Reklama

úterý 15. listopadu 2016

Právní stát je když..., aneb kdo to ví, napoví


Jiří Baťa
15. 11. 2016
Ŕeč bude o našem (ne)právním státě a jeho dopadech na společnost a stát. Je všeobecně známá nespokojenost a kritika veřejnosti s naplňováním, či lépe řečeno nereálné existence této formy politického systému. Připomeňme si, co je „právní stát“ (podle Wikipedie):


Právní stát je právně-filosofický koncept státu (politického systému), ve kterém je právu podřízena veškerá státní moc, tedy stát který jedná v souladu s vlastním právním řádem. Předpokladem fungování právního státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu. Což znamená, že občan může od systému očekávat některé stálé hodnoty (například nezávislou soudní moc), neznamená to však, že nemůže docházet k dílčím změnám právního řádu. Právní stát je typický pro západní pojetí státu, práva a politiky moderní doby, počínaje osvícenstvím.

Právní stát v ČR jak je jeho forma výše popsána, však ve skutečnosti existuje pouze formálně, tedy jen jako, protože jej v praxi nikdo neuplatňuje a téměř všechno, co by měl stát jako právní stát řešit, se de facto neřeší. Princip právního státu vychází z pozitivistické představy, že text zákona může jednoznačně a dostatečně vyjádřit nějakou skutečnost. Ve skutečnosti mnoho zákonů klíčovými termíny odkazuje na značně komplikované společenské předporozumění, které však nemusí být přijímané obecně (např. dobré mravy, společenská nebezpečnost, veřejný pořádek atd.), nebo svěřuje faktické vymezení práv například úřadům nebo soudům. Ideálním příkladem takové nerozhodnosti, či spíše nezájmu legislativy a justičních orgánů je kauza ministra kultury Daniela Hermana.

Jistě mnoha čtenářům, resp. občanům je osobnost ministra kultrury vlády ČR Daniela Hermana dostatečně známa. Pokud ne, nebude od věci si tyto skutečnosti připomenout. Jakkoli by možná panu Hermanovi byla mj. (za jiných okolností) údajná přímá příbuznost s jistým Františkem Dobrovským, jinak bratra Josefa Dobrovského (nepochybně jde o historickou osobnost našich dějin) ke cti, dnes vzhledem ke všem skutečnostem, související s jeho jménem a jeho konáním, mu dělá ostudu. To jen tak na úvod.

Daniel Herman kromě toho, že vystudoval gymnázium, nastoupil na pedagogickou fakultu, kterou však po jednom roce opustil. V roce 1984 začal studovat teologickou fakultu v Litoměřicích, v roce 1989 byl vysvěcen na katolického kněze, vroce 2007 požádal o laicizaci, tedy o zproštění katolického kněžství a zde se začíná odvíjet jeho pozoruhodná životní anabáze. V této souvislosti není však od věci ještě zmínit, že jako katolický kněž vykonával řadu pozoruhodných či jinak významných funkcí, např. byl mluvčím České biskupské konference, mezi lety 2005–2007 pracoval na Lince pomoci v krizi při Policejním prezidiu České republiky. V r. 2010 byl zvolen ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, aby v r.2013 byl Radou téhož ÚSTR pro špatné hospodaření se svěřenými finančními prostředky z funkce odvolán. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v hlavním městě Praze jako lídr KDU-ČSL a byl zvolen poslancem. V lednu 2014 se stal kandidátem KDU-ČSL na post ministra kultury ve vládě B. Sobotky a dne 29. ledna 2014 byl do této funkce jmenován.

Ale zpět k nedávné mimulosti a připomenout si nedávnou kauzu ministra Hermana se jjeho údajným „strýcem“ panem Jiřím Bradym z Kanady. Jak je všeobecně známo, pan Brady je Žid a jako takový byl se svou mladší sestrou odvlečen do koncentračního tábora (sestra jak známo, pobyt v koncentráku nepřežila). Je-li tedy pravdou, že je D. Herman synovcem pana Jiřího Bradyho, tedy jeho přímým příbuzným (o čemž jsou velké pochybnosti) Herman musí být rovněž židovského původu. Je-li tomu tak jak je tedy možné, že jako takový byl vysvěcen coby katolický kněz? Pokud se nemýlím, Žid může být jen rabínem, ale nikoli katolickým duchovním, protože židovský rabín vyznává Talmud , zatímco katolický kněz vyznává Bibli! To je další významná a pro veřejnost nevysvětlená záležitost a opět lze konstatovat, že na tyto skutečnosti nikdo z kompetentních justičních orgánů nereaguje nebo nepoukazuje, natož aby jej jako případ hodný pozornosti, řešil.

