Reklama

.

.

úterý 23. srpna 2016

Polemika s článkem plukovníka v.v. Prof. Ing. Bohumila Svobody, DrSc. (Asociace Vojáci proti válce) "USA vyšlou do Česka chlouby své armády ..."

Ivo Rušák 
23. 8. 2016
Vážené kolegyně a vážení kolegové, nečiním tak často, ale tentokrát cítím potřebu, vyjádřit se k textu podepsanému jménem Prof. Ing. B. SVOBODA, DrSc., člen sdružení Vojáci proti válce.
Předesílám, že souhlasím s tím, že:
- je potřeba (opět a odhodlaně) bojovat za mír,
- existuje snaha, vytvořit pro NATO (a USA) nového nepřítele za každou cenu,
- ČR, ani jiné státy EU by neměly být členy NATO,
- NATO by mělo být zrušeno.
ALE!:


- Žádný stát Evropy (krom Ruska) není tak velký, aby nemusel být členem žádné koalice (a ani Rusko není v postavení, kdy by žádného spojence nepotřebovalo!),

- Každý stát menší než EU (což ale – pozor! – není stát!) musí být v dnešním globalizovaném světě součástí nějakého hospodářského sdružení a nějaké vojenské koalice.

- Každý člen hospodářského sdružení musí trvale rozvíjet hospodářskou spolupráci se svými hospodářskými partnery; každý člen vojenské koalice musí trvale procvičovat a rozšiřovat součinnost se svými vojenskými spojenci.

Jinak by byl takový izolovaný malý stát, nečlen žádného sdružení a žádné koalice, rychle hospodářsky podmaněn ekonomicky silnějšími (většími) sousedy i vojensky podroben vojensky silnějšími (většími) sousedy (příkladů takovýchto událostí je v historii bezpočet; počínaje např. podmaněním řeckých států či Egypta Římany a konče třeba obsazením Tibetu Čínou).

Ve světle těchto jistě obecně platných zásad mi onen text (který jsme všichni mailovým „oběžníkem“ obdrželi) připadá více než podivný. A zejména mi připadá zarážející, že by jej napsal člověk s tak velkým vojenským vědeckým renomé a tak vysoký emeritní funkcionář vojenského leteckého školství. Zejména je zarážející, že článek víceméně pouze cituje zprávu z idnes.cz a přidává k ní texty, jejichž autor jako by ani neznal základy vojenské letecké terminologie, jako by ani neznal docela podstatná fakta mj. i o každoročních leteckých cvičeních NATO v Evropě, kterých se běžně účastní kolem 15 států, byť ne všechny na ně vysílají letadla a letecký personál (ale často jen štábní důstojníky či pozorovatele, stejně jako tentokrát).

Krom toho mě zaráží, že onen článek je z větší části zveřejněn (21.8.) na webu sdružení Vojáci proti válce o.s. Nikoli ale jeho závěrečná část, tedy ty body s náměty, co dělat, co požadovat. A autor pod textem na tomto webu není uveden.

Mám tendenci věřit, že jméno pana Prof. Svobody zde spíš v tom mailovém „oběžníku“ někdo využil, až zneužil(!). A že by dotyčný ani neznal křestní jméno pana profesora B. Svobody?!?

Vnucuje se tedy i otázka, zda vůbec takové sdružení existuje(?). A ejhle: Právně nikoli! Tedy existovalo, ale roku 2014 se muselo dle nového zákona změnit na spolek. Ten má název Asociace Vojáci proti válce z.s. Web takového spolku se mi ale zatím nepodařilo nalézt. Kdo tedy využívá ten starý a stále existující web již neexistujícího sdružení Vojáci proti válce o.s.? Ten nový spolek? Nebo někdo úplně jiný?!?

Myslím si tedy, že bychom měli v dnešní době globálních mediálních manipulací pečlivěji prověřovat zdroj/autora textu, který šíříme dále…

Neodpustím si však tedy na tomto místě jednu obecnější poznámku:

Mám zásadní výhrady proti našim četným „vyzývačům“ k vystoupení z EU či z NATO. Ano, EU je společenství víceméně nefunkční či fungující jinak a ve prospěch někoho jiného, než je např. ČR a mnoho dalších obyvatel na teritoriu EU. Stejně tak NATO je dnes přežitek dob minulých a z dříve účelného paktu se stalo sdružením vazalů, kteří jsou skrze ně využíváni USA (a nad nimi stojícími zájmovými skupinami) k cílům, které často vůbec nejsou v souladu se zájmy států Evropy. Ale řekne-li někdo „A“, musí také říci „B“. Tedy vyzývá-li nás někdo k vystoupení z EU či z NATO, musí mít k dispozici plán „B“, a nejlépe již i vytvořený funkční základ nového hospodářského sdružení, nové vojenské koalice, která by fungovala v našem zájmu a výhradně v náš prospěch. Ostatně, koalice vznikaly a zanikaly vždy a podle toho, jak se měnila politická a hospodářská situace v regionu, jak se měnila situace vojenská. Žádné společenství, žádná koalice nikdy neexistovala „na věčné časy a nikdy jinak“!

Nikdo z oněch „vyzývačů“ ale nikdy nic takového nenavrhnul a nenavrhuje. Podezírám je tedy stále více z toho, že vlastně slouží (vědomě či nevědomě) úplně jiným zájmům než našim, že slouží pouze a výhradně k tomu, aby zcela rozdrobili a rozložili EU (příp. NATO), aby se pak ty jednotlivé drobné dílky staly o to snadnější „kořistí“ velkých nadnárodních hráčů… L


Čili znovu a ještě jednou:

Ano, bojujme za mír, třeba i vystupme z nefunkčních či pro nás dnes již nevhodných, ba dokonce nebezpečných společenství a koalicí, ale připravujme se předem na vytvoření ekonomicky i vojensky silných a svou velikostí a strukturou řízení skutečně funkčních, nových celků, které budou odpovídat našim dnešním a perspektivním zájmům, zájmům nejen ČR, ale i řady sousedních zemí.

Mějme třeba USA i jako smluvního spojence, bude-li to např. vojensky výhodné, ale prosazujme vytvoření koalice a společenství výhodné pro náš evropský region či pro podstatnou část Evropy. Nikoli výhodné pouze pro USA a nad nimi stojící nadnárodní skupiny!

Uvědomuje si dnes vůbec někdo, že např. státy bývalé RVHP (plus třeba Slovinsko (ba možná i Srbsko)) mají cca 100 milionů obyvatel, fungující zemědělství, hustou dopravní infrastrukturu, funkční a spolupracující ozbrojené síly i víceméně stále fungující průmysl? Že řadu těchto zemí spojuje společný jazykový základ a ty další mají prostě společný základ kulturní, náboženský, velmi podobné hospodářské i obranné zájmy? A že absolutní většina těchto zemí doposud nebyla postižena plíživou islamizací, masovou ilegální migrací muslimů, tedy základní strategií hybridní války islámu proti zemím „bezvěrců“? A že tuto zcela základní hodnotu (tedy onu víceméně neexistenci páté kolony na našem teritoriu) je potřeba bránit všemi prostředky?

Ano, souhlasím s těmi, kteří říkají, že Rusku je potřeba stále názorně opakovat, že jsme ochotni a schopni své území bránit. Jedině tak se z Ruska stane nikoli náš nepřítel, ale partner. Na základě prosté úvahy: Je-li případný konflikt pro obě strany zničující, je lépe spolupracovat, než bojovat.

Nebo snad už vymřeli všichni pamětníci doby „oteplování“ mezi NATO a VS? Není snad už mezi námi nikoho, kdo by si pamatoval dobu mírové spolupráce a hospodářského soutěžení EU a RVHP, kdo by si ještě vzpomněl na „Helsinský proces“ či dohody o KOS?

Byla to doba vojenského patu mezi NATO a VS, doba „ozbrojeného míru“, kdy vědomí vzájemného totálního zničení předurčovalo státy obou bloků k „soutěžení“ výhradně v oblastí hospodářské, sportovní, kulturní… Připadám si dnes ve svých necelých 60 letech téměř jako poslední Mohykán. Což ale určitě není pravda! Jen v ČR nás, těch pamětníků, musejí být nejméně statisíce(!!!).

No, vidí se mi, že jsem nakonec těch témat snesl na jedno místo povícero, takže by bylo vhodné odlišit je mezititulky, což už ale nechám na laskavém čtenář (třeba za domácí úlohu J ).

A tak přeji všem vytrvalým čtenářům plodné přemýšlení a mnohé roky klidu a míru…

S úctouPhDr. Ivo Rušák

P.S.: Pro ty, kteří mě neznají, pro informaci dodávám, že se sice – na rozdíl od některých televizních kašpárků – rozhodně nepovažuji za bezpečnostního experta či analytika, ale jsem tlumočník a překladatel, který se přes 40 let zabývá mj. historií vojenského letectví a vybranými etapami moderní vojenské historie a přeložil jsem z těchto oborů řadu populárněnaučných publikací. Pro jedno velké nakladatelství pak v těchto oborech působím jako externí odborný korektor.

181 komentářů :

 1. Vycházel bych ze základní premisy:

  Rusko bylo, je a bude naším jediným spojencem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto určitě dobře vědí i Američani, proto bychom si měli uvědomit, že mimo to, že jsme vazalská kolonie, jsme též potencionálním válečným územím.
   Otázka je, jestli ta válka na našem území v hybridní podobě už neprobíhá. Likvidace národních států prostřednictvím migrace je co?

   Vymazat
  2. Máte pravdu,už to jede a dost dlouho a pan dokteur Rušák ať se tím nevzrušuje a jde raději do parku krmit ptáky....

   Vymazat
  3. Hezký den. Nebuďte na pana zlí. Lepší by si bylo ,pokud by se vrátil k překladům.

   Vymazat
  4. To já bych doporučil oprášit myšlenky na kolektivní bezpečnost (ale celosvětově), prosazované před 2.WW Stalinem a pár jinými. Pokud jeden stát se dopustí agrese vůči jinému, setká se vojensky s ostatními smluvními partnery. Jednoduché, geniální a účinné.

   Vymazat
  5. 16:19 Kolektivní bezpečnost Stalina :http://halonoviny.com/sssr-spolupracoval-s-nacisty-pote-dobyval/ Fakt: Hitler ve velkém rozsahu spolupracoval se Stalinem!
   Slovenská armáda „Bernolák“ po boku Wehrmachtu napadla Polsko 1. září 1939 a Slovensko tak spolu s Německem odstartovalo druhou světovou válku. Tento útok byl ale koordinovaný Sovětským svazem. Podle plánu 17. září 1939 Rudá armáda napadla Polsko a bojovala poboku německé armády. Bez vyhlášení války Sovětská Rudá armáda vpadla do zad Polské armádě! Polská armáda byla agresivní nepřítelem doslova rozdrcena. Dne 23.září 1939 se uskutečnila společná Sovětsko-Německá přehlídka v Brestu Litevském, kde bratrsky pochodovala při přehlídce německá a sovětská armáda. Jednotky nacismu a komunismu pod vlajkami s hákovým křížem, a srpem s kladivem! Za nacisty se přehlídky účastnil nacistický generál Heinz Guderian. Za Sověty generál Semyon Krivoshein.

