Reklama

.

.

neděle 11. září 2016

"Tak vy nemáte chuť bojovat za NATO a EU?" "Poslušně hlásím,že chuť by byla,ale připadá mi to jako dvojitý klystýr!"

Břetislav Olšer
11.9. 2016   Rukojmí
Česko hnědne čím dál víc, proto dnes v Plzeňském kraji soudní lidé protestují proti konání Německo-českého komunálního kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu ve dnech 9. – 11. září 2016 . Považují konání tuto sudeťáckou slezinu za „plivnutí do tváře nejen všem pozůstalým“ po obětech 2. sv. války...


Na programu je nestydatá výměna zkušeností a odborné přednášky, jež mají poskytnou českým a německým komunálním politikům, jejich sudetoněmeckým partnerům i zástupcům německé menšiny v ČR podněty pro další prohloubení jejich spolupráce. Novinářka Lída Rakušanová, vedoucí Sudetoněmecké kanceláře v Praze Peter Barton, poslankyně TOP 09 Nina Nováková další hnědokošiláči budou uctívat „Pouť smíření“ z Pohořelic do Brna na paměť brněnských Němců vysídlených po druhé světové válce.

Nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt chce zaujmout přednáškou na téma „Němci v České republice a sudetští Němci a Češi v Německu jako pojítko mezi oběma zeměmi“ či „Federalismus a samospráva – od Habsburské monarchie až k Evropské unii"... Ještě, že se toho nedožili Hašek se svým Švejkem, co bojoval za císaře pána a jeho rodinu...
„Ty nám to pěkně v tom Sarajevu vyvedli,“ se slabou nadějí ozval se Bretschneider.

„V jakým Sarajevu?“ otázal se Palivec, „v tej nuselskej vinárně? Tam se perou každej den, to vědí, Nusle.“

„V bosenském Sarajevu, pane hostinský. Zastřelili tam pana arcivévodu Ferdinanda. Co tomu říkáte?“

„Já se do takových věcí nepletu, s tím ať mně každej políbí prdel,“ odpověděl slušně pan Palivec, zapaluje si dýmku, „dneska se do toho míchat, to by mohlo každému člověkovi zlomit vaz. Já jsem živnostník, když někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím. Ale nějaký Sarajevo, politika nebo nebožtík arcivévoda, to pro nás nic není, z toho nic nekouká než Pankrác:“

Bretschneider umlkl a díval se zklamané po pusté hospodě.

„Tady kdysi visel obraz císaře pána,“ ozval se opět po chvíli, „právě tam, kde teď visí zrcadlo:“

„Jó, to mají pravdu,“ odpověděl pan Palivec, „visel tam a sraly na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si někdo mohl dovolit nějakou poznámku a mohly by být z toho nepříjemnosti. Copak to potřebuju?“
Ministr sudetsko-české kultury Herman nazývá landsmanšaft našimi rodáky, pseudo novinář Vondráček dostal sudetoněmeckou cenu za lidská práva za filmy o "zabíjení po česku", a rádoby herec Pánek se svojí výdělečnou neziskovkou Člověk v tísni ještě dnes v ČT tvrdí, že má své spolupracovníky v českých Sudetech... Naštěstí jsou u nás i soudní politici jako prezident Miloš Zeman, jenž považuje sudetoněmecký landsmanšaft za bezvýznamný spolek, který ztrácí svůj vliv. „Dokonce musel ze svých stanov vypustit teritoriální nároky. Už tam není žádné právo na vlast ani žádné požadavky na vrácení majetku,“ prohlásil při své návštěvě v Aši.
Sudetoněmecké krajanské sdružení je jedním z německých vysídleneckých spolků (Vertriebenenverband), který zastupuje Němce, nuceně vystěhované ze Sudet, tj. z pohraničního území dnešní České republiky. Současným spolkovým předsedou tohoto sdružení je od roku 2014 Bernd Posselt, který také již od roku 2008 zastává funkci mluvčího sdružení. Sudetoněmecké krajanské sdružení je členskou organizací Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen), který sdružuje všechny organizace Němců vyhnaných nebo vysídlených z východní Evropy. Sudetoněmecké krajanské sdružení vydává týdeník Sudetendeutsche Zeitung (Sudetoněmecké noviny).
Ministr kultury Daniel Herman jako vůbec první oficiální člen české vlády vystoupil na 67.sudetoněmeckém sjezdu. Na úvod projevu předneseného v němčině český ministr připomněl nacistické zločiny i násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce "milí krajané" a vysloužil si aplaus... Nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt baculatě zářil: "To, co jsme zažili, byl historický moment," řekl po Hermanově projevu. Bylo to dle něj jasné odmítnutí nejenom vyhnání, ale i principu kolektivní viny, který tak zamořil dvacáté století...

"Já jsem přesvědčený, že skutečně na čase bylo,“ dopověděl českým novinářům Herman o své účasti na sjezdu. „Na francouzsko-německém dialogu a smíření vidíme, že těch 40 let zpoždění díky komunistickému režimu tady bylo. Kdyby nebylo komunistů, kteří to brzdili a dodneška mají zastydlou mentalitu v minulosti, tak to bylo jistě dříve. Ale je dobře, že to bylo dnes..." Jo, pane Hermane; kdyby byly v ři.i ryby, nebylo by rybníků... http://www.rukojmi.cz/clanky/1705-ministr-kultury-cr-herman-byl-nejvetsi-atrakci-sudetonemecky-sjezd-v-norimberku-kde-pronesl-svuj-projev-v-nemcine
A ještě metál od sudetských vysídlenců... Foto: Reuters..
Je to tragikomický příběh; český "dokumentarista" David Vondráček převzal v roce 2013 na 64. sjezdu sudetských Němců v Augsburgu sudetoněmeckou cenu za lidská práva za své filmy zachycující pohnuté poválečné události v Československu, spojené s vysídlením německé menšiny, co prý nikomu vůbec neublížila. Nacismus byl přece jedno lidské právo za druhým, zvláště v nedaleké Osvětimi…. Co to je David Vondráček, který by hypoteticky určitě převzal jakoukoli cenu i od Konrada Henleina, co se roku 1937 sešel přímo s Adolfem Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost.

