Reklama

úterý 13. prosince 2016

Na Sobotku a Hermana podáno trestní oznámení za vlastizradu... Poškozený: Česká republika a všichni její občané


13.12. 2016   Pravdive 
Podáváme trestní oznámení na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra kultury Daniela Hermana, neboť existuje podezření, že jejich politická činnost, a to zejména spolupráce se Sudetoněmeckým Landsmanschaftem naplnila skutkovou podstatu trestného činu vlastizrady a dalších výše uvedených trestných činů nebo pokusu o ně.


Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4
660 55 Brno
Podezřelí: Bohuslav Sobotka, nar. 23. října 1971, předseda vlády České republiky
Daniel Herman, nar. 28. dubna 1963, ministr kultury

Oznamovatel: Svaz Českých právníků, z.s. IČ 02428890
Zastoupen předsedou JUDr. Bc Norbertem Naxerou,

Poškozený: Česká republika a všichni její občané

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů vlastizrada podle § 309 Trestního zákoníku, Rozvracení republiky, podle § 310 TrZ a Spolupráce s nepřítelem podle § 319 TrZ, Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ a Účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 TrZ

Podáváme trestní oznámení na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra kultury Daniela Hermana, neboť existuje podezření, že jejich politická činnost, a to zejména spolupráce se Sudetoněmeckým Landsmanschaftem naplnila skutkovou podstatu trestného činu vlastizrady a dalších výše uvedených trestných činů nebo pokusu o ně.

Ministr kultury Daniel Hermann se zúčastnil sjezdu sudetoněmeckého Landsmanschaftu, kde pronášel protičeské výroky, omlouval se Sudetským Němcům za údajné válečné zločiny, které proti nim měli spáchat Češi a podobně. Tato cesta byla se souhlasem předsedy vlády, Bohuslava Sobotky, který navíc vysvětloval a obhajoval jednání svého ministra při interpelaci v poslanecké sněmovně slovy, že Sudetští Němci jsou naši spojenci.

Ve skutečnosti nemůže být pochyb že Sudetoněmecký Landsmanschaft je protičeské revanšistické sdružení, které usiluje o revizi výsledků druhé světové války. Jakkoliv Sudetoněmecký Landsmanschaft před časem prohlásil, že nebude usilovat o restituce či odškodnění za zkonfiskovaný majetek, toto prohlášení je podle všeho jen trik jak oklamat českou veřejnost. Sudetoněmecký Landsmanschaft je, stejně jako všechny ostatní Ladsmanschafty, součástí Svaz vyhnanců (německy Bund der Vertriebenen zkr. BdV), který sdružuje všechny Němce odsunuté po druhé světové válce z Československa, Polska, Maďarska i dalších zemí a Svaz vyhnanců jako nadřízená organizace se majetkových nároků nikdy nevzdal. Spolupráce se Sudetoněmeckým landsmanschaftem tedy vyvolává podezření, že Daniel Hermann a Bohuslav Sobotka mají v úmyslu Sudetské Němce odškodňovat, nebo jim restituovat nemovitý majetek, k čemuž není žádný právní důvod, neboť o odsunu Němců rozhodly vítězné mocnosti po druhé světové válce na Postupimské konferenci a rozhodly rovněž o tom, že majetek Němců v Polsku a Československu mají tyto státy použít jako válečné reparace za škody způsobené válkou a německou okupací. Případné restituce sudetoněmeckého majetku by pro Českou republiku znamenaly zcela neúnosnou finanční zátěž, neboť se jedná o majetek v hodnotě několika bilionů korun.

Existuje důvodné podezření, že Daniel Herman kromě spolupráce se Sudetoněmeckým landsmanschaftem dokonce usiluje o likvidaci českého státu a vytvoření nového protektorátu. Sám to řekl, byť diplomatickou řečí v tomto rozhovoru: Mohli bychom být jednou ze spolkových zemí Německa… Daniel Herman, novinář a člověk od Havla besedovali o skvělých vztazích, se kterými ani ruská propaganda nic nezmůže 25. 10. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/…/Mohli-bychom-byt-jednou-ze…
Oznamovatel v této souvislosti připomíná, že politické projevy nelze hodnotit pouze podle jejich samotného obsahu ale podle jejich skrytého smyslu, neboť jazyk politiků je jiný, než jazyk řadových občanů a to, co ministr Daniel Herman pronesl v uvedeném rozhovoru, vyvolává podezření, že usiluje o likvidaci České republiky a obnovení politické situace, které ve středoevropském prostoru existovala po tzv. Mnichovské dohodě z roku 1938 a vzniku Protektorátu v roce 1939.

Jednání některých českých politiků, zejména tedy podezřelých Bohuslava Sobotky a Daniela Hermanna vyvolává podezření, že tito politici připravují spolu s některými německými politiky revizi výsledků druhé světové války, a že se tedy dopustili ve spojení s cizí mocí vlastizrady a rozvracení republiky, spolupráce s nepřítelem a vzhledem ke svému postavení také zneužití pravomoci úřední osoby a to vše jako členové organizované zločinecké skupiny působící ve více státech. Proto navrhujeme, aby orgány činné v trestním řízení zahájily trestní stíhání výše uvedených podezřelých a aby požádali Poslaneckou sněmovnu o souhlas s trestním stíháním.

Oznamovatel žádá orgány činné v trestním řízení, aby ho informovaly o průběhu a výsledku vyšetřování

Důkazy: Následující články

I sudetští Němci mohou být našimi spojenci. Sobotka ve sněmovně hájil Hermanův pozdrav sjezdu, někteří lapali po dechu,1. 12. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/…/I-sudetsti-Nemci-mohou-byt…

Sobotka a Špidla se sešli s Němci kvůli uprchlíkům – formulace výsledné rezoluce jsou podezřelé, 30.11.16 viz: http://zvedavec.org/vezkratce/13664/

Herman jede s posvěcením premiéra na sjezd Sudeťáků. A už prší reakce: Zrada, plivnutí do tváře obětem války, ptákovina…, 13. 5. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/…/Herman-jede-s-posvecenim-p…

Je to milník v našich vztazích, pochvalují si sudetští Němci návštěvu Hermana, 15. 5. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/…/Je-to-milnik-v-nasich-vzta…
‚Je to pro nás čest,‘ vítali sudetští Němci ministra Hermana. Ten je oslovil ‚milí krajané‘

