Reklama

středa 19. října 2016

Evropské hodnoty v Africe aneb Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Květa Pohlhammer Lauterbachová
19.10.2016 E-republika

Ze všeho zla jsou obviňovány USA. Stanou-li jednou před soudem, budou před ním muset stát ovšem i evropští politici. Jako kdybychom my, západní evropský okruh, byli nevinnými beránky.


Mezinárodní finanční kapitál potřebuje nová území, nové zdroje. Je na konci. Co se týká úrokových sazeb, zažíváme delirium tremens a rozpad stávajícího měnového pořádku lze datovat 1. říjnem 2016. Jen málo pozornosti bylo věnováno převzetí yüanu do koše měn MMF jako zlomového data, kterým začíná proces odbourávání modelu Pax Americana. Rusové dnes oznamují vydávání státních dluhopisů v yüanech, což znamená další oslabení dolaru. Nastupují poslední pokusy, jak manipulovat cenu zlata dolů a podvádět naivní investory, viz aktivity centrálních bank a jejich hlavy BIZ v Basileji minulý týden, kdy se pákuje ve velkém již i zlato. Máte kilo, papírově však prodáte tunu. Absurdnější obchodování si nelze představit. Více ZDE

Americký Fed se neodváží zvýšit základní úrokovou sazbu před volbami a prezident Obama rozhoduje v těchto dnech, zda vyhlásit Sýrii (a tedy i Rusku) válku. Turecko ve válce s USA již vzhledem k podepsané smlouvě o výstavbě plynovodu z Ruska fakticky je. Veselé časy!

 

Zdá se, že se kolečko dějin otočilo nazpátek o více jak sto let


Kolonialismus není zdaleka minulostí. Pokud tedy sledujeme alespoň současnou politiku západních mocností, které se pokoušejí zuby nehty prosadit smlouvy TTIP, TiSA, CETA, ATP a EPA a další. Obyvatelstvo Evropy se nedokáže sjednotit, aby demonstrovalo za udržení sociálního smíru, ale dokázalo se zorganizovat a demonstrovat proti pokusům zrušit národní státy a omezit vliv vlád a parlamentů a ovládnout svět ekonomickou silou nadnárodních korporací. Při poslední demonstraci proti TTIP vyšlo v Německu do ulic přes 320 tisíc lidí. Přesto německý Ústavní soud tento týden rozhodl, že aniž by mohla být pěti set stránková smlouva CETA s Kanadou důkladně prostudována, může být uvedena „předběžně v platnost“ pod podmínkou, že bude existovat nějaká možnost od ní v budoucnu odstoupit. Pusťte si vlka do chlívku a doufejte, že tam nenadělá paseku.
 

Angela Merkelová v oparu paranoidní sebestřednosti
Němci hrají velmi špinavou hru. Není omluvou, že jsou obsazeným státem a že musí poslouchat svého protektora. Jejich prostřednictvím je tažena ke dnu celá Evropa. Nástrojů jim k tomu bylo vnuceno dost: Euro, migrantská krize, vydírání a obchodní válka ze strany „nejlepšího přítele“. Ale nestačí, že obšťastňuje evropské občany, po návštěvě afrických zemí vystupuje jako Mesiáš, který snad chce zachránit celou Afriku. Slibuje zde pomoc výměnou za demokracii. Je únavné poslouchat ji: Pořád ta samá papouškování a klišé odkoukaná od Baracka Obamy.

Když se chci jako německá kancléřka starat o to, aby se Němcům vedlo dobře, aby Evropská unie byla soudržná, musím se také starat o to, aby se v evropském sousedství dařilo tak, tam mohli lidé svou vlast považovat za svou vlast. Konkrétně to v naší době znamená, že se budeme muset zabývat Afrikou novým způsobem.

Na ten nový způsob pomoci Africe se podíváme dále. Zřejmě je paní Merkelová ve svém velikášství přesvědčena, že když tak úspěšně obšťastnila Evropu svou politikou, přijme její obšťastňování i africký kontinent. Jak tedy hodnotit cestu Angely Merkelové po Africe?

