Reklama

středa 2. listopadu 2016

Národ nedělí prezident, nýbrž již od počátku havlisté!

Jiří Jaroš Nickelli
2.11.2016  České národní listy

Když čtu všechny ty rozbory nejrůznějších akademiků, analytiků, politologů,sociologů, politiků,medialistů, neziskových koryfejů na téma rozkolu či rozdělení občanstva naší republiky, nestačím se divit. Někdy dokonce mívám dojem, že jsem v jiné zemi - v zemi okupovaného protektorátu III. říše, pod jejíž záhubnou ochranou jsme setrvávali celých šest let. Jindy zas tyto expertízy ve mně vyvolávají dojem, jakoby ještě stále neskončil poúnorový stav bezmezné oddanosti velkému generalissimu (který nás ovšem, budiž po právu řečeno, zachránil při životech, včetně dnešních analytiků a jejich potomků). O rozdělení společnosti prezidentem to tvrdí například svorně sociolog pan Přibáň, nebo europolitik pan Rouček, a řada dalších učenců a politiků.

Než k věci samé.

Naši analytikové a učenci svorně tvrdí, že náš president Zeman prý tvrdě rozděluje společnost a národ a z tohoto politického extrému prý žije. Mám za to, a mohu klidně použít jen zdravý selský rozum, že tato tvrzení jsou na hony vzdálena historické pravdě.

Vždyť řada z nás starších si dobře pamatuje celý vývoj republiky jak před převratem, tak i po převratu, který dostal účelový název "sametová revoluce",ačkoli řečeno s Voltairem nebyl ani revolucí ani sametem. Podle mne to byl obyčejný garniturní mocenský převrat s předáním moci od jedné vládnoucí třídy třídě jiné (a nyní mne prosím nekritizujte vy, odpůrci třídního dělení, když se dnes neustále žvaní podle anglosaského modelu o "střední třídě", bité seshora i zdola. A přitom ta "střední třída" neexistuje, a jde o spojení moderního proletariátu s maloburžoasií. Pouze se to nesmí vyslovit, protože to nekorektně páchne politikům a akademikům!) Pravda, změnil se režim i dokonce podstata společenského řádu. Drtivá většina, která toužila zcela idealisticky po socialismu s lidskou tváří, dostala kapitalismus s mírně nelidskou tváří. A tento převrat, který nebyl revolucí, nýbrž návratem k předchozí společenské formě, se udál pod vlajkou "lidských práv a zejména demokracie", protože otevřené slovo "kapitalismus" bylo tehdy politicko nekorektní. K těmto sloganům, pod nimž se tehdy bojovalo o změnu starého režimu v novorežim, ovšem musím přidat ještě jeden, který byl podstatný pro další vývoj, a pod nímž se rozvinul i vrchol permanentní krize státu od roku 89 - a to slogan "pluralita"! To bylo to slovo, pod kterým bojovali studenti 17.listopadu v době,kdy prvotní význam svátku Mezinárodního dne studentstva - totiž boj proti fašismu - byl dávno odvržen jako zastaralý muzejní exponát, nevhodný pro svou dobu. Což je patrné dodnes na názvu státního stvátku k hanbě republiky a k celosvětové ostudě z toho plynoucí. Takto tehdy revoluční praporečníci žádali lidská práva, demokracii a pluralitu. V jejich čele byl "světoznámý, charismatický, zlorežimem persekvovaný" Václav Havel, z něhož světová média, velmoci a společenští koryfejové Západu stvořili idol moderního revolucionáře demokracie, jakýsi myšlený protipól Che Guevary (který ovšem za své ideály neváhal bojovat fyzicky i padnout). A tento idol listopadového převratu roku 89 veškerým svým jednáním a projevem poprvé rozdělil národ napříč dosavadním tradičním dělením.


První rozpolcení národa. Havlovy "staré a nové struktury"

Jaké že to bylo dělení za doby socialismu (dnes zvané dobou "totality", přičemž nešlo o totalitu, nýbrž o autoritativní režim)? Bylo to dělení na komunisty a nestraníky. Bylo to dělení jasné a přímočaré.

