Reklama

.

.

neděle 2. října 2016

Nepodstatný Hitler gentleman a podstatná servilita Ferdinanda Peroutky.


Luděk Prokop
2. 10. 2016
Původně jsem nechtěl vůbec na neutuchající přiživování naprosto zanedbatelné, nepodstatné prkotiny ve věci výroku prezidenta o existenci článku F. Peroutky „Hitler gentleman“, jakkoli reagovat. Přestože ignorování podstaty věci, zda Ferdinand Peroutka tvořil či nikoli, servilní, oslavné články na vůdce, Adolfa Hitlera, je hodně iritující. Tím více, čím více hnidopišství bylo kolem výroku prezidenta nahromaděno. To vše, vygradovalo žalobou vnučky F. Peroutky opírající se o „nedostupnost“ článku. Vzhledem k řadě vysoce oslavných článků F. Peroutky na vůdce, nejskutečnějšího reprezentanta svého národa Adolfa Hitlera, stává se existence článku „Hitler gentleman“ druhořadou, takřka zanedbatelnou prkotinou. Dávno jsme již navykli tomu, že jsme médii zahrnováni záplavami nepodstatných, nedůležitých a plytkých ptákovin, překrývajících podstatu problémů. Výrobou problémů tam, kde žádné nejsou, k překrývání problémů tam, kde problémy existují. V daném případě vyvstává základní otázka kdo, a proč vynakládá úsilí, (vzhledem k souvisejícím faktům), na plytkou žalobu a soud s prezidentem, respektive s naším státem. Pro informovanost (uvádím bez ověřování tak, jak jsem dnes obdržel v mailu, který mne inspiroval k tomuto psaní). To úsilí vynakládá Peroutkova vnučka Tereza Kaslová, která je rovněž vnučkou Bienerta, kolaboranta a zrádce. Peroutkovu dceru Evu si vzal za ženu Richard Bienert ml., syn Richarda Bienerta st., který byl dne 19. ledna 1942 jmenován v protektorátní Krejčího vládě ministrem vnitra. Od 12. března téhož roku byl zároveň náměstkem ministerského předsedy. Nakonec se 19. ledna 1945 stal krátce do 5. května 1945 i předsedou vlády. Zároveň s funkcí protektorátního premiéra vykonával stále i funkci ministra vnitra. Jako jeden z mála (bylo uděleno cca. 30ks) obdržel vysoké protektorátní vyznamenání – Svatováclavskou orlici III. stupně se zlatým věncem. Byl také členem delegace, kterou koncem dubna 1945 vyslal K. H. Frank na Západ s nabídkou separátního míru a společného boje proti SSSR. Dne 31. července 1946 byl Národním soudem odsouzen za kolaboraci s nacisty. Dne 12. května 1947 byl těžce nemocen podmínečně propuštěn a dožil v ústraní.

Skutečnost, že informace o druhém dědečkovi vnučky, které jde podle jejích slov o čest dědečka („ Vznešeněji řečeno mi ale čest mého dědečka stojí za to, že se budu klidně soudit i roky a nemávnu nad tím rukou,“ řekla Kaslová v rozhovoru pro server Lidovky.cz.), že informace o druhém dědečkovi této vnučky, jsou zasunuty do sféry mlčení, nás samozřejmě nemůže u našich „investigativních - ryze jednosměrných - šťourálků“ nijak zaskočit, neřku-li překvapit.

Miloše Zemana podezírám, že záměrně nechává vygradovat své někdy „újezdy“ jindy „omyly“ takovou měrou, aby lidé, kteří vedle balastu zakrývajících podstatu věci, mají též zájem poznat onu podstatu, aby měli možnost dobrat se k této podstatě. Podařilo se mu to originálně v záležitosti originální umělecké skupiny „Pussy Riot“ bojující svérázným stylem za svobodu národů a méně originálně, v záležitosti F. Peroutky, zásluhou médií i vnučky, bojující za čest jednoho z jejích dědečků.