Vzhledem k její politice otevřených dveří imigrantům a nátlaku EU, jejíž je čelnou představitelkou, nelze tuto cestu označit jinak než za nestoudnou a nemorální. Nebo si snad byla obhlédnout, nakolik je Afrika ještě zralá po špinavé koloniální politice a vměšování se do politiky zemí severní Afriky a podpoře vraždění v ní, zemí, které byly hrází proti uprchlíkům do Evropy, zabránit proudu afrických migrantů na Evropu? Ale nakonec nejde jen o německé politiky. Tématem článku není tentokrát úloha Francie, zemí Beneluxu a Itálie, které si ještě svůj kalich hořkosti budou muset vypít do dna.

 

Prosazování „evropských hodnot“ v podobě evropsko-afrického ekonomického partnerství


Protestujeme proti TTIP, CETA ,TiSa v Evropě, ale veřejnost nemá vůbec ponětí, že Evropská unie vnutila africkým zemím smlouvu o volném obchodu, která je nejenom nemorálním aktem, ale v případě Afriky doslova svinstvem. V případě TTIP s USA nebo CETA s Kanadou nejde o partnery na různém stupni ekonomického rozvoje, úrovně technologie i vzdělání, na rozdíl od zaostalé Afriky. Tady jde o zcela zaostalé země, které se tak stávají obětí daleko horšího stupně neoliberálního vykořisťování, než zažívají země bývalého východního bloku. Ale mají přírodní zdroje, a o to jde. Africké státy nebudou mít tak šanci se kdy postavit na vlastní nohy a vybudovat si vlastní průmysl.

My Češi rádi říkáme, že jsme nikdy žádné kolonie neměli, a tedy se nás invaze afrických a asijských migrantů netýká. Dnes jsme však součástí EU a NATO a děláme užitečné idioty v Mali, Afghánistánu i jinde. A peníze na tyto mise jdou i z našich kapes. I my se na této dnešní nekoloniální sprosté politice, nehodné člověka 21. století podílíme a na konci dostaneme také svoji zaslouženou odměnu. I my neseme část viny za stav tohoto světa.

 

Politika Bruselu vůči Africe popořádku


Ze všeho zla jsou obviňovány USA. Stanou-li jednou před soudem, budou před ním muset stát ovšem i evropští politici. Jako kdybychom my, západní evropský okruh, byli nevinnými beránky, obětí manipulací ze strany USA. Vadí nám vnucovaná chlórovaná kuřata a nadnárodní rozhodčí soudy, neférové podmínky, které vyhnaly do ulic statisíce lidí, ale vůbec jsme si nevšimli, že Brusel podepisuje dohody o volném obchodu s africkými zeměmi, které lze označit za všechno, jenom ne férové. S posledními, které odolávaly nátlaku - Keňou a Rwandou - je podepsal nedávno. Více ZDE . Tanzánie, Uganda, Burundi a Jižní Súdán ještě pořád odolávají. Vše pěkně v tichosti, média nás nebudou přece zatěžovat „zbytečnými“ informacemi.

 

Afrika je v módě. Zájem ze všech stran: USA, Čína, EU


EU se snaží posledních deset let uzavřít co nejvíc dlouhodobých smluv o zónách volného obchodu s velkým počtem afrických zemí. Oficiální název Economic Partnership Agreement (EPA) je součástí bliku Afrika, Karibik a Pacifik (ACP). Základní informace o EPA najdete ZDE

EU prosazuje protlačení smluv o volném obchodu stylem drogového dealera, který shání nové kunčafty. Především nejdříve připraví vyhlédnutým státům nebo hospodářským sdružením malou dávku drogy, aby se země dostaly do úplné závislosti. Samozřejmě jde o neoliberální taktiku, která má zajistit EU přístup k surovinám, stejnou strategii používají i Spojené státy a Čína.

Africké země získávaly od roku 2000 přístup na evropské trhy, tím se vytvářela propojení v oblasti agrárního obchodu, o který EU zejména jde. Jeden příklad za všechny: S Ghanou byl rozjet obchod s importem výrobků a drůbežářských monstrózních evropských továren, které sem dodávaly dotacemi a chemií narvané přebytky a odpad z drůbeže, kterou západní konzumenti opovrhují. Tím však byla zničena existenční základna drobných zemědělců v Ghaně.

