Reklama

.

.

pondělí 15. srpna 2016

Obyvatelé bývalé NDR: SSSR nás „hodil přes palubu“ a západní Němci nás okradli a změnili naši zemi v kolonii

Darja Aslamovová 
15. 8. 2016     zdroj
Seděla jsem v berlínské pivnici s německými kolegy – Peterem a Kate ‒ a oni mě poprosili, abych jim po návštěvě ve východním Německu vyprávěla o tamním životě. Podivila jsem se tomuto přání, protože Drážďany jsou odtud vzdáleny pouhé dvě hodiny jízdy autem. Oba se jí přiznali, že tam ještě nikdy nebyli. Nechtělo se jim, protože mezi Wessy (hovorově západní Němci) a Ossy (hovorově východní Němci) existuje neviditelná hranice. Jsou různí. Berlínská zeď podle nich stále existuje. 

Znovuzrozené město

V další části textu Darja připomíná osud Drážďan, i když – jak píše v jejím úvodu – se tomuto „setkání“ vždy vyhýbala. Její tchyni – německého původu – bylo devět let a noc z 13. na 14. února 1945 přežila skrytá v kukuřičném poli, jako mnoho dalších dětí. Bomby shazované na město anglickým a americkým letectvem jí připadaly nesmírně krásné, jako vánoční stromky. Celkem na město spadlo 650 000 zápalných bomb a 1 500 tun bomb tříštivých. Výsledkem bylo ohnivé tornádo, zachvátivší teritorium čtyřikrát rozsáhlejší než zničené Nagasaki. Teplota vzduchu dosáhla 1 500 stupňů. Lidé vybuchovali jako živé pochodně, tavili se s asfaltem. Nelze uvést celkový počet mrtvých. SSSR uváděl 135 000, Anglie 30 000. Počítali jen těla vytažená zpod zničených budov a sklepů. Darja si položila otázku: kdo dokáže zvážit lidský popel? 

Cílem Angličanů, kteří trvali na zničení historického jádra Drážďan, nebylo jen morální ponížení Němců, ale i záměr ukázat Rusům, čeho je spojenecké letectvo schopno. Již tehdy připravovali variantu útoku na válkou vysílený Sovětský svaz (srov. operace pod názvem „Nemyslitelné“). 

Darja dále uvedla, že příliš neschvalovala úpornou snahu Němců obnovit Drážďany do bývalé krásy, ale uznává, že se jim podařilo nemožné – město vstalo z popela ve své bývalé kráse. 

Připomněla také velkorysost Sovětského svazu vůči svým bývalým nepřátelům, když 10 let po skončení války vrátil Německu 1240 zrestaurovaných obrazů světových tvůrců a 3 000 klenotů z rubínů, safírů, kilogramy zlata a stříbra. To vše v situaci, kdy v SSSR panoval, dle svědectví jejího otce, nejstrašnější poválečný hlad, kdy její otec poprvé okusil cukr, nedostatečně oblečen pracoval v dálněvýchodních mrazech v dvousměnném provozu a jeho bratr se vrátil z války zmrzačený. Její přátelé Darju přesvědčovali, že velkorysost SSSR není zapomenuta. Darja se vzrušeně ptala, kde jsou tedy tabulky svědčící o tom, že poklady Drážďan jsou ruské trofeje, kde je vděk a proč tedy němečtí průvodci v Mnichově tvrdí turistům, že Drážďany bombardovalo ruské letectvo (!!). Vždyť Sixtinská madona mohla viset v leningradské Ermitáži. Přátelé jí vysvětlili, že takto se chovají „Wessi“, kterým stále promývají mozky. Oni ne, oni jsou jiní. 

Jací jsou tedy východní Němci?

Položila si tedy otázku, jací jsou východní Němci. Na pohled tvrdí, neusměvaví, jakoby hrubí. Čímsi připomínají Rusy – na cizince se neusmívají. Pokud ovšem někoho poznají blíže, otevřou se a jsou velice upřímní, říkají to, co si myslí. Ženy jsou pevné, „černozemní“, ne žádné křehotinky. Východní Němci vypadají přesně tak jako jejich předkové: jestliže totiž v západním Německu, např. ve Frankfurtu nad Mohanem, tvoří polovinu obyvatelstva migranti, ve východní části pouze 1,5 % obyvatelstva. Migranty zde v lásce nemají, ti se tu ani nezdržují a putují na západ. 

Jak Darja zjistila, je tu lidí málo. I v Drážďanech, kde nikdy neslyšeli o automobilových zácpách na ulicích. Za městem, blíž k polské hranici, lze projet desítky kilometrů a nevidět živáčka. Všude je ovšem velmi čisto. Zelená pole, chmelnice, pšeničné lány, zemědělské usedlosti. Svátek práce a pořádku! Lidi ale nevidět. Teprve později pochopila, kam se východní Němci ztrácejí. 

NDR: země, která zmizela z mapy světa

Všem je dobře známo, co se dělo před pádem Berlínské zdi, ale skoro nic o tom, co následovalo PO něm. Nic se neví o tragédii, kterou prožili „socialističtí“ Němci, kteří s takovým entusiasmem zbořili zeď a otevřeli náruč svým „kapitalistickým bratrům“. Nemohli tušit, že za pouhý rok jejich země zmizí, že nebude uzavřena žádná plnoprávná smlouva o sjednocení, že ztratí velkou část svých občanských práv, že je západní Německo prostě pohltí.

Historička Brigitte Queck vzpomínala v rozhovoru s Darjou na události r. 1989. Světová média ukazovala v přímém přenosu, jak tisíce mladých Němců bořily zeď, a tleskala jim. Obyvatelé NDR snili o svobodě cestování a „lepším socialismu“. S námahou si dokázali představit, jak vypadá kapitalismus. Nikdo se jich formou referenda neptal, co si představují dále (na rozdíl od Krymanů). Po začátku „přestavby“ a příchodu Gorbačova k moci bylo jasné, že s NDR je bez podpory SSSR konec, tvrdil doktor Wolfgang Schälike, předseda Německo-ruského kulturního institutu. Spojené Německo se podle něj zrodilo spěšně a nešťastně. Jen nemnozí, zvláště inteligenci, chápali, že jestliže se zavedou západoněmecké zákony ze dne na den, vyvolá to dlouhotrvající konflikt. 

3. 10. 1990 přestala NDR existovat a tehdejší NSR vytvořila speciální ponižující Správu pro dohled nad bývalou NDR, jako by její obyvatelé byli nerozumné děti. Ve skutečnosti NDR prostě kapitulovala. Za další rok ztratilo práci dva a půl milionu jejích obyvatel (z 8,3 milionu). 

Jako první byli propuštěni státní úředníci, řekl Darje bývalý velvyslanec NDR ve Švédsku. Prostě dostali dopis, že jsou uvolněni z funkce, že NDR již neexistuje. Jeho zachránila manželka, původem Španělka, která mohla pracovat jako překladatelka. Jemu zbývalo několik let do penze, ale pro mladé diplomaty to byla tragédie. Napsali žádosti o zaměstnání na Ministerstvo vnitra NSR, ale nikoho z nich nepřijali. Potom zničili flotilu a armádu, druhou nejvýkonnější v rámci Varšavské smlouvy. Všechny důstojníky propustili, často s nízkými penzemi, nebo dokonce bez nich. Zůstali jen techničtí specialisté, kteří uměli zacházet se sovětskými zbraněmi. 

Ze Západu přijeli úředníci, jejichž cílem bylo demontovat starý systém, zavést nový, sestavit „černé“ seznamy nepohodlných a podezřelých a provést základní čistky. Byly vytvořeny speciální „kvalifikované komise“ pro vypátrání všech „ideově nespolehlivých“ pracovníků. „Demokratická“ NSR se rozhodla krutě vypořádat s „totalitární“ NDR. V politice nemají pravdu jen poražení.


Darja a Němec drží prapor, zčásti německý, zčásti ruský

1. ledna 1991 byli propuštěni všichni spolupracovníci berlínských právních služeb jako nevhodní pro zabezpečení demokratického pořádku.Téhož dne na Humboltově univerzitě likvidovali historickou, právní, filosofickou a pedagogickou fakultu a propustili všechny profesory a učitele. Všichni učitelé, profesoři, vědečtí, techničtí a administrativní spolupracovníci školských zařízení bývalé NDR museli vyplnit dotazníky a podat podrobná svědectví o svých politických názorech a stranické příslušnosti. V případě odmítnutí či utajování informací byli okamžitě propuštěni. Začaly „čistky“ na školách. Staré učebnice jako „ideově škodlivé“ byly vyhozeny na smetiště, přestože „enderácký“ systém vzdělávání patřil k nejlepším na světě. Její zkušenost si osvojilo i Finsko. 

Doktor Wolfgang Schälike dále vzpomínal, že jako první byli propuštěni ředitelé, členové Jednotné socialistické strany Německa. Dále učitelé humanitních věd. Ostatní se naučili přežít, neodešli do „podzemí“, ale přestali diskutovat a báli se říct své mínění. Propustili i učitele ruského jazyka. Jediným cizím jazykem se stala angličtina. Ruštinu, češtinu či polštinu se lze učit jako třetí jazyk. Důsledkem toho je, že východní Němci zapomněli ruštinu, ale neumí ani anglicky. 

Společenská atmosféra se změnila. Ke slovu přišly „ostré lokty“. Zmizela solidarita a vzájemná výpomoc. Z kolegy se stal konkurent. Pracuje se o „sto šest“. Nezaměstnaní jsou degradováni. Mnoho lidí přišlo o domov. Ze zvláštního důvodu. Mnozí východní Němci žili ve vlastních domech, které si po válce krásně zrekonstruovali (východní část Německa utrpěla válkou daleko víc než Západ). Po pádu Zdi se objevili rodinní příslušníci, kteří dříve udržovali často jen korespondenční styk (vánoční přání, blahopřání k narozeninám) a oznámili, že mají na domech svůj podíl. Vyplať mi ho! Kde by ovšem obyčejný obyvatel NDR vzal velké peníze. To nikoho ovšem nezajímalo. Prodej dům a vyplať mi můj podíl. Byly to skutečné tragédie. 

Došlo samozřejmě k výměně „politických elit“. Západní Němci hned obsadili nejlépe placené posty. V Lipsku dosud 70 % úředníků tvoří „Wessi“. Veškerou kontrolu nad bývalou republikou převzalo nové koloniální úřednictvo. 
Bývalý velvyslanec NDR ve Švédsku Darje s hořkostí řekl, že Sovětský svaz hodil NDR „přes palubu“, protože nezanechal žádnou smlouvu mezi vlastníky NSR a NDR. Inteligentní lidé předvídali majetkové konflikty a anšlus NDR místo rovnoprávného spojení obou částí Německa. Gorbačov prý ale řekl, že Němci si musí své záležitosti vyřídit sami. Tedy silný bere vše. A silní byli západní Němci. Po převzetí moci, očernění místních patriotů, jejich ponížení, přistoupili k „nejchutnější“ části programu: plné privatizaci státních aktiv NDR. Jeden systém hodlal plně „sežrat“ druhý. 
Umění „čistit“ cizí kapsy

NDR byla nejúspěšnější zemí Varšavské smlouvy. Takové tučné soustíčko je nutné spolknout hned, bez přemýšlení. Nejprve bylo nutno prokázat budoucím obětem velkorysost stanovením výměnného kursu východní marky za západní pro občany NDR 1:1. To hlásala všechna západoněmecká média. Ve skutečnosti si mohli vyměnit pouze 4 000 marek (!). Nad tuto sumu pouze v poměru 2 východní marky ku jedné západoněmecké. Je pochopitelné, že všechny státní podniky a malí podnikatelé ztratili polovinu svého kapitálu! Ovšem dluhy se přepočítávaly stále v poměru 1:1. To vedlo k plnému zdevastování průmyslu NDR, na podzim r. 1990 se objem výroby v NDR snížil více než dvojnásobně! Teď mohli západní „bratři“ posměšně hovořit o neživotaschopnosti socialistického průmyslu a jeho okamžité privatizaci za „čestných a otevřených podmínek“. Přitom 85 % východoněmeckého průmyslu padlo do rukou západních Němců, kteří ho dovedli k bankrotu. Proč dávat šanci konkurenci: 10 % dostali cizinci a jen 5 % si mohli koupit skuteční vlastníci – východní Němci. 

