Reklama

.

.

úterý 20. září 2016

O odsunu rovně a jasně

Stanislava Kučerová
20. 9. 2016   České národní listy

Jen zdánlivě korektní je vytrhávání historických dějů ze souvislostí, kterými jsou podmíněny. Nedávno to udělal pan ministr kultury, podobně jako to dělají i jiní přepisovači našich dějin po druhé světové válce.


Dovídáme se, že odsun německé menšiny byl bezpráví. Jenomže idea odsunu je idea z doby války. Válka je právem?

Zamlčuje se, že v německém prostředí byla válka dlouhodobě glorifikována. Národ byl veden k přesvědčení, že dík válce si získá nesmrtelné hrdinství, porazí sousední národy a získá životní prostor až do vzdálených končin. Takové války přičiněním německé agrese a expanze vypukly ve 20. století dvě. Přinesly lidstvu nezměrné ztráty.

Ve válce nebojují jedinci, ale národy. Němci, Francouzi, Angličané, Američani, Rusové, nepřátelé i spojenci jsou kolektivy, jedinec tu nehraje žádnou roli. Vzpomeňte na E.M.Remarqua. V den, kdy padl hrdina známého románu, vyhlásilo vrchní velení: „Na západní frontě klid.“ Existuje kolektivní boj, kolektivní vítězství, kolektivní porážka, tedy i kolektivní vina. Tou vinou se myslí (v této souvislosti) příslušnost k nepřátelskému kolektivu, nikoli nějaká vina ve smyslu trestně právním. Ostatně za války vládne jiné právo než v době míru.

První podnět k vystěhování německé menšiny vzešel od anglických státníků. N. Chamberlain a poté W.Churchill v odsunu viděli zabezpečení míru pro budoucnost. Angličané měli své zkušenosti, protože po první válce světové vystěhovali Řeky z Maloasijské pevniny a Turky z ostrovů v Egejském moři. Kdo se mohl ptát po jaké vině? V zájmu nastolení míru a předcházení novým rozbrojům byly obě národnosti přestěhovány.

Válkou historicky podmíněný kontext se u přepisovačů zamlčuje, vychází se z mírových poměrů a vyvozuje se zcela neuvěřitelně, že ten nebo onen člověk byl odsunut ze svého domova jen proto, že byl Němec.Přirozeně bez zmínky o tom, že tehdy šlo o to, aby se historie rozbíjení státu za pomoci menšiny nemohla opakovat.

Nemělo by nám uniknout, že čeští Němci odvrhli čsl. státní příslušnost a přijali státní příslušnost

Velkoněmecké říše. Opustili svůj dosavadní stát v nejvyšším nebezpečí, v době vojenské invaze a okupace. Jejich ozbrojené nepřátelské akce proti Čechům dokonce okupaci předcházely. Po zřízení protektorátu čeští Němci pak těžili z toho, že patří k okupantům, mají jejich privilegia a někteří za svůj ničitelský a rozbíječský vztah k Československé republice a jejím občanům dostali od samého Hitlera mediali - vyznamenání. Bylo jich 1,162.617. Co o tom soudí pan ministr?

Prezident E.Beneš v exilu uvažoval o odsunu pouze omezeného počtu vyhlášených rozbíječů republiky, předních hennleinovských aktivistů. Domácí odboj však zaujal satnovisko tvrdší. Němci v pohraničí se dopouštěli v 30.letech hrubého násilí a zločinů na Češích. Těch pak bylo po „Mnichovu“ 250.000 bezohledně vyhnáno. V nově zřízeném „protektorátě“ útlak pokračoval. Během války přišlo o život 360.000 Čechů vinou agrese hitlerovského Německa. A tak se stanoviska k odsudu u všech zúčastněných sjednotila. Nejvyšší představitelé vítězných mocností, Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu, „Velká trojka,“ podepsali 2.8.1945 v Postupimi dohodu o uspořádání poměrů v poválečném míru. Mimo jiné obsahovala smlouva i rozhodnutí o vysídlení německého obyvatelstva z Polska,Československa a Maďarska. Nebylo to rozhodnutí prezidenta E.Beneše. Ten k němu mohl předložit jen prováděcí nařízení.

