Reklama

středa 12. října 2016

Integruje Evropa islám nebo islám Evropu?

Benjamin Kuras
12.10.2016   Pravý prostor

Naši islamizátoři ve vládě, médiích nebo neziskových nadacích se nás stále snaží přesvědčovat, jak snadno a harmonicky se islám v Evropě integruje. Místo zdlouhavé argumentace a usvědčování ze lží se krátce podívejme, jak tato integrace vypadá v ulicích britských měst. 

Takových měst je po celé Británii několik desítek, s jednotlivými čtvrtěmi velkoměst to bude do stovky. Islámská kolonizace Británie probíhá soustředěním na vybraná města a čtvrtě postupně přeměňované na kopie orientálních islámských obcí, cíleným vykupováním a osidlováním celých sousedství, z nichž je pak domorodé obyvatelstvo nuceno se stěhovat na venkov a do měst a sousedství dosud převážně domorodých. Vytvářejí se tak vyhraněné enklávy cizích kultur na domorodém území, kde se žije podle jiných než britských zákonů a tradic a mluví se desítkami jiných jazyků. Británie se tak kulturně a civilizačně tříští v neovladatelný apartheid. Z Londýna se za posledních 10 let vystěhovalo na venkov 600 000 domorodých Britů. Dalších pár milionů se přestěhovalo do jiných londýnských čtvrtí.

Celkové procento muslimů, celostátně odhadované na 5–6 procent, se v Londýně vyšplhalo na 16 %, něco přes milion. Následkem přesunů jednotlivých etnik však vznikly čtvrtě, kde už téměř nepotkáte rodilého Brita, vedle čtvrtí vyhraněně britských, kde kromě rodilých Britů narazíte ještě tak na Poláky a hrstku dokonale integrovaných a sociálně úspěšných Indů.

Farmářský venkov a malá městečka zůstávají zatím téměř výlučně britská. Británie se štěpí na dvě kulturně nesmiřitelná teritoria. Tak se také dá vysvětlit, jak to, že celé komunity Britů islamizaci akutně nevnímají, protože na ni ve svých sousedstvích nenarazí, do muslimských sousedství nezabrousí a z dnes už přísně islamofilně cenzurovaných britských oficiálních médií se nic nedozvědí.

Nejhůř jsou islámskou kolonizací zasaženy sociálně nižší třídy, které si nemohou dovolit přesun do dražších čtvrtí a v místech, kde trávili celý život, se stávají cizinci. Takovou čtvrtí je třeba londýnský Poplar, kde byl nedávno zavražděn český občan Zdeněk. V posledním sčítání z roku 2011 zaznamenala 23 % domorodých Britů a 10 % kategorie „jiných bělochů“. Naproti tomu se hlásilo 43 % Bangladéšanů, 15 % Afričanů a Karibijců, zbytek byla kategorie „jiní“ nebo „neuvedeno“. Při prchajícím trendu bílých Britů můžeme dnes po pěti letech od sčítání brát Poplar jako čtvrť většinově islámskou.

To vše by možná ještě nebyl problém, kdyby se takovéto enklávy dokázaly začlenit do domorodé společnosti, jejích tradic a zákonů. To se daří všem přišedším etnickým či kulturním skupinám, s výjimkou muslimů, kteří se nejen, jako všichni ostatní, nestávají Brity ponechávajícími si základní prvky svých kultur, nýbrž nastoliteli svých kultur nad kulturou domácí. A na rozdíl od jiných etnik, která se pobritšťují, čím déle v Británii pobývají, se u muslimů děje přesný opak: Někdejší ochotná integrace první příchozí generace a britanizace generace druhé už v Británii narozené a vzdělané, se třetí generace již několik desetiletí proměňuje kázáním radikálních imámů v nenávistnou rozbušku inspirovanou tím nejagresivnějším a nejvražednějším výkladem islámu a ohrožující bezpečnost a stabilitu celé země.

Nově příchozí z loňské a letošní migrační vlny si už s sebou přinášejí naprogramovanou nepřizpůsobivost a jejich integrace je prakticky nemožná. Napomáhají jim k tomu politickou korektností hypnotizovaní politici, média a univerzity hlásající povinnost většiny tolerovat excesy menšiny. Viz i slavný výrok Cameronův „než aby se muslimové přizpůsobovali nám, je důležitější, abychom se my přizpůsobovali jim“. Tím prakticky zvýhodňují radikalizaci muslimské komunity na úkor její liberalizace.