Darja se zeptala bývalého generálního ředitele metalurgického závodu v městě Eisenhüttenstadt profesora Karla Döringa, zda je okradli. Odpověděl, že samozřejmě. Obyvatelé NDR neměli peníze a všechen jejich majetek padl do západních rukou. Vinu na tom kladou Gorbačovovi. Konaly se demonstrace za svobodu cestování, ale nikdo nechtěl, aby NDR zmizela z mapy světa. Tomu napomohla odpovídající pozice Gorbačova, tuto „zásluhu“ mu nikdo neupře. Východní Němci jsou nyní Němci „druhé třídy“.

Západní Němci potřebovali nový trh pro odbyt svých výrobků. Byli tak „zaujati“ likvidací východoněmeckého průmyslu, že nakonec odhalili, že nezaměstnaní nemohou kupovat jejich výrobky! Kdyby na Východě nezůstal alespoň zlomek průmyslu, lidé by odtud prchli na Západ. Proto se mu podařilo za pomoci Rusů zachránit alespoň část závodu. Zvýšili export do Ruska, v letech 1992-3 prodávali 300-350 tisíc tun plátů oceli válcované za studena ruským automobilkám a zemědělským závodům. Potom chtěl jejich akcie koupit Čerepovecký metalurgický kombinát, ale západním politikům se to nezamlouvalo. Tak z prodeje sešlo. Nyní zlomky závodu vlastní indický miliardář. 

Profesor byl na své město (bývalý Stalinstadt), které existuje pouhých 60 let, velmi pyšný. První socialistické město na německé půdě postavené pomocí sovětských specialistů. Sen o spravedlnosti a rovných právech pro všechny. Výkladní skříň socialismu. Nový socialistický člověk, pracující inteligent, znalý spisů Marxe, Lenina i Tolstého. Při procházce pustými ulicemi města vzpomínal na to, že po závodě postavili nejprve divadlo, potom mateřské školy, kulturní domy, sochy a fontány, kina, polikliniky. Hlavním byl pracující člověk. Prohlédli si krásně upravené záhony, ale neviděli živáčka. V tichu slyšeli pouze ozvěnu vlastních kroků. Profesor jí objasnil, že tu dříve žilo 53 000 lidí, nyní z nich zůstala polovina. Nevyrůstají tu děti, protože dívky popadnou věci a na Západ. Panuje tu nezaměstnanost a nízká porodnost. Zavřeli čtyři základní školy a tři mateřské. 

Ženy na tom byly nejhůře

S Mariannou, číšnicí z drážďanské kavárny, se Darja nejdříve pohádala, protože unavená padesátiletá žena jí hodila na stůl talířek s vepřovým kolenem tak prudce, že tuk vystříkl na ubrus. Rozčilila se nejprve anglicky, potom rusky. Číšnice zareagovala hned. Když uslyšela ruštinu, omluvila se Darje a vysvětlila, že dříve vyučovala ruský jazyk. Darja ji pozvala na šálek večerní kávy. Přišla velmi elegantně oblečená, omládlá. Prozradila, že pro ni bylo příjemné slyšet po tolika letech ruštinu. 

Vypověděla Darje svůj příběh. Po příchodu „Wessů“ ji hned propustili z práce, jako členku strany a navíc učitelku ruského jazyka. K tomu podezřelou ze styků se Stasi. Jejího muže také propustili, ale ten toto ponížení neunesl a začal pít. Rozvedli se, odjel na Západ a ji tu nechal s malou dcerkou. To byl začátek neštěstí. „Wessi“ zrušili fungující systém mateřské dovolené, který ženám umožňoval začít pracovat už půl roku po těhotenství. Děti vyrůstaly v jeslích a mateřských školách. „Wessi“ jich většinu zrušili, zbylé tvrdě zpoplatnili. Ji zachránili rodiče, kteří museli jít do důchodu. Ona si hledala práci, bohužel s cejchem „nedůvěryhodné komunistky“. S univerzitním titulem pracovala jako uklízečka. Na Darjin dotaz, zda jí vypláceli podporu v nezaměstnanosti, odpověděla, že ji vypláceli pouze ženám s dětmi, které mohou dokázat, že se o děti každý den postarají. Její rodiče a manžel tehdy ještě pracovali na zkrácený úvazek a nemohli sedět s dítětem doma. Takže podporu nedostala. Musela příjmout místo číšnice. Dcera vyrostla, odjela na Západ, kde pracuje jako zdravotní sestra. Prakticky ji nevidí. Čeká ji osamělé stáří. Na Západ odjet nechce, bojí se oprávněně teroristů, v západním Německu jich je půldruhého milionu, přitom je tam obrovská nezaměstnanost. Vyzdvihuje, že východní Němci jsou velcí patrioté – na všech domech vlají německé vlajky. Na rozdíl od Západu, který tvrdí, že to může urazit city cizinců. Prozradila také, že chodí každé pondělí na mítink Pegidy, kde se scházejí opravdoví Němci. Pokládá svoji zemí za budoucí Německo…

„Putin v mém srdci“

Pondělí. Centrum Drážďan, obklopené množstvím policejních aut. Muzikanti v národních krojích hrají národní písně, s nimi zpívají muži a ženy středního věku. Je tu i nemálo mladých mužů. To, co Darju „nadzvedlo“, byly hrdě vlající ruské prapory. Jeden v barvách německo-ruských. Vlajkonosič se jí pokoušel vysvětlit, že jeho prapor symbolizuje jednotu Rusů a Němců. Množství mladíků si obléklo trička s portrétem Putina. Vedle plakátů s Putinem jsou vidět plakáty s Merkelovou v nacistické uniformě se znakem eura, který připomíná svastiku. Plakáty s muslimskými ženami v burkách, přeškrtnuté křížem. Výzvy k družbě s Ruskem a „válce“ proti NAT0. Mnozí protestující nesou v rukách plyšová prasata. Tučné prase je symbolem sytého křesťanského Německa. Nějaká nadšená žena Darje tvrdila, že má „Putina v srdci“. 

Mladý člověk jménem Michael vysvětlil Darje, že Putin je podle něj jediný lídr, který bojuje s terorismem. Na rozdíl od proamerické loutky Merkelové, která otevřela hranice cizákům znásilňujícím německé ženy, zabíjejícím muže, nenávidícím jejich náboženství a chtějícím zde vytvořit chalífát. Dodal, že cizinci musí podle něj pracovat a uznávat německé zákony. Darja mu vyprávěla, co viděla v lednu v Mnichově – davy mladých hysterických hlupáčků, kteří nadšeně vítali uprchlíky slovy: „Milujeme vás, uprchlíci!“ Pamatovala si také, jak chtěli zbít stovku lidí, kteří dali najevo, že nesouhlasí s islamizací Německa. Dotyčné zachránila policie. Michael dal najevo opovržení „Wessy“, kteří věří všemu, co napíší jejich noviny. 
Imunita k propagandě

Darja se podivila nad tím, jak si jsou Rusové a Němci podobní. Poslanec strany Alternativa pro Německo Jörg Urban potvrdil, že východní Němci a Rusové jsou nedůvěřiví a nenávidí vše, co jen zdaleka připomíná propagandu. Západní Německo, výkladní skříň ideálního kapitalismu, žilo 50 let bez problémů. „Wessi“ jsou tedy nerealističtí a nejsou schopni reálně posoudit to, k čemu dochází. 

Lidé v NDR naopak věděli, co je lež a kdo a kdy jim lže. Je to podivné, ale naučili se s tím žít. Jörg byl šťastný mladý muž, učil se, dostával stipendium a chtěl si doplnit vzdělání za hranicemi. Potom všechno „krachlo“. Mladí se s tím – podle něj – smířili lépe než starší lidé, kteří byli „vyhazovem“ z práce velmi morálně poníženi. Mnozí z nich se ovšem „zvedli“ a začali podnikat. Pochopili, že nic nedostanou zadarmo. Hrdost na svou zemi jim pomáhá přežít. „Wessi“ žijící léta v komfortu nejsou schopni bojovat za svou zemi. 

Darja připomněla, že Německo je součást NAT0, navíc území okupované USA. Tajné smlouvy… Jörg uvedl, že pro něj nejsou důležité. Během svého života zažil rozpad Jugoslávie, SSSR, NDR, Varšavské smlouvy. Totéž se přece může stát s NAT0 či EU. Jestliže se Německo znovu stane silnou samostatnou velmocí, hájící své zájmy, tajné pakty se změní v archivní prach.     

Vybrala a přeložila PhDr. Alena Mikulášková

174 komentářů :

 1. Vynikající objektivní článek!!! Dávám superjedničku!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono daleko víc lidí - i v Rusku považuje Gorbiho za vlastizrádce......

   Vymazat
  2. Gorbačov je největší loser v dějinách lidstva. Nikdo před ním toho neprohrál tolik.

   Viděl jsem dokument, kde se detailně probíral rozpad východního bloku.
   Závěr byl takový, že Sovětstký svaz, potažmo východní blok rozložila fatální neschopnost tehdejší věrchušky.
   Oni byli zcela mimo realitu. Gorbačov se dokonce s entuziasmem na rozkladu podílel. Dneska bychom řekli blázen, ale ten systém tyhle lidi prostě vyprodukoval. Neměli šajna, jak uvažujou na západě a jaké důsledky to bude všechno mít, s jakou brutalitou zkolonizuje západ nová území.
   Dnes je zřejmé, že jedná správná cesta byla cesta Číny, tj. uvolnit ekonomický potenciál, zachovat suverenitu a udržet moc. Je otázkou, nakolik padá vina pouze na samotného Gorbačova a nešťasnou volbu dát ho do vedení, nebo jestli ten systém byl tak mimo realitu, že nedokázal vyprodukovat nikoho lepšího.

   Vymazat
  3. 21:03

   Je možné, že Gorbačov sehrál pouze roli užitečného idiota ve hře amerických tajných služeb.
   Vytipovali si idealistického autistu a korupcí, psychologickou hrou a zákulisními machinacemi ho dostrkaly na vrchol.
   Není to nic co by se nedělo. Ukrajinská fašistická chunta masivně sponzoruje Clintonovou a vůbec, co se všechno děje v zákulisí, z toho by se nám asi zved žaludek.
   Vemte si, že třeba u nás Slánského také popravili po provokaci západních tajných služeb.

   Vymazat
  4. Presne tak, bol naivný. Aj my ,aj obyvatelia bývalej NDR uverili, že Západ je lepší. Teraz vieme, že Západ je dravec a nemilosrdný! Wessis boli viac amerikanizovaní, než Ossis rusifikovaní, aj ruskí vojaci slušne odišli, ale americkí vojaci tam "tvrdnú" už 70 rokov. Po vojne.Die westlichen Lumpen!!

