Reklama

.

.

čtvrtek 22. prosince 2016

Je veřejným zájmem, aby mohl Agrofert dostávat veřejné zakázky a dotace ze státního rozpočtu, který jako ministr financí spravuje Andrej Babiš?

Jana Maříková
22. 12. 2016
A je ve veřejném zájmu, aby majitel společnosti, která je největším českým příjemcem dotací z fondů EU, byl jako ministr financí nejvyšším nadřízeným odboru 57 Ministerstva financí, který má na starosti kontrolu správnosti a zákonnosti čerpání prostředků z fondů EU? A do třetice: Je ve veřejném zájmu umožnit co největší koncentraci moci – hospodářské, politické a mediální? To je věcná podstata sporu o prezidentem Milošem Zemanem vetovanou novelu zákona o střetu zájmů – přezdívanou Lex Babiš.

Úvodem je třeba podotknout, že žádný zákon – ani lex Babiš – nikomu, kdo je plně svéprávný a trestně bezúhonný, nezakazuje „pouze“ podnikat. A to ani Andreji Babišovi - dokud bude splňovat ony dvě podmínky stanovené v Živnostenském zákoně. Bezúhonností se ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona rozumí, že dotyčná osoba nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu souvisejícího s podnikáním. Například, že se jako podnikatel nedopustil podvodu na dodavateli nebo odběratelích. Nebo že nespáchal daňový únik. Případně dotační podvod. Přesněji řečeno, že za spáchání takových skutků nebyl pravomocně odsouzen. A to Andrej Babiš zatím nebyl. Takže podnikat může.

Stranou nyní nechme úvahy o tom, jestli se náš ministr financí těchto skutků dopustil či nikoliv. To by nebylo na článek, ale na knihu. Několik jich již vyšlo. Namátkou lze uvést na Slovensku vydanou knihu „Počestný Andrej Babiš“ od Dušana Valka.

Podnikat a přitom vykonávat veřejnou moc však řada zákonů zakazuje mnoha osobám. Z důvodu střetu zájmů. Na ten máme i samostatný zákon, jehož novelu vetoval prezident republiky Miloš Zeman.

Zkusme si na ony tři otázky obsažené v titulku a perexu zodpovědět napřed z pohledu spravedlnosti a poté práva. To jsou totiž často zcela odlišné věci.

Pohledem spravedlnosti

Můj smysl pro přirozenou spravedlnost říká, že je nepřípustné, aby ministrem financí byl člověk, jehož konglomerát firem je největším tuzemským příjemcem dotací ze státního rozpočtu a z fondů EU. V mém pojetí spravedlnosti je Andrej Babiš coby ministr financí a tudíž přímý nadřízený hlavního českého kontrolního orgánu dozírajícího na legalitu a správnost čerpání dotací a zároveň majitel firmy, která přijímá nejvíce dotací, ukázkovým příkladem střetu zájmů. Ve slušné demokratické společnosti je taková věc naprosto nepřijatelná. Nebavíme se přitom o nějakých „drobných“. V programovacím období 2010 až 2015 získal Agrofert 4,9 miliardy korun na dotacích z fondů EU. Jen za loňský rok pak inkasoval 788 milionů korun.

Kromě toho, že Babiš coby ministr financí přímo ovládá kontrolní odbor 47 na MF, tak je též předsedou strany ANO 2011. A podle platné koaliční dohody je to on, kdo obsazuje funkci ministra pro místní rozvoj. Z počátku tuto funkci vykonávala nynější eurokomisařka Věra Jourová (ANO 2011) a nyní je šéfkou tohoto resortu Karla Šlechtová (ANO 2011). Právě Ministerstvo pro místní rozvoj je dle kompetenčního zákona národním koordinačním orgánem, který ostatním ministerstvům stanoví parametry pro vypisování programů na čerpání dotací EU. A domnívám se, že paní Šlechtová si ani na okamžik nedovolí odporovat názorům a přáním svého stranického šéfa ohledně toho, jak mají být nastavena kritéria čerpání. Kdo o tom pochybuje, ať si na youtube pustí ze záznamu sjezd ANO 2011. Větší disciplínu a „názorovou jednotu“ než má ve straně Andrej Babiš, má už pouze severokorejský diktátor Kim Čong-un.

Funkce ministra financí představuje obrovskou moc. Dalo by se říci, že ministr financí, pokud umí své pravomoci využívat, je zřejmě nejvlivnějším veřejným funkcionářem. Spravuje totiž celý státní rozpočet. A navrch jmenuje zástupce státu do dozorčích rad podniků s majetkovou účastí státu. A kromě toho má „pod placem“ Finančně analytický útvar (FAU), někdy přezdívaný „ekonomická zpravodajská služba“. Tomuto útvaru jsou ze zákona hlášeny všechny bezhotovostní platby větší než 375 tisíc korun. Na každou menší se může podívat na základě žádosti k níž nepotřebuje souhlas soudu.

Jinak řečeno: Všichni ostatní členové veřejné moci musí s ministrem financí dobře vycházet. Nejen jiným ministrům, ale i prezidentu republiky, soudcům, státním zástupcům, Ústavnímu soudu a dalším ústředním orgánům státní správy jako je např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, totiž ministr financí rozhoduje o tom, jestli budou míst dost peněz na provoz svého úřadu a na investice. Formálně je státní rozpočet zákon. Navrhuje jej vláda jako celek a schvaluje jej Poslanecká sněmovna.

Návrh předkládá ministr financí a pak se o něm na vládě vede rozprava. Včetně hlasování. Jenže v koaliční smlouvě je stanoveno, že dvě strany se nesmí ve vládě spolu domluvit a přehlasovat tu třetí. Takže ČSSD a lidovci se nesmí „domluvit“ a přehlasovat Babiše ve věci státního rozpočtu. I v normálních vládách, které nejsou svázány takovým koaličním smluvním omezením, se málokdy povede, aby byl ministr financí při projednávání rozpočtu přehlasován. Napřed se totiž stanoví tzv. základní parametry rozpočtu. Tj. příjmy, výdaje a výše deficitu. A teprve pak se jedná o kapitolách (rozpočtech jednotlivých resortů) a eventuálně o jednotlivých položkách (např. konkrétní investiční akci). Tudíž peníze navíc pro jednoho ministra znamená nutnost sebrat je jinému.

Ve Sněmovně je to prakticky stejné jako ve vládě. Dříve si ministr mohl jít požádat o pomoc své nebo dokonce opoziční poslance. V rámci praxe přezdívané „porcování medvěda“ mohl každý poslanec navrhnout rozpočtovou změnu ve formě přesunu peněz z jedné kapitoly do druhé nebo i na konkrétní akci. I ve sněmovně se napřed stanoví v 1. čtení návrhu státního rozpočtu příjmy, výdaje a deficit. Takže pak při jednání ve výborech a v dalších čteních je možno podle rozpočtových pravidel přesouvat peníze pouze mezi kapitolami nebo uvnitř resortu. Formálně to může poslanec navrhnout i dnes. Ve skutečnosti však byl „medvěd“ přestěhován ze Sněmovny na Ministerstvo financí už v době ministrování Miroslava Kalouska (TOP 09). Koaliční poslanci – a těch je většina - jsou od té doby vázáni koaličními smlouvami nehlasovat pro návrh rozpočtových změn, s nimiž nesouhlasí ministr financí. Takže ten je ve skutečnosti rozpočtovým diktátorem.

