Reklama

čtvrtek 3. listopadu 2016

Ivan David: Nemají co nabídnout...


3. 11. 2016   HaNo (rozhovor)
Ministr Herman přišel s tvrzeními, která doložil dalšími tvrzeními. Tak funguje teologie, ale u soudu by musel předložit důkazy. Žádné nemá. To, že měl pan Herman vše předem promyšlené jako útok na vzdorného prezidenta, může někdo označit za »teorii spiknutí«. Někdo hodně naivní. Politici se spikávají, je to jejich řemeslo.


HaNo: Jak hodnotíte zjitřenou situaci poté, co se celonárodně řešila, a dále řeší, kauza pana Jiřího Bradyho? 

Zjitřeni byli ti, kteří jsou k jitření nadáni, ti, u nichž převládá emocionální reakce nad racionální úvahou. Velká část občanů bývá také často zjitřena, a to například výkonem jejich oblíbeného mužstva či školními výsledky potomků. My, kteří se o společenský vývoj zajímáme, můžeme mít tendenci přeceňovat dopad politických událostí na veřejnost. Pan Brady, pokud to správně vyhodnocuji, vyvolával ponejvíce soucit. Jednak proto, že se na něj medaile nedostala a byl kýmsi oklamán, jednak tím, že ho jako zviditelněného vlečou z místa na místo, aby se s ním mohli »vyfotografovat«, aby ho mohli použít, dokud tu je a média se zajímají.

Ministr Herman přišel s tvrzeními, která doložil dalšími tvrzeními. Tak funguje teologie, ale u soudu by musel předložit důkazy. Žádné nemá. To, že měl pan Herman vše předem promyšlené jako útok na vzdorného prezidenta, může někdo označit za »teorii spiknutí«. Někdo hodně naivní. Politici se spikávají, je to jejich řemeslo. Proti komu, to je zjevné, ve prospěch koho, o tom můžeme spekulovat. Jistě ve prospěch síly, které není po libosti částečná relativní nezávislost České republiky, kdo trvá na utužení severoatlantického »přátelství na věčné časy«. Zájem satelit více přitáhnout přátelským objetím, z něhož se nevymaní. Někdo, pro koho je Čína konkurenční velmocí, někdo, komu stojí Rusko v cestě za světovládnými plány a vadí, že by Češi zase dávali špatný příklad, tak jako dnes třeba Maďarsko. Samozřejmě, že se zase používají pozlátková slova jako svoboda. Samozřejmě svoboda vybrat si jejich jediný správný názor a na druhé straně svobodná zvůle vůči těm, kteří se nemohou bránit. Vyhodnotili využitelnost dalajlamy jako rozbušky, protože Číně vadí a protože Čína vadí a překážející Zeman se snaží s Čínou spolupracovat tak jako představitelé jiných zemí. Máme tak pochopit, že co smí Německo, my nesmíme. Herman a jeho loutkovodiči potřebují, aby satelity zůstaly satelity, tedy byly závislé a nevyvíjely žádnou vlastní iniciativu.


HaNo: Není celý onen neklid jen záležitostí Prahy?

Jsem jako Pražák zvyklý na nadávání na Pražáky, tak jako jsou zvyklí Pařížané, Římané, »Moskalové« atd. Jak se mi kdysi svěřil kolega poslanec Kopecký, starosta Podsedic, vyučený zahradník a talentovaný řečník: »Když už nevím, co říct, začnu nadávat na Pražáky, to zabere vždycky.« Jako v případě většiny rodilých Pražáků byli moji rodiče »naplavenina« z venkova, z českého Severu a východu Čech. Do Prahy a jiných velkým měst lidé od nepaměti přicházejí za příležitostí, lepším uplatněním. Platí to pro techniky, lékaře, herce, ale také kapsáře a bezdomovce. A také pro politiky. Ti »Pražáci«, kteří na sebe přitahují nenávist smíšenou se závistí, obvykle pocházejí z malých venkovských sídel. Často vycházejí z úvahy, že jsou-li hvězdou tam, budou i v Praze. Někdy předpokládají, že čím budou křivější, tím budou úspěšnější. Mimopražští se mylně domnívají, že za jejich problémy mohou »Pražáci«. Pak ovšem čekají, až se to v Praze vyřeší, aby zase mohli být nespokojeni.


HaNo: Ministr Daniel Herman je ve sporu velmi sebejistý, v médiích vystupuje razantně a pohyboval se všude, kde byly kamery. Svého příbuzného provázel od letiště až po Staromák. Věříte jeho tvrzení, že na slovenském velvyslanectví na státní svátek SR podmínil prezident republiky ocenění Bradyho oficiálním nepřijetím dalajlamy?

Média takzvaná mainstreamová nejsou dobrým zrcadlem reality. Čím dál víc ji pokřivují. Každý podvodník potřebuje nutně k úspěchu nebýt odhalen jako podvodník. Musí být obdařen tváří hráče pokeru nebo nadáním k přesvědčivému lhaní. Darebáci velkého formátu k úspěchu nutně potřebují sebedůvěru a schopnost sebevědomého vystupování. Každá stopa nejistoty vede k podezření.

Motat se všude, ovšem není dobrý nápad, pokud se člověk nechce zprotivit každému, komu byl původně lhostejný. Daniel Herman rozděloval společnost na část menší - své příznivce, a část větší. Určitě tyto tábory ještě razantněji vyhranil. V naší skeptické zemi je každý hlasatel ideologie podezřelý z pokrytectví. Katolickým duchovním v tomto směru církevní »restituce« rozhodně neprospěly. Pokud si pan Herman myslel, že všudypřítomností dosáhne známosti a obliby, tak známosti určitě, neobliby určitě také.

Shodou okolností jsem měl před několika dny možnost hovořit s velvyslancem Slovenské republiky Peterem Weissem. Trval na tom, že se po celou dobu, kdy byl prezident Zeman přítomen (na Velvyslanectví SR v Praze v den státního svátku Slovenska 8. září – pozn. red.), se mu věnoval jemu a nevzdálil se od něj. Takže údajnému rozhovoru o dalajlamovi by musel být přítomen. Tedy nejen, že ho neslyšel, ale kdyby k němu došlo, musel by ho slyšet. Jestli věřím více Hermanovi, který oslovuje Sudetoněmecký landsmanšaft jako »krajany«, nebo velvyslanci Weissovi…?

Hermanovo stanovisko nepotvrdila ani kanadská ambasáda, která by musela být také oslovena kvůli Bradyho kanadskému občanství, a pan Brady nedostal dopis z Pražského hradu, jenž by potvrzoval udělení státního vyznamenání…

Myslím, že to měl Herman od začátku promyšleno, a jak řekl Jaroslav Hašek ústy Švejka, každé zapírání ztěžuje přiznání a každé přiznání ztěžuje zapírání. Nedokonalost jeho zločinu mají přikrýt média. Kanadská ambasáda nemůže být na Hermanově straně, ani kdyby chtěla, protože nemá žádné písemné dokumenty, které by mohla ukázat.


HaNo: Daniel Herman je ale praktikující katolík. Dovolil by si lhát? 

Pravdomluvnost se obvykle přísně vyžaduje uvnitř komunity. Lhaní na podporu vyššího zájmu? Není podvod na nepříteli záslužný a potřebný pro dosažení cíle? V tomto případě »bohulibého«. Copak už v katolické církvi nesvětí účel prostředky? Můžeme být zajedno, že prostředky znesvěcují účel. Ale pan Herman zřejmě není přecitlivělý. I »krajanství« s landsmanšaftem je prostředek k vyššímu cíli. Ten cíl je tak vysoký, že se v něm s obyčejnými lidmi rozhodně nepočítá.

Není vám divné, že pan Brady a celá jeho rodina měli už naplánovaný let do Prahy, aniž by měli potvrzeno získání státního vyznamenání?

Není mi to divné, pozval je totiž Herman, ne prezident. Pan Brady hrál ve spektáklu hlavní roli, v příběhu jen epizodní.


HaNo: Co říkáte prohlášení umělců k týdnu neklidu?

Když se řekne umělci, je to množné číslo, to znamená, že jsou nejméně dva. Všem umělcům bych prostoduchost, křivost nebo záludnost nepřipisoval. Zato naivita je mezi nimi hodně rozšířena. Často vědí hodně málo, ale pro vyhraněný názor nejdou daleko. Umělci to mají těžké, i když opravdu umějí, může se jim stát, že jim nedají příležitost a příležitostí je vždycky méně než zájemců o ně.

Toto veřejnost přinejmenším tuší. To, co by pro ni mohlo být překvapením, je moje zkušenost, že »akademici« na tom nejsou lépe. Odborník na vývoj třetihorních žab může být ve společenském dění ještě méně orientován než první milovník na první scéně. Vědci ve společenských vědách vědí, co mají říkat, aby si prodloužili dosavadní kariéru.

