Reklama

pátek 28. října 2016

Ivan David na otázky Parlamentních listů

28. 10. 2016      Parlamentní listy
PL: Rozruch na české politické scéně vzbudila návštěva dalajlamy. Vy jste ve svém textu na Nové republice napsal, že aranžmá akcí s dalajlamou bylo naplánováno tak, aby bylo vedeno ke konfliktu. Čím konkrétně?
Vidím to tak, že mainstreamová média uměle vytvořila rozruch kolem návštěvy dalajlámy. Úmyslně stále připomínala, že promluví na akci „Fórum 2000“, setká se s veřejností a politiky. Mluvilo se o něm víc než o návštěvě čínského prezidenta. Naivní veřejnost měla nabýt dojmu, že přijede světově zcela výjimečná osobnost. Přijel dalajláma.


Mediální dělostřelecká příprava je první fází aranžmá. Naplánováno bylo setkání poblíž Hradu. Proč asi? Pak následovala „soukromá“ setkání místopředsedy vlády Bělobrádka a ministra Hermana. Na ministerstvu se lze soukromě na pár minut sejít s tetou z Berouna, ne s dalajlámou. Z doby, kdy jsem byl poslancem, si velmi dobře pamatuji, jak jsou čínští diplomaté citliví na setkávání politiků s dalajlámou a na jejich cesty na Tchaj-wan. V této hře byl dalajláma použit, aby se do čínských investic v ČR jak se ve Sněmovně říká „hodily vidle“. O „jeho svatost“ vůbec nešlo. Víme přece, na koho jsou napojeni „lidovci“. A teď nemám na mysli jen „internacionálu věřících“.

PL: Setkal jste se s názory, že prezident sednul svým protivníkům na lep. S tím ale nesouhlasíte a naopak se domníváte, že sedli na lep ti kdo na něj útočí. Můžete prosím vysvětlit, jak to myslíte?
Miloše Zemana přece jen přes dvacet let znám. Není to člověk prvoplánového jednání. Je to stratég a šachista uvažující na několik tahů dopředu. A je velmi autonomní a odolný. To neznamená, že nedělá chyby a že ho nelze uvláčet. Znamená to, že dělá chyby zřídka a je velmi těžké ho ulovit. Takže chyba může být zdánlivá, může být obětováním pěšce čtyři tahy před soupeřovou porážkou. Také jsem ho kdysi upozorňoval na chyby a někdy se ukázalo, že jsem jen netušil, co má v plánu. Samozřejmě není neomylný. Ostatně sám napsal knihu „Jak jsem se mýlil v politice“. Na rozdíl od jiných je schopen se poučit a proto i přes svůj věk ještě roste. Předsedou velké strany, předsedou Parlamentu, předsedou vlády a prezidentem země střední velikosti se nikdo nestane náhodou. Nestačí uhýbat, je nutné také tvořit a přiměřeně riskovat.

Jenom blbec může tvrdit, že pan Jindřich Forejt nic neřekl. Řekl dost. Například to, že k vyznamenání pana Bradyho by muselo předcházet písemné oznámení a muselo by být kontaktováno Velvyslanectví Kanady. Ale to se nestalo. Tím se celá konstrukce zdánlivě dobře promyšlených lží hroutí. Mainstreamová média je ovšem budou nadále opakovat. Mnoho lidí využilo své možnosti se ztrapnit. Sedli na lep. Je pravda, že se o tom dozvědí jen ti, kteří aktivně hledají informace.

Jak to dopadne jsem před dvěma dny nevěděl, jen vím, že kdo dává šach, nemusí dát mat. Zejména když hraje s velmistrem.

PL: Je současná aféra kolem vyznamenávání na Hradě 28. října a paralelní akce na Staroměstském náměstí již začátkem předvolební prezidentské kampaně. Je cílem Zemana zdiskreditovat? Ve výše uvedeném textu dáváte dokonce paralelu s Majdanem a prezidentem Janukovyčem. Dá se to přirovnávat?

Pokud by někdo vážně chtěl takto začít svoji prezidentskou kampaň, nutně by vystřílel munici před polovinou souboje a navíc by dal protistraně spoustu prostoru na přípravu obrany a protiútoku.

Cílem současného útoku je Zemana odstranit, protože je překážkou jistých zájmů. Donutit ho, aby byl mrtev. Aspoň politicky. Prezident Janukovič byl vyhnán reálnou hrozbou vraždy. Ta se v případě Kaddafího uskutečnila k nezměrné radosti demokratky Hillary Clinton. Janukovič je politicky mrtvý. Mohl být mrtvý navíc i fyzicky. Demokracie ukrajinského střihu s podporou demokratického Západu se s tím nemaže.