Toto otevření vrátek vlkovi dočasným nalákáním na možnost dostat na evropský trh africké výrobky mělo pak zajistit Bruselu páku, jak zlomit odpor afrických zemí proti rozsáhlému otevření jejich trhů evropské konkurenci, které tyto země nebudu nikdy schopny stačit dechem. Aniž bychom si toho všimli, byly africké státy postaveny v roce 2013 naprosto hnusným způsobem před ultimátum: “Buď podepíšete EPA do října 2014, nebo škrtneme naše podmínky, které vám usnadňují přístup na naše trhy“.

Je jasné, že hospodářská (zejména silná německá) lobby podporovala tento nerovný boj ze všech sil a 10. července 2014 kapitulovaly vlády západoafrických států, sdružené v hospodářském společenství ECOWAS a hned nato 22. července ratifikovalo po nátlaku dalších 7 afrických zemí sdružených v South African Development Community (SDAC). Jsou mezi nimi Angola, Kamerun, Jižní Afrika, Namíbie. Jenom Keňa se bránila dodržet podmínky bílého muže, a tak byly na její exporty uvaleny vysoké celní přirážky ze strany EU, což znamenalo pro Keňany ztrátu 150 tisíc pracovních míst. Vláda v Nairobi podepsala „partnerství“ až 1. září 2016. Tanzánie, Uganda, Burundi a Jižní Súdán musí smlouvy podepsat zvlášť.

 

Otevření trhů za nerovných podmínek trvale poškodí africké země, stejně jako poškodilo v devadesátých letech nás


Z krátkodobého pohledu vzniknou sice v Africe nějaká pracovní místa, stejně jako v montovnách ve východoevropských zemích, které jsou také zbaveny víceméně své materiální zemědělské základny a závislé na dovozu potravin, ale neoliberální koncept nadvlády zcela volně se pohybujícího kapitálu bude mít pro Afriku zhoubné ekonomicko-sociální dopady.

Podle EPA musí Afrika otevřít 83 % svých trhů pro evropské zboží, přičemž jen 10 % zboží vyrobeného v Africe je schopno konkurovat. Němci mají v Africe bohaté zkušenosti a jediná pomoc má spočívat v otevření se konkurenci? O tom byla návštěva Angely Merkelové v Africe? Takže se tam budou vyvážet dotované zemědělské přebytky.

Ale nejenom to, jak ukazuje další příklad: Nedávno uveřejnila televize Arte dokument o velkém obchodování se starými počítači a elektronikou z Evropy, která je určena jednak k likvidaci, jednak částečně k prodeji. Tímto kšeftováním se tvoří v Africe „nová střední třída“. Jen si vzpomeňme na obchodování s ojetými auty u nás. V Africe se děje to samé. Bohatý Západ se zbavuje morálně zastaralé techniky, jenže barbarská likvidace odpadu z Evropy s sebou nese důsledky v podobě rozsáhlého znečištění životního prostředí. Únik jedovatých látek do řek a moře ohrožuje mořskou faunu a zbavuje rybáře jejich obživy. Kromě toho s sebou nese nárůst rakovinových onemocnění obyvatel postižené lokality.

To je čistý neokolonialismus, protože rozvrácené africké ekonomiky nebudou nikdy moci konkurovat například německé ekonomice. Nemohlo-li konkurovat Německu Řecko, jak by mohly konkurovat země Afriky. „Smlouva EPA není nic jiného než odpískání šance na vznik zpracovatelského průmyslu v Africe“, říká expert z nevládní organizace Chléb pro svět Francisco Márí. Sankce uvalené v podobě celních přirážek na Keňu přesáhly celou rozvojovou pomoc této zemi.

Evropské země se potřebují zbavit zemědělských přebytků. Zoufalství eurokratů je tak velké, že navrhují platit farmářům v Bavorsku a Rakousku 15 centů za každý litr nedodaného mléka! Zatímco jinde umírají děti hladem…

Související články:

44 komentářů :

 1. Chudinka zase, jako už po mnoho let, blekotá o "dalším oslabování dolaru", "rozpadu finančního systému", o "manipulacích s cenou zlata" atd atd.
  To že se z jejich prognóz nic nesplnilo a neplní, ba právě naopak, děje se pravý opak, tuhle fanatickou blbku zřejmě vůbec nezajímá. Nemá kapacitu na to ve světle faktů a čísel korigovat natož opustit svoje tunelové jednosměrné vidění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:18
   Ty vzniklá slátanino z megakreténa a udavače,ty si jsi pindat o nedostižným papíru s mickeymousem do Fuckingtownu,třeba ti čokovopice přiděli vlastní sud whisky ty zlitej megablbe ekonoma Kraďouska!

