Reklama

středa 7. prosince 2016

Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního zákona udělá z českých vojáků expediční sbor pro použití ve válkách po celém světě. Na obranu vlasti už nezbylo v zákoně místo! Z Česka se stane cvičební polygon americké armády?

Myslimír  
7.12.2016  AENews

Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního zákona udělá z českých vojáků expediční sbor pro použití ve válkách po celém světě. Na obranu vlasti už nezbylo v zákoně místo! Z Česka se stane cvičební polygon americké armády?


Redakce AE News přináší článek a závažné informace z Poslanecké sněmovny. V tichosti a bez pozornosti médií se chystá změna ústavního zákona o vysílání českých ozbrojených sil do zahraničí a o povolování využití území ČR pro operačně-taktické přesuny cizích vojsk, včetně poskytnutí území ČR pro cvičení cizích vojsk na území v ČR, bez specifického ustanovení, že musí jít nezbytně o společná cvičení s Armádou ČR. Zákon de facto povoluje volný pohyb cizích operačních svazů na území celé České republiky, a to bez apriorního souhlasu parlamentu, pouze na základě rozhodnutí vlády. Dochází tak paradoxně k opakování podoby Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Sovětským svazem z května roku 1970, která umožňovala sovětskému kontingentu volný pohyb vojenského tělesa s označením CA (Советская Армия) po území Československa na základě oznamovacího aktu federální vládě ČSSR. Stejně jako dnes navrhovaná novela, i tehdy mohlo federální shromáždění vyjádřit nesouhlas až ex-post ve chvíli, kdy vláda souhlas vydala.

Martin Stropnický, ministr obrany ČR.

V tichosti a bez povšimnutí médií tak skupina níže uvedených poslanců se snaží prosadit změnu ústavního zákona do takové flexibilní podoby, aby republikou mohly projíždět cizí vojenské svazy, aby mohla cizí vojska na území ČR cvičit a zároveň, aby vojska mohla převážet jakékoli zbraně, včetně nukleárních. V návrhu novely není ani mandatorní klauzule o zákazu přesunu vojsk s nukleárními hlavicemi, takže jakýkoliv přesun cizích vojsk s těmito zbraněmi nebude pod kontrolou České republiky. Novela rovněž umožní určovat způsob povolování takových přejezdů a cvičení, takže takovým způsobem může být např. oznámení na diplomatické úrovni ve chvíli, kdy vojska překročí státní hranice ČR. Novela umožní vládě libovolně tento souhlas vydat tak, jak bude zrovna potřeba, např. emailem, telefonicky anebo dokonce bianco šekem s platností na 1 rok, kdy cizí vojska mohou vyrazit na silnice kdykoliv, během platnosti tzv. „waiveru“. Stejný model je používán v Německu na přesuny amerických vojsk, které dostávají na dobu 1 roku vždy povolenku k přesunům na území Německa.

Novela je zjevnou přípravou na válku s Ruskem


Je s podivem, že se natolik spěchá s takovým zákonem ještě předtím, než se v USA ujme úřadu nový americký prezident. Kam chtějí poslanci vysílat české vojáky, když budou muset za ně už brzy platit veškeré náklady v zahraničí, protože Donald Trump už nebude NATO sponzorovat? Kde je jaká sebereflexe poslanců tomu, že v českých muničních skladech není dostatek samopalů a výzbroje pro případ plošné celonárodní mobilizace? Čím budou v případě mobilizace chránit vlast povolaní muži? Klacky? Proč se v tichosti vyváží skladové zásoby po bývalé ČSLA do zemí bývalého Sovětského svazu a na Blízký východ a doma to málo, co zůstane ve skladech, je pro jistotu „nešťastnou náhodou“ vyhozeno do povětří? Proč se neustále likviduje schopnost sebeobrany ČR? Proč se hledají cesty, jak vysílat české vojáky do ciziny a jak umožnit cizím vojskům pohyb po českém území, když nikde není ani náznak koncepce o sebeobranu státu? Český voják má snad sloužit jako „kanonenfutter“ pro cizí armádu?
Mapa cvičení Ample Strike 2016 v ČR. Letecká mapa ukazuje, že americká armáda si udělala z ČR válečný polygon na rozsáhlém území Čech a Moravy. Pozn. VK.

Níže uvedený článek jasně ukazuje, že změna ústavního zákona má naplnit cíle útočné doktríny NATO Steel Rose v původní podobě a skutečnost, že v USA se dostane k moci nový prezident, vůbec jakoby nehraje v hlavách českých poslanců roli.

