Reklama

středa 9. listopadu 2016

17. listopad


Stanislava Kučerová
9. 11. 2016 České národní listy

Málem jsme tehdy oslavili 20.výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28.říjen 1938. Ale mnichovský diktát nás o měsíc předešel (29.-30.září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250 000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy. President Beneš odešel pod nátlakem do exilu, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha. Do dějin vstoupila „druhá republika“. Její představitelé odmítli veškeré vlastenecké tradice a horlili pro „odvěkou“ a „blahodárnou“ podřízenost českých zemí německé říši. Přestože velmoci slíbily garantovat zmenšené území Československa v nových hranicích, Hitlerův režim pokračoval v rozbíjení i okleštěné republiky. 15.března 1939 zaplnily ulice našich měst nekonečné kolony motorizovaných jednotek německé armády. Šel z nich strach a hrůza. Lidé trnuli na chodnících. Děti se dověděly, že to je okupace. A tak jsme od 15.března 1939 žili v bezprávné okupované zemi.

15.3.1939 - wehrmacht na Pražském Hradě - začátek okupace

Při likvidaci Československa Hitler nezapomněl na osvědčenou imperialistickou zásadu „divide et impera“. Koloniální postavení Slovákům rafinovaně zastřel zdáním samostatného státu s presidentem Tisem v čele a s podporou Hlinkových gard, budovaných po vzoru nacistických úderných oddílů. Pro Čechy zřídil ponižující Protektorat Böhmen und Mähren, v němž skutečným vládcem nebyl president, ale dosazený říšský protektor, nejdříve K. Neurath, po něm R.Heydrich. Vlivným státním tajemníkem se stal K.H.Frank. Likvidaci a okupaci bývalého Československa odůvodnil Hitler nutností zabezpečit ve střední Evropě klid a mír. Byl to ovšem hitlerovský mír: Všude byly rozmístěny bdělé jednotky německé okupační armády, dělníci v továrnách pracovali pro potřeby Říše, děti ve školách se učily německy a o „Nové Evropě“ pod německou nadvládou.

Blíží se 21. výročí vzniku ČSR. Okupovaný národ mlčí, ale pod povrchem to doutná. Scházejí se ilegální odbojové skupiny, šíří se ilegální tiskoviny. V Praze i na venkově se množí letáky, svolávající na 28. říjen velkou manifestaci za národ, za osvobození. Ten den je pracovní, ale lidé se strojí svátečně a připínají si na oděv národní stužky /trikolory/ a černé pásky. Pražští vysokoškoláci vycházejí ze svých seřadišť do ulic a provolávají slávu 28. říjnu, symbolu naší svobody a samostatnosti, Československé republice, oběma presidentům-zakladatelům. Přidávají se desetitisíce lidí. Tehdy se ozvou německé zbraně. Česká policie nezakročila, a tak jednotky SS za pomoci ostré střelby nemilosrdně dav rozhánějí. Asi 400 lidí zatýkají. V 18.30 klesá na křižovatce ulice Žitné a Mezibranské na dlažbu medik Jan Opletal. Přes všechnu péči lékařů svému zranění 11.listopadu podlehl. Pohřeb byl stanoven na 15. listopad. Stal se tichou, žalující manifestací studentstva. Všichni to vědí a všichni to cítí. Smrt Jana Opletala není věc jednoho medika. Není to ani věc všeho studentstva. Je to věc celého národa.

Jan Opletal a Václav Sedláček - oběti německé střelby

Gestapo si tehdy vyžádalo revers od studentské samosprávy Hlávkovy koleje, že zaručí klidný průběh pohřbu. Vystavení rakve a smuteční obřady proběhly za naprostého klidu, až při ukládání rakve do pohřebního vozu zazpívali přítomní celou československou hymnu, nikoli jen povolenou část „Kde domov můj.“ Vůz s rakví pak odjel na nádraží a odtud byla rakev převezena do Nákla na Moravě, rodiště Jana Opletala. Rodinný pohřeb se neobešel bez velkých bezpečnostních opatření. Po odjezdu vlaku s rakví z Prahy studenti postávali v hloučcích na Karlově a na Václavském náměstí, zpívali (celou) hymnu, provolávali slávu presidentům Masarykovi a Benešovi, hanbu Hitlerovi. Došlo k srážkám s policií a s muži SS, bylo zatčeno asi 20 studentů.

