Reklama

středa 2. listopadu 2016

Petr Pithart znovu na scéně?

O. Tuleškov
2.11.2016   České národní listy

Mezi apoštoly nové doby, kteří vystupovali na Staroměstském náměstí podvečer 28. října, se mihl opět P. Pithart. Prezidentování by se sice nebál, řekl, ale ta volební kampaň by ho asi zmohla. Nevím, zda to myslel vážně nebo vypustil, jak to dříve občas dělal, balónek. Co kdyby ho přece jen poprosili a uprosili. Pak by asi i do volebního boje šel.

Všichni víme, že po velkých vítězstvích a následných politických prohrách 90. let minulého století se pan Pithart, kdy nejen Občanské fórum bylo bez velkého truchlení pohřbeno, stal turistou až do doby, kdy dorazil k lidovecké pevnosti. Tam jako novokřesťan našel útočiště. A přes svou příslovečnou skromnost, stál vždy neustále opodál, se na něho štěstěna usmála. Dostal se do vedení KDU-ČSL a přišla i teplá místečka. Stal se předsedou Senátu, i díky svému hlasu, jak pamětníci tvrdí. A to byl výkon, zvláště vzhledem k jeho „spisovatelské“ minulosti.

My, jeho vrstevníci, si dobře pamatujeme na veledílo nazvané Podiven. Petr Pithard byl jedním z jeho autorů. Nejdříve úvodem několik vět. P. Pithart, známý usmiřovatel s Němci, zvláště těmi sudetskými, nositel vysokých německých vyznamenání za proněmecké aktivity, byl i členem Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V této souvislosti je třeba vyslovit jen velké politování, že byl do tohoto orgánu zvolen. Ostatně není v tomto orgánu sám, nad kým bychom měli spíše plakat, než se radovat.


Nyní však k jeho spoluvýtvoru, který nese jméno „Podiven“


Již v roce 1977 zahájil dr. Ján Mlynárik debatu o odsunu Němců z Československa. Ve Svědectví Pavla Tigrida charakterizoval odsun jako skutek nemorální. Následující diskuse se zúčastnil i dr. P. Pithart.

„Hlasy disidentů, skoro každý z nich v poněkud jiné tónině, vytvořily kantátu, která zněla příjemně uším členů Collegia Carolina a vůbec všech sudetských Němců.“ (B. Čelovský, Mnichovský syndrom, str.29) 

Ve svých zpěvech tolik líbezných odsunutým z ČSR dr. Pithart důsledně pokračoval i v dalších letech.

Není příliš známou skutečností, že Pithart je jedním z autorů knihy „Češi v dějinách nové doby“. Autorský kolektiv tohoto díla, jež vzniklo v době ještě předlistopadové, se skryl pod jménem Podiven. V r. 1991 byly tato publikace vydána v nakladatelství A. Tomského Proudy za pomoci oxfordské nadace CEEPP. Pro poučení dosud nevědomých, ale žádostivých, několik citátů z uvedeného ve své době zaslouženě velmi kritizovaného díla. Do jaké míry jej lze považovat za pokus o přepisování českých dějin, posuďte sami.

„Ani sjednocení západoslovanských kmenů pod vládou pražských knížat se neobešlo bez německé protekce resp. bez nutnosti jejího zajištění. Z německých podnětů se tu etabluje feudalismus, z Německa přicházejí zvěstovatelé křesťanství (slibné cyrilometodějské setbě nebylo bohužel dopřáno vydat plody, zůstala tedy epizodou – (pozn. red.: také díky některým nositelům křesťanství šířeného z Německa). Z Německa je přejímáno veškeré bohatství západokřesťanské – později „evropské“ vzdělanosti. Němci jsou prvními latiníky i prvními budovateli českých měst… Státoprávní postavení České koruny jakožto říšského léna bylo odedávna závislé na Římské říši, útvaru sice nadnárodním, který však byl dílem státotvorné iniciativy plemene německého …Němci byli od nepaměti spolutvůrci Čech, neboť samotné české etnikum – nutno si to konečně přiznat – na tento úkol nestačilo… Fyzická všudypřítomnost německého živlu, jeho kulturní převaha a větší sociální a psychologická rozvinutost nemohla – i kdyby Němci chtěli – Čechům dopřát, aby si vypracovali ryze českou svébytnost. Odvozenost české kultury od německé zůstává nadlouho jakousi skrývanou samozřejmostí.“ (str. 38-40)