Společně formulovali taktiku „vždy žádat víc, než je možné splnit“, kterou se pak jeho Sudetoněmecká partaj řídila až do rozbití Československa. Protože koaliční vláda začátkem roku 1937 veřejně vyhlásila program odstranění veškeré diskriminace Němců (v obsazování úředních míst atd.) a začala připravovat různá opatření k dosažení úplné rovnosti, musela SdP ve své rétorice stále přitvrzovat. A chystat křivonosým židům „křišťálovou noc“ nejen na Liberecku. Napřed Konrad Henlein pracoval jako bankovní úředník v jablonecké České obchodní bance, odkud však brzy přešel do Kreditanstalt der Deutschen.

Poté byli umučeni, zlynčováni a zastřeleni první čtyři četníci v bitvě o Habartov, v prvním ozbrojeném střetu 2. světové války. Dnes jeho žezlo převzal Bernd Posselt, co byl v letech 2000 až 2008 spolkovým předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jehož je nyní mluvčím. V této funkci je jeho nejvyšším představitelem v Německu. A byl to právě Posselt, který Vondráčkovi cenu předal za to, že učinil z nacistů nevinné ovečky… Jak to bylo možné, že se televizní nýmand nechal dotlačit svojí ješitností až na úroveň kolaborace, za kterou by ho možná ještě dnes v Lidicích nebo Ležácích s chutí zlynčovali.
To vše proto, že si vycucal z prstu, jaká to byla „česká ohavná masová vražda nevinných Sudetských Němců“, jak uváděl ve svém veledíle „Zabíjeníí po česku” tento jistě jen z tragického nedorozumění redaktor ČT David Vondráček. Mezi obcemi Dobronín a Kamenná byly totiž v lokalitě Budínka odhaleny ostatky lidských těl. Údajně šlo o masový hrob šesti až patnácti obětí nelidské vraždy německých starousedlíků, určených před 65 lety k odsunu. V souvislosti s nálezem se okamžitě vyrojily spekulace, jak vlastně tito lidé zemřeli. Mluvilo se o masakru, místní Češi prý měli odsunuté Němce v aktu pomsty ubít lopatami.

Nic takového ale antropologové nedávno neprokázali. Smrt ubitím se nepotvrdila… Prostě senzace za každou cenu, i tu od ladsmašaftu. Navíc tento bulvární pseudonovinář jaksi “opomenul”, že mezi místními Němci a Čechy vypukla řada konfliktů, jeden hned po 15. březnu 1939, kdy německy mluvící obyvatelé napadli českou základní školu v Dobroníně, vytloukli okna, vyrazili dveře, zničili zařízení a snažili se zlynčovat českého učitele. Jeho smrti zabránili až místní čeští sedláci. Odplatou po tomto útoku bylo zavření této české školy…
A byl z toho sudeťácký humbuk; prý též Česko konečně dostihl válečný zločin, reagoval na “investigativní” zprávu pisálka jihlavského Mareše rakouský deník Die Presse. K tomu stačila spisovatelka Hermy Kennel, která napsala knihu „Bergesdorf” na základě subjektivního vyprávění pamětníků, a jeden snaživý televizní redaktor Vondráček, jeho patologická posedlost po zviditelnění a dílo “pravdy, spravedlnosti a lásky” bylo hotovo. „Zabíjení po česku…“ A což tak vraždění a mučení po německu…? Anebo akce a reakce…?

„Na nalezených kostech mezi obcemi Dobronín a Kamenná byla pozorována zhojená zranění, ke kterým došlo v průběhu života jedinců. Ostatní pozorovaná poškození kostí vznikla s největší pravděpodobnosti až po smrti jedinců. Na kostech nebyly pozorovány známky násilí, které by s jistotou odkazovaly na příčinu nebo okolnosti smrti jedinců. Tento závěr může být důsledkem nízké zachovalosti a fragmentárnosti nálezu,“ vysvětlila antropoložka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Petra Urbanová.
Tak, jak to bylo, Vondráčkova pohádko? Kde jsou ty roztříštěné lebky Němců po ranách lopatami zrůdných českých zločinců? Není to náhodou tak, že ves Bergersdorf, dnes obec Kamenná, získala v roce 1943 titul Vzorová vesnice SS jako vůbec jediná obec nacistické říše. Z této poměrně malé vsi vstoupilo z 246 obyvatel do jednotek SS 46 osob a ty se zúčastnily mj. zvěrstev na Slovensku. První začal o Budince psát již před lety sudetský Němec Fritz Hawelka. Údajně bratr Hawelky z Begersdorfu, člena SS, vyznamenaného Rytířským křížem.

Z práce pana Hawelky – “Dokumentation eines Massenmordes in der nördlichen Iglauer Sprachinsel am 19. Mai 1945 – Recherchiert und zusammengestellt durch: Fritz Hawelka” lze citovat informace o tom, kdo měl zabíjet v Budínce. Že to patrně vůbec nebyli zvlčilí Češi, ale pár Rakušanů a sudetských Němců.http://home.arcor.de/harald.hoefer/budinka.htm Podle Hawelky byl hlavním strůjcem vraždy jistý Robert Kautzinger senior. Podle dochovaných údajů to však nebyl Čech, jak píše pohádkář pan Christian Andersen-Vondráček z ČT, ale německý Rakušan. Pracoval ve Schutzendorfu jako sklář a vzal si za ženu Sudetskou Němku z Dobronína. Dalšími spolupachateli měli být jejich synové Robert a Rudolf. Po otci Rakušané, po matce Sudetští Němci. K nim se měl přidat Polreich, sedlák z Dobronína. Jiří Dejnožka sice byl Čechem, kterého ale donutil Kautzingerem seniorem pod pohrůžkou zastřelení zahrabat špatně pohřbené mrtvoly.

