Reklama

.

.

sobota 27. srpna 2016

Německý dům v Brně

Nina Žečeva
27. 8. 2016  České národní listy

Církev katolická zneužívala po staletí jméno Ježíše Krista, aby mohla přikrývat svoje zločiny a zlořády. Spojené státy americké zneužívají slova demokracie a v jejím jménu rozvracejí a ohrožují životy obyvatelstva celé planety. Za tyto zločiny proti lidstvu by se asi jejich symbol – socha Svobody, propadla studem do země, kdyby mohla. Nelze však beztrestně narušovat rovnováhu světa, jednoho dne se proti tomu lidstvo vzbouří a splní se proroctví Paula Craiga Robertse: „Až se západ pod svým vlastním zlem zhroutí, do světa se navrátí mír“.


Zatím tento mír světa je v nedohlednu a dlouho připravovaný zaoceánskými Mesiáši a jimi dobře řízený chaos zachvátil i Evropu. I tuto zemi bylo třeba otřást v základech, aby si uvědomila, komu má sloužit. Za pomoci jistých poslušných politiků se věc podařila a náš kontinent se slavnou minulostí a vyspělou kulturou je oslabován přílivem nezvaných hostů a teroristickými útoky. Jen to vzdorující Rusko, tak vyzývavě oplývající nerostným bohatstvím a ještě nevyčerpanými zdroji surovin, se nepodařilo dostat na kolena. A nepodaří se to ani za pomocí chystané obruče útočných, „obranných“ základen. Stačí nahlédnout do minulosti.

Neklidná celosvětová situace ovlivnila i chod našeho státu. Vláda, pohlcena problémy nadnárodního významu (uprchlíci, teroristé) a v rozpacích, kdy, jak a komu by se měla zavděčit (NATO, EU, USA), si nevšímá, že podle přísloví „Pod svícnem bývá tma“ církev katolická pilně pracuje na rozkrádání našeho národního majetku a ochotně podává ruku těm, kteří se k novému okrádání našeho státu chystají. 
 
Není to nikdo jiný, než naši „milý krajané“ ze Sudetenlandsmannschaftu (SL) – tak je nazývá náš ministr kultury D. Herman. Bylo by na výsost naivní uvěřit, že SL přes falešné deklarace jejích Vůdce B.Posselta, se míní vzdát svých nároků vůči ČR. Je snad někde úředně a soudně potvrzeno, že SL mění své stanovy, své „Desatero“ 20-ti bodů, svůj program, vyhlášen v Eichstättské deklaraci? Tuto deklaraci podepsalo 17 vysoce postavených činitelů v NSDAP. Stačí uvést jen pár jmen: F. Brehm ( SS Sturmbannfuhrer, nositel zlatého odznaku NSDAP), H. Schutz (člen SdP), W.Zawadil (funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby), W. Jaksch (posledná byl sociální demokrat(!)- pozn.NR)
 
Útoky na dekrety, podepsané prezidentem Benešem, neskončily a vstřícnost vůči SL, ke které se snižují četní naši politici a „vlastenci“, je na nejvyšší míru nemístná. Bohužel, v tomto podlézání k SL se obzvláště vyznamenalo vedení města Brna. Jejich omluvy odsunutým Němcům za „přičiněné bezpráví a příkoří“, jejich vyhlášení roku Smíření atd. atd., jsou mírně řečeno nechutné. Občané německé národnosti, kteří dokázali, že nepodporovali nacismus a zůstali věrní České republice, odsunutí nebyli. Logicky pohlédnuto si lze domyslet, jací byli ti, kteří tyto podmínky splnit nemohli. A těm se máme omlouvat? Nikdy! 
 
Primátor Vokřál a jeho náměstek Hollan to však vidí jinak. Za své zásluhy na poli spolupráce s SL pán primátor obdržel dokonce cenu W. Jaksche. Touto cenou bych se na jeho místě nechlubila. W. Jaksch byl za naší první republiky předsedou Německé sociální demokratické strany a poslancem v českém parlamentě. Po Mnichovu sice emigroval do Velké Británie, tam ale zklamal a vlastně zradil. V Londýně vydal „Memorandum o uspořádání střední Evropy“, kde se nepokrytě připojuje k velkoněmeckému myšlení. Po válce se stal předsedou SL. To náš pán primátor neví?