Zdroj: http://www.lidovky.cz/je-to-pro-nas-cest-…/zpravy-svet.aspx…
Mohli bychom být jednou ze spolkových zemí Německa… Daniel Herman, novinář a člověk od Havla besedovali o skvělých vztazích, se kterými ani ruská propaganda nic nezmůže 25. 10. 2016, viz:

http://www.parlamentnilisty.cz/…/Mohli-bychom-byt-jednou-ze…

V Praze dne 7. 12. 2016

76 komentářů :

  1. No konečně se někdo vlivný odhodlal ke konkretní akci. Konečně se přestane jen planě žvatlat, a budou se konat činy. I kdyby to nesplnilo očekávání, jako že ne, mělo by následovat více takových akcí. Za každou vyřčenou trapárnu se musí okázale a veřejně omlouvat i prezident republiky, media po něm jedou jak slepice po flusu, a tihle zmetci si mohou činit co chtějí, i proti státu a jeho občanům zcela beztrestně, nepřetřásá se to v mediích a nemusejí se omlouvat? Kam bychom došli?

    OdpovědětVymazat
  2. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoli a v kterékoli době. Váš Edvard Beneš."

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Němci přijímají uprchlíky možná navíc i pokáním za rasisticky zahubené a vypuzené židy a aby se rasově promísili. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Ubožáci. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Řešení na konci příspěvku. Zavilý Klaus chce z čecháčků nadělat stejné mrzáčky, jako je jeho syn a jeho hájkovští poskoci. Podobně buran Zeman.
      Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či doubravovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
      Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské KSČ metastázoval do postkomunistických falešných a bezduchých oposmluvních Klauzemanových prognosťáckých a estébáckých partají a partajiček (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, VV, ANO, SPOZ, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOSRÁCIE, Kastrovaný LEV 21 atd.), které vůči totalitou postiženým, mozku zbaveným voličům nadále uplatňují tradiční "vedoucí úlohu strany" - jen ve zdánlivě pestřejší podobě – podle estébáckého hesla: „Rozděl a panuj !“ Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.

      Vymazat
    2. Příspěvek v 17,07 psal zakomplexovaný ubožák. Umí jen urážet, nemá rád svůj národ a zřejmě je na světě totálně k ničemu. Tak je potřeba jeho příspěvek i číst a vypustit druhým okem ven.

      Vymazat
    3. Pro: Anonymní 13. prosince 2016 17:07
      Cituji - Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - konec citátu.
      ---------------
      No to máte pravdu. Já si pamatuji jak milovaný "Vůdce Adolf Schickengruebr" (co to kecám Hitler) vyhlásil po Mnichově "plebiscit", aby se ti "Čecháčkové" z pohraničí mohli rozhodnout, zda se nechají dál mlátit Sudeťákami, nebo vezmou svých pár kilo na záda, vypadnou a nebudou překážet zasloužilým občanům "Reichu" v nově získaném území. To byl tak krásný plebiscit, že žádné novodobé referendům se mu nemůže rovnat.
      -----------
      P.S. Tyto tapetované příspěvky, (viz u předchozích článků), vypadají přesně na autory z nově vytvořeného centra při MV ČR z NGO - Evropské hodnoty & spol.

      Vymazat
    4. Proč se ty vemeno fašounský aspon nepodepíšeš? Jiří

      Vymazat
    5. 18:04 - https://plus.google.com/102483489539857983790

      Vymazat
    6. To 17:07 je nejspíš výpotek pobratima sudetoněmeckého katolického Daniela Hermana, toho času ministra v Sobotkové skvělé vládě.

      Vymazat
  3. Podat na nekoho zalobu na zaklade clanku v nacistickem Zvedavci a PL muze jen uplny kreten a debil.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Je úplně jedno, na základě jakých dokladů či důkazů bylo trestní oznámení podáno, a pochybuji, že lidi, kteří je podali, je opírají o zvratky někde z medií nebo diskuzí, kam píší jen úplní kreténi a debilové, jako jsi ty 12.37. Trestní oznámení se šetří a pak se koná na základě zjištěných poznatků. Zřejmě toto nebude akceptováno, dokud je u moci tato vláda a na ni navazující justice, ale jiná vláda to může zpětně dotáhnout do konce. A až konečně příští režim odstřihne práce se štítící šmejdy a pitomce, kteří s plným ešůsem ze sociálních podpor a dávek skřehotají na diskuzích svoje pitomosti, tedy až je odstřihne od sociálních podpor a dávek, budou muset prodat i počítač aby přežili než nastoupí opět někam k lopatě, bude po skřehotání na diskuzích. Ale někdo musí konat a předvádět činy - nejen žvásty. Kdokoliv a cokoliv, ale dělat něco konkretního, co státní aparát zaměstná - když už sprostě rozkrádají státní pokladnu pod přezdívkou "plat" - aby taky občas museli něco ze strany nasraných občanů řešit. Abychom nebyli jen za tažná užitková zvířata, do kteréžto role všechny obyčejné, slušné a poctivé občany, vmanévrovali.

      Vymazat
    2. 12:37, ty jsi řádný příklad debila a kreténa, myslíš, že právníci podávali trestní oznámení podle nějakých článků? Radši nepiš, jen ukazuješ svou úroveň debility a ta je hodně vysoká. Ty ses hodně nepovedl.

      Vymazat
    3. Pokuste se vysvětlit, proč ne? Předně žaloba se dá podat na základě čehokoliv, ale rozhodující je, jestli daná věc skutečně nastala. Ne kde byla zveřejněna.
      Mimochodem kavárníci neustále znevažují PL, ale na tomto webu mají své profily prakticky všichni politici a jsou zde aktivní.

      Ale žaloba jako taková nemá šanci, protože už dávno protektorátem jsme.

      Vymazat
    4. pro 1457
      na PL mají články jenom dementi a malinkatá část politiků (třeba komunistů).
      Takže .. tak to je.

      Vymazat
    5. Tebe 17:07,když dělali,tak jim čuměl do okna pěkný vůl.

      Vymazat
    6. 1808
      a ještě mezi tu lůzu se můžeš počítat i Ty.
      Napiš alespoň něco k věci, ty blbečku.

      Vymazat
    7. 17:07 Nejsi ty sám Herman , nebo tě pustili z Bohnic na propustku ?

