Reklama

.

.

středa 14. září 2016

Rodexit - (název jsem volil podle aktuální situace: exitů je kolem nás dost.)

Stanislav Křeček 
14. 9. 2016 

I když známý rakouský publicista prof. Herbert Schambeck kdysi napsal, že rodina je instituce starší než stát, přesto to rodina neměla nikdy lehké. Vtipy o tchýních, paroháčích, nevěrných ženách a nezvedených dětech – i když stále zatím nejsou trestné - provázejí rodinu snad od nepaměti. A samozřejmě se rodina vyvíjela – od mnohačetní, předindustriální, vícegenerační až po dnes módní termín nukleární rodina. Také její právní postavení a úprav rodiny procházely vývojem. A stejně tak konflikty mezi rodiči a dětmi a rodiči navzájem. O to mi ale dnes nejde. V tom aktuální problém není.

Dnes jde, podle mého názoru, o něco zcela jiného a zásadního. S ohledem na snahy o atomizaci společnosti na nejrůznější menšiny podle nejrůznějších kriterii vzniká dojem, že levice opouští tradiční, v dávných sociálních střetech vybojované hodnoty a začíná za pokrok považovat „tekutou společnost“, tedy to, že vše je v pohybu, je třeba opustit tradice, zkušenosti, víru otců, co je místní, historicky podmíněné (abych citoval nejznámější protagonisty U. Becka a V. Bělohradského), Evropa má být „vlastí revolty proti každé vlasti“ atd. atd.
Problém není v těchto názorech, ale v tom, že, jsou považovány za pokrok nikoliv jednotlivci, ale celou podstatnou částí politického spektra, která vždy v historii - proti konzervativcům - o pokrok usilovala a vytvářela jej. A že je realizace těchto představ považována za budoucnost ne-li lidstva, tak alespoň Evropy. Z toho pak neplyne nic menšího, než snaha o popření antropologických konstant člověka, které ovšem jsou základem nejen toho, co nazýváme rodinou, ale dokonce základem samotné existence lidské kultury.

Pohybuji se v této společnosti a sleduji, že je zde stále obtížnější a téměř nepatřičné vyslovit cokoliv o podstatných odlišnostech a funkcích muže a ženy. V tomto smyslu jde snahu o likvidaci rodiny jako důkaz pokroku, tedy jde o něco, s čím jsme se dosud nikdy v minulosti nesetkali. Máme dokonce Vládní výbor, který připravuje legislativní podklady proto „volbu pohlaví“, tedy o zjevnou – a samozřejmě marnou - snahu o popření oněch antropologických konstant člověka.

Dočítám se (Deník Referendum), že dosavadní tradiční postoj k rodině a k funkci muže a ženy je „postoj vycházející z křesťanských katolických tradic, jenž jsou pouze tradicemi heterosexuálního muže“, jakoby např. nedávno restaurovaná soška Věstonické Venuše neukazovala i těm, kteří jsou patrně málo gramotní to, co si lidé o funkci muže a ženy mysleli dávno před křesťanstvím a před tím, než se lidé začali odlišovat na bílé a heterosexuální…
Vytváří se představa, že dítě je výsledkem pouhého přání, dokonce, že je lidské právo mít dítě a každému kdo si to přeje toto „právo“ uplatnit, musí být nějaké dítě dodáno, patrně z nějakého supermarketu nebo množírny. Představy o tatínkovi a mamince jsou považovány za balast z minulých věků jen komplikující snahy o jakousi rovnost, která je zaměňována za stejnost všech a všeho, jak se s tím i já téměř denně setkávám. Role muže a ženy je zaměňována, role matky je považována za nahraditelnou. Helena Klímová nedávno upozornila na to, jak vznikají nové role: nositelka plodu, náhradní matka, pěstounka, otcova partnerka při střídavé péči.

Rodina není, těmi, kteří se domnívají, že kráčí hrdě do budoucna, považována za biologický konstrukt, ale za výsledek jakési sociální dohody, kterou lze, jako vše ostatní, snadno změnit. Homo a hetero páry již nepostačují. Jsme na cestě k „detabuiza a polymorfních vztahů“ (Deník Referendum), tedy k soužití kde koho kde s kým bez ohledu na množství. Ale je to jen logické: pár, soužití dvou lidí, má přece smysl jen tehdy, pokud jsou rozdílného pohlaví, ale pokud, je-li jediným důvodem soužití, že se mají rádi a chtějí žít spolu, pak soužití v páru opravdu není nutné. Očekávám, že za důkaz diskriminace bude označeno ustanovení §1 odst. 1 Zákona o registrovaném partnerství, podle kterého může toto partnerství uzavřít jen dvě osoby stejného pohlaví. Podle názoru mnohým k tomu opravdu není žádný důvod.