Den po pohřbu se konala v sídle nacistické vlády v Berlíně mimořádná porada o pražských událostech. Nahněvaný Hitler nařídil: „Uzavřít české vysoké školy na tři roky. Jakékoli demonstrace ihned potlačit. Neostýchat se do ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká demonstrace, bude Praha srovnána se zemí…“ Ukázalo se, že Opletalův pohřeb a manifestace po něm jsou vítanou příležitostí pro okupační moc, aby důrazně zakročila a české obyvatelstvo zastrašila. První rozsáhlá masová akce německého vyhlazovacího boje proti českému národu zasáhla studenty jako nejradikálnější jeho složku a příští vedoucí intelektuální sílu. Stalo se to 2 dny po Opletalově pohřbu, 17.listopadu. Už v noci se začaly ku Praze stahovat německé oddíly a brzy po půlnoci obsadilo gestapo budovu Vysokého učení technického na Karlově náměstí. Před čtvrtou hodinou ranní obklíčila německá policie s puškami a kulomety Masarykovu kolej a bez výstrahy začala střílet do otevřených oken. Hlávkova kolej byla přepadena o čtvrté hodině, o půl šesté byla obsazena kolej na Letné a v sedm hodin Švehlova kolej na Žižkově. Gestapo a muži SS do dveří stříleli, rozbíjeli je pažbami, studenty vyvlékali za vlasy, políčkovali je a kopali cestou k nákladním autům, jež je odvezla do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Odvlečených bylo 1850. V Ruzyni byli studenti mladší 21 let a příslušníci cizích států vyhnáni na dvůr, museli sborově poděkovat a za hrozeb a nadávek byli propuštěni. V kasárnách zůstalo 1200 vysokoškoláků, kteří byli odvlečeni na Ruzyňské nádraží, aby byli transportováni do koncentračních táborů v Sachsenhausenu a v Oranienburgu. ( Nebyly to přímo vyhlazovací tábory, ale byla to místa nevýslovných útrap a mučení.) Před odjezdem jim bylo oznámeno, že jejich vůdcové byli zastřeleni pro smyšlené „spojení s židem Benešem“. Skutečně proběhla surová poprava devíti funkcionářů studentských spolků, bez viny, bez soudu. Jen pro zastrašení ostatních. Básník Viktor Fischl, tehdy v exilu v Londýně, na ně vzpomněl svým „Rekviem nad devíti chlapci“.

Těch devět chlapců, devět listů lip,
krvavých listů, zrudlých od plamene.
A lípa stojí dál a každá větev šíp,
šíp vámi kalený, vy ohně neproměnné.

Persekuce českého vysokoškolského studentstva vyvolala v celém světě mocný ohlas. V Londýně byla utvořena Mezinárodní studentská rada, která vydala toto prohlášení: „ My studenti Velké Británie, všech jejích dominií a Indie, Severní a Jižní Ameriky, Sovětského svazu, Belgie, Československa, Francie, Řecka, Číny, Nizozemska, Norska, Polska, Jugoslávie a všech svobodných zemí, abychom uctili památku popravených a umučených studentů, kteří jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům roku 1939, prohlašujeme 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.“ A tak od r.1941 je den persekuce studentů uznáván a ctěn po celém světě, i jako památka na československé studenty.

Když nastoupil na Pražský hrad Reinhard Heydrich, oznámil českým představitelům, že české vysoké školy zůstanou uzavřeny již navždy. Vše, co bylo cenné, sbírky, přístroje, knihovny, laboratoře, bylo konfiskováno pro německé školy a instituce. Zmizely i drahé kovy, insignie a zakládací listiny. Také nejvzácnější umělecké památky byly dílem zničeny, dílem se ztratily. Popraveno bylo nebo útrapám věznění podlehlo 62 universitních profesorů a docentů.

