Reklama

pondělí 31. října 2016

Jsem nejen pro týden nepokojů, ale nejméně pro rok nepokojů


Stanislav A. Hošek   
31. 10. 2016
Pražská pakárna, alias havloidní lumpeninteligence a rovněž s ní sbratřená sekta intelektuálské luzy, vyzvala veřejnost naší země k občanskému neklidu. Svobodu projevu mnozí její zamindrákovaní jednotlivci, kupříkladu Kraus se svým napoleonským komplexem, již dávno povýšili na nenávistný až nesmiřitelný politický boj. Tak ho tedy my ostatní konečně přijměme.


Pýcha, drzost, arogance – hlavní znaky aliance.

Už od samotného politického převratu v roce 1989 se v naší zemi začala formovat zajímavá sociální skupina, jejíž hlavní znaky mne vedou k tomu, že jsem si ji nazval Spolkem, tedy Aliancí pýchy, drzosti a arogance. Zmíněná sorta občanů je dneska už identifikovatelná podle některých výrazných znaků.

Jde o figurky, které se stále větší, ba až drzou sebejistotou, samy sebe považují za elitu národa a z toho důvodu oprávněnou, ba až historickou prozřetelností pověřenou, vystupovat jako jakási nepolitická, leč politicky vlivná síla.

Snaží se vytvořit společensko-politickou vrstvu charakterizovanou několika základními rysy. V prvé řadě jsou ve své bludné pýše přesvědčení, že to právě jejich iniciativa odstranila kdysi vládu KSČ. Ač mnozí z nich se na oné vládě solidně přiživovali, třeba privilegovanými cestami po světě, dneska jsou nejdivočejšími, bohužel poněkud pozdními a proto o to víc zvlčilými antikomunisty.

Její příslušníci byli, jsou a vždycky budou skálopevně jisti, že právě jejich posuzování společenské situace je jedinečně správné. Vždyť jsou přece nositeli odkazu člobrdíka, který své svědomí povyšoval nad zákon, své přesvědčení nad pravdu a svou nenávist zájmům jiných za projev humanitární lásky.

Za třetí, ač nikým nezvolení, s drzostí sobě vlastní považují za svou posvátnou povinnost vynakládat všemožně silný odpor vůči každému volenému politikovi, který není poslušným sluhou jejich názorů a zájmů, či zájmů jejich patronů, alias sponzorů.

Tato zájmová skupina je charakteristická také tím, že žije vesměs jako přísavky na veřejných rozpočtech. Od koncesionářských poplatků, přes platy z rozpočtů až po dotace státu a samospráv na jejich „tvorbu“.

V posledních letech se u nich navíc projevila zvláštní duševní porucha. Vždycky sice povyšovali své přesvědčení nad rozum, ale stále více nadřazují i své emocemi usměrněné osobní vztahy a vazby nad racionální uvažování. Jen tak lze vysvětlovat, že v mezinárodních problémech se už orientují jen a pouze svými emocemi přátelskosti až obdivné lásky k některým a bezbřehé nenávisti až po válečnické štvaní k jiným státům či národům. Jde asi o nákazu šiklovským syndromem mýlit se se svým zbožňovaným, až eventuelní podílení se na jeho zločinech.

Jejich další osobnostní poruchou je až chorobný exhibicionalismus. Ne, že by se snad na veřejnosti odhalovali před druhým pohlavím – ačkoliv – osobně si myslím, že nahé scény ve filmech či televizních pořadech jsou fakticky pokleslostí až příliš podobného druhu, ale mnozí už od dětství se museli předvádět, takže dodnes jim zůstala až chorobná touha po zviditelňování se.

Pýcha, drzost a arogance jsou jejich nejvyšší hybnou silou, která jim vnutila zrůdné přesvědčení, že jsou elitou, ba dokonce národní elitou, či až občansko-politickou elitou našeho státu. Z výšin takové výjimečnosti je pak pro ně většina lidí davem, masou a pro některé z nich dokonce luzou. To vždycky, když si občané dovolí zachovat se jako zmíněná zhůvěřilá vrstva, tedy se například srocovat k veřejné prezentaci svých názorů a zájmů. Občan Duka kupříkladu, v tom má naprosto jasno. Nespočetné davy na Velehradě při přemrštěně okázalé katolické mši jsou nepochybně samému Bohu milé, ale demonstrace odborářů za své mzdy je projevem mocichtivé luzy.