Jak sám prezident Zeman řekl, cesty k odstranění jakéhokoli politika jsou dvě. Demokratické volby nebo kalašnikov. „Kalašnikova“ nechápejte prvoplánově jako střelnou zbraň. Je tím míněn jakýkoli prostředek mimo demokratické volby, který učiní politika politicky mrtvým. Například dlouhodobé masové akce účinně podporované médii. Těžko bude stačit rej trpaslíků na Staroměstském náměstí.

PL: Proč je česká společnost tak názorově rozdělená? Rozděluje ji Miloš Zeman? Nebo jeho protivníci? Či je to naprosto přirozená věc, která tu byla v určité míře vždy? Jsou vůbec lidé z protilehlých názorových táborů spolu schopni komunikovat a diskutovat? Nejsou ty příkopy mezi nimi až příliš velké?

Každá společnost je názorově rozdělená, protože je složena z lidí různých zájmů. Rozdělení společnosti lze utajovat, popírat, bagatelizovat, zveličovat, provokovat, podle potřeby. Když není jiný klacek po ruce, používá se proti politikovi tvrzení, které sice nelze dokázat, ale ani vyvrátit. Že Miloš Zeman rozděluje společnost, to je právě taková blbost, která se u tupější části veřejnosti dobře ujme, zvláště když se stále opakuje. Zemanovi oponenti prostě nechtějí uznat porážku svého Karla a smířit se s ní. Neumění prohrát je trapný projev nezralosti. Nechtějí čekat do příštích voleb, útočí vejci, červenými kartami a teď Hermanovými výmysly.

Společnost rozdělují nejvíce ti, kteří stavějí mladé proti starým, bohaté proti chudým a chudnoucím, zahraniční firmy proti domácím, mimopražské proti Pražákům, atd. Společnost nelze sjednocovat, když jsou zájmy lidí ohroženy. Získávání politické převahy bez zdůrazňování konfliktů není možné. Hypotetická společnost všeobecného souladu politiky nepotřebuje. Ti se nutně vynoří s každým společenským konfliktem. Hovoříte-li s nejprostšími, projeví přání, aby se politici „konečně dohodli“. Lidé, hlavně v malých komunitách si nemohou konflikty dovolit a jsou od dětství cvičeni, aby je urovnávali. Konflikty vedou k nepříjemnému pocitu úzkosti, kterého se snaží zbavit. Obyčejní občané dávno nejsou zájmovou skupinou, o kterou by se politici zvlášť zajímali. Politici pracují s konflikty neustále, je to jejich práce. Velké konflikty dlouhodobě nepřekonatelné dohodou končí nutně katastrofou nejméně pro jednu stranu.

Kdo nechce pracovat s konflikty nemůže být politik. Nebo právník. Připomínám epigram K.H. Borovského, s názvem „Epitaf“: „Zde leží vzácný advokát, jenž křivdu nechtěl zastávat a nenáviděl mezi lidmi vády, onť zemřel hlady.“

PL: Petr Pithart ve svém nedávném projevu zmínil, že se mu nelíbí obracení se k Východu. Mluvil o příslušnosti k Západu jakožto o náročném úkolu, ze kterého se chceme vyvléci tím, že se račím krokem suneme k Východu, v jehož marasmu umíme žít. Je to správný výklad? Jaký máte vy?

Úkol přesvědčit myslící lidi o výlučné příslušnosti k Západu je opravdu náročný úkol a bude tím obtížnější, čím je zjevnější, že tzv. „západní společnost“ zabředá do krizí. Je opravdu těžké se solidarizovat se Západem podněcovanými a vedenými válečnými akcemi, vražděním, lživou propagandou, hospodářskou stagnací, prohlubováním rozdílů mezi lidmi, neschopností řešit narůstající problémy, atd. Kulturně historicky máme blíže k Západu, ale suroviny a možná odbytiště jsou na Východě a na Jihu. My Východ potřebujeme, nemáme-li zahynout, oni nás nutí, abychom potřebovali jen Západ, který nám nemůže a nechce nabídnout ani suroviny, ani odbytiště. Dynamicky se rozvíjí spíše Východ, tam jsou příležitosti. To proto nás chce Západ pomocí svých sluhů od Východu odstřihnout, udržet a posílit naši závislost na Západu. To je ten náročný úkol.

Pokud někdo říká: „Umíme žít v marasmu“, a chce tím říci: „To oni chtějí žít v marasmu“, tak je zřejmě s argumentací v koncích a jen demonstruje svoji nadutost a uráží lidi.

PL:. Ministr Babiš radostně hlásí, že hospodářství naší země vzkvétá. Je menší nezaměstnanost, ale často se mluví o nízkých mzdách u řady profesí. Mají se lidé skutečně lépe?

Nic jiného bych od ministra odpovědného za hospodářství nečekal. Ti, jimž jsme byli prodáni, nemohou mít zájem na růstu mezd. Právě naopak.