Z uvedeného tedy vyplývají dvě podstatné, velmi závažné skutečnosti. V prvním případě nevysvětlená Hermanova příbuznost vůči jeho údajnému strýci, kdy z logiky věci totiž vyplývá, že pan Herman nemůže být přímým synovcem pana Bradyho, protože J. Brady by mohl být jeho strýcem jen v případě, že by jeho otec byl bratrem, nebo jeho matka sestrou pana Jiří Bradyho. Skutečnost je však taková, že pan Brady měl pouze sestru, která ve svých 13 letech zahynula v koncentračním táboře, takže rovněž nemohla být příbuznou D. Hermana v přímém pokolení. Pokud je Daniel Herman nějak spřízněn s panem Jiřím Bradym, pak jen v případě, že otec pana Jiřího Bradyho měl bratra, který měl s manželkou dceru, která zřejmě byla či je matkou Daniela Hermana. To ovšem nevytváří příbuzenský vztah pana Hermana ve formě přímého synovce pan Jiřího Bradyho.

Tento příbuzenský vztah mezi ministrem Hermanem a panem Bradym, nese jednoznačně znaky tr. činu podvodu resp. veřejné kamufláže, přesto se dosud nikdo o tento závažný problém nazajímá, aby jej přijatelně vyjasnil či vyřešil, potažmo potrrestal. To vše nevzdory tomu, že toto podvodné jednání, tj. vydávání se pana Hermana za synovce pana Jiřího Bradyho a z toho plynoucí kauza „daj-li či nedaj-li (Bradymu) medaili“, vyvolala nejen politicko-veřejný skandál, ale hlavně závažné, trestuhodné obvinění a pomluvy na adresu prezidenta Zemana, který v souvislosti se smyšleným strýcem panem Bradym a Hermanovým přijetím dalajlámy byl veřejně viněn z toho, že údajné zrušení vyznamenání pana Bradyho měla být jeho pomsta za nedodržení údajného zákazu přijetí dalajlámy. V této věci bylo rovněž podáno trestní oznámení na ministra Hermana, věc je ve stavu šetření.

Další případ v souvislosti s osobou ministra kultury Hermana jsou známé skutečnosti, týkající se jeho otevřené podpoy a loajality k sudetoněmeckému landsmanšaftu. Jeho účast a zdravice na srazu SL v rámci vystoupení jménem vlády ČR, o které lživě a veřejně tvrdil, že ji měl údajně předem schválenou prezidentem Zemanem, zahájil úvodními slovy „milí krajané“, což je možné

považovat za porušení principů zahraniční, resp. státní politiky a překročení pravomocí člena vlády ČR. Svévolnou účastí na srazu SL prokázal, že je mu zřejmě košile sudeťáckého landsmanšaftu blížší, než český vlastenecký kabát.

Avšak kromě toho, že se o této nehoráznosti okrajově zajímali jen někteří levicoví opoziční politici v poslanecké sněmovně, tato nehoráznost rovněž prošla bez jakéhokoli zájmu kompetentních orgánů, tedy jak vlády, ÚS a pod.

Tyto provokativní a politicky neúnosné skutečnost nejsou zřejmě pro tyto orgány dost důležité a to přesto, že jednání pana ministra Hermana v obou jmenovaných případech jsou evidentně v rozporu nejen se zásadami mravní etiky a slušnosti, ale také výrazem jeho podlého a pokřiveného charakteru, ale především v rozporu se zásadami s platnými právními zásadami a normami, kodifikovanými Ústavou ČR, slibem ministra vlády, stejně jako předpokládanou osobní loajalitou, vlastenectvím a hrdostí z příslušnosti k českému národu. O eventuálním spáchání trestného činu, v lepším případě přestupku, ani nemluvě. Orgány státní moci a legislativa, tedy vláda, justice, soudy atd., které představují politickou formu právního státu jakoby existovaly jen pro mezinárodní orgány, ale pro vnitrostátní potřebu jsou téměř mrtvé. Obecný názor občanů je , že náš stát nedisponuje formou právního státu jako politického systému, ve kterém je právu podřízena veškerá státní moc, který by vždy jednal v souladu s vlastním právním řádem. To je na demokratickém režimu, který prý v ČR údajně existuje velmi, ale opravdu velmi zarážející, neřku-li zcela neúnosné. Nakonec přidávám pro ilustraci jeden z mnoha názorů občanů:

