Reklama

.

.

čtvrtek 24. listopadu 2016

Jak funguje propagandistická mašinérie Západu? Přečtěte si výstižné vysvětlení z ruské strany

Nikolaj Starikov
24.11. 2016   Rukojmí
Tento text ruského publicisty Nikolaje Starikova rozhodně stojí za přečtení. Není typickou odbornou, běžnému smrtelníkovi nesrozumitelnou analýzou. Naopak, velmi jasně a jednoduše popisuje nejen principy, na kterých funguje dnešní propaganda a šíření nenávisti ze strany Západu, ale i důvody, proč je jí zranitelná řada z nás, Čechů a Slováků. Přináší také zajímavé paralely dotýkající se mimo jiné i našeho předlistopadového školství.V posledním období odhodila propagandistická mašinérie Západu veškerý ostych a „pracuje“ dnes zcela otevřeně bez jakéhokoli studu a pocitu trapnosti. To nám umožňuje provést analýzu metod její činnosti. Co tedy charakterizuje činnost nejmocnějšího nástroje propagandy, jaký byl kdy vybudován na Západě a který tam „jede“ na plný plyn?


1. Základním principem západní propagandy je její fragmentace.
Může to znít divně, ale právě roztříštěnost (informací) je jedním z hlavních prostředků „vymývání mozků“ na Západě.

Není žádným tajemstvím, že vzdělávání v zemích „rozvinuté demokracie“ formuje v lidech velmi úzký pohled na svět. A formuje jej nepřirozeně a uměle – na rozdíl od sovětské (i československé, pozn. J.B.) školy, která se snažila i těm nejslabším žákům a lajdákům podat ucelenou představu o světě, který je obklopuje, „dostat“ do nich základy vyšší matematiky, fyziky, chemie, astronomie a biologie, i když pak třeba jen stěží všechny tyto poznatky využili v praktickém životě.

Chápání příčinných vztahů, poznání toho, co je příčinou a co důsledkem, schopnost analýzy a syntézy jevů a dějů – tedy to, čemu se říká „analytické myšlení“ – je prvním krokem k vytvoření něčeho nového, k vynálezům a vytváření nových technologií.

A tohle všechno se západní vzdělávací systém snaží v člověku potlačit. V jeho stopách jsme se také my snažili pod heslem „reformy vzdělávání“ takový systém zavést – systém sledující jasný a zřetelný cíl: rozdělit společnost, nikoliv na třídy, ale na kasty.

Ta „správná“ kasta dostává klasické vzdělání v privilegovaných školách a nejrůznějších Cambridge a Eton univerzitách, kde je možno získat skutečně ucelený pohled na svět a kde se „kovají“ budoucí předáci a elity západního světa. Pro všechny ostatní je připraven tzv. moderní systém vzdělávání, ve kterém „sice již byly zrušeny domácí úkoly, ale žáci pořád ještě umí číst“.

Každý, kdo se někdy učil na škole v SSSR (nebo v ČSSR, pozn. J.B.) a má povědomost i o tom, jak se žáci a studenti učí na Západě, vám řekne, o co kvalitnější a obsáhlejší byly osnovy v bývalém socialistickém bloku. Žáci řešili úlohy, ke kterým se jejich protějšky na Západě dostávají o několik let později. Vznik takového vzdělávacího systému na Západě není náhodný.

Fragmentace poznání a neexistence komplexního, souhrnného pohledu na svět charakterizuje současné vzdělávání. Děti dnes žijí ve svém vlastním světě, ve světě her, pohádek a přání. „Dospělý“ pohled na svět získávají až se zkušeností a teprve tehdy reálně vnímají svoje okolí.

2. Západní vzdělávací systém je zaměřen na vzdělávání dětí. Velkých dětí.
Opravdu dospělými se v tomto systému stávají pouze absolventi elitních vzdělávacích ústavů, kteří v nich získají „opravdové“ vzdělání. To je příčinou neskutečné naivity ostatních „dětských“ obyvatel západních zemí, kteří jsou ochotni uvěřit i sebevětší pitomosti, pokud ji několikrát uvidí a uslyší z obrazovky. Věří tedy na zombie. Upíry, mimozemšťany, ale například i tomu, že Rusko je agresor, ale USA přinášejí světu svobodu a demokracii a že vždy sledují nikoli vlastní zájmy, ale jakési „ideály svobody“.

