Reklama

sobota 6. srpna 2016

Podstata kapitalismu


Béda
6.8.2016  Outsidermadia

Kapitalismus je společenský systém, který si v éře osvícenství vynutila buržoazie omezována strnulým feudálním systémem založeným na vládě dědičné šlechty a církevním dogmatismu.


Ekonomickým základem kapitalismu je převažující soukromé vlastnictví kapitálu (mezi jiným půdy, zdrojů, peněz, finančního systému, výrobních prostředků, duševního vlastnictví…) , tj. všeho, co dokáže přinášet a přináší soukromým majitelům kapitálu zisk. V tomto smyslu je kapitalismus opakem socialismu. Zjednodušeně se dá říct, že zatímco kapitalismus usiluje o maximální převod vlastnictví do soukromých rukou, socialismus preferuje společenské vlastnické formy – státní, družstevní… Z toho plyne, že i zisk z kapitálu v kapitalismu plyne převážně kapitalistům – soukromým vlastníkům kapitálu, v socialismu pak státu, družstvům…

Politický systém, který prosadila buržoasie v kapitalismu po rozvalu feudální společnosti se formálně nazývá parlamentní demokracie. Tento systém tvoří nadstavbu a pilíř kapitalistické ekonomiky. Pomocí politického systému udržuje soukromý kapitál své panství ve společnosti. Zjednodušeně lze říct, že v kapitalismu nahradilo panství kapitálu (buržoazie) předešlé panství feudální aristokracie a církve.

V kapitalistickém parlamentním systému jsou zastoupeny systémové politické strany (strany, které deklarují souhlas s principy kapitalismu). Nesystémové strany (v minulosti takovou byla KSČ), které odmítají panství soukromého kapitálu ve společnosti a hledají či prosazují alternativu k tomuto společenskému systému a jeho ekonomickému základu jsou buďto prohlášeny za nelegitimní, případně protizákonné, v lepším případě, pokud jsou považovány za politicky neškodné trpěny, trvale ostrakizovány (vymezují se proti nim všechny systémové strany symbioticky parazitující na systému) a nepřipouštěny k podílu na politické moci.

Systémové politické strany vždy podporují vládu velkého soukromého kapitálu (majoritních vlastníků transnacionálních korporací a oligarchii), který vlastní stále větší podíl veškerého společností vytvořeného bohatství a ve skutečnosti v kapitalismu od jeho počátků skrytě vládne. Je to proto, že pouze tato relativně málo početná skupina vlastníků má dostatek volných finančních prostředků, aby si mohla kupovat politickou moc a všechno, co působí při jejím politickém dobývání. Má dostatek peněz na financování volebních kampaní, na půjčky politickým stranám, na nakupování politiků – jazýčků na politických vahách, na nakupování celých politických stran, klíčových médií zásadním způsobem formujících veřejné mínění a vládních koalic, na nakupování a manipulaci volebních průzkumů, agentur pro formování veřejného mínění, tvorby zákonů atd.

Tato úzká skupina vlastní vydírací potenciál ve formě kompromateriálů a pohledávek vůči politickým stranám i vládám, nakupuje si skrze financování drahých reklamních spotů ve „veřejnoprávních“ médiích formování veřejného mínění skrze tato média. Proto kolem této skupiny a jejich různými soukromými think-tanky a lobbisty definovaných politických zájmů přešlapují s nejvyšší opatrností všichni „kariérní politici“, snaží se nerozhněvat a nepoštvat si ji proti sobě a dělají doslova cokoliv, co jí na očích vidí.

Z tohoto důvodu se dá mluvit o tom, že politický systém v kapitalismu je systémem legalizované korupce. Kvůli tomu jsou taky všechny parlamentní systémové strany v zásadě pravicové a v klíčových otázkách (ekonomických, zahraničně politických) vždy podporují a prosazují zájmy velkokapitálu. Rozdíly mezi pravicovými stranami jsou pouze v přístupu ke zbytku společnosti, t.j. ke kategorii středních a drobných podnikatelů, zaměstnanců a sociálně slabých (mezi které patří také valná většina důchodců). Zatímco tvrdá pravice všemožným způsobem privileguje všechny kategorie soukromých podnikatelů, tedy nejenom velkokapitál, ale i střední a malý soukromý kapitál, a náklady na provoz zprivatizovaného minimalizovaného státu by nejraději všechny převedla na zaměstnance a sociálně slabé, minimalizovala pro všechny podnikatelské skupiny daně směrem k nule, tzv. středová softpravice různým způsobem a v různé míře strukturovaně preferuje zájmy zbylých skupin na úkor zbývajících skupin soukromého kapitálu – středních a malých podnikatelů.

Křesťanské strany tradičně podporují zájmy zemědělců a vesnice (za první republiky totéž činili tzv. agrárníci), tzv. sociální demokraté tradičně občasně podporují zájmy zaměstnanců. Lavírování se zájmy zbylých skupin a lovení hlasů mezi nimi, občasné jednorázové přilepšení, či symbolické zvednutí příjmů anebo valorizace příjmů v období před volbami jsou kořením předvolebního boje a opticky vytváří „zásadní“ rozdíly mezi pravicovými stranami. Přitom ve skutečnosti volby v kapitalismu nic podstatného nemohou změnit, protože všechny systémové strany drží pod krkem velkokapitál, který v tomto systému skrytě vládne. Nejlepším důkazem správnosti takto koncipovaného politického dělení je přístup všech systémových (rozuměj pravicových) stran k zájmům velkokapitálu vyjádřeným například v možnosti daňových „optimalizací“ pro tento segment společnosti, v přístupu k imperiálním válkám o suroviny a moc nadnárodních uskupení, v přístupu k vývozu práce do pracovních otrokáren a dovozu konkurenčních gastarbeitrů, v přístupu k zinscenovaným politickým převratům v jiných zemích v zájmu nadnárodního kapitálu, v politické spolupráci a podpoře oligarchů a oligarchických systémů, fašistických diktatur…

Tím se také vysvětluje opakovaná podpora ČSSD americkým občanům kandidujícím v českých prezidentských volbách a opakovaný příklon této strany při rozhodování o klíčových otázkách na stranu velkokapitálu (podpora mobilizace občanů ze strany sociálních demokratů do 1. světové války, podpora fašistického převratu na Ukrajině, podpora fotovoltaického tunelu, podpora církevních „restitucí“, podpora privatizace finančního sektoru, podpora vstupu do NATO…)

Sociální demokracii ve skutečnosti nejde ani o společnou věc proletariátu (nejsou to marxisté v pravém smyslu toho slova). ČSSD při podpoře imperiálních tažení Západu nezajímá osud desítek milionů civilistů vystavených bezuzdnému násilí jinak by ty války nemohla nikdy podporovat. Rovněž tak je nezajímá osud civilistů na Donbasu vystavených řádění fašistické zvůle, nezajímá ji zbídačování vlastního obyvatelstva – nemohla by totiž podporovat dovozy gastarbeitrů z cizích zemí (nyní např. z Ukrajiny).