Sečteno a podtrženo zmíněná sociální sekta možná ještě v očích sociologů nemá odpovídající pojmenování a mediální označování je nevýstižné. Ovšem její chování je jedním z vážných nebezpečí této země. Její příslušníci a především veřejně známé postavy, zneužívají své „celebritnosti“ k dlouhodobému, vědomému až programovému rozeštvávání celého společenství. Nejhorší na tom je, že nejde o činnost prospěšnou většině a především už vůbec ne na základě věcných kalkulací. Ve svém zrůdném elitářství prosazují pouze a jen své názory a zájmy, zájmy sluhů nejvyšších, navíc absolutně anonymních pater vlivu a skutečné moci. Vůbec nejhorší pak je, že k tomu využívají té nejpokleslejší, tedy na emoce až pudy působících metod manipulací.

Zvedněme hozenou rukavici!

Jak jsem již naznačil, z mého celoživotního přesvědčení plyne rozhodnutí přijmout výzvu aliance drzých, pyšných a arogantních. Přijmout ji ne na jeden týden, ale alespoň na jeden rok, a mnohdy na celý život. Mafie některých veřejně známých osobností, které se považují za cosi nesrovnatelně lepšího než my ostatní, má totiž své převeliké slabiny. Její příslušníci jsou závislí jen na našich penězích a jsou psychicky na dně, jsou-li „neviditelní“. Využijme alespoň těchto dvou slabin k vymýšlení zbraní pro sociální boj s nimi.

Z toho důvodu jsem pro některé zásadní formy „skutečně“ všeobčanského neklidu. Jsem především pro to, aby každé veřejné vystupování občanů, mimo jiné, obsahovalo nekompromisní požadavek na zrušení koncesionářských poplatků na televizi a rozhlas, které tvoří hlavní materiální základnu pro většinu zmíněných parazitních sociálních skupin.

Prosazujme také zásadní regulaci dotací do kultury a umění profesionálů. Její příslušníci se velice rádi veřejně chlubí svým profesionalismem, jako třeba neznalostí matematiky a fyziky, či dokonce not. O to víc ať tedy ze všech veřejných rozpočtů, od státu přes kraje po obce, je dotována především, ne-li pouze, amatérská tvorba. Profesionalismus ze samé podstaty toho slova se přece musí uživit sám. Copak profesionálové jiných řemesel jsou dotováni? Snad jenom rolníci ve Francii a to jenom proto, aby „lepší“ lidé, včetně těch mnou kritizovaných našich, nemuseli za své denní dávky vína platit astronomické, jedině ovšem spravedlivé, sumy.

Zásadními našimi zbraněmi vůči rádoby elitářům budiž bojkot a ignorace. Přestaňme kupříkladu chodit na jejich vystoupení. Pár let to přece bez jejich produkcí a především, mnohdy až zvrhlých performancí, ve smyslu netradičních uměleckých forem, vydržíme. Odmítejme navštěvovat jejich „šou“, ve kterých nás mnohdy zesměšňují, ironizují, nebo se nad nás draze povyšují.

Osobně se divím lidem, kteří jsou ochotni na kdejaký muzikál jet přes celou republiku do Prahy. Něco mi při tom říká, že vznikem filmu, a především televize svět zhloupnul. Je ochoten obdivovat celé armády celebritiček a zbožňovat stovky star, jejichž privátní život je mnohdy příkladem nemorálnosti až trestnosti. Nějak si myslím, že poslední v tomto směru rozumná společnost skončila v devatenáctém století, kdy ještě existovaly kočovné herecké společnosti, žijící pouze z milodarů produktivních lidí. Tímto tvrzením jistě rozzuřím celé společenství umělců, ovšem ti slušní z nich, kteří si zachovali pokoru, jistě uznají, že jen a jenom diváci zajišťují jejich existenci a sami se rádi budou veřejně distancovat od svých kolegů, kteří patří do jmenované Aliance PDA.

Nenavštěvujme ale, především v dobách předvolební kampaně, rovněž mítinky politiků a kandidátů na ně, pokud patří do zmíněné vrstvy sebepovyšujících se elitářů. Nesledujme jejich moudra. Nekupujme nejen žurnály s mudrlantstvím modelek, zpěvaček a jiných rádoby celebrit. Rovněž ale „nekonzumujme“ moudra všemožných rádoby vědátorů společenských věd, kteří se vyžívají v až provokačních a urážlivých, ale především důkazy postrádajících, dehonostacích naší vlasti a jejich bývalých představitelů, či nově interpretují naši minulost, dokonce ve službách cizí moci.

