Reklama

.

.

středa 21. prosince 2016

Evropa na cestě do pravěku


Martin Koller
21. 12. 2016
Bezpečnostní situace v Evropě se v průběhu posledního roku evidentně zhoršuje, protože politici v Bruselu, stejně jako u nás i v jiných evropských zemích nic neudělali pro ochranu svých obyvatel proti islámské agresi. Samozřejmě s výjimkou záplavy bezobsažných řečí a výmluv. Pachateli všech teroristických útoků a řady dalších, mnohdy masových násilností po celé Evropě byli v minulém roce muslimové. Pravděpodobnou tečkou za dalším rokem multikulturní islámské invaze je pondělní teroristický útok v Berlíně. Nelze přehlédnout, že se jednalo o útok na tradiční vánoční trh, tedy křesťanskou symboliku a evropské křesťany.


K odpovědnosti se přihlásil takzvaný islámský stát reprezentující současný, stále sílící saláfistický a vahábistický islám podporovaný především Saúdskou Arábií a Tureckem.

Bojiště Evropa a Německo

Německá policie evidentně nezvládá ochranu vlastních obyvatel. Ve Francii a Švédsku je situace podobná. Francouzští policisté se bouří, němečtí také, jen se o tom u nás mlčí. Úspěšné útoky islámských teroristů jsou dokladem mizerné práce tajných služeb i policejních sil v postižených zemích. Ubohé výsledky jsou logické, protože do uzavřené islámské kmenové komunity prakticky nelze proniknout. Občas evropské silové složky s velkou slávou odhalí nějakého primitiva připravujícího teroristický útok trhavinou namíchanou z hnojiva, ale hlavní nápor je teprve před branami. Mezi uprchlíky z islámského státu a jejich kolegy z takzvané umírněné opozice vyškolenými britskými a americkými instruktory se vyskytují opravdoví odborníci. Na ně vystrašené evropské bezpečnostní složky stačit nebudou. S islámskými teroristy si umí efektivně poradit pouze Izraelci. V opačném případě už by byli vyhlazeni.

Dokonce ani počty muslimů v Německu nejsou jasné. Důvodem je především evropský zákaz evidovat obyvatele podle rasy, národnosti, náboženství a dalších jednoznačných rozlišujících znaků. Cílem je minimalizace informací použitelných pro obranu Evropanů, před rasistickým multikulturalismem. Muslimů v Německu může být kolem šesti milionů i víc. Statisíce se jich nalézá mimo evidenci. Turci narození tureckým migrantům v Německu jsou evidováni jako Němci, přičemž tvoří většinu mládeže. Například v Berlíně je v posledních letech kolem 80% mladistvých pachatelů násilné trestné činnosti tureckého, nebo arabského původu. A trend se zhoršuje, protože stará generace, která přišla za prací, vymírá a její vliv slábne. To jen potvrzuje zjištění, že druhá a třetí generace muslimských migrantů je horší a nebezpečnější, než jejich rodiče.

Mladí muslimové v Německu nemají až na nepočetné výjimky zájem na vzdělání, komunikují vlastním nářečím známým jako kanak-sprak, vyhýbají se práci, parazitují na sociálním systému a napadají jako smečky zvěře beze strachu občany i policii. Většina z nich rasisticky nenávidí Němce a bílé Evropany a vyznává agresivní formy islámu. Přitom si halasně stěžují na německý rasismus a společenský útlak.

V roce 2006 uvedl německý prezident Horst Köhler, že Německo zaspalo problematiku integrace o celá desetiletí. V roce 2010 uvedla kancléřka Merkelová, že integrace Turků zcela selhala. Přesto německá politická reprezentace doslova brutálně prosazuje islamizaci vlastní země, uráží národ, zastrašuje a pronásleduje německé vlastence. Někteří evidentně šílení poslanci v Budestaagu veřejně vykřikují, že je správné, když mají Němci málo dětí a migranti budou tvořit většinu obyvatel německých měst. Realitou Německa jsou díky multikulturalistům dvě stále více nepřátelské paralelní komunity, přičemž jedna je civilizovaná a živí prací tu druhou, která ji za odměnu uráží, napadá a vysává.

Jak dlouho to ještě Němce bude bavit? Německo mělo v roce 2014 přebytek obchodní bilance 22 biliony EUR, ale většina spolkových zemí je zadlužená. Kam všechny peníze mizí? Pravděpodobně do podpory islámské invaze, ekologických zlodějin, neziskovek a záplavy zbytečných umělců, zatímco na valorizaci starobních důchodů se financí nedostává.

Zakážeme náklaďáky?

Pondělní teroristický útok v Německu je ukázkou toho, co důvěrně znají obyvatelé Izraele, Iráku, Afghánistánu a Sýrie. Útok s využitím automobilu na nechráněné lidi. V tomto případě naštěstí bez trhaviny, nebo aspoň plynových bomb. Nikdo se teroristovi včas, natož úspěšně nepostavil, protože využil momentu překvapení. V takovém případě selhávají a budou selhávat jakákoli opatření s výjimkou preventivního odstranění teroristů a jejich základen z dosahu potenciálních cílů. V tomto případě stačilo, aby se zločinec nemohl volně pohybovat mezi občany a byl uzavřen v uprchlickém zařízení, kde měl zadarmo ubytování, stravu a kapesné.