A aby toho nebylo málo, tak ani zákon o státním rozpočtu se – stejně jako jiné zákony – nedodržuje tak, jak byl schválen. Naplánování výdajů do poslední koruny totiž prakticky není možné. U veřejných zakázek se dost často stává, že se uchazeči odvolají k ÚOHS a poté ke správnímu soudu. Do jejich pravomocného rozhodnutí není možné zakázku realizovat. Během roku se také mění různé zákony, které mají dopady na výdaje. Dopředu to nelze nikdy přesně předvídat. Zákon o rozpočtových pravidlech pro tyto případy zakotvuje možnost provádění tzv. rozpočtových opatření. O změně výdajů do 5% objemu kapitoly může rozhodnout ministr. Změnu výdajů do výše10% rozpočtu příslušného ministerstva musí odhlasovat vláda. Ohledně souhlasu ministra financí platí totéž jako při schvalování návrhu rozpočtu. Větší přesuny peněz musí být odsouhlaseny Rozpočtovým výborem Sněmovny. I zde platí koaličně smluvně zakotvené právo veta ministra financí. Pro ilustraci – rozpočtový výbor dělá ročně stovky rozpočtových opatření.

Z předchozího popisu je jasné, jak obrovskou mocí ministr financí disponuje. A nyní si zkuste představit, že jste ministr třeba průmyslu a obchodu. A přijde k Vám o přestávce jednání vlády Babiš a řekne Vám, že si myslí, že by výzva k podávání nabídek na nákup strategických zásob do Správy státních hmotných rezerv (SSHR - spadá pod MPO) měla vypadat určitým způsobem. Tak aby to vyhovovalo Agrofertu. Myslíte si, že byste si dovolili odmítnout „zdvořilou Babišovu připomínku“, když víte, že příští rok budete na budově ministerstva potřebovat opravit střechu? Takže se pak nedivte, že jedním z největších dodavatelů do hmotných rezerv je hádejte kdo? No přeci firmy z koncernu Agrofert.

Ještě stále Vám to připadá spravedlivé? Mně ne. Ale to zdaleka není všechno. Kromě rozpočtových organizací jako je ona SSHR máme v rámci státu i podniky s majetkovou účastí státu. Třeba takové Čepro nebo Český Aeroholding. Myslíte si, že je řídí věcně příslušný ministr? V případě Aeroholdingu by to měl být ministr dopravy a v případě Čepra ministr průmyslu a obchodu. Chyba lávky. Podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích jedná na valných hromadách za stát ministr financí. Ten jmenuje a odvolává členy dozorčích rad, kteří pak zase jmenují a odvolávají představenstvo (management). Opět si zkusme modelový příklad. Jste členem představenstva nebo dozorčí rady státní firmy. Zavolá si Vás Babiš a „poradí“ Vám s jakými podmínkami by měla být vyspána veřejná zakázka, kterou bude zadávat podnik, na jehož řízení se podílíte. Rozuměj tak, aby vyhrál Agrofert nebo firma, jejímž subdodavatelem je Agrofert. Dovolíte si odmítnout tomu, kdo rozhoduje o tom, jestli ještě zítra budete ve funkci? Na Vaše odvolání totiž ministrovi financí stačí napsat papír s názvem usnesení valné hromady. Ani do vlády to nemusí předkládat. Na otázky kdo a proč patří mezi největším státní dodavatele, si nyní určitě umíte odpovědět sami…

Na závěr této části dodám pár slov i k FAU. Tento orgán zřízený proti praní špinavých peněz představuje obrovskou moc. S jeho pomocí se o svých konkurentech – ať již obchodních nebo politických – můžete dozvědět obrovské množství nesmírně citlivých informací. Když moc tohoto orgánu zkombinujete s údaji daňové správy (podléhá rovněž ministru financí), zejména z takzvaných kontrolních hlášení, tak rázem vidíte od koho, co a za kolik jaká firma nakupuje. Takovými informacemi, které získává stát, by rozhodně neměl disponovat nikdo, kdo je zároveň podnikatelem. Může jich totiž zneužít k likvidaci konkurence. Ale také rovněž k vydírání politických oponentů.

Stále si myslíte, že takto je to OK? Mě to takhle spravedlivé ani správné nepřipadá. Podle mého názoru je Babiš ve střetu zájmů každý den, kdy je ve funkci ministra a zároveň vlastní Agrofert. A rozhodně si nemyslím, že takové uspořádání je ve veřejném zájmu.

Pohledem litery práva
Napřed si uveďme kdo je podle zákona veřejným funkcionářem. Jsou to vykonavatelé veřejné moci. Máme čtyři kategorie veřejných funkcionářů:

- ústavní činitele,
- volené představitele územní samosprávy,
- vedoucí představitelé státních úřadů,
- osoby ve služebním poměru ke státu nebo k územní samosprávě.

Ústavními činiteli jsou ti, o nichž pojednává Ústava. Konkrétně:

- prezident republiky,
- poslanec,
- senátor,
- člen vlády (např. premiér, ministři),
- soudce,
- soudce Ústavního soudu,
- člen bankovní rady České národní banky,
- člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
- státní zástupce.

Podle některých právních názorů jsou mezi ústavní činitele zahrnováni i zastupitelé obcí a krajů., jelikož Ústava hovoří o vzniku jejich mandátu volbou. Nikoliv však starostové a členové rady obce či kraje o nichž v Ústavě není ani slovo. Nicméně hejtmanem, starostovou, a obecním či krajským radním se může stát pouze zvolený zastupitel. Podle jiných právních názorů je územní samospráva (zastupitelstva a rady obcí a krajů) zcela svébytnou složkou veřejné moci.

Státní úřady, v jejichž čele nestojí člen vlády (ministr) máme dvojího druhu. Podřízené konkrétnímu ministerstvu (např. Úřad pro civilní letectví nebo Státní pozemkový úřad). V jejich případě jmenuje nejvyššího šéfa úřadu ministr. Případně vláda na návrh ministra. Vedle toho máme tzv. nezávislé správní úřady. Stupeň jejich nezávislosti je přitom různý. Je dán konkrétním zřizovacím zákonem. Máme například Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ten je samostatným státním úřadem s vlastní rozpočtovou kapitolou ve státním rozpočtu. V jeho čele stojí předseda – v současné době předsedkyně, kterou do funkce jmenuje vláda. Při svém rozhodování o bezpečnosti jaderných elektráren by se podle zákona na názor vlády ani ministrů neměla ohlížet. Vláda však může předsedkyni odvolat, takže tak úplně nezávislý úřad to zase není.

