Reklama

pondělí 31. října 2016

Horacek for president

Pavel Letko
30. 10. 2016   E-republika
 

V Čechách běží hra na demokracii, při níž je rukojmím celý stát a většinové rozhodnutí dané přímou prezidentskou volbou. Chce vládnout ulice, alias nikým nevolená elitní kavárna.


Oslavy založení republiky ukázaly, kým jsme, či lépe řečeno kým určitě nejsme. Nejsme jednotným národem. Případný boj za vlast či prosté hájení národních zájmů ztrácí zcela smysl. Žádné společné české národní zájmy totiž nemáme. Nesjednotíme-li se ani na prostých oslavách, kdy v popředí by měly být symboly státnosti a jednoty, jak bychom se mohli sjednotit, kdyby šlo o statky nebo dokonce o holý život? Prozatímní sjednocení je něčím umělým, podpořeným virtuální realitou, fanatismem a hysterií. Nic racionálního, nic rozumného. Hlavní protagonisté nic neoslavují, natož republiku, oslavy se jim stávají jen prostředkem, jak se zviditelnit. To se samozřejmě přenáší i do publika, a tak nic společného neoslavujeme, ale jen se sebeprezentujeme. Stranictví nás rozděluje, protože sami se cítíme příliš slabí a stále potřebujeme mít někoho za zády. My prostě musíme mít mocného spojence, protože 10 milionů lidí daných jako stát je příliš málo na naši ochranu a přátelství. Jsou příliš daleko a my jsme daleko od nich.
 

Proč se nám nedaří najít společnou řeč

Nemůžeme se sjednotit nad společným zájmem, vyjma soutěže v hokeji a jiných sportech, protože žádný společný zájem nemáme.

Chybí-li spravedlnost, stát není ničím jiným než bandou lupičů!

Neřekl jsem to já, nýbrž sv. Augustin, filozof a teolog starověku. A všem je zřejmé, že našemu státu zvanému „Česká republika“ spravedlnost dlouhodobě chybí, a to nikoliv vinou nějaké úzké patologické skupině zločinců, ale pro hluboké rozdělení celé společnosti. Neshodneme se prakticky v žádných elementárních otázkách, a tak zbývá ten fotbal nebo hokej. Jedni tvrdí, že životnímu prostředí se můžeme věnovat, až si na to vyděláme, druzí říkají, že nebudeme-li se věnovat ochraně životního prostředí dříve než si vyděláme, zahyneme. Pro jedny je měřítkem všeho člověk, pro jiného národ a pro dalšího Bůh, a pro většinu jsou to prachy, a pro menšinu ty vytunelované.

Z toho „Babylonského zmatení“ bychom snad mohli vyklouznout zásadami jinými, trochu posunutými směrem ke svobodě člověka s přihlédnutím k zájmům společnosti. Právě ten poměr svobody člověka a svobody společenství by mohl být základem pro společnou diskusi. Leč není tomu tak. Základem pro naší diskusi, která je ovšem mnohem více souborem monologů, jsou zájmy nikoliv národní, ale partikulární, tedy výhradně sobecké. Z těchto úzkých zájmů samozřejmě nemůže vyrůst zdravá lidská společnost, byť by to nějaká ideologie tvrdila sebevehementněji, ale jedině smečka vlků peroucí se o kořist. O lidské spravedlnosti tedy nemůže být ani řeči.

Res publica znamená "společná věc", ale tu je třeba trpělivě a v dialogu hledat. Skloňované slovo demokracie, tedy vláda lidu, ztratilo úplně svůj smysl, neboť každý pod tím pojmem rozumí něco jiného. Nikoli pouze hloupý Honza na sociálních dávkách okrádající tak poctivá knížata a další veleduchy této země. Nikoliv. Obsahu demokracie nerozumí ani naše „elity“. Krásně to shrnul Petr Robejšek v níže uvedeném textu. Tento pán jistě není šálkem mé kávy, ale myslím, že skvěle vystihl podstatu našeho vzájemného nedorozumění.
 

