Reklama

.

.

středa 24. srpna 2016

Srpen 68. Tehdy jako dnes... Za dveřmi je Ample Strike 2016...„Morální a kulturní úpadek naší společnosti po srpnu 68“.

24.8. 2016   Eurasia
napsal/přeložil Geo
Stále silnější mediální hysterie v době připomínky událostí z roku 1968 naznačuje pochopení vlastníků těchto sdělovacích prostředků, že lidé si po čtvrtstoletí oblbování začali klást otázky. Ty padají nevyhnutelně, jak dnešní vývoj odkrývá paralely s tím, co se dělo tehdy. A i když je řada těch, kteří jednohlasně odsuzují tehdejší invazi a současně podporují dnešní Rusko, tento jednohlas je disonanční: tehdy i dnes šlo o totéž.

Historici mohou zkoumat, co chtějí, mohou dokládat jakákoliv fakta o úloze všech tehdejších protagonistů, pitvat se v jejich charakterech, donekonečna odsuzovat Sovětský svaz a země Varšavské smlouvy a jinak odvádět pozornost od skutečné podstaty tehdejšího dění: snaze bránit atlantické oligarchii dostat pod plnou kontrolu bohatá východní území, jejichž obyvatelé se stejně jako dnes podvědomě odmítali podřídit parazitickým zbohatlíkům ze Západu.

Druhým způsobem odvádění pozornosti od uvedeného, populárním nejen v tzv. liberálně-levicových kruzích, je fikce: co by, kdyby se „pražské jaro“ povedlo. Pohádky o „socialismu s lidskou tváří“ byly stejně relevantní jako dnešní představy o „proevropském směřování Ukrajiny“: kdybychom stokrát chtěli a mysleli to vážně, výsledek by byl vždy ku prospěchu nikoliv našemu. Jaký?

Dva scénáře bez intervence

Pokud by tehdy Brežněv vojáky neposlechl a došlo-li by k „demokratizaci“ naší země, znamenalo by to zákonitě rozpad. Rozpad Československa, rozpad východního bloku, a pokud by Sověti chtěli zabránit rozpadu svazu, museli by tak učinit silou. To by tehdy znamenalo přímou konfrontaci se Spojenými státy – rozpad by pak jistě postihl nejen uvedené celky, ale i organismy většiny tehdy žijících lidí na severní polokouli. To je jeden scénář a nic složitě analytického k němu psát netřeba.

Jestliže by v takovém případě rezignovali a k použití síly nepřistoupili – a těžko dnes hádat, do jaké míry by to bylo pravděpodobné vzhledem k jasné sebevražednosti silového řešení – po rozpadu Sovětského svazu, východního bloku a jeho zemí by o téměř půlstoletí dříve přišel rozpad vztahů a hodnot, jaký zažíváme nyní. A nejen to.

Dnes bychom vůbec neřešili nějakou formální „svrchovanost“ a domnělou „svobodu“ naší země, protože by prostě neexistovala. Nenadávali bychom na to, že nám Evropská unie požírá naše národní práva nebo medaile z olympiády – žádná červenomodrobílá vlajka na dresech sportovců by nebyla.

Dnes bychom vůbec neřešili kvóty pro přijímání uprchlíků – příchozí z Afriky a Asie by tady prostě byli a byli by tady ve stejně velkém anebo větším množství, jako jsou dnes v západním Německu (nikoliv ve východním), Holandsku nebo Švédsku a dalších evropských zemích, které musí platit uprchlickou „daň z Marshallova plánu“. Populace na území bývalého Československa – jednoho regionu superstátu ovládaného majiteli korporací – by měla docela jiné složení, než jaké má dnes. Genofond našich národů by byl nen&aacut e;vratně změněn.

Dnes bychom vůbec neřešili nějakou privatizaci veřejného sektoru – včetně školství, zdravotnictví a sociální péče –, protože by v podstatě žádný veřejný sektor neexistoval, stejně jako by neexistoval v námi donedávna obdivované západní a severní Evropě. Existence východního bloku s alternativním systémem se totiž západní oligarchové obávali jako čert kříže; dnes těžce zkoušený a brutálně znásilňovaný francouzský, německý nebo švédský sociální stát má kořeny v obavách severoatlantických kurátor ů z toho, že by jeho nespokojení občané mohli začít pokukovat po životaschopné alternativě, jakou „socialistický tábor“ nesporně představoval až do poloviny osmdesátých let.