Stěžejní islámská idea, že muslimům je od boha dáno totalitně vládnout všem ostatním, je chytlavá zvlášť u mládeže, které se následkem fatalistického islámského nastavení mysli nedaří takový společenský a ekonomický úspěch jako jejich vrstevníkům jiných kultur. Že je to věc ideologická a ne rasová, dokazuje průzkum vzdělanosti, podle níž na vrcholu stojí Indové a zcela na dně Bangladéšané, oba patřící k téže rase. Druhou populární ideou vštěpovanou muslimům radikálními kazateli typu nedávno do vězení odsouzeného Anjema Choudaryho je, že pobíráním sociální podpory muslimové plní islámský zákon, podle něhož bezvěrci musí na muslimy pracovat a odevzdávat jim daň zvanou džizia. Choudaryho poselství takto mladé muslimy zbavuje povinnosti vlastní obživy.

Nedávné statistiky British Social Attitude Survey uvádějí, že na sociální podpoře žijí 24 procenta dospělých muslimů nemajících žádnou kvalifikaci. To se týká těch, kteří jsou britskými občany nebo dlouhodobými rezidenty. Tedy těch „integrovaných“. U nově příchozích — kterých se naštěstí do Británie dostal jen zlomek těch, co v uplynulém roce zaplavili Evropu — se statistiky spíš podobají dánským, kde na státní podpoře žijí 84 % muslimů.

K terorismu pak zdomácnělé muslimy svádí další stěžejní idea islámské teologie, totiž víra, že hříchy se dají odčinit a cestu do ráje si lze vysloužit zabíjením nepřátel islámu, přičemž nejrychlejší zkratkou do ráje je v takovémto boji dosažená vlastní smrt.

Některé statistiky oficiálních průzkumů muslimského myšlení a konání, jako byl letos průzkum televize Channel Four, které dokumentují prudkou radikalizaci britských muslimů, jsem uvedl v minulé zdejší debatě a v nové knížce Poslední naděje civilizace. Podlé této sondáže pouze 7 % britských muslimů pokládá jednoznačně britské občanství za závaznější než příslušnost k islámu. Pouze 21 % britských muslimů někdy navštívilo nemuslimský domov. 100 000 britských muslimů sympatizuje s terorismem včetně sebevražedných útoků. Pouze 3 % britských muslimů pokládají svobodu slova za důležitější než muslimskou sensitivitu na urážku. 18 % souhlasí s trestáním kritiky islámu. 78 % žádá zákaz zobrazování Mohameda. Třetina souhlasí s legalizací mnohoženství. Třetina neodsuzuje kamenování nevěrnic. 45 % chce pro svoje děti školy s vyhraněným islámským zaměřením.

Naši islamizátoři na tyto statistiky odpověděli osobním výpadem, že si záměrně vybírám zdroje nespolehlivé a zaujaté, jakou Channel Four podle nich nepochybně je. Proto jsem tentokrát nahlédl i do pramenů muslimských, jakým je webstránka zvaná 5 Pillars, čili „pět pilířů“, kterou redigují muslimští novináři. Prvotním účelem její letošní sondáže mělo být dokázat umírněnost integrovaných britských muslimů. Zpovídány byly „vlivné muslimské osobnosti“, z nichž polovina má vysokoškolské vzdělání, 89 % maturitu a čtvrtina specifické vzdělání islámské. Vedle několika nepochybně bohulibých závěrů z ní vyšel najevo souhlas (ve dvou kategoriích „souhlasí“ a „silně souhlasí“) s těmito principy:

S výrokem:
 • „Prorok Mohamed je poslední a konečný prorok a posel boží“ souhlasí 97 %.
 • „Islám je konečné pravdivé náboženství zjevené Bohem lidstvu“— 96 %.
 • „Islám je globální a univerzální náboženství pro všechny“— 98 %.
 • „Korán je přímé a neměnné zjevení a slovo boží, platné pro celé lidstvo“— 97 %.
 • „Islám nepotřebuje žádnou reformu, protože islámské principy, zákony a hodnoty jsou platné navždy“— 95 %.
 • „Islámské zákonodárství může aplikovat islámské zákony a hodnoty ve všech dobách a na všech místech“— 96 %.
 • „Křesťanství a judaismus měly původně totéž poselství a pravdu, ale jejich texty se časem zkorumpovaly a ztratily čistotu poselství“— 95 %.
 • „Autentické prorokovy praktiky a učení (Sunna) jsou zjevením božím a neměnné“— 83 %.
 • „Je správné propagovat principy islámu a konfrontovat principy liberalismu a jiných světonázorů“— 80 %.
 • „Je nepřípustné urážet víru nebo proroky“— 98 %.
 • „Veškeré ideologické debaty se musí vést jen na základě islámských principů“— 98 %.
 • „Džihád, jak je přikázán v Koránu, je legitimní praxe k nastolení řádu, míru a bezpečnosti nebo odstranění útlaku a nespravedlnosti“— 91 %.
 • „Izrael nespravedlivě a ilegálně okupuje Palestinskou zemi“— 97 %.
 • „Hidžáb je povinná část oděvu pro ženy“— 97 %.
 • „Nikáb je legitimní část oděvu pro ženy“— 93 %.
 • „Segregace žen od mužů při veřejném sezení je v nejlepším zájmu společnosti“— 83 %.
 • Rodinné násilí „ze cti“, čili za urážku rodiny neislámským chováním, schvaluje 69 %.
 • Nesouhlas s kterýmkoli z těchto principů byl maximálně 7 %.

