Reklama

čtvrtek 4. srpna 2016

Jsem přesvědčen, že to, co se děje, je postupné potlačování občanské společnosti pod záminkou chránit ji – nás – před nějakou velmi děsivou hrozbou. To, co po nás naši imperiální vládci opravdu chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzájem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným mlýnům.To je přesně to, jak nás naši vůdci chtějí vidět: vyděšené, zmatené a především roztěkané s rozptýlenou pozorností!

The Saker
4.8. 2016   Zvědavec
Když přemýšlím o nedávném vývoji v USA (střelba v Dallas, v Orlandu) a Evropě (Nice, zavražděný kněz, střelba v Německu), mám takový nepříjemný pocit, že něco není úplně v pořádku. A to kvůli jedné věci - pachatelé jsou naprosto směšní: pseudomuslimové, z nichž se vyklubou alkoholici a homosexuálové, bývalí pacienti psychiatrických léčeben - druh lidí, kterým říkám „přes noc se stali muslimem“: všichni se zatraceně ujišťují v tom, aby několikrát za sebou prohlásili „Alláhu Akbar“, ale jinak nikdo z nich neprojevuje žádné známky islámu. Ve skutečnosti mají hodně daleko od vycvičených bojovníků Daeše, jsou to všichni ztracené existence a mají slabošskou povahu. Přesně tento typ lidí chtějí zvláštní služby (a náboženské sekty) ukořistit, protože jsou slabí a snadno zmanipulovatelní. Ach ano, já vím, že lidé poslušní Daeši končí tvrzením, že pachatel je jedním z nich, ale to opravdu nic nedokazuje (možná až na to, že se Daeš zoufale snaží zvýšit svou nechvalnou proslulost).

Samozřejmě pro to nemám žádný důkaz, ale mám takový silný pocit, že se někdo setsakra hodně snaží vyděsit televizní dav. Ale proč? Proč by se někdo tak snažil, jen aby vytvořil zcela fiktivní hrozbu?

A měli bychom skutečně odmítnout tvrzení všech těch nesčetných svědků, kteří hovoří o „více než jednom střelci“? A co ta absolutně směšná „přemíra“ policistů, když jich byla stovka vyslána do akce, aby se vypořádala s jedním střelcem? Nepřipadá vám to divné? Jsem jediný, kdo má pocit, že to, co je nám předhazováno, je pečlivě zinscenované představení?

Pak tu máme novinářskou kachnu o islámské hrozbě. Dobře, je to pravda, že všichni tito islámští teroristé řekli policajtům, a všem, kteří byli ochotni naslouchat, že zabíjejí bezvěrce pro větší slávu Boží. To mi připomíná cestovní pasy, užitečně nalezené v New Yorku 9/11 (a při útocích Charlie Hebdo) nebo jak údajní islámští teroristé z 9/11 zanechali výtisky Koránu v baru, kde si užívali „striptýzovou show“. Problém se všemi těmi nesmysly spočívá v tom, že neexistuje žádný důkaz, že by některý z těchto teroristů měl skutečné islámské vzdělání nebo vyznával islámskou víru. Kromě toho, i když by se dokonce ukázalo, že každý z nich byl hluboce věřící a zbožný muslim, sotva by to cokoliv dokazovalo. Členové IRA byli „římští katolíci“, a přesto nikdo nemluvil o „katolické hrozbě“. Je pravdou, že existuje velmi reálná hrozba pro celý Střední východ od šílenců z Daeše (ano, přesně těch, o nichž Spojené státy mluví jako o „umírněné opozici“ a nechtějí, aby je Rusové nadále bombardovali), ale neexistuje vůbec žádný důkaz o jakékoliv skutečné spojitosti/koordinaci mezi takfiristy (nevěřící militanti z tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě, pozn. překl.) na Středním východě a pachateli nedávných masových vražd v USA a Evropě.

Položíme-li si otázku kdo má z toho prospěch (cui bono), samozřejmě to ukáže na zájmy těch, kteří se zoufale chtějí opírat o labilní mýtus „islámské hrozby“: samozřejmě sionisté, ale také neokonzervativní elity v USA a EU.

