Reklama

neděle 7. srpna 2016

Hrozí nám třetí světová válka?

napsal Gerd
7.8.2016 Kosa zostra čili

Hodně lidí si na otázku, zda nám hrozí třetí světová válka (přesněji ta, která následuje po světovém konfliktu ukončeném v roce 1945), odpoví kladně. Ale důležité je se zamyslet proč, a co je jejím cílem. Jen tak je možné konfliktu opravdu zabránit. Musíme na úvahu ovšem zabrousit i do zcela jiných oblastí.


Tou první je migrační krize. Zde je situace poměrně jasná. Evropu sužuje, podle názoru politické vrchnosti, problém starých lidí, příliš štědrého penzijního a sociálního systému a příliš národovecké myšlení starých občanů. Kteří díky nízké porodnosti v Evropě stále mají výrazný hlas ke vzteku free, cool a in generace a brání hlubší integraci.

Takové konstatování není nic nového, proto se jej evropské elity rozhodly vyřešit ještě za jejich života přílivem imigrantů. Ten je zcela jistě řízený, protože války v Sýrii a Libyi probíhaly už před začátkem migrační krize, nebo mohli uprchlíci využít jiného státu jako tranzitní země. Ostatně jsme vše viděli v době, kdy se do Španělska valily vlny z uprchlíků přes Maroko. Tehdy cyniky z EU naprosto nezajímaly počty možných obětí nebo jejich osud, nad kterým se dnes dojímáme. A díky tomu také Španělsko zůstává stranou zájmu hlavních migračních tras. Podobná akce ovšem v dnešních podmínkách není možná.

Migrace je využita elitami jako:
1. příliv nových voličů evropské levice,
2. potenciálně nová mladá pracovní síla,
3. vhodný argument na budoucí zrušení sociálních a penzijních systémů v Evropě,
4. jednotící tmel islámu pro další integraci Evropy,
5. jako sláma z bot z celé migrace čouhá snaha jedné bílé chýše na západním břehu Atlantiku vytvořit v Evropě dostatečnou kolonu fanatiků, která zaútočí na Rusko.

Třetí světová válka nám pochopitelně hrozí. Důvodem je bohužel historická lež, která se častým opakováním stala „pravdou“. Proto nás čeká bolestné procitnutí. Druhou je naivní představa hodná Adolfa Hitlera.

Tou často opakovanou lží je tvrzení, že Ronald Reagan uzbrojil SSSR. Jediný stát, který Ronald Reagan kdy uzbrojil, jsou USA. Jeho zadlužení díky programu hvězdných válek vzrostlo dramaticky natolik, že dluhy USA jsou nesplatitelné a USA dnes vyváží už jen zbraně jako hlavní vývozní artikl. Kromě amerického pojetí demokracie.

Tou naivní představou je idea, že globální konflikt lze vyhrát jakožto omezenou jadernou válku nasazením dostatečného počtu jaderných raket a zaútočit jako první. Poražený musí být poražen natolik drtivě, že nebude mít čas, sílu ani vůli úder vrátit. Myšlenka je natolik hloupá, že v závěru uvedu, jakým způsobem je možné vítězství vítězi osladit tak, aby živí záviděli mrtvým.

USA se prostřednictvím kvantitativního uvolňování, tedy nepodloženým tištěním peněz, dostaly do vlastní pasti, kdy jediným způsobem umazání dluhu je, že věřitel nebude schopen nebo ochoten o zaplacení dluhu ani požádat. K tomu může dojít:
1. Naprostou hegemonií USA nad zbytkem světa, kdy si žádná vláda netroufne nepřijímat dluhopisy USA nebo jejich měnu USD k mezinárodním obchodním transakcím.
2. Zánikem USD a jeho přeměnou na jinou měnu sloučením s nějakou silnou ekonomikou, která dluhy uhradí.
3. Starou osvědčenou metodou likvidace věřitele.

Hegemonie USA je dávno zašlou vzpomínkou. Každé velké impérium se rozpadlo na vnitřních konfliktech a nikoliv vnějším tlakem. Tak i USA nebudou poraženy vojensky v konfliktech, ale jejich přeměnou na vojenský tábor, jehož obyvatelé budou vojáky od narození utrácejícími zdroje a energii v konfliktu s neviditelným nepřítelem, který USA nemohou vyhrát. Stejně, jako by takový konflikt nevyhrál ani nikdo jiný.

Jako historickou analogii si lze přečíst historii Sparty. Idea zakladatelů trvala dlouhé věky až do úplného konce. Obyvatelé Sparty nakonec sloužili jen jako zdroj živé síly pro armádu a Sparta sama více než co jiného připomínala vojenský tábor, kdy všechny zdroje státu byly určeny pro armádu. Nakonec na  tom byli lépe řemeslníci v podrobených městech spartského spolku, kteří sice neměli stejná práva jako Sparťané, ale díky relativnímu klidu si nakonec žili komfortněji než Sparťané.

Druhou historickou analogií je existence Athénského námořního spolku. V první fázi šlo o obranu proti Peršanům, ke které se členové dobrovolně spojili. Členové své závazky hradili zčásti penězi a zčásti vyzbrojením lodí. Ve druhé fázi se pokladna spolku přesunula do Athén. Peršané se vzdali expanze, protože měli dost jiných starostí. Spolek však trval dál a sloužil k prosazování zájmů Athén a jeho členové se změnili z plnoprávných členů na poslušné vykonavatele vůle. S tím přišla i změna původně dobrovolných příspěvků na vynucené a v případě neochoty i násilně vymáhané. Také došlo ke zvýšení příspěvků díky argumentu, že Athény nesou hlavní díl nákladů společné obrany a tak je jen správné, aby ostatní členové přispívali též více. Na první pohled racionální argument v sobě skrýval záludnou manipulaci. Athénský námořní spolek už dávno nesloužil k obraně, ale k prosazení athénských zájmů a armáda, především námořnictvo, už dávno změnily svůj charakter z obranného na útočný. Ve třetí fázi se spolek rozpadl a původní členové přeběhli k nepříteli, Spartě.

Pokud analogii vztáhneme k dnešnímu NATO, nacházíme se na počátku druhé fáze athénského námořního spolku. A samotné USA zahajují svoji cestu k přeměně na vojenský tábor Sparťanů.

USA se dostaly do vlastní pasti, kdy jakékoliv další tištění peněz znamená zvýšení inflace. Ekonomika už větší objemy peněz nepojme, zvýšení úrokových sazeb z nuly na cokoliv přivodí ekonomickou recesi nebo rovnou hrozivou krizi.
A tak nám zbývá jen válka, pokud možno velká, která zlikviduje většinu světa. USA na ni mají dostatečné prostředky a věří, že pokud udeří z ponorek jako první, dokáží takový konflikt vyhrát. To je ta naivní představa hodná Adolfa Hitlera. Také byl natolik přesvědčený o výjimečnosti vlastního národa, že jej ani na okamžik nenapadlo, že by nad podlidmi neměl zvítězit.

Nemám iluze o nějaké mírumilovnosti ruského imperialismu. Kdyby mohl, klidně by prosazoval své zájmy prostředky, které má k dispozici a které mu projdou. Jak dokázal v Maďarsku 1956, v Československu 1968 a Polsku v 80.letech, kdy si hrozbou obsazení Polska vynutil zásah proti Solidaritě.

