Reklama

úterý 3. ledna 2017

Berlín - další falešná vlajka Lidé, probuďte se! Vaše vlastní západní vlády vás zabíjejí.

Peter Koenig
3.1. 2017  Zvědavec 
Nemilosrdná spoluvina států
Náhodné zabití, za kterým stojí západní tajné služby - 12 mrtvých a asi 40 zraněných je výsledkem posledního útoku pod falešnou vlajkou v Berlíně, kdy 19. prosince vjel kamion do prostoru vánočního trhu na berlínském náměstí Bretscheideplatz, poblíž luxusního hotelu Kurfuerstendamm. Je to „déjà vu“ události, k níž došlo dokonce ani ne před půl rokem, když ve francouzském městě Nice kamion kosil 14. července hordy lidí, kteří slavili národní svátek - pád Bastily. 

V Berlíně byl za prvního „viníka“ označen Pákistánec, který zřejmě „unikl.“ Když se později objevil a dokázal svou nevinu, museli ho nechat jít. V kabině kamionu byl nalezen mrtvý muž polského původu. Nemohl být obviněn, protože byl mrtvý. Potom bylo stíhání pozastaveno až do doby, kdy byly jako zázrakem o den později nalezeny v náklaďáku doklady totožnosti muže tuniské národnosti Anise Amriho (24 let). Jak je běžné u těchto teroristů, rádi po sobě zanechávají doklady totožnosti. Zdá se, že to je součást jejich strategie - být dopadeni a zabiti. Nyní zde byl opět „podezřelý“, kterého mohli pronásledovat po celé Evropě.

A opět jako zázrakem se 23. prosince, ve tři hodiny ráno, Anis Amri objevil na náměstí v Miláně, kde se údajně dostal do konfrontace se dvěma policisty, kteří tvrdili, že vytáhl zbraň, když v tom ho jeden z policistů zastřelil. Žádný svědek, žádný důkaz. Dva italští policisté zabili mladého muže, o kterém - jak tvrdí - neměli ani tušení, kdo to je. Ti policisté se stali doslova přes noc hrdiny. Nový Italský premiér Paolo Gentiloni jim poděkoval a pogratuloval; a stejně tak paní Merkelová a ministr vnitra Thomas de Maizière.

Stále dokola pořád stejný vzor. MRTVÝ MUŽ NEMŮŽE MLUVIT. Je to jako v Paříži (Charlie Hebdo a Bataclan), Nice, Bruselu, Mnichově, Orlandu na Floridě; San Bernardinu v Kalifornii… stále dokola, znovu a znovu - a znovu. Vypadá to, že „vítězem“ je nápad „vjet do oslavujícího davu“, přesná kopie masakru ze 14. července v Nice. A na konci je označený „muslimský“ terorista zabit. Žádný další svědek.

Lidé, probuďte se! Vaše vlastní západní vlády vás zabíjejí.

 Používají své vlastní tajné služby, jejichž jádrem je CIA, Mossad a MI6, a spolupracují se skupinami podobného typu a s elitními policejními složkami z jednotlivých zemí, kde má být spácháno něco pod falešnou vlajkou. Vy jste ti pěší vojáci, které oni potřebují k dosažení svých cílů; jste potrava pro děla, sloužící jejich chamtivosti a nenasytnosti. Ani na chvilku nevěřte tomu, že by vaše vlastní vlády v minulosti nevěděly anebo nyní neví, co se děje. Jsou důvěrnou součástí těchto masových vražd. Domnělí zabijáci - se silným důrazem na „domnělí“ - mohou být označení jako muslimové, avšak skuteční pachatelé NEJSOU MUSLIMOVÉ, ale vaše vlastní bezpáteřní loutkové vlády. To ony se řídí rozkazy démonizovat muslimskou víru a společnost.

To je to, co umí Západ nejlépe - znevažovat a diskriminovat, obviňovat nevinné, aby to posloužilo jejich účelu, sankcionizovat ty, kteří se nechtějí podrobit. Několika slovy: Západ je vysoce zločinecká civilizace, v jejímž čele stojí vrazi. Ve skutečnosti se za posledních asi 800 let nic nezměnilo - kolonizování, vykořisťování, znásilňování, vraždění lidí v Asii, Africe a Latinské Americe. Současní „vůdci“ jsou potomci oněch násilníků a vrahů minulosti, děti, které vyrostly v agresivní, židovsko-křesťanské kultuře chamtivosti. Oni tvoří jádro naší západní vražedné civilizace.

