komplexu vyvíjet stále ničivější vojenské útočné prostředky, které by měly být nasazeny proti Rusku.

Své místo vtom sehrává také dlouho plánované letecké cvičení sedmnácti států na našem území, které bude rovněž financováno z našeho rozpočtu. Vždyť jsme přece členy tohoto seskupení a někteří stratégové jej nazývají „Cvičením České NATO“. Měli bychom na to být hrdí? Velmi brzy bude rozvinuta rozsáhlá propagandistická kampaň, aby se toto přání naší militaristické reakce naplnilo. Co proti tomu všemu můžeme udělat?

1. Proti všem akcím podobného druhu organizovat důrazné protesty a využít k tomu všech zákonných prostředků.

Využít k tomu i následující předvolební kampaň do krajských zastupitelstev a nedat svůj hlas těm stranám a kandidátům, které(ří) tuto válečnou politiku podporují nebo s ní souhlasí. Sjednotit všechny mírové síly a organizace a jejich mírové aktivity tak, aby protesty měly podstatně vyšší účinnost.

2. Od poslanců žádat aby proti účasti naší země v podobných akcích důrazně protestovali na půdě poslanecké sněmovny a v senátu. Dobře si pamatovat jaké stanovisko ten který zástupce lidu zaujímá.

3. Za hlavní cíl naší zahraniční politiky požadovat takovou politiku, vedoucí k ukončení naší účasti v NATO a stanovit postupné kroky jak toho dosáhnout i přesto že víme, jak moc naše území Američané pro svou válečnou politiku potřebují a udělají vše proto, aby takové úsilí znemožnili.

4. Požadovat stažení našich vojáků ze všech zahraničních misí a nedovolit jejich účast na podobných provokacích jako je mise našich letců s Gripeny v pobaltských republikách nebo připravované působení na Islandu. Jejich účast v pobaltských republikách považuji za hrubou a nebezpečnou provokaci proti Rusku, protože neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto republiky Rusko vojensky ohrožovalo.


Naši letci by si snad také mohli uvědomit, že by v případě konfliktu v této oblasti byli zničeni, aniž by jediný Ruský pilot přelétl do jejich vzdušného prostoru. Měli by také vědět, že taková jejich mise stojí náš finanční rozpočet velké finanční prostředky.

5. Zvýšit účinnost protiválečné agitace a propagace. Využít k tomu všech dostupných zákonných metod a levicových informačních prostředků. Doporučuji, aby Haló noviny protiválečným informacím a článkům daly prostor v Naší pravdě, kdykoliv bude hodnotný protiválečný článek napsán.

Vyzývám všechny mírově orientované vojenské odborníky a vysokoškolské pedagogy, aby nestáli stranou mírového úsilí a bez ohledu na stranickou příslušnost využili možnost publikovat své protiválečné přesvědčení v levicovém tisku, který jim jako jediný může poskytnout prostor.

Tím zabezpečit aby se pravdivé informace o nebezpečí válečné propagandy dostaly včas k co největšímu počtu občanů, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří jsou nejvíce zasaženi nenávistnou propagandou proti Rusku.

6. Sjednotit úsilí všech protiválečných organizací k přípravě a realizaci rozsáhlých protestů proti válce před i v průběhu nastávajícího leteckého cvičení sedmnácti států na našem území a v našem vzdušném prostoru.

Plukovník v.v. Prof. Ing. Bohumil Svoboda, DrSc., Asociace Vojáci proti válce

33 komentářů :

 1. To sem zas přijedou ty velkohubý idioti s tou rezavou Plechovou kavalerií a vítat je bude Poserplína,Vychčítal,Langšmrdlová,Kraďousek,Štětináč a pěnice z popelnice Parchantová?!No,potěš koště!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1409 když to jsou rezavé plechy, tak proč z nich mají Rusové takový strach ?
   A to takový, že proti 4000 vvojáků NATO v Pobaltí museli postavit Rusové mnohonásobnou přesilu - 30.000 vojáků ?
   To mi nějak nejde dohromady, plechové rezatity a 4000 vojáků a velké Rusko z nich má takový strach, že musí vyčlenit mnohonásobně větší sílu do téže oblasti ??

   Smazat
  2. 14:14
   Ty havloidní ubožáku,zase nemáš žádnou vlastní myšlenku jen do nekonečna pindáš ty lejnolahvárenský hovadiny....Chujmere debiloviči,vrať se za opilcem Havlem do hrobu!!!!!

   Smazat
  3. 14.14 a zase lžete, jako vždy, Rusko nemá jednotky Armády Ruské federace umístěné za svými hranicemi na území jiných států...