      Vymazat
    8. Justice je nástroj této vlády, tak zapomeňte na nějakou žalobu, proti které je tento systém zcela imunní. T

      Vymazat
  4. Putinovi agenti (včetně filipa, zemana, klause, olezlého robejška, vyvadila, bašty, kotrby, petránka, krejčíka a imigranta pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi se poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné p-dele. Kdy už konečně začnou prchat do ráje SSSR ?
    Jak dlouho se ještě vydrží ruský car s čínským chánem na sebe usmívat ??? Co myslíte ?
    Chlastoslovanské barbarské Kartágo, s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních azbuckých čechomužiků, frankomužiků a balkánomužiků, musí být i s pomocí Číny zlikvidováno (demontováno) v zájmu světové civilizace. Stejně jako Islámský stát, který rovněž přebírá štafetu bolševizmu. A stejně jako dříve francouzské třetí císařství, osmanská říše a německá třetí říše či japonské císařství. Čínský chanát přijde na řadu později. Řešení na konci příspěvku.
    Blbou Evropu budou muset zachraňovat opět USA, jako v obou světových válkách ?
    Čína bude jejich hlavním spojencem ? Blbí čecháčkové budou jenom čumět na drát.
    Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko zůstalo mentálně na úrovni mongolského a hunského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. K tomu účelu používá různé azbucké "trojské koně" (Srbsko, Řecko). Také protievropský islám. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm přeživším, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. "Psí hlas do nebe nevolá" (ruské přísloví). Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky, kterým Putin rád poskytne asylovou kvótu.
    Český loupeživý bachratý komunizmus vznikl a trvá jako vazalství vůči feudální Moskvě, bez ohledu na to, jaký satrapa ji zrovna ovládá a jako vlajkou zrovna mává. Ubozí, kolaborantští a neschopní Švejkovští modroknížkoví Čecháčkové se potřebují schovat za sukně někoho silnějšího a přitom kulturně zaostalejšího - aby vůči němu neměli mindráky (jako vůči Západu).
    Začal s tím úlisný agent a rozvraceč EU - kleptoman Klaus a jeho poskoci hájkové, zahradilové a insemínové. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Ten ale ještě nestihl lézt zároveň do řiti i Číńanům.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Hele ty hnusné prase 12.40 - proč píšeš tyhle zmrdoviny pod každý článek? Protože ti to kámoši z NR nesmažou? Ale já jsem na tvou adresu napsal, že jsi hnusná svině, která hnije u počítače od rána do večera, žiješ z podpory státu, na který nadáváš, z peněz lidí, které tady sprostě urážíš. Napsal jsem dál, že bys měl chcípnout jako pes, protože si nezasloužíš žít. Hovno děláš, odjakživa jsi byl líné prase, a sprostě urážíš lidi, kteří tě živí. Například já nechci živit prasata, jako jsi ty -proč musím? A ještě musím číst tvoje sprosté urážky které tady zvracíš. Přeju ti, abys chcípl, a kdybych tě někde viděl ležet, ještě do tebe s chutí kopnu ty sprostej bastarde. Můj příspěvek se nelíbil - ten byl smazán. Tak si ty své hnusné zmrdoviny piš dál - ty se tady líbí.

      Vymazat
    2. 12:40 Hm hm, asi vzdělanej, ale přesto blbej, nebo, protičeský aktivista placený sudeťáky?

      Vymazat
    3. Číňě leze do řiti celý svět ty havlohnide.

      Vymazat
    4. anonyme 12:40 ty se ale poblil
      ,kreténe,jestli máš děti,tak ty musí mět velkou inteligenci/houpacího koně/.

      Vymazat
    5. Ty jsi ale hlava pomazaná. Kde se v tobě taková snůška hovadin bere? Jednou politruk - vždycky politruk.

      Vymazat
    6. Chazar vyznal svoji lásku ke Slovanům, co dodat?

      Vymazat
    7. Na Sobotku a Hermana podáno
      Anonymní13. prosince 2016 12:40
      Nevím, proč se navážíte do Ruska. Jiná síla, tu proti fašizujícím se západním vždykoloniálním velmocem není. Máte pravdu, že ruská mentalita je jiná, než naše. Jsou hrdí na svou velikou říši a na svou nezdolnost. Přejme jim to. Vždyť Poláci trpí něčím podobným, avšak neopodstatněně.
      Pro Rusko jsme pouze nárazníková zóna. Pro Západ jsme oblast koloniálního rabování. Pokud se chceme postavit na vlastní nohy a stát se relevantním politickým subjektem (třeba v rámci V4), musíme komunikovat a obchodovat s Ruskem i se Západem. Je to v našem národním zájmu. V našem národním zájmu není to, co do nás hustí EU, EK, NATO, MMF a další nástroje koloniálních spádů Západu (něco podobného, co jste nám svými slovy zopakoval). P.K.

      Vymazat
    8. Idiote 12:40, umíš číst nebo ses naučil jen ctrl+c a ctrl+v, to by odpovídalo tvému postižení. Článek je úplně o něčem jiném zhrzelý homosexuální havloide. Tvá matka měla poměr za normalizace se sovětským vojákem a výplodem ses stal ty rusobijec, že agente plavče nebo upocený pšonský ovaroide pičínský?

      Vymazat
    9. Á - to se nám tu zase vyrojila závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
      Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.
      Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu čobolovského Bureše - nástupce Husáka ???
      Teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.
      Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
      Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky.

      Vymazat
    10. K 12:40 - takto se projevuje dokonale vymytý mozek. Takovým lidem se říká "bezmozek". Jsou to vlastně chudáci, kteří neví, že neví.

      Vymazat
    11. 15:28 - ano i tak se daj putlerčíci jedním slůvkem popsat, ovšem já dávám přednost barvitějším formám ... čeština je velice obrazotvorná, proč to nevyužít, že?

      Vymazat
    12. 17:12
      Hydrocefalus s Mozkomorem v palici dává přednost čemu????
      Sudu kořalky a dennímu pobytu na záchytce:-DDD

      Vymazat
    13. Pánové a dámy, NEREAGUJTE na tyto tapety. To je stejné, jako když Vám v poště přijde SPAM. Nereagovat a ať si píši co chtějí. Donuťte se ať si píši vlastní odpovědi na vlastní příspěvky.

