Reklama

pátek 9. prosince 2016

Připravujeme se na válku: Nikoli obrannou, ale útočnou! K čemu slouží houfnice? Proč vláda vymetla sklady osobních zbraní? Jsme průchoďák pro NATO. Ani parlament si už neškrtne. Jen pěkně všechno potichu...

Lubomír Vylíčil
9. 12. 2016 ProtiProud

Lubomír Vylíčil si povšiml jedné nenápadné zprávy, která však skrývá velké důsledky, neboť ukazuje, k čemu naše vláda "pod vedením Bruselu a NATO" připravuje českou armádu - a současně odzbrojuje občany, protože... co kdyby...
Tak, jako se někdy za krásného letního rána v jediné nepatrné kapičce rosy odráží slunce i s oblohou, horami a širou okolní krajinou, tak se také může v jediné drobné zprávičce zalesknout víc, mnohem víc informací, než by si její autoři přáli.

Jako v tom nedávném drobném a v zásadě nezajímavém oznámení, že Česká armáda bude modernizovat dělostřelectvo. Přesněji řečeno houfnice. Protože prý zastaraly. A že není peněz nazbyt, tak se místo vytouženého, ale drahého nákupu moderních děl ráže 155 mm NATO, zmodernizují stávající samohybné houfnice DANA ráže 152 mm. Za jednu a půl miliardy...

No, a co má být, zeptá se běžný čtenář. Armáda si už pořídila i dražší hračky. A mávne rukou. Jenže... Ta banální zprávička otevírá znepokojivé otázky. O úkolech naší armády. O představách a záměrech velení NATO, potažmo i vyšších autorit. Jak to?

 

Něco málo k houfnicím

Ujasněme si, co je to ta houfnice a k čemu se používá.

Protože každá zbraň, jakkoli hrozivě vypadá, je v podstatě jen takový nástroj. Prostředek k provádění konkrétní činnosti. Některá zbraň je z tohoto pohledu "nářadím" víceúčelovým, univerzálnějším, jiná vysoce specializovaným. Proto jich má také každá slušná armáda ve výzbroji celou paletu. Od pušek po tanky, od raket po letadla. Podobně jako dobrý řemeslník má ve své brašně kopec nejrůznějšího nářadí. Protože, jak sami uznáte, není možné vrtat díry pilou, ani řezat prkna šroubovákem.

Ale zpět k těm houfnicím. To je nějaké dělo, řekne laik. A má v zásadě pravdu. Je to dělo. Jenže dělo vysoce specializované. Na rozdíl od kanonu, který střílí přímo na cíl - asi tak, jako se z pušky pálí na terč - má houfnice úplně odlišné použití. Střílí vzhůru, pod velikým úhlem. Zdánlivě kamsi k nebi. Její granáty opisují vysokánskou křivku a k zemi dopadají shůry. K čemu to může být dobré?

Dá se tak střílet "za obzor". Za kopec, terénní vyvýšeninu, za les a taky třeba do zákopů. Na rozdíl od kanonu. Kanónová střela letí přímo a zákop buď neškodně přeletí, anebo (stejně neškodně) třískne do hlíny kousek před ním. Pěchota v zákopu ukrytá se jen přikrčí. Ovšem houfnicový granát, to je něco jiného. Ten dopadá shora, a když se dobře zaměří...

Z toho vyplývá i důvod, proč byly houfnice vyvinuty. Mají 3 hlavní úkoly: boj s dělostřelectvem protivníka, kdy jejich granáty dopadají na vzdálené nepřátelské baterie kdesi za obzorem; ničení uskupení vojsk, kdy pálí do vzdáleného lesíka, kde je tušena jakási jednotka nepřítele, shromážděná k útoku - a tu decimujeme shora dopadající tříštivou municí; a pak, hlavně, k prolamování nepřátelské obrany. Masivním ničením zakopaných sil. Předtím, než přijde "náš" útok.


Skutečný a fiktivní nepřítel


Tady už začíná každému svítat. My snad chceme na někoho útočit? Prolamovat zakopanou obranu nebo "umlčovat" dělostřelecké baterie protivníka? Kterého? Že by třeba soused Polák sedal na kůň, nebo že by Rakušák mobilizoval a pochodoval k hranici? To myslí páni generálové vážně? Že by fakt netušili povahu nebezpečí, které teď Evropu a naší republiku nejvíce ohrožuje? Nebo nesmějí tušit?