   Vymazat
 2. Na NR je dost slintálků a hurápatriotů, ale když se jich zeptáte, zda se dotyčného rodina vykonáním vojenského cvičení dobrovolně přihlásila k výkonu branné povinnosti, tak nastane KRoucení hada. Mají to za pár a ani jednou v životě se nepostavili a nepostaví polistopadovému režimu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NEJSTE SAMI, VÁŽENÍ DEDERÓNI
   to, co provedli američtí a západoněmečtí židé s vámi, provedli čeští a především moravští židáci s námi

   Vymazat
 3. Tak tohle je už za hranou novinařiny.Článek ,,Jedna paní povídala,, je normální blamáž soudružky Darji Aslamovové.Ruska,která oslovuje čtenáře normalizačním jazykem,který byl v 70letech v ČSSR tak MILOVÁN.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A to ještě nevíte, že prezident Zeman podepsal novelu branného zákona, která umožňuje výcvik cizinců: a) ukro-amerických banderovců a islamistů b) nepravděpodobně protiislámských milic c) nepravděpodobně Vietnamců; Rusů a Arabů, neboť ti mohou s potichu schváleným volebním právem pro cizince převzít Železnou Rudu, Rozvadov a alespoň jednu pražskou čtvrť - nejspíše Holešovice; Karlovy Vary a Teplice zcela legálně.

   Vymazat
  2. 19>04 Poučte nás prosím doložitelnými fakty, že kolonizace NDR probíhala jinak. Pokud to nedokážete, tak se blamujete hlavně vy. Jen při tom nepoužívejte současný propagandistický jazyk, který je našimi sdělovadly a trolly tak MILOVÁN.

   Vymazat
  3. vědí Bohušu, to že si po čtvrté slubil nám Čehunům, že nám zvedneš minimálnů mzdu na dvanáct tisíc před třemi roky jsme ti eště žrali, to že nám teď slubuješ enom 10600, ti nežerů ani ti tví kozomr di v čele s Merkelovů aj s Erdoganem.
   Nevidím, proč tě nevytáhnut na kandeláber eště před volbama i s tvojů partyjů, když náds drbeš a sebe si přidal půl miliona za sezónu!
   vem si tu židovskú partijů ta táhni do Palestiny

   Vymazat
  4. Potrate 19:04 nauč se gramatiku, je to hnus ty "zaschlý odpade na havlových trenýrkách". Ta paní má pravdu ty evropská hovnoto Jando, já mám v Drážďanech známé.

   Vymazat
  5. Ten článek odpovídá tomu co nám řekli v 94 ve Varnsdorfu v jedné soukromé firmě. Manžel OSVČ si stěžoval na poměry (jsme z Moravskoslezkého kraje) a oni mu řekli, tak to brácho nevíš co je za hranicí. Východní Němci jsou chudáci oproti nám, ti nemají ani na jídlo. Podobně to vypadalo v Polsku a po rozdělení republiky i na Slovensku.

   Oni Poláci a Slováci se vzpamatovali do krize a nás krize pak tvrdě postihla a dodnes jsme Poláky a Slováky nedostihli....

   Vymazat
 4. Jo, dederóni, chtěli jste se sjednotit, tak si to vyžerte. Přišli jste k tomu jak slepej k Hitlerovi. A teď máte místo silné DM potácející se Euro, u vesla agentku Stasi, která vás zaprodala musulmanům. Ale nebuďte smutný, náš ohebný premiér ve spolupráci se zrádcovskou klikou KDU a tichou podporou ANO dělá vše, aby jste v tom nebyli sami. Uvidíte, po 25. srpnu, až přijede Makrela do Prahy zpucovat své protektorátní ministry, tak po tom budem k vám úspěšně přidáni. Prolomí se ledy, vlastně hranice, Krušné hory se změní v Krušné doly, vaši sudetoněmečtí soukmenovci úspěšně zahájí další kolo restitucí a na Hradě se vyvěsí prápor s nápisem Zimmer Frei. Česká i vaše státnost bude definitivně jedno a totéž, vy v řiti, my v hajzlu. To je horší, protože německý trus bude tradičně padat na naší hlavu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sobotka je chodící politická mrtvola.

   Vymazat
  2. Dle Benešových dekretů si za zasílání výstroje a výzbroje ukrajinským nacistům a islámským klerofašistům vybírá v pozůstalosti po Háchovi lněnou kravatu.

   Vymazat
  3. Na popravu K. H. Franka bylo vydáno 5.000 vstupenek. Třeba se spolu s Georgem Dienstbierem, Hermanem a Zadolárkem pokusí uprchnout vatikánskými krysími stezkami na západ.

   Vymazat
 5. Z rukou Sobotkových lidí, válečných zločinců a sympatizantů IS, kteří pod dojmem ruských VKS právě oholili vousy, budou jako první nejspíše umírat Pražané. Káhiru z Prahy s nimi vybuduje TOP09 Klerofašisté a nadstandardní a Ano, bude víc raka!

  OdpovědětVymazat
 6. A také Jihokorejci každý den pláčou a závidí Severekorejcům, že se nemají tak skvěle jako oni pod vedením přemoudrých Kimů.
  A Rakušani také naříkají, že je SSSR po válce hodil přes palubu a nevzal je pod svá křídla.

  Prostě míra debility a prolhanosti místních rudohnědých psychopatů je zřejmě nekonečná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doufám, že zapaluješ svíčky a roníš ty největší krokodýlí slzy nad oběťmi amerických umírněných uřezávačů hlav.

   Vymazat
  2. 19:13 Hoď sem fotku, ať vidíme, jak vypadá ukrajinský nacista křížený s islámským klerofašistou volící schwarzenberské úchyly obhajující hromadná znásilnění nezahalených žen, obchodování s otroky a halal usmrcování 12 letých dětí.

   Vymazat
  3. Asi netušíte, že Rakosko bylo pod vlivem SSSR až do roku 1989. Pak došlo k mnoha věcem,a le Rusko má na Rakousko stále velký vliv. Podívejte se kdo vlastní OMV. Rusové. Kdo vlastní Sparkasu. Taky Rusové. Tak neplácejte, víte kulové.

   Vymazat
  4. Palmer nezklamal,primitivní příspěvěk jako vždy...

   Vymazat
 7. Hloupý tvore, tady nikoho nezajímají žádní, ale vůbec žádní Korejci. A jestli sis náhodou nevšim, tak Spolková republika Rakousko je bohužel už dávno další zemí Spolkové republiky Německo, nemají žádnou, ani fiktivní samostatnost v rozhodování. Kdy jsi byl naposled ve Vídni? V Linzi, v Salzburgu? To je všechno jako Levoča, Čierne mesto.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bretschneider má radši tvrdší akce, vylepšení bombového útoku na Bostonský maraton krizovými herci a filmování operací pod falešnou vlajkou v Nice a Mnichově "novinářským" manželem agentky Mosadu.

   Vymazat
 8. Chudáci němci,min. mzda je 8,50(230kč) EUR za každou hodinu práce vykonanou na území SRN. (Západní Němci nás okradli a změnili naši zemi v kolonii).Darjo Aslamovová kolik ti dává tvůj chlebodárce,že tak kecáš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Závistivý, Darja na rozdíl od tebe neprodává svou vlast.

   Vymazat
  2. dementi, kterej icik vám vypláchl mozek?

   Vymazat
 9. Kapitalismus a socialismus jsou rub a líc civilizačního vývoje. Zpátečnická strnulost proti pokroku. Tmářství minulosti, proti světlu budoucnosti. Hrabivost, nenasytná ziskuchtivost s absolutní bezohledností, proti solidaritě se soucítěním. A o tom je ten realistický článek. Potažmo o humanitárním bombardování, o imigrantské invazi nesoucí sebou zkázu, o lokálních válkách, o hrozbě vše ničící atomové války - prostě o tom všem, co přinesla doba po listopadu. Čili o tom všem - co za socíku bývalo naprosto vyloučeno a nemyslitelné. Byli jsme těžce oklamáni a o dnešní hnusotě jsme neměli ani páru. Pokud bychom tušili takový vývoj, vývoj od plné zaměstnanosti k nezaměstnanosti, k bezdomovectví, vývoj od nulového zadlužení státu do zadlužení v bilionech a do související poroby, plus do již výše zmíněné reality dnešní doby, pak by socík nemohl nikdy, nikdy padnout tak snadno. Jako padl - pod náporem lží a po náporem podvodů a podrazů. NIKDY! L.P.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Černá a bíla, za nimi se skutečný ďábel skrývá. To jenom hra zákulisního vedení na oklamání davu, hra na hodného a zlého policajta, ale stále policajta. Kapitalismus, socialismus, křesťanství, islám, anarchismus, marxismus apod... jsou ideologie na oslepení davu.

   Podívejte se na dítě, které se učí řeči, jak ho bolí lež a začne i plakat, když ji budete tvrdit. Život se dá žít pouze, když představa o životě co nejvíce souhlasí se skutečností.

   Představa je to jako mapa, když bude špatná, tak zabloudíte a dostanete se do potíži. Všechny ideologie jsou chybné mapy, které vedou lidi k nesmyslným válkám. Jsou úplně nesmyslné, protože beztak každý nakonec umře ať se snaží sebevíc.

   Aby jsme mohli sestavit spravedlivou společnost je potřeba odstranit klapky ideologií. Jeden příklad za všechny, je potřeba obojí jak bez strukturální řízení pomocí trhu na např. úrovni živnostníka (není potřeba každému určovat co má dělat), tak centrální plánování např. na úrovni energetického zajištění (je potřeba dobře spočítat kolik energie společnost bude potřebovat a tolik zajistit). Pokud v praktických otázkách rozhodují ideologie a politici jednají podle "účel světí prostředky" je katastrofa neodvratná.

   Lež má krátké nohy (vede dlouhodobě do katastrofy).
   ALE
   Než se pravda obuje, lež sedmkrát obletí svět.
   (snadno získáte přítomný výsledek, ale bez stability delšího trvání)

   Vymazat
  2. 19:56- napsal jste to velmi výstižně.Mnoho mamonářů by však i přesto cinkalo, protože jsou egoističtí.Ale jinak s s Vašim příspěvkem souhlasím.

   Vymazat
 10. Při vší úctě, mám ještě v živé paměti ty tisíce osíků, prchající přes velvyslanectví a další desetitisíce, které zuřivě bourali zeď v Berlínu. Nebo to byli západní špioni? Mám trochu pocit, že značná část Němců má problémy s pamětí. Občas zapomínají, že odsun ze Sudet byl následkem jejich válkychtivé příčiny, podobně, jako že minulý režim by bez jejich "pomoci" tak snadno nepadnul.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vladimíre, ti "osli" chtěli jen za zeď, kdyby jim to jiní osli umožnili, vrátili by se a pomohli by otevřít oči místním. Teď si to prožíváme všichni a "osli", kteří nám bránili poznat realitu, se nám smějí. Myšlenku sociálního státu u nás "zabily" prověrky po 68., kdy komunisty bez vzdělání nahradili všeho schopní kariéristé se vzděláním. To je obecný problém revolucí, většina aktérů tíhne k moci a majetku a jen málo z nich umí spojit a vysvětlit spoluobčanům že majetek a moc je vlastně ujařmuje. Navíc moc a majetek svádí k užití "mafiánských způsobů" a toho jsme svědky v reálu. Příklady uvádět netřeba. Abych se vrátil k tématu článku, nedivím se DDRonům, jsou to naši spojenci. Pro trolly, nikdy jsem nebyl ve straně.

