Reklama

pátek 21. října 2016

Kdy konečně zrušíme kraje?

Petr Michek
21.10.2016   Vaše věc


Nedávné volby do zastupitelstev krajů již tradičně mnoho voličů nepřilákaly a účast ve volbách v žádném kraji nepřekročila 40% oprávněných voličů. Nejvíce jich přišlo volit ve Zlínském kraji (38,50%) a nejméně v Ústeckém kraji (28,98%). Z uvedeného vyplývá, že většinu obyvatel volby do krajů nezajímají a tak neměli potřebu jít k volbám.

Z předvolební kampaně zmizela krajská témata a převažovala ta s celostátním či mezinárodním dopadem. Zato se objevila celá řada úvah, zda-li jsou kraje potřebné či zbytečné. Ministr financí České republiky Andrej Babiš na rovinu řekl, že kdyby měl tu pravomoc, tak by kraje zrušil, neboť jsou semeništěm korupce!

Pozornost vzbudil speciál České televize věnovaný krajským volbám, do kterého byli pozváni lídři kandidátek ze všech krajů, ale v jejich vystoupeních nejčastěji zazněla slova – dotační tituly, jakoby kraje sloužily pouze k přerozdělování státních a evropských dotací. O samostatné politice krajů vůči občanům řeč nebyla, neboť ti ve své většině kraje nepotřebují, což dali najevo svou účastí – neúčastí ve volbách. Proto je dnes z mnoha stran slyšet: „Zrušme kraje. Jsou drahé a kromě politiků a žadatelů o dotace je nikdo nepotřebuje!“ Na nové kraje si lidé prakticky nezvykli, vnímají je jako novotvary a postrádají oprávněný zemský patriotismus, na který jsou občané v sousedním Dolním Rakousku, Tyrolsku nebo Bavorsku patřičně hrdí!

Vraťme se nyní kousek do minulosti a podívejme se co vše předcházelo dnešnímu stavu ve veřejné správě (státní správě i samosprávě) v České republice.

Po vzniku první Československé republiky v roce 1918 došlo ke zrušení zemského uspořádání a byly zavedeny tzv. „župy“, které se ujaly pouze na Slovensku Na Moravě, ve Slezsku a v Čechách jich mělo vzniknout 15, ale pro odpor široké veřejnosti se neujaly. Proto bylo v roce 1928 přistoupeno k opětovnému zřízení samosprávných zemí – Země české, Země moravskoslezské, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Nově vzniklé zemské sněmy – parlamenty dostaly tehdy do vínku 33% podíl na vybraných daních, s kterými mohly hospodařit. V roce 1948, kdy bylo zemské uspořádání v ČSR zrušeno, tak země měly k dispozici už jen 13 % podíl a dnešní kraje hospodaří jen s 8 % podílem z rozpočtového určení daní.

Dnešní počet 14 krajů (s Prahou) je prakticky totožný s kraji, které vznikly v roce 1949. Tehdy byly zrušeny Zemské národní výbory a vzniklo 19 krajů a 364 Okresních národních výborů. Reforma územní samosprávy v ČSR v roce 1960 snížila počet krajů na 10 plus Praha. V Čechách vzniklo 5 krajů plus Praha, na Moravě a ve Slezsku 2 kraje a na Slovensku vznikly 3 kraje. Počet okresů se v Československu snížil na 108, z toho 14 okresů bylo v Jihomoravském kraji a 10 okresů vzniklo v Severomoravském kraji.

Po tzv. „sametové revoluci“ byly v roce 1990 zrušeny Krajské národní výbory a výkon státní správy byl plně přenesen na okresy, kterých v České republice bylo k 1. 1. 1996 (byl zřízen okres Jeseník) celkem 76. Původní kraje nezanikly a jako územní jednotky existují dodnes. Česká republika tak má dvě soustavy krajů.

Po nějaké době došlo opět ke změně názoru na územní uspořádání státu a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl přijat ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (krajů) a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který stanovil názvy nových krajů a jejich vymezení výčtem okresů. Nové kraje definitivně vznikly 1. ledna 2000 a samosprávné kompetence získaly na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly i první volby do jejich nově zřízených zastupitelstev. I s Prahou tak vzniklo 14 menších krajů, nevyvážených jak rozlohou, počtem obyvatel, tak i daňovou výtěžností. Následky tohoto rozhodnutí neseme dodnes.