Tak taková byla „česká ohavná masová vraždy nevinných Sudetských Němců“, jak uváděl televizní redaktor David Vondráček, co nemá ani páru, co byly Sudety, jež totiž nikdy nebyly německé; Němci se v Sudetách usídlili ve 13. století dobrovolně na pozvání přemyslovským králem Přemyslem Otakarem I. a souhlasili, že budou patřit oni a jejich potomci k této zemi a pod správu místních úřadů a panovníků… I v dobách, kdy jsme existovali pod Habsburky nebylo Království České nikdy fakticky zrušeno.

Po 1. říjnu 1938 se české obyvatelstvo ocitlo v pozici národnostní menšiny, která neměla naprosto žádná národní práva. Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven ve prospěch Říše. V úředním styku byl zakázán český jazyk, česky se nesmělo mluvit ani na veřejnosti a v dopravních prostředcích. Češi nesměli vykonávat zaměstnání v kterékoliv instituci státní správy, dále nesměli vykonávat žádné politické funkce, ani na obecní úrovni. Postupně byly zrušeny všechny české noviny, byl zakázán tisk českých knih, do kin nesměl přijít žádný český film, bylo zrušeno české vysílání v rozhlasu.

Omezována a nakonec zakázána byla i česká divadelní ochotnická představení, fotbalová utkání, taneční zábavy, poutě, veřejná procesí i kázání a bohoslužby v češtině. Zavřena byla většina českých veřejných knihoven, české střední školy, omezen byl počet základních škol. Češi byli znevýhodňováni při získávání práce, a po okupaci Čech a Moravy odcházeli do Protektorátu. Postupně byly hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke konfiskaci českého zemědělského majetku. Do roku 1943 se ocitlo v německých rukou zhruba 75 tisíc hektarů půdy, kterou dříve vlastnili Češi. Kromě toho byli Češi omezováni v nakládání se svým majetkem, nesměli ho dále prodávat do českých rukou.
Popisek: Takhle pochodovali nacisti Klatovskou ulicí v Plzni rok po její okupaci, 15. března 1940. Stejnými místy pochodovali díky starostovi Plzně 3 Jiřímu Strobachovi a jeho podřízeným neonacisti současní v sobotu 1. března 2008. Foto: archivZápadočeského muzea v Plzni.
Plzeň, která napřed kolaborovala s nacisty a vyráběla pro ně zbraně, aby se pak nechala zničit US Army a dnes za to leze do zadku landsmanšaftu i Američanům kteří ji sice napřed koncem 2. sv. války podruhé zničili, načež je poté její vdavek chtivé plzeňské děvy vítaly jako své osvoboditele a potencionální manžely...
Nestačí, že se Česko zaprodalo za zbavení svých občanských práv EU, ještě podlézá svými poněmčenými a obzvláště některými análními politiky Lanasmanšaftu... A nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt se cítí v Česku opět jako doma, kde chce zaujmout přednáškou na téma „Němci v České republice a sudetští Němci a Češi v Německu jako pojítko mezi oběma zeměmi“ či „Federalismus a samospráva – od Habsburské monarchie až k Evropské unii"...http://www.rukojmi.cz/clanky/1640-zulove-diky-ameriko-v-plzni-dostalo-trhlinu-pry-prirodni-neduh-ale-spis-trest-za-lidskou-nadutost-lez-ma-zkratka-kratke-nohy-a-tomu-odpovidajici-defekty
Inu, jako bych slyšel dobrého vojáka Švejka, kdy pro císaře pána a jeho rodinu musel vybojovat Hercegovinu... A kdo se asi z výše uvedených tlučhubů spatří ve Švejkově nezapomenutelném monologu: „Poslušné hlásím, pane nadporučíku, že se opravdu pan polní kurát nemýlil. Když jsem sloužil aktivně, byl jsem superarbitrován pro blbost, a ještě k tomu notorickou. Od regimentu nás kvůli tomu pustili dva, mé a ještě jednoho pana hejtmana von Kaunitz. Ten, s dovolením, pane nadporučíku, když šel po ulici, tak se současné pořád dloubal prstem levé ruky v levej nosní díře a druhou rukou v pravý dírce…“

55 komentářů :

 1. Ten Posselt, on je ženatý? Memáte fotografii jeho manželky?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám jen nahé fotky a ani nevím,podle čeho bych ji poznal.

   Vymazat
  2. Kam zmizel příspěvek 22.11 i s reakcemi na něj?????????

   Vymazat
  3. Článek byl editován ve 23:25.

   Vymazat
  4. No teda a reakce už ve 22.11. Tady něco smrdí...a moc!

   Vymazat
 2. Jak se domnívá Zeman, ke zrušení nároků majetkových nároků Sudeťáků pravděpodobně nedošlo. Asi to zakázal soud. Neví někdo o tom více?

  Od Zemana je dost naivní nebo také cítí vinu se domnívat, že vliv Sudeťáků klesá. Kdyby u nás zavětřili snadnou cestu se dostat k majetku, tak všichni odsunutí Němci včetně vzdáleného příbuzenstva se o majetek přihlásí. Byli by blbí, kdyby to neudělali.

  Měli bychom cítit ponížení, že se takové monstrum jako je Herman dostane do vlády. Kteří blbci volí Sobotku, aby se pelešil ve vládě s Hermanem?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud já vím,byl bavorským mnichovským soudem zrušen pokus o změnu stanov Sudeoněmeckého landsmanšaftu pro formální chybu v něm a tedy žádná změna v nárocích Sudetských Němců vůči Česku se nekonala a ani nekoná. Česko jim prostě naletělo plně a v čele s premiérem Česka,třeba. Zase podraz,zřejmě. Ve válce se tomu říká léčka nebo lest nebo finta. Sorry, vy Češi, VY JSTE ALE OBROVŠTÍ BLBCI!