Malé dítě můžete přesvědčit o čemkoli – hlavní je říci mu to přesvědčivě a hezky. Propaganda Západu je přesvědčivá pro všechny, co stále poslouchají jedny a ty samé názory a jiné neslyší. Konečný efekt je stejný, jako když přijde dítě se stejnou otázkou nejprve k mamince, potom za otcem a pak ještě k babičce. Pokud dostane ode všech stejnou odpověď, pokládá ji za pravdu. Jak také jinak?

3. Děti si rády hrají a věnují zábavě. Celá současná západní civilizace se vyvíjí tímto směrem.

Tisíce nejrůznějších her, desítky herních zařízení, filmy, knihy, celé sítě herních zařízení i speciálních heren. To vše vzniklo hlavně pro to, aby si dospělý člověk co možná nejvíce hrál. Položte si otázku: opravdu je pro společnost, pro lidstvo nutné, aby si lidé tolik hráli? Jaký to má pro člověka smysl? Žádný zřejmý užitek to nemá.

Ale je snadné ovládat jednotlivce, který se chce stále pouze bavit jako dítě. Takový trend vývoje vede k dětinskosti lidí na Západě. Takoví lidé nechtějí zakládat rodinu, nechtějí mít děti. Nedivme se, vždyť „děti“ rodiny nezakládají a „děti“ děti nerodí. Je to pro ně „příliš brzo“ a nechce se jim do toho. Vždyť přece rodina a děti překážejí v tom, aby si hráli a bavili se.

Tři výše uvedená specifika západní civilizace charakterizují způsob manipulace s obyvatelstvem západních zemí.

Útržkovitě ale barvitě jsou jim do hlavy vkládány zcela určité názory a myšlenky. A to úspěšně. Vždyť takové velké dítě, jakým je průměrný občan na Západě, nechápe skutečný význam toho, k čemu došlo, a je ochoten uvěřit i pohádce, pokud bude náležitě a barvitě podána a mnohokrát zopakována.

Jak rozlišit manipulaci od pravdivé informace?

Manipulátoři se budou snažit využít emocí, budou se je snažit vyvolat a s minimálním množstvím objektivních údajů vytvořit nepravdivý dojem.

Informace podávané manipulátory budou podávány v nesprávném sledu, nelogicky uspořádané, bude v nich zaměňována příčina a následek. Vždy pak budou podávány jen kusé informace o tom, co se stalo, ne celkový obraz události.

Všimněte si, že informační kampaně Západu, stejně jako kampaně našich prozápadních liberálů, spojených se Západem neviditelnou pupeční šňůrou, probíhají vždy útržkovitě a emotivně.

Před časem byli všichni „tak trochu Gruzínci“ – to máme na talíři rok 2008. Předtím bojovali proti „tyranii Saddáma Husajna“. V r. 2014 podle nich „na Ukrajině zvítězila svoboda“ upalováním a kamenováním příslušníků Berkutu. Teď se najednou starají o osud Aleppa, třebaže včera je nezajímal ani osud Doněcka, ani Damašku či celé provincie Homs; Mosul je tabu. Nebo jiný příklad – najednou jsou všichni přesvědčeni, že „Putin otrávil poloniem Litviněnka“ a nikoho nezajímá, že takovým způsobem by nebyl otráven jen jeden člověk, ale celý Londýn.

Člověku-dítěti žijícímu na Západě se předloží jen kousíček, nepatrný fragment informace pěkně zabalené do televizního šotu. Vyhořelé náklaďáky – žádné krátery. A všichni věří, že jde o výsledek náletu ruských letadel na humanitární konvoj. Fakt, že letecké bomby by auta nespálily, ale roztrhaly na kusy, se k nikomu nedostane. Obraz události podaný televizí byl kvalitní, barevný – a pro „dospělé děti“ na Západě tím i přesvědčivý.

Kdo je zodpovědný za záplavu běženců v Evropě? Je zcela zřejmé, že jsou to evropští vládci, kteří vpustili do nitra kontinentu celý milion uprchlíků. Pocházejí i z Pákistánu, Somálska a dalších zemí, které nemají s krizí na Středním východě nic společného. A co tvrdí západní propagandisté? Za proudy běženců je zodpovědné Rusko – a to proto, že brání Asadův režim. Pokud by to nedělalo, válka by už skončila a do Evropy by nikdo neutíkal.