Nejde zde přece o otázku, které soužití osob je přirozené a které přirozené není. Nejde o popírání sexuální suverenity. Nemůže být tvrzeno, že soužití osob stejného pohlaví je nepřirozené – děje se tak odjakživa i bez současného mediálního cirkusu. Ale jde o to, že lidé jsou si rovni, ale práva a zájmy nikoliv. Soužití kohokoliv s kýmkoliv není nepřirozené, ale nenahrazuje a nastaví na stejnou úroveň soužití muže a ženy ve fungujícím rodinném svazku, jak se o to někteří snaží.

Toto ideologické a i legislativní kutilství je zahrnuto do mediálního dýmu o právech menšin, kterým tradice upírá jejich práva vytvářet duhové rodiny - kde ovšem slovo rodina již nemá žádný význam. Původně tvrzená ochrana před diskriminací se obrací na požadavek na nově formulovaná práva, která musí být poskytnuta. To je ovšem pohroma pro stabilitu společnosti založené na rovnosti práv a povinností a respektu k individuálním lidským právům člověka
Nejsem ovšem naivní a dobře vím, že v jednotlivých případech se kdokoliv, bez ohledu na rodičovství, může o dítě postarat lépe, než vlastní rodič, a jistě je vhodné pro taková jednání upravit právní podmínky. V minulosti vždy pokrok znamenal právě zlepšování takových podmínek, rozšiřování možností toho, kde a jak dětem pomoci – ale nikoliv však likvidaci zpochybňováním toho, co je od nepaměti přirozeným základem pro výchovu dítěte – totiž fungující rodinu. Spořádaného a bezpečného soužití muže, ženy a jejich dětí.

(předneseno na sympoziu Rodina v českém právu pořádaném v akci Právnický podzim)

17 komentářů :

 1. Rodina je základ státu, kdopak nám to bourá základy. No přeci Těm, jimž státy vadí k uchopení neomezené moci nad ostatními. Získat neomnezenou moc se jim z principu samozřejmě podařit nemůže, ale jejich snahy mohou vést ke zničení lidské společnosti.

  OdpovědětVymazat
 2. Odpradávna bylo druhým nejhlavnějším posláním rodiny, hned za reprodukcí, dělba práce. V době kamenné muži lovili, ženy žvýkaly kůže a připravovaly jídlo. Dnes by měly ženy vařit, prát a uklízet, muži budovat a opravovat. Výsledek posledního čtvrt století? Pro většinu žen je sci-fi vše nad přípravu polotovarů a muži nerozeznají šroubovák od očkového klíče. Ale všichni mluvíme o rovnoprávnosti.
  Kdysi jsem poslouchal doktora Plzáka. Definoval tehdy vývoj vztahu mezi mužem a ženou. Od počátečního vztahu, který nazval erotickou fascinací, kdy v podstatě udržuje tento vztah pouze erotika, přes postupné navazování dalších vazeb. Erotika postupně přestává být tak silným poutem, ale začíná jí doplňovat vztah ke společným dětem a později i ke společnému majetku. Mám velmi silný pocit, že toto všechno bere pomalu za své. Dnes nám do omrzení stále opakují média otřepané "Nevaž se, odvaž se" a veřejně činné osoby střídají partnery častěji, než spodní prádlo.
  Za bolševika nám neustále vtloukali do hlav, že rodina je základ státu. A nezůstalo tenkrát jenom u prázdných frází. Ženáči s dětmi měli mnohem nižší daně. Ženatí byli upřednostňováni při přidělování bytů. A jednu drobnost pro odlehčení. Jako svobodný lesník jsem měl nárok na 6 prm palivového dříví, ale jako ženatý jsem dostával 12 prm ročně. Nepřímo je nám podsouváno, že rodina je komunistický přežitek. A od toho se odvíjí i stále se snižující porodnost. Dítě se dnes stalo luxusní hračkou a nadané dítě velmi silnou ekonomickou zátěží rodiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hricáku, přestaň mlít ty svoje blbosti.
   Nejvyšší fertilita je v Nigeru. 8 parchantů na jednu ženu. Zřejmě proto, že se tam mají skvěla a mají dobrou prorodinou politiku, viď?