Nenechávám na sobě znát svůj podiv nad tím, o jaké představy opírají své názory lékaři a lékařky, kteří si opatřili více titulů. Jan Werich v jednom dialogu s Miroslavem Horníčkem řekl, že má doma knihovnu uspořádanou tak, že klasiky má těsně nad podlahou, protože »intelektuál se rád vohne«. Každý si může rozmyslet, jestli chce kariéru, nebo rovnou páteř. Málokdo má to štěstí, že může mít obojí.


HaNo: Nepřipomíná vám toto angažování umělců listopad 1989?

Vůbec to není stejné jako v listopadu 1989. Je to zásadně jiné. V pondělí večer jsem na ČT24 viděl vystoupení umělců, kteří se angažovali v protihradní kampani na Staroměstském náměstí. Vypadali jako školáci setřesení z hrušky. Dneska už vědí, že se projevili jako neumělci. Pan Horáček, kterého by mnozí politicky angažovaní umělci rádi prosazovali jako vtělení zvěčnělého Václava Havla, naprosto selhal. Na Staroměstském náměstí byl nejistý, nepřesvědčivý. V pondělí na obrazovce jsem jasně viděl, a určitě jsem nebyl sám, že umělci zjevně hodili zpátečku. Už vědí, že to nedopadlo a zřejmě nedopadne. Rozdíl oproti roku 1989 je v tom, že tehdy populární herci oslovili veřejnost, která byla naivní a režimní propaganda na ni už nepůsobila. Tehdy bylo možné slibovat, protože ještě nebylo známo, že se sliby nesplní – například, že co nevidět doženeme v životní úrovni Německo. A co nevidíme, nedohnali jsme za čtvrt století ani o centimetr. Každý trouba už viděl bavoráka před svou novou vilou a zvonil klíči jako pominutý. Bylo možno prohlašovat, že nebude nezaměstnanost. Bezdomovce si lidé neuměli ani představit. Bylo možno lhát podle libosti, protože lidé neměli dnešní zkušenosti.

Co může Horáček slíbit lidem dnes? Svobodu? Tu už mají, každý má právo si koupit vilu v luxusní čtvrti. Práci? Vyšší mzdy? Uvěří lidé, že si korporace budou chtít snížit zisky? Horáček může slibovat maximálně nerozborné přátelství s USA na věčné časy a nikdy jinak. Jen si nejsem jist, že je to tak atraktivní, aby s tím mohl výrazněji uspět.

V divadlech se nebude dít nic. Novou veseloherní taškařici ve stylu roku 1989 těžko někdo napíše. Umělec Michal Horáček v pondělí na ČT24 velmi smířlivě řekl: »My nechceme žít v zemi úsměšků, my chceme žít v zemi úsměvů. Mě trápí, že se trápíme přes míru, ten večer byl hezkej, tam nebylo nic nenávistného.« Dokonce prohlásil, že »není kandidát na prezidenta« a přišel tam dělat moderátora jenom proto, že ho pan Gazdík požádal. Byl prý rád, že mohl »ty proslovy proložit písničkama«. »Ta emocionální stránka je úžasná, zůstat moderátorem a neříkat žádná vlastní prohlášení. Snažil jsem se v této nerudné době, aby nebylo dusno, aby se lidé sešli na náměstí a prostě oslavili svůj svátek.« On se třesoucím se hlasem distancoval od podniku, jehož měl být ústřední postavou. Doslova »já nic, já muzikant«!

Ještě si postěžoval, že »lidé vyjadřují nenávist…«. On se zalekl, že je najednou nepopulární, pochopil, do čeho se nechal navézt. Jistě by se k tomu happeningu hlásil, kdyby to byl úspěšný podnik, ale byl to propadák, tak se od něj distancuje, i když se ochotně ujal titulní role.

Další umělec, Hermanem jmenovaný ředitel Národního divadla Jan Burian, mluvil v pondělní ČT24 velmi podobně. Prý, že oni jsou demokrati a vlastně si chtějí tak nějak podiskutovat. »Pojďte se lidé sejít a pojďme si pohovořit o zahraničně politické orientaci… Čím víc lidí se bude zajímat o tuto společnost, tím lepší, to je úplně normální, že se lidé setkávají na náměstí… Přátelé, vždyť je to úplně normální, tak jsme slavili na Staroměstském náměstí, vždyť je to normální…, tak jsme zatleskali panu Bradymu, koho to může ohrozit?« On divákům televize vykládal, že jsou vlastně úplně neškodní diskutéři a ničím jiným ani být nechtějí. Jenže jsem si jist, že takto si to chlapci nepředstavovali. Nakonec by byli rádi, kdyby se na to zapomnělo. Prostě převrat se nepovedl, zapomeňte…

Neměli být čtyři nejvyšší ústavní činitelé více obezřetní v prohlášení o tom, že se nemění strategické partnerství s ČLR? Méně je někdy více.

O jejich obezřetnost si nedělejte starosti. Toto prohlášení vydali právě z obezřetnosti. Přece jsme postřehli, jak se vyjádřil ministr zahraničních věcí Zaorálek. Situace se obrátila. Ministři se postupně distancují od svého kolegy Hermana. Ministři Mládek a Ťok odmítli slyšet, co neslyšeli, premiér podepsal prohlášení, Zaorálek se distancoval… Hermanovi zbývá podpora starosty ze Suché Lozi Gazdíka. Ten bude při své bystrosti celou věc obhajovat s planoucím zrakem, dokud se na ni nezapomene. Na Staroměstském náměstí přítomní akademičtí funkcionáři a další starostové budou mluvit jako Horáček a Burian, že si tak nějak po demokraticku chtěli oslavit státní svátek a mysleli to dobře, žádné štvaní, žádná nenávist… Ti lidé na náměstí s transparenty plnými nenávisti, zloby a urážek hlavy státu to asi nepochopili. Nakonec se k Hermanovi možná nebudou hlásit ani jeho kolegové lidovci.

Spíš bych ale řekl, že je tento neúspěch stmelí. Jestli něco zorganizují třeba i za podpory Velvyslanectví USA, bude to další propadák. Nemají co nabídnout. Ale oni toho nenechají, připraví další spektákl. Když nepomohly vejce a červené karty, zkusí něco jako podpálení Reichstagu nebo střílení na Majdanu. Jsou to demokrati.

HaNo: Nepřilil oleje do ohně ministr zahraničí Zaorálek?

Ne, Štěch, Sobotka, Hamáček i Zaorálek situaci naopak uklidnili, i když to bezprostředně tak nevypadalo. Byl to chytrý tah, protože protiakce by musela směřovat proti nim všem. Miloš Zeman je šachista, který myslí na několik tahů dopředu. A má informace, které neznáme. Místo týmu analytiků používá hlavu. Myslím, že vývoj předpokládal.

HaNo: Na Staroměstském náměstí bylo podle odhadu ministerstva vnitra 15 000 lidí, to není málo…

Jak se to vezme. Na Staroměstské náměstí přišli ti dostatečně motivovaní. Patnáct tisíc je asi tolik lidí, kolik chodí na ligový zápas ve fotbalu. To, co je tam přivedlo, je pocit frustrace, která často nemá vůbec nic společného s politikou. Jsou to nešťastníci. Naše země má deset a půl milionu obyvatel. Debilů, tedy lidí trpících lehkou mentální retardací, je u nás asi 4 % populace, tedy asi 400 000, imbecilů asi 80 000, to je víc, než je členů kterékoli politické strany u nás.

Co je to hodně? Co je málo? Na Staroměstském náměstí bylo jeden a půl tisíciny obyvatel ČR. Byli to ti, kteří byli natolik motivovaní si demokraticky podiskutovat, že se dostavili na místo. Jakousi petici, která prý vůbec není proti prezidentovi, prý už podepsalo 20 000 lidí. V tomhle počtu by mohli zvolit jednoho senátora z jednaosmdesáti. Rozptýleni po celé republice nezvolí žádného.

Samozřejmě, že převrat v ČR je možný. Dobře zinscenovaný, mediálně podpořený…

HaNo: Jaká je úloha pánů Gazdíka, Jurečky, Pitharta, paní Němcové - bude toto hlavní protizemanovská opozice?
Zatím to vypadá tak, že si opět užili »pěti minut slávy«. Teď ještě chtějí diskutovat v parlamentu. Zatím to pro ně nevypadá moc nadějně. To, co nám ukazují dokolečka v televizi jako příběh hrdinství a slávy, je úplně falešný odraz reality. Do prezidenta Zemana se nemohou strefovat. Leda kalašnikovem. Odvolat ho nemohou. Svým neúspěchem ho mohou podpořit. Mají to nedomyšlené. Zatím.

V úterý se na Hradě sešli čtyři nejvyšší ústavní činitelé. Oni nemohou nerespektovat prezidenta. Tohle nemůže Česká televize ani zamlčet ani zlehčit. Kdyby ti bojovníci za pravdu a lásku neměli na své straně českou »veřejnoprávní« televizi a »veřejnoprávní« Český rozhlas, tak by neskončili, protože by ani nezačali. Tato média s největším dosahem stále ovládá minulá a předminulá politická garnitura a ta současná se ohýbá, aby »pravda a láska« nevrátila úder. Prezidenta republiky jako nejvyššího ústavního činitele klidně škrtli z programu a jdou mu po krku.

