Reklama

úterý 16. srpna 2016

Právo volit, by mělo být povinností a zároveň výsadou!

Ladislav Kašuka
16.8. 2016   posláno redakci NR
Parlamentní a komunální volby jsou v demokratických zemích jedinou možností, jak mohou občané změnit politické a ekonomické směřování země, ve které žijí (pokud ovšem někdo nezorganizuje nějakou barevnou revoluci, nebo majdan, při kterém se nelegitimně chopí moci – v takovém případě nejsou občané povinní vládu, jenž z takového protiústavního puče vznikla respektovat a mají právo se vydat svou vlastní cestou).

Právo volit, by však neměl mít každý, nýbrž jen ti, kteří nějakým způsobem prospívají společnosti, v níž žijí! V zásadě to znamená, že spravedlivé by bylo takovou výsadu udělit jen lidem, kteří pracují, nebo slouží v armádě, a mělo by být upřeno lidem, kteří si odmítají najít práci a pouze parazitují na ostatních! Právo volit, by proto nemělo být určováno věkem jednotlivce, ale odpracovanými roky!

Myslím, že by k poskytnutí volebního práva úplně postačilo 5 odpracovaných, nebo v armádě odsloužených let, po jejichž dobu, bylo do státní pokladny poctivě odváděno sociální a zdravotní pojištění. Pokud někteří jedinci tuto podmínku nesplní, nemají právo volit! Volební právo by také mělo být odebráno lidem, kteří spáchali nějakou závažnou trestní činnost, za kterou dostali trestní sazbu vyšší tří let, nebo opakovaně trestaným recidivistům s nižšími tresty!

Občané, kteří splní výše jmenované podmínky, by naopak měli mít volební účast povinnou, protože jenom tak lze docílit toho, aby zvolení političtí představitelé země skutečně měli mandát vládnout z vůle všech slušných pracujících občanů, kteří přispívají k rozvoji země!

43 komentářů :

 1. Hmmm... A jaké sankce navrhujete zavést proti nehodným občanům, když by neplnili svou "povinnou volební účast"?
  Galio

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já s autorem souhlasím, a co trest za neúčast ve volbách? Třeba pokuta...

   Vymazat
  2. Po 3x neúčasti (možná 2x neúčasti) u voleb bych je vyškrtnul z volebních seznamů - tedy dočasně jim odebral volební právo - s možností nějaké administrativně středně obtížné nové volební regirśtrace.

   Vymazat
  3. Jde o čest volit, to asi každý nepochopí.

   Vymazat
  4. Pokud by se volební právo získávalo popsaným způsobem, povnnost volit bych nepožadoval. A to proto, že neúčast ve volbách by neměla tak negativní účinky jako při všeobecném volebním právu.

   Vymazat
 2. To je zase snůška debilních nápadů. A co třeba odstavit od voleb 3 miliony důchodců? Už jim to přeci tak nemyslí a požírají polovinu státního rozpočtu. A co zavést právo volit jen pro lidi s maturitou? Atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hloupé řeči...důchodci si své odpracovali a zasloužì RESPEKT!

   Vymazat
  2. 12:48

   Doufal jsem, že z napsaného jasně plyne a i největší idiot pochopí, že jsem PROTI jakémukoli omezování volebního práva. No, zřejmě jsem se mýlil.

   Vymazat
  3. Právem volit bych se vůbec, ale vůbec nezabýval.

   ALE!!! Pro další část zákona - práva být volen, tak tím bych se zabýval velice podrobně!!!!!

   A to proto, že by se neobjevil jako volená osoba, třeba takový, kdo je závistivý mstivý, úlisný, no a samé takové vlastnosti velmi nevhodné pro život jako takový, ale hlavně pro pilitiku!

   Tady je třeba hledat podmínky a ne ve volebním právu.
   Člověk má právo být volen. Na to právo myslí. Jakmile se takový dostal do volené elity, tak právo na jeho odvolání jaksi pokulhává!