      Vymazat
    14. 12:40

      Nepřestává mě fascinovat kolik zloby, hlouposti a komplexů se vejde do lokajských dušiček těchto pseudointelektuálů. Jsou si všichni podobní jako vejce vejci. Pocházejí z rodin kolaborantů, kteří za války donášeli na české vlastence a pochopitelně, s koncem války se jim zhroutil svět (jejich zbožštelý symbol je v tomto typickým příkladem). Historické povědomí mají nevalné, to jim ovšem na sebevědomí neubírá. Rádi nazývají všechny kolem sebe póvlem a lůzou, ač poslední zedník má více přirozené inteligence a větší rozhled než oni. Jakékoli sebereflexe nejsou schopni, své mindráky si vezmou s sebou do hrobu. Vlhkým snem těchto stvoření je být dobrým lokajem svého pána, víc jejich dušička nežádá. Skvěle je charakterizuje krásný český novotvar "podpindosníci".

      Vymazat
  5. V otázce zločinných a vlastizrádných aktivit Hermana se Sobotka chová neuvěřitelně zbaběle.Herman si dělá v podstatě co chce a Sobotka se ze strachu aby mu Lidovci náhodou neutekli z vlády neodváží ani pípnout.Sobotka dělá opět mrtvého brouka a vůbec se k tomuto zrádnému jednání nevyjadřuje.Ten by snad byl zticha i kdyby Herman odsouhlasil opětovné okleštění republiky jako v roce 1938.Hanba oběma.Sobotkovi za zbabělost a Hermanovi za zradu .

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. s tím mohu jen souhlasit

      Vymazat
    2. 12:47 Bohužel, Sobotka se k Hermanovi vyjadřuje. Na interpelaci Filipa v parlamentu ohledně Hermanovy podpory Landmanschaftu odpověděl, že s Hermanem souhlasí a cestu schválil. Prý proto, že několik Sudeťáků skončilo také v koncentrácích. Stejně tak se za Hermana postavil v případu dalajlámy a Bradyho. Proto je žaloba právem podána i na Sobotku. Premiér, který takto vědomě podporuje škůdce, je sám škůdcem.

      Vymazat
    3. Já se nemohu dočkat , až se lidi naserou a tuhle verbež vykopou z vlády !!! Podle mě si Němci potřebují někde odložit uprchlíky a protektorát by se jim hodil jako odkladiště nepohodlných !!! Bydlím v Chomutově a běžně už tu čmoudi chodí , protože to mají z Německa kousek a nikdo je nekontroluje , takže jezdí za kurvama !!! Oni na to mají , aby chrápali v drahém **** hotelu !!!

      Vymazat
    4. Je potřeba si uvědomit,že se sudeťáci aktivně zasadili za rozbití republiky (90% jich volilo Hitlerovu NSDAP) a následně za okupaci,při níž přišlo o život 360.000 našinců,což odpovídá ztrátám cca 165 lidí denně,stejně,jako ve dnes probíhajícím syrském konfliktu....sudeťáci byli na území obsazené republiky páteří tajné policie GESTAPO,neboť znali řeč a zvyklosti,nesou přímou vinu na smrti tisíců Čechů,odbojářů i obyč.obyvatel,což také bylo ohodnoceno při poválečných procesech a dnešní sudeťáci kráčí v jejich stopách a k tomu jim pomáhají na první pohled paradoxně kolaboranti typu Hermana,jehož polovina židovské rodiny "vyletěla komínem"....Je vidět,že lidé jeho typu,bažící po vládě nad světem jsou velmi flexibilní a naprosto bezpáteřní a k dosažení svých cílů jsou hotovi spojit se s kýmkoliv a jak praví Čapek:"kdo jednou zradil,je hotov zradit pokaždé..."..a to se právě teď děje a Sobotka a není zdaleka sám, zrazuje stejným způsobem....

      Vymazat
    5. 19:53 - zednářsko-žabožroutského padělku upleteného z dezertérského lejan zneuznalým profesůrkem TGM, který po zásluze zanik jak musel - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

      Vymazat
    6. Nikdy v historii neexistovala země, která by se nesla jméno Československo. V Evropě byla známa pouze země jménem Čechy (Bohemia), která byla součástí německého kulturního okruhu a provincií Svaté říše římské. Gotické umění soupeřem rýnských katedrál. Králové Čech byly Habsburkové a Čechy samotné v roce 1914 byly (spolu se svými sousedy Sudety, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí) součástí Rakousko-Uherské říše.

      Ty co snili o nezávislých Čechách nebo Slovensku bychom mohli spočíst na prstech jedné ruky. Jedním z nich byl i nevýznamný profesor jménem Tomáš Masaryk. Byl ovšem více než jen prostý profesor na vídeňské univerzitě. Před Sarajevským atentátem byl vůdcem tajné panslavistické organizace řízené z Petrohradu. Skrytě pak byl tím čím paša v Srbsku. Když se válka blížila, byl zavčas varován a urychleně se vzdálil do bezpečí Paříže.

      Masaryk žil ve Francii tři roky z peněz ruského velvyslance v Paříži zatímco jeho protějšek Edvard Beneš byl placen Brity. Po bolševické revoluci v roce 1917 se placení těchto dvou panslavstických agentů ujaly Spojené státy.

      Masaryk byl také vysoce postaveným zednářem zasvěceným do Velké orientální lóže, která kontrolovala Francii od revoluce v roce 1789. Masaryk byl poučen, aby navázal co nejbližší vztahy s prezidentem Wilsonem. Použil svou výbornou paměť k naučení se celých kapitol z některých průměrných knih, které Wilson napsal. Poté je před Wilsonem citoval, aby ho tak ohromil, tvrdíc, že ve svém životě nikdy nečetl něco tak hlubokomyslného. Nikdo dosud nevzdal Wilsonovi takový hold a ten se v podobném duchu odvděčil Masarykovi, když ho považoval za génia. Wilson byl jedno ucho k Masarykovým nestydatým úlisnostem a nedlouho poté byl jedním ze zastánců založení Československé republiky.

      Masaryk lehce přesvědčil Wilsona, že je jeho povinností přinést Čechům a Slovákům svobodu, protože Amerika je nositelkou pochodně svobody. Ve své rétorice také sliboval, že kalvinistické hodnoty sjednotí Čechy stejně jako Američany. Wilson tomu všemu věřil a rozhodl se podpořit Masarykovou spanilou křížovou výpravu za svobodou, i přesto, že si pletl Slováky se Slovinci.