   Smazat
  2. Ako vidno, nie len tá "chudinka" má jednosmerné videnie.
   Že by na jej slovách nebolo ani kúsok pravdy? Tak dajte teda k tomuto článku a téme k dobru zopár faktov a čísiel, nech si to videnie trocha skorigujeme "správnym" smerom.

   Smazat
  3. 12:56

   FAKTA:
   1) Dolar už skoro 9 let vytrvale posiluje ke všem měnám
   http://www.xe.com/currencycharts/?from=XDR&to=USD&view=10Y

   2) Zlato už přes 5 let klesá
   http://www.xe.com/currencycharts/?from=XAU&to=USD&view=10Y

   3) Bezcenný (prej zlatem krytý :-D) rubl šel za 8 let a zvláště za poslední 2 roky úplně do řiti
   http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=RUB&view=10Y

   4) Ropa šla taktéž do řiti

   5) HDP USA setrvale roste

   6) HDP Ruska setrvale klesá

   atd atd

   Tato FAKTA jsou přesným OPAKEM toho co tahle blbka a jí podobní už roky predikují.


   Smazat
  4. 13:08
   Dolar že posiluju ty ekogovnome?!!!To ti nakecal kdo?Soros nebo feťák a zloděj Kraďousek?!!V roce 2008 ten ksindl ministerskej taky tvrdil,že nás se žádná ussacká krize vyvolaná Sorosem nedotkne a hle,jak byla realita jiná!!!!!A od tý doby dolar stoupá.....leda jako levnej toaletní papír:-D

   Smazat
  5. 13:16

   Jasně že posiluje. Ale ty jsi tak vypatlaný a negramotný šulin, že si neumíš ani otevřít ty grafy které jsem ti naservíroval až pod nos.

   Smazat
  6. Ty nevzdělaný debile, ožral ses z hoven v té americké prdeli ! Fanatický blb a onan jsi sám ! Nemáš ani vzdělání a znalosti, tak si udělej úkoly do zvláštní školy, vyhoň si ho ještě jednou a snad už bude od tebe klid.

   Smazat
  7. 13:31
   Hele ty prolhanej honimíre lejnolahvárenský žumpy a milovníku Kraďouska a ostatních zlodějů,realita a grafy je něco úplně jinýho!!!!A jestli to kvůli lejnu v palici ty ussackej kuřbuřte Jandovo eurovnot nechápeš,tak si nech ty výplody propagandy z Fuckingtownu pro retardy z TROP09!!!

   Smazat
  8. Dolar si stojí jak stojí a jedním z důvodů, proč nepadá ještě silněji je fakt, že EU znehodnocuje euro tiskem bankovek, stejně tak se chová i "naše" Národní banka. Už jsme mohli mít dávno elektroniku za polovinu, levné zahraniční dovolené, hodnotné úspory, ale ČNB to kazí, protože si její "odborníci" myslí, že předností české ekonomiky je levná pracovní síla.

   Smazat
  9. Dělají to americké loutky v ČNB a EU.

   Smazat
  10. 13:31 - ty grafy jsou krafský. Jeden zdroj - nějaý xixao či co - čínský? Navíc podle nich jax to seřadil teda zlato je pořád slušný, i když ne jako na přelomu let 2011/12, ale dolar podle tý druhý tabulky upad totálně na hubu (dobře si naopak ved před krizí - 2006-07) ...

   Smazat
  11. No a ten rubl tam naopak vystoupal do nebeskejch výšin! Na dně byl podle těch grafů někde před krizí kolem roku 2007 ... tyhle čínský sračky sem neposílej. Víme že USA nemá peníze, ale jden petrodolary - tedy židáctvem tištěnej ppapír zákonama banksterismu upravenej tak že si ho i každej Hotentot musí koupit když si chce nakoupit třeba jen blbý plastový flašky z ropy ...

