Reklama

.

.

neděle 27. listopadu 2016

Oskar Krejčí: Trapná protiruská "strategická komunikace"

27. 11. 2016   První zprávy
Jiří Kouda: "Začnu otázku šířeji. Ve středu Evropský parlament přijal rezoluci o ruské propagandě. V rozsáhlém textu lze za upovídanou preambulí nalézt 59 článků, kde se nachází taková obvinění jako „ruská vláda používá celou řadu prostředků a nástrojů, například think-tanky a zvláštní nadace (např. Ruskij Mir), zvláštní instituce (Rossotrudničestvo), vícejazyčné televizní stanice (např. RT), pseudozpravodajské agentury a multimediální služby (např. Sputnik), přeshraniční sociální a náboženské skupiny…, sociální média a internetové trolly proti demokratickým hodnotám“. Kreml prý rozděluje Evropu, „investuje významné finanční prostředky na své dezinformační a propagandistické společnosti a organizace“. Také prý „financuje politické strany a další organizace v rámci EU s úmyslem podrývání politické soudržnosti“. Kremelská propaganda přímo míří na „konkrétní novináře, politiky a jednotlivce v EU“. ‎Asi nevidíte stejná nebezpečí jako autoři této rezoluce?"


Oskar Krejčí: Především poznámku k procesu schvalování. Evropský parlament má 751 poslanců a tato rezoluce byla přijata 304 hlasy, 179 bylo proti a 208 se zdrželo hlasování. Žádná sláva. Europoslankyně Anna Fotyga, bývalá ministryně zahraničních věci a vedoucí kanceláře prezidenta Polska, která rezoluci předkládala, si zkomplikovala situaci tím, na co je asi nejvíc pyšná: rezoluce smíchala ruskou propagandu s propagandou takzvaného islámského státu. To je ovšem politika na úrovni okopávání kotníků či hádek malých dětí na pískovišti o lopatičku. Urážky místo analýzy, obviňování bez důkazů. Zároveň je to však to nejcennější, co lze na dané rezoluci nalézt – vypovídá o pokleslé úrovni části současné euroelity.

Jiří Kouda: Důležitý je ale samotný obsah rezoluce.

Oskar Krejčí: To máte pravdu. Hodně říká už její název: „Strategická komunikace EU proti antiEU propagandě třetích stran“. Ti oškliví jsou propagandisté, ti hodní „strategičtí komunikátoři“. „Strategičtí komunikátoři“ například vědí, že ruská letadla v syrském Aleppu záměrně bombardují nemocnice, zatímco americká letadla v iráckém Mosulu chrání civilisty. „Strategická komunikace“ staví namísto informace válečnickou propagandu. Když však s takovouto „strategickou komunikací“ přijdete mezi české a slovenské skeptiky, prohráli jste předem. A nezbude vám nic jiného než vymlouvat se na ruskou propagandu. Jde o uzavírání západního informačního prostoru před alternativními názory a před diskusí. V konkrétní podobě pak jde o nezvládnuté propagandistické krytí puče na Ukrajině a politiky Západu na Blízkém východě, především v Iráku a v Sýrii. Vše je sváděno na Moskvu, což nelze před veřejností obhájit. Proč by si, proboha, měl normální člověk přát válku či konfrontaci s Ruskem!? I když se mu třeba tamní poměry nelíbí.

Jiří Kouda: Myslíte si tedy, že tato rezoluce Evropského parlamentu je jen plácnutí do vody? Že nebude mít žádné praktické důsledky?

Oskar Krejčí: Jde o rezoluci, která má charakter doporučení. Ovšem v koordinaci s NATO už vzniká EU Strategic Communication Task Force. V celé Evropské unii metastázují instituce pro bojovnou propagandu, pardon pro „strategickou komunikaci“. U nás má mít ochranu pravdy na starost ministerstvo vnitra – v duchu tradic starého dobrého Bachova c. k. Rakouska. Co se nabízí jako praktické kroky? Zaprvé, evidování lidských a institucionálních nositelů nežádoucích názorů. Pak nastupuje embargo, například ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Následně přichází skandalizace jako nejnižší stupeň přímého pronásledování. A nakonec umlčování, které může mít řadu podob. Nástrojem „strategické komunikace“ bude utužení mediální jednostrannosti a vydávání brožurek či českých mutací takových bulletinů, jako jsou The Disinformation Digest a The Disinformation Review.