Komentář -VK- 

Novela ústavního zákona udělá z České republiky vojenský protektorát


Za poslední dobu se několikrát na Novinkách a idnes.cz objevila zpráva o tom, že několik poslanců (Jana Černochová, Ivan Gabal, Jan Hamáček, David Kádner, Martin Stropnický, Marek Ženíšek) přišlo s návrhem změny ústavního zákona týkajícího se vysílání vojáků České republiky na zahraniční mise [1]. Podle předkladatelů novely je třeba zajistit, aby mohla vláda ČR dostatečně pružně reagovat na aktuální potřeby ČR, našich spojenců, případně zachraňovat občany ČR, jež jsou například uneseni ve třetích státech, viz. zde. Vysvětlení, proč je tato novela potřeba, je v předkládaném textu spousta, ale autoři se nějak zapomněli soustředit i na možné zneužití zákona. Protože jsem nabyl dojmu, že ta novela může zásadně ohrozit naši budoucnost a jelikož vláda návrh hned nesmetla ze stolu a mainstreamoví novináři se tématem hlouběji nezabývají, je to důvod se o navrhovanou novelu podrobně zajímat právě na alternativě.

Přesuny amerických vojsk po silnicích v ČR.

Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše. Navrhované změny zákona jsou následující (staré znění přeškrtnuto, nové tučným písmem):

Platné znění částí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Čl. 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.


(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky

a) o průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, jejich přeletech nad územím České republiky a o způsobu povolování jednotlivých průjezdů a přeletů,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.


(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda bez zbytečného odkladu obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

Sice je asi každému celkem jasné, co tím chtěli poslanci říci, ale pojďme si uvést explicitní příklady rozhodnutí vlády podle jednotlivých bodů.

Bývalý prostor Milovice po sovětské armádě je armádou tipován jako budoucí kasárna americké skupiny vojsk ve Střední Evropě v případě konfliktu s Ruskem. Pozn. VK.

Ad 4) nově by mohla vláda vyslat vojáky na misi bez souhlasu parlamentu (což doteď není možné díky bodu 3) a bez mandátu rady bezpečnosti OSN. Ze zákona také vypadla klauzule o obraně (své a spojenců) proti napadení. Takže se klidně může stát, že vojáci budou vysláni na útočnou misi (jelikož v navrhovaném zákoně taktéž chybí nutnost vyjádření souhlasu onoho státu, kam budou vojáci vysláni). A to už je dle mého dosti silná káva.

Ad 5) vláda si sama bez souhlasu parlamentu rozhodne, kdo bude jezdit a létat přes naše území. Prakticky může vydat bianco šek na neomezenou dobu a neomezené množství „průjezdů“. V kombinaci se 60 denní lhůtou by u nás klidně mohly nějaké posádky projíždět po neomezeně dlouhou dobu.

Cvičení Ample Strike v září tohoto roku bylo první zkouškou využití české kotliny pro úlohu přeskupování sil NATO v případném konfliktu s Ruskem. Pozn. VK.

Ad 6) zde je cítit ta drobná nuance ve formulaci „neprodleně“ (bez prodlení, ihned) a bez „zbytečného odkladu“. Proč se snaží poslanci změnit zrovna toto, když by vláda měla jednat v zájmu ČR? Pak by neměla mít problém s tím co nejdříve informovat parlament a senát. Co když vláda usoudí, že odklad informování parlamentu není zbytečný, a rozhodnutí o poslání vojáků na útočnou misi si nechá pro sebe třeba několik dní, než bude hotovo a naše země bude ve válce a ještě k tomu agresorem?

Tato novela zákona je dle mého extrémně nebezpečná a mohla by mít pro naši zem absolutně devastační účinky při jejím možném zneužití. S ohledem na obsazení vlády lidmi jezdícími si pro notičky do USA, dle mého, by nebylo takové zneužití úplně nemyslitelné. Stropnický byl s minulým branným zákonem vyhozen dveřmi, ale vrací se oknem se stejně nebezpečným zákonem (pokračování Steel Rose [2]). Tato novela nesmí projít za žádnou cenu, aby se z České republiky nestal agresor. Jelikož je celkem zřejmé, proti jaké zemi by nás „páníčkové“ poštvali, tak by to byl zároveň náš konec. A to nesmíme dopustit!