Proč se stále připravují na konvenční střetnutí s regulérní státní armádou protivníka disponující pěchotou, tanky, letadly a děly, když nás žádná taková neohrožuje? A po Evropě se přitom plíživě rozlézá dvoumiliónová masa vytrénovaných dobře živených mladých mužů vojenského věku - pravda, občas chatrně maskovaných skupinkami žen s dětmi - kteří se zcela zjevně rozmisťují v ekonomických a správních centrech evropských států - a své nepřátelství k nám a našemu světu se už ani nenamáhají skrývat.

Nevím proč, ale čím dál častěji se v této souvislosti vkrádá do hlavy myšlenka na Rusko. Na to Rusko, které prý zuřivě zbrojí a otevřeně hrozí, že už už vpadne do Pobaltí, potažmo do celé střední Evropy, aby obnovilo zašlou slávu bývalého Sovětského svazu. Na Rusko, co má být naším odvěkým, úhlavním a nesmiřitelným nepřítelem. Alespoň podle propagandistů mainstreamových médií a papalášů z EU i velení NATO. No a to Rusko je stát, který disponuje nejen děly, ale i pěchotou, která by při obraně svého území jistě budovala opevněné opěrné body. A ty se bez houfnic skutečně dobýt nedají...

 

Kdo tu chce válku?


Téhle pošetilé myšlence na válku s Ruskem se zdají nahrávat i další skutečnosti. Nedávno se třeba proslechlo, že skupinka poslanců (Jana Černochová, Ivan Gabal, Jan Hamáček, David Kádner, Martin Stropnický, Marek Ženíšek) připravuje změnu ústavního zákona o vysílání českých ozbrojených sil do zahraničí a o povolování využití území ČR pro operačně-taktické přesuny cizích vojsk, včetně poskytnutí území ČR pro cvičení cizích vojsk. Je prý nutné zajistit aby mohla vláda ČR dostatečně pružně reagovat na aktuální potřeby ČR, našich spojenců a taky prý zachraňovat naše občany, kdyby je někdo unesl...

Podstatou jejich návrhu je, že vyslání našich vojsk do zahraničí, průjezd cizích jednotek přes naše území, anebo vstup velikého kontingentu spojeneckých ozbrojených sil na naše území "ke cvičení" by povolovala pouze vláda a toto povolení by poté, dodatečně, prý "bez zbytečného odkladu", předložila poslancům ke schválení. Jenže mezi tím se může stát ledacos, že.

Navíc se zdá, že z tohohle poslaneckého návrhu nějak záhadně vypadla klauzule o obraně (své a spojenců) proti napadení. Kdo si přitom vzpomene na usilovné rozdávání "zastaralých" útočných pušek z armádních skladů všelikým spřáteleným bojovníkům v zahraničí, například na dary tisíců SA-58 a miliónů nábojů Kurdům (cestou USA) na počátku roku, nemůže zakrýt znepokojení. Nejde o to, kde ty kvéry skutečně skončily a komu posloužily. Jde o postupné a nenápadné vyprázdnění těch kdysi nedotknutelných zásob jednoduchých, účinných, spolehlivých a blbuvzdorných ručních zbraní, určených k obraně vlasti. Zbraní, jejichž použití zvládne jakýkoli normální chlap během půlhodinové instruktáže.

Takových bylo kdysi ve skladech okolo 800 tisíc. Tedy zhruba tolik, kolik bojeschopných mužů je schopen náš stát zmobilizovat v případě ohrožení. K nim náboje, maskáče... A teď tam není téměř nic. Pod neprůstřelnou záminkou modernizace. Ale člověk podezřívavý, a tomu nás režim po desetiletí učil, by mohl dojít k přesvědčení, že za vyprázdněním mobilizačních skladů může být i jakýsi postranní úmysl. Nebo obava. Že si někdo třeba vzpomněl, co proběhlo v Albánii na počátku devadesátých let, když se tamější lid vzbouřil a podobné sklady albánské armádě vyraboval.


Anebo se pleteme?


Takže si pojďme shrnout, co z těchto drobných, útržkovitých a zdánlivě nesouvisejících informací může vyplývat. Leckterý podezřívavý laik by díky nim mohl dojít k přesvědčení, že:

1) Generalita naší armády se (pod laskavým, otcovským vedením soudruhů z Bruselu a NATO) připravuje na klasickou, konvenční válku s plnohodnotnými ozbrojenými silami nějakého velkého státu. Se značnou pravděpodobností na válku útočnou.