Mezi nezaměstnané jsou počítáni jen ti, kteří dosud nebyli odstraněni z evidence. Statistika jako věda za to nemůže, oni nás chtějí podvádět. Nezaměstnanost je obrovská. Totiž počítáme-li i lidi, kteří se neucházejí o zaměstnání. Nemá cenu spekulovat o podílu těch, kteří pracovat nechtějí. I to je vážný společenský problém, protože bez legálního příjmu nutně na někom parazitují. Ve skutečnosti se situace stále zhoršuje. Sociální problémy se prohlubují. V systému, ve kterém žijeme, to jinak být nemůže.

Jako psychiatr potkávám lidi, jejichž sociální situace je velmi špatná, až tragická, bezdomovce, lidi žijící na „ubytovnách“. Statistický průměr o tom nic nevypovídá.

PL: Hořekuje se nad stavem naší mládeže, která ve vzdělanostních žebříčcích propadá a podle učitelů častokrát nemá motivaci k učení a k práci. Je tomu podle vás tak? A proč?

Nad mládeží se hořekuje, co svět světem stojí. Ale tentokrát na tom zřejmě „něco“ bude. Učitelé snad všech škol a oborů si stěžují, že na mládež nelze mít takové nároky jako kdysi, protože by to bylo marné. Myslím, že za úpadkem vzdělání je úpadek výchovy. Nejde jen o to, že starého, nemocného nebo těhotnou ženu nepustí mládež sednout. Všeobecně klesá náročnost a důslednost. Panuje idiotská představa, že korigovat chování lze jen odměnami, tresty jsou nepřípustné. Pro společnost je to sebevražedné.

Malé děti se neumějí obléci a zavázat si tkaničky ve věku, kdy to dříve běžně zvládaly, elementární kázeň je pokládá za nepřípustnou tyranii.

Kingsley Amis ve svém románu z roku 1954 „Šťastný Jim“ psal, že není daleko doba, kdy absolventi univerzity nebudou umět číst a psát. Moje nedávná zkušenost se studenty neelitní vysoké školy je taková, že sice dovedou něco zkopírovat z internetu, ale mají problém vysvětlit smysl textu, který vydávají za své dílo. Nedávno jsem psal soudní posudek na absolventku VŠ, učitelku, jejíž písemný projev je naprosto děsivý po stránce stylistiky i pravopisu. Jak na tom asi mohou být její žáci?

Přednášel jsem studentům elitní střední školy, kteří měli překvapivě rozsáhlé znalosti a mohli se aktivitou přetrhnout. To je bohužel jen ostrůvek pozitivní deviace.

Budoucnost naší společnosti bude taková, jaká je výchova a vzdělávání mládeže. Zřejmě tristní.

Za Parlamentní listy se ptal Oldrich Szaban

54 komentářů :

 1. Občas nemusíme s Ivanem Davidem souhlasit ale ve valné většině můžeme. Ivana Davida s jeho názory není těžké si oblíbit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Docela závažná informace: Už radí kavárníkům

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Reklamni-expert-Mila-prazska-kavarno-poradim-ti-jak-sundat-Zemana-460321

   Smazat
  2. To co se nyní děje proti Zemanovi je jenom začátek. Budeme svědky obrovské masáže, kdy Zeman bude zodpovědný za každou díru na silnici, za každý uhynulý kus dobytčete, za každou rvačku kdekoliv v hospodě, protože rozděluje společnost. Ty metody jak tuto štvavou kampaň vést jsou už vyzkoušené v jiných státech, kde hon na lidem zvoleného zástupce státu už proběhl a tady u nás v Česku se jenom tyto postupy upraví na naše podmínky. Můžeme si vzpomenou jak ODS v čase voleb do parlamentu uveřejnila informaci že Paroubek měl sex s nezletilou dcerou svého známého. Celé to bylo lež od samého začátku, ale bylo to načasované přesně těsně před volbami a výsledek byl takový, že tehdy Paroubek v důsledku této lži ztratil 10% hlasů. To že to nebyla pravda už nehrálo roli. Na Zemana nyní budou vytahovat jednu lež za druhou bez ohledu zda budou mít nějaké důkazy. V tomto boji proti Zemanovi žádné pravidla nebudou platit.

   Smazat
  3. Anonymní28. října 2016 13:32
   Tak mi z těch rad vyplývá, že je třeba se držet dále od Havla, nejradši se zbavit všech Havlistů. Začnou sázet na mladé pušky. No, u Jandy se jim to moc nepodařilo.
   Myslím, že zapomněl na nejpodstatnější radu: Nesmí Vám čouhat, jako sláma z bot, to Vaše patolízalství vůči Americe. P.K.