Tady nejde o obyčejnou, zřejmou – ale hned o dvojnásobnou lež. Pokud chcete, aby byl v Sýrii mír, přestaňte podporovat ty, kteří ho porušili – tedy „opozici“. Bašár Asad byl v Sýrii i před šesti lety a do Evropy nikdo neutíkal! Činnost Ruska v Sýrii je zaměřena právě a jen na dosažení předválečného stavu. Přitom mu Západ přisuzuje vinu za syrskou krev a trosky – a navíc i za to, že se do Německa ilegálně dostalo 100 tisíc běženců z Afghánistánu.

Když představitelé Pentagonu nebo amerického ministerstva zahraničí mluví o „důkazech zjištěných na facebooku“, ani si nedělají legraci, ani se nesnaží přetvařovat. Vždyť i oni byli vychováni a vzdělávali se TAM (v USA). A proto někteří z nich skálopevně věří, že to, co je hlásáno, není nic jiného, než čistá pravda.

Cožpak mohou dospělí, táta s mámou, klamat svoje dítě? Jasně, že ne. A přece děcko věří, že když nebude pořádně jíst, přijde na něj „počítačová příšera“ a s tím, že nechce jíst, bude krajně nespokojena – a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Na skutečnost, že počítačové příšery neexistují a matka je použila jako hrozbu jenom proto, aby splnila úkol (nakrmit dítě), už děcko nepřijde.

A přesně stejně není člověk na Západě chopen připustit, že záběry „útoku Rusů na humanitární konvoj“ mohou být jednoduše zfalšovány, že britská MI-6 mohla otrávit Litviněnka sloučeninami thalia – a ve všech západních sdělovacích prostředcích mohou být zveřejňovány záběry „nepokojů v Moskvě“ s palmami v pozadí (jedná se s největší pravděpodobností o záběry nepokojů v Aténách). Vždyť jak by se v „civilizované zemi“ mohlo stát, že by tam vymýšleli provokace a chystali falešné záběry?

A tak je dnes Západ a ruská „Pátá kolona“ také tak trochu „obyvatelem Aleppa“. Přestože kašlou na celou Sýrii a na Aleppo zvlášť. Paprsek reflektoru v západním „informačním cirkusu“ je prostě momentálně zamířen zrovna sem. A to znamená, že všichni sem i hledí a že všichni vidí jenom to, co se jim ukáže.

Neuteče přitom mnoho vody a všichni na Aleppo zapomenou. Nastrčí se jim totiž před oči nová děsivá pohádka a občané-děti jí ochotně uvěří. A budou se, nepravdivě a falešně, o někoho nebo o něco obávat. A to až do té doby, dokud si propagandistická mašinérie nevezme „na paškál“ zase jiné události a jinou zemi.

Nebude si přitom, tak jako doposud, všímat ani probíhající tragédie na Donbasu, ani zničených měst v Jemenu, ani stovek dalších míst na naší planetě, kde dochází k tragickým událostem každý den a o kterých se v západních médiích nic nedozvíme.


23 komentářů :

 1. Nikdo nereaguje? Takže to funguje

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak u koho. Alespoň u mladých zdebilizovaných jedním, stále stejným opakováním jediné pravdy určitě ano, jak vidno z příspěvků trollů. Když syn přišel z mateřské školky s tím, že ty hračky tam mají zásluhou Václava Havla, tak jsme mu vysvětlili, tak jak to učili nás, že zásluhou V.I. Lenina. Prostě takhle to chodí. Jenom to, co je na bombardování mrzačícím a zabíjejícím děti humanitárního, to se vysvětlit nedaří. A právě v tom je ten podstatný rozdíl mezi tehdy a dnes.

   Vymazat
 2. Skvělý a naprosto pravdivý článek. Taky by mně zajímalo, co mají co dělat Afgánci, Somálci nebo Pakistánci v Německu, mezi těmi syrskými "uprchlíky". Pokuď vím, do Afgánistánu přinesli exportéři demokracie v rámci operace Trvalá svoboda demokracii už před patnácti lety, tudíž je to svobodná země, o Pakistánu a Somálsku ani nemluvím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, výstižné ! 13:30

   Afghánců přišlo do Německa s vlnou pozvaných ekonomických migrantů - nikoliv uprchlíků,
   přes 100 000.
   A je to ta nejproblematičtější část, hlavně proto, že už celé generace vyrostli pouze ve válce...