   Vymazat
  6. 19:57 Snažíš se, ale budeš muset trochu přidat.

   http://outsidermedia.cz/polsko-hitlerův-spojenec/

   Vymazat
  7. Polák byl vždy válečný štváč

   Vymazat
  8. Uzavření smlouvy též umožnilo aktivizaci polské zahraniční politiky proti Československu, vůči kterému mělo Polsko územní požadavky. Zajištěni smlouvou s Německem, vypověděli Poláci 13. září 1934 na shromáždění Společnosti národů v Ženevě smlouvy o ochraně národnostních menšin (což bylo nejen porušení deklarace Společnosti národů, ale i Versailleské smlouvy) - což jen zvýšilo útlak početných národnostních menšin v Polsku (Rusů, Ukrajinců, Čechů (těšínských i volyňských), Litevců, Rumunů, ale i Židů a Němců). Při odjezdu ze Ženevy 28. září 1934 ministr zahraničí Polské republiky Beck prohlásil: „Polsko o své vůli prohlašuje, že od nynějška spojuje svůj osud s osudem Německa... Polská vláda se prohlašuje od nynějška za osvobozenou od jakýchkoliv závazků vůči Československu a připomíná svoje přání stanovit společnou hranici s Maďarskem.“[WOE]

   Vymazat
  9. 23. srpna 2016 19:57
   Tak co hnědej nácku, ještě nemáš dost?!

   Vymazat
  10. To je nácek od Kchárla fon Ja Felky Prase.
   Vítač, sluníčkář, zelená bliomassa, Opylí Kolousek a podeobno kchreaturi

   Vymazat
  11. Nebo od Bukvoje, Peszyńskiho, Štětiny a dalších tamních exotů.

   Vymazat
  12. 19:57 - Polsko rozpoutalo Druhou světovou válku na přímý pokyn londýnských kramářů s obřezanými ohony! Odmítli nabídku jaké se neodmítají danou mu panem Hitlerem (a to dokonce proti vůli německého lidu, protože terorizování a vraždění německé menšiny na území Polska dosahovalo v létě 1939 vrcholu) a to pod lživým slibem že jejich "huláni budou pochodovat po Unter den Linden dřív než spadne listí ze stromů!" - http://nassmer.blogspot.cz/2015/05/zacatek-2-svetove-valky.html

   Vymazat
  13. Přitom žádná Gliwice nebyla vůbec zapotřebí! Cituji: "Polsko opakovaně odmítlo Německem předložená přání. Poté, co se 22. března 1939 navrátilo Memelsko k Německu, nařídilo Polsko částečnou mobilizaci své armády. Anglie vyslovila 30. března 1939 záruku nezávislosti Polska. To mělo stejný osudový účinek jako spojenecká záruka Německé říše z 6. července 1914 Rakousku. Polský ministr zahraničí Beck se cítil posílen a 5. května 1939 pronesl vyzývavý projev, ve kterém ale zamlčel německou záruku neměnitelnosti hranic pro koridor. Tento projev vybičoval jeho krajany k zesíleným výpadům proti německé menšině. Smlouvu o ochraně menšin, ratifikovanou 28. června 1919, vypovědělo Polsko již 13. září 1934. Počet zabitých Němců před 1. zářím 1939 odhaduje Udo Walendy na 3 až 4 tisíce. Nejprominentnější obětí byl 30. srpna 1939 německý konsul v Krakově, Schallinger. Už jenom to by bylo podle mezinárodního práva mohlo být důvodem k válce."

   Vymazat
  14. A největší prdel je že válce moh zabránit rádoby poskoč (ale nemoh kvůli úrazu, kterým byl upoután na vozíčku) židozednářů FDR! Jenže na jejich pokys se o to ani nepokusil! Cituju:

   "Díky zradě pracovníka německého velvyslanectví Hanse Herwartha von Bittenfeld (1904-1999) znal Roosevelt už několik málo hodin po konci moskevských jednání z 23. srpna 1939 obsah tajné dodatečné smlouvy mezi Německem a Ruskem. Ta v případě konfliktu stanovovala okupaci východního Polska Sovětským svazem. Roosevelt si ale tuto informaci nechal pro sebe, aby se Polsko neodvrátilo od válečného kursu. Zrada vedla dne 25. srpna 1939 také k tomu, že se anglická záruka Polsku omezila na konflikt s Německem."

   Vymazat
  15. Jasné důkazy o rozpoutání války nosálama z London City! - http://nassmer.blogspot.cz/2013/07/jedinecne-autenticke-dokumenty-o-vine_2199.html

   Vymazat
  16. Rusko neútočilo nikdy jako první. Zabrání části Polska bylo po začátku války a znamenalo to získání výhodu k obraně. Co je to ruská okupace, to nikdo neví. Měli okupační úřady? Zasahovali jako německé vojsko proti partyzánům nebo odbojářům? Připojili výrobní podniky ke svým vlastním jako za Německa? Nic z toho se nestalo.

   Vymazat
  17. 1:20 - ani nemohly mít! Jde o území okupované Rzeczí pospolitou na které nedosáhl Andruševský mír, ale které nebylo většinově osídlené polským obyvatelstvem. O území měla zájem Litva, leželo na něm její hlavní město Vilno (Vilnius), dále Bělorusové, kteří chtěli Gomel a též Ukrajinci mající zájem o Lvov! Ale po znovuobnovení Polska v roce 1918 polská armáda tato území obsadila vojensky a po následné válce s Ruskem je anektovala tzv. rižským mírem z března 1921. V dohodě s Německem Stalin proto prosadil klausuli, že v případě kdy Polsko přestane existovat jako samostatný stát, nebudou tato území Německem okupována. Pan Hitler to dodržel a v okamžiku kdy polská vláda stála na rumunských hranicích vyzval SSSR, aby zabrala dohodnutou část - tedy oblasti osídlené převážně litevským, běloruským a ukrajinským obyvatelstvem a ten tak neprodleně učinil. Území se stala součástí zemí, které na ně měly nárok vzhledem k obyvatelstvu - nebylo proč hovořit o okupaci, spíše naopak - byla tím ukončena ta polská z roku 1921.

   Vymazat
 2. Pan doktor filozofie Rušák bude tak dlouho a usilovně hledat spojence a vypracovávat plán "B" a že se probudí někde v zákopu před Stalingradem,nebo jak se to zrovna teď jmenuje, a za zády bude mít Merklové feldvébla a ten zas za zády nějakého burana ze středozápadu....vždyť se to sere ze dne na den !!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:38
   Přesně tak!
   Mám doma také jednoho filosofa(lépe řečeno filosofku),ale co ta toho namele !!!!!
   Říkám si kolikrát,co to s těma dětma je,všechno tomu člověk dal,obětoval co měl
   a k čemu ?
   blábolí to a blábolí a blábolí ..
   Rušák není sám..
   jituš

   Vymazat
  2. Jituš, možná má vaše filosofka jen jiný názor, který není potřeba hned nazývat blábolením. Petr

   Vymazat
  3. 14:28
   Petře,zase mně zlobíte;-)!
   samozřejmě,že jsou "generačně- postojové
   názorové výkyvy",
   ALE:!!!!
   a to ALE mluví obvykle za všechno !
   j.

   Vymazat
  4. petře, ale jituš asi pozná, jestli je to blábolení nebo názor ..... nebo se také dmníváte, že je potřeba vyměnit národ .... jako ten německý rádobyprezident ?

   Vymazat
 3. Autor článku úplně zapomněl na existenci Švýcarska a Rakouska, Finska, Švédska, Srbska. Nejde rozšířit tuto "partu" neutrálních států v Evropě o nás, Slováky, Maďary atd.atd? Generál De Gaulle, po zkušenostech s Amíky a Tomíky z 2. světové války, když se stal prezidentem Francie, nechal Francii vystoupit z vojenských struktur NATO a nechal jí místo jen ve strukturách politických, aby mohl ovlivňovat pakt zevnitř, ale neriskovat ztotožnění s imperiální americko-britskou vojenskou politikou, balancující na okraji jaderné války. To je také cesta. Taková politika chce vlastenecké politiky a ne Zadolárky, Sralbotky, Kraďousky a celou tu dnešní garnituru neschopných a nekoncepčních sluhů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1246 Ukrajina také chtěla být neutrální, doékonce měla i písemné záruky z 1994 - a šup, už tam Rusák naklusal. Zakamlufovali to bratrskou pomocí svý, ruským spoluobčanům.
   S takovou zkušeností myslím nikdo nebude v blízkosti ruských hranic usilovat o neutralitu minimálně 100 let.

   Vymazat
  2. Tebe 1539 známe. Dobře z dávných diskusí víš, že porušovat dohody začala Ukrajina na popud EU a US, ještě v době, kdy začínala Sýrie a Husejn povídal cosi o překročení červené čáry, když jeho hodní islamisté použili plyn. Potom přišlo téměř k bombardování Sýrie z různých míst. Jenže v dráze střel stály ruské lodě a vedení oznámilo, že pokud někdo chce střílet, tak ať, může to klidně zkusit.
   Zkusili, nepochodili, asi u třech kousků. To u nás v hlavním proudu nedávali.
   Pak začal majdan s kobližky od Nulandové.

   Vymazat
  3. A už je to tu opět, neviditelná invaze ruských vojsk. Nastudujte si historii Ukrajiny, ať tady ze sebe neděláte blbce, Rus tam byl odjakživa, nejsou žádní proruští jsou to Rusové, kteří se na území Novoruska rozhodli obnovit svou státnost, podobně jako např. Slováci, bohužel jak vidím, zřejmě pod vlivem polistopadového školství se dnes najde dost Kchárlových zvrhlíků, kteří by tam dnes posílali záklaďáky a záložáky vraždit své sousedy, protože chtějí mluvit rusky nebo slovensky a rovněž se seznamte s naučnými výroky prezidenta Zemana o občanské válce, naprostá většina opolčenců jsou místní občané, někteří dokonce vyfárali na povrch, aby poslali nácky pod zem a daří se jim to. Sympatizant banderovských vrahů nejen českého národa opomíjí proskripce a křišťálové dny na západní Ukrajině, pogromy a vyhlazování rusky hovořícího obyvatelstva na východní Ukrajině.

   Vymazat
  4. 15:39 - je to žvást! Existují prokazatelné plánu US administrativy na přeměnu Sevastopolu na Krymu v základnu US Navy! Už to tu vícekrát i proběhlo, kdybys to sledoval, musel bys to debile přeci vědět!!! Tak vo jaký "neutralitě" to žvatláš? Putin nemá právo riskovat bezpečnost Ruska kvůli nějakým posraným deklaracím z doby kdy u kormidla byla ožralá loutka CIA Jelcin! To vše včetně jeho zmanipulovanýho těmito lumeny zvolení prezidentem RF je NEplatný! Na prvním mítě je bezpečnost Národa! Izraelské sionisty taky nezajímaj nějaký pindy OSN o svrchovanosti Sýrie a dál okupují Golany, páč je to v zájmu jejich bezpečnosti a přes to nejede vlak! Ztratili nějakej ten milion lidí za minulý války, tak maj právo se bát! Rusové těch milionů ztratili na 27! Takže to právo maj tuplem a žádnejch debilů se ptát rozhodně nebudou! To si zapiš za uši i těm tvým pasákům co tě sem posílaj cancat tyhle sračky to tam zapiš!