Odmítejme komunikovat s každým, kdo nás skrytě či méně skrývaně fakticky uráží. Nikomu beztrestně nedovolujme, aby urážel symboly našeho státu, soudržnost našich národů a rozvášňoval negativními emocemi naše domovské povědomé k této zemi.

Především ale s absolutní bezvýjimečností pranýřujme každého, kdo provokuje naše občany k veřejnému angažmá proti jiným národům a státům. Vytěsňujme ze svého společenství každého, kdo hlásá, ba prosazuje nesmiřitelnost, nechává se zmítat jednosměrně orientovanou nenávistí a dokonce hlásá násilí vůči těm, kdo nás prokazatelně neohrožují. Člověk je výjimečná bytost tím, že má řeč. Není proto odkázán na to, aby své spory a konflikty řešil silou, násilím, nebo i jen prezentací násilí. Každého, kdo ve společnosti šíří myšlenky násilí, bojů, ba dokonce válek nejenže ignorujme, bojkotujme, ale bezohledně a bez výjimek izolujme, ať už je to islámistický imigrant, či třeba generál NATO. Toho druhého dokonce ještě rychleji a důsledněji, než onoho prvého.

Uvedené nápady nejsou zdaleka všemi možnými druhy aktivit, kterými může veřejnost odpovědět na výzvu samozvaných elitářů. Hledejme proto každý další škálu projevů poněkud jiného občanského neklidu, než který oni měli na mysli.

Buďme nejvynalézavější ve svém odporu především, ne-li pouze vůči všem, kdo nás chtějí ovládat, kdo jsou chtiví moci a nadvlády, při čemž pyšně pohrdají veřejností, povyšují se nad její příslušníky, vydávají se za cosi lepšího a s arogancí si myslí, že jsou předurčeni, nebo alespoň oprávněni k vykonávání veřejných až nejvyšších funkcí. Nikdy je nevolme, ba dokonce všemi možnými způsoby zabraňujme, aby mohli na ně kandidovat.

36 komentářů :

 1. Děkujeme vše řečeno velice přesně .Tato sebranka žije na úkor druhých .Nedejde doba , kdy učet bude vystaven.Kamenolomy čekají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výborný komentář. Např. Kraus se svojí show dosáhl již vrcholu své arogance, sebechvály a protizemanovské zavilosti. Přestaňme mu vykazovat sledovanost a skončí, jestli s ním dřív neskončí Prima, která si zakládala na objektivnějším zpravodajství než ČT. V Praze je víc divadel než v Paříži a všechny žádají dotace - Herman o nich rozděluje a tak se věrným odmění. Bartoška jako pseudorevolucionář, který rejžoval ve všech dobách, atd.atd.

   Smazat
  2. 29.10. http://www.rukojmi.cz/clanky/2760-glosa-tyden-obcanskeho-neklidu-ale-kdeze

   Smazat
 2. Zvedněme hozenou rukavici!Zaplnme 17.11 Václavské Nám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bude Majdánek? Jsou již připravení noví policejní provokatéři? Ta stará parta se minule chovala amatérsky, doufám že je vycvičili lépe. Minule byli připraveni převzít moc Dientsbier a Kalousek, změnilo se něco?

   Smazat
 3. Ještě bych dodal, že je nutné se podívat i na Autorský zákon a autorské organizace, jako OSA a pod. Ti lidé si osobují práva na autorské poplatky, tantiémy a ostatní výpalné a to od lidí, kteří jim jejich práci dotují, protože všichni tihle rádoby svobodní občané, na volné noze, silně dojí státní rozpočet, tedy naše peníze, přes granty, dotace, příspěvky na činnost neziskových i ziskových společností, jako divadla, kina, festivaly a podobné vymyšlenosti. Oni jsou z toho živi, proto mohou tvořit a když už z nich něco vypadne, nárokují si autorská práva za to, co jsme jim už zaplatili.
  Další taková věc: Jiří Bartoška, který vykradl se svými kumpány Českou Lotynku, kde ukradli cca 200.000.000 Kč a který spoluukradl MFF v Karlových Varech, má tu drzost, vyzývat občany ke slušnosti? On a jeho další kumpán-zloděj, Kocáb? A další a další, kteří vystupovali před zaplaceným komparzem na Staroměstskím náměstí, které tímto zneuctili? Pakáž je to.