   Co se týká občanů Sýrie, byli uprchlíky, když emigrovali do sousedního Turecka, kde už následně nějakou dobu pobývali.
   Teprve na pozvání Vůdkyně Evropy,se hnuli do Evropy, více než 80% mladí, silní muži ve vojenském věku.
   Fragmentace informací pak spočívá v tom,že o nich dále hovoří lžimédia jako o uprchlících, aniž se zároveň zmiňuje fakt,že v bezpečném Turecku byli již měsíce, nebo dokonce roky...
   A to je pouze malý příklad z mého pohledu na fragmentaci informací.

   Souhlasu netřeba.

   Vymazat
 3. Četl jsem to v originále. Pro mne pouze potvrzení již známých skutečností. ostatním doporučuji si tento článek přečíst dvakrát a pak si přečíst západní "news" na uvedená témata. Tak se tříbí nejen mozek a kritizké myšlení, ale zejména přehled o způsobech šíření informací a dezinformací.

  OdpovědětVymazat
 4. Ano,pan Starikov má pravdu,ale zapomněl připomenout i "výchovnou" k dekadenci funkci pop-pakultury a židy vlastněného,řízeného a provozovaného HollýÚdu na infantilní zblblíky nejen na Západě,ale i u nás i v Rusku....i tam se používají stejné finesy,jako ve školách a v různých přednáškách nevládek,ale i velmi manilpulativní techniky animace a manipulace s fakty,míchanými dohromady s fikcí,umné proplétání reality a historických faktů s fikcí,kdy vznikají naprosto nereálné píčoviny,kterým ale pologramotná mládež bez kritického myšlení věří a přijímá za skutečnost a považuje je za neotřesitelnou pravdu....
  A pokud se na min.vnitru staví abtajlung k "boji proti ruské propagandě" a to stejné se probírá v tom volském stádě v čele se siosocanem Schultzem s názvem Evropský parlament,je to k smíchu v porovnání s tou rozvratnou a úpadkovou židopropagandou,přicházející z HollýÚdu a to na všech televizních programech a od večera do rána a od rána do večera,přerušovanou jen stejně zdebilujícími reklamami a zcela manipulativním zpravodajstvím a to těm kokotům nevadí ve vládě,ani Radě pro tel.a rozhl.vysílání,ba ani už řádně zdebilněnému obyvatelstvu a to ještě za to platí,namísto požadování určitě zcela zaslouženého odškodnění....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč by jim to vadilo, vždyť jsou ze stejné líhně. Vědí moc dobře co se děje a ti kteří nevědí jsou jen přirozeně pitomí.

   Vymazat
 5. přesný postřeh, základem propagandy, stejně jako v náboženství, je ovládnutí mysli už od dětství, a to systémem vzdělávání, který z lidí vytváří poslušné ovce. V ČR se to havloidům podařilo nenápadně, zato téměř dokonale. Systém stokrát opakované lži musí mít své výsledky. To co mě je z duše odporné, to konzumenti masmédií berou v pohodě. Je to hodně smutné konstatování faktu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Škola a média nejsou jedinými faktory, které formují mysl člověka, ať již dítěte, nebo dospělého. Většina dětí má rodiče, prarodiče, kamarády, nemluvě o dospělých, kteří mají spousty kolegů, známých, spolužáků.
   Kde byli těch 27 let rodiče? Kde byli a jsou spolužáci? Kde byli a jsou kolegové, kamarádi, přátelé?
   Je zodpovědností všech těch postižených komplexnějším výchovně-vzdělávacím procesem, jak myslí mladší generace. Každý si může přehrát - diskutoval jsem se svými dětmi, s bratranci, s kolegy, kamarády? Rozšířil jsem jejich fragmentální myšlení o další prvky, aby viděli a věděli více, uceleněji, z více úhlů pohledu? Vzal jsem je někdy na demonstraci, bavili jsme se o tom, co vidí v ČT, co (koho) vidí na ulici? Kolik čtenářů NR a dalších webů získané informace a závěry, které si z nich udělali, šíří dál? Kolik jich je intelektuálním a morálním vzorem pro okolí? Debilizátoři národa nám dávají šanci, jak je o "stádo", které si oni chystají na vykořisťování, připravit. Každý průměrný staročechoslovák díky své znalostní výbavě může být pro mladší vítaným informovaným, vzdělaným společníkem, příkladem ve vědomostech a myšlení. Tak to nezbabrejme a důvtipně, nenásilně, nepovýšeně tuto úlohu sehrajme.
   KR

