Reklama

.

.

neděle 6. listopadu 2016

Taliansky premiér Renzi sa nám vyhráža, alebo prosí o pomoc? Migračná kríza EÚ si nevyžaduje dodatočné peniaze na nové a väčšie tábory, zvyšovanie stavov policajtov, armády, ale radikálne nový prístup a novú imigračnú politiku.

Eduard Šebo
6.12. 2016   Vaše věc  
Taliansky premiér minulý týždeň vyhlásil, že ak Maďarsko, Česko a Slovensko povedia nie utečencom, Taliansko zabráni, aby poberali peniaze z únie.
Neriešenie imigračnej krízy zo strany Bruselu a iba vyčkávanie na zmenu doterajšieho postoja pani Merkelovej, privádza Taliansko na hranicu štátneho kolapsu.Takmer 200 tisíc utečencov, najmä z Afriky, vytvára pre sociálny systém Talianska patovú situáciu. Preplnené imigračné centrá, utečenci spiaci na chodníkoch a tisíce túlajúcich sa po krajine vytvárajú tlak v celej spoločnosti, ktorý núti pána Renziho volať o pomoc všetky krajiny EÚ, nevynímajúc ani krajiny V4.
Chápeme obavy pána Renziho. Vzhľadom na príchod nových a nových migrantov do Talianska a absenciu reálneho scenára, ktorý by riešil túto situáciu, sú opodstatnené.

Nie je však jasné, či volá o pomoc, alebo sa nám vyhráža, že ak nebudeme solidárni s „jeho“ utečencami, zastaví dotácie z kohéznych a podporných bruselských fondov.

Návrh riešenia pána Renziho spočíva v merkelovskom rozdelení utečencov medzi krajiny dvadsaťosmičky. Požaduje, aby sme zo 160 tisíc registrovaných imigrantov zobrali aspoň niekoľko desiatok tisíc do krajín V4.

Pán Renzi, predstaviteľ krajiny, ktorá je čistým platcom, má silu a dosah, aby jeho hrozba bola v Bruseli vypočutá.

Pokúsme sa domyslieť jeho scenár, že krajiny V4 sa nepodarí zlomiť, stále budú proti kvótam, a preto nedostanú z únie už ani euro a všetky peniaze pripadnú Taliansku, krajine, najviac vystavenej migračnej kríze.

Dnes, po Brexite a neistej situácii vo viacerých krajinách, ktoré sú pred voľbami, sa takýto scenár zdá nereálny, pretože by iba urýchlil rozpad celého spoločenstva.

Pán Renzi a podobne zmýšľajúci nechápu, že imigračná kríza nie je otázkou peňazí, nie je to ani globálna marketingová manifestácia ľudskosti EÚ, ale neobhájiteľná politická chyba.

Potvrdzuje to fakt, že ak by aj krajiny V4 zobrali niekoľko desiatok tisíc utečencov, nevyriešilo by to situáciu Talianska. Namiesto tých, čo by odišli, by veľmi rýchlo nastúpili noví migranti. Kvóty riešia iba statickú situáciu, ktorá sa však každým dňom mení, a to v neprospech celej EÚ.

Rovnako, keby sa Taliansku podarilo presunúť 40 až 50 miliárd eur z krajín V4, nič by tým nevyriešilo, aj keby ich investovalo do vybudovania nových a ešte väčších záchytných centier.

Pritom Taliansko už netrápi len imigrácia mladých mužov z Afriky, ale aj emigrácia desiatok tisíc vlastných občanov, ktorí sa nevedia vyrovnať s takouto samovražednou politikou.

Hlúpa solidarita mení imigráciu v emigráciu vlastných občanov!!!

Scenár založený na kvótach, na základe ktorého sa pán Renzi vyhráža krajinám V4, teda nie je riešením ani pre Taliansko a ani pre EÚ. Odhaľuje iba samovražednosť merkelovskej lásky k blížnemu a stratu zdravého rozumu.

Ide o šialený, nezodpovedný a infantilný scenár, ktorý neskytá žiadne svetlo na konci tunela a ktorý môže vyústiť iba do odovzdania Talianska mladým mužom z Afriky.