Dnes bychom vůbec neřešili, že před námi globální oligarchie tají obsah dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – zlo TTIP by tady prostě už dávno bylo, ať by se dohoda o volném obchodu, dohlížená globálními korporacemi prostřednictvím jedné vlády, justice a armády Spojených států americkoevropských jmenovala jakkoliv. Dávno bychom byli jejich otroky, mnohem většími, než jakými zatím jsme.

A je velkou otázkou, jak by se naše životy v podmínkách absolutního multikulturalismu, totální privatizace všeho (a všech) a korporátního otrokářství odvíjely. Nejspíš těžce a možná vůbec. Systém by se totiž mnohem dříve „nasytil“, předlužil a mnohem dříve by přišel čas splácení dluhů. Stejně jako by mnohem dříve nastala fáze, do které systém vstupuje právě nyní: záměrně provokovaného permanentního chaosu, založeného na ostrém multidimenzionálním sociálním střetu (už jste si „kvůli uprchlíkům“ pořídili sv ůj glock?), který je zaručeným generátorem profitu pro jeho organizátory a dohlížitele. Tolik druhý scénář – Šílený Max.

Zásah a jeho následky


Stalo se něco jiného. V důsledku řetězce klíčových událostí (pravděpodobné zavraždění Stalina, převrat v SSSR a uchopení moci Chruščovem, jehož neschopnosti, nekompetentnosti a zaslepené touze po moci nebylo těžké využít západními tajnými službami při manipulování a formování skupin, jako byla ta Dubčekova), jsme se dostali do situace, která zanechala rýhu v srdcích statisíců lidí v Československu z tehdejších čtrnácti milionů (ano, počet obyvatel Československa v době normalizace narostl o další více než milion – než jsme začali v polistopadovém „blahobytu“ re&aacute ;lně vymírat).

Přišla vojska Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu. Došlo ke skutečné intervenci cizích sil, zásahu cizích států na svrchovaném území naší země. Došlo k tragickým událostem a obětem na lidských životech. Ty jsou přirozeně a oprávněně připomínanou stinnou stránkou.

I Česká televize coby nejsilnější zbraň informační války přitom sama vnáší do této problematiky pochybnosti, když v jedné zprávě uvádí, že „od srpna do konce roku 1968 okupanti zavraždili celkem 108 civilistů“ a s pomocí mezititulku navozuje dojem, že vojáci „stříleli do lidí, nevěděli proč“, což dokládá citaci postřeleného pamětníka – ten ovšem přiznává, že sovětský voják „udělal neuvěřitelnou chybu“, když s odjištěnou zbran&iacute ; couval, narazil do stolu a vystřelil nedopatřením v křeči. Podobných trhlin lze v hlavním diskurzu nalézt mnoho, ale ty nejsou předmětem tohoto textu. Je nesporné, že šlo o obrovskou tragédii našich moderních dějin.

Hysterici z médií hlavního proudu v čase připomínky srpnových událostí začínají v poslední době opouštět téma tehdejší „ztráty svobody“ či „boje za demokracii“, protože obojí v dnešní realitě vyznívá nanejvýš trapně. A tak odvádějí pozornost k „morálnímu a kulturnímu úpadku společnosti“, který měl nastat v důsledku sovětské intervence v Československu.

Kdo hovoří o kulturním úpadku, ať si zajde do kavárny s Davidem Černým. Anebo ať si srovná normalizační a současnou filmovou tvorbu Jiřího Menzela, Zdeňka Svěráka či Marie Poledňákové nebo nahlédne do časopisů formujících děti a mladé, řekněme Mateřídouška a ABC, za normalizace a nyní: tehdy hloubka, poetika, laskavý humor, jemnocit, tradice, lidová slovesnost a hýčkaný český jazyk, vztah k rodině, k přírodě, vlastenectví, akcent na duševní i motorický rozvoj, ohleduplnost, úcta k druhým a zvlášť ke starým lidem. Dnes? Plytkost, pudy, primitivní zábava, konflikt, kosmopolitism us, bezohlednost, vulgarita, slang a anglicismy a také násilí, tělesné výměšky všeho druhu a samozřejmě všudypřítomná reklama. Tolik k „morálnímu a kulturnímu úpadku naší společnosti po srpnu 68“.