V závěru bych se lehce přistavil u několika souvisejících témat.


1/  Národ a migrace. Obecně lze národ chápat jako pospolitost lidí definovanou sdílením společného území, jazyka, kulturních a morálních hodnot, historie, zvyklostí, tradic a pod.. V současné době vidíme ohromný vzrůst národovectví u části tvrdé – rozuměj konzervativní pravice. Jiná část tvrdé pravice je liberálnější (v ČR TOP09) a spolu se soft pravicí (mezi kterou patří i ČSSD) podporuje migraci a tím dezintegrační tendence v národě. Konzervativní pravice se sice zaštiťuje a zaklíná „v hodině dvanácté“ národem ale ve skutečnosti je svým celkovým zaměřením stejně protinárodní jako soft liberální pravice. Individualistický princip prosazovaný tvrdou pravicí bortí na různý způsob národní pospolitost. Dovoz služebnictva z kolonií, dovozy gastarbeitrů z cizích zemí, s cizím jazykem, kulturou, hodnotami, náboženstvím, odstraňování státních hranic a globalizace v zájmu neomezeného pohybu kapitálu, osob a zboží v minulosti i současná migrační invaze mají jedno společné. Stírají národní identitu, rozbíjí národní pospolitost a nahrazují je jakousi hodnotově, morálně, kulturně, jazykově indiferentní a rozbředlou směsicí. Z dlouhodobého hlediska jsou individualistická atomizace a působení konzervativní pravice pro národ a jeho perspektivy stejně zhoubné jako liberálně pojatá migrační záplava odstartovaná loutkami velkokapitálu v politice, neziskovém sektoru, válkami, politikou zbídačování a vysávání kolonií ve prospěch velkokapitálu a oligarchie. 

2/  Fašismus. Tato politická forma je vždy spojená se systémovými stranami, t.j. s pravicí a úzce svázaná s velkokapitálem. Jiří Dimitrov obviněn nacisty 3. říše ze zapálení Říšského sněmu definoval fašismus jako „otevřenou diktaturu nejreakčnějších sil kapitálu“. Pravdivost této definice lze doložit četnými argumenty, například že za nástupem a stabilizací fašistické diktatury stojí vždycky špičky velkokapitálu. V Německu podporovaly nástup Hitlera k moci američtí, britští a němečtí finančníci, americké a německé korporace, ruská emigrantská šlechta, Liberální strana Německa a katolická strana Zentrum sdružené v Harzbuské frontě, ve Španělsku podporovalo režim generála Franca hitlerovské Německo, vnitřní španělská aristokracie, katolická církev. Sovětský svaz a dělnické strany v opozici k fašismu posílaly do Španělska interbrigadisty. V Chile americký nadnárodní kapitál podporoval spolu s místními pozemkovými miliardáři a národním velkokapitálem nástup Pinocheta k moci a svržení demokratické vlády, na Ukrajině podporoval Západ v zájmu nadnárodních firem násilné převzetí moci fašistickou vládou v čele s místní oligarchií, před druhou světovou válkou západní evropské mocnosti podporovaly politikou ústupků nástup Hitlera k moci, upevňování fašistické diktatury v Německu a územní expanzi 3. říše… Proč tomu tak je? Osobně si to vysvětluji tím, že fašistická diktatura je vždy krajní politickou formou, kterou využívá velkokapitál v době krize, kdy hrozí v zemi sociální revoluce a velkokapitál již tradičním parlamentním způsobem není schopen uchovat svoji moc. Tehdy v zájmu zachování stávajícího vlastnického statu quo podpoří nástup jakéhokoliv diktátora, který tento majetkový status quo (základ politické moci) uchová. Je pouze otázkou času, kdy se systém stabilizuje, fašistická loutka i s jejím režimem je skrytě vládnoucí silou postupně odstavena od moci (mouřenín splnil úkol, mouřenín může jít) a hra na parlamentní demokracii, ve které je voličům bulíkováno, že mají ve svých rukou veškerou moc a o všem rozhodují, může zdárně pokračovat dál.

88 komentářů :

 1. Kapitalismus činí zlo, je tedy zločincem. Jako se zločincem by se s ním mělo i jednat. Kdy už to, konečně, pochopíme?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pochopit není problém, problémem je uchopit a zlikvidovat.

   Smazat
  2. Kapitalismus nemůže nic "činit" - to je mechanismus! Tohle by moh vypotit leda dole ten Pepek Povýskoč z plynu:)

   Smazat
  3. Uznávám a opravuji: Kapitalismus je mechanismus, skrze nějž je činěno zlo. Měl by se nahradit mechanismem, skrze nějž je činěno dobro - skutečnou demokracií.