Nové dělení Havlovo bylo jiné. Rozdělilo národ na "staré struktury" a "nové struktury". Pan president Havel toto dělení ornamentoval slogany o "temných nitkách starých mafií", "o slušovických starých strukturách" apod. A toto dělení bylo přijato jako politický a společenský kánon, - pamatuji, jak se lidé v Brně zdravili na ulicích "jak se máš, stará strukturo?", převrátilo dosavadní poměry a nastolilo nejen politický, ale i celospolečenský chaos, o jakém se "ani socijálistům nesnilo". A z něhož se naše republika nedostala dodnes. Do "starých struktur" byli vedle exponentů starorežimu - komunistických funkcionářů, kteří neodpadli od strany, estébáků, vojáků socialistické armády, pohraničníků, milic, atd. sem byli zařazeni i úspěšní novozemědělci typu slušovických pracovníků, mnozí vědci, kteří jen rozvíjeli obor, inteligence, jež sloužila státu za starorežimu atd., a též některé kádry stran a organizací Národní fronty - zejména lidovců, svazarmovců, a v minimální míře socialistů, které starorežim na rozdíl od lidovců (až na výjimky lidoveckých rebelů) považoval za skutečnou opozici, a za jejich legitimace se profesně trestalo! Nyní všichni spadli do pytle starých struktur - tam byli zařazeni i ti, kdož se neztotožnili s nově nastolenou eklektickou ideologií havlismu - tzv. "nepolitickou politikou občanské společnosti", byť to bývali oponenti a persekvovaní starorežimu!! Připomeňme jen pro přesnost, že od této ideologie se tehdy manifestně distancovala i první politická strana novorežimu - Klausova ODS! A to na rozdíl od Občanského hnutí, věrného havlismu. Toto bylo první polistopadové rozdělení naší společnosti s výsledky, jež napáchaly nedozírné morální i fyzické škody na množství lidí a podle některých pamětníků vedlo i k sebevraždám...


Druhé rozpolcení národa - následek rozpolcení společné republiky

Druhé rozpolcení českého národa nastalo s rozbitím společného státu (podjatí politologové tvrdí, že šlo o pokojné a diplomatická rozdělení, a ještě se nestydí dávat to za vzor zahraničí!). Rozbití společného státu i podle historického výroku pana V. Mečiara inicioval "nikoli pan Klaus ani on, ale pan Havel" , a to rozpoutáním tzv. pomlčkové války a zrušením zbrojovek na Slovensku, které připravilo o existenci tisíce Slováků. Ti to panu Havlovi dodnes nezapomněli... Toto rozbití ČSFR bylo provedeno bez celostátního referenda a bez plebiscitu obou národů. Správně je uvedeno ve Sborníku Živé hodnoty Masarykova Československa, vydaném v Brně - "Nás občanů se nikdo neptal!". Stejným autokratickým způsobem byly národy obou nových republiky vmanévrovány do paktu NATO, když předtím vůdce převratu Havel se veřejně dušoval, že nikdy do nového vojenského paktu nevstoupíme! Bylo ovšem zapotřebí válčit proti nebohé Jugoslávii a trasovat bombardéry přes kolaborantské Česko... Dodnes existuje velká skupina občanů, považujících se stále za Čechoslováky, kteří v obou republikách rozbití společného státu nikdy neodpustí....