Je nezpochybnitelným faktem, že někteří, zdůrazňuji někteří, úředníci v institucích orgánů činných v trestním řízení vytvořili prokurátorsko-policejní systém. V něm vědomě, buď z vlastní hlouposti, anebo na objednávku, ničí desítky, možná stovky lidských osudů. Nejhorší je na tom to, že vše dělají bez jakékoliv trestní či jiné zodpovědnosti. Na zákonnost dohlížejí lidé, kteří se chovají nezákonně, ohýbají a nerespektují zákon. Není zde reálný funkční instrument či instituce, které by vás před tím ochránily. To není stav, který lze nazvat právním státem.

20 komentářů :

 1. Pro náš stát platí:
  Právní stát je jen prázdná fráze "falešná nálepka" pro okolní svět, aby republika tento dojem vyvolávala!
  Ve skutečnosti a i v praxi můžeme směle říci, že Zákony a celý právní systém je jen PRACOVNÍ NÁSTROJ politiků, vlivných a majetných lidí!

  OdpovědětSmazat
 2. Za prvé: Nechte už probůh těch pokusů se na "strýčka" naroubovat trestný čin podvodu. Je to směšné a spíš to naznačuje nedostek argumentů, než znalost práva.
  Za druhé: Právní stát tady je, i když se to autorovi nelíbí. Ba co víc, jsme demokratický právní stát. Máme demokratické volby, dělbu moci, psané právo, které je uplatňováno standardními způsoby. To, že se nám nějaké výsledky nelíbí, není důkazem toho, že nejsou správné a při takovéhle argumentaci to spíš znamená, že přání je otcem myšlenky a zatemňuje rozum.
  Za třetí: Právo používá tisíce let osvědčené postupy, které Lojzin prostě není ochoten (schopen) pochopit. Presumpce neviny, volné hodnocení důkazů, výkladové metody, kolizní pravidla ..... To vše je v našem právu přítomno a užíváno.
  Tenhle přípěvek autprův mne prostě nasral, protože odvádí pozornost někam úplně jinam, než je problém. Takové plky pro plky. Autor napadá právo a systém, namísto aby hledal příčiny, proč je právo negativně společností vnímáno. Na vině jsme my, voliči. Politici, námi volení, přijímají zákony, které jsou velmi špatné, právo se stává nevymahatelným a vždy za to může soudce, úředník, korupce. Ne, mohou za to zákony a politici, ktečí je přijímají. Soudci a úředníci jsou právě proto, že existuje dělba moci (a zcela správně existuje) jen ti, kteří takové zákony dle standardů vykládají. Nemohou jinak,protože to by byli stejný dobytek jako ti, co je přijímají. Právo se tak stává nevymahtelné, složité, nesrozumitelné, nepředvídatelné a to je právě cíl škůdců práva. Podkopat důvěru ve stát, jeho instituce, v právo a umožnit tak žralokům a vlkům, aby spásli ovce. Než mne budete kritizovat (a věřte, že bych hůře spal, kdybych se takto neozval, než proto, že sklidím kritiku), zkuste se zamyslet a znovu si můj příspěk přečíst. Je rodíl, něco vědět a něco dokázat. Právo je jeden z regulátroů společenských vztahů, vedle náboženství a morálky. Vliv náboženství je marginální, morálka přežívá v lidu, ne v samozvaných elitách a právo je poslední hráz, která chrání slabého, aby silnější nemohl vše. Zkuste na můj příspěvek mrknout okem nezaujatým, zkuste definovat spravedlnost, možná překonáte Aristotela a další myslitele a vejdete do dějin, nebo ne, ale tím zamyšlení jistě pozvednete svou osobnost, své myšlení, svou morálku. Posunete se správným směrem. Kdo z Vás by chtěl zpět orfály, kdo by chtěl předat soudní moc stranickým sekretariátům, kdo si myslí, že spravedlnost najde na náměstích, v Kladivu na čarodejnice, ve waterboardingu, ve zvůli? Nikdo rozumný. Tak se nesnažte dehonestovat právní stát, ale hledejme cesty, jak ho u nás posílit. Přes Hermana a jeho strýčka ne, tudy cesta nevede. Tudy vede cesta do bezpráví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vystupujete jako zapálený buržoazní politruk ! Měl by jste vědět, že právo představuje instrument jímž vládnoucí třída tedy u nás vládnoucí buržoazie uplatňuje svou nadvládu ve společnosti ! V praxi u nás ovšem platí, že ani to buržoazní právo ve skutečnosti neplatí, stačí se pokusit domoci práva u podnikatele, který vás podvedl ! Přitom není bez zajímavostí usnesení Ústavního soudu, který za "Základní lidské právo označuje právo podnikatele na zisk bez ohledu na jeho míru " !!!

