Reklama

úterý 15. listopadu 2016

17.11.1989 jako Bílá hora II (?)

František Nevařil
15. 11. 2016
Tak máme tu další výročí 17. listopadu 1989, nebo-li Velké listopadové sametové revoluce. S tím je už jako obvykle spojeno velké rojení všech našich současných „osobností“(?), pronášejících procítěné projevy o pádu totality a nastolení svobody, lidských práv a demokracie. A samozřejmě plno vzpomínek na nesmrtelného Václava Havla a vystoupení jeho spřízněných členů tehdejších dizidentských klanů.

Tento „vítězný“ převrat nám přinesl restaurovaný kapitalismus. Od té doby však uplynulo už 27 let, co se rovná zhruba 2/3 délky trvání poražené totality. Máme tedy dostatek reálných podkladů a důkazů pro jeho věcné srovnávání a hodnocení. Na základě faktů, nikoliv oslavných řečí. Zapomeňme na to co si o tom máme myslet, co se nám namlouvá a podívejme se, co Československu a našemu (v podstatě i slovenskému) obyvatelstvu skutečně přinesl. Takže

1. Ztratili jsme respektovaný a významný (ozbrojený) stát a místo něho dnes máme dva nesvéprávné (odzbrojené) otloukánky. Banánové republiky, které nikdo nebere vážně a každý si do nich může kopnout..

2. Přišli jsme o ohromný majetek (ze 65 až 70 % byl ve společenském vlastnictví) vybudovaný převážně v minulém režimu vlastní prací našich lidí. Bez cizího kapitálu, půjček nebo vyžírání zahraničních pracovníků. Území státu a jeho zdroje byly výhradně domácím vlastnictvím, věcný majetek měl hodnotu okolo 3 bilionů Kč, k tomu bylo za 85 mld. Kč finančních rezerv a 107 tun měnového zlata (v dnešních „inflačních“ cenách by se tato hodnota ocenila osmi až desetinásobkem). Přešel „za hubičku“ do rukou převážně zahraničních vlastníků nebo domácích privatizačních zlodějů, kteří nám za to nyní vládnou. Už i to i naše území patří z velké míry cizině a cizincům a stáváme se v naší někdejší vlasti pouhými „nájemníky““. Je tragické, že největším soukromým vlastníkem v České republice se opět stal Vatikán a jeho svatá katolická církev, která „odjakživa“ stávala na straně našemu národu nepřátelské.

3. Z těchto důvodů – v důsledku zbídačení a nemajetnosti - je naše dnešní kapitalistická Česká republika pouhou zahraniční kolonií. Pravda, dříve jsme existovali pod patronací bývalého SSSR, ale ten v posledním desetiletí už se nám skoro do ničeho nemíchal (což v řadách domácích partajních papalášů budilo spíše obavy než radost z takové „samostatnosti“ – podobně jako nyní zmatkují evropští bosové Evropské unie po vítězství Trumpa v listopadových volbách v USA). Dnes jsme zato pod tvrdým a důsledným dohledem ne jednoho ale hned tří nových „velkých bratrů“, to je Německa, pak Evropské unie a nakonec USA. Už si nerozhodneme ani jak má být zakřivený rohlík. A musíme za to suma sumarum ročně odvádět „do ciziny“ v nejrůznějších poplatcích, odvodech a příspěvcích stovky miliard korun, což jsme dříve neznali. Výnosy z naší práce zůstávaly tehdy plně doma s našemu lidu.

4. Za to všechno jsme se stali a zůstáváme evropskými občany druhé až třetí kategorie. Nejen americký protektor ale dokonce pouhý nějaký eurounijní úředníček si na nás vyskakuje a my jen vždycky sklapneme kufry. Stali jsme se jejich politickými, ekonomickými a konečně i „žoldnéřskými“ poskoky (viz naše povinná vojenská účast v agresivních misích NATO v zemích, kde nemáme vůbec co pohledávat a kde jsme tedy spoluokupanty). Ztrácíme tak morálku i čest, protože znovu válčíme za nám nepřátelské cizí pány, jako kdysi za Rakouska- Uherska.

5. Sebrali nám i naši „víru“. Ne v nějakého všemocného Boha, ale ve spravedlivou a perspektivní moderní sociálně spravedlivou společnost. Rovnoprávných lidí a občanů, ne moderních otroků. Byli jsme více méně násilně za pár let bleskově „rekatolizováni“.jako po někdejší tragické Bílé Hoře, o níž bude ještě řeč. Vymazány byly všechny socialistické či demokratické ideály, teď musíme přisahat na lidská práva po americku, západní hodnoty (třeba multikulturalismus či politickou korektnost), kapitalistickou bankéřskou civilizaci atd . Zkrátka na současné vládce světa a jejich pravdy, vnucované nám dnešní propagandou a jejími nositeli (prestituty) od raného mládí a od rána do večera.