Problém je v tom, že obyvatelstvo té jejich zoufalé propagandě věří méně a méně, tak jako v jiných »demokratických« západních zemích. Může se stát, že »naši představitelé« z pocitu ohrožení nebudou chtít nechat dojít situaci až k prohraným volbám.

HaNo: Souvisí podle vás toto divadlo také s výsledky voleb? Vy máte blízko k ČSSD, jak hodnotíte její výsledky v podzimních volbách?

Asi před rokem jsem z ČSSD vystoupil. Na sjezdu jsem podporoval přesně ty čtyři kandidáty na místopředsedu, kteří nebyli zvoleni. V ČSSD nechybím, má mnoho nadějných talentů, kteří umějí dobře souhlasit, a vedení, které se osvědčuje. Tedy pokud je cílem dosáhnout co nejnižšího volebního výsledku. Inteligentní funkcionáři to dávno vědí a reagují různě. Hlupáci pokračují v nastoupeném kurzu. V partajích nejde o to, kdo má pravdu, ale o to, kdo má moc. Ale voliči si vybírají podle toho, co je pravdě podobné. Nedávno jsem citoval Havlíčkův epigram: »Pročpak nechce vivat na ulici znít? Hluší panovníci mají němý lid.«

Propadla i tradiční pravice a KSČM byla také neúspěšná. Asi ze stejného důvodu. Míjí se s očekáváním občanů, dělá z nich nevoliče. Parlamentní politické strany a jejich funkcionáři mají k sobě mnohem blíže, než se zdá. V ringu se mlátí, v šatně si kolegiálně poklábosí. Zato k občanům mají všechny stále dál. Kdyby část voličů vždy nevolila menší zlo, byla by účast ve volbách ještě slabší.

HaNo: Pravicoví křiklouni odmítají nejen Zemana, ale také »řídit stát jako firmu«, tedy Andreje Babiše. Kam se teď Babiš ve svém postoji vrtne?

Četl jsem spekulace, že se Babiš hodlá spojit s lidovci a Starosty, nepřekvapilo by mě to. Řídit stát jako firmu nelze, ale lidé to nevědí a může jim takové heslo imponovat. Smyslem podnikání je maximalizace zisku, tedy užitek pro ty, kteří si zisk rozdělují. Placení zaměstnanců je nutný výdaj, který bývá v zájmu vyššího zisku minimalizován. Stát by měl fungovat tak, že proporcionálně vyhovuje zájmům všech občanů. Tento stát to nečiní. Proto je společnost stále asymetričtější, stále zranitelnější. Náprava, pokud k ní dojde, bude trvat déle než předchozí nedbalost a pustošení.

Za Haló noviny vedla rozhovor Monika Hoření

89 komentářů :

 1. Zdalipak něco z toho pochopí zdejší rozjitření anonymové = digitální bezdomovci?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jan Keller o bezdomovcích (nejen těch pouličních):
   https://www.youtube.com/watch?v=JwcV-dYP2Sg

   Smazat
  2. (Anonymní 3.listopadu 2016 8:43)
   Prý nemáme elity? Máme - elity zlodějů, tunelářů, prostitutek...
   (Keller ve 3.části: https://www.youtube.com/watch?v=gwauL_nFFJw)

   Smazat
  3. ...Nemaji nam , co nabidnout. A prosim vas , z ceho ?
   Ovsem chyba je , ze "öddeleny" narod si nevytvoril svoji a nefalsovanou uprimnou nepropagandistickou a nehorackovolebni oslavu svoji vlastni.
   Uz rozdelili narod na ten vladni mob /gang/ a zbytek naroda....To je jedine co nabidli... .

   Smazat
  4. Možná jste si nevšiml pane Kopecký, že článek není ani tak pro nás, jako spíše určen politikům.

   Smazat
  5. (Miroslav Povolny 3.listopadu 2016 9:15)
   Rozhovor je znamenitý.
   Měl byste pravdu, pokud by politikové byli hlavní čtenářskou skupinou webu Nová republika. Tak to ale nejspíš není. A pochybuji i o tom, že by si denně četli Haló noviny. Takže jim to čtenáři Nové republiky budou muset přetlumočit, řekl bych. Jděte příkladem - navštivte svého poslance...

   Smazat
  6. Apropos - mohu doporučit jiný moc pěkný rozhovor. Zdeněk Zbořil v Haló novinách:
   http://www.halonoviny.cz/articles/view/44393262

   Smazat
  7. Pane Kopecký, nejen vnitro, také všechny politické strany si dělají "svodky" nálad občanů a preferencí. Tyto nálady se pak snaží korigovat svými médii, vlivovými agenturami a vnitro zákony. Proto není žádný "hlas" zbytečný ani ten na NR. Koneckonců Vy přispíváte, abyste byl slyšen jako občan nebo jako "vlivová agentura"?

   Smazat
  8. (Miroslav Povolny 3.listopadu 2016 10:48)
   Pane Povolny, je mi líto, ale ve Vašem dilematu Vám nepomůžu. Na svou vpravdě mudrlantskou otázku si budete muset hledat odpověď sám.

   Smazat
  9. 11:00-nepodezřívám Vás z "agenturního vlivu", jen jste mi nejasný z pozice "sluníčkářské" levice (A2armu), kterážto je neslučitelná s levo-pravou orientací(nacionální?), čtenářů NR. Vychází mi z toho, že "lanaříte" neprofilované, což k té "agentuře" nemá zas tak daleko.

   Smazat
  10. (Miroslav Povolny 3.listopadu 2016 11:30)
   Tak už se dál netrapte a někam mne prostě ve své kartotéce zařaďte. Podstatné je přece, že máte jasno sám o sobě, ne?

   Smazat
  11. 11:36-o sobě mám jasno, koho volit(nevolit) také, jen případní spojenci mlží jak je nejen ve zdejších končinách zvykem, aby nástupní pozice byla co nejlepší. Není to také zvyk Rakušanů(státní správy), přebíhat masově k vítězné straně?

   Smazat
  12. Pane Povolný, s Janem Kopeckým jsem získal tentýž pocit. Tady se tak trošku vymyká, ale v dobrém, kultivovaně a to je hlavní (asi i kultivovaněji, než někdy já, když se rozčilím). Holt, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
   A navíc, s každým dalším setkáním se vzájemné chápání vždy někam posune.

   Smazat
  13. Pan Kopecký je opravdu podivná figura - tak "slušný", tak "chytrý", tak "vzdělaný", tak jedovatý a vždy TAK slizský.

   Smazat
 2. Výborně napsané,díky.
  Je jasné,Sobotka zklamal na celé čáře,měl by raději odstoupit,jinak se budou jen haštěřit mezi sebou a vládnout bude Babiš s Bělobrádkem.I já přiznávám,že Sobotka neměl být předsedou vlády,ale někdo ho do toho natlačil.Neustále tvrdím,že to byl puč na Haška a ne puč na Sobotku.Pevně věřím,že to Zeman ustojí a ta smečka kolem Hermana včetně jeho,bude odsuzována až vymazána z politického života.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že vždy opatrný, až připokaka..ný premiér čeká, jak se to vyvrbí. Nechce asi před tím slavným výročím přilévat oleje, asi by to pozvedlo revolučnost té části společnosti, o níž se mluví v článku. Je asi nutné nechat ten rozvrt chvíli působit. Ostatně, první výsledky se již dostavují, Jurečku nechtějí v Číně, jako tam ani nechtějí vepřové. Jurečku můžeme vyměnit, co s tím vepřovým, když ho mohamedáni nejedí? Pokud Bartoška s Dykem nemají nějakou velkovýkrmnu ošípaných, mohou dál vyvolávat neklid, je otázka, s jakým klidem budou na dění reagovat třeba právě skuteční majitelé kravínů a vepřínů. Na jejich místě bych příště mléko nevyléval na pole, ale nechal v něm plavat Archu. A opepřil to trochou kejdy. Když neklid, tak neklid! Q.

   Smazat
  2. 10:01- Sobotka je jako Kholl či Merkelová, problémy "vysedět" v závětří. Účinná taktika kariérních politiků. Jinak nevím, proč vyvážet vepřové do Číny? Naopak, ještě dnes si pamatuji na vepřové konzervy z Číny! Kdo je "pamětník" jistě mi potvrdí chuť a vůni této konzervy namazané na tehdejším krajíci chleba. Ještě jedna konzerva mi utkvěla v paměti- "Chatka" z Pobaltí SSSR.