2) Naši propagandisté usilovně sugerují obyvatelstvu pocit "ruské hrozby". Tedy v zásadě iracionální obavu z ohrožení státem, který vůči nám nevznáší žádné územní ani majetkové nároky, který má dostatek vlastních zdrojů i území, a který je od nás oddělen poměrně širokým bezpečnostním koridorem dalších zemí.

3) Někteří zákonodárci vynakládají značné, byť skryté úsilí, aby co nejvíce usnadnili výjezd našich vojáků do "přespolní", koaliční války v cizině.

4) Titíž se zároveň snaží co nejvíce zjednodušit průjezd a zejména pak "vstup" cizích vojsk na naše území. Přesto, že mezi staršími obyvateli ještě nezanikla vzpomínka na to, co takový "vstup" může znamenat...

5) Současně se titíž členové zákonodárného sboru pokoušejí vymanévrovat z rozhodování o "výjezdu", "průjezdu" a "vstupu" volené zástupce lidu této země.

6) Průběžně pak probíhá skrytá sabotáž obrany teritoria a plíživá "prevence" samoozbrojení obyvatelstva po případném vzbouření lidu.

Ale možná je to celé jen hloupé nedorozumění. Možná jen mysl nedouka nechápe hloubku a dosah strategického uvažování profesionálů. Třeba se naši generálové, i s těmi jejich houfnicemi, opravdu vážně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí připravují na skutečnou hrozbu, která by mohla přijít už za pár let:

Na boj s jednou regulérní státní armádou. Na odražení invaze armády disponující tanky a děly bývalého Bundswehru, s narychlo zatřenými kříži. Vojsk Islámské spolkové džamahírie Džérmény...

- - -

60 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Ano. A chce to rozhodnout ve volbách. Volme ty, co říkaj - Pryč z NATO. Stejně nás nikdy v historii žádná cizí armáda nespasila. Tak k čemu ji budeme budovat? Žoldákovat pro cizince? Takovýhle státeček je každýmu tak jebnom u........

   Vymazat
  2. Naši inteligentní a čestní poslanci, případně vládní činitelé mají pravdu: voliči jsou plebs, který ničemu nerozumí, nemají tedy právo mluvit do toho, zda budeme členové OBRANNÉ aliance NATO, či ne!!

   Zároveň chápu, že není třeba dlouhých diskuzí o tom, zda mají, naši novodobí přátelé z SS, právo projíždět přes naši republiku či ne!!

   Musíme si uvědomit, že naši SS - přátelé provádí svoje mise ČISTĚ z důvodů HUMANITÁRNÍCH, z důvodů ŠÍŘENÍ MÍRU, PROSPERITY A DEMOKRACIE!!

   Povšimněme si i záludnosti ruského agresora: Svoje hranice nezměnil, přesto se přibližuje k naším tankům!!!

   Jak pravila paní Langšádlová, ideální kombinace moudrosti a krásy: v zájmu demokracie bychom měli přistoupit i na jadernou válku s Ruskem!!!

   Možná toto téma proberou i další dva zástupci "inteligence", pan Banga a Schwarzenberg, na společném obědě, na který náš bývalý vynikající diplomat pozval dnešního výborného, vulgarity nepoužívajícího a vynikající umělce.

   :-))))

   J.B.

   Vymazat
 2. My Češi, až na profesionály a pár fanatiků s Rusem bojovat nebudeme.
  Snad když tak prežijeme případné Ruské protiakce a snad nás Rusové, poté co "namelou" NATO do "masokostní moučky" nechají na pokoji.

  Spíše se reálně obávám posledního odstavce :(


  "Na boj s jednou regulérní státní armádou. Na odražení invaze armády disponující tanky a děly bývalého Bundswehru, s narychlo zatřenými kříži. Vojsk Islámské spolkové džamahírie Džérmény..."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0834
   ty voliči Okamury: a co budeš dělat, ty chytráku, až se za Tvým barákem objeví zelení mužíci a budou tvrdit, že přišli ochraňovat své spoluobčany ?
   Mezitím Ti hodí na hlavu nějakou bombu a půlka Tvé rodiny bude pryč.
   To je totiž reálný případ ze začátku 2014, kdy začala na východě Ukrajiny taková nenápadná hybridní válka.
   Chtěl bych vidět Tvoje odhodlání nebojovat s nepřítelem.

   Vymazat
  2. 8:45 Rusove nejsou mym nepritelem, takze pokud se ukazou tak je poslu za tebou aby ti zacali lecit tu tvou rusofobii, idealne nejakou hodne bolestivou lecbou

   Vymazat
  3. Ti zelení mužíčci nikdy nebombardovali civilní obyvatelstvo, to jen fašistická ukrajinská armáda páchala tato zvěrstva. A že by nás ochránilo NATO před muslimáky? To je hodně špatný vtip.