Vezmeme-li v potaz, že „omyl“ Miloše Zemana (ať již záměrný, nebo neúmyslný), týkající se čtení (nečtení) článku „Hitler gentleman“, při radostném rozpoutání kampaně kavárenskou společností vyústěné do soudního sporu, podstatně více znehodnocuje čest dědečka, než samotného Miloše Zemana, pak nám vnučka slavných dědečků přijde jako oběť kavárny. Když pro nic jiného, pak pro oživení a připomenutí celé škály článků a výroků F. Peroutky, za jehož čest v památce se vnučka statečně pere.

Dále jsou uvedené ukázky tvorby F. Peroutky, vyňaté z článku Redakce Echo24, která získala celé znění písemného zdůvodnění rozsudku týkajícího se sporu o výroky prezidenta Miloše Zemana o Ferdinandu Peroutkovi.

Ferdinand Peroutka je autorem článků s názvy Nový poměr k Německu, Češi, Němci a židé a Dynamický život, z nichž některé ukázky jsou níže uvedeny.

V článku Nový poměr k Německu (který byl v Přítomnosti podle obsahu vydán na konci roku 1938) se Ferdinand Peroutka věnuje novému poměru ve vztahu mezi Německem a Československem a mezi Francií s Anglií a Československem po Mnichovské dohodě a následkům této dohody. A doslovná citace: „My můžeme Němcům beze vší přetvářky a beze vší lsti a se zachováním důstojnosti vyložit, že náš vlastní zájem nás nyní vskutku vede ke spolupráci s nimi.“, a „V loajálním styku s německou říší chceme pracovati pro další život svého národa na prostoru, který nám zůstal.“.

V článku Češi, Němci a židé (který byl v Přítomnosti vydán dne 22. 2. 1939) lze shledat od Peroutky, perel celou řadu.

,,Abych předem řekl, co si myslím: rozdílnost v tónu mezi Čechem a Němcem, hovořícími o židovské otázce, nepochybně spočívá na rozdílné zkušenosti, kterou ti i oni s židovským elementem udělali. Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu.

Článek Dynamický život (který byl v Přítomnosti vydán dne 26. 4. 1939) vyšel u příležitosti padesátých narozenin Adolfa Hitlera. Peroutka v něm zmiňuje Hitlerovy úspěchy, zdůrazňuje, že uvádí fakta a nikoli úsudky na faktech nezávislé, zamýšlí se nad skutečným poměrem německého národa k vůdci (a dospívá k závěru, že Hitler je nejskutečnějším reprezentantem svého národa, čímž se vysvětluje jeho závratný vzestup k moci) a zvažuje, jaký poměr k Hitlerovi mohou mít neněmecké národy, jichž se stal v poslední době „protektorem, ochráncem nebo něčím podobným“. Dospívá pak k závěru, že nikdo nemůže být Čechem a Němcem zároveň a že tedy oba národy mohou mít společné státní představitele, avšak nemohou mít společné národní hrdiny. Tedy Hitler jedněm zůstává vůdcem národním i státním a druhým jen státním, přičemž za české národní vůdce označuje Peroutka prezidenta Dr. Emila Háchu a předsedu Národního souručenství Adolfa Hrubého.

Výslovně pak Peroutka mj. uvádí: ,,Německá říše oslavila padesáté narozeniny svého Vůdce Adolfa Hitlera způsobem, který odpovídá všem oněm pronikavým úspěchům, jež tento muž za pouhých šest let své vlády svému národu přinesl. Jak dnes věci stojí, nemají Němci nikoho, koho by ve své Walhalle, ve své galerii národních hrdinů postavili výše.