Třetí rozpolcení národa - dva tábory přímé volby prezidenta

Vůbec nejmarkantnější rozpolcení národa nastalo při první přímé volbě prezidenta České republiky poté, co do konečného kola volby vstoupili dva protikandidáty, kteří se stali doslova inkarnáty dvou veřejně znepřátelených táborů občanstva - na jedné straně tábor pana knížete, na druhé straně mnohem větší tábor pana Zemana. Již samotné označení těchto táborů jakoby symbolizovalo základní rozpor mezi občany - na jedné straně symbol kutého feudalismu, monarchismu, kníže, na druhé straně symbol husitského demokratismu, Zeman. Tento rozpor trvá dodnes a vedl k jednomu s nejšílenějších ataků tzv. elit, prager kavárníků, sudetistů, klerikálů a podobných skupin, na samu demokratickou podstatu přímé volby hlavy státu, když dnes dokonce vystoupil senátor s návrhem zrušit funkci presidenta republiky. Již tehdy, dávno před dnešní krizí republiky, rozpoutali právě tito elitáři pod svým praporečníkem knížetem, a jeho služebníkem panem Kalouskem, starým renegátem lidovců, hotové mediální a propagační peklo, doslova exorcismus proti panu Zemanovi a jeho příznivcům. Příznivci kandidáta Zemana byli od počátku označeni jako "staří, nevzdělaní, pologramotní, závistivci, bolševici" a já nevím, jakými ještě "superlativy", v podstatě nadávkami. Nejhorší charakteristiky pak na adresu tohoto tábora občanů vyslovil pan režisér Mencl, pokud se pamatuji, když prohlašoval, že pana Zeman volí "nevolníci, kteří vždycky zradí", zatímco pan kníže je představitelem "kulturní noblesy". Pak se objevil slogan, který urazil spoustu slušných občanů - "paneláková lůza" - což také občany, kteří se živí poctivou prací pro stát, spravedlivě naštvalo. Ostatně toto byla ukázka jasného sociálního rasismu. Finito.

Tudíž sociologové tvrdící, že president Zeman prý žije z jím zaviněného rozpolcení národa, se buďto katastrofálně mýlí a snad by měli vrátit své diplomy, anebo účelově tvrdí profesní nepravdy, což je horší případ. Protože jsme právě dokázali, že rozpolcení národa na nepřátelské tábory nezavinil prezident, jenž se stal majákem pro statisíce voličů širokých vrstev národa, nýbrž elitáři se svým reprezentantem knížetem, kteří nastolili jakýsi kánon arbitrů elegantiae společnosti bez mandátu většiny občanstva, a tudíž jako společenští usurpátoři pořádků a mravů. Poté, co dopadli volebním fiaskem, vyvolávají neustále nové a nové majdany a jiné kontrarevoluce proti manifestně jimi nenáviděnému presidentu. I kauza pana Bradyho, zneužitého jako zástupný symbol v útoku na prezidenta Zemana, je toho školským příkladem. Když to tak bude pokračovat dál, zadělává se v Česku na občanskou válku. A jejími viníky nebudou příznivci a volitelé prezidenta Zemana.Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

41 komentářů :

 1. ...národ prošel genocidou díky prokleté cizí katolický církvi.
  Žít v pravdě doporučuji*

  OdpovědětSmazat
 2. Mám obavy, že se cíleně pracuje na vyvolání občanské války, ale ne jenom v ČR, ale v celé Evropě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:16 bohužel, nejste sám. Cítím to naprosto stejně. Kdo na tom má asi zájem ??? Putin to určitě nebude !!!

   Smazat
  2. PUTIN ten může úplně za všechno, za chvíli nám předvede že slunko vyjde na severu. kaporfýld je úplnej břídil

   Smazat
  3. No kolegové o Putinovi si nedělám žádné iluze, ale to co mu všechno dávají za vinu tak to je moc. Myslím si, že i jemu by se šiklo kdyby v Evropě došlo k občanským válkám. On by pak přitáhl se svým vojskem a celou Evropu by osvobodil a zavedl by zde pořádek. Jde jen o to jak by ten pořádek vypadal a taky jak by se k tomu postavili američané. Je to banda trotlů a nikdo neví co by udělali.

   Smazat
  4. 21:2O Něco podobného jak Putina sedí u nás na Hradě.Sebevědomí,arogance,neschopnost přiznat chyby,nevaslechnout druhé,skryta závist z úspěchu druhých to je jim společné a tak u nás podle toho vypadá a v Rusku od příchodu Putina taktéž.D o r.2000 bylo Rusko jak ostatní země Západu.Mělo přednostní přístup ke všemu nač si vzpomělo,přes různé nedostatky i ekonomické bylo přijato v předstihu do G-8,P partnerství pro mír,Rada Rusko-NATO atd.Kremlu rovnost nestačila a partnerství považoval za urážku,chtělo by víc.Zástupce při Radě řekl jasně,dokud aliance nepřehodnotí postoj vůči Moskvě,návrat k normálním vztahům nebude.Jo,tak buďme rádi za světového četníka,kterýmu kdekdo nemůže přijít na jméno,že je zatím drží v bývalém prostoru SSSR.