Jak chutná moc

Moc totiž chutnala šlechtě i komunistům, a chutná i pražské kavárně. Pro tuto moc a pro nic jiného otravují český národ svými hrami, kauzami a kampaněmi. Potřebují své lidi prostě všude. Na Hradě chtěli aristokrata – a on je tam plebejec. Ta hrůza! Vítá čínského prezidenta! Nevyvěšuje vlajky Tibetu a nemedituje s dalajlámou! Medituje tedy jistě proti nám, šlechtě skalní. Chce nás prodat Číňanům, zatímco my jsme zaprodáni Američanům! Tak to je skandál. Přece nebude náš národ podroben znovu diktátu Moskvy, když je nyní svobodně řízen z pražského Tržiště! Kdo je tak nenažraný, že mu nestačí skvělé dotace poskytované našimi přáteli prostřednictvím různých nadací? Na takové si posvítíme, zda jejich zdroje nepocházejí z Východu, když, jak známo, čisté peníze pocházejí výhradně ze Západu!


Papežštější než papež

Čínského prezidenta přijímá americký prezident se všemi poctami, anglická královna jej vozí ve zlatém kočáře, ale když totéž dělá český prezident Zeman, pasujeme jej do role čínsko-ruského agenta. Jak je to možné? Americký prezident sleduje americké zájmy, a v nich je obchod a nezatížené vztahy s Čínou. Podobně činí i jiné velmoci. V jejich zájmu je prostě prosperita jejich lidu, či jejich elit, nikoliv naše. My nového amerického prezidenta volit nebudeme. Podíváme-li se na letošní výběr, můžeme říci "naštěstí nebudeme". V zájmu "spřátelených" velmocí je, abychom byli závislí na nich a ne na Číně či Rusku, proto také tibetské vlajky vlají spíše v Praze než ve Washingtonu a Londýně.

Jsme mopslíky z rozhodnutí našich elit. Tytéž elity spouštějí různé zpravodajské a mediální hry, neboť souboj o vliv v zemi pojímají jako souboj v peletonu. Zdánlivě jsou pro všechny šance rovné, ve skutečnosti však vítězí týmová práce v terénu, podpořená financemi v zákulisí. Kdo se rozhodne "jet" proti Zemanovi, je vítán. Horáček, Pospíšil či Drahoš. Nejrůznější aféry spouštěné pražskou kavárnou nejsou motivovány touhou po spravedlnosti, pravdě a lásce, ale prostou touhou po vítězství. Novodobý český národní hrdina Jiří Brady mohl být jistě dávno vyznamenán ikonou a modlou pražské kavárny Václavem Havlem, leč čekalo se na Zemana. Nebo možná ani ne tak na Zemana, jako na Hermana. Až se synovec stane ministrem a navrhne strejčka na vyznamenání. Ano, je to skandál, prezident vyznamenává i své známé - a odmítne vyznamenat příbuzného pana ministra!

Nevkusné? Kdeže. Mediální kýč tak pěkně svlečený do naha v komedii "Vrtěti psem" vítězí i v České republice.


Permanentní revoluce

Komunistickou doktrínu „permanentní revoluce“ Lva Trockého ukradli naši stavitelé Mostů, tedy Kocáb s Horáčkem. Žhavý kandidát na budoucího prezidenta Michal Horáček, zbohatnuvší na hazardu poctivou prací, vystoupil i při letošních pseudo-oslavách vzniku republiky. Podle svých slov ovšem nikoliv jako Michal Horáček – kandidát na prezidenta. Prý naopak. Vystoupil a spoluorganizoval shromáždění na Staroměstském náměstí jenom jako Michal Horáček. To si prosím zapamatujme, kdy Horáček mluví jako Horáček, a kdy Horáček mluví jako někdo jiný. Každopádně, ať tak nebo tak, revoluce jsou důležité, protože mávači s tibetskými či duhovými vlajkami nebo inovativně s červenými kartami z nich mají dobrý pocit a organizátoři získávají či upevňují svou moc. Všichni jsou tedy spokojeni, a tak to má být.


Stateční bojovníci za svobodu

Mám tu smůlu, že znám některé bojovníky a permanentní revolucionáře osobně, včetně některých odmítačů vyznamenání z rukou „toho monstra na Hradě“, Zemana. Jsou upřímně přesvědčení o své statečnosti, a rovné páteři, přestože neriskují zhola nic. Podobají se tak komunistickým českým bojovníkům proti imperialismu v osmdesátých letech minulého století. Bojovníkům s tuzexovými konty a privilegovaným postavením. Ti i oni bojovali za mír a spravedlnost – jenže jaksi jen tu svojí, pro ty nahoře, ke kterým se „skromně“ počítali, a nikoliv pro ty dole, jimiž opovrhovali.