(Celá obšírná studie je zde.)

Několik detailů z dalších průzkumů, například BBC, průzkumová agentura Populus, Office of National Statistics, Migration Watch, britská policie:

Z 1600 čerstvých syrských migrantů ve Walesu 900 spáchalo do jednoho roku od příchodu vážné zločiny.
 • 80 % londýnské muslimské mládeže sympatizuje s Islámským státem.
 • 40 % muslimských studentů chce zákony šaría.
 • Muslimové při 5 % celkové populace tvoří 44 % vězňů.
 • 49 % schvaluje kazatele nenávisti k Británii.
 • 27 % schválilo masakr Charlie Hebdo.
 • 11 % aktivně podporuje džihád.

Na polygamní manželství britských muslimů doplácí stát 5 milionů liber ročně.

17 000 muslimských žen je každý rok obětí násilí „ze cti“.

I po odhalení notorického případu 1400 drogovaných a znásilňovaných anglických puberťaček pákistánskými gangy v Rotherhamu a po odsouzení 35 Pákistánců do vězení totéž organizované znásilňování pokračuje beztrestně v nejméně dvacítce měst a odhady počtu znásilněných dívek za 20 let dostupují sta tisíc.

I po zákazu islamizace státních škol se právě odhalilo několik desítek, které v islamizaci pokračují výukou kamenování a usekávání končetin, zrušením výuky evoluce, hudební a výtvarné výchovy a oddělování žáků i učitelů podle pohlaví.

Jak by se takto myslící a jednající komunita mohla integrovat do liberální demokracie, je těžko vysvětlitelné.

Islamizátoři rádi uvádějí Londýn jako ideální vzor islámské integrace, protože má muslimského starostu. Ten během pár měsíců od nástupu do funkce zavedl tři pozoruhodná opatření: Zákaz zobrazování střídmě oděných žen v reklamách (plavky, prádlo atd.) na veřejné dopravě. Alokace 1,7 milionu liber na vytvoření policejní jednotky pro stíhání „islamofobních“ projevů na internetu. Protiprávní prodloužení tříhodinového zákonného limitu veřejných demonstrací a podpora okázalé demonstrace na trávníku před parlamentem žádající přijímání většího počtu islámských imigrantů. Vyhazov dvou policejních komisařů klíčových bezpečnostních složek a rezignace vrchního velitele londýnské policie pouhý týden po oznámení, že hodlá ve funkci zůstat alespoň 5 let.

Integruje starosta islám do Londýna, nebo Londýn do islámu?

Tolik stručně o integraci britské. Ještě hůř — nebo, chcete-li, z hlediska islámu lépe — jsou na tom Nizozemí, Belgie, Dánsko a Švédsko. A samozřejmě Francie a Německo.

Radit, jaké poučení by si z toho měla vzít česká politika, už není v kompetenci tohoto příspěvku. Ale stálo by jí za to přinejmenším už konečně požádat naše islamizátory, aby nám odpověděli na tyto otázky:
 • Proč nám lžete?
 • Opravdu si přejete, aby se celá Evropa přeměnila v islámský stát?
 • Opravdu si přejete svět bez vědy, bez technologie, bez umění, bez literatury, bez hudby, bez krásy, bez humoru, bez lásky, bez soucitu, bez rovných práv, bez svobody projevu, víry a tvorby, ovládaný destruktivním kultem smrti vydávaným za vůli boží?
 • Jestliže ano, proč?
 • A jestliže ne, proč nenecháte naši tvořivou civilizaci na pokoji a přispíváte k jejímu zániku?