   Smazat
  4. 1504 a zase stále dokola hra se slovíčky ?
   Státy, které jsou členové NATO, v tomto případě mají své vlastní jednotky členských států NATO na území těchto členských států NATO ! Tak to prostě je.
   A mimochodem - Rusko samozřejmě má své jednotky na území jiných států, částečně se souhlasem místního vedení (asi v Syrii) a částečně bez souhlasu - Ukrajina.

   Smazat
  5. Až budeš obdařený vlastní myšlenkou a nepapouškovat hovadiny lejnolahvárenský žumpy a TROP09,tak nebudeš každýmu pro bžundu,Chujmere debiloviči!

   Smazat
  6. 1552 bohužel mezi sprostými slovy i když jsem se snažil, tak jsem nezachytil nějaký názor. Proč se Rusové tak strašně obávají 4000 vojáků NATO když mají ve stejné obvlasti skoro desetinásobnou přesilu?
   Mimochodem Ruská propaganda to vydává pomalu za vyhlášení válkay !! To je fakt legrace. Co je víc ? 4 a nebo 30 ?

   Smazat
  7. Ty havloidní bezmozku,jen pořád a pořád dokola meleš z papíru pře sebou napsanej text ussacký propagandy a lejnolahvárenský žumpy,jsi ubohej hňup,Chujmere debiloviči!!!!Ale Kraďousek a Šapito tě pochválí a dostaneš řád Vrchního bombarďáka opilce Havla!

   Smazat
  8. Bijte Rusy na věčné časy a nikdy jinak. A ty 16:13 skoč do zdi,stejně se pořád opakuješ a nic kloudnýho ten tvůj mozek nedá.Seš přichcanej komundíra rozumu mdlého. Dědku zalez do boudy

   Smazat
  9. 1414 pro tebe Havloidstvůrná buzničko , možná ONANE Jando s malým , Rusko na rozdíl od USvrahů a NATOvrahů má své vojáky na svém území !!! Ale to ti ČTděvka , buzna z ambasády, Havloidstvůry a sluníčkoví satanisti zapomněli říct , že ty tvé bludy jsou jen americká propaganda , kterou za krvavý dolar šíříš !!!! ČTděvka ji taky povinně vysílá, jelikož jako říše ZLA-USA stejnému satanovi slouží ! Chudáku , kterému se pravda a rozum obloukem vyhýbá !!

   Smazat
  10. Co chceš tady chcípáku I(ma)gore Hendrichu ze Vsetína? Ti nestačil ten vejprask na Novinkách? -https://www.novinky.cz/diskuse?id=454778&articleId=/domaci/412169-ceska-a-nemecka-tajna-sluzba-vydaly-dokument-o-prazskem-jaru.html&sectionId=8#c15876078

   Smazat
  11. Pro je pro 19:11 - tenhle chcípák dostal na Novinkách průplesk jak prase, tak přelez sem, dobytek zmrvenej!:)))

   Smazat
  12. Pro zasranýho pračůraka dementnskýho ze 14:14 - už jsem ti ty pračuřácku zasranej jednou vysvětlil, že armády baltskej a ukropskejch nácků maj v součtu asi 270 tisíc mužů! Proti nim stojí asi stejný množství vojáků RF a Běloruska! Z toho 30 tisíc je v blízkosti hranic, nic víc, nic míň! Těch 4000 americkejch kašparů tam nehraje roli, ty sfoukne jedna vakuovka van tů! Ten přesun ruských vojáků blíž k hranici byl proveden jen proto, že ti hnUSáci sebou přivezli transportní techniku, která by baltským náckům umožnila rychlejší nástup do útoku! Vole připitomělej ... Bože bože co je tohle za zkurvysyny, tyhle hovada z šapirácký lejnolíhně? Kdo to živí a platí?

   Smazat
  13. oprava 22:01 - To je pro ...

   Smazat
  14. Kladu si otázku, jak hloupí musí být lidé, kteří pod vlivem naprosto tupé propagandy si stále myslí, že na Ukrajině bojuje ruská armáda, a to i přesto, že za celou dobu proamerická propaganda nepředložila sebemenší důkaz o jejich existenci na území Ukrajiny. To by musela být ruská armáda neviditelná, když je nenašli ani pozorovatelé OBSE, žádné drony ani satelity nezaznamenaly jejich akce nebo přesuny, a ani žádná tajná služba nesehnala žádný důkaz, ačkoliv má každé dítě u sebe mobil s kamerou. Například při přesunu těžké vojenské techniky přes hranice by musely existovat tisíce videí a fotografií, pořízených místními obyvateli z obou stran hranice.