   Vymazat
  5. 15:39 Pokud Ukrajina měla být neutrální, tak Majdanem tento závazek porušila jako první.
   Že vy jste to memorandum, na které se odvoláváte, vůbec nečetl? Ušetřím vám práci. V něm se jenom praví, že se Ukrajina vzdá jaderných zbraní (které na jejím území byly z dob SSSR) a za to jí bylo slíbeno, že pokud jí někdo jadernými zbraněmi napadne, tak mu to USA nebo RF oplatí. Nic o neutralitě a územní celistvosti tam není, přestože to stále tvrdíte.

   Vymazat
 4. Je pravda, že nejhorší, co nás může potkat, je vakuum, potažmo chaos. Protože sudeťáci sem ještě nenapochodovali jen proto, že Německo je pod správou USA.
  Pokud by se moc USA zhroutila, Rusko by asi nemělo sílu vytvořit pakt podobný Varšavské smlouvě.
  Předně je potřeba utvořit dostatečné ideologické podhoubí v podobě panslavismu, národní identity atd.

  OdpovědětVymazat
 5. Zde bych opět připomněl ilegální americké sklady zbraní a munice ve Vyškově a Přáslavicích, k nimž se naše politická reprezentace stále nevyjadřuje. Abychom nakonec nějakou americkou bombu nenašli i tam. Ani mediální hvězdy z ČT24, které se zajímají o kdejaký samopal na Ukrajině, nevyvíjejí žádnou aktivitu v záležitosti ilegálních amerických skladů, stejně jako v případě našich podivných dodávek zbraní islámským teroristům v Sýrii. Chybějí mi interpelace poslanců na ministra obrany a premiéra, případně mediální vystoupení ze strany politiků nemnohých vlasteneckých stran či dalších partají, jejichž vůdcové to o sobě pokrytecky vykládají.

  Američané potřebují kolonie osídlené bezprávnými otroky bez vlasti a národa, které mohou vysávat, nikoli rovnoprávné spojence. Jejich přístup ke spojencům je podobný německým nacistům a jejich vztahu k Ukrajincům za druhé světové války. S výjimkou nepočetných ukrajinských zrádců a zločinců typu takzvaných banderovců a dalších kreatur zvěrsky vraždících Rusy, Ukrajince, Čechy, Poláky i Židy se jim Ukrajinci hodili jen jako otrocké pracovní síly. V současnosti se plánuje taková transformace pro celou Evropu.

  Převzato z:
  www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pod-praporem-humanity-se-chysta-genocida-Vy-zradni-ubozaci-m

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koller má bohužel pravdu a ta banda ve vedení EU i jednotlivých států patří "buď ke zdi",nebo zavřít do těch nejtužších blázinců co jsou a to i s těmi grázly,co tu jejich agendu prosazují....žádné jiné vysvětlení,ani řešení není:"Buď to jsou naprostí idioti,nebo vědomní zrádci a kazisvěti,nebo nanejvýš vzájemná kombinace těch dvou předešlých možností!!!

   Vymazat
 6. Všechno je na prd. S někým musíme být, ale proti komu? Jedině úzká spolupráce EU a Ruskem (Fungovalo to mezi NATO a WS) může zajistit mír v Euroasii. Jak dnes a denně vidíme USA o trvalý mír na planetě nemají zájem. Poslední hrůzy války je totiž postihly ve válce sever proti jihu. A to byl také posl. konflikt na jejich území a za použití méně zničujících a devastujících zbraní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:22 pán je asi trochu mimo. Mezi NATO a WS nefungovalo skoro nic.
   Naopak NATO nabídlo spolupráci Rusku, chvilku to fungovalo - a potom se Rusko rozhodlo opět jako mnohokrát ve své historii vsadit na velkomocenské choutky a spolupráci s NATO zrušilo.
   Takže dnes vidíme výsledek. Rusko je izolované, pravděpodobně ve velkém hospodářském úpadku a ani jedna vojenská akce není světem oceněná - protože s Ruskem se nikdo neztotožnil. Rusko nemá žádné přirozené spojence, neuznal mu nikdo ze zemí registrovaných v SON anexi Krymu, a odsuzují ho za intervence na Ukrajině.
   Rusko se samo zahnalo do kouta - a je to jen jejich problém.

   Vymazat
  2. Pro Onanyma 15:43 Chachacha. Rusko nemá spojence, je izolované, je ve velkém hospodářském úpadku a ani jedna jeho vojenská akce není oceněná. Proboha tomu snad ani sám nevěříte a jestli ano, požádejte mamku a taťku, ať to zkusí ještě jednou. Vy jste se prostě nepoved.

   Vymazat
  3. 15:43, zkuste procházky na čerstvém vzduchu, plavání, pomáhá i jízda na kole.Držím palce, snad se s tím dá něco dělat.

   Vymazat
  4. Aha, placený, odepsaný natoidní provokatér a vlastnizrádce 15:43, který lže a tají původ kyjevské bandy a přestavbu krymské školy na internát amerických mariňáků, ale naprosto zbytečně, doklady jsou vystaveny na oficiálních stránkách americké administrativy.

   Vymazat
  5. 15:43 - kdes to kretenskej blábolo zaslech? Uznání anexe Krymu nikdy nebylo v OSN hlasováno stejně jako anexe Golan Izraelem. Ani Kosovo není OSN uznáno! Pouze neuznání anexe bylo hlasováno se slabým úspěchem - jen rovných 100 ze 193 zemí hlasovalo proti Rusku! Čili velice slabá nadpolovička a když nebudem počítat sionistické pašalíky, tak ze suverénních zemí neuznal připojení Krymu pouze Súdán! Ostatní nezávislé na MŽ země se zdržely hlasování - tedy Čína, Indie, Brazílie, JAR a členové EAHU - https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurasijsk%C3%BD_ekonomick%C3%BD_svaz

   Krom toho se na hlasování vůbec nedostavily vedoucí státy šíitů a sionistů - Irán a Izrael! Ti druzí jmenovaní tím dali svým amerických poskokům pořádnou facku! A to navzdory tomu že Rusko má své základny v Sýrii, využívá základny v Iránu a bude smět využívat i ty turecké, když o to požádá. Tak asi tak k tý rádopby "izolaci":)))

   Ruská armáda pořádá společná cvičení s čínskou i indickou! Takže nějaké izolace tu teda jsou, - ale od informací a to v mozcíh idiotů tvýho ražení ...

   Vymazat
  6. 15:43 Prosím,kdo vám tu blbost našeptával?Ani to,že jste se narodil po 89.nebo lehce před,vás neomlouvá. To je mazec!

   Vymazat
  7. Kchárl fon Ultra

   Vymazat
  8. Už ty debilní cancy jak nějakej Ufon! Prej "s Ruskem se nikdo neztotožnil - to je jak ve filmu, kdy se má divák ztotožnit s hrdinou filmu! Tady se ty debile ne\ztotožňuje, tady se střílí, aby se ty dobytku vyhrálo! A oni vyhrávaj! Krym bez obětí s pár dávkama do vzduchu, Blízkej východ za cenu jednoho letadla a pár vrtulníků! Vo tom by tvý siopasáci z Vajtahusu si musej se svejma brutálníma ztrátama v Iráku a Afganistánu, kde hovno dosáhli, nechat leda zdát!! Ty musíš bej exot! To co označuješ floskulí "svět" jsou leda pašalíky tvejch nsatech fickonošů, vopejzelá neroztomilá filcko! Svobodný země, prostý diktátu tvejch vojarmulenejch pánů naopak stojej frontu, aby mohli panu Putinovi nabídnout svý služby! Krom Izraelců tam teď s fezem v ruce stojí i turecký prezident, ty hovade! Kde tě vůbec vykopali?

   Vymazat
  9. Americký boj není spravedlivý, proto tolik Saddámových generálů, vojáků a členů strany BAAS pokračovalo v odporu proti okupantům i po jeho smrti a prokázalo mu věrnost až za hrob. To samo o sobě je důkazem, že Američané zavraždili legitimního představitele iráckého národa a útočnou válkou spáchali válečný zločin. Se svou porážkou se US hunové nesmířili a ve svém oblíbeném stylu detailně popsaném ve filmech Pro hrst dolarů (1964) a Poslední zůstává (střelba do obou táborů jako na Majdanu nebo bombové atentáty jako v Sarajevu a Bagdádu) rozehráli v Iráku nábožensko-občansko-etnickou válku.

   Vymazat
  10. Prozjednoduseni je to treba promitnout do mensiho-zrozumitelneho obrazu!
   Predstavte si vesnickou hozpodu kam chodi dlooooooha leta ti sami mistni stagmasti.
   hadaji se o nicem.sem tam nekomu pristane ha palici sklenice od piva nebo skonci nekdo s utrzenym limcem na kosili a bez knofliku. A najednou prijde nakej cizak kterej naslibuje hora-doly a nabidne naky to pivo nebo koralku...vsachno funguje do chvie nez toho piti bude pomene a ten cizak zacne brousit a provokovat vzajemny sarvatky. najednou ti dlouholeti stagmasti zacnou premyslet,a kdyz ten cizak co se jim nasackoval pod kuzi zacne provokovat ze je treba dat v blizke obecni hozpode odjinud chlapum pres dzku tak to jabko dozraje!
   A najednou se veci zvrtnou a tak milemu cizakovi nakopou prdel a vylitne z hozpody pres okno. A stagmasti se poplacaji pres ramena,daji si naky piti a hned je luft cistejsi! A takhle to skonci tady s USAkama protoze ty jejich ptakoviny uz tady vsem-cely Evrope lezuo krkem! A vylitnou i jejich podjebavaci a kdyz je lidi nepovesi tak je alespon zmlati... Cas dozral a je treba to videt takhle,jasne a srozumitelne,-na mensim pisecku! )))

   Vymazat
 7. Ivo Rušák si vybral odpovídající ilustrační foto, V. Havla. Svůj k svému, víc nemám co dodat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za info, vybral jste dobře.

   Vymazat
  2. Povolný ty jseš řiťolez.Panebože tyhle onuce dělají na NR jen ostudu.( Svůj k svému, víc nemám co dodat.)(To jsem vybral já.)(Díky za info, vybral jste dobře.)Pan David by tvoje myšlenkové pochody uměl pojmenovat latinsky ale u mě jseš servilní patolízal

   Vymazat
  3. 18:59-Vy z češtiny znáte již jen pravopis. Angličtina Vám odebrala schopnost v češtině myslet. Pan David mne upozornil na omyl. Slušně jsem poděkoval a sdělil jsem, že na hodnocení Ivo Rušáka(13:30) trvám. Angličtina debilizuje jako němčina. Vše se musí "okecat", nedává prostor pro "domýšlení". Vaši servilitu k USA ani nebudu připomínat!

   Vymazat
  4. Americkému análnímu alpinistovi nedošlo, že foto zde představuje ilustrační hodnocení a není totéž, když by si jej podprahově vybral Rušák a vědomě mu jej přisoudil David. Ostatní pochopili, kromě zabržděného natoidního trolla - prostoduchého stroje naprogramovaného plnit a chápat jednoduché rozkazy, že pan Povolny se soustředil na symbolický význam daného snímku. Když bych to měl charakterizovat pouze jedním slovem, tak zmrzačený karakter 18:59 je ZLÝ.