   Smazat
  3. Otevřený dopis poslancům a všem členům ČSSD


   Po pádu vlády v létě r. 2013 vyhlásil prezident republiky předčasné parlamentní volby, které vaše strana s těsným náskokem vyhrála. Od té doby uplynuly více než dva měsíce, během kterých jste si rozdělili funkce, příplatky a poslanecké náhrady. Souběžně s tím vyjednával předseda vaší strany koaliční smlouvu a sestavení vlády s dalšími parlamentními stranami, které uspěly ve volbách. Výsledkem jeho snahy je obsáhlý, nic neříkající dokument, a především nesourodý slepenec lidí, z nichž velká část a) nemá schopnosti být ministrem vlády, b) nemá ponětí o činnosti rezortu, který má vést a řídit. (Pan předseda zřejmě špatně poslouchal vánoční projev prezidenta republiky, v němž mimo jiné zaznělo, že ministři mají být (byť stranickými) odborníky ve svém oboru.). Kromě toho předali vaši vyjednávači jedny z nejdůležitějších rezortů (zemědělství, kultura) koaličnímu partnerovi, jehož jediným cílem bude rozdělit církvím maximum z torza státního majetku a národního bohatství, které v této zemi ještě zbývá.
   Před volbami váš pan předseda halasně vytruboval, že obnovíte funkční stát a zrevidujete církevní restituce. Mnoho voličů vám uvěřilo a odevzdalo vaší straně svůj hlas. Volební výsledky ještě pořádně nevychladly a pan předseda už se nechal slyšet, že do vládní koalice pozve KDU-ČSL. Každému občanovi této země bylo rázem jasné, že nad revizí církevních restitucí se zavřela voda. Po počátečním nadšení pochopila i iniciativa Rekonstrukce státu, že to se svými sliby nemyslíte vážně.
   Na současném politickém, ekonomickém a sociálním marasmu, ve kterém se dnes a už dlouho výše než po kolena brodíme, má totiž vaše strana velmi významný podíl. Začalo to tím, že skupina vašich poslanců v prezidentských volbách v r. 2003 udělala podraz na předsedu vlastní strany a svého prezidentského kandidáta Miloše Zemana a „zařídila“, že prezidentem se stal Václav Klaus. Ten neváhal po parlamentních volbách jmenovat nejdříve Dalíkovo-Topolánkovu gulovládu a posléze Kalouskovo-Nečasovu džonpíkvládu, důsledky jejichž “vládnutí“ poneseme ještě dlouhá léta. Vy jste se však z nedávné minulosti nepoučili. Zaslepeni třpytem a velikostí ministerských křesel a hnáni touhou konečně ukázat občanům, jak to po letech v opozici umíte, vydali jste se stejně špatnou cestou jako vaši vládní předchůdci.

   Smazat
  4. Co vás a vaši stranu tedy čeká?
   První fázi, totiž sliby v předvolební kampani, těsné volební vítězství a následné odhození slibů máte za sebou.
   Ve druhé fázi, po jmenování vlády, začne obvyklé hašteření uvnitř koalice o každý zákon a každé opatření ke „zlepšení politické, ekonomické a sociální situace v zemi.“ Objeví se první skandály ministrů a poslanců a začne rychlý propad jejich popularity i preferencí strany. Dlouhodobá a jen přechodně zamaskovaná rozpolcenost strany znovu vyhřezne na veřejnost a jejím výsledkem bude neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu a debakl v podzimních senátních, krajských a obecních volbách. Preference vaší strany klesnou na minimum a až v r. 2015 padne vláda a přijdou další předčasné parlamentní volby, zařadíte se s volebním výsledkem kolem 10% po bok ODS a TOP09.
   Pokud nepochopíte, že jste levicová (dříve dělnická) strana, že vaším přirozeným politickým spojencem je KSČM, že politika není zábava, ale služba občanům a tvrdá práce pro blaho celé země, že pouze zrušením usnesení bohumínského sjezdu sjednotíte levici, tak už žádné volby nevyhrajete a nezískáte šanci skutečně vládnout. (Těším se na výraz vašich tváří, až se po dalších parlamentních volbách na vaši stranu obrátí vítězná KSČM s návrhem koaliční spolupráce.)
   Ve třetí, závěrečné fázi bude váš předseda s několika nejbližšími spolupracovníky po vládních skandálech, nesplněných slibech a prohraných volbách zbaven funkce a vyloučen ze strany. Doplní řadu exkomunikovaných premiérů a předsedů stran se stejným osudem v nedávné minulosti (Stanislav Gros, který to myslel upřímně, Mirek Topolánek, který nesplnil smlouvu s občany, Petr Nečas, který slíbil nezvyšovat daně a potom je zvýšil 3x).
   Brzy budete mít poslední příležitost vyčistit na sjezdu svůj stranický Augiášův chlév a stát se skutečnou a moderní sociální demokracií, která hájí zájmy (nejen) svých voličů. V opačném případě vás čeká živoření v opozici a politické smetiště.

   Pro zlepšení nálady vám ocituji výrok, který hlasem Miloše Zemana zazněl před několika dny v jednom silvestrovském televizním pořadu a který aspiruje na titul „Nejlepší vtip r. 2013“:
   „Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.“
   Obsah koaliční smlouvy a navržené složení koaliční vlády jsou toho důkazem.


   Váš nevolič, ale příznivec JB

   14.1. 2014

   Smazat
 3. Nic trefnějšiho mně nenapadá, ale už tu máme co jsme chtěli. A připojím další retro není zlato vše co se třpití.

  OdpovědětSmazat
 4. Díky za článek.
  Nevím jestli se mi to zdá, ale jako by chytří vymirali a hlupáků jak když naseje.

  OdpovědětSmazat
 5. "Debilů, tedy lidí trpících lehkou mentální retardací, je u nás asi 4 % populace, tedy asi 400 000, imbecilů asi 80 000, to je víc, než je členů kterékoli politické strany u nás." ....jen jestli to nejsou podhodnocené údaje!!:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že jsou podhodnocené si určitě myslí i Kanaďané. Jakýsi jejich občan nedostane od prezidenta jeho rodné vlasti medaili a na truc mu krajané, které o něm v životě neslyšeli, a dozvídají se, že kromě toho, že přežil 2 koncentráky, pro svou rodnou hroudu nic neudělal, nacpou kufr ocenění i s klíčem od hlavního města. Asi se smějí, až k slzení a já, při té představě, taky :o)))
   K smíchu to ale rozhodně není, protože to byl jeden z velmi dobře promyšlených, ale špatně provedených pokusů o dehonestaci a svržení demokraticky zvoleného prezidenta. A i to svědčí o tom, že údaje slaboduchosti zainteresovaných, jsou rozšířenější. Stojím za prezidentem pevněji, než před tou tragikomedií.

   Smazat
  2. Podhodnoceny ne,vetsina byla na staromaku

   Smazat
  3. Samozřejmě, že jsou podhodnocené: uvedená čísla zahrnují jen ty »registrované«. Je to úplně stejné jako s počty nezaměstnaných…

   Smazat
 6. Osobně si myslím,že Hermann počítal se smrtí strýce třeba z rozrušení a vyčerpání z cesty.To by byla silnější káva.Je to připraveno proti presidentovi,kterého si zvolili lidé to nemohou strávit.

  OdpovědětSmazat
 7. rozumny obcan vi co je pro nej dobry a nepotrebuje media a takovehle komedianty

  OdpovědětSmazat
 8. Zarazilo mě, že na Ministerstvu kultury byl s panem Hermanem i bývalý vyslanec v USA pan Kolář- jistě již něčeho znalý s diplomacie. Proto jistě pan Herman musel vědět co činí a bylo to hanebné!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nebylo na MK, Zaorálek volal Hermanovi a ten právě seděl na Forum 2000, shodou náhod vedle Koláře, bývalého vyslance v USA a Palouše, bývalého vyslance v USA, to jsou jisě jenom náhoda, ale řekl Zaorálkovi, že věci už jsou v´domluveny a aby to když tak vyřídil s Kolářem. Asi že Kolář dělá Hermanovi program jeho ministerské funkce. \je to ještě horší, než jsme si mysleli. Oni ani nechodí na MK, ale volají si Hermana kam potřebují. A on přiskotačí.

   Smazat
 9. Babiš a jeho ANO je samo o sobě názorově roztříštěné, spojením černoprdeníky vznikne dort který vařila kočička s pejskem (Čapek)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (Anonymní 3.listopadu 2016 9:57)
   Angličané na to mají trefné úsloví:
   Politics makes strange bedfellows.

   Smazat
  2. Jene Kopecký, pro nás, co jsme z volitelných jazyků zvolili němčinu, či fráninu, dejte do závorky překlad. Ne každý studuje univerzitu třetího věku. (Já vím, že máme strejdu gůgla)

   Smazat
  3. (Anonymní 3.listopadu 2016 10:10)
   (Elegantně to přeložit neumím. Ale jelikož jde o parafrázi z Shakespearovy "Bouře", vypomohu si Čelakovským:)
   "Protivný osud svádívá člověka někdy s podivnými společníky na nocleh."

   Smazat
  4. 10:32-možná by to bylo k pochopení, proč se lidé levice i pravice(plebs) slednocují na národním principu! Zřejmě historická zkušenost bez současného vysvětlení-kdo za to může.

