Reklama

.

.

čtvrtek 24. listopadu 2016

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?


Eric Zuesse
24.11. 2016   Zvědavec
Ví to, protože jeho hlavní stratég Stephen Bannon – polyhistor – se osobně zúčastnil výzkumu, který to dokazuje.Bannon byl přizván v roce 1994 k velkému vědeckému experimentu jako „výkonný ředitel“, aby nalezl způsob, jak se vyvarovat závěrů dřívějšího experimentu, že přibližně během sta let (tedy přibližně do roku 2095) bude tato planeta prakticky neobyvatelná, pokud se globální oteplování rychle nezmění. 


V té době (13. ledna 1995) Bannon tento problém objasňoval. Neříkal, že dřívější závěry experimentu byly takové, že by z nich vyplýval zánik, ale místo toho jen příležitostně diskutoval o těchto závěrech a nejasně naznačoval, že to mohly být jen pouhé počítačové simulace, což nebyly. Úvodní poznámku před jeho proslovem pronesl Bernd Zabel, vedoucí biosférických operací, v tomto videu v čase 2:00, kde říká: „[Tento experiment] nám umožňuje měřit, co se děje, jako je znečištění ovzduší, různé hodnoty CO₂; můžeme to měřit tady, nemusíme čekat několik generací, můžete to změřit během šesti měsíců.“

Potom je slyšet Bannonův hlas, jak vysvětluje:
Je mnoho vědců, kteří studují globální změny a zkoumají účinky skleníkových plynů, mnozí z nich mají pocit, že zemská atmosféra bude za sto let taková, jaká je dnes v Biosféře 2 [experiment brzy potvrdil, že je nemožné, aby v této atmosféře život pokračoval, a neexistuje žádný způsob, jak se těmto závěrům vyhnout]. Máme [za sto let] mimořádně vysoké hodnoty CO₂, máme také velmi vysoké hodnoty oxidu dusného, máme vysokou hladinu metanu, obsah kyslíku je nižší [což je samozřejmě plyn, který je pro člověka zásadní], a tak schopnost tohoto místa [hermeticky uzavřené kupolí] umožňuje vědcům, kteří se zabývají studiem globálních změn, a kteří ve vnějším světě [mimo domov] opravdu měli co do činění s počítačovou simulací, toto jim vlastně umožňuje studovat a sledovat dopad vyšších hodnot CO₂ a dalších skleníkových plynů na lidech, rostlinách.

V „Biosféře 2“ (tj. vědecké výzkumné centrum v Arizoně, pozn. překl.) nakonec zjistil, že neexistuje žádný způsob, jak se vyhnout závěrům experimentu, že vyhodnocení, které popsal (zánik planety), by bylo výsledkem tehdy, když se globální oteplování nezmění; takže celá operace byla ukončena.

Zde je důvod, proč byl experiment ukončen, aniž by byly oznámeny šokující závěry:

Finančník Ed Bass, který Biosféru 2 vlastnil, byl ropný miliardář a jeden z bratrů Bassových, který zanedlouho (spolu se svými bratry, jejichž příbuzným byl ropný magnát Sid Richardson) katapultoval George W. Bushe do Bílého domu jako někoho, kdo zásadně neuznává globální oteplování (něco zásadně cenného pro ropné a plynárenské společnosti - obzvláště v americkém Bílém domě).

Ed Bass věděl, že pokud bude moci vědecky prokázat, že globální oteplování nebude ve skutečnosti špatné pro život na Zemi, pak by se riziko se sto padesáti miliony dolarů na financování tohoto experimentu vyplatilo mnohonásobně více, než z příjmů z PR (styk s veřejností) od dalších ropných a plynárenských společností. Předtím, než experimenty zrušil, utratil nakonec 200 milionů dolarů. Bylo to hodně peněz, dokonce i pro tohoto miliardáře.

Výpočty z předchozích údajů experimentu, který byl prováděn v Biosféře 2, předpověděly, že by rostliny a živočichové (včetně člověka) nepřežili bez drastického snížení plynů, způsobující globální oteplování. Bannon byl nyní výkonným ředitelem Biosféry 2, řídil tam ve skutečnosti druhé a přísněji kontrolované kolo experimentů, aby určil s větší jistotou, jaký by byl skutečný výsledek, kdyby se ohledně globálního oteplování neudělalo vůbec nic.

Stav, který popsal ve videu, bylo právě to, v co finančník mocně doufal, že nový kontrolovaný experiment vyvrátí. (Se sníženým obsahem kyslíku, mnohem vyšší hodnotou oxidu dusného a vyšší hodnotou metanu by lidé nemohli existovat, požáry by nekontrolovatelně zuřily v globálním měřítku, takže hoření by ještě více vedlo ke snížení obsahu kyslíku na planetě.)