6. Odměnou je nám všeobecné poplivání naší země, našeho národa i naší historie. Prý jsme si nikdy nedokázali vládnout a museli jsme proto být řízeni někým inteligentnějším a vůbec lepším - čímž se myslí Německo nebo někdo jiný ze západní Evropy a dnes dokonce ze zámořských Spojených států. Jsme prý pouzí neomalení Čecháčkové, pivaři a hloupí burani, kteří ničemu nerozumí a měli by se proto chovat oddaně a vzhlížet k našim cizím vzorům. Navíc jsme nacionalisté, xenofobové a rasisté, kteří se sami vyřazují ze společenství oněch slušných lidskoprávních západních či atlantických ušlechtilých globálně myslících států a jejich panstva. A o našich dějinách škoda mluvit. Husité byli zločinci, Žižka pouhý lupič a představitelé národního obrození hlupáci, kteří nepochopili komu vlastně „po právu“ patříme a koho máme poslouchat „na furt“. Přitom ale právě naše historické svědomí bylo až do současnosti naprosto čisté, určitě pokud se srovnáváme s agresivní a zločineckou minulostí takových Angličanů,. Francouzů, Španělů, Portugalců, Němců., Nizozemců či Belgičanů. I těch milých Dánů, Norů nebo Švédů (někdejších Normanů) atd. Dnes pak hlavně Spojených států, reprezentujících nemilosrdného a zákeřného světového četníka. Ti všichni druhé slabší v minulosti napadali, loupili, pálili, okrádali, vyžírali, znásilňovali Ti všichni mají za sebou miliony, desetimiliony a vlastně už stamiliony mrtvých a ožebračených po celém světě. Z čeho myslíte že zbohatli? Ve skutečnosti právě „výnosy“ z těchto aktivit jsou základem jejich mimořádného okázalého bohatství do dneška. V tom byli skutečně „lepší“ než my. Tyto účty zatím nikdo nevyrovnal a nikdo si je nedovolí připomínat. Přičemž v této bohabojné činnosti pokračují vlastně pořád i v tom civilizovaném 21. století. Zrovna tito mají právo nám něco kázat. Kdo se tedy ksakru jako národ (stát) má za svoji historii stydět - my nebo oni?

Jak se změnily a jak dopadly naše vnitřní i vnější bezpečnost, naše kultura, naše školství, sociální spravedlnost, jak je to s našimi skutečnými svobodami, cenzurou nevhodných názorů a děl, rovností před právem atd.atd. ať si každý posoudí sám. Přesto všechno se nám říká, že musíme být vděčni, protože 17. listopad nám přinesl blahobyt, který naše země a její občané dosud nepoznali. Tak se na to podívejme ve světle faktů, o kterých se sice nemluví ale které máme k dispozici, a které nahlíženo jiným úhlem pohledu dokazují něco jiného (samozřejmě zde jen velmi stručně, i když by si toto tvrzení určitě zasloužilo samostatnou podrobnější analýzu).

Především nový režim naši životní úroveň „budoval“ na zcela nových faktorech. Nedokázal to vyšší společenskou produktivitou naší reálné ekonomiky (viz trvalý úpadek našeho propadlého zemědělství, zbytkového „montážního“ průmyslu i potácejícího se stavebnictví). Začal žít z dědictví po „komunistech“, protože i když náš dřívější ohromný majetek poničil a zašantročil, přece jen na této bázi byla vybudována nová třída domácích horních vládnoucích a bohatých deseti tisíc, kteří nám teď dodávají jakýsi společenský lesk. A něco málo z toho přece jen zůstalo k „použití“ i tomu státu (markantním příkladem je snadná útrata převzatých finančních rezerv a „prodej“ zlatého pokladu). Po jeho rychlém vyčerpáni se začalo žít na veřejnoprávní i soukromé dluhy, která nám už souhrnně narostly do horentních a vlastně nesplatitelných výšin a až dosud se ještě pořád každým dnem zvyšují. Podle zásady feldkuráta Katze, podle něhož „to se nám to hoduje, když nám všichni půjčujou“. Podotkněme „zatím“. Začalo se ale i šetřit, i když ne na těch pravých místech. Především na zaostávající a chátrající infrastruktuře což prokazuje zejména neblahý stav výstavby a rekonstrukcí našich silnic a dálnic, mostů, vodovodů a kanalizací, památkových objektů, škol a nemocnic, sociálních bytů atd. A na tom co uniká běžné pozornosti, totiž na dětech. Nová doba přinesla úbytek narozených dětí, každoročně okolo 30 tisíc. Rodiny si jich totiž nechtějí nebo nemohou dovolit. Což za 27 let reprezentuje ztrátu zhruba 800 tisíc nových občanů a budoucích pracovních zdrojů, ale současně to státním (veřejnoprávním) institucím a rodinám přineslo velkou úsporu(?), která podle odborného odhadu už sama kumulativně přesáhla bilion korun. Je to tvrdé ale je to tak.