   Vymazat
  2. Uz davno cesi trpi holocostem vzdelanosti a upi pod rakovinou ideologie prevzdelanostivzdelanosti ve srovnani s jinymi narody,oplyvajicimi mene snad kulturnimi a kultivovanymi primitivy.Kteri vsak oplyvaji obchodnimi talenty a rychle resi zbytecne problemy i ty budouci vcas !!!
   Neco ze zivota Rumunska, kteri vubec tak netrpi.... Ve svych koncentracnich taborech zmasakrovali 200tisic zidu/1940-41/, mimo pogromy. Vedle nacistu byli nejlepsi vojaci, ale kdyz se blizil Stalin , hned otocili a zacali bojovat proti Germanum. PO valce meli v zemi mnozstvi nemcu z 13.stol. /jako my/,zbyle zidy a cikany. Neprodlene poskytli velke mnozstvi nemcu Stalinovi /Dej/ na budovani SSSR a udelali si tak voko u nej. Z tech zbyla 1/4 a ti ihned uprchli do NSR. Ptat se jich zdali se chteji vratit zpet do Rumunska je zhola zbytecne. Ani za kufry zlata...Pak prisel Ceausescu /65/ a zacal zbyle nemce prodavat do nemecka a zidy tomu kdo chtel. Stal se slavnym, jezdil na navstevy do USA a do Britannie, kde se kamaradil s kralovnou, do Ciny a vsude a v SSSR-Kreml promijeli jeho kritiky. Zbohatl velmi. Jeho bratr vozil penize z Vidne do Svycar na tajne konto. V89 ale se velke bohatstvi zavidelo a byl zahuben kolegy /Securitate/a ve Vidni mucili bratra az prozradil cislo konta a pak"spachal"sebevrazdu. Rumuni tak vyresili vsechny problemy v tomto smeru. Zbyli cikani nic nechteji ani si nestezujou. Rumuni /primitivove/jsou zvykli nekdy pri podobnych debatach se ohanet zeleznymi klacky.../Vlastni, osobni zkusenosti./. Ani Svaty otec z Vatikanu rovnez nema snahy a zajem nejak oloupit Rumunsko o nakradene majetky...Ani napad.

   Vymazat
  3. 0:18 Otázka ve vaší poslední větě měla správně znít: "Kteří blbci volili KDU-ČSL a dali jí tak možnost dosadit Hermana, Bělobrádka a Jurečku do vlády?"

   Vymazat
  4. Jak už bylo psáno, udělali tam formální chybu, kvůli které nebyla změna stanov soudem přijata a tedy JEDEME DÁL.... Zeman se plete.

   Vymazat
  5. ˇKlídek,šlo prostě jen o nordickou lest,v případě jiných národů se jedná o zločin,podraz-sakra na co máme ten dvojí metr!?

   Vymazat
 3. Kdokoli podporuje tzv "Novorusy" na východě Ukrajiny, chce být jen trochu konzistentní a nesrát si do huby, má právo se Sudeťákům jenom klanět a poníženě prosit aby nám odpustili jejich vyhnání, zabíjení, ukradení majetku.
  Ne tak pokrytečtí rudohnědí blbečci na těchhle stánkách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sudetští Němci zradili Československo,tedy svou tehdejší vlast které byli i občany a z vlastní svobodné vůle se připojili k Německu a stali se tak nedílnou součástí německého národa,respektive především z toho důvodu a "práva". Válka Německa byla čistě národní a anekční a Sudetští Němci tak prohráli "své" dřívější území a byli vyhnáni jako příslušníci poraženého a nepřátelského národa Němců nejen z Československa a tedy plným právem a se souhlasem vítězných mocností,respektive jejich plnou a svobodnou vůlí. Dále na Váš názor nechci reagovat,protože zvracím.

   Vymazat
  2. 0:37
   Zvracejte. Ale ze sebe.
   Novorusové zradili Ukrajinu, svou vlast které byli občany. Přepadali policejní stanice ve své zemi, vykrádali zbrojní sklady, přepadali orgány místní samosprávy, vyháněli zvolené zastupitele, dosazovali vlastní lidi, strhávali ukrajinské vlajky a vyvěšovali vlastní.
   To vše za mohutné podpory diverzních oddílů vyslaných z Ruska pod vedením Girkina-Strelkova.

   Jediný rozdíl je, že Němci svou válku prohráli a Rusové ne.

   Vymazat
  3. No tak nemluvte o jejich právu,protože to přece nedává smysl. Navzájem jsme se asi nepochopili.

   Vymazat
  4. Na sprosté a urážlivé příspěvky 0:27 propagandistického trolla a jak vidno i henleinovce netřeba dlouze nebo vůbec reagovat, na toho se vztahuje Dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
   Fanatický ukro-americký nacista zůstal zločincem, i když má na Nové republice unikátní přístup k překladům nezávislých článků z celého světa a v diskuzích mu bylo čtenáři již tisíckrát vše podáno po lopatě a vysvětleno, tedy se nejedná o omyl nebo zombírování masmédii hlavního proudu, ale lže vědomě - naposledy si v rámci šíření poplašné zprávy vymyslel (po kolikáté už) invazi ruské armády a přítomnost ruských vojsk na Ukrajině, proti čemuž se musel ohradit už i předseda OBSE a to je při koncentraci agentů (vojáků a špionů) NATO v jeho řadách co říct a taktéž se snaží ututlat zvěrstva kyjevské bandy páchaná na civilním obyvatelstvu.

