Reklama

.

.

neděle 25. prosince 2016

Za Karlem Čapkem aneb Boží hod jinak

Geordyn
25. 12. 2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

 

Je 25.prosinec, den odchodu jednoho z našich významných spisovatelů, Karla Čapka.

Stalo se to v době vánočních svátků v roce 1938. V době našeho největšího národního ponížení, po zradě našich tehdejších spojenců – Francouzské republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, v nacistickém Mnichově. S přímou, velkou a neodpustitelnou usilovnost německého obyvatelstva bývalé Republiky československé. Mnichovská tragedie poznamenala český národ po všech stránkách až dodnes. A stále toto trauma nás drtí svou podlostí tehdejších aktérů – nejen Britů, Francouzů, Němců, Italů a těch, kterým s e tehdy znelíbilo žít ve společném státě s Čechy a Slováky….


I dnes touto fanglí zrady mávají ti, kterým nestačilo šedesát milionů lidských životů ve druhé světové válce, která byla v každém případě pokračováním té první / deset milionů ztracených lidských životů /.

Fangličkáři kryjící se tu funkcí ministra /jak příznačné, že KULTURY!!!/, tu funkcí tak zvané „neziskové“ organizace, kterých je u nás i jinde ve světě se stejným úkolem – zradit, mnoho. Za jidášský groš.

Několik dnů před 25. prosincem 1938, volal telefonem Čapkův dobrý známý : “ Co je s Vámi Čapku ?“

Dostal od mistra povídek, cestopisů, románů a divadelních her i výborného fotografa, tuto odpověď : „Umřel mi svět !!“

Mistr pera, pronásledován – přímo štván tehdejším tiskem druhé republiky, který vinil Čapka spoluúčastí za krach státní politiky prezidenta Eduarda Beneše vůči rozpínavosti nacistů německých i jejich páté kolony v Čechách i Moravě – henleinovců a na Slovensku a Podkarpatské Rusi jim podobných hlinkovců.

Nejen jako vždy prodejný tisk, se takto hanebně projevoval. Dokonce poštvaní jacísi studenti / jak dobové /, neváhali a před bytem Čapka vyřvávali svou zášť.

Mistr zemřel, oslaben tím vším a po slabém nachlazení na zápal plic. Gestapo ho nedostalo, jen jeho bratra Josefa – malíře a autora pohádek, kterého nacisti zahubili v koncentračním táboře těsně před koncem války.

Vzpomínky na tuto dobu nemohu mít, protože v té době mne maminka nosila v peřince.

Ale po osmi letech a později jsem v naší maličké vesnické knihovně přečetl kde co. V každé knížce byl na několika stránkách vždy razítkem otištěný nápis :