70 komentářů :

 1. Stropnický je protiruskej ksindl,hloupej člověk,blbej herec a rtotálně marnej vygumovanej politik.Jednou bude souzenm za podporu terorismu a za vlastizradu!!!!Onuce jedna odporná...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:15, píšete to správně. Dodnes se nemůžu vzpamatovat, že tento komediant může dělat ministra obrany. Po sametové komedii je tady opravdu možné úplně všechno. Toto je typický příklad.

   Smazat
  2. Naprostý souhlas. Stropnický je politický zaprodanec v ponížených službách krvelačné a zlodějské NATO!!! Jeho tupost, neznalost základních faktů, trapné výkřiky nesmyslů ukazují na naprosto zoufalý stav naší prohnilé vlády!

   Smazat
  3. To je ujetost českých lidí kteří volí ne komedianty a koblížky a koblížkove utvoří hnutí ve kterém je místo pro Stropnické, Zlatušky a ostatní šmejdy.
   Václav

   Smazat
  4. Pokud se nemýlím, tak komediant Stropnický, coby ministr obrany, prosazuje ve své funkci politiku nějakého hnutí ANO, které je vedeno jediným mužem - Babišem. Tak snad Stropnický vyskakuje podle toho jak mu hraje Babiš. Nadávejte na Stropnického a hlavně pak volte Babišovo ANO.

   Smazat
  5. Hnusne, zidovske, bradavicnate prase. Vari se na tebe voda, smejde i na tu tvoji odpornou pipinu.

   Smazat
  6. Stropnický je největší piča pod sluncem.Podívejte se na něj na zrádce.

   Smazat
  7. Anonym z 9:44 má naprostou pravdu. \Když se necháme obalamutit a volby vyhraje Ano a Americe se nic nezmění, tak posedeme v závěsu s A merikou to má již nadiktované Babiš. Proč myslíte, že byl na návštěvě v USA hned za Bělobrátkem a Sobotkou? Jsou to zrádci naší republiky.

   Smazat
  8. No pro, mne, je to, jednoduché, volte SPD Tomio Okamura a žádná "ocelová růže" prostě nebude :)

   Naše armáda bude hlídat naše hranice a naše města a ne se chystat na nějaké útočné teroristické operace v rámci NATO, jako doposud.

   No a nebo volte kobliháře, socany , pseudokřesťany a máme se na co těšit :(

   Smazat
  9. Rád bych volil SPD, ale do voleb je dlouhá doba a zastavit do té doby ksindla Stropnickýho a spol bude těžké.

   Smazat
  10. Jiná varianta nyní není.
   Díky Trumpovi jsme získali čas.
   Snad jej do 10 měsíců nestihnou odstranit a potom to bude jen a pouze na nás.
   Musí jít volit mlčící většina, jinak kobliha Stropnický dokončí svůj podíl na vlastizradě.

   Smazat
  11. Už i náčelník generálního štábu veřejně prohlásil, že na tak malou armádu máme příliš mnoho zahraničních misí. Bojeschopných vojáků máme jen pár tisíc a ti se v těch misích pořád otáčejí a všem kteří z toho mají prospěch se to líbí. Až na ty, kteří by rádi viděli zase českou armádu vyzbrojenou a vycvičenou k obraně své vlasti. Máme např. pořád kontigent několika set vojáků v Afganistánu, kde nechali Američané jen pár tisíc svých vojáků, aby jim Češi střežili jejich vojenskou základnu. A to v době, kdy naprostá většina amerických spojenců již svoje jednotky z Afganistánu stáhla.

   Smazat
  12. Lidé by mněli dávat pozor a nevolit nově vznikající strany které se tváří že jsou proti běžencům , proti EU a proti Nato, ale jsou to jen nastrčená mámítka která mají odlákat voliče od SPD.

   Smazat
  13. 16:24, přesně a třeba takový pan Penta :(
   Ten bude za peníze 💰 od Penty viset ještě na více bilboardech než koblihář Bureš :(

   Smazat
  14. elita nebo jelita většinou štabni kripl s modrou knižkou co se boji vlastniho prdu a špuntovkou by si vytřelil mozek ve službach vatikanu a juesej ale takovy je dneska trend v celem evrosajuzu čim větši kripl tim větši svině a tim větši hodnostař nikdo se pak nemuže divit že svět se prdel obratil a za nedlouho bude konečna

   Smazat
 2. voni ti američani maji tak malinkatou zemičku že musi cvičit v takovych velmocech s rozhlehlimi lany- někde přeshujic delku až jeden kilometr -jako je česko popřipadě litva ale nam vovčanum už je to jedno tahle země už patři jen vyvolenym kteři už stejně nemaji co ukrast a tak než se odstěhuji tak to chtěji alespon trošku srovnat a splundrovat aby až bude valka nemuseli překonavat byvale čezke velehory a aby mohli lepe vidět až do totalitniho ruska