Jako vzor pro budoucnost lze uvést model sporu kolem vybudování americké vojenské základny v Brdech. Veřejnoprávní embargo na informace o akcích hnutí Ne základnám doprovázelo šíření zpráv o ruském financování této občanské iniciativy. Tehdy také vláda zřídila funkci „vládního koordinátora programu protiraketové obrany“, jehož úřad za peníze daňových poplatníků vydával propagační materiály, pořádal besedy a podobně. Přes všechny výdaje se nepodařilo se zarputilými českými hlavami nijak pohnout tím správným směrem. Brožurky a přednášky v duchu veřejnoprávní televize nemohou nic změnit, jen prohlubují nudu a odpor.

Jiří Kouda: To nezní příliš jako lákavá budoucnost.

Oskar Krejčí: Nabízí se ještě jedna varianta vývoje. Když do Bílého domu přišel Barack Obama, oznámil Praze, že žádný radar v Brdech nebude. Poté se propagandisté a politici, kteří do té doby viděli v americké vojenské základně v Česku div ne spásu světa, zklidnili. V lednu nastoupí do prezidentské funkce Donald Trump a možná ukončí období primitivní rusofobie. Třeba jen proto, že trapná protiruská „strategická komunikace“ je nejen drahá, ale hlavně kontraproduktivní. V posledních měsících se zdá, že každý, kdo naznačí možnost zlepšení přístupu k Rusku, získává body navíc. Ať již jde o Estonsko, Moldavsko, Bulharsko, nebo Rakousko či Francii – ale také o Filipíny. Rezoluce, jako je ta z Evropského parlamentu, se pak budou jevit jen jako projev setrvačnosti, neschopnosti reagovat na nové poměry.

Jiří Kouda: Myslíte si, že je tak snadné upravit vztahy s Ruskem?

Oskar Krejčí: Když tak učiní Bílý dům, bude to možné. Stačí upravit priority a nejednat s Ruskem jako s vazalem, ale jako s partnerem. Většina spojenců v Evropě se rychle přizpůsobí. Jako dokázali za Bushovy vlády přejít od slovníku na obranu lidských práv ke slovníku volajícímu po potřebě ochrany bezpečnosti, nebo po příchodu Obamy dokázali zapomenout na téma vojenské základny v Brdech. Střídání administrativy v Bílém domě je šance, kdy změna politiky nemusí být spojena s obavou ze ztráty tváře, s fiktivním ponížením.

Jiří Kouda: A nejednalo by se přece jenom o porážku USA?

Oskar Krejčí: Podstatné je přejít od propagandy k diplomacii. To by bylo vítězství nejen pro Rusko, ale i pro Spojené státy a Evropu.

Jiří Kouda: Přesto mi připadá taková změna kurzu velmi obtížná, a tedy i málo pravděpodobná.

Oskar Krejčí: Jisté to samozřejmě není. Dá se říci, že nás už v prosinci čeká první vážný test možnosti této změny. Vladimír Putin se chystá do Japonska a příprava jeho cesty je tentokrát mimořádně důkladná.

Jiří Kouda: Rusko a Japonsko nemají stále podepsanou mírovou smlouvu. Překážkou je údajná okupace Kurilských ostrovů.

Oskar Krejčí: Spory o ostrovy v této oblasti se v minulém století řešily válkou. Ta, které se říká druhá světová, vedla k tomu, že Jaltská konference v protokolu týkajícím se Japonska připojila Kurilské ostrovy k Sovětskému svazu (čl. 3). Sanfranciská mírová smlouva s Japonskem z roku 1952 obsahuje tezi, že se Japonsko zříká všech nároků na Kurilské ostrovy (čl. 2c) – což Tokio podepsalo a ratifikovalo. Tuto smlouvu ovšem nepodepsal Sovětský svaz mimo jiné kvůli nezmínění dohod z Jalty.

V čem je dnes šance pro diplomacii? Především je to stagnace japonské ekonomiky z jedné strany a z druhé strany snaha Ruska nalézt někoho, kdo bude mít odvahu ukončit sankce. K těm se Japonsko – disciplinovaně pod tlakem Washingtonu a v rozporu se svými zájmy – přidalo. Taktovku v Bílém domě ale postupně přebírá nový muž a Japonsko může už v přechodném období zahájit změnu. Vydělá na tom.

Jiří Kouda: Takový obrat je ale také složitý.