Naštěstí Rusové moc prostředků pro prosazování jejich zájmů nemají. Zato mají dostatek prostředků na zničení světa.

Kromě železničních raketových vlaků Barguzin s raketami JARS s doletem 12 000 km a přesností 250 m, nástupcem vlaků Moloděc, se jedná ještě o kontejnerové prostředky.

Barguzin má být uveden do výzbroje v roce 2020 a jeden vlak bude mít k dispozici 6 raket. Na odvetný úder by stačily 2 vlaky, jeden v evropské části Ruska a druhý schovaný v rozlehlých oblastech Sibiře. Moloděc měl jednu nevýhodu, koleje se při startu rakety prohýbaly o 1,5 m.

Raketový komplex Club-K může být ukryt ve standardním přepravním kontejneru, má dostřel max. 300 km. Zato může být vezen na jakékoliv obchodní lodi, kamionovém tahači nebo železničním vagonu. Nedají se již najít.
Kromě toho mají Rusové strategické bombardéry, ponorky, hladinové lodě a pozemní sila vybavená mezikontinentálními raketami.

Výše uvedené nám jen ukazuje, že Rusko má prostředky ke zničení světa a že je nejde odvrátit. Samozřejmě podobnými prostředky disponují i další země, kdy se navzájem drží v šachu. Klíčem je dostřel raket. Většina zemí ale nemá ochotu použít zbraně jako první, mají je opravdu jen na odstrašení.

Jako nejpravděpodobnější útočník prvního úderu s použitím jaderných zbraní se dnes jeví USA s použitím na Írán, když Hillary Clinton(ová) nedostane rozum. Jaká by byla ale nejpravděpodobnější reakce Ruska, kdyby bylo napadeno a opravdu by chtěli zničit svět i s vítězem?

Rusko jako zbraň odvetného úderu použije nejspíše několik železničních souprav Barguzin. Dostřel 12 000 km, přesnost dostatečná, síla značná. Přesto by působily jen jako roznětka. Kam by tedy byly údery nasměrovány? Zaspekulujme si trochu.

Kromě supervulkánu Yellowstone a zlomu San Andreas jde ještě o další sopky, které se překvapivě všechny nachází v souběžném okamžiku, kdy obvykle po delší periodě vybuchují.

Plány nejsou nové, jsou známé. Tak které sopky může jaderný výbuch ohrozit?
1. Yellowstonský supervulkán
2. Geotektonický zlom San Andreas
3. Havaj Mauna Loa, Mauna Kea a nejaktivnější sopka Kilauea
4. Sopka Katla na Islandu
5. Cumbra Viejo na ostrově La Palma, Kanárské souostroví
6. Etna, Vesuv, Stromboli ve Středozemním moři jako samostatný cíl každá z nich nebo společně
7. Opravdu nechráněný prostor supervulkánu Toba, Sumatra.
Yellowstonský supervulkán
Yellowstoneský supervulkán má periodu výbuchu asi 600 000 let a už přesluhuje. Když vybuchl nejvíce jako Bruno Drawbridge před 10 miliony let, vrstva popela byla silná 2m ještě v Nebrasce vzdálené přes půl Ameriky.
 Existují i další supervulkány využitelné jako cíle:
* Long Valley a Valles Caldera v USA – asi náhradní cíl k Yellowstonu
* Lake Toba, severní Sumatra, Indonésie
* Sopka Taupo, Nový Zéland
* Aira Caldera, prefektura Kyushu , Japonsko
Na supervulkán by směřovala až poslední raketa. Nebo kdyby zbyla jen jedna jediná.
Geotektonický zlom San Andreas
Zemětřesení v Kalifornii jsou natolik častá, že jeho význam netřeba představovat.
Havaj Mauna Loa, Mauna Kea a nejaktivnější sopka Kilauea
Havaj je na aktivních sopkách postavena, k výbuchu opravdu stačí málo. Následná tsunami  by ochromila západní pobřeží USA a Kanady, plyny v ovzduší zase leteckou přepravu.
Sopka Katla na Islandu
Výbuch Katly v minulosti vždy následoval erupci sopky Eyjafjallajökull, která v dubnu 2010 zastavila letecký provoz nad Evropou. Zdroj

Podle některých názorů může předchozí výbuch Katly za dobytí Bastilly 14.července 1789. Po výbuchu následovala chladná období, neúroda a hladomor, který nakonec smetl dynastii Capetovců.

Pravděpodobný druhý cíl úderu. Jestliže oblak prachu nepříliš velkého výbuchu Eyjafjallajökull zastavil leteckou přepravu nad Atlantikem, co by asi se strategickými bombardéry s odvetnými raketami udělal pořádný výbuch? Dokázal by vyřadit jeden hrot jaderné triády, strategické bombardéry?

Cumbra Viejo na ostrově La Palma, Kanárské souostroví
Zde by nešlo o klasický výbuch sopky, ale západní část sopky je geologicky nestabilní útvar, který se jednoho dne zřítí do Atlantického oceánu a vyvolá tsunami na počátku 100 m vysokou, ale na východním pobřeží USA stále ještě 10-20 m vysokou. Stejně jako by cúnami zničila západní a jižní pobřeží Irska a Anglie, zatopila by nížiny Holandska a Belgie, severní pobřeží Francie (celé kompletně), Španělsko, Portugalsko, Maroko, Alžír a jižní Francii. Zasolení úrodné půdy by byl dlouhodobý devastující prvek. Zasaženo by bylo celé pobřeží severního a středního Atlantiku, od Grónska a severní Kanady přes celý Mexický záliv a Karibské moře po Brazílii. Jednoho dne k takové katastrofě stejně dojde, je jen otázkou, kdy.

Osobně ji hodnotím jako první cíl několika raket odpálených společně nebo velmi krátce po sobě. Zabránit tomu nejde, ochránit také ne. K odpálení může dojít i z ponorky nebo kontejnerové lodě. Vlna destabilizuje obranu vyjma ponorek umístěných v Atlantiku. Kontejnerová loď by vlnu nepřežila.

Výška vlny:
100 m Kanárské ostrovy
60-100 m pobřeží Afriky
40-60 m Španělsko s Portugalskem
10-20 m Francie, Irsko, Anglie, Skotsko, Island, Mexický záliv a ostatní pobřeží Karibiku
30 m USA – trochu více na severu, trochu méně na jihu
30-50 m ostrovy Karibiku
40 m severní pobřeží Brazílie, 10-20 m jižní pobřeží
Během 7-9 hodin by vykonala své ničivé dílo. Zhruba v době, kdy by si velící generálové blahopřáli k hladkému vítězství. Doporučuji shlédnout krátké video 4 min  


Etna, Vesuv, Stromboli ve Středozemním moři jako samostatný cíl každá z nich nebo společně vyvolaly by tsunami a ochromily Středozemní moře. Lodní i leteckou dopravu, která je v dané oblasti mimořádně hustá.

24. srpna 79 našeho letopočtu vybuchl Vesuv a zanikla města Pompeje, Herculaneum, Oplontis a Stabie. Vesuv má periodu výbuchu zhruba 2000 let. Doba jeho dalšího výbuchu není daleko.

Opravdu nechráněný prostor supervulkánu Toba, Sumatra.

