Reklama

středa 3. srpna 2016

Nesmysly o Evropské unii mají voliče zastrašit před czexitem?

Jiří Jaroš Nickelli
3.8.2016  České národní listy

Tato otázka mne napadla při četbě komentáře pana Palaty v MF Dnes pod názvem "Znovu zadrátovaná hranice". (MF 26.7.2016,str.10.) Pan komentátor pláče nad současným vývojem států Visegrádu. Podtitul jeho stati zní: "My Češi se ve velice krátké době můžeme ocitnout na další osudové křižovatce dějin, kdy se pod vlivem strachu z terorismu můžeme odvrátit od Západu. V ničem si však nepomůžeme." V těch větách je snad řečeno vše, co se dále rozvádí v komentáři. Připomíná to velmi primitivní předvolební slogan ODS, kdy leader profesor Fiala na obraze praví: "Zjednodušme to! Patříme na Západ - ne na Východ!" Sice nevíme, jak a proč na tento "geopolitický objev" pan profesor, leader opoziční strany, přišel, ale nešť, proti gustu žádný dišputát.

Pan Palata nám líčí úděsnou prognózu v případě našeho možného referenda o setrvání v Unii. Prý nastane katastrofa na základě hysterické, samozřejmě nacionalistické kampaně, která zaviní náš odchod z Unie - a pak se rozpoutá hotové peklo. Ručička českých dějin se prý přetočí před rok 1998 (Sarajevo?) A tak se údajně staneme součástí koalice "nedemokratických" Poláků a Uhrů, jakousi novou "Malou dohodou", která se neúspěšně bude bránit rozpínavému Rusku, které po výhře Ukrajiny a Moldávie začne ohrožovat nebohé Balty, podle něho odtrženou enklávu Unie... Zatím tu vidím jen kolony tanků NATO, nikoli východních....

Rozeberme ústřední motiv páně Palatova "pláče Jeremiášova" nad jakýmisi hloupými Čechy, kteří neustále kašlou na veškeré dobro přinášené Západem a Unií, a znovu lezou do chřtánu hydry zvané kdys SSSR a nyní Rusko. Pan Palata sice celkem správně poukazuje na příčiny tohoto stavu, tj. hlavně na velký strach z migrace, kterou pan Palata pokládá za nevyhnutelný osud jak evropského západu ,tak za nevyhnutelný osud naší země.  Pěkně děkujeme za takovou prognózu. Takové prognózy jsme tu už jednou měli od jistého Moravce, který viděl jedinou možnost záchrany národa v přimknutí se k mocné III. říši. A plil na jistého Beneše s tvrdohlavým paktem s plutokratickými Angličany  - a nedej bože, vlastně Vůdce -, i se satany bolševiky. Pak, když ten zlý Beneš nakonec s těmi plutokraty a bolševiky vyhrál nad nacisty, a zachránil národ před vyhlazením!, nenašel Moravec jiné řešení, než sebevraždu...

Pan Palata nám narýsoval náš budoucí osud jako "nevyhnutelné soužití s miliony muslimských komunit", které jsou na Západě dle něho již nehnutelnou skutečností. Opravdu nehnutelnou? Právě vývoj dějin, i vzpomínané II.světové války nás nutí k ostražitosti a nutnosti používat historickou paměť. Jestlipak se dnes někdo vzpomene, jak to s námi v tom 38 roce zahrál právě onen skvělý Západ. Jestlipak si někdo, nejen pan Palata nebo profesor Fiala, vzpomene, co pro nás znamenal Mnichov a vyhnání, skutečné vyhnání 250 tisíc Čechů z jejich pohraničí? Jestlipak si ti pánové vzpomenou, že sám londýnský starosta Twyford přiletěl do Prahy rozdělovat almužny Západu pro vyhnané Čechy, když se toho sami Angličané zděsili, co provedli s Francouzi a Italy Mnichovem?? Existuje i foto pana starosty Londýna v Praze... 

