Reklama

.

.

pátek 7. října 2016

Babišovo ANO utužuje korporátní cenzuru a diktaturu v EU. Babiš je pro migranty a ne, že ne

Maru
7.10.2016  Zvědavec

Babiš je pro migranty a ne, že ne! Občané EU, cenzurovaní neziskovkami a soukromými internetovými korporacemi - to je představa ANO o uplatňování svobody slova.
Neziskovky bonzují, korporace soudí, mažou a banují – a legislativci chystají úpravy trestního práva. To vše proto, aby se - podle komisařky Jourové z ANO - „nesmršťoval digitální prostor svobody projevu“.

Kde je v tomto procesu nějaká demokratická kontrola? Kde je v tomto procesu ochrana proti jeho zneužití?

EU nepřijala zákon odpovídající americkému zákonu FARA, kdy musí neziskové organizace, které přijímají peníze ze zahraničí, vykazovat sami sebe jako zahraničního agenta. Nikdo neví, kdo tyto neziskovky platí a jakým zájmům vlastně slouží.

EU nemá žádné právo svěřovat těmto organizacím a soukromým korporacím kontrolu nad naší svobodou slova.

Babiš nám v ČR věší na nosy bulíky, zatímco jeho podřízení horečně pracují na nastolení korporátní diktatury v Evropě.

Potlačení svobody projevu je v rozporu s naším ústavním právem. Evropská komisařka Jourová z Babišovy strany ANO to však orwellovskou manipulací vydává za boj za svobodu slova.

Posuďte sami její projev, který pronesla v Berlíně, 26. září 2016.

Jourová v něm stále opakuje sousloví "občanská společnost", nedejte se však zmýlit - Jourová používá novodobý politický newspeak, kde „občanská společnost“ znamená neprůhledné neziskovky a nikoli občany: 

            
Dámy a pánové,

dovolte mi začít vyjádřením mého uznání ministru Maasovi a vedoucí úloze, kterou Německo přijalo v boji proti nenávistným projevům na Internetu.

Pracovní skupina, kterou jste v roce 2015 založil, pane ministře Maasi, je pro nás průkopníkem stejně jako příkladem.

Máme problém. V posledních letech jsme svědky toho, jak se extremistické a netolerantní projevy šíří po celém světě jako divoký požár.

V dnešním digitálním světě bez hranic musíme tomuto rostoucímu jevu společně čelit. Proto se Evropská komise v květnu tohoto roku dohodla s významnými IT společnostmi o Kodexu chování, který má bránit nelegálním nenávistným projevům na Internetu.

Naším cílem je přinést změnu, aby lidé nemuseli žít v obavách, a zajistit, že Internet zůstane stále místem svobodného a demokratického projevu, kde budou respektovány evropské hodnoty a zákony.

Šíření nelegálních nenávistných projevů on-line nejen trápí lidi, kterých se přímo týká, ale také ovlivňuje ty, kteří v naší společnosti bojují za svobodu, toleranci a proti diskriminaci.

Pokud by bylo ponecháno bez dozoru, mohly by obavy z výhrůžek odradit tvůrce veřejného mínění - novináře a občany - od používání sociálních médií.

To ve skutečnosti znamená smršťování digitálního prostoru svobody projevu.

Všichni víme, že projevy nenávisti často vedou k trestným činům z nenávisti. Vzpomeňme na osud evropské poslankyně Jo Coxové, která byla brutálně zavražděna na počátku tohoto roku.

Následkem Brexitu a nenávistných kampaní proti cizincům, žijícím ve Velké Británii, a také následkem rasistického chování v jiných případech, zaznamenala občanská společnost společně s úředními orgány nárůst nenávisti o cca 57%.

"Toxické příběhy“ o migrantech a náboženských menšináchjsou pohonnou hmotou nejen pro obavy a předsudky, ale také pro palčivou nenávist vůči těm, kteří jsou vnímáni jako cizinci.

Svoboda projevu zahrnuje právo "obtěžovat, šokovat nebo rozčilovat stát či jakoukoli část obyvatelstva". Nezahrnuje však právo na podněcování k násilí a nenávisti. Nezahrnuje právo zaútočit na někoho na ulici, protože je polské, německé nebo jakékoliv jiné národnosti ... Považuji to za tak vážnou hrozbou, že mám v úmyslu vyburcovat ministry spravedlnosti na nadcházejícím říjnovémzasedání Rady ministrů spravedlnosti.