Oskar Krejčí: Atmosféra je příznivá. Zásadní prohlášení zazněla už na Východním ekonomickém fóru letos v září ve Vladivostoku. Japonský premiér Šinzó Abe ve velmi kultivovaném projevu promluvil v duchu hesla „Kdo, když ne my; kdy, když ne teď!“. Zároveň se veřejně vyznal z přátelství s Putinem, kterému navíc po celou dobu tykal. Putin pak na témže fóru připomněl osud pana Shigeki Mori. To byl otec Joširó Moriho, japonského premiéra v letech 2000 až 2001. Otec Mori sloužil za 2. světové války v japonské armádě. Padl do sovětského zajetí. Po návratu domů pracoval jako starosta malého městečka, podnikal – a velmi aktivně se věnoval rozvoji přátelství mezi Japonskem a Sovětským svazem. V souladu s jeho přáním byla po jeho smrti část popela z jeho ostatků pochována v Sovětském svazu na Sibiři. Poslání tohoto příběhu je srozumitelné: byly konflikty, ale také úchvatné společné lidské osudy. Na tom se dá stavět. Samozřejmě že smysl to má jen tehdy, když změnu vztahů Moskvy a Tokia někdo nebude pojímat jako geopolitickou hru například proti Pekingu. To by znamenalo nahradit jeden problém druhým.

Jiří Kouda: Nepřeceňujete příliš tato prohlášení?

Oskar Krejčí: Zlom vyžaduje přípravu veřejného mínění a získání podpory v politické komunitě. Před několika dny na summitu států APEC v Peru premiér Abe i prezident Putin opět veřejně manifestovali srdečné vztahy. Putin připomněl, že dohoda SSSR a Japonska z roku 1956 předpokládala předání dvou z Kurilských ostrovů Japonsku. Tato dohoda nakonec nevstoupila v platnost, protože Tokio dodatečně požadovalo další dva ostrovy – někdy se zdůvodněním, že ostrovy, které nárokuje, nejsou, technicky vzato, součástí Kuril.

Jiří Kouda: A nebude to v prosinci stejné?

Oskar Krejčí: To nevím. Pravdou ale je, že umění diplomacie je především schopnost nalézt a přijmout kompromis. Třeba v podobě představy o postupné cestě k vysněnému cíli.

Jiří Kouda: To jste mi připomněl, že se ve středu v Poslanecké sněmovně konal seminář Quo vadis, Evropa? V diskusi nesdíleli všichni váš názor na potřebu OSN.

Oskar Krejčí: Ano, máte pravdu. Myslím, že se někdy rozcházíme v představě o potřebě OSN proto, že máme jiný názor na to, co vlastně OSN je. Zklamání zpravidla vychází z představy, že OSN má být jakousi světovou vládou. Ve skutečnosti OSN je a bylo permanentní diplomatickou konferencí. Rezoluce Valného shromáždění OSN mají pouze charakter doporučení, což ostatně platí i o Všeobecné deklaraci lidských práv. V Radě bezpečnosti, jejíž rezoluce mají závazný charakter, pak platí právo veta pro vítězné mocnosti z 2. světové války. Tato skutečnost odráží povahu mocenské rovnováhy. Organizace spojených národů nemůže být lepší než společenství států, které ji stvořily. Jak chcete donutit mocnost jako USA, aby nezaútočila na Irák? Neschválíte rezoluci o potřebě války, kterou Washington navrhl – a tím vaše možnosti jako OSN končí. Pak ještě někteří mohou proti USA začít válčit, jenže Spojené státy jsou neporazitelné. Opakuji: OSN je nedokonalá, protože svět je nedokonalý. Nic lepšího ale nemáme. Je třeba OSN vylepšovat, ne je zavrhovat, kdykoliv něco na jeho půdě prohrajete.

Jiří Kouda: Na co je ale taková organizace?

Oskar Krejčí: Nezapomínejte, že Charta OSN tvoří jádro současného mezinárodního práva. I tak je toto právo nedokonalé. Když ho zbavíte jeho současné kotvy, nenaleznete žádná vodítka pro společnou představu o hledání spravedlnosti.