To je spíše cíl, pokud by bylo pobřeží USA opravdu dobře bráněno. Naposledy vybuchl před 75 000 lety. Celou jižní Asii pokryla vrstva popela hluboká 10 –30 centimetrů. Do vzdálenosti 1000 kilometrů od Toby byla země pokrytá popelem až do výšky 6 metrů. Vše živé v této oblasti prakticky ihned zemřelo, ale následky si odnesla téměř celá Země. Globální teplota na naší planetě poklesla asi o pět stupňů Celsia. Důsledkem bylo katastrofální vymírání živočišných druhů… Pokud by došlo k podobně silné erupci Yellowstonu, lidstvo by nemělo šanci přežít.
* Lake Toba, severní Sumatra, Indonésie
* Sopka Taupo, Nový Zéland
* Aira Caldera, prefektura Kyushu , Japonsko

Více bych si vsadil ale na využití supervulkánu na Kjúšú, protože raketa se může nacházet na kterékoliv kontejnerové lodi nebo odstavené a zapomenuté železniční soupravě kdesi na Sibiři.

Dejme tomu, že by USA dokázaly vybudovat efektivní obranu proti jaderným raketám a Rusku by zbylo jen 15 mezikontinentálních střel. K jejich nejefektivnějšímu využití by došlo jako roznětky geologických sil, které ovládat nelze a které ničí stonásobně více, než jakékoliv rakety.

USA mají jistě obdobné plány, spekuluje se o využití sopek na Nové Zemi a Kamčatce, ale to by ohrozilo opravdu jen řídce osídlené oblasti Ruska.

Analytici CIA zřejmě podle rétoriky politiků USA došli k závěru, že Rusové jsou slabí, a když se bez protestů stáhli ze střední a východní Evropy, nejsou ochotni zlikvidovat lidstvo a raději budou trpět vítězství USA, než by úplně zničili život na zemi. Nemohou se více mýlit. Posádky do ponorek a k jaderným zbraním jsou na americké i ruské straně vybírány tak, že by neváhaly ani vteřinu a jaderné zbraně použily, kdyby k tomu dostaly rozkaz. Takže pokud USA nemají v zásobě kosmickou loď, která by jejich elitu dokázala přepravit na novou zaslíbenou planetu, její obyvatelé by sdíleli osud všech ostatních obyvatel planety Země. Vyhynuli bychom jako dinosauři.

I kdyby takovou loď a novou planetu elity v USA v zásobě měly, není důvod, proč by nemohly odletět v klidu na novou planetu bez likvidace zbytku populace.

Protože jaderná válka se nedá vyhrát a jaderná síla se dá použít jen k vydírání jejím použitím ještě k přijatelným kompromisům, budeme zřejmě svědky silácké rétoriky ze strany USA i Ruska vyhrocené až na samu hranici konfliktu, ke kterému nedojde. Obě strany ale budou hrát s pokerovou tváří vabank, aby se v poslední chvíli dohodly. Nakonec se uzbrojí samy a umožní, aby nové státy získaly rozhodující pravomoci. Určitě půjde o Čínu, a možná několik dalších zemí jako Indie, Brazílie, atd.

V Evropě bude nejohroženější Holandsko. Může dojít k jeho zatopení. Obyvatelé ČR by přežili jaderný výbuch, ale nepřežili by následnou globální zimu po výbuchu supervulkánu. Pak by někde v koutku planety vznikl nový život a za pár desítek milionů let by možná vyhrabal naše zkameněliny zašlé civilizace.

Vydírání, že zničí civilizaci, bude působit jen chvíli. Kdyby takový argument vůči ostatním zemím použily USA nebo Rusko, zřejmě by čelily totální blokádě až k vyhladovění a důsledné izolaci. Proto jsem optimistou, pokud na obou stranách budou trochu inteligentní lidé.

Snad budou mít voliči v USA rozum a nezvolí nějakého polointeligentního politika s šílenými výhrůžkami. I když se jim to dost dařilo v posledních 26 letech. Jeden z nich neváhal kvůli sexu se stážistkou rozpoutat válku se Srbskem a umožnit vznik Kosova, kde mohou být podle některých pramenů cvičeni teroristé z ISIL.

Vtipné je, že díky vyšší natalitě muslimských rodin dochází k nárůstu počtu muslimů v Evropě i Rusku, zatímco v USA mají vyšší natalitu hispánské rodiny. Za 50 let se tak může stát, že si hispánský prezident USA bude marně lámat hlavu, jak zaplatit Číně dluhy a jak naložit s islámskou říší sahající od Atlantiku po Indonésii a od Severního ledového oceánu (v té době bez ledu) po jižní okraj Sahary. S vlastnictvím jaderných zbraní (Rusko, Francie, Malá Británie), které nebudou váhat použít. Pak si další generace řeknou, že WASPP (White Anglo-Saxony Protestant People – bílý anglosaský protestantský obyvatel) z USA svou dějinnou úlohu nezvládl. A jak se zachovají muslimové? Přesně podle vtipu:
Jednoho dne si Hospodin uvědomil, že má lidského pokolení až po krk, a rozhodl se seslat na lidi potopu. Ale tentokrát žádná Noemova archa, žádná holubička s ratolestí, jen samá voda, kam oko dohlédne. A tak přizval nejvyšší duchovní tří monoteistických náboženství a oznámil jim, že mají dva týdny na to, aby se připravili na potopu, po níž nezůstane žádná pevnina. Křesťanský kněz přijde ke svým ovečkám a nabádá je: „Zhřešili jsme a přichází trest. Modleme se, konejme ještě dva týdny dobré skutky a dostaneme se do ráje.“
Imám se vrátí ke své obci a prohlásí: „Žili jsme správně a správně jsme věřili v Alláha, přijměme nyní mučednickou smrt, a když zabereme a během dvou týdnů dobudeme zbytek světa, na onom světě budeme odměněni v ráji.“
Rabín předstoupí před souvěrce a praví: „Židé, máme dva týdny na to, abychom se naučili žít pod vodou.“

Islám je jen jeden a chce dobýt celý svět. Bohužel pro nás se mu jeho cíl splní díky hlouposti amerických a evropských politiků. Pokud nedojde k válce mezi USA a Ruskem, za 50 let dojde k další válce mezi křesťanstvím v USA a islámem, ve které křesťanství definitivně prohraje.

Téma pro diskuzi, pokud  ji vlk otevře:

Jak by probíhala závěrečná fáze třetí světové války a kdo by v ní byl útočníkem a na koho by útočil?

vlk diskusi otevřel

68 komentářů :

 1. Vždy,když slyším něco jako třetí světová válka ,napadne mne,že by asi neexistoval Bůh,kdyby mělo být kvůli nějakým státům vlastnícím jaderné zbraně zničeno celé lidstvo. Myslím totiž,že na světě je mnoho nevinných lidí,kteří by trpěli neprávem a nespravedlivě. Touto prostou logikou a při vědomí existence nějakých vesmírných civilizací,které jsou už prokázány mnoha fotografiemi i videozáznamy nehledě na obrovské množství i jiných důkazů jejich existence a na Zemi,mi vychází pravděpodobnost jejich zásahu a příklonu spravedlivých lidí k nim. To by ale znamenalo ztrátu vlády lidí nad Zemí. Takže, pokud chce třeba Rusko upadnout do otroctví,protože bez jaderných zbraní na Západ nemá ani náhodou a protože někdo,kdo by mu v jejich použití zabránil,je asi,logicky,mnohem silnější, prosím,směji se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ruské jaderné zbraně Rusku nepatří,protože byly-jsou vyrobeny z ukradeného českého uranu. Rusko ukradlo uren Česku (Československu) pod "záminkou" trvalé válečné kořisti,ačkoliv Československo bylo a je vítězným státem ve druhé světové válce a spojencem. Rusko tedy dluží Česku za český uran přibližně půl bilionu korun,tedy pět set miliard korun,pokud by někdo tomu obrovskému číslu dostatečně nerozuměl. Proč to sděluji? Rusko nemá právo tyto jeho jaderné zbraně použít,protože jsou z kradeného uranu a někdo má objektivně právo mu v tom zabránit. A můžeme jen "spekulovat" kdo a zda mu tedy jeho jaderné zbraně selžou.