Naše kulturně mediální fronta ve své většině vždy stála za svými mecenáši. Jak také jinak. Stejně tak po boku státu, po boku prezidenta, stojí církev katolická. Arcibiskup pražský Dominik Duka vedle prezidenta Miloše Zemana. To se mnohým katolíkům nelíbí. Milují stále „aristokratického“ Schwarzenberga, a nemohou zapomenout jeho porážku „plebejským“ Zemanem.

Co na tom, že „pankáč Karel“ je spíše karikaturou šlechtice, podobně jako jeho restituce karikaturou na právo a spravedlnost. Naši milí katoličtí věřící v čele s Halíkem by rádi restituce, rádi privilegované postavení, rádi podporu státu, rádi zabezpečené postavení garantované převážně ateistickým státem – ale zároveň si chtějí zachovat svobodu na tento stát a jeho představitele kdykoliv plivat. Podobají se bankovním lupičům křičícím „chyťte zloděje“!

Upekli církevní restituce navzdory mínění většiny obyvatel, společníky jim při tom dělali lidé vyšetřovaní pro kriminální činy včetně úplatkářství. Nicméně se domnívají, že už je vše uděláno, vše je hotovo na věčné časy. Tak to je neuklidním. Není to uděláno a není to hotovo a nikdy také nebude. Nalodila-li se církev na jednu loď se státem, může se jedině zase vylodit. Na cestu ovšem při nejlepším dostane pouze záchranou lodičku. Tam se jistě nebude moci tančit a hodovat. Tak si to promyslete, milí katolíci, a neinspirujte se chytrou horákyní, která chodila obutá i neobutá. To je totiž pouhá pohádka a s křesťanstvím nemá nic společného. Nebudete-li to promýšlet, přijde zcela jistě den, kdy někteří skončíte v té loďce a jiní budete ve studeném rozbouřeném moři sloužit za potravu dravých ryb. A paradoxně, přestože s vámi hluboce nesouhlasím, budu se tam topit s vámi.


A závěrem slibovaný Petr Robejšek o demokracii.

Vyznamenaní nedostanou příležitost pronést pár slov. Kdybych takovou možnost měl, tak bych připomenul pár samozřejmostí. Zdá se mi totiž, že se část politické třídy nikdy nesmířila s tím, že prezidentem je Miloš Zeman. To však hraničí s nepochopením podstaty demokracie.
Demokraté se poznají podle toho, že respektují i ta rozhodnutí, která jim nevyhovují. Vědí totiž, že se demokracie nezhroutí, když se neprosadí můj názor. Naopak posílí, když přesto ctím rozhodnutí většiny.

Mnozí na obou stranách barikády ale zřejmě považují demokracii za stroj na „správná“ rozhodnutí. Za „správné“ považují to, co si myslí oni a jejich přátelé. Naše představy o dobru či správnosti jsou však zkreslené. Jednak obecnou lidskou nevědomostí, která se nezastaví ani před profesorem, nebo redaktorem, ale hlavně našimi vlastními zájmy. Bohužel se ale těm, kteří se považují za elitu, mnohdy nedostává toho, co skutečnou elitu vyznačuje, totiž pokory.


Demokracie neprodukuje pravdu, ale „pouze“ většinová rozhodnutí. Jejich první výhodou je to, že se zpětně často ukáží být správnější než rozhodnutí zasvěcené či osvícené menšiny. Ano, i demokratická rozhodnutí můžeme, ba musíme kriticky zkoumat. Ale když je kritika tak zásadní, že se rovná odmítnutí rozhodnutí samotného, tak zpochybňujeme demokracii vůbec. A pak nám zbývá pouze diktatura dobrých ve jménu dobra. Ta se však, jak známo, snadno ve zlé obrátí.