OSN jako diplomatická konference je platformou pro jednání, pro diskusi. Někdy vyhrajete, někdy prohrajete. U jednacího stolu. Velkým problémem je, že Západ promíchal diplomacii a propagandu. Smutným příkladem této skutečnosti jsou vystoupení tiskového mluvčího ministerstva zahraničí USA. A také chování velvyslankyně Spojených států v OSN Samanthy Powelové. U té mě to mrzí osobně, protože její práci pro vládu předcházela zářná akademická kariéra. Napsala mimo jiné řadu pozoruhodných studií o lidských právech. Dnes si plete věcné hledání cesty s arogantními propagandistickými hesly a na vystoupení delegáta Sýrie dokáže odpovědět jenom tím, že odejde z jednacího sálu. To jsou detaily důvodů, proč se řada lidí těší na lednovou změnu v Bílém domě.

Jiří Kouda: Jestli jen nepřeceňujete roli diplomacie. Opravdu si myslíte, že lze vždy nalézt kompromis mezi zájmy mocností?

Oskar Krejčí: Asi nelze, ale musí se to zkoušet. Znovu a znovu. Diplomacie není automatickým řešením problému. Je ale nadějí, že se nebude válčit.

Za První zprávy rozhovor s Prof. PhDr. Osdkarem Krejčím, CSc. vedl Mgr. Jiří Kouda

38 komentářů :

 1. Nikolaj Starikov, Jak funguje propagandistická mašinérie Západu?

  1. Základním principem západní propagandy je její fragmentace.
  2. Západní vzdělávací systém je zaměřen na vzdělávání dětí. Velkých dětí.
  3. Děti si rády hrají a věnují zábavě. Celá současná západní civilizace se vyvíjí tímto směrem.

  http://www.eurasia24.cz/media24/item/2105-jak-funguje-propagandisticka-masinerie-zapadu-prectete-si-vystizne-vysvetleni-z-ruske-strany

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Starikov sice místy přehání, např. když tvrdí, že "se západní vzdělávací systém snaží v člověku potlačit" osvědčené didaktické principy.
   Má ale bohužel pravdu v tom, že "fragmentace poznání a neexistence komplexního, souhrnného pohledu na svět charakterizuje současné vzdělávání."
   (Na to už dávno upozorňoval Neil Postman. Česky vyšlo "Ubavit se k smrti".)

   Děsivé následky této postupující paralýzy vidíme denně třeba u redaktorů České televize nebo v internetových "diskusích".

   Naštěstí jsou a budou pořád i lidé, kteří plavou proti tomuto "postmodernímu" proudu.

   Vymazat
  2. Cela Amerika plave proti tomu proudu. Jen 6 procent amiku veri massmediim. Mrzi me ze Cesi nejen ze neplavou ale tim jak jsou pozadu, opet pozadu jako v 1848, kdy nektere narodni gardy do Prahy ani nedorazily, a tak zase Cesi jen smaceji palec u nohy. Sobotkova vlastizradna vlada mela byt uz davno smetena, vlada rozpustena, havlisticky kult zrusen, lavicky prejmenovany na lavicky lhare Havla,
   A letiste by se melo jmenovat Kasparovo
   Nebo Kasparkovo
   Nebot i Kasparek je lepsi symbol Ceska nez Havel

   Vymazat
  3. Hned v úvodu zde je popsáno přesně to, co provádí západní propaganda v Rusku. Placení všelijakých podrazáckých spolků, neziskovek, podpora Ruských kriminálníků a pod. Páni poslanci EP asi četli ze svých příruček, jak bojovat proti Rusku. Jsou směšní. A navíc se jim podařil husarský kousek. Takovou reklamu na Ruské zdroje informací si Putin může jen přát. Už jsem zaznamenal poptávku po Sputniku. Ten, kdo o něm nevěděl ho nyní vyhledává. My už přece dávno víme, že co se tady pomlouvá a zakazuje, je to, čeho se ti prolhaní lumpové nejvíc bojí. Proto vzhůru na stránky Sputniku a Rossia Today.