   Smazat
  4. 16:05 - demokracie je politickou podstatou kapitalismu. Je to dekohereze společnosti, její atomizace v zájmu parazitů hlásající falešnou "rovnost lidí". Protože ve skutečnosti se každý člověk rodí jako nepopsaný list, nesoucí krapet talentu svých rodičů a krapet povahy svého národa či rasy. Ale to vše se dá zlomit a to směrem k Dobu i ke Zlu, záleží na pevnosti kořenů každého jedince na světě. Člověk nezískává žádná práva svým narozením automaticky, jak hlásají tito zločinci, ale všechna práva si musí teprve získávat postupem času a to nikoliv slovy, nýbrž při plnění svých povinností, které práva předcházejí. Člověk aby měl právo se tak titulovat, a nebyl jen tupým zvířetem jako Mauglí odkojený vlky v džungli a nemající krom fyziognomie nic společného s lidskou bytostí, musí se mnoho učit a neustále pracovat na svém polidštění. Poslouchat starší a moudré, brát si příklady z uznávaných členů své rodiny, obce a národa, aby se stal platným členem těchto pospolitostí a teprve skrze ně i lidstva jako celku! S rozvojem své osobnosti získává práva odpovídající jeho zásluhám: právo poučovat mladší, vyžadovat úctu všech členů společenství, mít právo velet či se podílet na moci a rozhodování spolu se stejně moudrými a zasloužilými členy rodiny, obce, národa.
   Když se zednáři, židovští odpadlíci pokoušeli prosadit v takovém pevném řádu světa, nemohli nikdy uspět. Proto zacílili veškeré své úsilí na zničení společnosti, její atomizaci a současně na degeneraci každého jednoho člena hostitelského národa. Proto začali hlásat ideologie konzumismu a pseudosvobody. Co ona říká? V principu toto: jediný svobodný je ten svět, ve kterém vítězí ti “schopnější” bez ohledu na zásluhy. Oni přichází s tím, že každý jedinec má práva hned po narození a tudíž se nemusí nic přijímat, nikoho ctít, nic udělat nezištně pro společnost, ale jen myslet sám na sebe a dát průchod i těm nejzvrhlejším deviacím, které jsou masovou popkulturou bulváru a konzumu otevřeně propagovány. Má pouze povinnost se naučit obecné technické vzdělanosti, aby se mohl stát kvalifikovaným otrokem ve výrobním procesu a pokud se nějakou náhodou dostane mezi vyvolené, tak aby se uměl pohybovat mezi podobnými šíbry, jaké i z něho tato zvrhlá a zdegenerovaná společnost udělá v průběhu procesu breainwashingu zvaného “vzdělávání”. Havlismus je pak nejvyšší forma tohoto farizejství. Jeho smysl je jediný: prázdnými floskulemi relativizovat v myslích lidí poznanou Pravdu, která se mu příčí a absolutizovat vsugerovanou Lež, která mu slouží. Tedy vše co přináší profit úzké skupince „chytrolínů“ na úkor koherentnost společnosti, bez niž NIC není a NIC nemůže fungovat, protože člověk jako společenský, tlupní tvor osamoceně v přírodě NEpřežívá, je ničím, kdyby ho společnost – v komplexním a ohromném množství obtížně měřitelných faktorů – nevytvořila, nezformovala a nezaopatřila v jeho vlastní existenci! Na to člověk nemusí být ani „marxistou“ aby si položil jednoduchou otázku: "Kým by člověk byl, dokonce i na poli myšlení, kdyby za ním, za námi všemi nestála nesmírná pokladnice kultury, vědomostí, úsilí desítek generací?" Marx pouze popsal jisté mechanismy fungování systému na základě vztahu mezi technickým stupněm rozvoje výrobních sil, tedy čím se lidé živí a jejich výrobními vztahy. A to velice dokonale, protože Žid když se do něčeho dá, jeho produkt je vždy dokonalý! V tom je jejich síla. Oni jsouce historicky odděleni od půdy se po celá staletí soustředili na přenosné hodnoty – tedy rozvoj know-how. Křížili se navzájem tak, aby rozvíjeli vhodné talenty – jako směnárníci a lichváři, zlatníci a klenotníci, lékaři a právníci, později komedianti a spisovatelé apod. A v nejnovější době pak vědci a také politici. A vždy dbali na vysokou koherentnost své vlastní pospolitosti, kterou ostatním komunitám nejen že upírali, ale snažili se ji vehementně rozbít.

   Smazat
  5. Politickou podstatou kapitalismu je individualismus, nástrojem jeho moci je zastupitelská demokracie.
   Politickou podstatou demokracie je přirozený kolektivismus, nástrojem jeho moci jsou veřejná shromáždění a referenda. Lid může vládnout jen z obcí a měst. Nikdy ze státu. Ke skutečné demokraci je nutný přenos moci ze státu na obce a města. Přesněji řečeno na jejich federativní uskupení. Nositelem demokratické revoluce (kolektivní revoluční činnost)mohou být jen a pouze obce a města.

   Smazat
  6. Demokracie ve městech a obcích je nemyslitelná bez demokratického státu! Forgáč, Forgáš, víc přemýšlet!

   Smazat
  7. Ano, pane Anonyme, vím, že to bude to s Vámi a Vám podobnými velmi těžké.

   Smazat
 2. Každý režim je zneužitelný, každou vládu mohou zaplnit bezcharakterní hovada, každá dobrá věc, myšlenka, skutečnost může být zprzněna, naboť naši bohové jsou peníze.To jim se klaníme, k nim vzhlížíme a jim směřujeme svoje motlitby.
  Přestali jsme věřit čemukoli, kromě peněz......
  Dobře nám tak....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zatímco kapitalismus usiluje o maximální převod vlastnictví do soukromých rukou, socialismus preferuje společenské vlastnické formy – státní, družstevní… A tím je dána podstata věcí. Proto ty bezcharakterní hovada za socialismu, v porovnání vlastní osobní chudoby s nezměrným bohatstvím bezcharakterních hovad v zahraničí, uzřeli nedostatky socialismu, který nesvobodně omezoval jejich chamtivost. A my, plebs, jsme hopli na kydy, že ten socialismus omezuje i nás. Tak teď máme tu svobodu i se všemi jejími hrozbami, humanitárním bombardováním počínajíc, imigrační invazí pokračujíc a válkou atomovou za svobodu končíc.

   Smazat
  2. Kdo tě bombarduje? Kde máš tu imigrační invazi? A o jaký atomový válce to mluvíš?

   Smazat
  3. Když bylo humanitární bombardování Jugoslávie, Libye, Iráku, stalo se bombardování hrozbou pro jakýkoli jiný stát. Když proudí davy imigrantů do Francie, do Anglie a do sousedního Německa, stává se taková invaze hrozbou i pro nás. Když hovoří vaše poslankyně Langsádlová o tom, že atomová válka proti Rusku by byla válkou za SVOBODU a stále neustále provokující NATO, se snaží vecpat do sousedního Polska a všude kde jen může být poblíž Ruska, vytváří situaci hrozby vzniku války. To jsi více pitomý, nebo více hloupý, že to nechápeš?

   Smazat
  4. Dnes je smutné 71.výročí prvního zneužití atomové bomby proti lidem. škoda, že vědci tenkrát nešli jinou cestou. Taková bomba-Blbomorka, tak by se hodila. Do diskuse by nelezli idioti typu 13:01, 12:40, 12:47, 14:25, 14:20, 14:55 a další. Kdo už konečně vymyslí tuhle jedinou humánní bombu - Blbomorku?! Marek

   Smazat
  5. Pro 13:01 Mě momentálně nikdo nebombarduje, ale bomby padali na lidi v Srbsku z letadel NATO. Milion islámských emigrantů je Ti málo, když do Evropy jich každý týden míří tisíce?A existence nukleárních zbraní není skutečnost? Proč se asi vyrobily, jen pro okrasu? Kde máš jistotu, že nějaký magor na jakékoli straně nezmáčkne to červené tlačítko! Já jako ročník 1946 jsem válku nezažil a nechci, aby ji zažily moje děti a vnoučata!
   Myslím, že stále platí to "zprofanované"
   Lidé bděte! V.J.Horák

   Smazat
  6. Bdění nestačí, chyběla nám hlavně ostražitost v minulosti, což už ztěží dnes napravíme! -https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