   0:37 Dovolím si Vás upřesnit, sudetští Němci tady žádné své území nikdy neměli a ani mít nemohli, leda by se pokusili ukrást Čechům jejich krajinu a historický státní útvar, germanizovat nás pod záminkou pokřesťanštění jako pomohanské, regnické, nábské Slovany, vyhnat nás jako Srby z Posálí, zatlačit nás z úrodných nížin kolem Dunaje do hor a rozdělit ve dví jako Slováky a Slovence a vyhladit nás genocidou na tehdejší počet obyvatel Evropy srovnatelnou s holokaustem jako Pobaltské a Polabské Slovany. Oba svahy Šumavy, Českého lesa, Krušných hor, Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků byly odedávna obývány Čechy. Na velkoněmeckou tradici Osiedlung a Drang nach Osten dnes navazují muslimové. Doufám, že půjdou také Heim ins Reich z Brusele do Rijádu a Fašinktonu D.C.

   Vymazat
  5. Bóóže (0.27)opravdu se ve vašem případě jedná o nebetyčné hovado,věřím,že přijde čas,kdy se pověsíte,až zjistíte jak jste pitomý!

   Vymazat
  6. 0:27 a tentýž 0:37 - prokazuje, že neumí pracovat s fakty a logika věci mu také uniká. Asi kojen mainstreamem s hlavou nepřetržitě vloženou do české tapety (ČT). Policejní stanice na východní Ukrajině přepadal právě Pravý sektor a popravoval policisty, stříleli civilisty, kterým se nelíbilo, že fašističtí samozvanci obsazují radnice vyhánějí a lynčují demokraticky zvolené zastupitele, lidé se proti táhle ukranacistické zvůli stavěli s holýma rukama, jako my proti sovětským tankům v roce 1968. Strelkov začal povstání proti povstání, měl totiž jako bývalý ruský dobrovolník své zkušenosti z Bosny, kde pomáhal místním Srbům proti muslimskému teroru a velmi dobře věděl, že proti fašistické síle se musí postavit síla slušných lidí! Marek

   Vymazat
  7. Dnes nezbyva jen ocenit chovani sudetoneckych fasistu-revansistu. Kazdym dnem nam dokazuji a ujistuji nas ,ze se vubec nic nezmenilo od dob Hitlera a ze se neustale snazi a nikdy neprestanou rozvracet CR za kazdou cenu. .Pod ochranou vlady NSR fasistu. Presvedcuji nas denne ,ze reseni nasi vlady po 1945 bylo absolutne spravne a ze jine reseni nebylo mozne !! Podle vyjednavaji i se zradci v CR vladach. To vse svedci o Germanske povaze, ktera je nuti k tomu , musi to delat a nemuzou prestat. Porad loupit vrazdit a masakrovat a nemaj nikdy dost.A kolik jich vlastne zbylo dodnes?
   Reseni po bulharsku. V 1985 naridila vlada prejmenovani vsech turku v B. To se nezdalo dost a proto v 1989 vyhnali pres 100 tisic turku z Bulhatska. Stezuje si nekdo?

   Vymazat
  8. Ukrajina je vymyšlenej stát! Přestaň tu blbnout, debile! Asi stejně jako "Jugoslávie" nebo "Československo"! A pojem "Ukrajinec" je stejná hovadina jako národnost "Jugoslávec" či "Čechoslovák"! Sudetští Němci byli stejného postavení jako jiní čeští Němci! A to definoval již Václav IV. ve svém Kutnohorskémm dekretu jasně, kdyžt uvedl, že pouze český národ je dědicem Království českého!!!! Kdežto Novorusko je starší než nějaká "Ukrajina", co je jen překlad slova Pomezí! Ruské pomezí! Novorusko se osamostatnilo současně s tzv. Ukrajinou a připojil ho až jakýsi 2. všeukrajinský sjezd sovětů násilím! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Don%C4%9Bcko-krivoro%C5%BEsk%C3%A1_sov%C4%9Btsk%C3%A1_republika

   Takže ty debile! Proč se Rusové měli cítit "Ukrajinci"? Proč by neměli povstat proti vládě pučistů, která svrhla jimi zvolenou vádu a prezidenta a nahradila je ve volbách poraženou protiruskou opozicí?!?? To by museli bejt ještě větší kreténi jak ty, hovado jedno asi mizerně zaplacený!

   Vymazat
 4. 0:37 není jim dobře na Krymu, když se zbavili chazarských oligarchů. Na internetu jsou fotografie spokojených lidí, co se zbavili chazarokracie. Spokojené rodiny, kterým prolhané zlodějské svině už nevezmou radost ze života, protože by je Rusko rozmázlo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusové žijí i v jiných státech světa,ta území,na kterých žijí,ta budou také Ruska?

   Vymazat
  2. 1:12
   Jestli svůj dotaz odvozujete od Krymu, tak proč ne, pokud budou také splněny všechny následující podmínky:
   - území dříve Rusku patřilo,
   - území má vlastní, demokraticky zvolený parlament,
   - ve státě vypukne převrat,
   - lidé na území se budou cítit převratem ohroženi
   - vlastní parlament referendem rozhodne o odtržení území od státu (precedens Kosovo)
   - nová, suveréní republika, požádá o připojení k Rusku,
   - Rusko bude s připojením souhlasit

   Při úvaze o možnosti opakování "Krymu" musí pro území platit první dvě podmínky. Neznám stát, který by těmto podmínkám odpovídal. Samotná přítomost Rusů nic neznamená. Tak jako při srovnávání Krymu se Sudety samotná většina Němců je irelevantní (to není na vás, jen preventivně).

   Vymazat
  3. Frickové dosáhli rozbití Československa a Jugoslávie za pomoci místních kolaborantů dvakrát ve 20. století a dvakrát také instalovali banderovce na Ukrajině. Civilisty vraždící organizace EU/NATO je jejich 4. Říše.