Z odsunu – a to vyvrací neopodstatněnou kritiku tzv.koncepce „kolektivní viny“ - byli vyňati antifašisté. Byli to emigranti z bývalé Hitlerovy Říše, prvorepublikoví komunisté, demokrati, humanisté. Místní samosprávné orgány rozhodovaly, komu bude vydáno potvrzení o čsl. státní příslušnosti. Takových potvrzení bylo vydáno nemálo.Leckdy i na základě korupčních úplatků. Okresní správní komise, antifašistická komise, přezkoumávaly žádosti o uznání statusu antifašisty. Vystavovaly osvědčení o státní spolehlivosti, vracely čsl. státní občanství, přihlížely k smíšenému manželství a antifašistickému přesvědčení.

A je ještě jeden moment, který přepisovači dějin vykládají falešně. Když 8.5.1945 byla podepsána kapitulace, válka de lege skončila, ale mír de facto ještě nenastal. Na jedné straně ozbrojené fašistické bojůvky se nechtěly vzdát, na druhé straně někteří jejich protivníci si s nimi chtěli vyřídit účty podle starozákonního hesla: „Oko za oko, zub za zub.“ Je to dohra války, poznamenaná atmosférou válečných hrůz a rozkladu. W.Churchill počítal s obdobím masakrů vůči německým příslušníkům, až se po ukončení války a návratem předválečných poměrů octnou na cizím území.Stalo se někdy i u nás, že v době, kdy ještě neexistovala konsolidovaná státní správa, rozhodovali samozvaní jednici, kteří uzurpovali moc a nedbali na celostátně platný legální postup. Ale taková je válka a takové je poválečné období. „Běda těm, od kterých pohoršení pochází“, praví se v Bibli. Není historicky korektní nám to dnes vyčítat. A jen nepřátelská propaganda si libuje ve vymýšlení, rozmnožování a zveličování poválečných účtování Čechů s Němci. A vůbec není korektní, aby členové vlády zaujímali očividně protičeské postoje a rozšiřovali svými vystoupeními tendence revašismu a zpochybnění výsledků druhé světové války. 
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

20 komentářů :

 1. černoprdelnik herman lže jak jeho milka cirkev svata ktera to ma na lhaci iluzorni strašici ideologii cele postavene a kdopak s těmi vlki vije ani čete dvacet čtiři neni proti cirkevnim extremistum naopak cela čete jim sadarmiko děla reklamu a tluče tupim vovčanum černoprdelni demagogii jako by se nechumelilo 24hour live

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obsahově máte pravdu, ten pravopis je otřesný.

   Vymazat
 2. Myslím, že s tímto článkem by jste v Polsku už asi neuspěl. Tato otázka odsunu Němců z Polska je pro ně naprosto uzavřena a s nikým(!) ze strany Němců o tom nehodlají Poláci diskutovat, natož se s nimi scházet na svém území nebo jezdit na jejich srazy. To by byl polský politik okamžitě politicky znemožněn.

  OdpovědětVymazat
 3. Odsun je humální forma trestu. Je nutné uplatňovat pryncip kolektivní viny, každý příslušník národa je odpovědný za to co činní většina pokud se jí nepostavý, má strach pak je spoluviník kdo neprotestuje-souhlasí. Toto je zákon Vesmíru karmy. A opět k nám jde z německa zlo a chce nás zničit. Vytvořit vlastní malou evropskou unii z višegradské čtyřky a začít obchodovat s ekonomickým blokem Čína-Rusko-Indie , Evropa a Amerika končí je to přirozený koloběh, kdy se centra civilisace přelévají na jiná území.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Platí to stejné jako pro 6:14

   Vymazat
 4. Na základě těchto faktů, by všichni politici, kteří jsou na straně odsunutých Němců měli být považováni za zrádce. Když si uvědomíme o které politiky se jedná, tak vidíme, že jsou to Ti, kteří nikdy na straně Čechů nestáli. Hlavně pražská kavárna v čele s Havlem a Schwancenbergem.