   Smazat
  12. Ono stačí krapet myslet! Kde by dolar vzal reálnou hodnotu? Vždyť se tam hovno vyrábí, nikdo tam nepracuje, všichni jen fetuhou, střílej po sobě, žvaněj napodobujíce Tarantýna, kšeftujou se vším možným i nemožným, buzi buzi dělaj na ulici, kravám berou děti a ty pak bučej až do vesmíru zoufalstvím, aby měli krvavý maso a ještě pitomější mozek a mohli dělat zabijáky pro 4ernou vodu nabo jůesese vraždící soldatesku po celý planetě. Tak z čeho by měl mít dolar nějakou reálnou sílu? Má jen tu sílu, kterou mu dá ta vraždící soldateska s kvérama namířenýma na makovice ropnejch šejků ..

   Smazat
 2. dyt to rikam eu zhouba evropy je treba se na ty spiny vykaslat u nas vyhodime sobotku nemci makrelu francouzi hollandeho a ten soud bych jim pral

  OdpovědětSmazat
 3. EU podvedla své nové členy, kteří si od vstupu slibovali kvalitní právní prostor a zvyšování životní úrovně. Což se nepovedlo.
  OD NATO si slibovali mír vůkol, což se taky nepovedlo.
  Jak může dnes někdo někomu něco slibovat a doufat, že mu alespoň domácí obyvatelstvo uvěří?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máme mír a máme se materiálně dobře. Samozřejmě až na pár frustrátů kteří nemohou vystát, že soused má novou Oktávku a oni jen Felicii.
   Takže o čem to pindáš?

   Smazat
  2. 13:11
   A o čem pidáš ty havloidní lejnosrku?!!

   Smazat
  3. 13:18
   O tobě, ty frustráte.

   Smazat
  4. 13:29
   Leda i sobě ty líný,zlitý hovado udavače Havla!

   Smazat
  5. Kolaborant a sociopat 13:11 tu mele oblíbenou mantru bezohledných šizuňků, rentiérů a zahraničních agentů. Lépe se má jen menší část národa, ta větší se má hůř než za minulého režimu, o bezdomovcích a ničení české ekonomiky ani nemluvím. Ty svoje kecy může mít tak leda jako anonym na internetu, říct to lidem do očí v tramvaji nebo v metru, přijde o zuby.

   Smazat
  6. 13:11 - Za čuráky jako ty jsem necinkal železnou tyčí do komoušských vitrýnek na náměstí v 89! Ale za to že budu žít tak ty debile jako jeden Standa u nás za komára, ty hovado! Proto jsem zvonil a ne abych poslouchal cancy hovad tvýho typu! To sem moh zůstat vekslákem na plnej úvazek, debile!
   Přiblížim to vole: Staník byl syn emigrantů ze západního Německa. Nepracoval a bral 800 mařen podpory. Mámě v Dýzldorfu dal 3 kila na nájem a za půjčení auta s plnou nádrží - kanárkovej golfík! Pak jel sem a ubytoval se u našich sousedů. Za zbylých 5 kilo dostal od nás 6 litrů! (v bance by dostal 4,5 litru). Litr dal sousedům za pronájem podkroví a jásali! A pětka mu zbyla na život. Ty čuráku - den co den seděl ve vinárně a pil beton, kouřil kamelky aholkám kupoval čízo a bols ty mamrde! Byl super voháklej, celej v bílym, včetně bot v barvě slonový kosti, když pršelo, nosil elegantní černej deštník a kšiltofku jak Belmondo ty pračúráku jeden! To je co? A ráno vyspával a smál se nám co jsme museli chodit dospat flám do kanclu někde ve městě za pár šupů! Tohle jsem chtěl tu a ne ty tvý nudný žvásty o míru a údajným blahobytu,těch jsem se za komára naposlouchal dost a dost! Ty rudomodrej hovade ...

   Smazat
  7. Anonymní19. října 2016 13:11 flustrat jsem ale z toho co se deje ze jsme us kolonie pod spravou nemecka ze se vyhrozuje rusku ze mi tu nemecka cubka chce nacpat africany a nejake blby mamon je mi fakt ukradeny

   Smazat
 4. Článek je o úplně jiné věci, než o dolaru. Je o nestoudném a promyšleném vykořisťování slabších, o pokrytectví tolik do nebes vynášené Evropy, přesněji EU, o naší spoluúčasti a spoluvině na pokračujícím drancování Afriky, jejího ekonomického, lidského a ekologického bohatství.
  Je to hanba.
  O úrovni Čecháčků ovšem svědčí, že naskočí v diskusi na podhozené téma odvádějící pozornost od podstaty.
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On mele stále to samé - je to psychopatický troll. vd

   Smazat
 5. Čím víc Evropa posílí vykořisťěním Afriky, tím víc Amerika posílí vykořistěním Evropy.
  Jak prosté milý Watsone.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědo, co dvouhlavý, zlatem krytý orel? Kde se vám zatoulal?