   Vymazat
 8. Současná situace je jasným důkazem, že slovanské národy nejsou franky oblíbené a velký prostor v EU nedostávají. Sobotka je tragická figura jako Hácha, zaplétá se do osidel stále více a více.
  Až se bude vařit voda, bude se historie zase opakovat, budeme opět z toho opaření.
  Neustále je nám vštěpováno, že Rusové jsou jakýsi měněcenný národ, přitom my sami jim nemůžeme ani konkurovat. Je třeba se zamyslet, kam směřujeme a jaký výsledek pro nš národ toto směřování bude mít.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejvíc mě rozesmál Sobotka s tou evropskou armádou:DDD. Ten blbeček vůbec neví, která bije!
   Kdyby to bylo v zájmu USA, evropská armáda by už dávno vznikla.
   Politováníhodný kokůtek. Je to zoufalá podívaná na ty evropský loutky. Voni se snad předháněj, kdo vymyslí větší blbost:-).

   Vymazat
  2. Ta nucená centralizace Evropy má svůj cíl:"Ein Volk,Ein Reich,Ein Fuerer und Drang nach Ost"...nic jiného v tom není...porco Dio !!!

   Vymazat
  3. 13.35-Probíhá přímá genocida slovanských "méněcenných" národů anglosaskými barbary, pomocí vlastizrádných místních elit, považující lid za své nepřátele!

   Vymazat
 9. Česká republika by měla vlastnit jaderné zbraně. To je jediná schůdná cesta, jak do budoucna zabezpečit naší suverenitu před germánským tlakem pokud se moc Impéria zhroutí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli sem Germáni něco tláčí, tak to jsou investice, fabriky a pracovní příležitosti a Merkelová není Germán, zrovná tak, jako třeba Hitler a Mengele.

   Vymazat
  2. Germán sem tlačí ledatak hovno,ale vycucává odtud na co přijde a už dlouho,ty jeden volečku hlópééé...

   Vymazat
  3. 1532 zjistěte si, kolik exportuje ČR do Německa - a potom budete muset změnit svoje trapné názory . Pokud někde pracujete, tak se vsadím, že část aktivit Vaší firmy závisí na Německu.
   Jistě - pokud jste v důchodě a nebo místní holiš, tak asi ne.

   Vymazat
  4. Sem cpou výrobu, protože je levnější než u nich. Napřed skoupí a vyrábí. Jsou podstatně slušnější, než kdejaký český podnikatel.
   Jenže pak může přijít doba, kdy uznají, že je pro ně výhodnější vyrábět třeba v Indii.
   Příklad může být britské TESCO u nás. Monitorování někde v Thajsku, agentura v Praze, když uznají, tak zavřou pobočky a jedou dál. Tady, jako jinde.
   Takže pro nás by bylo nejlepší, abychom dělali za 13 litrů a drželi hubu, za to, že vůbec máme práci. Zvyšování minimální mzdy může ohrozit pracovní místa. A to i vysoce technologická.

   Vymazat
  5. 1630 jsem podnikatel a vyrábím tam, kde je levněji. co je na tom špatně ? Je to snad logické , ne ?
   Nikdo Vám nebrání si založit super firmu a nechat vyrábět své výrobky třeba v Africe - jen do toho pane.
   A nebo chcete jenom kritizovat podnikatelskou logiku ?

   Vymazat
  6. 16:42 potom, ale zase nekňučte, až vám někdo schlamstne firmu, nebo dá pokladny do prodejny.
   A nebo chcete kritizovat státní a zaměstnaneckou logiku?

   Vymazat
  7. Prostě vyrábějte a buďte rád, že vám to dovolíme. Je to přece kdo z koho a slabší kusy odpadnou a nebo chcípnou.
   Jen do toho. Nikdo vám nebrání.

   Vymazat
  8. Vítěz bere vše.
   Když si někdo neumí vydělat ať zdechne.

   Vymazat
  9. A jinak si přečti ještě 16:59.

   Vymazat
  10. 16:42 Ty vyrábíš leda hovno. Tady akorát diskutuješ na několika místech a prd.

   Vymazat
  11. 15:45 - nikdy jsme tam nic nepotřebovali exportovat a nikdy jsme Prušákům nesloužili! Pan Palacký je slušně poslal do pérdele s tou pozvánkou do franfurtu a měli by se toho držet a nedělat tuna z toho svoji montovnu! Třetí rajch a totalejnsac už skončili! Ještě nám dlužej za staletí pronájmu pohraničí a tak reparace za tři války nejmíň! Zvlášť za Třicetiletou a pak tu poslední světovou ...

   Vymazat
  12. oprava: za Sedmiletou ... tamto předtím to zas byli Švédi - ale co, Germán jako Germán! Stejnej xindl ...

   Vymazat
  13. Jedni chtějí levnou pracovní sílu a druzí bezcelní přístup na trh Evropské unie. A japato, že továrny na zelené louce tady staví hlavní Korejci a Číňané?

   Vymazat
  14. 2:24 Protože jim jde o trh. Se svými výrobky zhotovenými u nich, by se na evropský trh nemuseli dostat. Nebo by se dostali, ale mohly by být uvaleny cla.
   Proto staví továrny v EU a obsazují trh.
   I když zase ti z EU chtějí snížit náklady a cpou výrobu do rozvojových zemí.
   Jinak se ale životní úroveň a koupěschopnost obyvatel v Číně a Koreji ... prudce zvedla a zvedá, takže náklady na zaměstnance se téměř vyrovnají.
   Je to taková hra na vlastním písečku, kterou řídí ten co jezdí s náklaďákem a ten písek těm dětem sype do ohrádek.
   Takže jen si hezky hrajte na podnikatele a podobné... Když vám to dělá dobře.

   Vymazat
 10. 13:06
  Vlaštovko, a divíš se, když na školách je učí takoví "experti", jakými jsou Putna a Šír, a do hlavy jim tlučou v médiích nesmysly jediní "povolaní" typu Fištejn, Votápka, Kolář, Janda a jím rovní?

  OdpovědětVymazat
 11. Domnívám se, že doba útočení na jednotlivé státy za účelem obsazení, již pominula. Každý stát, který obsadí teritorium osídlené jiným národem, si pouze zadělává na problémy a získat nemá co. Je snaha ovládnout novém trhy, ale to jde i bez armády. Případně je snahou získat nějaké základny na cizím teritoriu, ale to lze rovněž bez války. Takže důvodem války může být pouze snaha odstranit konkurenta, ale to se týká pouze velkých hráčů (USA-Rusko, USA-Čína apod.) Všechny ostatní výkřiky o hrozící invazi např. Ruska do Polska, Pobaltí (případně i k nám) jsou nesmyslné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co udělá vítěz války? To co dělá EU u nás a v celé Evropě, dluhy a otroky.

   Vymazat
  2. 14:32 - a jak si teda, podle tvé teorie, vysvětlit vpád ruských vojsk na území Ukrajiny?

   Vymazat
  3. 15:05 pouhou hloupostí Ukrajinců a propagandou.
   Protože žádná pravidelná ruská vojska tam nejsou.

   Vymazat
  4. 1505 + 1532
   pravidelný voják Ruské armády je něco jiného než nepravidelný voják Ruské armády ?? To je mi ale novina..

   Vymazat
  5. 15:46 ty odpovídáš i sám sobě?

   Vymazat
  6. máš ten dojem ?
   já se podivuji, jak může někdo vojáka v zelené uniformě s kvérem a možná na tanku označovat, že to není voják.
   Divné - ale i takoví jsou mezi námi.

   Vymazat
  7. Tedy podobně jako Blackwater, islamisté a podobné na výsost "demokratické" struktury "vyspělého" západu?

   Vymazat
  8. I takoví jsou u nás, kteří posílají IS prostřednictvím US dodávek samopaly, RPG, munici .....
   Je v tom i firma ANO, my dokážem makat

   Vymazat
  9. :-) Co to je pravidelná nebo nepravidelná armáda? To neznám.

   Vymazat
  10. Ať žijí banderovci a odkaz našeho svjětofécho presytenta Vaška z Hradu jen na jedno folepňý optopý
   Váš kníže pán

   Vymazat
  11. Nepravidelná armáda je například islamista ve službách NATO

   Vymazat
  12. 1605 - ano, i to jsou vojáci. pokud proti nim vláda toho kterého státu protestuje a jsou na jejich území nelegálně, tak je to špatně. Souhlasíš ?
   Proč potom neprotestuješ proti ruským vojákům na východní Ukrajině ?

   Vymazat
  13. 16:09
   já taky nevím co to je pravidelná a nepravidelná armáda. podle mne je to to samé.

   Vymazat
  14. pro 16:22 je odpověď na 16:13
   Jste dva, tak si pohoňte mezi sebou.

   Vymazat
  15. 16:21 nám to nevadí. Horší je to s poradci z Německa a US, těch nepravidelných, když skončí v kotli. Potom chtějí hned pauzu a to, jak sám asi uznáš, zdržuje od čištění banderovského a islamistického šmejdu.

   Vymazat
  16. 16:21 Tak ty přiznáváš, že jsou na neofašistické Ukrajině Blackwater a islamisti?
   A to jsi demokrat?
   Pokud jsi západní "demokrat", tak to chápu.

   Vymazat
  17. 1645 a ty nevidíš rozdíl mezi nějakým poradcem, který sedí v hotelu a něco vysvětluje - a mezi vojákem na tanku, který střílí ?
   já tedy rozdíl vidím, a nejen já. Ne náhodou v OSN odsoufilo více jak 100 zemí intervenci Rusů na východní Ukrajinu a anexi Krymu !
   Nějaký poradve a školitel a učitel a nebo jenom kecal - nikomu nevadí !
   Ale voják s kvérem je už jiné kafe.

   Vymazat
  18. 1648 protestuje proti nim Ukrajinská vláda ? pokud ano - tak to nevím, dej sem link.
   Pokud vím, tak prostestuje proti působení ruských vojáků na východě Ukrajiny.

   Vymazat
  19. 16:49 a někdo je tam viděl, na rozdíl od islamistů a přátel z usa?

   Vymazat
  20. 16:52 No když to tedy tak bereš, protestovala vláda v 68 když sem přijeli Poláci na tancích. Já jsem nic neslyšel. Takže to bylo podle tebe v pořádku.

   Nějak jsi se do toho zamotal milánku.
   Dej si jednu ejakulaci a zase napiš.

   Vymazat
  21. 1703 v tom je vidět dvojí metr Pornoherce Jandy schovávajícím se za evropskými hodnotami v čele s Pupkem Demokratického Světa a financemi od Schwartze Györgyho.

   Vymazat
  22. Pro 16:22
   Rozdíl mezi pravidelnou a nepravidelnou armádou by ti nejlépe vysvětlili tvůrci té nepravidelné, clintonovi, nebo obama. Polopaticky: ta pravidelná US je US Army a nepravidelná US je např. AN-Nusra v Syrii, to je tzv. umírněná opozice. Nedávno taková umírněná opozice uřezala hlavu 10letému chlapci...