Terorista, který zavraždil polského řidiče kamionu, ukradl jeho vozidlo, najel se zhasnutými světly do bezbranných civilistů na vánočním trhu, 18 jich zabil a 48 zranil, nakonec úspěšně zmizel. Následně jsme se z médií dozvěděli, že německá policie s pomocí občana ozbrojeného mobilem zatkla „uprchlíka“ z Pákistánu či Afghánistánu. Proč utíkal z Pákistánu, jenž spolupracuje s demokratickými USA a dostává od nich výzbroj, nebo z Afghánistánu, kde zvítězila americká demokracie, svoboda a lidská práva mi není jasné. Ono pravděpodobně není jasné ani německé policii, kdo to je a odkud. Přesto se fláká, případně připravuje k teroristickému útoku v Německu a za německé peníze už od února. K tomu si přilepšoval krádežemi, evidentně beztrestně. Policisté nakonec prohlásili jeho zatčení za omyl, protože se na jeho oblečení nenašly stopy střelného prachu po výstřelu, kterým byl zavražděn polský řidič.

Samo o sobě je podivné, že policie nezakročila rychleji. Křesťanský vánoční trh je lákavým cílem muslimských teroristů. Daly by se tam čekat početné hlídky, kamery, drony s kamerami. Sledování trasy prchajícího řidiče a jeho identifikace by měly být bezproblémové. Nelze vyloučit, že policisté se místo zajišťování bezpečnosti občanů účastnili školením o potřebě podpory multikulturalismu a islámských migrantů vydatně obohacujících německou společnost, případně o potřebě boje proti rasistům, fašistům, xenofobům a islamofobům, kteří se bráni obohacení německé společnosti. Možná se připravovali k boji proti ruské propagandě.

Není jasné, proč němečtí policisté zcela pomíjejí možnost zapojení více teroristů do útoku. Něco takového by bylo z hlediska islámské kmenové komunity logické. Důvod je možná v tom, že by se narušila zoufalá multikulturalistická snaha o popírání islámského terorismu, která se snaží Evropanům vnutit myšlenku, že islámští teroristé jsou jen osamocení vyšinutí blázni. Nelze vyloučit, že řidiče mohl zabít nejprve jeden terorista, který si odnesl i stopy střelné prachu na šatech a poté převzal řízení druhý, který byl chycen. Odpovídá tomu i podivná trasa jízdy kamionu. Člověk, který nemá praxi v řízení vícenápravového návěsového vozidla o hmotnosti blížící se třiceti tunám, by měl problém už v první zatáčce, či na první křižovatce ve městě. Tím by na sebe včas upozornil. Předem připravená záměna osob, používaná s oblibou rumunskými kapsáři u nás, ale rovněž libanonskými v Německu není zcela vyloučená.

Na omluvu policistů v Německu je třeba uvést, že jsou absolutně přetížení a navíc pod neustálou palbou multikulturalistických útoků a úřední šikany. Nelze se divit, že se do akce nehrnou. Zůstávají živí a nehrozí jim vyhazov či vězení za to, že se ošklivě podívali na nějakého agresivního a primitivního migranta arogantně pohrdajícího Němci i jejich zákony.

Cesta do pravěku

Současné směřování Evropy pod taktovkou bruselských globalistických komisařů bychom bez velké nadsázky mohli označit názvem Zemanova filmu „Cesta do pravěku.“ Kmen, případně kmenové společenství, které tvoří základ muslimské komunity je totiž typickým sociálně-společenským systémem pravěku. Neplatí v něm spravedlivé zákony, nýbrž primitivní zvykové právo založené na fyzické síle a izoluje se od okolí. Dokladem je postavení většiny žen v muslimské komunitě. Podobným způsobem žili v Evropě pouze kočovní cikáni. Již ve starověku existovaly státy s jasně danými zákony, které kmen překonávaly. Realita současného, především saláfistického islámu, je unikátní kombinací kmene a agresivní ideologie bezohledně řídící život každého člena 24 hodin denně. Nejvýraznějším produktem kmenového islámu je „právo“ šaría, které je v zásadním rozporu se zákony EU i Listinou základních lidských práv a svobod, o nějaké obecné svobodě a demokracii nemluvě. Přesto se stále více prosazuje v Evropě tam, kde vznikají početné paralelní muslimské komunity.

Jedinou cestou záchrany Evropy i našeho národa před pádem do islámského pravěku je zavržení zrádců historického evropského křesťanství a judaismu, odmítnutí protinárodních globalistických vlád, podvodníků, komediantů a dočasný falešných mesiášů plnících direktivy komisařů z Bruselu a podporujících zvrhlý rasistický multikulturalismus s pomocí parazitujících politických neziskovek a protinárodních médií praktikujících zločinnou politickou korektnost a zastrašování občanů. Dále volba opravdových a osvědčených vlasteneckých politiků, kteří budou prosazovat národ s jeho historickými kořeny, civilizovanou rodinu jako základ státu. A především zastavení islámské invaze i s použitím násilí a deportace všech migrantů do jejich původní vlasti, či na nějaké ostrovy, pokud nechtějí žít jako civilizované Evropané integrovaní do evropské společnosti opírající se o evropskou historickou zkušenost a tradiční náboženství působící v Evropě.