   Smazat
  2. Jestlipak Ty jeden 22:42 víš,že jsi piča !?!?
   Kdyby né,tak řekni a my ti to oznámíme....

   Smazat
  3. "Rusko ukradlo uren Česku"

   A jak se Vám takové vědomosti přihodily, to jako přejeli zelení mužíčci a nakopali si do pytle, jako brambory na poli? A hurá domů.

   Smazat
  4. 22:55. Rusko (Sovětský svaz) si ho bralo jako válečnou kořist,jak už jsem napsal. Respektive pokud vím.

   Smazat
  5. 22:53. Oznamte mi to, dost to totiž nechápu.

   Smazat
  6. S českým uranem se normálně obchodovalo za světové ceny. Co je to za píču, co sem píče tyhle píčoviny?!

   Smazat
  7. 0:27. No, a Rusko ho Česku kradlo trvale a jako údajnou válečnou kořist,pokud vím. Celková částka toho uranu je nynějších asi tak pět set miliard korun,které Rusko za něj tedy Česku dluží. Kromě toho, Rusko jím vyrábělo energii v jaderných elektrárnách,což je další jeho neoprávněný zisk a o jeho neoprávněném zisku z jeho jaderné hrozby,kterou používá stále,.. částka z toho vyplývající je nevyčíslitelná. To je část dluhu Ruska Česku ať se to někomu líbí nebo ne a myslím,že je to objektivním důvodem pro zásah někoho mocného proti němu. Nejsme ve vesmíru sami. Krást a dělat zlo se nemá.

   Smazat
  8. 1:29
   Myslím, že jednou v budoucnu se lidem, jako ty, (s IQ pod 30) bude vydávat zvláštní povolení ťukat posranýma rukama do klávesnice, jen pod odborným lékařským dozorem.

   Smazat
  9. 1:59. Pokud by vládlo Rusko tak i těm s nejvyšším.

   Smazat
  10. 22:42
   A ty ses probudil s rukou v nočníku, že? Odkud máš tu hovadinu? O uranovém průmyslu v ČSSR vím dost na to, abych mohl tvrdit, že jsi korunovaný klaun. SSSR nám platil za uran světové ceny. Tečka, vygume.

   Smazat
  11. Co to tady ten dement bezmozáckej cancá? Kdyby na tom bylo zbla tak se vo to naši nosatý ve vládě hlásej jako divý - to se neboj! Ale je to canc! Si debile nejdřív zjisti fakta - SSSR měl svůj vlastní uran! I dnes ho Rusko a Ukrajina těží víc než my! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_t%C4%9B%C5%BEby_uranu

   Bože proč takový debily pouštěj ke kompu?

   Smazat
  12. A Kazachstán je dokonce na 1. místě! A taky Uzbekistán je před náma! Jo - ty úúúúrčitě měli potřebu brát odtud nějakej uran za biliony, to jó!

   Smazat
  13. 1:29 - a kdyby ty nosatej debile tvý obřezaný pasáci neprovedli v 17 roce to svinstvo v Rusku, tak jsme mohli bejt spokojený ve společný říši všech Slovanů a nemuseli se nechat okrádat tvými manasovody! A pak by to byl tak jako náš společný, slovanský uran, ve službách dobra proti zlodějákům jichž jsi jen ničemným přískočem - - http://suslikova.klanweb.cz/rubriky/ceskoslovensky-politicky-system/kramarova-ustava-slovanske-rise

   Smazat
  14. Krom toho SSSR na našem uranu prodělával, daleko vhodnější podmínky pro jeho těžbu se ukázaly v NDR! A je pravda, že v jediném období jsme na jeho těžbě prodělávali i my! Do té doby to byla pro náš průmysl výhodná sovětská investice na základě normálních mezistátních smluv a dohod! Cituju: " období 1967 - 1989, kdy výrobní cena československého uranu již přesahovala cenu, za niž byl sovětský odběratel ochoten uran kupovat. Československý uranový průmysl se nedokázal obejít bez dotací ze státního rozpočtu" - http://www.policie.cz/soubor/sesit-01-pdf.aspx

   Smazat
  15. Pro Anonymní8. srpna 2016 8:13:

   Možná bychom nebyli součástí Velkosolvanská říše, ale velká obnovená (svaté) Říše římská německého lidu od Holandska po Maďarsko přes půl Ukrajiny až po hranice s Bílou Rusí, možná bychom nyní mluvili Německy, ale rozhodně bychom žili v klidu, stejně jako Osmani a Carská říše na severo východě od nás.

   Smazat
  16. 9:13 - ano, i tak se to dá říct! To kdyby zvítězily Centrální mocnosti. Obé by byla pořád tisíckrát lepší varianta než vítězství samotného Světožida (poté co svou ohavnou akcí v roce 1917 eliminoval Rusko) z Versailles.

   Smazat
  17. 9:13 - ale to je nepochopení autora z 8:13 a toho o čem píše! Tady nejde apriori o ten klid a mír, ale o ten uran přeci! Tedy že by ho tak či onak využívali Rusové, kteří nás svým mírovým atomem bránili před západním Židem, kterej na nás sral jak na placatej kámen. Krom otroků od nás nic nepotřeboval. Jen za Bolka I. odtud odvezl desítky tisíc otroků do Egypta - mladých, knížectví tak potřebných mužů a žen! - http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/148852/cesky-stat-vznikl-diky-obchodu-s-otroky.html

   Smazat
  18. Pardon, zd je to politicky nekkorektně celé! - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IxWmXp1R3CUJ:www.xantypa.cz/cislo-02-10/1061-3/zide-bohatli-na-obchodu-s-otroky+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

   Smazat
  19. Ten článek je slátanina. Autor nechť si nejdříve přečte od Julesa Vernea Cestu do středu Země a pak něco o supervulkánech. Kdy si lidé konečně zapamatují, že vojska Varšavské smlouvy si v srpnu 1968 pozvali ČEŠI ??? Kolder, Indra, Kapek a další. Přistávání vojenských letadel v Ruzyni osobně řídil Viliam Šalgovič, člen ÚV KSČ a šéf StB!! Tak se proberte, vy zakomplexovaní "ukřivděnci"!