   Vymazat
  4. "Dobří lidé" tedy ruští vojáci které takto oslovovali obyvatelé Krymu, se objevili jen a pouze na Krymu a díky ním je na, Krymu mír a spokojenost ;)

   Hybridní válku na bývalém území bývalé ukrajiny, která díky tomu již NIKDY součastí Okrajiny nebude,jsme zahájili my západ, NATO, USA, EU, podporou násilného svržení, dle OBSE Demokratický zvoleného prezidenta :(

   Rusko nám v ní pouze a opět čistě a zcela jednoznačně , HLAVNĚ díky podpoře místního obyvatelstva, nakoplo prdel;)

   Až se u nás objeví Ruští vojáci, protože je k tomu jako člen NATO svou stupidní a nekončící agresivitou přinutíme, přivítám je a budu doufat, že nás nebudou chtít trestat za naši vlastní blbost všechny, ale podaří se jim "vyfiltrovat" blby jako je Josef Vyskočilovic, Jakub Jandovic a podobný odpad naší společnosti :(

   Vymazat
  5. 0938
   to je zajímavé, že podle Tebe západ něco na Ukrajině začal (což je nesmysl vymyšlený Kremlem), ale ruští vojáci tam intervenují a rozpoutávají další rozbroje.
   Ani se nesnaž tvrdit, že tam ruští vojáci nejsou. Putin je sám přiznal.
   Tam kde ruští vojáci nejsou - byl a je dodnes klid. Třeba Charkov - skoro ruské město, obyvatelé jsou rádi, že tam noha "ruského ochránce" nedošla.

   Vymazat
  6. k anonymní 10.11Náhodou někoho z CHarkova znám.Meleš tady úplný nesmysly.Kyjevský fašouny tam nikdo nechce a Charkov je proruský.Je to významné průmyslové město a ty jsi placený pražský kavárník,víš o tom úplný h...přisluhovači kolaborantskej.

   Vymazat
  7. My západ, jsme podporovali "Majdan" NÁSILNÉ svržení demokraticky podle,OBSE, zvoleného prezidenta!!!

   Na základě "Majdanu" se začali oblasti kde volby podle OBSE DEMOKRATICKY vyhrál legitimní prezident, separovat od oblastí, které podporovaly násilný puč proti legitimnimu demokratický zvolenému parlamentu, vládě a prezidentovi.

   Tak to začalo a s tím, žadná naše zapadní propaganda ani demagogie nic neudělá.

   Kde přesně přiznává Putin ruské vojáky (ruskou armádu) na Dombase?

   Já osobně doufám, že tam jsou a je, mi líto, že tam neni regulerni, ruská armáda :(

   Byl by tam, klid, skutečně demokratické volby a referenda jako na Krymu a situaci už by, měl dávno v rukou, Ukrajinský volič.

   Ano v Charkově je klid "před bouří ;), stejný klid jako byl v ulicích Prahy, Brna, Ostravy a celého protektorátu Cechy a Morava od 1939 až do května 1945 :(
   OKUPAČNÍ!!!

   Vymazat
  8. 10:11 rádi asi moc nebudou - to by nerozeznívali charkovský nádraží protestsongy, že, ale o to nejde! V Charkově stejně jako v celém Novorusku obsadili místní lidé po vzoru Majdanu budovy místní moci a vhlásili si své vlády a zákony. Ovšem pak na ně udeřili ve volbách poraženým a protiústavněprezidentem prohlášeným Turčynovem hitlerovci a zatkli je! Na svý majdanský soukmenovce si totéž nedovolili. Ty rozdrtili až úplně naposled, když už měli zfalšovanými volbami, ze kterých násilím donutili odstoupit novoruského kandidáta Careva, zajištěnýho svýho muže ve funkci prezidenta. Jak to? Přitom zákony a ústavu porušili ti i ti! Proč pro jedny neplatí to co pro jiné? Nejde tvrdit, že jedni smí svrhávat zvolenou vládu a druzí nesmí klást ani odpor té nezvolené, dosazené zvenčí! V Doněcku a Lugansku si to líbit nenechali a povstali se zbraní! Není to nic moc život, to máš pravdu.Ale mstí za padlé a raněné Berkuty z Majdanu! Už na 24 tisíc hitlerobanderčiků leží v masových hrobech a nejméně 8 tisíc jich spálili pojízdný krematoria, jak obvinil Ljaškko Prasenka! A to se vyplatí, ne? Nesmí dostat nic zadara, to by si pak každej debil sral na vůli lidí!To by e nemuselo ani volit! Vlády - různý ty "Yatse" by jmenovala Núlandová podle not z Wallstreetu, ne?