   Vymazat
 5. Tak ten scuk starých sudeťáckých nacistů a dnešních českých židů a vzájemné pochlebování není nic jiného,než naplňování myšlenek velkého Bilderbergu,založeného židovskými bohem vyvolenými s nacistickými prozřetelností určenými ýbermenši v r.1954 s myšlenkou "ve dvou se to lépe táhne"(ten boj o světovládu),v regionálním rozměru....zatím se to jeví jako komické,ale mám jisté obavy,aby se to nerozvinulo zase do nějaké tragédie,jak bývá zvykem a opět nevzniklo "z velké lásky ještě větší protivenství"....,neb pokud se tito dva aktéři do něčeho pustí,vždy to má na všechny okolo neblahý vliv.

  OdpovědětVymazat
 6. Ještě k tomu Dobronínu. V ČRo onehdá brečel jeden údajně potomek zabitého z Dobronína s tím, že jeho rodina vůbec nebyla nacistická a že jeho otec byl jen Hauptman (kapitán) Ordnungs policie ("pořádková"). Pro pořádek: takovou hodnost mohl mít minimálně okresní náčelník (a to mohl být jen opravdu prověřený nácek) a jeho "pořádková" policie prováděla v Protektorátu takové bohulibé činy jako např. popravy (vraždy) v pardubickém Zámečku za heydrichiády (včetně občanů Ležáků). A příslušný redaktůrek tenkrát nebyl schopný na evidentní lži reagovat. A informace o "vzorné vsi SS" mu taky tak nějak "vypadla"...

  OdpovědětVymazat
 7. Nedovedu si představit, že by sudetští Němci nárokovali své pole, lesy a statky. Za prvé, většina domů již neexistuje. V lepším případě po nich zůstaly pouze rozvaliny v lesích. Za druhé,většinu půdy v pohraničí dnes vlastní novodobá šlechta, mající úzké vazby na politické špičky. A ty je zatím poslouchají. Jediné, co by bylo možné, je finanční odškodnění. A to by nás mžikem odsunulo mezi nejzadluženější země planety. Jenom velmi hrubý odhad je asi tak půl milionu zemědělských usedlostí s hodnotou desítek milionů korun. Potom stovky továren a městských domů ve stovkách milionů. Celková výše by se pohybovala minimálně v řádech stovek miliard. Pokud bych to připočítal ke stávajícímu státnímu dluhu, už by nezbylo na nic. Na důchody, sociály ani zdravotnickou péči. Asi neexistuje nic, co by vehnalo miliony voličů do náruče komunistů rychleji, než totální rozpad stávajícího sociálního systému, chudoba a hlad. Pak si dovedu i představit i nárůst obrovské vlny sympatií k Putinovo Rusku. To po nás nechce ani naší zem, ani peníze. Tak že si myslím, že žádný politik s alespoň posledním zbytkem rozumu tak daleko nezajde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je otázkou, kolik těch vládnoucích přizdisráčů a řiťolezců má zbytek rozumu, když tam ani předtím nic nebylo - v hlavě. Na ně stačí houknout z EU a sklapnou podpadky. Proto to sudeťáci teď tak žhaví, protože je tam bláto Sralbotka, lulin Zadolárek a kolaborant Herr Man.

   Vymazat
  2. Ono jde o otevření Pandořiny skříňky. Na druhou stranu, asi žádný člověk si nedokázal v listopadu 89 představit tak obrovité rozkradení státního majetku. A stalo se. To co se ještě dnes vymyká naší představivosti, se zítra může stát realitou všedního dne. A drzost zlodějů velmi rychle roste.

   Vymazat
  3. 7:31 Pandořina skříňka je už dokořán otevřena restitucemi šlechtického a církevního majetku a privatizací státního, to jest našeho společného majetku. Průmyslové podniky i peněžní ústavy byly pořízeny z peněz každého z nás, nikoliv z peněz nějakých "komoušů".

   Vymazat
 8. Já totiž v pohraničí žiju. Bydlím ve vsi se čtyřicítkou domů. Z původní zástavby po odsunutých Němcích tu zbylo dvanáct domů. Tři osady v okolí zanikly docela. Lze tam nalézt pouze části obvodového zdiva několika málo domů, zarostlých lesem a divokou vegetací. 90% zemědělské půdy vlastní novodobý baron, vlastnící přes dva tisíce ha.Lesy jsou v majetku obce, nebo státu. To je stav, který neumožňuje vracení nemovitého majetku. Pokud vrátím Němci chalupu, budu muset odškodnit Čecha, který jí získal a v dobré víře se o ní staral. Jak odškodnit ty, kterým se domy jednoduše rozpadly? To je prostě rána, která by nás poslala do doby kamenné. Velmi rychle by z lidí spadl uměle vyvolávaný strach z komunistů. Ti, kdo nemají co ztratit, krom své bídy, se znárodňování bát nemusejí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vsadím se, že ten novodobý baron byl členem KSČ nebo aspoň estébák, nebo jejich potomek. Mýlím se?

   Vymazat
  2. Ono je těch šlechticů hned několik. O tom největším nevím, ale nejméně v jednom z dalších případů vím stoprocentně, že figuroval v seznamech spolupracovníků StB.

   Vymazat
  3. Práskači-fuj!VJ.Horák

   Vymazat
  4. Jim by bylo přece fuk co bude po tom, až si vybojují odškodnění! Že by Češi volili komouše? A co jako? Oni by svoje prachy měli a rádi by se dívali, jak tady jdeme do háje.

   Vymazat
  5. 7:27 Žádné majetky se vracet nebudou,
   z jednoho prostého důvodu - naprostá většina těch vyhnaných Němců už nežije a jejich potomci o to nemají zájem,
   tak se neplaš, hricáku.

