Reklama

.

.

neděle 18. září 2016

Otevřený dopis panu prezidentovi, aby nepodepisoval novely zákonů, které totálně zničí mimoparlamentní opozici


18. 9. 2016
Vážený pane prezidente,
dne 10. 9. 2016 se v Praze uskutečnilo jednání Prvního kulatého stolu Aliance národních sil, jehož se zúčastnili zástupci malých neparlamentních politických stran a politických hnutí, občanských sdružení i jednotlivců. Všichni zúčastnění se sešli kvůli tomu, že reálně hrozí faktické zrušení malých politických stran a politických hnutí.


V PSP ČR byly schváleny novely zákonů, které jsou pro malé politické strany totálně likvidační. Byla schválena novela zákona o volbách do PČR č. 247/1995 Sb. a novela zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a další novely, kterými se mění některé volební zákony a další související zákony.

Podle průzkumu veřejného mínění CVVM (květen 2016) věřilo PS PČR pouhých 28% obyvatel a Senátu PČR pouhých 27% obyvatelstva! A právě zúčastněné - v podstatě nedůvěryhodné politické strany - přijaly na posílení svých pozic a pro absolutní likvidaci konkurence zmíněné novely zákonů.

Tyto změny přišly potichu a bez zájmu médií právě v době, kdy je stále více lidí nespokojeno s dosavadní politikou a hledá změnu. Jedná se o bezprecedentní zásah do svobodné soutěže politických stran. Proto Vás, vážený pane prezidente, žádáme, abyste novely uvedených zákonů v žádném případě nepodepisoval.

Stávající parlamentní strany bez důvěry většiny obyvatelstva přijatými dvěma novelami lstivě – a vlastně navždy - posílily svoji pozici oproti jiným politickým stranám. Analýza těchto novel, včetně přehledů hlasování jednotlivých poslanců je zde:
http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053 (publikováno také na NR)

Z výše uvedeného textu vybíráme:

1) Byl zřízen nový úřad se sídlem v Brně, který bude kontrolovat všechny politické strany v ČR, a který má obrovské pravomoci. V jeho čele bude pět lidí s šestiletým mandátem, přičemž tito lidé budou jmenováni stranami v parlamentu. Rozhodovat budou například o správnosti účetnictví, nebo dle vlastního zvážení o oprávněnosti výdajů. Úřad povede správní řízení, přičemž řada nových termínů, použitých zejména v zákoně o politických stranách, nemá svůj ustálený výklad. Kontrolované subjekty, dost možná na zakázku či na základě účelové provokace, tak budou vystaveny výkladu právě úřadu, obsazeném parlamentními stranami, přičemž po dobu řízení bude mít úřad právo rozhodnout například o pozdržení příspěvků od státu na činnost stran.

2) Nově mají politické strany možnost založit si vlastní politický institut jako neziskovou organizaci. Tyto neziskovky mají právo na automatický příjem peněz ze státního rozpočtu a to každý rok ve výši 10% z celkových příjmů strany za mandáty, tedy nad rámec dosavadních peněz pro strany ze státní kasy. Na tento automatický příspěvek však mají nárok jen ty politické strany, které měly v parlamentu své zvolené zástupce alespoň dvě volební období. Pokud tedy příští rok uspěje nějaký subjekt ve sněmovních volbách poprvé, nebude mít, na rozdíl od současných parlamentních stran, na tuto podporu svého politického institutu nárok dalších osm let.

3) Skrytě jsou zvýšeny náklady ostatním, kteří už teď nemají tolik peněz na svou činnost. Poslanci zavedli pro politické strany tuto povinnost: mít minimálně čtyři bankovní účty na jakékoli úrovni autonomie strany. Pokud má tedy politická strana kromě centrály i například krajské pobočky, jedná se o 60 - ze zákona povinných - bankovních účtů. Pokud má strana samostatně hospodařící sdružení například ve městech, pak vždy po dalších čtyřech kusech účtů. Jedná se vždy o účet pro dary, operace související se zaměstnanci, ostatní výdaje a samostatný účet na základní kampaň. Na každou volební kampaň pak bude muset mít strana samostatný nový bankovní účet. U účtů na volební kampaň budou muset být ze zákona zmrazeny zůstatky peněz 180 dnů po volbách, teprve pak na ně bude moci strana sáhnout a případně převést jinam. Pro neparlamentní strany je to likvidační, neboť nevyužité peníze na kampaň nebudou moci minimálně 180 dnů použít například na svůj provoz, čerpané služby, nebo mzdy zaměstnancům.