   Smazat
  4. Anonymní28. října 2016 14:01
   „Ty metody jak tuto štvavou kampaň vést jsou už vyzkoušené v jiných státech, kde hon na lidem zvoleného zástupce státu už proběhl …„
   Naprostý souhlas, používali to celá desetiletí v Latinské Americe. Mají osvědčené postupy, viz video na internetu: https://www.youtube.com/watch?v=t5gVvbp0GT0
   Tyto rozvratné postupy používají jak pro cíle ekonomické, tak pro politické. Obranou je nezkorumpovatelnost a statečnost politiků (zde je třeba přiznat, že nelze požadovat nemožné), nebo potom už zbývá jenom aktivní společnost, která dokáže zkorumpované, nebo zastrašené, politiky nepřijmout a přinutit je k demisi. P.K.

   Smazat
  5. Co se týče mládeže:Tak jak si ji dnes vychováváte ji máte, komunisti ji už jednu generaci nevychovávají tak na ně se nemůžete vymlouvat.Vzhledem , že jsem nikdy nebyl komunistou, tak přesto dnešní systém řadím k systémům, který slouží k degeneraci mladých. Proto smrt těm čurákům o to řídí.Bez milosti.

   Smazat
 2. Dalajláma byla záminka k vyprovokování akce proti Zemanovi. Časově ho pozvali tak aby se celá akce mohla rozjet před oslavou vzniku Československa a také Herman sdělil, že mu Zeman údajně měl vyhrožovat 8. září a řekl to až v druhé polovině října. Pražská kavárna jen čekala na záminku a rozjela štvaní proti Zemanovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To, co monolitní sdělovací monopol rozjel proti přímo zvolenému prezidentovi, ta snůška pokrytectví a podlostí by měla být hodnocena jako podkopávání české státnosti a zrada českého státu, o jehož likvidaci v dohledném času evidentně jde.

   Smazat
  2. První prezidentské volby pražská kavárna prohrála na celé čáře. Nikdy se s tím nesmířili a v současné době již otevřeně vyhlásili Kroměřířskou výzvu za odstranění prvního přímo zvoleného prezidenta lidmi tohoto státu, který lidem rozumí a jezdí mezi ně, diskutuje s nimi, nekamarádi se Sudeťáky, odsuzuje migraci, kritizuje pražskou kavárnu.

   Smazat
  3. To co se nyní děje proti Zemanovi je jenom začátek. Budeme svědky obrovské masáže, kdy Zeman bude zodpovědný za každou díru na silnici, za každý uhynulý kus dobytčete, za každou rvačku kdekoliv v hospodě, protože rozděluje společnost. Ty metody jak tuto štvavou kampaň vést jsou už vyzkoušené v jiných státech, kde hon na lidem zvoleného zástupce státu už proběhl a tady u nás v Česku se jenom tyto postupy upraví na naše podmínky. Můžeme si vzpomenou jak ODS v čase voleb do parlamentu uveřejnila informaci že Paroubek měl sex s nezletilou dcerou svého známého. Celé to bylo lež od samého začátku, ale bylo to načasované přesně těsně před volbami a výsledek byl takový, že tehdy Paroubek v důsledku této lži ztratil 10% hlasů. To že to nebyla pravda už nehrálo roli. Na Zemana nyní budou vytahovat jednu lež za druhou bez ohledu zda na nějaké důkazy. V tomto boji proti Zemanovi žádné pravidla nebudou platit.

   Smazat
  4. 13:59 Ten budoucí čas nesedí. Když už, tak přítomný plus budoucí.

   Smazat
 3. panove ctete to je hnus rasismus naopak:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezident-Zeman-ma-svuj-podil-na-smrti-Roma-Nevaham-to-napsat-ujistil-aktivista-Holomek-460366
  jinac zfetovanej rom tam osahaval zeny a hoste ho zadrzely a u toho zemrel je potvrzeno cizi zavineni vylouceno pokud se tu dostanou migranti tak tohle bude normalni

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. holomek taky patří do páté kolony, která pokračuje v útocích, až se jí zavařuje konečník? Všichni, kteří mají co do činění s holomky, je "milují", takže to je zase špatná karta, kterou ta pátá kolona vyplázla.

   Smazat
  2. Holomek je odedávna holomek, syn cikánského vojenského prokurátora, který se živil posíláním Čechů do Sabinova...

   Smazat
 4. Hlavní problém: lidí, kteří aktivně hledají informace a ještě navíc disponují kritickým myšlením není dost!

  OdpovědětSmazat
 5. Nemyslím, že by 5. kolona:
  - nutně touto akcí vystřílela všechen prach
  - nutně se pokoušela porazit Zemana až ve volbách
  - nemohla uskutečnit ještě jednu monstróznější
  a preciznější akci

  17. listopadu mají Antidemokraté zabukovaný celý střed Prahy!
  Očekávejme pražský Majdan 17. listopadu!