JSEM ČESKÁ KNIHA
POSILOVALA JSEM NÁROD V TĚŽKÝCH DOBÁCH
PROTO MNE ŠETŘI
DĚKUJI

V mé osobní knihovně je řada knih Čapkových. Karla i Josefa. Z jedné z nich, vydané v r. 1987 slavnou edicí Máj, patřící vydavatelství Mladá fronta – blahé paměti, Vám čtenářům Kosy, s dovolením vlka, přetisknu úvod Miloše Pohorského, který za mne dokonale ocení spisovatele lépe, než bych to dokázal já.
„Od šedivého prosincového dne v tragickém roce 1938, kdy vzal Čapek naposledy do ruky pero, už uplynulo pomalu padesát let. Z odstupu času, poznamenaného tolika převratnými událostmi, jako by však byla významnost této umělecké osobnosti ještě zřetelnější a viditelnější.
Život a dílo spisovatele Karla Čapka mají v české kultuře a v dějinách naší literatury opravdu zvláštní místo. Čapek začínal těsně před první světovou válkou. Tehdy ještě společně s bratrem Josefem, jenž se potom stal významným malířem, a pohromadě s dalšími vrstevníky hledali nové umělecké možnosti, protože ke starým formám, jež souvisely s výchovnými úkoly umění ve službách národně osvobozovacích programů a se snahami vyvolávat pokud možno podrobnou iluzí zobrazované reality, se už ztrácela důvěra. Válka však všechny snahy po generační soudržnosti rozdrobila, takže Čapek pak zůstával vlastně osamocený a navždycky stigmatizovaný katastrofou. Nikdy ho nepřestávala trápit představa, že by krásný a romantický pozemský svět a lidský život, od nepaměti zušlechťovaný prací, myšlením a kulturou, mohly být zničeny. Nikdy nad tím nepřestával pociťovat úzkost. Na válku jako na výchozí bod svého života a tvorby však reagoval jinak než třeba následující generace Nezvalova a Wolkerova. Zatímco většina mladších autorů, přicházejících do literatury po vzniku samostatné republiky, snila o tom, jak v podstatných věcech proměnit společnost ( byli totiž rozčarováni starou dobou, upínali se k revolučním nadějím a strhoval je pochod zástupů slibující vykoupení z individualismu), Karel Čapek byl vůči společným programům i vůči revolučním ideím skeptický. Záchranu života hledal v lidském srdci. Myslel neustále na člověka jako na jednotlivce. Přál si pomáhat lidem jako dobrý praktický lékař. Přidržoval se životních hodnot vycházejících z humanistických tradic – a jejich nedostatečnost a pád potom na konci meziválečného období, v předvečer války, pociťoval i jako svou osobní tragedii. Skončil zároveň s nimi.
V rozsáhlém literárním díle, zahrnujícím povídky a romány, bohatou tvorbu žurnalistickou a dramata, překlady a studie, vytvořil Karel Čapek zvláštní a originální umělecký „svět“. Stále jako by unikal do romantických dálek – snem a utopií, hravou fantazií a ironií, lyrismem touhy a melancholie – a přitom se až úporně přidržoval dané chvíle a dané životní situace a počítal s aktuálními potřebami a zájmy. Svou tvorbu s nimi chtěl Čapek i prakticky spojovat.Tento „svět“, zachycený osobitým jazykovým stylem, moderními tvary a jako podobenství současnosti, nepřestává čtenáře zajímat a vzrušovat. Zřejmě proto, že v něm vládne spisovatelova schopnost navazovat důvěrný a zvídavý kontakt s nejobyčejnějšími, nejprostšími věcmi, s jejich poezií a s jejich tajemstvím, s všedními lidskými starostmi, obavami a potěšeními, že se v něm promítá pokorná úcta, láska a obdiv, že v něm zaznívá pořád citově rozjitřená a intelektuálně bystrá úvaha o tom, jak člověku pomáhat, jak si člověk osvojuje svět, jak se sbližuje s druhými lidmi, a varování před nebezpečími, která zneklidňují lidstvo.
Jedinečnost Čapkovy osobnosti a tvorby je dosvědčována rovněž stále připomínaným významem pro kulturu světovou. Z české meziválečné literatury získal největší jméno, ovšemže vedle Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, právě Karel Čapek. Ve dvacátých letech ho nejprve proslavila jeho dramata, a Čapkem použité slovo „robot“ přešlo z jeho hry RUR dokonce do některých cizích řečí jako označení stroje podobného člověku. Později, zejména ve třicátých letech, byl známý nejenom jako prozaik a dramatik, který se dovede pozorně dívat kolem sebe a vyprávět o problémech soudobého člověka a lidstva, ale i jako reprezentant demokratické kultury evropských národů ohrožených fašismem.
Tuto jedinečnost potvrzuje i trvalý zájem čtenářů doma. Karel Čapek se vydává a čte. Jeho knížky lákají, aby se s nimi současníci znovu a znovu vyrovnávali, a mnohé stránky jeho díla vidíme dnes dokonce jasněji než v době, kdy se objevovaly poprvé. Čapek zůstává jako velký český slovesný umělec mnohostranného nadání, vynikající širokým vzděláním, schopností nacházet na nejrůznějších věcech a lidech kolem nás nové stránky a nové souvislosti, jako spisovatel s nápaditou obrazotvorností, s čerstvými smysly a s rozmanitou životní zkušeností, jako básník, který v každé větě dovede překvapit něčím nečekaným. Literární dílo Karla Čapka prostě nepřestává „žít“, abychom užili slova, které zpravidla označuje tu zvláštní formu existence starších literárních děl, když z nich určité slovo, obraz, myšlenka, motiv nebo postava přes proměny času setrvávají v paměti národní kultury. Zůstávají zřejmě proto, že v nich je obsaženo něco, co i dnešního člověka může zajímat.“

Tak toto byl úvod, který napsal pan Miloš Pohorský. Uspořádal a tímto úvodem otevřel Výbor z díla Karla Čapka, který nazval Pozdravy. Jde o rozsáhlý výbor z díla mistrova. Povídky, cestopisy doplněné autorem jedinečnými perokresbami a uzavírá ji hra o třech dějstvích MATKA. Ze které přidám strhující závěr, který hovoří naprostou současností k nám, žijícím ve století jedenadvacátém.