Stejný motiv tehdy i dnes

Ze všeho nejvíce slouží srpen 1968 k štvaní proti Rusku. Aby ne, podstata střetu je naprosto stejná jako tehdy: nenažraný oligarchický Západ se snaží přemoci sílu, která jediná je s to vzepřít se jeho životní nutnosti ovládat, parazitovat, krást a zabíjet. Komu paměť nestačí, tomu je možné připomenout, že Spojené státy, které před osmačtyřiceti lety tolik podporovaly „demokratizaci Československa“ a odsuzovaly „sovětskou invazi“, v tu dobu surově vraždily ve Vietnamu, bombardovaly civilisty v Laosu či podporovaly kruté řecké plukovníky – to není propaganda, to je fakt.

Západní oligarchie „pražské jaro“ podněcovala ze stejného důvodu, z jakého podněcovala ostatní barevné revoluce, mj. naši „sametovou revoluci“, „arabské jaro“ či ukrajinský „majdan“, aby pak zájmového území využila – různými způsoby, ale vždy vedoucími nevyhnutelně k polarizaci společnosti, střetu a nakonec řiditelnému chaosu – ve svůj prospěch.

Připomínka srpnových událostí roku 1968 se tak více než čímkoliv jiným stává nástrojem hybridní války a informační přípravou na možnou skutečnou válku s Ruskem, které v současné době prochází očistou od indoktrinované liberalizace a je připraveno bránit nejen své území podřízení hegemonii Západu a jeho vlastníků.

Ti se Rusko snaží oslabit podvracením nejen samotné Ruské federace, ale i Běloruska, Arménie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, zemí, které projevily zájem stát se součástí alternativního projektu – Eurasijské unie. Blíží se další dějství střetu, což budoucí prezidentka Spojených států už před čtyřmi lety předznamenala svým komentářem k eurasijské integraci pod vedením Ruska: „ Nemylme se, víme dobře, o co kráčí, a snažme se najít způ sob, jak tomuto procesu zabránit nebo jej zpomalit."

Oficiálně stojíme na druhé straně. Straně, která se na rozdíl od Sovětského svazu a Ruska ukázala být skutečným agresorem. Zatímco Sovětský svaz v roce 1968 zabránil našemu přímému vtažení do světového válečného konfliktu, jeho historičtí protivníci se tento konflikt neostýchají znovu rozpoutávat – a chtějí nás do něj vtahovat. Za dveřmi je Ample Strike 2016.

34 komentářů :

 1. Článek by se měl dostat k přečtení mladým lidem, kteří mají vymyté mozky presstituty.

  Ample Strike 2016 POŘÁDÁ A PLATÍ Z NAŠICH DANÍ ČESKÁ REPUBLIKA!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na podporu amerických válek a islamizace, pomocí primitivních emigrantů, má vláda v čele se Sobotkou, financí na rozdávání z bezedné daňové kapsy.Tak holt na postižemné děti dále budeme sbírat víčka od petek a přispívat na dárcovské účty ze svých kapes.

   Vymazat
  2. Dobrý den,

   jestli chcete přispět k šíření článku mezi mladé, doporučuji poslat jej mailem co největšímu počtu známých - článek si takto "virálně" najde cestu ke všem generacím.

   Doporučuji poslat originál článku, který je bez textových defektů:

   http://www.eurasia24.cz/nazory/819-srpen-68-tehdy-jako-dnes

   Jinak Vám i panu Bačovi srdečně děkuji za podporu.