Všechno, co se Němcům před deseti lety zdálo snem, učinil dnešní jejich Vůdce skutkem; nasytil velkými kusy německou národní hrdost, utlačenou ve světové válce; položiv připravený meč na západní hranici, zajistil si právo pořádat střední a východní Evropu po svém; jakási nová, ještě nepřehlédnutelná stavba je tu v počátcích; německý Vůdce stanul na onom významném rozcestí, kdy snad z vůdce národa stává se vůdce národů; zbavil západní mocnosti spojenců a vasalů v této části světa; ministři menších států putují do Německa týmiž cestami a přibližně ve stejných hodnostech, jako to činila jejich knížata ve středověku; po šesti letech vlády Adolfa Hitlera stojí celý svět pod dojmem, že vysychající Francie a rozpačitá Anglie jsou odsunovány do pozadí svalnatou rukou Německa, hýřícího mladými silami. Toto vše jsou ne úsudky, nýbrž fakta, nezávislá na úsudcích.

Jest jistá škola v politice, která se domnívá, že lze něčeho dosáhnout, jestliže se budeme na svět dívat přimhouřenýma očima a vidět napolo. Dávám přednost tomu, vidět jasné obrysy věcí – a kéž bychom to byli vždy dovedli! Přimhouřené oči na západě mohou si klásti pochybovačnou otázku, jaký je skutečný poměr německého národa k muži, jenž toto vše pro něj vykonal, a není-li tu možný nějaký snadný rozkol. Jest to otázka lehkomyslná, jaký bývá poměr národa k Vůdci, jenž vyplnil jeho denní i noční přání. Adolf Hitler mluví jako Němec, myslí jako Němec a jedná jako Němec.“, a „Závratný vzestup Hitlerův k moci je vysvětlitelný právě jen tím, že jest nejskutečnějším representantem svého národa, že jeho akce se pohybují po starobylých stopách německé vůle k moci.“, a „Pozadím německých myšlenek jest německá síla. České politické metody musí se vytvářet podle našich vlastních poměrů a zkušeností. Jest pravděpodobno, že meč, jímž jiný tak zamával, bychom ani neuzvedli. Proto i když byl napsán Mein Kampf, obsahující vhodnou metodu pro národ velký, členové národa malého budou vždy se musit vracet pro poučení ke svým vlastním klasikům, kteří už před desítiletími promýšleli způsob politické taktiky národa malého. Národní vůdcové mohou vyrůstat jen vždy z vlastní národní půdy.“.

Snad může porovnání závažnosti někdejších výroků Ferdinanda Peroutky, dědečka vnučky Terezky Kaslové, bojující za čest jeho památky, se závažností vyjádření našeho prezidenta o tom, že někdy někde četl článek Ferdinanda Peroutky, pod názvem „Hitler gentleman“, hodně vysvětlovat v souvislosti s dalším obrovským plácnutím do vody, až to opět stříká všude kolem nás, plácnutím médií poplatných kavárenské sešlosti a opět majících z ostudy kabát. Nikdy bych nevěřil, že „svobodná, demokratická“ média, dokáží dohonit a předhonit někdejší média totalitní, v absolutní nedůvěryhodnosti a servilitě vůči těm, kdo je ovládají.

32 komentářů :

 1. No jo, pane Prokop, co uděláme s Peroutkovou cenou pro naše nejlepší novinář? To vás nenapadlo, že to někoho žere?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dáme ještě jednu Mitrofanovi a Pehemu.

   Vymazat
  2. Ve světle, jakým je Peroutka z pohledu soudu líčen, lze konstatovat, že jeho slavnou cenu lze směle přirovnat k Svatováclavské orlici. Ostatně i jí byli označováni zrádci národa.

   Vymazat
  3. Situace mě donutila se trochu o Peroutka zajímat. Nebýt toho humbuku kolem něj, ani by mě to nikdy nenapadlo. Dostal se mi k ruce článek, kde tento novinář opravdu vyzdvihuje klady vládnutí Hitlera. Zlepšení ekonomické situace, vynikající sociální výhody pro Němce atd. atd. Hitler zde byl ztělesněn jako opravdový gentleman německého národa. Nikde! v článku žádná připomínka, jak se tam chová v té době k Židům, jaké nebezpečí z toho všeho může vzejít. Děkuju příznivcům tohoto novináře, že jsem se osobně přesvědčil co to bylo zač. Z novináře Čapka, který toto všechno viděl a svými články a dramaty varoval, nemá Peroutek ani podvazky na pánské ponožky. A jeho cana? Jen ať ji dávají, ať v těch novinářích je trochu přehled.