   Vymazat
  23. 1700 - já nevím kdo je tam viděl, ale Putin je sám přiznal v prosinci 2015. najdi si link na jeho televizní rozhovor, kde nakonec musel přiznat ruské vojáky na východě Ukrajiny. Co tam dělají ?
   Ukrajina proti nim neustále protestuje - říká se tomu agrese - intervence.
   Nemají tam co dělat.
   V Charkově jsou štěstím bez seb, že tam noha ruského vojáka nedošla - a to je taky tzv. "ruské" město.

   Vymazat
  24. peo 17:14
   trochu mi uniká Tvá logika. Srovnáváš nějaké teroristické skupiny s ruskými vojáky nelegálně operujícími na Ukrajině ?
   Tak potom ok, může to tak být. Jsou to taky teroristé - trochu lépe vyzbrojení, podařilo se jim dokonce sestřelit civilní letoun.
   Měj se, šašku ruskej.
   Proč jim to žereš ? Jsi snad Rus ??

   Vymazat
  25. 17:16 Ty jsi tomu dal. To jsem přeci JÁ.

   Vymazat
  26. 17:16 a jemu podobní je nepravidelná armáda multikulti evropských hodnot, jejichž hlavním představitelem a idolem je pornojanda: http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/11/11026/11026615_88ff4a0ac3e168bd5c1c9fcc450c45f8/images/Jandaatingltangl.jpg
   Fuj. Polemika s takovými je zbytečná.

   Vymazat
  27. Kde jsi TY? A taková plodná diskuse to byla.

   Vymazat
  28. 17:30 Proto to asi tak zběsile zapích.
   Myslel jsem, že ještě něco zkusí, když se to tak hezky rozjelo.
   To ho Schwartz György moc nepochválí.

   Vymazat
  29. No jo, to je opravdu bakalář Bc. Krásný kašpárek.
   Prezident Zeman ho popíchnul, tak teď se snaží dělat divadlo.

   Vymazat
  30. No pravda, ani se k těm polským tankům nevyjádřil. Jenom pořád mele dokola naučenou písničku.
   Asi je ještě mlád a tak si honí rád.

   Vymazat
  31. 18:11 To se jim v tomhle vláknu nehodí.

   Vymazat
  32. Tak promiň Jaďourovic sluníčkový sluho. Já vím, máš to rozpracované na mnoha místech.
   Zase k nám přijď.

   Vymazat
  33. Nebo zavolej GRAFOMANA, ten nám to tu jistě natře a podpoří tě svými nemastně mastnými dlouhými větami, které umně vytvaruje do vhodné podoby, aby vzápětí popřel to, co před tím napsal, i když je v tom kus odpovědi pro něj samého a tím vykonstruuje abstrakty vysokých úrovní.

   Vymazat
  34. 16:21 - si proto kretene blbej, že žádná "východní Ukrajina" NEEXISTUJE! Je jen Novorusko, Malorusko a Červená Rus! Ta byla okupována námi a Poláky a pak Rakouskem a přejmenována na Halič! A z haličských Rusínů pak rakouská tajná policie vyrobila tzv. Ukrajince a jistý profesůrek z lemberský (lvovský) univerzity pak vymyslel "ukrajinštinu". Hruševski se jmenoval. Tím jazykem ale dodnes nikdo v Malorusku nato Novorusku mluvit neumí! I ti náckové co ji prosazujou za státní jazyk se běžně domlouvaj suržykem - maloruským nářečím ruštiny, ty demente co ví hovno a přesto by chtěl od šapíra metál!

   Vymazat
  35. oprava: natož

   Vymazat
  36. 17:14 - ty hovado a Kyjev snad není ruský město? Mír z Andruševa ti nic neříká dobytku poskakující vobřezanejm, co? - https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrusovsk%C3%A9_p%C5%99%C3%ADm%C4%9B%C5%99%C3%AD

   Vymazat
 12. "Nepolemizuji" s PhDr. Ivo Rušákem, ale nesouhlasím s ním.
  Je zločinem být ve svazku se zločineckým uskupením a to i nedobrovolně!

  OdpovědětVymazat
 13. PhDr. Rušák je podle toho, co píše, oportunně rozpolceným intektuálem. Bez ukotvení v morálních a právních zásadách.
  Cožpak je možné vůbec obhajovat členství ve vojensko-politickém svazku, který i on sám označuje za vazalský a který je ve skutečnosti paktem zločinným. Neboť hrubě porušuje i ty mezinárodně-právní normy, které pro společenství národů předepsal a k dodržování kterých se zavázal, mj. i podpisem Charty OSN. A za jehož konáním jen v posledních pár dekádách jsou miliony povražděných a desetimiliony lidí bez domovů. O hospodářských, socio-kulturních škodách raději ani nehovořit ...
  Vystoupení z NATO a hledání jiného vojensko-politického spojenectví je tedy úkolem nadmíru aktuálním.
  A tomu Rusku přece není nutno při jeho hranicích (provokativně) ukazovat, že se umíme bránit! To možná neví onen PhDr., ale ruští politici i vojenští činovníci to vědí až moc dobře. A také se ani na okamžik nezabývají myšlenkou napadat (nevyprovokovaně!!) nás či kohokoliv druhého. Nemají to vůbec zapotřebí!!
  Jiná situace ovšem může nastat, pokud se jako ta telata necháme zatáhnout do mocenských her, ve kterých sehrajeme part užitečných blbů. A vše nasvědčuje tomu, že do takové role nás chtějí US huni vehnat. Příklad Ukrajinců by nám všem měl být posledním varováním před hrozivou budoucností.
  A pokud se týče EU, pak lze jen souhlasit s konstatováním, že to je organizace prosazující pouze zájmy nadnárodních korporací a s pozvednutím naší obecné životní úrovně nemá nic společného. Byla nám shůry dána jak organizace, ve které nám bude ponecháno právo pracovat pro zisky západních hospodářských velikánů, nikoliv pro náš obecný prospěch. Bez jakéhokoliv vlivu na její rozhodovací procedury či mechanismy.
  Zapojit se do alternativních hospodářských společenství není problémem. Problémem je to, jak přesvědčit naši politickou vrchnost, aby o to začala usilovat a konat v tom směru.
  Tu, která by usilovala o jedno i druhé (vystoupení z obou spolků) však nevidět ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pěkně popsáno.

   Jak prozradil poslanec za ANO na semináři k 21.srpnu 68, velké vojenské cvičení NATO a partnerských zemí Ample Strike 2016, které se uskuteční od 30. srpna do 20. září, a kterého se budou účastnit i bombardéry-nosiče jaderných bomb B-52 a B-1 POŘÁDÁ A PLATÍ Z NAŠICH DANÍ ČESKÁ REPUBLIKA!!!

   Vymazat
  2. 14:53
   ...moc dobře jste to popsal...jsem pro!
   j.

   Vymazat
  3. Ano, doživotní zpečetění nadvlád nadnárodních korporací, bude brzkým podepsáním TTIP.Vlády států EU vyhlásily válku vlastním občanům!

   Vymazat
 14. Autor článku je typický podpindosník, který chrochtá u svého korýtka za Jidášský groš - typická havloidní filcka obtížná jako všude-kolem přítomný hmyz.Je vlastně zbytečné se vůbec nad ním pozastavovat - poskok byl a tím i nadále zůstává - takové malé ubohé nic, co nestojí ani co jen za malou pozornost samostatně a racionálně myslících lidí.Článek samý - odduševnělé svinstvo vhozené k tupému sežrání stádem - bydlem ......bohužel to bydlo převládá

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po přečtení prvních pár vět a životopisu dotyčného jsem chtěl rovnou napsat, že se jedná o dalšího military nadšence, který se obává, že přijde o své oblíbené letecké přehlídky a společná cvičení NATO a už se nebude mít na co dívat a o čem psát. Ten člověk vůbec není apolitický, záměrně nevidí zlo, neslyší zlo a přidává se k tomu silnějšímu, byť grázlovi. Připojuji se k názoru, že rozpolcenost tohoto odborníka je způsobena absencí morálních hodnot, když nebere do úvahy válečné zločiny civilisty vraždící organizace EU/NATO a spoluúčast na nich, od dělání mezinárodního křoví při přepadávání a drancování států za valutového disidenta, zahraničního pacienta a válečného zločince Václava Havla, až po dnešní vyzbrojování ukro-amerických nacistů a islámských klerofašistů.

   Nechcete si náhodou zachovat americký smrádek, buzerantské teplíčko a západní hodnoty vraždit ženy s dětmi a starce, ostřelovat nemocnice, porodnice, dětské školky, školy a sídliště, už i na Dobasu, v Evropě?

   Vymazat
 15. Víte co je stát bez vlastní armády? Hloupý nesmysl,protože by byl vždy odkázán jen na libovůli toho,kdo armádu má a nebo nějaké společné velí. Neměli byste už žádnou obranu před jakoukoliv zvůlí. Proto je možné mít společnou armádu jen se státy,které jsou doslova bratrské a to průkazně i dostatečně dlouho historicky. Z toho jednoznačně vyplývá jediná možnost: Polsko + Česko + Slovensko a neměl bych nic proti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tim Polskem bych to nepřeháněl. Potopili nás v r. 1938 i v r. 1968. Jejich protiruská hysterie je dětinská. Naším nejpřirozenějším a nejspolehlivějším spojencem je Rusko!

   Vymazat
  2. Stát BEZ vlastní ARMÁDY JE TŘEBA ČESKÁ REPUBLIKA... TOMU CO MÁME SE TOTIŽ ŘÍKÁ OPERETNÍ ARMÁDA A NATO expediční sbor do Tramtárií.

   Vymazat
 16. Kdosi tu napsal, že musíme být vděčni za německé investice, ano, je to fakt, němci a sudeťáci skoupili lacino všechno, co stát měl, včetně pozemků a i na nich dnes hospodaří, tedy suroviny, technické vybavení i odbytiště je Německo.
  Ovšem při volném obchodě firmy směřují tam,kde se jim daří a když podnikání v Rusku bylo výhodné, přišly sankce. Ono to asi zas tak férové nebude.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Historie se opakuje, Německo nás v novodobé historii díky uměle stanovenému směnnému kurzu vyžralo dvakrát, za prvního protektorátu v letech 1939-1945 a Emila Háchy, podruhé jako svou kolonii v polistopadové době Vašků Klause a Havla. Čím dál tím víc si začínám vážit ekonomické a potravinové soběstačnosti Československa v letech 1945 až 1990.

   Vymazat
  2. 17:55 Já myslel,že Češi vždy jednali jen špatně,co Vás to v té komunistické škole učili?

   Vymazat
  3. 17:59 - nemoh bys kreténe ten svůj výpotek duševního potrata přeložit?

   Vymazat
  4. 20:29. Vážím si toho,co dělali Češi dříve,nevážím si toho,co dělají dnes.

   Vymazat
  5. 20:39 - tak to máš napsat jasně a netahat tam nějaký "komunistický" školy či co ... souhlas!