(Předneseno na konferenci „Možnosti integrace migrantů v Evropě“ v Parlamentu 4. 10. 2016)

32 komentářů :

 1. To co je v článku napsáno, již celkem všichni vědí, nebo mají o tom představu. Přesto naše média a politici neustále a dokola opakují slova o solidaritě s uprchlíky, kteří uprchlíky nejsou a v 99% jsou jenom ekonomičtí uprchlíci a z velké většiny jsou to mladí muži, kteří se nikdy nepřizpůsobí, nikdy nebudou pracovat. Ano, měli bychom se dozvědět odpovědi na otázky položené naším politikům v závěru článku. Jenže s určitostí hraničící s jistotou, tyto otázky nikdo nezodpoví a zůstanou nezodpovězené v prostoru. Není v historii poprvé, co hordy nevzdělanců zlikvidovali vyspělejší civilizaci. Z historie můžeme připomenout například pád Říma. Můžeme připomenout tažení mongolů z východní Asie skoro do středu Evropy. Jenže přiznejme si sami. Vyspělé civilizace si za svůj zánik mohly samy svojí nerozhodností, slabostí, blbostí. Všichni i ti vysoce postavení politici Evropy vědí, že to co je v článku napsáno je i neoddiskuvatelná skutečnost a přesto budou lhát sobě, nám. Otázka v koho zájmu lžou. Většinou se v naší Evropské civilizaci říká, že rodiče vše dělají pro své děti, aby se oni měly líp. Skutečně vrcholní politici Evropy nám všem lžou v méně toho, aby se jejich děti měly lépe? Oni si skutečně přejí pro svoje děti, aby Evropa byla islamizována, aby tady platily zákony šaria, aby tady byly kamenovány ženy? Nebo je to tak, že se chtějí udržet do důchodu na lukrativní pozici, aby brali co největší peníze a říkají si, že ono to nějak dopadne? Faktem je, že pokud to tak bude pokračovat, tak to dopadne velice špatně, pro nás Evropany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "To co je v článku napsáno, již celkem všichni vědí" - ne všichni vědí, nebo taky nevěří, jak jinak by mohlo vyhrát volby ANO, podporující invazi?
   Ti vysoce postavení politici sobě nelžou, oni to organizují a lžou jenom nám. Nakonec, jejich potomci přece nebudou muset žít v Evropě, oni mají dost prostředků na zajištění pohodlného života kdekoliv na světě.
   Pan Kuras je jeden z mála čestných a statečných lidí, kterým osud ČR není lhostejný.

   Smazat
  2. To víte, i Židovská rada starších posílala svým souvěrcům lístky do transportu, když jí bylo slíbeno něco lepčího jako např. českým politikům místo v Brusele. Židovská policie v ghettu nahnala bejkovcem vlastní lidi do dobytčáků a židovské sonderkomando do plynových komor. Od "vlastních" kolaborantů s ukro-americkým nacismem žádné slitování nečekejte, ti už tady za různé výhody zavádějí, vedle rakovinotvorného glyfosátu, protirodinné duhovosti a hloupnoucí inkluze, islámský chalífát a nechávají provádět západní zpravodajské služby operace pod falešnou vlajkou natáčené izraelským Mossadem (9/11; Bostonský maraton; Charlie Hebdo; Bataklan; Nice; Mnichov) aby ospravedlnili omezení obanských svobod či prodloužení stanného práva nadšeně hýkajícími vlastizrádnými poslanci.

   Smazat
  3. 08.54 A kdo těm EU a US "veřejným domům" vládne dnes? Také představitelé "ilumináti" "náboženských obcí" - od shora až po ty lágry, jako např. naše kotlinka.

   Smazat
 2. VPÁD HORDY VETŘELCŮ
  Už se valí horda tmavá, zvěř se takto nechová,
  pozvala je sem ta kráva, co si říká Merkelová.
  Jedou lodí, vlakem, pěšky, derou se přes zátaras,
  v zimě nasadí běžky, nesmí sejít ze svých tras.
  To, že vpadly cizí rasy, Evropě se prodraží,
  zbydou jen prázdné kasy a posraná nádraží.
  Při té cestě za svou vizi, stelou si, kde se dá,
  úcta k mrtvým je jim cizí, hřbitov nikdo nehlídá.
  Mrtví dědci, také babky, jste v tom až po kotníky,
  serou na vás cizí zadky, ochcávají pomníky.
  Merkelové to jedno je, vidí co tam mužů je,
  těší se na znásilnění, konečně si užije.
  Až se smísí tato chasa s tou německou árijskou,
  vznikne zcela nová rasa s granátem a propiskou.
  Změna znaku také láká, měl by tam být někdo tmavý,
  co v jedné ruce drží ptáka a tou druhou bombou zdraví.
  Před tím, než se všechno zhatí v zájmu práva šaría,
  ochraňuj nás všichni svatí, Bůh i Svatá Maria.
  Václave, ty krále český, chceme jít k Tobě ve stopě,
  vždyť nám tady bylo hezky, než jsme byli v Evropě.
  Lide český, vzbuď se! Více! Chraň sebe i tento stát!
  Zlatý svrab a neštovice, chceš se takto zahrabat?
  Chceme se mít opět skvěle, nelze takto v tichu hnít,
  ať Unie jde do prdele, řiť nám může políbit.