Za druhé došlo k zásadní změně v rozdělování vytvořených zdrojů. Každý si umíme představit, že jsou jiné příjmy na hlavu a jiná životní úroveň v rodinách s přibližně stejnými příjmy, pokud v jedné nejsou žádné a v jiných třeba pět dětí. A podobně je tomu i ve státě. Neboť náš současný stát to zařídil tak, že počet „příjemců“ výrazně snížil a mohl tak ponechat větší díl dostupného koláče těm zbývajícím, řekněme do určité míry dobově privilegovaným. O které lidi jde? Vypadli nám totiž v podstatě statisíce vyloučených nezaměstnaných, stotisíc bezdomovců, milion exekvovaných a přes dva a půl milionů ožebračených důchodců. O kterých se neví a nemluví. To už něco pro ty zbývající přece hodilo něco navíc, aby se aspoň jim zalepily oči. …

Takže na první pohled si (ti „ostatní“ nepostižení) lidi žijí dobře, prý až moc. Bohužel i to je klamné. Na jakési špici opravdového růstu materiální životní úrovně vidíme docela po právu růst počtu nových bytů, zvlášť potom rodinných domků, osobních aut a moderní elektroniky. Ne nějakých triček a džínů.. Statistiky ale dokazují, že to v této oblasti není zdaleka tak slavné. Nových bytů a v tom i rodinných domků se každoročně staví méně než tomu bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Počet osobních aut sice rostl, ale zase zhruba stejným tempem jako tomu bylo dříve (růst počtu aut na sto domácností za srovnávaných 20 let před a po listopadu). Přičemž ale dříve šlo výhradně o nové vozy a dnes skoro z poloviny o dovezené ojetiny (proto se také jejich průměrné stáří výrazně zvýšilo). A když si vezmeme kalkulačku uvidíme, že celková výše současných dluhů našich domácností se už zhruba rovná hodnotě (ocenění) všech těchto aut a snad dokonce i průměrného elektronického vybavení navíc (na druhé straně lidé nespoří nebo aspoň podstatně méně než dříve – nemají na to).. Zato se hodně vypůjčuje, hledá se spása u bank i u lichvářů. Takže nejde o nějaký blahobyt, který nám přinesla „doba nové svobody“ ale převážně o pouhý rizikový flanc…

V naší historii za poslední století máme několik vysoce významných dat. K těm radostným určitě patří 28. říjen (1918), kdy došlo k obnově naší státnosti a 9.5. (1945), kdy jsme byli osvobozeni od německé okupace. Na druhé straně jako tragedii oprávněně vnímáme 15.3. (1939), kdy nás obsadilo Německo a udělalo z naší vlastí protektorát a 21.8. (1968), kdy k nám vpadla a obsadila nás armáda SSSR spolu s vojsky „spojenců“.. Měli bychom si proto ujasnit jak po dosavadních zkušenostech vlastně posuzovat vítězný 17.11. (1989), který právě oslavujeme jako ten snad nejradostnější vůbec.

Tak se nám to říká a podsunuje shora z našich politických a „intelektuálních“ výšin i ze spřáteleného zahraničí. Pochybnosti ale v národě narůstají. Přestáváme tomu věřit. Neboť v našich dějinách máme ještě jedno velice důležité shodou náhod rovněž nenápadné listopadové datum, kterým je 8.11.1620. Kdy také došlo k nevýznamné a dokonce i tehdy skoro nepovšimnuté bitvě na Bílé Hoře, která ovšem zcela zásadně změnila osud naší země a jejího lidu na tři staletí.. V tom nejhorším a velmi tragickém slova smyslu. Shrňme si to – přišli jsme tehdy o vlastní státnost, domácí majetek nám byl z velké části ukraden nově nastěhovaným cizím panstvem, kolaborující částí domácí šlechty a hlavně katolickou církví. Naši předkové byli násilím za nějakých pouhých deset let rekatolizováni a převedeni na víru pravou, z české země se stala vyžíraná kolonie nenáviděného Rakouska. Byla nastoupena doba plíživé germanizace a poddanství. Urychlilo se pronikání a usazování neloajálních německých imigrantů-kolonistů. Tato inflitrace se bohužel projevila (pro nás) negativními důsledky s nimiž se potýkáme až do dnešních časů (sudetští Němci). Ti nás nepřišli učit, vždyť ani neměli co. Prostě jen přišli za lepším.