Když přikročíme k jiné, mnohem pravděpodobnější prognóze, jestlipak pan Palata počítá s tím, že po jím tvrzeném "nevyhnutelném soužití" - rozuměj obsazení země české muslimy - bude někdo někde rozdělovat almužny pro naše české uprchlíky před muslimy, zavádějícími šaríu, muslimskou policii, kamenování žen a sekání rukou! Toto je scénář, kterého jest se nám obávati, a nejen nám, ale tomu, co už začíná v oněch chválených západních zemích vykvétat v občanské války svého druhu. Začalo to "no go zónami",kde se nesmí objevovat ani mocenská složka hostitelské země, policie, a končí to podřezáváním kněží a rozsekáním těhotných žen. To je to, čeho jest se nám obávati pane Palato, ne toho, že se přikloníme k Východu!

Pan komentátor si totiž zásadně plete pojem MIGRACE s pojmem OKUPACE. Migrace je jen první fáze okupace, kterou chce někdo měnit Evropu a její staleté pořádky. A nyní rozeberme "přínosy Západu" pro naši  zemi.

Pokud se týče toho neustále vychvalovaného Západu a jeho neuvěřitelného přínosu pro naši zem, ptáme se - kde a co nám onen Západ přinesl? První, co nám po roce 89 přinesl, bylo rozbití společného státu. To nebyla vnitřní záležitost tehdejší republiky, to už by si jednou provždy měly přiznat všechny skupiny  medialistů, tvrdících nepravdivě opak. Že toto rozbití někteří nazývají "rozpad", jiní "rozdělení", třetí "rozchod" nic nemění na dějinných faktech - počátku konfliktu tzv. "pomlčkovou válkou" a odstranění Dubčeka z pozice kandidáta na presidenta. To jsou fakta, která nemají nic společného ani s demokracií,ani s právním pořádkem ani s legalitou.

Takzvané "rozdělení státu" se konalo bez mandátu občanstva a bylo upečeno kabinetní politikou parlamentu a vládnoucích složek. Bylo to de facto rozbití státu diplomatickou salámovou taktikou, na rozdíl od válečného salámování Jugoslávie. To je vše. O těch zahraničních černých vzadu netřeba mluvit - a netřeba ukázat ani tu světovou stranu,jež rozhodně nebyla východní!

Druhý,  tentokráte viditelný přínos Západu, je naše vstoupení do NATO a okamžité umožnění přeletu bombardérů NATO s humanitárními bombami na kdysi spojeneckou Jugoslávii. 

Je notoricky známo selhání našeho  tehdejšího presidenta, Havla, jenž do té doby neustále hovořil o vyloučení účasti republiky v jakýchkoli vojenských blocích po zániku Varšavské smlouvy. A tu uhodil čertův kropáč a president Havel, osvícen jakýmsi kantovským poznáním obrátil na obrtlíku, a počal hovořit přesně opačně - o nevyhnutelnosti našeho členství v NATO.

Byli jsme do NATO vstoupeni opět bez souhlasu občanstva, přijati v knihovně Kongresu USA a hotovo. Jestli toto vše chce někdo omlouvat principy zastupitelské demokracie, ať jde v tak důležitých otázkách k čertu. Ostatně víme, jak se dnes státoborné strany dívají na sám princip referenda...pro ně od satana jest. Poté následovaly plody tohoto paktu - otázka radaru a základny v Brdech, což se s železnou zákonitostí našeho spojenectví postupně naplňuje. O dalším vývoji hovořit netřeba, jsou toho plné noviny.

Totéž platí o monstru zvaném Evropská unie. Jiné zlé jazyky hovoří o "žaláři národů" a politik Berlusconi dokonce celý ten kolos nazývá "Quatro Reich" - Čtvrtá Říše". V každém případe jde o superbyrokratické monstrum, což snad nepopřou ani jeho nejohnivější zastánci. Vývoj došel tak daleko, že Britové dali veřejně tomuto seskupení  zatímně sbohem (nikdo neví, co ještě může nastat...). Při všech svých nectnostech patří Britům vynikající ctnost zdravého rozumu ("common sense"), který u nás v zemi demokraticky plebejské, je označován správně za "selský rozum".( Bohužel naši politikové dělají v drtivé většině vše, aby se jím neřídili.). Britové jej v dějinách prokázali mnohokráte, ovšem byli vždy limitování svými "sobeckými" zájmy, jak to vidí ostatní.