Kraje jsou příliš drahým experimentem. V roce 2015 podle údajů ministerstva financí spotřebovaly téměř 9 miliard korun, přičemž na platy krajských zaměstnanců bylo potřeba cca 3,4 miliardy korun. Za roky 2011 – 2015 nás kraje stály cca 44 miliard korun.

Chceme-li být dobrými hospodáři ve svém státě, tak bychom se měli vrátit k osvědčenému zemskému uspořádání státu. Vzorem nám mohou být naši sousedi Rakousko a Německo, kde zemský princip správy státu je doveden téměř k dokonalosti. Jeden úředník veřejné správy zde připadá na 18 – 19 obyvatel. Zatímco Česká republika se chystá přijmout příští rok do státní správy dalších cca 7500 nových úředníků!

Ideálním řešením by byl návrat k zemskému uspořádání našeho státu a k původním historickým zemským hranicím, které byly vedeny většinou po rozvodích. Nikdo zatím nezdůvodnil, proč Moravská Třebová, z které je to cca 60 km do Olomouce patří pod Pardubický kraj, když do Pardubic je to z ní cca 90 km!!! Kde je logika věci? Variant zemského uspořádání může být několik, přitom všechny budou úspornější než náklady na 14 dosavadních krajů a na tzv. „regiony soudržnosti“, které byly vytvořeny z několika krajů, aby byly splněny podmínky pro čerpání dotací z Evropské unie.

Varianta A. Tři země – Země česká, Země Moravskoslezská a Metropolitní region Praha (včetně dnešního Středočeského kraje, který je spádovou oblastí Prahy).

Varianta B. Čtyři země - Země česká, Země moravská, Země moravskoslezská a Metropolitní region Praha (viz. výše).

Varianta C. Pět zemí – Země Pražská, Země západočeská, Země východočeská, Země moravská a Země moravskoslezská se sídly v Praze, v Plzni, v Hradci Králové, v Ostravě a v Brně.

Zrušení krajů se věnovali i ve 40. čísle Týdeníku Ekonom, který vyšel dne 6. 10. 2016. Redaktor se zde dotazoval stávajících i bývalých politiků na jejich názory ohledně smyslu krajů. Zajímavý názor zde zazněl od stávajícího senátora za ODS a primátora Teplic Jaroslava Kubery, který řekl: „Kraje nikdy neměly vzniknout, jsou největší chybou po roce 1989!“ „Jako primátor Teplic opravdu Ústecký kraj k ničemu nepotřebuji“, dodává a volá po obnovení zrušených okresů. „Kraje ve svém celku představují tak silné mocenské centrum, že se jich obává i vláda,“ tvrdí senátor. Navrhuje odebrat státní správu z pověřených obcí, které jsou jí zavaleny a obnovit 76 okresů, které se podle něj v minulosti osvědčily.

Bývalý premiér české vlády Petr Pithart konstatuje, že jeho vláda uvažovala o obnově zemského uspořádání České republiky, ale pravicové strany (ODS, ODA a KDU-ČSL) v rámci pragocentrismu tomu zabránily, aby náhodou obyvatelé Moravy a Slezska nechtěli následovat Slovensko!?! Petr Pithart je přesvědčen, že podobné obavy nebyly na místě. Omylem je podle Petra Pitharta i sloučení samosprávy a státní správy, což tenkráte souviselo se zrušením okresů a zavedením sítě pověřených obcí.

Na závěr mi dovolte citaci z Chrudimských novin, kde Jan Halama ve svém příspěvku – K čemu kraje?, říká: „Je jasné, že reforma krajů z roku 2000 je nepovedený paskvil, na který jsme všichni doplatili. Místo aby stát za peníze z Bruselu stavěl dálnice, opravoval silnice, budoval vysokorychlostní železnici, plavební kanály, obchvaty měst, nová vlaková nádraží a další infrastrukturu, tak ponechal politiky v krajích s nástroji ROP a za dotace z Bruselu stavět cyklostezky, parkoviště, penziony, akvaparky, rozhledny, muzea a památníky a podobné nesmysly“.

Řešení se nabízí samo – zrušit kraje a regiony soudržnosti a obnovit samosprávné země s vlastními zemskými sněmy. Pověřeným obcím odebrat agendu státní správy a přenést ji na obnovené okresy, které se v naprosté většině osvědčily. Nově zřízeným samosprávným zemím zvýšit rozhodovací kompetence, umožnit daňovou samostatnost a regionální rozvoj ve všech oblastech, včetně možnosti čerpání dotací přímo z Bruselu, tak jako je tomu ve spolkových zemích v Německu.