  OdpovědětSmazat
 3. Ani bych to nepodsouval jako (pouze) přípravu proti Rusku. Pozemní vojska vždycky o b s a z u j í dané území. Takže to spíš vidím jako americko-německou bratrskou pomoc našim šéfíkům, moc dobře vědí, jak je lid miluje a nemají se tady o koho opřít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano souhlasím,lid je miluje.Že by v dohlednu se chystala další "bratrská pomoc"?

   Smazat
  2. Fakt jsem v listopadu 89 NETUŠIL, že

   z přátel (Na věčné časy a nikdy jinak), se stanou ti největší nepřátelé

   z nepřátel - zločinné USA, jejichž okupační armáda je rozlezlá po celém světě..

   se stanou naši spojenci a přátelé a ČR vstoupí i do agresivního NATO a bude své žoldáky posílat tam, kam páníček rozkáže... HNUS, HNUS.

   Smazat
 4. Mívám pocit,že jsem blázen a patřím do blázince, rozhlédnu se a tuším, že už tam jsem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak z mého pohledu tomu současnému ministrovi obrany trochu křivdíte !

   V nedávné televizní debatě jej Falmer nazval maskotem, což je můj častý komentář, já vždy dodávám,
   že předvolebním maskotem ANOfertu...
   A blbí voliči, spíše ženy - voličky, jej a tu sebranku volili, neboť to bylo v té žumpě politických fosílií něco nového (Bude líp...)

   Ministr obrany ČR je pouhá loutka, která prezentuje a vykonává to,co přichází z centrály NATO.

   Pokud bude zločinnou zahraniční politikou USA vytvořen nějaký nový nepřítel, opět se bude papouškovat a protestovat a dehonestovat,
   za podpory státní propagandy ta jediná pravda, čehož jsme dennodenně svědky, v tomto případu Ruské federace a především Putina...

   Smazat
 5. Kapitulace a okupace to je.
  Plus povinné "desátky " imperiu, ve formě krmiva pro Kanóny :(

  OdpovědětSmazat
 6. To je tady zase chytráků !!

  Co když se zjistí, že někde v Africe nebo Asii je teroristická buňka, která má v držení nějakou biologickou a nebo chemickou munici a chystá se na Evropu.
  Kdo podle Vás vy chytráci asi má zasáhnout a nebezpeční včas zlikvidovat ?
  Vojáci - to je snad jasné. A proč ne naši vojáci v rámci akce NATO ?
  My tam snad nepatříme a nebo se budeme jenom slunit na výsluní a práci udělá někdo jiný ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No přece Pepek Námořník ty idiote

   Smazat
  2. Dokud jsme nebyli v NATO, tak nám žádné "buňky" nehrozily, vy jeden NATO mudrlante 9:27. Od té doby, co jsme v jednom šiku s kořistnickými státy NATO, dostali jsme se do hledáčku všech ukřivděných na celém světě. Dobře nám tak. Jsme mezi americkými imperiálními půlkami jako rozteklý čípek a to jen kvůli takovým mudrcům, jako jste vy.

   Smazat
  3. Zalez gaunere 9:27

   Smazat
  4. 1057 pokud nám nic nehrozí, tak proč tady neustále brojíte a bojujete proti teroristům, kteří se dostali už do Evropy ?
   Nechcete je likvidovat někde daleko raději ? A nebo v domnění, že nám nic nehrozí tady rozpustíme armádu a budeme ležet a koukat do nebe ?
   A nebo si myslíte, že teroristi vznikly jen na základě nějakého NATO ? Vsadím se, že polovina z nich ani netuší, že něco takového existuje a už vůbec netuší, zda ČR je členem nebo není....

   Smazat
  5. UŽ JSI TU ZAS TY ČURÁKU JEDEN, KUNDISLAVSKEJ ??!!!

   Smazat
  6. Anonymní7. prosince 2016 11:05
   „1057 pokud nám nic nehrozí, tak proč tady neustále brojíte a bojujete proti teroristům, kteří se dostali už do Evropy ?“
   Nikdo neříká, že nám nic nehrozí. Ale našim prvotním úkolem je chránit vlastní území, vlastní obyvatelstvo. Do NATO jsme vstoupili na základě Charty NATO, která říká, že úkolem této organizace je ochrana území členských států. To však tato ctihodná organizace odmítá plnit, např. odvracením lodí s imigranty od evropských břehů.
   Naopak po nás požadují, abychom nasazovali své životy při prosazování ekonomických zájmů koloniálních mocností, kdekoliv po světě. Tímto bychom se dostali do postavení nesvéprávného státu, který navíc nemá zajištěnu ochranu vlastního území. P.K.