  OdpovědětSmazat
 3. Je správné, že NR neotiskuje jen levicové autory, ale i autory z pravého spektra. Pan Kuras již léta upozorňuje na nebezpečí islamizace Evropy. Ukazuje příklady islamizace Británie. Jako český emigrant a absolvent olomoucké univerzity žijící v Anglii se nebojí pojmenovávat věci jak jsou. Za tento článek panu Kurasovi a Nové republice děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak já osobně Anglii a také Francii, ty jejich muslimy ze srdce přeji !
   Bývalé koloniální mocnosti a v současnosti horliví podporovatelé zločinné zahraniční politiky USA,
   aktivní účastníci rozbíjení suverénních států, jako byl Irák a Lybie,
   tudíž žádný div, že sklízejí, co jejich, jimi zvolení politici (především zločinec Tony Blair) zaseli...
   Jako vždy, to odnesou obyčejní lidé...

   Smazat
 4. Pan Kuras buď nechápe vývoj světové společnosti a nebo píše úmyslně nepravdy.Staší se podívat jak dopadl Konvička. Je zralý na uzavřený režim na psychiatrii. V komentářích je vidět,že takových myslitelů je hodně. Obracet se ke Svatému Václavovi může jen náboženský tmář či šílenec.Vývoj společnosti je objektivmí proces a pdobné úvahy to nijak nezmění. Maximálně zabrzdí vývoj, ale jen na určitou dobu. Vůbec nevíme co bude za 10 nebo 50 let. Dříve snílkové uvažovali o komunismu. Dnes snílkové uvažují o jakési konzervativní společnosti uznávající" tradiční" hodnoty a je to úplně stejné.Třeba vývoj opravdu půjde směrem vytváření uzavřených komunit, jako jsou některé sekty v USA nebo v Rusku.I u nás je již tento vývoj na postupu. Je nutno řešit problémy právě nyní a netrápit se stavem společnosti za 50 nebo 100 let. Toto trápení je nesmysl.Dvakrát vstoupit do stejné řeky prostě nelze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty budeš asi pořádně zažraná kolaborantská špína přisátá na penězovody kleptokracie a hloubící tunely do společné kasy, když ti tak leží v žaludku zveřejněná videa. Od takové nečisti si každý nejenom symbolicky myje monitor.

   Smazat
  2. Pane Dvoraku, známý islamisto, jestli považujete za vývoj návrat do středověku, pak by pro vás bylo nejlepší se sebrat a jít mu sám vstříc do nějaké muslimské země, nejlépe by vám asi bylo v Saudské Arábii. Tmář a šílenec jste pouze vy, který se otíráte o sv. Václava, který už ve své době byl rozumově vyspělejší, než kterýkoliv islamista, hájící tuto zvrhlou ideologii. Pan Kuras má naprostou pravdu a do statistik zahrnul i vaše muslimské zdroje. Takže - táhněte se svoji obhajobou zvrhlostí už provždy k tomu svému aláhovi a pedofilnímu vrahovi mohamedovi.

   Smazat
  3. Odkud tak dobře znáš estébácké likvidační praktiky gaunera, Bedrichu Dvoraku, že zavíráš disidenty na uzavřená oddělení? Budeš nepohodlným osobám také provádět lobotomii jako v Přeletu nad kukaččím hnízdem?
   Doc. Konvičku nech napokoji nebo bys chtěl znovu napadat předvolební shromáždění opozice a rozehnávat veřejné produkce ochotníků? Rudneš rudochu do stalinismu nebo hnědneš hnědko do mccarthismu, u těhle převlékačů kabátů jeden nikdy neví.

   Smazat
  4. 8:42 Bedrich Dvorak
   tak tohle si ,Dvoraku, strč za klobouk ,ty tvoje
   kváky....buď jsi úplně tupý mainstreamový autista anebo
   zaplacený blb.
   možná obojí!
   j.

   Smazat
  5. Pane Dvořáku vy nečtete a nevíte, jste takový poloanalfabet.
   Maurové ve Španělsku vám neříká nic?https://cs.wikipedia.org/wiki/Maurov%C3%A9
   Byli vyhnáni, stálo to spousty mrtvých a snížení populace původních Evropanů.
   Turci u Vídně https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A9_obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_V%C3%ADdn%C4%9B
   Opět vyhnáni a snížení středoevropské populace, v této válce zemřelo spousta českých, slovenských, polských mužů. Německo v té době jen přihlíželo a vlastně celý západ a zrovna v této době se zrodil urgofinský jazyk, jen tak náhodou.
   Mongoli to být nemohli, jejich DNA v Evropě totálně chybí. Oni jsou dodnes mírumilovní pastevci a moderní vymoženosti jim přinesli jiní.
   Takže je to třetí pokus o islamizaci Evropy a zase skončí fiaskem pro ty co to znovu plánují.