Naproti tomu mají většinová rozhodnutí ještě jednu velmi důležitou výhodu. K tomu, aby naše země vzkvétala, je nezbytné společné úsilí co největšího počtu jejich obyvatel, většiny, která se na základních věcech shodne.
Pan prezident je stejně nedokonalý jako jeho kritici a jako my všichni. A také proto potřebujeme něco, co nás k tomuto společnému úsilí přesto motivuje, něco co je vyšší než osobní nepřátelství, ješitnost, ctižádostivost a politikaření. To něco je český národ, kterému máme sloužit. Tento národ uctíváme oslavou státního svátku. A měli bychom ho slavit společně.


To všechno bych byl rád řekl. Ale vyznamenaným nepřísluší pronášet projevy. Proto se to pokusím říci jedním gestem. A při hymně si položím ruku na srdce.


- - -

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

 

Související články:

47 komentářů :

 1. Proto by měly být volby povinné, aby se skutečně jednalo o většinové rozhodnutí, které by nebylo zpochybnitelné. Nějaké základní občanské povinnosti by měly fungovat i ve společnosti demokratické.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ALE JIM CHUTNA NASILI, CHTIVOSTI, LEZ A KLAM ,ZRADA .
   JAK CHUTNA NEMOC ?

   Smazat
 2. Ještěže jsem to o té ruce na srdci nevěděl. To bych asi blahem ustrnul.

  OdpovědětSmazat
 3. Otázka je položená takto:

  Chce být Tibet součástí Číny?

  Jestli se nemýlím, tak se Tibetu Čína neptala a v minulém století ho vojensky obsadila. Dobyla, chcete-li. A nyní šíří mezinárodní fikci, že Čína je Tibet. Co si myslí Tibeťané se nedozvíme, protože je to ostře střežené tajemství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro mě je to podobné jako s ruským Krymem nebo izraelskými Golany. Z vojensko-strategického důvodu se Čína Tibetu nikdy nevzdá.

   Ve skutečností všem těm Dalajlámo-milcům nejde o Tibet, ale o záminku, jak ventilovat svoji fóbii co s námi bude, když budoucnost západu nvůbec nevypadá dobře.
   Je to únik od reality, pokus něco dělat, i když už je to nesmyslné.

   Ale když se podívate na nás, my jsme co? Protektorát.

   Smazat
  2. Asi chce, když i jejich nejvyšší představitel dalajláma byl 9 let komunistou:
   http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12065-dalajlama-byl-devet-let-clenem-komunisticke-strany-ciny-a-dokonce-jsou-snimky-jak-si-podava-ruce-s-mao-ce-tungem-dalajlama-havel-a-bursik-se-divaji-na-zbytek-spolecnosti-jako-na-povl.aspx
   Ale ČR do toho opravdu nic není. On ten dalajláma, už jenom ze své humanistické povahy, je jistě šťastný, že se jeho lidé zbavili brutálního otroctví.

   Smazat
  3. Ad 22:09
   S Dalajlámou to nejspíš nebude až tak jednoduché, jeho role nebude zdaleka jenom duchovní.

   Smazat
  4. Situace se změnila poté, co vyšli vítězně z čínské občanské války komunisté. 25. října 1950 Čínská lidová republika oficiálně oznámila, že „jednotky Čínské lidové osvobozenecké armády“ dostaly rozkaz k pochodu na Tibet, aby „osvobodily tři miliony Tibeťanů od imperialistického útlaku a upevnily národní obranu na západní hranici Číny.“ Toto oznámení ovšem bylo učiněno poněkud pozdě, protože čínské vojsko do Tibetu bez upozornění vtrhlo již 7. října. Na hlavní město východního Tibetu Čhamdo z osmi směrů zaútočilo čtyřicet tisíc čínských vojáků. Malá tibetská armáda, kterou tvořilo osm tisíc vojáků a domobrany, byla poražena. Po dvou dnech bylo Čhamdo obsazeno a místní guvernér zajat. Při této invazi přišlo podle o život přes čtyři tisíce tibetských vojáků, podle tajemníka komunistické strany Číny pro Tibet bylo během invaze zabito 5700 „nepřátel“. Indická vláda 26. října 1950 u vlády ČLR protestovala proti použití síly v Tibetu a prohlásila, že invaze není v zájmu Číny, ani míru. 6. listopadu Velká Británie vyslovila nad čínskou invazí a použitím síly hlubokou lítost a „plně podpořila stanovisko, které zaujala vláda Indie.“ Řada dalších zemí, včetně Spojených států, vyjádřila souhlas s postojem Indie.