   Vymazat
  4. Volit by měli jen moudří národa! A to bez politiky. Tato jen rozděluje občany, přispívá k nejednotě a dlouhodobě špatná politická situace může navodit celkový pesimismus v dané společnosti. Politiku na celonárodní úrovni je třeba zrušit ve smyslu zrušení systému politických stran. Partaje, levice, pravice... to vše musí zmizet.
   Stát vedený straníky a parlamentem plným rozhádaných a zkorumpovaných partají a frakcí, které se střídají po 4 letech, nemůže směřovat k naplnění dlouhodobých cílů a k stabilitě. Každé rozhodnutí je těžké prosadit, vše se ruší a předělává, projevuje se neschopnost, neakceschopnost a rozklad strategického myšlení i dlouhodobých vizí.
   Přirozeným a historicky prověřeným principům nejlépe odpovídá systém, ve kterém je dlouhodobě v čele státu silná osobnost se významnými rozhodovacími pravomocemi. Navrhujeme systém jedné komory parlamentu, do které budou voleny osobnosti splňující přísná kritéria. Do čela bude volena doživotní Vůdce lidu i státu s prakticky neomezenými pravomocemi. Hlavní důraz bude kladen na výběr kandidátů. Východiskem bude systém kritérií a testů, kterými musí kandidáti projít, aby uspěli jen čestní, poctiví, inteligentní, rasově čistí a národně orientovaní kandidáti. Takový kandidovat musí povinně! Před samotnou volbou musí obhájit svou vizi rozvoje národa a vzestup naší rasy.
   Raději než odvolatelnost politiků z iniciativy veřejnosti je výhodnější přesně stanovit etický kodex a další přísná pravidla, která musí kandidát splnit a která nesmí porušit během výkonu funkce. V případě porušení automatické svržení, poprava a volba nového, lepšího kandidáta!

   Vymazat
  5. Hlavně je třeba zrušit zbytečné a drahé volby bez důvodu!! Volby mají smysl pouze a je tehdy, pokud zvolený Vůdce a jeho poradní sbor moudrých národa - jednokomorová Velká Rada selže! Pokud své úkoly k rozvoji národa a rasy plní beze zbytku, je nesmyslné tyto zbytečnými manévry za nemalé peníze ve funkcích dokola potvrzovat!
   Ušetřené prostředky se dají použít na penze pro válečné invalidy či válečné sirotky po padlých hrdinech národa ve válce s podlidmi!

   Vymazat
  6. 15:14- opravím Vám první větu: "Volit by (se) měli jen moudří (z) národa". Jinak vcelku s Vámi souhlasím až na pár drobností, které se mohou vztahovat jak k fašizmu, tak k "Římu". Jsem pro Řím. Jsem pro přímou volbu starostů, prezidenta ale i předsedy vlády nebo změnit systém na "prezidentský". Jsem pro "Radu starších", senát který má právo vetovat zákony(ne tvořit),též podat návrh na odvolání vlády,prezidenta referendem. Volební obvody a jiné "fígle", strany, jsou anachronismy v současné době PC a jsou zneužívány vědomě k matení voličů a dosazení "těch správných"! Dokud nezměníme systém voleb, nezměníme nic a zbude nám jen cesta "ulice".

   Vymazat
  7. 17:23 - je to tak! Omlouvám se - chybělo mi tam zájmeno "se" ...

   Vymazat
  8. Pitomých pár písmenek a hned jak to celé změní smysl!:)))

   Vymazat
  9. PS.samostatná je kapitola volení "Rady starších". Variant je více. Má představa je 100-500 důchodců(nebudou pobírat plat jen uznatelné výdaje),tedy čestná, volená funkce, která nebude vábit gengstry, bankstry a jiná individua. Naopak tím, že o sobě veřejně musí zveřejnit vše aby mohli kandidovat usnadní práci BISce. Ještě si dovolím, mimo téma, ač ateista říci: Je nám podsouvána kultura "křesťansko-židovská". Křestané mizí(cca 20%),znamená to že u nás je 80% příznivců židovské kultury? Proč se Židé nebráníte? Půjdete opět za své nepovedené "bratry" do plynu? Co je ž(Ž)idovská kultura,víte to?,já ne.

   Vymazat
  10. M. Povolny 18:12 Přečtěte si Talmud a Tóru a budete to vědět.