   Smazat
  2. My víme, že kapitalistický stát je buržoazie zorganizovaná v panující třídu. A ta má pod svou kontrolou jak jurisdikci, tak potlačovací aparát. A moc stranických sekretariátů je neoddiskutovatelný fakt i v této slavné "demokracii". T

   Smazat
  3. Pro 15. listopadu 2016 17:51
   Vážený pane, jste sám se sebou v zásadním rozporu! V první polovině komentu vidíte "právní stát" a v druhé polovině jej svým hodnocením vyvracíte. Udělejte si v hlavě pořádek a zkuste srovnávat "psané proklamace" s jeho praktickým využitím, lépe řečeno zneužitím.

   Smazat
  4. Tady - a právní stát? Odkdy? Asi budete nějaký magor - ne? V zemi, kde lumpenjustice svými rozsudky už 26 let legalizuje podvody a zlodějny? Kde lumpenjustice poškodila statisíce lidí vyfabulovanými rozsudky, důkazy je nezajímají, a každý soudcovský lump má jiný "právní názor"? Chcete snad tvrdit, že doživotní ztráta svobody pro Kajínka, a to i kdyby skutečně měl na triku dva mordy těch odporných šmejdů zbohatlíků, je přiměřený? Chcete tvrdit, že dva roky vazby pro obviněného dr Ratha, proti kterému potom nebyl nalezen ani dostatek důkazů svědčící pro jeho obvinění, a to jen proto, že si to objednali někteří političtí šmejdi - že bylo přiměřené? Měl byste se vzpamatovat. Spravedlnost v ČR? Kde lidi, kteří osm, deset i více hodin denně dřou, mají v ČR obvyklou mzdu od deseti do patnácti tisíc měsíčně, a darebáci, politické vši, jejich kámoši, všelijaké trafiky, politici a poslanci, za to, že se někde slejzaj, krafou, řeší jen nesmysly a skáčou jeden druhému po krku, drancujou státní pokladnu každý z nich každý měsíc o částku kolem stovky tisíc a přezdívají tomu "mzda" - to je podle vás spravedlivé? Se jděte vycpat člověče.

   Smazat
  5. Pánové pánové, všichni tři se mýlíte. Právo není žádný "instrument vládnoucí třídy", to je definice tak z občanské nauky let padesátých minulého století, pletete si jurisdikci s justicí demokratický právní stát považujete za psané proklamace, jako kdyby jste byl pozorovatelem z vnějšku. Nemá cenu reagovat.

   Smazat
  6. Moc dlouhy- zkratit to vejre
   Honolulu kuku retarded ve sluzbe jsem kurva a ve sluzbe jsem furt

   Smazat
  7. 19:51-právo vždy definuje a ovlivňuje vítěz(revoluce, voleb) a tlaky zvenčí. S tím moc nehnete. Drobné korekce zmohou dobří soudci a ti nebývají v poslouplé linii odvolání. Navíc tuším těmto soudcům sebrali odůvodnění, "bylo by to proti dobrým mravům", což měli i za komunistů.

