Reklama

úterý 18. října 2016

Česká mediální nudapláž

Petr Vavruška 
18.10.2016
Občané by se prý měli připravit na to, „že budoucí česko-americké vztahy budou stále více utvářeny jinými hráči, než jsou vlády. To ztvrzuje i řada militantních prohlášení jako „politoložky“ Šiklové: „lepší mýlit se s USA, než mít pravdu s Ruskem“, která jsou varováním toho, kam až lze „pravdu“ generovanou mainstreamem posunout. Alternativní média nemají bohužel mnoho prostředků na vyvracení lží dobře uplácených námezdních politiků a publicistů. Jedním z nástrojů se může stát kandidatura na titul „Mediální naháč“. Pokud beztrestní autoři nedokáží své publikované bláboly obhájit, bude jim přiděleno trvalé místo na nově zřízené „České mediální nudapláži“. To může odradit i jejich chlebodárce.


V r.2005 Stephen Colbert do US politického života uvedl novotvar Truthiness - pravdění. Znamená to, že něčemu věříte, protože se vám to zdá pravdivé i když vám scházejí fakta. Pro mnohé je to nejpohodlnější přístup k sledování dění v politice bez přemýšlení. Spotřebitelé této masáže nemusí mít ani pocit, že slyší pravdu, protože tomu sami ani nevěří. A je jim to úplně jedno. A ukáže-li se později, že je to úplně jinak, média už neřeší. Důsledky této metody shrnul Thierry Meyssan 21.9.2016 ve WertyzReport.
Americká vláda garantuje, že usiluje o prosazování demokracie na celém světě. Pro občany tato naivní víra naznačuje bez dalšího vysvětlení, že jejich země je příkladem demokracie a že mají spasitelskou povinnost ji přenést do zbytku světa. Lid USA, sycený touto národní mytologií, nevnímá zahraniční politiku své vlády jako formu imperialismu. V jejich očích je legitimní svrhnout vládu, mající ambice převzít model lišící se od jejich a tedy je zlý a špatný“. 
Jsou přesvědčeni, že ve jménu rodiny, vlasti a Boha lze konat jen dobro a že vzhledem k jejich mesiášskému poslání na celém světě, které jim bylo vnuceno, přišli silou vnutit demokracii zemím, které obsadili. Jim to sugerují od malička. To není věcí válečnického sklonu amerického lidu, který je svou podstatou spíše mírumilovný, ale je to věcí propagandy militantních vlád, kterou jsou Američané krmeni po celý svůj život.

Americké vlády totiž očekávají, že svět bude plnit každé jejich přání. Podle přesné definice ruského spisovatele žijící v USA Orlova
... pokud kooperace okamžitě nenaskočí, použijí politický, finanční a ekonomický nátlak. A pokud se efekt nedostaví, zkusí změnu režimu barevnou revolucí nebo vojenským pučem, či zorganizují a zafinancují povstání, které ve vzdorovité zemi vede k teroristickým útokům a občanské válce. A když to nefunguje ani pak, probombardují onu zemi zpět do doby kamenné“. 
K naplnění výše uvedených ušlechtilých cílů jsou oprávněni aplikovat cokoliv, včetně rozpoutání války, nejlépe na evropském území s použitím evropských vojsk, o které se domnívají, že se jich dotkne jen minimálně.

V jaké fázi se dnes nachází ČR? Kromě prezidenta republiky a několika poslanců zatím v té první, protože servilita našich představitelů dokáže již předem přesně odhadnout nevyslovená přání Velkého bratra a ústy zejména předsedy vlády Sobotky, ministrů zahraničí, obrany a loutky instalované do vedení NATO, je horlivě prosazovat. A co není „politicky korektní“, se dnes nesmí vyslovit. Morálka nemá význam. Podle Paškové, šéfredaktorky portálu OzbrojenéSložky MO, by se měli občané připravit na to,
„... že budoucí česko-americké vztahy budou více utvářeny jinými hráči, než jsou vlády. Novými aktéry, kromě jiných, budou významní byznysmeni, vzdělávací a vědecké instituce a nevládní organizace“. 
Že to nemusí být plané řeči, to potvrdil 6.10.2016 ve svém projevu náčelník gen. štábu vojsk US gen. Mark Milley, kdy už nemluvil jen o „zkroucení rukou“ jako Obama, ale naprosto flagrantně vyhrožoval celému světu, že
... kdokoliv se pokusí ohrozit současný americký styl života a bude odporovat USA, toho jejich ozbrojené síly domlátí tak, jako ještě nikdy předtím“. 
K tomu se v ČR již připravuje modernější verze myšlenkové policie, která bude hlídat lidi s odlišným myšlením, jak to popsal v románu 1984 už Orwell, a existují už i návrhy na jejich trestní stíhání. Novou myšlenkou je pro ty nevyléčitelné zavést i „mediální karanténu“.

Mainstreamová média obecně, mají ze svého titulu oslovovat většinu populace jazykem jednoduchých sdělení. Podle Emila Kalabuse média zprostředkovávají především názory mezinárodní elity lidem dole, kteří mají sice odbornou kvalifikaci ve svém oboru, ale nikoli v politice. Hlavním cílem je občany zabavit, aby nepřemýšleli o souvislostech, které způsobují mravní a sociální úpadek.

Jejich zpravodajství se nedá dost dobře věřit, protože přejímá informace od PR agentur „spřátelených zemí“, které je vytvářejí na základě objednávek od držitelů moci či od tajných služeb. Spotřebitelé takovéhoto zpravodajství tak vstupují jen do žurnalistického second-handu, jehož zprávy jsou identické se zprávami agentur z předešlého dne, pouze doplněné povrchním míněním novinářů, aniž by událost řádně rešeršovali. Na to jim chybí odvaha, i čas.

Z hlediska dopadu jakéhokoliv sdělení na diváka je nejúčinnější televize. Divák totiž vnímá jakoukoliv obrazovou informaci vysílanou "jeho" televizí podvědomě jako pravdu, zejména je-li vytrvale opakována. Pak získá tendenci důvěřovat informacím, které je utvrzují v tom „že si to už dříve mysleli“, zatímco na informace, které jejich vsugerované vidění světa rozbíjejí, nahlížejí s podezřením a sklonem je odmítnout jako překroucené či propagandistické.

Úkolem alternativních médií je tuto iluzi zprostředkovanou mezinárodními elitami rozkrýt a pokud možno veřejnost pravdivě informovat. Na rozdíl od mainstreamu přinášejí provokativní a alternativní úhly pohledu na aktuální dění, zasazují události do jiného kontextu, odhalují útoky pod falešnou vlajkou, odhalují polopravdy i zamlčené.

Vrcholní představitelé ekonomiky totiž významně sponzorují, a tak i kontrolují politické strany. Pomocí sítě lobbistů ovlivňují legislativní proces, jeho obsah a výsledek. Jedině lidé, kteří nahlédnou do kuchyně politického marketingu, mají možnost výrazně kontrolovat svůj osud v prostředí dnešní společnosti tím, že se nenechají zmanipulovat. V r. 1989 zemřelý legendární americký novinář J.F. Stone - říkával za katedrou fakult žurnalistiky studentům:
Ze všeho o čemž zde budu hovořit, si pamatujte především tato dvě slova: Vlády lžou.