4) U platebních příkazů ve prospěch či k tíži všech účtů strany musí být vždy uveden účel. Pokud například dárce fyzická osoba neuvede do platebního příkazu, třeba jen na 5000,- Kč, slovo „dar“, nejenže mu musí příjemce peníze vrátit, ale ještě mohou být obě strany transakce pokutovány až do výše 2 milionů korun. Pošlete dar a ještě dostanete pokutu. Přijmete dar, nejste schopni ovlivnit, zda dárce napíše účel do platebního příkazu, a dostanete opět pokutu.

5) Dary nad 1000,- Kč musí mít písemnou smlouvu. Všechny. Například dárci z řad vlastních členů, kteří svoji stranu podporují každý měsíc stokorunou, musí nově uzavřít písemnou smlouvu. Jsou omezeny dary na jednoho dárce a rok na maximální výši 3 miliony. Může se zdát, že je to hodně, nicméně i u neparlamentních stran platí, že kampaň stojí peníze. Parlamentní strany dávaly doposud desítky či stovky milionů. Zatímco parlamentní strany na ni dostanou z veřejných peněz v rámci příspěvků za mandát, neparlamentní strany jsou v tomto souboji odkázány výhradně na své členy, příznivce a soukromé dárce. Pokud by se například někdo bohatý rozhodl věnovat kus svého majetku pro subjekt, má problémy nejen on, ale i neparlamentní politický subjekt.

6) Kromě opakovaných pokut až do výše 2 milionů korun, přičemž o tom, co je, nebo není správně, budou rozhodovat současnými parlamentními stranami jmenovaní byrokraté, je zavedeno nejen propadnutí, ale i pokuty ve dvojnásobku přijatého či poskytnutého daru.

7) Pouze účet na přijaté dary musí být transparentní. Současné parlamentní strany chtějí zjevně vědět, kdo z firem či občanů poskytl dary někomu jinému, než právě jim. Zajímavé je, že nákladové účty ani účty na kampaně transparentní být nemusí.

8) Politické strany si sice mohou dál půjčovat na svoji činnost nebo volební kampaně, ovšem nově výhradně od bank a finančních ústavů, registrovaných u ČNB. Nikdo jiný nově nesmí politické straně půjčit peníze. Také v tomto případě se jedná o likvidaci neparlamentních stran v politické soutěži, neboť bez peněz se prostě kampaně dělat nedají a banky půjčí své peníze samozřejmě jen těm, u kterých je jistota či šance jistotě se blížící, že úvěr následně ze státních příspěvků za získané mandáty splatí. Jinými slovy současné v parlamentu etablované strany mohou mít v podstatě jistotu, že jim peníze na kampaň banky půjčí, zatímco jejich mimoparlamentní konkurenci nikoli.

Jak kdo hlasoval pro výše uvedené, je možné vidět zde:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63810
a zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=64021

Souhrnně lze říci, že v případě novely volebního zákon tzv. parlamentní opozice většinou hlasovala pro nebo se zdržela hlasování a dva poslanci SPD se hlasování vůbec nezúčastnili. (Hlasování 29. 6. 2016 a 6. 9. 2016)

V případě novely zákona o politických stranách byla parlamentní opozice většinou proti, z toho poslanci SPD na hlasování chyběli. (29. 6. 2016)

Ve skutečnosti neexistuje žádná opozice. Parlamentní hlasování takzvané opozice je zcela v rozporu s proklamacemi opozičních lídrů. Není totiž důležité, co kdo říká, ale co kdo dělá.