Taliansko, resp. Rímska ríša už raz takýto scenár zažila, keď sa barbarskí Germáni v roku 476 ujali vlády v Ríme...

Nakoniec, je dosť organizácií i jednotlivcov v EÚ, ktorí si myslia, že by to nebolo nič zlé, urýchlilo by to pokrok, prinieslo nové impulzy do vymierajúcej Európy a podľa nich by možno nastali aj lepšie časy...

Z dnešného konzervatívneho pohľadu, ktorý, chvalabohu, asi ešte v EÚ prevláda, nám tento scenár nehrozí, a teda ani presun peňazí z krajín V4 do prípadného zvýšenia komfortu a do transparentnosti našej solidarity so strádajúcimi ľuďmi z celej planéty.

Migračná kríza EÚ si nevyžaduje dodatočné peniaze na nové a väčšie tábory, zvyšovanie stavov policajtov, armády, ale radikálne nový prístup a novú imigračnú politiku.


Nový prístup musí vychádzať z prirodzenej legitimity ochrany vonkajších hraníc EÚ a ochrany identity a hodnôt krajín dvadsaťosmičky.

Hrozby pána Renziho pre krajiny V4 sú teda nereálne a zbytočné.

Asi bude vhodnejšie chápať jeho výroky na adresu krajín V4 skôr ako urgentné volanie o pomoc, ktoré treba vyslyšať.

V čom by však chudobní občania krajín V4 a ich politici mohli pomôcť bohatému Taliansku, ktoré poskytuje sociálne a finančné zabezpečenie utečencom, aké nemá možno ani polovica našich občanov?

Naša pomoc môže spočívať asi iba v dobrej rade. Nie nadarmo sa hovorí, že dobrá rada nad zlato!

Je predsa absurdné, ak talianske pobrežné loďstvo, ktoré má chrániť EÚ, malo za úlohu čo najrýchlejšie vyhľadať a bezpečne doviezť utečencov do Talianska. Prečo do Talianska? Prečo nie tam, odkiaľ prišli?

Ako je možné poskytovať štedré sociálne podpory tým, ktorí porušili zákon a ktorí odmietli procedúry vyžadované k vstupu do EÚ ?

Ako je možné, že mladí muži z Afriky sa neboja porušenia zákona?

Máme si myslieť, že rešpektovanie zákona a jeho plnenie sa týka iba vlastných občanov EÚ?

Asi by malo byť jasné aj týmto ľuďom, že spôsob, ktorý zvolili, ich navždy diskvalifikuje pre život v EÚ.

Takýmto postojom, premietnutým do legislatívnych opatrení, zamedzíme nielen prevádzačom, ale aj všetkým aktivistom z neziskoviek, aby si z tejto činnosti urobili vlastný, úspešný biznis. Je nutné zamedziť prevádzačom aj neziskovkám propagovať, vyzývať a organizovať presuny týchto ťažko skúšaných ľudí z jednej krajiny do druhej. Musí byť daný jasný signál pre prevádzačov aj pre ľudí v mimovládkach, že v tejto oblasti sa nedá podnikať!

Iba takýmito opatreniami môžeme urobiť jasno v hlavách utečencov, prevádzačov aj organizátorov a podporovateľov týchto masových presunov, že tento proces má prísne pravidlá a nie je možné ho v žiadnom prípade obísť.

Všetci účastníci tohto reťazca musia mať v hlavách jasno, že z nezákonnosti sa nemôžu dožadovať zákonnej alebo všeľudskej pomoci.

Zmena imigračnej politiky musí vychádzať aj z odmietnutia vlastných ilúzií o všemocnosti EÚ a z predstavy, že EÚ sa musí podeliť so strádajúcimi ľuďmi z celého sveta.

Musíme povedať pravdu všetkým, ktorí chcú prekročiť vonkajšiu hranicu EÚ, že „na vás všetkých nemáme“. Bude to úľavou pre nich, aj pre nás.

Vzpieranie sa pani Merkelovej stanoviť aspoň hornú hranicu prijímania utečencov sa nám v tejto súvislosti musí javiť ako politická zrada záujmov EÚ.