Ukázalo se, že závěry z Biosféry 2 jsou v rozporu s touto nadějí, která byla nadějí pro veškerý průmysl uhlíkových paliv; takže celá biosférická operace byla ukončena a nic z ní nebylo publikováno. (To se podobá tomu, kdy cukrovarnický průmysl prováděl „vědecký“ výzkum, který financoval, anebo tabákový průmysl či průmysl s geneticky modifikovanými potravinami, a co všechna průmyslová odvětví dělají: osobně vyberou to, co předloží jako materiál pro „vědeckou“ publikaci, a tak činí z „vědy“ pouhou služku propagandy.)

Experiment byl představen veřejnosti, jako kdyby šlo o testování lidského přežití během meziplanetárního cestování. Proto dostal experiment název „Space Biosphere Ventures“ (tj. „dobrodružství ve vesmírné biosféře“). Tak bylo zajištěno, že pokud by experiment nedosáhl kýženého výsledku - což se právě stalo - mohl být celý projekt popsán jako neúspěšný experiment, týkající se vesmírného cestování.

To je způsob, jakým to sdělovací prostředky oznámily, a stále o tom hovoří v tomto duchu. V současnosti dokonce Wikipedia,

a také ekologické stránky, kryjí ropný a plynárenský průmysl zprávou, v níž popisují experiment jako by šlo o historický popis této záležitosti; a jako kdyby tento typ institucionální „vědy“ (selektivní zveřejňování či nezveřejňování vědeckých studií, jež jsou financovány formou úroků, které mají finanční zájem na jejich závěrech) představoval skutečnou vědu; mýty tak pokračují - a tak nás vedou ke „konečným časům“, které vlastně pramení z popírání vědy, pouhého napodobování vědy. Zkorumpovaná „věda“ není vůbec žádná věda. Je to jen forma styku s veřejností. Je to varianta náboženství (zmanipulované a na víře založené masové přesvědčení - masová propaganda), která vůbec nemá nic společného s vědou. Proč dokonce ani ekologické organizace neměly zájem o takovou nákladnou studii o přežití člověka při vesmírném cestování, financovanou ropným miliardářem? Nedomnívali se snad, že ta „krycí“ zpráva bude na každý pád podezřelá?

V období 1991-1995 za to Ed Bass utratil 200 milionů dolarů; šlo o vůbec první sérii stále přísněji kontrolovaných experimentů, využívajících hermeticky uzavřenou miniaturu – fyzicky zmenšený model, namísto pouhého počítačového modelu - biologického a fyzického ekosystému Země. Udělal to proto, aby zjistil, zda se ekosystém této planety zlepší, zhorší nebo zanikne, pokud bude nárůst uhlíkových plynů pokračovat stávajícím tempem. Bylo zjištěno, že k zániku planety dojde během sta let, a proto pokračuje mýtus o tom, že tyto experimenty byly o vesmírném cestování a nedošlo se k žádnému závěru; „krycí“ příběh zůstává, historie je potlačena. Mýty tímto způsobem vítězí.

Pravděpodobnost, že nově zvoleného prezidenta Trumpa dosud o této skutečnosti neinformoval jeho hlavní stratég, který hrál klíčovou roli v závěrečné řadě těchto experimentů, je prakticky nulová. Bannon jasně popsal atmosférické záležitosti, které byly prozkoumávány, a všechny se týkaly globálního „oteplování.“ Dohlížel na konečný fyzický a biologický test, týkající se této záležitosti, která má tak zásadní význam pro ropné a plynařské miliardáře.

Ohledně realistického, nadějného vyhodnocení budoucího Trumpova prezidentství - viz zde.

Momentálně jsem na pochybách, pokud jde o Trumpovo prezidentství. Vyhodnotím-li současnou situaci, jak nejlépe umím, včetně svých největších obav, zmíním něco, k čemu může dojít v ještě kratším horizontu, než je globální hoření - a to, že Trumpovci nerozumí válce mezi sunnitským islámem, zastoupeným Saúdskou Arábií, a šíitským islámem, zastoupeným Íránem, a že proto nejsou schopni rozpoznat, že Amerika je na špatné straně tohoto konfliktu - jsme spolčeni se špatnými lidmi v této globální islámské válce. Írán není a nikdy nebyl americkým nepřítelem; Amerika je íránským nepřítelem od doby, kdy byl svržen íránský, progresivní, demokraticky zvolený premiér Mohammed Mossadegh v roce 1953, který byl poté nahrazen fašistickým diktátorem. Veškerá agrese v americko-íránských vztazích byla vlastně ze strany Ameriky (což skončilo v roce 1979 tím, že byl vytvořen „blowback“ (tj. „zpětný úder“, pozn. překl) proti americkému fašismu bratrů Dullesových - převzetí íránské vlády šíitskými fundamentalisty). Oproti tomu byla událost 9/11 Saúdskou operací. Agrese šíitských fundamentalistů vůči USA je zřejmá. Spojené státy pod Trumpovým velením by měly pozvolna směřovat k oficiální americké omluvě íránskému lidu (Saudové, Thajci a Sabahové, a další aristokraté z řad sunnitských fundamentalistů tím budou pobouřeni, protože vedou tento fašismus a spoléhají na americkou aristokracii, že je ochrání zároveň s jejich režimem). Tento americko-fašistický státní převrat v roce 1953 byl prvotním hříchem Ameriky. Stále to kazí světové dění. Trumpovo prezidentství selže, pokud nepochopí tento základní fakt z novodobých dějin.