Vážený pane prezidente, naše vláda (jako jedna z mála evropských vlád) chce přijmout TTIP a kdyby se to nepodařilo, navrhuje EU ještě něco horšího a to smlouvu TISA. Podle obou smluv mají státy de facto legálně patřit nadnárodním korporacím. Dále Evropská komise hodlá schválit smlouvu CETA, v níž je rovnou řečeno, že o VŠEM rozhoduje sama EK a tím pádem jsou národní parlamenty či volby prezidenta a vše ostatní úplně zbytečné.

Je otázkou času, kdy se zhroutí ekonomika a důchody se budou muset radikálně snižovat, až se nakonec zruší úplně. Vláda potají projednala přijetí tisíců nelegálních migrantů. Po odjezdu A. Merkelové sice premiér prohlásil, že do konce roku nikoho nepřijmeme, ale naše země stále přijímá další. Ministr kultury potichu připravuje další díl po církevních restitucích. Naše vláda se chová, jako kdybychom byli německá kolonie. Nikdo také neví, jaké závazky podepisuje naše vláda na mezinárodní úrovni.

Pokud chce vytvořit někdo z nějaké země kolonii, zbaví ji především armády, zemědělství jako zdroje potravin, průmyslu jako zdroje financí, výzbroje pro armádu, zadluží ji, zničí školství a sociální systém, zesměšňuje historii, vlast, národ, rozbíjí rodinu jako základ státu, zamlčuje informace, prosazuje tzv. politickou korektnost a nakonec občany zničí plánovanou občanskou válkou, na níž si oficiálně do Evropy přiveze miliony takzvaných imigrantů, ve skutečnosti však dobře zaplacených žoldáků, a to proti vlastním lidem. Jsme v absolutní pasti, ze které - až zaklapne definitivně - nebude žádného úniku

Vážený pane prezidente, žádáme Vás, jako Vaši voliči, abyste nepodepisoval tyto novely zákonů. My občané ve Vás vkládáme neobyčejnou důvěru. Věříme, že ji nezklamete, protože jinak zůstaneme úplně sami, bez jakékoliv opory.

Vážený pane prezidente, zabraňte zániku zbytku demokracie v naší zemi!
 
Podepsáno 29 zástupců Aliance národních sil, Praha dne 11. 9. 201626 komentářů :

 1. Tyto novely jsou jen přitažením pojistného ventilu na tlakovém hrnci. Bude to trvat déle, než se menší strany stanou většími, ale až se to stane, tak přijde opravdu výbuch. A čím déle to bude trvat, tím větší výbuch bude zapotřebí. Špatné je na tom to, že střepiny zasáhnou nás všechny.

  OdpovědětVymazat
 2. A teď k vaší prezidentské kandidatuře. Už sbíráte podpisy. Jsou známá některá jména lidí, kteří budou usilovat „o Hrad“. Jak vnímáte protikandidáty? A pokud bude kandidovat i současný prezident Miloš Zeman, jak chcete jeho příznivce, kterých je bezpochyby dost, přimět, aby volili právě vás?