  OdpovědětVymazat
 5. Všimněte si, proč se německojazyční občané ČSR začali houfně považovat za Němce: Jako Němci byli totiž herrenvolk, něco víc než méněcenní Češi. Podobně jejich dnešní zastánci se považují za samozvanou elitu, něco víc, než méněcenní Češi.
  Ještě jedno: Nejméně devadesát devět ze sta odsunutých pochopilo, jak a komu naletěli, kdo je příčinou jejich neštěstí a smířili se. Ve spolcích, kterým lezou malí čeští nadlidé do zadku je nepatrná menšina těch nesmiřitelných.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...revanšistů.

   Vymazat
  2. Ovšem nositeli mnoha německy znějících příjmení jsou snad již od dob Josefa II. i naši spoluobčané hlásící se k židovské národnosti. Ti museli splnit jeden dobový císařský befehl a přejmenovat se.
   Nevím, jak moc se cítí jako onen herrenvolk, ale budiž ...

   Vymazat
  3. Sudetští Němci byli našimi výtečnými spoluobčany po staletí, díky chamtivosti našich panovníků, kteří byli ostatně také více Nemci, než Češi. Za Rakouska probíhající poněmčování připadalo našim Němcům docela fajn, ale po roce 1918 se stali menšinou, což jim bylo pochopitelně proti srsti. Za německé okupace se z nich ovšem přes noc stal Herrenvolk a k Čechům se většinou chovali nepřátelsky. Byli jsme podřadným národem určeným k práci a posléze k likvidaci. Oni byli Němci ovládající češtinu, takže obsadili důležitá místa ve státní správě. Mého tátu v Pečkárně mlátili právě Sudeťáci. Jak je nemilovat? Pomětníci po válce často říkali, že Sudeťáci byli z pravidla horší, než říšští Němci.
   Odsun lze hodnotit z různých pohledů různě, byla to doba tvrdá a divoká, kdy Němci ubližovali Čechům i Němcům, a Češi také, ale my jsme si nezačali. A jsem si jist, že kdyby nebyli po válce vystěhováni, při rozpadu Československa v r.1992 by se Sudety odtrhly a připojily k Německu. A Havel by jim to byl umožnil.

   pro: FR. Opluštil 15:42 –
   Židé jsou Herrenvolk už z podstaty svého náboženství. Bůh svému vyvolenému lidu dal zvířata ku pokrmu a gojímy ku posluze. Nevím, jak se cítili jako onen Herrenvolk, zejména, když se to pak sepsulo, ale není bez zajímavosti, že za nadvlády Němců si dávali jména německá, za nadvlády Čechů, česká. Samozřejmě to neplatí paušálně, ale dotýká se toho i následující vtip.
   Vtip:
   Pan Novák potká pana Wassermana a pozdraví: „Dobrý den, pane Wssermane!“
   Pan Wasserman odpoví: „Promiňte, ale já nejsem Wasserman, nýbrž Vodička.“
   Po čase Novák zase potká pana Wassermana a pozdraví: „Dobrý den, pane Vodičko!“ Ale pan Vodička odpoví: „Dobrý den, ale já nejsem Vodička, nýbrž Potůček.“
   To ovšem pana Nováka velmi udiví, a neudrží se, aby se nezeptal: „Prosím pěkně, neurazejí se, ale proč tolik změn v tak krátém čase?“
   A onen pán nestálého jména odpoví: „Vědí, jim to mohu říct. Doba je všelijaká, lidi jsou všelijací, a ono třeba na ouřadě působí mnohem lepším dojmem: Potůček, dříve Vodička, než Vodička, dříve Wasserman.“

   PB

   Vymazat
 6. A dobře nám tak ...
  Je jen k naší škodě, že ve vládě máme všeliké herrmannny aj. poturčence, místo aby v ní naše zájmy naplňovali takoví lidé, jako je paní prof. Kučerová.
  Nezapomínejme na to!, bývají volby!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpovědnost za Hermana nesou ti idioti,co volí furt dokolo ty pojebyný zrádný lidovce....