   Vymazat
  4. 16:20 souhlasim
   A bylo by spravne kdyby Putin vsechny ty Quizlingy zavrel
   A Trump soudil ty lzive platky

   Vymazat
  5. Potřeba OSN?
   "Ve skutečnosti OSN je a bylo permanentní diplomatickou konferencí." To je informace nad stolem. A informace pod stolem je: http://jezis-kristus-varovanie.net/vpa-content/uploads/2015/10/Martin-Herzan-Totalitni-svetovlada.pdf

   Vymazat
  6. Jak v reálu vypadá ruská propaganda:
   http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/25228-uf-tak-tohle-v-respektu-tezko-vydychaji-milacek-nasi-kavarny-haji-ruskou-propagandu-a-hovori-o-pinocchiovi.aspx

   Vymazat
  7. Pretorian – Národe Vstaň!
   http://www.nwoo.org/2016/11/24/pretorian-narode-vstan/

   Vymazat
  8. Kouda s Krejcim jsou dvojka Bez Kormidelnika a nebo ten neni videt.
   Vcera Japonec nenavidel Rusko a chtel samou zurivosti vypuknout valku a dnes je sama /pravdo/ Laska.
   Nastal cas mazani medu kolem huby. Putinovy. Oni mluvi o Bachovi a zde se chysta uplny zakaz Internetu , nase svobodne vymenovani informaci a organizace k protestum.
   Dvojka bez Kormidla zvani.... Zamer ?
   Vysvetleni o Radaru na Brdech neni.
   Japonec sam bez rozkazu zadny sankce Neskonci.
   J.Kouda, Takovy obrat je Slozity...Kam na takovy chodej??
   Copak nikdy neslyseli, ze Japonsko je plny USA VOJENSKYCH ZAKLADEN a Putin se ma vzdat Kuril ?
   Nebo o nich jednat ?
   OSN je na dve veci : na hovno a na nic. Kdy tam neco vyresili ?
   Chvala Flundry S.Powel je uz uplne na povazenou./Uzivaji nejake drogy pred rozhovory , Oba ?/. Copak mudrci nevedi , ze lidsky prava
   rasismus, tolerance a respect jsou smrtelny zbrane namireny proti nam ?
   Bylo mozno slyset jeji S.P. bezhlave a ubohe nedavne vyroky na adresu Ruska !! Meli by oba prestat uzivat drogy..nebo chlastat...a zvanit z cesty..

   Vymazat
 2. Rusko je podezrele ze zakerneho mluveni pravdy. To Brusle-Berlin Treti-a-pulta rise nemeckych otrokaru prece nemuze tolerovat. Kde je Havel aby jim zase patolizal? No najdou se jini vlastizradci a vlastizradcici, Herman, Narcis, Halik, Stetinac, knize (nejvetsi vul ve staji jak tu kdosi rekl), Kocab, Nemcova, Jourova a jini a jine. I nicka rudohneda Pesek.
  Slava Zemanovi ze odmita byt i mluvit s Hermanem, spinit se s tou sudetackou vrazdici luzou by bylo o vlastizradu. Od Hermana by smradem nacich kde kdo. Demoni pachnou jako mrtva prasata.
  Totez casus Shapiro s nim tez neni rozumne komunikovat, clovek by jen od toho protekcniho obamova smrada uspinil

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravdu nám tady nikdo šířit nebude!

   To by mařil naši práci a narušoval politickou stabilitu EU a NATO.
   PB

   Vymazat
  2. Pravda je jasne sexisticka, vzdyt poskodila hillary. A mohla by poskodit Stetinace a i havlokult

   Vymazat
  3. Tady jsou lepší informace:
   OperaceUFO
   http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/;

   https://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw

   Vymazat
 3. Prodloužení resp. rozšíření protiruských sankcí prosazují hlavně Německo (Merkelová) a Francie (Hollande). Hollande už patrně nemá co ztratit, u Merkelové je ale taková taktika na pováženou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemci se vzdy chovali jako regimentovani magori, takhle se mava, takhle se bije
   Francie je neco jineho, do tresni by se to mohlo mlejt. Holande neni sasek, to je jen lehoucky sasicek.

   Vymazat
 4. S propagandisty je velka sranda !
  Oni poruci narodu, jak se ma myslet, aniz by sami myslet umeli.
  O Rusku sice nic nevim, ale za nas mysli :
  NBC - News, Brian Roberts.
  ABS - News +
  CNN - , TIME, People Magazine,
  Vse pod (Time Warner), patri panu Aviv Novo v Israeli.
  Jeho CEO (Chief executive officer) - Jeff Zucker je take v NBC.

  CBS - News, za nas mysli Murray Rothstein, ktery si zmenil jmeno na Sumner Redstone, to aby se vloudil mezi
  Knights of Columbus, coz jsou exentricti Katolici u kterych je dobre jidlo.

  WALL STREET Journal, NEW YORK POST a Newsweek vlastni
  pani Janne Harman a Barry Giller.

