Reklama

.

.

neděle 28. srpna 2016

Putin pevně sevřel kormidlo a mění kurz: Nastartuje ruský hospodářský zázrak? Odřízne od moci "Sorosovy" elity? Šéf "družstva podivínů" už opatřil Němcům Mercedesy. Evropa stojí na tunelu - a zdi se třesou

F. William Engdhal
28. 8. 2016   Journal NEO, Russia Inside (překlad ProtiProud)

William Engdahl analyzuje Putinův dramatický obrat v ruské ekonomické politice, který odstaví od moci prozápadní hospodářské a politické elity - zdejší Pátou kolonu - a vysvětluje, co tento zásadní obrat od neoliberalismu může pro Rusko znamenat.Za námi jsou více než dva roky zpomalujícího ekonomického růstu a potíží, do nichž ruskou ekonomiku přivedla úroková sazba centrální banky ve výši 10,5 %. Tato absurdita činila jakékoli půjčky na podporu růstu téměř nemožnými. Jenže teď se ruský prezident Putin konečně rozhodl. Zrušil tíživé ozbrojené příměří mezi dvěma interními frakcemi ruských ekonomů a vyrazil vpřed k tomu, co dost možná dostane brzy jméno “ekonomický zázrak”.


Zásadní zpráva z Kremlu


25. července Putin uložil skupině, známé pod jménem Stolypinův klub, aby předložila vlastní návrhy na podporu ekonomického růstu, jež vláda zhodnotí ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Tím také vlastně odmítl politiku dvou dosud velmi vlivných liberálních - či spíše neoliberálních - ekonomický myslitelů, kteří zneužitím západních myšlenek volného trhu mezitím přivedli Rusko do politicky i ekonomicky riskantní recese.

To je zásadní zpráva. Očekával jsem ji už od té chvíle, kdy jsem měl v červnu možnost vyměnit si názory s kolegy v Petrohradě na každoročním Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.

Bez větších okolků oznámil ruský tisk před několika dny událost, která bude dost možná v budoucnu pro ruskou ekonomiku mít nejvýše pozitivní dopad. Na online blogu Katehon se objevila noticka, že “ruský prezident Vladimír Putin žádá (Stolypinovo ekonomické fórum, pozn. aut.), aby finalizovalo zprávu Stolypinova klubu a na jejím základě připravilo nový návrh ekonomického rozvoje, který by sloužil jako alternativa ke Kudrinovu ekonomickému plánu. Tento program posléze předá Úřadu Ekonomické rady v posledním čtvrtletí roku 2016.” 

Server Katehon si v komentáři k této zprávě sám všímá, že jde o významné rozhodnutí, jež Rusku pomůže zbavit se evidentně destruktivní neoliberální politiky, prosazované bývalým ministrem financí Alexejem Kudrinem.
“Stolypinův klub naopak trvá na rostoucích investicích, přičemž chce do ekonomiky napumpovat peníze ze státního rozpočtu a z emisí Ruské centrální banky. Koncept Centra pro strategický výzkum (tedy Kudrinův) přitom vychází z představy, že investice musejí pocházet ze soukromých zdrojů a stát má pouze zajišťovat makroekonomickou stabilitu, nízkou inflaci a snižovat rozpočtový deficit.”

Kudrinovo selhání


Jenže v současné situaci dramatických západních ekonomických a finančních sankcí vůči Rusku je tok soukromého kapitálu do ekonomiky “po kudrinovsku” poněkud vzácný - řečeno velmi mírně. Další škrty na beztak již velmi nízkém rozpočtovém schodku zvyšují nezaměstnanost a situaci jen zhoršují.

Prezidentu Putinovi prostě zřejmě došlo, že neoliberální “experiment” selhal. Pravděpodobnější varianta však je, že byl nucen nechat ekonomickou realitu běžet po vlastní dráze pod nadvládou liberálů, dokud si skutečně všechny domácí politické frakce neuvědomily, že je naléhavě třeba vydat se jinudy.

Rusko, stejně jako jiné státy, je zemí, kde soupeří různé zájmy. Zdá se, že zájmy neoliberální kliky kolem Kudrina nabyly natolik špatnou pověst, že má prezident mandát k rozhodným krokům.

Když 25. května tohoto roku Putin svolal po dvouleté přestávce Prezidium Ekonomické rady, uvědomil si, že je (nebo v té době byla) rozdělena na dva názorové tábory. Prohlásil:
“Dnes jsem navrhl, že se především soustředíme na zdroje růstu, které má ruská ekonomika k dispozici pro příští desetiletí… současná dynamika nám ukazuje, že rezervy a zdroje, které na počátku tisíciletí řídily a poháněly naši ekonomiku, nejsou již tak efektivní jako dříve. Řekl jsem to v minulosti a zdůrazňuji i nyní - ekonomický růst se nepřihodí jen tak, sám od sebe. Pokud nenajdeme nové zdroje růstu, uvidíme brzy tempo HDP kolem nuly, čímž se také značně sníží naše možnosti v oblasti sociálních služeb, obrany, bezpečnosti a tak dále. Sníží se tak, že nebude prostor pro to, aby se naše země skutečně rozvíjela.”