Žijeme ve zlomových dobách. Pokud je český stát a český národ ve zdraví přežije (nenalhávejme si – nelze vyloučit, že nás čeká něco jako osud Lužických Srbů nebo dokonce možná Palestinců), a pokud tu potom ještě zbudou nějací objektivní historici pak tito nezbytně musí dojít na základě poctivého analogického srovnání dobových faktů, shodných závažných charakteristik a reálných dopadů těchto událostí k závěru, že svými důsledky (viz výše) je 17. listopad 1989 i přes ty věky srovnatelný a to ve velké míře právě s oním osudným 8. listopadem 1620.. Podíváme-li se konečně pravdě do očí, potom bohužel nejde o nějaké vítězství lidu a národa ale naopak o jejich porážku, v tomto případě dokonce sebevraždu.

Je to něco jako Bílá hora II..Těžko se to říká a ještě hůře po tom několikaletém masírování přijímá ale je to tak. I když nyní to zní jako kacířství, jako svatokrádežné rouhání. Ale doba a historie nekončí, a nějaké budoucí přehodnocování dnešních pravd nelze na štěstí vyloučit. S tím máme přece sami dost vlastních zkušeností. Od roku 1918 jsme přece komplexně přehodnocovali kde co a kde koho už šestkrát (1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989). A jak zpívali naši klasici V+W „nikdo nic nikdy nemá míti věc za definitivní“….

Pozn. red. Ing. František Nevařil, CSc. je významný český národohospodář

48 komentářů :

 1. Zase kňučíte komouši? Opět s láskyplnou slzou v oku vzpomínáte na "slastné" totalitní časy kdy jste terorizovali obyvatelstvo proti jeho vůli? Tak pokračujte. Jen houšť a větší kapky. Tak vám třeba a nic jiného si nezasloužíte. Vaše bolestné kvílení zní pro mé uši jako rajská hudba.
  Každý vámi pohrdá, nikdo tu dobu kdy vy jste vládli už nechce. Důkazem je, že máte ve volbách pravidelně jen 10 až 15%. Jděte do hajzlu a spláchněte za sebou. Vaše doba už skončila a nikdy se už nevrátí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak nevím jsi jen malý blbeček nebo velký nemyslící blb všemi pohrdaný, který si zde odreagovává mindráky, protože se s takovým blbcem ostatní odmítají bavit?
   Ty dobře nedopadneš oslíku ve vytahaných ušiskách a s mozkem zajebaným rajskou hudbou. A do komoušů můžeš nadávat rodičům, kteří je volili, ubožáku.

   Smazat
  2. 19:49 a 20:10. Nehodlám vám ani tykat (nezasloužíte si to) a ani nadávat, jako vy všem ostatním lidem. POkud mi chete "nadávat" do komunistů, tak to není nadávka. Je to jen hodnocení vztahu ke druhým lidem. Nikdy jsme za socialismu nebyl v partaji. Dokonce naopak. neměl jsem komunisty rád. Dnes, mimo jiné i díky takovým jako jste vy, se jim omlouvám. Byl jsme slepý a hluchý. Pokud máte radost z jakéhosi kvílení (já jsem žádné nezaregistroval), tak budete asi mít ještě větší masochistickou radost z toho, až se zase lid chopí vlády svých věcí a opět se mu vrátí ukradené. A nebude to dlouho trvat. Půjdte do partaje a budete potom ukazovat rudou knížku? Budete převlékat kabáty, jako vaši předci nebo byli slušní a vy jste se jim nepovedl? Tak jak bylo řečeno: přijde den a zúčtujeme spolu...

   Smazat
  3. DOBRÝ ČLÁNEK,DĚKUJI :) NEBÝT TOHO UCHOŠT'OURA :-D

   Smazat
  4. Pro 20:43
   Já vám nevyhrožuji. To není v mé povaze. Ani nechci abyste se houpal, jako to přejet vy druhým. To ej jen váš boj, který prohráváte. Ztrácíte půdu pod nohama a o to více křičíte a nadáváte. Kdy se půjdete přihlásit do komunistické strany? Ještě počkáte, kdyby náhodou ještě ten okamžik nepřišel? Aby se současný pán nezlobil? No nechtěl bych být ve vaší kůži. Jen se podepište, ať víme koho do strany nebrat. Nestyďte se. Nebo pak naopak budete co nejvíce křičet za Stalina, Lenina a Marxe? No je to váš boj. 8-)

   Smazat
  5. 20:57-asi zde bylo již mazáno, předpokládám, že Váš 20:43 je stejný jako 19:49. Máte pravdu, Frustrovaná sebranka, kterou omezoval socialismus je znovu frustrována, že by o nakradené mohla přijít, ó hrůza, proto ta jejich "křeč".