Ženský hlas v ampliónu Slyšte, slyšte, slyšte ! Voláme k amliónu celý svět ! Voláme lidi ! Nepřátelská letadla napadla dnes vesnici Borgo a svrhla pumy na obecnou školu. Do prchajících dětí střílela ze strojních pušek. Osmdesát dětí bylo raněno. Devatenáct dětí postříleno. Třicet pět dětí bylo výbuchem…..roztrháno.

Matka Co říkáš ? Děti ? Copak někdo zabíjí děti ?

Toni hledá na mapě. Kde to je….. kde to je….

Matka stojí jako zkamenělá. Děti ! Malé usmrkané děti !

Ticho.

Matka strhne se stěny pušku a podává ji oběma rukama Tonimu.
S velkým gestem. Jdi !


O p o n a

Dnes máme Boží hod! Copak někdo zabíjí děti?

31 komentářů :

 1. popravde - a priznávam, sa nechcelo žiť v spoločnom štáte s Čechmi ani Slovákom, teda v štáte v ktorom vládla - no - pražská elita, i zaznelo Češi peši - a dnes je to realitou,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:35 "Šťastný" to člověče ...

   Vymazat
  2. Pražská elita ? To nejsou Češi !!!

   Vymazat
  3. 8:35 , škoda že jste si při tom rozdělení ČSR

   nevzali nazpět onu menšinu, kterou jste sem po válce s takovou chutí exportovali...

   Naše společnost by tak byla homogenní a pojem -
   vyloučené lokality - neznámý.
   Stejně tak Matiční ulice, Chánov a další.

   Množí se u nás jako králíci, většina z nich nikde nepracuje a ne a ne se začlenit, že ano !

   Vymazat
  4. Zbežne som pozrel túto diskusiu a úprimne poviem, smrdí diletantstvom.
   Vznik ČSR: Štefánik šaškoval niekde vo Vladivostoku, keď z neho Masaryk s Benešom spravili ministra vojny. Vojny, ktorá končila. Úplná zhovädilosť, keď si uvedomíme, že oboch týchto pánov do vysokej politiky voviedol Štefánik. Vytvorili Československo, Nemcov "spacifikovali" novotvarom československý národ. Vlastne títo 2 géniovia už do zrodu republiky zaviedli jej koniec! Možnosť návratu Štefánika komentoval jeden z nich, tuším Masaryk: "Tak ten dráteník se nakonec vrátí a bude dělat problémy".
   Beneš mal naviac so Štefánikom problém naviac. Predrbal peniaze amerických Slovákov kdesi v Monte Carlo.
   Každopádne, Štefánikovmu návratu zabránil pád jeho lietadla. Asi sa s ním počítalo, lebo nikto z kompetentných na jeho prílet nečakal. Teda, čo sa týka Prahy.
   Keď prišlo k Mníchovskému diktátu, Beneš abdikoval a zdrhol. Potom ale v Londone reinkarnoval. Tiso zostal na Slovensku. Iste by mu bolo lepšie vo Vatikáne. Bol servilný k Hitlerovi, a zároveň autoritou kňaza v komunikácii s ním dokázal, že v 2.svet.vojne padlo rádovo menej Slovákov ako v 1. svet.vojne. Za to sa teší u Slovákov veľkej úcte. Všetci tu na Slovensku totiž vieme, že my sme v 2.svetovej vojne nemali prečo bojovať.
   Beneš sám seba nakoniec totálne zhovädil, keď pustil k válovu Gottwalda s komunistami. Treba povedať, že vtedy vo voľbách komunisti na Slovensku nevyhrali. Na Slovensko bol komunizmus leninského typu importovaný z Čiech.
   V 68-om to bol Slovák Dubček, ktorý sa postavil Novotnému, riskujúc Jáchymov.
   A 89-mu predchádzal marec 88, keď v Bratislave komunisti "polievali" Kresťanov vodnými delami. Neviem, v ktorej krčme boli vtedy Havel a jeho kumpáni.
   Rozdelenie štátu radšej nekomentujem. Ale keď tu čítam, že Slovensko si malo zobrať všetkých Cigánov, mám pocit, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa cítia schopnejší a dôležitejší ako tí ostatní.
   No, a keď to budú písať v mene Čechov, tak budú strápňovať všetkých Čechov.
   Hoši, udělejte si s tými voly pořádek.
   A ešte ako noticku uvádzam, že ČSR mohla fungovať. Posral to Pragocentrizmus. Proste tí blbečkovia ako Klaus, Dlouhý a pod. si mysleli, ako si zadvihnú, keď odfajčia Slovensko. Ale tajtrdlíci z prognostického ústavu nemôžu riadiť národné hospodárstvo! Krachlo ako Slovensko, tak aj Česko. Alebo máte pocit, že tá vízia nahradenia ornej pôdy golfovými ihriskami pochádzala z normálneho mozgu?
   Ešte dodávam takú malú informáciu, že Klaus je zaťom(manžel dcéry) Šalgoviča, komunistického papaláša, ktorý sa obesil po 89-om, event. bol obesený ŠTB.
   A tomu trkvasovi kdesi dole, čo sa hanbí za vyhnanie Židov, Čechov atp. odkazujem, nech si pozrie dejiny Židov a trebárs aj fakty 1.ČSR, ktorá vznikla namiesto 1.Č-SR.