Dnes, o dva měsíce později, Putin evidentně ví, jak dál. Je zřejmé, že přitom myslí na příští prezidentskou volbu roku 2018. Jeho rozhodnutí v zásadě vede k preferenci jedné ze tří “frakcí”, zastoupených v Národní ekonomické radě.


Tři tábory


Během ekonomické léčby šokem, kterou Rusko prodělalo pod vládou Borise Jelcina v 90. letech, radili prezidentovi ekonomové typu Jeffreyho Sachse, jehož financoval megalupič George Soros. Ničivé politiky, které prosazoval Jelcinův ekonomický tým, tehdy vedený Jegorem Gajdarem, znamenaly privatizační výprodej státních prostředků a zdrojů. Ty putovaly za mizivé ceny do rukou zahraničních investorů - jako byl právě Soros a jemu podobní.

Gajdarovci zavedli drastické rozpočtové škrty, snížení životní úrovně a prakticky zrušili starobní důchody v celé populaci. Po tomto traumatu, počínaje prvním Putinovým prezidentským obdobím v roce 1999, se Rusko zvolna a bolestivě vzpamatovalo. Nebylo to díky Gajdaro-harvardským ekonomickým šokům, ale spíše jim navzdory a díky obrovskému odhodlání ruského lidu.

Ačkoli to zní neuvěřitelně, vyznavači volného trhu a dalších nápadů zesnulého pana Gajdara si však až téměř do nynějška udrželi monopol nad politikou ministerstva financí a ministerstva hospodářství.

Velmi jim v tom pomáhal mírně odlišný, ale stejně ničivý tábor monetaristů kopajících za guvernérku Ruské centrální banky Elvíru Nabjulinovou - která je, jak se zdá, posedlá pouze a výhradně inflací a stabilizací rublu za každou cenu.

 

Zotavení není za rohem


V květnu Vladimír Putin dal najevo první známku toho, že přestává brát za bernou minci chlácholivé zprávy vlastních ministrů financí a hospodářství o tom, že “zotavení ekonomiky je za nejbližším rohem” (což jsou slova, která Herbert Hoover údajně vyřkl v předvečer americké Velké hospodářské krize třicátých let 20. století). Svolal Prezidium Ekonomické rady - něco, co nepovažoval za nutné učinit za celé poslední dva roky.

Prezidium se skládá ze třiceti pěti členů, kteří zastupují tři hlavní směry ekonomického myšlení v Rusku. Jeden z nich vede neoliberál a bývalý ministr financí Alexej Kudrin, kterého podporuje současný ministr financí Anton Silvanov a ministr hospodářství Alexej Ilujkajev. Tato skupina trvá na prostředcích západního laissez-faire, jako jsou drastické snížení role státu v ekonomice skrze “výprodej” železnic, energetických společností, jako je Gazprom, a dalších cenných státních majetků.

Kudrina také jmenoval Putin v květnu předsedou nově přeskupené pětadvacetičlenné skupiny pro ekonomickou strategii. Mnoho ruských ekonomů se v té chvíli začalo obávat nejhoršího - totiž oživení gajdarovské politiky šoku jedoucí na druhou nadzvukovou rychlost. To se ale nyní zjevně nestane. Kudrin a jeho přístup byli zváženi a shledáni neefektivními.

Druhou skupinu reprezentuje šéfka centrální banky Elvíra Nabjulinová. Její “klika” je nejkonzervativnější ze všech tří a tvrdí, že žádné reformy potřeba nejsou, a není třeba ani žádných dalších ekonomických pobídek. Stačí udržet neochvějně stabilní kurz se dvoucifernou centrální úrokovou sazbou a to nějakým kouzlem vymaže inflaci a stabilizuje rubl - jako kdyby klíč k ekonomickému růstu Ruska nespočíval v ničem jiném. Mezitím je samozřejmě vše naopak, úrokové míry pomalu ekonomiku potápějí a inflace roste.


Představuje se autor německého zázraku


Třetí přístup - tedy Stolypinova skupina, kterou nyní Putin vyzval k činu - byl většinou západních komentátorů vysmíván a zlehčován. Stratfor, napojený na americký Pentagon, jim přezdívá “to podivné družstvo”. Sám jsem se stolypinovci osobně hovořil a garantuji vám, že divného na nich není nic, tedy pokud máte morálku v pořádku.

Stolypinova skupina se v mnohém odvolává až na geniálního myslitele, který stál za zrodem německého “ekonomického zázraku” po roce 1871 - a jehož myšlenky pomohly nastartovat nejobdivuhodnější hospodářský růst (dosažený navíc z pozice evropského outsidera) během pouhých tří desetiletí. Jediné další země, které se kdy německému zázraku přiblížily, byly Spojené státy po roce 1865 a Čína za Teng-siao Pchingova modelu “socialismu s čínskými prvky” po roce 1979. Podobný model je založen na práci dnes téměř zapomenutého německého ekonoma Friedricha Lista.

Stolypinovci jsou pravými následovníky školy “národní ekonomiky” Fridricha Lista. Ta už v 19. století stála v přímém protikladu k tehdy dominantní britské škole volného obchodu Adama Smithe. Listovy názory si ve stále narůstající míře našly cestu i do německé ekonomické strategie, počínaje německou celní unií roku 1834. A byly to ony, co připravilo půdu pro razantní nástup Německa jako ekonomického rivala, jež do roku 1914 překonal Británii ve všech ukazatelích.