   Smazat
  6. První příspěvek je tradiční a okamžitý. A já se nemohu zbavit kacířské myšlenky, že si ho píše redakce sama, aby vyvolala nějakou diskuzi. Protože číst příspěvky bez "oponentů" se časem stává neskutečnou nudou. (Doporučuji opatrnou exkurzi na server Deník Referendum. Tam živoří asi deset sluníčkářů a v diskuzi píší pořád to samé a navzájem si to pochvalují. Možná, že tady by hrozilo stejné nebezpečí, jenom v opačném gardu.) Příspěvky toho prvního barda jsou na jedno brdo a neumím si představit člověka, který tu číhá na každý nový článek s tím, že potřebuje sdělit pár sprostot.

   Smazat
  7. Myslím žes článu neporozuměl! Nepsal ho žádný "komunista", ale významný národohospodář s titlem CSc., proti němuž tvé modrácké vzdělání veksláckýho pakoše v okrádání vlastního národa je jaxi krapet bezvyznmný, nemylíš? Objektivně to vem ... ve volbách vyhráli socani s kritikou modrého režimu a v patách jim statovala AKCE NESPOKOJENÝCH - rozumíš česky? - opakuji - NESPKOJENÝCH občanů - ANO 2011! Proti komu čemu se ans nespokojovali, co myslíš? Spolu s komunisty a okamurovvci měli drtivou převahu nad partajema který tvůj debilní názůrek zastupuje! tedy ODS, Kalouskovci a lidovci - možná ještě s pseudozelenou squadrou Bursíka, jehož bohatě vyváží DSSS! Tak vo jakých volebních výsledcích tu smolíš? Spláchnout chce drtivá většina právě za váma, smradi zlodějský!

   Smazat
  8. Hochu, výsledek 10 až 15 procent není vůbec špatný, vzhledem k okolnostem. V článku je dost pravdy, tak co se ti nelíbí. Já dovedu pochopit realitru a historické národní omyly, ale myšlení a rekci tototo pána nikoliv. Obnova s takovými lidmi bude těžká, pokud kdy vůbec možná.

   Smazat
  9. Události po Bílé Hoře blednou ve srovnání se zlodějnou po šmirgláku. Jak ekonomicky, tak politicky, tak morálně.

   Smazat
  10. Udelejme z BILE HORY, BILOU SKALU o kterou si rozbijou huby vsichni zmetkove od roku 1618...

   Smazat
 2. 20:43 Jsi tolik blbé hovado, co nechápe psaný text, nebo jen neskutečně omezené hovado nad hovady? A 20,28 ti jasně píše ty kreténe, že v partaji nebyl a dokonce, že komunisty neměl rád, Takových nás bylo hodně. Já je dokonce na rozdíl od tvých rodičů nevolil. Tehdy podotýkám. Dnes jim dokonce ten hlas dávám, taky dík takovým nepovedeným šmejdům jako jsi ty. Ty patříš ještě k horší verbeži než jsou islamisté a to je co říct.
  A 20:28 není žádný tvůj soudruh duševní kriple. To už ho spíš nazývej komoušem než soudruhem. Že to je název průkopníků západu o tom nemáš ani šajn, stejně jako o spisovateli Jack Londonovi, která jej používal v románech a povídkách o pionýrech západu. Tebe nebude žádná škoda hovado sprosté, ubohá nulo!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:08 - pro 20:43 to samozřejmě není spletl mne A 20:57. Ten text je směřován k hovadu A 20:10 a 19:49, co zde opruzuje jako ten kůl v plotě, kterým je i doma a všude, protože takového blbce nemůže nikdo ani cítit.

   Smazat
 3. Proč klesáte na úrovni debatou se zjevným pablbem? 19:49 nemá všech 5 pohromadě, je nevychovaný a zjevně trolluje čili kazí diskuzi tím, že ji v tomto případě odvádí od tématu a snaží se vzbudit emoce, na kterých pak surfuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někdy to člověku nedá, když je těch zhovadilostí příliš.