Totiž to, co Nigel Farage řekl v Bruselu do tváří europolitiků o podstatě Unie, již bylo v britské historii vysloveno o starém Rakousko-Uhersku. Tehdy britský premiér Gladstone v rozsáhlém projevu v parlamentu pravil, že "na mapě neexistuje místo, na které by se dal položit prst a říci, tady Rakousko udělalo dobře".  Nám tu pan Palata, pan Pehe, pan Mitrofanov,  a mnoho dalších medialistů neustále předkládají, jaké nesmírné dobro nám plyne z našeho členství v unii, zatímco my, prostí občané, vidíme dnes a denně problémy a potíže, které nám eurobyrokrat nastoluje jako zákony. A Unie nám přikazuje, kolik a koho máme vzít na své území a pečovat o něj, když na druhé straně nám nekáže, jak pečovat o občany vlastní ani o ty, co už jsme přijali za své. A Unie netrestá příchozí ani za zločiny páchaní na vlastních občanech členských států. To vše Unie jen trpí, a koření svou nečinnost jen politicko korektními bláboly, jež už v podstatě nikoho nepřesvědčí.

Pan Palata za jádro problému považuje nevyřčený odpor proti multikulturnímu soužití Evropy. Jinak řečeno, proti dobrokálečství, sluníčkářství, alias havlismu-schwarzenbergismu, který plynule nahradil marx-leninismus. Zajisté. 

Multikulturní proces a ideologie selhaly "na všech frontách pro Evropu" řečeno jazykem III. říše. Tak oslňující, doslova zářný krach jedné ideologie jsme totiž od II. světové války v Evropě nezažili.

Všechny postuláty multikulturního soužití a dobra, které mělo přinášet, utopily potoky krve obětí vraždění a otřesné zážitky znásilněných obětí, a to obětí  utajených vyslanců těch, kteří naoko hlásají smír a soužití. A s tím si všichni hlasatelé "mutikulti dobra" vskutku nevědí rady. Proto se nám opět hrozí hrůzami příklonu k "Východu" po  případném odchodu z Unie.

Asi proto je nutné neustále zdůrazňovat, že proti "satanskému Východu" čímž se myslí současné Rusko, a ve druhém plánu Čína, musíme setrvávat v prý blahodárném objetí Západu. Přibližně stejně  jako jsme dříve slýchali - tedy dnes musíme hlásat slogan "S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!" Až na to, že víme, jako to první věčné soužití dopadlo.

Proto pravíme s Gladstonem: "Neexistuje místo, na které by se na mapě dalo ukázat prstem a říci, tady Západ, NATO a Unie udělaly dobře!" Proč bychom tam tedy měli být? Protože nám někdo hrozí mírotvorným kanonem?  Protože to někdo rozkázal? Proti neutralitě naší země brojí neustále jedni a ti sami. Ti, pro které je ochrana polistopadového lupu prioritou číslo jedna. Tak, jak to říkali agrárníci za Hitlera: "Hitler mi prkenici nevezme, bolševik ano". Dnes tu - kromě trockisticko soci Unie - žádný jiný bolševik není. Toto je celý pravý důvod jejich jekotu proti neutralitě. Nepředvedli však nikdy nic jiného, než vojensko-politické vyhrožování. Proto razím tezi: "Neexistuje racionální důvod, proč bychom nemohli být neutrální zemí. Existují jen politrucké bláboly proti."

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
Autor je etnograf a muzejník

15 komentářů :

 1. Super!!! Souhlas 100%.

  OdpovědětSmazat
 2. Mohu souhlasit s naprosto jakýmkoliv názorem, ale pravdou zůstává, že jsme po rozdělení ČSR naprosto nezajímavou gubernii možná i protektorátem a jedinou svobodou tady zatím je, že můžeme svobodně /zatím/ plkat.