Přemýšlejte o tom: jejich velkou nadějí bylo, že Rusko „vtrhne“ na Donbas (nebo ještě lépe, na celou Ukrajinu) a osvobodí jej od nacistických neokonzervativců, kteří jsou u moci v Kyjevě. Takový ruský tah by byl použit jako „důkaz“, že zlí revanšističtí Rusové se chystají obnovit Sovětský svaz, napadnout východní Evropu a možná dokonce přijet tanky k anglickému kanálu. Pokud by se našlo hodně lidí, kteří by uvěřili této teorii „ruské hrozby“, museli by rovněž akceptovat větší vojenský rozpočet (ještě více vykrmit americký vojensko-průmyslový komplex MIC) a rozmístit více amerických ozbrojených sil ve východní Evropě (kde by poskytli mnoho potřebného a někdy pouze zdroj příjmu). Potom by bylo možné svést všechny vnitřní problémy v Evropě na ruskou hrozbu (ve stylu „Putin chce Brexit“) nebo je alespoň zatemnit ruskou hrozbou. Avšak ten otravný Putin neskočil na návnadu a teď je Evropa ve slepé uličce bez uvěřitelné hrozby, která by sloužila k zastrašování obyvatelstva. Samozřejmě NATO a jeho „zaprodané kolonie“ v Pobaltí a Polsku rádi předstírají, že bezprostředně hrozí ruská invaze, ale nikdo tomu už doopravdy nevěří. Dokonce podle některých průzkumů jsou lidé v Pobaltí na pochybách ohledně reálné ruské hrozby (zapomeňte na Polsko: země s národním hrdinou, jakým je Pilsudski /Pilsudski/, je beznadějný případ).

Ale pak, téměř ve stejném okamžiku, kdy si neokonzervativci uvědomili, že Rusové neskočili na návnadu, náhle prudce vzrostl stálý příval uprchlíků, přicházejících ze Středního východu a z Afriky, a to zásluhou zmatku a chaosu, který vytvořila neokonzervativní politika na Středním východě. Jak dlouho si myslíte, že to trvalo vládcům Říše, než si uvědomili, jaká fantastická příležitost se jim naskytla tímto přílivem uprchlíků?

Za prvé, tato vlna uprchlíků vytváří řadu větších sociálních problémů, které by mohly být využity k tomu, aby odvedly pozornost od masivní krize a hospodářských strastí EU. Bez ohledu na to, jak špatné jsou ekonomické ukazatele, vždy je můžete „schovat“ za hlavní titulky jako např.: „Uprchlík znásilnil 79letou ženu na německém hřbitově“ (“Refugee rapes 79yo woman at German cemetery”) (jde o pravdivý případ, stačí kliknout na odkaz).

Za druhé, právě v době, kdy jsou vládnoucí kompradorské elity EU ohroženy nespokojenou veřejností, uprchlická krize vytváří ideální záminku k tomu, aby byla přijala mimořádná legislativa a případně zavedeno stanné právo.

Za třetí, čím je krize v Evropě horší, tím je to lepší pro americký dolar, který se stává bezpečný (bezpečnější) měnou, po níž bychom měli sáhnout.

Za čtvrté, čím více vojenských jednotek je rozmístěno v Evropě, na rozdíl od běžných policejních sborů, tím více si Evropané zvyknout na myšlenku, že „pouze armáda nás může ochránit“.

Za páté, jestliže se nakonec v EU skutečně tank a budou se šířit nepokoje, povstání a chaos - hádejte, kdo se objeví, aby „ještě jednou zachránil Evropu?“ Ano, je to tak - strýček Sam a NATO. Docela dobrá mise pro jinak nelegitimní přežitek z dob studené války, ne?

V ideálním případě by se evropská populace měla rozdělit na ty, kteří předstírají, že uprchlíci nejsou vůbec žádný problém, a na ty, kteří na ně všechno svalují. Čím více se společnost polarizuje, tím více bude „zapotřebí“ udržet zákon a pořádek.

Připadá vám to všechno povědomé?

Ano, samozřejmě, to je také přesně to, co se děje v USA s hnutím Black Lives Matter („Na černých životech záleží“).