   Smazat
 4. Na 17. 11. 2016 se prý mají vzít budíky.
  Tehdy 17. 11. 1989 stačily klíče, od bytu, od chaty, od auta, od práce...
  a ty už leckomu chybí, ale starej budík se leckdy ještě mezi harampádím najde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tehdy to neřídili žádní amatéři ale hoši od stb. Ta blbost s budíky mohla napadnout akorát tak novodobou studentskou elitu, nebo mladé socdemácké kariéristy, ještě před převlékáním dresů.

   Smazat
 5. Desítky herců, zpěváků, spisovatelů a dalších umělců vyzvaly veřejnost ke shromáždění na podporu demokracie. Já stále nechápu o jaké demokracii tady mluví! Copak tady nějaká existuje? Možná ano ale jen pro někoho.
  A vůbec umělci by měli držet hubu! Ono stačí když je ministr obrany také z jejich branže takže takhle se asi vidí ta demokracie že každý šašek z řad umělců může fungovat v politice bez ohledu na to jaké má znalosti!
  Ale oni to berou podle napsaných scénářů na jejich životní role!
  V roce 89 také hlavně herci a zpěváci vyzývali k neposlušnosti a generální stávce a nejvíce se angažovali při tzv. sametu !
  Oni v té době nejlépe placeni s největšími výhodami všude vyprávěli jaká byla nesvoboda a jak museli trpět !
  A koukám , že se historie opět opakuje - komedianti opět na scéně ! Copak se jim zase nelíbí na prezidentovi a vládě ?
  Copak mají proti občanům a voličům ČR , že nejsou schopni akceptovat rozhodnutí většiny národa ?
  Copak očekávají od nového "jejich" prezidenta či vlády ?
  Kdopak si je najal na toto divadlo ???
  Že by herci byli takoví slušňáci a pohoršovalo je když prezident mluví tak jako většina občanů , když mluví tak aby tomu lid rozuměl a když mluví tak jak mu zobák narostl ? Nebo , že by jim vadila Čína ?
  Že by jim vadilo , že v Číně zloději , tuneláři a vlastizrádci jsou veřejně popravováni kdežto u nás dostávají prostor v mediích a vozí se jim metály i za hranice ?
  Vadí jim , že prezident kmotrům nezobe z ruky a neklaní se před posly z USA ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vadí jim jakýkoli řád, pořádek. Vyžívají se v chaosu a ve zmatcích bez pravidel, s privilegii pro elity, mezi které se samozvaně řadí. Žijí v jiném, šlechtickém světě, ve kterém je ostatní musí uctívat, pracovat pro ně a sloužit jim. Demokracie je pro ně plnění toho, co oni chtějí. A o tom to je. Hrají si na lidumily aniž by mohli pochopit, že to devastující, co se děje jinde se může dít i u nás, že by je ty hrůzy mohly postihnout taky, to si nedokážou při své výjimečnosti připustit ani náhodou.

   Smazat
  2. Hlavně na sebe nejsou schopni vydělat, tak dostávají dotace na své platy a hrátky z daní té "lůzy", která musí reálně pracovat. Mají 2 měsíce prázdnin, jezdí si po světě. Učitele o prázdninách posílali ředitelé na pracovní úřad. Jak je možné, že "zabávač" je na tom lépe než učitel? Napřed má stát zajistit kvalitní vzdělávání, vědu a výrobu, pracovní místa a pak teprve může ze zbytku! dotovat "augusty"!Měli by tak kvalitně hrát, aby si na sebe vydělali stejně tak, jako musí dělník v továrně.To by bylo demokratické.

   Smazat
  3. 22.21-USSA je totálně zadlužený jestřáb, který musí, aby přežil a zachoval si stávající způsob života na dluh, tak musí neustále drancovat a vraždit ohněm a mečem.Nechť se všichni sluníčkáři, Havloidi, kavárníci, dobroserové odstěhují do ráje té údajné svobody a demokracie!

   Smazat
  4. Zřejmě mají hrůzu z toho, že by si museli na živobytí vydělávat prací. T

   Smazat
  5. Jo, cim vice vyzebraji, tim vice si mysli,ze je demokracie...

   Smazat
  6. Prece kazdej parazit strasne krici a ma strach, kde se nasakne , na misto aby si na sebe vydelal...