Od našich pánů konšelů lze očekávat všelicos a tak se obáváme, že nám chystají další nemilé překvapení. V Brně se stále něco děje - tu se staví, tu bourá, tu opravuje, takže informace, že se chystá nová úprava Moravského náměstí, by neměla budit podezření. Tento malý ostrůvek zeleně, oživující šeď města, je hezky upravený, i když na něm chybí socha od významného malíře Axmana, která byla po sametové revoluci odstraněna jako nevyhovující nové době. Je udivující, proč magistrát chce vydat peníze na nenutnou novou rekonstrukci tohoto náměstí. Je tu ovšem malý háček. Na tomto místě totiž kdysi stával Německý dům. 
 
 
 
Stavbu tohoto setkávajícího střediska brněnských Němců inicioval spolek německých podnikatelů a intelektuálů – s názvem Deutsches Haus. V 19. století brněnský průmysl téměř zcela ovládli němečtí podnikatelé, kteří – využívající svého postavení a bohatství, pronikli do vedení města. Germanizační tendence těchto německých představitelů města vyvolalo ostrý odpor u českého obyvatelstva a prohloubilo antagonismus mezi brněnskými Čechy a Němci. Úředním jazykem byla pouze němčina, školství bylo rovněž v německých rukou. První českou střední školou se podařilo prosadit až na konci 60. let 19. století, vysokou školu v roce 1899. Pokus o zřízení české knihovny byl zmařen – úřady jí uzavřely jako nežádoucí. Stejný osud postihl i českou divadelní scénu. Četné vzpoury českých dělníků, vykořisťovaných německými podnikateli, byly krutě potlačovány vojskem. Čím větší byl tlak na české obyvatelstvo, tím více sílilo jeho národnostní uvědomění. Český živel se začal prosazovat. V roce 1862 byl založen moravský tělocvičný spolek, známý později jako Sokol. Češi se sdružovali v četných vlasteneckých organizacích. Je málo známo, že v roce 1887 se v Brně konal dokonce sjezd českého a slovenského dělnictva.

Soužití českého a německého obyvatelstva v Brně nikdy nebylo ideální, jak se nás o tom snaží přesvědčit naši zastupitelé. Český živel však vždy převládal. I v roce 1921, kdy ještě dozníval vliv Rakousko-Uherska, k české národnosti se v Brně hlásilo 72% a k německé pouze 20,3%.

Vraťme se však k Německému domu. Jeho stavba byla dokončena v roce 1891 podle projektu berlínských architektů Endeho a Böckmanna. Postaven byl z režných neomítnutých cihel ve stylu německé neogotiko-renesance, typické pro baltská hanzovní města a zcela cizí stavebním stylům, užívaných v českých zemích. Do prostředí Brna nejenže nezapadal – on ho rušil a hyzdil. Před ním stál pomník císaře Josefa ll.;za první republiky byl odstraněn. Dům sloužil činnosti německých spolků, které se po nástupu Hitlera k moci se radikalizovaly a přikláněly k nacismu. Po obsazení Brna německými vojsky v roce 1939 dům přešel pod správu NDSAP. Na konci války budova byla zasažena pumou a těžce poškozena. Její ruiny byly odstraněny v roce 1945. Takto zmizela i připomínka na neblahé působení němectví v Brně. 
 
Jakýkoliv pokus o znovuobnovení památky na Německý dům by bylo urážkou českého obyvatelstva Brna a nepochybně by vyvolalo odpor i protesty. Toto by si měli naši radní uvědomit. Dostatečným chybným krokem bylo postavení památníku na odsun Němců v areálu starobrněnského kláštera. Čechům, kteří při záboru pohraničí v roce 1938 byli vyhnáni ze svých domovů, Brno památník nepostavilo.Ing. arch. Nina Žečeva, Brno

26 komentářů :