   Svůj vpád do Tibetu v roce 1950 Čína vykládá jako „osvobození Tibetu od imperialistů a feudálního systému“. Těmito argumenty se snažila dokázat, že v žádném případě nešlo o invazi, ale o mírové osvobození. Podle ČLR tato armáda "bez násilí osvobodila" Tibet se souhlasem jeho lidu a institucí a obnovila jeho plně integrovaný status, který, jak ČLR prohlašuje, zde existoval po celá staletí před přechodným slabým obdobím Číny v letech 1911 – 1950, před založením ČLR. Co se týče argumentu souhlasu tibetského lidu a institucí s nenásilným osvobozením, rozhodně se nedá tvrdit, že by tibetský lid dobrovolně přijal, nebo snad dokonce uvítal vpád vojenských jednotek a následnou okupaci svého území. Tibetská vláda se svým nepočetným a zcela nevybaveným vojskem v podstatě neměla na výběr, pokud chtěla zachránit tibetský lid před dalším masovým vybíjením a pleněním, když jí byla vnucována Sedmnáctibodová smlouva, která ustanovila čínskou nadvládu nad Tibetem. Co se týče dalšího čínského argumentu „osvobození Tibetu od imperialistických vlivů“, ten rovněž poukazuje na smyšlenou konstrukci Číny v pokusu ospravedlnit se před celým světem. Veškeré mocnosti, které měly v té době v Tibetu nějaký vliv, se do jeho vnitřních záležitostí nevměšovaly, a pro Tibet plnily spíše funkci ochránce před čínskými nároky než že by stály v postavení utlačovatelských mocností. Navíc v době před invazí se Velká Británie stahovala na své rodné ostrovy a Indie se věnovala vlastním problémům. Tibetští představitelé poslali generálnímu tajemníkovi OSN výzvu, ve které žádali o oficiální reakci OSN. Vyslovili zde protest proti čínské invazi, a nazvali ji flagrantním aktem agrese. Prohlásili, že nejsou schopni vzdorovat čínské invazi a navrhli přátelská jednání s čínskou vládou. Prostřednictvím této výzvy se také obrátili na všechny národy světa, aby zakročily v jejich prospěch a čínskou agresi zastavily. 17. listopadu 1950 zástupce El Salvadoru, jako jediný z delegátů, oficiálně předložil generálnímu tajemníku OSN žádost, aby otázka agrese vůči Tibetu byla zařazena na pořad jednání OSN. Tibet se ocitl v zoufalé situaci. Vojenská okupace východního a severního Tibetu, poražení a zničení malé armády, postup dalších desítek tisíc vojáků „čínské lidové osvobozenecké armády“ do vnitrozemí a chybějící aktivní podpora mezinárodního společenství je přiměly k rozhodnutí poslat do Pekingu delegaci, která se měla pokusit jednat s novým čínským vedením. V dubnu 1951 byla do Pekingu vyslána pětičlenná delegace, která byla tibetskou vládou pověřena předložit tibetský postoj a vyslechnout čínské stanovisko. Delegaci však nebylo uděleno tibetskými vládními orgány zplnomocnění uzavírat smlouvy. Měla vládě pouze předat všechny diskutované otázky. Číňané předložili k projednání návrh smlouvy, který byl pro tibetskou delegaci nepřijatelný.

   Smazat
  5. 21:51
   zdánlivě správně položená otázka. Nejdřív ovšem by bylo nutné zeptat se, kterým předchozím vládcům Tibetu by Tibeťané dali přednost (co vím, těmi předposledním byli Britové svou vojenskou přítomností). To bych ovšem musel předpokládat určitoru úroveň rozhledu každého jednoho hlasujícího Tibeťana, nulový nátlak, nulovou propagandu, nulový resentiment atd. atd. Milý 21:51, jste buď naiva nebo, co vlastně?

   Smazat
  6. Snad jenom poznamka. Kdyby dnes Tibet nebyl cinskej , tak je jasny ,ze by byl uz davno USA vojenska ZAKLADNA S NUKLEARNIMI ZBRANEMI...