   Vymazat
  6. 22:45. Vesmírné civilizace vyšší vývojové úrovně komunikují veřejně a nikdo jiný jim nerozumí,protože vývojově ještě nejsou schopni té vyspělé logiky,není to vtip. Komunikace probíhá především formou desítkové soustavy,přičemž každé číslo včetně nuly má vlastní pevný význam a jejich kombinací logikou vzniká odlišný a určující. Soustavy čísel kmitají v celém vesmíru a jsou pro všechny vesmírné civilizace nižší vývojové úrovně jen záhadou,protože na jejich významovou logiku prostě nestačí ani jejich computery. Jde přitom o jednoduchý číselný jazyk. Je ale "geniální". Význam jednotlivých čísel totiž odpovídá přesně podstatě,respektive funkci vesmíru a proto lze jím plnohodnotně mluvit-komunikovat. Nazývá se Vesmírná kabala.

   Vymazat
  7. 23:08 To jsi sjetej, vyhulenej, nebo jsi si šehnul. Jakej byl matroš?
   Asi kvalitní, když cítíš vibrace ze soustavy Xioalinpa.
   Jinak máš pravdu, ale dosahovat těchto stavů máš ve střízlivém stavu a vysokém odosobnění, aby se ti nevracely jako trest na zemi za to, že jsi je měl.

   Vymazat
  8. 7:34. Ignorovat existenci vesmírných civilizací a života ve vesmíru obecně a informací o nich,je nesmyslné,protože se jim prostě v budoucnu,vaším pronikáním do něho,nevyhnete.

   Vymazat
  9. 7:34. Dnes v 03:36 SELČ udeřilo mělké a proto i ničivé zemětřesení v centrální Itálii. Vesmírné civilizace mají takové zbraně ,logicky pro mělká zemětřesení a údajně už i lidé,například HAARP. Podle Vesmírné kabaly,která v těchto dvou číslech času souhlasí s Biblí,jde o "Bůh,Bůh,člověk",respektive "bohové,člověk",tedy o čas 6,2° zemětřesení 3,3,6. Pro zajímavost a možná i pro důkaz. "Bozi proti lidem",akce,úder.

   Vymazat
 17. Kdyby přistáli mimouši a nabídli by vám své válečné spojenectví, kdo by o vás rozhodl? Myslíte,že by Česko mělo tu odvahu nebo obecně tu možnost přijmout nabízenou válečnou pomoc od nějaké vesmírné civilizace. Myslíte,že by Česko mělo ty koule? Vždyť vy už se bojíte i vlastní samostatné existence a utíkáte seč můžete do otroctví EU. Vaši předci se za vás určitě obrovsky stydí. A teprve potom byste mohli uvažovat o vašem členství v NATO,pokud byste byli vy sami dostatečně válečně silní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zbabělost se pro vás Čechy stala z nouze ctností,takže hrrrrrrrrr do EU,že jo.

   Vymazat
  2. Vaši předci bojovali za Čechy,protože mysleli,že jsou lepší než například Němci,asi se mýlili.

   Vymazat
  3. Chyba, mimozemšťané ze souhvězdí Aldebaran bojovali za Němce, dokonce Werner von Braun na otázku, jak se jim podařil takový vědecko-technický pokrok v tak krátké době redaktorovi odpověděl, že jim pomáhali lidé odjinud.

   Vymazat
  4. Zajímavé, dva uvádíte "vaši předci", vy jste kdo, že nemáme společné předky?

   Vymazat
  5. A ti lidé odjinud, byly dělníci z koncentračních táborů.

   Vymazat
  6. 18:15. Vím o tom. Aldebaran bojoval za hitlerovské Německo a dokonce vedl jeho útok. Byl to on,kdo vedl Hitlera,který rozhodoval. Aldebaran v roce 1947 potopil u Antarktidy polovinu válečné flotily USA,která tam byla vyslána vyhledat tajné nacistické základny. USA byly poraženy a celá ta operace raději utajena. Tehdy tam útočily antigravitační disky ale klid,nebyli to Němci,byl to skutečně Aldebaran. Němci se nestihli dostat natolik vysoko ve vlastní myšlenkové vyspělosti. Proto nebylo možné předat jim další potřebné technické vědomosti,protože by to odporovalo povoleným pravidlům platným pro méně vyspělé civilizace. Byl by to prostě nepovolený zásah do jejího vývoje. Lze předat třeba cokoliv ale musí to plně chápat.

   Vymazat
  7. 19:08. Já ,například, jsem Čeň (Czeni) a nemám s vámi společné předky,respektive už nejsem s vámi Čechy. Stydím se za vás a odmítám být s vámi jakkoliv spojován.

   Vymazat
  8. 20:24. Operace High Jump,1946-1947, Komando 68 (Task Force 68),konkrétně. 4700 vojáků,11 bojových lodí,letadlová loď a ponorka. Země královny Maud,tehdejší nové Švábsko v Antarktidě. Polovina posádek a lodí zničena,veškerá boj letadla USS Philippine Sea zničena.

   Vymazat
  9. 20:25- ach jo, už zase Čeni, jste i jinde?

   Vymazat
  10. 20:44. Vlastně i ve všech národech,teoreticky celkem necelé dva miliony,spolupracujeme s vesmírnými civilizacemi vyšší vývojové úrovně a jsme jimi plně vedeni.

   Vymazat
  11. Anonymní23. srpna 2016 20:25
   Je pro nás velikou ctí, že s námi, přes to přese všechno, alespoň komunikujete na NR. P.K.

   Vymazat
  12. 1:19. Plním můj úkol.

   Vymazat
  13. Anonymní24. srpna 2016 1:29
   To je kruté, zrovna u Čechů. Upřímnou soustrast :-). P.K.

   Vymazat
  14. 12:37. Vy sami se ničíte a nechtějte abychom se na tom s vámi podíleli,nemáte na to žádné a ani zákonné právo.

   Vymazat
 18. 2 poznámky :
  1) Článek prof.ing. Bohumila Svobody,DrSc. byl celý zveřejněn na webu NR - viz http://www.novarepublika.cz/2016/08/bombardery-bitevniky-tankery-usa-vyslou.html
  2) Nevím, co si mám myslet o "polemice" PhDr. Ivo Rušáka. Zřejmě fundovaný článek prof.Svobody nepochopil, příp. nechce pochopit ...

  OdpovědětVymazat
 19. Vystoupení z NATO - pokud se nebude masívně samo drolit - budou mocní Západu považovat za otevřený nepřátelský akt. Proto je nezbytné se na takovou situaci ekonomicky, sociálně a politicky připravit. Bez dostatečného zajištění proti vydírání by takový krok byl čirým hloupým hazardem a srazil by snahy o samostatnost na desítky let do prachu. Pokud mají vodárenskou síť, obchodní řetězce, značnou část energetické sítě, takřka celou bankovní síť, telekomunikace, internet, nemalá část odpadového hospodářství atd. v moci zahraniční firmy, tak srovnání ČR do zástupu NATO by proběhlo v řádu dní. To samé se týká propojenosti průmyslu, zemědělství a potravinářství na zahraniční korporace, kde tuzemské firmy jsou až příliš často subdodavateli a příjemci ceny, takže opět jakékoli vybočení z řady by bylo srovnáno během týdnů.
  Je třeba osvobodit valnou část obyvatel od závislosti od síťových monopolů (solární kolektory, sluneční články, zateplení, návrat vodovodních řadů do správy firem v moci veřejné správy), třeba rozvíjet místní ekonomické koloběhy v moci zdejších občanů (zaměstnanců - ti neodejdou tyk rychle jako kapitál a podnikatelé) a veřejné správy (zemědělství - potravinářství - obchod, výroba strojů, zařízení a technologických celků a dodávky investičních celků, uchování znalosti technologií a řemesel - tuzemský odbyt, patřičně směřovaný výchovno-vzdělávací proces, provozovat významnou část informačního, mediálního segmentu, atd.), které sice nemusejí běžně vykrývat celou spotřebu, ale měly by být s to vykrýt krizový stav a mít potenciál růstu. K to mu je třeba vést dlouhodobou vnitro a zahraničné politickou přípravu budující jednak v ČR silnou občanskou společnost, tj. s významným podílem přímé demokracie, a v zahraničí obraz demokratické ČR, který by znesnadnil propagandu zahraničního mainstreamu proti samostatné ČR.
  Přitom je záhodno mít na paměti, že není cílem vyměnit vazalskou pozici vůči USA za vazalskou pozici vůči Rusku nebo někomu jinému.
  Vystoupení ČR z NATO není jedinou variantou budoucnosti, podstatou problému je totiž vadný bezpečnostní systém Evropy. Pokud se ho podaří změnit úsilím více států, nemusí jít ČR jako Robinson či don Quiote (nic to ale příliš nemění na efektu opětné politické, ekonomické, sociální, informační obrozené samostatnosti a nevydíratelnosti). Musí se z formulovat nové principy vztahů, bezpečnostni, míru a podle nich vytvořit férovou strukturu a nastolit férové vztahy suverénních, navzájem se plně respektujících a vzájemně výhodně a dobrovolně spolupracujících partnerů.
  Nejdříve je asi vhodné hledat partnery mezi národy, které se nepovažují za tak křiklavě vyjímečné, předurčené, vůdčí, spasitelské, vyvolené jako Američané (USA), Rusové, Němci, Britové, Židé, ale třeba také Poláci, občas Maďaři aj. Moc takových národů a států není. Lze se opřít o Hnutí nezúčastněných a o neutrální státy.
  Cesta k osamostnění a obnově suverenity ČR je dlouhá, resp. obtížná. Tak či onak je to především na zdejších občanech, zdali chtějí být vazaly, stádem sdíraných ovcí, nebo týmem statečných, houževnatých dříčů. Vnější podmínku tomu mohou pomoci - Brexit otevřel podmínky pro seriózní debaty o kvalitě spojenectví, vztazích účastníků, o jejich přestavbě - ale je nutno postupovat uvážlivě, v mezích měnících se podmínek. Zbrklost není na místě, čas na rychlá rozhodnutí, blesková opatření ještě příjde - ale musíme na ně být připraveni, nebudeme-li, tak to neustojíme a ostatní predátoři nás rozcupují.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. KR- mohu s tím jen souhlasit, jen nás k tomu musí dovést "naše" vláda a naše občanské "zlobení". A mít čas, první republice ani dalším nebyl dopřán díky výjimečným národům. Volám Čeňa 17:26, nabídka stále platí?

   Vymazat
  2. 21:10. Čeň,Čeně,tedy "volám Čeně". Nabídka neplatí,samozřejmě,respektive nemůže být nabídka,pokud už existuje platná smlouva O válečné podpoře,z roku 1968 a to vůči Československu,dnes vůči Česku a Slovensku,potažmo. Vláda Česka ji soustavně a i "aktivně",směji se, odmítá a ignoruje. Česko nemá koule,prostě a to je smutné,protože vlastně ani není s kým jednat.

   Vymazat
  3. 21:20- potom platí "zlobení a naše vláda".

   Vymazat
  4. 21:24: Pokud se někdo může zlobit,jsou to vesmírné civilizace,které dokázaly udržet svobodu vojenské letecké základny Kbely u Prahy (Praha 19) v době okupace 1968 a zajistit tak kontinuitu,respektive platnost výše zmíněné smlouvy. Tehdy při jejím dobývání okupanty v jejím podzemí zahynuly tisíce sovětských výsadkářů. Byl to boj na život a Češi ho vyhráli. To,co dnes dělá Vláda Česka,to je "obdivuhodné". Větší ignoraci a zároveň i vetší zbabělost si například já osobně neumím představit. Vlastně je to i plně zrada. No,a k tomu zlobení, není účelem zlobit Vládu Česka,je demokracie a vláda lidu by měla být plně respektována,samozřejmě,lid rozhoduje a tedy jeho svobodná vůle. Jinou věcí ale je,když Vláda,ať už jakákoliv,nerespektuje demokratickou Ústavu a jedná proti vůli svého lidu. Ale to už je o něčem jiném. Čeňi jsou projektem zmíněné smlouvy už odpočátku. Smlouva je fakticky naplňována a prováděna a buď bude Česko její součástí nebo prostě jen jeho část,tedy ti Čeňi,praví Češi.