   Vymazat
  9. 10:11 - buď krapet lidskej ty vole a převeď si to na nás! Co kdyby u nás různá ta hitlersko-vatikánská pakáž tohle spáchala! Kdyby různí ti Hermani, Kalousci, Bursíci, Halíci a jiná svoloč rozpoutali v Praze "neklid", s pomocí Šapiráka by zahájili palbu na policii, následně donutili uprchnout prezidenta a na Hrad dosadili kripl Khárla nebo jinou svini! A pak na Ostravsko a Ústecko, kde by lidé povstali a zůstali věrní zvolenému prezidentovi poslali tanky a začali je bombardovat! Nebylo by poté úplně fuk, že by Fico poslal "zelený mužíky" na pomoc těmto lidem? Co? Asi jó, viď? Ono to chce jen přemejšlet a mít krapet empatie ....

   Vymazat
  10. 8:45 + 10:11 Ty jsi dobrý kousek. Přestaň si lámat hlavu politikou a upaluj napsat Jéžíškovi, vlastně u tebe spíš Santa Klausovi. Určitě na něj věříš, stejně jako na mluvícího vlka z Červené Karkulky.

   Vymazat
 3. Soudruzi - a to chcete zůstat bez armády a beze zbraní na pospas nepříteli ?
  Například Rusko se vůbec netají tím, že má zálusk na některé naše spojence.
  Putin vyhrožuje, stejně tak jako jeho úředníci, naposledy například Norsku:
  http://zahranicni.ihned.cz/c1-63720960-danske-lode-se-stanou-cilem-pro-nase-jaderne-strely-vyhrozoval-rusky-velvyslanec
  a nebo tady Polsku:
  http://zpravy.idnes.cz/rusko-vyhrozuje-polsku-a-rumunsku-kvuli-stitu-f5k-/zpr_nato.aspx?c=A150421_155425_zpr_nato_inc

  Zkuste najít podobné vyjádření od nějakého vysokého úředníka a nebo představitele Západu.

  Takže chvála bohu, že jsme členové NATO - Rusko má bobky si s námi něco začít. Doufám, že zůstane v Evropě jen u toho kvičení o svých zbraních a u militantní propagandy.

  Zůstat bez ochrany - tak je po nás za velmi krátkou dobu. NATO je nejspolehlivější systém obrany pro malé státy - a funguje to.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:42
   Chujmerovský dementní jelito,když tak miluješ ussacký agresory tak popadni Jandu a můžete jít na centrálu NATO dělat s tím šedivým tetřevem Pavlem dělat rozkuřovače....bude to fungovat,uvidíš!!!!A alespoň jednou budeš mít v držce ussackou demokracii v plný parádě!!!!!Havlozmrde

   Vymazat
  2. vlast tě (8:42) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Vymazat
  3. 8:42 radsi Rusy nez NATO a jine Zapadni Hodnoty buznya uchyla Jandy

   Vymazat
  4. Rusko nevyhrožuje, pouze oznamuje vojenský nevyhnutelný a logický vývoj situace.

   Zapojíte se do akcí proti Rusku, tak Rusko naplánuje akce proti Vám.

   Agresorem jsme opět my, západ, potažmo NATO :(

   Rusko opět jen a pouze reaguje na naši rozpínavost, agresivitu a p4ípravy na útocné operace pod "krytím" štítu.

   Vymazat
  5. dobrá rada pro 0925: odstěhuj se do Ruska - tam je to fakt super. Především někde na venkově: http://bez-cenzury.com/clanek/je-bangladesska-dhaka-ne-je-rusky-omsk-jan-ziegler
   a sakra, dal jsem tam omylem obrázek z jednoho ruského velkoměsta.

   Vymazat
  6. 0926 hele ty Okamuro: je zajímavé, že potřebu vyhrožovat má jenom Rusko a potom možná nějaké divošské kmeny v Africe .

   Když někdo zmiňuje ve své řeči atomové zbraně, předjímá, co by s nimi udělal - a je to třeba velvyslanec velké země = tak je to vyhrožování nepatřičné v politice 21. století.
   Ale v rusku je možné všechno - i návrat do století dvacátého.

   Vymazat
  7. Přišel jednou jeden blb a pronesl větu začínající slovy: "Rusko se netají tím, že má zálusk...".
   Teď už jen zbývá maličkost. Nějaké ty důkazy.