Události 17. listopadu měly podstatný význam pro vztahy Čechů a Němců. V hlášeních domácího odboje se již dříve objevovaly názory, že soužití Čechů a Němců v jednom státě nebude možné. Po 17. listopadu domácí odboj s ohledem na smýšlení obyvatelstva možnost dalšího soužití zcela vyloučil.

Státem uznaný svátek 17. listopadu inspiroval manifestační hnutí studentů u nás znovu roku 1989. To však je jiná historie, v jiných historických souvislostech a s jinými cíli. Neměli bychom připustit, aby kvůli ní byl původní odkaz 17. listopadu překryt a zapomenut.

 Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.
 


 42 komentářů :

 1. Neměli bychom zapomenout na původní odkaz 17. litopadu? To zcela jistě ne, o to se právě novodobí pravoláskažští přepisovači dějin snaží. V cizím žoldu tak vydělávají svých třicet stříbrných na úkor národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč autor zapomněl na "bratry Poláky"?
   Když už se rozhodl kydat hnůj na pana Háchu, tož něco kejdy by mělo odstříknout i tímto směrem.

   Smazat
  2. Herman to vidí jinak, říšští občané byli podle něho "vyhnáni" ze země původního občanství, za nic údajně nemohli. Nevadí mu, že i při norimberském procesu byli nazváni pátou kolonou Hitlera v Československu, že ho pomohli rozbít odtržením pohraničí a připojením k říši a k okupaci zbytku země, s desítkami tisíc vyhnaných Čechů z pohraničí, 300 tis.mrtvými a devastací celé země. Kdyby bylo po válce, za aktivismus Hermana ve prospěch sudeťáků by ho byli právem pověsili. Teď ale může prosazovat jejich zájmy beztrestně, dokonce jako člen vlády, za podpory vedení lidovců.

   Smazat
  3. Nepletete si Reichsdeutsche a Volksdeutsche?

   Smazat
 2. Bohužel, "milý krajan" jemuž "průduch ducha zavanul" je v české vládě. Tomu 7 listopad připadá poněkud jinak.

  OdpovědětSmazat
 3. Zajímalo by mě, kam budou havloidi utíkat:-D
  Z jedné strany Putin, z druhé Trump.
  Lynč se blíží......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:08 jenom aby to nebylo ještě jinak. Republikáni vždy s velkým přehledem tlačili Rusko pěkně do kouta - a to bez ohledu na hlavní figuru na místě prezidenta.
   Stejné to bude s rozpínavostí Číny, které je tímto zvolením nového USA prezidenta doufám konec.

   Smazat
  2. 9:01 - s tou Čínou je to pravda! Tam nad pádem Clintonky buleli. S Ruskem to je právě naopak! To není eSeSeSeR! Trump móc dobře ví, stejně jako Ejbi Lincolnů, že bez jeho podpory proti židoezendářskýmu rothschildovskýmu xindlu by už 160 let USA jak je známe neexistovaly ... v koutě teď naopak budopu různí ti přisrávači nosatců z ruského okolí - Prasenkové, Šaškošvilové a jiná pakáž okolo!

   Smazat
  3. Honolulu,kde jsi?Tak jste-jsme vyhráli a budeme sledovat dění na politické scéně!Jak světové tak domácí.Nějaké informace by nebyli?

   Smazat
  4. 9:54
   ...zprávy jdou u Baťova článku!
   j.

   Smazat
 4. out of topic:
  už dlouho jsem se nenasmál, jako když vidím a slyším jak se prestituti tuzemští i zahraniční koušou do zadele nad výsledky US voleb.
  (I když pro mně je jedna figura "za osmnáct a druhá bez dvou za dvacet")

  OdpovědětSmazat
 5. A ještě dodatek:
  podle ČRo v 8:19 ministr Zadolárek už blahopřál D.T. k vítězství -> to tempo přelézání z jedné zadele do druhé je u tohoto pána vskutku fascinující!