   Vymazat
 7. A jen tak na okraj: kde zůstali všichni naši farizejové aj. herrmannni, když ještě včera - v duchu hesla o kolektivní vině - zakázali vstup na paralympiádu ruským sportovcům? Aby pak dostali amok z toho, že kterýsi z běloruských činovníků na protest rozvinul ruskou vlajku, a vyrazili jej. Do hodiny ...
  Zaprotestoval kdo z těchto proti uplatňování principu kolektivní viny? Cha!! ...

  OdpovědětVymazat
 8. Podle práva měli po válce všechny vlastizrádce postavit ke zdi a postřílet! Dnes by žádný problém nebyl, žádný Posselt by neexistoval.

  OdpovědětVymazat
 9. To, že česká vláda vedená, katolíkem Sobotkou, trpí tyto namlouvačky se Sudeťáky je odporné. Stejně jako výzva k humanitárnímu bombardování Srbska, kterou v roce 1999 učinil národní zrádce Havel. Katolíci si mnou ruce, mají všude své lidi, a česká veřejnost pije pivo a hledí........? Morave

  OdpovědětVymazat
 10. Zajímavé je svědectví jedné mé bývalé kolegyně, která právě koncem války vyspívala v ženu. Říkala totiž, že u nich v domě, kromě nich, žili ještě dvě rodiny Čechů a jedna Němců. Jeden soused protože byl komunista, trpěl celou válku v koncentráku a domů se vrátil právě v době odsunu. Druhý soused byl typický podlézavec a udavač, celou válku udával všechny kteří se jen odchýlili od německých nařízení. Když došlo k odusu, potřeboval si udavač spravit politický profil a tak začal napadat odcházející německou rodinu, která se k odsunu přihlásila dobrovolně protože v jejich rodině měli příslušníky nacistů, kteří se museli podrobit odsunu povinně. A ten soused, který celou válku trpěl v koncetráku se snažil tu německou rodinu hájit. Vadilo mu, že se ten druhý soused nezdrží na němcích násilí. Jestli to nebude asi nějak tak v celé zemi, že ti co skutečně trpěli, měli více soucitu s odsunovanými než ti co udávali. A jestli se dnes pro změnu nezastávají lansmanchaftu právě ti co tehdy donášeli a nepomlouvají ty, co za války trpěli. Protože odkud by věděli ti udavači jak národ v koncentráku trpěl, když oni přeci pro svou podlézavost netrpěli. Spíše pak trpěli po válce špatným svědomím a obavami aby je někdo neohalil, a teď by si chtěli dokazovat, že přeci jednali za války správně. Co Vy na to pane ministře kultury?

  OdpovědětVymazat
 11. Pár drobností.
  Uváděných 360 000 válečných obětí se netýlá jen Čechů, nýbrž Čechoslováků včetně desítek tisíc českých a slovenských židů. Zatím nikdo po rozpadu federace neuvedl, kolik bylo z té a oné části. Samotné číslo 360 000 (někdy 355 000) pochází ještě ze 40. let. Stálo by za to je rozklíčovat.
  Z odsunu byli vyjmuti nejen antifašisté, ale mohli z něho být vyjmuti na žádost úřadů (lze předpokládat že z podnětu podniků) i odborníci potřební pro národní hospodářství. Rozhodující pro vyvrácení blábolu o kolektivní vině je samozřejmě vynětí antifašistů, nedošlo k odsunu národa Němců, nýbrž neantifašistických Nšmců. Jasnými hmatatelnými argumenty pro to jsou seznamy lidí, kteří změnili státní příslušnost z československé na německou říšskou, a seznamy nacistů omedailovaných za rozvrat ČSR. Odsun cizích státních příslušníků těžko právně napadnout. Co lze napadnout a třeba odsoudit, jsou způsoby, jimiž byl někde odsun prováděn a jež odpovídají "hrdinství" čecháčků podobných tomu popsanému v příspěvku v 18:05.
  KR

  OdpovědětVymazat
 12. V severních Čechách znám spoustu Němců, kteří nebyli odsunuti a do dneška neumí pořádně česky. Ale asi nebyli fašisty. Proto prosím aby už naši mocipáni a novináři nelhali o odsunu.

  OdpovědětVymazat