   Vymazat
 6. A u nás všichni slepě jak stádo ovcí NEVŠÍMAVĚ sledují STEJNOU PŘEVÝCHOVU SVÝCH DĚTÍ z dílny min.Valachové,která byla dosazena za min.Chládka.Jednoho z praxe lepšího,z mnoha neschopných po 89.,kterému ale mělo v úřadě vadit údajné poplácávání svých spolupracovnic a musel být odejít.Jako rodič by mi nevadil tak,jako jedna nasazená kreatura,která může doslova převychovat statisíce našich dětí.Od mateřinek až po VŠ.Co dělali zastupitelé,zřizovatelé škol,rodiče? KOMU SE PO LÉTECH BUDOU MOCI PODÍVAT DO OČÍ? Což není na celém projektu vidět,že "ČÍM BLBĚJŠÍ GENERACE,TÍM LEPŠÍ?" Pro koho to bude lepší? Pro naší republiku ne! A VŠICHNI MLČÍ.CELOU TU MAŠINERII s dětmi MÁME UŽ DÁVNO DOMA,V ČESKU.JAK LZE Z TOHO VEN? STEJNĚ JAKO V TURECKU.JINAK DOPADNEME BLBĚ TAK JAKO V NĚMECKU A FRANCII.Účel světí prostředky a za této situace jiné neexistují.

  OdpovědětVymazat
 7. Stále platí: Chceš-li porazit svého nepřítele, vychovej jeho děti.

  OdpovědětVymazat
 8. Je neustále nutné opakovat, až do omrzení, že největším a nejvlivnějším zločincem světa je USA se svými "spojenci" z EU. Existuje dokument o tom, že USA více jak 200 let terorizují a masakrují svět, jsou největším nebezpečím pro bezpečnost světa. Jejich zločiny začínají hned na začátku vzniku USA, když začaly genocídou vlastního původního obyvatelstva, pak následovala genocída afrických otroků, které potřebovaly na své plantáže.... a můžeme skutečně pookračovat až do dnešní Sýrie, která krvácí především jejich zásluhou. Jednoduše jim vadí Asád, kterého si sýřané zvolili a který v jejich světovládních choutkách......To považuji za důležité, vtloukat tyto fakta, která jsou nezpochnitelná stále více lidem....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V době vzniku USA už obchod s otroky končil. Jeho vrchol byl o století dříve a byl prakticky celý v židovských rukou. Židovští obchodníci hráli hlavní roli v obchodu s otroky. Ve skutečnosti ve všech amerických koloniích, ať francouzských (Martinik),
   britských nebo holandských často převládali židovští obchodníci.
   To bylo neméně pravdivé na americké pevnině, kde se Židé během 18. století účastnili „trojstranného obchodu“, v jehož rámci
   přiváděli otroky z Afriky do Karibiku a zde je vyměňovali za melasu,
   která byla zase dovážena do Nové Anglie a dělal se z ní rum na prodej do Afriky. Židovský obchod s otroky na americkém kontinentu ovládali Isaac Da Costa z Charlestonu v 50. letech 18. st., David Franks z Philadelphie v 60. letech 18. st. a Aaron
   Lopez z Newportu koncem 60. a v 70. letech 18. stol.
   Největším centrem obchodu s otroky v Severní Americe byl Newport na Rhode Islandu. Newport představoval stěžejní část trojúhelní-
   kového obchodu s rumem a melasou z Nové Anglie do Afriky pro otroky a zpět do Karibiku a kolonií s lidským nákladem. Ne náhodou byla právě v Newportu, centru obchodu s otroky, nejstarší synagoga v Americe a největší prosperující židovská komunita
   v amerických koloniích.
   Aaron Lopez, portugalský marran a obyvatel Newportu, byl jedním z nejmocnějších obchodníků s otroky v Americe. Vlastnil desítky lodí a na západní polokouli importoval tisíce černochů.
   Židé ovládali obchod s otroky nejen v amerických koloniích, ale v celém Novém světě. Západoindická společnost, která měla na dovoz otroků z Afriky
   monopol, je prodávala na veřejných aukcích za hotovost. Hotovost měli v rukách většinou Židé. Kupující na aukcích byli skoro vždy Židé a kvůli této nedostatečné konkurenci kupovali otroky za nízké ceny. Na druhou stranu neexistovala konkurence při prodeji otroků majitelům plantáží ani ostatním kupujícím a většina z nich kupovala na dluh, splatný až po příští sklizni cukru. Často se vysokými úrokovými mírami zajišťoval zisk až do výše 300 % nákupní hodnoty... Když se stalo, že datum aukce vyšlo na židovský svátek, musela být odložena. K tomu došlo v pátek 21. října 1644.

