Reklama

.

.

čtvrtek 15. září 2016

Každý proti každému, všichni proti všem...

Štěpán Forgáč
15. 9. 2016
https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000003b2b005a8db80056755b&idx=1.3&filename=Kapitalismus.mp3&r=61.758464595006416Kapitalismus

Každý proti každému všichni proti všem
Civilizací se probojujem
Každý proti každému všichni proti všem
Krvelačná bestie nám sedí za krkem
Ty mne jistě okradeš já tě okradu
Vazalové kapitálu nejsme pozadu
Ty mne jistě okradeš já tě okradu
Přikradem se k sobě s kudlou ze zadu

Ref.: Kapitalisme nutíš světu strašný tvar
Tyranii hrůzy válek multi-kulti svár
Kapitalisme nutíš světu strašný tvar
Vedeš lidi do otroctví humanitě zmar


Ve fraku elita v hadrech spodina
Nesvéprávní slaboduši jedna rodina
Ve fraku elita v hadrech spodina
Brzy nám odbije poslední hodina
Bezohledný zisk nás tvaruje
Svévolný trh nám diktuje
Bezohledný zisk nás tvaruje
Svobodu nám krade morál rabuje

Ref.: Kapitalisme nutíš světu strašný tvar
Tyranii hrůzy válek multi-kulti svár
Kapitalisme nutíš světu strašný tvar
Vedeš lidi do otroctví humanitě zmar


Každý proti každému všichni proti všem
Civilizací se probojujem
Každý proti každému všichni proti všem
Krvelačná bestie nám sedí za krkem

35 komentářů :

 1. Čirá pravda. Stejná, jako když v oné pohádce někdo zvolal: Císař je nahý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ..."a v čele tupých hlav - hle -veličenstvo kat!"¨... (K.Kryl) Stručné, výstižné, pravdivé.

   Vymazat
 2. Ale ne, to je moc. Každý společenský systém je vždy jen o lidech a v každém společenském systému jsou lidé špatní i dobří. U kapitalismu je pravdou, že je to systém vyhovující spíše dravcům a dokonce v něm vítězí hodně bezcitných lidí. To k té krvelačnosti systému. Na druhou stranu je to systém motivační a přináší větší tah na branku, což je vidět převážně na úrovni technologického pokroku. Nicméně zaměnit technologický pokrok za klidnější způsob života, není zcela moudré řešení pro život člověka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:14 Přičítat zásluhu za technologický pokrok kapitalismu je poněkud zkratkovité. A souvisí to naopak s krvelačností systému, protože většina onoho technologického pokroku vznikla jako vedlejší produkt zbrojení. Nemůžete také ignorovat stav jednotlivých zemí (systémů) po 2.SV. Na jedné straně rozvaliny s bojem o přežití, na straně druhé mnoho nových továren a výzkumných zařízení. Představte si opačnou situaci, kdy by USA musely během války přesunout veškerou výrobu do Kanady a její území by bylo vypálené a v troskách. Místo 0,3% by ztratily 14% populace. Myslíte si, že by díky kapitalismu už za 12 let byly ve vesmíru? Obávám se, že by se dodnes jen rvali o to, co zbylo.

   Vymazat
  2. Je to úplně obráceně. Podle toho jaká je morálka obyvatelstva, takový je společenský systém. Báseň to popisuje sice přeneseně, ale velmi přesně. Kapitalistický systém není pro skutečné lidi (pro homo-sapiens s lidskou psychikou). A fungování pokroku nerozumíte, ten se dosahuje uvolněním tvořivosti lidí. Ta se uvolňuje, když mohou žít lidé svobodně podle svědomí. Pokrok za kapitalismu je pouze za války, protože paraziti a zrádci musí uvolňovat místa těm, kteří něco umí, protože již nejde předstírat, jde o život (svědomí většiny pak pracuje na záchraně národa).

   Příklad uvolněné tvořivosti je za Stalina, kdy se podařilo rychle nahradit parazity a zrádce novými kádry. Z nejzaostalejší země první ve vesmíru - to bylo vytvořeno tvořivou energii obyvatelstva, které uvěřilo v budování spravedlivé společnosti. Po smrti Stalina šlo vše k degradaci, mnoho geniálních projektů zastaveno a začala elitami řízena genocida zavedením kultury pijanství. A pak museli čekat až vymřou Stalinské kádry, aby mohli odevzdat východ západu úplně.