  Je možné, že se má jednat o zlomovou monstrakci!
  Protidemonstrace nebude umožněna!
  Mainstream pojede na tři směny!

  Ukrajina byla rozkotána.
  Sýrie byla rozkotána.
  Irák a Lýbie byly rozkotány.
  Bude naše republika také zlomena?

  OdpovědětSmazat
 6. Nevím koho volit v příští volbě, ale Zeman to určitě nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blahopřeji, to je demokracie.

   Ne to, co předvádí naši majdanisté.

   Smazat
  2. radeji milose nez "sazkare"😀😂😎

   Smazat
  3. Až tu nějaký majdan bude, tak je suďte.
   Horáčka budu volit, ano, to je pravděpodobné.

   Smazat
  4. Ať žije demokracie, já budu volit Zemana, pokud bude kandidovat, ale určitě nebudu volit nějakého veksláka, nebo kohouta, který lije sperma do svěcené vody v kostele a už vůbec ne další exempláře páté kolony.

   Smazat
  5. ad 13:24
   je to o kultuře národa.
   U nás jsou zatím jen příznaky a více či méně úspěšné pokusy jehosi soft fašismu a soft majdanu.

   Pevně věřím, že náš lid to zvládne.

   Smazat
  6. Je to o kultuře národa, víc netřeba dodávat.

   Smazat
  7. ...nebudete určitě volit Zemana. Dobře. A proč nám to sdělujete?

   Smazat
  8. 13,14
   Zeman jistě není ideální politik. Ale ze současných možností těžko vybírat lepšího. O to je to smutnější. Nedovedu si představit, kam by došla současná sebranka, kdyby jí Zeman alespoň dílčím způsobem nebrzdil. Pravděpodobně už by jsme tu měly tisíce muslimů s německými finančními standardy, náš žoldnéřský sbor by přešlapoval v plné zbroji na ruských hranicích a TTIP by i díky Sobotkově intervenci byla podepsána. I když o jejím obsahu a následcích téměř nikdo nic neví.

   Smazat
  9. Idealní by byl bůh a ten tu není,. tak volme Zemana.

   Smazat
  10. 13:14 ukázka to vymytého mozku. Ví koho, jmenovitě, volit nebude a neví, koho volit bude. Měl by především vědět, jakou politiku podporuje a jakou ne. Může být hrdý leda na to, že umí ťukat do klávesnice.

   Smazat
 7. Ale to je jejich záměr, likvidace vzdělání. Pro svoje děti mají školy, které si běžný člověk nedokáže zaplatit. Proto se snaží nacpat děti, které potřebují zvláštní péči, do běžných škol. Jistě si dovedete představit, jak bude potom vyučování vypadat.

  OdpovědětSmazat
 8. Prislo mi mailem:
  Brady je pouze zneužitá figurka špičky ledovce složité politické hry. Pokusím se být stručný, ale je to téma na knihu.
   
  Na pozadí celé téhle taškařice, je boj o obchodní vliv v ČR, mezi Čínou a Západem, konkrétně Německem.
  ČR, nedávno uzavřela obchodní smlouvu s Čínou, na základě které, by zde Německé firmy, přišly o spousty kšeftů. Herman, jakožto "styčný důstojník" Německých zájmů v ČR, sehrál roli, která měla Česko-Čínskou obchodní spolupráci, plánovanou na desetiletí, poškodit, podkopat a zničit.
  Čína při uzavírání rámcové hospodářské dohody s ČR, měla několik požadavků, mezi něž patřilo i to, že čeští politici, se nesmí oficiálně, na vládní úrovni, stýkat s disidenty Čínského režimu, mezi něž patří i Dalajláma. Sobotka to stvrdil podpisem dohody.
  Herman, jakožto uplacený zrádce, pracující pro Německé zájmy, měl od Němců zadání, tento bod porušit a u příležitosti konference FORUM 2000, která byla účelově svolána, tento bod porušit, protože Němci dobře věděli, že to ohrozí Česko-Čínskou spolupráci a Němci budou mít naději na udržení kšeftů s ČR. Hermanovo setkání s Dalajlámou, pak v celé kauze, hraje klíčovou roli.
  Čína už na základě Hermanova porušení mezivládní dohody vypověděla setkání s Českými podniky na obchodním foru, což onu smlouvu vážně ohrožuje. Celá taškařice s medajlí pro Bradyho, je jen mediální zástěrka obchodní války, mezi Německem a Čínou o trh s Českem. Je to hra zpravodajských služeb.
  Nejdede o Bradyho medajli, ta je jen divadlem pro nevědomé masy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbavit se při té příležitosti prezidenta? 2 mouchy jednou ranou? Doufejme, že to pátá kolona těžce prohraje.

   Smazat
  2. Velmi zajímavé, věrohodné, ta Hermanova role.