Tito západní „vůdci“ jsou pouhými loutkami, protože je k “moci“ dosadily neviditelné, avšak krvavé ruce nepostižitelných elit, nazývaných „stát ve státě“ (Deep State) - tento stát ve státě se zglobalizoval. Demokracie je mrtvá. Stal se z ní zbytečný a nefunkční slogan. Žádné tzv. volby zhruba v uplynulém desetiletí v západním světě nebyly demokratické. Všechno to byly podvody a ve všech případech šlo o manipulaci s lidskou myslí a vůlí. A pokud se to neshodovalo s tím, co si páni ve Washingtonu a jejich nadřízení přáli, přišel na řadu plánu B, týkající se „změny režimu“. Oni se stali experty na „polotajné změny režimu“ pomocí parlamentních státních převratů - například v Paraguayi, Ukrajině, Brazílii, Řecku, Portugalsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích. Jestliže se tito nakonec „zvolení“ západní vedoucí představitelé (sic-sic), počínaje Obamou, Merkelovou, Hollandem, až po Theresu Mayovou a Gentiloniho a celý ten klan EU/OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. překl.) nebudou chovat poslušně, dostanou se do „vážných potíží“ a budou tak riskovat své životy. Je to právě míra beztrestnosti, která žene tuto hegemonistickou zločinnou nadřazenou sílu směrem k Novému světovému řádu, neboli Jedinému světovému řádu, který je řízen Jediným anglo-sionistickým impériem, které je synonymem pro globální, finanční a válečný průmysl.

Finanční klan, páni peněz, Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Sorosové, et al, FED, BIS (Banka pro mezinárodní platby, uzavřená centrální banka všech centrálních bank) a Goldman Sachs musí jednat rychle; jinak by mohli ztratit klíčový nástroj své moci - podvodnou dolarovou pyramidovou ekonomiku, která se může rozpadnout ještě předtím, než skutečně dosáhnou svého cíle – svět v neustálém chaosu, nikdy nekončící konflikty a války. Svět, v němž tato malá elita zotročuje 99,99% „nás, prostých lidí“ - ve stále se zhoršujících životních podmínkách, nezaměstnanosti, bídě, nemocích, v rámci privatizovaných sociálních služeb, což vše přispívá k trvalému poklesu průměrné délky života.

Mezi jejich nástroje patří trvalý chaos, zesílený nárůstem nových i starých nemocí a epidemií. Ty testují a aplikují jistí nepočítaní členové CIA, Mossadu, MI6 a další tajné služby a vojenské laboratoře po celém světě (podle některých odhadů je jich 70, podle jiných možná přes 100). Epidemie Eboly, která se zničehonic objevila v západní Africe (2013 - 2016), byla jen jedním ze zkušebních případů. Další pohromy „implantovaného“ vraždění mohou zahrnovat hladomor, spekulace s potravinami, geneticky modifikované organismy, až po dlouhodobě oslabující genetické choroby, které jsou „naočkovány“ prostřednictvím (nucené) vakcinace proti chřipce a jiným, skutečným nebo vymyšleným nemocem, a také geneticky modifikované potraviny.

Hranice, které byly násilně otevřeny obchodními lobbistickými skupinami a WTO (Světová obchodní organizace), vyhladí drobné zemědělce a výrobce v rozvojových zemích, čímž bude nakonec monopol předán velkým, většinou americkým korporacím, a to na úkor již tak ožebračených národů, jejichž zranitelnost bude nadále zneužívána k dobývání jejich přírodních zdrojů za almužnu, aby vůbec mohli splácet uložený a účelový dluh Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF)/Světové bance.

Záplavy uprchlíků, směřujících z válečných zón do průmyslově vyspělých, bohatých zemí - což se v současné době děje, kdy uprchlíci směřují z válkou zničeného Středního východu do Evropy - naruší pracovní trh, přispějí ke snížení mzdy, způsobí masivní nezaměstnanost. To všechno jsou nástroje, směřující k zotročování obyvatelstva. Lidé, kteří se musí postarat sami o sebe a každý den bojovat o živobytí a často jen o pouhé přežití, nemají čas ani energii na to, aby vyšli do ulic a protestovali. A to je právě záměr, který se již odehrává. Stačí se podívat na Řecko.