 

Cílem je suverenita


Na květnovém zasedání Prezidia Stolypinovu skupinu reprezentovali zakládající členové Sergeje Glazjev a Boris Titov. Jsou spolumístopředsedy organizace Business Russia a ruskými “byznys ombudsmany” od roku 2012, kdy byl tento post vytvořen. Glazjev Putinovi radí v otázkách Ukrajiny a dalších.

V roce 2012 jmenoval tehdejší předseda vlády Putin Glazjeva koordinátorem spolupráce na projektu celní unie Běloruska, Kazachstánu a Ruska, dnešní prudce se rozvíjející Eurasijské ekonomické unie. Titov, který mimo jiné vede stranu Pravý důvod (Right Cause), je úspěšný ruský podnikatel, který v posledních letech prosazoval řadu ekonomických opatření, obvykle v přímém protikladu ke Kudrinovým liberálním představám o volném trhu. Titov mimo jiné předsedá také Rusko-čínské obchodní radě (Russian-Chinese Business Council).

Představu o tom, jaké kroky zhruba stolypinovci navrhnou, dává série návrhů, které vznesl Glazjev v září 2015 před Ruskou bezpečnostní radou, klíčovým poradním orgánem ruského prezidenta.

Glazjev představil pětiletý “jízdní řád” směrem k ekonomické suverenitě Ruska a dlouhodobému růstu. Byl namířen k vybudování imunity země vůči hospodářským šokům zvnějšku a vnějším vlivům obecně, čímž by se Rusko v konečném důsledku mělo změnit z okrajové země světové ekonomiky v jeden z jejích středů. Další cíle zahrnovaly zvýšení průmyslové produkce o 30-35% během pěti let a vytvoření sociálně příznivé ekonomiky tím, že se podstatné prostředky přesunou do vzdělání, zdravotnictví a sociálních služeb. Dalšími návrhy bylo vytvořit nástroje pro zhodnocování úspor poměrně k hospodářskému růstu - a mnohé další, včetně nezávislé měnové politiky.

V roce 1990 se Washington a Mezinárodní měnový fond postaraly v prvé řadě o to, aby Jelcin a Duma “privatizovaly” Státní banku Ruska a změnily ústavu tak, že se ze Státní banky stala obdoba Fedu nebo Evropské centrální banky - tedy instituce, jejímž jediným mandátem je kontrola inflace a stabilizace rublu. V důsledku to ovšem znamenalo, že Rusko ztratilo suverenitu - propříště bylo připoutáno k dolarovému systému.

Glazjevův plán z roku 2015 zahrnoval také užití prostředků Centrální banky na cílené půjčky podnikatelům a průmyslu, kterým by byly poskytnuty dotované úrokové sazby mezi 1-4%. To by umožnilo kvantitativní uvolňování v hodnotě přes 20 trilionů rublů během pětiletého období. Program navrhoval také státní podporu soukromého podnikání skrze “reciproční závazky” k nákupu produktů a služeb za předem dohodnuté výkupní ceny.

Jak nestát na tunelu


Současně Glazjev navrhuje posílit rubl nezávisle na de facto kolabujícím dolarovém systému skrze nákup zlata jako krytí měny. Navrhl, že by Centrální banka vykupovala všechno ruské zlato za předem stanovenou cenu, což by krytí značně zvýšilo. Rusko je dnes druhým největším producentem zlata.

Je zjevné, že ruský prezident ví, že sebelepší diplomacie na zahraniční scéně jeho zemi nezachrání, pokud jí (a jemu) podrazí nohy selhávající ekonomika. Ta je, či dosud byla, ruskou Achillovou patou. Putin ovšem má možnost tento trend zcela zvrátit, provede-li reformu důsledně a na všech úrovních. Jeho nová “pětiletá mapa” přitom kromě časového rámce nebude mít se sovětskými pětiletkami společného vůbec nic. Ostatně, De Gaulle a poválečná Francie by mohli vyprávět.

Dát populaci jasný výhled do budoucnosti není totiž vůbec špatný nápad. Je možné, že tak Putin získá podporu skutečně obdivuhodného potenciálu, který jeho země skýtá v oblasti lidských zdrojů. Pokud se mu to podaří, je dost možné, že se podaří i zdánlivě nemožné - vybudovat skutečnou prosperitu na základech odlišných od monetaristického laissez faire, na němž stojí vytunelovaná ekonomika Západu.

 - - -


F. William Engdahl  konzultant a lektor strategických rozik,  vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je nejprodávanější autorem knih o ropě a geopolitice. Píše výhradně pro on-line časopis "New East Outlook"

 

54 komentářů :

 1. Už bylo načase...Toho Kudrina měl kopnout do prdele už před 10 lety !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A nadto, Kudrin by rozhodně neměl zůstat jediným adeptem na takové "ocenění".

   Vymazat
  2. Možno bolo dobré nechať ho "historicky se znemožnit", pretože inak by stále vystrkoval rohy a našlo by sa dosť blbov, ktorí by mu načúvali.

   Vymazat
  3. Asi jako Kalousek u nás....