   Smazat
  5. (Miroslav Povolny 3.listopadu 2016 11:43)
   Podívejte se na poslední léta Výmarské republiky. I tam se sjednotili na národním principu.
   Naštěstí Češi takovou úpěnlivou touhu po národním sjednocením nemají v genech. Na tom ani nějaký moravský Japonec nic nezmění.
   Důležitější než "kdo za to může", je "k čemu je to dobré", nemyslíte?

   Smazat
  6. Ne ne pane Kopecký, důležitější je debata "kdo za to může"! Odstraníte-li "příčinu", zmizí "k čemu je to dobré". Nebo budeme stále dokola mávat bičem "nevolte nacionalisty, chcete hollocaust"? Není to politické "perpetum mobile"?

   Smazat
  7. PS.-hezky jste to přeložil 10:32, "Protivný osud" nedává vinu člověku ani podivným společníkům. Kdo tvoří osud, bůh, je bůh vinen?

   Smazat
  8. Aristotelés, který se teorií příčinnosti zabýval, rozlišuje čtyři příčiny:
   formální (nebo tvarová) lat. causa formalis – například představa domu;
   látková, lat. causa materialis – materiál na jeho stavbu;
   účinná (nebo působící), lat. causa efficiens – stavitel, který jej postaví;
   cílová (nebo účelová), lat. causa finalis – účel domu, totiž bydlení.

   Kterou z uvedených "příčin" ráčíte mít na mysli, pane Povolny?

   Smazat
  9. (Miroslav Povolny 3.listopadu 2016 12:23)
   Obávám se, že jste to s Okamurou špatně pochopil: chtěl jsem tím říci, že v Čechách je nebezpečí úspěchu fašismu nulové.

   (Miroslav Povolny 3.listopadu 2016 12:32)
   Pane Povolny, promiňte, ale jste opravdu mudrlant a popleta.
   1) Shakespeara přeložil František Ladislav Čelakovský.
   2) Tím "protivným osudem" míní básník bouři, která pocestné zahnala pod jednu střechu.
   S přátelským pozdravem
   JK
   PS: Váš příspěvek ve 12:23 nechám snad raději bez komentáře.

   Smazat
  10. 12:33- neumím se rozhodnout mezi formální, spíše cílovou.
   Pan Kopecký-v čem je Vaše "inovace"jiná? "Současná bouře, jako ta Výmarská, žene hodně lidí pod jednu střechu(politickou) oproti klasickému rozvrstvení".

   Smazat
 10. nevíte, proč Bradymu nedali metál předchozí prezidenti, ani Havel, ani Klaus ? nevíte, jestli už všichni vězňové, oběti holokaustu, musejí dostat medaili a jestli ji už všichni dostali ? proč měl mít přednost Brady ? mají přednost jenom ti ze západu ? mají přednost jenom příbuzní Hermana ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1. včera zodpověděl prezident: ze stejných důvodů, jako medaili nedostal ani od Havla, ani od Klause. A proč mu jí nedali ani tito prezidenti? Odpověď prezidenta: protože tato ocenění jsou udělována těm, kteří pro ČR něco významného udělali.
   2. myslím, že dostanou všichni něco podobného exkrementálního, co bylo neseno 28.října Prahou.
   3. Pan Jiří Brada dělal jenom užitečného idiota při pokusu o svržení prezidenta
   4. Ano, mají přednost ti, kteří souzní s šapitem, sereš.em, atd.
   5. Ano příbuzní sudeťáků mají přednost

   Smazat
  2. Ukrop = havloid hnusící si vlastní národ.3. listopadu 2016 10:34

   Změní to něco na prezidentské pravomoci rozhodovat o udělení/propůjčení státního vyznamenání bez nátlaku pražské havlérky?

   Smazat
  3. Změní, pokud se páté koloně podaří zrušit funkci prezidenta, o čemž už mezi nimi také proběhla diskuse.

   Smazat
  4. Pokud mě paměť neklame, tak v devadesátých letech byly některé oběti vězněné v koncentračních táborech odškodněny částečně finančně podle zákona 217/1994 - Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce. L.

   Smazat
 11. Nechme promluvit fakta. Slovenský velvyslanec Weiss, ministři Mládek a Ťok a mluvčí Ovčáček pořizující zápis (na Velvyslanectví SR v Praze v den státního svátku Slovenska 8. září) a následně kanadská ambasáda usvědčují Hermana ze lži. Podrobí se Herman ohánějící se svou pravdomluvností testu na detektoru lži? A k čemu by to bylo, abychom se dozvěděli, že politik a flanďák se řídí heslem podvodným slibem nezarmoutíš?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1022
   ale jste trochu na omylu. Ti jmenovaní svědci pouze řekli, že to neslyšeli - to ovšem neznamená, že Zemanovu teorii podporují.
   Pouze nechtějí být svědci v tak ponižující kauze.
   Takže znovu je to tvrzení proti tvrzení a nechápu, kde berete jistotu, že Herman lhal.
   Obzváště, když Zeman a jeho smečka na hradě je dokonce i soudně usvědčená ze lhaní.

   Smazat
  2. 11:25 Ti jmenovaní svědci jsou povinni mluvit pravdu a nic nezamlčovat, pokud tedy slyšeli a říkají, že neslyšeli, jsou to obyčejní lháři a zbabělci.
   Herman a jeho vylhaný strýček už ze lží usvědčeni. Vaše bublina, smečko páté kolony, už dávno splaskla, už nic nezachráníte, jenom se nenávistí k prezidentovi jednou udusíte.

   Smazat
  3. 11:25 na omylu jsi ty Přečti si PŘÍTOMNOST zvláštní vydání Ročník XV v Praze 28.10. 1938 a potom kecej úderko páté kolony.

   Smazat
  4. pro 1138
   svědci nejsou povinni nic vysvětlovat, pokud se chtějí vyhnout této komedii, tak raději tvrdí, že nic neslyšeli.
   pro 1217: pro mne je docela důležité soudní rozhodnutí, pro Tebe snad ne ? Hrad očividně soudem pohrdá. Navíc jenom opakuji, že Zeman je soudem označený lhář a jako takový má automaticky sníženou hodnověrnost.
   A není to jenom s nějakým článkem vlevo dole. Hrad lhal i ve věci pozdního příletu do Bratislavy, až je ve všech variantách odborníci usvědčili ze lži, tak se ten hradní komik Ovčáček omluvil.
   Taková sebrankka je naprosto nevěrohodná - proto velmi pravděpodobně Herman mluvil pravdu.

   Smazat
  5. Pravda a Lež umazané od sazí se neliší. Stejně jako tvrzení proti tvrzení bez důkazů. I mince má dvě strany. Pravděpodobnost, že padne hlava je stejná, jako pravděpodobnost že padne lev. Pouze dokonale promyšlená šachová partie určí vítěze a poraženého bez prvku náhody.

   Smazat
 12. Obávám se, že "smečka kolem Hermana" má dost aktivistů v záloze. A nejen v záloze, kolik aktivních politiků jsou praktikující členové ŘKC, jen namátkou:
  KDÚ - ČSL, TOP O9, Gazdík Suchá Loz STAN, někdejší premiér Nečas ODS, který zařídil další restituce, premiér Sobotka ČSSD, který slíbil tyto restituce zmírnit. Co dokázal? Čisté nicovaté nic. Jak já znám poměry u katolíků, tak vím, že pro většinu praktikujích je faráŕ polobůh, biskup skorobůh a papež náměstek Ježiše Krista na zemi, tak jak to vyplývá z jejich doktríny. Proto mimo rámec své komunity lžou tak, jako když ČT překrucuje zprávy. Vědí, že jim jejich šamani odpustí a cestu do nebes mají otevřenou pro sebe, rodinu a zejména pro jejich šamany. Pokud jde o intriky jsou až ďábelsky rafinovaní, aby na druhou stranu naivně věřili, že jejich víra a šamani je očistí. Toto je víra malých détí, na rozdíl třeba od buddhismu. A na závěr, citát Karla Čapka z konce dvacátých let lidovcích: "Trochu pomoci, více škodit, to se může vždycky hodit." A na úplný závěr parafráze citátu jeho bratra Josefa: "Někteří lidé Vás ušpiní, ať si dávate jakkoliv velký pozor." Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak. Ti věřící jsou postiženi slepotou a nechtějí vidět, že katolická církev koketuje s islámem a má v plánu sjednotit všechny církve do jednoho slepence a nakonec zlikvidovat. Kněží, kteří s tím nesouhlasí se ve většině případech bojí projevit odpor, protože by přišli o zaměstnání.

   Smazat
  2. Halíkovo papeženci = stoupenci vatikánského Antikrista. Otvírají průduchy do pekla.3. listopadu 2016 12:02

   Pochopil jsem lidi, kteří odmítají vstoupit do kostela těchto služebníků Antikrista. Od vymývání mozků katechismem ve školách, přes církevní zlodějinu až po útoky na českou státnost a samostatnou hospodářskou a zahraniční politiku ČR zpět ke kolaboraci s ukro-americkým nacismem a islámským klerofašismem. Souzněnost s tibetským otrokářským režimem má asi co dočinění s jejich historickou zkušeností se zotročováním, genocidou a germanizací Slovanů a zaváděním nevolnictví.