  Jak je jistě patrné i z předchozích odpovědí, mám vyhraněný názor, ale zároveň jej nikomu nevnucuji. Rozhodnout se musí každý sám. Současný prezident má jistě hodně příznivců, které získal především tím, že říká to, co lidé chtějí slyšet. Jeho volba byla ovšem také volbou z nouze. Když bylo na výběr mezi ním a Schlaffenbergem. Nyní bude situace naprosto odlišná. Omlouvám se příznivcům pana Zemana, ale bohužel moje osobní zkušenost s ním má nádech trpkosti a zrady. Jako příklad vám uvedu následující. Byl velmi chladný a temný lednový den roku 1998. Byl jsem doma v Brně a psa by člověk ven nevyhnal. Nikdy před tímto dnem a nikdy později mi již pan Zeman nevolal. Ten den ale neustále drnčel telefon a přátelský hlas předsedy Poslanecké sněmovny mne neustále lákal do Prahy. Že prý má pro mne důležité informace před volbami, apod. Žena řekla, nikam nejezdi, stejně jedeme za několik dní na volbu prezidenta, tak proč se hnát do Prahy kvůli potlachu s Milošem. Za chvíli znovu drnčí telefon a znovu Miloš. A jestli prý nepřijedu, tak udělá pressfoyer pro komunisty a ti budou mít tím pádem větší předvolební reklamu. Žena řekla opět ne, tak jsem stejně odvětil naléhavému hlasu. A za hodinu znovu. Tentokrát jsem ženu neposlechl, a vyrazil do Prahy. V podloubí Malostranského náměstí u vchodu do Sněmovny na mne čekali tři vazouni, z nichž každý vážil alespoň dvakrát tolik než já. Vrhli se na mne a odvlekli mne na Pankrác, kde jsem pobyl do té doby, než byl pan Havel zvolen v klidu a o jeden jediný hlas, ten můj, popáté prezidentem. Předpokládám, že se již nedivíte, že k osobě současného prezidenta mám spíš chladnější vztah.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Miroslav-Sladek-chysta-kandidaturu-na-Hrad-Vsichni-dnes-slavne-opisuji-co-ja-rikal-pred-desitkami-let-Gang-sesti-stran-a-dvou-pulek-A-Zemanovi-neverte-zazil-jsem-co-je-zac-451960

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. „A zcela otevřeně na tom mém odklizení se podíleli všichni, kdo byli tehdy ve funkci, předseda vlády, parlamentu, Hrad, první ‚dáma‘ atd.,“ dodal Sládek a s poděkováním svou odpověď uzavřel slovy „společně zvítězíme“.

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Miroslav-Sladek-vzpomina-Kdyz-potrebovali-zvolit-Havla-zavreli-me-na-Pankrac-Jel-v-tom-s-nimi-i-Zeman-452598

   Vymazat
  2. Pan Miroslav Sládek tento dopis nepodepsal - takže o čem tady vlastně mluvíte?

   Vymazat
  3. 19:32 Jste naivní, celou tuhle partičku p_rezidentů, papalášů a zbohatlíků si na sametové předání moci západu a transformaci socialismu na mafiánský kapitalismus připravovaly tajné služby za pomoci spolupracující židovské klaky z ÚV KSSS a KGB v Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů MGIMO atp. a u nás v Prognostickém ústavu ČSAV (založeném na popud Jurije Andropova a vedeném jeho pejzatým pokrevním bratrem Valtrem Komárkem) mnoho let dopředu, jak dlouho trvá vychovat nové elity. Přispívání poslanců na volební kampaň strany byla praxe všech parlamentních stran, v médiích za to ovšem ukřižovali pouze Sládka, navíc byl zavřený, aby v prezidentské volbě o jeden hlas prošel kult osobnosti Havla. Máte zvláštní schopnost si pěstovat nepřátele, když nazýváte ochotníky a divadelní herce hysteriky a milionům dovolenkářů v Chorvatsku nadáváte do fašistů a ustašovských prasat.

   Vymazat
 3. Zde jsou podpisy předsedů či místopředsedů 15 politických organizací, kteří dopis podepsali.


  PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Českého mírového fóra
  Ing. Karel Janko / předseda České strany národně socialistické
  Ing. Oldřich Lukáš / předseda sdružení Lidé lidem
  JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy
  Jiří Sirnica / ekolog
  Ing. Pavel Rejf, CSc / České národní listy
  Ing. Karel Janda / čestný předseda Klubu českého pohraničí
  Vladimír Dvořák / novinář
  Ing. Arnošt Bednář / autor Národní databáze podnětů
  plk.v.v. Jiří Bureš / předseda Asociace Vojáci proti válce
  Petr Schnur, MA / místopředseda Českého mírového fóra
  PhDr. Ivan Müller, B.A., M.A., Ph.D. / místopředseda Českého mírového fóra
  PhDr. František Krejča / člen Rady - jménem celé Rady Národní domobrany
  pplk. v.v. Ivan Kratochvíl / předseda Československých vojáků v záloze za mír
  Lupo Anetta / umělecký řezbář
  Bohumil Šourek / tajemník ND - jménem celé Národní demokracie
  Zbyněk Štěpán / předseda Národní prosperity
  Ladislav Malý / předseda Národního sjednocení
  MUDr. Silvie Kovářová / lékařka
  Jan Sláma / člen SPD
  Ing. Zdena Chromíková / předsedkyně sdružení Kruh železný a zlatý
  Lucie Kirchschlagerová Hašková / předsedkyně Za naši kulturu a bezpečnou zem
  Ing. Zdeněk Sedlák / občan poškozený justicí ČR
  Roman Sláma / místopředseda SPR - RSČMS
  Jiří Anderle / předseda Demokratické strany zelených
  Pavlína Kršková
  Michal Plecitý / fotograf