   Smazat
 3. to 17:51
  Je jednoduché napadat pana Baťu protože se nemůže moc efektivně bránit. Pisateli 187:51 bych jen poradil, ten svůj příspěvek si alespoň jednou ještě přečtětě. Na konci, uprostřed ,sám napadáte to co jste napsal na začátku. Takhle milý pane ne, rozum a logika je zde proto aby pomáhala, ne selektivně likvidovala nepohodlné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne pane, nenapadám pana Baťu a jeho články ve většině čtu rád a nacházím v nich pohledy, na které jsem někdy nepřišel, jindy ano, ale z jiného úhlu. Nicméně netrpím žádnou "úctou" k autoritám jen pro úctu. Myslím, že on si pan Baťa, pokud bude chtít, můj příspěvek přebere sám. Nikde nenacházím, že bych napadal na konci svůj začátek. Já s panem Baťou souhlasím. Divné že, jen nesouhlasím s jeho argumentací, toť vše a předkládám své argumenty. Činím tak narychlo a vcelku pobouřeně. Brady a Herman pro mne nejsou ničím, dokonce mi nestojí ani za nepřátelství. Jsou to jen nuly, kterých jsem na své cestě životem potkal mnoho. Takže trochu srozumitelněji: Demokratický právní stát je tím, co dělá Evropu Evropou. Dokonce i komunistické právo ve své podstatě vycházelo z evropské tradice, založené antikou a rozvojem humanismu 18. století. Byly v něm uplatňovány principy tradičního evropského pojetí práva. ČSSR byla signatářem mezinárodních smluv v oblasti lidských práv a nadto vycházela i z právního poučení druhé světové války (např. Radbruch, Jaspers). Listina byla rovněž v právu obecně přítomna. Nicméně politicky bylo právo vykládáno jako lido-demo a článek 4 Ústavy ho deformoval. Nikoli podstatně, ale co do demokratické podstaty práva. Prostě - právo a jeho výkon si musí každá vyspělá společnost střežit jako klenot. Často jsou napadáni soudci a úředníci. Ano, jejich rozhodnutí jsou mnohdy nepochopitelná, obtížně pochopitelná, nespravedlivá. Proč? Nízká právní vzdělanost obecně. Právo prostě není fotbalový mač, je o dost zásadnější a podstatně složitější. Lidé se stále domnívají, že je soudy ochrání a ani nejsou schopni pochopit zásadní rozdíl mezi právem veřejným a soukromým. Právě ti soudci a ti úředníci, kteří i v tomto zákonném marasmu používají po tisíciletí osvědčené právní postupy jsou pro mne garantem toho, že demokratický právní stát existuje, je přínosný a je třeba ho prosazovat a ochraňovat. Také možná protimluv, pro Vás, pro mne nikoli. Lidé si neuvědomují, že soudy nejsou synonymem spravedlnosti. Tu hledejte v kostele. U soudu hledejte spravedlivý proces, tedy proces podle předem stanovených pravidel. Právo je dnes zneužíváno politiky, vlky a kdejakou chamradí. Ale odůvodňovat útoky proti demokratickému právnímu státu nějakým Bradym a hermanem. To prosím je už podle mne zcela mimo mísu. Bojujme za zákony, které chrání slabé, životaschopnou společnost, jsou co nejvíce s morálkou a tedy předvídatelné, srozumitelné a dobrovolně dodržované ne proti právnímu státu. Jsem ale rád, že jste si můj příspěvek přečetl a našel v něm něco, nad čím jste se zamyslel a co považujete za chyby. Principy právní je třeba nadřadit zákonům. Jedno trvá po tisíciletí, druhé je pomíjivé - u nás i v řádu dní, dokonce je několikrát změněn platný zákon ještě před jeho účinností. To je vizitka zákonodárce, ne právního státu, ne soudců, ne úředníků, ale zákonodárce - politika. škůdcem je politik, kterého jsme si zvolili, nebo připustili jeho zvolení, nikoli právní stát. Na to se snažím poukázat. Alternativou demokratického právního státu je stát fašistický, nebo anarchistický. Má volba je, myslím, jasná.

   Smazat
  2. Celkem souhlasím s vaším názorem, který lze v krátkosti vysvětlit tak, že právo a spravedlnost jsou dvě rozdílné kategorie. To právo zase jako v minulosti tvoří lidé navázaní na neměnící se skupinu vládnoucích stran. Kolik je třeba v parlamentu dělníků, zemědělců? Tito lidé jsou dle vás méněcení?

