Reklama

.

.

pátek 20. ledna 2017

Asociácia slovenských vojakov sa viac nebude podielať na spolupráci so subjektom zrady a dehonestovania národa a suverenity SR, ktorú predstavuje MO SR

20. 1. 2017       Hlavné správy
Asociácia slovenských vojakov (ASV) jednostranne vypovedá zmluvu o spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (MO SR). Predseda asociácie Jozef Žarnovičan dôvod vypovedania zmluvy zdôvodnil a jeho vyjadrenia vám prinášame v plnom znení: Predseda ASV jednostranne vypovedá zmluvu o spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky č. 53 RMO zo dňa 12. 6. 1995. Dôvod vypovedania zmluvy je neochota komunikovať a tiež z dôvodu neschopnosti zabezpečenia systému obrany Slovenskej republiky, zdôvodu prepúšťania ochrany suverenity štátu zahraničným agentom z mimovládnych organizácií napojených na MO SR az dôvodu vlastizradnej činnosti, vykonávanej na politickú objednávku strany SNS, SMER, MOST-HÍD.


Politicko-fašitické zoskupenie mimovládních organizácií koná proti záujmom občanov SR, priamo provokuje globálny vojenský konflikt a zaťahuje Slovenských občanov do hroziaceho globálneho vojenského konfliktu, podporujúc tak korporátno-fašitické ciele vojensko-priemyslového komplexu.

Vyslaním slovenských vojakov na hranice s Ruskou federáciou sme sa zaradili medzi bandu vojnových štváčov a v prípade tohoto hrozného krvavého konfliktu, bude náš národ a mnoho ďalších odsúdených na zánik. Tento vlastizradný akt ministra obrany, nominanta SNS, odporuje akejkoľvek vojenskej logike a princípom humanity.

Minister obrany by mal byť okamžite obvinený z trestného činu terorizmu a extrémizmu podľa platného zákona a odstúpiť z funkcie. Asociácia slovenských vojakov dôrazne žiada ministra obrany Petera Gajdoša, aby okamžite ukončil akúkoľvek spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktoré vedú psychologickú vojnu na území Slovenska, presadzujúc vojenský nátlak prostredníctvom NATO na Ruskú federáciu. Tieto extrémistické mimovládne organizácie okupujú ministerstvo obrany aktívne vrámci priamej spolupráce a nepriamo pomocou nastrčených zahraničných agentov na rôznych urovniach riadenia MO SR, ktorých jedinou činnosťou je lobisticky zabezpečiť účasť Slovenskej republiky v koalícii západného korporátmo-faštizmu pod hlavičkou teroristickej organizácie NATO a tieňovej vlády USA v agresii proti Ruskému národu.

Táto za zahraničné peniaze vybudovaná mimovládna štruktúra s pochybným a tajným pro-fašitickým financovaním, diktuje bezpečnostnú politku nášmu štátu a prostredníctvom MO SR a vládnych strán SNS, SMER, MOST-HÍD a ďalších opozičných strán, podporujúcich tieto aktivity nás vedú do globálneho konfliktu, po ktorom už nebude demokracie ani humanity.

Ďalej vyzývam predsedu strany SNS Andreja Danka, aby sa zasadil o zrušenie rozkazu MO SR k vyslaniu slovenkých vojakov do Pobaltia na hranice s Ruskou federáciou, pre účely provokácie vojenského konfliktu paktu NATO s Ruskou federáciou. Tento akt robí zo Slovenska nepriateľa Ruskej federácie a priamo zaraďuje Slovensko k vojnovým fašistickým štváčom a robí z neho medzinárodného teroristu a agresora. Ak to pán Danko nevykoná, mal by okamžite rezignovať na post predsedu Národnej rady SR a rovnako by mal okamžite opustiť z funkciu predsedu SNS, kedže tento vlastizdradný akt nemá nič spoločné so záujmami Slovenského národa, jeho bezpečnosťou a jeho potrebami.

MO SR nielenže nereaguje na podnety, výzvy a žiadosti, ale súčasné vedenie MO SR naďalej pokračuje v režime úplneho rozkladania Slovenskej armády, premenovanej na OSSR. Tento rozklad započal v r. 1998 a pokračuje na objednávku vojensko-priemyselného koplexu, ktorý operuje predovšetkým z územia USA a je politicky a lobisticky podporovaný zahraničnými agentami aj prostredníctvom mimovládnych organizácii na Slovensku.