   Vymazat
  2. PS. ty Ossy jsem vědomě přejmenoval na osly, jelikož jsme i my byli též osly.

   Vymazat
 11. Zdroj tohodle žvástu - "Komsomolská pravda".
  To hovoří za vše.

  Místní komunističtí pičusové se mohou uzávidět k smrti Němcům, i těm východoněmeckým, jejich trojnásobné platy a důchody a dali by já nevím co za to aby je také měli. Ale zároveň se vůbec nestydí a není jim trapné srát si do huby podobnými blbostmi.

  Soudruzi, skončili jste. Definitivně. Ale prďte a kvičte dál, jen houšť a větší kapky. Drtivé většině svobodomyslných lidí jste podobným absurdním žvatláním jen pro legraci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do soudruhů nadávej Jandovi a dalším bruselským poskokům. Ti mají ke komunistickým manýrům blíž, než Bilak s Jakešem dohromady.

   Vymazat
  2. Podívejte na Hricáka. Oslovení "pičus" mu nevadí, ale nad "soudruhem" se vzteká. No není sladkej?

   Vymazat
  3. Co jako dál Hricáku? Dál ve vašem smutném životě bývalého soudruha už není vůbec nic. Konečná. Finýto, ende, šlus. Musíte to už nějak doklepat do konce.

   Vymazat
  4. 20:39 já si myslím, že o inteligenci svědčí jen styl rozpravy. S vámi je to tak: bavte se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku. Oslovení soudruh je ze staré češtiny něco jako kamarád, ale pak to bohužel získalo jiný význam. Nicméně, pokud to používá někdo jako vy, tak to je jako nadávka. Nic si z toho nedělejte, Caligula zase používal nadávky typu germánská baba a germánský dědek a kam to dopracoval. 8-)

   Vymazat
  5. Ty jsi obyčejný chudák. O nikom tady nic bližšího nevíš, ale přesto ti to stačí k tomu, aby jsi na všechny nakydal kýble hnoje.

   Vymazat
  6. Oslavujete Castra a jiné diktátory v minulosti i současnosti, pláčete po komoušských lágrech...

   To je víc než dost k poznání, že jste pěkní zmrdi. Co bych k tomu měl potřebovat vědět víc?

   Kydáte na sebe sami a ve vaší nebetyčné hlouposti si to ani neuvědomujete.

   Vymazat
  7. Ty kreténe, bliješ tady ty svoje zvratky na lidi, kteří za bolševika měli skutečné problémy s režimem. Na školu se dostali až po absolvování proletářské osvěty na učebních oborech, nebo jako studium při zaměstnání. V dělnickém zaměstnání, protože luxus přímého postupu jim díky přesně takovým kryplům, jako jsi ty, i když kopali za jiný dres než dnes, nebyl dopřán. Proto dnes chápu, že se nic nezměnilo. Vládnou nám stejné morální trosky, jako tenkrát. Jenom mají jiné sako. A pomáhají jim stejní domovní důvěrníci. Jenom si neříkají soudruhu.

   Vymazat
  8. PS
   Ty lágry tady spoustě lidem chybí. Dost možná, že mezi ně patříš i ty.

   Vymazat
  9. 20:21 + 20:39 - Pokud by jsi byl maličko sečtělý a nebyl úplný blb, tak by jsi např. z románů Jacka Londona věděl, že oslovení "soudruh" bylo velice důvěrným oslovením mezi blízkými kamarády, tzv. pionýry západu. V případě kalkulu ohledně nepravděpodobného vzepětí tvé chabé inteligence bylo by možné se domnívat, že za výše uvedených podmínek pochopíš, proč Hricákovi konkrétně od tebe ty trubko, vadí méně oslovení "pičus" než oslovení "soudruzi". Tak nějak blbe, který sám sebe řadíš, v nezměrné pýše hlupáka, mezi svobodomyslné lidi, hojící svobodomyslně komplexy méněcennosti v pochodech hrdosti i zde na tomto webu. Poznáme je neomylně podle slabomyslných vulgarit v absurdním spojením se slovy kvičení a soudruzi.

   Vymazat
  10. 21:03 - ty jakožto podčlověk, druh hmyzu, zcela jistě patříš do lágru! Ale ne "komoušskýho", ale do dezinsekčního:)

   Vymazat
  11. Hricáku, ty idiote, můžeš mi laskavě sdělit jaké máš dnes problémy s režimem? Kdo a jak konkrétně ti brání studovat, podnikat, pracovat, cestovat,..., kdo a jak ti konkrétně brání ve tvém rozletu?
   Pravda bude taková, že ty a tobě podobní jste jen totálně neschopní blbci, budižkničemové pro které je "režim" jen dobrou výmluvou proč za jste za těch 27 let svobody nic nedokázli.

   Vymazat
  12. 21:26 - taky bych si nepřál aby mě takový hmyz považoval za soukmenovce a nějak v tom smyslu mě zkoušel oslovovat ... tenhle zkurvenej xindl mi musí onikat a plazit se po zemi, když se jde hlásit k zpopelnění. A jediný oslovení který smí ve vztahu ke mě použít, pokud bude chtít před samotným výkonem uspat plynem je "jejich excelence veliteli!".

   Vymazat
  13. Režim ve kterém podobným podlidem jako je ten 21:31 nemůžu před popravou pořádně popálit kyselinou záda a vypíchat tomu oči a uřezat hnáty není svobodným režimem, ale zkurveným židopankhartským bordelem!

   Vymazat
  14. Ty chudáku, už to, že se pod ty svoje slinty stydíš podepsat a musím tě titulovat 21:31 mluví co jsi zač. Další diskuse je jenom ztrátou času.

   Vymazat
  15. Ztrátou času je tvůj trapný život Hricáku.

   Jak se dalo čekat, na otázku jak tě omezuje současný režim ve tvém rozletu jsi odpovědět nedokázal. Neva, odpověď stejně všichni známe.

   Vymazat
  16. Hricáku Vladimíre, neponižuj se stejnými vulgaritami jak ten odpad a pokud jsi měl tehdy možnost doplnit si vzdělání při zaměstnání, tak "nepíčuj". Dělal jsem si i ten výučák při zaměstnání, abych následovně zmaturoval s vyznamenáním. A měl je na háku, vždycky se mne někdo zastal. Dnes by to všechno bylo zcela bez šance. O nějaký postup jsem nikdy nestál.I když - stalo se. Stejně jako později sešup. Nežehrám, vedlejšák u kopáčské party plně kompenzoval snížení příjmu. Vzpomínám na to rád a porovnávám, jak bych byl při stejných postojích v hajzlu dnes. Tací, co mne uvědoměle odsuzovali a zatracovali tehdy, se přerodili v největší komunistobijce, nikoli mezi takovými ale právě mezi některými komunisty jsem míval zastání, které jsem po tom švindl převratu některým oplatil a jiným ne. Za to, že jen některým, se stydím. A lituji, čemu jsem se v nevědomosti a dobré víře v tu dobu propůjčil.

   Vymazat
  17. Nemusím ukazovat, hovno prožil, hovno ví,ale sprostě poukazovat.Tak to vy hovada umíte.

   Vymazat
  18. 22:08
   Aneb, zpověď losera, budižkničemy a zkrachovance v plné parádě.
   Prostě klasika. Za všechny neúspěchy a profesní nezdary může temten a taky onen a támdlecten, potom režim tehdy i dnes, taky učitelka na ZŠ na mě byla zasedlá, bla bla bla...

   Jen ty nikdy za nic nemůžeš. A hlavně ne za svůj život. Ta jsi přece ten skvělý co maturoval s vyznamenáním. Jen se proti tobě spikl celý zlý svět.
   Chudáku.

   Vymazat
  19. 22:34 - Ty jsi úplný mimoň, který nedokáže chápat obsah, sdělení, jednoduchého textu. Ten si v pitomé kebuli převádíš do vlastních fabulací své úrovně. Jak jsi dospěl k nesmyslným úvahám evidentního blba mimo mísu je mi fakt záhadou. Litují tě lidé ve tvém okolí? Nebo pro tvojí nechápavost s níž překroutíš jasné sdělení a dofabuluješ si absurdní hovadiny, se nikdo s tebou nebaví?

   Vymazat
  20. 22:08 - co si to dovolila ta špinavá hromado psích lejen u cesty nad nímž svou velikostí duchovní čním jak Mount Everest!!??!?? Než to chcípne v peci, tak tomu dám po tý mordě lhavý takovu ránu pendrekem, že se tomu jeho hnusný pejzy vomotaj okolo jeho hnusnýho dlouhýho frňáku! A pak tomu přetáhnu nosní dírky přes ten škaredej puchejř co tomu raší mezi ramínky a zavěsím to pro výstrahu podobnými xindlu někde do udírny nad komínem krematoria, a předtím tomu zlámu ještě ty zlodějský chmatavý čpáry! Jasný? A ted maže hnus do přípravny! Ten barák vedle spalovny - raus!!

   Vymazat
  21. Xindl zkurvenej vopejzelej, vlastizrádnej, xenovilní buzerantskej havlozrmdí je třeba Pzabagrovat zaživa pod zem, aby dříve než se ty jejich z bídy vysávaných národů ohavně zbytnělé mršiny promění v úrodný humus, zem svými zlodějskými čpáry v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětli! Aby poté tato poskytla žírný chléb příštím šťastným generacím árijských dětí ...

   Vymazat
  22. oprava: zabagrovat! (Pohříbívaj se lidi, podlidé se jen zahrnují hlínou ..)

   Vymazat
  23. Jediný kdo tady kvičí jsi ty degenerovaný retarde 20:21

   Vymazat
  24. Ále, jen ho psazabagruj..hlavně že prohněte !

   Vymazat
  25. Ještě, ještě, vysyp z rukávu další polistopadovou normalizační poučku.

   Vymazat
  26. Palmere,stala se kdysi chyba,tvůj fotr tě nevycákal do kopřiv a ty máš kvičící rudohnědej záchvate čím dál větší problémy,soudě podle tvých příspěvků!

   Vymazat
 12. Tak ještě jednou, hloupý tvore. Valná většina normálních obyvatel tohoto meteoritického kráteru Germánům nezávidí jejich platy ani důchody, spíš je sejřej lháři lhoucí o tom, jak je u nás tzv. levno ve srovnání se zbytkem EU, do které byli ve valné většině vstoupeni proti své vůli. A jedinej, kdu tu jednotvárně žvatlá, jsi ty. Neboj, ona se multikulti voda vaří i na tebe.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Závidíte zápaďákům platy, závidíte jednomu sousedovi Superba, druhýmu exotickou dovolenou 2x za rok, třetímu vilu, čtvrtýmu úspěch, pátýmu... Závist vás definuje, je zabudovaná ve vaší DNA.

   Drtivá většina lidí v této zemi se má dobře, volí demokratické strany. Na vás, zaprděné komouše a na váš zadrátovaný koncentrák s prázdnými regály a politickými procesy, si už nikdo ani nevzpomene a když tak je ve zlém.