Reakce na rostoucí verbální a fyzické násilí v Evropě je velkou výzvou. Volá po průřezovém přístupu sdružujícím vzdělávání, občanství, integraci, sociální politiku a vymáhání práva.

Mou hlavní prioritou je zajistit, aby rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii bylo řádně transformováno do národních trestních zákoníků a prosazováno tak, aby pachatelé on-line nenávistných projevů byly řádně potrestáni.

Projev podněcující k násilí či nenávisti je nezákonný. Jedná se o trestný čin.

Všichni oceňujeme sílu a význam Internetu. Ale Internet nemůže existovat mimo právní stát.

To je důvod, proč jsem se loni rozhodla spolupracovat s IT společnostmi a neziskovými organizacemi jako s důležitými spojenci v boji proti nenávistným projevům. A byla jsem potěšena tím, že internetové společnosti na sebe tuto odpovědnost převzaly.

Kodex chování, na kterém jsme se v květnu dohodli, je inovativním přístupem k řešení tohoto problému.

Pro IT firmy to znamená, že žádost o odstranění nelegálního nenávistného výroku musí být posouzena a odpovídající akce musí být provedena ve většině případů za méně než 24 hodin. To musí být vloženo nejen do podmínek služeb jednotlivých společností, ale také do zákona.

V mnoha případech on-line nenávistných projevů, zejména těch podněcujících k násilí, je postup zřejmý. A vypořádat se s nimi rychle, to bude znamenat obrovský rozdíl.

V jiných případech však může být obtížné rozhodnout, zda je řeč nezákonná nebo ne.

Existuje již mnoho oblastí, kde soukromé korporace, včetně IT společností, musí činit obtížná rozhodnutí právního souladu, například daně, účetnictví nebo případy týkající se práv zaměstnanců. U posuzování těchto případů musí mít jistotu, že mají k dispozici potřebné zdroje právního poradenství.

Zajištění právního souladu u nenávistné řeči se v ničem neliší.

Kromě spravování online obsahu řeší Kód chování i další důležité aspekty.

Usiluje o zlepšení spolupráce mezi IT společnostmi, občanskou společností a členskými státy.

Jeho cílem je zvýšit efektivnost nahlašování on-line projevů nenávisti.

Snaží se o posílení spolupráce s občanskou společností v boji proti nežádoucím příběhům a dává tak patřičný prostor zprávám, které oponují nenávistným projevům a respektují naše hodnoty.

Podepsání Kodexu chování bylo jenom prvním krokem vpřed. Nyní jej musíme efektivně implementovat.

Povzbudil mě pozitivní vývoj u nahlašování zpráv a užší spolupráce mezi IT firmami a občanskou společností. Tato úzká spolupráce bude klíčová pro to, aby se Kodex chování stal úspěšným projektem.

V současné době pracujeme s IT společnostmi a s občanskou společností na vypracování monitorovacího a vykazovacího zařízení, které by posuzovalo úspěšnost používání Kódu.

Mým cílem je mít nepřetržité posouzení dopadů a shromažďovat konkrétní údaje.

V tomto ohledu by pro nás byly nejcennější zkušenosti vaší pracovní skupiny v této oblasti, pane ministře Maasi.

Na úrovni EU budeme mít první příležitost k tomu, abychom podali zprávu o pokroku dosaženém Pracovní skupinou na vysoké úrovni pro potírání rasismu a xenofobie dne 7. prosince. Poté podám zprávu ministrům spravedlnosti na prosincovém zasedání Rady.

Po předběžném posouzení v prosinci a sledování trendů během dalších kol nahlašování zpráv uvidíme, zda Kodex chování opravdu funguje.

Pokud nebude fungovat, nebudu váhat jít zpět do Sboru komisařů a posoudit, zda nejlepším řešením tohoto problému není samoregulační cesta.

Na úrovni členských států vyzývám ministry, aby zvážili, zda je v jejich zemích v tomto směru naplněn potenciál vnitrostátních předpisů trestního a správního práva včetně transpozice rámcového rozhodnutí o Boji proti rasismu a xenofobii.

Tam je určitě mnoho práce, kterou je třeba udělat.

Spoléhám na vaši pokračující podporu tak, abychom společně skoncovali se zločiny nenávisti, jejichž příčinou jsou nelegální nenávistné výroky.

Děkuji.


Vážení, také Vám z toho běhá mráz po zádech?

EU nespolupracuje s občanskou společností ale s organizacemi, u nichž nikdo neví, kdo za nimi vlastně stojí.

Neziskovky nikdy nemohou nahradit skutečnou různorodou občanskou společnost, protože prosazují zájmy jen úzkého výřezu této společnosti.