Mimovládne organizácie, ktoré okupujú MO SR na rôznych úrovniach, majú blízko k Sorošovských nadáciám, ktoré budú čoskoro medzinárodným spoločenstvom uznané za teroristické organizácie, kedže nielen podnecujú a podporujú k farebným revolúciám po celom svete, ale predovšetkým vykonávajú podvratnú činnosť proti suverénnym vládam národných štátov v prospech globalistov skrývajúcich sa v korporátno-fašitických organizáciách ako sú vojensko-priemyslový komplex, NATO, rovnako aj najvyššie vedenie EÚ, čím páchajú hromadné porušenia mnohých národných a medzinárodných zákonov. Táto skupina renegátov má na svedomí stovky tisíc životov nevinných civilistov po celom svete a musia byť súdení novým medzinárodným spoločesntvom nezávislých štátov.

Neschopnosť zabezpečenia obrany a ochrany občanov SR sa prejavuje nielen v malých počtoch bojaschopných jednotiek OSSR, ale predovšetkým v odstraňovaní vojenských spôsobilostí, v neschopnosti ich nahradiť, ako aj v neschopnosti reagovať na bezpečnostné riziká vo svete, účinnou národnou obrannou doktrínou. Namiesto toho je vytvorená doktrína vyvedenia slovenských vojakov pre účely vojenských ťažení NATO.

OSSR sú nadaľej nebojaschopné a majú nízke vojenské spôsobilosti vo väčšine strategických vojenských segmentoch pre vedenie obranných operácií na území SR. Tieto nespôsobilosti sú ospravedlňované sice vycvičeným, ale malým počtom vojenských špecialistov, ktorí sú cvičení výhradne pre vyvedenie na vojenské ťaženia organizácie NATO.

Výcvik jednotiek OSSR je zameraný výhradne pre potreby vojenských misií NATO, ktorá sa neriadi mediznárodným právom a má byť preto správne považovaná za svetovú teroristickú organizáciu. Vojenské jednotky OSSR, ktoré sú plánované na vojenské misie NATO majú štandardné logistické vybavenie, výstroj, výzbroj, renovované výcvikové priestory a potrebný pravidelný vševojskový a odborný výcvik. Ostatné vojenské jednotky, ktoré tvoria väčšinu OSSR a ktoré ostávajú pre potreby obrany a ochrany občanov SR, sú silno poddimenzované vo všetkých oblastiach, nielen v zastaralej výzbroji a výstroja, no predovšetkým úplne absentuje logistikcký a efektívny riadiaci systém a ten stávajúci je maximálne neefektívny pre potreby Slovenskej armády, čo je pre fungovanie každej armády strategický prvok zabezpečenia. Špeciálna vojenská technika je síce pre vedenie obranných operácií dôležitá, avšak aj na tú už naša armáda nemá výcvikový systém a je úplne odkázaná na plnú logistickú podporu dodávateľského štátu, ktorý nám špeciálnu techniku odpredá, čím sa akýkoľvek nákup niekoľkonásobne predražuje.

Odovzdávame svoju odbornú spôsobilosť vyškolovať vlastných odborníkov vo vlastnej kompetencii, čo je nielen lacnejšie, ale predovšetkým pod úplnou kontrolou nášho štátu. V čase, keď okolité štáty posilňujú vlastné armády, zvyšujú počty vojakov, skvalitňujú sociálne podmienky slúžiaciach vojakov, zefektívňujú náborový program, aby o službu v armáde bol dostatočný záujem, modernizujú výzbroj, skvalitňujú výcvik, budujú logistické zázemie, vytvárajú orgány územnej obrany, Slovenská republika sa správa ako samovrah. Môže to viesť len k jedinej veci a to k zániku štátu. A zlikvidujú ho takíto, jako sú práve teraz pri moci.

Už ani kedysi stabilizujúci a motivujúci kariérny zákon „vypracovaný s pomocou Asociácie slovenských vojakov v 90. rokoch, bol rozložený na spleť podivných fomulácií, ktoré vnášajú nestabilitu a neistotu čo sa týka zachovania hlavne strategických vojenských odborností, ktoré boli vyučované na už zrušených vojenských stredných odborných školách.

Ministerstvo obrany počas vedenia predchádzajúich ministrov a pokračujúc p. Gajdošom, nominatom SNS, nakupujú predraženú špeciálnu vojenskú techniku, bez akéhokoľvek logistického zázemia, bez akejkoľvek ekonomickej odplaty dodávateľa vo forme offsetov a predovšetkým tak odčerpávajú kriticky malý rozpočet OSSR na zabezpečenie obrany vlasti.