      Beneš a Masaryk mluvili o Slovácích v tom duchu, že jde vlastně o Čechy, což brzy bylo široce akceptováno. Nic ale nemohlo být vzdálenější pravdě. Slovensko bylo hrdé a nemělo nic spolešného s představami jak Masaryka tak Beneše. Slováci si za své zástupce nezvolili Čechy Masaryka a Beneše. Masaryk nazýval Wilsona „osvoboditelem“ Slováků, což nebylo nic jiného než prvním krokem ke kolonizaci 2 milionů Slováků proti jejich vůli.

      Ve snaze oklamat důvěřivého Wilsona ještě víc, zorganizoval Masaryk na 27. května 1915 „smlouvu o soužití“ mezi Čechy a Slováky. Tato „smlouva“ byla podepsána v Clevelandu několika muži slovenského původu, kteří nyní byli plně usazenými Američany. Cílem smlouvy bylo oslnit Wilsona slovenskými snahami o připojení k českému hnutí za svobodu.

      Vymazat
    7. Nikdo se nezeptal 2 milionu Slováků na Slovensku co si myslí nebo zda vůbec chtějí být součástí útvaru s názvem Československo. Bez konzultování situace se Slováky byli jednoduše hozeni do českého pytle jako brambory. Wilson byl tak okouzlen lstivým Masarykem až úplně zapoměl na sebeurčení představené v jeho Čtrnácti bodech.

      Nejenže se nikdo neptal Slováků na jejich názor, ale dokonce se jim bránilo, aby se o své situaci vyjádřili snad i jen jediným slovem. Zednářská vláda ve Francii je nenáviděla, protože Slováci byli tradičními katolíky. Francouzská zednářská politika byla silně antikatolická jak doma tak v zahraničí a Rakousko-Uherská říše byla na vrcholu jejich seznamu co zničit. V tomto úsilí měli plnou podporu Britů.

      Když se Slováci pokusili dát světu na vědomí svůj pohled na věc, byli v Paříži nemilosrdně potlačeni policií. Šokující zacházení s těmito protestujícími bylo zaznamenáno americkým delegátem na mírové konferenci, plukovníkem Bonsalem, v jeho knize Suitorss and Suppliants.

      Hrdinou, nebo spíše oběťí, se stal slovenský nacionalistický vůdce monsignor Hlinka. Bylo tradicí, aby kněz vedl hluboce katolickou zemi. Posledním slovenským vůdcem byl monsignor Tiso, který byl českými komunisty v roce 1945 popraven zatímco se modlil a svíral růženec!

      Vymazat
    8. Slováci nebyli jedinými lidmi, kteří se stali obětí české nenasytnosti. Bylo zde také 691 923 Maďarů a 640 000 Rusínů, kteří stejně jako Slováci, okamžitě dostali náhubek. Nad všemi ostatními zde bylo také 3 231 688 Němců žijících v Sudetech. Přes všechny své rozdíly byli tito lidé společně vtaženi do poddanství skrze dobrotu Versailleské smlouvy.

      Češi reprezentovali polovinu „Československého“ obyvatelstva podle údajů ze statistik poskytnutých Benešem. Podle jiných statistik byli v menšině. Vytvoření tohoto klobásovitého státu, dlouhého přes tisíc kilometrů, bylo zapříčiněno jen díky evropským zednářům. Ti už dlouhou dobu toužili zničit Rakousko-Uherskou říši, poslední katolickou baštu v Evropě. Zednáři zhruba století před tím provedli ve Francii krvavou revoluci, která jim nad touto zemí dala neomezenou vládu. Nyní byli připraveni ovládnout Rakousko-Uhersko. Sudečtí Němci byl velmi dynamický element této katolické říše a bylo tedy pro zednáře důležité oddělit je navždy od zbytku Rakouska.

      Veřejnost je často uváděna v omyl neškodnými aspekty zednářů, ať už šlo o ceremoniály nebo oblečení. Když takoví muži středního věku cítili důležitost při citováni tajné přísahy a převzetí truhly s trujuhelníky a kružítky tak to opravdu nebylo znepokojující; stejně jako jejich způsob hraní si na voodoo nebo překonání jejich nedostatečných individualit v skupinové terapii. Nicméně v roce 1914 znamenali rituály svobodných zednářů něco více. Byli stráveni vlastní nenasytnou touhou po moci. Mezi roky 1914 až 1918 zednáři okupovali většinu důležitých míst v řadě evropských států, včetně armády. Ve Francii od generála Sarraila k Poincaréovi a Tardieuovi, téměř všichni ministři byli fanatickými zednáři.

      Zednáři byli stejně činní ve Velké Británii a ve Spojených státech na všech úrovních vlády, podnikání a médií. Proti tomuto impozantnímu řádu moci stálo katolické Rakousko samo. První Rakušané brzo padli pod údery soustředěného zednářského útoku.

      Se zánikem Rakousko-Uherské říše v listopadu 1918 oznámili Sudečtí Němci svůj záměr vyhlásit nezávislost a založit vlastní stát, což učinili téměř okamžitě poté. Jak toto rozhodnutí mohlo Čechy vůbec znepokojovat je těžké pochopit; Sudečtí Němci byli rozdílné etnikum s rozdílným jazykem, zvyky a náboženstvím. Byli odděleni od Rakouska a nikdo Čechům nedal mandát Rakousko nahradit.

      Přesto čeští vojáci do Sudet vpadli, aby svrhli místní vládu. Sudečtí ministři byli zavřeni do vězení a zbiti, stejně jako slovenštní vlastenci, a mnoho vesničanů bylo postříleno.

      Protesty proti perzekuování Sudetských Němců byly umlčeny zednářskými konspirátory Benešem, Tardieuem, Poincarém a jejich spojenci. Nyní už nestálo Benešovi v cestě vůbec nic, aby rozšířil zednářskou vládu nad dalšími katolickými národy, včetně 2 milionů Slováků, půl milionu Maďarů a 75 000 Poláků.

      Vymazat
    9. Beneš měl plány pro ještě větší Československo, od Dunaje k řece Spree, tedy od Berlínského předměstí k centru Budapeště. Tento plán byl narýsován v roce 1916 v tichosti Velké orientální lóže. Beneš byl nyní vidět v pravém světle. Pod nápisem „Zničení Rakouska-Uherska“ byla na přímý Benešův rozkaz kartografem Kuuffnerem nakreslena detailní mapa: nové Československo by spolklo nejen Rakouskou říši. Hranice vedly od Budapeště k Drážďanům a jižní části Berlína; Slezsko bylo také anektováno. Plán s mapou byl později otištěn Delagrave Publishing Company v Paříži.