Pak zde máme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V jeho čele stojí předseda, kterého do funkce jmenuje na 6 let prezident republiky. Vzhledem k tomu, že ÚOHS řeší i stížnosti na veřejné zakázky zadávané ministerstvy, tak má Úřad zakázáno poslouchat pokyny vlády. Vláda nemůže předsedu Úřadu odvolat a ani navrhnout jeho odvolání. Odvolán může být jen v případě pravomocného odsouzení. Nicméně i když má úřad vlastní rozpočtovou kapitolu, tak i finance na jeho provoz schvaluje Sněmovna. Jinak řečeno vládní většina. V podobném postavení jsou i další nezávislé úřady jako telekomunikační, nebo energetický regulační. Některé šéfy nezávislých úřadů volí rovnou Sněmovna nebo Senát. Např. Ombudsmana. Jinak pro ně platí totéž.

Služební poměr je u nás trojího druhu. Bezpečnostní sbory, kam patří Policie ČR, hasiči (profesionální), Vězeňská služba a zpravodajské služby, mají svůj vlastní zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Vedle toho existuje služební zákon pro státní úřadníky. A svůj zákon mají i úředníci obcí a krajů.

A nyní se podívejme, jak je upraven střet zájmů u jednotlivých veřejných funkcionářů.


Prezident republiky se při výkonu své funkce má řídit pouze Ústavou a některými zákony, které v návaznosti na Ústavu upravují jeho pravomoci. Zákon o střetu zájmů mezi ně nepatří, protože ve výčtu funkcionářů, na něž se vztahuje, není uveden. V ostatních zákonech upravujících pravomoci prezidenta – např. právě při jmenování šéfů nezávislých správních úřadů pro něj žádná úprava také není zakotvena. Podle čl. 54 odst. 3 Ústavy není prezident republiky z výkonu své funkce nikomu odpovědný. V případě svého prvního funkčního období se může zodpovídat leda voličům. A to jen v případě, že se rozhodne kandidovat podruhé. Ani voliči jej však nemohou odvolat. Odvolatelný je jen v případě velezrady a to řízením před Ústavním soudem na návrh 3/5 obou komor Parlamentu. Velezradou se podle čl. 65 odst. 2 Ústavy rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ve všech ostatních věcech požívá absolutní imunity, takže jej z dalšího rozboru můžeme vynechat.

Nejpřesněji a zároveň nejpřísněji mají střet zájmů řešen soudci. Podle „jejich“ zákona o soudech a soudcích mají zcela zakázáno podnikat. Podle Trestního řádu, Občanského soudního řádu a Správního řádu soudního jsou povinni se vyloučit z rozhodování pro podjatost pokud by měli soudit své příbuzné nebo osobu, s níž jsou v takových vztazích, že jejich postih by oni sami mohli pocítit jako újmu. V případě, kdy se pro podjatost sami nevyloučí, má kterákoli stana sporu, ať již civilního nebo trestního, možnost podjatost namítnout a pak o odebrání případu příslušnému soudci rozhoduje předseda soudu. Podobné je to u státních zástupců, kteří mají úpravu střetu zájmů rovněž řešenou ve „svém“ zákoně o státním zastupitelství a v Trestním řádu. O námitce jejich podjatosti rozhoduje nadřízený státní zástupce.

Jednoduché a elegantní. Je však třeba brát v úvahu, že soudcovství je veřejná funkce, do niž je člověk jmenován doživotně a nemusí procházet opakovaně volbami. Nicméně zjednodušeně jde říci, že během výkonu funkce je proti rozhodování soudce ve střetu zájmů velmi kvalitní právní ochrana. Ne tak u politiků.

Podstatně tvrdší právní úpravu než volení politici mají i osoby ve služebním poměru. Policisté, hasiči, státní úředníci a úředníci obcí a krajů nesmí podnikat. Vedlejší výdělečnou činnost smí provádět pouze se souhlasem svého nejvyššího představeného. Její spektrum je však striktně omezeno. Smí ve volném čase spravovat svůj majetek, učit a přednášet na školách, psát odborné publikace anebo také třeba detektivky. Ale pozor – tato činnost nesmí být na újmu jejich hlavní práce. Policista třeba nesmí do detektivky, kterou píše, vynášet údaje z trestního spisu, který zpracovává. Policista potápěč může v civilu působit jako instruktor potápění. Na povel však musí i této činnosti okamžitě nechat a nastoupit do služebního neoprenu.

S politiky je to složitější z praktického i právního hlediska. Politik je do veřejné funkce volen nebo jmenován na dobu určitou. Jeho funkční období je vždy omezeno volebním obdobím. Na problém střetu zájmů lze u nich pohlížet z vícero úhlů. U uvolněných funkcionářů – tedy těch, kteří za výkon funkce pobírají plat (poslanec, ministr, hejtman, starosta, radní, uvolnění předseda komise) lze vznášet požadavek, aby se za svůj plat hrazený z veřejných peněz funkci věnovali naplno. A ne aby si v pracovní době třeba řídili Agrofert, nebo aby místo hlasování o návrzích zákonů ve Sněmovně zastupovali jako advokát klienta u soudu. Je to požadavek legitimní. Má však podstatný háček. Většina politiků s výjimkou předsedy vlády, hejtmana a starosty má nějakého šéfa. Ovšem ten jim „velí“ pouze „vocaď pocaď“. Premiér Sobotka sice může zavolat ministru Babišovi, že se má do hodiny dostavit na mimořádné jednání vlády. Babiš mu však může s klidem odpovědět, ať ho z jednání omluví, protože právě rozdává koblihy. A protože Sobotka nemůže Babiše odvolat, tak tím to taky hasne. Může sice navrhnout prezidentovi jeho odvolání. Ten jej však nemusí poslechnout. A navíc to v sobě má riziko, že následně skončí i Sobotka jako premiér. Podobně na tom jsou většinou i hejtmani nebo starostové. Pokud nemají absolutní většinu své strany v zastupitelstvu. A to se stává málokdy a málokde.

Druhý problém představuje posouzení, kdy je politikova „bokovka“ přínosem, a kdy je rizikem. Poslanec, který vedle schůzování ve Sněmovně např. jako lékař pracuje v nemocnici nebo léčí ve své ordinaci, přináší do zákonodárného sboru cenné poznatky z praxe. Protože má s praxí stále kontakt, tak si umí představit, jakou paseku může napáchat návrh zákona, který právě předkládá ministr zdravotnictví. A může kvalifikované svým kolegům říci, aby s tím ministra poslali „do háje“. Totéž platí, pokud poslanec podniká třeba jako hospodský. I Jeho připomínky z praxe mohou být pro ostatní poslance cenným vodítkem při rozhodování např. o zákonu o zákazu kouření. Totéž lze říci i o hospodském, trafikantovi či živnostníku provozujícím maloobchodní prodejnu, který je zároveň zastupitelem obce. Když se jedná o návrhu obecně závazné vyhlášky. Mohou posloužit jako „hráz proti blbosti“ starosty nebo obecních úředníků.

Určité riziko lze spatřovat v některých profesích, nebo v některém typu podnikání. Advokátní praxe s povinnou mlčenlivostí založenou v zákoně o advokacii může představovat riziko pračky na peníze z úplatků. Faktura na právní radu pro firmu, o jejíchž zájmech se rozhoduje při hlasování o zákoně nebo pozměňovacích návrzích, může velmi dobře maskovat úplatek. Na druhou stranu poznatky advokátů z praxe, jejich připomínky a pozměňovací návrhy – pokud jsou zároveň poslanci či senátoři - mají při projednávání např. Trestního řádu zásadní význam. Mohou působit jako obranná hráz proti nástupu totality policejní nebo prokurátorské. Mohou zabránit tomu, aby se obhajoba znovu nestala součástí obžaloby, jako tomu bylo v době politických procesů během komunistické diktatury v 50. letech dvacátého století.