   Smazat
  7. Anonymní7. prosince 2016 9:27
   NATO je organizace určená k ochraně území smluvních států. Pro tyto úkoly má sloužit naše Česká armáda. Hlavně na vlastním území. US army plní svoje úkoly (o kterých nikdo nic neví) po celém světě. Jejich účast v NATO je jen velmi malá část jejich povinností. Avšak pro naši armádu, je účast v NATO na plný úvazek. Není nejmenší opodstatnění, abychom honili „nebezpečné buňky“ po světě. Nehledě na to, že již máme zkušenosti se spolehlivostí západních tajných služeb v určování nebezpečnosti. Viz Saddámovy atomové zbraně. P.K.

   Smazat
  8. Jak říkám NATO je na dvě věci na nic a na ho..no!!!!!! Stejně tak EU.

   Smazat
 7. 9:27 no ty ten nejvetsi������
  chef

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0943 díky za vyčerpávající odpověď, teď jsem konečně v obraze.

   Smazat
 8. TAKTO TO DOPADNE, KEĎ NIEKDE UROBIA Z KOMEDIANTA MINISTRA (A Z KAVARENSKÉHO POVAĽAČA, HRAJÚCEHO SA NA DRAMATIKA, UROBIA PREZIDENTA)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pro 9:44
   a vy Slováci jste si urobili za prezidenta člověka, který se kamarádí s fašistickou bandou v Kyjevě,
   miluje scientology a je to vůbec lidsky odporný typ,
   tak zklidni hormóny, čobole.

   Smazat
  2. Má ten "čobol" pravdu,Ty pičo,ale ani oni nejsou proti blbosti imunní...

   Smazat
  3. A koho by si navrhoval namiesto komedianta? Asi puncovaného vojenského profíka generála Pavla, že? (To by už len bola komédia).

   Smazat
 9. Vždyť je to úplně jedno. USA a EU donutili Rusko změnit válečnou doktrínu , která byla obranná. Na doktrínu práva preventivního tedy prvního úderu a to i jaderného. USA nám v Brdech postaví radar, a tím poskytli Rusúm cíl pro jednu jadernou raketu patřičné tonáže - bude po ČR. Takže armádu potřebujeme jen pro parádu stejně jako Vatikán.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1004 ty jsi ale blázínek. Podle Tebe kdyby tan radar byl jinde a ta raketa dopadla třeba někam do Německa, tak nám to pomůže a my se zachráníme ??
   Je to přece úplně jedno, kde stojí nějaký radar...

   Smazat
  2. ...už zase,Kundislave Obecný ...??!!!

   Smazat
 10. Amíci si z bezpečné dálky a výšky své vybombardují... a obsazení pěchotou, bez něhož nelze cizí území ovládnout, které stojí krev okupantů podřezávaných, topených a zapichovaných nas'anými domorodci nevybavenými pro boj s letectvem, ponechají Evropanům. Je třeba hájit proti Rusku fašizující Pobaltí, kde je v Rize nedávno odhalený pomník "vločky" upravený Z DRUHOVÁLEČNÉHO HITLEROVA TANČÍCÍHO HAKENKREUTZE; a fašizující krachující Ukrajinu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1004 Na to tam v Iráku jsou pozemní jednotky třeba z Iráku (místní) - aby nebyla americká armáda pod kritikou, že dobývá nějaké cizí území..
   Rusové to provádí přesně tak zase v Syrii.
   Co je na tom špatného ?

   Smazat
  2. ...stáhni už konečně ten svěrač a přestaň tu usrávat ty nesmyly !!!!

   Smazat
 11. Stropnický z nás chce udělat protektorát. Nehrál on někdy Hitlera ?

