Reklama

.

.

neděle 6. listopadu 2016

Západní vážka, ruský mravenec, Putin a nový světový pořádek

Pavel Kotelnikov
23.10.2016       leva-net a původní zdroj
„Paměť davu je omezena současností a dvěma týdny nazpět“
Drtivá většina lidí žije celý život prožíváním (nebo přežíváním?) aktuálních událostí. Část se alespoň někdy zajímá o události dřívější doby, ale jen málokdo cíleně studuje celostný obraz v historických obdobích jakkoliv významné délky. 

Právě proto si může dnes Putin dovolit jednoduše odvolat návštěvu Francie kvůli konkrétnímu chování Hollanda a francouzské delegace v RB OSN. To nejsou „rozmary Putina“.

Dnes už většina lidí zapomněla co se dělo před dvěma týdny. Přitom jsou dnešní události přímo spojeny s událostmi měsíčního stáří a pro jejich správné chápání je nutné osvěžit si v paměti to, co se tehdy stalo.

Tehdy proběhly dvě hlavní události. První na konci srpna, druhá na začátku září. Tyto dvě události jsou těsně spjaty a ve své podstatě je to jedna událost.

Na konci srpna navštívila skupina 11 studentů z britské Eton College s neformální návštěvou V. Putina a o několik dní později dal V. Putin interview agentuře Bloomberg. Tyto události byly popsány v analýze „Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu“.

Ta však zůstala téměř bez povšimnutí ze strany mnoha čtenářů, i když je asi jedinou, kde jsou rozkryty skutečné významy daných událostí (v každém případě, autor na jiný článek kde by byly popsány skutečné významy nenarazil). Více zde.

Velmi doporučuji si výše uvedený článek přečíst, bez něj nebude pochopitelný další text.

Globální řízení dalo Putinovi pravomoce na řešení světových problémů, a také poskytlo svou prestižní tribunu pro ohlášení principů nového světového pořádku.

Vše co dnes probíhá jsou přímé důsledky těch událostí.

Pravděpodobně i letmý čtenář zaregistroval jak výrazně se změnila rétorika Putina, Lavrova, Zacharovové a dalších oficiálních představitelů za poslední dobu.

Krátce je to možné charakteritovat tak, že ze strategické obrany přešel Putin ke strategickému útoku. Projevilo se to v celé řadě událostí, které proběhly za několik posledních týdnů.

Pokud byl dříve Putin poměrně zdrženlivý, nyní on a ve spojení s ním pracující ministerstva zahraničí a obrany přešly k přímému nazývání věcí svými jmény. Bylo ohlášeno mnoho důležitých věcí, konkrétně:

- USA byly otevřeně označeny za zemi, která nejen vytvořila, ale i podporuje teroristy na Blízkém Východě, konkrétně v Sýrii;

- USA byly označeny odpovědnými za státní převrat na Ukrajině, za organizaci záplavy Evropy migranty, za celou řadu mezinárodních zločinů, takových jako bombardování civilních objektů a fyzická likvidace vůdců jiných států;

- Byly ohlášeny podrobnosti jednání poslední doby (a nejen poslední doby) mezi Ruskem a USA, Ruskem a Francií, Ruskem a dalšími zeměmi, včetně velmi pikantních podrobností, odkrývajících dvojakost pozice USA a jejich satelitů v G7 ohledně celé řady otázek. Vše se to nyní stává majetkem světového informačního prostoru skrz média různých zemí.

Strategický útok se připravoval pečlivě, skrupulózně a dlouho. Budování reálně fungujícího modelu fungování světa je záležitost dlouhá a obtížná, nezodpovědně parazitovat na světových zdrojích je lehké. Přímá příprava probíhala nejméně rok (informace o tom, že návštěva 11 studentů Etonu se připravovala déle než rok) a okamžik byl vybrán, jak se nyní ukazuje, velmi vhodně. Není tajemstvím, že „hegemonem“ starého světového pořádku byly USA, které hrubou silou dominovaly nade všemi, počínaje EU a konče malými zeměmi typu Libye. A to znamená, že kardinální změna pořádků je možná až tehdy, když je odstraněn starý základ – dominantní silová role USA.