Jak tedy posoudit, kde se v jednání politika střetává jeho osobní zájem se zájmem veřejným. Na to máme zákon o střetu zájmů. Ten už dnes stanovuje politikům a určité povinnosti a v některých případech více v jiných méně i mantinely jejich chování. Zcela striktní je ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů, které předepisuje:

㤠8
Oznámení o osobním zájmu

(1) Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.

(2) Oznámení podle odstavce 1 podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.“.

Tuto povinnost Andrej Babiš jako ministr i jako poslanec soustavně porušuje. Několikrát byl kolegy poslanci volán k nápravě. Vytrvale však tuto povinnost ignoruje a porušuje zákon. Namátkou lze jmenovat novelu zákona o spotřebních daních, kterou předkládal jako ministr financí a která upravovala problematiku biopaliv, která vyrábí firma Agrofert. Na tomto místě musím znovu zopakovat, že jestliže mu takové chování toleruje prezident republiky Miloš Zeman a dokonce se jej ještě zastává, tak se tím zpronevěřuje svému dřívějšímu prohlášení, které učinil v době, kdy byl předseda Poslanecké sněmovny. A podle něhož vláda, která toleruje zloděje, podvodníky a tuneláře, je vládou zlodějů, podvodníků a tunelářů. A takové vlády a jejich členů by se přímo volený prezident neměl zastávat, neboť tím od nich „špiní“ nejen sebe, ale i nejvyšší úřad, který zastává.

Střet zájmů je v případě politiků také v zákoně definován celkem výstižně v § 3, který stanoví:

㤠3

Střet zájmů

(1) Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.“.

(2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že

a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,
b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo
c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.“.

Andrej Babiš jako ministr financí navrhuje a jako poslanec schvaluje zákony, které mají přímý dopad na podnikání jeho firmy. A tedy na jeho majetek. Rovněž jako ministr financí rozhoduje přidělení peněz ze státního rozpočtu na nákupy od firmy Agrofert, jejímž je vlastníkem. I podle litery zákona je tedy Andrej Babiš jako ministr financí a zároveň majitel Agrofertu dennodenně a permanentně ve střetu zájmů. S ohledem na uvedené tedy trvám na tom, že jej prezident republiky Miloš Zeman v zájmu obezřetnosti neměl jmenovat ministrem financí. S ohledem na výše popsanou imunitu prezidenta v zemi neexistuje síla, která by jej k tomu mohla donutit. Měl se opřít o čl. 70 Ústavy, který stanoví, že „člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon“. Tím zákonem je výše citovaný zákon o střetu zájmů, který mu k odmítnutí dával prostor.

V čem je „jádro pudla“ lex Babiš
Jmenování Babiše ministrem financí bylo už v té době z čistě právního hlediska „na hraně zákona“. Podle mého spíše za hranou.Ale o tom lze vést diskusi. Zákon v § 4 stanoví:

㤠4

(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) až i) (tj. -člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, předseda Energetického regulačního úřadu, člen bankovní rady České národní banky, prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu – pozn. aut.) nesmí

a) podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,
b) být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nebo
c) být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

(2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje na správu vlastního majetku a na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech.

(3) Veřejní funkcionáři uvedení v odstavci 1 jsou povinni činnosti tam uvedené ukončit bez zbytečného odkladu poté, co začali vykonávat svou funkci, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Není-li k ukončení činnosti z důvodů nezávislých na vůli veřejného funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný funkcionář o této skutečnosti v dané lhůtě písemně informuje evidenční orgán a provede současně všechna potřebná opatření směřující k ukončení činnosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.“.

Tehdejší postup prezidenta republiky Miloše Zemana, když Babiše ministrem jmenoval, lze do určité míry hájit právním názorem, podle něhož Babiš přímo nepodniká. Podniká totiž společnost Agrofert, jejímž je „jen“ vlastníkem. Babiš navíc není ani členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby společnosti Agrofert. Jako jediný vlastník ji však plně ovládá - vykonává funkci valné hromady. Jmenuje management Agrofertu a je oprávněn mu ukládat úkoly. A má z její činnosti majetkový prospěch. To však dosavadní platné znění zákona nezakazuje. To je totiž správou vlastního majetku, která má podle § 4 odst. 2 výjimku ze zákazu výdělečné činnosti pro členy vlády a výkonné orgány samospráv (rady obcí a krajů a starostové).

A nyní k tomu, co obsahuje návrh novely zákona o střetu zájmů sněmovní tisk 564/14, který prezident republiky Miloš Zeman vetoval. Předně jde o nové § 4b a § 4c, které by měly stanovit:

㤠4b

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)

(člen vlády – pozn. aut.) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.

§ 4c

Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.“.

Jinak řečeno se navrhuje zakázat, aby veřejné zakázky, dotace a daňové úlevy mohla získávat firma, v níž má větší než čtvrtinový majetkový podíl člen vlády. Ano toto se týká Babiše. Pokud by zákon platil v minulosti, tak by se to týkalo i bývalého ministra dopravy Víta Bárty (VV), nebo Aleše Řebíčka (ODS). Takovou právní úpravu jsme měli mít už dávno. Je to ve veřejném zájmu.

Toto ustanovení v žádném případě není omezením volné soutěže politických stran, kterým své veto odůvodnil prezident republiky. Andreji Babišovi ani straně, jejíž je předseda, se tím nezakazuje možnost kandidovat do Parlamentu. Pouze se mu dává na výběr. Buď budeš členem vlády, nebo tvoje firma bude dostávat dotace a bude realizovat veřejné zakázky. Zákon nezakazuje Babišovi být poslancem, nebo vykonávat jinou ústavní funkci kromě člena vlády. Po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů by klidně mohl být předsedou Poslanecké sněmovny, což je nominálně vyšší funkce než ministr. Nebo také předseda rozpočtového výboru Sněmovny. Což je funkce formálně na roveň ministrovi. Jen s tím rozdílem, že nemůže přímo úkolovat management podniků s majetkovou účastí státu, aby nakupovali od Agrofertu. Stejně tak by u něj bylo menší riziko, že bude činit nátlak na ostatní ministry a šéfy úřadů aby nakupovali od jeho Agrofertu. Jako úspěšný podnikatel by však mohl předkládat návrhy na zlepšení zákonů s ohledem na své praktické poznatky z praxe. Nadále by však měl vždy uvádět, že je ve střetu zájmů. Jako to činí ostatní poslanci.