   Vymazat
  5. Také možná fantasmagory o historii zrodu ČSR po 1. světové válce. Chápu, že autor nic nezná z knih a projevů TGM z 25 roků, které 1. světové válce předcházely. Také nezná vůbec nic z písemného díla Beneše a realitu postavení Štefánika ve Francii. Zase je mrzuty z historie Slováků, kterou on a jemu podobní nadívají zakomplexovaností z epizody nacismu, který mocenské struktury na Slovensku před r. 1939 ovládl, ale ne všechny Slováky. Vzpomínám, jak jsem 15.3. s rodiči utíkal ze Slovenska a jak se ozývala ozvěna na křik Hlinkových gardistů "nastráž" - "nestraš".

   Vymazat
 2. No však šli peši a mali na to iba 24 hodín v roku 1939 kedy ste sa konečne oslobodili tým že ste šli pod Hlinkom k nemcom. No dobre tak. Pri delení štátu v 93 ste išli na druhý raz zase vy, nikto vás nedržal a ste tam kde ste. Máte Euro a Tatry, budte štastní.

  OdpovědětVymazat
 3. Vlku ze Susice na Sumave ! (Literalni positivni kritiku.)
  Kdyz jsem byl naposled v Cesku na vylete, tak jsem ukoristil knihu, ktera se jmenuje : PRUVODCE PO DEJINACH CESKE LITERATURY.
  (Napsal to Josef Hrabak, Dusan Jerabek a
  pani Zdenka Ticha.)

  Kniha se zminuje o 200 +/- literalnich geniich, ktery cesky narod ma ! Proc je zde vyzdvihovan prave Capek, kdyz mnoho druhych ho zastini ?

  Je to nespravedlive k druhym a je to (Capek) umele vytvorena literalni velicina.
  "Matka strhne ze steny pusku, atd., a rekne jdi !"
  Tak t.j. kyc !

  Capek je velmi rozpolcena osoba, ktera utika do fantazie a studuje psychologii u kdejakeho exentrika.
  Jeho -Bila nemoc- je smesice nudy a kyce. -Valka s mloky- je zase utopie.
  Kdyz chtel bojovat proti nastupujicimu Fasismu ve 30-tych letech, tak mel hledat priciny Fasismu !
  Utopie je tradicne pro "veleduchy" (tehdejsi) prazske kavarny.

  Vlku Ty tam chradnes, na te Sumave. Nejsi narocny a v prostredi na horach + zima omezi obzor !
  (Jsem na tom lepe nez Ty , ziji na rovince (placka) a v teple.)
  nick honolulu - narocny literalni kritik.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak tady s tebou, Honolulu, teda nesouhlasim
   Capek je genius!!!!!!!!!!!!!!