Vojenské školstvo OSSR je rozložené a jeho ostatky nie sú schopné zabezpečiť stabilizáciu odborností v OSSR, ktoré každým rokom tejto nečinnosti nenávratne odchádzajú a budovanie základných odborných spôsobilostí je bez úplnej reorganizácie školstva a znovuzavedenia odborných vojenských škol prakticky nemožné.

Aktívne zálohy sú úplne nefunkčné. Civilná ochrana prakticky neexistuje, okrem predpisov a tabuliek na ministerstve vnútra. Domobrana, ani podobné zložky obrany obyvateľstva , ktoré by ju mohli operatívne zastúpiť niesú ani len v stratégii obrany štátu.

Armáda je v tak úbohom stave, že akékoľvek ďalšie definovanie problémov a návrhov riešení je pri súčasnom vedení MOSR pod záštitou SNS a aktuálnej vládnej moci SMERU ďalej úplne zbytočné. Akékoľvek nákupy MO SR , ktoré sa teraz dejú sú tendenčné, predražené a zbytočné. Jediné čo sa týmito nákupmi rieši je uspokojenie chamtivosti lobistických skupin združujúcich sa okolo MO SR, ktoré žijú z provízií za nákup vojenskej techniky. Na ostatných nákupoch nevojenského materiálu sa zas priživujú provládne podnikatelské subjekty, ktoré armádny rozpočet cicajú úplne rovnako. Pokiaľ by sa preverovali všetky zmluvy o nákupoch a politikom a ministrom by bola priznaná zodpovednosť za zverené štatne zdroje, musel by ísť do väzenia každý minister obrany po r. 1998.

Zmluva o spolupráci medzi MO SR a ASV bola podpísaná ako jedna z prvých zmlúv o spolupráci MO SR s organizáciou vojakov z povolania a vojakov v zálohe. Hlavná úloha ASV bola formulovaná od začiatku a je platná doteraz „za každých okolností všestranne napomôcť Slovensku pri ochrane a obrane jeho zvrchovanosti, demokracie a ľudských práv“.

V roku 1994 v decembri v dôsledku toho, že SNS sa stalo vládnou stranou a pripadol jej rezort obrany, sa členovia ASV dostali do vrcholových funkcií v armáde a mali tak možnosť priamo ovplyvňovať dianie v armáde a realizovať niektoré zo svojich plánov. Politici a ministri sa zúčastňovali snemov ASV a načúvali ich myšlienkam pre ďalšie svoje rozhodovanie vo svojich rezortech v oblasti bezpečnosti.

ASV stála pri dôležitých reformách v armáde, ktorých dôsledky boli až donedávna viditeľné, bohužial predstavitelia ministrov obrany od r. 1998 pomaly likvidovali všetko čo bolo po vzniku samostatného Slovenska v našej armáde vybudované.

ASV sa viac nebude podielať na spolupráci so subjektom zrady a dehonestovania národa a suverenity Slovenkej republiky, ktorú predstavuje MO SR a strana SNS za aktuálneho vedenia Andreja Danka. Rovnako sa dištancuje od spolupráce so stranou KDH, ktorá bola spájaná s ASV kvôli niekorým už nebohým členom ASV, táto politická strana nemá s demokraciou ani kresťanstvom okrem návzvu spoločné vôbec nič.

Príde čas a nieje tak ďaleko, kedy bude mať Slovensko národnú vládu odolnú voči nadnárodným fašitickým korporátnym a globalistickým tlakom, jasne definovanú spojeneckú zmluvu so silnými a spoľahlivými štatmi a silnú národnú obrannú armádu pripravnú chrániť vlastných občanov. Dovtedy pripomínam ministrovi obrany, predsedovi SNS, ostatným poslancom, ministrom, priemérovi a prezidentovi, že sú služobníkmi každého slovenského občana a majú svoju moc len prepožičanú. Stále majú čas, aj keď sa už kráti, k tomu, aby preukázali, prečo dostali dôveru slovenského ľudu kobhajobe záujmov všetkých nás – občanov SR. Šancí bolo niekoľko, táto je posledná!