A úspory by se brzy dostavily. Otázkou je, kdo z dnešních vrcholných politiků se k tomuto kroku odváží a začne jej prosazovat. Pro začátek by stačilo zadat vypracování srovnávací studie, zda jsou úspornější kraje či navrhované země.

43 komentářů :

 1. Pan Babiš u mne zase boduje. Chce zrušit kraje, které pravděpodobně krmí různé darmožrouty, chtěl uzavřít hranice EU před imigranty, zrušil by i senát a proto ho šmejdi nemají rádi. Proti němu svědčí to, že se v jeho pekárnách pečou koblihy, což je závažný argument a možné členství v STB? Co myslíte, pokud by tady byla STB, koupil by si pan Bakala OKD i s byty za pět miliard ?(to prý byl omyl:))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkrátka Babiš by rád zrušil vše, kde nemá přes svou firmu ANO rozhodující vliv. Podle hesla: Když to nemůžu vlastnit, tak to zruším.
   Neidealizujte si tohoto člověka.

   Vymazat
 2. Vyjádření k Pithartovi- když ješte žil Bárta,který usiloval o samosprávu Moravy a Slezska,tak to byl právě Pithart,který se velice silně k tomuto záměru vyjádřil slovy:Nevlamujte se do potevřených dveří. Tak takového tu máme křiváka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak.
   Farizejská "kavárenskoá" verbež zabíjí demokracii tak úspěšně, až to dnes vypadá, že už mají skoro hotovo. Nebo snad ne?

   Pithart je dokonalým příkladem. Jeho hubu už schází jenom pozlatit. A přitom je to pazgřivec.

   Musíme si dát pozor, co se prosazuje, jestli nehrozí že to skončí na půl cestě, zruší se kraje a nakonec skončí Moravané ještě hlouběji v pražácké prdeli.

   Vymazat
  2. S článkem nesouhlasím, je naivní a povrchní. Také se mi nelíbí "kraje", jenže kvůli vztahu ke státu a kompetencím a zejména tzv. "spojenému modelu", což je nejhorší zločin Zemanovy vlády. Bojoval jsem proti "krajům" jak to jen šlo. Bohužel jsem se nemýlil. Byl jsem přehlasován. Krajům měla být svěřena jen přenesená působnost včetně kontrolní činnosti, ne obrovský majetek bez skutečně vymahatelné odpovědnosti.

   Vymazat
  3. V teorii by mělo jít o dlouhodobě vyvážený koncept decentralizovaného státu. Spojnice mezi centrem a dekoncentráty, které by samostatně postrádaly jednotnou strategii středního rozsahu a dosahu.

   Vymazat
 3. tady si prectete clanek nevim proc zeman sobotku neodvola a nevyhlasi referendum:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Kopecky-Tlak-na-V4-a-Sobotkova-Pata-kolona-Uprchlicka-taxisluzba-sype-459233

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nejspíše proto, že v ČR doposud není zákon o všeobecném referendu

   Vymazat
 4. Příslušníci francouzské policie už mají dost násilí, kterému čelí ve čtvrtích obývaných především muslimskými migranty, a kde francouzské zákony dávno neplatí. Už několik dní v ulicích protestují, zpívají hymnu. Česká média mlčí.
  Zdroj: http://prikrylova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=561465

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na takovou prkotinu nemají čas , musí do Francouzů hustit jak Rusové s Asadem páchají válečné zločiny. To si ani nedokážete představit jak těžké bez ověřených faktů ty články sestavit.

   Vymazat
 5. V současnosti je při respektování Ústavy na zrušení nejprve Senát, který neplní Ústavou předpokládané funkce prostě proto, že je onucí Poslanecké sněmovny. Kdo zná a sleduje legislativní procesy, ví dost. Ohledně Krajů by bylo lépe poopravit jejich status tak, aby méně podléhaly centrální vládě a více posílené Ústavě a z ní striktně odvozených zákonů. Reforma právního systému je nevyhnutelná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozdíl v procentech účasti voličů do krajů a do Senátu Vám dává plně za pravdu. Senát má být zrušen podle toho podstatně dříve. Účast 40 a oproti tomu 15% je důkazem !