Přestože je v USA velké množství imigrantů, jsou to většinou Hispánci a Asiaté /mostly Hispanics and Asians/, kteří se přizpůsobují americké společnosti poměrně dobře. Dobrou zprávou pro americký „hluboce ponořený stát“ je, že černoši v USA mohou ve velké míře plnit stejnou úlohu, jako uprchlíci v Evropě: jsou velmi hlasitou menšinou, většinou hluboce odcizenou, mají v sobě nahromaděný vztek proti zbytku společnosti, který se může velmi snadno projevit formou nepokojů a páchání trestných činů. Je také poměrně snadné najít několik šílenců mezi těmito černochy, kteří začnou vraždit policisty (ideální symbol despotického bělošského establishmentu) a tím přispějí k vytvoření pocitu krize, který bude natolik akutní, že dostatečně zdůvodní nasazení policie, národní gardy a potenciálně i ozbrojených sil, jen aby byl obnoven „zákon a pořádek“.

Je to opravdu jen náhoda, že americké prezidentské volby nabízejí velmi názorově odlišné postavy, jako jsou Hillary a Trump, a že korporační média v USA již spustila určitou úroveň násilí svojí hysterickou proti-trumpovskou propagandou? Jen si na vteřinku představte, co by se mohlo stát v USA v případě, kdyby „osamělý střelec“ zabil Hillary nebo Trumpa? Společnost by doslova explodovala a zákon a pořádek by musel být „obnoven“.

Modality se mohou lišit, ale jak v EU, tak v USA, můžeme nyní v ulicích spatřit těžce ozbrojené a povšechně militarizované síly ve snaze „chránit“ nás před cizí a děsivou hrozbou.

Je snad možné, že to má co do činění se skutečností, že drtivá většina Evropanů a Američanů absolutně nenávidí vládnoucí elity? Samozřejmě, že ano!

Jsem přesvědčen, že to, co se děje, je postupné potlačování občanské společnosti pod záminkou chránit ji – nás – před nějakou velmi děsivou hrozbou. Jsem také přesvědčen, že součástí tohoto plánu je co nejvíce polarizovat naší společnost za účelem vytvoření civilního sporu a zakrytí skutečných, systémových a strukturálních problémů naší zcela dysfunkční společnosti a zdiskreditovaného, protiprávního politického systému.


Metoda panem et circenses (chléb a hry) funguje pouze ve společnosti, která je schopná poskytnout dostatek bohatství svým lidem, aby je zabavila. Ale když říše činí zoufalé pokusy, když už její armáda nevyhrává války, když je její vůdce zesměšňován, když je její měna postupně oslabována a dokonce nahrazována, a když už se nikdo nebojí její síly, potom říše není schopná poskytnout minimální podmínky k tomu, aby udržela své subjekty v klidu a poslušnosti. V tomto okamžiku je volba jednoduchá: buď najít vnějšího nepřítele, nebo alespoň identifikovat nějakého tuzemského. Tentokrát anglo-sionisté našli to, o čem si myslí, že je perfektní kombinace: nejasné/vágní vnější ohrožení (islám) a snadno identifikovatelná interní „dopravená“ hrozba (uprchlíci v Evropě, černoši v USA). Skutečnost, že americká vláda již léta plánuje různé druhy situací výjimečného stavu či stanného práva není velkým tajemstvím (viz: „Prezidentská směrnice národní bezpečnosti 51“ a „Plán zavedení politiky národní kontinuity“ nebo „Rex84“) /National Security Presidential Directive 51 a National Continuity Policy Implementation Plan nebo Rex84/, ale nyní existují důkazy, že to plánují i Němci. Vlastně si můžeme být jisti, že na tom pracují právě teď, když čtete tento článek.

Naposledy, když Říše cítila potřebu znovu získat kontrolu nad Evropou a zabránit zvolení protiamerických politických stran, zapojili se do notoricky známé operace GLADIO pod falešnou vlajkou /GLADIO false flag campaign/, aby neutralizovali „komunistickou hrozbu“ (viz úplný dokument zde) /here/. Zdá se, že ti stejní lidé dělají znovu to samé, ale tentokrát proti domnělé „islámské hrozbě“ /same thing again, but this time against the putative “Islamic threat”/. Vypadá to, že se anglo-sionisté rozhodli pro plán, který jde spíše proti intuici, jen aby se ujistili, že se obyčejní lidé opravdu vyděsí:
oficiálně (politici) zavrhují jakoukoliv protiislámskou rétoriku.
neoficiálně (média, veřejní činitelé) neustále varují před hrozbou islámského extremismu.
přijímají sice výrazně zjevná, ale jinak naprosto nepoužitelná opatření (TSA, protiteroristický výcvik) za účelem obrany proti islámskému útoku.
skrytě, ale aktivně podporovat takfirismus (podobající se Daeši) na Středním východě a stavět se na odpor těm, kteří, jako např. Rusové, Íránci a Syřané, proti nim opravdu denně bojují.