Vzpomínka na Mňačkův odkaz

Na závěr ještě pár poznámek k navrženému § 4a vetované novely, který uvolněným (placeným funkcionářům) zakazuje vlastnit a podnikat v oblasti televizního či rádiového vysílání a vydávání periodického tisku. Připomínám, že uvolněným funkcionáři jsou ti, kteří za funkci berou plat na plný úvazek. Poslanci, senátoři, ministři, starostové, hejtmani, radní obcí a krajů a placení šéfové komisí. To se opět týká Babiše, ale může se to týkat i jiných „papalášů“. Netýká se to řadových zastupitelů v obcích, kteří za svoji činnost nemají plat, jak nesmyslně namítala politoložka Doc. Dvořáková z VŠE. Domnívám se, že toto ustanovení je navrženo správně. Naše Ústava je konstruována na principu dělby veřejné moci. Smyslem dělby moci je zabránit přílišné koncentraci moci v jedněch nebo několika málo rukou. Zákaz kumulace moci politické a mediální je ve veřejném zájmu. Není to omezením ústavního principu volné politické soutěže. Naopak – je to jejím posílením a ochranou. Protože, jak už ve své knize „Ako chutí moc“ napsal Ladilav Mňačko: „Moc korumpuje. A absolutní moc korumpuje absolutně“. Čím více se moc koncentruje, tím více se blíží absolutní moci. Nechci se dožít dne, kdy tu „všetko bude Andrejovo“.

57 komentářů :

 1. Myslete si co chcete, ale prezident Zeman udělal správně, že nepodepsal onen sporný zákon o střetu zájmů zvaný "lex Babiš". Jestli máme být svobodná demokratická země, tak i ministr financí Babiš musí mít stejná práva, ale i povinnosti jako každý jiný občan České republiky. Až Babiš zneužije svoje postavení ministra financí ve prospěch svých podniků, tak ať ho odsoudí. Vždyť on v podstatě je jen vlastníkem, který inkasuje, ale vše řídí někdo jijný, tedy výkoní ředitelé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je zajímavé, že v případě příjmů a přihrávání státního majetku v rámci tzv. restitucí nebylo na překážku být presidentem (Havel), šéfem jeho kanceláře a podvodně (podle rakouského, u nás neplatného práva) restituovat.. Schwarzenberg; být katolíkem, Židem a přihrabat majetky a peníze církvím a jejich "náboženským" obcím... na úkor státu..

   Nevadí zvýhodňování cizáků, "nadnárodních" firem a"vyvádění" zisků a kořiswti ze země, likvidace TUZEMSKÉ KONKURENCE.. to panákům a kolombínám nevadí... vadí jim člověk, který krade méně, než oni a jejich cizáci. TO JE HNUS, VELEBNOSTI!

   Vymazat
  2. Vy musíte být na drogách, když za občanské právo pokládáte "právo " oligarchy Babiše na dojení státního rozpočtu přes dotace !! Jak může ovčan s holým zadkem podporovat nenasytného miliardáře, který jen hloupě žvaní ? Babiš nezrušil ani jeden zákon ministra Kalouska na podporu superprachatých !! Dokonce ani církevní zlodějna z dílny ODS a Kalouska o "restitucích" mu nevadí !!

   Vymazat
  3. 10.05 Právo Církví a Náboženských obcí dojit státní rozpočet a okrádat nekonfesní vám nevadí? Je to mnohem větší zlodějna. A Babiš je soukromý podnikatel a podniká jako ostatní oligarchové. To jste si přeci vycinkali klíči a vyhýkali "Havel na Hrad".. tak o co vám jde?

   Vymazat
  4. Já jsem cinkal proti takovým jako byli Babiš a spol. proti kariéristickým gaunerů, kteří nalezli do KSČ, aby měli výhody proti ostatním ! Babiš nalezl do politiky, aby zabránil přijetí zákona o přiznání majetku, neboť miliardy se dají jen nakrást !!

   Vymazat
  5. Paní Maříková má nějaký Babiškomplex, kdyby se raději angažovala ve věci "církveních restitucí", nebo potrestání tunelářů (máme jich opravdu požehnaně), nebo nedodržování zákonů. Prostě si vybrala Babiše na základě jakéhosi "doporučení" , které staví Babiše do role všemocného zloducha, známe to i ze světa zloduch Putin, který ovládá na tomto světě vše i všemocné USA. Zajímalo by mě co by říkala paní Maříková kdyby Babiš řekl, dobře nebudu brát dotace a protože budu v podnikání oproti jiným znevýhodněn, tak snížím zaměstnancům mzdy, nebo zruším své podnikání a o zaměstnance ať se stará stát. To by se opět paní Maříková dovolávala čerta ďábla. Prostě Maříkové nejde o spravedlnost, ale o boj proti Babišovi. Kdyby ji záleželo tak hodně na dodržování zákonnosti a spravedlnosti, musela by se zabývat celým tím naším "porevolučním systémem".

   Vymazat
  6. Smyslem zákona a zvláště rozsáhlých debat kolem něj je snaha politické jelity pošpinit Babiše (a nyní i Zemana) v očích veřejnosti a prodloužit si pobyt u plného bezpracného korýtka. Dokud jí stejné praktiky pomáhaly získat a udržet moc a majetky, nevadily. Nyní, když jí mizí voliči, které ani lži spojené mediální stoky nezvládají ohlupovat, aspoň háží úspěšnějším klacky pod nohy.
   Že by zákon skutečně něco zlepšil se snad může domnívat jen naivní dítě.

   Vymazat
  7. Mít takhle v rukách Justici a malou policejní stanici - tu už má. I dotační politiku. Zbývá už jen ta justice. A peníze - ty dělaj zázraky všude.

   Vymazat
  8. Perpetum debile
   http://ateo.cz/f/images/p/PerpeetuumDebile.jpg

   Vymazat
 2. Při všech útocích na Agrofert se vždycky ptám, proč takový gigant nikdy nikomu nevadil, dokud Babiš nevstoupil do politiky a nezavřel jistým lidem kohoutky peněz ze státního rozpočtu. Jak to, že tehdy nevadili ani dotace, ani dodávky do hmotných rezerv. Mimochodem, ptát se na to, proč je Agrofert největším dodavatelem když je to největží zemědělský podnik, je poněkud slabomyslné. Stejně je to u zemědělských dotací. Mně daleko více vadí fakt, že dotace jsou poskytovány také za nepěstování potravin, to jest za zvyšování nesoběstačnosti státu. To je zločin v cizím zájmu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koukám, že už i na tento server se zaměřilo bdělé oko a rychlé klávesnice trollů z ANOfertu.

   Vymazat
 3. Věc je zcela jasná: Dle principu spravedlnosti - dáváš-li dotace, dej jen tomu, kdo si je svou činností zaslouží a bez nich by tuto činnost nemohl provozovat. Není to o vlastnících a jejich podnicích, ale o nastavení dotačních pravidel. Pokud se jiné než sociální podniky obejdou bez dotací vzhledem k ziskové povaze činnosti, pak nemají dostat žádnou dotaci. Pokud se kdokoli zachová ke škodě jiného, má být naopak sankcionován. Další debaty jsou zbytečné.

  OdpovědětVymazat
 4. Toto video údajně hodně vadí nadnárodním korporacím a všichni chtějí, aby z internetu zmizelo. Jenže ho sdílí miliony lidí na celém světě. Proč je video tak nebezpečné? Jaká je v něm síla?

  https://www.youtube.com/watch?t=41&v=ipe6CMvW0Dg

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Perfektní videdo a naprosto pravdivé. Nemusím být ani nějaký ekoterorista, ale dal bych ho povině ke sledování všem politikům a všem těm blbečkům, kteří se ženou jen za mocí a penězi a bezohledně otravují tento svět.