   Vlad Dracula neudělal nic co by z něj dělalo upíra, jen bojoval proti Turkům a kupodivu z něj jeden Angličan udělal monstrum. Krutý byl stejně jako Angličani v Americe a v Austrálii, jejich domorodci by mohli vyprávět.

   Smazat
  6. To je přece náš Beďar,"fešák s kupírovanou oháňkou",na kterou je,jak sám před časem přiznal,velice hrdý a považuje ji za "výsadu"....a bodejď by to kurevstvo genocidy na Evropě nepodporoval a neobhajoval,jako "objektivní proces",když jej on a jeho soukmenovci organizují a hrdě se k tomu hlásí.
   Stačí se dívat,kdo to platí-Soros atd....
   Je to součást jejich plánu,důkazů je o tom nespočet a o to více je potřeby cenit si lidí,jako je Benjamin Kuras ač také žid,tak na straně opravdové humanity,nikoli na té Beďarovsky sionistické,která tu imigraci organizuje a zneužívá k prosazení svých cílů za ovládnutí světa.
   Beďare,jsi odporná špína jako tahle kurva Frau Barbara Specter,mluvící stejně,jako ty a která je ze stejného hnízda,jako ty,sionistického:

   https://www.youtube.com/watch?v=97JFggxXLbY

   Smazat
  7. To, co zmiňuje p. B. Dvořák jsou přece 2 zcela rozdílné věci, tedy:
   1/ jak dopadl p. Konvička - což souvisí jednak s formou prezentace celé materie a hlavně s jeho osočováním ve sděl. prostředcích a jednak s neinformovaností ještě stále značné části lidí u nás a
   2/konstatování p. B. Dvořáka, že vývoj společnosti je objektivní proces....... Jenže muslimské náboženství je dle proroka Mohameda stav neměnný (a to již od 9. století). Proto dodnes většina arabských zemí nezažila ani průmyslovou revoluci (výjimku tvoří zčásti Libye, Irák a Sýrie, které byly v minulosti i za čs. pomoci zčásti zprůmyslněny a jistě nikoliv náhodou proto nyní zničeny ze strany Západu). Takže o jakém vývoji zde chceme mluvit, když jde o přešlapování či stání ze strany obyvatel těchto 3. zemí na místě? Je to stejné, jako kdyby v Evropě ještě platilo dogma, že Země je plochá, že končí západním pobřežím Evropy atd. Kde bychom pak asi dnes byli? (Jinak je třeba rozlišovat mezi vývojem a pokrokem. Ten první z nich může jít skutečně i zpět, ten druhý z nich pak jen vpřed). A je třeba vzít objektivně v úvahu, že muslimové při svém vpádu na Pyrenejský poloostrov a pak dále do Evropy poč. 8. století přinesli s sebou vyspělé zemědělství, architekturu, lékařství, astronomii, mořeplavectví atd. Pak je ovšem dohonilo v pozdější době právě učení jejich nového proroka a s vědou a poznáním byl konec. A co přinášejí muslimové do Evropy dnes? Oni objektivně nejsou schopni účasti v průmyslovém procesu a v současné ekonomice vůbec. Přesto jsou někteří z nich zvyklí na luxusnější život, než vede většina obyvatel Evropy. To je čistě konstatování stavu, nic více, nic méně.