   Vymazat
 2. Pokud na celém světě zatím nejlíp funguje liberální ekonomika a to v pokud možno co nejvíce svobodné společnosti, tak Putin asi nějakými pokusy nedojde nikam.
  Jinak je to jeho hlavní vina, že za tolik let vlády v Rusku došel do krize, která Rusku působí a způsobí velké problémy.
  Ekonomický růst HDP je v záporný číslech, v absolutních číslech se nevyrovná Rusko ani zdaleka několikanásobně menším zemím třeba v EU.
  HDP na hlavu je v Rusku asi jako u nás před 20-ti lety.

  Recept na nějaké zlepšení je určitě v otevření společnosti, skoncováním s nesmyslným okupováním Krymu a intervenováním na východní Ukrajině, dohoda s USA o míru v Syrii a jakmile sankce zmizí, tak masivní příval zahraničních investic. Nic jiného jim nepomůže.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty si 25 rokov spal niekde v diere, alebo si troll? Že najlepšie funguje liberálna ekonomika? A kde? Pouč nás, nech sa zasmejeme.

   Vymazat
  2. Anonyme-nechoď moc na sluníčko.Je pro Tvojí hlavu velmi nebezpečné!

   Vymazat
  3. Anonyme-nechoď moc na sluníčko.Je pro Tvojí hlavu velmi nebezpečné!

   Vymazat
  4. pro 1435 liberální ekonomika funguje v určitých formách všude tam, kde je nějaký růst. například v EU a nebo v USA, Japonsku, Kanadě. Můžeš se zasmát.

   Vymazat
  5. 15:35-vole,liberální ekonomika funguje jen tam,kde mají na sebe pověšený kolonie s takovými idioty,jako jsi Ty.

   Vymazat
  6. 1549
   i v ČR funguje určitá forma liberální ekonomie. Nijak jinak bychom nedokázali dosáhnout na růst a nejmenší nezaměstnanost v EU. A to ČR pravděpodobně nikoho nevykořistuje.
   Máš snad jiné informace ?

   Vymazat
  7. Tak žijeme v růstu?......no tak ano, máte pravdu.....JENŽE VŠUDE TAM, KDE JE TAKZVANÝ VOLNÝ TRH ŽIJEME JEDINĚ V RŮSTU DLUHŮ!!! JASNÝ?!

   Vymazat
  8. 1650
   ale ale - podívejte se ještě jednou a pořádně, kde narůstá dluh a kde klesá vnitřní dluh.
   A potom se někde nechte poučit, co to je vnitřní dluh.
   A zjistíte, že například v Rusku vnitřní dluh stoupá už několikátý rok po sobě, naopak vnitřní dluh ČR už několikátý rok po sobě klesá.

   Vymazat
  9. To 14:21
   Nevím na základě čeho usuzujete, že nejlépe funguje liberální ekonomika, pokud tak činíte podle toho jak se západní i nově západní země zadlužují každým dnem včetně ČR (před rokem 89 byla bez dluhů) pak je mi vás líto i jako člověka. Pokuste se to vysvětlit svým dětem včetně toho, že ji ze srdce přejete, aby žili v bídě a problémech, ve válkách a hlavně bez perspektivy. Rád bych si poslechl co vám řeknou. A nám čtenářům prosím vysvětlete co to je ta liberální ekonomika ať se všichni spolu vesele pobavíme.

   Vymazat
  10. Pro 16:55 - do vnitřního dluhu se snad počítá i zadlužení měst, obcí a jednotlivců. Dost bych se divili, kdyby se tento druh dluhu u nás umenšoval. Hoďte link, ať se poučím. Díky.

   Vymazat
  11. Máte pravdu (16:56), napadlo mě přesně to samé.
   Jak by ten chytrolín (tipuji že to je náš oblíbený Pepek Vyskoč alias Statistik) zdůvodnil a obhájil dnes už nesplatitelné dluhy například (a nejen) USA, když tak liberálně hospodaří.
   Nebo zhovadilé utrácení miliard kurun naší ČNB na dosažení- zvýšení!!!, inflace alespoň na vytoužená 2%. Tedy že nám musí!!! znehodnotit příjmy a úspory. (Mimochodem stejná filozofie jako doposud u Ruské centrální banky)
   Ne že by stálo za to s ním polemizovat, to s fanatikem jeho druhu postrádá smysl. Když narazí na nepříjemná fakta, tak zpravidla zmizí. Ale jeho provokace alespoň vyvolávají možnost v diskusi srovnat si informace a porovnat názory. J.B.

   Vymazat
  12. J.B. má pravdu a ukazuje zajímavý fakt, že i blbec může být v lecčems užitečný.