   Vymazat
  2. Jestlipak víte,že Karel Čapek patřil mezi kandidáty na Nobelovu cenu ?Už jste se odrodil a literatura a novinařina není váš koníček.Táhněte k čertu !

   Vymazat
  3. 14:19 vis, anonyme, ono by te neubylo kdyby si si vymyslel aspon nick
   Anonym to jest ten co a ne nema jmeno, nony a negace a
   Nobilova cena je volovina tak tou se neohanej
   Vod tej doby co ji dostal ohava za mir, ten vrah tak je nobelova cena jen cena ostudy
   A k certu nikoho neposilej,
   Trosku se zamysli at nepises jako blbec
   Honolulu ma pravo na svuj nazor, a i kdyz s nim nesouhlasim jelikoz ja Capka povazuju za GENIA , a presto jsem slusnej
   Tak ty 14:19 si jdi umejt hubu, prevliknout se a priste se chovat slusne kdyz uz chces obcovat se slusnymi lidmi a nedelat ostudu
   Vesele Vanoce

   Vymazat
 4. Snažte se jak chcete,ale Čapka stejně nedoženete.

  OdpovědětVymazat
 5. Vlku ze Sumavy, predkladam genia reality ceske literatury. Tvoje domaci uloha je najit jmeno autora.

  Nezemru ja od prace,
  nezahynu bidou,
  nezalknu se v oratce,
  skoncim syfilidou.

  A nebo -

  Mam za pratele marnotratne muze.
  Z nas kazdy rad svou hrivnu zakopa.
  My do svych vlasu vpletame si ruze,
  a po nas...! Coz - at prijde potopa.

  On vedel uz davno o ceske vlade v dnesnich dnech a vis jak skoncil ? Zmizel ! Unesli ho UFOuni.
  Jak se jmenoval ?
  nick honolulu - udiveny literalni kritik.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to je prece veliky Gellner, Kataci (Katapulti) prece zpivaji jeho uzasne texty. "Vsichni mi lhali" se taky moc hodi aj dneska

   Vymazat
  2. No nezvestny v Halici, UFONY nevinit, zavrazdil ho franta pepa jednicka a blahoslaveny, ta zruda, Karel posledni

   Vymazat
 6. Anonymovi 8:35 zo Slovenska!
  Len tupý, nevzdelaný Slovák, ktorý neprečítal nič nielen od Karla Čapka, ale ani napr. od Boženy Němcovej, ktorá bola dobrou priateľkou štúrovcov a v Balázskych Ďarmotách sa zoznámila s Jankom Kráľom, o ktorom sa vyjadrila ako o "správnom chlapovi" a o "najväčšom slovenskom básnikovi", len teda blbec a idiot sa môže takto vyjadriť a robiť, nám, slušným a vzdelanejším Slovákom HANBU. Hanbu za to, že Slováci vyhnali nielen českých občanov s 50 korunami síce len "do Prahy" a bez všetkého majetku, ale aj okolo 60 000 židovských spoluobčanov z hitlerovského takzvaného Slovenského štátu, tých však na smrť.Anonym 8:36 - začni niečo čítať, nebuď analfabet!!!MK

  OdpovědětVymazat
 7. Oprava: V Balážskych...anonym 8:35...MK

  OdpovědětVymazat
 8. Me se na Capkovi mimo jine libi ze byl proti kapitalismu a BYL PRO ZNARODNENI! Toto kavarna, cesti pseudokapitaliste a podobna svoloc bud v hlouposti nevi a nebo spis supressuji aby se to nedozvedela v cenzure drzena ceska verejnost

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Karel Čapek odpověděl kdysi na otázku "Proč nejsem komunistou?" jednoduše: "Protože jsem na straně chudých!" Čapkova odpověd je samozřejmě čapkovská a podmíněná a limitovaná nejen Čapkem a otcovskou postavou TGM na pozadí, ale i dobově a lokálně. Nelze ji univerzalizovat, zvláště pokud se univerzalizace považuje za univerzálně chybnou. Zařazena do historických souvislostí má svou nedostačující platnost, jinak je pouze plytká a alibistická. Neodpověděl jednoduše, ale zjednodušeně. "Převraťte společnost čímkoli navrch -- chudí padnou zase ke dnu a nanejvýše k nim přibudou jiní." Chudoba není v jeho očích kategorií ideologickou, ale existenciální, je kusem našeho údělu".