   Vymazat
  4. KOLABORANT a ochotnej k tomu vsemu...

   Vymazat
 2. Stručně řečeno: Peroutka velmi pravděpodobně se o Hitlerovi jako gentlemanovi explicitně nevyjádřil, ale nepřímo, trochu jinými slovy, nepochybně tak učinil.
  Jan Makovička

  OdpovědětVymazat
 3. Kaslová si naběhla na vidle,může poděkovat pražské kavárně.

  OdpovědětVymazat
 4. Kavárna z ní udělala holku pro všechno . Miloši máme tě rádi .

  OdpovědětVymazat
 5. VNUČKA......Jeden DĚDEČEK byl obdivovatelem Adolfa Hitlera (i když skončil v koncentráku),druhý DĚDEČEK-Richard Bienert byl předsedou protektorátní vlády po funci ministra vnitra protektorátní vlády Protektorátu B und M !!!!!!!!!Má někdo takové ctnostné DĚDEČKY???Že neleze ta stvůra kanálama....asi si myslí,že nastal opět čas těchto kolaborantských rodin!HNUS,HNUS,HNUS!

  nehavloid a nenacista

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkouší to stále, znovu a znovu. Viz Šláfenberk. A spousty debilů jim to žere.

   Vymazat
 6. Když Miloš zavelí, jeho patolízalové a nohsledi začnou fanaticky unisono mečet jak ovce.
  Koho si Miloš vybere za svou oběť příště? Čapka? Wericha? Nebo snad Masaryka? Rudohnědým debilům Je to jedno. Myslí si, že Miloš bojuje za jejich zájmy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bojuje.... A proč 22:50 k vůli tomu kvičí??? Když něco vyblije kníže Hajaja, tak určitě jste na vrcholu blaha... Nebo nejlepší ekonom světa Kalousek, to jsou úžasný zvratky... Nebo jeden z nejlepších spisovatelů a dramaturgů světa V.H., to jsou pro celé generace pro celý svět přínosné knihy a divadelní hry... Ještě tak když Václav odposlechl v tramvaji nějaký příběh co pak prodal do pořadu "Jak se máte Vondrovi", tak to ještě šlo... Mia

   Vymazat
  2. Ne, nebojuje. A Hajaja je mi úplně u prdele. To je právě ta vaše stupidita a naivita. Stali jste se součástí strategie "rozděl a panuj" a ve vaší hlouposti to nejste schopni vidět.

   Vymazat
  3. Hm hm, nějak ti to neštymuje, ty hnědo-hnědá vysoce neorganizovaná hmoto. Zatím je to o tom, když je pražské kavárně zaveleno, jde se do boje tu za výtržnické *undy, tu za debilní zloděje prezidentské vlajky, tu za válku proti ... komukoliv, na koho ukáží jůesej, hlavně se plést se správnou stranou - tu se SSSR a když s ním to nevyšlo, tak s USA. To by tak scházelo, mít pravdu. Ten váš spolek je ale chátra ubohá, nemravná, nevzdělaná, vulgární, chamraď bezectná.

   Vymazat
  4. 22:50 je zjevný hovado, navzdory pravdě kterou napsal. Pan Peroutka se ukázal jako realista, myslící chlap! Zeman jen papagajuje sionistický lži a hovadiny! Intelektuálně neselhal pan Peroutka, ale Zemanovi pohůnci dnes: v tom má 22:50 pravdu. Ovšem označováním oponentů termínem který vypadl z chazarský tlampordele toho pelíškoblitce se srazil sám na úroveň lejnolahvárenské kavárnické svoloče kolem Hajaji ...