  OdpovědětSmazat
 6. V ČR existují lidé, kteří se evidentně už delší dobu dopouštějí jednání, které „směřuje proti svrchovanosti a celistvosti republiky“, aniž by proti tomu kompetentní orgány jakkoli zasahovaly.
  Svědčí o tom nejen návštěvy některých jednotlivců na sjezdech Landsmanšaftu, ale i kampaň za připojení ČR k Německu (!), kterou zahájily minulý rok Lidové noviny v příloze INDEX č.03 z 1.června 2015, na první stránce s mapou Německa rozšířeného o ČR (!!!) a s nápisem:
  „Sedmnáctá spolková země. Jsme si blíž, než myslíme. Česko je už dnes ekonomickou součástí Německa“
  Deník Lidové noviny z 28. 5 2015 upoutávku na toto číslo doplnilo větou: „Proč se nepřipojit úplně?“

  Zdroj:
  http://www.lidovenoviny.cz/file.aspx?n=LN-MAGAZIN&d=01.06.2015&e=LN-INDEX&p=LSI001&t=big

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mnoho lidi to neví, ale tomu cíli se upnul,kromě Hermana,také pan Klvaňa. Ano, ten pan Klvaňa, který dělal vše možné i nemožné pro instalaci amerického radaru v Brdech.

   Pan Klvaňa je mimo jiné zakladatelem Aspen Institute Prague. To je česká a pražská pobočka think-tanku amerických neoconů se sídlem v Coloradu. Tato pobočka je přímou linkou mezi operačním centrem neoconů, americkou ambasádou, a neziskovkami v ČR. Klvaňa dnes mj. řídí neziskové aktivity Zdeňka Bakaly. Viceprezidentem pobočky je Michael Žantovský, který také u Krause měl hlavní slovo. Právě z okolí těchto lidí začala být do českých médií prosazována myšlenka zrušení funkce českého prezidenta, protože americké elity již nemohou ovlivňovat v ČR přes senátory a poslance budoucí volbu prezidenta. Pan Klvaňa přímo hlásá „prezidentská funkce je pozůstatek monarchistické tradice a jeho pravomoce lze přerozdělit mezi parlament a další politická tělesa“ takže zrušení prezidentské funkce by nám jen ušetřilo nejen peníze ale i spoustu nervů a ostudy". Více na http://desitka.org/?p=7966 .

   Smazat
 7. puvodni 17 listopad ano to chce uctu ale 89 nikdy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komunisto, na tvou úctu každý sere. Ty si uctívej Stalina a Gottwalda.

   Smazat
  2. 9:15 - rozhodně jsou milionkrát úctyhodnější než tvý rasozrádní havlidní idolové, ty xenofilní upištěnej negrofilskej teplomile:) Dneska vás americkej proletariát řádně vyškolil! Těště se buzíci, že ty černé kožené klacky ve vašich tlamoprdelích již záhy vystřídaj ocelové!

   Smazat
  3. Re 9:15:
   Mýlíte se! Každý ne. Raději piště jen za sebe ...

   Smazat
  4. 9.15
   to boli co? Jen kvic a urazej, jen vic. Zda se, ze ti nic nevychazi....:) pro me tvoje kviceni a urazky jsou znamenim, ze mam pravdu cha cha chaaaa, jses nula, nic, odpad neceho... placenej smejd abys urazel a rozbijel diskusi...neni mi te ani lito ty hovnousku :):) jen kvic jak to prase, uz se na tebe vari voda...

   Smazat
  5. 9:15 - Který negromilský havlidní buzerantský klíště to tu pouští hnis z toho vředu hnilobnýho co mu vyrašil mezi klepetama? Nás nebolí ty parazitickej negromile nic! Slavíme ty apko sračky z chazarský prdele! Slavíme počátek konce vaší existence, smrdutí hnusové, na této planetě! Páč to je naše planeta a my vás z ní vyhladíme ...

   Smazat
  6. 11:24 - je to místní Pepek - takový sajrajtskej trollek co dnes dostal po tý svý lžidácký tlamoprdeli:))) Netřeba na něj vůbec reagovat, on ví že zubatou má za krkem a že se s ním srát nebudem ...

   Smazat
  7. Ať žije rasa! Sláva USA! Smrt JOGu!