      Lid střední Evropy, chycen mezi komunisty a svobodnými zednáři, neměl nejmenší šanci. Velká orientální lóže sdílela stejné antiklerikánství s komunisty; vžy společně pracovali proti křesťanům a usilovali o zničení Rakousko-Uherské říše.

      Moc mezinárodních zednářů byla taková, že Wilson nezašel dále než k slovnímu protestu proti zotročení milionu lidí českými zednáři. Nikdy nikdo neargumentoval v této situaci jeho Čtrnáci body na sebeurčení. Beneš v roce 1919 naoko slíbil, že národy pod správou Čechů dostanou autonomii. To bylo čisté pokrytectví od tyrana nosícího masku liberálního státníka.

      V nálseujících 20 letech, pražští zednáři obrali podrobenou populaci o všechnu svobodu, důstojnost a národnostní charakter. Český jazyk byl přítomen všude; na školách, soudech, celá armáda byla česká a kontrolována českými zednáři. Ti, kdo odporovali, byli mučeni, uvězněni nebo zabiti. Po 20 let byly tyto národy nuceny snášet útlak svých zednářských vládců. Vysvobození přijde v roce 1938 a zednářská zhouba nad střední Evropou bude zlomena.

      Zednářská porážka v roce 1938 a 1939 urychlý začátek druhé světové války, kdy mezinárodní zednářstvo vyhlásilo válku zemi, která osvobodila utlačované národy Evropy.

      Vymazat
    10. Oprava k 10: 35: "... následujících ..."

      Oprava k 10:37: "... Komunistické ..."

      Vymazat
    11. Oprava k 10:29: "... lejna ..."

      Vymazat
    12. 10:31 - je to tak. Pro stát který se jmenoval Československo nikdy žádný Čech ani Slovák nehlasoval. Onen podivný spletenec se sestavoval z různých národností a ve skutečnosti neměl žádnou historickou podstatu ani tradici. Prostě se z ničeho nic tady objevil, aby svému obyvatelstvu způsoboval ty nejzrůdnější problémy. Jednalo se o francouzský vynález "nárazníkového protektorátu" (Cordon sanitaire de la Tchécoslovaquie).
      Oč vlastně šlo? První světová válka se chýlila ke konci. Jak bude vypadat poválečná Evropa?
      Dne 08.01. 1918 přednesl americký president Woodrow Wilson před kongresem Spojených států americkou představu uspořádání poválečné Evropy. Skládala se ze 14. bodů. O nějakém "Československu" tam samozřejmě není ani slovo. Pouze článek 10 ze 14. Wilsonových bodů hovoří o eventuální možnosti autonomie národnostních státu uvnitř Rakouska-Uherska. To znamená existenci rakouského císaře a autonomní státy by si do čela ustanovily své krále a nebo v případě republiky, by si zvolily presidenty. Útvar by vypadal asi jako dnešní Britské společenství národů (Commonwealth of Nations)). Lze s největší pravděpodobností předpokládat, že Češi by si zvolili Království České s knížetem Schwarzenbergem (coby králem) v čele. Rakousko-Uherská říše by změnila svůj název (např. Rakouská konfederace svobodných států) a i když by byla jednotlivá království formálně podřízena rakouskému císaři, vznikla by konfederační autonomie svobodných států. Existovala by patrně pouze společná měna. Předpoklady pro vznik druhé světové války by byly zažehnány.
      To se Francouzům ovšem ani za nic nelíbilo. Tak si dali za úkol, pokud možno ve všech mírových jednáních, americkou delegaci izolovat, její předlohy zpochybňovat a pokud se našla vhodná příležitost - i zesměšňovat. Ačkoli by se to mohlo zdát na první pohled nemožné, skutečně se jim to dařilo. Do ruky jim nahrávala též relativní netečnost Angličanů, nejevících o uspořádání kontinentální Evropy pražádný zájem a výhradně se starajíce pouze o uchování své koloniální říše.

      Rovněž je nutné podotknout: Došlo i k nečekaným zvratům. Bolševismus se v Rusku stabilizoval a neexistovala síla, která by ho odstranila. Nejdříve se zdálo, že se jedná o velice absurdní ideologii mající šanci se uchytit pouze u primitivního národa, sestavujícího se ze 75% analfabetů. Zde se Američané i Angličané naprosto zmýlili. Ideologickou absurditu přijalo za svou mnoho významných intelektuálů a z imaginární báchorky vytvořili vědeckou disciplínu. Marxismus-leninismus zachvátil střední i západní Evropu. Mimo Ruska zvítězil bolševismus i na Slovensku a v Maďarsku. Komunisté bojovali s úspěchem o moc rovněž v Německu a Rakousku. To byla voda na mlýn francouzské koncepci nového uspořádání evropského kontinentu.
      Georges Clemenceau přesvědčil při mírových jednáních celkem snadno americké a anglické zástupce, že Francie je jedinou stabizilační mocností na evropské pevnině a tím jistým zachráncem tohoto kontinentu před hrozbou bolševizace. Pakliže spojenci nepříjmou francouzskou koncepci, Francie se stáhne do pasivity a celá Evropa je během pěti let komunistická.