Co to má co společného s masakrem v Berlíně? - Všechno. Berlín, stejně jako Paříž, Brusel, Mnichov, Orlando… je jen kolečkem v soukolí obludné mašinérie celosvětové hegemonie. Neočekávané, náhodné krveprolití a teroristické činy jen šíří utrpení, bídu a strach. Lidé, kteří se bojí, budou vyžadovat větší policejní a vojenskou ochranu. Budou se dobrovolně vzdávat svých lidských a občanských práv jen proto, že budou doufat ve větší „ochranu“, ale přitom budou absolutně neteční k faktu, že právě vlády, od kterých čekají větší ochranu, jsou ti činitelé, kteří páchají tyto trestné činy velezrady a teroru, kteří mají na svědomí toto zabíjení. Zaprodaná mainstreamová médie, řízená anglosaskými sionisty, jsou v permanentním režimu vymývání mozků. Pokud si nevyhledáváte zprávy a informace v alternativních médiích, tak od nich se nikdy nedozvíte pravdu, ale jen samé lži, jednu lež za druhou, až se z těch stejných lží vytvoří veřejná pravda.

Lidský strach a omezení občanských práv jsou snadné kroky, vedoucí k rostoucí militarizaci západu, což se nyní právě děje - podívejte se na Francii - prezident (sic) Hollande dokázal prodloužit výjimečný stav až do července 2017. Cílem je, aby to bylo zahrnuto do francouzské ústavy, což v podstatě znamená vystavit francouzský národ stálé, skutečné hrozbě stanného práva. Další státy by mohly následovat - Německo, Itálie - všechny státy, jejichž voliči se ještě více mají na pozoru před EU a jejími „monopolními peněžními prostředky“, eurem, a kteří mohou usilovat o EUREXIT. To by jim mohlo srazit vaz, jak se říká, nebo přinejmenším by jim to mohlo zabránit v tom, aby se úspěšně vymanily z nekonečných útoků hegemona.

Strach lidí může také vést k tomu, že se znovu posílí důležitost a opodstatnění NATO, které se v současnosti ztrácí. Pád aliance NATO by tak musel být zastaven. NATO je válečnická vlajková loď „státu ve státě“, vojenské riziko - a válečný štváč vis-à-vis (tj. tváří v tvář) Rusku a nakonec Číně - poslední pozůstatky, které mají být podmaněny samozvanou všemocnou říší, neviditelnou elitou, která předstírá, že vládne celému světu. Naštěstí se nemůžou postavit šachové dvojici Rusko-Čína, která postupně vítězí nad okázalými vražednými tahy západu.

Představte si, že vaše vlastní bezpáteřní vlády, poslouchající příkazy globalizovaného „státu ve státě“ - v Berlíně, Mnichově, Nice, Paříži, Bruselu, Orlandu a na téměř nekonečném seznamu akcí, spáchaných pod falešnou vlajkou – náhodně zabíjejí stovky lidí, a přispívají tak k nekonečné bolesti a utrpení lidí. Jak můžeme respektovat naše takzvané vůdce? My, kteří jim vyděláváme na chléb, pro ně nemáme žádnou hodnotu. Zabíjejí nás bez váhání, jak se jím zlíbí, a pokud to slouží jejich účelu - a jejich chamtivosti.

V případě Berlína má německá vláda vinu na narušení svátků na konci roku zabijáckým řáděním, obviňováním muslimů, nalezením předem identifikované oběti, pana Anise Amriho, který s největší pravděpodobností neměl ani ponětí, že je falešně obviněn. V Itálii ho policie chytí (nebo někoho jiného, komu dají jméno oběti předem identifikovaného Tunisana), okamžitě ho zabijí - a bingo - případ je uzavřen. Zrodil se další případ pod falešnou vlajkou, který byl uzavřen, který budí strach, a který posouvá postrach ze zkázy impéria o stupínek blíže k celkové vojenské převaze.