A v dnešní přetechnizované době platí, že kdo ovládá média, ovládá i veřejné mínění. Je neuvěřitelné, co si prodejní „ovlivňovatelé veřejného mínění“, dovolují. Proklamují špiclování, cenzuru, sestavují seznamy nepřátel a nesprávně myslících spoluobčanů. http://www.novarepublika.cz/2016/09/cesky-vybor-pro-vysetrovani-neamericke.html Ve smyslu hesla „politoložky“ Šiklové „lepší mýlit se s USA, než mít pravdu s Ruskem“, lze v ČT a hlavních médiích obhajovat likvidační a genocidní aktivity, měřit dvojím metrem, převracet historii, beztrestně lhát, zamlčovat, překrucovat a balastem překrývat podstatné. Za podpory ze zahraničí financovaných neziskovek i naší vlády, mohou hlásat trestuhodnou primitivní a militantní propagandu, připomínající rétoriku novodobých národních hrdinů - amerických sniperů, http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/6795-novy-serial-na-ac24-cz-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum-1-dil

Už téměř 3 roky se v „Západním světě“ uměle šíří strach z možné Ruské invaze do Evropy a tvrzení, že Putin je nebezpečný a je ho potřeba zastavit. A že je akutní, za každou cenu zabránit proruské propagandě! Snad poprvé se ztotožňuji s tvrzením Václava Klause, že
... proruská propaganda má u nás naprosto nulový prostor v médiích a nulový prostor v čemkoli. To je výmysl těch, kteří nemají žádná jiná, vážná a potřebná témata, protože neumí o ničem říci ani slovo a pořád ještě bojují s komunismem, který už prakticky 28 let neexistuje. Jestli mě něco trápí, tak je to indoktrinace a tedy propaganda, valící se k nám masivní formou z EU. To je něco, co ničí naši zemi“.

Jsme bezbranní proti systému, jehož sdělovací prostředky se dnes již vyrovnají státní propagandě v diktaturách? Jak získat imunitu proti jednosměrnému procesu informačně-psychologického působení na občany?

Abychom mohli lživá tvrzení správně vyhodnotit, potřebujeme vědomosti a čas, který mnoha lidem schází. Nekonečný příliv krátkých zpráviček, které nazýváme zpravodajstvím, má rozhodující účinky v zapomnění. Tak mohou instituce a osoby vypouštět fámy, vytvářet nálady a šířit strach. Pravda je totiž z prvního pohledu málokdy zjevná. Když se později nějaká zpráva prokáže jako nepravdivá /což je téměř vždy/ tak se to nedementuje a je obratem nahrazena novým tématem. Pak lze i tvrdit, že Kenedyho zabil Osvald, Irák byl napaden kvůli jeho jaderným zbraním, Bin Ladin řídil letecké útoky na technologickou, zpravodajskou a vojenskou velmoc USA z afgánské jeskyně, letadlo MH17 na Ukrajině sestřelili proruští povstalci, nebo že USA bojuje v Sýrii s IS a s její odnoží Al Nustra. A označovat neokolonialistické války za mírové mise. Pro nás existuje nebezpečí, že se staneme obětí propagandy, která nás i celou Evropu chce zavést do války proti Rusku.

Jedním z nástrojů této militantní propagandy jsou. m.j. honosně znějící „Evropské hodnoty“. Komickou hříčkou je, že jsou reprezentované postavou nestoudného pornoherce Jakuba Jandy, který je přímo výstavním prototypem pravdění a mediálního a politického naháče se všemi morálními i vizuálními atributy. Jestliže v rámci projektu Kremlin Watch Monitor bojujícího pod vlajkou boje s fantomem „ruské hrozby“ mohla být ustanovena „Soutěž posluhovačů Kremlu“, oceňujme naproti tomu námezdní žvanily typu Jana Macháčka, kteří nedokáží logicky vysvětlit své publikované bláboly, přinést přesvědčivý důkaz či propagující cenzuru, kandidaturou na titul „Mediální naháč“. Citujme je a dobře mířenými otázkami jim ale dejme prostor k dovysvětlení toho, co napsali. Nedokáží-li to přidělme jim minimálně ve své mysli a v debatách s přáteli opovržení a trvalé místo na nově zřízené „České mediální nudapláži“. Nositele tohoto označení nadále společně ignorujme. To může odradit i jejich chlebodárce. Navíc se vyvarujeme rozhořčení nad nekonečným tokem primitivních dezinformací, testujících pružnost pravdy. Získáme tak i čas na studium důležitých témat od opravdových a nezávislých žurnalistů. V příloze Vám zasílám avizovaný článek "Česká mediální nudapláž".

Následující výběr je ukázkou typické „tvorby“ kandidátů na titul Mediální naháč. Česká mediální nudapláž se může rychle zaplňovat, později i s přičiněním zahraničních kandidátů na tento titul.

Jan Macháček, šéf think-tanku Institut pro politiku a společnost a přednášející na NY University of Prague

Výrok 1:
Rus lže běžně ve všední den i v neděli, když to potřebuje, i jen tak pro potěšení či zábavu. S tím, kdo povýší lež na princip, se byznys dělat nedá. Nikoli proto, že je to nemravné, ale protože je to nepraktické – a protože to vlastně vůbec nejde."

Co je třeba doložit nebo objasnit: Souhlasí Macháček s aplikací jeho myšlenky:
„Ten, kdo povýší lež na princip a nechá si ji zaplatit nemá v novinařině co dělat. Hlavně proto, že je to nemravné, ale i proto, že je to nepraktické - primitivní lháři se totiž časem stávají směšnými?“

Výrok 2:
Nelze čelit propagandě autoritativního státu propagandou demokratického státu, ale snad není problém nařídit zákonem médiím, aby zveřejnila své konečné vlastníky. Rady pro veřejnoprávní vysílání států by pak dostávaly od tajných služeb informace o tom, kdo z veřejných osob, které chodí diskutovat do médií, je ve styku s ruskou mocí. Evropa by také neměla váhat – pokud to jen trochu jde – žádat internetové providery v rámci EU, aby z internetu stáhli obsah, který vysloveně představuje munici informační války. Navrhuji též odejmout vysílací licenci ruské kabelové televizi Russia Today a ruskojazyčným státním kanálům licenci pro kabelové a satelitní vysílání v Evropě i nad Evropou,"

Podle Macháčka zřejmě nestačí 15,6 milionů USD na mediální boj proti Rusku (na odpor proti teroristům z IS se vydalo jen šest milionů), které má k dispozici Broadcasting Board of Governors, což je nezávislá agentura americké vlády, se sídlem ve Washingtonu DC, zodpovídající za všechny mezinárodní nevojenské rozhlasové a televizní programy US vlády?