   Smazat
 3. Kapitalismus je společenský systém, ve kterém jedna skupina lidí žije na úkor druhé skupiny lidí. Forem jak toho dosáhnout je přehršel a pokud by hrozilo ohrožení kapitálu, kapitalisti nebudou váhat nikdy sáhnout po jakékoliv metodě, jak si kapitál uchovat a to včetně vyvolání válek. Jedinou mantrou pro kapitalistu je dosažení co největšího zisku, to znamená, za co nejmenší náklady vyrobit co největší množství zboží a toto zboží pak prodat za co nejvyšší cenu hlavně těm co jim platí co nejmenší mzdy. A protože to nemůže fungovat, kapitalisti vymysleli celou škálu pobídek ve formě půjček, úvěru, hypoték do kterých zaplétají ty nemajetné a dělají z nich poslušné otroky. A protože na účtech kapitalistů zůstává co raz více finančních prostředků, které kapitalista není schopen sám ani s rodinou utratit, ani financovat a takto blokované obrovské hromady peněz pak chybí ve finančním systému, kapitalisti vymysleli další způsob jak bohatnout ještě víc a to tím, že začali do systému pumpovat ničím nekryté obrovské částky natištěných peněz, které ale v kapitalistickém systému opět končí na účtech samotných kapitalistů a proto slyšíme zprávy o tom, že 1% těch nejbohatších vlastní víc jak polovinu majetku na světě a tento podíl se nadále bude zvětšovat ve prospěch těch nejbohatších a v neprospěch těch, které kapitalistický systém odsoudí mezi nemajetné, zadlužené, neschopné, líné, bezdomovce, nepřizpůsobivé. Tento kapitalistický systém přešel již do globálních rozměrů a proto ti chytří a bohatí jsou většinou na západě a severu a ti neschopní, kteří na ně dělají jsou na jihu a východě planety Země. Jsou asi tři formy jakým způsobem likvidovat celý stát ve prospěch západních firem a západních států v rámci doktríny neokapitalismu - neoliberalismu.

  - neoliberalismus na východní země působí trojím způsobem:
  1) ekonomika, která přijímá zahraniční investice, bez kontroly co tyto přinesou negativního (Česká republika),
  2) ekonomiku závislou na vývozu surovin (Rusko),
  3) ekonomiku, která řekne svým občanům, aby odešli jinam (Estonsko),
  - ekonomiky východních států se začlenily do globální světové dělby práce jako poskytovatelé levné pracovní síly a proto nikdy nemohou dohonit západní státy - hesla za pět let doženeme SRN, jsou pasé.

  Nejhorší na kapitalismu je skutečnost, že se nezastaví v produkci zisku za každou cenu a neustálého růstu. Výsledek končí vždy válkou pod jakoukoliv záminkou, příčinou. Při dnešních technologiích to může být pro obyvatelstvo planety Země válka poslední.
  - k čemu lidé slyší o růstu ekonomiky, když se to neprojeví na růstu jejich příjmů,
  Závěr článku: " Spoléhat se na elity je cesta do pekel, je to na každém z nás".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co by jako každý z nás mohl a měl dělat podle tebe?

   Smazat
  2. Dnes to jsme my, kdo je globálním proletariátem! - https://www.protiprudu.org/biela-rasa-ako-globalny-proletariat/

   Smazat
 4. Můžeme diskutovat jakkoli libo ale lépe než v tom článku to nenapíšeme. Přírodní zdroje státu - uhlí, léčivé prameny, lesy, půda - dle logické úvahy - mají patřit soukromým vlastníkům nebo státu?

  OdpovědětSmazat
 5. Kapitalismus v dnešní podobě je Plutokraticko-kleptokratická společnost opírající se o fašistické ideje.

  OdpovědětSmazat
 6. Dobrý článek §

  OdpovědětSmazat
 7. Můžeme na kapitalismus nadávat, můžeme nad ním brečet, ale on tu je a bude i nadále.
  Takže má to cenu ztrácet čas tím žehráním na něj?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jasně že má. Soudruzi u internetu se nudí a potřebují nějak zabít čas tak žvaní. A také si potřebují nějak zdůvodnit proč mají holé prdele. Vlastní neschopností to určitě není. To nééé. Může za to kapitalismus! A kdokoli má jen o trochu víc než oni tak je zlodějský kapitalista. Tak. Tak jednoduché to je. A soudruzi maj vyřešeno a mohou dál sedět na svých tlustých zadnicích nedělat nic a žvanit.

   Smazat
  2. Má..., neboť nic není věčné...

   Smazat
  3. 14:20 no a nebo tak...

   Smazat
  4. 14:20 -blb který sám má akorát tak kulový, jináč by neměl čas ani chuť předstírat sám sobě, jak on - přihlouplý nýmand - taky patří k těm schopným kapitalistům

   Smazat
  5. 14:20 - a vždyť to nemusí bejt vůbec o tvým podlidství maskujícím vůli k moci za touhu zmocňovat se nějakýho toho dreku (viz citát F. Nietzsche výše), ty demente, já ti objasním o co go, pokud ti na to stačí rozoumek co zbyl v tý tvý mokvající hroudě která ti rašímezi ramínkama kde jiní mají hlavu!
   Kapitalismus je de facto židovský výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince". Struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních. Proto jde o nebezpečný parazitující způsob organizace hospodářské činnosti v jehož důsledku je ohrožena především bílá Rasa - nositelka civilizace.

   Smazat
  6. 6. srpna 2016 14:20
   Po těžkém úsilí, od celodenní dřiny u klávesnice, vypotil svou myšlenku tvrdě pracující, prosperující a extrémně bohatý kapitalista...

   Smazat
  7. :-) A15:04 - Ty jsi úžasnej blb, to se hned tak nevidí

   Smazat
  8. A nyní k Našim: Nikdy nezpomínejme že samotní Chazaři podlidmi nejsou! Protože oni rozumí rasové kohezi a správně ji aplikují. To vajsjúďáci jako je Pepek jsou těmi podlidmi! Tento rasozrádný hmyz je náchylný k falešné vůli k moci, kteroužto je infikoval Žid! Proto se domnívají že hromaděním hmoty se stávají mocněšími. Nic není vzdáleno více pravdě! Však až je zakopem zaživa pod zem, aby dříve než se jejich vyžrané ohavné trupy přemění v úrodný humus ji svým chmatavými čpárami ještě v předsmrtných křečích i řádně prohnětaly a učinily tuto obzvláště úrodnou, kdo poté bude koho "vlastnit"? Oni tuto zem, jež vydá žírný chléb příštím generacím našich, árijksých slovanských dětí, nebo oni, jsouce v ní za hnojivo a dodávaje jí onu potřebnou žírnost?!? Odpověď je nasnadě a v ní je klíč k otázce, kým jest podčlověk Nadčlověku ...

   Smazat
  9. A15:27 - To soudím podle toho, co píšeš.