  OdpovědětSmazat
 4. Zdravím Stando. Odbory přeci evidentně stojí mimo dění a do ničeho se nemíchají. Prostě chtějí mít na svou práci klid za každou cenu. A nehodlají se míchat například do záležitosti sankcí poškozujících naši ekonomiku a uplatňovaných proti Rusku, na podporu ukrajinského fašismu. To by mohli bafuňáři ztratit ten jejich klid nutný pro jejich práci. Konec konců, co je jim do věcí, které jim nepřísluší. Proč se jakkoli vyjadřovat k bombastickému úsilí svrhávat přímo zvoleného prezidenta, k úsilí smrdícímu na sto honů jasným útokem proti samotným základům té naší nedokonalé demokracie. Do toho přeci odborům nic není, takže mohou v tom jejich klidu na svou práci, nezúčastněně přihlížet tomu, jak se věci vyvinou. A pak se mohou zase na honem připojit na vítěznou vlnu vedenou šmírou z umělecké národní fronty a z reportérské branže. K Plavcům a k Narcisům. No ni?

  OdpovědětSmazat
 5. Ta myslienka, ze profesionalny "zabavac" sa musi uzivit sam a nema byt prisavkou na rozpocte je skvela. Bratia Cesi, kedy pochopite, ze Zemana mate v tejto nelahkej dobe "od Boha"? Co sa tyka Krausa, som hlboko sklamany, ze sa vobec k niecomu podobnemu snizil/ prepozical.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlado, kreatůra Kraus se odkopala již před mnoha lety. Tento protekční spratek, který hrál skoro ve všech komunistických filmech, by měl chodit kanály a né se obouvat do minulé doby. Tento arogantní, nepěkný hnus snad už nemůže nikoho ničím překvapit. Sebranka úchylů v čele se skutrem Žantovským, no byl nářez. Smějí se jak debilové, naproti nim dementní publikum, rověž s hubou od ucha k uchu a vzájěmně si tleskají. Tolik analfabetů pohromadě se jen tak nevidí.

   Smazat
  2. Hrál spratky,chová se jako spratek,je to spratek a navíc CHUCPE.

   Smazat
 6. Ano, ale chce to aspoň zárodek či náznak organizace. Třeba i částečně přes ty "soc sítě" (mimochodem, o něco lepší je být na "VKontakte", když už jsme ti ruští špióni). Většina lidí se ráda přidá "k něčemu", to tak prostě je.

  VRat.

  OdpovědětSmazat
 7. Proč nikoho nenapadlo zaplnit Prahu svými auty a tím zablokovat dopravu? Ve Francii to udělali kupříkladu zemědělci několikrát a vláda musela ihned jednat. Proč je chcete hladit peřím? Samozřejmě schvaluji bojkot jakéhokoliv směru i v budoucnu, prostě je vyhladovět. Můžeme se kupříkladu i zajímat o to, kam od Hermana směřují dotace a tím usvědčit dotyčnou sebranku, jelikož tam budou všichni zainteresovaní. Ale proč se prostě všichni z republiky nesejdeme v Praze. Stačí 10 000 aut(samozřejmě čím více, tím lépe), které přijedou najednou do Prahy a ani nemusíme blokovat dopravu zastavením, které bude pokládáno za protiprávní ale úplně postačí, když budeme pár hodin popojíždět Prahou max 20km/h. Co vy na to??? Já bych okamžitě přijel a můžeme to zkusit zrovna 17.11.

  OdpovědětSmazat
 8. Dobře a upřímně napsané, pane Hošku. Některé návrhy jsou sice poněkud romantické, ale nevadí, smysl je jasný. Rád se připojím a ubezpečuji každého, že se ničeho nebojím. Zralý věk totiž osvobozuje... :-)

  OdpovědětSmazat
 9. Jsem pro jejich bojkot!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na ne ale preci neplati zadne diskuse ,oni vse vedi oni poucuji a snazi se vnutit svoji pravdu ostatnim ,kdyz to nejde tedy po zlem ovsem jsou-li u moci . To jim zatrhl Josef Stalin a upozornil svoje nohsledy v lido demo jak si pocinat . A by vitr veliky a ani soupani se po prdeli sroubovici nepomohlo .Byli poveseni behem sesti mesicu a vysypani u cukrovaru v Treboraticich na silnici aby auta tolik neklouzala po te namraze .To jedine na ne plati jinak vse je ztrata casu.Je to videt dnes opet jsou vsude ,uplne vsude a jiz lzou otevrene a zacinaji byt drzi . Takze....