EU, OSN a také národní vlády projednávají návrhy zákonů nebo strategie rozvoje s vybranými organizacemi a vydávají to za demokratický proces.

Proto dochází k tomu, že si přizvané organizace, neziskovky a korporace prosadí své cíle a občané jednotlivých zemí jsou pak donucováni represemi takto dohodnuté zákony či směry rozvoje naplňovat.

To ovšem není demokracie.

Strategie směřování mají být navrženy ve volebních programech jednotlivých stran a jen volby by měly rozhodnout, jakým směrem se společnost vydá.

Jourová na pokyn EU přistupuje k represím, protože občané EU se brání praktické implementaci bodu o přínosu migrace OSN Agendy 2030, který si v OSN určily korporátky a neziskovky jako výhodnou příležitost k byznysu.

Tento bod označuje jakoukoli (tedy i ekonomickou a zdravotní) migraci jako zdroj udržitelného rozvoje. Proto tuto migraci budou organizace, které jsou sdruženy v nástroji OSN Global Compact, nejen podporovat, ale i přímo REALIZOVAT.

To znamená, že prvním krokem pro zastavení migrace je přehodnocení tohoto bodu v Agendě 2030 udržitelného rozvoje, neboť tam byl zařazen na základě nepravdivých argumentů.

Vysílajícím i přijímajícím zemím způsobuje masová migrace obrovské problémy. Mnozí migranti, nalákaní nesplnitelnými sliby, se zklamáni vracejí do svých zemí zpět, jiní podléhají v cizině psychickým poruchám a další končí ve zločineckých nebo teroristických organizacích.

Masová migrace je zdrojem rozvoje jen pro neziskovky a korporace, které z ní profitují.

Abychom ale nezapomněli na ANO.

Jourová pro nás nechystá jen Kodex chování a nadvládu korporátek a neziskovek.

Navrhuje také zřídit úřad Evropského žalobce s přeshraničními pravomocemi a zde již končí veškerá legrace.

Tak neskákejte Babišovi na lep.

18 komentářů :

 1. Neustále tvrdím,že Babiš je na úrovni Bakaly.
  Jourová je Babišův agent,proto byla i nasazena na Paroubka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.

   Vymazat
 2. Z důvodu politické korektnosti již napříště nebude možné napsat, že připečené a přičmloudlé /nejen maso a pečivo/ představuje zdravotní riziko a smrtelné nebezpečí. Prostě budete muset na své zahrádce přivítat africké kobylky spásající úrodu a nikým nezvané barevné slimáky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.7. října 2016 8:26

   nejen maso a pečivo, ale i přepálené tuky

   Vymazat
 3. ta pička s Třebíče se bude smažit v pekle ,mě by jen zajimalo co šnupou to je videt,samí odborníci v bruselu. citaceOrganizace pro kontrolu lobbingu v Evropské unii Corporate Europe Observatory upozornila na úzkou vazbu Jourové na Andreje Babiše, který ovládá podstatnou část českého potravinářského a chemického průmyslu i médií a jehož firmy obdržely značné množství evropských grantů a zemědělských dotací. Dále organizace upozornila na konflikt zájmů, poněvadž Jourová nejprve pracovala ve veřejné správě v oblasti evropských fondů a poté v letech 2006 a 2013 spoluvlastnila firmu Primavera Consulting, která ve stejné oblasti podnikala.[22]

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kariérně stoupala díky tomu, že si ráda lehala.

   Vymazat
 4. Je jedno koho budem volit NIC SE NEMNĚNÍ prasata zústávají u žlabu a žerou a ŽEROU

  OdpovědětVymazat
 5. Ten článek je ze Zvědavce, který řídí pan Stwora? Tak tady jsem skončil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsme dvá. Já taky, když si přečtu mnohé ze Zvědavce, končím. S pocitem, že vím všechno podstatné, že jsem se přiblížil k pochopení a k pravdě.

   Vymazat
 6. Právě prožíváte to čemu se říká diktatura kapitálu. T

  OdpovědětVymazat
 7. Tak tedy, co s tím ANO? Když jsou už na řadě volby, a budou další.

  Babiš to s financemi a daněmi poměrně dobře umí. (A mluvit umí taky dobře!) Tedy bychom se nemuseli státního bankrotu vůbec bát.
  Ale co s těmi mnoha experty v ANO přes všeobecnou a unijní a zejména migrační politiku. Typu Jourová, Telička, Zlatuška, ... (A Babiš dovede i konat, dovede schválit půlmiliadu na zaopatření prvních tisícovek imigrantů!)
  Tedy bychom se mohli bát i postupné a cílově totální islamizace.