   Smazat
  2. 14:41
   A kde se ti zatoulal mozek a dolar na vzestupu od roku 2008 ty havloidní zblblo?!

   Smazat
  3. 14:41 No ba, bažejo, trochu se zatólál. Ten vorél. Ale negde tady blísko.

   "Co se týká úrokových sazeb, zažíváme delirium tremens a rozpad stávajícího měnového pořádku lze datovat 1. říjnem 2016. Jen málo pozornosti bylo věnováno převzetí yüanu do koše měn MMF jako zlomového data, kterým začíná proces odbourávání modelu Pax Americana. Rusové dnes oznamují vydávání státních dluhopisů v yüanech, což znamená další oslabení dolaru. Nastupují poslední pokusy, jak manipulovat cenu zlata dolů a podvádět naivní investory, viz aktivity centrálních bank a jejich hlavy BIZ v Basileji minulý týden, kdy se pákuje ve velkém již i zlato."
   http://news.e-republika.cz/article3739-Evropske-hodnoty-v-Africe-aneb-Jak-se-do-lesa-vola-tak-se-z-lesa-ozyva

   Nebo tady eště líp:
   http://n8waechter.info/2016/10/egon-von-greyerz-goldabsturz-der-vergangenen-woche-durch-die-biz-ausgeloest/
   Děda.

   Smazat
  4. 21:08
   Dědo snažíte se hezky, ale co si pamatuju, celý rok 2014 jste sliboval uvedení Orla do oběhu a následný okamžitý kolaps dolaru od 1.1.2015 jako jistou věc.
   Já jen že už se blíží 1.1. 2017. Nepřipadáte si tak trochu jako blbec?

   Smazat
  5. 21:18
   Já si zas pamatuju Chujmere debiloviči na to,když ten alkoholik,feťák a zloděj Kraďouskek lhal,že nás se finanční krize nedotkne....a od tý doby toaleťák s Mickey mousem stále letí nahoru ty blbsteine,viď?!!!!A ty jsi i bez mozku vystudoval Plzeňský pravá!

   Smazat
  6. 21:18 Jako blbec si připadám. A nejen trochu. Ale to úplně jiných důvodů. které sem nepatří.
   Tady mě velice převelice potěšilo vaše "Dědo snažíte se hezky, ...".
   A pravda, orel má zpoždění už závratné. Začínám proto ještě víc zdravě a a ještě víc málo jíst. Abych si prodloužil život a dočkal se. Zdravím, Děda.

   Smazat
  7. 23:17

   OK. Hodně štěstí a zdraví přeju.
   Ale toho orla se nedočkáte i kdybyste žil 100 let. Nic takového se ve skutečnosti reálně nikdy nechystalo a ani nechystá. Jsou to jenom povídačky a přání otcem myšlenky.

   Smazat
 6. Když Čína obchoduje s Afrikou, buduje tam hedvábnou stezku, bere africké suroviny tak místní rusofilní a sinofilní užiteční idioti skáčou radostí 5 metrů do vzduch a všem dávají Čínský přístup za příklad jak se to má dělat.
  Když chce ale obchodovat s Afrikou Evropa tak ti samí idioti kvičí zlostí.
  Je to krásná ukázka o co těmto křivým, ulhaným idiotům ve skutečnosti jde. Jen si ve všem hledají klacek kterým by mohli mlátit nenáviděný západ a vybili si tak své frustrace.
  Jsou to vlastně chudáci, ale litovat je rozhodně netřeba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:40
   Co to tady zas blekotáš ty zlitej milovníků ussackejch okupantů a banderovskejch vrahů?!!!!Sám si kříženec vychlastanýho sudu whisky a magora na pokraji příčetnosti....a teď si jdi ty lejnostku stěžovat Šapitovi a Poserplínovi,že tě nikdo nebere vážně a jsi jen k smíchu!!!!

