Reklama

pátek 2. prosince 2016

Hlavní teze Putinova projevu k Federálnímu shromáždění: «Budeme budovat svoji budoucnost»

2.12. 2016   New World Order Opposition
Rusko bude budovat svoji vlastní budoucnost na základě svých národních zájmů, řešit svoje vnitřní problémy a zlepšovat kvalitu života svých občanů, řekl ve svém výročním projevu k Federálnímu shromáždění prezident Vladimír Putin. Stav ruské ekonomiky a dopad západních sankcí, budoucnost daňového systému, péče o vědu, nezbytnost rozvoje IT sektoru, vytvoření příznivého prostředí pro podnikání, problémy životního prostředí (ekologie), boj s korupcí, jakož i práce ruské armády bojující s mezinárodním terorizmem –RT shromáždil základní teze Putinova projevu před parlamentem.
Úvodem svého projevu Vladimir Putin řekl, že tentokrát bude věnovat větší pozornost ekonomice, sociálním otázkám a vnitřní politice země.

«Tyto problémy musíme řešit ve složitých a mimořádných podmínkách, jak už se v historii častostalo. Ruský lid opakovaně přesvědčivě dokázal, že je schopen reagovat na náročné výzvy, bránit a chránit národní zájmy, svrchovanost a nezávislost země», řekl prezident.

Také poděkoval občanům Ruska za to, že se sjednotili kolem vlasteneckých hodnot, navzdory potížím a problémům.

«Ale je tu uvědomění si příčin problémů a nejdůležitější je víra, že je společně překonáme», dodal Putin.
O sociální soudržnosti a otřesech v minulosti

Prezident připomněl, že příští rok uplyne 100 let od Říjnové revoluce roku 1917 a poznamenal, že «je třeba poučení z historie a to zejména pro usmíření».

«My dobře víme, jaké jsou následky tak zvaných velkých otřesů», řekl Vladimír Putin a zdůraznil, že nelze spekulovat o tragédiích, které se prakticky dotkly každé rodiny.

«Mějme na paměti: jsme jedinečný národ, jeden národ a Rusko máme jedno», řekl.

«Je možné dosáhnout důležitých strategických cílů ve fragmentované společnosti? Je možné odpovídajícím způsobem se rozvíjet na vratké půdě slabého státu a ovládaného slabou mocí, která ztratila důvěru svých občanů? Odpověď je jasná: samozřejmě, že ne», – řekl prezident.

Zároveň vyjádřil znepokojení nad rostoucími vnitřními konflikty v poměrně prosperujících zemích na základě náboženských, etnických a sociálních rozdílů.
O medicíně a demografii

Podle Putina, smyslem politiky realizované v zemi je «péče o lidi a násobení lidského kapitálu jako hlavního bohatství Ruska». V této souvislosti prezident upozornil na pozitivní trendy v demografickém obraze země.

«Přirozený růst populace roste. V roce 2013 byla míra porodnosti v Rusku 1,7 – vyšší než ve většině evropských zemí. V roce 2015 byla ještě vyšší, 1,78», řekl.

K problematice zdravotnictví řekl Putin, že občané stále čelí frontám u lékaře i jiným potížím, nicméně v průběhu posledních 10 let se objem high-tech ve zdravotnické péči v Rusku zvětšil patnáctkrát.

Dle mínění hlavy státu je nutné lékaře osvobodit od administrativní rutiny, hromady hlášení a papírů, státní správa musí posílit kontrolu nad životně důležitými léky a bránit zvyšování jejich cen.
O vzdělávání

V projevu před Federálním shromážděním Putin zdůraznil, že děti se musí učit v komfortních moderních podmínkách a je třeba odstranit ze škol třetí směny.

Věda a byznys, univerzity a byznys – tyto struktury se musí připojit k vytváření výukových technologických parků v Rusku, dodal.

«Vidím v mladé generaci nadějnou oporu Ruska», řekl a zdůraznil, že základem celého systému vzdělávání je jeho založení na základním principu, že každé dítě je nadané.
O dobrovolnících a dobročinnosti

Putin také doporučil odstranění všech bariér rozvoje dobrovolnictví a vyzval «nebýt lakomý» při podpoře dobrovolnického hnutí.