Mainstreamová média se postarají o zbytek - až do příštího falešného tahu. Buďte připraveni. Ale k tomu může dojít pouze v případě, když necháme naše vlády, aby unikly obvinění z vraždy; pokud budeme zavírat oči před realitou; budeme-li stále věřit médiím, která tvoří presstituti. A pokud se do všeho budeme pouštět ze strachu. Ano, je to strašné, co dělají; zapříčiňují se o lidské neštěstí, utrpení a úděsnou bolest svých občanů – to vše ve jménu absolutní moci, a to dokonce ani ne kvůli sobě, ale kvůli svým pánům, kteří jim velí. Tito vazalové očekávají, že budou nakonec odměněni. A přesto víme, že již tisíce let dávné říše pracovaly prostřednictvím zástupců, o něž se staraly a které si hýčkaly - a to jen z toho důvodu, aby je na konci zneškodnily, když dosáhly svého cíle, a kdy již byli vazalové na obtíž. 21. století se v ničem neliší. - Zní to jako konspirační teorie? - Věřte mi, není tomu tak. Přemýšlejte o tom.

Lidé, probuďte se! - Bojkotujte mainstreamová média. Udělejte si na to čas a začněte hledat pravdu jinde, například na RT, TeleSur, Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), CounterPunch, The Saker, Voltairenet - a jinde. „Stát ve státě“ nemůže vyhrát bez vašeho zapojení.

39 komentářů :

 1. Vážená redakce, je opravdu nutné zveřejňovat úvahy kdejakého debila? Nebo jen chcete zaměstnat Chovancovy chovance?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zkus třeba nahodit argumetík proč by to tak nemohlo být? Nebo na to tvoje mozkovna nestačí? No tak, do toho, místo abys tady nadával jiným do debilů! Ukaž se, Einsteine, jinak jsi za debila ty sám.

   Smazat
  2. 13:21
   Proč by to tak nemohlo být?
   Proč by to nemohla být něčí pomsta za babičku?
   Proč by to nemohli být ufouni nebo zdrogovaní mongolští pastevci?

   - JAK CHCETE ARGUMENTOVAT PROTI SMYŠLENKÁM?

   Smazat
  3. Tak ty jsi sám smyšlenka13.29.Pozdravuj obtloustlého covance ty bakstere.

   Smazat
  4. Proč tak žvaníte? Ten článek má logiku. Proč nikdy - NIKDY!!! žádný z těch "pomatenců" islámomilců bla bla bla ještě nezaútočil na sídla žádné vlády? Parlamentů?Na justiční paláce? Proč nikdy nerozjezdilo žádné auto kravaťáckou sebranku, které se cyklicky sjíždějí na své zbytečné potlachy? Proč se vjíždí jen do "anonymního davu"? Proč se jenom zvyšuje napětí, nenávist a panika, a tito anonymové jsou prostě obětováni hrůzné a zvrhlé aktivitě zbohatlických starých impotentních hovad, jimž se nechce zdechnout, dokud nebude celý svět v rozvalinách? Protože jste zfanatizovaní blbci - za vším byste nejraděj viděli nějakého zavšivenýho hnědáka, byl zabit, tak je vymalováno, a sajrajti, kteří to všechno řídí, můžou vymýšlet jatka dál. A vědí to všechny ty loutkové vlády, které jsou udržovány u moci těmi,kdo tato jatka řídí - proto se všichni tváří tak dramaticky, ale úplně vlažně. Každý normální řídící politik, v jehož zemi by se něco podobného stalo, by se neskutečně nasral, a žádal by řádné zdokumentování, vysvětlení, žádal by odškodnění - ale tito dělají jen útrapné ksichty. Samozřejmě - elity a jejich rodiny toto nikdy nepostihne, protože ty to všechno řídí.

   Smazat
  5. A proč jsou VŠICHNI místo zadržení, vyšetření a soudního rozhodnutí ZABITI????

   Smazat
  6. 15:23
   Všichni ne.

   Smazat
  7. Tak kdyz je ten pan debil tak se rozepis a logicky a inteligentne nam vysvetli jaka je tvoje uvahy a perspektiva a proc nema pravdu.....to co jsi napsal je jenom ubohy vykrik k nicemu..

   Smazat
  8. 15:01 to vystihl správně.

   Smazat
  9. 15.26 kdo ne ? I ten kluk v Mnichově byl "nalezen" mrtvý. Není člověk, není problém.Na tom náměstí v Berlíně bylo zcela jistě nejméně 10 kamer na sloupech a tak. Nikdo se neptá , kde jsou záznamy ?A přijít opět! s takovou 3,14čovinou, že tam zapomněl pas, jako ti ,co ujížděli od Charlie H., nebo na prachu z dvojčat ležel neporušený pas Atty , nebo kterej z těch arabášů to byl? Mají nás za voly, to je celý.