  OdpovědětSmazat
 3. 3 x Západ zradil! A to nepočítám co k nám nalezli obřezanci z Cordoby a odtáhli odtud desítky tisíc mladých národu a zemi tak potřebných lidí do otroctví v Egyptě! Ty počítat nebudu - nejsou to našinci. Ale i ti co se za takvové vydávají a jeden z nich pomáhal ty obřezance hnát z Evropy - aragonský král - tak tento panovník vyvíjel tlak na císaře Zikmunda, aby tvrdě zatočil s českými kacíři, jmenovitě s Janem Husem a Jeronýmem Pražským! A Jana z Arku, opěvovaná hrdinka Francie a posvěcená papeženci se chystala vytáhnout proti Táboru! A když se čeští a moravští stavové obrátili s žádostí o pomoc na švagra Fridricha falckého, anglického krále Jakuba I. Stuarta, byli zle odbyti coby "buřiči proti legitimnímu panovníkovi"! A na potřetí nás přes palubu hodili v září 1938 v Mnichově!
  Ne - nejsme Západ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A nejen to, zradí nás zase, kdykoliv se mu to bude jevit výhodné.

   Smazat
 4. Výborný článek.

  OdpovědětSmazat
 5. My svobodni lide patrime opravdu na zapad. A vas vlastizradne komunisty zde nikdo nedrzi. Zapakujte si cemodan a tahnete za svymi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NIKDY jsem nebyl komunista, vždycky jsem obdivoval ZÁPAD - ale po čtvrtstoletí života v našem slavném státě už to nějak přešlo :-)

   Smazat
  2. Když patříte na západ, proč jste tady? Táhněte za svými!

   Smazat
  3. Svoboda je poznaná nutnost. A samozřejmě problém není v tom kdo je lepší jestli západ nebo východ, ale jako vždy po celé dějiny je problém v tom jak se dobří lidé ochrání před činností špatných lidí ať na východě, západě, severu nebo jihu.

   Smazat
  4. Když patříš na západ, smrdutej židáku, tak tam mazej a čemodán nech tu, stejně by v něm bylo jen to cos nám "svobodně" ukrad! Ale myslím že i tam ti brzo začne hořet půda pod hnátama!:)))

   Smazat
  5. Zavři pec havloidní negramotnej lulane!!!!!

   Smazat
 6. Neutralita je složitý, nesnadno dosažitelný (zahraničné)politický stav vyžadující obrovské diplomatické úsilí a uznání (vstřícnosti) ze stran ostatních států, zejména velmocí, jde fakticky o mnohostranný proces. Snadno dosažitelný je ovšem stav nezúčastněnosti. Ten je prakticky jednostrannou záležitostí. Není to žádné novum a ojedinělost, naopak starší si vzpomenou na občasné zprávy o zasedání Hnutí nezúčastněných, které vzniklo v 60. letech a postupně se rozrostlo na více než stovku států z celého světa (členy jsou, nebo byly mj. Jugoslávie, Indie, Čína, Kuba, JAR, Indonesie. Peru).
  Problém ale není ve vytýčení cíle, ale v cestě, jak jej dosáhnout. Mustang si zaběhne, kam chce, ale pivovarský valach musí nejprve shodit chomout. Úloha proto zní - jak postupně nabývat ekonomické síly, sociální stability, ideové pevnosti a psychické odolnosti a nakonec politické síly k osvobození. Nejde o nacionalismus či šovinismus, ale o vlastenctví spojené s internacionalismem - za podobné osvobození všech, kteří si tak přejí, a za dosažení pozici "já pán, ty pán" a rovnocenného partnerství a přátelství. Není to ve výměně jednoho vazalství za druhé (jak se stalo ČSSR-ČSFR-ČR/SR), není to v nenávosti vůči někomu či všem ostatním. Přitom dosažení národní svobody a suverenity vůbec nemusí být provázeno sociální spravedlností či spravedlností vůbec. Omezení a pastí je tedy mnoho, takže rozmyslet a uskutečnit cestu ke svobodě, toleranci, respektu, partnerství a prátelství států a občanů je ta nejtěžší a nejsložitělší úloha, kterou si může nějaká skupina lidí vymyslet. Zatím totiž každá dříve nebo později šlápla vedle. Od toho jsme ale lidé, abychom tuto intelektuální a mravní výzvu znovu a znovu pokoušeli.
  KR