   Smazat
  20. Naramne jsem se pobavil..cesky narod si pamatuje but to co semu hodi nebo co si chce pamatovat.Uran si soveti u nas nakupovali na dluh.Ale nadluch si u nas kupovali vsecko.Zetory Karosi A hlavne Tatry ktere jako jidni zmala byli chopny fungovan na sibiri.Ato diky napriklad diky originalnimu hlazeni motoru vzduchem.A porevoluci dosli dokonce vyuctovani a skutecne rusove meli takovy dluh vuci Cesku.No a jak ke muzne uz rusove nic cesku nedluzi?No napriklad Jeden svecky obcen (emigrant)ktery celi stastny je zde v cechach jelikoz nemuze zit v rusku siodkoupil o Ceskeho statu za par desitek mylijonu udajne nedobitnou pohledavku za autobusi karosa.Samozrejme prostrednictvi firem a dalsich prostredniku a nasledne tuto pohledavku takto zlevnenou prodal rusku.tento byvali soudruh spkojene zije v Karlovich Varech kde vlasni krasne opraveny hystoricky dum a 2 bivale ceske sklarny.Jak se to mohla stat?Jednoduse komunysti vladli jak vmynule ere tak vladnou i ted.jen nazvy se zmenili.Jako napriklad po revoluci se obevilo OF (Obcanske Forum)z 80%sami bivali soudruzi,A kdyz na to nekteri novanari zacali poukazovat ta strana zanikla,zjevilo se ODS a tamni novinari jiz nepracovali jako novinari ale meli jine posty.No a tak by slo poukazat na kazdou stranu.Takze srany ktere se tocili u moci pekne potichoucku rozprodali tito sovecke dluhi pekne potichoucku za pakatel a rusko si je za pakatel koupilo.No soudruzi se vzajemne nepotopi a jesti zacali z fraskou o tom jak nedobtne pohledavky prodali firmam alspon za nejake penize.A tak muze pokracovat zalsima firmama naprikld Poldi Kladno nebo o soucasnem CKD v ostrave.Je smesne jak Cesi resi poze to co si pamatovat cteji na umislne vypousteji dezirfomace.

   Smazat
  21. 4:33 - Píšete ničím nedoložené blbosti. Se SSSR docházelo každoročně k vyúčtování a žádný dluh nevznikal. Uran platili ve světových cenách. Vždycky! Dluh SSSR vůči naší republice vznikl až při jeho rozpadu. Příště svoje tvrzení zkuste doložit a nevymýšlejte si.

   Smazat
 2. Stačí se podívat na současnou podstatu světa, PENÍZE, vše je o penězích o zisku, tedy rozhodující je ekonomika, koncentrovaná ekonomika je politika a lidská chamtivost chce ještě více peněz, proto politiku povýší dříve či později na pokračování politiky ozbrojenými prostředky což je válka.

  V tomto případě světová, ne III., ale I. a poslední, na území Ameriky se v předchozích neválčilo, dnes se snaží Amerika navodit stav aby se ani nyní neválčilo, aby se opět začalo a skončilo v Evropě.

  Lidstvo je mezitím natolik vyspělé, že je úplně blbé a dokáže samo sebe vyvraždit či spíše vymýtit několikrát.

  Takže honba za penězi a ziskem nemá jiného konce než Válku, ledaže by se hodnoty přehodnotily.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bylo to tak vždy a ještě více a celou historii bez výjimky. Rozdílem je nyní existence zbraní,které dokáží vyhladit celé lidstvo.

   Smazat
  2. Začalo se na Blízkém východě, válka už je, je jen otázka kdy se přesune do Evropy.
   Vojáky pozvala loni Merkelová. Zatím se zacvičují jako teroristé.

   Smazat
 3. www.youtube.putin in Finnland.1.jul.2016 Putin na tlacovej konferencii na otazku o vstupe Finska do NATO,sa vyjadril.,,organizacia NATO by pravdepodobne velmi rada viedla vojnu s Ruskom do posledneho finskeho vojaka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Což je přímé vyhrožování.

   Smazat
  2. 22:47 - ty jsi blb, jako Mont Everest. Kudy ti chodí mozek, máš-li nějaký, když ti dovolí vypouštět tyhle pitominy, trolle.

   Smazat
  3. 0:29. Tak ono se to mělo chápat jinak?

   Smazat
  4. 1:31 - to je varování! Když ti říkám abys držel svou vopejzelou tlamu, že by ti z ní někdo moh udělat fašírku, tak to taky není žádný vyhrožování - to vypadá úúúplně jinak:)

   Smazat
 4. Nechte to na Helče LangSádlový,ta je posrankyně a už dělala i starostku,takže ,ona ví,že se vo tu svobodu svoboděnku musíme s tím zlým Rusem porvat i kdyby čert na koze jezdil a chuj s nějakejma theóriema kolem sopek...

  OdpovědětSmazat
 5. nooo ten 22:42 je skutecny curak

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snažím se myslet,Vy máte něco proti?

   Smazat
  2. Je fuk jestli má ta či ona osoba něco proti, zásadní je fakt, že proti žvástům toho imbecilního bůhvíkým zaplacenýho pračůráčka mají dokumenty - http://www.policie.cz/soubor/sesit-01-pdf.aspx

   Smazat
 6. Toto je clanek plny zajimavych uvah !
  Dobre se bavim. Dekuji !

  Sopky na Hawaii, zadnou skodu nikdy nenadelaji. Ony jsou "ODZATKOVANE". Zhava lava denne odtika a pod zemi se nehromadi zadna energie. To tak zaridila Bohyne Pele.

  Yellowstone urcite vybuchne, ale nikdo nevi bude-li to za tyden, nebo za sto tisic let.

  Kvuli hore vysici nad morem na Kanarskych ostrovech jsem se rozhodl dozit na jihozapade Floridy. Vychodni Florida se potopi. Po odpadnuti vody tam zajedu koupit pozemky.
  Bude-li ta potopa brzy.

  Az se Hispanci a Islamiste porvou, tak vsadim definitivne na vitezstvi Hispancu. (Maji vybornou kuchyn, prekrasne zeny, nadherne melodie a jsou STRASNE PRTATI a pysny.)

  Valka s Ruskem nebude pokud bude zvolen v listopadu Trump. Bude-li zvolena Hillary, tak bude 10 valek najednou proti vsem a vsude.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 7. Válka v prázdných makovicích rudohnědých psychopatů jako je "Gerd" přece už dávno probíhá v plné síle.

  Tyto psychouše jakákoli myšlenka na válku silně vzrušuje. Tito frustráti mají orgasmus při představě jak nenáviděný, prohnilý západ hoří v pekelných plamenech a jak je z druhé strany přijede na bílém koni vysvobodit z jakéhosi domnělého příkoří polobůh Putin na bílém koni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Třetí světová válka nebude, protože by ty šmejdy Rus s Číňanem ty sráče vytáhnul z jakéhokoliv kytu. Jsou to zbabělci, kteří umí vraždit, jenom když se jim nejedná o "kejhák"

   Smazat
  2. A nebylo by to pro samotný západní zdegenerovance a podlidi lepší? Nebo chceš snad, aby tohle žilo na světě? - http://revolta114.blogspot.cz/

   Leda bys byl již také coudenhovnista a podčlověk, co nás s ním strašil pan Nietzsche ...

   Smazat
 8. A nyni panove na oslavu pristiho viteztvi Latincu/Hispancu
  nad Islamskymi kozomdy, vam Nana Mouskouri zaspiva typickou latinskou pisen CIELITO LINDO na Youtube.