   Vymazat
  8. 9:26
   Rusko nevyhrožuje, oznamuje své obranné plány na INICIATIVY NATO a západu, pouze a jen REAGUJE.
   NATO, USA, EU, vyhrožuje, vydírá a vraždí.
   Jugoslavie, Irák, Lybie, Sýrie.
   Miliony civilistů zavražděných NÁMI!!!

   Podporujeme, teroristy, cvičíme je , zasobujeme, je, zbraněmi, poskytujeme jim, leteckou podporu, poskytujeme jim, v OSN politické krytí.


   Vymazat
  9. 8:42 tvůj argument je na úrovni mého. Dám ti facku, ty mi ji vrátíš a já tě označím za agresora. Přesně to praktikujeme ve vztahu k Rusku.

   Vymazat
  10. Ty prousáckej a NATOvskéj demente, co tak platit armádu ze svého. Ja to nepotřebuji, ale klidně dám na protiimigranskou svoloč.A ty si plať agresivní protiruské hlupáky.

   Vymazat
  11. NATo nás zatahje do stále odpornějších dobrodružství - Jugoslávie (Kosovo, Bosna , "humanitární bombardování", 2x Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán ... jen omezenec zblblý natovskou propagandou může psát takové nesmysly, co tu v úvodu zplodil či spíše opsal 8:42. Taurus

   Vymazat
  12. 8:42 Pro zjednodušení uvedu dva výroky:
   1) "Chystám se ti dát přes držku"
   2) "Když se chystáš ty, nachystám se taky"
   A teď pozor, soustřeď se: co z toho je výhrůžka (jak píšeš) a co varování? A až v tom budeš mít jasno, přečti si své odkazy ještě jednou. Pokud toto nedokážeš rozlišit, nepouštěj se do žádných diskuzí s rozumnými lidmi. Zbytečně se vystavuješ posměchu pro svou nechápavost.

   Vymazat
  13. Tobě dobře jebe!!! Víc není co napsat! Co ta naše "armáda" vlastně umí..., nic! Jen dělat bububu a nic neuděělá! Jóóó a po západácky drží emerický nefunkční samopaly!!

   Vymazat
 4. Facebook zablokoval profil IVČRN. Prý kvůli šíření hnusného VIDEA z berlínského metra
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Facebook-zablokoval-profil-IVCRN-Pry-kvuli-sireni-hnusneho-VIDEA-z-berlinskeho-metra-466320

  OdpovědětVymazat
 5. Nikde jsem nečetl, že by na nás měl Putin nějaké územní požadavky nebo nás žádal o nějaké ústupky jako první, vždy pouze reaguje a protiargumentuje, i třeba z donucení vyhrožuje. Navíc nevím co by ho tak lákalo vtrhnout např. do naší země. Snad už jen naše památky a ty tam má taky. Jinak všechno co máme my už má taky, nebo si to sežene jinde. Kde jsou doby kdy Rusové od nás potřebovali naše výrobky, lokomotivy, motorky, traktory, pletací stroje, pivo, cigarety...které už 27 let neděláme, a když se na našem území něco z toho dělá, tak nám to stejně nepatří. Na celkovém ruském zahraničním obchodu se podílíme 4% a to jsme si to číslo ještě sami snížili naším embargem. To my musíme do Ruska. Mají tam suroviny, které nám dochází. Jasně to řekla Marlene, když prohlásila, že se musí s námi o ně podělit. A my(!) ho k tomu donutíme a nebo si je vezmeme sami. A vo to podle mne de.M.Radikowski

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:20 skoda ze Putin nema zajem o Cesko, rad bych mu dal havlovce jako jsi ty, havlovci a jine zrudy by mohli vystupovat v cirkuse

   Vymazat
  2. 9.28 Z čeho usuzujete, že jsem havlovec? Chválím tu snad náš vývoj od roku 89,nebo tu chválím Havla za likvidaci našeho hospodářství? Mě musíte číst velmi pozorně Opravdu mě zajímá, jak jste na toho havlovce přišel! M.Radikowski. P.S. Vůbec nerozumíte dvojsmyslnému, to je váš problém.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 6. 8:45 Rusove nejsou mym nepritelem, takze pokud se ukazou tak je poslu za tebou aby ti zacali lecit tu tvou rusofobii, idealne nejakou hodne bolestivou lecbou

  OdpovědětVymazat
 7. PUTIN DO BERLINA, MERKLOVA NA SIBIR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0929 ale to už tady jednou bylo, a po 70 letech se můžeš podívat, kam aktéři dorazili.
   Rusko je na úrovni mnohokrát menší Itálie, HDP na hlavu má menší než ČR a Němci jsou nejsilnější ekonomikou v Evropě.
   Ale to Ti určitě nemusím opakovat, vždyť Ty to přece víš..