Väčšina ľudí z krajín V4, ktorí sa tiež hlásia k Západu, si myslí, že príchod miliónov mladých mužov zo Stredného východu a z Afriky nepredstavuje iba akúsi armádu sirôt, ktoré stratili svoje rodiny, ale že sú to v prvom rade mladí muži, ktorí chcú žiť lepšie, ako žili v svojich krajinách.

Príčinou ich migrácie nie je teda iba chudoba a vojnové konflikty, ale sú to najmä ich ilúzie o štedrom a tolerantnom Západe, ktorý vie naplniť ich sny. V tomto ich utvrdzujú prevádzači aj rôzne neziskové organizácie z EÚ, ako aj šialení politici, ktorí si zo solidarity spravili svoju hlavnú politickú agendu.

Základný impulz utečeneckej krízy tak netreba hľadať iba vo vojnových konfliktoch, hlade a biede ľudí, ale v ilúziách o bohatom Západe, ktorý pri troche ich vlastnej chytrosti vyrieši ich problémy.

Príčina úteku týchto mladých mužov z Afriky a z Ázie je tak najmä v ich hlavách a v ich predstavách o bohatom Nemecku, Švédsku...

Samozrejme by to nebolo možné, keby aj bohatý Západ nepreceňoval svoje materiálne možnosti a nelákal by ich na štedrý sociálny systém a všeľudské hodnoty, ktoré majú garantovať sny týmto utečencom.

Systém, ktorý pomerne dobre fungoval pri tisíckach migrantov, sa pri státisícoch a miliónoch zrútil.

Sú to ilúzie, idealizmus o dobrom, štedrom a solidárnom Západe, doplnené pýchou Západu a úpadkom zdravého rozumu, čo vytvorilo migračnú krízu.

Imigračná kríza je tak v podstate stretom dvoch ilúzií, ktoré však musia skončiť v bolestnom vytriezvení, o čom nás presviedča aj volanie o pomoc pána Renziho, či tisícka policajtov pri likvidovaní Džungle pri Calais... a môže byť iba horšie...

Pyšný a domýšľavý Západ, ktorý si myslí, že mu je odkiaľsi zhora prisúdená misijná úloha poľudštiť celý svet, sa za výsmechu tohto sveta (dnes už aj Veľkej Británie a, samozrejme, aj krajín V4) rozkladá v dôsledku svojich falošných ideí.

Ľudskoprávna agenda, založená na tom, že každá ľudská bytosť na zemeguli si môže zvoliť miesto svojho života a pobyt podľa svojho výberu, nie je ničím iným, iba výzvou k rozkladu svetového poriadku, v ktorom budú loviť už iba tí najsilnejší...

Ešteže si väčšina z organizovanej časti ľudstva, ktorá by tiež chcela žiť lepšie, akosi inštinktívne uvedomuje, že to asi nie je možné a že život na Západe nie je taký jednoduchý...

Týmito skrytými háčikmi nie sú len vlastné zdroje a možnosti EÚ, ale aj falošnosť ilúzií, ktoré produkujú politické elity Západu.

Sú nešťastím únie, pretože iniciujú chaos, a to nielen v nej samej, ale v celom svete.

Reálny svet však týmto ilúziám neverí a popri skrytom výsmechu z EÚ získavajú nad ňou prevahu racionálne a pragmaticky zmýšľajúce kultúry a politiky.

Aké sú riešenia, aby sa stret týchto dvoch ilúzií nestal zdrojom vojnového konfliktu?

Nová imigračná politiky EÚ musí byť založená na nasledujúcich zásadách:
Právo žiť v krajine podľa osobnej voľby je závislé nielen od spôsobu a dôvodov takejto voľby, ale aj od rozhodnutia krajiny, kde by chcel takýto človek žiť!!!
Porušenie tohto výsostného práva každého štátu diskredituje každého žiadateľa a je fakticky rovné doživotnému a definitívnemu zamietnutiu takejto žiadosti.
Žiadosť o voľbe žiť v niektorej krajine EÚ musí byť podaná písomne a doručená na zastupiteľský úrad ľubovoľnej krajiny dvadsaťosmičky. Až po jeho súhlase môže vycestovať občan z inej krajiny do EÚ a až potom môže reálne uplatniť svoje ľudské právo.
Doterajšiu politicky korektnú imigračnú legislatívu, ktorá spôsobuje dnešný stav a vylučuje nájsť z neho východisko, treba vypovedať.