   Smazat
  15. 22:57 - oni myslí jako že "na dovolený". Je to stejné jako naši interbrigadisté ve Španělsku. Jako kdyby Franco obvinil Beneše, že ve Španělsku bojuje československá armáda! Stejná absurdita! A což teprv ty sousední země jako Francie s Itálií! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Interbrig%C3%A1dy#.C4.8Ceskosloven.C5.A1t.C3.AD_interbrigadist.C3.A9

   Smazat
  16. Je to každýho soukromá věc a pro slušné lidi je to dokonce morální povinnost nastoupit do boje se sionacistickým waltzmano-kolomoiskismem!

   Smazat
  17. pro 2208:
   pánovi bych doporučoval si zjistit, kolik vojáků má armáda Estonska Litvy atd.. a potom se tady nebude zesměšňovat. Jedná se o řádově tisíce mužů - např. Estonsko 4.000 vojáků.
   Rusové dislokovali svých 30.000 vojáků jako reakci na rozmístění vojáků NATO v téže oblasti v počtu 4000 vojáků. To je diametrální rozdíl a moje otázka byla, proč se Rusové třepou strachy z ubohých 4000 a přitom mají v téže oblasti svých 30.000 vojáků.

   Smazat
  18. 7:43 - nežvaň! Aktivních estonských vojáků je 6600 osob pravidelný armády! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Estonsk%C3%A9_obrann%C3%A9_s%C3%ADly

   Lotyši maj 6 tisíc mužů armády a 12 000 národních gardistů! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Loty%C5%A1sk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_ozbrojen%C3%A9_s%C3%ADly

   Litevská armáda má asi 12 400 vojáků - https://cs.wikipedia.org/wiki/Litevsk%C3%A1_arm%C3%A1da

   + ty 4000 Yenkeeů! Takže bez ukropských nacistů to dělá ňákých 41 000 osob ve zbrani + statisíce rezervistů!!!
   S Ukropy to je oněch cirka 270 000! Proti nim stojí síly několika okruhů ruské armdády v počtu cirka čtvrt milionu mužů + 50 tisíc příslušníků běloruské armády.

   Sem to počital ty imbecile, tak to asi vim, ne? Tak si svý žvejky nech pro svou nablblou bábu a nebalamuť tady nikoho!

   Smazat
 2. Proč NATO pořád provokuje ?

  OdpovědětSmazat
 3. Zuřivá protiruská ka\mpaň zvyšuje napětí, to potřebují USA především pro řešení svých vnitřnícvh problémů - občanského neklidu a prezidentských voleb, kde má za každou cenu vyhrát klika Clintonovic klanu. K válce teď dojde jen tehdy, pokud se to US umělůc vymkne z rukou. No, nehody se stávají.

  OdpovědětSmazat
 4. LIDÉ, KTEŘÍ ZA DOLARY Z USA VELVYSLANECTVÍ PRODALI SVOJI VLAST:
  Nevím, zda tito lidé skutečně existují nebo se jedná o havlisticko-pravdoláskařský podvod. To by měli jistit jejich spoluobčané v místech jejich údajného bydliště.
  Tato sebranka zesměšňuje a uráží slušné diskutéry na „Novinkách“ a jsem přesvědčen, že i na jiných webech. A jsem opět přesvědčen, že se mezi těmito kreaturami nachází i náš „Chujmer Iphon Debilovič“ z NR. Může se také jednat o „brekšnajdry“(Hašek). Proto pozor.
  TADY JE MÁME (nejsou všichni):
  Jan Singer, Strakonice
  Vilém Dostál, Jičín
  Stanislav Machovský, ÚstÍ nad Labem
  Ivan Brabec, Všenice
  Igor Hendrich, Vsetín
  Jiří Vácha, Klášterec nad Ohří
  Jiří Melechovský, Troubsko
  Ladislav Písařík, Brno
  Jiří Procházka, Praha
  Pavel Bártek, Město Albrechtice
  Pavel Stratil, Brno
  Jiří Benda, Strakonice
  Luděk Ondráček, Brno
  Stanislav Sadílek, Praha 10
  Miloslav Samohejl, Trhové Sviny
  Jan Jindra ml., Písek
  Jan Hudec, Brno
  Stanley Hrubý, Přestanov
  František Martínek, Chodov
  Luděk Holý, Vallverd Lleida
  Petr Krafčik, Karviná
  Libor Černín, Vsetín
  František Petrtýl, Brno
  Martin Hromada, Praha 5
  Miroslav Král, Praha
  Stanislav Hrouzek ml., Kroměříž
  Zdeněk Švancara, Lánov
  Radek Novák, Čečelice
  Jiří Vácha, Klášterec nad Ohří
  Jan Pinkava, Praha 10
  Daniel Chytry, Březno
  Vlasta Hájková, Karlovy Vary
  František Martínek, Chodov
  Vilém Dostál, Jičín
  František Tvrdý, Praha
  Sebastian Perkaus, Praha
  Bedřich Zítko, Teplice
  René Rumlena, Karlovy Vary
  Markus Hermann, Brno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. opakuješ se - už se na ty seznamy vykašli.