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je u nás řada politických subjektů, které mají protiimigrační politiku v programu. Uvažoval jste o spolupráci? A co spolupráce na mezinárodní úrovni? Jste v kontaktu s podobně naladěnými politiky v zahraničí?

   Za tuto otázku moc děkuji. Již téměř rok se snažím přesvědčit ostatní, takzvané vlastenecké a protiimigrační strany, že jedině ve spolupráci a společném postupu máme naději naše názory prosadit. Ideální příležitostí si tuto spolupráci vyzkoušet byly krajské volby. Třináct krajů, třináct prvních míst pro předsedy, aby se nikdo necítil ukřivděný. Místopředsedové mohli klidně rotovat. Takovéto uskupení by jednoznačně prorazilo a mohlo by v některých krajích i vládnout. Potom by nebyl problém se postavit ústřední vládě a její pokrytecké probruselské a proněmecké politice. Bohužel veškeré snažení ztroskotalo na zbytnělém egu osob naprosto neschopných reálně posoudit meze svých schopností, ale i třeba na přáních sponzorů, jako tomu bylo u obou půlek rozpadlé parlamentní strany. Ty vedou lidé, kteří se musí dovolit svého mecenáše i když chtějí jít na malou, myslím tím stranu. Jakékoliv úsilí o spolupráci tedy ztroskotalo na malosti představitelů rádoby vlasteneckých a protiimigračních stran.

   S podobně smýšlejícími politiky v zahraničí jsme spolupracovali již od počátku devadesátých let. Ať již to byl Jean-Marie Le Pen, Jorg Heider, Vladimír Žirinovský. S výjimkou Vladimíra Volfoviče se garnitura obměnila a bohužel ne k lepšímu. Na stránkách ParlamentníchListů.cz se kdekdo chlubí svými setkáními nebo pozváními od Front National, rakouských Svobodných, Pegidy nebo jak se to všechno jmenuje. Zapomínají se přitom zmínit, že na rozdíl od minulosti, kdy vztahy republikánů a jejich zahraničních protějšků byly založeny na názorové, programové shodě a osobním přátelství, ti dnešní pseudovlastenci si pozvání třeba na Hofburg platí, včetně fotografování s vadnoucími kráskami. My jako strana samozřejmě pokračujeme v mezinárodní spolupráci, v nejbližších dnech mne zrovna čeká zahraniční cesta.

   http://www.parlamentnilisty.cz/tagy/Sládek
   http://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Miroslav-Sladek-100527/Article

   Vymazat
  2. Připojte tedy svůj podpis pod dopis. Zatím tam není vidět jméno Miroslav Sládek. Navíc jste někde zmínil, že Vy žádné dopisy podepisovat nebudete, že podáte ústavní žalobu. Tak je to s tou Vaší spoluprací? Je vidět, že dopis je otevřený. Vašemu podpisu,kterým byste vyjádřil zájem o spolupráci, nic v cestě neleží. Ale jestli to není náhodou tak, že Vy jste přesně jeden z těch, kteří kážou vodu a pijou víno!