   Smazat
  7. ptal se nekdo Texasu jestli chcebyt v unii nebo ho unie zabrala? a takych prikladu je mnoho tupce
   tak pravil Zarathustra

   Smazat
  8. 21:51
   Článek NENÍ o Tibetu, ale o "vekslák for president", kterého prosazuje tvoje pátá kolona. Vetkni si Tibet za klobouk, odcestuj tam a můžeš se tam spolu s mnichy za něj bít.

   Smazat
  9. ...a ptal se někdo obyvatel severoamerického kontinentu,jest-li chtěj skončit v rezervaci a nebo se nechat rovnou vyvraždit.....

   Smazat
  10. taky koukam ze to neni o tibetu ale o stb rizenem "sazkari" horackovi!!!
   ktery pry cinkal klicemi aby byl hazard legalni!!! hhh

   Smazat
  11. Ale byvaly vladce Tibetu se vyznacoval svoji krutosti, mucenim a terorem populace Tibetu./V zajmy cinskeho Mao Ce Tunga/. Je to ten dnesni opruzujiici zebrak CIA, ktery jenom vymenil plast...

   Smazat
 4. Anketa

  Kdo by měl vyhrát ve volbách do Sněmovny?
  ANO
  24.6%
  KSČM
  14.4%
  ČSSD
  3.3%
  ODS
  15.4%
  TOP 09
  3.7%
  KDU-ČSL
  4%
  SPD
  31.5%
  Jiná strana
  3.2%

  Celkem hlasovalo 24356 čtenářů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajděte mezi svíčkové báby na Moravu a jasným vítězem ankety je ČSSD a KDU.

   Smazat
  2. SPD super, ale každé stránky mají specificky zaměřené čtenáře, velkou váhu bych tomu nepřikládal. Bohužel.

   Smazat
  3. Anketa je stažená ze Seznamu

   Smazat
  4. 22:12 Ta anketa vypovídá o názorech jedné, specifické skupiny. Takto se seriózní průzkumy nedělají. Podívejte se na jejich zprávy. To je v podstatě trochu slušnější bulvár. Kdyby podobný "průzkum" dělal Blesk, dopadl by hodně podobně.

   Smazat
  5. Tak že co si myslí obyčejní občané je bulvár. A co jim takhle zatrhnout volby. K referendu se za 25 let demokracie nepropracovali.S těmi herci a Scapirem to jistě vyhrajete. Jestli vám mezi tím ale nestačíme nakopat pr-el. Už se těším na 17 listopad. Koupil jsem si novou násadu na krumpáč a nejsem sám.

   Smazat
  6. 22:58 Nevím, jestli záměrně překrucujete nebo jen špatně chápete. Čtenáči Seznamu nepředstavují reprezentativní vzorek voličů. Např. jiné výsledky dostanete, když budete dělat takovýto průzkum
   v autosalónu BMW, naprosto jiné ve venkovském konzumu, v domově důchodců, na úřadu práce nebo na plovárně. Dotazovaní vždycky budou "obyčejní lidé", přesto všechny ty průzkumy budou na prd. Aby byl průzkum alespoň trochu přesný, nestačí jen dostatečně velká skupina dotazovaných, ale hlavně v ní musí být zastoupeny všechny vrstvy voličů ve stejném poměru, v jakém se vyskytují v populaci.
   Na 17.listopad se klidně vy..ignorujte. Jestli to bude probíhat jako trucoslava, tak se ti komedianti znemožní sami. Nejhorší pád na ústa čeká toho, kdo plnou silou útočí do prázdna. Kde by byl slavný plyšák, kdyby se ho nepodařilo nastartovat vylhaným "masakrem" na Národní? A pro srovnání se podívejte, jak se u nás k protestujícím chová policie dnes:

   https://cz.sputniknews.com/nazory/201610304045142-policie-staromak-predvedeni-demokracie-cesko/

   Smazat
  7. Souhlasím, nechal jsem se unést.