Čeho má takový zdánlivě nelogický a sebezničující plán dosáhnout? To je jednoduché! Posílit strach a polarizovat společnost.

Tento druh umělé polarizace není nic nového. To je například důvod, proč lidé, kteří nenávidí Obamu, ho nazývají socialistou (nebo dokonce komunistou), zatímco lidé, kteří nenávidí Trumpa, ho nazývají fašistou (přestože jsou ve skutečnosti Obama i Trump jen loutkami různých kapitalistických frakcí stejné jednoprocentní elity).

To, co po nás naši imperiální vládci opravdu chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzájem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným mlýnům. Podívejte se na americkou veřejnost - ta je naprosto posedlá nedůležitými otázkami, jako je např. homosexuální manželství, kontroly zbraní versus „aktivní střelci“, Black Lives Matter versus policajti a časem prověřené interrupce versus protesty proti interrupci. Předpokládám, že jistou menšinu tyto záležitosti opravdu zajímají, ale pro drtivou většinu Američanů to jsou zcela nedůležité a nesmyslné kecy, které se jich nikterak nedotýkají – jen prostřednictvím korporačních médií.
To mi opravdu připomíná orchestr v Titaniku, který hrál, když se loď potápěla: Říše praská ve švech, existuje velmi reálná možnost jaderné války s Ruskem a my vážně diskutujeme o tom, zda by se v obchodech Target měli transsexuálové jít vyčurat na pánské nebo dámské záchodky /trannies should pee in male or female toilets when in the Target store/. To je šílené, samozřejmě, ale je to stěží náhodné. To je přesně to, jak nás naši vůdci chtějí vidět: vyděšené, zmatené a především roztěkané s rozptýlenou pozorností.
Upřímně řečeno, jsem pesimistický ohledně nadcházejícího období ve střednědobé budoucnosti. Když vidím, jak snadno uvěřili novinářské kachně o „islámské hrozbě“ nejen oficiální propagandisté, ale dokonce i jinak většinou racionální a vzdělaní lidé, tak zjišťuji, že událost 9/11 nás naučila velmi málo. Stejně jako býk v býčích zápasech i my jsme stále ochotni reagovat na jakýkoliv červený hadr, který nám předloží, nehledě na to, kdo vlastně ten hadr drží nebo nás ve skutečnosti nechává vykrvácet.

Dobrou zprávou je, že bez ohledu na naši naivní pasivitu se Říše hroutí, sice možná ne tak rychle, jak by si někteří z nás přáli, ale dostatečně rychle na to, abychom si skutečně dělali obavy o naše vládce. Podívejte se na Izraelce - již si přečetli nápis na zdi a nyní jsou v procesu výměny patronů, od nynějška znovu získali velké přátelství s Ruskem - sňatek z rozumu pro obě strany, které do něj vstoupily, držíce si přitom své nosy. To samé platí pro Erdogana, který se zřejmě rozhodl, že ani EU nebo USA nemohou být považovány za spolehlivé ochránce. Dokonce i Saúdové se snažili, i když neohrabaně a hrubě, dostat Rusko na svou stranu.
V nadcházející době bude show „islámské hrozby“ nadále pokračovat, stejně jako „aktivní střelci“, Black Lives Matter a celý zbytek programu, který si pro nás Říše připravila. Falešné vlajky budou i nadále vlát v mnoha dalších prázdných slovech z Říše.

18 komentářů :

 1. Takový bordel mít v hlavě.
  Vždyť to jsou žvásty jako těch jejich politiků, kteří dělají nepravosti po světě snad tisíc let, a řešení žádné.
  "Hlavně se nebát a nenechat se vytočit."
  To není řešení. To je jen předpoklad k řešení.