   Vymazat
  2. Jsem též přesvědčen, že zrušení krajů je druhořadé až po zrušení Senátu. Jistý známý všeznalec Neff prohlásil že 15% není nijak dramatické. Kdy to bude podle něj dramatické? Až budou chodit k volbám jenom příbuzní kandidátů do Senátu?

   Vymazat
 6. To jsou jen politické kecy, že lidi volby nezajímají oni lidé k volbám nejdou z toho důvodu že si po volbách "naši politici" stejně dělají jak se jim to hodí aby si moc neublížili, ale hlavně aby zůstali za každou cenu u koryt.
  Dnes už lidé nejsou tak hloupí jak by to "panstvo" potřebovalo.

  OdpovědětVymazat
 7. Kotrmelce v organizační struktuře státu byly motorem přerozdělování ( většinou státního) majetku, skartací, falšování majetkových dokladů. Teď by noví majitelé rádi administrativní kolotoč zastavili, zejména,když se nemohou vykázat pozitivními volebními výsledky. Ale změny podporují ti, kterým svítá naděje na zisk z chaosu a ti zastavení kolotoče nedovolí. Kapitál si nepřeje fungující stát, potřebuje fungující mafii.

  OdpovědětVymazat
 8. Přesně tak. kdyby se zrušily kraje a senát to by byly úspory, bylo by na důchody , na školství , na zdravotnictví na kulturu. Na druhou stranu kdyby bylo zemské uspořádání pak by na ministerstvech byla spousta přebytečných úředníků.

  OdpovědětVymazat
 9. Nechápu, proč je odváděna pozornost obyvatelstva k takové podružnosti jako rušení krajů nebo senátu, když už nám fakticky mezitím zrušili státní samostatnost (o vládě a premiérovi škoda slov).

  OdpovědětVymazat
 10. Varianta c země východočeská se sídlem v hradci králové.Větší hovadinu jsem neslyšel.To by jako z tohoto devadesátitisícového města spravovali devadesátitisícové pardubice a stotisícový liberec?

  OdpovědětVymazat
 11. K prezidentovi žádna úcta,blije se na státnost,čúra se na republiku co republika není ale je to protektorátni kolonie.Co s tím majî společného komunálni záležitosti když suverenita není.Falmer.

  OdpovědětVymazat
 12. Pardubice zpět pod Hradec Králové? ... To bohdá nikdy!

  OdpovědětVymazat
 13. Hradečáci jsou ču*áci : )))
  UFOoun

  OdpovědětVymazat
 14. Autor se sám vyvrací,nejdřív mu vadí,že Mor. Třebová a okolí patří pod pardubický kraj,ale klidně by Pce I Liberec strčil pod Mechov.A mimochodem,na moravskotřebovsku bylo referendum a většina dala přednost pardub.kraji před olomouckym.Tak si autore nejdřív zjistěte fakta a neztrapňujte se.

  OdpovědětVymazat
 15. Jsem pro "zemské" řízení státu. Čechy, Moravu a Slezsko, nikoliv však Prahu. Okresy nezřizovat, pověřené obce jsou blíže občanům. Problém je jak to prosadit. Moravané a Slezané jsou laxní a Češi jsou spokojeni. Bez tlaku nebude politická nabídka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To já bych pro okresy byl. Ale je potřeba zjednodušit legislativu, aby občan nemusel s každým hovnem na úřad. Deset let kraje nebyly a nikomu nechyběly. Vždycky udávám jeden příklad. Kdysi agendu životního prostředí zvládali na našem okrese dva lidé. Dnes, kdy zavedli obce s rozšířenou pravomocí, nezvládá ve srovnatelném měřítku na stejné rozloze lidí dvanáct. A navíc se za většinu úkonů platí a všechno trvá mnohem déle. Za mnoho těchto výdobytků může EU. Ale ve spoustě případů se politici na unii pouze vymlouvají.
   Jeden příklad za všechny. Kdysi zákon jasně říkal, že nepůvodní zvěř, nehájenou zákonem, má myslivec povinnost lovit. A to v rozsahu mládě, samice a samce do dvou let stáří. Dnes je to stejné, pouze s vylepšením, že to musí písemně potvrdit úředník. A všechno se protahuje o týdny až měsíce. Někomu přijde do jeho lesa tlupa muflonů a začne v něm páchat škody. Než místní myslivci obdrží povolení zasáhnout, tlupa odejde o dům dál. A myslivci musejí zaplatit způsobené škody.