   Vymazat
  3. Máte vůbec nějakou hrdost, zoufale, zbytečně a poníženě prosit u papaláše Zemana, který se jako předseda PS neštítil zavírat lidi, aby mohl být zvolen Václav Havel, který předtím rozbil Československo chtě nadále zůstat prezidentem. Tohle požadujete od vězně svědomí PhDr. Miroslava Sládka, který kvůli lásce k Československu a vlasteneckému smýšlení seděl jako K.H. Borovský? Věřím, že ne!
   Nevím sice, co kde zmínil kandidát na příštího prezidenta PhDr. Miroslav Sládek, ale je evidentní, že se místo sepisování prosebných dopisů představitelům polistopadové vládnoucí garnitury /spoluodpovědných za současný marasmus/, soustředí na skutečné volby, které jsou za dveřmi.

   Vymazat
  4. Signatáři hrdost mají - jen jsou zdvořilí k institutu prezidenta, zato vy - Miroslave Sládku - máte jen plnou hubu keců o spojování..... ale JENOM POD VAŠÍM velením, že? Protože vy si o sobě myslíte, že jste ten jediný vyvolený a ze všech širokodaleko NEJCHYTŘEJŠÍ....

   Vymazat
  5. 16:49 Žádnou hrdost už nemáte, p_rezident Zeman vám nakakal na hlavu a s vaším otevřeným dopisem si vytřel papalášskou zadnici a zákon PODEPSAL.

   Vymazat
 4. 19.13 Tyto novely zničí všechny neparlamentní politické strany kompletně - takže - jaký smysl má Vaše tvrzení, to tedy opravdu nechápu!

  OdpovědětVymazat
 5. Pan president nemuze podepsat zakaz existence / vlivu malych stran z toho duvodu, ze.....

  Vetsi strany v jejich nic nedelani a jistote sveho postaveni by zdegenerovaly uz uplne. Trocha nejistoty je zdrava vec. Inspiruje k cinnosti.

  29 zastupcu Aliance musi ZJEDNODUSIT jejich provolani, nebo pan Ovcacek by usnul nudou a nepredlozil by to panu presidentovi k nahlednuti a posouzeni. On se prikladne snazi upevnit presidentovo zdravi.
  To mi neuslo a zaznamenal jsem to uz nekolikrat.
  Naucte se psat a mluvit, nebo ten boj nikdy nevyhrajeme.
  Kdo je Tribun lidu nesmi byt brepta, ale Scatman.
  The Scatman - John (Youtube)
  Zlatohuby - honolulu

  OdpovědětVymazat
 6. Pan prezident jednu z novel již bohužel podepsal a druhou patrně podepíše v nejbližších dnech. To, milý Honolulu, znamená, že pan prezident CHCE zrušit všechny neparlamentní politické strany! Čti si, kruci, články ke kterým píšeš, jinak mluvíš jako blázen!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan p_rezident Zeman BOHUŽEL nedávno podepsal i novelu Zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), který umožňuje cizincům dobrovolně převzít brannou povinnost a vstupovat do Armády ČR, což z ní dělá cizineckou legii a legalizuje vojenský výcvik a pravidelná cvičení mezinárodních teroristů USA/SAU (resp. jejich nepravidelné armády IS a Ukr Nazi gard) i na našem území. Vedle Polska a pobaltských států se tak Ose zla USA/SAU CIA-MI6-Mossad rozšířila základna k přípravě islamistů a banderovců určených k barevným revolucím a majdanům. Na cizince, který dobrovolně převzal brannou povinnost se pak v zákoně pohlíží jako na Občana, tudíž proti čtenářům konspiračních a proruských webů, kteří jako extrémisté naopak nebudou moci absolvovat dle ustanovení tohoto zákona žádné vojenské cvičení, budou zasahovat novodobé Lidové milice (zálohy) a Národní garda (aktivní zálohy) pod velením penzionovaných amerických generálů a západních vojenských poradců. A v dohledné době nás čeká i volební právo pro migranty z kteréhokoli světadílu (cizinci ze zemí EU už jej mají), které potichu projednala vláda. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585#f2882424

   Vymazat
 7. Je mi zjeveno prozretelnosti, ze dr. Miroslav Sladek a president Zeman pod tlakem politicke nezbytnosti budou spojenci, nebot temne sily Elizabeth Bathory - PARDON, chtel jsem rici Andely Merkerove, chystaji jedovate orechove kolaciky - PARDON, spinavosti proti oboum osobnostem.