   Vymazat
  2. 20:48 hloupý člověče, o závisti to bude asi u vás. Proč se tak strašně hádáte? Proč tak nadáváte? Něco se vám nepovedlo a chcete se vyřvat tady? To vám ale stejně nepomůže. On socialismus a komunismus není o závisti. Naopak je o rozdělení se. Jinak to stejně nepůjde. Je to jen otázka času. A vaše nadávky tomu nezabrání.

   Vymazat
  3. 20:57

   Když vidím zloděje, lháře, zmrda komunistického či fašistického tak to nepřejdu jen tak, ale řeknu mu to pěkně od plic.

   Když máte potřebu se dělit tak se rozdělte. Nic vám nebrání. Jenomže vy se nechcete dělit, vy chcete krást. Otázka času kdy zase začnete? No bez naděje se žije špatně, viďte?

   Vymazat
  4. Když nemáte naději, tak jděte do kostela a ne sem. A jinak se na vás hodí: podle sebe soudím tebe.

   Vymazat
  5. Pokud kdokoli, jiné obviňuje ze závisti, jako zdejší někteří diskutéři, vězte, že právě oni jsou ti největší závistivci. Tak to prostě je.

   Vymazat
  6. 22:15
   Napište prosím co vám může kdokoli soudný závidět. Vaši holou zadnici? Vaši skvělou "kariéru" a "úspěchy"? Nebo vaše neustálé kvičení a bolestné sténání jak vám dřív bylo skvěle a dnes na hovno?
   Napište nějakou inspiraci k závisti k vám. Přes veškerou snahu mě nic nenapadá.

   Vymazat
  7. S hloupými blbouny, kteří nedokáží pochopit jednoduché sdělení nediskutuji. Nazdar!

   Vymazat
  8. 22:41
   :-D Jednu jedinou věc hodnou závisti jsem chtěl :-D
   No že žádnou takovou nemáte z vás čouhá jak sláma z bot.
   Zdar!

   Vymazat
  9. Jenom debil může toužit po závisti, a jenom závistivci se tolik zabývají závistí - hňupe!

   Vymazat
  10. 22:27-to byste nepochopil, je rozdíl mezi záviděním manželky a sociální nerovností v nepřímé úměře k IQ.

   Vymazat
  11. 21:07 - Naším hlavním cílem smradlavá vajsjuďácká hromado hoven, je je osvobodit všechny země a národy od tvých zločinných nosatých majitelů, kteří tě vysrali na svět za účelem škodění naší rase! Jenže mi na drek máme spalovny! Pro vás nesmí zbýt na této planetě ani flek, leda na našich polích - a to maximálně ... neb jak řekl Fridrich Nietzsche "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." A nikoliv tedy Podčlověk, jehož jsi prototypem a jehož tvý pasáci plánují vypěstovat z míšenců všech ras podle plánů vašeho guru hraběte Coudehove-Kalergiho.

   Vymazat
  12. 21:07 - nevzletně a stručně: zkrátka drek z něhož vlíznaj podlidé tvýho typu vyfouknem komínem, abychom zachránili lidstvo, páč bez vedení Bílou rsasou je celá naše civilizace určená k bídnému konci ....

   Vymazat
  13. oprava: ... rasou

   Vymazat
 13. Tady sice nebyla žádná dělící zeď, ale důsledky demokratické okupace po devadesátém byly nějak stejné. Statisíce lidí na dlažbě, tajný zákaz jejich nového zaměstnávání ( údajně socialistické návyky) všechny inzeráty - podmínka věk do pětatřiceti let - tisíce sebevražd. Bezmoc. Zoufalství. Komu nemohla pomoci rodina, a neměl známosti, si musel hodit mašli. Nebyla žádná sociální záchrana ty první čtyři roky po devadesátém - nic. Doslova na ulici - zemři si hlady - hlásali demokraté. A ještě - že jsme byli zvyklí vodit za ručičku, a to musí skončit, a konečně - nejsme ochotni stěhovat se za prací. Svinstvo. Lži. Drancování. Zlodějny. Pokrytectví. Demagogie - boření soch a přejmenovávání ulic. Bezmoc. Beznaděj. Vlast přeměněna na vyhlazovací tábor - jen známosti a protekce - to přežilo, zbytek se mohl jít pást. Doufám, že zločinci, kteří stáli u zrodu zmaru české společnosti a genocidy českých občanů, jednou budou viset. Třeba až časem, ale jednou to bude. Možná jsme na tom byli ještě hůř než NDR. A proč? Za co, pane bože - za co?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Vlast přeměněna na vyhlazovací tábor..."

   :-D
   Pokračuj, máš talent, bavíš mně

   Vymazat
  2. Ja odměnuje Janda? Je to o penězích nebo o sexu?

   Vymazat
  3. Nikdo te nechce zamestnat, komunisto? A copak jsi (krome bonzovani a zlodejen) schopen delat?

   Vymazat
  4. 0:34 - míň než ty, prašivej vajsjuďáku, toho umět snad nikdo na světě nemůže!:)

   Vymazat
  5. 0:34 - proto marně čekáš od Šapíra kapesný! On o tvý kvazislužby tu nemá zájem - páč svým cancáním debilních sraček a slídu mu víc škodíš než pomáháš:)))

   Vymazat
  6. oprava: na slídu

   Vymazat
  7. a jako bonus televize, noviny a časopisy plné keců o tom, jaký tady bude RÁJ!!

   Jsem ročník 68 a tak jsem zažil ve škole hodiny "občanské výchovy", která nebavila ani nás, ani učitele - a to, co nám vyprávěli o kapitalismu, nezaměstnanosti a chudobě, jsme měli k smíchu a brali jsme to jako komunistickou propagandu.

   S odstupem času jim dávám za pravdu - je to ještě horší, než nám říkali:-(

   Vymazat
 14. Jednou pochopíte o co šlo západu.Proč rozdělit Jugoslávii atd.Kolonie chyběly tak se to vyřešilo.Nyní chybí suroviny ,tak musí padnout Rusko.Ale Rusko je Kutuzov a Putin.PFV cau

  OdpovědětVymazat
 15. Jak dederoni, tak Cesi se dnes maji mnohem lepe nez za komunistu.
  A pritom je nikdo nehlida a neomezuje.
  Takze komu se to nelibi, muze tahnout na Kubu nebo do Severni Koreje.
  Srandovni je, ze to nikdo z tech chudaku neudela. Akorat budou bolestne kvicet na komunistickych a nacistickych strankach jako je tahle.
  Uz abyste konecne vychcipali, zmrdi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co kdybys ty už konečně táhnul do země zaslíbené USA, do ráje antikomoušů, teploušů a deviantů.
   Jak řekl náš prezident "Toto je naše země".
   A když se ti líbí africký bubáčci, tam jich máš namíchaných 35 milionů s velkým procentem dalších hotentótů. Tam zapadneš!

   Vymazat
  2. 22:09 - Ještě stále jsi nenašetřil na pořádnou klávesnici chudý tlučhubo?

   Vymazat
  3. a jako bonus televize, noviny a časopisy plné keců o tom, jaký tady bude RÁJ!!

   Jsem ročník 68 a tak jsem zažil ve škole hodiny "občanské výchovy", která nebavila ani nás, ani učitele - a to, co nám vyprávěli o kapitalismu, nezaměstnanosti a chudobě, jsme měli k smíchu a brali jsme to jako komunistickou propagandu.

   S odstupem času jim dávám za pravdu - je to ještě horší, než nám říkali:-(

   Vymazat
 16. Ten článek je pravda do poslední věty. Mám známého v Lipsku a ten říká úplně to samé. Mimo teda toho, že migranti zdrhaj jenom do západního německa, protože třeba obrovské haly z lipských veletrhů jsou nacpané mnoha tisíci migranty. Jinak prostě dédéróni prožívaj stejnej hnus bezperspektivní deziluze jako my tady.

  OdpovědětVymazat
 17. Erdogan nedávno mluvil o čistkách v bývalé NDR, které demokratům a obhájcům lidských práv nevadily, ale do něho se špinavci serou. To jsou věci a já myslel, že se to stalo jen v podniku, kde jsem pracoval. Mne sice krysy nevyhodily, ale jedna z nich mi do očí řekla, že v tom podniku už nikdy ničeho nedosáhnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkušenost s politickou perzekucí zůstane v paměti rodin po generace. Až bude současná moc slabá, objeví se touha po pomstě a nastane cirkus. Hlupáci se budou ptát, za co soudruzi, za co?

   Vymazat
  2. Nepůjde o čistou mstu jako důsledek morálního zadostiučinění, ale o příslib počátečních výhod oproti jiným. Tak to udělal současný režim. Kdo by toho nevyužil? Kolik takových případů bylo po sametu? Z politických důvodů nebo návštěvy kostela nevzali někoho, kdo se špatně ví učil, na školu.

   Vymazat
 18. Někde jsem četl, že paní Merkelová je kancléřkou proto, že ji volili voliči bývalé NDR. Je to pravda?

  OdpovědětVymazat
 19. co je pravda a co lež, rozhoduje parta vobřezanejch sviní?
  KOZOMRDI TÁHNĚTE DO PR DE LE
  jen idiot věří, že židé a zloději budou vládnout v ČECHÁCH!

  OdpovědětVymazat
 20. Mě dostalo, jak se v ÚNORU schovávali v poli s kukuřicí!! Nejsou Drážďany na jižní polokouli? A nebyl tam s nimi taky Chruščov ohryzávající kukuřičný klas?

  OdpovědětVymazat
 21. Me na tom zaujal pribeh soudruzky jmenem Darja.
  Udavacka, komunistka a ucitelka rustiny se zlobi, ze prisla o praci a musi pracovat jako servirka.
  A co uzitecneho by jako s takovou kvalifikaci mohla delat?
  Budte komunisti radi, ze vas za vsechna ta vase zverstva i vlastizradu lidi po roce 89 nepostrileli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co byl lejnosrk Havel,kterej kolaboroval a udával až se mu od tý věčně zlitý huby prášilo?!!!!Ty Chujmer debilovič seš všechno,co po tom donašeči zbylo....ty a šmejdi z TROP 09!!!!!

   Vymazat
  2. Jen aby to nebylo naopak. Strach bys měl mít ty, anonyme 1:25.

   Vymazat
  3. a jako bonus televize, noviny a časopisy plné keců o tom, jaký tady bude RÁJ!!

   Jsem ročník 68 a tak jsem zažil ve škole hodiny "občanské výchovy", která nebavila ani nás, ani učitele - a to, co nám vyprávěli o kapitalismu, nezaměstnanosti a chudobě, jsme měli k smíchu a brali jsme to jako komunistickou propagandu.

   S odstupem času jim dávám za pravdu - je to ještě horší, než nám říkali:-(

   Vymazat
 22. Neviděl bych to černobíle. Minulý systém jistě ublížil spoustě lidí. Ale daleko většímu množství pomohl. A osobně jsem přesvědčený o tom, že ani poválečný růst sociálních jistot v západní Evropě by nebyl takový, kdyby na východ od Šumavy nevládli komunisté. Nesmíme zapomínat, že např. v ČSR ovládli komunisté parlament demokratickou cestou a v Itálii by vyhráli možná také, kdyby se do toho nevložili Američané. Ale lidé rádi a často zapomínají. Už zapomněli na generace svých předků, robotujících v továrnách za mizerné mzdy. Zapomněli na tisíce čeledínů a děveček, pracujících za stravu a přespávajících v chlévě na slámě. K tomu všemu se opět vracíme. Zatím máme na vyplácení podpor a sociálů. Stále častější výkřiky některých politiků o přežitém modelu sociálního státu dávají tušit, že to nebude trvat na věky. A co bude potom? To, co zažili naši předkové před sto lety. Lesk a přepych horních deseti tisíc a bída spodních deseti milionů.