      Vymazat
    13. Byla to polopravda. Američané i Angličané ovšem danou alternativu přijali jako faktickou a umožnili pařížské vládě neomezou moc při vytváření francouzských sfér vlivu na evropském kontinentě. Ti se okamžitě zařídili podle svého. Odstranili v první řadě Rakousko-Uhersko a tím se zásadně zbavili svého odvěkého hospodářského a politického rivala ve střední Evropě. Následovaly neúměrné reparace vůči poraženému Německu (Georges Clemenceau: "Vyždímat je do mrtě!"). Ze zemí bývalého Rakouska-Uherska vytvořili francouzské "nárazníkové protektoráty" (Cordon sanitaire). Jednalo se hlavně o Polsko, Československo, Jugoslávii a Rumunsko. Československu a Jugoslávii zakázali federativní uspořádání státu. To posilovalo centrální vlády a ulehčovalo tunelování hospodářských systémů francouzských protektorátů, kam dosadili své vojenské mise. Tak např. ČSR musela platit hned dvakrát. Jednou tzv. "Dar za osvobození" a podruhé válečné reparace, neboť ve válce bojovali Češi, Slováci a sudetští Němci na straně Rakouska-Uherska. Přesnou sumu tohoto vytunelovávání nikdy nebylo možné zjistit, ale některá čísla hovoří až 140 miliardách předválečných korun ročně.
      ČSR bylo pro francouzskou vládu od samého počátku těžkým politicko-národnostním problémem. Na tomto území žily tři velké národnostní celky (Statistická ročenka 1920): Češi = 7.406 493 (51.15%). Němci = 3.318 445 (22.53%) a Slováci = 2.282 277 (15.76%). Přes naléhání T.G. Masaryka a E. Beneše (Teorie československého Švýcarska) pařížská vláda jakoukoli federalizaci státu striktně zakazovala. Obávala se totiž, že federalizací ČSR posílí německý vliv na tomto území a to do roku 1938 neměla ani v nejmenším v úmyslu. Jak ovšem udělat z národa menšinu, který je o více než jeden milion obyvatel početnější než Slováci? Aristide Briand přišel na "geniální" řešení: "Když spojíme Čechy a Slováky dohromady, vytvoříme Čechoslováky. Potom máme na tomto území pouze Čechoslováky a sudetské Němce, kteří jsou tím pádem menšinou!" A tak vznikla "La nation Tchécoslovaquie" (národ československý). Češi a Slováci zanikli a na přání francouzských protektorů se zrodili "Čechoslováci". Početní imaginací vzniklá "německá menšina" dostala navíc strastiplný název "Les Allemands de la Tchécoslovaquie" (českoslovenští Němci). Tím bylo sémě druhé světové války spolehlivě zaseto obratnými tuneláři pařížských vládních kruhů.
      Po pádu francouzského protektorátu nastoupil protektorát nacistického Německa. Po roce 1945 jsme se stali protektorátem Sovětského svazu. Skutečnou svobodu a suverenitu i díky panu Havlovi a jeho příteli kancléři Kohlovi jsme získaly teprve v roce 1990 a stát ve kterém nyní žijem vznikl až 01.01. 1993.

      Vymazat
  6. Anonymní13. prosince 2016 12:40
    Blažení budiž chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Prasečí držky a křivé huby čecháčkostánu - spojte se !!! Třeba na slučovacím sjezdu.
      Bolševici si 28.10. oslavili na hradě svůj Den znárodnění a pomalu ho vnutí opět ostatním ???
      Záludný prognosťácký oligarchický neobolševizmus upevňuje své pozice díky husitobolševizmem zdegenerované doubravovské voličské lůze a slizkým agentům KGB a StB a jejich novinářským poskokům ??? Plánované povinné a neadresné volby jsou stejným klauzemanovským zločinem jako neadresné referendum zmanipulovaných voličů. Viz závěrečný odkaz.
      Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký a šalebný „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na spořitelních vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili "neužitečného idiota" Dubčeka a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy. Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

      Vymazat
    2. Chcípni ty prase odporný. Co si to dovoluješ tady na českém webu nadávat sprostě čechům ty hajzle hnusnej? Píšeš sáhodlouhý, sprostý sračky, kdybych tě někde potkal, vyrazil bych ti z držky všechny zuby a pak bych ti ji rozkopal celou. Stejně pojdeš vzteky, dříve nebo později. Takové přežívající mršiny nemají dlouhej život.

      Vymazat
    3. 22:15:)))) Čechomužík se probudil!:)))))

      Vymazat
  7. Výčet vlastizrádců bude velmi dlouhý...jen pro začátek připomenu jména:Schwarzenberg(ten bude argumentovat,že je Švýcar!)Dientsbier(ten zase,že je občan USA)....izraelita Gabal.....izraelita Bílá Brada.....šéf organizovaného zločinu(slova Babiše)Kalousek....trojitý agent Štětina,jaderná válečnice Langsádlová,pitomeček Ženíšek..... a celá ta fašotlupa nazývaná TOP 09....zločinecká tlupa ODS.....zločinci z ČSSD....podporující Banderovce a války.....

    zločas

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. A na prvním místě přede všemi komunistický manifest marxových, škromachů, ransdorfů, skálů, paroubků, falmerů, doubravů, žantovských, pitomiů, mamulů, středulů, humlů, zhovadilů a jiných žvanilů: Stát ať všechno poskytne, včetně alimentů, na úkor těch produktivních občanů a důvěřivých věřitelů státu. Dluhy se neplatí ! Souložit, kouřit a chlastat budeme už sami. Natisknout peníze a rozdat mávátka !!! Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lenivé lůzokratické Řecko - náš vzor.
      Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu čobolovského Bureše - nástupce Husáka ???
      Teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.
      Historie lenivého, příživnického a pomlouvačného pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
      Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné h-vno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky.

      Vymazat
    2. A 15:24 - Slátaniny čubčího syna.

      Vymazat
    3. 17:05 - vím, ale proč to nerozvinout, že? Ať si počte rudej nok bolševickej vlastizrádnej:)))

      Vymazat
    4. 15:24 Ty si ubožák , já si myslím , že nemá cenu tomuto individuu ani odpovídat !!!

      Vymazat
    5. 15:24, 17:13?- ztrácím se v tom, o co Vám jde! Dejte si pod článek nějakou značku a prosím o polopatičtější(pro mne) vyjádření, za "jaké mužstvo kopete", díky.

      Vymazat
    6. 15:24
      Dnes jsme zjistili že je lepší mít vlastní hovno jakékoliv konzistence než vychválené hovno které nám dnes servírují západní ekomárkety.
      Václav

      Vymazat
  8. Herman je, samozrejme, v ČR obrovský problém (na Slovensku máme tiež jemu podobných), ale najväčšie zlo je už samotná ústava jak v ČR, tak v SR:

    Článek 10
    Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

    a na Slovensku je to čl. 7
    (5) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

    Tu by sme mali začať so zmenami.

    OdpovědětVymazat
  9. 14:10.. Zide a Khazars maji stejne nabozenstvi od roku
    740 A.D., ale uplne rozdilne GENY.
    Khazars byli nepratele Slovanu, Byzance a Arabu.
    Khazars a Zide se take nemaji vzajemne radi.
    V moderni dobe je to videt na vztahu Zionistu (vetsinou Khazars) a puvodnich Zidu.
    Za WW II. Zioniste a Naciste byli velci kamaradi, ale to se dnes zatajuje.
    Kartago - bylo zalozeno FENICANY po obcanske valce v TYRE
    814 B.C.
    Zide se zacali stehovat do Kartaga po roce 722 B.C., utikali pred Assyrii, ktera je v tom roce znicila.