  OdpovědětSmazat
 2. Velice výstižný popis situace. O první polovině si myslím, že bych to tak také napsal, kdybych to uměl. Druhou polovinu mu věřím, na základě historické zkušenosti. Zemím, které chtěli američtí sionisté rozvrátit, respektive jejich vůdcům, vnutili finanční „pomoc“, pro řešení problémů v zemi (Haiti, Nikaragua, Filipíny, …). Vládci to očekávaně rozkradli a chovali se vůči obyvatelstvu zpupně. Potom titíž „dobrodinci“, prostřednictvím CIA a podobných organizací, vyškolili a vyzbrojili opozici proti jejich zpupným tyranům. Nastal rozvrat v zemi a americká „pomoc“, ve formě americkou armádou dosazené proamerické (prosionistické) vlády.
  Nyní se odehrává tentýž scénář, jenomže na nadnárodní, celoevropské scéně. Již vytvořili zpupné, celoevropské vládce. Již vytvořili problém, který trápí občany a vládci ho neřeší. Bude následovat podpora živelného řešení problému, spojeným s rozvratem a nezbytná „pomoc“.
  Správně říká autor, našim nepřítelem není islám, ale sionismus, který sem organizuje proud lidí z rozvojových zemí. Není to ke štěstí ani nám, ani jim. Pouze se tím plní plány sionistů na rozvrat, čemuž bohužel asistují i naši (národní i evropští) politici, kteří již prošli první fází, tvorbou zpupné vrchnosti.
  Jejich demokratické odstranění, jim bude ku prospěchu, neboť dle plánů sionistů, je očekává mnohem horší konec. Nás ovšem také. Mysleme na to při volbách. P.K.

  OdpovědětSmazat
 3. Sám nadpis článku - i bez dalšího zdůvodnění - je přesně vypovídací o realitě dneška.Imperiální - a nejen imperiální - vládci po nás chtějí, abychom začali proti sobě navzájem bojovat, anebo alespoň abychom bojovali proti větrným mlýnům. Přesně tak jsou zúkolována media, - to je jasný a zřetelný projekt. Ano, naši vůdci nás chtějí vidět vyplašené, ustrašené, roztěkané, dezorientované, bez sebeúcty, bez pudu sebezáchovy, vděčné za žvanec, kus hadru na sobě a střechu nad hlavou. Jako ustrašení pitomečkové nebudeme přemýšlet nad tím, nakolik může být vydáváno za spravedlivé, že třicet procent lidí - nadlidí - se vydává za elity a k obživě nutně potřebují přes sto tisíc měsíčně, a nejen potřebují, oni si to berou, že rozkradli a dále rozkrádají majetek státu a kupují si sídla v zámoří, že kradou z dotací, že lžou, že nás podvádí, že si z nás dělají legraci. V této zemi jsou lidé, kteří dostávají od státu starobní důchody kolem padesáti tisíc měsíčně, a statisíce důchodců musí živořit ze sedmi tisíc měsíčně - od téhož státu, který statisícům důchodců vyplácí jen minimum, a nikdy se ty přecpané krysy ještě nezajímaly o to, jak to ti lidé dokážou - celý měsíc žít a bydlet za sedmičku měsíčně - tedy za to, co jim by nestačilo ani na svačinu. Takový režim že je svobodný a demokratický? Opravdu? A spravedlivý? Ale ovce, co bečí strachy, že jim umřou mláďata, když jim ti hodní pánové politici nedají alespoň na ten žvanec - jim nikdy nebudou nebezpeční. Ani prolhaným a manipulačním mediím, nikomu ze šmejdů, kteří z ČR vytvářejí pro spousty lidí cosi jako gulag - nebo vyhlazovací tábor, není líto lidí, kteří uprostřed té mravní zkázy, za celá desetiletí obětované práci pro svoji zem dnes v této zemi živoří. No a zatímco my čekáme na jakéhosi spasitele, mediální kurvičky nás vykrmují strašidelnými žvásty, tragediemi, a krvežíznivými vizemi. Na nich - na žádném z nich - ale strach vidět není. Žvatlají o hrůzách a zabíjení v naprosté duševní pohodě.

  OdpovědětSmazat
 4. The Saker je prostě super, i kdyby se pražská kavárna a na ní nabalená chamraď zes*rala. Vnímám to naprosto stejně.

  OdpovědětSmazat
 5. Paranoidni blabol otisteny na nacistickych strankach.
  To jste to soudruzi z "Nove republiky" dopracovali. :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vlast tě (19:17) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  2. Co tady vlastně děláš, hňupe. Vrať se do Evropských hodnot a nepruď tady, Kubo.