   Vymazat
  5. Čapek, Werich a hlavně Masaryk nevadí dnes ani tak rudohnědým debilům, jako spíše lidem ražení 22.50. Prezentování jakéhokoliv názoru tímto způsobem je a bude vždy kontraproduktivní, proto tohoto diskutujícího tady považuji spíše za příznivce a provokatéra rudohnědých debilů. Jinak to nevidím. Čest.

   Vymazat
 7. Článek vyjadřuje také moje pocity. Ne úplně slovo od slova, ale vyznění je stejné.

  OdpovědětVymazat
 8. Zeman udělal chybu, že své tvrzení opřel pouze o jediný konkrétní článek. Dost možná ho k tomu vedla jeho samolibost a přehnaná sebedůvěra ve svou fenomenální paměť. Pokud by svůj výrok zobecnil, nemuselo k žádnému soudu ani dojít. V průběhu celé kauzy vyplulo na Peroutku tolik svinstva, že o jeho morální čistotě dnes musejí pochybovat i jeho nejzarytější příznivci. V odporu proti Zemanovi již zůstávají jenom proto, že tyto pochybnosti vyslovil právě Zeman, kterého k smrti nenávidí.

  OdpovědětVymazat
 9. je neuvěřitelné co jsme schopni řešit za cipoviny-Peroutka.Věřím že mluvím za 90% lidí - trhněte si nohou i s Peroutkou a jeho vnučkou.Trenky jste hodili at .akta a tady vše chcete řádně prošetřit.Česká justice jsi k smíchu nebo k pláči...?Obojí ale v jakém pořadí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Česká justice rozhoduje nestranně pouze tehdy, pokud nekříží zájem někoho vlivného.

   Vymazat
 10. Peroutka nebo Havel. Pan prezident Zeman jen ukázal na to, co se týká nás všech, i jeho samotného. Každý z ná je totiž chvilku hrdina a chvilku zrádce. Je jen otázkou, jak dlouho ta chvilka u nás trvá. Podle toho jsme potom ti dobří anebo ti zlí. Někdy se ale stane divná věc a dav uvěří, že ten a ten padouch je vlastně hrdina a několik let ho oslavuje. Každý kdo na hrdinovi vidí to padoušství je davem lynčován, až se potom přijde na to, že to byl omyl a že ho využila spousta padouchů ke svému obohacení. Pak dav složí ruce do klína a čeká na nového “hrdinu“...

  OdpovědětVymazat
 11. Velice výborný článek v popisu toho, jak nás dnešní presstituti zahrnují spoustou nepodstatných, nedůležitých a plytkých ptákovin a výrobou problémů, kde žádné nejsou, k překrýván í problémů tam kde problémy skutečně existují. To je naprosto přesná a výstižná charakteristika současného stavu na současných presstitučních vodách a právě to by si měli všichni uvědomit! V podstatě si myslím, že snad ani nic jiného nedělají a o investigativní novinařině, v této žumpě, nemůže být řeč ani úplnou náhodou. Jinak opakuji NEKRMTE TROLLY!!!

  OdpovědětVymazat
 12. Ten Peroutkův článek Hitler je gentleman vyšel vlevo dole. Někdy v roce 1936.“ Tak hájí prezident Miloš Zeman svůj útok proti Ferdinandu Peroutkovi. V projevu k výročí osvobození Osvětimi označil loni v lednu legendárního novináře za obdivovatele Hitlera a za důkaz „fascinace intelektuálů zrůdným učením“.
  Jak se nyní ukázalo, článek s takovým titulkem v té době skutečně vyšel, ale ne v Peroutkově Přítomnosti, ale v deníku Rudé právo z 24. února 1937, a nejenže neoceňoval Hitlera, ale naopak odsuzoval útok pravicového agrárního deníku Venkov proti národním socialistům, k nimž měl Peroutka blízko.
  Nevadí, pro Zemanovy příznivce to bude stejně alespoň částečně pravdivé. Přece je pravda, že prezident četl. Co četl, kdy to četl a kde to četl, to zase není tak důležité.Tak hlavně víme, co Zeman studuje. Nikoliv Přítomnost, ale archiv Rudého práva. Proto mu dělá mluvčího Offčáček, redaktor následovníka Rudého práva, Haló novin. Asi se spolu seznámili při studiu.
  J.Vraja

  OdpovědětVymazat
 13. Vlastenka


  pro 15.46


  Vy asi vůbec nechápete smysl článku?!
  Ten spor mezi Kaslovou a Zemanem je naprosto podružný.