   Ale je to spojeno opět s morálkou. Lidé se nechali obalamutit čerty (židy) a uvěřili marxistické ideologii (Stalin odhalil její podvodnost, ale neměl manévrovací prostor to učinit razantně - tak pomalu zkoušel "naše socialistická praxe to nepotvrdila" řekl o ekonomii podle M., ale tím vlastně řekl, že je to kravina). Lidé zapomněli na "...nejenom chlebem je člověk živ..." protože uvěřili, že bůh neexistuje a stačí se najíst a ošatit a mít kde hlavu složit. Ale v Rusech to je, to je podstata Ruské duše (asi i Slovanské) neustále se ptá co po nás bůh chce a tak nyní, již směřují vědomě ke skutečně lidské civilizaci, nedejte se zmást jejich elitami, mnohé z nich jsou zrádci národa. Změna se musí udělat zdola nárůstem morálky celého národa a pomalu a nenápadně k ní dochází, což se nepřímo projevuje podporou Putina.

   Shrnutí pokrok se dosahuje zvyšováním morálky obyvatelstva, která umožňuje vzájemnou spolupráci a zapojení osobní kreativity všem, kteří na to mají.

   Vymazat
  3. Kapitalizmus je především racionální, egoistický jako člověk sám. Není li korigován "neúspěšnými" zvlčil by do "Orwellovské" doby již dříve. Potřebuje totiž generovat a separovat do "tříd" elity sloužící a dle potřeby korigovat zdroje, materiální i lidské. 1% si hraje na Boha, jak dlouho ještě? Jelikož se tím netajím, není kapitalizmus výtvorem onoho 1%, se kterým stojí a padá?

   Vymazat
  4. Pravda nakonec vždycky vyjde najevo - https://www.youtube.com/watch?v=9q3RGAQjrAQ

   Vymazat
  5. 14:14 Dovolím si malou analogii. Freon funguje ve sprejích a ledničkách naprosto dokonale. Když ho ale nenahradíte něčím jiným, zlikviduje v budoucnu ozónovou vrstvu a život na Zemi skončí. S kapitalismem je to obdobné.

   Vymazat
  6. Pro 19:54 hezké, ale pamatujte, že čert Vám řekne 10. informací a jedna je z toho chybná a vy nevíte která. Hitler byl loutka právě těch židů, o kterých mluvil. Hitler začal hlásat nadřazenou rasu, kdyby s ostatními národy začal pracovat na odstavení židů od peněz a zasahování do běhu světa. No pak by to byla jiná, ale místo aby se slovany spojil a domluvil, rozhodl se je vyhubit, bohužel na příkaz židů, proti kterým tak vehementně vystupoval. A je potřeba vidět ještě dál, židé jsou pouze nástroj, ale koho?

   Puškin dává odpověď:
   (... Čaroděj černomor ...)
   On hvězdy z nebe sráží,
   když hvízdne lunou zatřese.
   Leč zákon času úklad maří
   a jeho moci vyhne se.

   Vymazat
  7. 20:17 - to jsou mýty. Nikdy se pro nic takovýho nerozhodnul. Chtěl dát Slovanům svobodu od Projektu - https://www.protiprudu.org/vazenie-naroda-usvit-rusi-operacia-barbarossa-cast-7/

   A pozor! Potvrzují i to stalinisté, kteří také vyvracejí siomýthy o "zničení Slovanů" - http://files.leva-net.webnode.cz/200000956-833f484393/Pomluven%C3%BD%20Stalin-2.pdf