V současné době v USA vrcholí prezidentské volby, což znamená že odcházející prezident Obama už nemá reálnou politickou váhu – jeho slovo nic neznamená. A nový prezident ještě není, „pádné slovo“ nyní nemá v USA kdo říct. A právě v tento okamžik Putin spouští realizaci aktivní části své strategie ohledně formování nového světového pořádku.

Ta aktivní část podrozumívá jak informační, tak silovou komponentu. Informační komponenta v sobě zahrnuje odhalení reálného stavu věcí a strhávání licoměrných (dvojakých) masek z politických sil světa. Čas je drahý, prakticky není (ne proto, že volby v USA budou brzo, ale proto, že globální problémy jsou příliš vážné na to, aby se dalo odkládat jejich řešení), proto předtím než něco rychle měnit, je nutné vytvořit odpovídající informační pole, a za tím účelem je z druhé strany nutné jasně identifikovat světovou situaci a roli každého účastníka v ní. Nejasnosti v reálných pozicích by se v budoucnu staly překážkou na cestě nutných změn, proto je nyní nejdůležitější je vyloučit. Silová komponenta má za úkol operativně likvidovat reálné „horké“ problémy, stojící dnes na pořadu dne. Samozřejmě se jedná o Blízký Východ a Sýrii. Proto Rusko poslalo do Sýrie plnocenný vojenský kontingent, mající všechny potřebné protředky pro kompletní blokádu libovolných silových způsobů řešení otázek ze strany „koalice“ (NATO). Nejsou to jen bombardéry, ale i multifunkční letouny a také stíhačky určené pro vzdušný souboj. Je to nedvousmyslný signál toho, k čemu je Rusko připraveno v případě nutnosti. Ze strany moře Sýrii kryje komplex křižníku „Moskva“, pro blokování vzdušného prostoru jsou dislokovány systémy S-300 a S-400 „Triumf“, a jako třešnička na dortu v Kaspickém moři stojí lodě s raketami Kalibr s plochou dráhou letu. Přitom Rusko dalo na vědomí, že zdržovat likvidaci teroristů už dále nedovolí a odmítlo libovolné nové varianty „příměří“ (které už bylo tisíckrát porušeno), a zanechalo teroristům jen variantu vzdát se syrským úřadům. Zde bylo uděláno významné prohlášení na téma, že jelikož USA vystupují na straně teroristů, pak libovolné příměří je jim potřeba jen pro zvýšení bojeschopnosti teroristů. Brzká čistka teroristů v Sýrii je odsouhlasena s globálním řízením. Nelze aktivně přeformátovávat světový systém, když v něm doutná zárodek požáru, který může položit popelem celou budovu, včetně důležitých elementů, například Evropy.

Z pozic obecného chodu věcí je možné s jistotou říct, že čistka strategicky významného města Aleppo od teroristů bude završena během měsíce, nehledě na jakékoliv křiky a hysterii za oceánem. Globální řízení dnes zajímá přežití planety Země a za tím účelem byly Putinovi dány mimořádné pravomoce. Ti, kdo se tomu brání, budou nemilosrdně drceni. Čas běží. Regionálním „elitám“ USA, které se stále ještě nechtějí vzdát své ideje světového parazitismu a panování bylo křišťálově jasně naznačeno, že pokud budou tvrdohlaví i nadále, pak je umyjí krví občanské války v USA ještě před prezidentskými volbami. Proto jim zbývá jen hysterie, počínaje tribunou RB OSN a konče svými médii uvnitř USA.