   Vymazat
 16. Mimochodem, o kolik by asi stoupla nezaměstnanost, kdyby státní správa zeštíhlela na úroveň roku 2000? Kdysi, kdy tenhle systém teprve začínal, mi řekl jeden známý, mimochodem čerstvý úřední v obci s rozšířenou pravomocí, na otázku, "kdo vás zaplatí?", VY. Většina úkonů je a co nejsou budou zpoplatněny. A co se neufinancuje z poplatků, zaplatí se z vašich daní. A pamětníci ať trochu zavzpomínají. Jaké poplatky se platily před rokem 2000, jaké se platí dnes. Jenom namátkou. Přihlašuji ojeté auto. Nejdřív musím na evidenčku 200,-Kč, potom na úřad. A tam 800,-Kč za přihlášení a 5-10 tisíc "bursíků" za to, že nesplňuje euro normu. To dřív nebývalo. Bursík tento druh poplatku zavedl proto, že jsme byli smetištěm Evropy s průměrným stářím cca 14 let. Dnes, po letech fungování této motivace, máme průměrné stáří přes patnáct let. A ani zmínka o možnosti jejich zrušení. Naopak. Babiš je v nejmírnější kategorii ještě navýšil.

  OdpovědětVymazat
 17. Místo jednoho parlamentu by byly parlamenty čtyři, a někdo tu říkal něco o úsporách?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:37-jak jste na to přišel? Stačí jeden jako teď. Odhadem 60 poslanců za Čechy, 30 za Moravany a 10 za Slezany. Asi už to bude zbytečné, když budeme "jeden světle hnědý národ" s jednou kulturou-americkou.

   Vymazat
 18. Skončilo by to neustálým handrkováním zemských parlamentů/sněmů, přešlo ve federativní uspořádání a nakonec by se to celé rozpadlo jako Československo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:41-tím strašil už Klaus a byl to on, kdo dělil nezákonně republiku.

   Vymazat
 19. Kdybychom byli hodně smolní, tak by se tu kopíroval scénář s Luhanskými (Slezko) a Donětskými (Morava) ... čímž chci říct, že jestli někdo přemýšlí o takovém rozdělení, měl by to říct nahlas a rovnou.

  OdpovědětVymazat
 20. Jak to sleduji,nejlepším řešením je odtržení celé
  Moravy a Slezka od ČR a vyhlásit Moravskou repu-
  bliku,což jste měli,na Moravě,udělat už se Slováky.
  Hlavně si nezapomeňte vzít zpět všechny moravské
  šmejdy,kteří sem z Moravy nalezli a Topolánek,Ne-
  čas,Sobotka ,Zaorálek a další jenom škodí všem bez
  výjimky,zda je Čech,Moravák či Slezan.A hezky se
  mezi sebou hádejte,naše vláda to potřebuje.Kromě
  toho bych rád upozornil,že dnes už nikdo neví,jak
  vedly hranice na pomezí Čech a Moravy.Hlavně si na
  Moravě udělejte Brno hl.městem,ať můžete jít oli-
  zovat prach ze sudeťáckých bot.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře, může se to stát, budete-li často používat sousloví "moravský šmejdy". Jako národ mají Moravané mezinárodně uznané právo zvolit si i samostatnost nebo soužití s jiným národem.

   Vymazat
  2. Souhlas s Petrem Majevským. Ve vedení státu i tzv. politických stran - většina lidí z Moravy. A to nejen ve viditelných funkcích. Včetně tzv. občanských hnutích přisátých na rozpočet státu.
   Dle mého pohledu Morava vládne státu už 25 let. Výjimkou pouze "2 jihočeši", američan, rakušan a teď i jedem západočech.

   Vymazat
  3. 23:14-proč nevolíte Čechy?!?

   Vymazat
 21. Úředníci kteří vypadnou ze státní správy při zemském zřízení + pověřené obce, mohou zaplnit tak neustále hledaná pracovní místa ve výrobě.Stejně se současné "vysokoškolské" obory na nic jiného nehodí.

  OdpovědětVymazat
 22. 23:14
  Takhle už asi není aktuální argumentovat. Ten váš západočech
  (pokud myslíte ministra vnitra Chovance) má otce z Rožnova pod Radhoštěm. Co to znamená pro jeho osobní vlastnosti zkuste cvičně vysvětlit třeba nějakému Holanďanovi nebo Francouzovi.