Výrok 3:
Když jsem přecházel Mánesův most, záměrně jsem nepozdvihl hlavu a nepohlédl ani koutkem oka na hnusnou vilu rusofila Karla Kramáře, plnou pokleslé rusofilní estetiky. Plánoval jsem vyrazit do pražské zoologické zahrady a polít benzinem a zapálit nedávno sem převezené modročervené Gočárovy domky, které již delší dobu podezírám z toho, že v nich nocují Nasťa, Marfuša a Ivánek“.
 A dále:

„Co se těm Čechům stalo? Je to tím, že se národnímu hrdinovi Jaromíru Jágrovi kdysi tak líbilo v Omsku, že přestoupil na pravoslaví?

Co je třeba doložit nebo objasnit: Je ta osoba jen blázen, nebo krajně nebezpečný terorista, před kterým se musí společnost chránit? Nevrtá vám hlavou jak je možné, že šéf think-tanku Institut pro politiku a společnost přednáší spolu s dalšími „špičkovými ideology“, reflektující názory svých chlebodárců, na NY University of Prague? Nechali byste své děti studovat na takovéto škole?

Václav Bartuška, „český diplomat“, ředitel knihovny Václava Havla:

Výrok: Bartuška proslul zejména zrůdným konstatováním, že
„když upálíte neozbrojené nositele jiného názoru, jak to udělali v Oděse - pak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je vše!“ 

(pozn.red. NR - doslovný citát "diplomata" Bartuška zněl:

„…Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid…“)

Dnes se ale ptám na jiný jeho výrok:
„ČR plně podporuje sankce proti Rusku a říkám to jasně, znovu a znovu. Je dobře, že je tam zahrnuta i cena ropy, její pokles o 50 USD během půl roku nebyl náhodný. Tímto bych rád poděkoval našim přátelům v Saúdské Arábii za pomoc“.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Na postup v Oděse má Bartuška jasný názor. Ptejme se ho: Co ještě Vám imponuje, na dalších vašich přátelích, tentokrát ze Saudské Arábie? Podpora teroristů z Islámského státu, pedofilie, 1000 ran bičem za podvratný web píšící o demokracii a právu na svobodu projevu, kamenování žen či třeba brutální veřejné popravy, které sledují i děti? Už jste manželce a svým dětem ukázal saudskou demokracii? Také od Vás zdědili obdiv k zemi která za podpory USA, vede Radu OSN pro lidská práva?

Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09 a bývaly viceguvernér ČNB

Výrok: EU nemůže zrušit sankce proti Rusku. Má totiž strach, že když by to udělala, snesl by se na ni hněv USA v podobě sankcí, pokut a jiných represivních opatření. A to navzdory evropským byznysům, které na sankcích tratí.
Sankce proti Rusku musí pokračovat, ztrát netřeba litovat. S takovými nespolehlivými zeměmi se dobrý byznys nedá dělat vůbec“, opakuje jako ozvěna USA Luděk Niedermayer.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Pan europoslanec bezpochyby ví, že sankce proti Rusku připraví Evropu o 100 miliard euro a 2 miliony pracovních míst. V čem je obchod s Ruskem nespolehlivý? Vypnulo Rusko EU plyn? Nenahradilo problémové palivové tyče od firmy Westinghous pro JE Temelín? A podívejme se na to, jak přes evropské a naše sankce, rychle roste ruskoamerický export do USA, např. raketové motory, kdo dopravuje jejich kosmonauty na vesmírnou stanici? Paul Christie, ředitel „Institutu globálních perspektiv“ při Columbijské univerzitě otevřeně definoval jak uhasit 19 bilionový státní dluh USA bez radikálního pádu životní úrovně.
„ Je to realizovatelné jen na cizí účet jakkoliv cynicky to zní. Proto je třeba organizovat události tak, aby celý svět, každá strana v té či oné míře, se účastnila na řešení finančních problémů Ameriky." (novarepublika.cz/2016/05/americky-bridlicovy-plyn-spasa-evropy.html)
A tupé vedení EU je ochotno aplikovat vše, co jim vládnoucí síly z USA vnutí. Patří zasvěceně se tvářící europoslanec k nájemným organizátorům této akce? Uvědomuje si trapnost a míru své servilnosti a jak jeho nedoložené a nenávistné lži poškozují české hospodářství?

Miroslava Pašková šéfredaktorky portálu Ozbrojené Složky MO a bývalá podřízená „Saši“ Vondry

Výrok: Nějaký virus z Putinovy laboratoře, prý ovládl "rusofilní“ jedince.
"Zdraví zůstávají lidé s vysokou imunitou vůči blbosti, srozumění s historií (nikoli té z předrevolučních učebnic). Pokusy o racionální diskuzi, věcná a logická argumentace, zdají se být krmí pro cizopasné ruské houby, usídlené v mozcích nemocných. Nekomunikovat s "rusofilními paranoiky“ není řešením, jelikož by se "nákaza“ mohla přesunout na "tupé“. Hrozilo by tak vytvoření většiny "rusofilních paranoiků“ ve společnosti, kteří by posléze pozvali Putina a byli by tak ohroženi imunní lidé." 
Pašková vyzývá stát, aby v zájmu své suverenity a existence zasáhl proti těmto "nemocným". Je prý třeba "oprášit pojmy jako vlastizrada“. Je třeba aktivizovat policii a soudy k potírání trestného činu rozvracení republiky, a to už ve stadiu pokusu.
"Nemáme-li zatím na ruskou epidemii lék, je třeba nemocné alespoň izolovat,“

Co je třeba doložit nebo objasnit: Aktualizovala tato šílená militaristka these Reinharda Heydricha z r.1941? - Úkol „nepřítel všech nepřátel“ obsahuje hlavní směrnici pro naše policejní a bezpečnostní úkoly, nejen v užším, ale i v širším smyslu slova. Nevidím v tom jen úkol zatýkat a předávat k odsouzení a dohlížet, ale chápu to jako systematické zkoumání nepřátelských vlivů. Pokusíme se podle staré metody poněmčit českou verbež. Zásadní bylo, odstranění skupin a organizací odporu. Za druhé to byla likvidace a odstranění vedoucí vrstvy, která by za určité situace mohla být nebezpečná. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídli je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.

Jak si představuje zaměstnankyně MO Pašková izolaci těch nemocných od těch zdravých, srozuměných se současně formulovanou historií, kteří už konečně pochopili, že 2. světovou válku začali „Rusáci“ společně s Němci. Může popsat, jak by takové internační tábory měly vypadat?

Pavel Šafr - novinář, který prošel snad všemi médii, všude zanechal, podle prof. Bělohradského špatnou stopu.