„Potýkání se češství s němectvím má být dle Palackého červenou nití veškerých českých dějin, ne však ve smyslu jím předpokládaném jako potýkání dvou rovnocenných duchů.“ (str. 41)

Česká ´instinktivní´ obava z Německa i česká protiněmecká nálada, která se často mění v zášť, je diktována především geopolitickým zřetelem. … Český strach z Německa je strachem slabšího. (str. 59)

Prvotní novočeskou společnost a její svět je třeba popsat jinak … K popisu její vnitřní rozrůzněnosti nám postačí označení ´prostřednost´. Budeme-li vážit její preferované hodnoty a zájmy, nevyhneme se výrazu ´přízemnost´. A budeme-li se ptát po míře její sociálně psychologické zralosti zjistíme možná ´plebejství´. (str.77)… 


"Píšeme-li o boji za českou věc, o boji jazykovém, příp. státoprávním apod., je slovo ´boj´ vždy jen nadsázkou. Byla to spíše drobná válka, kterou vedl malý český člověk, jemuž, jak jinak?, sláma čouhala z bot. Heroismu v ní nebylo.“ (str. 80) 

„Zbývá už jen zaznamenat, co ukázal český rok 1848 … Neujde nám, že Češi jsou na politickou scénu vyneseni vlnou, která přicházela odjinud. Vzdálené události jsou nejen ´spouštěčem´ českého dění. Ony je inspirují a udržují na počátku i v dalším jeho průběhu. Není-li této vzpruhy zvenčí (jakou byly např. opakované vídeňské bouře nebo jednání frankfurtského sněmu), pohyb české společnosti vázne a ocitá se v nebezpečí stagnace, zmatku ba ústupu, protože se mu nedostává hybných sil.“ (str. 124)

Němečtí přistěhovalci osídlovali v Čechách liduprázdné končiny hlavně v nehostinném pohraničním hvozdu; mýtili, tříbili, vzdělávali půdu a stavěli osady….Usazovali se v pustině, kde předtím nikoho nebylo a právo objevitelů se jim stalo právem domovským. Byli skutečnými ´kulturtrégry, neboť přinášeli kulturní a civilizační hodnoty ku prospěchu celé země. (str. 162)

První drobné exploze ideologické občanské války mezi oběma kmeny byly vyvolány českou stranou; zásluhou Jungmannova kruhu se protiněmecké výpady objevily dřív a měly širší společenský ohlas,…České protiněmecké cítění se naplno projevilo v sebezáchovném boji o Frankfurt, kdy davové nálady české veřejnosti nabývaly až podob etnické zášti… Nepřekvapí, že se čeští Němci cítili stále ohroženější,…že se jim vyhlídky na soužití ve společné zemi jevily neradostně. Izolovanost Rakouska od ostatního Němectva vyvolávala pocit, že je vydáno na pospas slovanské převaze. (str. 164-166)

Versailleský systém byl diktátem, násilným pokusem o nastolení nového statusu quo střední Evropy… Nepřátelstvím obklopené Československo se svým územním rozsahem, se svými početnými nespokojenými menšinami a s hegemonismem Čechů, umožněným protekcí Dohody, bylo vlastně ve střední Evropě tím nejviditelnějším novotvarem s neflagrantnějším dokladem „nenormálnosti“ jejího uspořádání… V mezích možnosti československé politiky však bylo možno např. pochopit podstatu versailleského systému, tohoto symbolu neporozumění Evropy sobě samé.“ (str. 408-422)
V citované publikaci se dr. Pithart označuje za „kritického konzervativního liberála. (str.9)

Jak autoři charakterizují liberalismus? … liberalismus, ač etymologicky spřízněný s liberta (tj. „svobodou“), není než egoismus a s národnostním problémem si nikdy hlavu nelámal. (str. 58)

Zvídavý čtenář pravděpodobně sáhne po citovaném dílu, pokud ho ovšem neodradí uvedené výňatky. Budí dojem, že jsou převzaté z „argumentační výzbroje“ sudetoněmeckého landmanšaftu nebo německého nacismu. Po přečtení alespoň nějaké kapitoly si čtenář udělá další závěry jistě sám. Širší vlastenecká společnost česká však čeká na zhodnocení „díla“ z pera objektivního českého historika, k čemuž již částečně došlo.