  OdpovědětSmazat
 7. Samozřejmě vím jak je to myšleno, že patříme na západ, ikdyž nultý poledník prochází Londýnem, ale chtělo by to přidat další specifické ukazatele s kterými bytostně souzníme. Kolonizace tolik vlastní těm státům na východ od tohoto poledníku to není a není to vlastní ani dalším slovanským národům na východ od tohoto poledníku. Zkráceně co nás s těmito zeměmi spojuje je, že nám bylo v minulosti vnuceno katolické královské zřízení.
  Nikdy v minulosti nechtěli naši předci těžit z bohatství jiných národů, proto se k nám uprchlíci z ohrožených států dnes nehrnou a nikdo nemá právo z těch západních zemí (na východ od 0-tého poledníku, nám tyto uprchlíky vnucovat. Samozřejmě jako bohatá země, která si v zájmu pomoci těmto lidem dokáže odříci z vlastního standartu, máme možnosti a pochopení pro vytvoření uprchlických táborů do vyřešení bezpečnostní situace v jejich vlastní zemi, ale to si v prvé řadě musíme přestat lhát do své vlastní kapsy a trvat na hodnotách, ke kterým se hlásíme. Určitě mezi těmito hodnotami není, že se mafiánskými dohodami shodneme na tom, že legálně zvolení prezidenti se musí vzdát své funkce, a k prosazení naší vůle třeba do základů tu zemi zničíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pel nekoloniální nevinnosti jsme ztratili vysláním vojenských misí do Iráku a Afghánistánu na základě vykonstruovaných záminek. Byly to ovšem už jen další kroky na naší vazalské cestě (souhlas s přelety bombardérů na Jugoslávii, uznání Kosova atd.), kdy se lísáme k páníčkovi (tč. USA a EU) a nic nenamítáme, když porušuje mezinárodní právo. Mlčení znamená souhlas, ale naši političtí reprezentanti nemlčí, nýbrž ještě konají nadpráci. Spoluzodpovědnost každého občana za ta svinstva je vytvořena tím, že jsme poměrně demokratický stát se svobodnými tajnými volbami, takže máme zodpovědnost za to, co si volíme. A protože naše politická reprezentace roky kašlala na přežívání uprchlíků kdesi v táborech v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi, Súdánu, tak oni se rozhodli k nám podívat, zdali jsme na tom opravdu tak špatně, že jim pomoci u nich doma nemůže jinak než kanóny, flintami, dynamitem a ozbrojenci. A protože jsou to dobří lidé vychovaní v duchu exportních eurohodnot, tak si asi řekli, že toho dynamitu tu už musíme mít málo, když jsme ho tolik k nim vyvezli, a nějaký si vzali s sebou. Problém migrace legálně zvolených politiků, jakož migrantů vůbec se nevyřeší dříve, než dojde k migraci v EK, EP, ER atp., berlínském kancléřství a v Bílém domě.
   KR

   Smazat
 8. Nesmysly píše především autor článku, ale to je u Jarošových výtvorů publikovaných na internetu běžným jevem. Opravdu si autor myslí, že všichni čtenáři jsou takoví hlupáci, aby uvěřili těmto řečem? Vystoupení z EU i NATO a jednostranné vyhlášení neutrality by pro ČR bylo politickou i vojenskou sebevraždou. Malý stát bez spojenců a s nedostatečnou armádou by se stal snadnou kořistí dravců a není třeba dlouho uvažovat nad tím, které východní mocnosti by takový stav nejlépe vyhovoval. Nebo se snad někdo domnívá, že by Česká republika mohla klidně vyhlásit neutralitu a všechny velmoci od západu na východ by tento stav pokorně přijaly a odsouhlasily? Představa zároveň naivní i nebezpečná. Případná argumentace neutralitou Rakouska vyhlášenou roku 1955 po uzavření Státní smlouvy naprosto není namístě, protože tehdy se tato neutralita hodila oběma supervelmocem USA i SSSR a Rakousko jejím vyhlášením zaplatilo poměrně nízkou cenu za opětovné získání plné suverenity. Ale vyhlašovat neutralitu malé země bez souhlasu a podpory velkých mocností je nesmysl a v historii žádný takový úspěšný příklad nenajdeme.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.