Výrok: Má už prý toho kremelského svinstva má plné zuby. „Už jsem se prostě nasral, říká. Musíme mít důstojnost.
Rusové jsou jako malé děti. Všichni. Nezodpovědnost, debilita, agrese. Tak naivní národ jinde na světě není. Půjdu se s nimi třeba i porvat. Za svoji zem a její svobodu má člověk bojovat. Chci být v NATO a chci, abychom byli pevnými spojenci demokratického světa. Musíme se jasně vypořádat s 5. kolonou. A prosadit, že patříme na Západ a že nejsme barbaři. Jsem moc rád, že jsou Čechy součástí německého kulturního okruhu, a nikoli ruského,“

oddechl si Šafr. Ale úplně prý nechápe,
"... kde se v některých Češích bere ona všeslovanská idea, kterou považuje za hloupou a úplně nesmyslnou. Jako by člověk trval sveřepě na tom, že chce být primitiv z pralesa,“ uzavírá.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Není Pavel Šafr už tím primitivem? Není známo jakou hodnost a vojenské zkušenosti tento hrdina má. Lze se ale domnívat, že na základě vyhlášení tohoto zásadového a rezolutního postoje staví do čela skupiny dobrovolných českých odstřelovačů v boji za svobodu této země. Aby nebyl považován jen za vyprázdněného mediálního tlučhubu, nepochybně předloží důkaz o svém hrdinském boji. Ale kam se v boji proti debilním Rusákům asi začlení? Do praporu Azov na Ukrajině, nebo do jednotky Al Nustra v Sýrii?

Petr Kolář, diplomat a údajný prezidentský kandidát

Výrok 1: Od jakéhosi V. Potápka, tvářícího se v ČTV jako “odborný“ komentátor, se dozvídáme, že Putin prý napadl Krym, aby zamaskoval žalostné výsledky 15 let svého vládnutí! Jak se v tom má nevzdělaná obec televizních diváků vyznat? Naštěstí nám to vysvětlil exambasador v Rusku,
Putin v r. 2011 zjistil, že historicky nevídaná prosperita lidem nestačí a chtějí být bráni jako občané a dodnes má oprávněný strach, že kdyby Ukrajina uspěla na své cestě k normální zemi, tak by se ta infekce přelila i do Ruska a smetla i jeho

Výrok 2: Pan Kolář ale způsob jak tou ukrajinskou infekcí Rusko nakazit dosud nenašel i když se o to dost dlouho pokouší. Proto do „Evropských hodnot“ přišel s novou thesí.
„Žijeme prý v demokratickém společenství. To je postaveno na hodnotách, a my jsme na ně trochu zapomněli. Ten základní instinkt, že své hodnoty musíme bránit, a to i se zbraní v ruce, se vytratil,“
obává se.

„Já nejsem spokojen, že lidé jsou v klidu. Chtěl bych, aby se začali bát. Zdravě se bát.“ 
Musíme totiž lidem, kteří tomu nerozumí, vysvětlit, že nemohou volit jen ty, co jim slíbí blahobyt.

Co je třeba doložit nebo objasnit:
V propagandě není žádný rozdíl mezi diktaturami a demokraciemi. Nic nového nepotřebujeme, budeme opakovat známé tak dlouho, dokud to nepochopí i ten poslední Němec,“ tvrdil Göring. 
„Vtloukám svým lidem bez ustání do hlavy: opakovat, dokud to nepochopí i ti nejzabedněnější. Podstatné je, aby lidé vždy nakonec uposlechli rozkazy vůdců. Je to jednoduché. Vše, co musíš udělat, je říct, že jim hrozí nebezpečí, a obvinit pacifisty z vystavování země nebezpečí. To spolehlivě zabere v jakékoliv zemi.“

Je to ten správný návod pane Koláři?

Generál Petr Pavel: dnes jeden z „vůdců“ NATO a patrně i kandidát na prezidenta ČR

Výrok:
Rusko je pro nás největší riziko, ne uprchlíci. Putin nikdy nespí. Utečenci nedisponují jaderným arzenálem a propagandistickými nástroji jako Moskva. Jejich přísun neřídí temné síly. Uprchlickou krizi využívá Putin ke svým propagandistickým cílům. Ne příval uprchlíků, ale Rusko je závažnější hrozbou pro země Severoatlantické aliance“. 

Český jestřáb si své ostruhy musí zasloužit válečnickou rétorikou. Však také nedávno prohlásil, že
"Srbsko a Republika Srbská představují hrozbu pro NATO, protože se dostávají do stále většího vlivu Ruska. Jestli Putin něco nechce, je to silná, akceschopná a jednotná EU. Vůči Rusku budeme prosazovat nekompromisní postoj. Musíme trvat na tom, aby byly dodržovány mezinárodní dohody, na nichž je postaven mezinárodní bezpečnostní systém. Rusko lže lidem v Evropě tak úspěšně, že přestávají věřit vlastním politikům“, bezmocně tvrdí generál.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Jakže konkrétně Srbsko Severoatlantickou alianci ohrožuje, bude ho NATO znovu bombardovat jako v r 1999, či v r. 2011 Libyi, nebo v současnosti v Sýrii? Konzultoval generál už praktické provedení se svou krajankou Madeleine? Určitě mu poradí, jaké že mezinárodní dohody opravňují NATO ke genocidním válkám! A potom ať je doslova cituje! Blogger se ptá:
„On si ten i….t opravdu myslí, že je většina lidí na intelektuální úrovní americké loutky? Poturčenec horší Turka. Soudruh nám prohlédl a nyní je na té správné straně, ale jaksi už nezvládl změnu slovníku. Patrně i to je důvod proč mu nikdo nemůže věřit ani slovo.“

Karel Schwarzenberg exministr zahraničních věcí

Výrok:
„Pád režimu Muammara Kaddáfího otevírá novou etapu historie svobodné Libye, která je z mnoha hledisek velmi důležitá pro klidný vývoj a bezpečnost celé oblasti.“

Co je třeba doložit nebo objasnit: Mohl by tehdejší ministr zahraničních věcí ČR doložit současný stav v celé oblasti? Necítí spoluvinu, když podpořil barbarské vyvražďování a totálního zničení prosperující Libye našimi spojenci, to dokonce bez vyhlášení války? Nevadí mu, že to stálo 160.000 lidských životů, převážně civilistů? Cítí spoluvinu i za to, že pomáhal otevřít stavidla současné uprchlické vlně? Má dnes vůbec morální právo se k ní vyjadřovat?

- - -

49 komentářů :

 1. to by me zajimalo kdo by toho usa poskoka pavla volil?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedovedu pochopit že člověk pavel ,který sloužil u parašutistů mohl tolik klesnout do bažiny. Boží mlýny melou pomalu a nemilosrdně.

   Smazat
  2. Pro: Anonymní 19. října 2016 10:06 - já jsem také sloužil jako důstojník z povolání (na nižších stupních), to byste koukal z čeho sestával ten nejvyšší velitelský sbor. Kdyby zítra přišli Číňaní, tak si půlka z nich okamžitě nechá zešikmit oči. Vždyť se jen podívejte, kolik máme generálů a každý z nich má desítky metálů a vyznamenaní, přičemž v boji jsem žádného z nich neviděl. Tak za co dostali ty metály?