Úředníkům doporučil «neskrývat se v kancelářích» a setkávat se s občanskými iniciativami.
O ekologii

Prezident zdůraznil nezbytnost zabývat se čištěním kontaminovaných ploch po celé zemi a sdělil, že vláda dostala pokyn připravit v následujícím roce program ochrany Bajkalu a Volhy.
O ekonomice a sankcích

Podle Vladimíra Putina hlavní problémy ruské ekonomiky jsou důsledkem problémů vnitřních.

«Před dvěma lety jsme byli konfrontováni se závažnou ekonomickou výzvou, se sankcemi, kterými se nás snažili donutit tančit při cizí muzice a zanedbat naše základní národní zájmy. Nicméně opakuji – hlavní příčiny zpomalování ekonomiky spočívají především ve vnitřních problémech», řekl.

«Není zla bez dobra», – okomentoval Putin skutečnost, že západní sankce ve velké míře pomohly ruským zemědělcům.

Prezident také poznamenal, že v Rusku došlo k růstu průmyslové produkce a pokles HDP v roce 2016 bude činit jen asi 0,2%.

Přitom, pokud nevyřešíme základní problémy ekonomiky, může «se zadrhnout na celé roky», zdůraznil.

Nicméně, podle něho, se v Rusku podařilo zajistit makroekonomickou stabilitu a udržel finanční rezervy.
O podnikání a daňové reformě

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v Rusku, dle slov Vladimíra Putina, je IT průmysl. V souvislosti s tím navrhuje prodloužit výhody pro ruské IT firmy až do roku 2023.

Zároveň s tím připomněl, že daňový systém musí stimulovat podnikatelské aktivity a doporučil posoudit návrhy na její reformu

«Doporučuji posoudit detailně a všestranně návrhy na nastavení daňového systému a to během příštího roku. Toto je nutné dělat za účasti podnikatelských sdružení», řekl Putin.

Prezident také řekl, že je třeba snížit počet kontrol podnikatelů a zrušit «instrukce, které nemají vliv na kvalitu služeb, ale svazují ruce i nohybyznysu»

Kromě toho řekl, že doporučil vyřadit ze zákona popis nezákonných činností občanů samostatně výdělečně činných.

«Není třeba lpět na těchto popisech na základě vykonstruovaných záminek. Aby takových záminek více nebylo, prosím během následujícího roku jasně definovat právní postavení osob samostatně výdělečně činných, které jim umožní normálně a v klidu pracovat» – řekl ruský prezident.
O boji s korupcí

Prezident zdůraznil, že žádná pracovní pozice, ani kontakty by neměly být krytím pro bezohledné úředníky.

Nicméně poznamenal, že nelze zvyšovat informační šum kolem tzv. rezonujících případů. Nelze o nikom říkat, že je vinen do rozhodnutí soudu, řekl Putin.

«Boj proti korupci – to není show», – dodal prezident.
O nových technologiích a kybernetických hrozbách

Chceme-li dosáhnout vyšší úrovně, země potřebuje vlastní pokročilý vědecký výzkum a vývoj, řekl prezident. Zároveň připomněl, že nové technologie, kromě velkých výhod, jsou plná vážných rizik. Jako příklad uvedl Vladimír Putin hrozby v kyberprostoru.

«Je nezbytné posílit ochranu proti kybernetickým hrozbám. Měla by být výrazně posílena stabilita všech prvků infrastruktury finančního systému a systému veřejné správy», řekl ruský prezident.

Současně, jak míní Putin, musí Rusko zahájit rozsáhlý systém rozvoje digitální ekonomiky.

«To je otázka národní bezpečnosti, technologické nezávislosti Ruska, naší společné budoucnosti», zdůraznil.
O vědě

Téma špičkových technologií přímo souvisí s vědou, proto se prezident soustředil i na tuto sféru.