  OdpovědětSmazat
 12. Novela ústavy a zákonů musí jít naopak v opačném duchu: zpomalit možné válečné přípravy a ztížit překvapivé vojenské útoky (kupř. prodloužením lhůt překládání plánů ke schválení), více ztransparentnit vojenské pohyby a akce (včasným a podrobnějším informovanáním parlamentu a veřejnosti), zatáhnout do rozhodování více parlament, zúžit nasazení vojsk v zahraničí jen výlučně na základě kritérií OSN (souhlas RB OSN, souhlas státu, nikoli na základě rozhodnutí NATO ap.), ztížit a ztransparentnit pohyb a cvičení cizích vojsk přes a v ČR, oddalovat vojska od hranic, rozšiřovat a prohlubovat opatření na posílení vzájemsné důvěry (lépe navzájem poznat vojenský potenciál a tím snižovat riziko překvapení druhé strany a druhou stranou). Současně ale se zúčastňovat monitorovacích misí i případných bojových misí (na základě kritérií OSN) a trénovat tak své vojáky. Pružnější povolení se může týkat jediné věci - vysílání polních nemocnic do míst přírodních a společenských katastrof, případně též ženistů na opravy infrastruktur.

  Pro (9:27)
  Boj proti teroristickým buňkám nevedou vojáci, nýbrž policejní síly a tajné služby. Jedině idiot vyšle bombardér na teroristy v paneláku, vyšle tankový prapor na pomoc terorizované redakci, raketové vojsko proti sebevražednému atentátníkovi v davu. Pěšáci mohou pomoci hlídkovat policii na veřejných místech proti vlkům samotářům, ale jejich role bude spíše zvládnout situaci po atentátu, než mu předejít, protože odlište batoh teroristy a turisty...
  Ach, kolik má tento národ mezi sebou kreténů a zaprodanců!
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pro 1107
   Policejní složky v rozvráceném státě ?? Vždyť ani nemusí existovat, natož aby zasahovali proti nějakým teroristům s chemickou municí ..
   Když to nebezpeční přesáhne určitou mez, musí nastoupit vojáci - jinak je riziko třeba u nás v Evropě příliš vysoké.
   Mimochodem - přesně to samé dělají Rusové v Syrii. Píšeš - že jedině idiot vyšle nějaké bombardéry atd .. = ok, proč to tedy dělají Rusové v Syrii ?

   Smazat
  2. Kundislave,zacpi si ten nevymáchanej rypák čurákem páně Jandy z Evropských hovnot,ať se obšťastníte navzájem,moc to oba potřebujete...

   Smazat
  3. Anonymní7. prosince 2016 11:32
   Takže Vy předpokládáte, že v rozvrácené Evropě nebudou existovat policejní složky a bude muset nastoupit armáda. Takže armáda tedy bude a policejní složky nebudou? Myslím, že už příliš fabulujete. P.K.

   Smazat
  4. Vážení, kdyby nebylo koblížka Babiše nebylo by ani komedianta Stropnického s celou tou jeho hnusnou rodinou.
   Václav