   Smazat
 10. Já podle výše uvedeného návodu žiju již od přímé volby prezidenta. Natolik se mi zhnusili, že se na televizi dívám spoře a to jen na pořady o zvířatech. Chráním si svoje zdraví a nervy. Vřele doporučuji. Čtu a koukám jen na to, co mě obohatí a co mě těší.

  OdpovědětSmazat
 11. Nejvetsi chyba by byla kdyby nas dostali do ulic je to jediny cil teto bandy jak pujdem do ulic sachmat majdan zacne a jsme tam... do ulic jen jednou ale vsichni pak vyhrajem...

  OdpovědětSmazat
 12. Já je bojkotuji od r.1989.Jenže je mnoho lidí,co
  se před těmi komedianty posadí na p..ozadí.A oni
  si toho jsou vědomi a proto si vyskakují.To,co nyní
  vydávají za umění nemá s uměním nic společného.Tito
  komedianti klidně zabijí člověka svou dementní jíz-
  dou a pak se drze producírují,že se jim nic nemůže
  stát.Např.Bartoška či slovenská kráva Rolincová.
  Komedianty nefinancovat.To není kultura,co dělají.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 13. Na české filmy se po r. 89 nelze dívat. Předvádějí lid pokleslý, co nejvíce ubohý / Díra u Hanušovic/ nebo degenerovaný mravně a lidsky / filmy Hřebejkovy/. Herci už dávno nejsou nadaní, jen šmírácky oprndují v seriálovém stylu...a bůhvíproč si usmysleli, že mají co mluvit do řízení země.Je to placená šmíra. Na zadek z nich padají maloměšťáci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 17:42 není tomu tak všude. Několikrát do roka potkávám v Rousínovském Penny marketu, B. Polívku. Ani jednou jsem nezaznamenal, že by se po něm někdo otáčel, nebo jej snad žádal o autogram. To jen v mediích se všechno nebetyčně nafukuje.

   Smazat
 14. Aliance národních sil vyhlásila bojkot herců:

  http://www.aliancens.cz/single-post/2016/10/30/ANS-vyhla%C5%A1uje-bojkot-herc%C5%AF

  OdpovědětSmazat
 15. Vnímejme ten zvláštní druh jako vzpouru deprivantů, jako spolčení hlupců. Je vskutku nezbytné zrušit koncesionářské poplatky a ignorovat ten spolek.

  OdpovědětSmazat
 16. Bojkot, to je nejjednodušší řešení. Prostě nenavštěvovat divadla a nechodit na české filmy.
  Ať si stávkují a občansky neklidují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kina zůstala v nepatrném počtu jen ve velkých městech.Není co bojkotovat.
   Jinak je to ovšem s TV vysíláním.Tam jde o PRACHY A VLIV.

   Smazat
  2. Problém je v tom, že velká většina jejich příjmů nepochází ze vstupného, ale z jiných zdrojů: z ČT z koncesionářských poplatků, privátní TV - z reklamy (nepřímo z cen zboží), divadla a filmy - z různých grantů a dotací rozdělovaných ministerstvem kultury, či komunálem (magistráty)

   Smazat
  3. tez je bojkotuju navzdy

   Smazat
 17. Pane Hošku, mýlíte se v jediné věci - když píšete "zmíněná sociální sekta možná ještě v očích sociologů nemá odpovídající pojmenování". Má - dokonale jste totiž vypsal všechny hlavní rozpoznávací znaky psychiatrické poruchy zvané PSYCHOPATIE. (A pokud se psychopatovo chování projevuje proti společnosti, jde o zvláštní případ psychopatie, zvaný SOCIOPATIE; krom politiků jsou typickým příkladem třeba bankéři a spousta manažerů.)