   Smazat
  10. ABSOLUTNÍ a ukázkovej DEBIL jsi ty - 13:16!!!! A zase jsi tu vartoval, abys byl první a "udal tón" - viď KRETÉNE! Jdi už do hajzlu, ty zaprodanej ubohej blbečku.

   Smazat
 2. Tento článek je prověrkou jak pracuje paní Eva Romancovová a to její její centru. Ona se však vymluví protože oni budou reagovat jen na články, které oni uznají za nebezpečné. Tak pani Romancovová adie.

  OdpovědětSmazat
 3. Aniž chci vyslovovat souhlas s obsahem článku, mohu konstatovat, že žádné jiné logické vysvětlení pro organizaci a "vstřícnost" masové imigrační záplavy neexistuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:44
   Přesnější by bylo konstatovat, že žádné jiné "logické" vysvětlení neznáte.

   Smazat
  2. Souhlas - neznám. I když genetické inženýrství - pro vytvoření ovladatelné nové hnědé rasy, plus demontáž současné civilizace s likvidací jejích tradičních hodnot má taky něco do sebe.

   Smazat
 4. A pak se hrozně divíte a rozčilujete, že se vám lidé smějí a označují vás za pošahance když zveřejňujete takové bláboly...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:47
   Jenže blábol je ale také Vaše poznámka.
   KDO se diví a rozčiluje?
   KDO se směje?
   Kdo KOHO uznačuje za pošahance?
   Tady se prostě zveřejňují texty dobré i špatné, to je všechno.

   Smazat
  2. Zkuste prosím sám popsat pravdivou skutečnost. Tak se nejlépe projeví vaše inteligence.

   Smazat
  3. Otiskujeme články, které jsou alternativou popisované skutečnosti médii "hlavního proudu". Tento článek má logiku a opírá se o reálie. Co vás na něm šokuje, je právě ta jinakost hodnocení faktů.

   Smazat
 5. Cesta ke svobodě a humanizaci společnosti vede, a to jedině, skrz decentralizaci moci. Tedy od moci EU a státu k moci obcí a měst, tedy od elitokracie k demokracii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:59
   Ano, to je pravda, nicméně slovo moc má různé významy.
   Moc vzniká z lidské schopnosti spojovat se při jednání s ostatními. Náleží tedy vždy skupinám, nikdy ne jedincům. I státní moc vychází z tohoto zdroje. Může ale zdegenerovat v pouhý nástroj (násilí).
   Podrobněji k tomu Hannah Arendt, "O násilí".
   https://www.kosmas.cz/knihy/168591/o-nasili/

   Smazat
  2. Stát je vždy násilí. A to je dobře. Násilím je potřeba postupovat proti teroristům, násilím je potřeba odebrat ukradený majetek církvím, násilí je potřeba, aby se praktická moc mohla víc decentralizovat do města a obcí, násilí je potřeba, aby miliardy zisku neutíkaly z republiky do ciziny a daňových rájů. To násilí se projevuje v zákonech, soudech, nástrojích vynucujících právo ...Jak to násilí bude vypadat, určují v demokracii volby ... Chápete?!

   Smazat
  3. 19:44
   No, nevím, jestli to chápu.
   Asi už jen zbývá rozpoznat od sebe teorii a praxi?