  WASHINGTON POST Meyer - Graham a
  NEW YORK TIME - vlastni Artur Sulzberg.

  FOX News (Nejlepsi v Americe) - Majitelem je Rupert Murdoch a je to hlavni tribuna lidi, kteri nemaji radi vsechny jine scestne informacni agentury..
  Alex Jones a Jeanine Pirro, jsou tam hlavni hvezdy a byla to jedina informacni agentura, ktera neutocila na Trumpa.


  Tito panove jsou zodpovedni za lzive utoky na presidenta Trumpa, (Krome FOX News), ktere zacaly 15.6.2015 a pokracuji dodnes.

  Ja nick honolulu jsem absolvent pomocne skoly a vsemu verim. Ale narceni, ze Trump je Hitler jsem zapochyboval.
  Zjistit jsem si totiz jidelnicek obou statniku a hned jsem vedel, ze me zase nekdo lze.

  Mam uvedene pany velmi rad ! Kdykoliv neco napisi, tak se dusim smichem.
  Napr. Wall Street Journal uverejnuje vyborne finnacni strategie podle kterych, kdo se ridi nema na kafe.
  nick honolulu - bystrozraky pozorovatel !


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravda, Nicku, trump je masozravy. Hitler jehoz lebka je v Kremlu byl bylozravy.
   S tim FOXem opatrne, po puci od te bestie Megan Kelly, je FOX proti trumpovi

   Vymazat
 5. Kdyby ruská propaganda byla postavena na lži, jako ta naše ČT proamerická, byla by stupidní, ubohá a odhalila by se sama. Nejhorší je bojovat proti propagandě postavené na dokazatelných faktech a jasných důkazech. Tady je třeba takovéto informace ihned v zárodku potírat. A lze proti nim opět bojovat jen lží. Vis naší ČT. Její manipulace s dokazatelnými fakty a informacemi dosáhla geniality, ale na českého občana je to stále málo. On ještě rozezná pravdu od lži. Ať tu americkou popř. tu ruskou a nepotřebuje vést, on má stále ještě svůj úsudek, svůj názor!...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O Ceskem usudku pochybuju. Prevzdelani Cesi si neumi vydupat ani sveho Trumpa tak jak Americane, a to Americane mnohdy ani nevedi ze nejake Cesko existuje

   Vymazat
  2. Velmi mnoho lidí, kterým je dnes kolem 70 ti let má, díky minulému režimu, tu zvláštní vlastnost, že umí na rozdíl od mladých, číst mezi řádky! Takže z 90% rozpozná, kdy je člověku vnucován "ten správný názor".

   Vymazat
  3. Bohužel mi je pouhých 69,proto rozpoznám jenom 89%. Je to samozřejmě nadsázka a plně sdílím Váš názor, ČT nevěřím ani sdílené počasí. Proto jsem přilepený na PC a dovedu s 90% odhadnout věk diskutujících.

   Vymazat
 6. Cas lhuty uplynul, omluva se nedostava, toz tedy
  Rudohnedy pepik vyskoc je Petr Pesek z Prahy
  Treba mu nekdo domluvi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (15:18)
   Ty vole, víš vůbec kolik je v Praze Petrů Pešků?!

   Vymazat
  2. Ale potrefená husa je jen jedna.

   Vymazat
  3. (11:32)
   To je úplně stejné, jako kdybys chtěl tvrdit, že Horni Dolni je tady jediný blbec. S tím by čuráček nejspíš nesouhlasil.

   Vymazat
 7. To všechno už tady bylo. Jenom ne za režimu demokratickém ale za režimu, který dnešní demokraté nazývají totalitním.Každý měl práci a pracovat musel a když svobodně odmítal, tak v báni - s výjimkou jedinců, jako je kandidát na prezidenta s krycím jménem "sázkař"

  OdpovědětVymazat
 8. 15:25 ..Megan Kelly dostala kopacky ! Na jeji misto prijde Jeanine Pirro...

  Tato hezka babicka je byvala soudkyne v N.Y. state ! Kdyby jeji ex- manzel nebyl v lochu za korupci ve Washingtone, tak by byla supper eso v kabinete presidenta Trumpa.

  Po strance Intelektu je definitivne nejzajimavejsi zena v Americe... Mluvi briliantne primo k veci. Nehraje si se slovicky. Je prima, analyticka a hubata.