   Smazat
  3. 20:26 Nikoli, jsou také solí této země, jako všichni poctiví lidé (tedy jsou-li poctiví a slušní, vážím si jich). Jen pro ujasnění: volil jsem Zemana a hodlám ho volit znovu, jsem odpůrce (aktivní) sudeťáků, sankcí proti Rusku, odsuzuji útok NATO proti Srbsku, Iráku, Sýrii,Lybii (válečné zločiny), neuznávám Kosovo jako stát, souhlasím s připojením Krymu, uznávám Putina, jsem proti lustračnímu zákonu (byť nejsem evidován), neodsuzuji ČSSR (jsem rád, že jsem v ní prožil dětství a mládí a neměnil bych s nynějšími mladými), byl jsem v armádě ČSLA a vážím si svých tehdejších velitelů, Švarcenberg, Kalousek, Topolánek ... dle mne patří do kriminálu, lidovci, Herman, Pithart ... na smetiště, jsem ateista, přesto si vážím Bible, jsem dělnického původu, přesto jsem studoval a vážím si i vzdělaných lidí, vážím si rodičů, svých předků a chápu dějiny ve smyslu Palackého výkladu, jsem hrdý na to, že jsem Čech a neměnil bych, četl jsem Švejka, ale raději mám Čapka, Hellera, Jasperse, Taleba ...., napadlo nás Německo a Polsko, ne Sovětský svaz, ten nás osvobodil, Obama soplu s W. Bushem, Clintonem, Clintonovou Krvavou Madlou, Blairem ... patří před mezinárodní tribunál pro válečné zločince, jsem proti mulikulti ne-kultuře, zrušil bych neziskovky, nejsem příznivcem homo-lesbo .., ale neodsuzuji je (je to jejich věc a nevidím důvod pro chlubení se tím na veřejnosti), Šapiro je klaun, vážím si Beneše, všech protinacistických bojovníků (všech - zdůraňuji), dělím lidi na slušné a neslušné, nikoli pravé, levé, dělníky, podnikatele, chudé, bohaté, černé, bílé ... - na slušné a neslušné, to ano, jsem odpůrce migrace a zneužívání sociálních dávek .... a mohl bych pokračovat a pokračovat - a přesto jsem zastáncem demokratického právního státu, demokratického uspořádání společnosti a nesouhlasím s článkem pana Bati. Považuji se za obyčejného člověka, který nedělí lidi na pravé, či levé (považuji toto dělení za překonané). Každý má právo vyjádřit svůj názor, jsem zastáncem svobody slova a toho, ž demokratická volba musí být respektována všemi. Jsem odpůrce mučení, nikoli trestu smrti. Přesto se zastávám soudců a úředníků - většina jsou poctiví lidé.

   Smazat
  4. Tentokráte naprostý souhlas, dokonce bych napsal, že jsme stejné krevní skupiny.