   Smazat
 6. Když to člověk vidí takhle shrnuté a napsané, i když předtím vlastně jednotlivé události zažil, působí to vskutku drtivě. Autor má naprostou pravdu. Co z toho pro nás plyne za poučení? Kolikrát už nás svět zradil a obelhal? Budeme schopni si tuto historickou zkušenost zakódovat do genů? Myslím, že v části společnosti se tak už děje, v té starší populaci, která má možnost srovnávat. Mladí k tomu musejí dozrát, ale času je namále. Bojím se, bojím, o český národ a český stát. Díky autorovi za skvělý článek, stojí za rozšíření mezi maximální počet čtenářů. Pavla

  OdpovědětSmazat
 7. Zrady našich tzv.spojenců budou tento národ dál
  zažívat.Je totiž poněkud zdegenerovaný a dnes je
  vlastně světovým přeborníkem ve skoku na špek.A
  tato blbost bude národ provázet i nadále.V 1989
  jsem cinkačům řekl,že budou litovat a byl jsem
  nazván blbcem.Vzhledem k mému věku mohu zítra na-
  táhnout ráfky,tak už je mi to jedno.Národ se dál
  bude spoléhat na zrádcovské spojence.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 8. Bylo by dobré,aby tento článek vyšel v deníku pro ilustraci krátce,ale výstižně uvedené smutné historii naší země,hlavně pro ty mladé,kteří ještě vegetují z práce minulých generací a ještě k tomu mlátí hubou a nadávají těm co republiku nerozkradli,ale budovali do komunistů.Jak říkala moje babička: Každá generace potřebuje zažít válku,aby si dostatečně uvědomila co stojí život.Zatím jen mamánkové "válčí" na internetu. Kdyby jim někdo vystřelil u zadku,tak budou sr.. maggi.

  OdpovědětSmazat
 9. Sluší se asi dodat, že ono zmiňované tragické datum
  8.11.1620 nám před čtyřmi lety připomněla Poslanecká sněmovna schválením restitučního zákona za známých, hanebnosti snad do té doby nemajících, okolností. Q.

  Poslanci přehlasovali senátní veto, církevní restituce jsou schváleny ...
  www.ceskatelevize.cz/.../1135880-poslanci-prehlasovali-senatni-veto-cirkevni-restituc...
  8. 11. 2012 - Praha - Vláda si i přes trvalý odpor opozice napodruhé prosadila církevní restituce - 102 ze 103 přítomných poslanců v sále tak nakonec dnes ...

  OdpovědětSmazat
 10. Komunismus, potažmo minulý režim který autor tak obhajuje, je naprosto stejné svinstvo jako nacismus nebo islamismus. Obojí nutí násilím většině obyvatel která o to vůbec nestojí svůj zvrácený model společenského zřízení.
  Slušný člověk si před lidmi jako je autor a diskutéři kteří tu totalitu opěvují a s láskou na ni vzpomínají jen s opovržením odplivne.
  Drtivá většina lidí vašimi myšlenkami opovrhuje a dává to pravidelně najevo ve volbách. Jakým právem byste vy hajzlové chtěli vládnout když máte podporu pouhých 10-15%?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy jste drtivá většina? Jak jste na tento nesmysl přišel? Nemyslím si, že by se jednalo o opěvování. Je to jen výčet smutných faktů, jak se změnila naše zem za pár let. V něčem k lepšímu, ale v tom podstatném bohužel k horšímu.
   Díky naprosté ignoraci práva jsme všichni přišli po svůj majetek.
   Podle socialistické ústavy jsme totiž vlastnili všechem státní majetek.
   ten nám ale bohužel politit u kormidla ukradli a rozprodali za hubičku.
   Naopak nás zadlužili a bez našeho souhlasu nás šoupli do NATO.
   Mně se nelíbila ani Varšavská smlouva a proto jsem byl rád, když se prohlásilo (pan Havel s věčnou virózou), že už žádný vojenský pakt.
   Jenže pak to pan Havel otočil a hájil válku a zabíjení.
   A všichni politici u moci se pod tím bohužel podepsali.

   Smazat
  2. On je premiérem Kalousek a prezdientem kretén Khárl, že tu tak vyskakuješ, demente zlodějskej? Co vím tak ve volbách vyhráli socani s kritikou modrého režimu a v patách jim statovala AKCE NESPOKOJENÝCH - rozumíš česky? - opakuji - NESPOKOJENÝCH občanů - ANO 2011, kreténe! Proti komu čemu se asi tak vymezili, co myslíš? Spolu s komunisty a okamurovvci měli drtivou převahu nad partajema který tvůj debilní názůrek zastupuje! tedy ODS, Kalouskovci a lidovci - možná ještě s pseudozelenou squadrou Bursíka, jehož bohatě vyváží DSSS! Tak vo jakých volebních výsledcích tu smolíš? Spláchnout chce drtivá většina právě za váma, smradi zlodějský!

   Smazat
  3. oprava: prezidentem

   Smazat
 11. My hazlove jiz vladnout nechceme...ale ani zhoret v ohni atomu za falesny spolek jmenem NATO !