Je teda žiaduce, aby EÚ si urobila poriadok v agende ľudských práv a upozornila všetky ľudské bytosti na celom svete, že tieto subjektívne práva môžu mať, ale objektívne im môžu byť odoprené!

Iba takouto zmenou politiky a legislatívy môže EÚ získať nielen kontrolu nad svojimi vonkajšími hranicami, ale definitívne zlikvidovať prevádzačov z týchto krajín, ako aj strážcov týchto pomerov, ktorými sú neziskové ľudsko-právne organizácie v EÚ.

Iba touto cestou je možné zastaviť militarizáciu vlastných krajín a neustále posilňovanie bezpečnostných zložiek a armády.

Predpokladom návratu k opätovnej integrácii EÚ je nutné zastaviť úpadok demokracie v krajinách dvadsaťosmičky, ako aj na úrovni EÚ.

Zmysel dobrej rady pre pána Renziho spočíva tak v jednoduchej výzve. Urobme si poriadok:

I. v hlavách

II. v legislatíve

III. a na tomto základe i v krajinách 28-čky a tým i v celej únii.

36 komentářů :

 1. A může nám italský premiér sdělit,

  PROČ se pro ty černé, většinou negramotné chudáky, posílají lodě až k břehům Libye a vozí si je do Itálie formou,
  která se v cestovkách nazývá all inclusive ?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. POZOR!Podle Brůselu, frau Makrely, sluníčkářů a dalších zmetků, je to elita velice vzdělaných inženýrů, doktorů, právníků, inteligence o čemž již "Západ" přesvědčili svou pílí, pracovitostí, snaživostí, vysokým vzděláním a znalostí evropské problematiky a za pomocí cestovní kanceláře Frontex i dalších, připluli v dobré víře do Evropy, pro všechny kafíry, šířit mírumilovný Islám. ¨Smísit rasy na IQ 140 a hlavně vytvořit multikulti svět!Tak se i stane, pokud tomu nezabráníme!

   Vymazat
 2. Jediné řešení je volit SPD a Czexit!

  OdpovědětVymazat
 3. Renzi je dokonce větší kolaborant než německá Makrela.Není daleko doba zůčtování a dopadne jako jeho vzor Musolini, visíc na háku u nějaké benzinky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím, že bychom se měli VÍCE držet myšlenek pánů Kocába, Bartošky, Hermana a dalších.

   Ještě pevněji se přimknout k našemu přátelům OPĚT "na věčné časy". Tedy hlavně k SS, případně i k Německu!!

   Nezapomínejme, že za příliv uprchlíků je ZODPOVĚDNÉ Rusko, možná i Čína!!

   Musíme stát PEVNĚ po boku SS a dalších našich spojenců v SA!!!

   MUSÍME je podporovat v mírových misích, které provádějí v zájmu "Demokracie, míru a prosperity"!!!!

   Svoji podporu politice SS můžeme vyjádřit i tak, že budeme jejich velvyslanci posílat vánoční přání!!

   J.B.

   Vymazat
  2. Tady je jediná možná odpověď.Ten člověk není normální a měl by se léčit.A pokud mu to myslí,tak je to nějakou neziskovou vydržovanej feťák,kterej aby si vydělal na dávku je ochoten placat cokoliv.Třetí varianta potom je ,že je opracdu tak blbej.

   Vymazat
  3. Nenechávej se vyprovokovat, je to chudák.

   Vymazat
  4. 19.04

   Jsem nevěděl, že tady nechápete "ironii"!!!!!

   Nestačí "invektiva" SS a SA???? :-)))

   Kdybyste měli rádi naše "přátelé" z SS jako já, to bych byl rád!!

   Protektor "Šapito", již méně!! :-)))

   J.B.