   Vymazat
  8. Cituju: "Na celém území SSSR do linie Ural-Volha-Astrachaň by se vytvořily loutkové státy, ve všem kompletně závisle na Německu. Ty státy měly být prakticky koloniemi Německa. Na území těch "moskovij" a "ukrajin" měly být postaveny čistě německé města a vesnice, kam by měli Slované zakázán vstup - německé kolonie. A Rusové, Ukrajinci a další národy měli žít ve vlastních městech a vesnicích, ale pracovat na polích německých kolonií, v
   německých továrnách a závodech. Pravda, Němci se chystali pracovat i sami, proto podle jejich plánů v koloniích mělo zůstat 50 milionů Slovanů a zbytek měl být vysídlen za Ural.Existuje propagandistické klišé, že Němci údajně nutili podmaněné národy pracovat na ně násilím - s pomocí "esesáků" se psy. Nic podobného. Hitler říkal: "A tak, vládnouce nad námi podmaněnými národy na východních území říše, je třeba vládnout s jedním základním principem, a to: dát prostor těm, kdo si přejí využít osobních svobod, předejít libovolným formám státní kontroly a zároveň udělat vše pro to, aby se ty národy nacházely na co nejnižší úrovni kulturního rozvoje.
   Je vždy nutné vycházet z toho, že prvním úkolem těch národů je obsluhovat naši ekonomiku. A proto musíme usilovat, sledujíce ekonomické zájmy, všemi prostředky vysát z okupovaných ruských území vše, co je možné. A stimulovat v dostatečném stupni zemědělskou produkci a dostatek pracovní síly v dolech a zbrojních továrnách je možné prodejem jim produktů z našich průmyslových skladů a podobných věcí. "Všimněte si, že Hitler nás chtěl udělat otroky nabídkou kompletní svobody od služby vlastnímu státu. To je paradoxní myšlenka, kterou málo kdo chápe, je to hitlerovská
   idea, kterou dnes energicky využívají USA a Západ při kolonizaci bývalého Sovětského svazu a dalších zemí.
   Proč chtěl Hitler nabídnout Rusům osobní svobody? Aby, ještě jednou cituji, "...všemi prostředky vysát z okupovaných ruských území vše, co je možné." Proč osobně svobodní Rusové budou otroky? Protože Němci by jim nabídli importovanou, znova cituji: "...průmyslovou produkci a podobné věci."
   A co se děje dnes? Dnes Rusové vlastníma rukama okrádají budoucnost svých dětí, vyvádějí z Ruska vše, co je možné - ropu, plyn, kovy, energii - a posílají to na Západ. A dělají to zcela dobrovolně kvůli všemu tomu importnímu zboží. V čem je rozdíl mezi dnešní situací a německou okupací? Němci na našich zemích chtěli jak sami pracovat, tak nás okrádat. A nyní na Západě nechtějí pracovat sami a jen nás okrádat." Takže stalinisté považují Západ za škodlivější nepřátele!

   Vymazat
  9. Kapitalismus rozhodně není motivační. To je jen prolhaná propaganda, že se lze poctivě vypracovat. Podstatou kapitalismu je, že pouze psychopati se domohou postavení, majetku a moci. NORMÁLNÍ člověk nemá na psychopatické chování žaludek, a proto nemá v kapitalismu šanci.

   Vymazat
  10. Co se týká toho Puškina jak tam cituješ, tak toho Širopajev také zmiňuje! Cituju: "Prelom 20. storočia bol vrcholom imperialistickej byzantskej fázy Projektu, ktorý sa prejavoval panslávizmom, militarizmom, univerzalizmom a agresívnou oficiálnou rétorikou, ovládnutím kultúry, štátnych sviatkov a aspektov každodenného života pravoslávnou cirkvou. Často hanený “nacionalizmus” tej doby bol v skutočnosti euroázijský imperializmus. Radikálni imperialisti nenávideli každého, kto nehovoril rusky, vyznával inú vieru ako pravoslávne kresťanstvo, alebo odmietal imperialistickú politiku. Avšak nemali nič proti ľuďom rôznych národností a rás, ktorí sa rozhodli stať lojálnymi poddanými cára a prijali jeho jazyk a vieru. To platilo nielen pre Poliakov, Nemcov, Ukrajincov alebo príslušníkov iných európskych krajín, ale aj v prípade Arménov, Ugrofínov, Mongolov, Židov a dokonca aj Afričanov (ako v prípade Abrama Petroviča Gannibala – čierneho afrického pradeda Alexandra Puškina). Neboli považovaní iba za bežných poddaných cára, ale často boli menovaní za šľachticov a dostávali miesta v najvýznamnejších úradoch impéria.