   Je všeobecně známo, že ze zvyšující se životní úrovní a možnostmi všeho druhu se porodnost snižuje. Všude ve světě to platí.

   A víš ta troubo kdy u nás byla v minulém století nejvyšší porodnost? V roce 1944! Za války! To je překvápko, co? Asi proto, že tehdy nevěděli co s penězi a topili se v přebytku.

   Vymazat
  2. No vida, a máme Vondráčka zpátky. Už jsem se obával, že jsi nás opustil.

   PS
   V tom Nigeru, ale nejenom tam, to bude trochu o něčem jiném. Z části v náboženství a z části v primitivismu. Ale to ty musíš přece dobře znát.

   Vymazat
  3. Hricáku a jak to je s porodností v tvém milovaném vysněném ráji ve vymírajícím Rusku. Pověz.

   Meleš tady úplný kraviny, přitom v žádné vyspělé a bohaté zemi nikde na světě se nerodí více jak 2 děti na jednu ženu. Jen zásadně v rozvojových. Tak se prober.

   Vymazat
  4. Vondráčku, už jsem to tu psal. Rusko je dneska více kapitalistické, než Česko. Se všemi negativy, které k tomu patří. Vč. nízké porodnosti. Abnormální plození dětí je zpravidla výsledkem jednoduchého myšlení a silného tlaku náboženství. Což se navzájem nevylučuje

   Vymazat
  5. Anonymnímu (16:42):
   Na porodnost má vliv jak obecná ekonomická a politická situace (a jejich reflexe lidmi vedoucí k zakládání/nezakládání rodin), tak i dobová vládní (pro)populační politika (sociální, zdravotní ..). Vliv na tu naši porodnost jistě měla již perioda 1. světové, po níž se u nás také rodilo více dětí. První populační "hrb" se po dalších 20 letech také promítl do zvýšené porodnosti kolem r. 43. Po skončení 2. světové (r. 46) se však porodnost ještě dále zvýšila na rekord.
   Takže je to úkaz podmíněný řadou faktorů. A asi tak byl již od nepaměti.
   p.s. a v debatě, jíž se zúčastňujete v roli oponenta, byste si mohl dost dobře vystačit s věcnými argumenty. Hrubosti a nálepky velikost vašeho intelektu v očích těch druhých nezvyšují ...

   Vymazat
  6. Nevím kdo je Vondráček, zřejmě někoho koho nesnášíš.
   Prostě nemáš relevantní argumnet. Ve všech vyspělých zemích, které disponují vymoženostmi a bohatstvím o kterých se našim předkům ani nesnilo, se rodí málo dětí. Hotovo, tečka.
   Důvodem je vzdělání žen které trvá nějaký čas, pak snaha něčeho kariérně dosáhnout, možnosti cestování, užívání si života plnými doušky ve všech směrech.

   A proč teda k tomu Rusku všichni tak vzhlížíte, když je víc kapitalistické než my, lidé jsou tam chudší než my, porodnost nízká atd???

   Vymazat
  7. Vzhlížíme se v Rusku proto, Vondráčku, protože Rusové drží slovo. Na rozdíl třeba od tebou vzhlížených Američanů. Kteří za posledních třicet let posrali, na co sáhli.

   Vymazat
  8. Opluštile, já už jsem prostě takovej.
   Když vidím někde jen nějaké nepřesnosti tak je slušně opravím. Když však vidím vymýšlení a plácání úplných nesmyslů jen proto aby se mohlo jakkoli naplivat na náš západní svět tak jsem prostě tvrdší.

   Vymazat
  9. Tak to by ti měli vadit i ty americké nepřesnosti, ne? Na novinkách právě píšou, že američané vybombardovali IS továrnu na chemické zbraně. Ale ty, podle samotných Američanů, měl vlastnit a používat jenom Assad. Je to jako s těmi demokratickými uřezávači hlav. Před rokem, když Američanům přeběhla jimi vycvičená a vyzbrojení jednotka k IS prohlásili, že demokratická opozice v Sýrii neexistuje. Měsíc na to se mohli posrat, že jim Rusové bombardují demokraty, kteří ovšem už měsíc, podle nich samotných, neexistovali. Rok chtějí Rusové po Američanech seznam jejich demokratů a rok od nich nic nedostali. Ale celý rok slyším v té vaší hlásné troubě (čt), že Rusové bombardují demokraty v Sýrii. Už si konečně v těch vašich lžích udělejte trochu pořádek.