  I když psychopatovi chybí jisté mozkové spoje, takže není schopen pochopit třeba nezákonnost svého chování, důležité je, že psychopatie NESNIŽUJE trestní odpovědnost. To hlavně mějme na paměti a neberme je jako pomatené ubožáky, ale jako plnohodnotné pachatele trestné činnosti.

  OdpovědětSmazat
 18. To je dobrý nápad, ale musí nás být co nejvíc. Jenže: na takového Vojtu Dyka chodí mladé holky zbožňovat ho, a ty politika vůbec nezajímá. Obávám se, že některé aspekty tohoto plánu se nezdaří, ale budiž, jsem pro. Pavla

  OdpovědětSmazat
 19. POZOR NA VELKÉ SROCENÍ V PRAZE,NECHAJÍ TAM NASTOUPIT PÁR SVÝCH ZAPLACENÝCH PROVOKATÉRŮ SE ZBRANÍ A JE Z TOHO DALŠÍ MAJDAN.NEŽ SE VŠE VYŠETŘÍ,ONI JE PUSTÍ,ALE NEINFORMOVANÍ OBČANÉ HLAVNĚ Z VENKOVA UVĚŘÍ,ŽE TO UDĚLALI LIDÉ ZE ZEMANOVY STÁJE A ZAČNE VŠE TAK JAKO V KYJEVĚ A MŮŽE TÉCI KREV NEVINNÝCH LIDÍ,HLAVNĚ ŽE SE LEDY POHNOU.JE NUTNÉ PRACOVAT 1. OD MEDIÍ A UDĚLAT NĚCO JAKO MINULE V ČT.ZABRAT,ODSTAVIT OD MIKROFONŮ A KAMER A NÁSLEDNĚ DOSADIT SVÉ LIDI /BÝVALÉ HLASATELE/ A DOPLNIT APARÁT.TEPRVE PAK PROSTŘEDNICTVÍM VYHLÁŠENÉ AKCE PRO CELÝ NÁROD DĚLAT DALŠÍ AKCE.ALE HLAVNĚ VYHLEDAT SPRÁVNÉHO ORGANIZÁTORA S PRAXÍ.

  OdpovědětSmazat
 20. Anonym : Spisovatel Čapek-Chod použil krásnej termín DUŠEVNÍ BEZZEMEK. Docela se hodí na tuto pražskou společnost. A srovnejte, jak Gazdík koukal co chvíli do papírku, aby nezapomněl co má říkat (i tak to za nic nestálo), zatímco pan prezident celou svou řeč přednesl spatra.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přirovnávat Gazdíka, byť jen vzdáleně k panu Presidentovi Zemanovi je urážka. Mě ani nepřekvapilo, že Gazdík koukal do papírku, ale celkem mě šokovalo, že umí číst.

   Smazat
 21. Oni ti herci jsou jen obycejni sasci a vzdy byli .Drive jezdili jako kocovnici od stace ke staci a tezko prezivali .Pozdeji to byli vyborni profesionalove a nikdo nepatral zda zid ci nezid ,proste spolecnost nebyla postavena na to aby tito oportuniste za KAZDEHO systemu nejak vynikali nad ostatni .Pozdeji po proniknuti lzida obecneho do odboru a vedeni se situace zmenila a ze zidu kteri defacto obsadili vsechny posice (a nejen v umeni)se stali najednou neco jako bozi nadprirozeni .Dementni debilie se neraduji pri jejich spatreni ,debilie sili a jeci jako by je pichalo neco v rozkroku(siska smrkova).Tanec se stal jakymsi potrasanim se v ne rytmu a buzeranti zacali chodit nahati po ulicich . Vcera jsem se dival na pruvod a krepceni techto pervertu a na dotaz redactora v redakci zda jsou tam i deti a zda zasahuje policie ,bylo mu sdeleno ze policie odklani dopravu pro buzeranty aby mohli lezt na lampy a ukazovat ptaky.Deti udajne nebyli v pruvodu coz mne uklidnilo. Je to kratce tepla zdegenerovana verbez na doupu a spolecnost ktera to toleruje .

  OdpovědětSmazat
 22. Pan Kraus už jako pubertální herec se vyznačoval jenom jakousi sprostotou, daleko přesahující termín arogance nebo mladistvá řekněme vzpoura. Tím určitě mezi herci-vrstevníky vynikal, herecky už méně.

  OdpovědětSmazat
 23. Bojkotujte divadla, to bude mít okamžitý účinek.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.