Reklama

čtvrtek 3. listopadu 2016

Nesázejme na emoce, nebuďme figurkami v cizí hře

Marek Řezanka
3. 11. 2016
Pod mou Baladou o (ne)možném kandidátovi na Nové republice se mj. objevila tato reakce:
„Vážený pane Řezanko, racionálně uvažující pracující a běžný občan nesází na Horáčka ani na Zemana. Přál bych si mít prezidenta Práce. Horáček, Zeman ani někdo takový podobný politik či aktivista tím rozhodně není. Novinář Jan Moláček to svém článku (Omyl. Zeman není lidový prezident ani zastánce občanů proti povýšenectví elit) na serveru Aktuálně cz vyjádřil přesně zde. Velká škoda, že zemřel váš přítel a kolega, filozof Milan Valach. Psával jste kdysi zajímavější články. Jenom kritizovat protizemanovskou kulturní frontu a pravicové mainstreamové politiky nestačí. Nabízet jim alternativu v podobě senilního a pomstychtivého staříka Miloše Zemana je směšný.“

Ačkoli je tato reakce anonymní, rád bych na ni reagoval.

Autor píše, že bych chtěl mít na Hradě „prezidenta Práce“. Já bych si zase přál světový mír – a nemyslím to nijak jako klišé – ale jako modlitbu, kterou denně vypouštím do éteru při pohledu na mezinárodně politické dění.

Kromě toho, že něco chceme, bychom však měli být schopni racionálně zvážit, co máme k dispozici. Kdo je tedy tou potenciální protiváhou k prezidentu Zemanovi? Já zde vidím jenom jednu frontu: Pány Horáčka, Hermana, Halíka, Kocába, Putnu, Štětinu, Švejnara, Pánka, P. Koláře, P. Pavla a jim podobné. V podstatě co jméno, to jeden postoj: Silně protiruský a neméně silně a nekriticky proamerický. Jeden jako druhý se hlásí k odkazu V. Havla, tedy i k dopisu osmi, což je dokument, který schvaluje dnes již jasně pojmenovaný válečný zločin proti Iráku, který už má na svědomí několik rozvrácených zemí. Jeden jako druhý (rozhodně např. pan Pánek) jsou schopni podpořit bezletovou zónu nad Sýrií - což by bylo rozpoutání pekla na zemi.

Ani jednoho z těchto kandidátů nevnímám jako sociálně citlivého – takže kandidát na „prezidenta Práce“ se nekoná. Jediné, čeho bychom dosáhli, že by zahraničně politická koncepce, která podle mě rozumně usiluje o stejný přístup ke všem stávajícím mocnostem, protože nejsou hodné a zle velmoci, ale jednoduše pouze velmoci, opět otočila kormidlem k jednostrannému podlézání USA. To je něco, co si osobně nepřeji.

Je mi vytýkáno, že prezentuji M. Zemana jako alternativu. To trochu upřesním. M. Zeman nenabádá ke změně stávajícího systému – a po této straně alternativu nepředstavuje. Něco jiného je ovšem, podíváme-li se na jeho pohled na vztah k Rusku či Číně, na vojenské intervence, na ukrajinskou občanskou válku, na konflikt v Sýrii, na (podle mě zcela oprávněnou) kritiku médií atp. To jsou všechno body, v nichž se proti němu naše pseudoelity (umělecká, akademická a mediální fronta) šikují a rok co rok usilují o jeho svržení. Kdyby nebylo rozdílu mezi ním a M. Horáčkem, neangažoval by se velvyslanec USA a nesnažil by se mu říkat, že má dělat věci jinak (což byla ostatně od velvyslance USA nehorázná drzost a podobné jednání ho mělo v jeho funkci plně diskvalifikovat). Jak to, že se tehdy neplnilo Staroměstské náměstí „traktoristy“ s panem Horáčkem, aby bylo jasné, že si naši demokracii brát nedáme?

Tím se dostávám k Moláčkovu článku, který je dle mého vystavěn na premisách, které nejsou podloženy reálnými fakty, a proto neobstojí.

Pan Moláček v podstatě tvrdí, že:

1) Žádný konflikt mezi elitami a občany neprobíhá
2) Média v podstatě plní svou funkci dobře
3) Prezident nenazývá věci pravými jmény

Celý Moláčkův článek je k dispozici na následujícím odkazu: zde

Elity hájí bezmocné?