Rusko se reálně stalo novým centrem koncentrace světového řízení a ostatní země by to měly vzít na vědomí. Právě proto si může dnes Putin dovolit jednoduše odvolat návštěvu Francie kvůli konkrétnímu chování Hollanda a francouzské delegace v RB OSN. To nejsou „rozmary Putina“. Je to nutnost ukázat Hollandovi a podobným kde je jejich místo v novém světovém pořádku. Jejich údělem je hledat společný jazyk s Ruskem a integrovat se do jeho řečiště ve světové politice. A pokud někdo nechce a chce dál sedět na dvou židlích a podobně, pak může posedět v osamocení a zamyslet se nad svým chováním.

Rovnováha sil se zásadním způsobem změnila. Této strategické linii pomáhá i globální elita v USA, v první řadě Obama a Kerry, kteří bijí rekordy ohledně diskreditaci imidže USA na mezinárodní aréně.

V upomenutém článku „Země v souhvězdí Vah...“ jsou vyjmenovány některé základní principy nového světového pořádku, jehož vybudování svěřilo globální řízení Putinovi. Také některé principy Putin oznámil prakticky hned (o několik dní později) na tiskové konferenci na závěr summitu G20 v Číně. Doporučuji si také poslechnout.

S ohledem na výše popsané události a konjunkturu je možné bez rizika omylu předpovědět, že až do voleb v USA a do okamžitu vstupu do úřadu nového prezidenta bude probíhat aktivní transformace sil na mezinárodní aréně. Všechny zatvrzelé, kteří odmítají novou logiku okolností, budou drtit a vpisovat do objemnějších scénářů, pokud bude třeba i silou (zde jsou pravděpodobné „teroristické útoky“ v zemích, které se budou šprajcovat; rozsah útoků bude přímo odpovídat stupni tvrdohlavosti a zatvrzelosti).

Takticky operativně je budou vpisovat v rámec politiky neprotivení se Rusku. Z pozic delšího časového intervalu se budou globální elity pokoušet vepsat také jiné země do rámců politiky Číny a Íránu (na Blízkém východě). Ale dnes je defakto jen Rusko tou silou, která může zajistit byť elementární „plynulost“ přechodného období, a proto dnes jde o rámec neprotivení se v prvé řadě Rusku. Čína a Írán se budou profilovat jako globální hráči postupně, aby nekrachla globální situace dnes. Ačkoliv Čína přijala (oficiálně) od Británie brázdy „globálního řízení“, všimněme si, že sedí tiše zatímco Rusko řeší situaci. Čína bude čekat, aby pak podle možností „podpořila“ a získala/přisvojila si část dividend. To je nevyhnutelné. Ale dnes nemají schopnost reálně zajistit operativní řízení, proto budou ve stínu Ruska, které vystupuje jako předvoj formování nového světového pořádku.

A jen na Rusku závisí, jaké místo v tom novém světovém pořádku zaujme. Čím menší bude zoufalý odpor uvnitř Ruska proamerických klanově-korporativních skupin, tím lépe. V případě jejich aktivního odporu je budou „globální elity“ drtit neméně tvrdě, než v USA. V období „turbulence“ to bude těžké pro všechny, proto ty, kdo se snaží rozhoupat loď ještě více, čeká tvrdá odpověď. Někdo se „pověsí na kravatě“, někdo skočí z okna, a někdo tiše usne a už se neprobudí. Touto prací se budou zabývat právě „globální elity“. Putinovi je odvedena role aktivního strukturního vedení, protože v silné bouři jsou nutná rychlá rozhodnutí a bezstrukturní řízení je časově opožděné a nemá potřebnou operativnost. Právě proto potřebují kormidelníka; a právě proto, že Putin je dnes jediný světový politik, který má potřebnou míru chápání světových událostí a potřebnou sílu, byl jimi vybrán a podpořen pro tuto roli.