   Vymazat
  10. Anonym (17:15):
   I o tom, co píšete o porodnosti ve "vyspělých" zemích, lze mít pochybnost.
   První pochybnost vyvolává tvrzení, zda-li opravdu všechny vyspělé mají tak nízkou porodnost, že jejich populace vymírá (tj. je pod mezí ca. 2,1 pro prostou reprodukci), viz např. Skandinávie.
   Druhá souvisí s otázkou, zda-li se společnost, která se má za vyspělou, chová moudře, když mladým lidem neposkytuje podněty k „zakládání rodin“, tj. vyrovnanému demografickému vývoji (a třeba i stagnaci, ale vyrovnané).
   To, že mladí lidé odkládají zrození potomků, nemusí být jen příznakem jejich touhy udělat kariéru či poznat svět. Příčiny toho úkazu mohou být i nepříznivé sociální poměry. Vytváření populačních maxim a minim není dobré pro žádnou společnost (viz např. negativní dopady na průběžných důchodový systém), a každá vláda, která má vytvářet podmínky mj. i pro příznivou demografii. A pro toto by měla přijímat opatření. Věřit na to, že něco spraví trh či spoléhat na imigraci není (podle mého názoru) užitečné, nemá-li ona populace, jako dosavadní nositelka té (domnělé) vyspělosti po čase vymřít. Nízká porodnost (pod 2) k tomu ale spolehlivě vede.
   Takže, pokud máte západní společnost za vyspělou a zároveň máte zájem na tom, aby se vyvíjela dlouhodobě udržitelně, pak otázku demografie nemůžete smetat pod stůl s poukazem na to, že to tak je! a tečka ...
   Takovou diskusní tečkou to sice můžete utnout, ale v reálném životě to vyústí ve vymírání národů. Které až dosud byly považovány za velké, hrdé, kulturní i tvořivé.

   Vymazat
  11. Víte, pane Opluštile, ono to může být také trochu jinak. Jakou asi může udělat kariéru dělnice v montovně, nebo pokladní v supermarketu? Vím od lidí, kteří v takových provozech pracují, jak s nimi jedná vedení, když přinesou v průběhu poloviny roku dva, nebo tři paragrafy. Při nejbližší příležitosti jsou bez práce. Důvod propuštění je samozřejmě jiný, zástupný. Organizační důvody, porušování pracovní kázně atd. Tak že počít dítě ještě neznamená ho vychovat. O nákladech na vzdělání v našem "bezplatném" školství je zbytečné psát. To by zabralo celý večer.

   Vymazat
  12. Pro anonyma (16:42,16:52,17:15...). vůbec Rusku nerozumíš a nerozumíš tomu co se děje v celém světě. Jedeš podle vzorce podle sebe soudím Tebe. Přitom se stačí rozhlédnou trochu zapřemýšlet a brzy najdeš obraz, který je alespoň nějak v souladu se skutečností okolo Tebe a ne obraz, který Ti byl vložen někým jiným, v jeho zájmu. Poznání zdar.

   Vymazat
  13. 22:46

   Žádný argument, žádná fakta, prostě nula. Jen se snažíš dělat chytrýho, machruješ, naparuješ se jak jsi chytrej a světaznalej.
   A výsledkem toho blábolu o ničem co jsi sesmolil je pravý opak toho co jsi chtěl dokázat. Hloupost a naprostá neschopnost napsat cokoli k podpoře tvých tvrzení ti čouhá 5 metrů ze zadnice.

   Vymazat
 3. Vážený, socani mají hlavní podíl na sociálním inženýrství v naši zemi. Co komu dotoho, jak rodina žije, pokud v ní nedochází k nějakým patogenním excecům. Školství je v tomto odstrašující příklad. Mimochodem, co komu dotoho, jestli dítě chce být tlusté a nepohyblivé. Když má chuť na kolu, nebo čokládu, asi je mu to příjemné.
  Státu vyhovuje prodej alkoholu a cigaret, tak co se montuje do pohostinství, které je v privátních rukou. Ať stát zkusí podnikat taky sám.
  A další příklad:
  Půl roku nějaký blbeček na nás zkoušel sníženou rychlost na okruhu kolem Prahy a zjistil, že řidiči na jeho pokusy serou. Potřeboval by přes držku a vyhazov. Ty bouračky byly jen kvůli němu.

  OdpovědětVymazat