«Mocným faktorem akumulace podkladů pro ekonomický růst a sociální rozvoj musí být základní výzkum», řekl Putin. Zároveň zdůraznil nezbytnost komercializovat vědecký výzkum.
O cenzuře a informační válce

Podle Vladimíra Putina, objednané informační kampaně a mentorování od těch, kteří mají ve svých zemích zavedenou cenzuru, spíše unavují.

«My budeme utvářet svoji současnost i budoucnost bez různých výzev a nevyžádaných rad», řekl prezident.

«Usilujeme o přátelský, rovnoprávný dialog, o schválení principů spravedlnosti, jsme připraveni k vážnému dialogu o vybudování stabilního systému mezinárodních vztahů 21. století. Bohužel, v tomto ohledu byla promarněná desetiletí od ukončení studené války», dodal Putin.
O dopingu

Prezident nevynechal jedno z hlavních témat tohoto roku – dopingovou aféru. Podle Putina tato těžká zkušenost umožní Rusku vytvořit nejpokrokovější systém boje s nelegálními přípravky tj. drogami.

«Jak už jsem řekl, není zla bez dobra. Tak zvaný dopingový skandál, pevně věřím, nám umožní vytvořit pokrokový systém pro boj s tímto zlem. Domnívám se, že národní program pro boj proti dopingu bude připraven na začátku příštího roku», řekl.
O vztazích s Východem

Ruský prezident také poukázal na to, že aktivní východní politika Moskvy je diktována dlouhodobými národními zájmy, «a ne nějakými náhlými současnými prospěchářskými důvody»

Zdůraznil, že spolupráce s Čínou je vzorem «vztahů světového řádu, postaveného ne na myšlence nadvlády jedné strany, a na harmonickém respektování zájmů všech států».
O Trumpovi

Vladimír Putin opět zopakoval, že Kreml je připraven ke spolupráci i s novou americkou administrativou, pokud tato spolupráce bude oboustranně výhodná.

«Spolupráce mezi Ruskem a USA v řešení globálních i regionálních problémů je v zájmu celého světa. Máme společnou odpovědnost za zajištění mezinárodní bezpečnosti a stability», řekl prezident.
O ruské armádě

Na konci svého projevu prezident poznamenal, že ruská armáda a námořnictvo v Sýrii dokázaly, že mohou efektivně pracovat i daleko od míst stálého nasazení.

«Vidíme, jak dělá svoji práci tým speciálních služeb a ostatních útvarů, máme tam i ztráty. To vše si samozřejmě uvědomujeme. Budeme v této práci pokračovat a chci poděkovat celé naší armádě za profesionalitu, velkorysost, odvahu a statečnost, za to, že vy, ruští vojáci, si vážíte své cti i cti své země», řekl Putin.
O zvolené cestě

Na závěr Vladimir Putin řekl, že když národ cítí správnost této zvolené cesty, jde po ní sebevědomě dál. Prezident připomněl těžké časy, které již Rusko muselo přežít, ale dodal, že tyto zkoušky učinily zemi pouze silnější.

«Tyto zkoušky pomohly lépe a jasněji definovat ty cíle, ke kterým je nutné směřovat ještě více houževnatě a důsledně», dodal.

Zdroj: https://russian.rt.com/russia/article/337678-putin-poslanie-federalnomu-sobraniyu-tezisy

20 komentářů :

 1. Putin jistě chystá další agrese!!!!

  Já se Ruska nebojím!! Pokud je mi známo, náš velký přítel Porošenko prohlásil, že HRDINNÁ UKRAJINSKÁ ARMÁDA již dva roky odolává ruské agresi, přesněji řečeno odolává agresi 200 000 příslušníků ruské armády.!!!!!!! To je PĚTINA stavu ruské armády!!! Pokud je dokáží zadržet příslušníci armády, jako je ta ukrajinská, není třeba mít obavu z Ruska!!

  Naších asi 20 000 žoldáků, pod vedením vynikajícího herce a čestného člověka Stropnického, nás jistě ubrání!!