   Kým protiruský Projekt bol vždy veľmi úspešný pri vykorisťovaní más, vraždení rebelujúcej populácie, agresívnej a krvavej expanzii a vytváraní kultúry otrockej poslušnosti, nikdy nebol taký úspešný pri vytvorení dobre fungujúcej administratívy, zbavení sa korupcie, vytváraní právneho štátu, pokročilého priemyslu, infraštruktúry (cesty, mosty…), alebo pri zaistení slušného živobytia pre ľudí." - https://www.protiprudu.org/vazenie-naroda-carske-imperium-milostiva-stranka-projektu-cast-5/

   Vymazat
  11. Poznámky:
   Neshledávám velký rozdíl mezi významem zotročení a vyhubení, připadá mi to stejné jako říci, že USA nevyhubili Indiány, přece jich pár zbylo v rezervacích. Pokud někomu zabráníte se svobodně vyvíjet je to stejné jako smrt.

   A Ruský civilizační koncept nelze posuzovat podle vládnoucích elit, které jsou vždy z 90% procent zrádci národa. Problém jsou samotné elity a to všude, pro přežití národa a života vůbec je nutné vždy využít celý potenciál. Z tohoto důvodu pokusy zotročování člověka člověkem, vždy nakonec vedou ke krachu, proto je historie plná válek a velkých potop, něco je špatně.

   V Rusku se historicky míchali elity, ale ne národy, nebyl to multi-kulti dneška s cílem vytvořit ideálního otroka. To, že se míchali elity ukazuje na koncept, kdy v impériu může udělat kariéru elita z nově přičleněné oblasti a dalším znakem Ruského civilizační konceptu je dotování nově začleněných oblastí. Nyní Ruská civilizace přišla na to, že "davo-elitářský" nebo jinak "biblický projekt" je cesta do pekla a vědomě již pracuje na nové koncepci, která není založena na vykořisťování člověka člověkem. Toto vykořisťování plodí neustále konflikty a boje (nikdo si nepřeje být otrokem). Pozor Marxismus je součástí biblického projektu, nedejte se ošálit.

   Vymazat
  12. 0:30-bez nové koncepce, jakou elitu chceme se neobejdeme, jen ji nesmí koncipovat "staré struktury"! Blíže "novou koncepci" Ruska nemůžete nastínit? I když bez světového souhlasu a "nadšení bezmocných", národním, regionálním konceptům nedávám "životnost".

   Vymazat
  13. 0:30 - no o tom píše právě Alexej Širopajev! Cituju: "V Rusku se historicky míchali elity, ale ne národy ... kdy v impériu může udělat kariéru elita z nově přičleněné oblasti ...". Toto nazývá podstatou škodlivého antiruského eurazijského Projektu! - https://www.protiprudu.org/vazenie-naroda-anti-rus-euroazijsky-projekt-cast-2/

   Vymazat
  14. Je to slovensky a poměrně komplikované povídání, rozdělené do 8 samostatných článků, takže stručně popíšu o co jde: Rus je Varjag, nordický muž silné nezlomné vůle a tradic surové svobody uškujniků! Tento muž plavých až ryšavých vlasů a vousů se silnými pažemi a ocelovou vůlí založil Novgorod! Sjednotil kolem něho árijské Slovany a ti přijali jeho způsoby odkazující k starodávným ságám na Islandu kde byl první parlament. Ten měli i v později hanzovním Novgorodu - Vjechu! A ta rozhodovala, ne kníže, ten měl jen symbolickou moc. Nástupci Rusa - Rurika pak se ženili s Chazarkami a zplodily nečisté syny a ti založili zkažený Kyjev. A jeden z nich pak odešel na sever k Ugrofinům a založil Moskvu. Tato města podlehla byzantinismu, okázalosti dvora, kde hlavní slovo měl Veliký kníže opírající se o pravoslavnou církev. Tak se tvořily dvě Rusi - svobodné, germánské a východní, byzantinské. To druhé ale podlehlo v polovině 13. století Mongolům a ti se stali součástí vládnoucí třídy jak v Kyjevě tak v Moskvě, ze které učinili svůj Ulus! Tedy Veliký moskevský kníže byl de facto jejich chán, mající jak slovansko-germánskou, tak ugrofinskou a mongolo-tatarskou krev. Ten se později vzpříčil svým pánům - Ivan III. a porazil je, ovšem nadále zůstal sluhou Projektu Eurazie a podnikl výpravy proti svobodnému Novgorodu a poškodil ho. Jeho dílo zázy dokončil Ivan IV. - pravnuk jak mongolskýho chána tak byzantského císaře. Pádem Novgorodské republiky zanikla naděje na evropskou Rus! Rusko mělo být státem podobným Švédsku či trochu Polsku, jenže pád Novgorodu to změnil a tuto perspektivu zničil! Ivan IV. pak podvedl svobodné slovano-germánské kozáky tím, že je uvrtal do expanze v Asii - na Sibíři. Tuto zem jim ale nedal k osídlení, pouze mu ji přinesli na talíři a on pak z místních chánů udělal ruskou šlechtu! Tím definitivně určil asijský charakter své říše ...