   A pokud tady žili Němci od 13.století,
   tak tady byli doma, stejně jako ty, když jsi se tady narodil...
   A proto,jak by se ti líbilo, když bys měl spakovat svých pět švestek (limit 50 kg) a nechat tady vše,
   co tvé předcházející generace vytvořili ?!
   Asi by se ti to taky moc nelíbilo.

   Na zanechaných majetcích se napakovali především Rudé gardy,
   přezdívané Rabovací gardy,funkcionáři KSČ dostávali ty nejlepší byty ve vilách (K.Vary, Liberec ap.) ostatní přivandrovalci pak dle měřítek "společenské prospěšnosti."

   Když proběhla privatizace bytového fondu, byly ty nejlepší byty a nemovitosti prodány stávajícím uživatelům za hubičku a za pár let na to, prodány,
   např. ve zmíněných K.Varech, za několik miliónů ruským občanům...

   Tak jednoduché je to, hricáku.

   Vymazat
  6. 8:22 Smíchám-li pravdu, polopravdu a lež vznikne "blábol", tj. je Váš příspěvek.

   Vymazat
  7. 8:22 Zapomněl jste na sebe uvést kontakt, kolaborante

   David Vondráček
   režisér
   telefon: 602 208 198
   e-mail: dav.vondracek@seznam.cz

   Vymazat
  8. 8,22
   Vracet majetky se mi jeví také, jako technicky nemožné. O finančních náhradách bych si tak jistý nebyl. Konec konců, neměly být církevní restituce určitou zkouškou, kolik toho česká veřejnost vydrží? Vzpomeňte si, co vykřikoval v listopadu 89 Havel. Žádná zmínka o církevních restitucích. Ani náznak o navracení majetků šlechtě. Lidé si zvykají. Většinou chvíli držkují, ale po určité době přivyknou. A tak se pomalu utahují šrouby. Kdyby v lednu 1990, kdy se konala dvousettisícová demonstrace na Letenské pláni, měli lidé dnešní zkušenosti, kolik by z oněch dvou set tisíc na té demonstraci zůstalo? Asi jenom ti, kteří si po listopadu nakradli, nebo jiným způsobem pomohli. Ale těch je dnes směšná menšina. Ale bez té drtivé většiny užitečných idiotů, kteří tu Letenskou pláň zaplnili, by se žádná změna režimu nekonala.

   Vymazat
  9. 9,03
   A je to skutečná totožnost tohoto trolla? Pokud ano, jsem zvědavý, zda mu vydrží jeho bojový zápal. "Obdivuji" hrdiny, kteří překypují bojovým zápalem pod rouškou anonymity. Kdybych se s panem Vondráčkem setkal osobně a on mi do očí řekl zlomek invektivů, kterými mne pod rouškou anonymity častuje zde, dal bych mu dávno přes držku. Ne proto, že má jiný názor. Ale že nedokáže sdělit jiným, než urážlivým způsobem.

   Vymazat
  10. K 8:03 z 11.9. uvádím V tuto dobu jsem na zahradě zaléval rajské a proto jsem výše uvedené nemohl poslat. Jsem z toho trochu zmatený, ale přesto souhlasím s tím, že práskat a udávat se nemá!

   Vymazat
 9. 7:00 Bohužel, mýlíte se ....
  Kdo a jaké nemovitosti v roce 1945 vlastnil lze dohledat, až na výjimky, v bývalé Pozemkové knize pro příslušné katastrální území. V různých archivech lze nalézt i seznamy movitého majetku, který odsunutí Němci tady museli zanechat. Původním vlastníkům, příp. jejich dědicům, tak lze teoreticky vrátit, co jim v roce 1945 patřilo nebo v případě zničení majetku, apod, mohou dostat finanční náhradu.
  V případě, že příslušné zákony o konfiskaci majetku Němců, Maďarů a jiných zrádců národa z roku 1945 by byly zrušeny od samého počátku, tak všechny následné majetkové převody by se mohly pokládat za nezákonné, se všemi důsledky z toho vyplývajícími..
  I usedlosti, pole, lesy, apod. ve Vaší obci zřejmě měly, možná až na výjimky, své vlastníky německé národnosti a tak i ti "novodobí šlechtici" by měli "smůlu". Jak by se stát vyrovnal s náhradami dosavadním vlastníkům by záleželo na jeho "štědrosti".
  Dodnes řada vlastníků čeká marně čeká vyřízení jejich restituce, příp. na finanční náhradu za jejich majetek, zabavený státem po 25.2.1948 ..

  Mýlíte se i v tom, že "Ti, kdo nemají co ztratit, krom své bídy, se znárodňování bát nemusejí".
  Zejména oni, jejich děti a vnuci by to byli, co by to vše museli dříve nebo později zaplatit svou prací.
  Lidé, kteří výše uvedená fakta a souvislosti v roce 1989 znali, z různých důvodů, "mlčeli".
  Ostatní občané to zřejmě nevěděli a mnozí ani nechtějí vědět ani dnes, "jich se to přece netýká".
  Za chyby se platí ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8,44
   To co popisujete ale vychází z nějakého právního řádu, který vzniknul na základě výsledků druhé světové války. Nejsme náhodou svědky snah o revizi těchto výsledků? Proč neustále zkoušejí ti šlechtici, kterým byly majetky znárodněny na základě Benešovo dekretů, tuto hranici prolomit? Logika věci mi říká, že jsou to zbytečně vyhozené peníze na právníky. Ale značný počet potomků těchto šlechticů to zkouší opakovaně již řadu let.
   Já vůbec netvrdím, že by se současným vlastníkům nemovitosti odebíraly, pokud ovšem nejsou dnes v majetku státu, nebo obcí, a vracely se Němcům. Ale už vůbec si netroufnu tvrdit, že by se tito Němci nemohli dovolávat nějaké finanční náhrady. A když se rozhlédnu kolem sebe, co všechno se odehrálo za poslední čtvrt století, vůbec nepovažuji za nemožné. Stačí se mrknout na solární byznys. Když jsme schopní zaplatit těmto "podnikatelům" během několika desetiletí bilion korun, proč by jsme nemohli zaplatit druhý sudetským Němcům?