   Smazat
 6. Takže - může kdokoliv z diskuzních blábolistů napsat, proč článek nemá logiku? Stačí odpovědi na tyto otázky:
  - proč tyto atentáty procházejí přesně napříč Evropskými zeměmi, které jsou plné migrantů?
  - proč se ale nikdy nezaměřují na politické a zbohatlické elity, a celebrity těch napadených států?
  -proč žádný "pomatenec" nevyvraždí třeba celý justiční palác nebo vládní palác, ani nevystřílí potlach politických kravaťáků?
  - proč vjíždějí a střílí jen do anonymního davu - kdekoliv?
  - proč politici a elity všech zemí, a to těch, kde se atentát stal, i ostatních, dělají jen útrpné ksichty, řeknou pár bla bla a dost? Konečně - pachatel byl zabit, za vším je prostě ten "slámský stát" a hotovo?
  - Jak by se měl zachovat vrcholný politik státu, kde se toto stalo - neměl by se nepříčetně nasrat, a požadovat zdokumentování a řádné vysvětlení od světových politických špiček? OSN? NATO? Soudy v Haagu?
  Když nějaký "pomatenec" vyvraždí vaši rodinu, budete jen útrpně čumět?
  Je to proto, že tyto odporné politické a pracháčské elity to všechno ví, jenom neví kde přesně to bude, ale že to bude, ví dobře. Oni to řídí, oni klidně obětují ty anonymní lidi, jichž si vůbec neváží - je to pro ně lůza. Zbohatlickou a politickou pakáž v jejich palácích nikdo nevyvražďuje ( proč ještě nikdo a nikde nezaútočil na celebritní pakáž na červených kobercích na různých festivalech, při rozdávání zprofanovaných "cen" a následných směšných trachtacích?) Celebrit a elit se toto prostě netýká - tam nikdy žádný teroristický čin nedolehne, protože ty to všechno řídí. Jedna jediná světová mafie, jedna pakáž. Mafii někdy zajímali lidé, které nechávala zabíjet? Všechny ty masakry mají konečně vyvolat násilné střety mezi obyvateli postižených zemí s migranty, a následně rozpoutání občanského válečného masakru - proto také jsou ti migranti najímáni agenturami a taháni do Evropy, zde krmeni, a ubytováváni. Mají posloužit jako řízené střely,a rozbušky k občanské válce. Na ně, a na ostatní řadové občany jakékoliv země elity totálně serou - Země je přelidněná - ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale tak to bylo vždycky.

   http://www.databazeknih.cz/knihy/mir-chysim-valku-palacum-197617

   Smazat
  2. 15:17 - Správné otázky pro nutnost procitnutí ovcí.

   Smazat
  3. 15:17. Tak to má sílu pravdy.

   Smazat
  4. Souhlas!!! Nektere ovce by mohli trosku studovat historii a minulost aby zjistili kdo financoval valky a prevraty a proc je Amerika okupovana Israelem atd. a mozna se jim rosviti trosku...doufam.

   Smazat
 7. Horních 10 tisíc má své ochranky , tam se špatně útočí !!

  OdpovědětSmazat
 8. Pokud není vláda zodpovědnálidem za své jednání,
  jsou lidé oprávněni odsunout je od zdroje moci
  jakýkoliv způsobem,který uznají za vhodné.Jedná
  se o lidi,kteří se za vládu pouze vydávají.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně.Správná teorie - odstavit, udělat, předělat. Ale tím to taky končí. Tou teorií - jak by se co mělo a nemělo. To už tady slyšíme a čteme hezkejch pár let.

   Smazat
  2. 18:01
   Perestrojka - přestrojení - reforma -
   V Majevském možná dříme český Gorbačov.
   Tedy pokud se za Majevského pouze nevydává.

   Smazat
  3. Anonymní3. ledna 2017 17:00
   Pane Majevský, na podzim jsou volby. To je snad poslední šance, jak dospět demokraticky ke změně. Současná vláda se bude snažit na poslední chvíli vyvolat dojem, jak ji leží zájem občanů na srdci a nejspíš také udělají nějaké ústupky a třeba se i zamračí na Makrelu. Ale nedejme se zmást. Snad je jasné, jakou politiku dělali doposud, když měli svoje jisté. S tou by pokračovali i po volbách. P.K.

   Smazat
 9. Naprosto souhlasím. Důvod? Jednoduché - Celá léta měla budova, kde je klub Bataclan, jednoho vlastníka, ale měsíc před útokem onen židovský majitel prodal celou budovu!!! Věděl snad něco o budoucím masakru? 14 dní před masakrem někdo demontoval drahou dřevěnou podlahu a zůstala jen betonová podlaha!!! Naprosto toto koresponduje se zabíjením pod falešnou vlajkou..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní4. ledna 2017 11:05
   Jasný projev islámského fanatismu. A tak to zůstane, dokud budou tito režiséři vlastnit všechna média. P.K.

   Smazat
 10. Merkelová se hodit všechny teroristické vraždy na hodné muslimy ,které pozvala . Prostřednictvím německých tajných služeb vraždí na vánočních trzích.Muslimský stát a jeho řezání hlav není,podle autora článku,ani agresivní islám Pán je jeden z těch pomatených neomarxistů,škoda slov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. anonym 18:45 je naprosté hovado a vůbec nepochopil obsah článku.

   Smazat
 11. Len sa z toho nepostrat ! ! ! Jaro

  OdpovědětSmazat
 12. Článek autora logický bohužel je. Tento způsob opravdu směřuje velmi rychle k realizaci NWO.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.