Někteří čeští historici se odmítali zabývat tímto pamfletem, který nepovažují za historické dílo, ale za propagandistický materiál, vypracovaný pravděpodobně na sudetoněmeckou objednávku. Přesto dnes alespoň částečné historické zhodnocení „díla“ Podiven již máme.

45 komentářů :

 1. je to hajzl jeden....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pohled do historie:
   http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/173;

   https://www.youtube.com/watch?v=Ew3345Rfq_0;

   https://www.youtube.com/watch?v=A1dVxlHOb60;

   Smazat
  2. O Pithartovi (spoluautorovi Podiven...) kriticky píše historička Věra Olivová, viz http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/prof-phdr-vera-olivova-drsc-manipulace-s-dejinami-prvni-republiky-III.html

   Smazat
  3. Nebylo to náhodou krycí jméno Podiven v stb svazku, nedivil bych se ani omylem. Co se toho po plyšáku ze svazků popálilo. Pičhart vychází ze stejné líhně jako ten landsmančaftský Herr-man. Na tohoto slize se hodí to staré pořekadlo: vyhodíš ho dveřmi, vrátí se ti oknem.

   Smazat
  4. Skutecne lze jen souhlasit HAJZL

   Smazat
  5. Ten dvojdomek zase vylezl z díry? Naškodil se už dost!

   Smazat
  6. Ten zmetek lezl do rektálu tomu opilcovi Vencovi-Lahváči. Taky slyšel trávu růst, co řekl v TV na obranu toho opilce.

   Smazat
 2. To jsem také podiven, co za zrádnou chásku platím ze svých daních. No, podiven ani tak ne, jako zhnusen. Prodají se každému, kdo jim nějaký obolus pohodí. Čest to nemá, páteř křivá, makat to nebude, prospěch z toho není žádný. Tak k čemu tu chátru chováme?

  OdpovědětSmazat
 3. pro me je politicka mrtvola

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bať,bať,Pithart na Staroměstském náměstí:Kdo vás sem přivedl?No přeci Masaryk, Václav Havel a..pan Brady!Nikdy na tuto trapnost a nejen tuto,nezapomenu.A nezapomenu na ten zfanatizovaný dav,který jásal a jásal,když se urážel pan prezident přímo i nepřímo!To řvali ovce,celé stádo ovcí,které velice,ale velice rychle zapomněli,kdo je Pithart,Ruml,Němcová,Gazdík,Halík....Ta paměť českého národa!

   Smazat
  2. To není český národ! To je pár kolaborantů! Ctitelé zemězrádců sv. Václava či sv. Vintíře či Jana Nepomuckého, vrazi Jana Husa či Želivského a fanatičtí studentíci z jezuity v čele bránící Prahu před našimi švédskými osvoboditeli z habsburské nadvlády! Titíž co panáčkovali rakouskému mocnáři za nesplněný příslib pražské korunovace či tleskali v divadle projevu K. H. Franka ...

   Smazat
 4. Ten wocas by byl možná užitečnej jako zahradník. Slyší trávu růst, pokud si dobře vzpomínám. Škoda, že neslyší hukot z podhradí. Balil by kufry a mazal k té své hnědé grupě.

  OdpovědětSmazat
 5. Tik tak, tik tak - hodiny spravedlnosti té zhnědlé myšlenkové senkrovně odbíjí poslední vteřiny. Voda je ve varu. Tik tak, tik tak ....

  OdpovědětSmazat
 6. Škoda, že u lidovců nevydržel eště chvilku, spolehlivě je vedl do politického zapomnění. Takhle ty hadí mrtvoly na chvilku ožily.