    Spojovat SLOVANY a Kartago je totalni hloupost , ktera se zde stale opakuje.
    Slovany a Rimany, stejne jako Reky jde spojit snadno ! Maji stejne prarodice a stejnou kolebku.
    Medes & Mitannians = dnesni Kurdove jsou Slovanum daleko blizsi nez Khazars.

    OdpovědětVymazat
  10. Na tom čuráčkovi, co tady stále trolí, je vidět, že za puče v roce 89 buď ještě nebyl nebo se válel v kočárku.
    Klasický havloidní vyhulený bezmozek totálně vypatlaný, hloupý a facek potřebný. Ty facky proto, že by mu mohly pomoci. Otrocká práce v nacistických koncentračních zařízeních, by ho zabila hned nebo tak do dvou dnů. Ale možná by vyletěl komínem hned po příjezdu. Ani by se nestačil rozkoukat.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Líp bych to nevyjádříl! Oni všichni ti Putinovi agenti jsou zamindrákovaní ubožáci, malí napoleonkové a Adolfové. Chlastoslovanské barbarské Rusko s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních kotrbáckých čechomužiků, musí být i s pomocí Číny zničeno (demontováno) v zájmu světové civilizace. Stejně jako Islámský stát, který rovněž přebírá štafetu komunizmu. A stejně jako dříve francouzské druhé císařství a německá třetí říše či japonské císařství.Blbou Evropu budou muset zachraňovat opět USA, jako v obou světových válkách ?
      Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko zůstalo mentálně na úrovni mongolského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky (zbořil, krejčík, filip, ransdorf, grebeníček, bartoš, černý, skála, foldyna, doubrava, bašta, baťa, čech, sexy švihlíková i spenceróva, petránek, žantovský, olšer, veleba, haas, rambousek, mládek, robejšek, psychopati hájek, semín, žák, ryšavá procházková, sexy paroubek, kato-kavan, huml, uhl, serepatka, heprdla, koller, keller, vyzhovadil, schneider, david, matějka, ježek, pplk. oprdel, hampl, jírovec, polreich, rychlíková, pošuk kašuka a podobní duševní mrzáci + celá ztopořená KSČM) a jejich častuškami. Případně i škodolibým agentem Bestem. Jevrej Lavrov se mstí za to, že mu nedali občanství v Izraeli.
      Český loupeživý bachratý komunizmus vznikl a trvá jako vazalství vůči feudální Moskvě, bez ohledu na to, jaký satrapa ji zrovna ovládá a jako vlajkou zrovna mává. Ubozí, kolaborantští a neschopní Švejkovští modroknížkoví Čecháčkové se potřebují schovat za sukně někoho silnějšího a přitom kulturně zaostalejšího - aby vůči němu neměli mindráky (jako vůči Západu).

      Vymazat
    2. 17:16 - Bože, vy ale v té hlavě nemáte nic než průvan. To, co jste tu tak dlouho smolil myslíte vážně? Rasismus, šovinismus, tupost, neznalost historie ani současnosti, neschopnost přemýšlet, ideologická zaslepenost, ale především sociopatie - a to všechno najednou v jednom stvoření! Bože, bože, koho nám to do diskuse posíláš? Co jsme ti provedli, že nás tak trestáš?

      Vymazat
  11. Nechte toho blba na pokoji,jinak se snižujete na
    jeho úroveň.Jak říkal pan Werich,potom se hádají
    blbci dva.V tomto případě i víc.Mimochodem-Protože
    tyto hlouposti redakci,tedy MUDr I.Davidovi nijak
    nevadí,děje se tak zřejmě z jeho souhlasem.
    Petr Majevský

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dobrá připomínka.

      Vymazat
    2. Schválně jsem se kouknul, kolik dluží Rusko Číně, že bude "prodávat Sibiř", jak tvrdí ten tragéd a Rusko minulý rok celý dluh doplatilo. Opravdu, nemá cenu s tím nemocným člověkem diskutovat.

      Vymazat
  12. je třeba dále přidat špidla, prouza, zaorálek za ohrožování suverenity republiky, za ohrožování zájmů republiky,...dle platného trestního zákoníku.

    OdpovědětVymazat
  13. A co takhle podat trestní oznámení ze zločinu vlastizrady na ČT a Český rozhlas?????????????????

    OdpovědětVymazat
  14. Jenže ten náckofil je nejen zcela nevzdělaný, ale zřejmě těžce duševně nemocný a nepochybně potřebuje neodkladnou pomoc: Jeho slovně vyjádřené emoce se mohou kdykoliv změnit ve vyjádření pěstní či jiné násilí. Ani lidi nakažené vzteklinou se nemají dráždit.
    Pokud jde o žalobu za vlastizradu - jsem skeptik, neb to je jako soudit Hermana Hermanem.

    OdpovědětVymazat
  15. Stavím se za myšlenku z 18:44 protože to je jediná cesta jak zachovat úroveň diskuze a argumentace na
    žádoucí výši.Jinak se ocitáme v hospodě,parlamentu,senátu atp.
    A to přece není cílem???

    OdpovědětVymazat
  16. Nejeví se mi iniciativa právníků příliš věrohodně.Nevěřím tomu,že by se informační zdroje pro PČR,nedaly nalézt jinde než na PL a Zvědavci,nic proti nim,ale jeví se mi to jako záměrná? voda na mlýn boje s falešnými zprávami,protože pokud tyto informace nelze dohledat i jinde,budou odmítnuty jako falešné a tyto dva užitečné weby diskreditovány.Chtělo by to více ozdrojovat.Nevěřím,že by to byl takový problém.

    OdpovědětVymazat
  17. Trestné oznámenie podané ale tím to končí,,,,nič im nikto neurobí

    OdpovědětVymazat
  18. Sohlasím a podporuji podání trestního oznámení na uvedené politiky
    Václav Vodrážka Plzeň

    OdpovědětVymazat
  19. A to nejen tihle dva exponenti, ale celá KDU-ČSL či církev se paktuje ze suděťáky. Jako další exhibicionista je jeden z jejich představitelů, olomoucký arcibiskup Graupner, který se SL pečený vařený.

    OdpovědětVymazat
  20. Děkuji autorům trestního oznámení,věřím,že se jedná o první krůček k osvobození naši země !!!!!

    OdpovědětVymazat
  21. Nic nového v naší historii. Nezklamali jste.

    OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.