Pan Moláček například říká: „Je zde prý boj „elit“ hájících své privilegované postavení proti „obyčejným lidem“, za něž se – jako jediný – staví právě prezident. Nic nemůže být vzdálenějšího pravdě. Předně – žádný takový boj neprobíhá.

Nepřátelství, nenávist, nebo dokonce boj elit proti občanům ve skutečnosti existuje pouze v řečech těch, kdo potřebují, aby se rozhořely.“

Jak ale potom chce interpretovat střet elit a prezidenta republiky v pohledu na dění na Ukrajině (kde by někteří nejraději sestavovali seznamy „kremelských agentů“)? Jak si poradí se Zemanovým odlišným postojem k přijímání povinných kvót? Nebo snad zapomněl na jeho odlišné stanovisko k procesu inkluze – a co to vyvolalo za bouři mezi „volenými morálním autoritami“?

Je zde zkrátka celá řada témat, kde prezident Zeman hájí jiný názor, než který prezentují rádoby elity. Jsou tu - a jsou jasně sešikované – jedná se o již zmíněné fronty umělecké, akademické a mediální.

Pan Moláček však toto nereflektuje a píše: „Je smutnou ironií, že jejich zájmy (občanů) naopak často brání právě ty „elity“, proti kterým se populistům podařilo nasměrovat tekutý hněv části společnosti. „Lžimédia“ odhalují byznysové pavučiny kolem továren na exekuce, neetické praktiky šmejdů všeho druhu, obchodování s lidskou chudobou v ubytovnách apod. „Neziskovky“ poskytují bezbranným obětem právní i materiální pomoc a snaží se prosadit zákony, které by dluhovým pastem zpřelámaly dobře namazané pružiny.“

Ty uvozovky u lžimédií myslí pan Moláček vážně? Nečetl snad knihu Wolfganga Bittnera: Dobytí Evropy Amerikou? Pokud ne, vřele mu tuto knihu doporučuji. Je to velice přehledné zhodnocení totálního selhání německých médií v otázce ukrajinské občanské války. Roli našich médií pak vnímám ještě o něco kritičtěji. A to nejen v otázce Ukrajiny – ale i Sýrie, Iráku, voleb v USA, dění v latinskoamerických zemích ad. témat.

Co se týče neziskových organizací, měli bychom se vždy ptát, kdo kterou z nich financuje. Jakmile zahlédneme v pozadí jméno např. finančníka Sorose, měli bychom zpozornět. To totiž na projev humanity opravdu nevypadá.

Hlavně pravými jmény
„Prezident – ač sám vzdělaný a inteligentní – rezignoval na nejdůležitější povinnost intelektuála: nazývat věci pravými jmény, ať už se to poslouchá příjemně, nebo ne“, vede dál tu svou pan Moláček.

Kdy prezident Zeman nepojmenoval věci pravými jmény? Napadlo snad Rusko Ukrajinu? Přinesla snad intervence v Libyi zemi demokracii? Je B. Asad v Sýrii skutečně tou největší hrozbou? Vedou snad protiruské sankce ke zlepšení situace řadových Ukrajinců? Máme se skutečně izolovat od Číny a Ruska, a slepě se přimknout k USA jako „hodné“ velmoci?

Na tyto a podobné otázky Moláčkův text jednoduše odpovědi nedává. Podobně jako na to, proč naše společnost již dávno nezhnědla – a jak je možné, že pánové Bartoš či Vandas u voleb propadají. Neboť tekutý hněv ve společnosti vlivem lživé mediální kampaně a jediné správné pravdy propagované právě pseudoelitami by už výše jmenované dávno musel vynést mnohem výše, než jsou nyní.

Povzdechem: „Miloš Zeman je už prezidentem dostatečně dlouho, abychom viděli, čí zájmy ve skutečnosti hájí. Sociálně slabí to v žádném případě nejsou“, pan Moláček své zamyšlení končí. Toto prohlášení opět považuji za sporné. Jak již jsem předeslal, Miloš Zeman uvažuje v dikci kapitalistického systému – a to proto, že v něm žijeme. V rámci tohoto systému pak usiluje o zajištění pracovních míst – a pokud čínské investice a vstup čínského kapitálu do různých podniků tato místa vytvoří, lze takový krok chápat jako snahu pomoci sociálně potřebným.

To není rezignace na vyšší cíle v oblasti sociální politiky – ale snaha nenechat utonout ty, kdo už polykají pod hladinou andělíčky – metaforicky řečeno.