   Vymazat
 5. "Bezúhonností se ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona rozumí, že dotyčná osoba nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu souvisejícího s podnikáním. Například, že se jako podnikatel nedopustil podvodu na dodavateli nebo odběratelích." 26 let je v České kotlině národním folklorem neplacení faktur. 26 let s tím ani jedna politická garnitura nic nedělala. Vymahatelnost práva v obchodní sféře je jen pro někoho. Politické strany respektive nenažranost lidská přivedla na světlo boží oligarchizaci moci výkonné i zákonodárné. Obě bývalé hlavní politické strany za vydatné pomoci KDU a následně TOP09 drancovaly státní pokladnu a krajské a obecní rozpočty včetně dotačních kapitol rukou společnou a nerozdílnou dokud bylo co. Oligarchizace však není v rukou Agrofertu, ale různých bývalých stranických bossů, kmotrů a různých šíbrů, kteří si honosně říkají lobbysté jako by to bylo potřebné a záslužné řemeslo. Oligarchizace je provázána s akciemi na doručitele a konty na Kajmanech...... Není se tedy čemu divit, že je tolik povyku ohledně zavřených kohoutků, když si vyvolení mysleli, že mají penězovod na věčné časy jak jim jejich genialita napověděla. Pláč a nářky paní Maříkové mi tedy příjdou trochu mimo realitu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V minulém volebním období se podařilo v roce 2011 dostat do Obchodního zákoníku ustanovení o zákonné splatnosti faktur do 30 dnů. Šlo to napříč parlamentem všebarevně. A přes velký odpor předsedů stran a ministerstva spravedlnosti. Buzna pospíšil řádil jak divěj. Sobtoka to chtěl shodit. tehdy byl Babiš ještě jeho kámoš. Pak byl schválen Nový občanský zákoník, který zrušil i Obchodní zákoník. Strašný paskvil jak se později ukázalo. když Babiš přišel k moci, tak se rozhovoalo o tom, jestli NOZ odložit a pak hodit do koše. o řadě průsrrů, které NOZ přinesl se už vědělo. Navrhovala jej odložit Rusnokova úřednická vláda. Ale Babiš rozhodl, že se nic odkládat nebude. A NOZ vstoupil v platnost. A s ním opět zmizelo z právního řádu udtabovení o povinné splatnosti faktur do 30 dnů. proč asi myslíte, že to udělal. Protožeon on na naplacení faktur dodavatelům postavil své zbohatnutí. takto zničil nebo s se svými mafiánskými kamarády ze skupiny Mrázek a spol. převzal řadu firem. od něj se rozhodně nikdy nedočkáte toho, že zákony budouc chránti poctivé dodavatele před neplatiči.

   Vymazat
  2. Já jen říkám, že problém Agrofert a Babiš je účelová pěna na vlnách, která má zakrýt podstatu. Všichni komentují jen tu pěnu. Ale pěna je důsledkem procesů pod hladinou. Pokud by byla vůle musel by být zkonfiskován majetek a pozavýráno nejedno vedení kraje a obcí včetně zpřízněných firem permanentně se po desetiletí opakujících ve výběrovkách.

   Vymazat
  3. Andrej Páně
   http://ateo.cz/f/images/a/AndrejPane.jpg

   Vymazat
 6. Proč až za Babiše je rozpočet vyrovnaný.Mám pocit ,že teprve nyní se ekonomika jakš takš dostává na spravnou kolej.Proč se neukazuje na zlodějiny v minulé době? Za Kalouska neumněli ani evropské fondy využívat a když tak opět nekale.Tak zvané pravicové strany přivedli zem do obrovdkého mínusu.ČSSD jim vtom pomáhala jak se dalo.Tak proč stále Babiš.Proč se nepíše jaký byl Augišuv chlív na ministerstev. Nákupy označených slipů kokotiny a zbytečnosti.Děleni medvěda na bazén v místě bez vody a jiné nemorálie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože o minulosti mají psát historici. Tohle není historický magazín. Tak holt píšou o tom kdo krade nyní. Když vládl Kalousek tak ho kritizovali. Nyní vládne a krade Babiš, tak jej jako opozice kritizují. A až tam jednou bude jinej zloděj, tak zase budou napadat jeho.

   Vymazat
  2. 22:44 Jak víte, že Babiš krade? Pokud jste jen nenaletěl na legendy TOPky, ODS a paní Maříkové, tak je vaší povinností na něj podat trestní oznámení. Jak je možné, že to nikdo ze jmenovaných neudělal, když jsou o tom tak skálopevně přesvědčeni? Jestli to nebude tím, že se řídí heslem "podle sebe soudím tebe". Docela jim věřím, že být na Babišově místě, tak by ty popisované lumpárny prováděli. Ale důkazy, že se tak chová Babiš, jaksi chybí.

   Vymazat
  3. Jen pro pořádek. Školy nemám, ale vyrovnaný určitě není. 60 miliard sekyra je dost hodně. Tím ale netvrdím, že Kalousek nebo Fiala by nezaťali hlouběji.

   https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-b--sobotky-schvalila-statni-rozpocet-pro-rok-2017-i-valorizaci-penzi--149073/

   Vymazat
  4. Já si myslím, že Babiš už nemá potřebu krást, nebo alespoň ne tolik jako jeho předchůdci. On má tolik, že by si mohl koupit celou Českou republiku, kdyby měl zájem. Narozdíl od všech předcházejících ministrů financí Babiš sice taky sestavil schodkový rozpočet, ale doposud je stále v přebytku a umazává státní dluh, což ti před ním nedělali a když náhodou něco zbylo, tak to rozkradli při tzv. dělení medvěda.

   Vymazat
 7. Buďme rádi, že je ministrem financí BABIŠ a ne Kalousek,Klaus, nebo kdokoliv jiný. Jak je možné že dříve i za velkého hospodářského růstu byly rozpočty s tak obrovským schodkem a státní dluh stále rostl. Jak je možné, že Babiš je stále v přebytku a státní dluh se za jeho hospodaření snižuje-sice pomalu ale jistě. Ono asi to vedení státní pokladny jako ve firmě je lepší než jak se vedlo dříve. O Babišovi si nedělám žádné iluze, ale fandím mu jak zaťal tipec všem těm malým i velkým zlodějům, kteří vysávali státní pokladnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A další podstatná záležitost:
   Jeho firmy sídlí v ČR a taky tady daní a neexportují zisky do daňových rájů nebo jinam na západ na rozdíl od tzv. nadnárodních firem.
   A žádný politik není pod důkladnější veřejnou kontrolou než Babiš. Na rozdíl od jiných "podnikatelů", kteří si prostě politiky na špinavou práci najímají, aby prosazovali jejich zájmy, a sami zůstavají v pozadí.

   Vymazat
  2. Názorný příklad jak Babiš ve svých firmách neplatí žádné daně
   http://www.babisovohnizdo.cz/2016/09/26/nazorny-priklad-jak-babis-ve-svych-firmach-neplati-zadne-dane/

   Vymazat
  3. Anonymní23. prosince 2016 21:03 - mluví z tebe bledá závist. Daně platíme všichni i ten darebák BABIŠ.