  Pssst ! Take vas upozornuji na skutecnost, ze pokud jste severni typ Evropana, tak budete Latinkami intenzive svadet k hrichu !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšte to nepřesně, došlo mnně video, kde je prakticky ukázáno, že to nejsou jenom kozomrdi, ale i oslomrdi. Akorát mně chybělo, když tu oslici jebal, že u toho neříkal "Alahu akbar". Opravdu velmi veselé video. Oni mají jeden problém, že si potřebují zašukat a myslí si, že když se odpálí, že dostanou nějaké panny, mají smůlu.:))

   Smazat
 9. Panove mam kamarady v Chile ! Jejich armada je nejnebezpecnejsi z cele Latinske Ameriky, tim, ze je stale fanaticky motivovana. A Chilane jsou alergicti na Islam ! To jsou opravdovi Katolici.
  Vidim budoucnost pozitivne, bude-li Trump presidentem !
  Islam to prohraje.

  Vy v teto budoucnosti budete hrat dulezitou ulohu ! Musite se, za kazdou cenu zbavit zradcu zajmu vasi zeme.
  Zalazi na kazdem jedinci.
  A potom musite presidenta Trumpa INFORMOVAT o realite vasi zeme.
  Na tyto informace nesmi mit monopol vase prazska kavarna.

  LANDGRAF MARSH - Militar Parade 2009 Chile na youtube, typicka ukazka.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 10. 1/ Třetí světová válka nezačne, protože ta první ještě neskončila.
  2/ Čína buduje v tichosti po celé zeměkouli kontejnerové přístavy, z toho jeden, menší, je skoro hotov a druhý se připravuje k výstavbě na Kubě, naproti Floridě. Což přimělo strýčka Toma k lísání se ke Kastrovic rodině. A k tomu průplav v Nikaragui.
  Když ze dva perou, Číňan se směje.

  OdpovědětSmazat
 11. Bylo nebylo, na kopci nad městem, které bylo krásné, až oči přecházely, stál veliký starý hrad. A jak šel čas, v tom hradě usedali na trůn králové, každý jiný, jak už to na světě chodí.

  Jeden z nich byl třeba postavou maličký a nenápadný, nerozháněl se zbraní a nechodíval v hermelínu. Jeho stráže si z něj často rvaly vlasy, když jim utíkal do podhradí, kde mu bylo dobře mezi lidmi. Ti ho chytali za ruce a povídali si s ním jako se sousedem, protože věděli, že pro ně vždycky bude mít dobrého slova a jiskru naděje. Tenkrát se sláva toho království šířila do celého světa a všichni měli být na co pyšní. A když se naplnil čas, jeho dlouhatánský pohřební průvod zaplnil celé ulice a mosty toho přenádherného města.

  Po něm se ujal vlády jiný panovník, který vešel do dějin jako Jájá I. nebo dokonce král Perokrad.

  A pak – jak už to někdy chodí od deseti k pěti – se za pomoci pěkných pár podpásových ran na trůn vydrápal král Lžislav Viróza Vodka ze Slivovic. A právě v té době se to stalo. Na střechu toho velikánského hradu přivál mrazivý východní vítr korouhvičku. Usadila se tam, naprosto samozřejmě a drze, hned vedle praporce, který hlásal, že pravda vítězí. Nebyla to ale obyčejná větrná korouhvička, která by lidem ukazovala, odkud vítr vane. Kdepak. Tahle divná korouhvička králi Lžislavovi radila, kdy má začít mluvit něco úplně jiného než předtím, aby byl stále oblíbenější a slavnější. A zvláštní neblahé kouzlo opřádalo i obyvatele té země, kteří jako by vždycky nadobro zapomněli, co ještě nedávno dělal a povídal, a s jásotem tleskali tomu, co jim káže teď.

  Divná pohádka?

  Nu což, pohádky už takové bývají. Nahlédněme tedy místo toho do té nejopravdovější nepohádkové současnosti.

  Když v Evropě asi před dvaceti let zuřila válka v bývalé Jugoslávii, spousty lidí se daly do pohybu a utíkaly. K nám tak dorazily tisíce uprchlíků, z Bosny, Hercegoviny a Kosova, a také odjinud, třeba z Afghánistánu. A dá rozum, že mezi nimi byly tisíce muslimů. Tenkrát ale panovalo obecné přesvědčení, že se sluší pomáhat, že poskytnout azyl prchajícím před válkou je samozřejmou povinností těch, kteří mají to štěstí, že nic takového zažívat nemusejí. Kdo by tehdy začal křičet, ať je i s dětmi ženeme nazpátek, byl by (právem) označen za bezcitného hlupáka a vystaven všeobecnému posměchu. Tenkrát byla většina lidí hrdá na naši pověst ochránce lidských práv, kvůli níž si naší maličké země celý svět vážil. A tak ani král Lžis-… eeh, co to povídám, pohádka už přece skončila. Nebo ne?

  Nu zkrátka ani tehdejší premiér Miloš Zeman nejenže nikde nekřičel, abychom k nám nikoho nepouštěli, ale se svou vládou pěkně v klidu ty tisíce uprchlíků přijal. Nikdo si toho vcelku ani nepovšiml, nikdo se nijak nehádal a nepobíhal s řevem po náměstích. A už vůbec nikdo nemával na ulici šibenicemi a žádnou českou mámu nenapadlo ječet, že ty čmoudy a slimáky je třeba i s jejich parchanty utopit v moři.

  Jenže pak něco škaredě, nepříjemně zaskřípalo, až brněly uši – a korouhvička na střeše Pražského hradu se otočila. Úplně naopak.

  A královský šašek… tedy, chci říct prezidentův mluvčí Ovčáček, přednesl lidu to, co jeho pán – poslušen korouhvičky – s většími či menšími obměnami najednou začal hlásat: „Nepřijímejme nikoho! Ani 80 běženců z tureckých uprchlických táborů. Nic! Už uzavřenou smlouvu o tom, kolik migrantů přijmeme, zrušme. Stavme plot, aby se k nám nedostala ani nečeská noha. Nikdo je sem k nám nezval!“ A lid jako opředený kouzlem necitelnosti, hlouposti, nenávisti a zapomnění, freneticky tleská a provolává: „Čechy Čechům!“

  Co se to s námi stalo? A jak tahle pohádka-nepohádka skončí? Dokážeme zlomit to prokletí? Srazit Lžislava Nenávistníka z trůnu, korouhvičku nakopnout, až odletí zpátky na východ, a zase zvednout hlavy k vlajícímu nápisu o pravdě, která nakonec vždycky vyhraje? Snad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stylizace pohádka. I obsah je jen pohádka.
   V dnešní době je potřebný realizmus. Zajímavé je, že se nenavážíte do Koloběžky, který všechno ten hnůj do onoho chlívu vypustil.
   Pamatuji se, jak si hrál v 70 letech na oligarchu a opičil se po Kennedym, pak přísahal socialistické republice.
   Zeman je samorost a starý člověk, má však jednu vlastnost, kterou má málokdo, a to je předvídavost. Dnes už ví jak to všechno dopadne, narozdíl od takových umělců uzavřených ve své deskové hře jako vy.