   Smazat
  3. Ona zcela jasně nakonec vyjde časem celá pravda kolem Hermana a jeho přisluhovačů najevo. Když si uvědomíme, že o peníze jde vždy až v první řadě, je o roli Hermana pro Německo, aby naboural obchodní vztahy mezi Čínou a Českém úplně jasno. Už jeho schvalování působení sudeťáků na rozbití Československa je signifikantní. Takže co se říká ve výše uvedeném příspěvku je pravdivé. Vysvětluje celou tu komedií, kterou pražská kavárna rozjela na pokyn Hermana jednoho z největšího ze zrádců lidu této země.

   Smazat
  4. Anonymní28. října 2016 13:33
   Zde nejde jen o Hermana, je třeba si uvědomit, kdo ho do vlády dosadil. Byli to lidovci a Bělobrádek také navštívil sraz sudeťáků. To co Herman předvádí, není pouze jeho divočina, to je ryzí lidovecká politika. P.K.

   Smazat
  5. Od začátku "kauzy Brady" tvrdím, že jde jen o odvedení pozornosti od toho podstatného. Tím je, že Herman jako ministr vědomě zpochybnil důvěryhodnost vlády tím, že porušil mezivládní dohodu. platnou už od roku 1999.

   Smazat
 9. Rád čtu tvé komentáře Vláďo z Brna. Pro likvidaci státu ČR a následné vytvoření spolkové země Německa (viz prořeknutí Hermana), nikdy, nikdy nebude vystřílen všechen prach. Nyní půjde jen o přípravu a poučení z chyb. Nevyhnutelně dojde i k zapojení STb - BIS, podobně jako před listopadem, kterým byla likvidace našeho státu úspěšně zahájena.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prezident Zeman stojí likvidaci ČR v cestě a proto je nutné nabudit trumbery pro volbu hazardního krále, mistra úlisné přetvářky, kterou kavky mají vždy zbaštit před jejich oškubáním. Tak to prostě je.

   Smazat
  2. Valchaři říkají "hejly", ne kavky.

   Smazat
 10. Západ vsadil na to, že se mu díky páté koloně podaří naši zemi ovládnout úplně. Bez ohledu na sionisty, bez ohledu na globalisty, a hlavně bez ohledu na Čechy.

  http://leva-net.webnode.cz/products/pohled-na-situaci-okolo-28-10-2016/

  OdpovědětSmazat
 11. 13:32 Ctu ho take rad ! Vlada z Brna je hlava mapa !
  Jednou mu bude predano brko na psani z ptaka, co zere hady. (Secretary bird.) Coz je symbolicka pochvala.

  Je Herman konspirator ? NENI ! Je to destruktivni (cenzurovano) !

  Cesi, stujte za presidentem Zemanem !
  President Zeman o tom ani nevi, ale na stezejni themata svetovych bolesti ma stene nazory jako Donald Trump a
  87 % Americanu jde s Trumpem. Andel renezance je Trump !

  President Zeman a budouci president Trump ma spolecnou i dalsi vec. Na obe osobnosti je lopatovan hnuj od menecennych kretenu, kteri nemaji respekt k vuli lidu.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 12. Cina je jedna ze tri velmoci. Tim, ze president Zeman z Ciny udelal kamarada a partnera Ceska, je strategicky a ekonomicky USPECH !

  Trpaslici prazske kavarny zavidi Zemanovi uspechy a jeho uznani ve svete ! Proto stale vymysli podvratacke lumparny proti nemu, coz mobilizuje podporu obcanu pro presidenta...
  Oni jsou hloupa nemehla, kterym se nikdy nic nepodari.
  Akorat si mistrne nakadi do vlastniho obyvaku.
  AT ZIJE PRESIDENT ZEMAN !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 13. Zeman společnost nerozděluje. Rozdělují ji skupiny, které přijímají účelové zákony k vlastnímu obohacení, přičemž některé z nich souběžně likvidují českou státnost, resp. stát samotný. Zeman tyto skupiny dokázal pouze pojmenovat a pro drtivou většinu jasně formulovat jejich jednání i to, čím jsou pro národ škodlivé. To předtím nikdo nedokázal. Ano, existovali strany, nebo politici, kteří dokázali zformulovat některé dílčí problémy. Ale komplexně shrnout a pro plebejce srozumitelně to dokázal až Zeman. Navíc, odložil politickou korektnost. A to se také neodpouští. Nazvat zloděje zlodějem, nebo kundu kundou, tomu musí porozumět i primitiv. Tak že lidem, jako Kalousek je málo platná jeho prořízlá huba. On přece nekradl. On jenom odkláněl. A teď tohle!