   Smazat
 6. obřezaná svoloč terorizuje obyvatele Evropy

  OdpovědětSmazat
 7. Nepřekombinoval to trochu ten Saker tentokrát?

  OdpovědětSmazat
 8. V prvni rade je treba "odpolitizovat" media. Nedokazu si predstavit aby statni media podvrhovala narodu blivky jak se to praktizuje v soucastnosti! Jesteze funguji jako indikator-vsechno co vyblijou je treba chapat "averse".takze je tady moznost utvaret si vlastni nazor,prave opacny jak nam servirujou. Tak to ma logiku!Ale platim jim formou vypalnyho pod pohruzkou represe za to aby obcanovi hazeli na talir ten medialni hnus zavani mafianskyma praktikami ))).

  OdpovědětSmazat
 9. Samozřejmě Islám nebezpečný je, a ne že není. Jestli se nám tady chce nainstalovat sám, nebo něčí pomocí je sice prospěšné vědět (i kdo a proč to podporuje), ale následky zamoření Evropy islamisty budou v případě úspěchu tak jako tak pro Evropany stejné, tzn. katastrofa. A je mi jedno jestli někdo vytváří false flag nenávistných imigrantů, kteří páchají mord na evropských občanech, nebo je to dílo pomatenců, nebo skutečně bojovníků té správné víry proti nám bezvěrcům. Prostě Islám tady nemá co dělat a vyjádření presidenta i ministra financí je v tomto směru jasné. Takže nechápu co tím vším potažmo chtěl autor naznačit, vlastně tak trochu tuším.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní4. srpna 2016 21:24
   „Takže nechápu co tím vším potažmo chtěl autor naznačit, vlastně tak trochu tuším.“
   Myslím, že to autor řekl naplno, netřeba tápat: „To, co po nás naši imperiální vládci opravdu chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzájem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným mlýnům.“
   Pokud někdo disponuje dostatkem prostředků a týmem odborníků přes psychologii, tak rozeštve každého, koho si zamane: obyvatele v bytovém domě, v obci, Čechy se Slováky, Evropany s muslimy. Ďáblem není ta část populace, se kterou jsme dříve v pohodě žili, nýbrž ten, který si dal tu práci nás rozeštvat.
   Ďábel nejsou muslimové, nýbrž ti, kteří organizují jejich přísun do Evropy. Ti co vraždí a drancují, nejspíš nejsou muslimové, ale vyvrhelové i ve své populaci.
   Nicméně, cizorodý element z blízkého východu a Afriky, se zde nemá co zabydlovat. Postup by měl být následující, např.: jseš Syřan a u Vás je válka? Dostaneš jídlo a oblečení a pojedeš zpět do své země, do tábora v oblasti, kde se neválčí. Regulérní syrská armáda Tě potřebuje.
   Nebo: chceš zde trvalý pobyt pro sebe a pro početnou rodinu, kterou jsi nechal doma i když je tam válka? Když jsi je tam mohl nechat, tak upaluj za nima, armáda Tě potřebuje, dezertére.
   Takovýto přístup je třeba uplatňovat vůči všem ilegálům, kteří porušují naše zákony. To jsou všichni, kteří se sem dostali přes nějakou bezpečnou zemi. Jsou to pouhé teze, ale principiálně je třeba takto postupovat, včetně chránění hranic. P.K.

   Smazat
 10. Bohužel, i když mi ďábel nasadí do domu nenávistného náboženského psychopata, musím se vypořádat s oběma. Říkat, že jsme s ním (s Islámem) žili dřív v pohodě to je hloupost, byl jen oddělen a izolován zdí. Takže úvaha, že jediné riziko a zkázu přináší pouze ten kdo je sem směruje a umisťuje, je značně nebezpečná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. srpna 2016 7:09
   „… musím se vypořádat s oběma. Říkat, že jsme s ním (s Islámem) žili dřív v pohodě to je hloupost …“
   Návrh, jak se vypořádat s těmi nelegálními imigranty, jsem již uvedl v předchozím příspěvku. Vaše představa je jaká?
   Avšak chci upozornit, že je chybou se zaměřit pouze na tuto stránku problému a přehlížet jeho neúnavného původce. P.K.