   Smazat
  2. Hedvábná stezka nikdy nevedla přes Afriku.
   Každý ať obchoduje, jak chce, ale v okamžiku, kdy svou politiku provází slovy o lidských právech, důstojnosti, pomoci, tak musí obchodovat férově a nezneužívat slabší pozice partnera, nemluvě o podvodech na něm, o jeho vmanipulování do vydíratelné pozice atd. Platí to o EU, USA, Rusku, Číně, Německu, ČR, o komkoli. Možná, že všichni provázejí své obchody slovy o pomoci, rozvoji atd., leč v našich končinách média informují jen o těch z úst šéfů EU, USA, SRN, ČR, nikoli o podobných od šéfů RF, ČLR. Z toho plynou tři možnosti: 1. všichni jsou gauneři, kteří se chtějí napakovat na slabších, ovšem Západ to navíc pokrytecky balí do květnatých frází; 2. všichni jsou gauneři, kteří se chtějí napakovat a všichni to provázejí patřičnými žvásty, ale Západ o blábolech RF a ČLR mlčí; 3. Ziskuchtivými gaunery a pokrytci jsou jen Zápaďáci a RF a ČLR obchodují férověji.
   Nejsem přesvědčen, že by zrovna platila alternativa 3., ale dovedu si představit, že pokud by ČLR a RF bylo možné nařknout z odpudivých obchodních metod, tak by to Západ v současné protiruské a protičínské hysterii učinil. Nečiní tak, tudíž buď se k nim neuchylují, nebo se nevymykají obvyklým způsobům jednání vyspělejších a mocnějších s tzv. třetím světem. Nepochybně ale RF a ČLR nepatří k průkopníkům nových metod kořistění, jak činí vlády EU a USA (dle návodů svých korporací).
   KR

   Smazat
  3. KR:

   Zapomínáš, že Čína byla před pouhými 40 lety v té samé pozici jako dnes Afrika. Bída, hladomory, středověk...

   Po komunistické diktatuře šíleného Maa Čína zavedla prozápadní reformy. Západ začal s Čínou obchodovat, do Číny investovat, poskytl jí Know how, technologie a Čína se za 40 let stala silnou ekonomikou s životní úrovní nesrovnatelnou s minulostí.

   Určitě i tehdy na začátku se našlo spoustu "KR" a "Květ" v západních zemích kteří vykřikovali, že chudáky Číňany jen zotročujeme, vykořisťujeme a podobné bláboly.

   Co z toho plyne pro Afriku? Přeber si to jak chceš.

   Smazat
  4. To nebyla jenom Čína o podobných tygrech z Asie se mluvilo také.Proč Afrika není toho schopna,jak Asie,tak to je na dlouhé povídání.

   Smazat
  5. 15:31 - Čína byla svobodná a nezávislá ty pračurtáku a bál se jí celej zbabělej svět jůeses siáči spoutanejch sviní! Já osobně ty mamrde jako kluk asi šesti-sedmiletej běhal po ulici v montérkách s maovkou na hlavě a klackem jako flintou v ruce a řval na celý kolo: "Čching-čang - Mao nás naučil Ping-pong!". Všichni jsem obdivovali tu vůli, sílu, píli, úsilí a nebojácnost těch statečných mužů a žen kteří v nelidských podmínkách drsné zimy a kamenitého terénu dokázali ujít tisíce kilometrů pěšky a živit se jen kopřivami, lišejníky a vařenými řemínky z kožených opasků, hovade! A došli! A pod palbou čangajškovců přešli přes řetězový most vysokou nad řekou a zvítězili! A dnes! Začínaj leda blbnout! degenerovatět! Nakonec to bude samej konzumista a buzi buzi! Tfuj - k čertu s tím! takhle ten hnusnej parazitickej imperialismus nevyhladěj a jadernou válku nevyhrajou! Nač teda s takovým usilím vyvíjeli tutop zbraň, he? Vůdce by je proklel - v programu KS Číny je "osvobození lidstva"! He?