 1. Brněnský pochod smrti je vžité označení nejen pro vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30.–31. května 1945, ale i pro jejich následné osudy. V české společnosti přetrvávají názory, že pochod v podstatě až na vypuklou epidemii v pohořelickém táboře neznamenal pro německé seniory a matky s dětmi žádné nebezpečí. Spory se vedou nejen kolem počtu vyhnaných, o průběhu celé akce a odpovědnosti figurujících institucí a jejich představitelů, ale také o počty obětí. K vysídlení brněnských žen, dětí a starých osob došlo na základě usnesení Zemského národního výboru z 29. května 1945. Samotné vyhnání proběhlo ve velmi krátké době. Po soustředění německých obyvatel na třinácti místech Brna započal o desáté hodině večerní pochod k rakouské státní hranici z klášterní zahrady na Mendlově náměstí a v podstatě v době, kdy první vysídlenci dorazili do Rajhradu, tak o šesté hodině ranní se na pochod z Brna vydávala poslední kolona. Pro německé starce, ženy a děti se nepočítalo s vodou, s odpovídajícím přístřeším pro odpočinek, lékařským dozorem, natož s jídlem. V každém případě se dnes už historici shodují, že se jednalo o živelnou a nepromyšlenou akci, která stála mnoho životů. Což také dokazují návraty účastníků pochodu zpátky do Brna. Ještě 31. května se z Pohořelic vracely české ženy ze smíšeného manželství, židé a antifašisti. Třetího června pak táboroví dozorci poslali další dva a půl tisíce lidí a patnáctého června další dva tisíce. Pamětníci udávají, že docházelo k úmrtím z důvodu "vyčerpání, kvůli šířícím se nemocem a krutému zacházení ze strany dozorců". Obětem brněnského pochodu smrti je věnován památník nedaleko Pohořelic v místě hromadného hrobu s nápisem: „Po ukončení II. světové války v roce 1945 přišlo o svůj život mnoho německy mluvících obyvatel z Brna a okolí. Je zde pohřbeno 890 obětí. Vzpomínáme.“, památník v zahradě augustiánského opatství u zdi pivovaru, bronzová deska „Brünner Totentanz” podle návrhu brněnského rodáka Ernesta Lindenthala či pamětní deska na hoře Wetzstein u Lehestenu v Durynském lese. V úterý 19. května 2015 odhlasovali zastupitelé města Brna v rámci 70. výročí od skončení 2. světové války „Deklaraci smíření a společné budoucnosti”.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co tím chce básník říci?

   Vymazat
  2. Tím chtěl onen básník říci, abychom následovali zrádce z brněnské radnice a vlezli sudetům do zadku, vydali jim německé majetky propadlé jako válečné reparace a vůbec i přestali mluvit česky, protože je to hanba.

   Vymazat
  3. No, domnívám se, že to jsou jen kecy. Ono těch pochodů smrti bylo moc. Vysídlení něměeckého obyvatelstva bylo aktem milosrdenství. To myslím doslovně. Ve městě Mělník byl jeden němec zaživa na náměstí upálen. Moje babička to tam zažila. Také věděla proč, jak se ten Němec choval k Čechům a co jim prováděl. Já to sice neschvaluji, ale sám nevím jak bych se choval po válce, kdy byli lidé naštváni do běla. Akce Němců, kdy vypalovali vesnice, vraždili a mučili obyvatele, kteří ani neměli nic společného s odbojem. Chápu a to a vysídlení (a to ne všech Němců), je ochránilo před lynčem od některých Čechů. Pojďme se už o tom přestat bavit. Sami jsme to nezažili a nevíme jaké bylo poslouchat v rozhlase, kdo byl zase zastřelen bez řádného soudu třeba jen za poslech cizí rozhlasové stanice. O mučení a znásilňování ani nemluvím. Tak prosím nepište kraviny.

   Vymazat
  4. Ještě doplním, že v severních Čechách zůstalo i po válce hodně Němců a nebyli vysídleni. Naopak se s Čechy zžili. Tedy je to případ od případu různé.

   Vymazat
  5. Ano, v severních Čechách zůstalo mnoho němců. Např. Chabařovicím jsme říkali Malý Berlín. Někdy se tak říkalo i Kásnému Březnu. Moje babička pocházela z osmi dětí a jediná za manžela neměla němce. Z těch sedmi manželů-manželek sourozenců žádný odsunut nebyl. Bydleli jsme v domě kde bydlely 3 sestry a dvě nechaly své manžele odsunout. Také pocházely ze smíšeného manželství a již před válkou běhaly po Kr.Březně v bílých podkolenkách a hajlovaly.
   Vím, že se v rodině stále probíralo jak nám někteří sud.němci před odsunem ještě vyhrožovali:
   my se vrátíme a vás vyvezeme na sibiř,
   pověsíme vás na prvním stromě,
   pošleme vás do plynu,
   atd.

   Vymazat
  6. Podle logiky paní architektky si Američané v Hirošimě vyhlédli stavbu českého architekta Jana Letzela /památník UNESCO/, protože se k ostatním stavbám ve městě nehodila?

   Vymazat
 2. pro 13:25 a 13:35 Básník tím jen chtěl říci,že 70let od konce války si ,,V úterý 19. května 2015 odhlasovali zastupitelé města Brna v rámci 70. výročí od skončení 2. světové války „Deklaraci smíření a společné budoucnosti”.Nějaký Povolný a spol jim dotoho nemá co kecat.Já osobně bych sudeťáky nakopal do prdele,jenže Evropa je jen jedna a ty křivdy jsou na obou stranách. Článek má být o ,,Soužití českého a německého obyvatelstva v Brně ,,jenže autorka si plete Brno s NATO,EU,USA a Ježíšem a to dost vehementně.Autorka ani není češka,vždyť to jméno Ing. arch. Nina Žečeva z Brna dává tušit,že se kremelský výtr zavál do Brna ve formě hybridní války.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evropa je jen výběžek Eurazie, je to největší asijský poloostrov ....