   Pesimismus tohoto, jednoduše nepravdivého, bohorovně deterministického tvrzení o nepohnutelné a nezměnitelné Nadhistorii a nezhojitelném hříchu dědičném, je právě tím zpolitizovaným alibismem a to co z něj vychází je zase jen konformní program pro údržbu a držbu stávajícího. Čapek sociální filosof nedosahuje úrovně Čapka spisovatele. Jeho povrchnost a chtěná krátkozrakost mu bránila vyjít z Hradního autismu a rozlišovat. TGM předložil "Otázku sociální" a vzhlížející Podhradí dále nechtělo. Karel Čapek vystačil vlastně s chlapácky hlučícími karlínskými stalinisty a jejich dunivou putykářskou parodií ve formě užmoulaného kapesního marxismu, s výrobci radikalizujících hesel a plakátových vizí v takřka denodenním oportunismu kompartaje a jejich protiváhou, jimiž byla část levicových intelektuálů a umělců, kteří neuměli vidět realitu zmrzačeného bolševismu, anebo se jim to psychologicky nevyplácelo. Čapek vidí jen kompartaj, která je v dohledu, proto nejen vlastně neodpovídá na otázku proč není komunistou, ale dokonce ani na otázku proč není členem KSČ. Také hrůzy sovětského dění v bývalém Rusku znát nechce. Oč dále byl Orwell. "Převraťte společnost čímkoli navrch -- chudí padnou zase ke dnu a nanejvýše k nim přibudou jiní " - dnes je snadné vidět nepravdivost tohoto tvzení. Odvolávat se v tomto na Čapka, znamená usvědčení z omylu.
   - See more at: http://blisty.cz/art/48277.html#sthash.QfiEwP6y.dpuf

   Vymazat
 9. Horni Dolni, (12:10) sklanim se v obdivu !
  Ano, byl to Geller, ale jeho nezvestnost je stejne zahada.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, no zahada? V te valce co zacali ti svine Habsburkove, zarvalo 15 milionu chudaku vojaku. Je tedy vysoce pravdepodobne ze nekde umrz, zemrel, slap na minu
   Jako miliony dalsich
   Staci ze muzu pivo sve piti
   Horici tabak nezhasne

   Ale Honolulu, rad bych s tebou dal polemizoval o Capkovi. (At si trol mysli ze mame rozdvojeni odobnosti kdyz jsme holt srostli bokama, jointed at the hip)
   Zacni Josefem Capkem ten kdyz psal tak mi to fakt prijde jako intelektuzovani a navic depresivni, jako jeho Kulhavy Poutnik
   Ale Karel je genius, proste genius
   Ale uznavam ze za geniusidu platil, a to tim ze jako chlap byl mekej, neni z nej citit Haskovska a Jiraskovska chlapska sila
   A ma v sobe subservitu mocnym a bohatym, spoustu jeho pribehu resil nakonec tak ze nekdo bohaty to vyresil, Prvni Parta, Zlocin na Poste, to s kradezema Kaktusu
   Takze tak
   Premyslel jsem o tom, nerad bych te nastval, ty muj dvojniku :-) ale na Capka mam i pres jeho chyby velmi pozitivni nazor, je to GENIUS
   Tak tuhle odpoved jsem pro tebe a jine vymyslel 24 hodin, uf to je fuska premyslet