   Smazat
 2. Žádné zařazování na nudapláž nepomůže. Jak čeští projenkýští kolaboranti, tak jejich pasáci z USA jsou těžkými psychopaty a těch se žádná ostuda nedotkne. Společensky nebezpeční psychopati patří do detenčních zařízení, nic jiného s nimi nic nezmůže.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 99% těchto individuí je bezbřehými kariéristy. Jdou třeba přes mrtvoly a to i doslova. Vstoupí do jakékoliv strany, upíší se jakémukoliv ďáblu, budou se modlit ke kterémukoliv bohu. Jen když jim zajistí blahobyt, flek na výsluní a publicitu.
   Je třeba všem rozumným vyjevit pravdu a otevřít oči!
   Jedinečná doba dovoluje zachytit prohnilost charakterů, prolhanost a jidášství celé polit a mediální scény. Přelévá se to do státní správy justice, prostě všude. Otevřete lidem oči!
   Pište pravdu a nezamlčujte nic. Jinak na to doplatí vaše děti a vaši vnuci

   Smazat
 3. Myšlení těhle lidí je na úrovni pomocné školy. S tím se nedá nijak polemizovat.
  Jak praví klasik, jeden blbec zaměstná sto chytrých lidí.
  Buďme proto ještě o něco chytřejší a nenechme se zaměstnávat. Archivujme to pouze jako svědectví doby.
  Ostatně dobrý průřez současným bizárem se dá najít v článcích Perličky z tisku.

  OdpovědětSmazat
 4. TO NEMÁ CHYBU
  Ještě snad odkaz na info o původu-z jakého společenského prostředí pocházejí, vzdělání-u koho studovali a působení-kde pracovali tito kormidelníci naší společnosti.
  Bodl by malý lexikon "osobností".
  Efekt, jaký to vyvolá nejen u veřejností ale především v řadách samozvaných přisluhovačů z řad CIA je neoddiskutovatelný. Je to jako polibek smrti od capo di tutti capi.
  Lze to demonstrovat na příkladě jisté pí Moučkové, velké bojovnice za lidská práva a proti komunismu. Její bezbřehý odpor proti Českému národu ukončila zpráva, že byla členkou KSČ a dcerou člena ÚV KSČ a šéfredaktora Rudého Práva. Nic proti politickému přesvědčení, ale když sionistická nenávist až za hrob, tak taky trochu sebereflexe.
  Další jsou např. soudr. Jiřina Šiklová členka KSČ, známá svou až uchýlenou nenávistí ke komunistům, Čechům a naší vlasti, Štětina, člen KSČ po dobu patnácti roků, odpůrci komunistů a všeho ruského, který půl života jezdil do SSSR a to i do oblastí se zvláštním režimem, kam potřeboval výslovný souhlas orgánů MV SSSR nebo pí Němcová bojovnice za demokracii a ideová vůdkyně čs pravice, kterou definitivně umlčelo profláknutí jejího studia na gymnáziu v době "nesvobody", kdy se snažila jako nezletilá odvrátit vyhození ze studia, pravidelným poskytováním sexuálních služeb profesorskému sboru.
  Nemám nic proti přesvědčení, ať náboženskému, či politickému. Ale ať si to každý praktikuje sám a ve skrytu, doma. Když vyleze na veřejnost, musí háji zájem tlupy! A zatím je v Čechách největší tlupa Čechů, ateistů lidí s morálními zásadami.
  Je čas se zbavit všech těch Rittigů-nejznámější lahůdkář, Pitrů-nejznámější zelinář, Bakalů-nejznámější krejčí, Nagyová-nejznámější kantýnská, ...
  Je vidět, za co máme děkovat V. Havlovi.
  A to nemluvě o jeho homo kamarádovi a min. zahr. nebo o zdegenerovaném hajném z Vorlíku a jeho pytlákovi.

  OdpovědětSmazat
 5. Jmenovane oportunisticke vlazprdelky nemaji zadnou politickou PROZRETELNOST ! Maji ucpany politicky frnak !

  Jinak by vedeli, ze zmena je ve vzduchu a jmenuje se Donald Trump... I kdyz podvodem volby nevyhraje, tak jeho hnuti nepujde zastavit.

  Zminene osoby dostane Putin od Trumpa darem a budou lopatovat snih z Uralu do Vladivostoku.

  On totiz Trump nekolikrat rekl, ze si bude rozumet s Putinem a bude prosazovat mir a spolupraci.

  "Vyhraje-li" Hillary, tak bude s Ruskem valka...
  Co se s lidmi, kteri jsou zde uvedeni stane, nemusim psat, protoze kazdy to vi, ze Kozaci jsou prtati...

  Neni horsiho osudu nez se narodit jako "UVEDOMELA" a politicky korekti korouhvicka - vlezprdelka.
  AT ZIJE DONALD TRUMP !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oni ani nemohou. oni se řídí pudy. nejnižšími a nejsprostšími.
   co je čeká je nabíledni. Chtějí slávu, budou mít opovržení. Chtějí publicitu, polezou uličkou hanby. Chtějí patřit mezi nejlukrativnější smetánku a skončí na smetišti dějin.
   Havel je toho důkazem.
   Přes vyvolávání duchů ze záhrobí, za pomocí profláknutých a zkorumpovaných slouhů nadnárodních bank a tajných služeb, nikdo slávu alkoholika, lháře a rektálního alpinisty Venci nevzkřísí.
   Ta hromada hnoje a lidského pohrdání, kterou na sebe nakydal za života, mu už zůstane navždy. A jeho oprašovači kolem něj ten pach morální hniloby rozvíří a sami skončí v pozici Havlových nohsledů.
   Jejich jména nebudou v učebnicích dějepisů, jak si marně přáli. Nebudou ani na nárožích ulic a náměstí. Stanou se mementem pro desítky budoucích generací, jako období pokusu o zničení křesťansko-antické civilizace.
   S nimi nepůjde do holportu ani ďábel.

   Smazat
  2. Milej Hovnolulu nevyhrozuj. Ten tvuj hitlerovsky praseckar bude rad, kdyz zachrani cast svych podvodne ziskanych byznysu.

   Smazat
  3. 2:57 Donald nedostal nic podvodne, je velmi uspesny a celkem cestny wheeler dealer ktery ma uspechy kolem sveta. Obdivuji ho od chvile kdy jsem sledoval jeho rozhohovor na australske 60 minutes kde prohlasil ze se citi v rozpacich kdyz se ho jeho obchodni partneri ptaji jak se mu libi politika ussa. Rekl ze se stydi zasvoji vladu aze by s tim chtel neco udelat. Neni to zadny vejtaha, i kdyz tak nekdy vypada coz je klamne zdani. Donald je fajn chlap a ja mu fandim na 100%. Marne,bohuzel.