   Vymazat
  11. Volte vola,volte býka,nevolte však bolševika

   Vymazat
  12. Povolný si jen tak od pasu mezi řečí vysekne novou ústavu ČR. Vždyť má přece dokončenou ZŠ, takže kvalifikace víc než dostatečná! To je ale frajer :-D
   Tomu se říká naprostá ztráta soudnosti a zbytků sebekritiky.

   Vymazat
  13. Povolný na hrad.

   Vymazat
  14. 19:30-proto tak píši, Talmud a Tóru by měli znát všichni, také Bibli a jiné "izmy". 19:54-možná nevíte, že jeden bavorský sedlák věděl o Haleyově kometě víc než tehdejší učená společnost.

   Vymazat
 3. Ztràtu volebnìho pràva...

  OdpovědětVymazat
 4. Právo volit je jistě demokratické. Demokratické ale není si toto právo vynucovat. To, že nepůjdu k volbám je buď moje pohodlnost a jsem spokojený z vládou pravicovou i levicovou. A nebo je určitá forma protestu a je zbytečné k volbám chodit, protože jak se stále častěji ukazuje volby mohou být zmanipulované - posl. případ viz Rakousko.

  OdpovědětVymazat
 5. Demokratické je zvolit si koho chci zvolit a dát mu svůj hlas. Obdržení seznamu lidí o kterých nic nevíte, neznáte je a vybrat, si není svobodná volba , ale volba z před výběru vyvolených kdy ani jejich zaškrtnutím nic nevolíte neboť posty jsou již zaplaceny a určeny. Směšná komedie na volby a ještě povinná no pozdrav pánbu. Navíc lhostejno jakou stranu či člověka volíte či nevolíte vůbec stejně budete obviněn , že stav země jste svou "svobodnou"volbou zapříčinili vy

  OdpovědětVymazat
 6. To jsou sice ušlechtilé, ale fantasmagorické úvahy. Už jenom proto, že by si politici napříč politickým spektrem sami uřezávali větev, na které sedí. Navíc, nepřeceňujte IQ průměrného voliče. Již mnohokrát jsem žasl nad nevědomostí papírově vzdělaných lidí. Lidi, jejichž jméno je ozdobeno akademickým titulem, neměli často ani základní historické vědomosti. Takový dav je potom snadno tvarovatelný médii. A kdo ovládá média, ovládá většinu voličů. Já už z toho nevidím cesty. Budeme zabředávat stále hlouběji do morálního bahna, až nám dá ránu z milosti nějaká vyšší moc. Dnes se nabízí nástup islámu. Pošetilostí mocných zůstává to, že si myslí, že muslimové budou stejně ovladatelní, jako my evropané. Až poznají svůj omyl, bude pozdě pro nás i pro ně.

  OdpovědětVymazat
 7. Lidé přeskakují od A hned k R. Bod A znamená se dohodnout co chceme a až další body jak najít způsob realizace a jak zavést ve společnosti. Všechno jde, v realizaci problém není, problém je najít většinovou shodu.

  Souhlasím s propojením volebního práva se schopností pracovat pro pro společnost. Článek je nahozená možnost k diskuzí a ne propracovaný návrh k diskuzi o konkrétních bodech realizace.

  Takže zobecním, přejeme si, aby možnost rozhodovat o směřování naší země měli především Ti z nás, kteří se o dobré fungování společnosti skutečně zasloužili?

  Pokud budou, alespoň tři odpovědi, které řeknou ano, dám k diskuzi nějaké body jak si myslím, že by se mohlo udělat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tím se dá souhlasit. Už jen přímá volba prezidenta prokázala, že ještě nejsme úplně bezmocné a tupé ovce, které si svůj osud zaslouží. Snad ještě není všechno ztraceno. Stále ještě můžeme být sice malý, ale sebevědomý hrdý národ.

   Vymazat
  2. Právo voliť by mali mať len tí, čo skutočne pracujú a odvádzajú štátu dane! Pretože len tí majú skutočný záujem na vývine spoločnosti. Nepracujúci paraziti sú len v predvolebnom čase zneužívaní k získaniu hlasov, za čo ich potom zvolení politici odmeňujú nadmernými a nezaslúženými sociálnymi dávkami na úkor tých pracujúcich, či dôchodcov.
   Dôchodcovia, ktorí skutočne odpracovali min. 25 rokov a platili dane, toto právo majú, ostatní parazitickí dôchodcovia nie!