  Protoze budoucnost je nejasna, tak jsem nahledl pomoci occultistickych pomucek do pristiho deni v Cesku a vim ted jiste, ze president Zeman bude znovu presidentem a dr. Sladek bude prime ministrem.
  Kraj budejovicky bude pod kontrolu dr. Konvicky, ktery ho bude representovat v Praze a kraj Hradiste (nevim kde to je), bude patrit panu Okamurovi.
  70 % lidi ve vlade bude vymeneno a pod vlivem vitezneho Donalda Trumpa se zlepsi celkova situace v Cesku.
  Do pristi vlady prijde take vice schopnych zen.
  Tvare pristich clenu mam pred ocima, jmena neznam.
  Prijde k RENEZANCI.
  Hvezdy to pozaduji.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 8. 19:50...AHA - Oni mu to podstrcili, jako Rudolfu II., ze se vzdava Uherska. Nebo maji v ruce neco natlakoveho.
  Zadne strachy kamaradi !
  Vsechny male strany timto podstrcenym podpisem jsou donuceni vztoupit do ILLEGALITY.

  Uvedomte si laskave, ze v nasi krasne zemi, Hillary porusila vsechny zakony , ktere se na ni kdy vztahovaly a to stejne delaji Neocon, Globalisste a NWO denne.
  Jejich zbranemi je treba bojovat proti nim.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 9. 19:50 copak vam to jeste nedoslo, ze podpisy a smlouvy nevyhovujici jedne skupine jsou automaticky neplatne a ignorovany skupinou druhou. (Syrie, Belorusko, Ukrajina atd.) honolulu

  OdpovědětVymazat
 10. Panove, musim odbocit ! Prijede k nam Donald Trump (19.zari).
  Samozrejme, ze ho jdu privitat.
  Tim padem mate moznost videt, ze moje pritazliva osobnost je podrzena i neodalatelnym zjevem.

  Jsem k videni i pro vas, jako zjeveni andela svetlonose !
  Budu v arene.

  Nagooglujte ! GERMAIN ARENA - Everblades Parkway
  Estero (Fort Myers)

  Ten stadion je vlastne kluziste. Ano, my muzeme bruslit i v takovem vedru, ze nejde vystrcit hlavu.

  Dalnice vedle, je I-75 (velmi dulezita a vede az do Kanady, kde meni cislo a potom do Alberty za panem Jirovcem.)

  Jeste je treba se zminit o dulezite veci pro vsechna ceska devcata kazdeho veku.

  Vidite ten rybnik ? Jizne od stadionu ? Vedle je MIROMAR OUTLET, velmi oblibeny Evropanky . (Jsou to obchody na Corkscrew Rd. )

  Ucte se zemepisu Ameriky, protoze po renezanci, sem budete jezdit na dovolenou.
  Koncim pro dnesek, cestovni poradce - nick honolulu


  OdpovědětVymazat
 11. Zeman rád podepíše. Jeho snem je od nepaměti soutěž dvou politických stran se vzájemně konvergujícími programy upevňování kapitalismu jako ve Spojených státech. Kdo chodí na jeho besedy s lidem, zeptejte se ho na to. Bude se kroutit jako had. Těší se na zánik komunistů, který kdysi předvídal a nevyšlo mu to. Když to nejde po dobrém, musí se po zlém.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan p_rezident není nepřizpůsobivý, nikdy neodmítl nabízenou funkci, když byla dobře placena erárem.19. září 2016 3:05