   Smazat
 6. 2:57 a Vy budete radi, kdyz vam bude dovoleno lopatovat snih na primluvu Trumpa.
  Kdyby jste nebyli intelektuane zakneli, tak by jste vedeli, ze nas nepritel je Islam a Rusko je nas prirozeny spojec. Jednate jako po sezrani jedovateho kaktusu v Arizone.
  Vy vubec neposlouchate projevy, ktere Trump hlasa Americe.
  Tato chyba + vase nizka inteligence zapricinila, ze vas Cesi dali na seznam. Ja ten seznam nezakladam
  poseroutko !
  T.j. ted moda, jak v Evrope, tak v Americe.
  Ty jsi priposran take, vid ? Co jsi asi provedl ? Hmmm ?

  Chtel bych se Te zeptat ! Mohu okopiravat Tvuj prispevek (2:57) a poslat mu to ? (Trumpovi) ! Samozrejme, ze po prekladu do anglictiny, coz je malickost a s Tvym dovolenim...
  nick HONOLULU - mirotvurce.
  (Je mala nadeje, ze to Trump vyhra, protoze Hillary ma na seznamu volice, kteri zemreli uz pred 50 lety.
  To ale zavini destabilizaci zeme, coz udela radost kazdemu Rusovi.)


  OdpovědětSmazat
 7. Ano, kdo ovládá sdělovací média, tady vládne. Nic nového pod sluncem. Bohužel, za nitky tahá Velký Bratr za mořem. Parlament a senát není nic jiného, než ovládané instituce. Nemá cenu to tu rozebírat.
  I na komunální úrvni vládne strach z větru, když se plášť rozechvěje, co potom na vyšší úrovni, na to musí mít člověk žaludek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Včera jsem slyšel jeden drb. Poláci, kteří investují momentálně poměrně dost peněz do své armády, chtěli nakoupit nové vrtulníky. Nejdříve vyjednávali s koncernem Airbus, resp. s Francouzi, o nákupu 50-70 strojů. Když se to domákli amíci, jednání skončila dřív, než mohla pořádně začít. Poláci to odůvodnili nekonstruktivním přístupem Francouzů a nyní se prý jedná o nákupu amerických strojů. Osobně je mi pumpička, kde Poláci nakupují zbraně. Jenom je mi trochu divné, že po nákupu amerických F 16 by měli pokračovat americkými vrtulníky.

   Smazat
  2. Vladimire, tak je se vsim kde maj prsty ussa, renovovali Boeing 747 ale nikdo ho nechce, vsichni chteji A380, tak ussa nuti sve vazaly ten letoun kupovat i pod pohruzkami sankci. TTIP znamena ze vetsina evropskych aerolinek bude nucena pod pohruzkou sankci tyto letadla nakupovat na ukor evropskych vyrobcu. Jiste si vsimli kdo 747 nakupuje. V Asii maj utrum, vetsina asijskych spolecnosti uprednostuje Airbus, jelikoz nemaji radi Ussa. Delam do letectvi, tak o tom trochu znam. JJ

   Smazat
 8. Někdo by měl Šafrovi připomenout, že pokud se chce s Rusy porvat, má možnost. Může z fleku nahradit nějakého ukrajinského dezertéra, vyhýbajícího se vojenské službě a narukovat na Donbas. Líbí se mi tihle "taky bojovníci". Oni bojují, ale umírat za ně musejí druzí. Já s Rusy momentálně žádný problém nemám.

  OdpovědětSmazat
 9. vladimir hricak ...(5:21) To je dobry napad ! Vsichni ti kteri stale siri nenavist, ktera skonci valkou, by meli jit bojovat sami.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 10. Panove, 19.10. je zaverecna debata mezi Trumpem a Hillary, pred celym svetem ! Bude to prenos z Nevady, (Las Vegas) !
  Doporucuji vam vsem, se na to divat.
  Toto jsou nejdulezite volby v dejinach Ameriky (8.11.),
  volby mezi prosperitou a valkou !
  Bude to mit vliv na vasi budoucnost.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co my s tím? Můžeme to nějak ovlivnit? Navíc, stále je ještě ve hře možnost, že Trump v případě svého zvolení obrátí. Obama také vydával různá prohlášení. Třeba že ukončí válku v Afghánistánu. A jak vidno, dnes je v Bílém domě jenom kosmetickou figurou, vydávající občas nějaké prohlášení. Nevím, kdo Ameriku skutečně řídí, ale Obama to určitě nebude.

   Smazat
  2. Začínám mít pocit, že je to od začátku domluvené a že si Trump prostě jenom zahrál dobře svoji roli hystriona. Přitom od listopadu loňského rokujsem si myslel. že má fakt šanci a že to dá. Teď mi přijde, že věěli, že s každým jiným by Hillary prohrála, tak nechali vyrůst Donalda a ten si udělal PR, jakého by se jinak nedoplatil.

   Smazat
  3. Jaképak volby? Jen maxidivadlo, cirkus. Volíte volitele a ti koho chtějí, že. Proč se nepočítají hlasy pro presidenta přímo? Tohle a korespondenční hlasování je prostor pro manipulaci. Hlavně, že po světě kontrolujete regulérnost voleb. Také mám dojem, že Trump je nastrčený a měl jen upustit páru z kotle. Na vůli lidí to ti hlavní hráči v pozadí nenechají.TES

   Smazat
 11. Milý Honolulu, Trump to projede, tedy ty volby, je mi to líto, ale je to tak. Voliči v USA ještě nejsou dost chudí a nasraní, a i kdyby Trumpa zvolili, ono s to nějak "udělá", tak jako v případě Bushe, tenkrát na Floridě. Tedy ne že bych od Trumpa očekávala něco bůhvíjak pěkného, protože zlobivý prezident bude stejně na odstřel, takže ti, co tahají za provázky, by si ho srovnali tak jako tak. Já snad už ani nejsem na ty volby u vás zvědavá, protože to dopadne jako vždycky. Ale zdravím tě a jsem ráda, že jsi tady s námi. Ahoj Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám stejný názor. Můžeme to vzít popořadě. 1/ Vymývání mozků. 2/ manipulace s volebními výsledky (volební podvod). 3/ kladná motivace (úplatky). 4/ záporná motivace (vydírání). 5/ fyzická likvidace. Jak vidno, možností je dostatek. Osobně už nevidím možnost, jak se konfliktu USA-Rusko vyhnout. Jenom to nadšené tleskání českých roztleskávačů mne sere stále víc.

   Smazat
  2. Honolulu je naivni snilek, asi starecka senilita. Plne s vami souhlasim. Trump nema snaci. Presne jako na Floride, i kdyby dostal 99% hlasu, presto vyhraje syfilyticka Hitlery. Billy ma AIDS a chcipne do roka a ta odporna zruda taky, ovsem vladnouci chatra zase vyhraje

   Smazat
 12. Pani Pavlo, (6:27) ono ta prohra zatim neni jista. Duvod je v tom, ze za Trumpem stoji MILLIONY Americanu ve vsech statech.
  Jeho projevy jsou jednoduche a padne jako udery kladivem.
  On utoci na vsechny problemy, ktere ma pracujici trida a tech je v Americe vetsina.