   Smazat
  10. 15:27 - jasně, už jsi se jednou ozval, že co mi vadí na oslovení soudruhu apod. To by spíš ale mělo vadit tobě, že tě kdejaká podlidská veš vopejzelá tak oslovuje:) Vám komoušským "humánistům" nic nevadí, vy jste schopný i takovej xindl vhodnej než k rozprášení na pole "převychovat v duchu marx-leninismu", že jó?:)))

   Smazat
  11. Ty jsi vážně psychopat, kolega ve 14:20 měl pravdu

   Smazat
  12. Hele Pepek je tu! O tobě taky píše hrabě Coudehnove-Kalerigi! Cituju:

   „Městský člověk je zpravidla míšencem z různých sociálních a nacionálních prvků. Ukládají se v něm protikladné charakterové vlastnosti, předsudkky, zábrany, tendence vůle a světové názory jeho rodičů a prarodičů, nebo přinejmenším se navzájem oslabují. Následkem je, že míšenci často kombinují bezcharakternost, nespoutanost, slabost vůle, nestálost, neúctu a neloajálnost s objektivitou, mnohostranností, duchovní čilostí, bezpředsudkovostí a šíří rozhledu.“

   Čili jasný prototyp podlidského degeneráta, oné prahmoty, ze které se coudenhovnisté, kalergiho pohrobci snaží uhníst svého "evropského člověka"!

   Smazat
  13. Degenerát Pepek - konzumní maloměšťák bez obzoru je produktem oné židovlády zvané JOG a kolonialismu, který jeho stěžejní apologet, jinak také pacholek diamantových králů židovské rodiny DeBeersů, jistý Cecil Rhodes, zdůvodnil jako nutnost, "pokud se chceme vyhnout občanské válce". Tehdy každému bílému byl přidělem pomyslný tým negrů, Indů či čínských kuliů v jejich rodné zemi, který dělal jen a pouze na něho a jeho rodinu a zbylí nevyužití barevní se nechávali pochcípat hladem a na běžné nemoci, aby se ušetřily zdroje pro nás. Výsledkem bylo, že sice židáčtí páni a majitelé žili v honosných palácích, ale i bílá rasa si přišla "na své" tím, že nemusela bydlet v chatrčích! Cenou za to byla ztráta ostražitosti! Ztratili jsem ostražitost a nechali si Žida přerůst přes hlavu a výsledkem je současná mizerie, kdy bezprostředně hrozí zánik Bílé rasy jako takové!

   Smazat
  14. 15:48 - Cituju: "Soudruzi u internetu se nudí a potřebují nějak zabít čas tak žvaní. A také si potřebují nějak zdůvodnit proč mají holé prdele. Vlastní neschopností to určitě není. To nééé. Může za to kapitalismus! A kdokoli má jen o trochu víc než oni tak je zlodějský kapitalista. Tak. Tak jednoduché to je. A soudruzi maj vyřešeno a mohou dál sedět na svých tlustých zadnicích nedělat nic a žvanit" - v čem má pravdu?

   1. pouze v tom zabíjení času, jinak v ničem dalším. Protože on sám tu čas nezabíjí, páč ho jeho židácký pán naučili heslu "čas jsou peníze" a tak sem chodí vydělávat aspoň pár šestáků denně trollením.

   2. schopnosti mohou být různé a nemusí zdaleka sloužit pokrytí prdele (už ten nesmyslný šosácký termín "holá prdel"!), ale třeba k sdělení názoru na různé děje, osoby a jevy jako základu sjednocení s jinými spřízněnými a účelem !vůle k moci". To přesahuje chápání Pepka.

   3. včetně nalezení a definování společného nepřítele - i to je nezbytnou součástí "vůle k moci"! Tedy ano, může to být i Fracek Novotný který říká: ".... já jsem kapitalista, židovský synek a člen ODS a pro mě je nesmírně pohodlnej systém, ve kterým já jako inteligentní člověk jsem schopnej poměrně pohodlně přežívat díky tomu, že ostatní kolem mě jsou debilové…“.).

   4. proč by kdokoliv nemohl sedět na zadku, aniž by z toho někoho obvinil? To je další "logika" hodná podčlověka Pepka.

   Takže tu nevidím že by Pepek říkal o někom že je psychopat, takovým složitým termínům nemůže hovět, ale zato každý s kapánek větším IQ tu může pozorovat množství alogismů a rozporů.

   Smazat
  15. Na této rozporuplnosti je ovšem založen i veškerý mainstreamem nám podsouvaný způsob myšlení - spočívá na převráceném principu dualismu, protože sionismus je také forma rasismu, hlásající nadřazenost talmické Rasy. Ale není to náš Rasismus, náš revoluční nacionalismus, či chcete-li nacionální socialismus, který je jediným přirozeným vyjádřením sebeurčení národa a rasy! Takže co? Angela a před ní i Schultz - předseda EP dostali cenu sionistického rasisty! Je tedy panevropská idea založená na sionacismu podporovaná a má kladné znaménko, zatímco náš vlastní přirozený rasismus má záporné stigma? KDE je chyba? Ti kdo nepostrádaj zdravý mozek nezamlžený floskulemi mainstreamu a neotrávený politickou korektností už tuší! Byly nám v mozku převráceny principy duality! Tedy nastaveny na sebevraždený modus vivendy, kdy to co je projevem přirozené rasové imunity považujem za Zlo a naopak to, co nás rozkládá s cílem nás zničit uctíváme jako Dobro!

   Smazat
  16. Váš komentář je přímo geniální. Totéž převrácení hodnot dobro a zlo proběhlo během 40 let tzv. Sinajského pochodu kdy bylo dvěma generacím původně etnika chrámových otroků přeprogramováno otroctví z vědomé mysli do mysli podvědomé. Tím bylo potlačeno svědomí a rozdíl mezi dobrem a zlem objektivně celkem mírumilovných otroků a z pouště vyšla nová generace válečníků jež pobila všechno co se kolem ní v Kanaánu hýbalo včetně nemluvňat. Nám je nastaven sebevražedný modus vivendi a jim ten vražedný, nám se říká staňte se otroky a jim učiňte je svými otroky. Je to důkaz toho, že je tu síla už z dob Atlantidy, jejíž znalosti dokáží manipulovat s lidstvem s konečným cílem globalizace pomocí zotročení všech a k tomu slouží jako ideologie nejlépe islám.