   Smazat
  5. Pro (11:32)
   Nebuďte podlý darebácký manipulátor a dopište tu citovanou větu do konce. Je z ní zcela zřejmé, že nejde o akci za válečného stavu s oddělenými bojujícícmi stranami, ale o zásah v běžném životě klidně fungujícího státu.
   Opakuji, na zásah ať v tuzemsku či do zahraničí proti nějaké tzv. teroristické buňce se nevysílají vojáci, nýbrž (zvláštní) policejní jednotky nebo tajné služby. To jsou jednotky cvičené proti jednotlivým malým cílům a mají k tomu patřičnou výstroj a výzbroj.
   O buňce, která chystá použití ZHN, buď víte, dozvíte se, nebo nevíte a je jedno, zda jde o stát fungující či zhroucený. Buď ji máte infiltrovanou a čekáte na vhodný okamžik a to buď svými (zbylými) silami, nebo s účastí zahraničních služeb, nebo o ni nevíte, takže buď se o ní dozvíte v okamžiku použití ZHN, nebo se ona sama ozve s nějakým vyděračským požadavkem. Tak jako tak nasazujete policejní složky či tajné služby (žádná rozvědka nenechá plavat šílence se ZHN, ať už je zjistí ve spřáteleném, nebo znepřáteleném státě. Skandál, který by propukl, když by se svět dozvěděl, že agenti státu X prokazatelně nechali ve státě Y nějaké šílence použít ZHN, by příslušnému ministrovi státu X utrhl prdel. Státy si provádějí různé prasácké kousky, ale ZHN je tabu. Jejich použitím či souhlasem s jejich použitím byste se stal vyvrhelem, nemluvě o tom, že je to porušení mezinárodního práva a válečný zločin.)
   Policejní složky jsou cvičeny na zásahy s vysokou přesností, v zabydlených místech, s maximální ochranou civilů. Armádu nasazujete na jiný charakter bojů, kdy se bojuje na větší vzdálenost, na větší ploše, proti početnějším jednotkám, už nejde o buňku, ale větší jednotky, nebo armádu, o frontové boje. Armáda sice má své průzkumníky, které vysazuje do týlu protivníka, kteří bojují v podobném prostředí a podobnými metodami jako zvláštní policejní jednotky, ale rozhodně nejsou na tajnou cestu do nepřátelského prostředí vybaveni takovou technikou, kterou si mohou v pohodě dovézt policejní jednotky na místo zásahu. A nejsou ani tak důkladně vycvičení na ničení teroristické buňky jako policie, protože kromě nácviku takové akce musejí cvičit diverzní akce aj., což policie necvičí a může pilovat umění likvidace atentátníků. Sklad ZHN nelikvidujete výstřelem z kanónu, ale zlikvidujete obsluhu a ZHN dáte specialistům, aby je prozkoumali jak, kde a kým byly vyrobeny, odkud jsou suroviny atd., a teprve potom je odborně zlikvidujete a to jistě tak, aby vám ani gram neutekl do vzduchu.
   Situace v Sýrii již není situace ve spořádaném státě jako je ČR, Francie, Indonésie, Nigérie ap., kde teroristé jsou zamíchání mezi ostatním obyvatelstvem, je to regulérní válka, kde označení bojovníků islamistického státu za teroristy je chybné. Je mediální pomůckou, která plyne z předchozí činnosti řady jednotlivě působících skupinek atentátníků. Jsou to vojáci a bojují jako vojáci, tj. na frontové linii, nikoli jako atentátníci zamíchaní v nic netušícím davu.
   Pokud by Rusové zaútočili ve Moskvě na teroristickou buňku v paneláku plném lidí bombardérem, tak by to byli idioti. Avšak ani když jich měli plné kino, tak nenasadili vojsko, ale speciální jednotky, tudíž idioti nejsou. V Sýrii možná útočí Rusové a asadovci na vojáky ISIL třeba i v paneláku, ale určitě tam civilivé nejsou či nejsou o své vůli.
   Teroristické buňky nesledujete vojenskými průzkumníky, nýbrž tajnými službami a policejními silami, určitě ne z gripenu, panduru, T-72 ap.
   Nasazení vojsk v zahraničí není potřebné z hodiny na hodinu. Válka se chystá měsíce a vyslání vojsk se neřeší na Hradčanech, nýbrž v RB OSN. Teprve potom, až máte povolení od RB OSN nebo od přijímacího státu, můžete vyrazit za humna. Jinak Jste dle mezinároního práva agresor. Takže je dost času na svolání parlamentu, na pomoc v předchozím čase dodávkami výzbroje, výstroje, potravin, léků, techniky, na diplomatická jednání apod.

   Doporučuji Vám zamyslet se nad rozdílem mezi céčkovým filmem a realitou a nefabulovat nesmysly v duchu něčí propagandy.
   KR

   Smazat
  6. KR- mluvíte přesně ale do dubového dřeva.

   Smazat
 13. Soudruzi, poserte se vzteky.

  OdpovědětSmazat
 14. Zlatí komunisti!!!!!!!!!!!!!!Stropnický na hlavu a jeho Žilková aspoň 4ks migrantů do postele,levoboček stropnický-Šapiró předsedou parlamentu.To je ale povedená rodinka.Takovejch je ale víc,ne.Krauzovci,Kocábovci,Stropníkovci,Uhlovci,atd.Pak nemá byt ta republika v řiti,však to pochopíte,uvidíte,odsoudíte,pověsíte - sakra ale kdy??????????

  OdpovědětSmazat
 15. No pro, mne, je to, jednoduché, volte SPD Tomio Okamura a žádná "ocelová růže" prostě nebude :)

  Naše armáda bude hlídat naše hranice a naše města a ne se chystat na nějaké útočné teroristické operace v rámci NATO, jako doposud.

  No a nebo volte kobliháře, socany , pseudokřesťany a máme se na co těšit :(

  OdpovědětSmazat
 16. Tak máme to tu,zlikvidovaná armáda tak ako Česka i Slovenska,stali sme sa de facto okupovanov zemov a keď sa budeme chcieť brániť proti musulanskim a čiernym hordám tak nebude nás mať kto brániť ked naši žoldáci sú rozlezený po svete a cudzí žoldáci budú brániť novích pánov keď budú zavádzať chalifát.Som proti okupáciji a škoda že nie su predčasné voľby,znovu dám hlas Mariánovi Kotlebovi.