Je třeba prosadit nezadatelné a vymahatelné právo každého občana na pravdivé informace v plném rozsahu bez omezování jakousi politickou korektností a zrůdnými multikulturními ideologiemi z EU a OSN. Dále právo každého občana na svobodné veřejné vyjádření vlastního názoru a kritiky, pouze s jasně stanovenými omezeními preferujícími národní zájmy a historickou zkušenost. V neposlední řadě právo každého občana na beztrestné odmítnutí názorů, ideologií, směrnic a zákonů, které ohrožují vlast a národ. Prvním krokem je prosazení všelidového referenda k všem důležitým domácím i mezinárodním otázkám, dalším vystoupení z EU a OSN ovládaných globalisty, rasistickými multikulturalisty, tupými byrokraty a prodejnými korupčníky. To v plné míře platí i v naší republice!

Bojiště Česká republika

Teroristický útok v Praze, nebo Brně nelze vyloučit, ale zatím není natolik pravděpodobný, jako v Německu, Francii, nebo Belgii. Paralelní islámská komunita u nás ještě není příliš početná, přestože se politici a neziskovky snaží ze všech sil. Cizinců arabského a afrického typu v Praze, Brně i Plzni evidentně přibývá, jen se o tom nemluví, aspoň ne v médiích postižených protinárodní politickou korektností.

Ovšem podle dosažitelných informací se na pražském sídlišti Černý most, již delší dobu v početné muslimské komunitě praktikuje právo šaría, které je v rozporu s našimi i evropskými zákony. A nikomu to nevadí, počínaje ministrem vnitra, který si to asi nechce rozházet s multikulturním premiérem a jeho přáteli z EU a neziskovek. Máme tedy dobrou saláfistickou základnu a zapálení zelení multikulturalisté z Žít Brno se určitě budou snažit nezůstávat pozadu.

Premiér a ministr vnitra, jinak nadšení multikulturalisté a obdivovatelé Merkelové, stejně jako mnozí jiní reprezentanti ČSSD, vyhnali na ulice a tržiště policisty se samopaly. Zároveň nás přesvědčují, že se u nás nic neděje a nic nehrozí. Něco takového jako předvídavost, prevence a zkušenost jim zcela uniká. Jinak by prosazovali uzavírání hranic všemi způsoby a odmítnutí jakékoli islámské migrace, a to i s využitím dobrovolnických formací občanů posilujících policii. V tom jim nadšeně sekunduje protinárodní propagandistická platforma ČT 24, jíž jde hlavně o to, abychom nevnímali negativné islámskou invazi, jež nás obohacuje, například podle zelené pražské primátorky Krnáčové reprezentující firmu ANO a zaměřili se proti údajným nenávistným rasistům, xenofobům a islamofobům, jak označují české vlastence.

Co budou policisté se samopaly na trzích a ulicích dělat, kromě mrznutí a ošlapáváni služebních bot? Hlídat psy, aby nemočili na vánoční stromky? Útok využívající momentu překvapení by stejně nedokázali zastavit. I kdyby se na ně hnal náklaďák, tak by nestačili ani zahájit palbu. Musí totiž řešit řadu omezení, které je mohou připravit o život a zároveň zvýhodňují zločince. Typický příklad je nedávná vražda jednoho a zranění druhého policisty v Jižních Čechách agresivním feťákem, protože dodržovali předpisy a nebyli více agresivní. Americká policejní hlídka by ho zlikvidovala palbou z brokovnice, jen by vytáhl nůž. Samozřejmě by se nesmělo jednat o černošského feťáka, protože pak by to byl rasismus a diskriminace.

Naši policisté, topící se ve spleti byrokratických předpisů a multikulturalistického nátlaku ze strany protinárodní vlády by možná řešili s velením otázku, zda nemají zavolat dopraváky, aby dali řidiči pokutu. Každopádně střelba z dlouhých automatických zbraní ve vánočním shluku obyvatel velkoměsta může napadnout snad jen naše vládní politiky. Mrtvých bychom se nedopočítali. Stačily by i odražené střely. I v případě zabití řidiče by kamion setrvačností pokračoval v cestě, nemluvě o možnosti zapnutého tempomatu.

K tomu musíme připočítat situaci, která je velmi podobná německé. V případě omylu by se policisté stali oběťmi nenávistné mediální multikulturalistické štvanice, organizované neziskovkáři, ombudsmanskou a protinárodními politiky. V polovině ledna se má konat soud s ředitelkou střední školy, která, která byla tak rasistická a xenofobní, že si nechtěla nechat diktovat od agresivních, necivilizovaných a nevychovaných muslimek co má dělat ve škole, za niž odpovídá státu.

Nemohu se zbavit obavy, že policisté by si z obav před vlastními nadřízenými netroufli ani perlustrovat či prohledat na tržišti babu černém pytli s burkou na hlavě, přestože by to mohl být převlečený terorista opásaný trhavinou. Opatření ministra vnitra proto vyvolává spíše útrpný úsměv. On je ostatně zaneprázdněn hrátkami s reprezentantem evropských hodnot při vymýšlení ruské propagandy, která nás jak známo ohrožuje víc, než islámský terorismus.