  OdpovědětVymazat
 23. pro M.Povolný-Takže podle Vás topolánek,Nečas,
  Sobotka,Zaorálek a nakonec i Paroubek je z Moravy,
  to nejsou šmejdi?Nejsou z Moravy?Zřejmě máte po-
  tíže s chápáním psaného textu.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Majevský, jsem Moravák a přesto se vždy "naježím hláškám blbí Češi". Existují jen blbí lidé, ne národy. Nechce se mi věřit, že byste měl patřit k nim.

   Vymazat
 24. Autor kritizuje velikostní nevyváženost současných krajů, ale přitom volá po zemském uspořádání, které by bylo stejně tak nevyvážené ať již ve variantě tří, čtyř nebo pěti zemí.
  Kritizuje umělost hranic současných krajů - a co jsou jeho země západočeská a východočeská?
  Diskuse nad uspořádáním musí být kvalifikovaná. Neměla by se soustředit jen na jednu položku (kraje), ale zkoumat celek od ústředí po obce.
  Proč by parlament nemohl být dvoukomorový - jedna komora volená, druhá losovaná? Vedle politiků by tak zákony posuzovali běžní občané, díky losování skutečné zrcadlo postojů obyvatel. A to postojů ke konkrétním problémům. Nikoli jako politici, kteří jsou produktem nejen složení společnosti, z níž pocházejí, ale i celého systému výběru, kariér, popularizace a voleb zastupitelů a také postojů občanů nikoli k problémům, nýbrž ke kandidátům.
  Kraje mají svoje místo, otázkou je, co vše by měly rozhodovat. Určitě jsou problémy dopravní, ekonomické, ekologické, které překračují okres, natož obec či město, ale přitom jsou pro centrum vzdálené, malé. Přitom žádné řešení nebude ideální, bude mít klady a zápory, tu větší, jinde menší, protože žádné řešení nebude ani univerzální, protože naše vlast není jednolitá a zvláštnosti, odlišnosti některých míst jsou velmi velké.
  Hrabat se v uspořádání státu v okamžiku, kdy je zde na mraky důležitějších problémů a peněz není nazbyt, je nesmysl. Politickou squadru je třeba spojit v postojích k TTIP, CETA, k formování vize ČR, ať se aktivně zabývá EU a NATO, ne jen přijímat cizí rozhodnutí, ať řeší stabilizaci ekonomiky, sociální jistoty obyvatel, aby lidé mohli svobodněji žít, ať zvyšují odolnost republiky proti cizím vlivům ekonomickým a politickým, ať se zabývají posílením občanství, občanské angažovanosti, přímou demokracií atd.
  Vedle toho je změna krajů prkotinou, která nijak neovlivňuje řešení úhelných problémů, které se na nás valí.
  KR

  OdpovědětVymazat
 25. Samozřejmě, nejlepší by bylo se vrátit k historicky osvědčenému zemskému uspořádání - Čechy, Morava, Slezsko.
  Tady ty keci o politicích z Moravy jsou jen sprostá demagogie.
  Když to může fungovat v Německu, Rakousku, tak není nejmenší důvod se bát, že to fungovat nebude.
  Problém je v pražské byrokratické centralizaci, kdy pražáci žijí na úkor všech ostatních občanů Čech, Moravy a Slezska. Decentralizace by přinesla prospěch 9 milionům občanů. Peníze z daní by zůstaly tam, kde byly vyprodukovány. Tím by se omezily zlodějny v centru. Neměli by co rozkrádat. Pouze bolševik může schvalovat bolševiky zrušené zemské uspořádání v r.1948.
  Co bylo komunisty ukradeno, musí být vráceno.
  Zemské uspořádání, které by omezilo bolševickou centralizaci, by prospělo demokracii. Kdo nemá v hlavě vakuum, to musí uznat.
  Morava má 1200 letou tradici, má své krále, a to v době, kdy Čechy neexistovaly. Není důvod, aby si Moravané spravovali své věci sami. Otázka hranic není žádný problém, a není problém plebiscitu. Je zajímavé, že někdo obhajuje bolševické totalitní přidělení Moravské Třebové do Čech. Jak by se vám soudruzi líbilo, kdyby byl např. HR.KR. přidělen do Moravy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Šíříte hlouposti. Stejně tak mohu napsat, že Moraváci jdou do funkcí v Praze, aby mohli krást ve větší míře. A že se jich u kormidla v Praze už vystřídalo dost! Správní rozdělení republiky by mělo být racionální a ku prospěchu všech. Nemělo by být výsledkem nějakých citových výlevů a bludů.

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.