  OdpovědětSmazat
 17. Už by sa mohla aj zorganizovať medzi ľuďmi súťaž o najsympatickejšiu okupáciu: Hitlerov Wehrmacht, Sovietska armáda, USarmy,...Na Slovensku máme ešte na výber aj maďarských honvédov.
  Darmo, tu v strednej Európe to bez cudzích vojakov asi nejde. Len keby poniektorí z nás tak ochotne nekolaborovali. Vždy sa nájde odpad: dnes Stropnický, Kiska...

  OdpovědětSmazat
 18. Je to pre nás ťarcha a nutné zlo keď voly volia volov a nasledujeme najväčích volov na porážku.

  OdpovědětSmazat
 19. 17:49,zabudli sme zaradiť do súťaže o najsympatickejšiu okupáciju ešte islamskí štát,ten bude nasledovať neskôr.

  OdpovědětSmazat
 20. Přes mohutnou propagandu, nevěřím, že nějaký český voják by bezdůvodně vystřelil na ruského vojáka. To věděl už Hitler a profesionální Vládní vojsko donutil jen kopat zákopy někde v Itálii a ani v době pro něj nejhorší je nenasadil na frontu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Normální člověk bezdůvodně nevystřelí ani na zvíře.

   Smazat
 21. No, tak se jednoduše zamyslete nad tím, jestli chcete ve volbách dát hlas Babišově straně. Protože jestli vyhraje Babiš, budeme tady mít amíky usádlený na věčné časy. Ale to zřejmě potenciálním voličům ANO nevadí, když má hnutí preference přes 30%. A když se slepí s lidovcema, to bude teprve senza! Než nastane čas dalších voleb, budeme další spolkovou zemí Německa s americkým radarem a základnou. Myslete, lidi! Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:00-Pavlo, problém je, že tz. protestní strany proti stávajícím s volebním potenciálem jsou jen dvě. Okamurovci a Babišovci. Národovci a pohrobci(z minulých,doufám stran). KSČM sice volební potenciál má také ale "prohrou" p.Skály bude dále ztrácet. Soc. dem. musí projít katarzí, jako jeho volební elektorát. Vše se bude odvíjet od USA(Trumpa) a akcelerovat! Máte pravdu Pavlo, "myslete lidi"! PS. rok do voleb je dlouhá doba, zatím má můj protestní hlas Tomio.

   Smazat
  2. Miroslav Povolny7. prosince 2016 23:59
   „protestní strany proti stávajícím s volebním potenciálem jsou jen dvě. Okamurovci a Babišovci.“
   Pane Povolný, asi by bylo třeba si vyjasnit, proti čemu protestní strany protestují. Babiš je známý protestem, že „všetci kradnú“ (a on nie). Tak se to snaží napravit.
   Kdežto Okamura je známý protestem proti diktátu EU a naší úplné podřízenosti tomu, co si na nás vymyslí (např. migrační vlna). Také se to snaží napravit. Zavedením prvků přímé demokracie, aby občané měli možnost posledního slova, nad rozhodnutím politiků.
   V souladu s Vámi, i u mě má SPD-Okamura volební hlas. P.K.

   Smazat
  3. 10:53-P.K.,sám jste si odpověděl. Velké procento "protestních" voličů, tedy i nevoličů se bude rozhodovat dle Vámi naznačených priorit. Většina nevoličů asi jimi zůstane, u nich by měla šanci radikální levicová strana. Prvovoliče a mladší nevoliče může "nadchnout" Robejšek. Vším ale může "zamíchat" mezinárodní vývoj trhu a politiky. Rok je dlouhá doba.

   Smazat
  4. P.S.- je třeba počítat s určitou stálostí(setrvačností) jádra politických stran, proto "protestní" hlasy budou vždy menšina těch přemýšlivých.

   Smazat
  5. Miroslav Povolny8. prosince 2016 11:25
   „Rok je dlouhá doba.“
   Souhlasím, s tím bych diskusi ukončil:-) P.K.

   Smazat
 22. Vláda, kterou lze velmi snadno zkorumpovat, má stejné pravomoci jako Obama. Může kdykoliv zahájit válku a parlament je oprávněn jí to dodatečně schválit. Tomu se říká demokracie v praxi. Hnus, měli bychom se bránit, proč sloužit nejagresivnější válečné organizaci, není lepší se vzdát armády úplně a zajistit náš prostor bez hrozby vůči komukoliv?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.