   Všimněte si, že panu p_rezidentovi nedělá problém, když to hodí fóra do začátku kampaně a nějaké ty politické body v honbě za dalším funkčním obdobím, nazvat lidmi neoblíbeného, avšak do Švýcarska již dávno bezpečně uklizeného a zavčasu odstěhovaného Bakalu zlodějem a podvodníkem, stejně jako před volbami hovořit o spálené zemi a potrestání tunelářů, ale znárodňovacího dekretu se od něj nedočkáte, i když by stačilo v době jeho prezidentování či zejména premiérování místo uzavírání oposmlouvy s organizovaným zločinem ODS oprášit již napsané Benešovy dekrety. Dopadne to stejně jako s jeho upřímnou kritikou církevní zlodějiny a následně vatikánským kardinálem Dukou slouženou katolickou mší za jeho na zdraví. Probuďte se už konečně, exponent polistopadového režimu káže morálku. Slibem nezarmoutíš, ovčané.

   Vymazat
 12. 21.58. Zeman to nemusí podepsat, protože ho parlamentgang stejně přehlasuje... a on si podpisem takové kontroverze neuškodí - zachová si čisté ruce...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan p_rezident Zeman BOHUŽEL nedávno podepsal i novelu Zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), který umožňuje cizincům dobrovolně převzít brannou povinnost a vstupovat do Armády ČR, což z ní dělá cizineckou legii a legalizuje vojenský výcvik a pravidelná cvičení mezinárodních teroristů USA/SAU (resp. jejich nepravidelné armády IS a Ukr Nazi gard) i na našem území. Vedle Polska a pobaltských států se tak Ose zla USA/SAU CIA-MI6-Mossad rozšířila základna k přípravě islamistů a banderovců určených k barevným revolucím a majdanům. Na cizince, který dobrovolně převzal brannou povinnost se pak v zákoně pohlíží jako na Občana, tudíž proti čtenářům konspiračních a proruských webů, kteří jako extrémisté naopak nebudou moci absolvovat dle ustanovení tohoto zákona žádné vojenské cvičení, budou zasahovat novodobé Lidové milice (zálohy) a Národní garda (aktivní zálohy) pod velením penzionovaných amerických generálů a západních vojenských poradců. A v dohledné době nás čeká i volební právo pro migranty z kteréhokoli světadílu (cizinci ze zemí EU už jej mají), které potichu projednala vláda. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-585#f2882424

   Vymazat
 13. a proto to musime zmenit u voleb prezidenta jsem volil ale ztracim v nej duveru prohlasil ze ted volby nejsou o migraci a kdo nechce volit cssd ma volit ano uz bezim volit ano ktere referendum nechce i tyhle volby jsou dulezite aby parlamentni strany ztratily v krajich vliv volme SPD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejhorší jsou tihle kolaboranté s polistopadovou vládnoucí garniturou, penězí a moci chtivé papalášské kreatury včetně obecních kulichů a krajských pijavic, kteří se podíleli na likvidaci Československa a jeho hospodářství, rozkrádení národního bohatství a společného majetku vytvořeného mozoly našich dědů a otců a prach sprosté demontáži podniků světoznámých značek na cestě od vyspělé socialistické společnosti k rozvojové s dostatkem banánů po celý rok s nahrazením rozvinutého průmyslu a soběstačné zemědělsko-potravinářské výroby s vysokou mírou přidané hodnoty a technických znalostí k tranzitní zemi překladišť a jednoduchých montoven nabízejících špatně placenou práci pro otroky a cvičené opice. Prostě VE DNE LHAL A V NOCI KRAD, SOCIÁLNÍ DEMOKRAD, jež se neštítil ani zavírat poslance, aby mohl být zvolen valutový disident a zahraniční pacient, úplně obyčejný prominent Havel a spolustraníky dodnes pracujícími na ekonomické a fyzické likvidaci našeho národa.

   Vymazat
 14. V dopise se praví, že
  "podle průzkumu veřejného mínění CVVM (květen 2016) věřilo PS PČR pouhých 28% obyvatel a Senátu PČR pouhých 27% obyvatelstva".
  Ještě ale zbývá zjistit, kolik procent obyvatelstva věří průzkumům veřejného mínění.
  Věř - a víra Tvá Tě uzdraví!

  OdpovědětVymazat