   Geo, Eurasia24.cz

   Vymazat
  3. Geo, ne se vším mohu souhlasit. Politická chyba Brežněva znamenala konec socializmu nejen v Čechách. Škody převýšily i 20ti letý odklad pádu soustavy, možnost vyhrát v soutěži systémů. Od té doby už jen Východ tahal za kratší konec. Přesto v lidech zanechal něco, co se za pár let skutečně zúročí, že může být svět bez super bohatých(i lumpů) a velmi chudých(bezdomovců). Nudně plynoucí, zelený svět "trvale udržitelný". Mládí potřebuje jen volnost pohybu po světě a pevné zázemí v rodině. Stáří už jen jistí tu rodinu. A jako pamětník potvrzuji, že nemohou "Sověti" za všechny oběti z 68. V té době jsem se účastnil demonstrací v Praze a na Vinohradské jsem měl "na mále". Dvě ruská nákladní auta jedoucí nahoru, zastavili demonstranti kousek pod rozhlasem a auta jim zapálili. Vyděšení řidiči(bez ochrany?) se snažili nám, davu vysvětlit, že je na voze munice, marně. Když to vojáci pochopili(naši ignoraci), utíkali nahoru ulicí. My to nepochopili, nejodvážnější vylezli na vůz a ejhle, mundůry. Začalo jejich vyhazování za všeobecného veselí. Jen do doby první detonace, pak mám "okno". Jak jsem se dostal do přízemí domu, zdráv a s jinými nevím. Cca po hodině detonací jsem se nejistě vrátil abych viděl jak asi vypadá válka. Kdo neviděl ležet tělo s "dírou" v krku ucpanou ručníkem nepochopí. To rychlé ošetření mne překvapilo, teď již vím, že poblíž byla poliklinika. Těch 5-9 obětí(můj odhad) jde na vrub naší blbosti a tímto i děkuji dvěma vojínům za varování, možná život, byl jsem až ve 4.-5.řadě davu. Perlička: Jako junior jsem dostal(koupil) psaníčko s horoskopem, kde se psalo: uniknu-li smrti do 30ti, dožiji se důchodu(jinými slovy samozřejmě). Tak jsem zde, živ a zdráv, jen s malým důchodem, přesto-dobrý večer.

   Vymazat
  4. Pane Povolný, zkuste odhadnout, co by v tomto případě udělal Americký voják. Povídá se, že Rusové měli zákaz používat zbraně. Vojáci tvrdí, že pro ozbrojený zásah byli tak mizerně připraveni, že ho nebyli schopni.

   Vymazat
  5. 22:06- těch zážitků z 21. mám hodně, Na "Staromáku" jsme "hustili" do vojáků, proč přijeli jako okupanti, vojíni moc nereagovali ale než jsme to "vzdali",přišla jedna dívka s informací, že to jeden oficír neunesl a zastřelil se. Kdo ví jakou má oficiální příčinu smrti. I pro ně, některé to byl šok.

   Vymazat
 2. Chruščov a Brežněv, neštěstí lidstva, nebyli Rusy, ale Ukrajinci... Mimochodem, tehdejší sovětský velvyslanec v Praze Červoněnko byl také Ukrajinec... Verbež okupantská! A teď po vládním násilném převratu v roce 2014 zase Ukrajina a Ukrajinci ohrožují mír v Evropě ve snaze ZNOVUDOBÝT RUSKO! DRANG NACH OSTEN!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někteří nebyli ani etničtí Ukrajinci, pokud jako národ existují oficiálně.

   Vymazat
 3. Obdivuhodný a velmi výstižný článek, se kterým souhlasím slovo od slova.

  OdpovědětVymazat
 4. Je velmi podivné, že nyní německá vláda schválila novou strategii civilní obrany, nabádá obyvatelstvo, včetně hostů frau Makrelen, udělat si dostatečné zásoby ve spižírnách a sklepích, uvažuje se o znovuzavedení povinné vojenské základní služby a také dozásobit kryty civilní ochrany m.j.jodidovými tabletami.Kdo tuto situaci přímo zapříčinil?Nebyla to sama šílená Makrela?Vypadá to, že americké Ample Strike je podle mého úsudku, příprava na vpád vraždící organizace, pod záštitou světového četníka a vraha světovho obyvatelstva, na území RF.

  OdpovědětVymazat
 5. Úvahy co by kdyby jsou jen hypotézami. Skutečností navždy zůstane že to byl akt čisté agrese. Ostatně Rusko se za invazi omluvilo. Skoro 50 let poté je to ovšem již jen historie a v Rusku a všude již jsou jiné generace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejspíš jste ten článek nečetl !!?? Co potom říkáte bombardování Jugoslavie , Libyie atd ??

   Vymazat
  2. 17:55- máte pravdu, staří komunisté jsou pod zemí, noví využili invazi k moci(prověrkami) a dnes, kdy vládnou s majetkem nás budou strašit Ruskem?