   Vymazat
  4. Firmy, které mají daňové prázdniny, daň z příjmů neplatí!

   Vymazat
 8. Probůh, fakt si myslíte, že Lex Babiš řeší něco jiného, než předvolební boj? Pokud ano, tak je mi Vás fakt líto. Opravdu si myslíte, že zákon, který umožní Kalouskovi být ministrm financí a Babišovi to zapoví je prima? Pokud ano, tak Vám asi není pomoci. Není to přeci o osobách, ale o brzdách. Brzdou musí být stav, kdy je někdo (nějaká instituce), kdo dohlédne obecně na to, aby žádná veřejná funkce nebyl zneužita - padni, komu padni. Kdo krade, patří do kriminálu a je zloděj, kdo podvádí, patří do kriminálu a je podvodník. Zavádíte presumpci viny pro určitý okruh lidí. Ti si dosadí, budou-li mít zájem, své kalousky a obec bude mít hovno. Vlastně ne, bude mít hovno, kalousky a Lex Babiš. Nejsem volič a ani příznivec ANO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé, leč paní Maříková mnohé, doufám, že neumyslně, opomněla. Například pohled z druhé strany, třeba to, že tzv. "soudní exekutoři" jsou ve střetu zájmů se státem, neboť si ukrojili nemalou část pravomocí justice, policie a bank! A to dámě nevadí. Nebo fakt, že máme dvojí zdravotnictví a to soukromé zákonitě parazituje na tom státním. Domyslet to chce paninko, domyslet. Co se stane, když Babiš , per forma, předá své podniky komukoliv jinému? Dál mu půjdou peníze z jeho majetku, pouze zaplatí nějakému správci a nic, zhola nic se nestane. Je obrovský rozdíl mezi Babišem a úředníky spravující ROP Severozápad.Ukradnout 14 miliard z z osmnácti, to už je husarský kousek! Babiš dává lidem práci,ti posléze platí daně, ale páni úředníci sprostě kradou a co se jim stane? Asi to samé co Rathovi, že? Jak je možné, že na řidičák a zbroják potřebujete psychotesty, k nástupu do práce čistý trestní rejstřík, ale nepravomocně odsouzený politik si kandiduje znovu, je zvolen a dál se kryje imunitou? Tyhle lex Babiš tance jsou jen pro smích a dokreslují IQ mnoha poslanců senátorů.

   Vymazat
  2. Pánové, oba máte naprostou pravdu. Ty protibabišovské tanečky jsou opravdu ubohé a lituji každého, kdo na ně skáče. Je to typické odklánění pozornosti od těch, kteří na všech úrovních parazitují na veřejných penězích a okrádají tak nás všechny.

   Vymazat
  3. Daňové prázdniny Andreje Babiše
   http://www.dotyk.cz/publicistika/danove-prazdniny-andreje-babise.html

   Vymazat
 9. No to si snad děláte sradu. Babiš rozhodně nepřišel vyhnat zloděje a zavřít kohoutky. Babiš šel do politiky aby jiné zloděje nahradil Agrofertem. Kohoutky jsou samozřejmě dál otevřené, ale je na nich hadice, která pední odvádí od bývalých zlodějů do Agrofertu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to 22:33
   asi něco víte o Babišovi co nikdo neví, tak ven s tím podejte trestní oznámení, jinak dle platných zákonů jste spolupachatel. A nebo jste jen posluchač a šiřitel různých blábolů.

   Vymazat
  2. Kmotrix
   http://ateo.cz/f/images/b/BabisKmotrix.jpg

   Vymazat
 10. Pro je státní rozpočet poprvé vyrovnaný? Protože MF zadržuje v rozporu se zákonem více než 40 miliard daňových vratek jen na DPH. Samozřejmě, že ne všem. Firmy skupiny Agrofert samozřejmě dostávají vratky odpočtu DPH na vstupu v řádném termínu. Ostatní firmy a celou ekonomiku tím však Babiš těžce poškozuje. A některé možná záměrně žene do krachu aby je převzal Agrofert. Mě vraceli přeplatek daně z příjmů až v listopadu. Ze zákona to má FÚ udělat do 30 dnů. Šlo o trapných 9 tisíc. Ale nejsem miliardář tak mi chyběly. V době, kdy jsou úrokové sazby na nule a obsluha státního dluhu prakticky nic nestojí je takové chování ekonomickým zločinem. Je to jen šaškárna aby rok před volbami ukázal jaký je "šikovný ministr". proč ale tento šikula na příští rok navrhl opět deficitní rozpočet?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 22:42
   Naprosto souhlasím.
   Dalším trikem Babiše je,pozastavení x mld.na státní zakázky a tím vznikne také přebytek ve státním rozpočtu.Už někde bylo napsáno u nás jdou zemědělské dotace na útlum zemědělské výroby.Poláci to mají na rozvoj výroby,proto se všichni pozastavují nad tím,jak Polské zemědělství prosperuje.Proto,aby nezůstalo tolik půdy ladem,tak nám EU povolila pěstovat řepku do PH a bioplynky,pěstovat kukuřici.Takže bych ty řepkové sračky nejraději hodil i Babišovi na hlavu a navíc mu posílal faktury za opravy aut,co způsobuje řepka v PH.
   zemedelec.

   Vymazat
 11. Poctivý párek Kostelec
  Prý nemá v sobě masa kousek
  Prý obsahuje také dýně
  Chřadne však po něm Kalousek
  Havlojdi a další svině
  EET bude, padla klec

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Babišovy dobroty
   http://ateo.cz/f/images/b/BabisovyDobroty.jpg

   Vymazat
 12. V civilizované zemi by Babiš nevylezl z kriminálu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V civilizované zemi by kalousek, herman, švarcemberk, chovanec, žilka, veškrna ... byli exoti dílem na okraji společnosti, dílem v kriminále. Prostě takové jakési podivné existence, od nichž se slušný člověk štítivě odtahuje.

   Vymazat
  2. Anonymní22. prosince 2016 23:58 - a ty jsi si jistý, že jsme v civilizovaný zemi? V civilizovaný zemi by byli zavřeni v první řadě všichni bývalí i současní političtí představitelé této země v čele s Kalouskem a Sobotkou, pak dlouho dlouho nic a pak by se možná někdo něco zeptal Babiše. On a jeho společnost Agrofert platí daně opravdu poctivě, protože jsou pod takovým drobnohledem, že si švindlovat nedovolí.

   Vymazat
  3. A pod jakým drobnohledem. Žeb by si Babiš skrze berňák kontroloval, jestli mu zaměstnanci v Agrofertu nekradou? To už je lepší ta o červené karkulce.

   Vymazat
 13. Paní Maříková, paní Maříková, to je u Vás snad už obsese Babišem. Že Vy s ním máte nějaké nevyřízené osobní účty? Pro strom přehlížíte les.