   Vymazat
 3. Trochu tento výplod zparafrázuji.


  Mám holou prdel jen dluhy, na co sáhnu to poseru, jsem lenivý budižkničemu, nic neumím a o nic se nesnažím.
  Samozřejmě já za nic nemohu, za svůj vlastní život ani z části neodpovídám, ani trochu ho nemohu ovlivnit k lepšímu. Na koho bych všechny ty neúspěchy, průšvihy a bankroty svedl? Aáá, už to mám. KAPITALISMUS.

  Tak. Už mám vše zdůvodněné a omluvené před sebou i společností. To je úleva. Dál nemusím nic dělat a o nic se snažit. Od teď budu jen nadávat na KAPITALISMUS a jiné lidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:42 Při vašem omezeném vnímání světa to chápu. Nic jiného vás ani napadnout nemohlo.

   Vymazat
  2. Vypadá jako dobrá parodie, ale takhle to není, takhle mysleli lidé za socialismu. Nyní už systém neřeší, řeší pouze sebe, past přehnaného individualismu sklapla, takhle nás mohou snadno zotročovat. Tohle otrokářům vyšlo.

   Vymazat
  3. Tvý vopejzelý nosatý filckonoši za vše co se s naší rasou posledních 1300 let děje můžou se vším všudy! Nás se to zatím tak moc netýká a mě už vůbec ne - nedožiju se tý katastrofy, takže rozhodně nemám potřebu za sebe nic na nikoho svádět. Přesto vím že ti od jejich lejnolíhně jsi odpadla jsou zločinci a patří i s parazity tvýho typu do dezinsekce ....

   Vymazat
  4. 14.42- vy jste člověče tak strašně hloupý, ale tak strašně! Vám přijde normální, když kapitalisté topí obilím, kterého se urodilo hodně, aby ho nemuseli prodávat levněji? Nebo ze stejných důvodů sypou kávu do moře? Nebo ze stejných důvodů odvážejí kapitalistické obchodní domy stovky tun neprodaných potravin, zeleniny, mléka, apod. do odpadu, než aby to prodali levněji, vydělali by méně, ale přesto -odvezením do odpadu nevydělají nic. Vám přijde toto myšlení normální? Raději věc zničím, než abych dopustil, aby se i chudí lidé, nejen moji kámoši a VIP chátra měli dobře? Vám ta příšerná nepřejícnost nevadí? A jestliže platí, že před bohem jsme si všichni rovni, a jednou budou všichni prdět do stejné hlíny, proč individua, obdařená penězi, tak strašně těžce by nesly představu rovnosti občanů už za života? Proč při představě rovnosti příjmů a potřeb se úplně otřásají odporem? Musí nutně mít každý herec sídla za miliony? Jestli je toto vlastnost jen židovská, nevím, ale je to odporné, nesmyslné, a nezdůvodnitelné.Proč jsou na světě kreatury, které by nesnesly, aby všichni občané bez rozdílu, byli šťastni a spokojeni, a celý svůj ubohý život psychopatů dělají všechno pro to, aby život ostatním zošklivili, aby zničili to,co oni si vybudují, zesměšnili to, čím oni žijí - jsou to nemocné kreatury. A co jste nabrebtal a nažvanil ve svém příspěvku je hloupé, znak vydlabanosti a tuposti.On se může aktivně bránit člověk, který si dovolil zestárnout, tím pádem musí být propuštěn z práce, ( kapitalistický přístup k lidem, který nikdo nechápe) tím pádem přijde o obživu, jinou práci - vzhledem k věku - nesežene a zbytek života musí živořit byť i s vysokoškolským vzděláním? Raději už nikdy nepište nic. Protože člověk s vašim myšlením a přístupem k řadovým lidem nemá mezi řadovými lidmi co pohledávat. My tady vás nejsme hodni, najděte si VIP grázly. Tam pište, tam zabodujete.