   Smazat
  2. Nevim koho vy hitlerovsky odpad nazyvate "kolobezkou", ale odchodem Vaclava Havla nastal konec ery slusnosti. Narod ktery si zvoli takoveho vlastizradneho ozralu a Putinova agenta jako je Zeman je odsouzen k zivotu v otroctvi a pomalemu zaniku.

   Smazat
  3. Úžasné, přínosné, vtipné, geniální, neobvyklé, přínosné, neocenitelné,skutečně umělecké a k věci. Hodno "umělce" typu Sto hoven.

   Smazat
  4. 3.33.Zalez do kavárny,ty havlův potrate.

   Smazat
  5. Ten zkurvenec a zmrd Havel že by chodil do podhradí za lidma? Leda do putyky na Vikárce kde si tu svou tlamu chazarskou vožrával do němoty s podobným sobě xindlem - všelijakejma Brabencema a a Čuňasama, to leda! A když se někam díl z Práglu vydal, tak mu leda naházeli na makovici vejce s tím, že "Dosť bolo Havla!" - měl na zničení federace významnej podíl tenhle zednářskej zajíkavej kretén a špinavec! Ten pozdější "Perokrad" co po něm nastoupil se uvedl hned tím, že k lidem přišel blíž, že je pozval na nádvoří a nebál se jich jako onen chrchlavej samozvanej elitář, hráčkující svý lži raději z bezpečí balkónů! I já ho v Liberci takto zažil, jak ten hajzl zkurvenej chrchlal z balkónu naší radnice vlastizrádný cancy o "českém gestapismu" vůči ubohým sudetským vyhnancům"! Jedinej prezident na koho popis z počátku oné "pohádky" opravdu sedí jen a pouze právě pan Miloš Zeman ...

   Smazat
  6. "odchodem Vaclava Havla nastal konec ery slusnosti"

   pozor, to je zásadní omyl: konec éry slušnosti nastal právě příchodem a glorifikací Václava Havla...

   ----------------------------
   http://www.pravdaozrude.cz/

   Smazat
 12. 3:33 - Vy jste ODPORNY HLUPAK ! Bezte s Vasi pohadkou do pr*dele. Prestehujte se na Hillbrow do Johannesburgu !

  To, aby jste vedel o co usilujete ! Co rikal Zeman pred 20 lety je uplne lhostejne ! On nemohl vedet vse to, co vi dnes.

  Usilujete o exterminaci/genocidu ceskeho naroda !
  To vse ma zaklady ve Vasi hloupe utopisticke theorii.

  Byl Havel slavny ? Ano, byl - prvnich 6 mesicu !
  Proc je dnes neslavny nemohu napsat, byl bych smazan.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ani nemusíte - už to totiž někdo napsal:

   http://www.pravdaozrude.cz/

   Smazat
 13. 3:33 Uz si jednou uvedomte, ze nemuzete michat lidi dohromady s nebetycne vysokym kulturnim rozdilem !
  Bezte to prosazovat do Izraele !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 14. Po celou dobu sve existence (3:33) zahnnojujete svet utopistickymi theoriemi, ktere prinasi revoluce, valky a nezmernou bidu !
  Za ovoce vaseho snazeni nejste nikdy pohnany k zodpovednosti .

  Blizi se vsak doba, kdy to bude jinak.
  Lide v dnesnich dnech zacali delat seznamy.
  Seznami to vzdy zacina. Hledte, aby jste nikdy na zadnym nebyl.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Seznami" to zacina? Bez si komunisticky uchyle Hovnolulu vyhrozovat sve podnapile babicce.
   A ze se primitiv jako je ty nema michat s inteligentnimi lidmi, to me nemusis rikat. It's obvious.

   Smazat
  2. Copak prostatiku z předkožky Havleny,nemůžeš chrápat nebo zas nasáváš ty primitivní lejnosrku bez vlastního názoru?!!!!!

   Smazat
  3. 4:49 - to jsi se už dočista posral nebo ti mrdlo v tom smradlavým mokvajícím puchejři co ti raší mezi ramínkama v místě kde my máme hlavu? Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty rudá židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou wincherstovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:) Už nebudete po světě zavádět ani komunismy, ani buzerantismy, ani humárajtismy a podobný svinstva! Budete hnojit zem - svýma hnusnýma z mizerie zbídačených národů zbytnělejma trupiskama.

   Smazat
 15. 4:49 to je realita blbecku ! Seznamy jsou na internete a ja je tam nedal.
  Kdo je kdo, a co ma na svedomi.
  Proc me Ty zrudo porad davas do party s komunisty je zahada ! Nikdy jsem k nim nepatril.
  Proc mluvis o inteligenci, kdyz jsi hloupejsi nez dreveny houpaci kun a svym charakterem se propujcujes ke spinave poplatne praci.
  Tebe uz ted si pamatuje hodne Cechu. Snad si nemyslis, ze Ti zapomenou Tvoji cinnost ?
  Kdyby jsi Ty mel nejakou inteligenci, tak davno by jsi delal jinou praci. Protoze jsi neschopne nemehlo, tak Ti nic jineho nezbyva.
  Majitel NR jednou vymeni Tvoji totoznost za krabicku aspirinu a ja se hodne zasmeji ! T.j. take obvious.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 16. 4:49 doby, kdy Tvoje parta kontrolovala mysleni lidi a manipulovala s nim ke svemu benefitu a zkaze druhych jsou uz davno pryc.

  Vy mate na svedomi destrukci cele Jizni Afriky, a to nemyslim pouze JAR. A ted se snazite o to stejne i v Evrope. (3:33)

  V Americe se proti zivocichum jako jsi Ty postavil Donald Trump s 38 staty. Evropa je v odporu vasi integracni politiky pozadu, ale radikalizace roste.

  Jednou to poznas na vlastni kuzi opozdeny osle. Ta Tvoje veprova inteligence Ti nebude k nicemu.

  (T.j. HONESTY ! Reality VIEW a ne zadny THREATENING !)

  (Budes-li pouzivat anglicka slova jako je obvious, tak me to je jedno, ale hodne Cechu nebude vedet co chces rici.
  Nadavej me cesky ! Anglicky se hadam pouze na zdejsim internetu.)
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, zase reaguješ na toho blba Pepka Vyskoče, IBM iPhone, Oracle. Nemá to cenu, ten lúzr je tady, aby diskutéry nasrával. A je zde s vědomím redakce! Na každého jednou dojde, one of these days...and it ain't gonna be pretty...

   Smazat
 17. A zde panove je ukazka zdeseni CENZURY v Nove Republice na uspechy Donalda Trumpa v Americe. (At vam to ten natvrdlik CENZOR prelozi. Hodne se zasmejete.)
  HITLER REAKT TO DONALD TRUMP'S presidental bid.
  (Na YouTube.) Mate "vymalovano" Stalinsti Hitlercici/cenzori.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 18. Nez odejdu pro dnesek, tak na zasmani !

  Hitler heckles Donald Trump. (Na YouTube.)

  Tyranske rezimy NENAVIDI Donalda Trumpa. Nacural jim do polevky.