   Smazat
 3. Uz dlouho jsem necetl tak profesionalni a velmi sectely nazor na soucasne i minule byti v nasi malicke zemicce .. Dekuji

  OdpovědětSmazat
 4. S článkem naprosto souhlasím.

  OdpovědětSmazat
 5. JEŠTĚ byl opomenut titul udělený našemu táboru, který z nás nesmiřitelně nepřátelský tábor skutečně dělá. "Hnědá a rudá prasata".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano - tak to řekl - viz níže (neuvedl jsem výrok tohoto odrodilého zkurvysyna v plném znění).

   Smazat
  2. Přesně,to pronesl ten mizera Hřebejk.Že prej-"rudohnědá prasata táhnou bolševika na hrad"za to má ten šmejd ještě ode mě slíbenou tečku,asi nad ním stojí všici svatí že jsme se ještě nepotkali.

   Smazat
 6. Co v televizi neuvidíte.
  https://www.youtube.com/watch?v=vnjSViHZ2qE&feature=em-share_video_user

  OdpovědětSmazat
 7. Je tam plno chyb! Ten dobytek obřezanej to takhle neřek! Menzel řekl, že "my jsme přeci jen ti potomci těch nevolníků!". Na rozdíl od knížete. To řek xindl, kterej ještě nedlouho předtím se klaněl mistru svému a učiteli Otakaru Vávrovi, který ve svém filmu Proti všem nechal naše povstavší revoluční nevolníky drtit svými cepy železné obilí tvořené pány jako jsou právě tito ničemní Schwarzenberkové! Ještě že se toho velký vlastenecký režisér nedožil! V horbě by musel rotovat co tento dobytek a nezřízený jeho žák z tlamy svý nečeský vypustiti ráčil! Ale největší urážku českého lidu vypustil ze svý chazarský sprostý tlamy jiný obludný Chazar - jistý zmrd a zkurvychazarský syn Hřebejk! Ten neváhal národ jež tomuto zkurvenci umožnil vystudovat a točit tu svý slinty jako "rudohnědý"! Odtud i Pepkovi žvásty a hýky!
  Takže jek je zjevné, není toto rozdělení nové! Už když byla obležena Libice, naši volali na obležené zemězrádce "Je-li vám svatým Václav, nám je svatý Boleslav!". A jak se naparovali pražští Němci než je Véna srazil kutnohorským dekrétem, což neodpustili Čechům a zle se na nich v Kutných horách vyřádili o pár let později! To Kániš tušil když říkal, že Prahu je třeba spálit na prach - neb to je hříšný Babylon! Nemá být nic než Tábor!" - zvolal! A jen bratr Želivský mu zabránil konat a pražskej zemězrádnej xindl spolčil se s Němci a vraždou se Jenovi za přímluvu jeho odměnil! A stejně zrádně se tito lotři zachovali když na Bílé hoře za národ krváceli moravští šlechticové a když na Karově mostě pod vedením jezuitských páterů pražský studentíci bránili švédským osvoboditelům vstoupit do města! Tento odporný xindl rovněž zklamal na barikádách 1848 navzdory snaze všech poctivých Čechů zemi ze spár Habsburků a papeženců vyrvati! A nebylo to zdaleka naposled co pražský zemězrádný xindl zklamal národ! Jeho pootmci jsou havlisti a khárlodiní sudeťáci a jejich flanďácký pomahači typu Hermana!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hřebík je nevzhledný hňup, a ten přitroublý, parohatý stařec, který byl kdysi režisérem, už dávno neví která bije.