   Vymazat
  13. Podstata problému - PARAZITISMUS !!!!
   Podstata problém je v tom, že po roce 89, kdy místo budování sociálně spravedlivé občanské společnosti , které měli Havel a spol. plné huby, zde byl lidem vnucen restaurovaný kapitalismus, který v současné podobě kryptofašistického liberalismu jako posledního stádia tlupo-elitářského systému umožnil vznik zločinných "elit" parazitujích na tlupě. Zásadním znakem globalizační koncepce tlupo-elitarismu, kterým zákulisní elity již více než 2000 let "řídí", ovládají a manipulují společností a jejím vývojem, je parazitismus na práci a životech ostatních lidí. Zákulisní (neviditelné) elity pomocí této koncepce v každé etapě historického vývoje vytvořili hierarchicky organizovanou pyramidovou strukturu, na jejímž vrcholu je hrstka deprivantů a psychopatů.Pod ní vytvořili další vrsrvu "elit" - to jest skupinu dalších deprivantů, psychopatů a sociopatů (vesměs rodových či korporativních klanů) , kterým je dovoleno dávkováním vzdělání, vědomostí a poskytnutých informací o systému řízení zaujmout v hierarchii vyšší řídící posty a z nich plynoucí zisk a podíl na majetku. Obě tyto skupiny, neviditelné - tedy těžko idetifikovatelné, ale i ty viditelné - plutokrati, oligarchové, banksteři, politici a mediální presstituti, potřebují ke své bezpracné existenci poslední část pyramidy - tlupu či dav. To je většina obyvatel planety ! Na na tlupě, které není nic známo o tomto systému řízení, obě skupiny elit PARAZITUJÍ !
   Cíl zákulisních elit v současnosti je jasný : Aby jejich parazitující "Zlatá miliarda" mohla dále parazitovat, je nutno snižit stav populace. Likvidací národních států a promísením s primitivními rasami Afriky dává předpoklad, že chaos, následné nepokoje i války nejen sniží počet populace, ale vytvoří podmínky pro zotročení těch, jež přežijí a "elitám" stačí jen 1 miliarda otroků ! To nejsou konspirační teorie ! To je konspirace v praci ! Jestli to lidé pochopí až když všeobecný masakr a válka nastane, bude ji pozdě ! Je nutno, aby se lidé na celém světě o toto zajímali, aby se sjednotili a svrhnuli otrokářský tlupo-elitářský systém, jinak civilizace v této podobě nepřežije ! V Rusku i Číně dávno o této podstatě řízení globalizace vědí. Obě země pochopili, že stávají neoliberální kapitalismus je pouze jedna z forem tlupo-elitarismu. Řeči o tom, že Rusko a Čína budují "státní kapitalismus" jsou nesmyslné. To je dočasný stav. Obě země mají své nové koncepce řízení globalizace. Obě jsou založený na odmítnutí kapitalismu i marxismu a budování sociálně spravedlivé společnosti bez hegemonů a především bez parazitujících elit. Proto tak světové elity zákulisní i ty viditelné "kopou". Zákon času je neúprosný a éra této koncepce zotročování světa se blíží ke konci. Lidé ve stále větším počtu na celém světě začínají chápat, jak zrůdně je svět řízen ze zákulisí. Vzdělanost lidí se za posledních 50 let natolik zvýšila, že utajované skutečnosti jsou již zjevné a řídit civilizaci zastaralým otrokářským systémem se již elitám daří stále hůře. Změny již probíhají a většina světo kromě tzv. euroatlantické civilizace se postupně připojuje k Rusku a Číně, protože se jin nechce nechat zotročovat. V dohledné době tak dojde k bouři, která smete zločinný parazitující tlupo-elitářský systém do minulosti.

   Vymazat
  14. To 17:15
   Dobrá poznámka k té naší CNB, v normálním právním státě by už ti chytrolíni fasovali jednotné tepláky. Znehodnocování měny by už bylo klasifikováno jako trestný čin.

   Vymazat
  15. 14:21 Proč taková cudnost "liberální ekonomika"? Nestydtě se říci rovnou vykořisťovatelský kapitalismus. Správně říkate "POKUD ZATÍM nejlíp funguje..". To "pokud zatím" znamená, dokud má kde kořistit. Ale to není dobrá perspektiva pro svět.
   Růst HDP u nás znamená jen to, že jsme výkonná kolonie, nikoliv že bohatneme. Podstatné je, kolik ze zisku u nás zůstane. A je veřejným tajemstvím, že přes 400 miliard zemi opouští. Nízká nezaměstnanost? Jak se to vezme. Pokud počítáte nezaměstnané jen z práceschopných a ne ze všech obyvatel, tak je to přes 12%.