Informacemi o teroristech by se měly zabývat především tajné služby. Armáda je připravena bojovat proti Rusku a vojenští zpravodajci údajně překypují informacemi, pravděpodobně o ruské propagandě. Jen jim nějak chyběly, když naše armáda dovezla z Afghánistánu primitivního muslimského agresora, který napadl sestru v nemocnici a pokusil se ji znásilnit. Doufejme, že aspoň odhalili, kdo mu platí drahé advokáty.

Vyjímečně akční bylo vystoupení globalistického multimiliardáře pro nemyslící voliče. Tentokrát za něj při komentáři k ožehavému tématu nevystupovali firemní kašpárkové. Podle globalistického tisku údajně český Trump, i když se jedná původem o Slováka a na rozdíl od amerického patriota Trumpa ho lze sotva považovat za vlastence, určitě ne českého se pochlapil. Prohlásil, že za útok může Merkelová, která ohrožuje celu Evropu a sehrál pokryteckou komedii bojovníka proti islámské invazi, která ho ovšem k ničemu reálnému nezavazuje. Zato opora jeho firmy ANO v Bruselu multikulturalistka a cenzorka Jourová se vyznamenala v boji proti vlastnímu národu. Připojila svůj podpis k prohlášení tamních komisařů a dalších protinárodních multikulturních globalistů ke Dni migrace. Jakubu Jandovi nad ním musely zvlhnout nejen oči. Jen čekám, kdy vymyslí jako novou evropskou hodnotu Den islámu.

Některé nápady Jourové jsou opravdu ilustrativní: „Spolu s OSN pracujeme na rozvoji globálního zákona pro migraci a na vytvoření uceleného rámce pro řešení uprchlické otázky. Mezinárodní komunita potřebuje společně vytvořit systém, kde se lidé budou volně přemísťovat, pokud se k tomu rozhodnou, bezpečně a legálně, s plným respektem k jejich lidským právům a aspiracím. Naše společně sdílené evropské hodnoty svobody, rovnosti a respektu k lidským právům vytvořily z Evropy místo uprchlíků a my se zavazujeme k prosazování těch hodnot v naší pokračující práci zlepšit osud migrantů.“ Takže pokud se nějaký terorista, či jen příživník rozhodne vydat do Evropy, aby uplatnil svoje teroristické nebo příživnické, případně násilnické či narkomafiánské aspirace, bude tak moci učinit legálně a bezpečně. Můžeme jich čekat miliony. Jourová a spol. na to chtějí vytvořit zákon doplňující Agendu udržitelného rozvoje 2030, vytvořenou v OSN. Z ní vychází i Strategie 2030 naší protinárodní vlády. Na jedné straně nezávazné protiteroristické plky globalistického multimiliardáře a ministra protinárodní vlády pro nemyslící voliče, na druhé reálná příprava zákona k likvidaci Evropanů od pracovnice jeho firmy ANO v Bruselu.

59 komentářů :

 1. Trump to pojmenoval jasně:
  Trump portrays Berlin attack as onslaught against Christians.

  Jen naši lokajové a Eurořiťolezci nebudou pojmenovávat věci, jaké skutečně jsou. Proto je nezbytné tyto vlastizrádce odstavit od moci a udělat krátký proces s nečeskou ČT.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně,souhlasím.
   Co nejdřív odvolat vládu,než provede ještě něco horšího.Také je nutno říci,Babiš jinak mluví,ale jinak činí a to včetně jeho galerky.

   Vymazat
  2. Aby sis nekopnul do Babiše ty mediální poskoku. Co ten už má společného s vraždícím náklaďákem? Media proti němu účelově štvou, tož mnozí Čecháčkové se přidávají, ačkoliv Babiše neznají, vědí o něm hovno, jen to, co o něm nažvaní media. Kdyby tak se psalo o tobě - co by to asi bylo? Všichni víte, že media překrucují a lžou, ale co z toho se vám hodí do krámu, to holt je pravda? To je ale ubohý.

   Vymazat
  3. Přesně, volme SPD Tomio Okamura a zařídíme si to SAMI v REDERENDECH!!!!
   A nebo prostě, pokud jsme hloupí , tupí a zasloužíme si to, tak jako národ vyhyneme, ale pojďme se alespoň domluvit, ŽE BEZ BOJE NÁS NEDOSTANOU!!!!!!!

   Vymazat
  4. 12:36 mediální poskok určitě nejsem a souhlasím s názorem, že Babiš jinak mluví,a jinak činí a to včetně jeho galerky. Ještě sis toho nevšiml? Babiš je past na voliče, jinak se jeho počínání nazvat nedá.

   Vymazat
  5. Ti co jezdí pro noty do USA je potřeba odstranit a musí je to moc bolet pro výstrahu následovníků.

   Vymazat
  6. 12:36: Kdyby jste přemýšlel, nemohl by jste si nepovšimnout, že Babiš jinak mluví než jeho poslanci konají a hlasují. Poslanci za Ano prosazují multi-kulti snad ještě úporněji než poslanci ČSSD. Naletěl jste mediální propagandě. Je mi líto.