   Smazat
 5. Přistoupíme rovnou k zodpovězení otázek evropskými politiky:
  •Proč nám lžete?
  Odpověď: "Protože 100 x opakovaná lež se stává pravdou!"
  •Opravdu si přejete, aby se celá Evropa přeměnila v islámský stát?
  Odpověď: "Ano, protože si to přeje USA a my jsme agenti USA a plníme to co USA nám nařídí!"
  •Opravdu si přejete svět bez vědy, bez technologie, bez umění, bez literatury, bez hudby, bez krásy, bez humoru, bez lásky, bez soucitu, bez rovných práv, bez svobody projevu, víry a tvorby, ovládaný destruktivním kultem smrti vydávaným za vůli boží?
  Odpověď: "Ano, to si přejeme, protože to chce a prosazuje USA, tedy čím hůře na tom bude Evropa, tím lépe na tom budou Spojené státy Americké!"
  •Jestliže ano, proč?
  Odpověď: "Protože nemyslící masa vytvořená přílivem uprchlíků bude pro USA lépe ovladatelná a bude spotřebovávat a nebude vymýšlet, jak se mít lépe než tomu je v USA!"
  •A jestliže ne, proč nenecháte naši tvořivou civilizaci na pokoji a přispíváte k jejímu zániku?
  Odpověď: "Když někoho chtějí USA ovládat, nemůžou ho nechat na pokoji a musí zařídit různými prostředky, aby dělal to co si přeje světová říše USA. Příklad? Ano, Němci dobře ekonomicky spolupracovali s Rusy a tomu bylo třeba udělat přítrž, což USA úspěšně povedlo a rozeštvalo poměry v Evropě a to byl cíl. K rozvratu Evropy přispěje i masová migrace uprchlíků, která ekonomicky bude vyčerpávat Evropu, podkope sociální a důchodový systém, prostě už jenom tím, že peníze, které by mohly dostat mladé rodiny, nebo důchodci, budou muset být odevzdány hordám mladých mužů s kterými si Evropa neporadí a kteří nakonec rozvrátí veškeré sociální vazby ve společenských strukturách v Evropě. Pak USA vyvolá válku s Ruskem a odvelí tam masy evropských mužů, které pak nahradí u evropských žen hordy mladých uprchlíků z Afriky a Asie!!! Degenerovaná Evropa bude pro USA lehce ovladatelná a to je cíl uprchlického inženýrství. V USA mají stoletou zkušenost s tím, že multikulturalismus nefunguje a proto ho USA v Evropě tak vehementně prosazují. V USA mají obrovské nepokoje s černošským obyvatelstvem, které za celá staletí nebyli v USA schopni vyřešit a v USA dobře vědí, že zavedením podobného problému do Evropy je Evropa navěky ztracená. Proto taky prosazují a organizují uprchlickou krizi válečnými konflikty v Africe a v Asií, tak aby desítky milionů mladých Afričanů a Asiatů se přesunuli do Evropy a zákony Evropských států USA nastaví tak, aby jejich návrat byl znemožněn. Proto USA taky organizují u břehů Afriky a Asie záchranné akce a převoz uprchlíků do Evropy. Již teď je všude v Evropě zaváděn zákon, že již uprchlíci okamžitě při příchodu do kterékoliv obce v Evropě budou mít volební právo tak, aby hned po příchodu do Evropy mohli začít Evropanům vládnout. A hlavně USA počítá se zkorumpovaností a slabostí Evropských vrcholných politiků. Při rozeštvání Evropy proti Rusku se to potvrdilo a osvědčilo."

  Je to tedy všem jasné a srozumitelné, proč USA organizuje všechno to svinstvo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, teď jet o už jasné. Ale co můžeme dělat proti tomu?

   Smazat
  2. Nemůžeme proti tomu dělat nic, protože lidská civilizace se nevyvíjí na Zeměkouli kontinuálně jenom k lepšímu, tedy pořád dopředu. Vývoj v mnoha okamžicích stagnoval, dokonce několikrát šel naopak zpět. A my jsme v současné době svědky toho, že Evropa se ve vývoji bude vracet zpět k horšímu. Žádný jedinec tomu nemůže zabránit. Samozřejmě dojde ke změně, která to zastaví, ale v současné době jsme na sestupné trajektorií a zdaleka jsme nedosáhli dna úpadku.

   Smazat
  3. 9:02 smutná pravda.
   Musí být každému jasné, že je vše záměrné, je to plánované a dobře organizované, když NATO dokáže dovést ke zničení dříve prosperující sekulární země, ale nechce zasáhnout proti ničení Evropy. A EU nás odzbrojuje a předkládá nám k prezidentování veksláky nebo taková individua, která lijí sperma do svěcené vody v kostele a propagátory multikulti typu pornojandy. Jestli tohle lid zkousne, pak se sám pohřbí.

   Smazat
  4. Instalovat teplouše do vedoucích funkcí a na klíčové pozice má svůj pragmatický účel, budou věrně spolupracovat na likvidaci našeho národa a přitom nehrozí, že by měli výčitky svědomí a báli se podívat do očí svým potomkům.

   Smazat
  5. Anonymní12. října 2016 9:02 moc pekne jsi to napsal proto u hlavmich voleb volme vsichni spd nebo za 4 roky uz k volbam nebudeme muset

   Smazat
 6. Ústava hovoří o náboženské svobodě, ale už mlčí o případech, kdy náboženství reálně obsahuje normy, které jsou v rozporu s Ústavou a Listinou. Tyto situace ponechává volným úvahám. Teoreticky by náboženské normy, které jsou v rozporu s Ústavou a Listinou měl derogovat Ústavní soud, teoreticky. V praxi by to vypadalo tak, že by Ústavní soud vydával redigované verze náboženských kodexů, a pouze tyto verze by byly legální.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní12. října 2016 10:01
   Nemyslím, že by Ústavní soud měl vytvářet náboženské kodexy. Ale existující, by měl konfrontovat s ústavou a pokud jsou v nějakém rozporu, tak té „víře“ odebrat status povolené víry. P.K.