   Vymazat
  5. I Itálii, stejně tak jako Francii vyhovovalo zavraždění Kaddáfiho - tohle je jen následek. Někde jsem četl, že Libye byla jakousi zátkou Afriky, přes kterou utečenci, běženci nemohli projít dál. Teď jdou ve statisících.
   Volič-Vilč

   Vymazat
  6. TAK JAKO MUSOLINI , DALSI FASISTI SE DO NAS MONTUJOU../My do nich nikdy/.
   Lidi si oddechli po valce a mysleli jsme si /dobrej fasista mrtvej fasita/ ,ze nacismus a hitlerismu skocil v ruinach Berlina a hitlerovskych mest.
   Zrejme si koledujou o dalsi..

   Vymazat
 4. Vystižne realne ohodnotenie situacie v článku. Toto by si politici EU mali uvedomit. Nie vývoz demokracie - vraždenie a vojny v Iraku,Lybii,Afghanistane, Syrii, UA spôsobene agresiou USA i NATO. Za uprchlíkov z tychto krajín môžu Bush, Blair,Cameron, Sarkozy, Obama, Clintonova. Títo predstavitelia by sa raz mali sudit pred vojnovým tribunalom za vojny, zavraždenych ,zabitych civilo,uprchlíkov v Iraku,Lybii, Afghanistane, Syrii. Tieto štáty USA,Britania, Francuzsko ktore sa podielali na agresii a vraždeni milionov civilov v týchto štatov by mali nahradit všetky škody a utrapy ktore tam vyvolali a prijat si svojich utečencov za ktorých su zodpocední. Ak prílev uprchlikov prevažne mužov bude nekontrolovane pokračovat do EU ta sa zakonite rozpadne pre odpor pôvodneho obyvatelstva. Tzv.ludskopravne neziskovky podporou nekontrolovatelnej migracie stratili sudnost a tým dôveru občanov. Su to platene organizacie zo štatnych rozpočtov krajín EU s cielom vykorenit narodné tradicie v štátoch EU prostredníctvom masívneho prílevu mladých mužov z Blízkeho východu a Afriky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za VŠE je zodpovědné RUSKO!!!

   SS šíří jen "Demokracii, mír a prosperitu"!!!!

   J.B.

   Vymazat
  2. J.B. není žádný idiot, prostě jen provokuje a baví se tím, že štve lidi ... prostě IGNOROVAT ho!!! To ho nejvíc nase..

   Vymazat
  3. 19.40

   Samozřejmě, že PROVOKUJU!!!!! NIKOLI Vás, ale naše "přátelé" z SS!!!!

   Stačí si uvědomit dvojsmyslnost SS a SA! :-)))

   Protektorovi jsem poslal již dva "mejly". V jednom mu děkuji, že pokračuje jako následovník toho pána, co ho "sejmuli" Gabčík a Kubiš.

   Pak jsem mu poslal obrázek tchoře, s SS vlajkou za přilbou, a popisem: "Já se odsud nehnu, dokud ten smrad nezmizí!" NEODPOVĚDĚL!!! :-))

   J.B.

   Vymazat
 5. Nechci rejt, ale tady byl jeden dlouhý článek s šílenýma obrázkama tibetských otroků s uřezanýma rukama a nohama a vypíchanýma očima, a pod tím byla spousta diskuzních příspěvků. Celé to zmizelo - proč? To někdo z redakce NR dostal pod vocas, že dalajlámovi a Tibetu se nesmí zkřivit ani vlásek na hlavě? Natož ukazovat takové příšerné obrázky jako důkazy o mučení a tibetských zhovadilostech? Asi je všechna publicistika pod kontrolou, smějí se psát jen články vyvolávající odpor proti prezidentovi - má za těchto okolností vůbec smysl ještě diskutovat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten člsnok o Tibetu na NR je stale i s ,, temi šilenyma obrazkama ,, - urezanými rukami,ušami itd. Nebud línej a trochu dole si ho nájdi a možeš si pozriet tie strašné obrázky, Alebo Ti ide o to odviest dikusiu od tohot článku ?

   Vymazat
  2. Havloidé vám doslova kálí na hlavu a vy byste pořád diskutovali, ale skutek utek. Zrovna tak ti Italové licitují s EU ještě v okamžiku, kdy je negři vytlačují z jejich vlastních měst.