  OdpovědětSmazat
 12. Jiz komanci pred desetilety popsali kapitalismus jako parasitni,korystnicky a zahnivajici,co probiha dnes...
  Nik me nepresvedci,ze to je demokracie,ze vsichni nemusi pracovat,nik nemusi prokazat,kde vzal majetek a pod...ostatni je jen falesny vyklad pojmu demokracie v podani Havlokavarny..proto se nic nestalo ze gen Ceskyho naroda Sasa Vondru udelal botu na CR,v Promopro za 380 melounu za asistence nejlepsiho min.EU,pana Kalouska !

  OdpovědětSmazat
 13. svět se pomatl a my snim všude vladnou komedianti kteři pry byli tak hrubě utlačovani minulymi režimy a jak je všeobecně znamo každa herka bez vyjimky vam za penize zahraje cokoliv třeba lenina gotwalda nebo hitlera či svateho jidaše či andělskeho satana když stale se najde miliony neli miliardy pitomcu chudych duchem co herkam uvěři a tohle oni moc dobře vědi a podle toho chovaji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tehdejší režim je nutil hrát a dostávat spoustu peněz. Oni však chtěli být chudí a demokratičtí a v tom jimkomunisté zabránili. A tak si umělci museli kupovat zahraniční vozy, chatky a vilky. Proto již nechtějí návrat starých pořádků.

   Smazat
  2. Článek p.Nevařila vytesat do kamene.Téměř 30 let tato společnost žije z podstaty.Díky komediantům a nám,kteří na to divadlo nalítli.

   Smazat
 14. Nějaký komouš zase perlí.
  Nemá cenu číst. Vy komouši jste neztratili uznávaný stát, ale stát naprosto podřízený Moskvě, který neměl žádnou svoji zahraniční politiku, kromě klanění se Brežněvovi. Za 40 let jste ho ekonomicky zplundrovali, to čemu vy komouši řikáte "majetek" to byly v otevřené konkurenci nekonkurenceschopné firmy. Měly hodnotu železného šrotu.
  Že přirovnávají komouši návrat demokracie k Bílé hoře svědčí o tom, jak by rádi obnovovali svoji komunistickou totalitu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Antikomoušství se. milý zpozdilče už dávno nenosí. A ty jedy, co tu na komouše vypouštíš, těm snad nevěříš ani ty, viď?! Jsi asi z Prahy, že?

   Smazat
  2. To je aspoň relevantní názor, neohánějící se falešnou interpretací volebních výsledků. Páč většina lidí nechce to co tu je nyní a velká část z nich rovnou chce právě to co tu bylo dříve! - http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/sokujici-pruzkum-za-komunistu-nam-bylo-lip-tvrdi-kazdy-treti-cech.html

   Smazat
  3. Zplundrovali? Z nulového zadlužení dluhy 2 BILIONY!
   Z nula bezdomovců - desetitisíce! Rozprodání a rozkradení fungujících, ekonomicky prosperujících podniků se vznikem armády nezaměstnaných. Ty musíš mít v hlavě hodně nasráno antikomouši.

   Smazat
 15. To je sranda, jak modrý soudruzi, kňučí i svých pomníčků, mrtvého studenta- nemrtvého Živčáka a party ožralů z Vikárky a jiných pražských hospod a barů,hrdinové Velké sametové, kterou jim museli zorganizovat Stbáci a jejich další přátelé ze CIA, něco pomoci se dostalo i od KGB.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, v Praze a v televizi bude zase 17.11. srandy kopec! Přitom na popravené studenty, na zavřené vysoké školy a 1200 studentů odvlečených do koncentráků, to asi nikdo z těch propagandistických vemen nevzpomene. Zato k sudeťákům a zahraničním vydřiduchům se lísají jak diví.

   Smazat
 16. Bohužel, co věta, to smutná pravda přesně odpovídající současnému stavu ČR !

  OdpovědětSmazat
 17. Takto se modlitba pro Martu naplnila:
  Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať se rozvinou, ať už se rozvinou.
  Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
  se od tebe odvrátí, nastálo odvrátí.
  Z oblohy mrak zvolna odplouvá
  a každý sklízí setbu svou.
  Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas naplní
  jak květy mráz, jak mráz.
  Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár,
  ty ať se rozvinou, ať už se rozvinou.
  Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
  zpět se od tebe odvrátí, nastálo odvrátí.

  OdpovědětSmazat
 18. to hovado tam nejde, takže ta hovada z UK tam budou sama: http://www.skrytapravda.cz/domaci/238-univerzita-karlova-to-hovado-tam-nejde-co-tam-budeme-delat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžou zvonit těmi budíky co si vezmou sebou, jako projev jejich inteligence. Snad probudí i toho jejich Šláfenberka.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.