   Smazat
  6. Pro (15:31)
   Jste poněkud mimo, kloužete po některých povrchních podobnostech a vůbec netušíte, jak to probíhalo.
   Tengovci se na otevření Číny několik let připravovali, včetně výchovno-vzdělávacího procesu mladé generace. Pouštějí do Číny jen toho, koho chtějí. Cizinci a cizí firmy jsou (nebo přinejmenším do nedávných dob) byly jen spolumajiteli společných čínsko-zahraničních podniků. Pokud jste nesehnal partnera, tak jste tam mohl působit jen jako turista. Prozíravé vpouštění zahraničního kapitálu má v těch končinách tradici - stejně tak postupovala Jižní Korea, když se v 60. letech rozhodla pro cestu vzestupu a modernizace. Vytipovali odvětví, v nichž se chtěli dostat na špičku, a do nich nikoho samostatně nepouštěli, zatímco zbytek poměrně volně otevřeli dovozu a cizím investorům, kzeří přicházeli za levnou pracovní silou. Přes nestrategická odvětví a (licence pro) své strategické firmy získávali moderní technologie a příliv peněz, které investovali od strategických firem a také školství a vědy.
   Stačí porovnat postup dnešních asijských tygrů se situací, v níž se nacházejí africké země, a nebo s postupem Václavů Havla a Klause, Vladimíra Dlouhého, Miloše Zemana a dalších českých hlav pomazaných, aby bylo jasno, jak to kde dopadne, resp. bude dlouhá léta pokračovat, než se tam buď z lidí stanou bioroboti, nebo než tam zbytek rozumných a čestných lidí prosadí obrat ke spravedlivějším a důstojnějším poměrům. V Africe trpí americkým, britským, francouzským a belgickým neokolonialismem už skoro 60 let a nic nenasvědčuje, že by mělo dojít ve vykořisťování Jihu Severem k obratu. Nepřinese to ani zmíněná dohoda s EU.
   Váš příspěvek je proto nepodložený blábol buď zcela neinformovaného, věci neznalého, ale o to více namyšleného trouby, nebo projevem prodejného trolla. To první lze částečně napravit studiem společenských jevů a procesů do hloubky i šíře a lze Vám jen přát, že tím dospějete k poznání, jež trochu přeformuje i Váši stránku mravní, charakterovou.
   Přeji Vám v tom hodně zdaru
   KR
   KR


   Smazat
  7. 21:30

   Zpočátku to vypadalo jako váš pokus o seriozní navoněnou diskuzi. V závěrečném odstavci jste ovšem neudržel váš naturel na uzdě a projevil jste se jako pěkný buran a hulvát. To si fakt myslíte že vás někdo s tímto bude brát vážně a bude mít chuť se s váma o čemkoli bavit?
   No nic...

   Smazat
  8. 22:06 - to tys ten pračuráckej mamrd a zkurvysyn co se naváží do Velký kočky, dobytku? Co bys ty prase zkurvený asi na tom provazovým mostě ďál! By si se posral do gatí dřív než by tě sundal nějakej čangajšík koltíkem od jůesejmanů! To víš, ne, ty kreténe pojebanej blbismem, že jejich voficíři vod jůesejmanů vobdrželi M1911-ky, he?

   Smazat
  9. Pro (22:06)
   Uznávám, že začátek závěrečného odstavce je ostrý, ale neokolonialismus na tomto světě funguje zhruba 65 let, tj. déle, než, jak odhaduji, Jste na tomto světě. O výsledcích neokolonialismu není žádných pochyb ani na Západě, ani na Východě, na Severu, na Jihu. Stav tzv. třetího světa je jeden z mála faktů, kde se shodne levice i pravice, je to něco jako 1+1=2. Žádná z bývalých kolonií se nepovznesla, pokud neplave na ropě a ani to není záruka, a nebo pokud se nevykašlala na cizí "pomoc" a jako Čína nebo Jižní Koera se na tuto "pomoc" předem nepřipravili. Tudíž mít představu, že neplatí, že 1+1=2, že po 65 letech, po několika generacích politiků a podnikatelů se najednou budou mocnosti Severu chovat jinak, je - když to řeknu velmi, ale velmi krotce - opravdu velmi, ale velmi naivní, když k tomu navíc ani není žádný náznak.
   Proto mne tak rezolutně prezentovaná pyramidální naivita naštvala a onálepkoval jsem ji; také jsem ovšem dodal, co pro tomu dělat.
   KR

   Smazat
 7. 13:11: Porucha logického myšlení: Titanik - hudba hrala každý den.

  OdpovědětSmazat
 8. Dovolím si k tomu hádáná jen napsat, že když kurz dolaru či jiné měny roste, tak to ještě není známka úspěchu. Jen idiot si myslí, že tomu tak je. Petr

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.