   Vymazat
  2. 14:12-jen jsem se ptal, z Vašeho článku 11:39 jsem nepochopil proč jste jej napsal. Teď jsem pochopil, že zastupitelé Brna odhlasovali "deklaraci smíření a společné budoucnosti" se sudeťáky v Brně. Vy osobně byste je nakopal do zadku ale nejste z Brna. Tak proč se vyjadřujete? Nebo jste zastupitel a Vaše jméno by znělo také cizokrajně? Co když jsem také z Brna? Nemusí být jen pražské defenestrace.

   Vymazat
  3. Prostoduchámu 14:12 paní Žečeva je původem Bulharka. Je Kreml v Bulharsku. Podle dalších vašich "myšlenek" to vypadá, že jste prošel moderním českým školstvím, které nedbá na vzdělání a všeobecný rozhled, ale vychovává poslušné nepřemýšlející lidi, kterým ke vzdělání a správnému postoji stačí číst Lihové noviny a i Děs.

   Vymazat
  4. Povolný,ten článek je psaný 70let po válce a naprosto nechápu proč byl psaný.Když pominu tu jasnou averzi autorky k NATO,USA,EU a Ježíše,tak autorka asi ne brňačka Ing. arch. Nina Žečeva mlátí prázdnou slámu.Německo je dnes stát,který se oprostil od myšlenek NSDAP a trocha pochopení nevadí.Pro 16:36 když chceš někoho peskovat za české školství a za vzdělání, tak vysvětli kdo je ten,nebo co,,Prostoduchámu ,,Kde to žijeme,že Bulharka komentuje brňenskou radnici?

   Vymazat
  5. 19:25- A Váš "příběh" je starý 70 let. A jak říkáte trochu pochopení nevadí. Napřed zde byla válka, ponížení a oprávněný vztek. Chápete? Podobně to "řešili Francouzi, Italové i jiní, jen se o tom nemluví jako u nás. Víte proč? 16:29 to naznačil. Židé s německou národností se ještě nedostali přes "Benešovy"dekrety k restitucím. A Bulharka? Nemůže být jen Češka s bulharským otcem? Co místně znějící jména židů(Porošenko a jiní včetně našich)? Ti vadí mně.

   Vymazat
  6. Povolný,nechápu proč nějaká Bulharka se strapňuje v článku o Brně? Sakra jsou tady Češi,potažmo brňané a né nějací ,,Ing. arch. Nina Žečeva,,Já "Benešovy"dekrety,,uznavám a tak proč nějaká multikulti píše o něčem,kterému nemůe rozumět.Jo. propagandisticky je to OK,takže i Bulhar čího čerta se hodí

   Vymazat
 3. Za ty odsunutý kurvy nacistický se bral už ten dramatik Mléčný dráhy,totální opilec,vlastizrádná svině,udavač a ussackej kuřbuřt Havel!!!!

  OdpovědětVymazat
 4. Madam architektka si plete jablka s hruškama.
  Většina brněnských podnikatelů, hovořísích německy, byli Židé. Čehož důkazem ráčí býti paní architektce zcela neznámá vila Tugenhad.
  Z koncentračních táborů se vrátilo cca 7 000 Židů německé národnosti, většina se z Československa vystěhovala, neb s českými nacionalisty nevyžili.
  Důkazem smutných 100 let od rozpadu monarchie je to, že si mnozí z nás nedokáží přečíst ani rodinné doklady vlastních předků, protože jsou psány německy. Za dalších cca 100 let si naši potomci zase nedokáží přečíst naše doklady, protože jestli to tak půjde dál, bude se všude mluvit anglicky.
  Byli jsme občany významného státu, který byl rozdroben a jeho obyvatelé byli proti sobě poštváváni, po 100 letech konečně i nsši politici pochopili, co jsou naše existenční zájmy , které se zcela rozešly se zájmy států zatížených koloniálním dědictvím.
  Většina německy hovořících Brňáků skončila v Rakousku, kde žije spousta lidí s českými jmény.
  Komunikační jazyk je v čase proměnná, nemající nic společného s genetikou. Kdyby si vladnoucí strany nechtěly získat sympatie obyvatelstva rozdáváním majetků vysídlenců, ale postvily by před řádný soud osoby, o kterých se domnívaly, že jednaly proti zájmům Československa, měli bychom o cca 3 000 000 spoluobčanů víc a neohnutou páteř.