  Zásadní je, co na obdivovatele Hitlera - Peroutku, vyplavalo za špínu. Člověku se až žaludek obrací, ale pražská kavárna má tuhle kreaturu za svou mravní ikonu.))))))))

  Doporučuju článek historika Rataje, pokud vám nestačí ukázky z veledíla veleducha Peroutky.

  Zemanovi se opět podařilo velkolepě zesměšnit havloidy. Mám takové tušení, že Peroutku nikdo z nich nečetl a to, co vylezlo z archivů, je pro ně naprosté novum.

  Jestli to byl Zemanův záměr, pak je to génius.
  Ale i jako kouzlo nechtěného to vyšlo parádně.

  OdpovědětVymazat
 14. Jestliže historie má sloužit k tomu, aby člověka vychovávala tak, aby se identifikoval se svojí zemí, položme si otázku slouží-li tomu cena Ferdinanda Peroutky. Podle knihy Dr. Horákové (archivářky pana presidenta Masaryka) pan president Masaryk nazýval pana Peroutku zabedněncem. Pročetla jsem na to téma dost a zřejmě se p. Peroutka neidentifikoval s uspořádáním Československa. Dokonce jej chtěli Slováci žalovat za vlastizradu když hovořil s maďarským novinářem na téma jižní československé hranice (Malý Dunaj a Dunaj). Takže znovu otázka "K jaké výchově slouží cena Ferdinanda Peroutky?"
  A o tom to je. Jsme západní Slované a chceme jimi být i nadále, Venkovanka

  OdpovědětVymazat
 15. Zeman si na Peroutkovi hojí své mindráky,přičemž si on musí uvědomovat,že mu nesahá ani po kotníky.On svůj život založil na touze pomoci a když to nevyšlo v 68. zkusil to v 89.a to už se povedlo.Neudělal za celý život nic a za peníze dělníků si vypěstoval obžerstvím a alkoholismem tolik chorob, že má pomatenou mysl a je nutno ho přenášet.Klement Gottwald by zbledl závistí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:12 Ty si zde své mindráky nevyhojíš ani náhodou. Už se s tím smiř a nebudeš nutkán ze sebe zde dělat veřejně anonymního debila.

   Vymazat
 16. Vlastenka

  pro 8.12


  Zeman si nepotřebuje na nějakém bezvýznamném Peroutkovi hojit mindráky, protože žádné nemá.)))


  Kdyby toho slavného Peroutku nevytáhl jako králíika z klobouku nějaký havloid, nikdo by ho neznal. A jak se ukázalo, on ho taky nikdo neznal (včetně jeho veledíla)-dokonce ani ta jeho šeredná vnučka. Jinak by se totiž nemohla soudit. Bylo vcelku jasné, jak do musí dopadnout.


  Ale odvolací soud možná vyhoví, třeba tam taky sedí kavárenský ksindl, který pokládá rozstříhání prezidentské standarty za normální.

  OdpovědětVymazat
 17. Náhodou, mě tahle kauza těší. Jednak je důkazem toho, že ve většině rodin špinavé prádlo schovávají co nejdůkladněji, a jednak mě potěšil výrok soudu.
  Omluvit se má Česká republika. Jenže! Kancelář prezidenta republiky nereprezentuje Českou republiku. Tu reprezentuje vláda. Už vidím Sobotku, jak se omlouvá Kaslové za Zemanův výrok! To bude sranda!

  OdpovědětVymazat