   Vymazat
  16. Pro 18.26 konkrétní příklad jak funguje parazitismus v reálné podobě v globálním měřítku:
   Dolar je ekonomická páka, kterou USA inkasuje výpalné ze všech států světa na svoji existenci a existenci amerických základen, které po celém světě rozsévají mír pomocí humanitárních bomb. Funguje to následovně. Když kdokoliv si chce koupit roupu, naftu, plyn a ostatní zboží, musí si podle pravidel nastavených po II. sv. válce, nakoupit Americké dolary a teprve pak si může koupit ostatní výše uvedené komodity. Z toho plynou USA obrovské miliardy do rozpočtu. Kdo by chtěl tento systém opustit dopadne tak, jak dopadl Sadám v Iráku a Kadáfí v Libyi, kteří odmítli obchodovat v US dolarech. Byli prostě zlikvidování Spojenými státy pod záminkou humanity. Jenže USA je tak zadlužený stát, jehož dluhy nikdy USA nedokáže splatit a Čína a Rusko se už odmítají podílet na financování obrovské černé díry, kde mizí obrovské částky peněz ve prospěch USA. A tak kde můžou zavádějí obchod ve svých národních měnách. A proto tady máme Ukrajinskou krizi, proto tady máme krizi v Sýrii, proto tady máme války po celém světě a máme tady neustále obkličování Ruska a přípravu války proti Rusku. USA nemá ne vybranou. Z vlastní produkce nedokáže přežít, protože je zvyklá, že celý svět financuje pomoci výše uvedené dolarové páky, rozpočet USA. Jestli tento vývoj odklony obchodu v jiných měnách než v dolarech nechá bez povšimnutí, jsou dny USA sečtené. Musí tedy jít do války s Ruskem. V USA se dnes nic nevyrábí, jejich největším vývozním artiklem je drcený kancelářský papír a seno. USA sice vyrábí auta, ale jejich auta nechtějí ani Američani. Když jedete po dálnici v USA 90% vozidel je z Japonska a převažují hlavně Toyoty. A proto jeden z jejich zdrojů příjmů je také patentování. Patentový úřad USA nechal patentovat veškeré rostlinstvo Amazonského pralesa. Co to znamená. Jenom to, že když kdokoliv bude chtít vyrobit lék, nebo něco jiného z rostliny z Amazonie musí zaplati USA výpalné. Proto také USA tlačí EU do dohody o obchodní spolupráci ve které bude Evropa platit výpalné USA za všechno co vyprodukuje. Čína a Rusko tyto imperiální metody USA odmítají a proto USA musí proti ním vést válku, pokud chce setrvat na pozici četníka světa, kterému všichni musí platit výpalné.

   Vymazat
  17. Souhlasím s více příspěvky. Dávají logiku. Jen bych asi opravil ve větě - vést války pokud chce setrvat na pozici četníka světa, za slova - pokud chce vůbec ještě existovat. Totiž, nebudou li mít příjmy jako doposud, je politika tohoto státu a následně existence státu ve své dnešní podobě, neudržitelná.

   Vymazat
  18. Pokud bude vsude ale myslim vsude organisovat a ridit "ekonomii" lzid neni reseni.To se ji zprokazalo v r 1933 Nikdo vam nerekne ze 1 prvnich 26 televiznich salonu bylo v Nemecku jiz v r. 1936 kdy vysilaly olympiadu primo pro pracujici . Z celeho sveta jezdili delegace a premieri za a kroutili hlavami jak to ze to najednou jde. Dnes to zase nejde a nepujde ,jsou vsude ,vlastni vse a jeste aby lidi nasrali ukazuji jak si ziji (viz "live super rich" )a pod.Tyhle kecy co se tady vedou to je jen onanovani nesmyslnych blabolu kolem dokola. Viz Pruzny Klaus co krade tuzky v rozvojovych zemich je dnes HLAVNI mudrc skoro jako slinta z Vidne . Vsichni zapomneli ze mu meli podekovat za to vse co v CR vcetne rozdeleni republiky na zadost CIA atd. A vsichni ostatni kolaboranti ,vsichni dobre zabezpeceni. Jen VY VY tady zvanite moudre Nazdar

   Vymazat
 3. A ešte niečo? Rada by som vedieť, kde existuje tá liberálna ekonomika. Pokiaľ viem, tak v každom štáte je liberálnosť tak vzácna ako zuby u sliepky, celá ekonomika je podriadená zásahom politikov a kadejakých záujmových bánd /korporácie a pod./ a liberálneho na nej nie je nič.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1438:
   opakuji : liberální ekonomika funguje v určitých formách všude tam, kde je nějaký růst. například v EU a nebo v USA, Japonsku, Kanadě.

   Vymazat
  2. Ale Japonsko už druhou či tetí dekádu stagnuje. USA vykazují růst finančními bublinami a kde by byla Kanada bez surovin. Zkuste prosím jiné příklady.

   Vymazat
  3. Mě se líbí, jak ten co "pro oči nic nevidí" (15:33), stále zaměňuje prosperitu státu a korporací. Prostě USA, nebo JAPONSKU se fakt ekonomicky nedaří! Pokud se někomu daří, jsou to nadnárodní koncerny, ale rozhodně ne státy, jako celek!

   Vymazat
 4. ano, ale příval investic do státem kontrolované ekonomiky tak jako v číně. pro investory na principu ber nebo nechej ležet. Přijde jiný a rád...
  Slávek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1450
   Ale v Číně do státem řízené ekonomiky samzřejmě nikdo neinvestuje !! Tam se investuje ze zahraničí pouze do privátní ekonomiky !

   Vymazat
  2. Ale ta privátní ekonomika je čínská! Ne cizácká! Daně zůstávají v Číně a jen číst zisku se stěhuje jinam. Ostatně v okolí velkých čínských měst mají dnes zaměstnanci již průměrný plat vyšší než v Praze ( o zbytku republiky ani nemluvit).

   Vymazat
  3. Stačí pochopit rozdíl významů slov státem kontrolovaná/řízená ekonomika X státem vlastněná ekonomika...

   Vymazat
  4. pro 1743
   ale takhle to funguje snad na celém světě ! privátní firmy platí daně, větší nebo menší - a ani v Číně to není jinak. I tam se snaží podnikatel vydělat a zisk přesunout jinam.