  OdpovědětVymazat
 23. Takove zvatlani si nech Hricaku na schuzi. Ten tvuj "minuly rezim" byla vlada vas, komunistickych vlastizradcu. Stejnych zlocincu jako byli nacisti.
  Parlament jste ovladli pomoci stejnych lzi a podrazu jake pouzili Zeman, Putin nebo Hitler. A dalsi volby se pak uz po 40 let nekonaly.
  Ano, socialni system kvuli lidem jako jsi ty brzy zkolabuje. Pokud nechces zit v bide, zkus pracovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlast - slovo který si drze nabíráš ty vajsjuďácký odpade nabíráš do svý tlamoprdele není tam, kde můžeš okrádat národ, jak je tvý parazitický ethnikum po tisíce let navyklý, ale tam kde žije Naše rasa! Pokud nám tuto zem uzme negr či jiná vopice nebo tvý vobřezaný souvěrci, už to žádná Vlast není! Respektive jí být přestává! Pro nás Tvůrce kultury je Vlast tam, kde ji vytvoří naše Rasa, zatímco tvůj čas a tvý podrasy se pomalu ale jistě nachyluje.
   Pak xindl z něhož vzlínáš zabagrujem jako odpad pod zem tak jako tak ... a to zaživa! Aby dříve než se jejich z bídy vysávaných národů ohavně zbytnělé mršiny promění v humus, zem svými zlodějskými čpáry v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětli! Aby poté tato poskytla žírný chléb příštím šťastným generacím árijských dětí ... to je vo síle, a jak říká klasik (F. Nietzsche):" ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." A Putin dokázal že takovým je! On dokázal koncentrovat veškeré úsilí, vůli, houževnatost a píli tak, aby Ruská Federace opět mohla stoupat k výšinám stejně jako kdysi carské Impérium či SSSR, kteréžto nezískaly svou dominantní pozici v Eurazii darem, ale musely si ji za cenu nesmírných obětí vybojovat!

   Vymazat
  2. Vrať se na nočník,ty havloidní potrate zdrápanej!!!!

   Vymazat
  3. Ty havloidní chcípáku,přestň papouškovat ty hovadiny z lejnolahvárny a táhni do USSÁ,tam tě čokovopice odmění vlastní palmou!!!!!

   Vymazat
  4. Jak to vypadá, ZASE JSI DOSTAL SOCIÁLNÍ DÁVKY... takže posíláš jiné, aby ti na další vydělali...

   Vymazat
 24. 6:05
  Zapšklý, žlučovitý, chronickou nenávistí posedlý starý přemřela, najatý zde jako placený troll, řádí jako černá ruka. Ten starý, komunistický režim je dávno pryč, chudáku. Ta tvoje demokracie se projevuje v tom, že za tykadla jdou lidi do basy a za vypnutou prdel na tvoje emerické soudruhy je podmínka. To je ta tvoje svoboda, hňupe. Bývalí bolševici pod patronací zednáře Veškrny, a jejich potomci, tady rozkradli celou zem. Žádný z velkozlodějů neskončil v base. Toto lidi štve, ty šašku, což ve své chorobné nenávisti nechápeš a každému nadáváš do rudohnědých idiotů. Rudohnědý idiot jsi ty, protože nejsi ani schopen "demokraticky" diskutovat a respektovat názory jiných, ubožáku. A věř tomu, že ty nadávky těm, kteří si za komunistů vytrpěli své, se ti vrátí. To si piš, dříve nebo později. A mimochodem, co jsi ty v životě dokázal, kde jsi byl a cos tam viděl? Sděl nám, potěš nás, rádi se přiučíme, ty nenávistí čišící nulo!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už chápete, proč se tyto lidské nuly zásadně pod svá díla nepodepisují? Až se to jednou zase otočí, budou mezi prvními, kteří se oblečou svazácké košile. Z největších svazáků a komunistů se stali ti nejhorší a nejbezcitnější kapitalisté. Vlastní zkušenost.

   Vymazat
  2. výborně pane- kdyby měl adresát trochu soudnosti tak se minimálně zastydí- ale jinak na něj opravdu neplýtvejte energií.Až jej bude možné fyzicky najít a identifikovat, to by byla jiná, ale v diskuzích...

   Vymazat
  3. Z tebe se stal Hricaku "nejbezcitnejsi kapitalista"? O tom pochybuji, to bys tady tak nekvicel. :)

   Vymazat
  4. Jedinej,kdo tady kvičí od rána do večera seš ty,Chujmere debiloviči!

   Vymazat
  5. Modlím se k Bohu Všemohoucímu,
   i k wám, pane efpe 7:21, Že už aby to bylo ! ! !
   A LIVE !

   Vymazat
  6. 8:18 - ty teprv kvičet budeš, a všem nám předvedeš, co to vlastně je takový "kvičení"! To až na tě padne naše spravedlnost v podobě pár metráků zeminy, vopejzelá filcko:))))

   Vymazat
 25. Vladimíru Hricákovi: vidím to stejně jako Vy. Ostatně, kdo není tak mladý, na ty nepořádky a potíže v bývalé NDR po sjednocení Německa si jistě dobře pamatuje. Článek koresponduje s tím, co si z té doby pamatuji a s tím, co se dělo u nás. Nevím, jak může někdo tyto výpovědi zpochybnit. Budoucnost záleží také na mladé generaci: cílem není odtáhnout do západní části země, ale naopak zůstat a snažit se něco dělat ve východní části. Dnes ale jsou mladí vychováváni tak, že chtějí mít všechno, teď hned, a nejsou schopni si chvilku počkat. Já si taky pamatuju na tu nápadnou vylidněnost - přijeli jsme před 4 lety jen na skok, pobývali jsme blízko Hřenska na dovolené, vítaly nás velmi čisté, hezké a upravené vesničky (vždycky jezdíme po malých silničkách, abychom si udělali obrázek o životě místních lidí), ale kromě místní restaurace s vyhlídkou jsme tam neviděli nikoho z místních). Ovšem šok přišel poté, co jsme jinou cestou vstoupili zpět k nám, bylo to ve šluknovském výběžku: první pohled na oprýskanou fasádu nějakého baráku a před ním vietnamská tržnice, dále opuštěné továrny - bývalé textilky - mezitím pár červeně natřených bordelů. Takže míním, že na nás to spadlo ještě hůře: ztracený kraj, bez lidí, žadonící o trochu smysluplné práce. Stejný pocit studu a deprese mám, když jedu přes Znojmo na Hatě. Zdálky je vidět neuvěřitelně hnusné kýčovité stavby, a zatímco před pár lety se dalo alespoň dobře nakoupit v bezcelní zóně, která byla postavena jako docela pěkné nákupní centrum s dobrým zbožím, dnes tam najdete jen ty ohavné kolotočářské jakoby hrady s draky na cimbuří. Naposled jsem si prošla pár obchodů, marně pátrajíc po nějaké dříve uznávané značce. V zoufalství jsem vešla do Benettonu, pamatovala jsem si, že jsem kdysi v Itálii viděla jejich prodejnu s krásným oblečením, tehdy s cenami pro mě nedostupnými. Tak teď se mi naskytl opravdu jiný obrázek: na ramínkách pomačkané hadry označené naprosto neodpovídajícími cenami. Oslovila mě prodavačka, co prý si budu přát. Já jsem se nevěřícně zeptala: prosím vás, tohle je opravdu originál Benetton? Ano, nová kolekce. Tyhle hadry? Ušklíbla se, byla mladá, a tak si slávu firmy nepamatovala. Odešli jsme a už nikdy tak nezastavím. Stejný pocit bezmoci jsem měla, když jsme u nás v lékárně prodávali boty značky Scholl. Dívali jsme se na sebevraždu formy v přímém přenosu: nejdřív firma, která se "udělala" na špičkových a prakticky nezničitelných zdravotních botách, přesunula výrobu na Východ do Číny a prodejní sklady do Maďarska. Pak začaly problémy se zásobováním: diktovala si podmínky, za nichž se nedalo spolupracovat, např. objednat vždy celou kolekci 9 měsíců dopředu, přičemž ortopedický charakter se vytrácel. Trochu zlevnili, ale kvalita šla dolů o 90%. Reklamace přibývaly, zákazníků ubývalo. Poslední pěkné modely nebyly dodány, zato jsme měli plnou lékárnu dřeváků, které se lámaly a štípaly, kterým se po prvním dni prošlapaly gumové podrážky a ve kterých se nedalo chodit zdravé noze, natož nemocné. To vše za průměrnou cenu 1500 Kč. Na dopisy vedení nereagovalo a obchodní zástupci se střídali ( to je vždycky neklamné znamení, že ve formě je něco hodně v nepořádku). Nakonec jsme udělali výprodej po pár korunách a boty navždy vypustili ze sortimentu. Že to nemá s článkem nahoře nic společného? Ale má. Vidíme tu, že na lidech a jejich potřebách kapitalizmu vůbec nezáleží. Že takzvaní manažeři jsou schopni dědictví a světoznámou značku za pár milionků prodat, a prodali by i vlastní babičku, kdyby jim za to někdo zaplatil. A taky to, že nejen u nás byl zničen průmysl, i ten, který byl na úrovni, nejen v NDR, ale i na Západě, jako daň globalizaci. Historka s Schollem mi poprvé otevřela oči, abych se na kapitalizmus začala dívat ne pohledem obdivovatele k lidskému umu a podnikavosti, ale pohledem kritickým k dravčím móresům. Zdravím, Pavla

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A znáte Pavlo neco lepšího než kapitalismus? Po socialismu s jeho chudobou, zlodējnami, smradem a špínou se styská snad jen debilovi.

   Vymazat
  2. A co je na kapitalismu tak báječnýho ,chujmerovskej experte?

   Vymazat
  3. Je mi moc líto, že byl zničen vyspělý průmysl v NDR. Jak rád bych zase jezdil v Trabantovi nebo Wartburgovi :-D

   Od Schollu si pravidelně kupuji gelové vložky do bot a naprostá spokojenost.

   Vymazat
  4. Doma si najdi hadr,namoč ho ve studený vodě a dej si ho na přirození.....k tvé naprosté spokojenosti

   Vymazat
  5. 9:02

   Proč by toto paní Pavla měla dělat? Nejsi tak trochu hulvát?

   Vymazat
  6. To byla odpoveď na anonyma v 8:59 ty mudrci!

   Vymazat
  7. Zrovna včera jsem viděl jednoho Prďáckýho Traboše. Červená
   metla, rychlí pruhy...Jak nowej !

   Vymazat
  8. No ale na Hnůjdaje z nošovickejch zelnejch polí í600,
   samozřejmě nemá...

   Vymazat
  9. 8:27 - když tehdy "zlodějna" bylo ukrást pytel cementu na stavbě a des totéž znamená ukrást celou IPB nebo OKD, tak to musí kapitalismus bejt megasmradlavej a mega špinavej, logicky, ne? Chudoba čest netratí, ale tam kde je pár zlodějských zmetků megabohatých a zbytek chudej je cosi nemocného! A kdo se nemoci zastává - to je bacil. No a my bacily hubíme, víš? My jsme totiž lékaři ...

   Vymazat
  10. 8:27 - ale nebude to bolet, neboj. Léčíme bezbolestně olovem. Dostaneš jeden malinkej kousíček do zátylečku, ani nic neucejtíš ...