  OdpovědětSmazat
 7. Hlavně že ho ti burani z jižní Moravy,výspy KDU-ČSL,kteří si tak potrpí na svůj původ a osobitý národní folklór,živí v politice už od listopadu 89 i když na ně plive kudy chodí a odpustili mu i členství v nenáviděné KSČ a nechají ho v klidu přibírat na váze,jako své tradiční záhumenkové prase tu v parlamentu,nebo v senátu....
  A ten Jurečka,ten se jim taky poved s tím návrhem zákona na základě doporučení EU na zákaz domácích zabíjaček a tradičních vinných a slivovicových koštů,které se dělají už po tisíc let a přežily všechny splečenské systémy ba dokonce i nacistickou okupaci a "zločinné komunisty".Teď se naně lidovci domluví s tím podvodným prasečkářem Babišem a budou mít po radovánkách,vše potřebné jim dodá on v kvalitě "Tricatel"ze svých chemických závodů,zpracovávajících živočišný GMO odpad a budou konečně šťastní.
  Oni vůbec ti venkovští burani a voliči "lidovců/černoprdelníků" doteď ani netuší,co jim v souvislosti s imigrací ti hodní strejcové z KDU-ČSL chystají a probudí se až v okamžiku,kdy jim při jízdě králů ve Vlčnově pojede eunuch s tou arabskou plínkou na hlavě místo opentleného tralaláčku na velbloudovi a ogaři budou blít nikoli po vínu a slivovici,ale z kozího vermutu,velbloudího kefíru,ti budou pak zdraví....

  Tož asi tak k těm lidovcům,jejich politicko-intelektuálské elitě s Hermanem a jejich vlasteneckým klenotem Píťou a "vůličům"/voličům....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidovečtí voliči až příliš míchají slivovici s kadidlem....

   Smazat
  2. Myslíte to kadidlo v kostele,nebo to,co pravidelně produkují v té malé dřevěné místnůstce přes dvůr,která má ve dveřích srdíčko?

   Smazat
  3. 23:49 Moraváci dostanou rozum, až lidovci s Hermanem v čele prolomí Benešovy dekrety a vrátí na jižní Moravě Lichtenštejnům všechno, co jim bylo po válce "ukradeno". Jenže to už bude pozdě naříkat, jako je pozdě něco udělat s církevními restitucemi, které lidovci brání zuby nehty.

   Smazat
  4. Lidi, já jsem z Moravy a tuto pakáž volí staré pobožné babky, jinak si to nedovedu představit. Mladí na to serou a tak to dopadá, že se tu objeví takové zrůdy jako Člunek a ten dementní hajzl ze Suché lozi. Ti museli snad tu volební komisi ožrat tím jejich pančovaným mešním vínem. Nechápu to sám a všem slušným lidem se za Moravu omlouvám.

   Smazat
  5. 8:13 Omluva je k prdu, k příštím volbám ty svý ogařiska koukej dokopat. Už nám všem fakt začíná téct do kecek. Q.

   Smazat
  6. 8:13-Můj brácha bydlí v jedné nejmenované obci za Strážnicí a u voleb byl ve volební komisi-kromě jeho rodiny VŠECHNY HLASY Z OBCE ŠLI LIDOVCŮM,ani jeden nikomu jinýmu-naprostá tragedie a idiocie,doslova neuvěřitelné....a těch starejch babek je tam přiměřeně".
   Máte naprostou pravdu s těmi mladými (většinou infantilními naprostými idioty),ale to je vina rodičů,že je ničemu nenaučili a že nemají žádnou autoritu....
   PSM-chazarské artikuly:"chcešli porazit svého nepřítele,vychovávej jeho děti".

   Smazat
 8. Po tomto článku už chápu Pithardovo souznění se soukmenovcem Hermanem.

  OdpovědětSmazat
 9. Pithart je prase.
  Nula, kterou udělal Veškrna předsedou České vlády.
  A od té doby se motá všude, kde se žvaní, stejně jako Kroupa, to je jeho klon.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 10. Pithart je senilní i diot a zločinec. Prosazovat takovou kreaturu může jen někdo se "sníženou chápavostí" a "orientálními zvyky". Bezcharakterní zločinec a jeden z největších nepřátel Českého národa. Tak lze nejpřesněji definovat havloida s legitimací KSČ a láskou k nadnárodnímu sionistickému kapitálu.
  Kdo jej prosazuje je buď dement nebo provokatér.
  Možná, že jde o pokusný balónek, který má zjistit, co ještě Český národ skousne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda, pravda, nikdy nebyl komunista, byl pouze držitelem členské legitimace. Jako mnoho jiných chameleonů, vždy tam, kde to sypalo.

   Smazat
  2. Tudíž jako držitel členské legitimace se mu za komunistů v Národní frontě dařilo. Byl na vysokých funkcích a spokojeně si chrochtal u žlabu. V správný čas se z něho stal disident.

   Smazat
 11. Lidovci budou opravdu danajským darem, jako partner do voleb. Větší dementy, než dosadili do vlády a parlamentu svět neviděl. A Pithartovi vyměňte pemprs a pošlete ho za Čuňkem na barák, ať hlídá cikány.