   Smazat
 11. Dává to naprostou logiku: vždyť proč by islamisté dělali v zemích, kde je přijali, nějaký kriminální čin? Proč by popuzovali veřejné mínění teroristickými útoky, když se tam chtějí usadit a mít se dobře? To je práce mezinárodního kapitálu, který chce vidět své ovečky na kolenou, sloužící a nevědomé. Chtějí to udělat pomocí vší špíny, jakou lze jen vymyslet, počínaje katastrofálním snižováním úrovně vzdělanosti, přes vymývání mozků médii, útoky pod falešnou vlajkou až po rozvracení celých neposlušných států. Světový kapitál se spojil proti nám; spojíme se i my proti němu? Činí doslova vše, aby nás ovládl, zlikvidoval přebytečné a ponechal si všechno bohatství Země plus nějaké ty slouhy. Přestaneme se navzájem mydlit přes hlavy a sjednotíme se? Bez odstranění kapitalizmu jako ekonomického řádu to nepůjde. Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, mezinárodní kapitál nám sem ty islamisty možná na-organizoval - ale v rozporu s tou vaší logikou oni přeci jen páchají co vidíme na video záznamech a čteme nejen na novinkách. Teroristické útoky konají jak na běžícím pásu a veřejné mínění je jim ukradené, hlavně, že vyvolávají strach. Že tak činí při manipulaci prostřednictvím fanatické víry a při financování elitami, stojícími na vrcholku potravinového řetězce, je vysoce pravděpodobné. A ten světový kapitál co bychom se měli proti němu spojit, to je co??? A spojit jak? To jako sexuálně? Nebo jinak se spojit? Ekonomický řád proti kterému jsme se spojili, aby se svobodně mohli spojovat kluci s klukama a holky s holkama, jsme již jiný měli. Byl sice nesporně spravedlivější ale my chtěli tu svobodu - přeci. Tak ji holt máme i s tím vším, co umožňuje, včetně imigrantské invaze a teroristických útoků, válečných hrozeb a humanitárního bombardování.

   Smazat
  2. Anonymní5. srpna 2016 20:33
   „… ale v rozporu s tou vaší logikou oni přeci jen páchají co vidíme na video záznamech a čteme …“
   Podle mého to není v žádném rozporu, pouze to ukazuje, že establišment není schopen/ochoten proti tomu nijak zasahovat, či to omezovat. Naopak nám, starousedlíkům radí, že k nim máme být vstřícní a přijímat jich stále více. Pokud by byla vůle zjednat pořádek, není to velký problém, včetně jejich uvěznění a vyhoštění. To je však zakázaný přístup. Kým je zakázaný, právě organizátory jejich přísunu, kteří stojí, jak jste bystře uvedl, „na vrcholu potravinového řetězce“.

   „… Že tak činí při manipulaci prostřednictvím fanatické víry a při financování elitami, stojícími na vrcholku potravinového řetězce, je vysoce pravděpodobné. A ten světový kapitál co bychom se měli proti němu spojit, to je co??? …“
   Mám dojem, že na otázku v druhé větě, jste si již odpověděl větou první. Na vrcholu stojí klany s právem tisknout peníze. Ti skupují ekonomiku a politiky, kteří potom vydávají zákony, právě jen ku prospěchu jejich korporací a nikoliv občanů, té, které země.
   Takže můžete si koupit mačetu a začít s migranty bojovat, ale můžete si být jist, že za každého padlého migranta, jich naše vláda přijme sto jiných. Tudy cesta nevede. Je třeba projevit statečnost, při požadavku na svou vládu, aby zjednala pořádek, nebo vypadnula. P.K.

   Smazat
 12. Co je tohle zase za blábol? Pachatelé jsou prý naprosto směšní: pseudomuslimové, z nichž se vyklubou alkoholici a homosexuálové, bývalí pacienti psychiatrických léčeben - druh lidí, kterým ten chytrolín říká - „přes noc se stali muslimem“: všichni se zatraceně ujišťují v tom, aby několikrát za sebou prohlásili „Alláhu Akbar“, ale jinak nikdo z nich neprojevuje žádné známky islámu. To jsou ale hlody - a co ty videozáznamy davů muslimských agresorů, nenávistně řvoucích a demolujicích auta i s okolím? Aláhu Akbar při tom bezuzdném řádění ječí jak protržení. To jako má být jenom směšné počínání psychotiků, alkoholiků a homosexuálů, co se stali přes noc muslimákama??? Jistě, když vymývat mozky, tak pořádně a ze všech stran, po směru i v proti-směru.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.