Koráb lidstva pluje bouří mezi Skyllou a Charibdou (mezi objektivními ekonomickými a ekologickými problémy světového měřítka a vojenskopolitickými ambicemi úzkého kruhu neadekvátních „starých regionálních elit“, které si nepřejí loučit se se svou odcházející mocí, protože v novém světě jim nabídnou maximálně roli vrátného v hotelu). Putin je u kormidla tohoto korábu a blížíme se k nejodpovědnější fázi konkrétně průchodu mezi těmi dvěma monstry. Kolik bude třeba času na to je minout a zda to skončí úspěšně uvidíme v nejbližší době. Nynější rok 2016 se, ačkoliv je výrazně nasycen událostmi, celkově blíží k závěru, ačkoliv ho nelze podceňovat. Následující rok 2017 bude v tomto ohledu klíčový. Objektivní problémy jsou skutečně vážné a transformace světového pořádku bude pro všechny země a národy náročná. Rusko na tom je lépe v tom ohledu, že ruští lidé jsou zvyklí na těžkosti.

Držme se všichni.

37 komentářů :

 1. Dekuji SSSR,ze o 25 let oddalila nastup marasmu,zvany ranni kapitalismus,se vsim,co k nemu patri!Nic a nik me nepresvedci,ze Zapad je holyud !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale německý či rakouský plat nebo důchod by jsi chtěl, viď ty rudý šulku?

   Vymazat
  2. Anonymní6. listopadu 2016 11:21
   A helemese, zase troll a jen prudí jako vždycky.
   Kdo tě platí, drzý fracku? Potřebuješ dostat facku!

   Vymazat
  3. Zdravím Tě kokotíku,musíš si uvědomit, že na plat nebo důchochod Německu nebo Rakousku díky tomuto systemu mají naši zaměstnanci nebo důchodci o to menší příjem. Chápěš?

   Vymazat
  4. A kdo by ti ho asi tak dal ty bezbarvý šulku?

   Vymazat
  5. je lepsie vediet vyžit z 500 euro ako nevyžit z 1000.co z rakuskej penzie ked si za to pomaly nezaplati človek ani strechu nad hlavou.

   Vymazat
  6. je lepsie vediet vyžit z 500 euro ako nevyžit z 1000.co z rakuskej penzie ked si za to pomaly nezaplati človek ani strechu nad hlavou.

   Vymazat
  7. Pre 11:21
   My ich platy mať nemôžeme. Toto je základ našich ekonomických úspechov. Ináč sa fabrikanti porúčajú ďalej na východ či juhovýchod.

   Vymazat
  8. 11:21 - když nás nebudou votravovat svejma zlodějskejma cenama, tak nebudem potřebovat ani jejich platy! Já v 90 roce v Norimberku dostal od tamního důchodce - krajana - Sudeťáka z Litoměřic 10 márů na kazetu! Já mu udělal radost sdělením že "náš ausministr Dýnstbýr send ein grýs auf Landsmanšaft!" a taky že teď je mára za 24 kaček (tak to tehdy bylo!). A on si postěžoval, že má jen 2 tisíce marek důchdod a že celá léta platil za byt 6 stovek a teď mu to zvedlina 8 stováků a má potíže vyjít! Nicméně když jsem se mu svěřil že pitomá VéHeSka u nás stojí 4 stovky, tak mi sám při loučení vtisk pětku do dlaně - tolik v Herzlu stála jedna 195 JVC! Jak jsem mu záviděl ty ceny technických novinek tam ... U nás pak do pár let šli kazety na zlomek ceny! Už v roce 1995 jsem za jednu platil nejvýš stováka! Ale zatímco tyhle pýčoviny bezk kterejch přežiješ šly dolů, tak vodu mi ty kapitalistický kurvy zvedly z 6 kaček za kubík na 600,-!! Stokrát! A zkus debile žít bez vody? He? Tehdy jsem pochopil o čem ten "krajan" v tom Norimberku mluvil ... a už jsem mu nezáviděl.