Valachův duch stále žije…

Valachovo Hnutí za Přímou Demokracii připravuje v těchto dnech prohlášení, v němž bude varovat před pučem namířeným proti demokraticky zvolené hlavě státu. Tím tedy reaguji na poznámku anonymního čtenáře, že lituje odchodu Milana Valacha. To já také – též mi velmi chybí. Ale jsem rád, že jeho jméno zapomenuto není a že téma přímé demokracie jako systémové alternativy bude i přes různá zneužití stále ve hře.

V čem si cením Zemana
Závěrem dodám, proč podporuji prezidenta Zemana, ač s ním v řadě témat mohu polemizovat. Vážím si jeho odvahy nehrbit se před politikou USA. Souzním s jeho podporou zahraniční politiky vlády, která se orientuje na všechny velmoci, nejen USA. Jsem mu vděčný, že v době řinčení zbraní nabádá k dialogu a nepodporuje válečné jestřáby. Je snad na domácí politické scéně jediný, kdo dokáže účinně čelit manipulativní mediální masáži. V tomto výčtu bych mohl pokračovat, ale myslím, že tyto body bohatě stačí.

Je to boj…

Současně tyto body stačí, aby se proti němu šikovaly pseudoelity, které ho nepokrytě zkoušejí sesadit. Zcela nedemokraticky. Rád bych proto varoval před možnými střety 17. listopadu, kdy hned dva tábory mohou mít důvod pro své krátkodobé cíle ohrozit většinu z nás. Jednak jsou to kruhy kolem pánů Horáčka, Halíka a jim podobných, které by se rády dostaly k moci – a vědí, že demokratickou cestou to nepůjde, protože za sebou nemají lidi. Za druhé pak zde mohou hrát roli ambice lidí typu A. B. Bartoše, který musí být zklamán, že z odporu proti lidem jako Kalousek, Schwarzenberg, Štětina, Halík či Horáček již dávno nevytěžil více.

Nedopusťme, abychom byli něčími figurkami na šachovnici ve hře, která není naší hrou. Nenechme se rozdělovat těmi, kdo nás touží ovládat.

Ne Zeman, levice selhala – ona totiž není.
Na tomto místě potom chci poděkovat M. Zemanovi za politiku, která nevehnala deprivované a frustrované do náruče extremistů, ale dala jim pocítit, že za nimi někdo stojí, naslouchá jim a komunikuje s nimi. Chci mu poděkovat již proto, že zastoupil neexistující levici, která naopak na své hodnoty zcela rezignovala a tváří se, že vše už je dávno vybojováno.

Jenom ne nálepky, prosím…

Na úplný závěr mám potom pro anonymního pisatele jednu prosbu: Pokud někoho kritizujete, potom věcně prosím. Že je Miloš Zeman údajně „směšný pomstychtivý stařík“ je toliko nálepka, kterou je třeba doložit, jinak je to urážka na cti.

Nebuďme rozděleni, chtějme dialog

Nenechávejme se unášet emocemi – ty mnohdy nejsou dobrým rádcem. Spíše se zamýšlejme nad odlišnými argumenty a věcně s nimi polemizujme. Dokážeme-li to, třeba vzkřísíme dialog, který je zde bohužel trestuhodně zadupán – a jen pro pana Moláčka, ti, kdo dupali, jsou média, akademici a celá řada studentů a umělců. Doufejme, že bude trvat méně než sto let, než na zadupaném dialogu zase vyraší nová tráva komunikace, bez níž si demokracii představit neumím.

22 komentářů :

 1. Máme demokracii, svobodu slova, i když se každý dům izoluje...
  zřejmě, aby nebylo slyšet co si jeho obyvatelé večer povídají.
  Ale mnozí dokáží identifikovat osobu, která první veřejně sdělila světové veřejnosti v r. 2014, že na Ukrajině probíhá občanská válka? jen švédský mistr obrany se divil. A představte si ona tam byla a stále probíhá.
  též, kdo první z politiků otevřel požadavek chránit hranice EU před migranty i pomocí vojenské síly?
  Představte si , že to byl Zeman.
  Na Ukrajině probíhá občanská války, hranice EU chrání silové orgány evropských států, i ČR.

  Proč nepřišel se s podobnými názory a řešeními před české občany Kocáb, Horáček, Štětina, Pospíšil, Schwarzenberg a další, kteří Zemana dehonestují, vč. rektorů vys. škol.