   Vymazat
 6. (Vítejte na webu EURASIA24. Webu "proruském". Ale stejně tak webu "pročínském", "proindickém", "proíránském" – doplňte si sami.) 68rok byla okupace a žádný článek to neokecá demagogií ,co by kdyby.Rus nebo ukrajinec,svoloč všechno je.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:25- myslíte i tu naši svoloč NATO+USA?

   Vymazat
  2. Povolný mlč.Že,jseš blb je veřejně známo,tak nedělej ze sebe ještě kašpara

   Vymazat
  3. A ty jsi kretén,kterej se množí bujením!!!Takový havloidy a jiný ussacký kurvy by měli lidi hladit tak dlouho,až je vyhladí úplně,Chujmere debiloviči!!!!

   Vymazat
  4. Hele, potrefená husa se ozvala, kdy Vám končí směna?

   Vymazat
 7. Stejně dnes jako v 68. roce mohou za stav společnosti neschopní politici Dubček, Smrkovský atd X dnešním Subotkovcům, Zadolárkům atd. Jen je například zajímavé, že za ruské okupace vznikly skvosty kultury, pořadů ČT proti dnešnímu demokratickému braku. Ruské okupanty skoro nikdo po vpádu neviděl, zato Amíci se tady volně promenádují dnes.

  OdpovědětVymazat
 8. 19:32 co to kecáš,že Ruské okupanty skoro nikdo po vpádu neviděl? Třeba Václavák plnej tanků leží podle tebe kde? Amíci přes ČR občas projedou ale základny druhu Mimoně a pod. tady nemaji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, sovětští vojáci (ne Rusáci) byli týden ve městech všem na očích. Zbylé roky byli zalezlí v kasárnách a v lesích a vidět je moc nebylo.

   Vymazat
 9. Již jsem to psal jednou, hodně lidí se těšilo, že pražské jaro 1968 se změní v budapešťský podzim 1956
  a pražské lampy se prohnou pod vahou visích komunistů. Seznamy byly. Pro upřesnění: 1.srpen jsem
  jako 22-itý vnímal jako velkou tragedii. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 10. A ještě pro kecala z 19:45, nepleteš si Mimoň z Milovicemi,ty "mimoni"!V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 11. 19:58 čti ty trotle Horáku,,Pán není asi čech tak ho omluvte

  Bývalé vojenské Letiště v zaniklém vojenském prostoru Ralsko leží v lesích mezi Mimoní a Doksy. Nejsnáze přístupné právě ze stejnojmenné osady Hradčany na silnici 270 případně přes bývalé sovětské sídliště Ralsko. Samotné letiště vybudovala Luftwafe vlastně na konci 2. světové války v březnu 1945, vzápětí je ale bombardovali Američani a v květnu je obsadila Rudá armáda. Posléze naše armáda, po obsazení vojsky VS v r.1968 dočasně přes 20 let sloužilo Sovětské armádě. Poslední sovětský voják pak z Mimoně odešel 30.3.1991.

  OdpovědětVymazat
 12. Uběhlo něco času, skoro jeden lidský život a tehdejší osmašedesátníci s jejich socialismem s lidskou tváří vypadají jako naivní blbci. Stálo jim to za to? Když po posledním převratu nepřeběhli k pravici, ani koryt se jim nedostalo. Zastánci Šikových reforem prohráli na celé čáře.

  OdpovědětVymazat
 13. Všem obdivovatelům Miloše Zemana doporučuji pozorně vyslechnout jeho rozhovor s Václavem Klausem
  https://www.youtube.com/watch?v=mGTJLa4mPa0

  Mělo by vám dojít, že jeho odhodlání budovat nebo jen podporovat kapitalismus s lidskou tváří je proti vám prostým lidem. Zvykněte si odhalovat kdo je kdo. Poměry ve Skandinávií už nejsou nijak odlišné od ostatních kapitalistických států. Je znakem idiota Zemana dychtivě volit a pak nechat na sebe srát. Ten člověk je ochránce kapitalismu a žádná sociální spravedlnost a plná zaměstnanost ho nezajímá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jistě, stejně jako je prezident republiky od jisté doby pouze reprezentativní funkce pro vysloužilé papaláše. Nicméně, v tuto chvíli je pro národ důležité i to co a jak český Zeman říká, i když to není žádný Žižka a tím si zajistil druhé funkční období.