  OdpovědětSmazat
 12. Já tedy nevidím na formulacích Pitharta nic tak závadnáho. Evidentně je to kosmopolita, který jako Čech zblbnul v prostředí, v kterám se pohyboval. Být po boku se Sokolem a mít přitom marxistickou výchovu, zřejmě se projeví i na zdraví. Jeho formulace jsou jasné a pravdivé, jenže skutečný Čech k nim nemá důvod.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudo,jestli myslíš těmi formulacemi ty hlouposti z jeho knihy,tak seš vůl!!!

   Smazat
 13. rejpat se v hovnech sto let na to je soudruch pikhart machr a ještě větši otazka je že tohoto machra někdo stale plati z našich dani jinak by totiž chcipnul hlady rukama makat nevědice zato iluze scifi a ruzna slovni kejkliřstvi dovede dokonale a lepe jak jeho nadřizeny černoprdelnik kardinalni duka obvzlaště vipičene jsou jeho iluzorni dvojdomki tež velmi pěkně proflaknute jak on sam i polibdiro vědělo moc dobře co děla když ho vyhodilo na ulici

  OdpovědětSmazat
 14. Pithart je žid,tak co jiného od něho čekat,když víme,že sametová byly řízena komunistickými židy.Pokud si nechce přiznat,že se silně podílel na rozkrádání,rozprodání Českého státu,ať raději zaleze do bezpečí.

  OdpovědětSmazat
 15. Pithart je po celou dobu své politické činnosti odpudivou figurou, která má jen dobré uši - slyší trávu růst i tam, kde žádný trávník není.
  Sims.

  OdpovědětSmazat
 16. Pithart je prokazatelně nastrčený insider globálních elit.
  Již v roce 2010 tvrdil, že Evropa každoročně potřebuje miliony migrantů, čímž vlastně razil oficiální postoj EU ( a zákulisních loutkařů ), který se naplno projevil až o několik let později.

  Odkud věděl, že dojde k masové migraci a že tuhle pohromu budou mocenské elity interpretovat jako žádoucí a budou ji podporovat ?

  ( viz http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/715019 )

  OdpovědětSmazat
 17. Vždy jsem si myslel, že štětka, lehká žena, prostitutka,prodejná žena je dostatečný výčet jmen pro kurvu a hle tady je další výčet, Gazdík Pithart,Hermann a řada dalších.

  OdpovědětSmazat
 18. Byl bych rád, kdyby Herr Pithart vydal odpočet svoji činosti v politice za posledních 27 let. Udělal ten člověk pro národ a lid této země vůbec něco? Morave

  OdpovědětSmazat
 19. Proboha zadupejte tohoto blba do země!!Je totálně mimo,vůbec neví co se ve světě děje, a ještě za to bere peníze!

  OdpovědětSmazat
 20. Proboha zadupejte tohoto blba do země!!Je totálně mimo,vůbec neví co se ve světě děje, a ještě za to bere peníze!

  OdpovědětSmazat
 21. Běž se Píďo podívat do Strašnic ať víš co tě
  čeká a neser celá národ.Už jsi naši zemi dost
  posral ...

  OdpovědětSmazat
 22. Odporně obtloustlé prasátko,co kdysi všude slyšelo trávu růst!!!!Dnes politická mrtvola...Miloval jsem jeho duchovně rétorické přednášky,kde zpocený hodinu tlachal a nikdo nevěděl o čem....Jojo Pithart.Další zoobie,co vylezla z kanálu zapomnění a chce nám dělat prezidenta.Ostuda.A mluvčího by mu mohl dělat mimořádně necharismatický a zoufale blbý Gazdík..Tohle hovado,když jsem slyšel mluvit v televizi,tak se mi z něj dělalo blbě...

  OdpovědětSmazat
 23. Po válce měli být všichni Němci fyzicky vyhlazeni
  z povrcho země.S nimi i čeští kolaboranti typu to-
  ho Pitharta.To by byl v Evropě klid a mír.Nebyla
  by válka na Balkáně,kam jezdili bohatí Němci si za-
  střelit svého člověka.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 24. sem myslel že už natáhl paprče.Že se drží všivák postkomunistické,taký disiden jako jak.Je neuvěřitelné jak tito lidé zde pořád v té politice smrdí a dělají jen peklo.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.