   Smazat
 5. havloidi si zřejmě myslí, že to byli oni, kdo tu vydobyli demokracii a že tudíž demokracie je vláda havloidní menšiny, která ví nejlíp co je pro ostatní správné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pánbičkář k pánbičkářovy nevím co má společného křesťanství s dalajlámismem asi přitroublé kazatele

   Smazat
 6. Tak to je fór. V Událostech-komentářích právě obhájce demokracie šefrdaktor Plesl prohlásil, že Herman se projevil jako vhodný kandidát na prezidenta. To si dělá legraci nebo ti prestituti už úplně přišli o rozum?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :-D
   No vidíte o co přicházím, když se na čt24 nedívám :-/.
   Mám ale trochu podezření, jestli tento dodneška vzorný kolaborant Plesl nepřešel právě od této chvíle na opačnous stranu barikády. A tohle je jeho krásný dárek Zemanovi :-).

   Smazat
  2. Správně! A měl by kandidovat proti Zemanovi.

   Smazat
  3. 22:44

   "... vzorný kolaborant Plesl..."

   Ty tady jenom blábolíš pátý přes devátý, nic o ničem nevíš, kdo má na něco někdy jiný názor tak je ihned "kolaborant". Legrační na tom je, že se neustále oháníš tím jaký jsi prej demokrat :-D

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sef-MF-Dnes-Plesl-se-s-chuti-vysmal-Ceske-televizi-za-to-co-predvedla-s-Michalem-Haskem-434176

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jaroslav-Plesl-rozdrtil-umelce-a-prazskou-kavarnu-Opet-se-jim-vysmal-ve-svych-novinach-460167

   http://svobodneforum.cz/dojemne-souzneni-zemana-babise-a-sefredaktora-mfd/

   atd atd, hlupáku

   Smazat
  4. 22:44 Opravdu o hodně přicházíte. Pro informovaného člověka jsou jejich "produkty" takové až roztomile hloupoučké, asi jako když pětileté dítě nakreslí obrázek oklního světa. Bohužel, stejně naivní "děti" věří, že svět takový opravdu je.

   Smazat
  5. Plesl sleduju už hodně dlouho, občas mě překvapí, ale obecně vždy delší dobu drží linii která je mu určena. Rozhodně to není žádný hlupák ale je to knecht, žoldák, bojuje za toho kdo mu zaplatí. Podobně jako Martin Komárek.
   Ale máte pravdu, že s přívlastkem kolaborant jsem to v jeho případě asi přehnal.

   Smazat
  6. 22:53 Hm, takže s Hermanem si dělal legraci. Je to možné, protože takovou absurditu nemohl myslet vážně. Stejné naznačil i Vláďa 22:44, protože to by byly jen další body pro Zemana.

   Smazat
  7. To říkal ironicky, taky proto, že se toho Herman určitě chytně a bude větší sranda.

   Smazat
  8. 8:14 Musím se omluvit. Podíval jsem se na záznam "Událostí.." a Plesl se tam zastával Zemana i Číny. Prvně jsem to sledoval jen na pozadí a zaujal mě jen ten výrok o Hermanovi. V celé souvislosti to opravdu byla čirá ironie ve smyslu, že "proti Horáčkavi je i ten Herman vhodnější".

   Smazat
 7. 21:51: Tibeťané touží po dalajlamovi a odřezávání rukou, oslepování a jistotách antických otroků. Přečti si prosím tě něco o Tibetu, ale ne v Mladé frontě dnes, ale na internetu. Můžeš si vyguglovat heslo Tibet a tam si přečíst třeba tento článek, kde je střízlivý pohled na Tibet a kde přitom se nepíše o zvěrstvech, které páchali tibetští feudalové, což zaznamenala třeba i jedna americká novinařka, která v Tibetu byla /želbohu nedisponuji výbornou paměti a nejsem politolog, abych měl tento članek u sebe uschován, takže ti neposloužím/. Tento článek zajisté najdeš, protože kdo hledá, nachází /Christus/. Já ti předkládám něco takového ze stránky o Tibetu /Wikipedie bych řekl, že je něco jako Mezinárodní fond nebo OSN, tak to Ti informace věrohodné neposkytne - bohužel/:

  Nezávislý Tibet? Ne, raději svobodnější Čínu | Peníze.cz
  www.penize.cz › Ekonomika › Světová ekonomika
  14. 3. 2014 - Byl jsem mladistvým tibetomilcem. Udělal ho ze mě asi stejný koktejl memů jako u ostatních podobně orientovaných. Film Sedm let v Tibetu a ...