   Vymazat
  7. Všichni politici jinak mluví a jinak konají, a když dojde na kecy, tak všichni jakoby "prosazují" multikulti, protože jinak to dnes nejde. Tak proč se media do jiného politika neserou - jen do Babiše? Proč si to do jiných nedovolí? Aha? Teď žvaň ty svoje kraviny. Už jsi viděl politika,kterej by se nějak vezpřel momentálnímu trendu? Jedině snad Zeman, ale ten to vzápětí dostane sežrat, a i obyčejní trapáci na diskuzích se na něj slétnou jak červi na lejno. Nadávky a urážky jen prší. Proč se media nesraly do toho hnusnýho Hermana? Nebo proč se neserou do odpornýho Bělobrádka? Ne - naposled se sraly do Paroubka, a teď je na programu Babiš. Tak se jděte vycpat - nikdo by tady na diskuzích u těch krákorajících havranů neobstál. Ještě že na to Babiš úplně kašle na nějaké takové kidy. Obstál by u vás alespoň Bůh? Co byste si vymysleli na Boha?

   Vymazat
 2. Pane Kollere, naprostý souhlas. Jen si myslím, že příčiny tohoto katastrofického stavu tkví v samotném zdegenerovaném společenském systému, který východiska z jeho neřešitelných rozporů hledá v likvidaci sebe samého prostřednictvím ještě zdegenerovanějších forem odlidštěné společnosti. T

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sionista Koller je na koni http://orgo-net.blogspot.cz/

   Vymazat
 3. Doposud téměř žádný teroristický útok neudělal v Evropě nějaký vycvičený terorista. Jsou to řadoví Muslimové, kteří ve svém nepřátelském prostředí bojují za svou víru proti bezvěrcům, kteří tu mají tradice odporující Islámu. Každý Muslim je připraven položit život za Mohameda a stanout tak po jeho boku.Nemluvme proto o teroristech ale Muslimech. Většinou každý tzv. terorista spáchá teroristický čin pouze jednou. A až se do toho tady ještě vloží skuteční profesionální teroristé např. z Al Kajdy nebo vyhnané umírněné teroristické opozice ze Syrie, to teprve bude mazec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dobře vycvičený terorista-policista zastřelil ruského velvyslance Karlova

   Vymazat
  2. 12:42 sledujte V.V.Pjakina, ten to našincům vysvětluje zcela polopatisticky

   Vymazat
  3. Asi tak nějak. Souhlas.

   Vymazat
  4. No prominte ale já myslím že "Bruselská bunka" která stála za útokem na letišti Zaventem a v metru byla na celkem vysoké úrovni.Přelstili rozvědku a co se bomby týče udelal ji někdo kdo se vyznal žádný amatér.Bunka měla a asi pořád má spoustu členů kteří zorganizovali,koordinovali a provedli útoky v Paříži a potom později v Bruselu.Ve válkách jako v Sýrii a Iráku mají teroristé "lepší podmínky". k dostupnosti zbraní,trhavin atd.Tihle teroristé byli vycvičení dost,připomínají Madridskou skupinu ve které byli i skuteční členové Al-Káidy žádní amatéři (6 zabito na předměstí Madridu při policejním zásahu jeden přežil a uprchl,zabit údajně v Iráku někdy v roce 2007).Ale ano jsou tu i profesionální teroristé.

   Vymazat
 4. Názory pana Kollera beru, ale je zjevné, že nemá ponětí, co se odehrává v globální politice, jaké jsou strategické záměry globalistů. Pan Koller se totiž zabývá pouze následky, zabývá se pouze "podpalubím, kde je ubytováno obyčejné mužstvo", a nikoliv kapitánským můstkem, který nám tu buduje Celoevropský chalífát! Strategické cíle naopak velmi přesně a dlouhodobě vystihují komentáře ruského analytika Pjakina, který už před rokem přišel s tím, že prezidentem USA bude Trump a nikoliv Clintonová. P.S.: také jsem si tehdy ťukal na čelo :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale - žádný chalífát tady nikdo nebuduje! Takový sračky žvanit - bože, ty to vidíš. S čím jako se buduje ten chalífát -s těma opicema, který neumějí číst ani psát, serou do igelitovvých pytlíků a házejí pak hovna do košů, pendlujou sem a tam, bydlí na ulicích jako psi, a čekají na nějaký dávky? Tak to by jako mělo bejt vono - ten chalífát? Evropu je třeba uvést do zmatku s sraček, což se daří - nebo ne?

   Vymazat
  2. 12:25 v sousedním Německu je zatím necelých 10 miliónů muslimů a necelá tisícovka mešit, díky porodnosti v těchto rodinách to (snížení procenta původních běloušů) půjde rychle, Turecko by dalšíma deseti (něco vlastními, párem miliónů utečenců z lágrů na tureckém území) miliónama mohlo přispět také. P.S.: snad se s námi Frau Merkel soudružsky podělí, v Praze je muslimek v šátcích nedostatečný počet na to, aby lidé pochopili, která bije a mohli se včas spolupodílet na budování mešit a mnohonárodnostního státu s českou minoritní menšinou