   Vymazat
  5. 21:32-hloupá otázka, má smlouva co do činění s Trumpem?

   Vymazat
  6. 22:04. Podle toho,co vím,byli sledováni němečtí předci Donalda Trumpa už od doby Rakouska-Uherska a potažmo i jeho německý otec,který se přestěhoval do USA. Proto byl v roce 1968 vybrán,protože byly-existovaly vazby a informace ze strany československé tajné služby na ně. Bylo nezbytné zachránit nějaké obrovské množství peněz Československa před okupanty 1968 a bylo to realizováno prostřednictvím i řeckého rejdaře Onassise,na kterého měla československá tajná služba nějaké informace,kterými ho bylo možné vydírat-donutit a on sám měl nějaké finanční problémy a potřeboval pomoct. Donald Trump,jehož otec zrovna v USA bankrotoval a on zrovna dostudoval,přiletěl osobně do Prahy na leteckou základnu Kbely u Prahy těsně po okupaci a dívka,která ho provázela,aby nebyla jeho návštěva příliš nápadná a zároveň i prováděla překlad do a z Angličtiny,Ivana Zelníčková-Trumpová,byla určena za jeho manželku,protože se mu líbila a zároveň byla vyškolena-určena na ochranu-záchranu výše zmíněných peněz. Proto jí bylo následně umožněno vycestovávat z Československa na Západ,aby se s ním jako mohla seznámit a stýkat. Část peněz dostal Trump ihned a zachránily firmu jeho otce,druhou ,nesrovnatelně větší, později od Aristotela Onassise,který ale už nežil a to prostřednistvím jeho manželky Jacqueline Kennedyové,která s ním uzavřela sňatek přesně v den okupace Československa 1968 a to 20.9.1968,tedy o měsíc později,logicky,pro důkaz budoucnosti,že byla agentkou Československa a měla zmíněné peníze Trumpovi předat a to především z důvodu vlastního vlastenectví. Onassis je,pokud vím ,získal prodejem nějakých námořních lodí Československa i s jejich nákladem,k čemuž ho Československo tajně zmocnilo. Tak se stal Donald Trump úspěšným-zázračným podnikatelem,protože čerpal obrovské částky československých peněz s tím,že je,logicky,v budoucnu vrátí. To je tedy úloha a vztah Donalda Trumpa a i Ivany Zelníčkové-Trumpové k Česku. Vzhledem k tomu,že byla tato operace řízena spřátelenými vesmírnými civilizacemi,se kterými v té době už existovala smlouva O válečné podpoře vůči Československu,staly se garanty!!! Donald Trump a i Ivana Trumpová tedy budou jimi donuceny. Znamená to i možnost,že ovládáni,aby například ve funkci prezidenta USA,pokud bude zvolen,pracoval jako robot pro Česko. Bez komentáře,asi si to umíte představit,jakou moc a jaké možnosti mají vesmírné civilizace vyšší vývojové úrovně. Právem!

   Vymazat
  7. 22:29-Váš příběh se dá vyprávět i jinak. 68. byl v režii "jiné" strany a po vstupu vojsk, o kterém věděli, ulili peníze a zlato ČNB do zahraničí, USA. Nemáte Čeni dojem, že jste spolupachatelé? I Ivanka je také "Čeňka", jak vím.

   Vymazat
  8. 23:25. Čeňi vznikli až v roce 2001 a Ivanka je dcerou Trumpa a Trumpové-Zelníčkové,která je Ivanou. Není Čeňa a nejsou Čeňi. Vojenská letecká základna Kbely u Prahy neměla nic společného s Vládou Československa,která se vzdala okupantům opravdu už týdny před okupací 1968,protože Slovákům ji prozradili Maďaři a Čechům Poláci. Tato základna byla fyzicky kontaktována vesmírnými civilizacemi,které na ní přistály. Vedly ji v boji proti okupantům a úspěšně. Nebyla nikdy dobyta. Jsou tedy svobodní neporažení Češi,na které nemá okupant žádné "právo". Jsou základem výše zmíněné smlouvy. To je vše. Zmíněné peníze byly zachráněny pro budoucnost Čechů a nyní je zřejmě i poznat,že je s nimi stále hůře. Já neznám záměry vesmírných civilizací ale i prostou logikou lze ty dvě miliardy dlužných dolarů Trumpem a jeho tehdejší manželkou vymoct náhradou,například "službou" o stejné nebo i vyšší hodnotě. To je z mé strany jen teorie a více k tomu asi nemám co říct.

   Vymazat
  9. 0:09-neušlo vám Čeňům, že nás okupují již jiní? Jinak Ivana(Zelníčková) nemůže být Ivankou?

   Vymazat
  10. 12:34. Pokud vím,jde o úřední jména: Ivana Trump a její dcera Ivanka Trump. / Já osobně jsem se snažil a byl jsem zlikvidován. Projekt smlouvy s vesmírnými civilizacemi z roku 1968 byl pečlivě utajen a utajován i před pookupačními tajnými službami Československa,protože byly ovládány Sovětským svazem. Československo bylo v roce 1968 jediným státem světa,který se vlastní a svobodnou vůlí svého lidu rozhodl jít směrem k demokratickému socialismu. Proto vesmírné civilizace společenského systému demokratického socialismu uzavřely zmíněnou "podpůrnou" smlouvu. Bylo to v jejich vlastním zájmu a dosud je,protože Češi prostě odpovídají té úrovni vývojově. Demokratický socialismus logicky nelze nařídit,vlastní tou demokracií by byl ihned odstraněn,musí se k němu tedy vývojově dospět. Jde o podporu toho nejlepšího a duchovně nejvyspělejšího na Zemi,z pohledu těch vesmírných civilizací. Nyní ale mám já i ony čisté svědomí,protože jsme udělali už dostatečně dost. Vznikli tedy Čeňi (Czeni),odporem vůči jednání Čechů samých proti sobě, a jsou podporováni v souladu se zmíněnou smlouvou a i chráněni. Smlouva je platná a to pouze vůči celému lidu nebo jeho části,pokud by vznikl její nový národ a to se stalo. Tedy plně i v souladu s platným mezinárodním právem. Stále ještě čekáme na vás ostatní,smlouva je platná i vůči vám,vůči lidu Česka a Slovenska samostatně a nezávisle. Ano,v podstatě jste už okupováni,protože tzv. dělená suverenita,kterou provádíte ve prospěch rozhodování EU o vás a funkčně i proti vůli vašeho lidu,respektive Parlamentu Česka,je logicky protiústavní. Jde tedy v podstatě,logicky,o "okupaci". Jde o přímý diktát Česku Evropskou unií. Navíc Evropským Parlamentem EU zvoleným opakovaně jen menšinou všech oprávněných voličů všech států EU,což demokracii naprosto a zásadně vylučuje. EU je tedy čistě jen vládou menšiny většině. Zmíněné vesmírné civilizace vyšší vývojové úrovně na tento stav,logicky, nikdy nepřistoupí,není jimi akceptován ani nepatrně. Neuznávají tedy ani samotnou existenci EU. Je logicky plně protiprávní-nedemokratická a tedy i protiústavní.

   Vymazat
  11. 13:16- ach ta angličtina i na zdrobněliny, něžnosti musí použít přídavná jména. Je stále "okurková sezóna", tak si povolím ještě jednu otázku. Jaké je národnostní složení Čeňů, resp. která převažuje? Abyste mi "neutekl" z otázky, někomu se narodili, nebyli "stvořeni", že ano?

   Vymazat
  12. 14:14. Čeňi (Czeni) jsou lidé,respektive mají lidská těla. Faktem je ale,že Čeňi byli součástí zmíněné smlouvy už odpočátku a bylo jisté,že vzniknou,respektive pokud inkarnovaní příslušníci vesmírných civilizací dokáží přežít jako živé inkarnace,tedy pokud neztratí svou původní vibraci. Přežily čtyři,muž a tři ženy,z několika set jich. Tolik informace získaná od vesmírných civilizací,které i fyzicky kontaktovaly Čeně v především posledních několika letech. Jde o projekt vesmírných civilizací vyšší vývojové úrovně a tedy jde především o jejich vibraci,přičemž pokud jí odpovídá kdokoliv na Zemi,samozřejmě je Čeněm,logicky. V Česku existuje největší část Čeňů ale ne co do celkového počtu. Vlastně jsou přítomni v každém národě světa,nebo alespoň byli. Jsou vývojovou špicí lidstva a navíc proběhla nejedna vlna inkarnací výše zmíněných. Ta poslední začátkem devadesátých let,kdy už bylo jisté,že ty předešlé uspěly a zmíněná smlouva bude moct být naplněna. Čeňi jsou totiž podmínkou,protože oni mají právo jednat plnoprávně na Zemi ,jsou pozemšťany. Nyní jim tedy přišli na pomoc inkarnovaní profesionální vesmírní vojáci,inkarnovaní jako oni do lidských těl,protože už existuje stabilní vibrace Čeňů,která zajišťuje jejich vibrační přežití na Zemi. Živé inkarnace totiž mají tu výhodu,to právo,že jsou zároveň pozemšťany ale i příslušníky vesmírných civilizací s právem používat jejich vesmírné zbraně. Vesmír,to je zákon,respektive zákony, zákony neexistují jen na Zemi,samozřejmě. No, a další a další Čeňi vývojově dospívají do obdobného práva mít tu možnost,samozřejmě. "Bůh je vývoj a veškerá pomoc Bohu je vývoj".

   Vymazat
  13. Otázky jsem vyčerpal, nedovím se již zda máte zástupce i u Křováků. Ty dva miliony(jinověrců) u nás Vám věřím. Nás neočipovaných, nezatížených smlouvou s Bohem je stále většina, tak uvidíme zda "božské" zbraně vám pomohou. Jdu se opalovat.

   Vymazat
  14. 15:37. Čeňů (Czeni) není v Česku dva miliony,to je celkový a zatím jen teoretický jejich počet na Zemi. Ale považuji za nutné ještě sdělit,k věci, že Čeňi jsou především Češi a to konkrétně především Přemyslovci,protože Češi byli zmíněnými vesmírnými civilizacemi vedeny celou svou historii a tedy Čeňi z jiných národů jsou vibračně nejblíže jim,Čechům.

   Vymazat
  15. No dobře, mír ale stejně se jdu opalovat.

   Vymazat
 20. Dám vám hádanku: Který politik prohlásil tyto dva výroky? Pokud si myslíte, že to byl některý z politiků EU, jde o podobnost čistě náhodnou.

