Reklama

.

.

čtvrtek 29. prosince 2016

Velká církevní loupež ve spolupachatelství s (převážně pravicovými) politiky


Jiří Baťa
29. 12. 2016
Pokud platí to, co politici „uplácali“ jako podklad k zákonu o církevních restitucích, pak jeden z hlavních bodů je, že nárok na „vrácení“ majetků církvi (toto „vrácení“ hodně připomíná stejně lživé „vyhnání“ Němců) mají církve a náboženské subjekty, které mohou věrohodně prokázat, že na něj mají nárok a že jim byl tento majetek zabrán v období mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. Ovšem nebyli by to ani čeští (vesměs pravicoví) politici, aby tolik „ublížené a poškozené“ církvi nevyšli vstříc subjektům, kterým nebylo nic zabaveno ani zestátněno, ale také těm církvím či náboženským společnostem, které v době (od r. 1948 do r. 1990) neexistovaly, nebo vznikly až po r. 1989 (např. Apoštolská církev, dnes údajně se 7 318 členy).

 
     Přijetí zákona o církevních restitucích se jak ve veřejnosti tak i odborných kruzích střetl s ostrou kritikou a nemalými výhradami některých ustanovení a podmínek, jež zákon obsahuje. Např., že podle výsledků ČSÚ se požadované majetky církví k navrácení ukazují jako značně nadhodnocené. Další kritikou bylo konstatování,  že u některých církví může dojít až k absurdně vysokým náhradám a to až desítky tisíc Kč na každého člena církve. Takovým případem by mohla být Náboženská společnost českých unitářů 155 členů, náhrada ve výši 40 milionů, nárok 232 tisíc Kč na člena, ale stejně tak i u dalších subjektů, např. Jednota bratrská – 2156 členů, náhrada 600 mil. Kč, nárok 278 tisíc Kč na člena, Evangelická církev metodistická – 1952 členů, náhrada 370 milionů, nárok  189 tis. Kč na člena a pod.)
      Samostatnou kapitolou je však římskokatolická církev, která z celkového objemu náhrad 59 miliard, obdrží celých 80 % tedy 47,2 miliardy Kč. To by ještě nebylo to nejpodstatnější, mnohem důležitější je skutečnost, že přes dlouhodobé volání veřejnosti, nebyla v rámci přijetí zákona o církevních restitucích opět (zdárně pro církve) pozitivně vyřešena odluka církve od státu! Protože však stát vrátí 56 % majetku naturálně, bude první 3 roky (2013-2016) nadále přispívat ze státního
 rozpočtu na mzdy duchovních a administrativy těchto církví plnou částkou jako doposud, tedy 1,5 mld. korun ročně (většina těchto peněz jde na platy duchovních, pouze 6,5 % na provozní náklady a opravy církevního majetku. Od 4. roku (2017) se má částka každoročně snížit o 5% (tj. o 75 mil. Kč první rok, 71,25 mil. Kč druhý rok, 67,68 mil. Kč třetí rok atd. ).
     To znamená, že autorům zákona o církevních restitucích se (zcela jistě bez vedlejších úmyslů a nedej bože nějakých požitků) podařilo oddálit tolik potřebnou úplnou majetkovou odluku mezi církvemi a státem v Česku, ke které dojde až v roce 2030, tedy po 17 letech. Proč asi, nechť si čtenář odpoví sám, ale „opravdu nic nečestného“ v tom nehledejte!!! Navíc vyplácení ročních náhrad za nevydané nemovitosti skončí až v roce 2043, tedy  po dlouhých 30 letech (zřejmě si vzali vzor ze stejně dlouho trvající 30ti leté války). K tomu je samozřejmě zapotřebí také připočítat bonus podle míry a výše inflace. Podle předběžných výpočtů a prognóz by tak celkový objem finančních prostředků se započtením predikovaného vývoje inflace v Česku do roku 2043 mohl pro církve znamenat přísun celkem 96 mld. korun, tedy cca o 21 mld korun více, než je vypočítaný  celkový objem restitucí.  A to není vůbec málo.
     Za pozornost stojí především kritizovaná výše nároků na náhradu za nevrácený majetek, které jsou v přepočtu na jednotlivého člena nepřiměřeně vysoké, stejně jako skutečnost, že jsou vypláceny finanční prostředky i těm náboženský subjektům, které v inkriminovaném období neexistovaly (např. Apoštolská církev) nebo jim žádné majetky nebyly zabaveny. Jak tvůrcům zákona, jeho schvalovatelům, ale vlastně i stávajícím pravicovým politikům nevadí, že  jsou tím porušována lidská práva v případě nespravedlivého, nakládání a přerozdělování majetku ve vlastnictví státu, ale i neoprávněné zvýhodňování náboženských subjektů na úkor státu, na jehož majetku mají svůj významný podíl i občané ČR, že došlo a nadále dochází k poškozování občanů České republiky, s jejichž majetkem je zcela protiprávně nakládáno. Co víc, žádný politický nebo státní orgán se proti tomuto bezpráví nebrání.
     Skutečnost, že i Ústavní soud vyslovil s církevními restitucemi souhlas (žel rozdílem jednoho jediného hlasu 7:6) neznamená, že neexistuje jiná možnost se domoci práva občanů, kterým jsou protiprávně odebírány státní finanční prostředky, na kterých se svými daněmi od r. 1948 do dnešních dnů podíleli. Nápravu v těchto záležitostech sice slibovala ústy předsedy B. Sobotky sama ČSSD ve svém volebním programu, ale jak skutečnosti  nasvědčují, zůstalo jako vždy   jen u velkohubých slov. Titulek článku tedy plně vystihuje podstatu církevních restitucí jako velkorysé církevní loupeže majetku občanů ČR za vydatné asistence politiků.