  Tak jak si to srovnat, čemu dát přednost? Sám se nad tím zamýšlím dlouho a co jen možno pozorně.
  Došel jsem k závěru, hlavně sledováním vývoje v jiných zemích majících předstih, že v případě islamizace tu později bude doslova peklo.
  A že oproti tomu v případě pouze státního bankrotu (třeba Okamurovi by se nemuselo podařit ho odvrátit) by tady byl relativně božský ráj.

  Jistě, nemusíte se mnou souhlasit. Ale v tom případě jsem si jist, že jste se nad tím nezamysleli dost pozorně, nebo že vám chybí znalost toho co se kolem už děje. (Internet ještě funguje, jen si dat tu práci a obětovat potřebný čas.)

  Budu proto volit nikoliv ANO, ale SPD.
  K tomu mě také pobídl jeden anonym, který tu 4. září napsal, cituji:
  " Okopírováno: Kecy vládních stran mě nezajímají.
  Budu volit stranu, která bude mít v programu co nejvíce z tohoto:
  - odpovědně řešit imigrační proces
  - zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČR
  - řešení otázku romů hlavně ohledně sociálních dávek
  - sloučení Zdravotních pojišťoven v jednu
  - referendum k vystoupení z EU
  - zrušení Senátu
  - zavedení progresivní daně z příjmu fyz. osob
  - zákaz lichvy
  - zákon o prokazování majetku od r. 1989
  - hmotnou a trestní odpovědnost všech politiků
  - odvolatelnost politiků pomocí referenda
  - snížení počtu poslanců na 73
  - zákon o pracovní povinnosti vězňů
  - zákaz práce důchodců ve státní správě
  - zákaz hazardních her, automatů apod.
  - snížení státních dotací do politiky
  - snížení výsluh policistům a vojákům
  - volby provádět pouze jeden den
  Závěr: Takže SPD-pan Okamura! "

  (Asi zapoměl na referendum i k NATO.)
  Děda.

  http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/05/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-%E2%80%93-n%C3%A1%C5%A1-bezpe%C4%8Dn%C3%BD-domov-na%C5%A1e-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1-budoucnost.pdf

  OdpovědětVymazat
 8. jo panove zadna demokracie nikdy nebyla a nebude jen prejmenovanej kapitalismus a pokud je nevyhazime tak bude konec s ceskem jak ho zname

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blbost 11:12. Jedny, už nažraný, hajzly vyházíš a další nenažraný příjdou. Nemá to vůbec žádný význam. Ti nahoře tzv. u koryta si vždy dělali co vyhovovalo jim a osud obyčejných lidí je nikdy nezajímal. Vždy to byla jen pracovní síla pro plnění jejich přání a potřeb.

   Vymazat
 9. S kým je Babiš spolčen?Jedině s vlastizrádnými zrůdami,počínaje omilostněnou zlodějkou z ČSSD vítačkou Jourovou,grázlem agentem TOP 09 Zlatuškou,kamarádem BAKALY Teličkou,komediantem- protičeskou zrůdou Stropnickým,starobolševikem Komárkem dříve opěvujícím ODS a dalšími koryto toužícími získat zmetky!

  zločas

  OdpovědětVymazat
 10. Babiš je skutečně pro migranty.Jenom kvůli volbám
  ¨hodil zpátečku.Už se těší,jak v jeho podnikách
  budou dělat.Netuší,že to jsou nemakačenkové.Stejně
  jako tzv. romové.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 11. Panstvo myslete si co chcete, ale Babiš není žádný trouba a dobře ví co jsou ti tzv.migranti zač. Věřil bych tomu, že pro svůj zisk by udělal všechno možné i nemožne, ale aby si nasadil vši do kožichu to je hloupost. Uvidíme jak teď bude mluvit a dělat když teď vyhrál volby jak do krajů, tak do senátu. Pak bude ještě důležité jestli vyhraje i parlamentní volby. Jestli k tomu dojde, tak bude premierem a pak se teprve uvidí jak to s republikou myslí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka. Váš glyfosátový král Andrej Babiš.9. října 2016 2:18

   Dej si na mě glyfosátového pivíse z mého výkupu rakovinotvorným Roundupem před sklizní desikovaného ječmene a zastav se pro koblihu v reklamním oddělení stáje Tady je Babišovo.

   Vymazat
  2. 2:18 ty jsi obyčejný závistivý debil.

   Vymazat