   Vymazat
  3. Díky 17.56 za návod k použití. Ty příšerný obrázky vidět znovu nechci,ale mám dojem, že ten článek byl ještě odpoledne k mání mezi "živými" články. Nebyl zasunut "někde dole" a protože nevěřím už nikomu a ničemu, mám za to, že byl přemanipulován někam "dolů" účelově. Že bych chtěl odvést diskuze od článku o migrantech? Ani náhodou, i když jsem o nich četl před rokem, před půl rokem, před měsícem, před týdnem, včera, dnes, a budu číst zítra, pozítří, popozítří, za týden, za měsíc, za rok....Protože se k těmto článkům diskutuje nejvíc. Ze slov migrant - islám - muslim - mají lidi zarděnky. A co jsou to diskuzní příspěvky pro každý server? Inu - prachy....

   Vymazat
 6. Ani naši (pro)imigrační presstituti si netroufli uveřejnit či zalhat, že by který politický představitel zemí V4 podněcoval migranty k masové imigraci do EU, tedy i do Itálie.
  Ten italský činovník by si proto mohl položit jednoduchou otázku, a sice: kdo a proč skutečně vyvolává, organizuje a financuje příliv (převážně ekonomických) imigrantů?, a proč k němu, jakožto vrcholný představitel svrchovaného státu, pouze přihlíží?, proč Itálie jako hraniční země Sshengenského prostoru nebrání nelegální migraci?, ba naopak svou netečností ji vlastně podněcuje?
  Pokud Renzi osobně vyznává myšlenku multi-kulturního či multi-etnického obohacování EU, pak musí mít představu, jak celý proces ve své zemi řídit.
  A nesvalovat či nepřenášet důsledky svého (a unijního) politického "selhání" na ty země, které se k migraci stavějí odmítavě. Mimo jiné tak i velkopansky přehlíží vůli nepřehlédnutelného počtu občanů zemí V4. To je těch, kteří jsou podle ústav svých států i zdrojem politické moci. Nebo je dnes zdrojem politické moci už kdo jiný, a ještě nám to zapomněli sdělit? ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Opluštil.
   Jen si v zpomenout,jak jednali Merkelová,Hollande Renzi o uprchlících.Určitě jsou domluveni,nezastavovat příliv utečenců.

   Vymazat
  2. Co vám všem bráni 17.11. Se sejít v Praze?

   Vymazat
  3. Není pravda, že Renzi nečině přihlíží zamořování vlastní země, potažmo celého kontinentu. On nepřihlíží, on to osobně aktivně podporuje! Italské námořníctvo, na rozkaz jeho ministra obrany brouzdá ilegálně v libijských výsostných vodách a sbírá čmoudy přímo z jejich člunů a vozí si je domů.

   Vymazat
 7. Co si Rienzi natahal od afrických břehů do Itálie ať laskavě stejnou cestou vrátí do Afriky, nebo na hranici afrických vod. A nevnucuje nám, pracovitým ukázněným bělochům, africký nepoužitelný přebytek.

  OdpovědětVymazat
 8. Pan Renzi,by rad rozdeloval migranty,jako nejaky boss ! Italii,jiz z nebe prisel odkaz,ze Italie dela neco spatne !Italie se podilela na rozvraceni arabskych krajin,svimi zakladnami pro NATO ! O teto skutecnosti,zainteresovane staty taktne mlci a chteji prenest odpovednost pod rouskem vyhruzek pro V4.EU,cisty podvod,vudcovske staty,ukoluji podrizene staty.To,co se nepovedlo ve 2.sv.valce,se dari dnes.

  OdpovědětVymazat
 9. Ať nám EU žádné peníze nedává a my ji také ne, to bude pohoda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. přesně tak, zlatá slova!!! Je to v podstatě ta nejhnusnější korupce - dáme vám prachy a vy za to budete držet hubu a krok a podřídíte se. Přestat odvádět všechny!!! příspěvky a nic od nich nebrat.