   Smazat
  2. Je důležitý tyhle kurvy mít napsaný a taky kde bydlej, aby to urychlilo zatýkání a popravy. Připiš tam i toho zmrda zezhora - toho Igora Hendricha ze Vsetína! Snad jich tam nebude moc, ale když se kácí les ...:)

   Smazat
  3. Chybí tam natistická zrůda Helfried Švagr, Ústí nad Labem!

   Smazat
 5. A já stakovými pitomci musím žít.Tak se stěch afoameričanů poserte. Už aby stěch kurev amerických bylo moře.

  OdpovědětSmazat
 6. 14:14, 16:00 - Občas se tady vyskytuje názor bojovníků proti ruské propagandě, že poměr vojsk 4:30 je nesouměřitelný. To je samozřejmě demagogie, na kterou někteří čtenáři právem reagují sprostými nadávkami.

  Já si nemyslím, že by tito lidé byli tak hloupí, že by nevěděli, že Rusko jako málo lidnatý stát musí mít oprávněné obavy.
  USA má dvakrát tolik obyvatel co Rusko, a EU ještě asi půl miliardy k tomu. Mimo to má Západ větší výrobní potenciál. Rusko má vzhledem ke své rozloze velmi malou armádu.
  Tito lidé asi nejsou hloupí, možná to dělají za peníze ...

  Jestliže však nejsou hloupí, pak jsou úplně blbí, protože nechápou, že obhajují něco, co je proti nim, něco, co je zásadně ohrožuje na životě.
  Přátelé, jste svými vlastními nepřáteli! Jestliže podporujete něco, co vzbuzuje v Rusku pocit ohrožení, velice si tím škodíte. Rus jasně řekl: „Rusko nikdy nepovede válku na svém vlastním území“.

  Víte co to znamená? To znamená, že Rusko nedovolí, aby je někdo napadl.
  Víte co to znamená? Že dříve, než tady ta plechová kavalérie dosáhne takového množství, že by se s ní už dala vést válka, Rus ji sežehne ještě na cizím území. Na našem.
  Už v Bibli je psáno: „Kdo seje vítr, sklízí bouři.“

  Takže vy, kdo si připadáte tak vtipní s touto rétorikou, a myslíte si, že argumentujete logicky, uvědomte si, že logika je jiná. A není to hra. Pro nás, ani pro vás. Amerika si může myslet, že je za louží chráněna. Není. Ovšem Evropa je na tom hůř, ta to schytá z první ruky.

  Takže jen hlupák dráždí tygra, nebo medvěda. A i zajíc, když se cítí ohrožen, tě kousne.
  Rusko není zajíc. Rusko se nás, přiblblých Evropanů, kteří se nedokážeme ubránit americké nadvládě, ani muslimským vetřelcům, nezalekne.

  Jestli si myslíš, že jsi chytrý, že na Rusko nějak vyzraješ, pak tě tato chytrost může stát život. Máš děti? Víš jak roztomilé je dítě bez hlavy?

  Mysli, vole.
  PB

  OdpovědětSmazat
 7. Už jsme zažili jedno štátbní cvičení ze kterého se vojskům z našeho území nechtělo odejít a pokračovalo to okupací spřátelených armád.
  NESTUDOVALI AMI GENERÁLOVÉ NA SOVĚTSKYCH VÁLEČNÝCH
  ŠKOLÁCH ?????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tyhle agresoři jsou z NATO a vítat je bude Poserplína na nočníku....ještě že už je ten syfilitickej dramatik pod drnem,jinak by se tady ty USSÁCKÝ MAMRDI USÍDLILI NAPOŘÁD A RÁDI!!!!!!

   Smazat
 8. No a my všichni doufejme že se ji plechový šrot rosype na silnicích a letadla spadnou do hnoje ! A co takhle mávat Ruskými vlajky na při vítanou ?

  OdpovědětSmazat
 9. pro 14.14.
  Když jsi tak znalý věeho dění, tak okomentuj pád AMERICKÉHO vrtulníku na našem úzení cca před dvěma dny. Kromě strohého oznámení o pádu vrtulníku v ČT, je ticho po pěšině. Jistě znáš podrobnosti, tak to můžeš okomentovat!

  OdpovědětSmazat
 10. Nevolit politické strany, které kdy byly ve vládě! Všechny řídí jedna stejná ruka, ta, která krmí i naše presstitutky a ziskovky.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.