   Smazat
 8. Jen tak:
  https://www.youtube.com/watch?v=07Z5yuM7RS4

  OdpovědětSmazat
 9. Perfektní,leč drsný článek.Psáno polopaticky,že i ti zabedněnci z Havloidní kavárny musí vědět,že. ne každý se dostane tam,jam by chtěl.Doufám,že si uvědomí,koho podporují ,jak snadno jsou manipulovatelní a zneužíváni.Bohužel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pouze marxistický (nikoliv ovšem Marxovy) klišé, nic víc. Není tam ta pravá podstata! Tu lépe popsal jistý lumen jménem Mikuláš Coudehove-Kalergi těmito slovy:

   „Boj mezi kapitalismem a komunismem o dědictví poražené šlechty krve je bratrskou válkou vítězné šlechty mozků, boj mezi individualistickým a socialistickým, egoistickým a altruistickým, pohanským a křesťanským duchem. Generální štáb obou stran se rekrutuje z duchovní vůdcovské rasy (Führerrasse) Evropy: Židovstva.“

   „Kapitalismus a komunismus jsou oba racionalistické, oba mechanické, oba abstraktní, oba urbánní. Šlechta meče definitivně dohrála. Účinek ducha, moc ducha, víra v ducha, naděje v ducha roste: a s ním nová šlechta.“ (Strany 32-33)

   „Charakter těchto mužů a žen, kteří se pokoušejí osvobodit lidstvo, je podivná syntéza náboženských a politických prvků (...) Tyto charakteristické rysy, díky kterým se kdysi stali tvůrci světového křesťanského hnutí, je dnes staví v popředí hnutí socialistického. (...) Ani ne jedno století po svém osvobození stojí dnes tento malý národ s Einsteinem v popředí moderní vědy; s Mahlerem v popředí moderní hudby; s Bergsonem v popředí moderní filosofie; s Trotzkim v popředí moderní politiky. Prominentní postavení, které dnes Židovstvo zaujímá, vděčí především své duchovní převaze.“

   Smazat
  2. To je ale rasistický blábol. Snad se podle toho, hochu, sám neřídíš. Tebe musel a pubertě velmi ošklivě od sebe odehnat tmavovlasá černooká kráska, že jsi tak napružený a hledáš berličky u kdejakého písmáka - pošuka. Ty jeden raso...

   Smazat
  3. 16:35 - máš úplnou pravdu! Musím se až smát jakou! Přečti si KDO to řekl a KDO se tím řídí! Tedy KDO dostal cenu pojmenovanou po autorovi těch výroků! - http://nassmer.blogspot.cz/2014/05/jak-souvisi-vznesena-evropska-myslenka.html

   Možná se též zasměješ jako já ...

   Smazat
  4. Jo a jeho matka byla Japonka a žena Židovka! Obě jak popisujueš:) - https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Mikul%C3%A1%C5%A1_Coudenhove-Kalergi

   Smazat
  5. Také řekl: „Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“ - http://pravyprostor.cz/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras/

   Jeho plán nyní naplňují evropské elity. Plán na stvoření Podčlověka! Viz popis výše. Tento poslušný hnědý podčlověk bez rasy a národnosti bude podřízen vedení "fýrerrase", jak nazývá a odůvodňuje taktéž ve výše citovaných výrocích Židy ...

   Smazat
  6. Myslíš krasavici Hepnerovou? Když vraždila, stál jsem na protějším chodníku trochu výš a chtěl přejít na tu refíž. Tohle se našim rasistům fakt povedlo. Vypatlanost jejich ideologie, či jak těm nebezpečným pitomostem říkat, je zřejmá z každého tam uveřejněného článku. Chudák Putin, tne se díky "Jejich směru" ale dostal do prima společnosti. On, který proti fašíkům a nacistům bojuje.

   Smazat
  7. Co Putin, Angela nosí cenu pojmenovanu po autorovi těch citovaných nahoře výroků! Aspoň snad tvůj pitmej polomozek začne tušit, komu toto všecko slouží! Možná teda ... - http://panevropa.cz/coudenhove-kalergi-a-pan-evropa/

   Smazat
  8. Co tam prvoku taháš zas Hepnarovou? Už 3 roky byl po smrti, když svůj nesmyslný protest vykonala (proč nepočkala na 1. Máje a nenaprala to do pochodujících hajzlů z LM, že?) ...

   Smazat
  9. To by tě asi dostala:))

   Smazat
  10. Je typické pro českou nacistickou scénu, že se dávají dohromady s psychopatkou Hepnerovou, Goebelsem a Merkelovou. Fakt nádhera, skvost ryzí inteligence našich "nadlidí".

   Smazat
  11. Bohužel IQ tvý a Pepka se od sebe neliší víc než výška hladiny ve spojených nádobách. A v tom je taky zásadní rozdíl mezi námi dvěma znemožňující nám společně vést dialog, neb svou velikostí duchovní čním nad tvou malostí a ubohostí upocenýho bolševickýho strejce jak Mount Everest nad hromádkou psího lejna ...

   Smazat
  12. Hitlere 17:17 - komu to píšeš? Zkus aspoň správně oslovit, osle. Ty spojitá nádobo bolbosti a nenávisti, hlupství a zaostalosti.

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  14. oprava: zlodějskými

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. 17:13 - Bohužel IQ tvý a Pepka se od sebe neliší víc než výška hladiny ve spojených nádobách. A v tom je taky zásadní rozdíl mezi námi dvěma znemožňující nám společně vést dialog, neb svou velikostí duchovní čním nad tvou malostí a ubohostí upocenýho bolševickýho strejce jak Mount Everest nad hromádkou psího lejna ...

   Smazat
  17. Jen dodám že on to moooc dobře ví, tenhle zkurvenej vopejzenec jen předstírá že nechápe komu to je určený! Však čas a jeho podrasy se tu na Zemi pomalu ale jistě nachyluje. Bude hníst zem, hlíst ničemnej, páč všechen podlidskej xindl z něhož vzlíná zahrnem po osvobození bagrama pod zem zaživa! Aby dříve než ty jejich z mizerie bílých lidí zbytnělý trupiska prohnojí půdu, tuto svými zlodějskými čpáry ještě řádně v předsmrtných křečích prohnětali! Takto zúrodněná zem dá pak žírný chléb příštím, šťastným generacím árijských dětí ...

   Smazat
  18. 6:49 - to vidíme! Hovado bolševický se neumí vykoktat ani v jedný posraný jednoduchý větičce - Prej "bolbosti" a "hlupství" - ještě tam zamotá Balbou a chlupy! Typisch "untermensch", přesně jak tento odpad národa popisujete ....

   Smazat
 10. No ty bláho, kdo tady volně vypustil toho nacistického psychopata? Fuj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Rothschild ho vyzvedl z prachu. Líbily se mu jeho ideje, zejména tato z jeho knihy Praktische idealismus, vydané v roce 1925 ve Vídni:

   „Co hlavně odděluje Židy od průměrného městského obyvatelstva, je, že jsou Inzuchtmenschen (pozn. překl: lidé, kteří se navzájem rozmnožují s pokrevně spřízněnými jedinci). Síla charakteru spojená s bystrostí ducha předurčuje Žida v podobě svých nejznamenitějších exemplářů k pozici vůdce městského lidstva, k nepravému stejně jako opravdovému aristokratu ducha, k protagonistovi kapitalismu stejně jako revoluce.“ (Strana 28)

   Vlastně to byla náhoda: Ve svých pamětech o své politické dráze prozradil Coudenhove-Kalergi v roce 1966 mimochodem tuto informaci o počátcích propagace svého hnutí:

   „Počátkem roku 1924 nám volal baron Louis Rothschild: Jeden z jeho přátel, Max Warburg z Hamburgu, četl mou knihu (Pan-Europa – pozn. překl.) a chtěl nás poznat. K mému velkému údivu mi Warburg spontánně nabídl šedesát tisíc zlatých marek za účelem oživení hnutí během prvních tří let.“ (Ein Leben für Europa. Meine Erinnerungen. Kiepenheur und Witsch, 1966, str. 124-125).