11 komentářů :

 1. Celej tenhle clanek se da ohodnotit 3 jednoduchyma slovama:VELA-ZBYTOCNYCH-PINDOV !
  Pan Zarnovican at sebere partu spravnackej muzu a at zacne neco konecne delat-nejvyssi cas!
  Pindanim se rezimy neodstranujou,pindani celej problem jenom rozmazava jak hovno po kosili...
  Cestnejsi pro muze je umrit vestoje s botama na nohou jak se upindat k smrti :-)))))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (20:12):
   Radílku!, tak předsedovi Jozefu Žarnovičanovi přestaňte kázat, co by měl, a konejte třeba vy! Tedy, pokud s ním souhlasíte. Jinak jste od toho "pindání" vzdálen nerozeznatelně i vy. On však - na rozdíl od vás - formuluje věcně.
   Jozef Žarnovičan realisticky popisuje stav věcí veřejných a tímto oslovuje slovenskou veřejnost. Není ani revolucionářem ani anarchistou. Aby podle vašich představ "umřel správňajcky vestoje s botama na nohou" ...

   Vymazat
 2. Kdyby nebylo našich spojenců z SS a SA, případně "duševních a bdělých velikánů" jako je Jakub Janda, generál Pavel, "odborníků na ruskou problematiku" jako je Romancev, Fištejn, Dvořák, Kolář a další, Rusko již stojí se svojí armádou ve Francii!!

  Nesmíme zapomenout na hrdinskou ukrajinskou armádu, která již přes dva roky brání evropské hodnoty a demokracii, proti ruským agresivním hordám!!

  Vivat Ukrajina, EU, SS, SA, Evropské hodnoty a další organizace, kterým vděčíme za naši svobodu!!

  :-)))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi ubohej posera. Tak jsi sem napsal svůj obvyklej žvást, a tím diskuze k tomuto článku skončily. Nikdo další už sem k tomu nic nenapíše. Ani ty jsi nenapsal k článku názor - co píšeš, je sračka- Blbej žvást vypatlanýho, zfetovanýho ubožáka. Jsi teď spokojenej? A jestli to napsal někdo jako vtip, je to hodně blbej, ubohej vtip. Lidi, kteří sem píší ty články v dobré víře, že nás pomáhají informovat, si nezaslouží, aby diskuze k nim kazily takový hovada. Když nic k článku nemáš, strči si obě ruce do prdele a nepiš nic - to nedokážeš?

   Vymazat
  2. Nedelal bych si z UA army moc srandu!!! Mozna to nevie,ale ve spolupraci s poradci z SSA uz jejich tym specialistu zacal vyvijet novou,straslivou vybusnivu a ekvivalentem silenejsim nez zastarale jadrove zbrane. Nema byt zjistitelna zadnou detekcni technologii. Je vyrobena z hovna. A hoooodne pokrocili!Podle poslednich sprav uz jsou na hranici 50%.
   Jeste pry trochu smrdi ale da se uz naformovat!:-)

   Vymazat
  3. Boze muj ty si oslik.... Ze s tebou tata radeji neochcal plotek...!!!! Ale po takovych ,jak jsi ty,brzo pujdeme.....!!!!!

   Vymazat
 3. Stejné jako v ČR!Fašistické neziskovky a vlastizrádní politici!

  OdpovědětVymazat
 4. Tak jak?! -nikdo uz nemini dat panu Zarnovicanovi za pravdu?
  Ten pan ma recht,vi o cem pise ale nema jasno jak to vyresit. Tenhle problem psanim vyresit nelze! A pak ten magor Danko-cerstvej kapitan...
  Plivanec do ksichtu vsem vojakum Slovenska,a nejen jim.
  Presne tak jak pise pan Zarnovican-ma to dobre precteny-ten bordel a spina co se postarala o ztratu bojeschopnosti Slovenske armady!
  Ale zmenit to od zakladu a vycistit ten bordel a po zaskuze potrestat to opravdu "pindanim" nepujde. To chce jiny cistici prostredky!..

  OdpovědětVymazat
 5. Vidím,že na Slovensku je to stejné,jako u nás.Doma
  je Sobotka slovním hrdinou a v Bruseli v hlubokém
  předklonu.Fico doma rozeřvaný a potají kolaborant.
  Orbán zůstane sám,jako každý,kdo se chce radovat
  ze spokojeného života.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 6. Slovensky minister obrany,hanba Slovenska,ktory rozdava hodnosti politikom,bez zasluh...tu sme dospeli a sme hrdy,ze sme v krvavom spolku NATO.Predajni politici Slovenska !

  OdpovědětVymazat
 7. no nie je to len na Slovensku a v Česku, - jednoducho sme v NATO a je to - čo teraz no - doknca aj vrtľníky sme kúpili emerické - lenže nemôžu lietať lebo veľmo mrzne ....fakt

  OdpovědětVymazat