   Vymazat
  2. Ačkoliv podle dnešních morálních standardů jistě neudržitelné, otroctví ve Spojených státech bylo mnohonásobně lepší v porovnání s neuvěřitelně krutými a vražednými podmínkami afrického otrokářství. Nejkrutější část černošského otroctví je spojována s plavbou do Ameriky. Někteří tvrdí, že kvůli přeplněnosti a špíně na lodích zemřelo 10 až 15 procent černých otroků. Protože jsem věděl, že Židé ovládali obchod s otroky už od starověku, uvědomil jsem si, že to byli nejen černoši, kdo trpěl nelidskými podmínkami, ale také nespočet bělochů ve středozemní oblasti. Rovněž by mělo být řečeno, že Židé byli nejen hlavní obchodníci s otroky, ale také měli značně vyšší počet otroků na osobu než Nežidé. Celé osmnácté století až do raného devatenáctého století vlastnili
   Židé na Severu otroky jako služebníky; na Jihu bylo těch pár plantáží vlastněných Židy obhospodařováno prací otroků.
   Roku 1820 vlastnilo přes 75 procent všech židovských rodin v Charlestonu, Richmondu a Savannah otroky zaměstnané jako domácí služebnictvo; téměř 40 procent všech židovských domácností ve Spojených státech vlastnilo jednoho nebo víc otroků. Proti
   otrokářství jako takovému nebyly u Židů na Jihu žádné protesty.
   Tam byla jejich početní převaha vždy nejméně 100 ku 1... Jen velmi málo Židů kdekoliv ve Spojených státech protestovalo proti nevolnickému otrokářství z morálních pohnutek.Vzhledem k tomu, že otroky vlastnilo
   méně než 10 procent kolonistů, Marcus odhaluje, že jednotlivé židovské domácnosti (otroky vlastnilo 40 procent) vlastnily otroky mnohem častěji než nežidovské. S větším počtem Židů ve Středomoří měli disproporčně větší zastoupení mezi majiteli otroků ve starověkém i středověkém světě, stejně jako v koloniích.
   Import otroků do Ameriky je relativně nedávný historický fenomén, který trval asi 200 let. Od dob před Kristem až do 18. století byla většina otroků vlastněných a prodávaných Židy bílá. To určitě přispívalo k odporu, který vůči nim cítily hostitelské národy. Uznání Židů za největší provozovatele obchodu s otroky by jim na sympatiích veřejnosti nepřidalo. Není se co divit, že se Židy ovládaná média této otázce vyhýbají.

   Vymazat
  3. K těm bílým otrokům, tedy konkrétně Slovanům a Čechům, vyšel článek v časopise Xantypa! - http://www.xantypa.cz/vime-vic/1061-3/zide-bohatli-na-obchodu-s-otroky

   Cituji:

   „Obchodní cesta Grand Via, která se táhne ze Španělska přes celé Německo, překročila na Klárově řeku (byl tam brod) a vedla právě tam. Odtud pak obchodníci pokračovali až k dnešnímu kostelu svatého Klimenta v Klimentské ulici, kde byl další přechod přes Vltavu a potom dále na Krakov a možná až na Ukrajinu.“ Židé začali poblíž brodu budovat první domy a jejich Město se pomalu rozšiřovalo (další osady pak byly vytvořeny v okolí současné Vladislavovy ulice). Přesto je záhada, proč se tady vůbec drželi a jak se jim podařilo tak bohatnout. „Historik Dušan Třeštík na to měl teorii – obchodovali s pohanskými otroky, které kupovali od českých panovníků, z čehož měli až třináctsetpadesátiprocentní zisk! Otroky pak transportovali na jih Španělska a odtud do severní Afriky, především do dnešního Egypta. Před lety byla v Káhiře objevena takzvaná geniza – úkryt, kde se uchovávaly veškeré dokumenty, jež vznikly na půdě synagogy. Z dochovaných listin (které pocházejí až z 9. století) dnes víme, že otroků, kteří se dostali do severní Afriky z prostoru střední Evropy, nebyly stovky, ale jenom za vlády Boleslava I. desetitisíce! Muži, ženy i děti. Na druhou stranu se měli v civilizovaném arabském světě lépe, než v tehdy primitivním slovanském prostředí. Židovské rodiny se k nim chovaly slušně a otroci se jim starali o majetek. Avšak – odtrženi od domoviny.“

   Vymazat
  4. No,když se ti židi tak dobře starali o ty pohanský otroky z Čech,tak to ten Zeman tomu Hermanovic Bradovi tu medajli měl přecejen dát....

   Vymazat
  5. 20:16 - tomu jsem se taky zasmál! Prostě oni i v takto nekorektním tématu musí něco korektního dodat, aby ti pejzatí z toho nakonec nevyšli v příliš negativním světle :)))

   Vymazat
  6. Proto ,ze velmi zdrazili "vzdelani" /a snizili kvalitu/ cili Odmeny diplomy pro elitni studentu si vykopali hrob omezenosti /Obama ,Bush a pod/,a zakazem opravdu nadanych a tvorivych clenu spolecnosti...
   Pak se divej ,ze prohrajou kazdou valku, letadla jim nechteji litat a jsou sama hovadina , kdyz rovnou a tragicky neskodi a nezrazujou...
   Bludnej kruh , kdy behaj stale dokola, nedivej se na vola...Tezko prehlidnout kdyz furt chrasti tema medajlema...

   Vymazat
 9. Zblbnutí občanů propagandou má svoji dlouhou historii, ti nejstarší si pamatují pana Göbbelse a jeho následovníky v radiu Svobodná Evropa. Také jsme si nedávno přečetli o vzdělávaní dětí v Německu a jinde na Západě - výmaz dějepisu ze škol - nejhorší je skutečná paměť národa uložená třeba v našich dějinách od Palackého nebo Denise, ne ta právě propagandistická z tzv. "ústrku". To je to nesnesitelné pro naše současné mocnáře. A pak se nedivme, když ti co věci znají, srovnávají dnešek s následky bitev u Lipan a na Bílé Hoře. S dobou Temna. Chléb a hry - staré latinské rčení. Ale připustí si polovzdělanci v EU, že jsou manipulovanými dětmi? Mohou mít vůbec polovzdělanci schopnost reflexe?

  OdpovědětVymazat
 10. O zidech je jasny jedno , ze polozi vsechno a rozvrati na co sahnou...Nebudu uvadet prikady, je jich moc...

  OdpovědětVymazat
 11. Na misto Germanu afroarabove , germani se nechaj vyhnit , stejne nic dobryho nikomu nikdy nic neudelali a zatahli bolsevika do Eropy...