   Smazat
 13. Evidentně to posrali. Chyběla rozbuška k náloži, něco jako Zifčák - mrtvý student. Nálož zvlhla a rozbuška žádná. JO, kdyby Bradu kleplo, to by bylo jiný kafe. Tohle prostě nedotáhli, takže slaboučký teátr bez konce a bez pointy. Měli přesvědčit Bradu, aby sebou na jevišti seknul, že to je pro boj o demokracii nezbytné a přivolat ječící záchranku. To by teprve nastala ta správná atmosféra. L.P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Však 17.11. se blíží, kdo ví, co mají v plánu, ještě možná "nevystříleli všechnu munici"...

   Smazat
  2. Zastydlí antikomunisté se ohánění svobodou a staví do svého čela terminologií STB/BIS narcise Bartošku, sázkaře Horáčka a agenta Bureše. Není lepší ukázky havloidní falše a přetvářky. Ani se nedivím, že se k té nacistické nečisti - vlastizrádné svoloči přidávají ódéesáci (lapkové), černoprdelníci (posíleni církevní zlodějinou) a TOP09 Klerofašisté a nadstandardní (Stan). Ukrajinizace a oligarchizace společnosti je dokončena, čeká se na puč havloidních fašistů. Sametově neprojdou, takže přijde Majdan a my máme opět holé ruce.

   Smazat
 14. Článek perfektně shrnul události 28.10. Že se vítězem této bitvy, stal prezident Zeman je zřejmé. Ale kdo jsou ti poražení? Trochu nesouhlasím s větou:
  „Nakonec se k Hermanovi možná nebudou hlásit ani jeho kolegové lidovci.“
  To se totiž neděje. Navíc se zapojil další aktér od lidovců, Jurečka.
  Na scéně se ztrapnil „kandidát“ Horáček, STANík Gazdík a lidovec Herman. Zatím to vypadá, že se od Gazdíka, ani Hermana rodné strany nedistancují. Jsou to tedy tyto strany, které se do akce zapojily. To by si měli voliči uvědomit a postavit je na stranu poražených.
  Andrejova Adriana tam zafungovala nejspíš „nedopatřením“, jako členka širšího podpůrného týmu.
  Kdo celý tým sestavil, se asi nedozvíme. Ale dokud to nebudeme vědět, tak bude při dalších vhodných příležitostech sestavovat další týmy a stále poškozovat náš stát. P.K.

  OdpovědětSmazat
 15. Čeština je krásmý jazyk. Změní se nebo vynechá jedno slovo a všechno je hned jinak.

  Slovo "uprchlík" může vzbuzovat lítost - před něčím prchá a člověk by si mohl třeba myslet, že před nějakým zlem. 9 miliónů uprchlíku v táborech dalo vzniknout výrazu "uprchlická krize".

  Situaci vylepšil semantický posun, spočívající v nahrazení slova uprchlík slovem migrant. Tím vznikla "migrační krize" která následně umožnila konstrukt, že migranti jsou vychytralci, kteří se snaží o naše koláče bez práce. Chtějí nás vykrást a proto se musíme bránit. To přece pochopí i ten největší blbec.

  V případě Hermana se nějakou dobu mluvilo o tom, že se "oficiálně setkal" s Dalajlámou. Herman argumentoval svým svědomím, které mu umožňuje setkat se s kýmkoli.

  V tomto případě stačilo vynechat slovo "oficiálně" a vláda tedy projednávala "setkání Hermana s Dalajlámou". A jsme zase někde jinde, tedy u upravené pravdy, která naplňuje Werichovu definici propagandy.

  Pokud jde o cestu Bradyho rodiny do Evropy, v mediích byla zmínka o tom, že původně měla jet na dovolenou do Portugalska. Vypadalo to tak, že plán byl změněn po náznaku, že Brady dostane metál a tak se ocitl v Praze.

  To mohlo být pro media zajímavé, protože od starého člověka by se spíš čekalo, že bude chtít navštívit svou vlast Böhmen a ne se trmácet někde po Evropě.

  Investigativní novinář by se mohl zajímat i o to, kdo český pobyt Bradyho hradil, jestli nebyly použity fondy ministerstva kultury a hlavně, jaké termíny má kanadská vláda pro posouzení vhodnosti vyznamenání kanadského občana. Týdny nebo měsíce? Tento údaj by objasnil, jestli měl Zeman v úmyslu vyznamenání udělit a jestli svoje rozhodnutí změnil až po Dalajlámově návštěvě.

  Celkově to vypadá na praktickou aplikaci Cimrmanovy teorie poznání: Na jejím začátku je omyl (tedy, že něco víme špatně), pak omyl vyvracíme, a v okamžiku, kdy je omyl vyvrácen nevíme nic a víme to správně. Občan stane před tváří všehomíra s hlavou jasnou a prázdnou.  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V duchu Cimrmanovy logiky (návod k správnému užívání telefonu) se uprchlík v okamžiku, kdy dorazí do zaslíbené země, tedy do Německa či Anglie, stává připrchlíkem.

   Smazat
  2. Poslyšte Jírovče, proč jste se neustrnuli a nenechali si v Kanadě rychle se množící Cikány? Přiznejte si, že vás přechytračili, dva roky azylového řízení byla dost dlouhá doba na to, aby jejich počaté a narozené děti získaly kanadské občanství. Třeba budete úspěšnější v jejich asimilaci a do budoucna byste mohli předáním svého území vyřešit nezodpovědné chování i jiných přemnožených afrických a blízkovýchodních druhů, co říkáte?

   Smazat
  3. 12:22 Uprchlík je ten, kdo dorazí do sousední bezpečné země, což je docela praktické zapadnout do podobného náboženského, etnického a kulturního prostředí a nedělat brajgl jinde, o tom by pan Jírovec měl jako emigrant něco vědět, také se nešel mísit s lidojedy, Pygmeji a Křováky, i když jemu se asi povedlo vyhnout se uprchlickému táboru v sousedním Rakousku a přeskočil rovnou do ekonomické roviny limitované poptávkou přijímajících států (slovy Miloše Zemana, my jsme nikoho nezvali; i ten indiánský kmen v pralese vyžaduje souhlas ke vstupu na své území) a ne hrát nechápavého. Nevěřím tomu, že si před odjezdem neověřil, jestli Kanada bere vědecké pracovníky.

   Smazat
 16. Již jsem chtěl navrhnout pana doktora Davida na prezidenta. Kdybych si nepřečetl v posledním odstavci to okřídlené "Řídit stát jako firmu nelze, ale lidé to nevědí a může jim takové heslo imponovat." Nějak mi chybí důkaz pravdivosti tohoto tvrzení. Spíš to působí jako dost hloupá politická demagogie. Podle mého názoru se stát více než čemukoli jinému podobá velké firmě - akciové společnosti, v níž akcionáři jsou občané s volebním právem a jejímiž klienty jsou ti, kteří pobírají nějakou podporu či dotaci, grant a jak se to všechno nazývá. Zaměstnanci pak jsou dvojího druhu - výrobní (ti, co platí daně) a řídící (volení či dosazení úředníci). Způsob cirkulace zdrojů (např. peněz) uvnitř i vně tohoto „podniku" potom určí kdo je úspěšný – zda celek (podnik), většina jeho zaměstnanců (občanů) nebo jen vedení a dozorčí rada.
  V.Ž.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.3. listopadu 2016 14:15

   Na teorie se vykašlete, v praktickém životě Vás oligarcha bude bezohledně trávit geneticky modifikovanými plodinami - obilovinami, luštěninami a olejninami napuštěnými těsně před sklizní rakovinotvorným glyfosátem /dnes se to jmenuje Roundup, zítra to přejmenují nebo udělají odvozeninu/. To pak můžete jíst zeleninu a ovoce jak chcete, když tento sajrajt vypíná jejich ochranné účinky v lidském těle. Ano, tak daleko pokročila firma Monsanto v genetickém inženýrství. Pak se nedivte, že ve 14 značkách německého piva bylo nalezeno až 300 násobné množství povolené pro pitnou vodu a pijáci piva neprošli dopingovou kontrolou.

   Smazat
  2. Pan David to vysvětlil !!

   Smazat
 17. Musím se přidat ke zdejšímu unisono, Ivan David moc moudře i vtipně odpovídá, některé poznámky jsou až na samé hranici bonmotu.
  Díky za poučení i povznesení i pobavení.

  Vladimír, Brno - Královo Pole

  OdpovědětSmazat
 18. Upřimně řečeno, nevím, co si mám uz toho článku vybrat. Za prvé nevím, s kým byl vlastně ten rozhovor udělán. Pouze jsem zjistil na konci článku, že rozhovor za HaNo vedla Monika Hoření. Ale tak nějak nikde není s kým, takže předpokládám, že s panem doktorem Davidem.