  V pripade "prohry" Trumpa, milliony volicu nikdo nepresvedci, o tom, ze volby byly ferove .
  Coz znamena destabilizaci zeme.
  Podvodna vyhra Hillary jim bude k nicemu.
  Neexistuje den, kdy by nevysel na povrch nejaky skandal, vcetne vrazd.... Amerika proste uz nebude nikdy stejna.

  Lide v Cesku hodne veci NEVI a nektere jsou i na zasmani. Japonske autority nosi Trumpovy cepice se sloganem Trumpa a Japonske deti recituji jeho vety a poskakuji u toho jako kuzlata. (Tanecky)... On je proste popularni. NEMA rad Merkerovu...Ma rad evropskou Evropu.

  Ted zase vyslo najevo, ze nase vlada jsou pouze manazeri tajne vlady v pozadi. Lide se proste dozvi vsechno !

  Utekl jsem kdyz prisli Rusy do Ceska. NIKDY jsem nic takove nevidel a nezazil - co se deje dnes, za celou dobu emigrace...

  JAK OVLIVNIT BUDOUCNOST ?
  Volby ovlivnit nejde, to se uz nepodari nikomu, ale pokus o podvod JE ZARUCEN, pri scitani hlasu. Ne v jednotlivych statech , ale ve
  Washingtone.

  V pripade, ze vyhra Trump, tak od unora ho ovlivnime informacemi, ktere jsou dulezite proto, aby Evropa zustala v rukou Evropanu. My vime jak.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vysledek voleb v ussa ma v rukave Soros, ten je Chief in Charge, mily Honolulu, kdy se s tim uz konecne smiris?

   Smazat
 13. Premyslet nad Obamou je zbytecne. Je na odchodu a nadelal hodne hlouposti, jako je napr. Obama care (zdravotnictvi).

  Nepridal loni starym lidem Socialni Security a vcera oznamil, ze letos stari dostanou pridano 0 .3 % t.zn. znovu nic.
  On je stedry pouze k Muslimum. S Hillary se nemaji radi, ale obe osobnosti slouzi Sorosovi, kteremu se klani i Merkerova v Berline.

  A vite co na to rekl Trump ? (Cituji do slova.) "JA TU WASHINGTONSKOU BASINU VYPUSTIM" !
  (Zemepisne tam zadna neni . To on mel na mysli, co se tam deje. Bazina je sybolem jedovate a kousave zouzele [hadi, alligatori a jine svinstvo.])
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 14. no tak ruku na srdce on i veškrna potřeboval něco jako granat za opaskem aby ho všichni poslechli a to byl mrtvi nemrtvi študent šmid což velice pěkně evokuje hitlerovu křištalovou noc ohnu vyprodukovanou z dilničky nesmrtelneho pepi geblse ktereho všichni dnes uctivaji jako otce zakladatele a hybatele lidskych mas

  OdpovědětSmazat
 15. Gro článku je o tom, že tyhle názory dojdou publikování, že se objeví v novinách ocitují je v televizi, prostě to je problém- proč tam nedají Vondrušku a další? Kdo je za to odpovědný?

  OdpovědětSmazat
 16. Návod jak nepodlehnout:Přečtl jsem si knihu "co nesmíte vědět od Morrisona,1-2-díl.První díl dokonce 3x.Moře věcí mě nesedělo ,tak jsem hledal ,porovnával a našel.Dnes jsem nad věcí a můj obzor se neuvěřitelně rozjel,dokonce dovedu předpokládat tahy největších elit světa (kopyt).Mám duševní klid,přestal jsem mít strach,protože ví.Ikdyž situace je hrozná,vím,to je to nejduležitější pro člověka,proto lidi nebuďte líní a zajímejte se o svět kolem vás,ten nekončí za brankou vašeho domu,natož ,a co naše děti.Dnes mě nepřekvapí debilové typu:Pašková,Nidermayer,Sášeka Vondra,Jakub kuřba Janda,šiklová,Šafr,Macháček,Kolář?Petr Pavel,Švancík,Kalous ušatý,Štětináč,Kocáb,Bartuška,a mnoho jiných.A že jich je,jak někdo už řekl je to tady sám psychopat a je to zřejmě pekelně řízené.Je potřeba tyto lidi neustále zveřejňovat v jejich pozici,přesně jak to dělají oni ,použijme jejich taktiku.Kopne li tě někdo do zadku ,kopni ho dvakrát,že Šafre.Opakování:čtěte ,píďte se,hledejte,je to váš život ,nenechte si ho řídit těmato debilama.Televizi od té doby nesleduji/to je paráda a klid)Obenzin,vložky,bakt.mikózu,únik moči,nepotřebuji sledovat,natož stupido - ordinace v růžové zahradě.Co chci si bez reklam pustím z internetu.Zrušte televizi je to okrádač času a peněz,hlavně ČT1,ČT24.NEŽ BUDE POZDĚ!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Jak nepodlehnout" je málo, musíme najít cestu "jak vyhrát" abychom nebyli jen pod trvalým tlakem. Pokud se "nesešikujeme" k podpoře jedné strany, která programově nebude přijímat a delegovat do funkcí tyto "mezinárodní šíbry", budeme pod tím tlakem.

   Smazat
  2. PS. můžeme tomu klidně říkat "národní fronta" tj kandidáti budou uvádět národnost a protože žijeme ve středověku i víru, neboť volič má právo na informace tohoto typu.

   Smazat
 17. Především je nutno všechny kolaboranty a zrádce, kariéristy, všechny tyto psychopaty, sociopaty, asociály evidovat a až "to vypukne", musejí být souzeni a potrestání jako váleční štváči, vlastizrádci a škůdci národa a zaslouží si jenom jeden trest !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Řekl bych, že ta jména jsou základem pro seznam prodejných ultrafilcek, je nezbytné jej neustále aktualizovat. Např. mi tam chybí Štětina, Šír a jiná odporná individua.

   Smazat
 18. Stále víc lidí přestává bavit součaný model pravdy a lásky a dnešní politruci tento trend nemohou zastavit. Asi je z toho bolí hlava ale tak jako kdysi komunisti, i oni mohou hrát jenom o čas. Kyvadlo nálad ve společnosti teď půjde už zase doleva.

  OdpovědětSmazat
 19. @3:50 pises nam tu pekne zvasty

  OdpovědětSmazat
 20. Zajímalo by mě, jaká je sledovanost čt24, před asi 4 lety jsem to sledoval, všechny ty debaty a zprávy, teď se nedívám ani na ten rádoby komentářový ve 22 hodin. Ještě pamatuju doby, kdy se dalo do debaty zapojit po telefonu a běžela lišta s dotazy a názory diváků, teď nic. A takových je, podle všeho, hodně. Dřív ta sledovanost nebyla nic moc, ale teď musí být opravdu mizivá.