   Vymazat
  3. A proč ani to Turecko, kde je "šátků" mnohem víc, není chalífát? A mimochodem, moje babi nosila šátek pořád. A všechny babky - pokud si pamatuju, nosily tehdy šátky, dokonce to jeden čas bylo moderní a šátky na hlavě nosily i mladší ženy. Jako potom třeba "šusťáky." A jako dnes se nosí v zimě prošívaný kabáty a bundy, všechno na stejný brdo, a šije se to někde asi v Číně. Něco jinýho, třeba flaušovej nebo tvídovej kabát na nikom neuvidíš.A vzadu za krkem to má kapucu - to se tady nikdy nenosilo.A kapucu má dnes na palici taky skoro každej. V šátcích to není, ani v tom, že někdo je muslim, všichni musejí žrát stejně, všichni serou taky stejně. Ale někdo právě toho zneužívá, schválně staví všelijaká etnika proti sobě navzájem, a lidi se (alespoň u nás) chovají tak, jakoby ty mordy byly zakletý v tom šátku na palici. Vždyť lidi jsou úplně pitomý, naletí na všechno. Obě světový války byly rozpoutaný uměle, a lidi byli proti sobě rozesraný uměle. Ani teď to neni jiný.

   Vymazat
  4. 15:14 slunickujes, sice trosku jinak ale porad slunickujes
   Otevrene hranice je sebevrazda, pokud nesouhlasis tak slunickujes

   Vymazat
 5. Přesně, volme SPD Tomio Okamura a zařídíme si to SAMI v REDERENDECH!!!!
  A nebo prostě, pokud jsme hloupí , tupí a zasloužíme si to, tak jako národ vyhyneme, ale pojďme se alespoň domluvit, ŽE BEZ BOJE NÁS NEDOSTANOU!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 6. 1 - Plně souhlasím a podepisuji.
  2 - Jsem ozbrojen a připraven zbraň profesionálně použít.
  3 - Nikdy nikým se nenechám odzbrojit.
  4 - ČR je náš stát a nikdo nemá právo nám občanům přikazovat to, co nechceme.

  OdpovědětVymazat
 7. Jestli ten komunistickej fizl mysli pravekem cestu do zapachajici ruske prdele, tak ma bohuzel pravdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Názorná ukázka ubohosti a hulvátství současných multi-kulti dobroserů, kteří všem odpůrcům migrace nadávají do komoušů, aniž jim v jejich hlouposti dochází, že plní zakázku šílených evropských a amerických neomarxistických elit, zatímco v Rusku budují úspěšnou kapitalistickou společnost. Jak smutné.

   Vymazat
  2. Ty už do žádné prdele putovat nemusíš. V pravěku žiješ a taky tam bezmozku pojdeš. Nic nechápeš a nikdy nic nepochopíš.

   Vymazat
  3. Přesně tak přátelé - stačí, když tady denně čtete toho hnusnýho zmrda, kterej bude neustále jen nadávat a urážet všechny ostatní, píše sprostě, je to hnusnej hulvát, drzej jako vopice, kýmsi zverbovanej, aby diskuze rozesíral, a taky to dělá. A takovejch zmrdů je dneska tady fůra, kýmsi placenejch za to, aby rozesírali své okolí,aby nasírali lidi, aby provokovali, a tak.A nejsou to muslimové, jen hnusný, profláknutý, český sráči, kteří to nikdy nikam nedotáhli, tak alespoň škodí.

   Vymazat
  4. 15:18 dříve používal přezdívku "palmer", ale pro mě to byl a je Pepek Vyskoč

   Vymazat
  5. 12:56 zato tva prdel je vonava
   Jsi smrad ktery se boji vsadit o pravdu v tvych vlastnich slovech, jsi tedy nic, neveris vlastnim slovum
   Chcipni

   Vymazat
 8. Rád čtu příspěvky pana Kolera jsou docela výstižné,je to člověk ktery ví o čem mluví ale na netu je to houby platné,nikomu tam nevypadne prso z vystřihu ,Tohle lidi zajímá

  OdpovědětVymazat
 9. Pokud ma ten komunisticky fizl na mysli cestu do ruske prdele, tak ma pravdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přestaň ty svině jedna pitomá!Škrab se v prdeli a přestaň psát ty sprostý, urážlivý sračky!

   Vymazat
 10. vlast tě (12:56 a 13:01) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!" .-)

  OdpovědětVymazat
 11. cesta Evropy je popsána třeba zde: http://aeronet.cz/news/pad-komunismu-rozpad-sssr-arabske-jaro-konec-usa-nastup-ciny-konec-turecka-globaliste-jdou-do-finale-a-donald-trump-je-lest-na-rusko/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ok, .. a taky zde:

   http://www.zvedavec.org/komentare2016/12/7126-rizena-destrukce-evropy-ordo-abchao.htm
   Děda.

   Vymazat
 12. Posílám čerstvé informace z bruselského hlavního stanu.
  Už na to přišli.....
  https://www.youtube.com/watch?v=8HKnzkE4fD8

  OdpovědětVymazat
 13. Je zajímavé, že komunističtí rozvědčíci a kontrarozvědčíci dokázali do komunity muslimů proniknout. Při revoluci současní chytráci nechali zveřejnit seznamy agentů těchto složek a proto mají potíže někoho zverbovat, protože to jsou diletanti a objekty zájmů mají strach, že to zase někde vykecáme.