  Stanovisko pana Davida, uvedené hned v úvodu - cituji - To, že měl pan Herman vše předem promyšlené jako útok na vzdorného prezidenta, může někdo označit za »teorii spiknutí«. Někdo hodně naivní. Politici se spikávají, je to jejich řemeslo - konec citace - neberu. Holt asi patřím mezi ty hodně naivní. Pak ale mezi ně patří i takový novinář jakým je např. Erik Best. Jestliže clá akce Hermana nebyl podnět pro politickou likvidaci Zemana, tak ať mi pan David vysvětlí, proč již dnes vydali pan Bartoška a Kalvoda "Kroměřéžskou výzvu" k odvolání Zemana z funkce? Až tuto výzvu hodí na xicht knihu věřte, že od študáků a další "mladé inteligence" 50.000 podpisů budou mít do týdne. Podrobněji na webu http://desitka.org/?p=7966 .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Inu jak v článku řekl Ivan David: "zjitřeni byli ti, kteří jsou k jitření nadáni, ti, u nichž převládá emocionální reakce nad racionální úvahou".
   Nepochybujme, že takových lidí bylo a bude dost. Takže ano, z hlediska množství podpisů, nepochybně a zákonitě, bude "Kroměřížská výzva spíš úspěšná.
   Předem blahopřeji.

   Z hlediska účelnosti ale nejde o nic jiného, než další nafouknutou PR akci.
   (Mimochodem, mají moc pěkné stránky, asi si napíšu Shapirovi nebo Sorosovi, abych mohl mít taky takové, ...jenom doufám že za to ode mě nebudou něco chtít...?)

   Smazat
  2. Tím konstatováním - "mají moc pěkné stránky" jste myslel který web? Mohl byste sem hodit odkaz? Díky.

   Smazat
 19. Pro 12:41

  Už jsem o tom psal víckrát. Kanada chtěla zjednodušit mechanismus pro přijetí přistěhovalců. Například šlo o to, aby se o asyl muselo žádat zvenku. Před dlouhou dobou jsem popsal příběh Číňana Tenga, který zůstal ve vakuu a přestože žil několik let v Kanadě, musel odjet do USA a tam požádat. Jenže Američané ho nepustili do USA. (http://www.britskelisty.cz/9905/19990512i.html#08)

  Netvrdím, že by v Kanadě nebyl rasismus, ale problém s Romy byl především politický. Šlo o to, že Kanada neměla ČR na seznamu svobodných zemí. To znamená, že pro české občany byla Kanada první svobodnou zemí do které se přímým letem z Prahy mohli dostat.

  Kanada se rozhodla zavést pro Čechy víza. Vzhledem k tomu, že se jedná o jejího spojence v NATO a člena EU to bylo politicky trapné. EU se za ČR příliš nepostavila. ČR zrušila nepochybně lukrativní letecké spojení s Kanadou, ale to nepomohlo.

  Je možné, že Kanada celou situaci protahovala kvůli smlouvě CETA. V okamžiku, kdy jí potřebovala podepsat, zrušila víza a zároveň zařadila ČR na seznam svobodných zemí. Tím všichni občané ČR ztratili možnost žádat v Kanadě o asyl.

  Pokud jde o Romy, přišlo jich jen několik set a nestáli víc než rozpočet jednoho klubu NHL. Jen v Ontariu je na sociální podpoře přes 600,000 lidí.

  O to, jak se Romové v Kanadě uchytili, se česká media nezajímají, takže o tom nic nevíme. Kanaďany malé skupiny přistěhovalců nezajímají. Nepálí je ani budoucí občanství dětí narozených Romům v Kanadě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co kdybyste se Jiří o osud těchto několik stovek Romů zajímal Vy a poreferoval? Že by kanadské úřady neměly "ánunk" kde se pohybují?

   Smazat
 20. Myslím si, že pan "Nobody" trochu nepochopil poznámku I.Davida o "Teorii spiknutí". Důležité jsou ty uvozovky. Pokus o spiknutí to evidentně byl, a nevyšel. tak se to tedď bude bagatelizovat. Jak už zmínil jeden diskutující výše, zajímavé bylo "mimoděčné" sdělení min.Zaorálka, kdo seděl u Hermana a čekal s ním na návštěvu toho "divného skinheda s v růžovém prostěradle". To neřekl jen tak. Byli to lidé, kteří jsou zjevně minimálně instruování s USA ambasády a nebo se jezdí , nad poměry často, pro instrukce přímo do USA. Jak je uvedeno v rozhovoru, nevyšlo jim to. Ale "nepopustí", budou hledat a provokovat, a doufat, že se jednou nějaká revolta či "Staromajdan" povede. Nezbývá než věřit, že i v naší zpravodajské a bezpečnostní komunitě je dost vlastenců, kteří dokáží ty zrádce pohlídat a zabránit nejhoršímu. A že se normální občané-vlastenci dokáží v případě potřeby vzepřít. Dřív, než se tu zase usadí nějaká "dočasně umístěná bratrská vojska". Tentokrát z opačné světové strany. J.B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde tam vidíte nějaké uvozovky? Uvozovky u mě vypadají asi takto: "něco-cokoliv". Já tam vidím nějaké šipky, ale ne uvozovky. Bral bych ještě uvozovky zv. jednoduché: 'něco'. A celá věta je jednoznačná. Kdo považuje akci pana Hermana za nějaké spiknutí, je naivka, nejspíše s IQ hodně pod 50. Akorát, že další pokračování dává za pravdu těm naivkům s IQ pod 50. Čína zrušila předem domluvené jednání s ministrem Juráčkem. Hospodářská a Potravinářská komora predikují možné problémy s podpisem již takřka uzavřených smluv a vše s odkazem na Hermana. Takže jo, holt my s tím IQ pod 50 tam vidíme předem připravenou akci, na rozdíl od pana Dvořáka.

   Smazat
  2. Jste horší, než já a od mé ženy byste to schytal. Vemte vzorník barev a naučte se rozlišovat růžovou, oranžovou a červenou!Jinak Vám ale dávám za pravdu! Q.

   Smazat
  3. Pro Nobody 18:03
   To, čemu říkáte „nějaké šipky“, jsou opravdu uvozovky, tzv. „francouzské“. Že jde skutečně o uvozovky, plyne i z jejich anglického názvu: pro znak « „left-pointing double angle quotation mark“ (z klávesnice se zadává jako Alt+Num0171, jako html entita &laquo – má být za tím ještě středník).
   Pro zajímavost: Francouzi píší «něco», ale v české typografii se píše »něco« (tzv. ruská konvence). Najdete to v jakékoli začátečnické příručce.
   Uvozovky, které uvádíte, 'něco' jsou uvozovky jednoduché (single quotation mark), "něco" pak uvozovky dvojité (double quotation mark). V českých textech jsou používány nouzově (příp. z lenosti), protože „pravé“ české uvozovky (viz níže) klávesnice neobsahuje a třeba je zadávat ve formě kódu. (MS Office, OpenOffice etc. mají náhradu za správnou národní konvenzi zabudovanou).
   Čeština pak používá „něco“: levé dolní uvozovky (double low-9 quotation mark) atd. Typografové jim podle tvaru slangově říkají levé 99 a pravé 66; případně ,něco‘.
   Pokud mi nevěříte, zkuste vygooglovat „html entities“.

   Smazat
 21. za ty postavy na fotce nehovoří činy ve prospěch Česka, ale jenom ta jejich permanentní zákulisní prodejnost v cizích službách (toto pravidlo potvrzuje i ta čtrnáctidenní ministryně kultury)

  OdpovědětSmazat
 22. Kolaborant , agent , donasec , který udával občany ,bude prý kandidovat na prezidenta ! Doufám , že většině národa zůstal mozek v hlavě a ze pokud bude kandidovat p. ZEMAN , že budou volit jeho ! Děkuji všem

  OdpovědětSmazat
 23. 17.13. Udavac Horáček , aby bylo zrejme o koho jde.

  OdpovědětSmazat
 24. Už za bolševika platilo, že k režimu loajální herce a zpěváky bylo vidět a slyšet. A koho bylo vidět, ten na tom nebyl škodný. Když si uvědomíme, kolika miliardami disponuje čt a jaká v ní panuje nálada, vidím tam jasnou spojitost. Kopnu si do Zemana a hned se najde role v nějakém seriálu. A korunky se kutálejí. Neříkám, že všichni, ale jistě se jich najde dost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čt Matonoha a Pavlásek kope do diabetiků a kardiaků, kteří zavrávorají nebo upadnou.