  OdpovědětSmazat
 14. Na článku mě zaujal malý detail:
  „Přednášel jsem studentům elitní střední školy, kteří měli překvapivě rozsáhlé znalosti a mohli se aktivitou přetrhnout. To je bohužel jen ostrůvek pozitivní deviace.“
  Je na místě otázka“ proč byli takoví?
  Napadá mě vysvětlení, že měli nějakou zaručenou vyhlídku do budoucna. Vyhlídku, kterou nelze zaručit celé populaci. Nejbližší přirovnání vidím v příkladné „pracovitosti“ Vietnamců. Také tato pracovitost stojí na elitářských základech: neplacení DPH, nelegálního šití textilu, pašování zboží a v neposlední řadě i prodeji drog.
  Pokud bude mít celá populace vyhlídku, získat uplatnění podle svých schopností, opět se zvýší vážnost vzdělání. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děti jsou soutěživé, zejména některé. Jde o pražské gymnázium, kde berou jednoho asi z dvaceti. Kdo je měsíc nemocný, už to nedožene a hroutí se. Paní profesorka mi říkala, že děti se zabíjejí svou chorobnou ctižádostí. Toto není ta pozitivní deviace. Pozitivní deviace je v tom, že učitelé se snaží děti motivovat. U tak ctižádostivých dětí to není problém. Ovšem také jsem přednášel pro střední školy, kde převládaly tupé tváře a zájem byl nulový...

   Smazat
 15. 14:50 ...Pane prednasejici P.K., az budete studentum znovu prednaset , tak jim vyridte od stareho tulaka emigranta -
  ze svet je otevren pro kazdeho mladeho, cloveka, ktery ma co nabidnout. Nejakou profesy, ktera je zadana. Vyridte jim, ze svet je obohati po vsech strankach vice, nez je v jejich predstavach.

  To byla fantasticka jizda zivotem a uplatnit se v mladych zemich, jako je Amerika, Australie, Canada je dvojnasobny uspech.
  Skoda, ze mladi odeslo . Ja bych si to vsechno rad zopakoval.
  nick honolulu - posrpnovy emigrant.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní28. října 2016 15:14
   Pane světa znalý, něco na Vaší radě může být, ale něco mi tu nehraje.
   Jistě, jsou jistá etnika, která jsou všude doma. Ale většinově, se Němec cítí doma v Německu, Rus v Rusku a Čech v Česku. Jít do světa na zkušenou, může být přínosné, v tom s Vámi souhlasím. I Baťa byl na zkušenou v USA. Ale aby se ten přínos mohl realizovat, je třeba se včas vrátit domů a získané poznatky a kontakty doma převtělit do praktických výsledků.
   Pokud někdo odejde do zahraničí a realizuje své životní zkušenosti tam, může dosáhnout dobrých výsledků a může mu to přinést i osobní uspokojení. Ale stává se přínosem pro novou hostitelskou zemi, ne pro svou původní vlastní (možná nějak částečně, zprostředkovaně). To je to, co mi na Vašich radách nehraje. P.K.

   Smazat
  2. Sdílím Vaši lítost, že Vám mládí uteklo, ale daleko víc mě zajímá, že nám mladí utíkají - a nevracejí se...

   Smazat
  3. Honolulu, budu trochu "až moc" upřímný. Vaše rada je dobrá pro lidi sobecké, bez vděku a zodpovědnosti k rodičům i k zemi, kterou po staletí budovali jejich předci a kterou by měli budovat tak, aby se v ní dobře žilo i jejich potomkům. Váš přístup je takový "americký". Využít všechno, na co mám sílu a co je pro MNĚ užitečné. Bez ohledu na ostatní lidi.

   Smazat
 16. Jestli myslíte ty dnešní dutohlavce, ti nech běží ať si zaplatí školné a jdou.Ještě bych doporučil s něma vyslat učitelé nebo školitelé, kteří jim vyleli mozek. Jak jsem slyšel tu pi.u z Brna u Jilkové jak prznila dějiny, doufám že již neučí. I umývání záchodů bych ji na té žkole zakázal.Pokud je více takových kantorů tak potěž pánbů.

  OdpovědětSmazat
 17. Pane Davide, moc děkuji za tento rozhovor. Jsem rád, že se ještě stále vyskytují lidé jako vy, kteří dokáží analyzovat a pravdivě pojmenovat dnešní skutečnost. Když přemýšlivý člověk pustí ČT, tak začne pochybovat, jestli se vůbec nachází ve stejné zemi. Tolik průhledných manipulací a lží je opravdu špatně stravitelné pro člověka, který jako já toho už hodně zažil a poznal, doma i v zahraničí. Ještě jednou děkuji za "doušek vody živé".