   Vymazat
  11. oprava: ..rychlý pruhy, samozřejmě
   í elektróny.

   Vymazat
  12. oprava k 2. řádku 10:36: dnes (- myšleno za toho kapitalismu)

   Vymazat
 26. Politolog Sergej Kurgiňan: Velké zlo Michail Gorbačov

  http://outsidermedia.cz/Politolog-Sergej-Kurginan-Velke-zlo-Michail-Gorbacov/

  OdpovědětVymazat
 27. Nový režim měl čtvrtstoletí, aby přesvědčil lidi o tom, že nabízí lepší život než ten minulý. Jak je vidět z diskuze, nepodařilo se. Je to příslibem budoucích změn. Pro nový režim mohou horovat jen ti, kteří si nakradli. Jestliže mají pod čepicí, měli by své bohatství skrývat a neprovokovat. Hrozí jim totiž odplata. V prdeli je Havel, Zeman, Sobotka a všichni disidenti. Něco jste posrali.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:24 diskuze zde na NR skutečně přesvědčuje, že některým občanům se moc nelíbí svobodná společnost, kdy si je každý sám svého štěstí strůjcem.
   Máte asi smůlu, že starý režim je pryč, tehdy skutečně se nemuselo nic umět a nemusel se člověk ani snažit a byl stejně chudý nebo bohatý jako všichni okolo. Takový svět ale sám ztroskotal - víte to sami moc dobře - tak si na to už prosím zvykněte !

   Vymazat
  2. Ale podařilo se. Že stále existuje 10 až 20 procent frustrátů kteří ve svobodné společnosti neumí žít a navíc je sžírá závist? No to asi bude vždycky. Jejich problém.

   A za ty žvásty, že těch 80 až 90% lidí si nakradlo by jsi měl dostat přes držku.

   Vymazat
  3. 9:37 9:41
   Vy dva chujmerovský z prvoka přirozený Jandové,jste právě ten příklad,že do dneska neumíte nic,jen od rána chlastat a blbě pindat!Udělejte si alespoň jednu třídu pomocný,havloidní syfilitici!!!!

   Vymazat
  4. 09.41 Tak kde se vzal státní superdluh? Kam se poděl NÁRODNÍ MAJETEK? Nenávist ke zlodějně a ke zlodějům není závist... obava o budoucnost vlastního národa a vlastní rasy není frustrací, ale příznakem ZODPOVĚDNOSTI za budoucnost... aly vy, kavárníku, to od sebraných Havlových spisů a Shapirových projevů nepochopíte. Šlemilové to prostě nemohou pochopit.

   Vymazat
  5. Odhad, že stále existuje 10 až 20 procent frustrátů, kterým se režim nelíbí, je hloupý. Nenajdete u nás nikoho se zdravým rozumem, kdo by zpochybňoval fakt, že jsou tady u nás platy třetinové a důchody pětinové než v Německu nebo Rakousku. Nejde o přesný násobek, ale o to, že je v tom obrovská nespravedlnost. Už nejde ani nikoho nabulíkovat, že ve zmíněných státech se pracuje intenzivněji. Náš nový režim prostě selhal.

   Jsou mezi námi takoví, kteří vyčítají nespokojencům, že nedovedou těžit ze svobody. Pánové, každý krást nedokáže. Minulý režim nabízel mnohem větší výběr možností živit se důstojně a uplatnit své schopnosti než ten dnešní. Vy dobře víte, že jsme kolonie, což vidí každý, kdo vytáhl paty z Česka. Přesto vytváříte buď ze strachu nebo z vaší vnitřní zkaženosti dojem, že se máme dobře. Lidi vám asi neodporují, viďte. Mají strach, že dopadnou hůře než vychcaný disident za totáče. Vámi nelomcovalo svědomí, když vám v televizi ukázali zimou umírajícího bezdomovce?

   Vymazat
  6. 10:53- opět skvěle popsáno- tyhlety příspěvky jsou psány s rozvahou a rozumem, a díky za ně, na rozdíl od nenávistných a vulgárních osvěžují diskuzi. i ten z 10:12- byl jsem před páru dny v Jeseníkách- tolik aut s dřevem a tolik dřeva co se odváží někam- člověku bylo zle-ano těžilo se vždy, ale toto je katastrofa i mně se dělá zle z nynějších kotlíkových dotací a takzvaně čistého topení dřevem- nestačilo by dotovat plyn?

   Vymazat
  7. pro 10:53
   samá kritika na malé platy. Tak se seberte a ukažte nám, jak se to dělá! Založte firmu, zaměstnejte dělníky a vyplácejte jim 4000 eur měsíčně jako v Německu !
   Nikdo Vám přece nebrání - na rozdíl od doby před 1989, kdy nějaké podnikání bylo snad sprosté slovo !

   Vymazat
  8. A nenapadlo vás vy 13:56, že ty podmínky musejí být správně nastaveny státem??Napadlo, a moc dobře to víte- reaguji na Vás jen proto, že jste nesklouzl k tykání a příspěvek je prost neslušných výrazů.Ale jinak si na další polemiku počkejte od autora 10:53- už k tomu nemám víc co napsat.

   Vymazat
  9. 13:56
   Že to píšeš zrovna ty experte,kterej si neuhlídal ani svoji pidifirmu na prcgumy!

   Vymazat
  10. Další derda, esébáček, který tráví čas od rána do večera na diskuzi NR radí, jak se podniká. Muheheee.

   Vymazat
 28. V té době jsem měl kamarádku doktorku z východního Berlína. Její tetička žila v NSR. Za Honeckera je všemožně podporovala - především second-handem. Strašně toužili po tom , aby Německo bylo jednotné. Po sloučení NDR + NSR tetička z NSR přerušila veškeré styky s odůvodněním, že se za ně stydí. To je jen jeden asi z mnoha případů jak NSR pomohla soukmenovcům z Východu. A jelikož řídí veškeré dění v EU , jen bláhoví můžou věřit, že nám chtějí pomáhat. Stali jsme se kolonií. Jenom proboha , ať někoho z politiků - třeba pana Hermanna nenapadne zrušit Benešovy dekrety - jinak bude území Sudet připojeno ke IV. říši !!!!! Jinak úvodní článek je naprosto přesně popsaný stav. Takhle to Ostíci přesně prožívali a cítí se jako podvedení hlupáci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakého PANA Hermanna? Snad HERR HERMANNA, natürlich!

   Vymazat
  2. A ani ten second hand už není, to co býval : (
   ..také jsem kdysi pár oblíbených kousků z N.S.R. v šatníku
   míwal : )
   MOL !

   Vymazat
  3. V roce 89 jsme promarnily jedinečnou šanci. Zbavily jsme se jha velmoci SSSR, a strčily hlavy snad do ještě většího chomoutu. Takže si opět zanotujme jako za komunistů :"..teď když máme co jsme chtěli, do rachoty zvesela.." Ať se naši miliardáři mají ještě lépe.

   Vymazat
  4. 12:13
   OMYL,MÁME CO JSME NECHTĚLI!!!!!!TEDA S VÝJÍMKOU HAVLENŮ A JINEJCH USSÁCKEJCH VLEZDOPRDELISTŮ!

   Vymazat
  5. 1213 = a všiml jste si vůbec, že ten váš slavný SSSR se rozpadl vinou vlastních chyb a totální neschopnosti řídit společnost , ekonomiku a celkově celou zemi ?
   To by tedy s námi super dopadlo, kdybychom se včas od nich neodtrhli !!!

   Vymazat
  6. Jak je na tom tvoje slavný USSA je vidno z jejich oblíbenosti a dluhů.....vždyť kdo si může debilně dovolit vyhodit jen tak do p...dele 5 miliard na Banderostán?!!!!

   Vymazat
  7. Tý vole, to 13:59 je lepší než klaun v cirkuse.

   Vymazat
 29. Někteří tupohlavci papouškují jako důkaz jedinečné „přednosti“ skvělého kapitalismu, stále kolem dokola - socík krachnul.
  Takže ano, u nás - socík krachnul bez války - tedy honem zpět ke kapitalismu a jeho demokratickým tradicím. Zpět ke svobodě lží, k záplavě reklam, k nactiutrhačnému bulváru a hlavně k utajování pravdy. Zpět ke zlodějinám, k legalizaci podvodných praktik, k vykořisťování a k parazitování, stručně a jednoduše - zpět ke kapitalismu.
  Tam kde to jde hladce, jako u nás, tak přes tzv. svobodné volby, manipulacemi přes podvodné prolhané sliby a přes zkorumpovaná masmédia, tam to jde i bez války.
  Jinde, kde svobodně zvolená vláda neplní zadání zahraničního kapitálu, jde cesta přes majdan vedoucí k anulování svobodných voleb, k puči a k dosazení pučistické vlády. Následně přes lokální válku s vyústěním do války občanské.
  Dostávám se tak od neustále demagogicky omílaného jednoho krachu socíku, k více krachům kapitalismu promítnutém do podoby krachu hodnoty lidského života a krachu člověčenství jako takového, kterým (za běžných mírových podmínek) se člověk obvykle liší od zvířecích predátorů.
  První krach socialismu u nás - nástup kapitalismu - zánik ČSSR, následně zánik Československa.
  První krach kapitalismu - 1. světová válka - vznik ČSR.
  Druhý krach kapitalismu - 2. světová válka -vznik ČSSR.
  Škála krachů kapitalismu v podobě krachů lidských hodnot, včetně hodnoty lidského života, se děje ve formě škály válek lokálních.
  Poslední krach kapitalismu pod vedením USA a jimi řízené EU, se kvapem blíží i se záplavou imigrantů. Pro úspěch takového krachu mají USA, (vůdčí, velitelská síla NATO i EU) pár variant vzájemně se podporujících.
  Totální chaos a zmar již rozpoutaný v řadě zemí, přerostlý do současné imigrační záplavy, před kterou je EU bezmocně, chaoticky bezradná.
  Občanská válka na Ukrajině rozpoutaná po - "zúřadovaném" a z USA za financovaném majdanu a po nelegitimním sesazení vlády pučem. Zlatým hřebem tohoto darebáctví je masová propagace upoceně zaměřená na svedení viny z viníka, z USA - na Rusko zavlečené do problému řadou krajně až hraničně závažných aspektů úzce spjatých s bytostně důležitými, existenčními záležitostmi ohrožujícími vedle životů Rusů, žijících po generace na Ukrajině, zcela nesporně i samotné Rusko.
  A ujařmená část zemí západního světa v EU, které sami sebe hodnotí jako vyspělé svobodné země, vazalsky, choromyslně sankcionuje Rusko. Na místo, aby v pudu sebezáchovy, byla upřena ostražitá pozornost na skutečného původce a viníka. A sankce byly vedeny vůči původci a skutečnému viníkovi. Na místo sankcí vůči zemi, kterou skutečný původce i viník místo sebe, s nebetyčnou drzostí, sám označí a určí.
  Především, hlavně a právě tato zvrácenost ve vyhodnocení situace, potažmo v sankcích, nasvědčuje tomu, že poslední krach kapitalismu i s krachem života na zemi se kvapem blíží. Nedělejme si žádné iluze, političtí předáci EU, včetně jejich poskoků v naší vládě pod vedením ČSSD, nás povedou za světlem, jako můry když létají do ohně táboráku. L.P.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Příliš dlouhé - jenom k jednomu bodu:

   První a ani druhá světová válka neznamenala krach kapitalizmu. Ten přece fungoval nadále - pouze na nějaký čas třeba v našem regionu se upravily poměry . První ˇčeskoslovenská republika byla ukázkový příklad dobře fungujícího kapitalistického zřízení.
   Po druhé válce vlivem SSSR jsme na 40 let opustili kapitalistickoý rozvoj a bohužel pro nás jsme vinou socialistického zřízení naprosto padli na hubu. V slavném SSSR dokonce došlo k obrovské krizi.
   Ostatní země na Západ od nás úspěšně pokračovali dál a výsledky jsou snad zžejmé i totálnímu ignorantovi. Žije se tam běžným obyvatelů nesrovnatelně lépe, než to bylo u nás - dodnes se v ČR nedokážeme dostatečně rychle k Západu přiblížit. Takový velký kolaps to byl - a my v něm žili 40 let. Takže o nějakém krachu kapitalismu nemůže být ani řeči. Vyvíjí se, ano - ale žádný krach nehrozí. Krachují akorát země, kde socialismus ještě funguje - Venezuela atd.