  Na teto pani je videt, ze vek nekterym zenam NEUBLIZUJE, naopak jim pridava na sexappealu.
  Je rozvedena od 2013 a dennene dostava nabidky k snatku z cele Ameriky.

  Hned jak dospeji do stredniho veku 70-ti let, tak ji napisi take. sned me neda zavrit...
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak hodne stesti v randeni, Nicku Cartere

   Vymazat
  2. Já obdivuji úžasné znalosti diskutujícího pod jménem Nick Honolulu.Ví toho o americké politické a mediální scéně spoustu. Myslím, že je velmi dobré mít v diskuzním fóru takového diskutujícího -pomáhá nám rozšířit si obzory o Americké poměry, neboť k takovým informacím bychom se nikde nedostali. A píše lidově a pochopitelně a ne jako nafučenej trouba. Je vidět, že rodilý Američan Nick není.

   Vymazat
  3. (18:46)
   Tvrdí, že je ze Smíchova, ale podle stylu bych tipoval spíš na rozhraní Smíchova a Košíř, někde kolem Malostranského hřbitova. Dneska už se ty rozdíly ale hodně smazaly.

   Vymazat
  4. Dříve bývali pražáci hrdi i na svojí rodnou čtvrť -například Žižkovák, nebo Podskalák, lidi ze Smíchova, z Košíř, z Malé Strany - to byla ještě krásná doba -například z Nerudových Povídek malostranských.Úžasné, jedinečné, excelentní.

   Vymazat
 9. Je vam, plantaznici, jasne ze Donny Drumpik vyhral masivni lavinu elektoralnich hlasu, nejvetsi od roku 1988, proste land slide, zemni lavina, 306, pomsty hrom, lidu hnev
  Me z pomocne skolky to s tim datumem 1988 doslo az ted, vam jiste daleko driv

  OdpovědětVymazat
 10. Však pro tu stoku lží, která si říká "nezávislá" - čímž se myslí na pravdě nezávislé lhaní, chřadnou zejména tištěná media a spějí do kytek. Zachraňují je jen drby - bulvár je velice zdvořilé pojmenování. Myslím, že kdybych některým přisoudil titul EXKREMENTY, že bych tím zhanobil exkrementy. Novináři v Česku dávno, dávno jsou na vymření a jen bláhový by je chtěl hledat v oficiálních a zejména veřejnoprávních mediích. A pokud se vyskytnou, stávají se okamžitě terčem těch, kdož jsou charakterem a vzdělaností hluboce pod podlahou hospod IV. kategorie.

  OdpovědětVymazat
 11. Bohužel jsou medial-journal-press čecháci velice arogantní egoističtí,velice,velice agresivní.Pokud znáte někoho osobně,víte,že nekecám (asi tedy budu psát v Ruštině ? )Typická profilace a posun skupiny lidí,kteří jsou povahově předurčeni k průbojné vysoce energické práci,navíc s okamžitým zveřejněním.Bohužel se na základě špatného principu a směřování,s množstvím úskoků lží atd. vědomě dostali,jako několik dalších spol.skupin,do defenzivy.To není smyšlenka,jestliže řadím -
  lež krádež podvod vražda.A to v jakémkoliv,soft nebo hard,provedení.Principielně,oni sami ve své osobní skupinové agresivitě vinných,vytváří situaci,kdy jen velice tvrdá síla a organizace je dostane pod svou kontrolu.  OdpovědětVymazat
 12. dovolim si nesouhlasit ze americani nevedi kde je cesko
  v Pensacole uprostred cernoskeho gheta se me v obchode tlusta cernoska ptala odkad jsem naschval jsem rekl ze z Prahy aha rekla-hlavni mesto Ceske republiky
  zarathustra

  OdpovědětVymazat
 13. O "ruských propagandistech":

  http://www.counterpunch.org/2016/11/28/confessions-of-an-alleged-russian-propagandist/

  OdpovědětVymazat
 14. Přečtěte si tuhle drzost:
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9253-sef-osn-migrace-nezastavitelna-ignorace-volic

  OdpovědětVymazat
 15. Horni Dolni , prehlid slona v krame s porcelanem. Kdo zvolil Zemana daleko drive ,nez se USA probudily a to jeste nevime do ceho ..?
  Kdo se na nej koukne ,toho Pesek bouchne..!

  OdpovědětVymazat