  OdpovědětVymazat
 5. Zde predkladam osobni nazor ke schvaleni a k potlesku !

  Starosta Brna pan VOKRAL, tim, ze ma pozitivni nazor na invazi barbaru z Afriky do Evropy, dava najevo symtomy tropicke nemoci, ktera se jmenuje AMOK !
  (Ja to zazil na Zambezi, takze to snadno poznam.)

  Obcane Brna by ho meli izolovat v Cernovicich, dokud se neuzdravi.
  Holan je naopak figurka uzitecna a snaziva !
  Kdo by si v Brne z tech starsich nepamatoval slavneho Petrolina ? Kazdy se citi vedle Holana inteligentnim.

  Dokud bude Nemcourum vladnout Merkerova, tak by se jim mel zakazat vstup do Brna.

  OdpovědětVymazat
 6. Brnaci ! Vase mesto je depresivni a nudne ! Vase HANTYRKA je to stejne jako anglictina z huby cernocha a ke vsemu jeste mate pitnou vodu s olovem z veletoku Ponavky..

  Jedina moznost jak mesto napravit je zvolit za starostu mesta Erika Knirse.... Potom zborit ulice Bratislavskou, Frnacouzkou, Cejl, Spolkovou a postavit nadrazi odpovidajici nasemu stoleti.
  Kvuli vode s olovem to asi nepujde !

  A znate tu slavnou pisen co zpival Petrolin ?

  "To nase BRRRnnno, je srdce Moravy, jak Cechu Praha na brehu Vltavy", atd..!
  Nebyt me, rodaka ze Smichova, tak o tom nevite.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu a já zpíwáám !
   BRRnnó, Brrnó...Bůzerantů
   ..plnóóó ! ! !
   MM

   Vymazat
 7. 16:29 - Pane ! V pripade, ze se jednou bude v Brne mluvit anglicky, tak je to v poradku, protoze anglictinou se mluvi v nebi.. Francoustinou a nemcinou se mluvi pouze v pekle !

  A spanelstina ? To je jazyk melodickych muzikantu, umeleckych kucharu a nejkrasnejsich zen na svete. (Jizni Amerika.)

  Myslim si vsak , ze obcane Brna spise inklinuji k Zululandu, takze se bude mluvit v Brne KWA-ZULU.

  Starosta Vokral se o to zasazuje !
  A nyni na ukonceni - MISS Brno - Margaret Singana, vam da nahlednout do budoucnosti Vokralova Brna.
  The Warrior Ipi' Ntombi Margaret Singana na YouTube.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mluvit se může jakkoli, ale lidé musí mít přístup ke své vlastní historii a opravdu nevidím důvod, proč by touto výhodou mělo být obdarováno jen obyvatelstvo Anglie.
   Asi se těžko ztotožníme s budovately imperií a masovými vraždami domorodců.
   Každý inteligentní člověk chápe, že jsme vystaveni neustálému mediálnímu tlaku s využíváním fotografií a filmovými dokumeny týkajícími se smrti cca 6 000 000 Židů v KT, ale nikdo nemluví o milionech mrtvých Afričanů , Indů, Číňanů, Korejců, Vietnamců, Indiánů......
   Jen proto, že Anglosazové vyhráli 2. světovou ?

   Vymazat
  2. Jakých 6.000 000?
   Tomu snad už dnes nikdo nevěří!
   j.

   Vymazat
  3. Tell the Truth and Shame the Devil
   autor:
   Gerard M e n u h i n
   (syn slavného žid.houslisty a ten jistě nemá proč lhát!)
   to si přečtěte !zatím pouze v angl.
   další literatura FAKTU ,je (pokud se člověk CHCE dozvědět pravdu ) k dispozici na netu i jinde...jen se nebát číst!
   j.

   Vymazat
 8. Mně se ten dům moc líbí..škoda,že už neexistuje!
  solidní stavba tváří v tvář dnešnímu panelu a betonu bez cihel...hned bych tam bydlela.!
  ať žije romantika a architektonická úroveň !
  ...nevím,co ten dům hyzdil..
  j.

  OdpovědětVymazat
 9. Ten dům (Nšmecký dům) byl (pokud jsem dobře informován)za války sídlem těch nejhnusnějších nacistických organizací a koncem války patřil Hitlerjugend. Takže hned 1. den po osvobození (tenkrát se tomu tak říkalo) se na něj vrhli češští kluci a rozebrali z něj, co zbylo. Noční "pochod smrti" (10 km v létě) možná organizovali i ti, co přežili jiné (zimní) "pochody smrti". Možná je napodobili...
  To jen na okraj.

  OdpovědětVymazat