   Smazat
  2. A vidíš, Angela nosí jeho cenu a ty leda nasranej nočník!:)) - http://www.alamy.com/stock-photo-the-europeprize-of-the-european-society-coudenhove-kalergi-is-handed-98468095.html

   Smazat
  3. Cituju: "Sám Adolf Hitler označil Pan-Evropu za ideál rasových míšenců, za nástroj židovského ovládnutí Evropy." - http://panevropa.cz/coudenhove-kalergi-a-pan-evropa/

   V čem se mýlil?

   Smazat
 11. Tak jestli tohle tady adminovi nevadí, tak já už fakt nevím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty toho obecně moc nevíš, a hlavně nechápeš, tupá rudá hlavo ...

   Smazat
 12. Už před časem jsem se rozhodla volit komunisty, a přestože jako strana se neprojevují příliš hlasitě, také se jim nedává v médiích příliš prostoru, na tomto názoru nehodlám nic měnit a půjdu po podstatě věci. Nechci kapitalizmus, a tak jiná volba není. Malé straničky vzniklé na základě jednotlivých problémů jakým je třeba migrace, nemají žádný jiný program. Nechci se po jejich vítězství vzbudit a zjistit, že jsem byla zase napálena. Komunisti mají jasnou ideologii, a té se budu držet. Problém koho volit se mi zjednodušil. Tento článek mou úvahu potvrzuje. Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komouši jsou dávno mimo hru - jsou minulostí. Spousta hlupáků je volila v Řecku a dopadli jak zasloužili - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/chudi-recti-vesnicane-po-brexitu-jasaji-1307758

   Smazat
  2. A kde jsou dneska ty komouši? Nosej lidem bez příbuzných do špitálů svačiny, když sestry propustili? Leda hovno - žvaněj v parlamentu o špatnostech kapitalismu! Jedinej kdo opravdu pomáhá je Zlatý úsvit! - http://revolta114.blogspot.cz/2013/08/zlaty-usvit-obleceni-jidlo-pro-deset.html

   Smazat
  3. A proč ne nacisty Pavlo? Ti jsou rovnēž zvrhlí a prolhaní.

   Smazat
  4. V kapitalistickém parlamentním systému jsou zastoupeny systémové politické strany (strany, které deklarují souhlas s principy kapitalismu). KSČM si v tom rochní v zastoupení poslanců pod vedením neslaného-nemastného předsedy, jak prasata v žitě. Jednotnou kandidátka komančů jsem u manifestačních voleb za totáče za plentou škrtal.Přesto jsem je po listopadu dvakrát volil z leknutí. S odstupem času vycházelo na jevo, že na demontáži socíku se podílela komunistická Stb. a po jednomyslném zvolení Havla, tehdy ještě komunistickou sněmovnou, máme o komančích jasno. Takže to všechno ještě rozvaž Pavlo. Ten debil A 8:57, má možná v bezmozku fixováno, že naše média jsou v plné moci nácků a komančů. Málo platné ale taková záplava zvrhlostí a lží za komančů ani zdaleka v médiích nebývala. Když to hodíme SPD - Okamurovi, nic tím nemůžeme zkazit. Jeden z mála, kdo drží lajnu a netočí se jak korouhvička.

   Smazat
 13. zatimco většina vovčanu žije live v kapitalismu ktery tak radi serviruji prestituti v každe vteřině tak stale ještě běha po čezku milion možna i vic jinych vovčanu žijicich v real komunismu ale o tom statni propaganda zaritě mlči třeba takovy černoprdelnik kaže kokotiny a přesto je placen z našich dani a je dokonce statni zaměstnanec kontrolovany snad jen vatikanem zda odkdakal sve halelujah

  OdpovědětSmazat
 14. Autor textu Béda patří mezi tvůrce webu OM.
  Kdo sleduje články na OM a internetovou diskuzi(hodně se podobá NR) ví,že Béda není žádný pokrokový revoluční socialista.Je sice silným kritikem kapitalismu,ale nikdy nevyslovuje názor či myšlenku,jaký jiný politicko-společenský systém by měl současný kapitalismus nahradit..Sám autor(Béda)v jedné diskuzi na OM přiznal,že patřil mezi předlistopadové dogmatické funkcionáře KSČ.

  Kdo má vážný zájem vůči kapitalismu přinášet alternativy a řešení má možnost se aktivně zapojit:
  Přidej se-Socialistická Solidarita:https://www.facebook.com/SocSol/photos/a.10150758797421928.452257.154933116927/10154118574151928/?type=3&theater
  Bédu a jemu podobné tam nenajdete.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zato tam najdu naivní blouzniviny, které píší lidé nepoučení krachem "reálného socialismu". SocSol není žádnou alternativou, ale diluvium socialismu. Uveďte, prosím, aspoň dva články ze SocSol, kde by byla formulována nějaká reálná fungující alternativa k dnešnímu kapitalismu a to bez frází a nereálných vizí. Budu vám spolu s ostatními čtenáři opravdu vděčný. Díky. Marek

   Smazat
  2. 12:36 No, Marečku, pokud považuješ kapitalismus za vrchol vyspělosti civilizace, tak to jsi na tom fakt dobře.

   Smazat
  3. Dobráčku 12:41 - nepodsouvej mi nesmysly a raději nám tu uvěď ty dva články ze SocSol!

   Smazat
 15. Možná patřil ale podstatu kapitalismu, zde vysvětlil srozumitelně a pravdivě. To, že dogmatičtí funkcionáři nemohli uspět, jelikož jsme jim nevěřili a kapitalismus poznáváme teprve až nyní, po humanitárním bombardování a rozesírání vytipovaných států, při invazi imigrantů, po vzniku bezdomovectví a nezaměstnanosti, svědčí o skutečnosti, že mívali v podstatě o kapitalismu pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale byli to blbci, že to nedovedli lidem vysvětlit. A navíc, minulý režim často nadržoval neschopným a všehoschopným s legitimací jediné správné satrny a silně demotivoval inteligenci, především tu technickou.

   Smazat
  2. I v tomto směru nynější režim ten předchozí předčí. Dnes stačí mít správného příbuzného nebo "známého", případně obojí + plzeňskou vysokou. Přestože nadržoval ten minulý režim, byli na rozdíl od dnešních protekčních dětí, ty tehdejší nuceni absolvovat provoz od základních částí, bylo to podle Bati. Dnes můžou, aniž by měli ánunk o chodu provozní jednotky, vydávat nesmyslné příkazy směřující třeba až k likvidaci jednotky, což pak v hrůze zachraňují znalí podřízení poskoci.