   Smazat
  8. Anonymní9. listopadu 2016 9:15 v zadne strane jsem nikdy nebyl ale mozna i vstoupim kvuli takovym jako jsi ty

   Smazat
 8. Copak? Stále žádný článek o vítězství Trumpa? Čekáte Dvořáku a Davide na notičky z Ruské ambasády nebo co?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. něco lepšího, trollíku, něco lepšího

   Smazat
  2. Ty tu ještě smrdíš, parchante? To ti ještě nedošlo, že takovým lúzrům právě teď odzvonilo? Utíkej zavčasu, než ti někdo narovná ten tvůj zahnutej klofák.

   Smazat
  3. 9:25
   Nic lepšího není. Událost roku, všechny portály jedou online nonstop celou noc a tady se ještě v 10:00 chrápe nebo čeká na notičky.
   V každém případě ostuda.

   Smazat
  4. Trolle,ví to celý svět a ty ne?Nebo už máš naděláno v kaťatech,že přijdete o protektora,vašeho vůdce Schapira?Blbé,co?

   Smazat
  5. Už brzo se dočkáš buzno s hnědým kroužkem na menší hlavě! Zabagrujem vás zaživa pod zem! To aby dříve než vaše AIDsem nakažený a hnusně vyžraný trupiska obohatěj půdu o úrodný humus ji vaše zlodějský čpáry ještě v předsmrtných křečích i pořádně prohnětly! A takto zúrodněná zem pak vydá žírný chléb příštím zdravým generacím obrozeného Národa, očištěného od hniloby ....

   Smazat
  6. 9:59 10:00
   :-D
   Co to tady vyhřezlo za úchylná hovna?

   Smazat
  7. 10:06 - úchylnej seš leda ty buzerantská zkurvená havlofilská tasemnice z chazarský lejnolíhně vysraná! Čas kdys beztrestně vzlínaa z této špíny se nachýlil! Dezinskece podlidí tvýho druhu bude bolestivá leč potřebná a prospěšná celé naší rase!

   Smazat
  8. Pouze a jen na nás záleží napneme-li svoje úsilí, vůli, píli a houževnatost natolik, abychom jednou pro vždy vyrvali z kořenů odpornou hnilobu jakou je xenofilní rasozrádnej bioodpad z 10:06! Dokud tento odporný plevel nebude zpracován jako hnojivo na naše pole, není možné, abychom znovu stoupali k výšinám tak, jako kdysi, naši předkové, kteří nedostali své postavení na této Zemi darem, ale museli si ho vybojovat!

   Smazat
  9. oprava k 11:12: "... vzlínala ..."

   Smazat
  10. oprava k 11:12 "Dezinsekce ..."

   Smazat
 9. A za to všechno co nám němci udělali jim dnes lezeme do prdele.

  OdpovědětSmazat
 10. Honolulu velké blahopřání

  OdpovědětSmazat
 11. 10:27
  Kdo "kydá hnůj na pana Háchu," pane?
  Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČSR - protektorát to žabožroutských židozendářů zanikla po zásluze - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Smazat
 12. Sluníčkáři už kvičí, začíná jim docházet, že mediální masáž a lhaní lid obecný prokoukne. Doufejme, že Trump dodrží aspoň část svých slibů a že ho finanční oligarchie nepřeválcuje. Ahoj Honolulu!

  OdpovědětSmazat
 13. Jestli Trump začně plnit co sliboval- t,j, urovnání vztahů z Ruskem, tak už se těším na protáhlé ksichty hlasatelů z ČT a politiků z EU a jak začnou lézt Putinovi do zadku.
  Škoda, že si ten článek nepřečte Herr Herman.
  Doufám , že 17 listopad nebude zneužit nějakou protizemanovskou akcí jako byl zneužit 28.říjen 2016 a nakonec i 17. listopad 1989.

  OdpovědětSmazat
 14. Na původní význam 17.11.1938 se nesmí vzpomínat.
  Mohlo by to překrýt rok 1989 a to sluníčkáři ne-
  mohou připustit.V r.1989 se jen provalila blbost
  studentíků,kteří měli povolení pouze na Vyšehrad.
  Nechali se vyprovokovat k rozbitým hubám.A rádi.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.