   Smazat
  2. Ústava jednoduše nepředpokládá, že by náboženství mohlo působit jako právnímu státu konkurenční politický systém.

   Smazat
 7. http://a2larm.cz/2016/10/migranti-ve-velke-britanii-pujdou-do-stavky/

  OdpovědětSmazat
 8. To, co napíšu mi na jednu stranu nevoní, ale.
  Kdo seje vítr, sklízí bouři.
  Francie, Anglie, posléze i EU byli klasičtí kolonizátoři.Vyloženě rabovali cizí teritoria ve jménu síly a pokroku. Brali si bez dovolení suroviny, chovali se k domorodým obyvatelům jako k obtížnému hmyzu- Severní Afrika, Asie,a jiná teritoria. a teď se jim to vrací.
  Chtělo by se mi říci dobře nám tak. A opravdu- jsme zdegenerovaní jakkoliv se tomuto nařčení bráním, paušálně- podívejte se na ty naše mladé- bez mobilu ani ránu naprosto bezobsažné myšlení, naprostá absence uznávání autorit, nebo sociálního chování- egoismus a bezohlednost.Starší generace? U TV, v šopáčích konzumují to co jim je předhazováno a typický je jejich obecný nezájem o okolí, a když, tak co z toho budu mít já.Jestliže nedokážeme povstat a vyházet neschopné zvolené zástupce, zřejmě jsme slabí a odsouzení k tomu aby nás pozřeli silnější.Takzvaná demokracie je prázdný pojem- a ti barbaři, kteří se sem dostali s pomocí těch multimiliardářů, jakkoliv barbarští jsou, tak drží při sobě- ta jejich zrůdná víra je ovšem stmeluje- my jsme fragmentovaní. Nějak mi to přijde, že chtějí redukovat lidstvo, ale to mi nekoresponduje s tím, jak se snědší rasy a podobní množí- vidíme to i u nás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. efpe12. října 2016 11:06
   Elfe, vládci světa mají vyzkoušené postupy. To, že sem naváží populačně produktivní etnikum a přitom chtějí snížit stavy, nemusí být protimluv. Ono to populačně produktivní etnikum, je snáze rozeštvatelné, než stabilní evropské státy. Takže je rozeštvou, např. pro nějaký detail a Mohamedova života a protože jsou nezištní přátelé, tak jim také udělají cenu na zbraně. Zbytek se již odehraje dle přání globalizátorů, aniž by se museli zapojovat. P.K.

   Smazat
 9. 11:06
  ..přijde mi to také někdy všechno úplně beznadějné,zrovna dneska je mi strašně...
  jituš

  OdpovědětSmazat
 10. Nic jiného se nedá robiť len strieľať na hranicích a s guľometom,abi se nepřátelé nedostali k nám.I já chci klobási zo sviní jíst a ne abi mi to mohamed zakazova se nažrát a ožrát.To už kvúli slivovici mohamedánov nepustím knám.Falmer.

  OdpovědětSmazat
 11. Rozhodli jsme se díky voličům, že našimi přáteli jsou USA potažmo EU, a nepřátelé jsou v Rusku. Zdánlivě paradoxní je to, že USA, potažmo EU nám jakožto naši přátelé a nikdy jinak, chystají záhubu, a na druhé straně jsou to Rusové, kteří by jako jediní mohli tuto záhubu odvrátit. Pokolikáté již?

  OdpovědětSmazat
 12. "Stěžejní islámská idea, že muslimům je od boha dáno totalitně vládnout všem ostatním..." Jenže to byl žiďácký rabín Ovadia Yosef, kdo v roce 2006 autoritativně prohlásil: "Židé jsou vyvolený národ, ostatní jsou tu jen proto, aby jim sloužili"!

  OdpovědětSmazat
 13. Tak jsem se o sobě dozvěděl pěkné věci. A taky o jiných. Prý je Konvička disident,já islamista a analfabet. Možné je vše.A navíc mám obřezanou oháňku.Škoda,že se nemůžeme podívat co tu bude za 20 let a jaké hodnoty budou lidé vyznávat. Zcela určitě jiné, než zde předvádí většina diskutujících.A tak vidím vše optimisticky. Psi štěkají a karavana jde dál. S tím nic nikdo nenadělá.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.