Brilantní novinář a zpravodajský komentátor, píšící pod pseudonymem „Tyler Durden“, zveřejnil na svých stránkách „Zero Hedge“ 19. listopadu článek „Válka vypukne mezi neokonzervativci a liberály kvůli Trumpově zahraniční politice“, v němž popisuje zcela nezaujatým způsobem interní konflikty Trumpovců. Když to shrnu: „Neokonzerativci“ chtějí, aby prezident Trump nezaměřoval tak velkou pozornost na džihádisty, a soustředil se jak na Írán, tak Rusko. (Kongresoví Demokraté jsou, stejně jako kongresoví Republikáni, v drtivé většině v „neokonzervativním“ táboře, ačkoli o sobě nemluví jako o „neokonzervativcích“, ani žádném jiném typu „konzervativců“. Hillary Clintonová byla sama silně neokonzervativní, i když to nikdy veřejně nepřiznala).

Na rozdíl od problematiky globálního hoření (eufemisticky nazývaného „oteplování“) si Trump pravděpodobně není vědom otázky americko-íránských vztahů a globální války mezi sunnitským a šíitským islámem. To, zda bude jednat v souladu s pochopením té či oné záležitosti (globální hoření a/nebo naše špatné spojenectví a války), zůstává stále nejasné. Ale přinejmenším v souvislosti s globálním hořením je jasné, že téměř jistě chápe pravdu: vzhledem k tomu, že jeho hlavním stratégem je Stephen Bannon, Trump by musel být idiot, aby to nevěděl. Cokoliv řekne nebo udělá v souvislosti s globálním hořením, lze opodstatněně předpokládat, že o této věci zná pravdu.

8 komentářů :

 1. ...tybláho ještě, že udělali ten model Biosféry 2 jinak by planeta s životem kolem 4,7 mld let nevěděla co má dělat během posledních 100 let tady

  no to bylo o fous

  ...klííííííííd ...to my tady nebudem

  OdpovědětVymazat
 2. Jak ví každé malé dítě, od vzniku planety zde proběhlo mnoho dob ledových. Po době ledové nastává oteplení a po globálním oteplení zase příjde doba ledová. Jsou to cykly ve vývoji planety a NIKDO s tím nic nenadělá!!! Nebo snad v době před miliony lety mezi dvěma dobami ledovými to oteplování zavinili lidé, kteří už tenkrát asi pálili pet lahve? A nebo snad těžký průmysl těch dob to zavinil? Nenechte se vysmát! Kolikrát museli "vědci" přidávat vteřinu, aby "přizpůsobili" (LIDMI vymyšlený a detailně rozdělený) čas zpomalování oběhu země po své dráze?

  Být dnes mladý, tak se dám na takovou "vědeckou" dráhu a jsem nadosmrti zajištěný a to bez práce a hlavně bez hmatatelných závěrů! Prostě bádámo, patlámo, jámalálika.

  OdpovědětVymazat
 3. Zemskou atmosférou pronikne v infračerveném okně pro CO2 1 lomeno číslem s 1000-2000 nulami. Podle teorie propagované IPCC dochází k sorbci a bezztrátovému znovuvyzáření fotonu nejméně 1000x než opustí atmosféru. A kupodivu teplota v minulých dobách kolísala i bez vlivu člověka a v geologicky dávných dobách byla koncentrace CO2 i 30 a více krát vyšší než dnes. Řekl bych, že Trump používá selský rozum. jogín

  OdpovědětVymazat
 4. Snad, jen, by ten pán co vydal tolik energie na svůj STRACH mohl také prezentovat graf vývoje CO2/teplota za posledních 500 let. Ono to potom vypadá trochu jinak....Ale zase máme pár nových miliardářů co se na tom pakují....a dále mi slušná slova došla
  Six

  OdpovědětVymazat
 5. Kolem roku 1000 pěstovali Vikingové v Grónsku zeleninu. A pak během pár generací přišlo takové ochlazení, že tam ty osady zanikly. Toto vysvětlit se nikdo nesnaží.