   Vymazat
 2. Již toho obratu na světovém politickém jevišti museli povšimnout i ti, co píší projevy pro činovníka Stoltenberga (NATO).
  Ten po (2) letech stupňovaných slovních útoků proti Rusku pojednou ohlašuje, že NATO v Rusku nevidí nepřítele!!
  Co se v Rusku stalo, že ten obrat?
  Zní to nadějně, ale ..
  Tento maňásek už toho totiž stihl nakecat, že by to vydalo i na Horáčkovu (vele)knihovnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každej tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v
   parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou
   moc špatně dopadlo.

   Vymazat
  2. 10:40
   Stoltenbergovo vyjádření o kterém píšete jsem slyšel ve zprávách Radiožurnálu. Ocitovali jen jedinou onu větu.

   Na internetu jsem si vzápětí přečetl jeho věty bezprostředně následující. Těmi dokonale popřel obsah věty první.

   Řeči politiků už jsou až na výjimky jenom třesky plesky.
   Nebuďme naivní ve svých očekáváních. Děda.

   Vymazat
 3. Žeby bol dátum 16.7.2018 symbolicky dátumom poslednej bitky a víťazstva?

  OdpovědětVymazat
 4. Neuškodí občas se seznámit i s ruskými odborníky na dnes tak oblíbené monstrum zvané "Nový světový řád". Je to sice blboučké a nudné - podobně jako naši Adam B.Bartoš nebo Petr Hájek -, ale člověk by měl být obeznámen i s tím, co tak hýbe internetovým "světem" a čemu věří dokonce i velikáni ducha jako Karel Gott.

  Ještě poznámka k překladu:
  пережёвываниe není "přežívání", ale přežvykování
  - takových "drobných omylů" se překladateli přihodila celá řada. Inu, když je líný podávat se do slovníku...
  Tvrdit, že by kvalita překladu nějak uškodila originálu, by ovšem bylo hodně přehnané.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty se starej hlavně o sebe,ty chytráku a na Bartoše i Hájka se s blbejma kecama vyser,ti moc dobře ví oč jde a odkud vítr fouká....raď si raději těm mimoňům ve Strakovce,co mají dělat,aby se konečně přestali matlat v těch EU-košer-sračkách a těm komedošům,co se onehdá zas připomenuli tou trapností na Staromáku....

   Vymazat
  2. Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!

   Vymazat
  3. Aha, takže čtete i ruské zdroje, tento konkrétní hodnotíte jako blboučký a nudný, ale dáte si tu práci s porovnáním originálu s překladem. A tu dle vás chabou úroveň přirovnáváte k Bartošovi a Hájkovi, které máte tedy zřejmě taky nastudované a zajímá vás zjevně i to, čemu věří Gott. To jste takový masochista nebo tady pracujete v něčím žoldu ?

   Vymazat
 5. Ona se nejen výrazně změnila rétorika Putina, Lavrova a dalších ruských představitelů, ona se "překvapivě" změnila rétorika i některých našich ústavních činitelů - konkrétně Sobotky, Štěcha, Hamáčka, Zaorálka a dalších. Co to se s nimi stalo, že už "nejdou po krku" prezidentu ČR ?
  Pochopila, příp. chce to "pochopit, i "Pražská kavárna" a její podporovatelé ?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pražská kavárna nikdy nic nepochopí,neboť ve své samolibosti čumí jen do zrcadla a pokud náhodou i mimo něj,na svět,tak zásadně přes "hořické trubičky" svého ubohého maloměšťáckého myšlení....

   Vymazat
 6. Rusák už je totálně v řiti. Ropa už je 2 roky 40-50 dolarů, na důchody není, ale zbrojí se o 106. Pokud nezačne ropa příští rok stoupat tak odhaduji rok 2018 jako konečnou pro Rusa. Doufám, že Putinovi nerupne v bedně a nerozpoutá jaderný armagedon.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty máš zcela určitě už armagedon v palici...