  OdpovědětVymazat
 14. Globaliste prohravaji na cele care. Ustupuji ze svych pozic.
  General Matis, shromazduje namorni pechotu v pripade kontra revoluce, proti presidentu Trumpovi.
  Bezpecnostni agentury zodpovedne za bezpecnost presidenta Trumpa byly vymeneny za NYPD, - policii, ktera byla Trumpovi nejvernejsi.

  President Obama je ignorovan a jeho sabotaze proti Trumpovi nevedou nikam. Hillary vetsinou nevychazi z domu a po 20.1. 2017 bude muset pred prokuratora.

  Amerika je odhodlana stat za presidentem Trumpem. Armada, Policie, patrioti jsou pripraveni zasahnout proti globalisum. Obama propousti z vezeni kriminalniky a policajti je zase zavrou po 20.1. 2017.

  Zatim je vse v nejlepsim poradku. Vsichni budou oslavovat Vanoce a do Noveho roku se nic nebude dit...

  A na tu pomatenou Merkerovu v Berline take jednou dojde !
  AT ZIJE PRESIDENT TRUMP - zachrance civilizace a planety, ktery je doktorem - ozdravovatelem Ameriky.
  AT ZIJE PRESIDENT ZEMAN - kamos presidenta Trumpa.
  Slava pani Marine Le Pen a premieru Orbanovi.
  nick honolulu
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Nekřič hop,dokud jsi nepřeskočil..."

   Vymazat
  2. Naopak, kabbala USraele vše prosírá, globalistická kabbala ji úspěšně potírá. Obojí je svinstvo, ale globalistická kabbala je momentálně pro nás menší zlo. Kabbala USraele znamená WW3 hned, globalistická kabbala má jiné plány, a globalistická kabbala nyní pracuje na zastavení migračního průseru, který spustila kabbala USraele. Trumo je kůn globalistické kabbaly, stejně jako Zeman. Pátá kolona kabbaly USraele je u nás identifikována jako havlismus.

   Vymazat
  3. ....VÝSTIŽNÉ...

   Vymazat
  4. At zije velka osma kterou nenavidi vlastizradne a zbytecne OSN
   Putin
   Trump
   LePen (kdo je proti ni je sexista a sovinista)
   Orban
   Zeman
   Wilder
   Atd

   Vymazat
 15. Vážený pane Martine Kollere. Velice rád čtu
  Vaše dobře formulované názory se kterými ve
  velké míře souhlasím.
  Proto jsem dlouho uvažoval nad ¨Vaši kandidátkou
  v Plzni. Nakonec jsem se rozhodl, že Vás nepodpořím
  Důvodedem byla strana za kterou jste kandidoval
  (strana podrazáků a zrádců toho který ji dovedl
  do parlamentu), poté jsem na pochybách zda to co
  říkáte myslíte vážně. Doufám, že jsem se spletl.
  Václav Plzeň

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koller je sionistický agent, a zase si přihřál svou polívčičku, jeho ústřední motto, které se jako červená nit line jeho spílání "globalistům" zní: "Israel náš vzor! Israel nade vše!"
   Koller úplně zezmatkoval pojem "globalisti".
   |Sionistická pátá kolona v české alternativě jsou kohnvičkáři všeho druhu. Pozor na ně, nesledují české zájmy.

   Vymazat
  2. Neptal jsem se na Váš super sionistický názor
   Vy s Vaším názorem jste mi úplně ukradený.
   Václav Plzeň

   Vymazat
 16. Právě jsem se přinutil podívat se na zprávy ofišl médií abych viděl jak prezentují ten teror v Berlíně. Kromě žvástů těch, co mají ochranky se uctí památka ubitých minutou ticha. Zapomněli dodat, že těch minut bude stále přibývat, až budeme žít v jednom jediném velkém tichu. NOVA zase předvedla jako že se v podstatě nic neděje, Němci jsou veselí a nenechají si zkazit svátky. Že blízcí obětí mají nadosmrti trauma je ani nenapadne. Budeme verbovat armády policistů na to, aby se zabránilo nezabranitelným útokům, stavět barikády a vyhlašovat stanná práva, výjimečné stavy a kdoví co ještě. Podstatu této deprimující skutečnosti však neřeší ani sliby nesplnitelného, že se udělá vše (řečeno Sobotkou) aby naši občané byli v bezpečí. Když jediným řešením je nevpustit do naší země ani jednoho muslima a zakázat zákonem islám jako ideologii neslučující se s lidskými právy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ....JENŽE TO NIKDO NEUDĚLÁ,NEBOŤ POTŘEBUJÍ Z EU UDĚLAT SOMÁLSKO !!!

   Vymazat
 17. Když se zamýšlím, co dělat s invazí, která stále pokračuje, ačkoliv úřady tvrdí, že to zvládnou, nenapadá mne mnoho variant, vlastně žádná, pouze toto.

  Je potřeba invazi zastavit, vetřelce internovat a někam umístit.
  Toto musí organizovat státní aparát.
  Ten však má zcela opačný cíl. Brusel zakázal evidovat lidi na základě národnosti, náboženství a td. To mi dává jistotu, že evropské vlády jsou zaúkolovány na neomezeném přijímání této invaze a svému lidu to tají. Takže pokud tyto škodlivé vlády nebudou svrženy, bude všechno ztraceno.