   Smazat
  2. Na Bílé Hoře žádní moravští šlechtici nebo-
   jovali.Měli najaté německé žoldnéře,které
   platili a seděli doma.Že to byli Moraváci
   je jen mýtus,že se nazývali moravské podle
   plátců.Tolik historie.
   Petr Majevský

   Smazat
  3. Není důležité se čílit ale připravovat se prakticky na "bitvu". Snad nový zeman najde schopné vojevůdce, "vojáků" je dost.

   Smazat
  4. Petře, Vaše averze ke všemu moravskému je už paranoia. "Němečtí žoldnéři" měli aspoň vojenskou čest, která českým pánům chyběla. Nevím zda "Svatoplukovy pruty" nepochopili právě Češi a zradou se nedostali k moci po Velké Moravě. Takovouto "debatou" chcete docílit co? Jste pražský hloupý komunista nebo Troll?

   Smazat
  5. Ti němečtí žoldnéři byli zaplaceni,proto se snažili si ty peníze zasloužit než se vzdali,to nebylo o cti vůbec,žoldnéř nemá žádnou čest,protože bojuje za kohokoliv a navíc tady za jiný národ,který byl vždy jen nepřítelem. / Češi Velkou Moravu zničili,protože je,oslabené,vydírala po jejich válkách s Franky o žádném zmocnění se jí zradou nic nevím.

   Smazat
  6. 22:06-nezklamal jste mne Petře. Nevím, co je vhodné na "žlučovitost". Také nechápete "tři pruty",Čechy, Morava, Slovensko.

   Smazat
  7. Anonymní2. listopadu 2016 20:34 pekne video

   Smazat
  8. 22:06 - proč jim nepřišli Pražáci na pomoc? Moravští páni to měli daleko! To je tam nechali padnout za svou zem? Cizince najatý za moravský peníze? Hanba!

   Smazat
  9. A proč Kuba Stuartů zastavil sbírku dobrovolníků v Londýně? Proč hodil přes palubu vlastního švagra a dal přednost habsburskýmu papeženskýmu souvěrci před příbuzným? Angláni nás vždycky zradili a zradí!

   Smazat
  10. Češi nechtěli válčit a ten jejich cizácký Zimní král utekl z Prahy ještě před skončením boje.

   Smazat
  11. 23:02 - Áno, "tri prúty", Čechy, Morava, Slovensko". Toho si bol vedomý aj ten americký poskok Venca Fľaška, keď sa pričinil o rozdelenie ČSFR. Tiež vedel, že Slováci ho nikdy nezvolia za prezidenta ČSFR. Dovody: likvidácia zbrojného priemyslu na Slovensku a osobný chtíč toho poskoka, aby bol aspoň prezident ČR.
   keď nemohol byť prez. ČSFR.

   Smazat
  12. Ano, tak to bylo!

   Smazat
 8. DOBRÝ DEN, MYSLÍM, ŽE BY ČTENÁŘI UVÍTALI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SEZNAM PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ NA 17. LISTOPADU. našel jsem to až na nwoo.org http://www.nwoo.org/2016/11/01/prehled-akci-17-11-2016-v-praze/

  OdpovědětSmazat
 9. Odpovědi
  1. Menzel není zmrd.Je to hnida,která pro peníze
   udělá cokoliv.Na svůj podpis pod prohlášení
   12ti evropských režisérů si už určitě nepama-
   tuje.Spíše nechce pamatovat.
   Petr Majevský

   Smazat
 10. havloidu je malo imigranti tu nastesti nejsou tak snad v nasi zemi zadna obcanska valka nebude

  OdpovědětSmazat
 11. Havla jsem od počátku nesnášela - nevím, nějakým způsobem byl pro mě nevěrohodným a Klause jsem považovala za kariéristu, který ničil rodinné stříbro republiky. Už tehdy v v r. 1992-3 se říkalo, že se zhaslo, aby chytří si nakradli a hloupým zůstala lopata. ODS se tím ani netajila! Ani Havel, ani Klaus nebyli "moji" prezidenti. A je pravda, že tehdy se lidé začali rozdělovat do táborů těch nebo oněch. Tam to vzniklo a teď jen někdo nahlas řekl to, co je tady už od 90 tých let. Pouze to šikovně navlékl na prezidenta Zemana. Jo, jo, je to tak.