   Vymazat
 10. Horní Dolní děkuji a Slovákům kde mám více přátel než v Čechách, hlupáky najdete na celém světě. Po druhé světové válce dále se ve společném státě více investovalo na Slovensku, což bylo ve společném státě správné, protože v Čechách byl průmysl rozvinutý již z dob Rakousko Uherska. To že jsme se příčinou parazitů rozešli nemůže být důvodem k tou abychom se nenáviděli, vždyť v každé rodině v Čechách máme nějakého člena Slováka. Co se týče spisovatelů a jiných umělců, je potřeba je posuzovat podle doby ve které žily a samozřejmě velikáni jsou nadčasový a v tom je jejich genialita, jsou to výjmeční lidé. Kapitalismus je ve své podstatě parazitycký a v budoucnu neobhajitelný, proto kdo si v něm lebedí je také trochu parazit. Mě se daří takže jsem také trochu parazit, proto se snažím svým pracovitým zaměstnancům co můžu pomoci. Jsem jak se říká dítě štěstěny na co šáhnu to se mi daří, proto mám pracovité lidi v úctě. Včera mě potěšil pořad s jedním cca čtrnáctiletým chlapcem z Prostějova, který posuzuje rozhodnutí zastupitelstva a zveřejňuje koho platí za nic a další jejich švindly. Nechtěli mu podávat informace, že je nezletilý, tak to dal k soudu a soud rozhodl v jeho prospěch. Prosím někoho z redakce NR aby část z tohoto pořadu V. Moravce uvedeného 24.12. dal na tyto stránky, je to úžasně pozitivní příklad.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasim ze je skoda Ceskoslovenska
   Slovaci jsou prima
   Potkal jsem stovku uzasnych
   A jednoho blbyho
   Ale sto ku jednomu je uzasne skore
   Habsbursti vrazi jsou vrazi
   A kapitalusmus je svinstvo

   Vymazat
 11. 14:19... Nobelova cena ? Tu prece dostal i Nelson Mandela a Obama - ta je stale dulezitejsi a "dulezitejsi"..
  Mam jit k certu ? Rad jsou zajimavejsi ?
  A to znate ? "Prislovy nas k pravde vize z nouze pes si kulky lize". To napsal jeden opravdovy literalni gigant pro vas. Vlku nestavej nam umele vytvorene modly, nebo skoncime u Kafky a Cesi podlehnou depresim a mlokum.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Presne, nobelovka uz neni to co chtel Alfred Dynamit Nobel
   Nobelovka je zprofanovana
   Na to tu psal driv nez jsem cet Honolulovo odpoved.
   Nu neni divu ze ja a Honolulu myslime stejne kdyz holt podle trola jsme stejna osoba strostla bokem

   Vymazat
  2. Honolulu, i Mloci byli genialni! Ti capkovi, to o kapitanovi v Tichem Oceane.
   Ale Honolulu mam pro tebe taky hadanku
   Kdo napsal, a to moc nevyucujou

   Hovno smrdi vzdycky
   ------------

   Dokonci basen
   To neni vtip
   Je to velky obrozenec

   Vymazat
 12. Vy secteli literalni "giganti", vite o tom, ze dnes 25:12. je SOL INVICTUS ?
  A prave dnes se da nejsnadneji nahlednout do budoucnosti vasi a do budoucnosti narodni..(Zatim vse OK ! Ani mloci ani Bila nemoc neni ohlasena.)
  To by jste se ale museli naucit PTAT.
  Koncim jdu nahlizet.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 13. Ad 11:11
  Ze Slovenska byli vyváženi Češi,kteří mohli sebou mít ne 50,- korun, ale 500,- korun. Toto vyvážení organizovala Železniční Hlinkova garda, které byl velitelem otec (původním povoláním učitel,posléze poslanec Slovenského sněmu) někdejšího politika Jána Čarnogurského. K 9:44 bych chtěl dodat, že to nebylo za pátera Hlinku, ale až za pátera Tisa.
  Morave

  OdpovědětVymazat
 14. Ja ted obevil Kollara, dalsi genius
  Stuj noho
  Posvatna jsou mista kamkoliv kracis
  Slavy dcera

  At zijou bratri Slovaci
  At zijiu bratri Slovane
  At zije Slovanstvo
  At ziji bratri Polaci
  At ziji bratri Rusove

  Madelkejn dolej vina
  Nemecko uz dohasina

  OdpovědětVymazat
 15. Při dnešní náhradě novinářů medialikzátory je vhodné připomenout, že K.Čapek byl i novinář předválečných Lidovek, a ty byly novinami a ne pouhou makulaturou. Nebyla to dojná kráva na peníze, ze které se musí prachy vytřískat i za cenu lidi zabíjejícího lhaného slova. Novináři vymřeli, aspoň ti v zajetí establišmentu. Kde jsou doby Havlíčků a Čapků?

  OdpovědětVymazat