  Pokud se toto nestane do deseti let, nebudeme už mít dost lidí, abychom mohli svou obranu realizovat.
  Pokud už budou vetřelci za dráty, sami nejspíš budou souhlasit s navrácením do zemí svého původu.

  Musí být svrženy vlády, zakázány a rozehnány neziskové organizace jako hlavní překážky jakéhokoliv řešení. Tyto úvahy budou bohužel označeny za nacistické, ale právo na sebeobranu je jediné, co je může ospravedlnit.

  Evropské státy jsou chudé, neboť jsou zadluženy.
  Lid Evropy není povinen živit každého, kdo o to usiluje, (když nepečuje ani o svoje potřebné).
  Jen v našem státě je 1000 exekucí.

  Národy mají svá území definovaná hranicemi, určily si vlády, aby tato území spravovaly, a ty jsou odpovědny svému lidu (ne naopak), a ani nikomu jinému! Odporují-li tomu mezinárodní smlouvy, musí být zrušeny.

  Nejsem fašista, jsem demokrat.
  Všechny jiné varianty vedou do pekla.

  Během krátké doby budeme přečísleni a demokratickou cestou podrobeni – vždyť získávají volební práva.
  Zeptal se nás na to někdo? Zeptal se nás někdo, kolik jim máme platit? Dovolili jsme snad placení neziskových organizací? Politici zneužívají moc, která jim byla propůjčena.

  Naše vlády jsou lupičské. Zacházejí s penězi národa jako se svými. Ony jsou našimi zaměstnanci a měli bychom je donutit, aby se tak chovaly.
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správne,/A 20:44/ teraz sa aj niektorí nemeckí politici nechali konečne v médiách "počuť", že je veľká chyba, prijímať utečencov bez dokladov a dokumentov.....Poznamenávam, že je zaujímavé, že sa na sedadle inkriminovaného kamiónu z Berlína zrazu našli doklady utečenca z Tunisu...na upokojenie verejnosti?? To snáď nemyslia vážne?? Ktorý imigrant a terorista v akcii si "zabudne " doklady v kabínke auta?? Ha-ha MK

   Vymazat
  2. Anonymní21. prosince 2016 20:44
   PB, napsal jste to dobře. Politici nechtějí umožnit občanům, aby se sami rozhodovali, co chtějí a co ne. Dokud občané nezískají kontrolu nad politiky po celé volební období, budou stále beztrestně zrazováni.
   Jedna z možností, jak to vyřešit, je SPD Tomia Okamura a jeho návrh zákonů o referendu a odvolatelnosti politiků. To je jediná věc, ze které mají současní politici obavy a do čeho by naopak, občané měli vkládat naději. P.K.

   Vymazat
  3. Anonymní21. prosince 2016 21:36
   Dneska snad už je zřejmé, že tyto „teroristické“ akce pochází od západních tajných služeb. Ať už je ta konající ruka číkoliv. Mají dost prostředků a psychologů, aby vmanipulovali do role teroristy, kohokoliv. Přesto, to jsou často fejkové akce, jako např. ve Francii Charlie Hebdo.
   Nenechme se vmanipulovat, že rozvrat Evropy pochází od islámu, pochází to od našich, západních politiků. Proto je jakási jiskra naděje, ve volbách nových, to těchto podvodů, ještě nezapojených stran. P.K.

   Vymazat
  4. Asi Vám tam chybí nějaká ta nula:

   Exkluzivní průzkum: polovina chudých nemá ani na boty, vyhlídky vidí černě

   Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení.
   Sto tisíc Čechů se potápí ve spirále zadlužení a proti stovkám tisíc je vedena exekuce. Tito lidé se nezřídka rozhodují, zda zaplatí jídlo, nebo školní výlet dětí. Další statisíce lidí se pohybují na hraně, stačí jeden nečekaný výdaj a následuje pád.
   Seriál iDNES.cz Chudoba v Česku zavede čtenáře do světa, který často nechceme vidět. Přesto je všude kolem nás a ocitnout se v něm je až příliš snadné.

   Vymazat
  5. Anonymní21. prosince 2016 22:01
   Těmto problémům, které uvádíte, by se měli naši politici věnovat. Jaké jsou problémy a jaká je bezpečnost obyvatel. Ne se sem snažit nacpat co nejvíce příživníků a kriminálních živlů, z třetího světa. Cožpak máme finance na rozhazování, když se každý rok stále zadlužujeme? Jakýpak jsme bohatý stát? Jenom jsme v situaci, že nám banky půjčují, neboť tu stále mají co ukrást. P.K.

   Vymazat
  6. 22:01 presne tak, havel poslal cesko do pekla
   Jaktoze se po nem jmenuje letiste? Jaky meneceny lide tohle dovoli?

   Vymazat
  7. pro 21:36
   No němci teda jejich policajti nejsou geniové, také tam mohli nastrčit pas Vladdimíra Putina.
   Prostě se ještě musí od kamarádů CIA hodně
   učit.

   Vymazat
 18. Tak tohle je silny clanek
  Trump ma pravdu
  Je treba zrusit EU, NATO, a OSN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Autorovi prospívá, když se drží faktů, pokud je ale komentuje, stává se příliš průhledným ve své nenávisti k Babišovi a jeho politické grupě, čímž snižuje účinnost svého textu.

  OdpovědětVymazat