  OdpovědětSmazat
 12. Kapitalizmus tohle prostě dělá: jeden je bohatý, druhý chudý. Když navíc ten chudý musí pracovat mnohem víc než ten bohatý, který využívá bez skrupulí informace, které získal od podobných jako on, a pořád žije od výplaty k výplatě, tak je rozdělení společnosti logickým vyústěním. Proč nás to tak překvapuje? Protože jsme léta žili v podstatě všichni stejně, nebylo příliš rozdílů, a každý musel normálně pracovat, jinak ho zavřeli. Byla to vlastně idyla, jedna velká starost - existenční - odpadla. Nikde vás neokrádali, zboží nebylo moc, ale bylo celkem kvalitní a vydrželo. Po takzvaném sametu se všechno, co v minulosti společnost dělilo, vrátilo, a protože se k tomu zhaslo, ti drzejší si přišli na majetek, o kterém by se jim za socíku ani nesnilo. Paradoxně to byla spíš vychytralá než vzdělaná část společnosti. Až prezident Zeman se stal mluvčím těch okrádaných. Samozřejmě, ne všichni podnikatelé jsou zloději a ne všichni chudí jsou prací udření ubožáci. Vinit pana prezidenta, že rozděluje národ, to je od představitelů takzvaných elit, které hulákají po náměstích a v televizních show jednak projev hulvátství a opovrhováním lidí, kteří je svou prací živí, jednak zneužíváním významu slov jako svoboda a demokracie, na které jim nikdo nesahá, ale přesto se snaží v jejich jménu manipulovat českým veřejným míněním, a jednak totálního blbství, protože většina z nich vůbec nechápe, o co se ve světě i u nás hraje a jsou sto let za opicema. Za provázky vzadu tahá někdo docela jiný, mající ohromující moc a peníze schopné zkorumpovat všechno. Televize jim v tom nahrává a vytváří mylný dojem, že začíná revoluční vzpoura proti nesnesitelnému útisku. Ta to taky nedělá zadarmo, a navíc se všichni třepou strachy, až je z jejich teplých místeček smete rozzuřený dav. Ještě to chvilku potrvá, budou se upoceně snažit, ale obyčejný český človíček má hlavu dobře srovnanou. Jen pevně doufám, že potenciální voliči Babiše si pro sebe vyvodí ten správný závěr: Babiš v těchto pohnutých dnech zmizel, pak podpořil Hermana, včetně jeho dalších ministrů a poslanců, a je už zcela zřejmé to, co tu zaznělo v některých článcích a co mě samotnou napadlo někdy předevčírem: Babiš půjde do koalice s Lidovci a STAN. ČSSD padne, jestli ji její voliči nepodrží, a myslím, že by měli, jakkoli je Sobotka zoufalý premiér. Když ho vymění a vytvoří opravdu soc-dem program, nemuseli by dopadnout tak špatně. Pro mě osobně je nadvláda černoprdelníků s Gazdíkem a Babišem to nejhorší, co si dokážu představit, zas se jim tam protlačí Kalousek jako znovu nalezený syn, a ODS je tiše podpoří. Na straně levice zbydou komunisti s ČSSD a vedle nich Okamura, a jestli některé z těchto stran (podle svých osobních preferencí) hodně, hodně ve volbách nepodpoříme, do pár let se stane tohle: zruší funkci prezidenta ČR nebo aspoň zruší jeho přímou volbu ( nezapomeňme, že parlamentní volby budou dřív než prezidentské), tak aby nemohl pan Zeman být zase prezidentem. A pak už to půjde jako po másle, do pár let jsme součástí Německa, podepíše se TTIP, vtrhnou nám sem hordy investorů, které nám před nosem ukradnou i to málo, co tu zbylo, skoupí půdu, lesy si ohradí, zavalí nás migranty, vyvezou sem všechna svoje svinstva, která nemají kam ládovat. Naše platy půjdou zase hezky rychle dolů, protože mezitím se ekonomika zase zhroutí, jak už to v kapitalizmu chodí, a tak zažijeme znovu časy, kdy se zhaslo. A tak pořád dokola, po spirále směrem dolů. Je to moc ošklivá představa? Tak nevolte STAN, Lidovce a ANO. Zdravím, Pavla