  Tedy věřím, že se nenaplní predikce "odborníků" typu : Romancev, Šír, Dvořák, Janda, Štětina, Kalousek a dalších o tom, že:"Že Rusko se zastaví až ve Francii!!""

  Již nám to slibují dva roky, ruskou agresi, pořád nic!!! Jistě to bude tím, že za naši svobodu a prosperitu bojuje hrdinná ukrajinská armáda!!!

  :-))))))

  J.B.

  OdpovědětSmazat
 2. A to není vše.Porošenko s Dudou?,si poklepali na ramena a Polsko s Ukrajinou je jedno tělo,jedna duše,v jednom šiku proti Rusku.

  OdpovědětSmazat
 3. Poslední zprávy z Ukrajiny. Porošenko s dvěma komplici, kteří za ukrajinský stát prováděli nákup vojenské techniky, si postavili na španělském pobřeží tři luxusní vily v těsném sousedství. Inu, hra končí a hráči se ještě na poslední chvíli snaží dostat za drápy co největší balík a pak...Po nás potopa. Ukrajinské vlastenectví jak má být! Hop, hop, hop.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prasenko-Waltzmann se starším bráchou loupí Svatou Rus! - https://pp.vk.me/c837336/v837336993/206bf/DEmo1n2f7kw.jpg

   Smazat
 4. Strašení a kradení nakonec zvítězilo nad lží a nenávistí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tzv. RF (která nemá co do činění se Svatou Rusí) to platí beze zbytku - http://iks2010.info/?p=106362

   Smazat
  2. Strašíš Ruskem? asi musíš něco "vykonávat" Mluvil jsem o Česku, ne o Rusku, nebo Saudské Arábii...

   Smazat
  3. 11:40 - Rusko zaniklo. V roce 1917. Dnes už existuje jen (anti)"Ruská" federace:) - http://iks2010.info/?p=18944

   Česky zde - http://www.novarepublika.cz/2016/10/donbas-to-je-rusko.html

   Smazat
 5. Letošní projev Putina byl ještě trapnější a nudnější, než v 2015.
  Opět tvrdil, že hospodářství už jde nahoru (ale to tak bylo i v 2014 a 2015), že zítřky budou světlejší atd...
  Řada posluchačů tam v sále u toho i spala - například Medvedev. Fotky si můžete najít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stalin taky lhal a žvanil nesmysly a přeci nakonec drtivě zvítězil - http://www.valka.cz/975-Stalinuv-projev-na-zasedani-Sovetu-6-listopadu-1941

   P. S.: Ovšem je pravda že u jeho projevu si nikdo usnout neodvážil:)

   Smazat
  2. 22:29 co tady zvanis ty Evropsky Hodnotovy Jandisto, tlesky tlesky pro kavarnu

   Smazat
  3. Čuráku bezmozáckej z Horní Dolní, já psal jen to v 22:29! To je takový dementní kriplové bolševický s vyrudlým paramozkem v tykvi si sami i odpovídaj! Já ty hovno z bolševický prdele jsem poctivý černosotněnec a anti-semitista, anti-buzik, anti-feminista a anti-komouš!

   Smazat
  4. oprava: jen (ve smyslu pouze)

   Smazat
  5. 3:19 - mrkni kriple rudej, jestlis rusky nezapoměl! Tady píšeme o vás! - https://vk.com/chernosotnia

   Smazat
  6. Horní a Dolní - dva teplý bratři!:) -https://pp.vk.me/c837336/v837336993/206bf/DEmo1n2f7kw.jpg

   Smazat
  7. Bratři kozáci už si s váma poradí, bolševická svoloči! Století vaší okupace Svaté Rusi bude končit! - http://iks2010.info/

   Smazat
 6. Věřím, že si Rusové poradí bez našich odborníků, protože: Kdo chce, hledá návod, kdo nechce hledá důvod a oni chtějí a vydrželi v historii víc nežli kdokoliv jiný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. KáGeBákův proces - http://iks2010.info/?p=106406

   Smazat
 7. Rusko se brani
  Zatimco EU skrze democidu vyvrazduje Evropany

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.