14 komentářů :

 1. Neměla by církev, především katolická, prokázat, jak k tomu majetku přišla? A žádné tři nebo deset let nazpět, ale třeba od Bílé hory. Vidělo by se, že to byl majetek naloupený. Nebo jste někdy viděli flanďáky pracovat? T

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. važeny černoprdelnici jsou a budou ještě nějak roček statni zaměstnanci a jak určitě vite statni zaměstnance nedokaže zdvihnout ze židle a od žranice ani tolik dnes opěvovany soudruch babiš ktery na začatku kariery polityka snad omameny vodkou či jinym driakenm prohlašoval že by statni zaměstnanec měl take něco udělat pro stat alespon mezi svačinou a obědem nebo si snad nedjbože myslite že snad někdo kontroluje vykononnost duky vlka či tisice dalšich statnich flaterniku a černoprdelnich fanatiku ,??????????????????? a jak když k nakradeni jim stačilo že jsou svati a ti přeci nikdy nelžou natož aby kradli kor ve velkem a na statnim

   Vymazat
  2. Katolická církev není schopna listinně doložit nabytí většiny objektů do svého vlastnictví. To zjistil již císař Josef II a podřídil tzv. církevní majetek státnímu dohledu, což trvalo až do přijetí onoho ostudného zlodějského zákona. Každý špatný protispolečenský zákon se dá změnit novým zákonem. Je třeba volit jen ty strany, které slíbí vrátit majetek, uloupený katolickou církví opět zpět do majetku státu!!! Bojím se, že to např. Okamura není, stejně jako není pro vystoupení z NATO!!! Takže pozor, lidi, pozor!!!

   Vymazat
 2. sralbotka slibil za socany že sliby plni ale jak je vidět černoprdelni agent vatikaniu a ministran u katoliku nema žadne svědomi ani trošku moralky a děla mrtvi prdvi zato mu přeji lože vyvrhelovo posmrtne obcovani sdukou na pekelnem grilu a blbcum co ho volili přeji aby mu vtom pekle dělali slouhy

  OdpovědětVymazat
 3. Nejde o vrácení majetku.Církve sepsaly seznam,co
  chtějí a Duka osobně vyhlásil,že se nebudou podílet
  na zjišťování skutečnosti.Stejně tak se jedná o
  majetek církví,které v té době neexistovaly.Podle
  zákonů a ústavy nedokázaly církve prokázat majetek
  zabraný údajně komunisty a proto nemají na nic
  nárok.Neprávem získaný majetek mají vrátit.Přece
  František kardinál Tomášek řekl,že po navrácení
  kostelů už církev nemá majetkové nároky.Jeden z
  kardinálů lhal a Tomášek neměl lež v lásce.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 4. ZÁKON
  ze dne 2014,

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  § 1
  Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se zrušuje.

  § 2
  Smlouvy uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. k jeho provedení a smlouvy uzavřené podle jiných zákonů k provedení zákona č. 428/2012 Sb. se zrušují.


  Předseda vlády v. r.
  Předseda poslanecké sněmovny v. r.
  Prezident v. r.


  Důvodová zpráva:
  Zákon č. 428/2012 Sb. o církevních restitucích je nemorální, nemravný a nespravedlivý, neboť:
  1. byl přijat proti vůli většiny občanů České republiky;
  2. byl přijat bez konsenzu s opozicí;
  3. byl přijat s pomocí pravomocně odsouzeného občana, který po hlasování nastoupil výkon trestu a mandát poslance získal jen z důvodu hlasování pro tento zákon;
  4. majetek a finanční náhrady mají získat i církve a náboženské společnosti, které před r. 1989 v Československu neexistovaly nebo nepůsobily;
  5. naprostá většina majetku požadovaného k navrácení podle zákona č. 428/2012 Sb. církvím nepatří, neboť jim byla odňata již reformami císaře Josefa II. v 18. století a následně po vzniku Československé republiky v r. 1918 a po obnovení ČSR v r. 1945; církve měly majetek pouze v užívání;
  6. k zákonu nebyl vydán prováděcí předpis a nebyl vydán konkrétní seznam majetku, kterého se vydání mělo týkat, s příslušným odůvodněním;
  7. smlouvy o vydávání majetku byly uzavřeny velmi nevýhodně pro stát;
  8. výplata jakýchkoliv finančních náhrad je v současné ekonomické situaci (600 000 nezaměstnaných, schodek státního rozpočtu 112 mld. Kč a vysoké zadlužení veřejných rozpočtů) pro stát naprosto neúnosná a nepřijatelná;
  9. v celé lidské historii nebyly spáchány krutější zločiny a zahubeno více lidí než ve jménu a pod vlajkou křesťanských církví;
  10. Ježíš Kristus projevoval křesťanskou lásku k bližnímu srdcem, nikoliv majetkem.