  Nejvice se mi libi veta: "If he wins The Election , We're Fucket. (Kdyz on vyhraje volby, tak jsme premrd*ani.)
  Good night pro dnesek.
  (Cesi nedejte se ovlivnovat v samostatnem mysleni !
  Americka Constituce je na vasi strane !)
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale no tak, honolulu, pro Donalda Trumpa jsou samostatně myslící lidé jen na obtíž, konkurenci je přece nutné zničit! Ale v tomto směru mu určitě žádné nebezpečí, od US citizens, ani z naší kolonie, nehrozí. Až-pokud vyhraje volby, tak dosáhne, dle jeho názoru, nejvyššího postavení na Zemi; potom zřejmě dobrovolně odejde na Nebe kandidovat na post Nejvyššího. Pokud chceš změnu, přestaň třeba pít a psát, začni něco dělat, a za pár let uvidíš svět trochu jinak. good luck!

   Smazat
 19. Myslím, že "vůdcům" asi nejde o "zalidnění Evropy", ale o obsazení zdrojů. Přistěhovalce lze po dosažení cíle, tedy vylidnění některých oblastí a jejich ovládnutí, snadno zničit, buď formou pogromu, kdy špinavou práci vykonají tzv. slušní občané (vyzkoušené při poválečném odsunu němců, tedy převážně žen, dětí a starců), nebo je prostě s pomocí policie a armády zavřou do koncentráků, čímž získají-získáme levnou pracovní sílu, což je též dějinami prověřený postup. Ačkoliv, produktivita práce v takovém zařízení je nízká, zvláště ve srovnání s automatizovanou výrobou, takže půjde spíš o postupné vyhlazení nadbytečných lidských zdrojů, za aplausu většinové společnosti, i menšinové inteligence, v čele s Klárou S., která přijde na řadu hned po přistěhovalcích- těsně před důchodci staršími 70ti let. Následovat bude základní příjem pro každého občana EU, slevnění alkoholu, legalizace dalších drog, což pomůže snížit populaci asi o dalších 70 procent. V každém případě naši civilizaci přežijí indiánské kmeny v Amazonii a v centru Austrálie, které budou našimi pokračovateli: např. větší automobily lze snadno použít k postavení hrází zadržujících vodu v suchých oblastech, zatímco menší elektronika, mobily, jsou použitelné při lovu, k usmrcování menších tvorů na středně dlouhé vzdálenosti, chladící věže atomových elektráren jsou ideální ke konzervaci kyselých ryb...
  ...
  Představy lokálních domorodců, jak se jejich vlastní elity těší, až zde zavládne právo šaría, jsou dětinské, jelikož by to znamenalo jejich, elitní, okamžitou smrt. Ne, nebojte se, Islám určitě hrozbou není, pokud se tedy do konfliktu nevloží Islámské země, disponující importovanými vojenskými technologiemi, k čemuž může dojít jen v případě, pokud dojde ke konfliktu mezi Západem a Ruskem. Jenže potom půjde jen o další, náš, oblíbený, civilizační konflikt; a evoluce je vlastně na konfliktech založená, jelikož pouhá možnost pohybu jakékoli životní formy, znamená BOJ! Takže není důvod se nijak vzrušovat, můžeme klidně pokračovat v naší oblíbené činnosti, sluníčkáři s úsměvem, a ti ostatní se spravedlivým vztekem a nenávistí ke všem nepřátelům, ničícím jejich (potenciálně) úžasné, radostné, smysluplné životy.

  OdpovědětSmazat
 20. 8:57 Radostny smysluplny zivot jsem zazil v 70-tych letech v Johannesburgu a dopadlo do VELMI spatne, a ted to stejne zazije i Evropa a Vy. Budete jednou utikat, tak jako jsme utikali my, ale s tim rozdilem, ze my meli kam a vam zustane pouze severovychod. (Tam je zima a podchmurno.)

  9:10, Pane podlehl jste atrocitni propagange, ktera je v obrovskem mnozstvi lopatovana na Trumpa.
  On jednou bude blahoslaven mezi svatymi, za to, co zde musel vytrpet. Organizuji mu podporu ! Fandim mu. Snad se jednou pomsti, nez odejde kandidovat na nejvyssiho..
  A ted jdu zjistovat, co je s nim noveho.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 21. Třetí světová válka NEHROZÍ. Za prvé- je třeba si uvědomit, že Rusko NENÍ bývalý Sovětský svaz. Za druhé- současný antagonismus mezi východem a západem NEMÁ ideologický charakter, ale ekonomický. Jak mmj dosvěčuje výrok jisté americké holubice českého původu, že je nespravedlivé, aby Rusko mělo takové zásoby nerostných surovin jen pro sebe. Tedy případné použití jaderných zbraní nic nevyřeší, protože obrovské teritorium Ruska učiní na desítky let nepoužitelné. Za třetí- Ruská armáda je budována na teritoriálním principu, zatím co armáda USA a armád NATO na principu expedičním. Z toho vyplývá za čtvrté- nevím, co by mělo Rusko z osazení Pobaltí. Všechny tři pobaltské země jsou ekonomicky vybrakované, rozkradené stejně jako naše republika. Za páté- obviňovat Rusko jako agresora za obsazení Krymu je nesmysl. Každý STÁTNÍK by udělal to co Putin. Rusku končil nájem Sevastopolu a Američané se už viděli na jejich místě. Vzhledem k tomu jak se Rusko ,,rozpíná" (myšleno ironicky) směrem k EU a NATO, tak je obsazení Krymu pochopitelné. Tedy III.sv v jaderné podobě je nesmysl. Nikomu by to nic nepřineslo. Pokud nějaký konflikt vypukne, nebude ideologický, ani ekonomický , ale civilizační. Ne východ proti západu, ale sever proti jihu. A tady se musí spojit všechny civilizované země proti těm, které nás ohrožují a žijí ve středověku.

  OdpovědětSmazat
 22. Vyborny clanek 15:43 !
  Amerika a Rusko se musi spojit proti barbarum, kteri nenavidi nas vsechny, belochy !

  Predkladam na zamysleni projev nenavisti :

  Kdyz jedete po americke dalnici, tak casto podjizdite most s jinou silnici. (Rikame tomu OVERPASS.)

  Ctyri cernosi z overpassu hazeli kameny na auta.
  Jedno auto dostalo primi zasah. Kamen proletl prednim oknem. Pani totalne rozbil hlavu. Prisla take o oko a ma pohmozdeny mozek. Je z ni kripl casto v bezvedomi/ zelenina. Jeji manzel take zranen se vcera zastrelil. Nedokazal se starat o svou pani pro zraneni a nedokazal platit medikalni pozadavky.

  To je zbytecne zlo plne nenavisti, ktera neni nicim podlozena. Samozrejme, ze policie cernochy chytla, ale za nejakou dobu je pusti z kriminalu - prece nejsme rasiste.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 23. Primy zasah - (oprava.)

  OdpovědětSmazat
 24. Je smutné, že se na začátku 21. století lidé zcela vážně zabývají otázkou zda hrozí světu třetí světová válka. Stejně smutné je, že probíhají a vznikají lokální války, což mnoho lidí považuje za samozřejmost. Jsem přesvědčený o tom, že je na čase vážně uvažovat o nastolení míru na celé planetě. Především je nezbytné nahradit stávající způsob vládnutí světu, viz článek GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM: http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html spravedlivějším a efektivnějším systémem. Jedna možná cesta realizace tohoto spravedlivějšího a efektivnějšího systému je uvedena v článku DOPIS VŠEM LIDEM NA PLANETĚ: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.