   Vymazat
  2. 11:40 - Víš co? odborníku? Utěšuj se tím i nadále, ať máš aspoň nějakou radost. Nízká cena ropy poškozuje i USA a Saudskou Arábii.
   PB

   Vymazat
  3. Dnes Rusko patří do první desítky zemí s nejpříznivějším poměrem zahraničního dluhu a devizových rezerv. K prvnímu minulého měsíce jsme měli téměř 400 miliard dolarů devizových rezerv – 395 miliard, a jen asi 13 procent HDP zahraničního dluhu. Tento poměr je pokládán za jeden z nejlepších na světě.

   Více zde:
   http://leva-net.webnode.cz/products/dokument-interview-putina-agenture-bloomberg/

   PB

   Vymazat
  4. To už tu vykřikuješ opakovaně pořád dokola, už jsi trapný. Dokázal jsi pochopit alespoň jeden odstavec z toho článku? To je očividně nad tvoje síly, prázdná hlavo.

   Vymazat
  5. A proč by nemoh rozpoutat ten "jaderný armagedon", he? Aspoň by se ti konečně rozsvítilo v makovici, ne?:))))))))))))))

   Vymazat
 7. Skutečně výbornej článek od člověka který ví a má přehled. No a ty přiblblý trollové? Ty zmizej jak pára nad hrncem až se vše potvrdí a proto je úplně zbytečný na ně jakkoli reagovat. Nekrmte trolly.

  OdpovědětVymazat
 8. skvely clanek pristi rok bude klicovy volby u nas v nemecku ve francii vykopat neomarxistickou pakaz od vesel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (11:44)
   Byli to mírumilovní plavci a měli zázračné lodě. Jejich koráby měly lidský rozum, znaly všechny země i města a všude trefily samy, bez kormidelníka. Jen veslaři je poháněli vesly. Pluly jen v noci a byly tak rychlé, že by jim nestačil ani nejrychlejší pták.

   Vymazat
 9. Kdo to dal Putinovi tuto moc,kdo se schovává za Globálním řízením světového řádu?Já nežiji ve vesmíru,ale na zemi,tak podle mne je to rozum,síla,spravedlnost a pravdivost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. s tym sa da iba suhlasit !

   Vymazat
 10. pro 11:21: rakouský, či německý důchod byl realizován po 27 let (1945-1972), co realizoval novodobý český kapitalismus po stejné době (1989-2016)? To mi hlava nebere. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 11. To 10:40 Pane Opluštile, rád bych byl optimistou, zní to opravdu nadějně, ale po ovoci poznáte je a Stoltenbergovo ovoce bylo zatím vždy a zásadně jen prohnilé. Pohnilý člověk, prohnilé skutky, prohnilé činy. Jeho chování lze totiž vysvětlit (a vzhledem k jeho zlovolné povaze by i prioritně být mělo) jako přechod k do druhé fáze přípravy na válku. V první fázi se snažili zasít do lidí přesvědčení, že rusko je agresor, neuznávající základní lidská práva, Putin je zločinec a nezbývá, než se bránit. Druhou fází potom je přesvědčit lidi o své "mírumilovnosti a vstřícnosti a snaze domluvit se", při tom ale trochu oživovat plody první fáze a třetí fáze je brutální akt (falešná vlajka), rychlé (a tedy nezvratné) bojové akce a už v tom lítáme, už to nikdo nezastaví. Já tomu zmetkovi jsem ochoten věřit jen v jediném případě: Když před mezinárodním soudním tribunálem pro souzení válečných zločinců přizná, že je zmetek, kterýmu jsou jakékoliv civilizované hodnoty zcela ukradené a jedinou hodnotu kterou uznává, jsou peníze na jeho účtu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. opravuji: Prohnilý člověk, prohnilá SLOVA, prohnilé skutky.

   Vymazat
 12. Aspoň trochu povzbudenia.

  OdpovědětVymazat
 13. Ticho před bouří - jde to stručnějc.

  OdpovědětVymazat