   Smazat
  5. 20:59 - to je příliš zkostnatělý postoj, neschopný absorbovat nové poznání a pochybovat o dogmatech. Volit Zemana ano, ale proti komu? Proti Khárlovi jistě! Proti Okamurovi - nikdy! Proti sudeťákům v šiku současné coudenhovenské zednářské šlamperai z Bruselu - ano! Proti sudeťákům v době když stáli za bojem naší rasy - jistěže ne! Sankce proti Rusku jsou málo účinné, nemaj smysl, jako ho neměla blokáda Kuby, Kosovo zrodili bolševici - titovská politika poválečného osídlování tohoto území albánskou rychle se množící menšinou, dnes je pozdě bycha honit, nikdo by je nezastavil. Nebo chceme mít Evropu zaplavenou prchajícími Kosovci s nárokem na politický azyl ("dík" Miloševičově politice etnického číštění?). Lustrační zákon mi je u prdele navzdory tomu že jsem byl evidován nejen civilní, ale i vojenskou kontrarozvědku bolševika za své nekonformní názory a musel jsem jim to podepsat, abych měl od nich relativně pokoj (a sám si určil, koho skrz ně nakopu do prdele a koho naopak vychválim). Koneckonců jsem se svěřil ihned druhé straně a ta mě instruovala a já se náramně tím bavil (šlo o Chartistu který se mnou sedával v hospodě u stolu a znal mýho řídícího důstojníka a tak mu skrz mě předával "vzkazy" typu - "hele, řekni mu, až si tě zas zavolá, že jsem u stolu říkal, že my nejsme proti socíku, ale že chceme jen dialog s mocí" apod.). Ten řídící důstojník se kterým si od počátku tykám a sem tam ho potkávám to dodnes netuší! Ten chartista je mrtvej, pár let po Plyšáku se oběsil - asi zklamání:) Já po Plyši volil Sládka a jednomu komoušoj jsem v tý hospodě rozbil lahváč z basy vo makovici:))) Fandil jsem Jecinovi a schvaloval palbu na moskevský Bílý dům, radoval se z rozdrcení Srbů v Chorvatsku a nevadilo mi bombardování Jugoslávie. Kluky v hospodě jsem nasral když jsem navrhoval nakoupit a vyslat dálkový bombardéry nad Havanu poté co Castro zatknul ty dva naše idioty - Pilip s Bubeníkem:))) Byl jsem televizní revolucionář, podporoval boj s Bobovizí a oposmluvníky! Fandil jsem čtyřkoalici a vstupu do EU! Kluky jsem opět nasral svou nekompromistní podporou Bushe a svržení Saddáma! Obrat u mě nastal až po nástupu debilních tupohlafčiků a jejich štvavé a lhavé kampani na Paroubka! To jsem nezkous. A to mě nakonec otočilo i proti Bushovi, USA, EU a vůbec Západu! Stal jsem se nejprve anarchokomunistou a fandil řeckým a španělským uličním povstalcům, zapalovačům policejních štítů a stanic! Durruti byl mi vzorem! Později jsem ale četl kaie Murrose a stal se stoupencem revolučního nacionalismu - v tom jsem se opět našel! Je to podobné tomu co říkával Sládek! Obdivuju velké a silné muže dějin! Jak Tamerlána, tak Napoleona, Hitlera, Mao- cetúna, ale i Čankajška či Stalina! Líbí se mi co psali Nietzche nebo Bergson! A miluju pochody a taky Wagnera ... považuji se za zakukleného Nadčlověka! Nesnáším dekadenci, demokracii a jiné politické odpadky z judejské dílny nevhodné naší - mé rasy! Svět patří těm, kdo mají vůli k moci, těm kdo bojují, neb boj je samotnou esencí života! Ti kteří odmítají vést boj nemají právo v něm přežít! V čem se tedy jediném shodnem je v názoru na překonanost pravolevého dělení ...

   Smazat
  6. Velice zajímavá jsou osobní vyznání 20:59 a 11:32 za která jim děkuji. Ukázkově ilustrují zozpolcenost levice od autentické po radikální. Bude to "tvrdý oříšek" sjednotit levici včetně té pomýlené, "sluníčkářské". Doba nahrává, jako již několikrát v historii na bázi vlastenectví.

   Smazat
  7. 13:13 - já naprosto chápu některý dnešní mladý blbce, protože jsem taky takovým historicky relativně nedávno bývával. Třeba náš soused - starší chlap, nekomunista, ale prostě rozumnější a zkušenější mi v polovině 90. let říkal v hospodě, že ti Chorvati si zahrávaj, protože až se naštvou Srbové - ti bělehradští, dodal, tak s nima zatočí! Ale já si nedal nic vymluvit a pamatuji že jsem měl radost že nad sousedem můžu triumfovat, protože ti jeho "bělehradští Srbové" nakonec drželi hubu a krok a vydali dokonce svýho prezidenta do Haagu! Dnes už vím, že to byla pořádná všivárna, ale tenkrát jsem věřil, že "jedině Ustaša"!:))

   Smazat
  8. 15:22-někdy přemýšlím ze stařecké ješitnosti, proč společnost lidí opustila "stařešiny" jako vůdce. Vysvětlení je prosté. Jako mladému, mi lidé nad 40 byli dědky. Komunisté "mládím vpřed" a kapitalisté zaměstnáním do 40 mi dali jistotu, že lidé nad 40 jsou nadbyteční. Svět příští bude tedy do 40ti let. Jen přemýšlím, co budou dělat lékaři, až my fosilie tu nebudeme?

   Smazat
 4. A jestli i já se mohu k 20:59 přidat, tak možná nemáme stejnou krevní skupinu, ale určitě podle psaného máme podobné geny, proto mne nesmírně fascinuje slovo genoze. Bude-li vývoj civilizací směřovat k tomu, že člověk k člověku bude člověkem, bude záslužné překlad tohoto slova rehabilitovat.

  OdpovědětSmazat
 5. Projev Herrmana nelze podceňovat, byl koncipován jako vůdcovský, ovšem bez náležité odezvy demonstrujících.
  Všechen střelný prach mu však paradoxně odebrali všichni ti,co ,,strejdu" zahrnuli medailemi.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.