   Vymazat
  2. HDP..., je k hovnu! To dovede zkreslit kdejakej malej obanana z usa!

   Vymazat
 8. http://www.lidovky.cz/praktiky-ruske-justice-zaskocily-i-putina-docista-se-zblaznili-pta-se-prezident-gpn-/zpravy-svet.aspx?c=A161209_073818_ln_zahranici_ele

  Tady máte vy rusáčtí užiteční idioti ten váš ráj. Táhněte tam všichni do jednoho.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:58
   Táhni leštit kliky tý čokovopici do Fuckingtownu a nemel dokola ty chujmerovský hovadiny,Havlomamrde věcně zlitej pod vobraz!!!!

   Vymazat
  2. vlast tě (9:58) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Vymazat
 9. Nenechte se zbibnout, Rusové si jedou svoji lajnu, zrovna tak jako Američané, Němci, Francouzi nebo Poláci. Takže jsme jim u zadku - větší nepřítel je podělaný vlastní zrádce, který se ještě dostal k velení a snaží se obětovat svoje spoluobčany za vlastní prospěch. Vzpomeňte na Plzeň a Prahu 1945 a na rok 1968, ale i na rok 1938 !

  OdpovědětVymazat
 10. zase jen keci keci kecičky.Až to tady v evropě vypukne,tak amici budou sedět doma u televize a chechtat se jak jsme vypatlaní.Pokud NATO něco vyprovokuje tak jsme logicky na tapetě ,trolové,Rus se bude bránit a pěkně to sem švihnem a vyřeší vše ke spokojenosti Ruska + USA.Tady nebudeme jen čučem,protože vůbec nebudeme,HOVNOHUBOV0.Je jedno kdo to spustí,budeme v řiti.

  OdpovědětVymazat
 11. Tady se to zase zvrhlo v rádoby diskuzi s trolem, ale v zásadě jen tančíte, jak on píská.
  Bohužel k článku, nebo jeho obsahu mám výhrady.Samopalem může střílet zakopaný obranář, i útočící pěšák. A s houfnicema je to podobné- můžete je přitáhnout někam a použít coby agresor, ale také je stáhnout do týla a použít na útočící jednotky.Jinak ano, příspěvek 10:07 nejrealističtější.

  OdpovědětVymazat
 12. Vidím, že tady rozvíjíte zbytečně diskuzi s Pepkem Vyskočem alias Oracle IBM iPhone a s jeho odkazy na iDnes apod. Opakuji a zdůrazňuji znovu, diskuze s Pépem je zbytečná, je to rusofobní, ČT vygumovaný mozek bez schopnosti posuzovat realitu! Troll a lúzer.NEDISKUTOVAT!

  OdpovědětVymazat
 13. EU navrhuje, že zbrojní pas by měl být i na dětské pistolky, airsoft a paintball. Vědecký pracovník promlouvá o převratné směrnici EU o zbraních, jež má odzbrojit občany
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/EU-navrhuje-ze-zbrojni-pas-by-mel-byt-i-na-detske-pistolky-airsoft-a-paintball-Vedecky-pracovnik-promlouva-o-prevratne-smernici-EU-o-zbranich-jez-ma-odzbrojit-obcany-466358

  OdpovědětVymazat
 14. Skutečnost, že agresivní vměšování do záležitostí cizích států, podpořené vyvoláváním občanských válek a humanitárním bombardováním, praktikují pod falešnými záminkami výhradně USA a jeho spojenci, včetně nás, je prostě daná. Dokonce ani popřít to nelze. Lze pouze jen zoufale uboze lhát a lhát. Nic na tom nemůže změnit, když několik blbů oddaných zlu fanaticky, s nulovou argumentací, budou obhajovat zlo, která je ani trošku šanovat nebude. Každý krok Ruska je vždy reakcí na vlastní ohrožení. Každá agrese západních spojenců je vedena pod falešnou záminkou, po předchozích provokačních činech, což se znovu a znovu a takřka po každé, časem provalí. Tak to prostě je. Mír je nepřítelem USA. Dokonce i písně o míru s obrovským dosahem a vlivem na masy lidí, jsou nepřátelskou zbraní proti USA. John Lennon byl jako úspěšný nositel míru a mírových písní USA byrokracií pronásledován a nakonec i zlikvidován stejně, jako mnozí před ním. Trollové zla budou trollovat až do skonání světa. Je obtížné jejich nezměrnou debilitu sloužící zlu snášet. L.P.