  OdpovědětSmazat
 13. Sakra, proč se mluví neustále o dělení národa, což je podle mne dělení na dvě půlky. Já nejsem ani bílý ani černý. Jiní nejsou ani tam ani tam a navíc s mnou nemusí souhlasit. Nemělo by se spíše psát o čtvrcení a podobně??? Navíc v čem ta celistvost? Ve sjednocení názoru mas? Ale to už tady před revolucí bylo...My opravdu ještě nevíme co to ta demokracie vlastně je.

  OdpovědětSmazat
 14. Vynikající hodnocení reality ! A to podstatné tam je. Že byl "Hadrák" podvod ! Kdyby bylo v roce 1989-90 uspořádáno referendum s touto otázkou : "Chcete skutečný socialismus s lidskou tváří, s přímou demokracií bez partokracie nebo chcete reinkarnaci nelidského, zlodějského kapitalismu ?". Většina národa by chtěla opravdový socialismus. Takže "sametová revoluce" byl jen podvod na lidi a místo abychom směřovali dopředu, spadli jsme do zlodějského tlupo-elitářského systému s dlouhovou ekonomikou, se samozvanými elitami= psychopati, sociopati a především paraziti na práci a životech VĚTŠINY.
  Pro lidskou civilizaci není jiná alternativa, než sociálně spravedlivá společnost bez parazitních elit. A tuto cestu zvolilo Rusko a pomalu a jsitě, evolučné jde po této cestě. Proto Západ a Zákulisí tolik šílí ! Zákon času je neúprosný a stávající, otrokářský tlupo-elitářský systém končí !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže takhle by otázka nikdy nestála! Zeptali by se nás: chcete "šikovský" kapitalistický "socialismus" ala Čína, nebo "sociální tržní kapitalismus" ale západní Evropa? A lidi by volili to druhé. Ostatně tak činí stále - nevolí KSČM s jejími "státními a krajskými a komunálními alternativními podniky" ale strany které prosazují "sociálně tržní ekonomiku". Zemana nevolí proto že chce tady čínský model! Ale proto že mnohokrát zopakoval, že měl sen! Sen jako M. L. King o tom, že jednou budem mít švédský model kapitalistického socialismu! A to naši chtěj - rovnost jako v Dánsku, ale i takové příjmy! A moc se nenadřít - tedy žádná Čína či Německo ...

   Smazat
  2. V Tramtarii je jeden uchylnej bilionar a ten porad rve v mediich ,ze tady lidi nechtej pracovat a jsou liny. Bohuzel mu nikdo nesmi odpovedet , aby se to hovado podivalo kolem sebe , co za 200 let lide vsechny vybudovali z pouste a divociny a aby se predevsim se ta urvana svine podivala na sebe , co von udelal a vybudoval. Byl jenom dosazenej na misto reditele vykrada prirodni bohatstvi naroda . Zrudnej Parazit !

   Smazat
  3. Co bylo ukradeno,musí být navráceno.Platilo,platí a platit bude s přesností a nevyhnutelností kyvadla.Bohužel život člověka není mnohdy dostatečně dlouhý,aby se mu dostalo satisfakce.

   Smazat
 15. Za mě souhlas, to dělítko skutečně vede nejspíš přesně po této havloidní linii doplněné zdegenerovaným názorem na demokracii, pod kterou se schová jak církevní či fotovoltaický tunel tak i privatizace bez řádného dohledu práva, morálky a obyčejného "selského" rozumu.