   Vymazat
  5. Další typická vlastnost zkrachovanců a budižkničemů. Myslí si, že všichni okolo jsou tupí, hloupí a oni jsou ti moudří, chytří, spravedliví.
   Jejich chytrost a moudrost se projevuje v praxi tak, že si nejsou schopni vydělat ani 2000 měsíčně na kus žvance a nárokují si jídlo od zlých řetězců zdarma.

   Pane, já na lidi jako jste vy z vysoka seru. Klidně chcípněte. Umíte jen nadávat a obviňovat všechny dokola z vašich nesnází. Všechny samozřejmě krom vaší moudré, skvělé maličkosti. Ani památka po žádné sebereflexi, snaze, plánu na řešení. Jen se snažíte vyřvat si nárok na majetek jiných, na povinnou pomoc bez poděkování.

   Pomůžu rád lidem v nesnázích, zvlášť ve svém okruhu rodiny, přátel, známých. A taky jsem to už několikrát udělal. Ale musím vidět nějakou jejich snahu, aktivitu, pokoru a ne tak jako u vás abych za pomoc dostal ještě flusanec do ksichtu.
   Nasrat takovým.

   Vymazat
  6. 21:41 - pozor to tak není! Bílí lidé měli enthusiasmus s lidmi své rasy a někdy politovali i ty negry a čínský kulie na dráze! Pan Ford když viděl jak se dělníci dřou, rozhodl se jim nabídout 5 dolarů za 8 hodin práce - do té doby nevídané! Normál byl 2 dolary na pracovní den! Jenže to si to už moh dovolit! Jeho příkladu pak následovali i další a tak se začala formovat bílá "střední třída" - dělníci s vlastním autem a domkem! Ale Žid to neviděl rád! ten nenáviděl gojímce a necítil k nim žádný enthusiasmus. Pro něj bylo důležitější zachovat vysoké zisky na bursách a tedy umělý nedostatek jistých komodit, jako bylo třeba obilí! A Stalina donutili platit obilím za půjčky na platy amerických techniků a dodavatelů pro výstavbu průmyslu, čímž zavinili jeho nedostatek pro domácí obyvatele a následný hladomor! Přitom jim Stalin nabízel zlato a ropu! Oni obilí topili v moři, ale přitom po Stalinovi chtěli další! Věřili v jeho pád a návrat své loutky Bronsteina. Oni jsou ochotní pro svoji moc investovat do zkázy jiných!

   Vymazat
  7. 22:14 - výborně, pak jsi Árijec, máš vznešenou morálku pánů! Vítej tedy, soukmenovče mezi námi, kteří cítí enthusiasmus s bližními, ale jen těmi kteří jsou houževnatí a odvážní, tedy těmi kteří jsou ochotni a schopní napřít svou vůli, vytrvalost, píli a úsilí aby poté opět mohli stoupat k výšinám tak jako kdysi naši předkové, kteří nedosáhli svého postavení na planetě darem, ale museli si ho vybojovat!!

   Vymazat
  8. Tak jako ON! - https://www.youtube.com/watch?v=nKHtct4Dl3s

   Vymazat
  9. 14:42 a 22,14 se vydal soutěžit svými trapnými moudry o korunu krále omezených hlupáků tohoto století. A jak sám píše je lenivý budižkničemu, nic neumí ale aspoň se snaží být za toho krále omezených hlupáků. Klobouk dolů - jde mu to výborně. Něco umí. Umí sám sebe snaživě prezentovat, jako nedostižného, psychicky narušeného blba, s nulovou sociální inteligencí.

   Vymazat
 4. Píseň Kapitalismus je ve formě video klipu na youtube. Zadej š.forgač.

  OdpovědětVymazat
 5. Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubelatí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:49 A ty, při tvojí blbosti budeš obětí.