  Na Zemana ale nemají mozkovou kapacitu.
  Věřím s soudnost obyvatel v České kotlině a na Moravě!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každej strejda z vesnice (bez urážky) by těm bruselským chytrolínům řekl, že když mu někdo leze bez povolení do zahrady, že mu mudrování u piva nepomůže, ale musí vzít klacek, pustit psa a ten plot si ohlídat. Takže zase jenom další habaďůra na ty důvěřivé. Závěr k tomu je ten, že ten klacek budeme muset vzít do ruky my všichni a vypráskat všechny, co nám v tom plotě záměrně dělají díry a ty nezvané hosty tím plotem ještě protahují.

   Smazat
  2. Horáček je chudák,protože se těch pá slov neumí naučit nazpaměť a v televizi přednést bez čtecího zařízení. To se pěkně ponížil.

   Smazat
 2. Útoky na Zemana nejspíš projdou proměnou. V USA totiž FBI objevila "lavinu důkazů korupce" u Clinton Foundation a píše o tom spousta významných medií. To je zřejmě důvod náhlého vzestupu Trumhových preferencí a jeho šance na výhru v prezidentských volbách prudce stoupají. Pokles vlivu jestřábů povede i k změnám v zahraniční politice a jistě i k výměně zdejšího velvyslance. Sluníčkáři spustili puč pozdě.
  jogín

  OdpovědětSmazat
 3. ano naprosty souhlas s clankem bez sorose uz tak vyskakovat nebudou chtelo by to znarodnit ct pri mojem prepinani reklam tam ukazovaly 4 zoufalce s transparentem top09 jak nechtej zemana ale plne namesti v ostrave to uz neukazujou ten janda je smejd jak cela kavarna

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Řezanko, jsem moc rád, že jste nezůstal u BL a posunul jste se právem tam kde je Vás nejvíce zapotřebí. Váš článek považuji za mimořádně kvalitní. Ani já si nepřeji nic jiného než vy.Myslím si, že je nás takových opravdu spousta. V každé společnosti je cca 10-15% obyvatel nespokojených, kteří se snaží vytvářet iluzi, že je to mínění většiny. V drtivé většině jde o lidi, kteří nevytvéřejí žádné hodnoty pro společnost a pouze parazitují. Těchto lidí se nikdy nikdo nezbaví, prostě je musíme vzít na vědomí a spíše nedovolit jim aby kromě parazitování ještě otravovali ovzduší ve společnosti. Lidí pracujících ve sdělovacích prostředcích je mi upřimně líto, za pár šupů by prodali své děti do otroctví.A závěrem chci říci všem hlupákům, kteří si myslí, že přežijí 3. světovou a ještě se budou mít lépe, že to dopadne na ně i jejich blízké bez vyjímky.
  PS
  Kdo je to pan Moláček, ještě jsem o něm neslyšel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vídáváal jste jej často na obrazovce ČTV, ale - upřímně - kdo si takových kdy povšimne, aby zaregistroval ještě i jméno ...
   Jan Moláček je bývalým zahraničním "zpravodajem", tj. propagandistou ČTV (zprvu regionální z jižních Čech, poté Vídeň, poté Sýrie - Aleppo, poté TV poletucha ..), poté prý v ČTV vyhořel a přešel do TV Prima/Nova.
   Jeho životní filosofií je snaživé odezírání ze rtů svých chlebodárců, aby to pak "ztvárnil" na obrazovce. Či-li, ničím ani náhodou nevybočuje z houfu tuzemských presstitutů ...

   Smazat
 5. Děkuji pane Řezanko za výstižný článek. Je a bude potřeba takových článků ještě hodně do prezidentských voleb. Je nutné připomínat lidem tápajícím, co získávají a před čím je chrání náš současný prezident Zeman. Doufejme, že intrikáni volby nezruší, a že prezident Zeman bude opět kandidovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel i pan Řezanka stejně autor: vam na PL sklouzl k účelovému a dehonestačnímu označování nepohodlných oponentů na politické scéně extremismem.

   Smazat
 6. Obávám se, že dějiny států, světa nejsou na dialogu postaveny. Výždy se "někdo" snaží přesvědčit určitou část populace pro své záměry a dialog k tomu nepoužívá.
  Dostat dialog do veřejnoprávní televize jako samozřejmost a s polu s ním objektivní zpravodajství..
  To je smysluplný úkol, snaha..
  Kolik lidí čte tyto stránky nebo stránky parlamentních listlů?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:23 To je přesně i můj názor. Bez férového dialogu v ČT a objektivních informací budou mít vymývači mozků pořád výhodu. Kdyby existovala nějaká obdoba "Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže" také pro kontrolu politické soutěže, tak se ČT nedoplatí pokut za nekalosoutěžní jednání.