  Pokud se ti v hlavě nerozsvítí, tak to bude asi podobné s Tebou, jak s lidma, kteří tvrdí, že Krym, ve kterém žije přes 80 procent Rusů, kteří se rozhodli žít v Rusku, má patřit fašistické Ukrajině s jejím jazykovým zákonem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je smutné vidět, čemu jsou někteří lidé ochotni se propůjčit.

   Smazat
  2. MYSLIM TO SAME , ALE PREKVAPILO TO MNOZSTVI TECH, KTERI PROPADLI DABLU...

   Smazat
  3. Včera se v Pekingu setkali Francouzský a Anglický ministr obchodu a průmyslu, aby spolu podepsali s Čínou smlouvu na dodávku jaderné elektrárny. :-)

   Smazat
  4. Takže je to jasné. Zatímco ti zločinní francouzští a angličtí politici odtáhnou svoje země na východ, my naštěstí díky Bartoškovi a Rumlovi zůstaneme pevně a neochvějně na západě, navzdory luciferovi Zemanovi.

   Smazat
 8. Komedianti vpřed. prachy ze Sazky to jistí!

  OdpovědětSmazat
 9. Nikdy bych neřekl jaký že je pan Petr Robejšek vlastenec, ale po tomto projevu... Vždycky jsem ho bral spíše jako dobrého komentátora, který dobře ovládá svou profesi

  OdpovědětSmazat
 10. Když nastoupil Chazar Havel na úřad, do všech významnější postů ve státě dosadil Chazary (a to i včetně Chazara Klause, i když ten se tváří, jako že Vaška - Flaška nemusel), byla to hra si vzájemně do ruky od jedné propojené zájmové skupiny lidí na základě jejich původu. V této současné herecké komedii se jedná o pokračování boje za zachování chazarských privilégií v tomto státě. Vzpomínáte na tzv. spacákovou revoluci? Tam se spojili všicni Chazaři bez ohledu na stranickou příslušnost, např. Chazarka Buzková z ČSSD. Kdo podrazil Zemena v hlasování na prezidenta? Byla to Chazarská parta v ČSSD, byl jim milejší Chazar Klaus z ODS, než ne -Chazar Zeman. Takže takto k pochopení, o co tu jde, ne o žádnou "demokracii" ale o ovládání tohoto státu zájmovou skupinou chazarských lidí, o nic méně.

  OdpovědětSmazat
 11. Tady už žádná demokracie není, tady je jen státní teror. Možnost žvanit, přece není demokracie. Tady schází elementární podmínky pro normální život. Ráno se už člověk ani nedostane do práce a odpoledne jakbysmet. Včera jsem chtěl jet dopoledne na hřbitov a vzdal jsem to. Ti, co mají vrtulník, se mají o mnoho lépe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasim na 100% , je tu šikana a st.teror od státu !

   Smazat
 12. Agent STB Horáček, krycí jméno Sázkař jako prezident, k tomu Bureš jako předseda vlády! To ještě aby si k sobě vzali agenta Bartošku, krycí jména Narcis, jako ministra kultury.

  OdpovědětSmazat
 13. nikdy tohohle cloveka volit nase rodina nebude

  OdpovědětSmazat
 14. Než začnete psát o vojenské obsazení samostatného Tibetu Číňany, by bylo dobré si pročíst historii této země a zjistíte, že před Číňany, jíž v dávné minulosti okupovali Tibet Mongolové a pak teprve Čína. Seznamte se, jak se k obyčejným lidem ( lépe je psát - OTROCI - choval ten opěvovaný 14. Dalajláma. Asi se tu zapomíná na jeho výsadní právo " První noci ", či jeho souhlas ke mrzačení rolníků - otroků, usekávání rukou, nohou, uřezávání nosů, vyřezání jazyků, oslepování a hrdé nošení těchto " památných amuletů " na opascích. Tak tohoto přijímá na ministerstvu ministr kultury placený z našich daní. Jen si položte otázku, jaký kulturní dopad návštěva takové osoby obohatí kulturně náš národ a naší mládež.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.