   Vymazat
  5. Kam, ty odborníku na Čínu. Kdyby někdo v Číně chtěl utéct před berňákem, to bys koukal, jak s ním zatočí. Ne jako u nás.

   Vymazat
  6. 1048
   haha.. největší daňové výhody jsou skryty v korporátním sektoru, tam si jednotlivé dceřinné společnosti různě převádí peníze a tam se schovávají největší daňové ráje !
   Nějaký berňák v Číně s tím nadělá asi tolik, co náš berňák třeba v Plzni.
   Dokud budou existovat různé sazby daní v různých zemích, tak to tak bude fungovat stále.

   Vymazat
 5. SoroŠ? Nevím, nějak je nám předkldáno, že má prsty ve všem. Tu "vyloupil" Libru a vydělal milialrdy, tam a tam zosnoval převrat, rozmáchlý je po celé Zeměkouli. Myslím váženíé, že pěkné kulové. Soroš je jen "značka", terč, ten, koiho nám ukazují jako původce, jehož je třeba odstranit. Podle mne v tom jede několik států, které se za Sóroše schovávají. Ta Libra a podobné jim posloužilo jako zdroj financování, zveřejněný - aby nebyly "blbý" otázky, typu "Kde na to bere?". SÓroš je projekt tajných služeb několika málo států/anglosasů bych tipnul - US, Kanada, Autrálie, Nový Zéland, Anglie/. Je to jen rouška, aby se mohli v případném průseru vylhat. Jedna Sórošovy do lebky a myslí, že z toho budou venku. Ne prostě nemožné, aby jeden sráč takhle motal s celým lidstvem, státy a národy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 15:39
   Pochválím Váš příspěvek.Soros je lakomec jako každý žid.Určitě má neomezené finanční zdroje,od podobných individui jako on.

   Vymazat
  2. Soros je spíš tykadlo americké administrativy (CIA), pro kterou zřizuje černé fondy na tajné operace po světě, vlivové agentury a zařizuje neformlání "práci" s politiky a veřejností. Dobře, že jeho univerzitu sem do Prahy Klaus před lety nepustil.

   Vymazat
  3. 17:17 - bez státních financí, tedy bez peněz který tahaj z nás všech, by se dávno posrali volečku! Všichni tihle parazitický židáci co je ychtylové tvýho typu označujou za "svobodné" a "tržní" žijou už jen z podstaty, dluhů, válek a tištění nekrytejch peněz, pitomo! Je to letadlo! Proto je to dočasný a je to naopak to nejhorší co židák dokázal protlačit do praxe svejma věčnejma rejdama a revolucema, počínaje čachrama cordobských agentů v Itálii přes všechny ty povstání gézů", (ne)Slavný revoluce, bostonský čajový dýchánky v režii zednářů, svržení régime anciente ve Francii a nastolením zednářských režimů v Turecku, Číně a Rusku nekonče! Židovský "výrobní způsob" zvaný kapitalismus je založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince". Struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomci lovců a sběraček. Jenže pokud z lidu vyroste Vůdce, neobyčejný talent, který kolem sebe dokáže soustředit velkou masu schopných vůdců národa, je s židáckými rejdy obvykle amen. Proto tak piští a křičí kdykoliv se kdekoliv objeví autorita! A o tom je celý to pištění tu na Putina, jindy na Erdogana či Madura nebo dokonce i Orbána. Prostě každej kdo tenhle xindl ohrožuje tím, že masám ukáže na charakter a metody jejich podvraťáctví a tím je odhalí před lidem je pro ně smrtelný nepřítel!

   Vymazat
 6. Já bych počkal, až se to v Rusku vyvrbí. Předčasná chvála jim nepomůže.

  OdpovědětVymazat
 7. Podle dění u nás, by bylo možné tvrdit, že liberální ekonomika plus volná ruka trhu ve spojení s demokracií a svobodou nevyhnutelně vytvářejí možnost rozkrást ze státu co jenom lze, čili všechno. Ve prospěch grázlů na úkor občanů toho státu. Otázkou je, zda by Putin mohl obstát tak jako v Rusku, kde získal oprávněně velice nadstandardní oblibu, i u nás. Pravda, šmejdi na celém světě Putina nenávidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1709
   ovšem v době, kdy se kradlo (90-sátá léta), tak se liberální ekonomika teprve problematicky vytvářela v ČR.
   Takže to nespojujte. Ekonomika založená na svobodném podnikání a na trhu je zatím to nejlepší, co lidstvo vymyslelo. Výsledky hovoří za vše - naprostá většina ekonomicky úspěšnýh zemí má systém liberální ekonomiky, jsou svobodné a boří hranice podnikání, tvoří globální trh a na tomto trhu potom prosperují.
   Diktátorské praktiky a nebo nějaké státnem řízené kolosy nemají na to, aby se ani přiblížily k liberálním zemím.

   Vymazat
  2. Ale pozor, ty země žily a dodnes žijí z násilí a kolonialismu! Tedy i z nás. Ruda

   Vymazat
  3. Zajisté a konkrétně: Z nulového zadlužení ČR dluh téměř 2 biliony. Z nulové nezaměstnanosti - nezaměstnanost nezaměstnanost řádově sto tisíc a z nula bezdomovců desetitisíce lidí bez domova. To je tedy fakt pokrok. Netřeba cokoli dodávat.