  OdpovědětSmazat
 16. Další ze zábavných výtvorů Jiřího Jaroše, jimiž obšťastňuje internet už řadu let. Jako všechny ostatní, i tento obsahuje řadu nesmyslů, výmyslů a účelových tvrzení. Já se zaměřím jen na jednu věc, jinak by tento příspěvek byl podstatně delší než článek sám. Jaroš nám tady tvrdí, že prý předlistopadový režim v Československu nebyl totalitní, nýbrž jen autoritativní. Jenže tyto pojmy mají své odborné definice a je mezi nimi zásadní rozdíl. Totalitní režimy definovali až dosud nepřekonaným způsobem Z. Brezinski a C. J. Friedrich koncem 50. let minulého století. Vymezili šest bodů, které totalitní režimy charakterizují: 1) Existuje v nich jediná oficiální ideologie, která je zaměřena na dokonalý konečný stav lidstva. 2) V zemí vládne masová strana vedená nějakým vůdcem, která je nadřazena nebo spojena se státní byrokracií a organizována hierarchicky. 3) Působí zde teroristická tajná policie kontrolující společnost po fyzické i psychologické stránce. 4) Státní moc má monopol na kontrolu ozbrojené moci a zpravodajských prostředků. 5) Státní moc také úplně kontroluje prostředky masové komunikace, což je umožněno technologickým rozvojem. 6. V daném státě je ekonomika centrálně řízena a kontrolována. Když se zamyslíme nad těmito body jeden po druhém, tak je zřejmé, že Československo do roku 1989 splňuje podmínky každého z nich. Autoritativní režimy naproti tomu ve čtyřech bodech definoval J. J. Linz: 1) Povolují vyjadřování omezeného pluralismu. 2) Postrádají vypracovanou a tvůrčí ideologii. 3) Nepraktikují intenzivní nebo extenzivní politickou mobilizaci s výjimkou určitých fází vývoje. 4) Moc je vykonávána vůdcem nebo úzkou skupinou osob a má nepříliš jasné, ale zjistitelně definované hranice. Tyto body na předlistopadové Československo zjevně nesedí. Panu Jarošovi tedy doporučují méně nadávat na "havlisty" a více studovat. Jinak musí počítat s tím, že jeho písemné výtvory nemohou u inteligentních a vzdělaných lidí vzbudit nic jiného, než jen shovívavý úsměv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Shazovat pana Jaroše a jeho články sice můžete, ale rpavdu mít nebudete a nemáte. Kdo znal podstatu režimu před rokem 89, tak ví, že se právě více blížil oné vámi uvedené definici autoritativního režimu víc než totalitnímu. A to přesně bod po bodu. Kdyby byl předlistopadový režim totalitní, jaoo byl např. v 50. letech, tak by se tak lehce nerozložil, nepadl a nepředal dobrovolně moc do rukou diletantnů a zrádců národních zájmů! Jinak vy "Inteligentní a vzdělaný" anonyme: autorům se tady na Nové republice nenadává a nadává-li se, pak to většinou redakce smaže. A má recht!

   Smazat
  2. Vy v předchozím příspěvku (podotýkám, že nejsem jeho autorem) vidíte nějaké nadávky? Četl jsem ho dvakrát, ale žádné tam nevidím. Zato znám Jarošovy články a jako promovaný historik musím souhlasit s tím, že řadu nesmyslů a chyb skutečně obsahují. A pokud jde o rozpor mezi totalitním či autoritativním režimem, tak Československo v době Husáka se rozhodně blížilo tomu prvnímu. Marxismus byl oficiální státní ideologií, učil se na všech vysokých školách a v rámci VUMLu ho museli absolvovat i ti, kteří nebyli ve straně. KSČ měla mocenský monopol, o tom nelze diskutovat. StB měla přehled o každém a ještě měsíc před listopadem 1989 jsem u ní musel absolvovat velmi nepříjemný tříhodinový výslech, přičemž mi bylo opakovaně vyhrožováno. Stejně tak režim kontroloval armádu i policejní složky a řídil ekonomiku podle těch nešťastných pětiletých plánů. Takže ta definice totalitních režimů sedí, ať Vám se Vám to, Vy statečný obránče národních zájmů líbí, nebo ne. Že se režim zhroutil bylo zásluhou především Gorbačova, který nad ním zlomil hůl a odmítl v listopadu vojensky zasáhnout. Nebo si myslíte, že by si těch 100 000 po zuby ozbrojených ruských vojáků na našem území s demonstranty lehce neporadilo, kdyby jim velení dalo rozkaz?

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.