   Smazat
 16. Marku,hysterická nenávist není namístě.
  Co vám tak strašného členové,aktivisté SocSol a podobných socialistických a emancipačních hnutí provedli ?
  Více informací naleznete:
  http://www.socsol.cz/
  https://www.facebook.com/SocSol/home?ref=page_internal

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neuděli mi nic, mám mezi nimi i pár známých. Ale bohužel se utápějí ve frázích a silně my slovníkem připomínají 50.léta a normalizaci. Prostě česká levice, stejně jako evropská nebo jihoamerická omílá slámu již dávno vymlácenou. A to je mj. dovedlo i k tomu, že patří mezi notorické vítače migrantů. Prostě svět vidí přes ideologii a ne zkoumavým kritickým zrakem. Marek

   Smazat
  2. Mimochodem: proč se Vašek podepisuje Marek?

   Smazat
 17. Pane Dvořáku,strašně přeháníte a vaše argumenty vůči krajní nestalinistické levici jsou podpásové a nefér.
  Žádní notorický vítači tam nejsou.
  Já zkoumavý kritický zrak u vás a politické iniciativy NR nevidím.
  Podléháte islamofobním hoaxům a sdílíte pravicový populismus.
  Ideově stojíte opravdu každý jinde.

  OdpovědětSmazat
 18. Úvahy o podstatě kapitalismu jsou zbytečným tlacháním. Před čtvrtstoletím jsme tady měly socialismus, který garantoval každému důstojný život. Panovala sociální spravedlnost, každý měl práci. Krást lhát a podvádět se nesmělo, což hrubě překáželo obhájcům lidských práv z řad disidentů. Nadávat na režim se mohlo, když to někdo dělal za cizí peníze, musel počítat s důsledky.

  Lidi začali být rozežraní a začali vidět na režimu a komunistech tisíce chyb. Nechali se navést a protestovali. Zvonili na náměstích klíči a uvěřili těm, co v životě nikdy nic kloudného nedokázali. Začali hořekovat nad normalizací, i když se tehdy po zmatcích Pražského jara začalo hospodářsky dařit a výroba šla nahoru. Socialismus se podařilo zlikvidovat a budování demokracie nastartovalo rozkrádání a hospodářský úpadek. Hospodářství přestali dirigovat Češi, s výjimkou mechazlodějů. Lid dostal, co žádal a co mu patří. V zaměstnání dostal možnost mít strach z toho, že mu kopnou do zadku. Může demokraticky slintat nad bohatými party celebrit. Co dělají ostatní bohatí, ani neví. Na komunistické výroční schůzi se dávala kofola a dva obložené chlebíčky. Členské příspěvky byly u vysokých platů 3%, dělníci platili 1%. Poměr nejvyššího (ředitel) a nejnižšího platu (uklízečka) byl tak 1:3 až 1:4. Nikdo si nemohl nadělit plat sám od sebe. Dnes si může majitel firmy vzít tolik, kolik může. Okrádat své zaměstnance může podle libosti.

  Někdo výše naznačil, že autor je bývalý komunistický funkcionář. Úsměvné je, že mnozí redaktoři alternativních webů, které buší do kapitalismu, začínali politickou kariéru v ODS, odkud zdrhli. Nikdo se z nich neosvědčil za nic mimořádného ve prospěch potřebných. To komunisté ve vysokých funkcích museli mít za sebou Mosteckou stávku, jak tvrdí Krejčí. Někteří vzali na sebe obtížný úkol vyspravit kapitalismus z Bruselu. Jeden eurokomisař je tak hladový po penězích, že neutratí ani korunu na stipendia pro chudé studenty, jak to dělal bohatý Hlávka, který studentům aspoň postavil v Praze koleje. Kdo byl schopný manažér za komunistů, toho vzali do strany. Po plyšáku zažili tito vzdělaní lidé štvanici, které se účastnili i dělníci z dílen. Po nějakém čase se vzchopili a skoro nikdo z nich by se nenechal angažovat na obranu těch, kteří zvonili klíči. Na youtube je písnička Jsme v prdeli (https://www.youtube.com/watch?v=b_AqiM83D5M). Tož tak ke konci diskuze.

  OdpovědětSmazat
 19. Co nám dal IX. sjezd KSČM? https://levaperspektiva.cz/clanky/co-nam-dal-ix-sjezd-kscm/

  Stalinistický režim byl státní kapitalismus
  http://solidarita.socsol.cz/2008/solidarita/stalinisticky-reim-byl-statni-kapitalismus

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to pravda. Stalin nebyl marxista a neusiloval o žádné "vítězství světového proletariátu", nýbrž eurazijský vlastenec, a usiloval o záchranu Ruské říše právě před těmito živly! Proto tam ten trockista správně zoufá nad tím, že stalinské vedení udusilo plamen revoluce na Západě (ve Francii, Itálii, nezmínil Řecko), které opravdu mělo ještě větší grády než po té první! A také už rozumím proč totéž učinil v Koreji! Tam vůbec nemusel Američanům dovolit, aby se tam vylodili s tím strejcem Lysinmanů na palubě! Tam už to celý až na jih ovládaly národní výbory partyzánů! Nešlo mi do hlavy proč jim to nechal. Dnes vím že šlo o dohodnuté rozdělení světa. Stalin řekl - Eurazie bude naše, na třetině globusu budem pány my s hlavním městem Moskvou. A revoluční proletariát někde ve francii, Brazílii nebo Indii ať nám políbí prdel, páč ty mi nepotřebujem podporovat, sami budem mít dost svých problémů na svém teritoriu. Což je logický a správný ...

   Smazat
  2. oprava: ... plamen revoluce na Západě po druhé světové válce ...

   Smazat
  3. 19:00 - Ale oni tisíce chyb skutečně měli. To jenom v porovnání s tehdy nepředstavitelnými falšemi a nepravostmi soudobého dění v současnosti, to vypadá, jakoby tehdy chyby nebyly žádné.

   Smazat
 20. Pro Václava Dvořáka k zamyšlení!

  Antikapitalistický magazín-Solidarita:
  Migrace: „socialisté a moderní stěhování národů“
  http://solidarita.socsol.cz/2016/teorie/migrace-socialiste-a-moderni-stehovani-narodu

  Proměny rasismu:http://solidarita.socsol.cz/2015/teorie/promeny-rasismu

  OdpovědětSmazat
 21. Státní kapitalismus a kam ten kapitalista odvezl své zisky asi do SSSR. Ten nám dodával ropu a plyn za halíře. Teď když máme co jsme chtěly do pr.... zvesela. Budem se mít stále líp až z toho zdegenerujem, to bude vrchol kapitalismu. MOTROK 21 STOLETÍ.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.