   Vymazat
  4. Schválně: co na to ten trouba - neoliberální politruk? Už si chystám bránici...

   Vymazat
  5. 17:43 - Argumentace dobrá, ale nadávky a rasismus vše znehodnocují. Škoda.

   Vymazat
  6. oprava: " ... potomky ..."

   Vymazat
  7. Ten citovaný "rasismus" v závěru jeho stoupenci, eurohujeři, omlouvají "dobovostí"! Aha! Takže rasismus pana hraběte je "dobová záležitost", ale rasismus pana Hitlera je světový zločin"! Aha! Pravá příčina je jinde! Není to žádnou "dobovostí", ale tím že Coudenhove-Kalergi měl za manželku Židovku a v jeho knihách se objevuje židovský rasismus vůči Nežidům - gojímcům. A to je "dobové" či jinak omluvitelné, že? Ale nacisté byli rasisté pro Bílou rasu, tedy naši a to je "neomluvitelný zločin"!

   Vymazat
  8. to 17:09
   Na netu se dá dohledat spousta informací jak je to vlastně s tím Putinem a jeho všemocnými pravomocemiZa jeho předchúdce kořalečníka Jelcina byly vytvářenu schválně takové zákony, které měly zabránit aby Rusko mohlo provést restart.U nás proběhlo něco podobného a proto se nám všichni zlodějí smějí, zákony je spíše chrání. Putin je v nesnadné situaci, rád by řadu věcí změnil ku prospěchu Rusů, ale zákony nedovolují, takže musí postupovat tak jak postupuje.Pokud ho násilím neodstraní, lze předpokládat, že se mu spousta věcí podaří a nebude muset vše řešit přes armádu.Putin je však v Rusku a pro nás to mnoho neznamená. Dokud se sami nezbavíme našich Jelcinů lépe nebude. Putin nám v tom však nepomůže.

   Vymazat
  9. oprava: pro 17:46, samozřejmě ...

   Vymazat
 8. Stabilní společnost nemůže donekonečna růst. Lepší snad je mít stabilní platy a oscilující ceny podle dostupnosti zdrojů a vývoje technologií. Ostatní je jen eufemismus pro okrádání druhých. Celý problém bude i vtom, že současný kapitalismus může beztrestně vykrádat budoucnost. To byl i důvod vítězství nad socializmem (kromě neférových obchodních vztahů). "Úspěšnost" současné kapitalistické politiky je vidět v zadlužování země, ztrátě suverenity a prodlužujícím se odchodu do důchodu. Průměrný věk dožití počítají už snad jen z přirozených úmrtí. Snad by ruské ekonomice prospělo přejít alespoň pro začátek na čínský model státem řízeného kapitalismu? To je otázka pro ekonomy co se nebojí jít do detailů.

  OdpovědětVymazat
 9. 14:21: Něco mě říká, že pro Vás se hodí ono staré španělské přísloví: Víte jaký je největší blb? - studovaný. Doporučuji: poslechněte si občas slovenského ekonoma Vítkoviče na Slobodnom vysielači a zkuste na něj s Vašimi teoriemi. Možná se Vám rozesvítí v kebuli. Nebo další návrh - zajděte si na přednášku doc. Švihlíkové - a během diskuse - vystupte se svými skvělými myšlenkami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. víte kolik takových ekonomů různých je ? a přece to nemusí znamenat, že ve svých teoriích mají pravdu.
   Lierální ekonomie v mnoha variacích v praxi funguje a proto západní a severní část Země je prosperující a ty ostatní části nesrovnatelně méně.
   Až bude koncept Švihlíkové někde fungovat, tak by se k ní určitě rádi přiklonily vyspělé státy - zatím se tak nestalo.

   Vymazat
 10. Onen propagátor liberální ekonomie a volné ruky trhu ví o světě a svých vzorech málo. Asi jde o chovance náboženského ústavu zvaného VŠ Ekonomická v Praze.

  OdpovědětVymazat
 11. Copak švýcaři řeší globální politiku?Ti si svými referendy řeší svoje interní problémy,včetně potíží s araby.Zajímavé,že Makrela do Švajcu nelítá,to není její německá gubernie,narozdíl od ČR.Mohla by zkusit sebevědomým švýcarům něco nutit.Opět slyšíme o kvótách a nebere to konce.Jsem pro odchod z EU,i pro odchod z NATO.
  Kecy Sralbotky o nízkých platech jsou směšné.Němec dojil české firmy,kterým ordinoval válečný program a nic jiného se neděje ani dnes.Díky politice českých eurohujerů,jsme vazaly německé ekonomiky.Je to stejně zničující,jak bylo zničující být uzavřeni v RVHP.
  Poslouchat německý kolovrátek,že musíme akceptovat arabskou invazi,je odporná ingerence do suverenity ČR.To,zda si máme založit na nekonečný řetězec problémů s araby,bych prosil,soudružko Makrelo,ať rozhodne český národ v referendu.Výsledek hlasování je předem jasný.Největší prča je,že potomek hitlerovského Německa,nás poučuje stran invaze arabů do EU o humanitě.Zeman to řekl jasně,my jsme araby do EU nezvali.

  OdpovědětVymazat