   Vymazat
 10. Přátelé, soudruzi a bratři, jakož i přítomný trolloslize:

  Pan Renzi je, bez jakékoli urážky a nacionálního hecu, Ital. No, prostě pravý Talián, italiano vero. To znamená jako - má jistě nepochybné kvality i do plusu i do mínusu, ale ... (doporučuji znovu si přečíst "Jak jsem vyhrál válku" a na druhé straně třeba Stendhala) ... ale že by višegrád měl dneska v noci špatně spát, protože si Renzi pustil hubu na špacír ?? Ještě jinak - pokud toto Ital udělal nahlas, veřejně a stylem cirkusu Humberto, to su klidný.

  Nebo: je to, jako by Benito chtěl dělat Mnichov bez Adolfa.

  VR(atata)

  OdpovědětVymazat
 11. Komu se to hodí,že afričané se stěhují do Evropy.Možná vám neušel článek,kde se píše,že se američané kvartýrujou nenápadně do Afriky.Hlavně tam,kde se dá ještě něco ukrást.Čím méně tam bude lidí,tím menší práci budou mít s obsazováním.A Evropu dostávají tam,kde ji chtějí mít.Je vidět,že italové skáčou tak,jak USA píská a dovážej si uprchlíky sami k sobě.Nač si stěžují.?Tak toto nemá obdoby.Ničí si svoji zemi svým přičiněním.Ano--volím SPD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To,že USA okupuje Afriku a miní v tom pokračovat,jsem tu vyzváněl před rokem a půl.Ta návštěva Obami,je toho důkazem!Vyhladovět,vyhladit Afriku a to co zbude do Evropy!Proto 17.11.do Prahy!Víte,co už jich tu je?A co mají dětí?Snad sám Sobotka osobně je sem voz a za tmy,aby nebyli vidět!

   Vymazat
 12. Protože příliš mnoho lidí bude volit tu slovenskou
  svini,Babiše,nemůžete čekat změnu.On a jeho ano
  žádnou změnu nechtějí.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takhle to dopadá, když Slováci kurýrují lid český.

   Vymazat
  2. Slyšel někdo názor Babiše na přistěhovalce,EU a jejich kvoty,na politiku USA,na NATO a jeho agresi,na agresi v Jugoslávii,a vůbec na řešení islamizace a likvidaci Evropy?Slyšel jste někdo,zda je pro přijetí CETA a TTIP?.Vyslovil názor na sankce proti Rusku názor na NATO,které se rozlezlo kolem celého Ruska?Já od něj neslyšel ani ň!Ví přesně ,že jsme národ ovcí a že nám stačí uplivnout dvacku a lidem ho budou vynášet do nebes!Ale už si nevšimnou,komu přidává stále a stále více a koho chce mít zaháčkovaného.Babiš je řízen globálním protektorem a nikdy nepůjde proti zájmům USA a EU ZLIKVIDUJE NÁŠ STÁT ZVENKU A ZBYDOU NÁM OČI PRO PLÁČ!NEVOLIT ANO ,VOLIT SPO, SPD,a snad SVOBODNÍ!

   Vymazat
 13. Anonymní6. listopadu 2016 21:29 uz kuchtej jak se spojej vsichni pravicovy smejdi protoze nedokazou zit bez bruselskych panicku
  dobre tak humanita zachranit uprchliky ale vysadit je na libijskej breh a lode potopit samy je tu vozej tak at se o ne staraj a ty blbe dotace jsou stejne pro cesky narok k nicemu

  OdpovědětVymazat
 14. Renzi je jeden z největších hajzlů pod sluncem -
  je to křivá krysa a
  pràvě on se zasloužil o ten hrozný
  stav v Itálii ,který tam panuje ,
  spolu se svými socanskými pohůnky ,
  kteŕí jako on zradili nàrod italský...
  Italové ho nenávidějí ,
  byl dosazen loutkovodiči
  zrovna tak jako všichni ostatní v téhle eurobandě...
  jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě doplněk :
   Velmi výstižnÿ článek od pí.Květy Lauterbachové na E-republice-pod názvem :
   "Kam kráčíš krásná Italie"...
   Tam si o zmetkovi Renzim počtete,co je to za
   parchanta...
   úplně se mi chtělo brečet ....
   zase bude Italský exodus??
   j.

   Vymazat
  2. www.novarepublika.cz/2016/11/kam-kracis-krasna-italie.html?showComment=1478525947007
   Pražský vrabčák Čimčaro

   Vymazat