Reklama

.

.

středa 30. listopadu 2016

Jaromír Kohlíček (europoslanec): Vystoupení v Parlamentu EU ke Zprávě O strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

30. 11. 2016
Zpráva paní Elžbiety (Bieńkowská*) Evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky) se zřejmě omylem jmenuje O strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, které proti ní vedou třetí strany. Již letmý pohled do textu o 58 odstavcích ukazuje, že ve skutečnosti se zpráva zabývá zejména způsobem, jak propagandisticky působit ve třetích zemích proti jejich současným režimům. Několikrát je zdůrazněno, že dobrým příkladem jednotlivým zemím EU je činnost Velkého bratra, Spojených států. Rusofobie, která je charakteristická pro významnou část polské politické scény nachází svůj výraz ve členění zprávy. Po úvodních odstavcích nejdříve najdeme krásně nazvanou kapitolku pod označením Pochopení a odhalení ruské dezinformační a propagandistické války.

Po 9 odstavcích prodchnutých třesknutou rusofobií se bigotní katolička zabývá metodami Islámského státu. A to v celých 8 paragrafech. Zdá se tedy, že v jejích očích jsou islámští radikálové a jejich metody radikalizace, poměrně rozsáhlé muslimské obce uvnitř EU, podstatně méně nebezpeční než Rusko, které se odmítá stát surovinovým přívěskem států EU. V dalších odstavcích se dočteme, například: “...a vyzývá členské státy, aby přizpůsobily a aktualizovaly své právní předpisy…, nebo …aby plně prováděly a prosazovaly stávající právní předpisy týkající se projevů nenávisti…“. Pokud budu tuto formulaci brát vážně, autorka zprávy bude jistě záhy, nejspíše v Polsku, vyšetřována pro šíření chorobné rusofobie.

*) Elžbieta Bieńkowská (*1964) je polská liberální politička, od listopadu 2014 komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky v Junckerově evropské komisi. Absolvovala magisterský obor orientální filologie na Jagellonské univerzitě. Přednášela na Slezské polytechnice v Gliwicích  Následně rozvinula kariéru ve státní správě. Působila v obchodním odboru úřadu Slezského vojvodství, než se stala šéfkou sekretariátu programu Evropské unie Phare INRED. V první vládě Donalda Tuska působila mezi lety 2007–2011 jako ministryně regionálního rozvoje. Dále viz zde.

2 komentáře :

  1. CO byste chtěli od polských šmelinářů.Kde ve světě kouknete tam se to rojí šmelináři z polska.A že jim to v RF zatrhli, tak hr na ně.

    OdpovědětVymazat
  2. Reskript Evropského parlamentu: každý poddaný usvědčený z kacířství proti evropským hodnotám bude potrestán jednoroční prací na evropském díle. Kdyby přesto proti námi vymezených hodnotám ve svém kacířství setrval, měl by bát trest prodloužen až na tři roky. A kdo by se ani potom neobrátil, bude navždy vypovězen ze společenství evropských hodnot a v případě návratu na gumovém člunu potrestán ztrátou hrdla. Kdo by se prvním potrestání polepšil a stal se vyznavačem našich evropských hodnot, měl by být po odpykání trestu propuštěn, ale postaven pod dozor kněží z Evropské komise a evropského soudního dvora. V případě, že by znovu upadl do bludů, měl by být odsouzen na galeje bez časového omezení. ženy, staří a slabí muži by měli být vymrskáni a též vypovězeny, jejich statky připadnou evropské vrchnosti a tyto budou osazeny poddanými vyznávajícími naše evropské hodnoty. Kacířští kazatelé budou potrestáni na hrdle, udavač dostane odměnu 100 euro v mincích ražených v Řecku, a kdo by kacíře sám dopadl a odevzdal soudu, pak 300 euro. Jméno udavače nesmí býti prozrazeno. Je přísně nařízeno vše co svádí ke kacířství odstraňovat. Příslušným rodičům budou odňaty děti a dány pod dozor evropských hodnot. Toto nařízení bude každým rokem obnovováno a doplňováno. Libuše Kroková

    OdpovědětVymazat