   Vymazat
  2. Odsun byl důsledkem válečných událostí. Pokud by bylo rozhodnuto jeho následky jednotlivým občanům odčinit, pak by bylo nutné přesně takto vyčíslít a odčinit všechny následky válečných událostí i druhé straně, to jest nám. A to by se Německu pěkně nevyplatilo.
   Technicky můžeme odsun přirovnat k odminování nějakého území. Tím také preventivně odstraňujete možnost budoucích problémů. Požadovat náhradu za odsun je stejné, jako požadovat náhradu za odstraněné miny. Dost absurdní představa.

   Vymazat
 10. David Vondráček
  režisér
  telefon: 602 208 198
  e-mail: dav.vondracek@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pracuje pro jednu z nacistických agentur ČTK, ČT, ČRo (potažmo Nova). http://www.ceskatelevize.cz/lide/david-vondracek/

   Vymazat
 11. 8:44
  Pokud si někdo myslí, že tito bývalí, odsunutí "spoluobčané", respektive jejich potomci, ztratili o jejich majetky zájem, tak musí být totální idiot. Ti existují a občas se jezdí na "jejich" majetky i podívat. Neznám nikoho, kdo by, kdyby měl tu možnost - viz restituce majetků zabavených lidem komunisty, neměl zájem o rekonstrouovaný statek se 100 hektary polností, který sice, po té, co byl vybydlen a téměř zdemolován lúzou, která jej dostala po tom, co jejich majitelé byli odsunuti, a patří teď někomu, kdo zase ten statek koupil právě od potomků té lúzy, která jej obratem prodala po té, co jej v restituci dostala zpět,se nepokusil domoci se tohoto majektu nebo alespoň náhrady za něj. Bude to ještě zajímavé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Víte, já to vidím asi takto. Na prosazení jakékoliv majetkové (nebo finanční) náhrady sudetským Němcům se musí vytvořit podmínky. A ty vytvářejí politici, které, alespoň prozatím, ovládají majetní. I ti majetní, jejichž majetek má původ z exněmeckého majetku. Tak že jim by se na majetek nesáhlo. Ale proč třeba nezvýšit daňovou zátěž plebsu? Když jsem výš zmínil solární byznys, tak spotřebitel platí z celkového účtu za elektřinu cca 40%. Oněch 60% z fakturované částky jsou poplatky za obnovitelné zdroje energie a marže prodejce. A podobně "chytře" by šly zařídit i náhrady sudetským Němcům. Zvýším daně a náhrady roztáhnu na několik desítek let. A když to politici voličům "správně" zdůvodní, nic nebude stát v cestě.

   Vymazat
  2. Vyrovnání mezi NSR a ČSSR, které se týkalo škod napáchaných Němci za 2. svět války u nás bylo s konečnou platností vyřešeno mezivládní dohodou za Husáka. Ta stále platí. Zde byly vyřešeny a oboustranně schváleny i majetkové nároky Sudeťáků, které zde byly oběma stranami schváleny. Zde ČSSR dosti ustoupila a při zpochybňování popř. zrušení této dohody by Česko mělo požadovat daleko větší odškodnění.

   Vymazat
  3. 12,18
   Potom ale nechápu nekonečné snahy některých lidí o prolomení všech hranic, které byly vytyčeny jak Benešovými dekrety, tak vámi zmiňovaném vyrovnání. Na druhou stranu, vám nepřipadají snahy některých politiků, jako snahy o revizi výsledků II.Sv. války? Už jenom nedávné demagogické tvrzení některých slabomyslných jedinců, že Československo osvobodili celé Američané.

   Vymazat
 12. Za prvé: nelze smířit vraha a jeho oběť. A to ani když je mezi sebou zaměníte. Za druhé: Koho chtějí s kým smiřovat, když těm, co se tehdy narodili je přes sedmdesát a ti, co byli batolata jsou báby a dědci nad hrobem a pamatují si p.d. Jde jen a jen o (zatím) politické body a prachy bůh ví odkud. Z dobrého jistě ne. Znám se s Němci, které by šlo nazvat "sudetskými" (potomci vysídlených z našívesnice). Nikdo by se "nevrátil". Narodili se v Německu a jsou to Němci "bez přívlastku".Dobovým žargonem (nejen Adolfovým) by se jim říkalo "Reichsdeutche". Na rozdíl od "zahraničních" Němců, kteří se nazývali "Volksdeutche". A co by tady hledali? Je známo, že Sudety byly v Čechách jedním nejchudších oblastí (po Českomoravské vysočině). A ty fabriky, co tu měli byly většinou sklárny a textilky. A ty díky čínským otrokům do jedné zkrachovaly. Stačí se projet z Brna do Svitav, nebo projít Libercem. Jsou to všechno bláboly!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, to je pravda, že by se nevrátili, ale když jde o prachy, tak to je jiná věc.

   Vymazat
 13. Dejte už pokoj s vracením majetků komukoliv, jinak bychom mohli požadovat majetky i po Švédech. Důležité je se třeba dívat dopředu. jestliže si Sobotka vzal do vlády lidovce-kolaboranty, tak prostě tuto partaj nevolit, vždyť by se mohla nazývat "slibotechna". Nežli lidovci, tak raději komunisti, nebo kdokoliv jiný.

  OdpovědětVymazat
 14. Landsmanschaft by měli v NSR zakázat jako neonacistickou stranu.
  Ministr Herman za své vlastizrádné konání by už dávno měl být odvolán, pokud by neměl být postaven před řádný soud.

  OdpovědětVymazat
 15. http://elita-naroda8.webnode.cz/

  OdpovědětVymazat