   Smazat
 7. Je radost číst články Marka Řezanky a není třeba k nim příliš mnoho dodávat. Snad jen povzdech nad skutečností, že reprezentanti údajné levice v parlamentu jsou neomluvitelně a nepochopitelně zbabělí, líní a mnozí i pravděpodobně zkorumpovaní. Žaludek se člověku nad jejich "činností" obrací. Rychlé řešení však nevidím a přitom času mnoho nezbývá...

  OdpovědětSmazat
 8. Velmi dobrý článek p. Řezanko. Tento článek není jen úspěšnou polemikou s článkem p. Moláčka a s anonymním diskutujícím. Mohl by se i nazývat "Proč stojíme za Zemanem". Vyjadřuje to zcela jasně a hovoří za většinu lidí v této zemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hovořte za sebe, prezident Zeman má sice vysokou oblibu, ale zdaleka největší skupině lidí v této zemi nestojí žádný papaláš za to, aby kvůli němu šli k volbám a v posledních volbách 85% lidí odmítlo legitimizovat tento zločinecký polistopadový režim. Trochu trapná hra na demokracii, když není ani kompars, nemyslíte?

   Smazat
 9. Jenom ne nálepky, prosím…3. listopadu 2016 23:47

  Koukám, že se s těmi nálepkami antisemitismu, islamofobie a extremismu roztrhl pytel. Nakonec se ty režimu nepohodlné politické strany a hnutí povede zlikvidovat i za přispění Miloše Zemana podepisujícího prokazatelně protičeské a protilidové zákony.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak vidno přišla na řadu i názorná ukázka hulvátství, za které tě lidé ve tvém okolí odsuzují. Ono těch naléhavých otevřených dopisů prezidentu republiky zde bylo vyvěšeno málo, že se najdou tací, kteří budou zapírat a lhát? Nevadí, osvěžím ti paměť neb od vola jdoucího na porážku ani nečekám, že by si uměl dohledat prezidentem v nedávné době podepsané kontroverzní zákony s protičeskými (viz. diskuze k brannému zákonu o armádním výcviku cizích státních příslušníků a zároveň odepření služby českým vlastencům) a protilidovými prvky (Pinochetův shromažďovací zákon; likvidační volební zákon pro malé strany a hnutí; přestupkový zákon s desetitisícovou pokutou za urážku policisty a úředníka). Je sice hezké, že se prezident nenechá vydírat havlérkou v otázce státního vyznamenání, ale zároveň prdí na politicky pronásledované občany této země a utahuje šrouby směrem k diktatuře a islámskému chalífátu.
   http://www.novarepublika.cz/2016/09/otevreny-dopis-panu-prezidentovi-aby.html

   Smazat
  2. Anonymní4. listopadu 2016 4:32, krátké a výstižné

   Smazat
  3. Proč sem lezeš, když neumíš diskutovat a vždy ze sebe vytlačíš místo slov 1 až 2 smradlavé bobky? Sebechvála 18:26 k 4:32 (jedna a tatáž osoba - názorový impotent) smrdí. K tématu nic, ve všem mi tedy dáváš za pravdu.

   Smazat
 10. Moc reci o hovne to nic nenapravi jedine krvava revoluce smete luzu ktera si prisvojila pravo na diskusi a pravo na oblbovani delniku kteri byli vzdy zneuzivani ,zidoluza ktera se pakuje ,v pomeru 1 k milionu jiz neni realne mozna a preci je to tak . Coz si idioti neuvedomujete ze to jsou reci k nicemu? Vzpomente na Ceku na represe v rusku kde zid a jeho rodina vybijely miliony prostacku v koncentracich a cely system byl jimi dirigovan ,coz jste uplni idioti??
  Reci jsou zbytecny jedine skutky objevi pravdu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak to, že jsi ty represe na prosťáčky přežil?

   Smazat
  2. Přežil, protože není prosťáček. Jinak má pravdu, řeči jsou na prd. Ukazuje nám to přesvědčivě parlamentní žvanírna. A nabádání k tomu abychom nebyli rozdělení? Vždyť nás objektivně rozdělují životní podmínky v podmínkách kapitalistických vztahů, a to tak, že nesmiřitelně. A ještě nás buržousti svými zákony nutí pod pohrůžkou trestů na tvrdo, že je nesmíme nenávidět. Prostě - diktatura kapitálu nese svoje ovoce. Amen

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.