   Vymazat
  2. 14:14
   Z tebe by ty věštkyně měl Kraďousek a ostatní experti na kapitalizmus a kradení peněz velikou radost.....

   Vymazat
  3. 14:02- je třeba správně pojmenovat ty kteří vykořisťují druhé- jsou to vyvrhelové a paraziti.
   Ve starověku byli takovíto vyhnáni ze společenstva- to minimálně. A parazity, ty je nutné hubit.
   Chápu moc lidí asi nemá pochopení pro to být skutečně solidární jako společenství, ještě jim nedochází, že takto nás Země neuživí.
   Je to jako v tom Vrchní prchni- pohádka o prasátku. Na porážku(umře) půjde taky, ale jediné si mohlo říct, že bylo v žitě.

   Vymazat
  4. Anonym 14:14 prostě lže nebo mluví za svou zlodějskou familii. Můj otec byl tehdy dlouho bez práce. Moje maminka vzpomínala, že si nedovedu představit, co to znamenalo. Nedávno jsem viděl knížku o zlosynech v našich dějinách. Nějaké hovado dalo do seznamu i Gottwalda. Otec za něho měl trvalou práci a přitom nepatřil mezi lidi s protekcí, byl vlažně věřící. Rodiče za první republiky přišli o prvního syna, mého bratra. Nebyla to normální smrt, nikdy se to nevyšetřilo.

   Vymazat
  5. Pokud někdo napíše, že první československá republika byla ukázkový příklad dobře fungujícího kapitalistického zřízení, tak je zralý na Dobřany. Na tom trollovi by mě zajímalo pouze to, kde mu takto vymyli mozek. Návrat do běžného života a reality pro něj bude bolestivý.

   Vymazat
  6. Babička mého kamaráda se v době po listopadu ptala. A to tady bude jako za první republiky? A sama hned odpověděla - no to se teda máte na co těšit.

   Vymazat
  7. Z toho estébáčka, co zachraňuje mezi lidmi skrz naskrz zdiskreditovaný režim, naposledy profláknutý zasíláním "vyhořelé" výzbroje a výstroje ukrajinským nacistům a islámským klerofašistům, mám srandu a doufám, že spolu s Krnáčovou pravidelně demonstruje, místo na tribuně 1. máje spolu se sovětskými generály, v čele duhového průvodu a Schapirem, věrnost svému zámořskému páníčkovi.

   Vymazat
 30. Skvelý článok...koniec NDR som zažil a vtedy som im závidel...že aké super to tí z NDR mali...kľudne to mohlo byť tak ako sa píše autorka članku...vtedy ako decku my tie súvislosti nedochádzali...

  OdpovědětVymazat
 31. 14: 14 Dobře tedy. Takže válka není krachem kapitalismu - ale jeho neodmyslitelnou součástí, nesoucí sebou krachy lidských životů a morálních hodnot. A po krachu socíku se žije běžným obyvatelům na Západě (na příklad v Německu, ve Francii, v Anglii) podstatně hůře. V ČR jsme po listopadovém nástupu kapitalismu nastoupili cestu od přibližování opačnou. Toto vzdalování od pokroku k úpadku brzdí úpadek samotného Západu. Ke kolapsu míříme teprve od listopadu a nevidí to pouze takový ignorant, který to vidět nechce. A to se musí i se svým kachním žaludkem hodně moc snažit. Tedy pokud nemá příliš zkažený charakter pro přehlížení lží, lumpáren a podvodů, zejména těch majetkových, případně k osobní účasti na tom všem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1500 doplň ty svoje výmysly nějakými řčísly prosím a nebo zdroji na internetu. Tvrzení, že se nám daří hůř než před tím je naprosto mylné. Najdi si vcokoli a srovnej srovnatelná čísla nebo parametry - HDP na hlavu, srovnání životní úrovně v běžných cenách , střední věk dožití, čistotu prostředí atd .. Cokoli na co si vzpomeneš a co určuje kvalitu života v zemi je na lepší úrovni. Velmi dobrý zdroj je stránka statistického úradu ČR.https://www.czso.cz/

   Vymazat
  2. A ty si doplň základní vědomosti kecale!

   Vymazat
  3. 1528 Tvoje odpově´d mne ani nepřekvapuje, jako obvykle bez argumentů už jenom nadávky.
   Tak se měj - až najdeš nějaké podpůrné zdroje ke svému tvrzení, že se žije hůř než před 1989, tak se zase ozvi.

   Vymazat
  4. Pokud jsi nemakačenko a příživničíš v neziskovkách ala Člověk v plísní,tak se jen od rána do večera ožíráš jako tvůj velkej vzor a bonzák Lahváč Veškrna.....pak je ti určitě skvěle!!!!!

   Vymazat
  5. Jasně že je nemakačenko, nechce se mu do výrobního procesu, i za cenu zrady vlastního národa, tak spolu s ostatními Čambory slídí na diskuzích, ale nebojte do příště si určitě vymyslí věrohodnou historku, jak pracuje rukama a místo dojení socialismu tyje z kleptokracie.

   Vymazat
 32. Žil jsem v posraném Československém socializmu 27let, pak jsem zdrhnul do sociálně rádobykapitalistického Rakouska abych se pak po 10 letch vrátil zpět do ještě posranějšího kapitalizmu non+ultra bujícímu v mé původní vlasti. To mi bylo málo, tak jsem se ještě jel na dva roky pracovat na kovboje a snižovat státní zadluženost USA. Za to Porsche,barák,bazén,fotovoltaiku na střeše atd. které dneska vlastním určitě nevděčím žádnému režimu, ale jen své vychcanosti, kdy jsem výhodně stihl směnit vydělané Šilinky a dolary na koruny.
  Hádky o tom, která ideologie je lepší, vám kapsu nenaplní a jsou k hovnu. Profitujou jen ti vyčůrání,nejlépe bezpáteřní, a to nezávisle na politické situaci. Samozřejmě pokud jde o člověka samotného jako lidskou bytost, mohu li po zkušenostech soudit, jsem plnou parou pro socializmus. Děkuji tímto ANO a SD za to, že ještě drží při životě (alespoň částečně) sociální výdobytky z dob socanů. S ODS a jejich politikou utahování opasků by už opravdu řadový nevyčůraný občan neměl šanci, byť by pracoval třeba 12h denně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Byvaly-asistent-Mateje-Stropnickeho-vydelava-az-miliony-z-mestskych-firem-Kdyz-jsme-se-zeptali-co-za-ne-dela-triskalo-se-dvermi-449080

   Vymazat
 33. 15:19 Jednoduché, plně vypovídající údaje o vývoji kvality života v ČR - notoricky známá fakta: (K tomu netřeba ani parametrů HDP, ani zdroje na internetu).
  Vzestup zadlužení ČR od nula k téměř dvěma bilionům.
  Vzestup nezaměstnanosti od nula k mnoha desítkám tisíc.
  Nárůst počtu lidí bez domova od nula k desítkám tisíc.
  Více čísel pro základní porovnání netřeba.Tedy pro člověka, který není úplný ignorant a nemá kachní žaludek a příliš zkažený charakter pro přehlížení lží, lumpáren a podvodů, zejména těch majetkových.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děněg nět, no vy děržítěs. Medveděv.

   Vymazat
  2. 16:20 No jo, Rusové jsou úplně na dně, nezvyšují důchody. To v naší prosperující společnosti si mohl Bohůš dovolit přidat důchodcům celých 40 Kč, slovy čtyřicet korun českých, měsíčně. Takže si každý důchodce může ob 3 dni dovolit jednu housku navíc. Kam se na nás Rusko hrabe. Nas ne dogonjat (jak zpívá Tatu).

   Vymazat
  3. 0:26

   přesně tak, žijeme v ráji ekonomické prosperity a všichni se máme výborně;-)
   Ať žije "Zubaté Vejce"!

   PS. nemají být vejce v chládku??

   Vymazat
 34. 14:02
  ....dobré shrnutí,máte naprostou pravdu!
  j.

  OdpovědětVymazat
 35. Ode mne má Darjin článek taky za jedna !!!!!
  díky vzdávám a mám radost hlavně proto,že
  vidím ,jak jsou lidé chytří a jak se brzy zorientují a rozliší pravdu od lži!
  je hrozné,co nám všechno je ještě stále zatajováno a jak se počítá i s tím ,že zemřou svědci a literatura faktu bude přepsána a pozměněna podle norem,kterè budou přípustné!a budou určeny "velkými bratry"!
  ..to se však nesmí stát!!!
  zaplaťpánbůh se to všechno rozhejbalo a lidi se nebojí ŕíct věci naplno!!kéž by to vydrželo a docházelo k dalšímu odtabuizování(strašné slovo-omluva) historie!!!!!!
  jituš


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za chvíli bude nejvyšší čas emigrovat do Ruské Federace

   Vymazat
  2. 10:04 Tak se nezdržuj.

   Vymazat
 36. Vsechny rozpady a zmeny a valky a socialismus a kapitalismus jsou rizeny nadnarodnim kabalem kteri musi kontrolovat staty pomoci zadluzeni =lichve nebo zmene rezimu kde si dosadi jim poslusne zajicky a maji v prdeli nejake staty jako Cesko atd. vyrabovat a drzet na uzde....tak prece mame auta a baraky na dluh a nekdy i ta dovolena...je to opravdu svoboda? Kdyz nahodou prestanes platit tak ti zeberou vsechno a bez a starej se.V USA Anglii a Francii bylo doposud tak nejak dobre protoze ovladaji sve kolonie pres korporatni a bankovni moc.Oslabit, zotrocit,panovat. Ta invaze muslimu je zase jenom planem oslabit a rozbit silne staty a udelat chaos a bidu. Rusko je dalsim cilem ale Putin neni jak uchlastany Yeltsin nebo Porosenko a neni nejaky s vozikem a oslikem jak v Afghanistanu. Tak globalni elitka zmatkuje protoze nemuze drancovat zdroje a tak lechce to asi nepujde jako dopadli nemci nebo vetsina statu. Kapitalismus??? Polovina americanu na stavenkach, Argentina, Italie, Recko atd. no za to prece muzou lidi ze jsou lenivy atd. Polovina Afriky plati Francii 90% dan ze zisku a mozna proto je tam chudoba...kapitalismus neni ten nejlepsi system ale je nejlepsi co zatim elita vymyslala a udrzuje. Jen tak k zamysleni misto nadavek a ponizovani.

  OdpovědětVymazat