   Vymazat
 8. Nebudu ty návrhy brát doslovně, nýbrž jako nadhozené téma.
  V současné liberální společnosti (při jiném uspořádání to tak být nemusí) je problém co s lidmi, pro které není práce. Proto se také uvažuje o zavedení nepodmíněného příjmu, který by tuto situaci „řešil“, lépe řečeno zametl pod koberec.
  Takže nepracující=zákaz volit? To je levicové/občanské řešení? Spíš by se mělo hledat uspořádání, ve kterém by nezaměstnanost v masovém měřítku nevznikala. Určitě je nutno, přestat jim schvalovat ten neoliberalismus a přestat ho považovat za bezalternativní cestu do budoucna.
  Jako další důležitější téma, než se zabývat nepřizpůsobivými, což je mimochodem téma vhodné tak pro TOP09 (oblíbené rozeštvávání posledních s předposledními), je zavedení zákona o referendu. Bude-li přijat tento zákon, můžou si poté občané ten volební zákon navrhnout. Použitelný zákon o referendu, považuji pro občany za klíčový, má-li zde být demokracie. Jinak budeme pokračovat na nastoupené cestě k fašizaci společnosti. P.K.

  OdpovědětVymazat
 9. " Jinak budeme pokračovat na nastoupené cestě k fašizaci společnosti. P.K."
  =======================
  Mluvíš úplně stejně jako nějaký debilní sluníčkář. Jen s tím rozdílem, že oni pojmem "fašizace společnosti mislí lidi s názory jako máš ty.
  Oba nálepkujete, střílíte bez rozmyslu a soudnosti pojmy jejichž významu nerozumíte jen za účelem někoho polekat a přitáhnout na svou stranu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní16. srpna 2016 14:36
   Něco na tom bude. Pod fašismem, je opravdu možno si představit mnoho různých uspořádání společnosti.
   Já jsem si ho představoval jako systém, ve kterém zkorumpovaná vláda schvaluje zákony v zájmu oligarchie, která tak postupně přebírá ve státě všechna práva a kompetence. Včetně armády a policie. Přičemž občany ohlupují zastíracími hesly, jako: jsme jedna rasa, národ, máme jednoho vůdce, apod.
   Ale našel jsem i jiné zajímavé vyjádření:
   https://janica9.wordpress.com/2016/03/11/definice-fasismu/
   „Fašismus je ideologie/společenský systém, který je založený na maskování hlavního antagonistického rozporu mezi prací a bezpracným přivlastňováním. ©“
   Další kritérium pro fašismus, jsem nalezl kdysi na leva-net, že to je systém, ve kterém občané nemůžou žít podle vlastního svědomí.
   Takže takto nějak tomu rozumím a také pozoruji. A jak tomu rozumíte Vy? P.K.

   Vymazat
 10. Anonymní volby je blbost jako schodkový státní rozpočet. Volby by měli být povinnost a ninimálně vyrovnaný státní rozpočet zákonem. MOTROK 21 STOLETÍ.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:54 - Anonymní volby jsou blbost? A jak v praxi vypadají neanonymní volby, prosím? Petr

   Vymazat
  2. Násilí plodí násilí. No tak tam půjdou a někoho zvolí (to občanskou angažovanost nezajistí). Volby by museli mít smysl, současné jsou jenom předstírání fantasie zvané "demokracie" (nikoho nebaví předstírat a dělat ze sebe šaška). Kdyby lidé volbami skutečně mohli ovlivňovat své životy, tak by volili jak o závod.