  OdpovědětSmazat
 18. Pátá kolona chce zrušit funkci prezidenta!!!

  http://aeronet.cz/news/exkluzivne-kdyz-nemohou-zemana-sesadit-a-hrozi-jim-i-jeho-znovuzvoleni-rozhodli-se-najit-cestu-jak-funkci-prezidenta-v-cr-zrusit-v-pozadi-soros-a-londynska-schuzka-nulove-reseni-je-na-stole/

  OdpovědětSmazat
 19. Naprava je snadna panove ! Aby se lide vraceli, vytvorte jim podminky na sebeuplatneni !
  250 000 lidi odeslo z Ceska v letech 68-69 - z toho do jizni Afriky jich prislo pouze 25 000.. (Byl jsem mezi nimi.)

  Panove, CESI byla druha NEJUSPESNEJSI skupina v JAR.
  Cesi byli daleko uspesnejsi nez Anglicane, Francouzi, Portugalci 10 jinych narodnosti.

  Samozrejme, ze si toho JAR vlada vsimla a zacala je uprednostnovat, prede vsemi, krome Nemcu !
  Cesi dostavali vysoke manazerske pozice ! Cesti inzenyri byli vsichni sefove projektu a po padu Rhodesie 31.5.1979.,
  odchazeli do Canady, Australie, Ameriky a dalsich zemi dle vyberu, jako sebevedomi uspesni lide.

  Je skoda talentu mladych lidi, kteri maji energii a touhu po uplatneni, aby byli doma v uskoprsych pomerech. Az budou pomery LEPSI, oni se vrati sami. (Pokud jim nezajme srdce zeme, kde budou zit.)
  Krome toho ! Oni maji povinnost k sobe a ne k nejakemu Sobotkovi, ktery to hraje na vsechny strany a leze do zadku i pomatene Merkerove.

  A nyni panove zpivejte se mnou !
  "Do Ameriky, jezdej tam parniky, kdyz prijedes pripada ti vsechno veliky. (To je pravda, ale jen prvni tyden.)

  "A maji tam slepice, co snasi vejce jako cepice" !
  (To NENI pravda ! Porad takove slepice nemohu najit, ale jinak je pravda vsechno.)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní28. října 2016 20:41
   „Naprava je snadna panove ! Aby se lide vraceli, vytvorte jim podminky na sebeuplatneni !“
   Světa znalý, s tímto lze souhlasit. Je to úkol pro naše politiky. Místo toho, aby se předháněli v dokazování, jak jsme oddaní Západu, nebo naopak Východu, by se měli zaměřit na prosperitu vlastní země, potažmo střední Evropy.
   Je třeba si vytyčit cíl, aby se střední Evropa stala rovnocenným partnerem jak Západu, tak Východu. Pokud by se na takovémto cíli dokázali dohodnout alespoň země V4, museli by se přestat vysilovat antirusismem, ve službách amerikanismu, oprostit se od direktiv EU a vykonávat samostatnou politiku. V první řadě odmítnout TTIP, či CETA.
   Takovýto cíl, pokud by dostal vládní priority, by mohl být dosti atraktivní pro naše talenty jak doma, tak pro ty, zdržující se v zahraničí. Ale to by vyžadovalo politickou odvahu, kterou současní zkorumpovaní politici, nejspíš nejsou schopni projevit. Možná, by toho byl schopen Okamura. P.K.

   Smazat
 20. T.j. velmi nespravedlive pro kazdeho pracovnika v Cesku, ktery pracuje az do duchodu a potom si nemuze dovolit uteci na zimu do teplych krajin.
  Vzdyt to neni ani zdrave !
  Mladi uz na to prisli a proto se nevraci.

  Ovoce celozivotni prace pracovnika v Cesku je prerozdelovano ! T.j. nespravedliva hloupost !
  Kazdy duchodce v Cesku by mel navstivit Floridu v zime a nebo Karibskou oblast ci Polynesii.

  Duchodcu z Canady, Nemecka, UK, atd. jsou zde mraky.
  Duchodci z Ceska ? ZADNY !
  Prave jsem se rozhodl jit k vode ! Zde je stale leto. U vas je porad zima.
  Duchodci NEDEJTE SE !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 21. Když přemýšlím o té falešně hlásané blbosti, že pan prezident rozděluje společnost,opět mi to nedá, aby neocitovala Sinuheta: "Kdyby přišla doba, v níž by nebylo ani bohatých, ano chudých,tak budou ještě vždy moudří a hloupí, lstiví a prostí. Silný postaví svou nohu na šíji slabého a lstivý odejme měšec stříbra hloupému a přiměje prostého, aby pracoval místo něho, neboť člověk je ošemetný a jeho dobrota polovičatá, takže pouze muž, jenž leží natažen a nemůže již povstat, je zouplna dobrý."
  Tak uvažuje Kaptah, předobraz boháče všech příštích časů. Takže bych jen připomněla, že demokracie je ve společnosti nastolena tehdy, umožňuje-li dobrý život "VĚTŠINĚ", nikoliv pár samozvaným vyvoleným. Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.