  OdpovědětVymazat
 5. Apoštol Milouš Zeman je pravicový a nebo levicový politik?
  Dobrý katolík je prokletý ničitel naší kultury napříč politickým spektrem.
  Sněmovní kaple pak otevírá cestu ke kariéře, stačí si tam dvakrát denně po klečet*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vedení sod.dem šoupe kolena v kostelích. Tak se nedivte, že křesťan Sobotka v této věci nic neudělá.

   Vymazat
 6. Minimálně od husitských válek všichní víme, že tento majetek církev jen nakradla od poddaných formou odpustků. . Když byl našinec nepohodlný, tak se prohlásíl za kacíře a stejně se mu majetek sebral.Neustále využívá své myšlenky demagogie víry a od pradávna jen lidem blbne hlavy. Kdyby opravdu bůh existoval, tak za tento podvod (státní podvod) nejhrubšího zrna a bohužel schválen posl. sněmovnou, by musel tyto aktéry poslad do ( pekla). Tady je jasně vidět, že sněmovnu už ovládají jen namyšlené existence, které už dávno zapoměli odkud vyšli. Potřebují obyčejný lid jen k účasti na volbách. Ostatní je jim scela fuk. Co neudělají volby, tak zbytek si stejně zmanipulujem v koalicích a je opět dokonáno. Vůbec se nedivím, že je neustále ve hře případ Nešase. Tato postavička by měla dostat 105 let za tento podvod. Osvobodit trafikanty? No to snad ani náhodou. Včechno je to podvod na voliče. Další vládnoucí strana si dala do předvolebního guláše, že zvrátí výsledek restutucí. Všimněte si, že ani nehlesnou o restitucích a doslova jim klepe zadek, aby se na toto nikdo nezeptal. Jen si přehazují křesla a )trafiky) jak je v poslední době zvykem. Mám za to, že za tento podvod zaplatí a to, že jejich představitelé lobují za vyšší platy některých zaměstnanců, je jen doklad toho, že už neví, jakým způsobem by se udrželi u moci. Mám za to, že už jim zvoní hrana a dopadnou hůře jak strana bývalého Nečase. Taky si ale nic jiného nezaslouží. Ani jedna ani rduhá strana. Prostě jsou nevolitelné. Raději zvolím cokoliv jiného než bych jim dal hlas. 26 let slýcháme jen sliby a sliby. Ve skutečnosti si nepamatuji, že by bylo něco splněno. Plácají se na prsa, za zvýšení ekonomiky, jenže kdyby tam nepřišel Babiš, tak by opět vše jen rozkradli, tak jako tomu bylo v posledních 26 let. Je mi smotno z této země, je mi smotno z toho co z ní zůstalo. A to nás ještě bude kontrolovat kdejaký příprcník, co si píšeme, jaký máme nároz. Prostě diktatura v přímém přenosu. Buďme ještě rádi, že tam sedí aspoň prez. Zeman. Možná, že se snaží zachránit aspoň to něco, co z našeho rozkradeného státu zůstalo. To je aspoň politik. Takový by měl být také na min. zahraničí, jenže rozkrájet se nejde.

  OdpovědětVymazat
 7. Kdo videl Ono nocni hlasovani kde byla jen polovina obsazeni a vyhrali lotri vetsinou jednoho hlasu jeste k tomu podvodem nemusi nic cist . Hlasovani trvalo cca 1 mun vcetne rozpravy .Takovy hnuj se nevidi specielne cve vyrabovanem Cesku ktere rabovali stejni smejdi kteri hlasovali pro tento deal.Za vsim je zidovska pazoura jako vzdy

  OdpovědětVymazat
 8. Co se stalo se už nedá vrátit. Kalousek si to dobře ošetřil. Zvrat může přinést jen nová revoluce ve smirkových rukavicích. Ale s dnešní mladou generací
  se už nedá moc počítat, protože by to proběhlo na
  Faceboku a mobilech! V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 9. Kdyby zde existoval skutečně právní stát, tak by již dávno byli odsouzení všichni aktéři tohoto podvodu, který byl dosažen známou korupcí revoltujících poslanců. V tom případě by logicky mělo dojít k tomu, že restituce byla vykonána na základě spáchaného trestného činu a tudíž by měla pozbýt platnosti.

  OdpovědětVymazat
 10. Imperialisticka fasisticka organizace spolupracujici a tak i odmenovanan za sve sluzby. Z naseho.
  Zase potvrzuji , ze komunisti byli nikoliv vzdy ,ale v mnoha pripadech v pravu...

  OdpovědětVymazat
 11. Stručná hlášení k vývoji kauzy "církevní restituce" vkládají někteří občané k 9 roků starému podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20071119141816 . Škoda, že k jeho realizaci "motivovalo" politiky tak málo lidí.

  OdpovědětVymazat