   Vymazat
 6. Lidé se přizpůsobují tomu v čem žijí. Jinak podnebí tropů a jinak zimě u polárního kruhu. Jinak socialismu a jinak kapitalismu. Přenášeno to je do mezilidských vztahů. Jiné jsou dnes, jiné byly za socíku, kdy neexistovaly žádné obavy z nezaměstnanosti, ze zadlužení podloženého lichvou při dnešním permanentním nabízení půjček bez záruky při zákonech dělaných pro šmejdy a umožňujících, aby dluhy přešly z nezodpovědných idiotů na jejich blízké, kteří o dluhy nikdy ani nezavadili. Za socíku absolutně nemyslitelný hnus. Takže i tomu všemu se lidé přizpůsobují ať již na pozici lichváře, nesoucího nulové riziko, nulovou zodpovědnost z toho komu půjčku poskytne, nebo na pozici příbuzného idiota dlužníka (třeba i zločinným systémem vyrobeného potencionálního vraha). Právě ona nastíněná zločinná zrůdnost systému vytváří i mezilidské vztahy. Takže lidé i vztahy mezi nimi jsou takové v jakém systému žijeme. Bulvár je toho věrným obrazem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chybnost systému nemusí být na první pohled vidět a do pasti může kde kdo padnout. Ale odevzdáním zodpovědnosti nelze ničeho dosáhnout. Změnu dosáhneme, když vezmeme život od svých rukou, bůh nám dal k tomu skvělou výbavu -svědomí, intuici, mysl, tělo a dlouhý život. Jde o to přijmout zodpovědnost a pustit se do díla, ale vyžaduje to určitou trpělivost, některých výsledků se nedožijete, projeví se až za několik generací.

   Vymazat
  2. Člověk že má dlouhý život? Směšné! Je to pouhá procházka. Ve srovnání se stářím Země je lidský život životem jepice, ráno se narodíš a začneš stárnout, v poledne jsi na vrcholu svých sil a možností, a večer umíráš. A my si tuto krátkou procházku životem zošklivujeme jak nejvíc je to možné. Čím hnusnější život, tím jsme spokojenější?

   Vymazat
  3. Vše je relativní. Pro požitkáře nebude žádný život dost dlouhý. Spravedlivému bude krátký život i podle lidských měřítek připadat dostatečně dlouhý. Dlouhým míním, dostatečně dlouhým na splnění úkolů, které přinášejí naplnění a pokračování života.

   Vymazat
 7. Štěpáne, obsah té básničky lze stručněji vyjádřit i bez básnění. Kapitalismus je parazitní systém, jehož základem je parazitování bez ohledu na to, že parazité bez zábran, jsou schopní zahubit své nositele a tím i sami sebe. Prostě taková je podstata kapitalismu a veškeré snahy lidského druhu o záchranu živého organismu tím, že kapitalismus měl být nahrazen společenským systémem, v němž by parazitování bylo omezeno na únosnou míru, na míru neohrožující život jako takový.
  Žel, pro parazity životu prospěšné, žijící s živým organismem v symbióze, není v kapitalismu místo. V kapitalismu převládají parazité plně ovládaní nenažraností, která jim velí ničit nejen organismus, na kterém parazitují, ale i ty parazity symbiózní. Síla parazitů nenažraných, předčí všechny ostatní síly dohromady, takže dokáží zabránit vzniku nového systému, ve kterém by zhoubné parazitování bylo omezeno na únosnou míru, potlačením nenažraných parazitů a vytvořením prostoru pro parazity symbiózní. A to na únosnou míru, neohrožující život organismu, život nositele. Takže pokud nedojde k nahrazení kapitalistického systému ovládaném nenažranou parazitokracií, lze očekávat konec existence homo-sapiens. Pravděpodobné je i to, že parazité jsou připraveni pozvolnou likvidaci organismu postupnou nedožraností, uhájit ten jejich parazitní kapitalismus i za cenu likvidace okamžité - likvidace všeho.
  V žádném případě nelze parazitům upřít jistý druh solidarity s migrujícími parazity, kteří vedeni jiným, muslimským náboženstvím, jsou určeni pro nastolení vyšší poddajnosti stávajícího živého organismu, respektive hostitele - nositele..

  OdpovědětVymazat