   Smazat
 25. Pane Kopecký(Václave Dvořáku).
  Budete se divit,ale s některými odpovědi Ivana Davida v rozhovoru pro deník Haló noviny nelze jinak než souhlasit.
  S nejméně úspěšného ministra Sobotkovy vlády Daniela Hermana dokázal prezident Zeman udělat ,,hrdinu."
  Kritika parlamentní levice za její výsledek ve volbách do krajských zastupitelstev a Senátu je na místě.Nicméně je potřeba si položit otázku,jakou LEVICI by si Ivan David představoval.
  Politici a funkcionáři parlamentní levice(ČSSD,KSČM)až na malé výjimky jsou stejně jako Ivan David a Miloš Zeman odtrženi od života pracujících a běžných občanů.Jejich těžkosti a problémy je ve skutečnosti nezajímají a usilují pouze získat jejich hlasy ve volbách apod.O tom,co si většinová společnost skutečně myslí a co v brutálním kapitalismu musí prožívat,žádný z nich ve skutečnosti pořádně neví.
  Primitivní autoritářství či nacionalismus, problém zkorumpovaného neoliberálního kapitalismu nevyřeší.
  Mimo korupce a klientelismu mám mysli především sociální zabezpečení,ochrana zaměstnaneckých práv,větší podíl politické a ekonomické demokracie-občanů a zaměstnanců spolurozhodovat na řízení samosprávy a výrobních podniků atd.
  Favorité Zemana v Pardubickém a Zlínském kraji dopadli ve volbách rovněž špatně.Je vidět,že mimo laciného populismu nemá Zeman žádná témata.
  To ID v rozhovoru taktně raději nezmínil.
  Mezi dělníky a obyčejnými lidmi jsem ve styku dnes a denně.Názory a postoje na dění ve společnosti a politické otázky se logicky různí.Troufám si tvrdit,že konflikt pravdoláskařů a zemanovců většina ignoruje.
  Samozřejmě se najdou fanatici zemana a pražské cukrárny,která bude tvrdit pravý opak.
  Pražská cukrárna stejně jako Zeman,nebo politické iniciativy typu Nová republika a protimigrantská islamofobní hnutí nemají většině společnosti,co nabídnout.
  Nejsem volič ani sympatizant Babiše,Okamury a jejich hnutí.Vím jedno.
  Poptávka po radikální levici a prezidentu Práce tu JE.
  Otázka zní: kdo by měl takovou radikální levici představovat a vést a jaká věrohodná osobnost na prezidenta Práce ?
  To nejsou,ale témata pro tento web a celou politickou iniciativu Nová republika.

  Internetový troll.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není těch slov na trolla zbytečně mnoho? Vše pohanět a nic neříci bych zvládl desetinou Vašich slov. Zaujalo mne jak "dnes a denně jste ve styku s dělníky a obyčejnými lidmi". To Vás zaměstnanci "musí milovat", když denně prudíte. Jestli si na nás ještě vyšetříte Váš drahocenný čas, připravte se lépe a zkuste nám nabídnout ty "věrohodné osobnosti" k posouzení.

   Smazat
 26. Na té fotce bych popsal,že jsou to všechno prodejné kurvy a drbat bych to nemohl spíš bych to bil po dutých kebulích a do krvava,aby je ta blbost přešla.

  OdpovědětSmazat
 27. (Anonymní 3.listopadu 2016 19:31)

  Nechci ani nedokážu reagovat na všechno, co píšete.
  -- Rozhodně máte pravdu, když říkáte, že "konflikt pravdoláskařů a zemanovců většina ignoruje".
  -- Stejně jako Vy jsem přesvědčen, že autoritářství a primitivní nacionalismus nejenže neukazují řešení, ale naopak od podstatných problémů odvádějí. /Nemohu za ně mluvit, ale/ domnívám se, že pánové Ivan David a Václav Dvořák jsou stejného názoru.

  K Vaší klíčové otázce po radikální levici - narozdíl od Vás soudím, že to JE přinejmenším jedním z témat iniciativy Nová republika:

  -- Pro mne osobně dnes levici (nehodlám se zabývat akademickou otázkou zda a nakolik radikální) představují (kromě už zmíněných pánů Ivana Davida a Václava Dvořáka) např. ekonomové Jaroslav Šulc, Martin Fassmann, Jaroslav Ungermann, Ilona Švihlíková, Jiří Šteg, sociolog Jan Keller, Milan Neubert, Oskar Krejčí, Jan Kavan, Michael Hauser, Stanislav Hošek, Atonín J.Liehm, Štěpán Steiger, spisovatelka Lenka Procházková, z těch mladších Jan Májíček, Lukáš Matoška, Ondřej Lánský, Jakub Horňáček, Ondřej Slačálek, Jaroslav Bican, Patrik Eichler - a mnoho dalších.
  -- Kandidátů na presidenta (když už se tak přímo ptáte) by se mezi nimi nejspíš našlo několik; šance na zvolení je ovšem docela jiná otázka.
  -- Nedomnívám se každopádně, že by levice v ČR dospěla k hegemonii skrze presidentský úřad - Vy snad ano?
  -- Nepochybuji o tom, že
  1) nad každým z těchto jmen může propuknout vášnivá kádrová diskuse o tom, mají-li "právo" levici representovat a že
  2) i mezi vyjmenovanými existuje mnoho rozdílů a rozporů.
  (Nicméně otázku, zda jmenovaní sami se označují za levici resp. zda jsou s takovým označením srozuměni, považuji za druhořadou.)

  OdpovědětSmazat
 28. Na začátku svého vzniku články a jejich autoři na webu Nová republika vypadal nadějně,že by se mohl a celá politická iniciativa stát takovou levicovou názorovou platformou pro vznik nekapitalistické demokratické levice ve formě strany či hnutí.To je minulost a realita je dnes jiná.
  Pokud má čtenář zájem o autory z řad levicových aktivistů a intelektuálů o kterých se zmiňuje diskutující ve 20:17 musí navštívit jiný web či deník, nebo magazín jako je Deník Referendum,A2larm a Solidarita.Případě sledovat semináře a přednášky,které pořádá Alternativa Zdola,Ekumenická akademie,Masarykova demokratická akademie a Socialistická Solidarita.
  Zajímavé akce rovněž pořádá kulturní a sociální centrum Klinika v Praze.
  Odtud zákonitě časem vzejde autentická levice ve formě strany či hnutí a možná i prezident Práce.

  Internetový troll.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To, jak jste se svými sympatiemi k gangu okupujícímu pražskou Kliniku „odkopal“, báječně objasňuje význam vašich hojných příspěvků.

   Za sebe to odlehčím parafrází epigramu K.H.B.:
   Bože milý,
   jsi-li,
   chraň duši mou
   před Klinikou.

   Smazat
  2. (Anonymní 4.listopadu 2016 7:22)
   K čemu mají být dobré podobné výkřiky?

   - Anonymní "internetový troll" 21:25 tu dává najevo své zklamané očekávání ohledně NR a vyjadřuje sympatie jiným. Hledá, jak říká, levicovou platformu.
   Mohu být (a jsem např. pokud jde o Deník Referendum) jiného názoru, ale kdo mne nutí ho rychle zaškatulkovat?
   Totéž platí o lidech kolem žižkovské Kliniky.
   (To neustálé nutkání kdekoho kádrovat je každopádně velmi rozšířené. Je to nakažlivá choroba?)

   Smazat
 29. K poslednímu odstavci (Andrej Babiš) - jasné otázky klade Jan Keller 21.října v Právu ve svém sloupku "Firma k pohledání":

  "Vezměme na chvíli vážně příměr mezi státem a firmou a podívejme se, jak vlastně funguje podnik, který si dal kvůli většímu věhlasu do štítu název Čechia. Tato drobná firma měla v plánu hospodářsky se víc orientovat na výrobní kolos jménem Čína. Nebudeme teď hodnotit, jestli je tato strategie z hospodářského hlediska správná, anebo by rozvoji naší firmičky nic tak zásadního nepřinesla.
  Zajímavější je, že jeden z referentů nižší úrovně, který do hospodářské bilance příliš nevidí a má v podniku na starosti spíš jen kádrové otázky, se zachoval způsobem, který ekonomický projekt firmy poměrně vážně zpochybnil.
  Čtyři hlavní manažeři, kteří za chod firmy přede všemi akcionáři, zaměstnanci i klienty zodpovídají, se od jeho počínání jednoznačně distancovali a dali obchodnímu partnerovi na vědomí, že hlas, který zazněl, nebude mít na chování podniku a na uzavřené smlouvy a závazky žádný dopad. V té chvíli se hlasitě ozval jeden z klíčových řídících pracovníků, který má na starosti financování celé výroby. Naprosto nepochopitelně se postavil proti vedení podniku, který ho zaměstnal a který ho platí, a začal postup referenta energicky obhajovat. Z hlediska zájmů firmy a její prosperity to pochopitelně vůbec není šťastné. Hádky ve vedení mají demoralizující účinek na zaměstnance a řada klientů se už začíná ohlížet po jiných firmách, které by uspokojily jejich očekávání víc.
  Celou věc lze vysvětlit jen tím, že finanční manažer má s podnikem své plány, ve kterých s nikým ze svých dosavadních špičkových spolupracovníků včetně toho nejvyššího nepočítá. Bude nyní zajímavé sledovat, jak ve spojení s referentem své osobní ambice zrealizuje."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Keller je vtipný, to mu nelze upřít. P.K.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.