  OdpovědětVymazat
 12. otroctvi v africe zavedli uz arabove davno pred zotrocovanim a vyvrazdovanim slovanskych zemi "evropy" Moc se o tom nemluvi ale podle odhadu v genocide - lovu na cernochy povrazdily 15 milionu lidi . A proc? protoze arabove lovily hlavne muze a tem urezaly genitalie .Zakrok prezil jeden z peti!!1 z 5 !! timto zpusobili ze otrok nemel vuli pro zivot v nadeji na splozeni rodiny a predani pravdy o teto hruze potpmkum a svetu. Byl to otrok odsouzeny na zivot bez cile a nadeje na zachovani rodu.
  Co se tyka obchodovani tak z evropy byly prodany miliony lidi.Deti vrazdeny ,pouzivany na krvave ritualy, zeny znasilnovany a muceny a muzi nuceni pracovat nebo valcit . Nejake reci o tom ze slovankse zeme byly zaostale a civilizovany arabsky svet byl lepsi to muze tvrdit akorat zido-arab nebo ten co zavrhnul svou zemi z nezajmu o svuj vlastni puvod a zivot. Ono samotne slova civilizace mluvi samo za sebe a je to produkt otrokarskych arabsko - zidovksych aktivit. Bohuzel s importovanim nacistickeho krestanstvi vytorene sionisty prisla do evropy vlna odebirani zeme vlastnikum a kdyz se protivili podridit se otrokarske mafii s vatikanu - arabie tak majetek automaticky propadl ve prospech cirkve. Ta vyvyjela tlak na panovniky v cesku ,morave i slezku a ukrajine a proste vsude a ti pak zradily ldi.kulturu a zacali sve lidi prodavat! anglicke pojmenovani slav jsme dostatli od zido zapadni spolecnosti za to ze slovane byli dobri pracovnici. samozrejme ze nase pojmenovani nema puvod od techto ne-lidskych entit a jejich snahy pretvorit svet k obrazu svemu - pedofilie,nadrazenost muze nad zenou ,z toho pramenici rozklad spolecnosti za pomoci homosexuality, puvod arabu je pres 50% z incestnich snatku .... nabozenstvi judaismus,krestanstvi i islam ,vse ma stejny puvod,duvod,principy i ucel. ale je spousta hnupu co neco pisi a snazi se tim povysovat nad svou vlastni podstatu byti protoze jsou tak neuvedomeli a zaslepeni ze si to ani neuvedomuji . Anonymní24. listopadu 2016 19:19

  OdpovědětVymazat
 13. pokud hledate tak casti pravdy lze opravdu najit na internetu. Doporucuji stare indicke texty o tom jak rama vyhnal prvni "zidy" z indie . Pote byly vyhnani s ciny - asie za korupci a rozklad spolecnosti. odtamtud k nam prisli i germani co ukradli nazev "evropanum" i anglo sasove co pokracuji v dile svych panu otrokaru (zidovksych krestanskych muslimksych sionistu) na zniceni slovanske nasi evropy. infiltrovaly zapad a ted se na bile lidi pohlizi jako na otrokare...chazarie , saudska arabie - jako officialni misto puvodu zidu . o predchozich co jsme zminil se jen tak nedovite. dalsi informace poskytuji africti zulu samani ,jak o slovanech v africe tisice let pred kristem. tak ale i o zido araby kteri se meli parit s opicemi atd. nakonec i samotna bible je zidovska a o zidech rika ze eva byla klonem z adamova zebra.jejich snatek tedy incest dal vzniku rodu ... kdo a proc je vytvoril si zjistete sami . adamuv most - misto na ceylonu ....
  za slavu ,cest a svobodu ,at nase kultura ktera jiz pretrvava napric vsemi kontinenty zustane zachovana i po te co my tu nebudem.duchovni uceni slovanu,indu,indianu i africanu vedou ke stejnemu duchovnimu cili a obsahuji informace - slova stejna pro vsechny rozdilne jazyky nejsou nahoda. vibrace jazyka,ton a skladba slov ,pismo jsou urceny k otevreni vedomi a komunikaci v ruznych urovnich vedomi, obrazovemu vnimani , moznost byti v ruznych realitach ,svetech ,komunikaci ze svetelnymi entitami. a dovednost zpracovat tezke negativni energie , nepodlehnout entitam jez je zastupuji. vse je o energii a i tito sionisticti ne-lide se snazi z nas ji vydolovat mucenim,znasilnovanim ,vrazdenim ,degeneraci , travenim lidi i zvirat,valkami,mentalnim otrokarstvim ,uctivanim symbolu stagnace a poroby , kanibalismu vlastniho sveta v podobe- konzumu a civilizace. krve a smrti . lide napojeni na zivotni svetlou energii ktera je neomezena ,ji muzou sdilet a vytvaret tak vetsi prostor a jeji sireni pro blaho "fyzickeho" sveta,tela i duchovniho rozmeru - ducha .duse , energeticke telo. valkami znicena ,korporacemi otravena zeme i zvirata ,lide nejsou schopni v rozvoji teto energie . skolstvi , soudnictvi ,stat,policie ,nadnarodni koncerny, vse je zde pro ucel degenerace a zapomeni na vlastni um ,krativitu zivota a jeho neomezenost
  nic neni nahoda ty neexistuji stejne jako zazraky .

  OdpovědětVymazat