  Takže experimentují, jak se jim to hodí.
  Navíc mám podezření, že na zmenšeném modelu se to všechno chová jinak.

  Na druhé straně, svět je šíleně přelidněný. Když Čína zavedla "politiku jednoho dítěte", tak jí to Západ otloukal o hlavu, jako násilné, nedemokratické řešení.

  Uznávám, že bylo trochu hloupé, ale předvedl snad Západ nějaké chytřejší? Naopak. Teď se nechá zahlušit povodní muslimských vetřelců.

  Chudáci naše děti. Budou muslimy, nebo otroky. Během dvaceti let to začne.
  PB

  OdpovědětVymazat
 6. Člověk bez kyslíku po pěti minutách umírá. A co děláme? Každodenně kácíme lesy po tisících hektarech, ať již z hamižné nenažranosti koncernů, nebo ze zoufalství z bídy chudáků. Umí někdo mimo stromů produkovat kyslík a vázat na sebe uhlík? Vyrábíme miliony automobilů, které chrlí do ovzduší sračky a spokojeně je dýcháme. Ničíme biotopy a biodiverzitu. Všechno chemické svinstvo splachujeme do moří a oceánů, prostě chováme se k této planetě, která nás zrodila, jako vrazi své vlastní matky. Všechno má své meze a je jisté, že to musí mít následky, které v určitém bodě budou nezvratné a nenapravitelné. Ropaři vysávají tuto planetu jako upíři a nedopustí, aby se vědecký pokrok posunul jiným směrem než k neustále zvyšované spotřebě. Jenže kapitalistický systém je založený na zvyšování zisku za jakoukoli cenu a pokud nezničí Zemi válkou, zničí ji drancováním, rabováním a znečištěním. T

  OdpovědětVymazat
 7. Zeměkoule lidský lišej přežije, ale lidský lišej nepřežije bez zeměkoule.
  Je úžasné, smutné a pro lidskou společnost tragické, kolik pitomců zlehčuje ekologická varování, vysmívají se vědě a experimentům, aniž o věci a podrobnostech vědí něco bližšího, jak si neuvědomují, jak zásadními proměnami procházeli živé organismy při změnách zemského podnebí a atmosféry. Člověk a lidstvo není nějaká bakterie, kolonie bakterií, virů nebo nějakých nižších organismů, hmyzu či jiných živočichů. Než potkani zaregistrují nějaký problém, tak to už bude lidstvo dávno na lopatkách, rozvrácená společnost, války, migrace, teror, bída, hlad, násilí, vraždění.
  V mezidruhovém boji živočichů se lidský rozum ukázal jako vynikající zbraň, ale pro vztahy v rámci druhu je to největší slabina. U značné části lidí totiž nejčastější formou myšlení je namýšlení si, že myslí. Pak se lidé masívně stávají obětí lží, podvodů, manipulací a intrik svých spoluobčanů, vykutálených lumpů. Místo reflektování alternativ a respektování variantního vývoje sází na jednu kartu, místo pochybování věří - a pak nevěří svým očím, jak zle dopadnou.
  Extremizace počasí a podnebí, médii v zavádějící, zjednodušující zkratce nazývaná globální oteplování, je sice předmětem rozhovorů, vzpomínek a stěžování si snad všech dospělých Evropanů, ale že by to daly masy do souvislosti s informacemi a varováními spojenými s "globálním oteplováním", to nikoli. Nemusí to dopadnout podle nejčernějších scénářů, ale změny budou. Lidé chudí hmotně i duchem si namýšlejí, že se (jim) nic nestane. Přitom na ně to dolehne nejtíživěji - u nich může být pokles kvality života na polovinu fatální, protože se dotkne základních životních potřeb, zatímco když Bakalovi poklesne kvalita života na čtvrtinu, tak stále ještě bude v porovnání s chudáky za vodou.
  Na začátku války v Sýrii stály oprávněné demonstrace kvůli neřešení důsledků dlouhodobého sucha, loutkovodiči Západu na to naroubovali své zájmy a je z toho tragédie milionů lidí a potíže dalších stamilionů lidí. Čeští hlupáčci budou kvůli "globálnímu oteplování" pobekávat podle not svých loutkovodičů netušíc, že loutkovodiči práci a postoje naivek potřebují k vytvoření polštáře pro krizové období, kdy si pak z ovcí nadělají předložky, aby si mohli vytvořených rezerv sami užít.
  KR

  OdpovědětVymazat
 8. Vy jste při hledání rychlé půjčky?
  Finanční prostředky v době kratší než 24 hodin?
  Pojištěný a zajištěné úvěr?
  Půjčky na 3% úrokové sazby?
  Spojte se s námi o půjčku na adrese: WestFidelityservice@gmail.com

  OdpovědětVymazat