   Vymazat
  2. V současné době není v dohledu nikdo, kdo by byl zvolitelnější, než M.Zeman. Jeho způsob uvažování vychází z bohatých zkušeností z minula a vyhodnocení současné vůle společnosti ke změnám. Nějakého Che Guevaru by u nás nikdo nezvolil ani náhodou. Musíme se vyhrabat z marastu, do kteréhojsme se dostali i vlastní pitomostí, a M.Zeman je pro tuto dobu dobrý prezident. Pro začátek stačí jeho tlak na probouzení sebevědomí a vlastenectví, a tlak na spravedlivější rozdělení výnosů z práce. I když to takto přímo neříká. Jeho obliba skandinávského modelu to jen dotvzuje. Zdanit více i bohaté,bez horních limitů, a z toho hradit fungování státu. Víc v této době evidentně nelze žádat.
   Volba M.Zemana, nikoliv dychtivě, je pragmatismus. Naopak idiot svou ignorancí způsobí volbu Halíka či podobných kreatur. A to teprve bude sociální spravedlnost, že? J.B.

   Vymazat
  3. Chce říci, že nás Zeman vydírá hrozbou, že bude zvolen Halík? "... tlak na spravedlivější rozdělení výnosů z práce. I když to takto přímo neříká", to vám stačí? Proč se mu nepředestře, že bez práce nebude koryta. Konečně Halík by jen urychlil rozklad systému.

   Vymazat
  4. Chce říci agent 0:06(Ďáblův?), že "rozklad systému Halíkem je v jeho prospěch?

   Vymazat
  5. Pan Povolný nám chce sdělit, že si vybral Zemana, aby mu manažoval kapitalismus, který ho okrádá a dře. Někde výše si stěžuje spoludiskutér Povolný na nízký důchod. Podle mne by měl být velmi spokojený, protože jeho důchod udržuje na dané výši jeho milec Zeman spolu s komplici, se kterými si konkuruje v boji o koryto. Zeman bagatelizuje jadernou válku s Ruskem. Zklamal tím Valenčíka. Pan Povolný si myslí, že si v Rusku ukradneme něco pro sebe. Myslím, že se kolega mýlí. My budeme platit lidskými životy. Pan Povolný si neváží sám sebe. Neberte to osobně.

   Vymazat
  6. 6:22- to jste dopadl co?, dělat mi tiskového mluvčího. I toho děláte špatně. Napřed se musíme zbavit "Halíků", ne "Zemanů", pak můžete snít o absolutní spravedlnosti.

   Vymazat
 14. Českou justicí jsem již dlouho zhnusený. To, co předvádí poslední roky už ale volá po nějaké akci. Minimálně po dehtu a peří, když ne provaz a větev. Vydejme se trochu proti proudu času. Řidič Smetana dostal za namalování tykadel podmínku a náhradu škody. Škoda, pokud se nepletu, byla v řádech několika desítek tisíc. Ztohoven vyměnila prezidentský prapor za trenky. Prapor zničila, nebo ztratila. Srovnatelná politická recese, srovnatelná materiální škoda. Leč nesrovnatelné tresty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Česká justice je složena po většině z komunistických pohrobků a tlustých, neupravených machen. Obě dvě tyto skupiny postrádají principy morálky a spravedlnosti, a jsou zkorumpované. Navíc si tito "soudci" drze říkají "nezávislí", přičemž každý vidí, že kteréhokoliv z těch parazitů si lze kdykoliv koupit. Navíc, tlusté machně stačí poslat dvě výhružné SMS a rozsudek je pojištěn. O tom svědčí také výsledky jejich práce. Dva soudy rozhodnou o jedné kauze tak, že jedna instance vynese rozsudek a druhá, nadřízená, jej zruší. Jelikož toto se soustavně děje, lze jednoduchou matematickou odvodit, že 50% rozsudků (neboli 50% rozhodnutí soudců) je špatných, jinak řečeno, že 50% soudců pracuje špatně. V případě, že kauza projde třemi instancemi a nejvyšší instance rozsudek zruší, jde o 2/3 soudců. Nepochybuji o tom, že Ministerstvo spravedlnosti se nevede statistiku kvality a efektivity práce jeho oveček. To by byla naprosto fatální informace pro tuto "nezávislou" justiční kastu.

   Vymazat