   Vymazat
 11. Paříž:
  https://www.youtube.com/watch?v=UD7UA1d-WnA&feature=youtu.be

  OdpovědětVymazat
 12. Nejsem spořádaný občan, nejsem tak inteligentní, abych podle xichtu soudil osoby a nejsem tak skvělý, abych uz kapesníku po vysmrkání zjistil, který z politiků lže méně. Co když se té politické špíny natolik štítím, že se mi zvedá žaludek, jen na ně pomyslím?A tedy mne, jako dementního asociála budete násilím cpát k volbám, kde stejně není nikdo, koho by šlo volit?Mám totiž uvnitř zcela nekommpaktibilní morální kodex, politika je totiž pro mne synonymum emeritní špíny.
  Opravdu musíte ovčany nahnat k volbám s karabáčem a vol, nebo dostaneš přes držku?
  Volil jsem od revoluce jednou a vidíte, nikomu jsem dosud nechyběl. Odmítám dát vlastizrádcům mandát a legalizovat jejich právo , rozhodovat.Je to pro mne pouhá taškařice pro ty, kteří mají peníze na kampaně.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaroslave, nevolil jsem za komunistů, systém vnitřního výběru "kádrů" jsem ignoroval. Lakmusovým papírkem tehdy byla neúčast, bohužel jen promile. Dnes je neúčast žádaná, nespokojení-nerušte-vládneme.Stále ale "kádry" můžeme obměňovat, byť "v rámci zákona mírného pokroku". Také jsem netrpělivý ale kapka ke kapce...? Politici se nezmění, my se musíme naučit volební taktiku!Pokud nevyjdeme do ulic.

   Vymazat
 13. Pokud by volby mohly cokoliv změnit, tak by už dávno byly zakázány...

  OdpovědětVymazat
 14. Svoboda neznamená jen, že si mohu dělat co chci, ale také nedělat co nechci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ale já dělám úplně všechno, co nechci. Nechci platit daně, nechci být slušný na lidská prasata, nechci tolerovat zločince, nechci být solidární k těm, kteří si to nezaslouží, nechci tolerovat zločinný soudní průmysl, nechci tolerovat pokrytectví a mnoho dalších. Dělám drtivou většinu toho, co nechci a ještě mne chcete okleštit o jdnu z posledních svobod? No jasně, salámová metoda funguje bezvadně.Ale určitě přijde čas, kdy už rozhodnutí občana nebude jeho vůlí.Nebudu kolaborovat s tímto nelidským, smradlavým , fašistickým systémem.Ani moji předkové nekolaborovali s fašisty, i když mnoho pražanů přísahalo vůdci věrnost.... Kdepak, výpalné vám zaplatím, ale víc po mne nemůže nikdo chtít. Nemůžu být jedním z těch, kteří těm hovadům poskytnou legitimitu....

   Vymazat
 15. Ahoj Láďo!
  já bych pro změnu navrhovala volby formou referend,pod vlaječkou :"Vox populi ,vox dei"!
  ..schválně,co by to udělalo..
  pa jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, co je to volby formou referend? Referendum je jedna otázka a odpověď "ano/ne", zjednodušeně řečeno.
   Volby jsou výběr z řady kandidátů. Tomu nerozumím. Petr

   Vymazat
  2. Petře!
   referenda jsou u nás zakázána-protože právě ta
   ukazují vždycky neomylně (právě podle té vlaječky vox populi..),co lid žádá a co odsuzuje......kupř.
   chcete kvóty na migranty? -ne ..
   chcete vystoupit z militarizovaného a korupčního EU ,které bubnuje na války ,protože je to prodloužená sioamipaže ze zámoří,chtějící nás použít na válku s Ruskem,kterou připravují od ukrajins.majdanu....ano..
   chcete se proti tomu postavit a uhájit svojí vlast
   před nájezdníkem a lupičem ?......ano!!!!
   trochu jsem to zevšeobecnila:-)
   čau j.


   Vymazat
 16. Asi najlepší systém by bol, keby sa zrušili stranícke voľby a volili sa jednotlivci. Napr. na 50, či 100 tisíc ľudí jeden konkrétny zástupca do parlamentu. Vytvoriť volebné okrsky, kde by si ľudia volili miestne známe osobnosti a najlepší by sa posunul do parlamentu, bez ohľadu na akúsi stranícku príslušnosť.
  Títo ľudia ale musia byť aj odvolateľní, ináč by to asi nefungovalo. A voliť ich môžu len tí s volebným právom, čo by mali byť len tí štátni príslušníci, ktorí v prospech tejto krajiny pracujú a odvádzajú dane. Rôzni príživníci a v cudzine žijúci tzv krajania právo voliť mať nemôžu - tu neplatia, tak ani nemajú právo rozdávať, či rozdeľovať.
  benetri

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.