  OdpovědětSmazat
 21. Pracný, fakty naplněný obsažný článek, který pro lidi zasažené a ovládnuté zlem, je jen házením hrachu na zeď. Zlo totiž jakákoli nehodící se fakta, popírá a odmítá přijmout. Tím nechci váženého autora odrazovat od psaní takových článků, velice prospěšných pro většinu lidí zlem neovládaných, vnímajících daná fakta a hledajících pravdu. Někdy stačí opravdu málo k tomu, aby člověk zlo jednou pro vždy odmítl a odmítal. Tedy pokud svým založením neinklinuje ke zlu. Například je tím málem výrok, kterým je bombardování mrzačící a zabíjející děti, nazýváno bombardováním humanitárním. Nebo i výrok zmíněný v článku: „…Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid…“). A do třetice: "atomová válka s Ruskem by byla válkou za svobodu". Nacházet soulad s entitou, z níž pochází uvedené výroky, nemůže žádný člověk, kterého neovládá čiré zlo. L.P.

  OdpovědětSmazat
 22. 8:58... To nejsou zvasty ! To je PREKLAD do cestiny toho, co Trump rika a Ty vis uz ted, ze mas postih v budoucnosti. Jinak bys nereagoval na muj prispevek, kdyz je jich zde vice a kvalitnejsich.

  Tak jako u nas se registruji radikalni zivly, ktere jdou proti narodu, tak to delaji i Rusove, coz je normalni !
  To je ted takova moda.
  (Napr. Pat Buchanan "zmapoval" vsechny nejvlivnejsi Neocons, pro budouci potreby.)
  Chces valku, dostanes za usi az bude !

  Je skoda, ze prave starsi lide v Cesku, kteri maji nejvice zivotnich zkusenosti, maji problem s anglictinou.
  Ono v prekladu se hodne veci ztrati, nebo vyzni jinak nez je mineno v orginale.
  Meli by jste jiny obraz, nez je vam predlozen ke spolknuti na Ct. 24 a meli by jste positivnejsi mineni o Trumpovi..

  Nejvice me udivuje, ze kdyz vam PRESNE reknu, co se zde deje, a co kdo rika, tak nekteri z vas na to reaguji osobnim utokem na me, nebo vysetrovanim me osobnosti, ktera neni dulezita...

  Ja nemam pozici vlivu a nepracuji pro Fox News, nebo CNN, ale sleduji je ostre a za leta v emigraci je pro me anglictina a cestina uplne stejny jazyk. Tim chci rici, ze rozumim perfektne a kdyz vam reknu, ze Trump chce s ruskem MIR a spolupraci ekonomickou, tak mi verte !
  Nemam duvod vam lhat.

  Nekonecne stvani a demonizovani Ruska zapricini, ze Rusove ztrati nervy a rozjedou se na Brusel a Berlin.
  Americane maji prislovi: EAZY DOET IT ! To nabada ke klidu a ne k histerii.
  honolulu  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že Trump chce s Ruskem spolupráci, a to i pro boj s ISIS v Sýrii , tak to tu víme. A že Clintonová ne, to také. Tak na to palec nahoru. Ta 2. TV debata mě zklamala, byla to komedie s papírky. Ale kdyby lidi mohli prosadit své proti tomu co tu chtějí elity, tak ty volby dávno zruší. TES

   Smazat
 23. Oprava : Eazy does it !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 24. NEVIM kdo, a nevim jak, se vloupal do komunikace naseho min. zahranici
  (State departmentu) a ukradl tajnou korespondenci (E-mails).

  Nase autority o necem jinem nemluvi a do nekonecna to vysetruji - kazdy den, uz delsi dobu.
  Dnes se o tom bude asi znovu mluvit na debate v Las Vegas.
  Tato udaalost rozdvojila a demoralizovala FBI. (Tajna policie.)

  Jak se to dostalo Kremlu take nevim, ale vim, ze Rusove se intenzivne pripravuji na valku. V pripade, ze situace se nezklidni po 8.11. tak Buh s nami.

  Dnesni debata bude sledovana celym svetem ! Doporucuji to kazdemu z vas. Tato debata (politicke kolbiste) je posledni pred volbami a bude velmi OSTRA.

  V pripade, ze si vubec troufnu o ni neco napsat na NR, tak mi nenadavejte ! Nemam na arenu v Las Vegas zadny vliv.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 25. 12:26 ten chlap dela strasne veci ! On usiluje o chaos na nekolika mistech sveta zaroven. Nemecko, Francie, Svedsko a nejvice v Americe.

  Mistrne provokuje ke vzajemne rasove nenavisti belochy a cernochy.
  Plati penize bezdomovcum a gangum za napadani belochu kteri se shromazduji na poslech projevu Trumpa.

  Chce znicit kazdy stat na svete a jeho suverenitu immigracnim diktatem.
  Zalozil vrazedne proti belozske hnuti, ktere se jmenuje Black Life Matter ! (Zaplatil ho $ 30 milliony.) Tyranizuje policii ! !
  Madari ho obvinili ze spoluprace s Nacisty a pomoc Nacistum pri deportaci Zidu do KZ..
  On jim na obhajobu rekl, "ze kdyby to nedelal on, tak by to delal nekdo jiny".

  Usiluje o to, aby na svete nebylo hranic a kazdy sel bydlet a zit kam ho srdce tahne. Ceska republika by tim padem prestala existovat do 14 dnu.
  Ten chlap je dizaster !
  On ma na kazdeho statnika zalozenou kartu s jeho nepristojnostmi a tim je drzi v Shachu a poslusnosti. Cert vi, co ma na Merkerovu.

  To vse snadno najdete na internete a doporucuji vam to zkontrolovat, abych zas nebyl obvinen, ze pisi zvasty.

  Nenchte si ujit debatu.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 26. Absolutně potřebný článek Petra Vavrušky. Jenom škoda, že ti, kteří by to nejvíc potřebovali z první ruky a číst denně, si to asi nepřečtou ani jednou.

  OdpovědětSmazat
 27. Prave hlasi, ze v pripade vyhry Trumpa, volby budou zruseny z duvodu toho, - ze to tak zaridil president Putin.
  Huuuu, ha, ha, ha...
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a Nicku, podivej se jak vas tam media masiruji. Us pisou o tom ze to ma Hitlary vyhrano.
   https://www.yahoo.com/celebrity/poll-hillary-clinton-win-election-162327502.html

   Smazat
 28. Chtěl bych ještě podotknout k oné rozpravě budoucích presidentů v USA. Já si myslím, že i kdyby vyhrál Trump, nic by se tak moc nezměnilo, vládne v USA v pozadí někdo jiný prostřednictvím sdělovacích médií. Tady spíš jde o něco jiného. Jde o Čas. Situace musí uzrát, a Clintonová je už nahnilá. Hodí ji do díry s pompou jako Bežněva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, už hrají jen o čas. Ale umírající kobyla nejvíc kope, z toho mám obavy.

   Smazat
 29. Výborný článek pana Vavrušky obnažující politickou scénu a pokřivené slouhovské "charaktery" NWO propagandy. Díky NR za publikování.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.