  OdpovědětVymazat
 15. Jde o likvidaci lidského druhu. Složitě se tak děje jen proto, aby bylo snadno a jasně prokazatelné, že si za vlastní likvidaci může lidstvo výhradně samo a taky samo se té likvidace zhostí. O nic víc tu nejde. Území USA nebylo pro vůdčí úlohu k likvidaci vybráno náhodou. V žádné jiné aglomeraci se nepodařilo imigrantům zlikvidovat domorodé obyvatelstvo tak, jako v USA. Tedy doposud. Nyní je na řadě Evropa. Může být, že proces likvidace domorodců v Evropě, je pouze součástí konečného řešení otázky existence lidského druhu, za účasti výhradně lidstva samotného i s přičiněním a praktickým provedením, výhradně lidstva samotného .

  OdpovědětVymazat
 16. Na Ukrajině vystupuje Rusko coby agresor. Dle údajů, které poskytli pracovníci humanitární organizace "Člověk v tísni", téměř každý z bojovníků opolčenců (domobrany) mluvil ruským jazykem. Anglicky téměř nikdo. Je to jasný důkaz toho, že převážná část opolčenců jsou převlečení ruští vojáci. Navíc, skoro každý opolčenec měl ve výzbroji ruský kalšnikov - zbraň dodanou z Ruska. Je to podstatný rozdíl oproti ukrajinské armádě, která je převážně vyzbrojována zbraněmi z humanitární pomoci, zaslané americkou CIA.

  OdpovědětVymazat
 17. tak to máš pravdu, Rusi poväčšinou hovoria po rusky, a Novorossia bola jazykovo vždy rusky hovoriacim územím, dokonca aj Odesa je ruská, ba vraj aj KIEV spolovice hovorí po rusky, ale ktorá polovica - neviem, ostatne Waltzmann nevie po Ukrainski

  OdpovědětVymazat
 18. Já bych to s těmi houfnicemi neviděl zase tak tragicky. Poslední modernizaci si pamatuji u tanků T-72. Původně jich mělo být asi 300 a mělo to stát 20 miliard. Prachy zmizely, tanků se zmodernizovalo tuším 30. Tím cena jediného modernizovaného tanku T-72 5x překonala cenu nového M1A1 Abrams při tehdejším kurzu. Co se modernizace týká, jde tedy jen o to, kde se ještě dá něco rozkrást.

  Se šesti shrnujícími body samozřejmě nepolemizuji, to je pravda. Ovšem pochybuji o tom, že naši vojáci půjdou bojovat do Ruska. Vlastně možná půjdou, ale nejspíše to s nimi dopadne jako před 100 lety. Zkrátka opět se budou zakládat čs legie.

  OdpovědětVymazat
 19. K článku mám 2 poznámky :

  Považovat kanon za zbraň určenou k obraně a houfnici za zbraň k útoku, a z toho odvodit útočný charakter naší armády, může považovat jen člověk, který toho o armádě moc neví ...
  Každá z těchto zbraní má své charakteristické, vzájemně se doplňující, rysy a uplatnění v rámci
  vševojskové armády, a to v obraně i útoku.

  Mobilizační sklady zejí převážně prázdnotou, neboť naši politici a generalita usoudili, že nám v současnosti přece nic nehrozí ...
  Dle zpracované koncepce má být, v případě ohrožení státu, potřebná výstroj a výzbroj zakoupena. Mobilizovaní vojáci během 1-2 měsíců vycvičeni ...

  Šťastní to lidé, a my jim to platíme...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je jako sdělit,že v případě války budou stavěny obranné bunkry.

   Vymazat
 20. Já to budu počítat,jo? Tak, už tři mé příspěvky beze stopy smazány.

  OdpovědětVymazat
 21. 16:40 Je zřejmé, že i ti, kteří píší podobné koncepce ví, že je to nesmysl, ale pro většinu politiků je to "pohodlnější".
  Není-li funkční hospodářství, výchova občanů k vlastenectví, apod., není ani snaha o zabezpečení obranyschopnosti státu.
  A to není v žádném případě jen o armádě !

  OdpovědětVymazat
 22. Ano, je třeba houfnic jsou hezké a jde z nich strach. Nelze však opomenout, že je nutné chránit naše hlavní vodní plochy a řeky. Je nutné proto především zakoupit ponorky a podvodní miny.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.