  OdpovědětVymazat
 14. V civilizované zemi by Babiš musel nejprve spáchat nějaký trestný čin, aby do kriminálu vůbec šel. Nemůže z něj (ne)vylézat, když není důvodu, aby do něj vstupoval. To, že má nepochybný konflikt zájmů, je pravdou. Ale to přece všichni věděli již před volbami a po volbách za něj Sobotka ještě orodoval. A nešlo jen o konflikt zájmů, nýbrž i o lustrační osvědčení. Nebo jsme již zapomněli? Takže vstup do vlády umožnili Babišovi voliči, kteří ho volili, Sobotka, aby si tím sám pomohl, a bezzubé zákony. Tak to teď nesvádějme na Babiše, ten se pouze pohybuje v předem vykolíkovaném prostředí. A ač není Babiš žádný makroekonom, tak na rozdíl od svých předchůdců dosáhne letos poprvé od r. 89 koncem roku rozpočtového přebytku, který, doufejme, použije na snížení státního dluhu. Rozhodně ať ho nedává do rezerv, jak to udělal svého času Paroubek, když se mu podařilo docílit rovněž rozpočtového přebytku, neboť jeho příp. nástupci tuto rezervu pak prožerou (stejně jako po Paroubkovi). A opět nula od nuly pojde.

  OdpovědětVymazat
 15. dotace je vlastně cinknute divadilko pro vovčany kde ten vovčan co to plati se nesmi a nemuže zučastnit a za jeho prachy si mlaskaji jini kteři platit nemusi a tomuto tiatru se dneska řika demokraciie

  OdpovědětVymazat
 16. Nevím, proč by měl být normální člověk rozhozený z toho, že něco, na co si stejně nemůže sáhnout, bude místo Kalouskovým a Sobotkovým kámošům, či kámošům dalších z politiky známých lumpů, patřit Babišovi.

  OdpovědětVymazat
 17. Kdo je to Jana Maříková ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kalouskova sestra

   Vymazat
  2. Ať je to kdo je to, je to pipina, která vůbec neví která bije. Asdi by potřerbovala pořádnýho chla, aby přišla na jiný myšlenky.

   Vymazat
 18. Za komunistů byl předpis, že než se něco koupilo v cizině, musely se posoudit srovnatelné nabídky tuzemských výrobců, zda nejsou cenově výhodnější.
  Podporu tuzemských výrobců pokládám za prospěšnou.
  Agrofert je tuzemský koncern.

  Štvanice proti Babišovi by se zdála i morálně opodstatněná, kdyby jejím protagonistou nebyl Kalousek.

  Demokracie není možná už z principu tam, kde je majetková nerovnost. Kde není rovnost majetku, není rovnost politická.

  Lidský živel nelze spoutat zákony. Chamtivost je živel. Za demokracie je vždy rozkrádání a korupce větší, než v režimu autoritářském.

  Mrzí mne to, ale stále více vnímám demokracii jako šmejd.

  Mělo by se více přihlížet k dopadu na veřejné blaho před přesnou literou zákona. Stejně neexistuje síla, která by zlomila vliv peněz na politiky, kteří do toho jdou zejména pro peníze.

  Politiku bez peněz vůbec dělat nejde. Nejsou na to lidi.
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní23. prosince 2016 12:01 - kolego velice se mýlíš. Ano jde jen a jen o veliké peníze. Ovšem za autoritářského režimu to bylo jednoduché. Když se přišlo na to, že někdo kradl, tak ho pověsili, nebo sťali (záleží na místních zvycích) a byl klid, protože další co přišel po tom potrestaném si krást již nedovolil. Dnes nejvíce chybí ten strašák SMRT. Ono nakrást a pak přijít o krk, to je špatná vyhlídka.

   Vymazat
 19. Babišovo ANO,je nevolitelná strana,už jen proto,jaké lidi si k sobě nasadil.Stropnický(viz článek níže na NR),Jourová,,Pelikán,Telička,Komárek,Maxová a další.Navíc ještě v únoru by vítal imigranty,potom najednou obrátil,vědom si toho,že 90% národa je proti,tak pouze z důvodu,aby se udržel u moci.Taky jsem pro EET,ale pouze z tohoto důvodu ho volit,je absoluně špatné,a chudáci lidi,kteří mu na to skočili.Neuvědomují si na něm tu druhou stránku.

  OdpovědětVymazat
 20. Autor píše dlouze a zbytečně. Střet zájmů - proč v něm nefigurují poslanci a senátoři - kteří si vyrábí zákony ve svém zájmu, byť často tak nesmyslné, že se nutně občanům vtírá otázka, jak mohou být tito lidé uznáni za svéprávné. Je jistě pozoruhodné, jak těmto borcům se vždycky podaří do zákona vplést pozmě'novací znění - zase v zájmu někoho z poslanců. Babiš je ve střetu zájmu stejně jako ostatní politici placení z daní. Jsme-li u těch platů - soc. dem. halasně troubí jako jeleni v říji, že usmrknou důchodcům k Novému rok 3 stovky. Proč se stejně nehalasí, že si v rámci střetu zájmu přilepší páni poslanci o 7 tisíc? Že jsou platy lékařů dost vysoké? Ale stále poloviční, jako mají na odpovídající úrovni soudci. A přitom jaké je nutné vzdělání lékařů a jaké soudců? Jaká je odpovědnost za výkon povolání lékaře a jaká soudce? A co pak mají říkat učitelé, jejich tarifní mzda je proti soudcovské sotva třetinová! V koho zájmu a kým jsou takto mzdy regulovány a takto nemocniční zdravotnictví a státní školství devastováno?
  Jsou zmíněny dotace. Největší nešvar EU, největší rozkrádačky nejen v ČR. Jaká pak rovnost v ekonomice. Znám v Polabí zemědělce, která pracuje 23 roků jako soukromník, na dotacích dostal pro obhospodařování asi 300 ha 21 milonů Kč, daně platí minus minus, jak sám říká, pracuje 3-4 týdny v roce (zorá, zaseje, sklidí, prodá) 3-4 měsíce pak tráví v Karibiku, na Bali, na Ceylonu, v nejhorším případě v Egyptě, a na výletních lodích, v českých a zahraničních lázních, v Alpách. Stačil si z peněz daňových poplatníků koupit bývalé středisko JZD a 70 ha orné půdy, postavit vilu. Dostává rentu - předal hospodářství dceři - 16,500 Kč měsíčně od 55 roků. Tak to tedy jsou dotace. Pan Babiš aspoň pracuje, možná i těch 365 dnů za rok.

  OdpovědětVymazat
 21. Vážená paní,doporučuji Vám najít si jinou a příjemnější zábavu /záleží na tom kolik je Vám let a jaký máte kurz/než psaní takových nesmyslu.Zeman a Babiš budou i nadále a věřte,že Vy ,Sluničkáři a Pražská kavárna na tom nic nezmění.Zamyslete se nad sebou.My budem volit Babiše a Zemana až dojde na lámaní chleba.

  OdpovědětVymazat
 22. Kobliháři všech zemí, spojte se!
  http://pravyprostor.cz/wp-content/uploads/2016/10/kobliháři-1.jpg

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koukám na ten "pravý prostor". To je taková přípravka na Majdan? Plácnou tam pár všeobecně známých kravin o Merkelové a potom se pustí do Zemana a Babiše. S tím ať jdou do pr...e.

   Vymazat