  V žádném případě si nesmíte myslet, že my, pokud chceme mít v Evropě jistý proces pořádku, to děláme proto, abychom jednotlivým národům zkrátili život. Podle mého názoru se musí pojem svobody nějakého národa uvést do souladu se skutečnostmi, před kterými dnes stojíme, a s jednoduchými otázkami účelnosti. Tak jako v rodině nemůže mít jeden její člen právo rušit trvale svou sobeckostí její vnitřní mír, tak nemůže ani jednotlivý národ v Evropě mít natrvalo možnost stavět se proti všeobecnému procesu pořádku

  Jsem o tom pevně přesvědčen; právě tak, jako dnes pohlížíme zpět s jistým úsměvem na rozdílnosti mezi evropskými státečky o rozměru "půl korce horizontu" ze čtyřicátých a padesátých let minulého století, budou se během padesáti let pokolení, jež nás budou následovat, s jistým pobavením dívat na spory, které se momentálně v Evropě politicky odehrávají. Budou vidět v "dramatických konfliktech národů" mnoha malých evropských států pouze rodinné rozmíšky. Jsem přesvědčen, že během padesáti let se nebude myslet pouze v (pojmech) zemí – mnoho dnešních problémů pak úplně vybledne a mnoho z nich toho nezbude; bude se pak myslet v (pojmech) kontinentů a evropské myšlení budou naplňovat a budou jím hýbat možná mnohem větší problémy.

  Pokud to nevíte, tento výrok pronesl v roce 1940 Paul Joseph Goebbels, ministr pro ideovou osvětu a propagandu nacistického Německa. Ale, že se mu to vyplnilo. Nebo snad ne?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to dlouhé ale můžeme tím přivítat Mutti, zastupující protektorku Velkého bratra.

   Vymazat
  2. Která studovala v Rusku a mluví perfektně rusky a která se narodila v Západním Německu ale s rodiči odešla do Východního,pokud vím.

   Vymazat
 21. Kdykoliv k nám přišel nějaký Němec, který určoval kvoty, jako třeba kolik lidí půjde do "raichu", tak nedopadnul dobře. Ať nejezdí z Ruzyně přes Libeň:)))

  OdpovědětVymazat
 22. Já bych měl strach z cvičení Vydatný úder. Stačí neúmyslná nebo neúmyslně úmyslná blbá navigační chyba pilota, bombardér přeletí ruskou hranici, Rusové mu pošlou v ústrety protiletadlové rakety systému S-400 a už se vše rozjede. Američanům se ztráta bombardéru nebude líbit a začnou bombardovat. Rusové odpoví protiúderem nejprve jak píše Marin Koller na PL na komunikační centra na letiště nádraží a mosty. U nás by to byly letiště v Praze, Ostravě, Brně a všude tam, kde máme zbytek vojáků. Konvenční bomby to nebudou, to si pište. Demokracie bude v prdeli, lidi nebudou mít co žrát. O lidských právech nebude řeč. Lidi se poperou o to, kdo nebude muset pohřbívat. Zeman má pod hradem protiletecký kryt. Přeživší půjdou rozmlátit nápis Letiště Václava Havla. Pražská kavárna se zabalí do tibetských vlajek. Stropnická se v příkopu přikryje svalnatým uprchlíkem a hlavu bude mít na opačnou stranu od výbuchu. Sobotka bude z nějakého sklepa v Praze volat mobilem otevřenou řečí do Bruselu a požádá o příděl uprchlíků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čírovo voličů Nového světového neřádu z Pražské kavárny a Žít fašistické Brno mi opravdu líto nebude. Tak jako tak budou dříve či později umírat z rukou Sobotkových, Bělobrádkových, Babišových a Schwarzenbergových lidí (arabských přistěhovalců).

   Vymazat
 23. Koukam, ze se komunisticka luza nemuze ruskych tankistu vrazdicich Prazany ani dockat.
  Mate to marne vlastizradci. Jsme clenem NATO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty si členem NATO onanyme 4:29? Já ne!

   Vymazat
  2. 4:29 Můj milý. Tady nejde o komunisty. Tady jde o rozum.

   Vymazat
  3. víš, vajsjuďáku, - Vlast - slovo který tu drze mažeš tím svým hnijícím mozolem co ti vyrašil místo hlavy na slídu není tam, kde můžeš okrádat národ, jak je parazitický ethnikum jemuž posluhuješ po tisíce let navyklý, nýbrž a pouze tam kde žije Naše rasa! Pokud nám tuto zem uzme negr či jiná vopice nebo tvý vobřezaný pasáci, už to žádná Vlast není! Respektive jí být přestává! Pro nás Tvůrce kultury je Vlast tam, kde ji vytvoří naše Rasa, zatímco tvůj čas a podrasy tvých filckonošů, ty neroztomilá vopejzalá filcko, se pomalu ale jistě nachyluje.

   Vymazat
 24. Spíš, než to kecání, je prospěšnější se zásobit alespoň na deset dní pitnou vodou. Já vím, že ti silnější a movitější mají zásobu v pivu a 40 vol. alkoholu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Musíme se řídit pokyny Angely-Mengely, vládkyní evropské 4.říše.Vytvořit zásoby na 10 dnů+2l vody na den a to vše umístit do svého podzemního krytu a čekat, až se zmáčkne červený knoflík.

   Vymazat
 25. onoho času sme boli členom Varšavskej zmluvy - takže ste 04:29 priznal, aj teraz a aj vtedy ste vlastne fandili vlastizradcom ....

  OdpovědětVymazat
 26. Pokud tady letadla a drony budou rozprasovat nanocastice kovu a travit nas vzduch i zemi hlinikem, bariem, ochuzenym uranem a stronciem a neustale blokovat slunecni svit, tak proste probiha TICHA TRETI SVETOVA VALKA!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.

   Vymazat
 27. Je to jen otázka času, kdy se do naší kotliny pod vládou místních vlastizrádců, nasáčkují Ussáci se svojí kumpánií.Ze vzduchu práškovat chemickým svinstvem, po oceánu a pevnině dovážet TTIP GMO další chemické svinstvo, kterým si máme nacpávat pupky a blahem chrochtat po americku.TTIP zabezpečí odstranění evropských sociálních výhod a přechod na americké normy.Tím redukovat místní obyvatelstvo.Již letošní počasí je vskutku vypečené, žádné stálé počasí, málo slunce, hodně mlhového oparu a deště!

  OdpovědětVymazat
 28. Vážení diskutující,

  pane doktore Davide,

  považuji za nutné, napsat pár slov na vysvětlenou k „článku“ zveřejněnému pod mým jménem v časopisu Nová republika.

  Tento text vzniknul následujícím způsobem:
  Spolek pro zdravější Vsetín a Střední Moravu (dále jen „spolek“) rozeslal mailem uzavřenému okruhu adresátů upozornění na článek (i text článku), podepsaný jménem Prof. Ing. Svoboda, DrSc., se zjevným záměrem, vyvolat nějakou diskusi mezi osobami z okruhu onoho adresáře.
  Protože mě uvedené téma zajímá, ihned jsem na upozornění reagoval, a to právě s cílem, zapojit se do případné mailové diskuse a dovědět se od lidí zkušenějších než já, od autorit, které v onom adresáři byly, co si o tom myslí. Dovětek (P.S.) jsem pak přidal proto, že se s řadou lidí z onoho okruhu osobně neznáme, a tak jsem chtěl jen naznačit, že sice nejsem zas až takový odborník v oboru, ale o vojenském letectví přeci jen trošku něco vím.

  K žádné mailové diskusi však nedošlo, zato jsem se dnes od spoku dověděl, že k mému textu probíhá velká diskuse. Vzhledem k tomu, že jsem text nikde sám nezveřejnil, zajímalo mě, kde ta diskuse probíhá, i dověděl jsem se, že v internetovém časopisu Nová republika, což mě dost zaskočilo. Nikdo se mě totiž na případné zveřejnění textu neptal, a to ani na zveřejnění celého, ani žádné jeho podstatné části, natož abychom se třeba dohodli na jeho úpravě do „uhlazenější“, zveřejnitelné podoby. Text jsem totiž nijak významně nepromýšlel, prostě jsem se chtěl k tématu dovědět názory zkušenějších, než se případně zapojím do nějaké veřejné diskuse k tomuto či k podobnému tématu. Čímž také odpovídám těm, kteří se ptají, co jsem tím článkem chtěl sdělit, před čím varovat (viz třeba článek pana Luďka Prokopa) a čímž se také snad trošku vysvětluje, že ten můj text může být opravdu poněkud myšlenkově nekonzistentní.
  JE TO PROSTĚ BEZPROTŘEDNÍ REAKCE URČENÁ DO SOUKROMÉ DISKUSE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJDE O ČLÁNEK, A UŽ VŮBEC NE O TEXT URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ!

  Jistě tedy teď mnozí diskutující, tedy i pan MUDr. Ivan David, pochopí, že po této opravdu nemilé zkušenosti nechci již mít s časopisem Nová republika nic společného, přestože jsem jej doposud občas navštěvoval, protože v něm bývají zajímavé články na témata, která mě opravdu trápí.

  Nicméně si musím přiznat, že můj postup byl asi dost naivní, a jak sa praví u nás na „Valasku“: blbé je blbé a tak mi patří…!

  Děkuji tedy za pozornost a přeji všem diskutujícím hezké pozdní letní dny a zajímavé diskuse vedoucí ke konkrétním závěrům a pro naši společnost užitečným činům.

  PhDr. Ivo Rušák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:16
   ...áále,tak si to tak neberte!;-)
   my jsme se tu dobře pobavili!
   jituš

   Vymazat
 29. 2024
  Jo, a co se týče toho Aldebaranu a mimozemšťanů:
  podívejte se na to krásné děvče Marušku Orsičovou z VRILU a budete unešeni!
  googluj)
  (teď na toto téma maluju obraz- JE POSVĚCEN !!!!!
  kam ta děvčata na létajících diskách zmizela????
  jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právě VRIL,THULE,s Aldebaranem navázaly kontakt a to telepaticky,čemuž se já osobně směji,protože jde o technickou telepatii,kterou Aldebaran prostě vlastní technikou umožnil. Nesmírné množství příslušníků jednotek SS a vědců a "rodinných příslušníků" zmizelo a po válce v podstatě nebylo koho soudit,pouze nějaké obětované jimi. Proto byla vypravena válečná flotila USA v roce 1946-47 ke břehům Antarktidy,kde Německo v "Novém Švábsku" budovalo tajné základny (Země královny Maud) a protože přes veškerou detailní a nutně detailní a pečlivou dokumentaci zničených válečných i civilních lodí hitlerovskému Německu jich velké množství vůbec nebylo nalezeno a zároveň existovaly důkazy o jejich flotilách směřujících právě ke břehům Antarktidy. Říkají si údajně Thoriané. Bez komentáře,raději,dnešní stav například v Česku je srovnatelný se středověkou inkvizicí,protože když někdo mluví o vesmírných civilizacích na Zemi a například o jejich spolupráci s lidmi,je buď prohlášen za blázna a zavřen do blázince nebo jinak zlikvidován. "Muže v Černém" znáte i z filmů. Přitom se kontaktu s vesmírnými civilizacemi v budoucnu nedá zabránit a ani jejich účasti na dění planety Země. Logicky,protože lidé nemají žádné právo žít izolovaně od okolního vesmíru,pokud už vyspěli dostatečně k jeho vlastní a samostatné "návštěvě".

   Vymazat